Page 1

www.petzl.com/dealers

↑ PROFIL, VILLA MEDITERRANEE, Région Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille, France - Architecte : BOERI Studio, Milano © Lafouche ↓ MAGNUM, Cirque d’Hiver BOUGLIONE, Paris, France © Stephan Denys

Z13 NEE DUTCH

2014 DUTCH

U vindt de contactgegevens van al onze internationale verdelers op:

2014

VERTICALITEIT - VERLICHTING


Voortbewegen en werken Sinds 1968 streeft Petzl hetzelfde doel na: instrumenten ontwikkelen waarmee de mens zich in verticale of donkere ruimtes kan verplaatsen. We gaan op zoek naar een pertinente en doeltreffende oplossing voor een bepaald probleem, en willen onze producten continu naar een hoger niveau tillen. En dit doen we voor al onze gebruikers: werkers op hoogte (industriële touwtechnieken), boomsnoeiers, hulpverleners, elektriciens … Zowel bij de professionele PBM's (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) als bij het volledige Petzl aanbod staan comfort, ergonomie en duurzaamheid voorop. Het codewoord? Innovatie!

Beheersen Betrouwbaar en kwalitatief materiaal is voor professionals van essentieel belang. Bij Petzl komt deze bekommernis tot uiting gedurende de volledige levenscyclus van het product, van de onderzoeksfase tot de dienst-na-verkoop. In elke fase van zijn ontwikkeling en vervaardiging ondergaat het product talrijke testen in het laboratorium, op het terrein en doorheen de productieketen. Tijdens de onderzoeks- en ontwikkelingsfase werkt het studiebureau nauw samen met het testlaboratorium van Petzl om een optimaal gebruik en een maximale veiligheid voor de gebruiker te garanderen. Sinds 2011 doen we er nog een schepje bovenop qua duurzaamheid. Zo hebben we nu naast de manuele controles tijdens het productieproces ook automatische controles met camera's, dwalingverklikkers ... Tot slot worden alle PBM's en hoofdlampen individueel gecontroleerd. De activiteit van Petzl vereist een grondige expertise van uiteenlopende materialen (stoffen, metalen, plastic, elektronica) en specifieke technologieën (fijne kunststoffenverwerking, injectie, naaiwerk, smeedwerk, leds enz.). Dankzij al deze expertise kan Petzl uitrustingen realiseren die voldoen aan de technische vereisten voor elk gebruik: schokbestendigheid, slijtvastheid, weerstand tegen extreme temperaturen …

Delen Een product is pas volledig als er ook technische informatie voorhanden is. Reeds geruime tijd zorgt Petzl voor technische tekeningen en video's waarin het gebruik van de producten en technische situaties op het terrein aan bod komen. Deze elementen zijn intussen naslagwerken geworden voor iedereen uit de wereld van de hoogtewerken en worden telkens vermeld op alle communicatiemiddelen: catalogussen, www.petzl.com, handleidingen en verpakkingen. Wij willen dan ook dat onze klanten hun job in alle efficiëntie en veiligheid kunnen uitvoeren. Vandaag gaat Petzl nog een stapje verder, en ontwikkelt en verspreidt via zijn 'Oplossingen/Opleidingen'netwerk opleidingsmodules rond het begrip en het gebruik van de uitrustingen voor verticaliteit. Veel leesplezier in deze catalogus 2014. Paul Petzl

VERTICALITEIT

pagina 2 tot 125

VERLICHTING

pagina 126 tot 151


VERTICALITEIT Technieken Basisprincipes van het werken op hoogte Moeilijke toegang en nauwe ruimten

pagina 4 6

Boomsnoeien 12 Energie en bekabeling

16

Gebinten en dakbedekking

20

Basisprincipes van de hulpverlening

26

EXO zelfevacuatie

28

Hulpverlening ter plaatse

30

Technische hulpverlening

34

Kabelbaanevacuatie 38

Producten Gordels 44 Helmen 62

Height Specialists, Zurich building, The Hague, The Netherlands Š Alex Buiter

2

Leeflijnen en absorbers

70

Mobiele antivalbeveiliging op touw

78

Connectors 82 Afdaalapparaten 90 Stijgklemmen 96 Katrollen 102 Verankeringen 108 Touwen 114 Tassen en accessoires

120

Productindex 152


4

Basisprincipes van het werken op hoogte

Waarschuwing • Voordat u de in dit document voorgestelde technieken kunt toepassen, dient u eerst de informatie uit de technische handleiding van uw

producten te begrijpen. • Het aanleren van gepaste technieken en veiligheidsmaatregelen gebeurt onder uw eigen verantwoordelijkheid. De oplossingen van Petzl

worden louter ter informatie opgegeven en zonder garantie op doeltreffendheid in uw eigen werkomgeving. De toepasselijkheid van de technische oplossingen varieert in functie van de situaties. Voer dus steeds zelf een risicoanalyse op het terrein uit. • De beheersing van de voorgestelde technieken vereist een opleiding en specifieke training bij een gespecialiseerd vormingsinstituut.

Algemene informatie valrisico's

1. Werkplaatsbeperking

Werkers op hoogte moeten absoluut inzicht hebben in de verschillende valrisico's. De ernst van een val is afhankelijk van een aantal onafhankelijke parameters:

Met een systeem voor werkplaatsbeperking kan de werkruimte afgebakend worden zodat de werker zich niet naar een zone met een potentieel valrisico kan begeven. Dit soort installatie is niet bedoeld om een hoogteval tegen te houden.

• Gewicht van de gebruiker met uitrusting:

Hoe zwaarder het gewicht, hoe meer energie er tijdens een val vrijkomt. • Hoogte van de val:

Hoe groter de hoogte van de val, hoe meer energie er vrijkomt. Bovendien loopt u meer risico om tegen iets aan te botsen. • Positie ten opzichte van de verankering:

Als de werker zich boven de verankering bevindt, wordt de impact van de val groter. De term 'valfactor' wordt soms gebruikt om de positie van de werker ten opzichte van de verankering en de ernst van de val aan te geven. De inhoud van deze term wordt aangepast naargelang de klim-, werkplaatsbeperkings- of werkplaatspositioneringssituatie, met een leeflijn in dynamisch touw. Voorzorgsmaatregelen naargelang het gebruikte systeem: De technische handleidingen definiëren de gebruiksbeperkingen van de apparaten, met name op het vlak van de hoogte van de val en de werkpositionering ten opzichte van de verankering.

