Page 1

Ung vármegye Az 1941-es népszámlálási adatok szerint a vármegye mintegy 16 ezer zsidó lakosának többsége a megyeszékhelyen, Ungváron élt (9576-an). Ungváron kívül az Ung vármegyében és az Ungi közigazgatási kirendeltségben élő zsidó lakosság csupán néhány népesebb, több száz fős közösséggel rendelkezett, a többi településen mindössze néhány zsidó család élt. 1944. április 16-án a csendőrség vagy a járásszékhelyekre, vagy közvetlenül az ungvári téglagyári gettóba szállította a vármegye zsidóságát. Járási gettók (gyűjtőtáborok) Nagykapos A Nagykaposi járás közel ezerfős zsidó lakosságának fele a járásszékhelyen élt. Őket és a járás további 24 településének zsidóságát 1944. április 15-én a nagykaposi ortodox zsinagógában, illetve a zsinagóga udvarán gyűjtötték össze. Rövidesen1 mindannyiukat átszállították az ungvári Moskovits-féle téglagyári gettóba. Perecseny 1941-ben 199 zsidó lakos élt Perecsenyben. Őket és a Perecsenyi járás többi településének zsidóságát – összesen mintegy ezer embert – 1944. április 16-án a perecsenyi ortodox zsinagógában gyűjtötték össze. Másnap délután tehervagonokban vitték őket Ungvárra, a Moskovits-téglagyárba. Szobránc A Szobránci járás székhelyén 1941-ben 395 zsidó élt. Őket és a járás többi településének zsidó lakosságát – összesen több mint 1500 embert – 1944. április 16án a zsinagógában és a környező épületekben gyűjtötték össze a csendőrök. Április 22-én teherautókon és szekereken Ungvárra, a Moskovits-féle téglagyári gettóba vitték őket. A szobránciakat és a járásbeliek többségét a május 17-én indított első ungvári transzportban deportálták. Deportálási központ UNGVÁR A város zsidó lakosságának és Ung vármegye zsidó közösségeinek összegyűjtésére az Ungvártól néhány kilométerre levő Moskovits téglagyárat és a Glück fatelepet jelölték ki (a fatelepen csak ungváriak voltak). A két gettóban mintegy 16 ezer ember zsúfolódott össze: csaknem kilencezer ungvári és körülbelül hétezren a vármegye járásaiból. A téglagyári gettó foglyait maguk építette barakkokban vagy nyitott oldalú téglaszárítókban helyezték el. Ungvár zsidóságának prominenseit, köztük a zsidó tanács és a Chevra Kadisa tagjait, valamint a zsidó kórház munkatársait a város belterületén létrehozott gettóban őrizték. Egyes források szerint már másnap (április 16-án), mások szerint viszont csak április 21-én szállították Ungvárra a Nagykaposi járás zsidó lakosait. 1


deportálás május 17. május 22. május 25. május 27. május 30.

