__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 15

KADETTIUPSEERI 2030-LUVULLA TEKSTI: VESA VIRTANEN

Kadettiupseerien ammattitaito perustuu elinikäiseen oppimiseen ja sitä tukevaan tehtäväkiertoon. Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö pohtii artikkelissaan, millaisia kadettiupseereja Puolustusvoimat tarvitsee ja kouluttaa tulevaisuutta varten sekä mitä taitoja upseeri tarvitsee.

T

urvallisuusympäristön kehityksen ennustamisen vaikeus, yleinen muutosnopeuden lisääntyminen sekä teknologian muutokset asettavat upseeristolle uusia vaatimuksia. Globalisaatio, informaatioyhteiskunta, monikulttuurisuus, kansainväliset työmarkkinamahdollisuudet ja yhteiskunnan arvojen muutos yhteisöllisyydestä yksilön vapauden ja yksilöllisyyden arvostamiseen haastavat sekä Puolustusvoimat työnantajana että upseerit työntekijöinä.

Työllä tarkoitus – kriisien ennaltaehkäisy Suomen sotilaallisen maanpuolustuksen keskeisenä päämääränä on muodostaa riittävä ennaltaehkäisevä kynnys sotilaallisen voiman käytölle ja sillä uhkaamiselle. Tarvittaessa on kyettävä vastaamaan sotilaalliseen painostukseen, uhkaan ja voiman käyttöön. Uhka voi olla laaja-alainen, äkillinen ja yllättävä. Kokonaisturvallisuus, eli yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyöllä, korostuu yhä verkottuneemmassa yhteiskunnassa. Lähtökohtana on, että jokainen toimivaltai-

nen viranomainen hoitaa oman vastuualueensa, mutta yhteistyötä eri toimijoiden kesken vaaditaan entistä enemmän. Kriisejä varten laadittu suunnitelma on usein yhteinen perusta muutoksille. Johtajilta vaaditaan kykyä sovittaa toimintoja yhteen ja johtaa muutos. Suomen turvallisuusympäristö edellyttää Puolustusvoimilta riittävän valmiuden ylläpitämistä ja valmiutta reagoida häiriötilanteisiin. Toimintaympäristön muututtua olemme parantaneet valmiuttamme. Koulutusorganisaatiosta on siirrytty valmiutta korostavaan toimintatapaan. Oikean tulokulman upseerin ammattiin saa, kun mieltää Puolustusvoimien olevan joka hetki operaatiossa, jonka intensiteettiä säädellään tilanteen ja tarpeen mukaan. Puolustusvoimien palkattu henkilöstö muodostaa puolustusjärjestelmämme selkärangan, jossa upseereilla on keskeinen merkitys. Upseerin ammatti sisältää 2030-luvullakin kouluttamista ja johtamista eri ympäristöissä kaikenlaisissa olosuhteissa, lentämistä tai meripalvelua, vaativia sotilaallisia harjoituksia, varautumista ja valmistautumista, valmiuden ylläpitoa ja operointia sekä jatkuvaa opiskelua ja suunnittelua. 13

VESA VIRTANEN

Uudenlaista johtamista ja osaamista Työelämässä älykäs automatisointi ja analytiikan käyttö ydintoiminnan tukemiseksi lisääntyy. Digitalisaatio ja tekoäly mahdollistavat myös henkilöresurssien uudelleen suuntaamista. Upseerin on tunnettava uusi teknologia ja erityisesti sen soveltamismahdollisuudet. Yhteiskunnassa ajasta ja paikasta riippumaton työn tekeminen lisääntyy, ja työnteosta tulee työaikojen suhteen vapaampaa. Monimuototyö lisääntyy. Upseeri kohtaa nämä asiat omassa johtamistoiminnassaan. Monipuolisen osaamisen tarve

Auktoriteetteja kyseenalaistetaan yhä enemmän. Yksilöllisyys lisääntyy. Johtajan kaksi tärkeää tehtävää, suun-

Kylkirauta 1/2021

Profile for Kadettikunta

Kylkirauta 1/2021  

Advertisement
Advertisement
Advertisement