Anticiperen met snelle evacuatiemiddelen • De gevolgen van het bewegingloos hangen verminderen:

Als een werker na een val bewusteloos is of zich niet meer kan bewegen, dan moet er dringend ingegrepen worden, want bewegingloos blijven hangen kan in zo'n geval levensgevaarlijk zijn. De werkploegen moeten voldoende opgeleid zijn en over de nodige uitrusting beschikken om een gewonde snel te kunnen evacueren. • Een gewonde zelf evacueren:

De evacuatieoplossingen van werklui moeten bij de opening van elke werf bepaald worden. Bij de installatie van de werktouwen kunnen eveneens afkoppelbare systemen voor evacuatie naar beneden voorzien worden. De regels voor solowerk: een werker mag alleen op een hoogte werken, maar er moet minstens één persoon op de werf aanwezig zijn met de juiste opleiding en uitrusting om te evacueren.

2. Werkpositionering Een werkpositioneringssysteem ondersteunt de gebruiker en helpt hem om zich heel precies te positioneren, steunend op de voeten of hangend. Dit systeem is niet ontworpen om vallen te stoppen. De gebruiker moet onder spanning staan op zijn positioneringssysteem. Het werkpositioneringssysteem moet aangevuld worden met een valstopsysteem.


3. Valstopsysteem Het valstopsysteem dient ter beveiliging, en is niet afhankelijk van het voortbewegings- of werkpositioneringssysteem, verbonden met het inbindpunt A (antival) van de gordel. Het valstopsysteem kan een vrije val echter niet voorkomen. Zijn rol: de val opvangen om zodoende de kracht van de schok op de gebruiker te beperken. Bij het gebruik van dit systeem moet u dus steeds een minimale vrije ruimte tot de grond voorzien voor een eventuele vrije val: de tirant d’air.

• Beperking van de schokkracht: absorptie van de

Voorbeeld voor 80 kg

energie die vrijkomt bij een val:

Een valstopsysteem omvat gewoonlijk een energieabsorber. Deze is speciaal ontworpen om de schokkracht te beperken, voor een maximaal vooraf bepaalde valhoogte, en in de omstandigheden zoals gedefinieerd in de technische handleiding.

JANE of PROGRESS leeflijn zonder energieabsorber Valfactor 0,5

Valfactor 1

Valfactor 2

ABSORBICA leeflijn met energieabsorber

Een leeflijn in dynamisch touw heeft een lage energieabsorptiecapaciteit. Het gebruik ervan is dus onderhevig aan belangrijke voorzorgsmaatregelen: de hoogte van een mogelijke val beperken en een werkpositionering onder de verankering naleven. Een leeflijn in bandlus of een kabel, zonder energieabsorptiecapaciteit, mag niet gebruikt worden om een val tegen te houden. Fc < 6 kN

Fc > 6 kN

Fc > 6 kN

Fc < 6 kN

• Valstopafstand en tirant d’air:

De tirant d’air is de minimale vrije ruimte die nodig is onder een valstopsysteem opdat de gebruiker de grond of een obstakel niet stoot bij een val. De vereiste hoogte varieert in functie van het gebruikte systeem (leeflijn met energieabsorber, mobiele antivalbeveiliging ...), het gewicht van de gebruiker en zijn oorspronkelijke positie ten opzichte van de verankering.

A

Bij de berekening van de tirant d’air moet u rekening houden met: - de valstopafstand van de mobiele apparaten of de lengte van de leeflijn (A), - de uitscheuringslengte van de energieabsorber (B), - de gemiddelde grootte van de gebruiker (C), - een veiligheidsmarge (D), - de eventuele uitrekking van het materiaal (elasticiteit van het touw) (E).

D

B

? E

A

In de technische handleiding van elk apparaat vindt u een schatting van de tirant d’air. B

Tirant d’air

C

A+B

C

C

D

D

Tirant d’air

VERTICALITEIT

Onvolledige informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

Een valstopsysteem moet de kracht van de schok op de gebruiker gegarandeerd onder de 6 kN houden.


Groupe F, Pont du Gard, France © Lafouche

6

MOEILIJKE TOEGANG EN NAUWE RUIMTEN


Moeilijke toegang Deze voortbewegingstechniek wordt toegepast in afwezigheid van collectieve beveiliging of bij overhangende structuren of werksituaties waarbij u geen externe interventiemiddelen kunt inzetten. Dit is ook het geval voor alle werken van korte duur of waarbij het plaatsen van collectieve beveiliging niet verantwoord is. De toegang tot de werkplaats gebeurt via touwen door gespecialiseerde manschappen die opgeleid zijn in de technieken voor moeilijke toegang. Dit kan van bovenaf (veiliger en eenvoudig te installeren) of van onderaf (voortbeweging verzekerd door een voorklimmer die bv. een touw rond een vast punt werpt om daarna te kunnen opklimmen op touw, of door het toepassen van de alpiene techniek).

Nauwe ruimten Alle operaties of werkzaamheden in nauwe ruimten brengen specifieke moeilijkheden met zich mee door een plaatsgebrek of afwezigheid van autonome voortbewegingsmethodes.

NEW 2014

ASAP LOCK 速

De ASAP LOCK mobiele antivalbeveiliging is uitgerust met een blokkeerfunctie waarmee de gebruiker het apparaat kan immobiliseren om de hoogte van de val te beperken. Deze kan ook gebruikt worden om te voorkomen dat het touw bij hevige wind naar boven getrokken wordt door het apparaat. Bovendien kunt u het systeem niet verliezen bij het oversteken van fractioneringen.

VERTICALITEIT


8

Moeilijke toegang 1. Installatie van de touwen Situatie met een uit de richting staande verankering

Uitbalancering van de verankeringen met het touw Verdeelknoop 'Bunny Ears' (voor uitbalancering van de verankeringen)

Touwbeschermer

Bijzonder geval: een beschadigd stuk van het touw met een vlinderknoop isoleren

Verankering op een balk

Dubbele vissersknoop (voor het uiteinde van het touw of het maken van een touwlus)


2. Afdaling

3. Werkpositionering beveiligde stop

Uitbalancering van de verankeringen met een bandlus Invloed van de hoek op het verdelen van de krachten

Opgelet, denk eraan uw toestel te vergrendelen in werkpositionering

50 % 50 % ASAP LOCK

< 8°

RIG

100 % ASAP LOCK

58 % 58 % 60°

71 % 90°

100 %

100 % 100 %

AVAO

71 %

120°

100 %

8 kN 16 kN

Vaste verankering

Afkoppelbare verankering

2 x 22 kN

4. Werk met snijdend materiaal of met projecties van smeltend metaal

RIG

Het afdaalapparaat is verplaatst via een leeflijn in kabel (25 - 30 cm). RIG

De gebruiker moet het afdaalapparaat gemakkelijk kunnen bedienen en een stijgklem erboven plaatsen.