3455 személy 3335 személy 3334 személy 2988 személy 3056 személy

Ungvárról deportálták Alsódomonya, Alsószlatina, Andrasóc (Andrásháza), Antalóc, Árok, Bacsava (Bacsó), Baranya, Begengyátpásztély (Alsópásztély), Bés, Botfalva, Cigányóc (Cigányos), Csap, Császlóc, Csernoholova (Sóhát), Csontos, Domasina (Domafalva), Dubróka (Ungtölgyes), Eszeny, Felsődomonya, Felsőszlatina, Fenyvesvölgy, Gerény, Hajasd, Harcos, Határhegy, Hegyfark, Horlyó, Huszna (Erdőludas), Iglinc (Unggesztenyés), Inóc (Éralja), Kálnarosztoka, Kereknye, Ketergény, Kincseshomok, Kisberezna, Kisdobrony, Kisgejőc, Kisluboka (Mélyút), Kisrát, Kistopolya, Kistölgyes, Klenova (Kelen), Kolbaszó (Végaszó), Kolonica (Kiskolom), Konczháza, Korláthelmec, Kosztovapásztély (Nagypásztély), Köblér, Ladomér, Lehóc, Lubnya (Kiesvölgy), Luh (Ligetes), Lyuta (Havasköz), Minaj, Mircse (Mércse), Nagyberezna, Nagydobrony, Nagygajdos, Nagygejőc, Nagyláz, Nagypolány, Nagyrát, Nagyturica (Nagyturjaszög), Nevicke, Novaszedlica (Újszék), Orlyava (Ungsasfalva), Oroszhrabóc (Nagygereblyés), Oroszkomoróc, Oroszmocsár, Oroszpatak, Oroszvolova (Barkócháza), Ókemence, Ósztuzsica (Patakófalu), Őrdarma, Patkanyóc (Patakos), Rahonca, Rosztokapásztély (Felsőpásztély), Runyina (Juhászlak), Sislóc, Smigóc (Sugó), Sóslak, Szalóka, Szerednye, Szmerekova (Szemerekő), Sztakcsinrosztoka (Zuhatag), Sztricsava (Eszterág), Szürte, Takcsány, Tiha, Tiszaágtelek, Tiszaásvány Tiszasalamon, Ublya (Ugar), Ulicskriva (Klicskriva/Görbeszeg), Ungbukóc (Ungbükkös), Ungcsertész, Ungdaróc, Unghosszúmező, Unghuta, Ungszuha, Ungtarnóc Ungvár, Utcás, Uzsok, Újsztuzsica (Patakújfalu), Valkaja (Ungordas), Verhovinabisztra (Határszög), Viska (Viharos), Zauszina (Szénástelek), Zábrogy (Révhely), Zemplénoroszi, Zuella (Zellő), valamint a nagykaposi gettóból Abara, Bajánháza, Budaháza, Csicser, Deregnyő, Dobóruszka, Gálocs, Hegyi, Iske, Kisráska, Mátyóc, Mészpest, Mokcsakerész, Nagykapos, Nagyráska, Nagyszelmenc, Nyárádkelecsény, Palágykomoróc, Palló, Szirénfalva, Ungmogyorós, Vaján, Vajkóc, Veskóc, a perecsenyi gettóból Bercsényifalva, Drugetháza, Kispásztély, Kisturica (Kisturjaszög), Mokra, Nagyturica (Nagyturjaszög), Ószemere, Perecseny, Poroskő, Rákó, Turjabisztra (Turjasebes), Turjapaszika (Turjavágás), Turjapolena/Turjapoljana (Turjamezô), Turjaremete, Újkemence, Újszemere, Vorocsó (Kapuszög), Vulsinka (Egreshát) és


a szobránci gettóból (többségüket május 17-én) Alsóbaskóc, Alsóhunkóc, Alsónémeti, Alsóribnice (Alsóhalas), Benatina (Vadászfalva), Bező, Bunkóc, Felsőnémeti, Felsőribnice (Felsôhalas), Hliviscse (Hegygombás), Hornya (Katlanos), Huszák (Ungludas), Jenke, Jeszenő, Jeszenőremete, Karcsava, Kereszt, Kisosztró (Éles), Kolibábóc (Bölcsôs), Konyus (Unglovasd), Koromlya (Koromlak), Lekárd (Lakárd), Orehova (Dióska), Ördögporuba (Ördögvágás), Porosztó, Prikopa (Kapás), Remetevasgyár, Sárospolyánka (Sárosmező), Sárosremete, Székó, Szenteske, Szobránc (05. 17.), Tasolya, Tiba, Tibaváralja, Törökruszkóc (Törökruszka), Ungpinkóc, Vajnatina (Vajna) és Zahar zsidó lakosságát.

Profile for kadarjudit04

Ung vármegye (gettók)  

Ung vármegye (gettók)  

Advertisement