ASAP LOCK

VERTICALITEIT

Onvolledige informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

100 %


10

Moeilijke toegang 5. Opklim Lange opklim op touw met een ASCENSION handgreep en PANTIN voetstijgklem (gelijktijdige techniek)

Korte opklim op touw

ASCENSION

ASCENSION VERTIGO TWIST-LOCK

PROGRESS

Iâ&#x20AC;&#x2122;D

CROLL

ASAP LOCK PANTIN

ASAP LOCK

6. Doorsteken van een fractionering bij het opklimmen 1. Verbind u in de fractionering en breng de ASAP LOCK over.

2. Steun op de voetlus en maak de CROLL los.

3. Zet het opklimmen in en maak uw leeflijn los.

ASCENSION

ASAP LOCK

CROLL

PROGRESS

FOOTCORD


Nauwe ruimten 1. Gecombineerd takel- en daalsysteem • Voordeel: snelle overgang van de ene op de andere fase (daling/stijging). • Nadeel: koordlengte gelijk aan 4x de te overbruggen afstand.

PAW

MINDER

RIG

ASCENSION

Afdaling

Onvolledige informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

TWIN

Opklim

2. Individuele takel- en daalsystemen • Voordeel: koordlengte gelijk aan de te overbruggen

afstand. • Nadeel: manipulaties om van de ene fase naar de

andere fase over te gaan (daling/stijging).

PAW

RIG

PAW

RIG

TWIN

ASCENSION

TWIN

petzl.com

BASIC

Afdaling

Opklim

U kunt meer informatie vinden over de gebruikstechnieken van de ASAP LOCK mobiele antivalbeveiliging in de technische bijsluiter en de bijlage 'Product Experience'. Beide documenten zijn beschikbaar op www.petzl.com/ASAP.

VERTICALITEIT


Laurent Pierron, Thierry Charlaix, Loriol, France Š Boris Dufour

12

BOOMSNOEIEN


Als het onmogelijk of niet geschikt is om externe middelen zoals een hoogtewerker of ladder in te zetten, gebruikt de boomsnoeier de techniek van het voortbewegen op touw. Hiertoe moet hij een touw vanaf de grond installeren en dan een systeem plaatsen voor de opklim op touw, dat hij bepaalt in functie van de vorm en de hoogte van de boom. Als de boomsnoeier in positie is, moet hij zich correct en comfortabel in evenwicht houden (gordel met inbindbrug en regelbare leeflijnen). Het werkpositioneringssysteem moet tijdens een snoeioperatie steeds gedubbeld worden.

NEW 2014

SEQUOIA SRT 速

De SEQUOIA SRT is een zitgordel om op te klimmen op enkeltouw tijdens het boomsnoeien. De gordel werd ontworpen om het comfort van de boomsnoeier te vergroten. De halfstijve en extra brede beenlussen en heupriem zorgen voor een uitstekende ondersteuning. De inbindbrug is verbonden met twee te openen ringen, waardoor de gebruiker de lengte ervan kan aanpassen en accessoires rechtstreeks op de brug kan installeren.

VERTICALITEIT


14

Boomsnoeien Toegang tot kruin • Techniek voor het opklimmen met dubbeltouw:

De boomsnoeier klimt omhoog op zijn toegangstouw (paars touw). Bij een horzelaanval of een ander probleem kan hij zich op zijn werktouw (blauw touw) evacueren. Een afbindknoop beveiligt de ZIGZAG. Deze techniek voor het opklimmen biedt een zeer goed rendement.

ZIGZAG

SEQUOIA

ASCENTREE

ZIGZAG

SEQUOIA

Verplaatsing in de boom • De ZIGZAG mag enkel maar gebruikt worden op

dubbeltouw. Het doorglijden van het touw varieert naargelang de wrijvingen aan de verankering (tak of 'fausse fourche'). PANTIN


Stronk doorzagen • Zagen met een tweede beveiligingssysteem.

Met de ZIGZAG kunt u een tweede systeem installeren en u evacueren in geval van problemen.

Werkpositionering: dubbel punt • Stabilisatie met de ZIGZAG op het werktouw en met

een regelbare ZILLON leeflijn op een extra verankering.

ZILLON

SEQUOIA

ZILLON

ZIGZAG

SEQUOIA

petzl.com U kunt meer informatie vinden over de gebruikstechnieken van de ZILLON leeflijn en de mechanische prusik ZIGZAG in de technische bijsluiters en de bijlagen 'Product Experience'. Alle documenten zijn beschikbaar op www.petzl.com/ZILLON en www.petzl.com/ZIGZAG.

VERTICALITEIT

Onvolledige informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

ZIGZAG


EEE – OMEXOM, ligne à 2 x 400 kV Baixas – Gaudiére, La Tour de France, Pyrénées Orientales, France © Sam Bié / Lafouche

16

ENERGIE EN BEKABELING


De toegepaste verplaatsingstechnieken zijn direct afhankelijk van elke structuur en de aan/afwezigheid van collectieve beveiligingssystemen. Zijn deze systemen niet aanwezig, dan moeten alle collega's zelf hun eigen veiligheid verzekeren met Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Dit is namelijk het geval bv. bij werkzaamheden op een antenne, een windmolen of tijdens de opbouw of afbouw van structuren voor evenementen. Om zich te beveiligen bij een val, moet elke persoon verplicht een valstopsysteem gebruiken (bv.: zelfbeveiliging op een structuur met een energieabsorber leeflijn of op een beveiligingstouw met een mobiele antivalbeveiliging). Indien nodig, zal de uitrusting worden aangevuld met een werkpositioneringssysteem zodat hij de handen vrij heeft voor het werken. Als de structuur uitgerust is met collectieve beveiligingen, kan het gebruik van een werkpositioneringssysteem (regelbare leeflijn) volstaan.

VERTEX BEST en VIZEN De VERTEXÂ BEST helm met resistente kinband is een referentie op het vlak van hoofdbescherming voor werkers op hoogte. De gesloten schaal beschermt tegen het elektrisch risico en projecties van smeltend metaal. De voering in textiel met zes hechtingspunten staat voor comfort. Het CenterFit regelsysteem past de hoofdomtrek aan en zorgt ervoor dat de helm centraal op het hoofd staat. NEW 2014

Het VIZEN vizier moet gebruikt worden indien er een risico bestaat op elektrische ontladingen. Het erg omsluitende scherm beschermt het volledige gezicht, maar behoudt tegelijk een breed gezichtsveld. U kunt hem gemakkelijk met de inserts op de helm installeren.

VERTICALITEIT


18

Energie en bekabeling 1. Beveiligde opklim met een antivalbeveiliging op touw

2. Beveiligde opklim met een energieabsorberleeflijn in Y-vorm

ABSORBICA-Y MGO

Voorbeeld van een systeem waarbij u het touw van onder af kunt installeren (werpen) met een voorge誰nstalleerd noodsysteem.

AVAO

ASAP

RIG


3. Beveiligde opklim met de alpiene techniek

4. Werkpositionering op regelbare leeflijn

De valhoogte beperken door verankeringspunten in het midden toe te voegen.

ASAP

100 kg

140 kg

petzl.com Op www.petzl.com/over100kg vindt u een tool voor werkers van 100 tot 140 kg, die u oplossingen voorstelt in functie van het gewicht van de gebruiker en zijn uitrusting. Iâ&#x20AC;&#x2122;D

? VERTICALITEIT

Onvolledige informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

GRILLON


Hagmanstak, Stockholm, Suede © Lafouche

20

GEBINTEN EN DAKBEDEKKING


Voordat u op een dak begint te werken, moet u een veiligheidssysteem installeren voor het geval u uitglijdt of valt. Het type van installatie wordt bepaald in functie van de duur van de werkzaamheden. Voor langdurige werkzaamheden moet de beveiliging verzekerd worden door collectieve beveiligingssystemen om elk risico op een val uit te sluiten. Voor een kortstondige, gerichte actie zal de beveiliging d.m.v. individuele beveiligingen verzekerd worden. Meestal hebt u PBM's nodig om de collectieve beveiligingen te installeren als het gebouw hiermee niet uitgerust is. In deze situatie is het valrisico maximaal. Iedere persoon moet verplicht een valstopsysteem gebruiken (bv. energieabsorber met mobiele antivalbeveiliging en beveiligingstouw). Als er voldoende collectieve beveiligingen aanwezig zijn, volstaat een werkpositioneringssysteem met een regelbare leeflijn perfect met het oog op het valrisico.

NEW 2014

ASAP

Dankzij het unieke blokkeersysteem is de ASAP een referentie bij werkers op hoogte als bescherming tegen vallen. De mobiele antivalbeveiliging verplaatst zich vrij op het touw zonder enige manuele tussenkomst en volgt zo de gebruiker tijdens zijn verplaatsingen. Bij een schok of plotse versnelling blokkeert de ASAP op het touw en immobiliseert hij de gebruiker.

VERTICALITEIT


22

Gebinten en dakbedekking 1. Toegang tot het dak Installatie van een touw met afkoppelbare verankering, beveiligde opklim met de ASAP.

a. a.

b. b.

c. c.

d. d.

ASAP

2. Interventie van lange duur Met individueel positioneringssysteem en collectieve beveiliging.

AVAO

GRILLON GRILLON


3. Werkzaamheden van korte duur Met individueel valstopsysteem. â&#x20AC;˘ Werken in het midden van het dak (beperkte toegangszone).

â&#x20AC;˘ Werken op randen.

Onvolledige informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

ASAP

NEWTON

petzl.com U kunt meer informatie vinden over de gebruikstechnieken van de ASAP mobiele antivalbeveiliging in de technische bijsluiter en de bijlage 'Product Experience'. Beide documenten zijn beschikbaar op www.petzl.com/ASAP.

VERTICALITEIT


GMSP 05 (Groupe Montagne Sapeurs Pompiers des Hautes-Alpes), Chourum du Rocher de Corne, Massif du Dévoluy, Hautes-Alpes, France © Lafouche

24

REDDINGSACTIES


VERTICALITEIT


26

Basisprincipes van de hulpverlening Het onbeweeglijk hangen in een gordel, zelfs van korte duur, kan ernstige fysiologische letsels veroorzaken. In geval van een ongeluk moet u snel kunnen ingrijpen met de aan de situatie aangepaste techniek. Zelfevacuatie Op werkplaatsen waar de hoofdtoegang kan belemmerd worden door brand, moeten de personen snel uit het gebouw kunnen evacueren. Zij beschikken over evacuatiekits. Deze kits zijn ofwel draagbaar, ofwel permanent bevestigd op de structuur. Wanneer er geen ge誰dentificeerde verankeringen zijn, kunnen de personen gebruik maken van systemen met een verankeringshaak. In beide gevallen worden de ploegen regelmatig getraind, zodat ze niet panikeren als er brand uitbreekt. Hulpverlening ter plaatse Bij het openen van een werkzone, moet het bedrijf een risicopreventieplan opstellen (inventaris van de risicosituaties): 1. Zij moet haar personeel beschermen tegen hoogtevallen. De collectieve of individuele oplossingen die werden weerhouden, moeten toelaten de ploeg te beschermen tijdens het werk. 2. Bij een incident moet het bedrijf de nodige reddingssystemen hebben voorzien om tot bij het slachtoffer te komen, hem af te haken en te evacueren. Deze oplossingen zijn vastgelegd op basis van: - gebruiksklare en gebruiksvriendelijke reddingskits die aangepast zijn aan verschillende situaties. - persoonlijk materiaal van de werker op hoogte, (deze oplossing vereist ervaren en perfect getrainde ploegen). In beide gevallen zijn de ploegen regelmatig getraind om snel te kunnen ingrijpen bij een ongeluk. Technische hulpverlening De technische reddingsploegen moeten in elke situatie snel kunnen ingrijpen. Zij moeten snel een situatie kunnen evalueren en alle voortbeweging- en beveiligingstechnieken op touw beheersen. - Bij een moeilijke toegang moeten deze personen kunnen ingrijpen met hun eigen materiaal. Ze beschikken over licht en polyvalent materiaal. - Wanneer de toegang gemakkelijker is, of mogelijk met mechanische middelen, gebruiken ze meer specifiek materiaal. Kabelbaanevacuatie De evacuatie van gebruikers van een kabelbaan gebeurt volgens een evacuatieplan. De reddingskits zijn samengesteld om precies te beantwoorden aan de noden van elke kabelbaanuitbater.

1. Bij het slachtoffer komen In bepaalde gevallen is het moeilijk om bij het slachtoffer te komen. In dit geval worden de technieken voor moeilijke toegang gebruikt. Wanneer de toegang mogelijk is van bovenuit, gebruiken de redders de technieken van afdaling op touw. Wanneer een toegangstouw aanwezig is, kunnen de redders opklimmen met de stijgbeugel ventrale stijgklem combinatie. In andere situaties zijn de redders verplicht om klimtechnieken te gebruiken om tot bij de gewonde persoon te komen.


2. De gewonde persoon afhaken

3. De gewonde persoon evacueren

Het takelen

Naar beneden gebeurt de evacuatie met een afdaalapparaat. Dit is de meest eenvoudige techniek die gewoonlijk gebruikt wordt. Wanneer de evacuatie naar beneden onmogelijk is, wordt de gewonde persoon geëvacueerd van bovenuit of horizontaal. Van bovenuit gebruiken de redders de balanstechniek of het takelsysteem. Bij de horizontale evacuatie worden er één of meerdere touwen gespannen. Eén touw dient voor de verplaatsing, een ander is gebruikt voor het beveiligen en een laatste voor het voortbewegen van de draagberrie.

Door betere krachtverhouding van de inspanningen via een katrolsysteem kunt u de gewonde persoon gemakkelijk optillen. Wanneer de redder alleen optreedt, zal hij een takelsysteem installeren om minder inspanningen te moeten leveren. Het nadeel is dat deze oplossing een grote touwlengte vergt. Als er voldoende redders zijn, hebben ze een minder zwaar takelsysteem nodig en kunnen ze sneller ingrijpen. 46 daN 46 daN

De balanstechniek

Voorbeeld van het takelen

Naar beneden

Onvolledige informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

Dit is een systeem van tegengewicht. De redder bevindt zich100 aan daN de 100ontlast daN ene zijde, de gewonde persoon aan de andere. De redder het touw aan de kant van de gewonde persoon door eraan te trekken. De gewonde persoon gaat omhoog en de redder naar beneden. Voordeel: gemakkelijk te realiseren met weinig materiaal. Deze balanstechniek inzetten is de etappe die de meeste energie vraagt. Daarna moet u opletten dat het systeem niet oncontroleerbaar wordt. Wees dubbel voorzichtig wanneer er een groot verschil in gewicht is tussen de redder en de gewonde persoon. Naar boven

46 daN 46 daN 80 daN 80 daN

27 daN 27 daN 46 daN 46 daN

100 daN 100 daN

46 daN

110 daN 110 daN 100 daN100 daN 100 daN

Voorbeeld van de balanstechniek Horizontaal

80 daN 80 daN

27 daN 27 daN

80 daN 80 daN

27 daN 27 daN

110 daN 80 daN 110 daN

27 daN

110 daN110 daN 110 daN

VERTICALITEIT


EXO ZELFEVACUATIE Ten gevolge van een tragisch ongeluk dat is voorgevallen in 2004, heeft het Fire Department van New York (FDNY) de wens uitgesproken iedere brandweerman uit te rusten met een persoonlijk beschermingssysteem dat een zelfevacuatie in noodtoestand uit een brandend gebouw toelaat. Hiervoor heeft het FDNY een bijzonder nauwkeurige studie van zijn behoeften uitgevoerd. Méér dan veertig technische oplossingen werden uitgewerkt en méér dan 5000 testen werden uitgevoerd in hun opleidingscentra. Het is in de loop van deze studie dat het FDNY zich naar Petzl heeft gekeerd, om een toestel te ontwerpen op basis van de GRIGRI (afdaalzekeringsapparaat) en een nieuwe noodevacuatietechniek te ontwikkelen. Het resultaat van deze samenwerking, de EXO, behoort intussen tot de basisuitrusting van het New Yorkse brandweerkorps. Dit systeem biedt de gelegenheid aan elke brandweerman om, snel en in de beste veiligheidscondities, door zelfevacuatie uit een brandend gebouw te ontsnappen.

New York Fire Department, New York (USA) © Kyra Neeley

28

EXO Individueel evacuatiesysteem met een verankeringshaak (aangepast aan configuraties waarbij u niet zeker bent een verankeringspunt te vinden). Deze oplossing is bijzonder geschikt voor brandweerinterventies in een brandend gebouw (bevestiging, als laatste redmiddel, over de rand van een venster).


Snelle horizontale verplaatsing. 1

2 EXO

3

Uitklim van een raam terwijl u de verankeringshaak ter hoogte van de vensterrand houdt. Vastklemmen van het linkerbeen tegen de binnenmuur om de actie te starten.

U goed positioneren onder het raam terwijl u het vrije touweinde vasthoudt.

Afdaling: handeling van de hand op de handgreep om de afdaling in te zetten, de andere op het touw om de afdaalsnelheid te regelen.

EXO

Onvolledige informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

DIT PRODUCT VEREIST ABSOLUUT EEN SPECIFIEKE PETZL OPLEIDING

VERTICALITEIT


C2 Safety Training Facility, Uppsala , Suede © Lafouche

30

HULPVERLENING TER PLAATSE


Als een gewonde persoon niet meer in staat is om zichzelf te evacueren, moet de ploeg aanwezig op de werkplaats onmiddellijk tussenkomen en het slachtoffer in veiligheid brengen, in afwachting van de komst van externe hulpdiensten. Hiervoor moet het personeel een aangepaste opleiding en regelmatige bijscholingen volgen. Zij komen tussen met hun eigen materiaal of specifieke reddingskits, volgens de richtlijnen van het noodplan op de werkplaats.

MICRO TRAXION De MICRO TRAXION katrol-stijgklem is ultracompact en zeer licht, en biedt een uitstekend rendement. Kan gebruikt worden als enkelvoudige katrol met vergrendeling van de blokkeerpal in geopende toestand. De blokkeerpal met schuine tanden en reinigingsgleuf zorgt voor een optimale werking onder alle omstandigheden (bevroren touw, modder enz.).

VERTICALITEIT


32

Hulpverlening ter plaatse Loshaken en evacuatie van een slachtoffer op de CROLL Interventie vanaf beneden door een medeklimmer met zijn eigen materiaal. De hulpverlener moet eerst de risico's analyseren en onder meer de staat van de touwen van het slachtoffer controleren voordat hij tussenkomt. Het balanssysteem wordt gebruikt om het slachtoffer op het afdaalapparaat over te brengen.

1

2

ASAP LOCK

De hulpverlener beklimt het beveiligingstouw van het slachtoffer. 1. De hulpverlener gaat over op zijn RIG afdaalapparaat, verbindt zich met het slachtoffer en brengt zijn ASAP boven het slachtoffer aan.

PROGRESS

RIG

2. De hulpverlener maakt een tweede verbinding. Zo kan hij eventueel hinderend materiaal van het slachtoffer verwijderen.

3

4

3. Op het touw van het slachtoffer installeert de hulpverlener zijn voetlus in een balanssysteem op zijn ASCENSION stijgklem. 4. Terwijl hij tegengewicht op zijn voetlus biedt, blokkeert de hulpverlener het doorglijden van het touw in de CROLL en heft het slachtoffer op. Hij maakt de CROLL los en haalt het touwoverschot van het RIG afdaalapparaat maximaal in.

ASCENSION

FOOTCORD

CROLL

5. De hulpverlener, onder spanning op het RIG, recupereert zijn stijgklem. Hij installeert een karabiner met remfunctie en begeleidt het slachtoffer tot op de grond.

RIG


Loshaken en evacueren met behulp van een omkeerbare hulpkit

• Evacuatie zonder begeleiding (het slachtoffer vereist geen bijzondere aandacht of er is voldoende vrije ruimte voor de evacuatie):

1. Slachtoffer hangt vast aan zijn leeflijn met energieabsorber die door de val uitgescheurd is.

1

2

3 GEMINI

2. Hijsen (door te takelen kunt u het slachtoffer loshaken).

MICRO TRAXION

I'D

3. Het slachtoffer laten zakken.

Onvolledige informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

ABSORBICA-I

• Begeleide evacuatie (slachtoffer wordt beschermd en verwijderd van de structuur):

1. Slachtoffer hangt vast aan zijn leeflijn met energieabsorber die door de val uitgescheurd is.

1

2

3

I'D

2. Hijsen (door te takelen kunt u het slachtoffer loshaken). 3. Begeleide afdaling.

ABSORBICA-I

VERTICALITEIT


GMSP 05 (Groupe Montagne Sapeurs Pompiers des Hautes-Alpes), Chourum du Rocher de Corne, Massif du Dévoluy, Hautes-Alpes, France © Lafouche

34

TECHNISCHE HULPVERLENING


De technische reddingsploegen worden ingezet als de situatie bijzonder moeilijk of gevaarlijk is. Zij zijn hiervoor specifiek opgeleid en intensief getraind, en kunnen op alle soorten terreinen aan de slag. Deze specialisten beheersen perfect alle technieken voor voortbeweging en beveiliging op touwen.

• Evacuatie naar beneden toe: wordt uitgevoerd dankzij de zwaartekracht, volgens verschillende technieken die bepaald worden in functie van de omstandigheden van het terrein. • Evacuatie naar boven: deze operatie in teamwerk vereist een perfecte coördinatie van alle leden. Bovendien moeten hiervoor soms bijzonder complexe technieken worden ingezet: takelsysteem met mechanische lier, realiseren van een hijssysteem met lichte katrollen, slinger enz. • Evacuatie op horizontaal gespannen touw: deze methode wordt gebruikt bij een moeilijke ruimtelijke situatie (stedelijke of industriële site, nauwe ruimte, canyon enz.). Dit complexe systeem mag enkel toegepast worden door speciaal getrainde brigades die bekwaam zijn om in elke situatie de gepaste techniek te kiezen. NEW 2014

PRO TRAXION De PRO TRAXION katrol-stijgklem werd ontworpen om het touw vlot te kunnen plaatsen wanneer de katrol reeds op de verankering geïnstalleerd is. De blokschijf met grote diameter en hoog rendement is bijzonder geschikt om zware lasten te hijsen. De flank wordt vergrendeld onder spanning en voorkomt zo dat de katrol tijdens het gebruik open kan gaan. Het onderste inbindpunt laat de realisatie van verschillende soorten takelsystemen toe.

VERTICALITEIT


Technische hulpverlening

36

Evacuatie naar boven en horizontaal in een nauwe ruimte

1

1. Hijsen van de NEST draagberrie door een hulpverlener in tegengewicht op stijgklemmen. Een hulpverlener reguleert het hijsen. Een derde hulpverlener beveiligt met een tweede touw. 2. De hulpverlener onderaan gaat over op een afdaalapparaat en geeft touw. De beveiliger takelt de NEST draagberrie zodat hij die met de STEF horizontaal kan kantelen. 3. Recuperatie van de NEST door de medeklimmers.

2

PRO TRAXION

Iâ&#x20AC;&#x2122;D

STEF ASCENSION

NEST

3

Iâ&#x20AC;&#x2122;D

petzl.com U kunt meer informatie vinden over de gebruikstechnieken van de PRO TRAXION katrol-stijgklem in de technische bijsluiter en de bijlage 'Product Experience'. Beide documenten zijn beschikbaar op www.petzl. com/PROTRAXION.


Evacuatie op horizontaal gespannen touw Systeem voor beveiligde hulpverlening (verticaal en horizontaal).

KOOTENAY

RESCUCENDER

RESCUE RESCUE

• Witte touwen: dubbel

horizontaal gespannen touw. Geleiden van de KOOTENAY katrol en van het (grijze) beveiligingstouw. (Installatie van de prusik op het (paarse) touw om te vermijden dat het (grijze) beveiligingstouw los hangt.) • Grijs touw: touw voor het

beveiligen (geleid). • Paars touw: zorgt voor de

horizontale verplaatsingen (heen en terug). • Blauw touw: laat een verticale

verplaatsing toe (door een beveiligd takelsysteem).

Evacuatie via overbrenging van touw naar touw • Alternatief voor horizontaal

gespannen touw. Deze techniek vereist een grotere vrije ruimte dan het horizontaal gespannen touw want de touwen zijn minder gespannen. Snel toe te passen techniek met beperkt materiaal. • Touw voor extra beveiliging. • Blauw touw voor de verplaatsing.

VERTICALITEIT

Onvolledige informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

i’D


Service des Pistes, Les 7 Laux, Isère, France © Lafouche

38

KABELBAANEVACUATIE


In geval van defect aan een kabelbaan, moet de uitbater de passagiers evacueren in overeenstemming met het evacuatieplan. Dit document duidt exact aan hoe alle operaties moeten uitgevoerd worden en welke menselijke en materiële middelen moeten aangewend worden. De totaal voorziene tijd om alle passagiers te evacueren, mag niet meer dan 3,5 uur bedragen. Deze operaties worden gewoonlijk uitgevoerd door het personeel van de kabelbaan. Bij moeilijkheden kan de uitbater ook de hulp inroepen van georganiseerde reddingsploegen. De evacuatie van een kabelbaan vraagt het toepassen van specifieke verplaatsingstechnieken op kabel. Voor een maximale efficiëntie, worden deze operaties gelijktijdig gevoerd door verschillende autonome ploegen, gewoonlijk bestaande uit twee personen (waarvan de ene hangend gepositioneerd is op de kabel om de passagiers te evacueren, en de andere de passagiers op de grond opvangt en de bewegingen van zijn collega leidt). Het succes van deze operaties is sterk afhankelijk van de opleiding en de training van het personeel van de exploitatie (minstens 1 maal per jaar).

AVAO BOD FAST ®

De AVAO BOD FAST antival- en werkpositioneringsgordel is ontworpen voor extra gebruikscomfort. De X-vormige structuur omsluit de rug goed zodat de drukpunten mooi verdeeld en beperkt worden tijdens het langdurig hangend werken. Met de FAST gespen kunt u de gordel aantrekken en perfect aanspannen zonder dat u uw voeten van de grond moet heffen.

VERTICALITEIT


40

Kabelbaanevacuatie Evacuatie van een stoeltjeslift door een redder via de kabel I’D

ABSORBICA-Y MGO

De technieken voor de evacuatie van een stoeltjeslift verschillen veel van geval tot geval. De keuze van de technieken is afhankelijk van de helling van de kabel, de hoogte van de lift, de afstand tussen de masten, het aantal te evacueren passagiers, de zone waar de mensen terecht komen na de evacuatie … Om deze operatie goed en snel uit te voeren, is de nodige training vereist.

1. Toegang van de hulpverlener tot het stoeltje De beveiliging kan vanaf de mast gebeuren. Zo kan een wederzijdse controle van het systeem uitgevoerd worden voordat de hulpverlener zich op de kabel lanceert. De hulpverlener staat onder spanning op de ROLLCAB. De GRILLON is iets losser met het oog op de afdaling langs de kabel.

I’D

ROLLCAB CONNEXION VARIO

BERMUDE

GRILLON

Overzicht van de productenset in de noodtas


2. Evacuatie van de passagier

Onvolledige informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

De hulpverlener daalt af op de GRILLON tot aan het stoeltje. Hij installeert de BERMUDE gordel op het slachtoffer en evacueert dan het slachtoffer met zijn Iâ&#x20AC;&#x2122;D afdaalapparaat.

VERTICALITEIT


42

PRODUCTEN De expertise van Petzl op het gebied van verticale uitdagingen komt tot uiting in een gamma producten speciaal ontwikkeld voor professionele werkers op hoogte en redders. Deze producten voldoen aan alle vereisten die de professionele gebruikers alle dagen ondervinden: herhaaldelijk en intensief gebruik van het materiaal, wisselvallig klimaat, diverse interventiesituaties â&#x20AC;Ś Zij bevorderen een optimale ergonomie, eenvoud en gebruikscomfort, terwijl zij een absolute kwaliteit nastreven.

Petzl oplossingen voor werkers die meer dan 100 kg wegen

Specifieke producten in zwarte kleur

Op www.petzl.com/over100kg vindt u een tool voor werkers van 100 tot 140 kg, die u oplossingen voorstelt in functie van het gewicht van de gebruiker en zijn uitrusting.

Bepaalde Persoonlijke Beschermingsmiddelen, zoals gordels en stijgklemmen voor de voortbeweging, bestaan eveneens in het zwart. Deze versies zijn bestemd voor beroepen waar discretie geboden is. Ze zijn aangeduid in de productbeschrijvingen in deze catalogus.

Deze tool biedt drie oplossingen: - de hoogte van de val beperken, - de absorptiecapaciteit van het systeem verhogen, - niets wijzigen als de absorptiecapaciteit van het systeem voldoende hoog is. U kunt ook extra inlichtingen over de weerstand van het materiaal, het absorptievermogen en de weerstand van het menselijk lichaam verkrijgen. Voor meer informatie verwijzen we naar www.petzl.com/over100kg.

Het nazicht van de uitrustingen Om de duurzaamheid van de uitrustingen tijdens hun ganse levensloop te garanderen, is een regelmatige controle noodzakelijk. De individuele identificatiecode is gestructureerd op de volgende manier: 10271AF0721 (voorbeeld). 10: jaar van fabricage, 271: dag van het jaar van fabricage, AF: Petzl code met betrekking tot de fabricage, 0721: individuele identificatie.


Connectors

Afdaalapparaten

Stijgklemmen

GORDELS HELMEN LEEFLIJNEN EN ABSORBERS MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Verankeringen en touwen

VERANKERINGEN EN TOUWEN

Tassen en accessoires

TASSEN EN ACCESSOIRES

Katrollen

CONNECTORS

Mobiele antivalbeveiliging

AFDAALAPPARATEN

Leeflijnen en absorbers

STIJGKLEMMEN

Helmen

KATROLLEN

Gordels


GORDELS

Groupe F, Pont du Gard, France Š Lafouche

44

Om aan de specifieke vereisten van elke activiteit en aan de diverse situaties van werkers op hoogte te beantwoorden, stelt Petzl verschillende soorten gordels voor. Deze producten garanderen een maximale doeltreffendheid en veiligheid voor werkers op hoogte. Ze zijn eenvoudig in gebruik, comfortabel en technisch geschikt voor de vereisten van het beroep waarvoor ze werden ontwikkeld. Petzl biedt ook verschillende accessoires waardoor u bijkomende functionaliteiten kunt integreren in de gordels, alsook evacuatie-uitrustingen voor reddingsacties.


Antival- en werkpositioneringsgordel

AVAO BOD FAST AVAO BOD

AVAO SIT FAST AVAO SIT

TOP

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

GORDELS

Polyvalente en comfortabele gordels om zich te beschermen tegen het risico op een val en om hangend te werken.

TOOLBAG

Gordels voor moeilijke toegang

CONNECTORS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Comfortabele gordels met ge誰ntegreerde ventrale stijgklem, voor het opklimmen op touw.

TOP CROLL

PODIUM

TOOLBAG

Gordels voor het boomsnoeien

Antivalgordels

Comfortabele gordels met inbindbrug voor een grotere bewegingsvrijheid (de krachtendriehoek bevordert een optimale laterale mobiliteit).

Eenvoudig en gemakkelijk aan te trekken gordels om zich te beschermen tegen het risico op een val.

SEQUOIA SRT

STIJGKLEMMEN

NEW 2014

SEQUOIA

KATROLLEN

NEW 2014

AFDAALAPPARATEN

AVAO SIT FAST AVAO SIT

AVAO BOD CROLL FAST

Reddingsgordels

FALCON

FALCON MOUNTAIN

NEWTON

FALCON ASCENT

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

NEWTON FAST JAK

VERANKERINGEN EN TOUWEN

Lichte en polyvalente gordels geschikt voor verschillende reddingsacties.


46

Gordels Troeven van de AVAO BOD gordels

AVAO BOD FAST AVAO BOD

AVAO BOD CROLL FAST

Bekijk het filmpje op www.petzl.com/AVAO en ontdek alles over de AVAO gordels.

Comfort

De X-vormige structuur van de AVAO gordels omsluit de gebruiker goed. Deze structuur verdeelt de inspanningen optimaal en staat garant voor een uitstekend comfort tijdens het langdurig hangend werken.

De heupriem en beenlussen van de AVAO gordels zijn halfstijf en breed om de drukpunten te beperken en tegelijk een efficiĂŤnte ondersteuning te garanderen. Beide zones zijn voorgevormd gevoerd met ademend schuimrubber voor een aangenaam gevoel en een goede verluchting. Deze constructie vergemakkelijkt ook de installatie van de gordel.

De schouderriemen in schuimrubber worden weg van de hals gehouden om eventuele wrijving te beperken.


Optimale organisatie van het werkmateriaal

De AVAO gordels hebben een dorsaal inbindpunt voor het verbinden van een valstopsysteem. Bij een val wordt het gewicht van de gebruiker automatisch op de beenlussen overgebracht om de drukpunten te beperken. Zo kan de gebruiker langer blijven hangen in afwachting van de hulpverleners. Opgelet: tref vooraf de vereiste maatregelen in het kader van het veiligheidsplan van de site, zodat u een slachtoffer zo snel mogelijk de nodige hulp kunt bieden.

VERANKERINGEN EN TOUWEN

KATROLLEN

STIJGKLEMMEN

Standaardgordel

AFDAALAPPARATEN

Minder traumatiserende positie na een val

AVAO gordel

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

De AVAO gordels zijn achteraan en aan de zijkanten voorzien van zes materiaaldragers. Ze zijn voorgevormd om het aanhaken van de karabiners te vergemakkelijken. Bovendien is elke gordel voorzien van doorsteeklussen voor de CARITOOL materiaaldragers en het TOOLBAG materiaalzakje.

CONNECTORS

Om de AVAO gordels gemakkelijker te kunnen aantrekken (met de voeten op de grond of brede schoenen) zijn ze eveneens verkrijgbaar met de nieuwe FAST automatische gespen ter hoogte van de beenlussen. Eens deze gespen mooi ingesteld zijn, kunt u ze eenvoudig en snel openen en sluiten: u kunt de gordel aantrekken zonder alle gespen te moeten verstellen.

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

De AVAO gordels kunnen aangepast worden ter hoogte van de heupriem en schouderriemen. Deze verstelpunten zijn uitgerust met DoubleBack zelfblokkerende gespen. Met deze gespen is het niet nodig de band opnieuw door de gesp te halen om te vergrendelen: de gordel wordt in enkele seconden gemakkelijk aangepast.

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

Praktische verstelling

GORDELS

Ergonomie


48

Antival- en werkpositioneringsgordel AVAO BOD ®

Comfortabele antival- en werkpositioneringsgordel

Schouderriemen met DoubleBack zelfblokkerende gespen aan weerszijden

NEW 2014

X-vormige rugstructuur

Halfstijve verstevigde heupriem

Beenlussen met DoubleBack zelfblokkerende gespen of FAST automatische gespen

• Ontwerp verhoogt het comfort in elke situatie: - de X-vormige structuur omsluit de rug goed zodat de drukpunten mooi verdeeld en beperkt worden tijdens het langdurig hangend werken, - halfstijve en brede beenlussen en heupriem voor een uitstekende ondersteuning, plus voorgevormd en gevoerd met ademend schuimrubber voor extra comfort, - schouderriemen in schuimrubber, verwijderd van de hals om wrijvingen te beperken. Bij belasting op heupriem: schouderriemen nemen de last over en verdelen deze over de schouders. • Praktische verstellingen: - heupriem en schouderriemen met DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling, - bestaat met dijomtrek uitgerust met DoubleBack zelfblokkerende gespen, of met FAST automatische gespen voor een eenvoudige en snelle opening/sluiting met behoud van de instelling, ook met handschoenen, - laterale inbindpunten kunnen ingeklapt worden zodat ze nergens per ongeluk aan vasthaken.

• Vergemakkelijkt het dragen en organiseren van het werkmateriaal: - zes voorgevormde materiaaldragers met beschermhuls, - vier doorsteeklussen voor CARITOOL materiaaldragers, - vier doorsteeklussen voor het TOOLBAG materiaalzakje. Minder traumatiserende positie na een val: - bij een val op het dorsaal inbindpunt wordt het gewicht op de beenlussen overgebracht zodat de gebruiker langer kan blijven hangen in de gordel in afwachting van de hulpverleners. • Verkrijgbaar in Europese versies (gecertificeerd volgens Europese normen): - AVAO BOD (C71AAA): beenlussen uitgerust met DoubleBack zelfblokkerende gespen, - AVAO BOD FAST (C71AFA): beenlussen uitgerust met FAST automatische gespen.

• Beschikbaar in internationale versies (gecertificeerd volgens de Noord-Amerikaanse en Europese normen) met valindicator (na een val op het dorsaal inbindpunt wordt een rood bandje zichtbaar en moet de gordel afgeschreven worden): - AVAO BOD (C71AAA U): beenlussen uitgerust met DoubleBack zelfblokkerende gespen, - AVAO BOD FAST (C71AFA U): beenlussen uitgerust met FAST automatische gespen, - AVAO BOD FAST zwart (C71AFN U): zwart van kleur en beenlussen uitgerust met FAST automatische gespen. Ontdek alle mogelijkheden van de AVAO gordels op www.petzl.com/AVAO.


GORDELS HELMEN LEEFLIJNEN EN ABSORBERS MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Zitgordel voor werkpositionering

Borstgordel voor zitgordels

Materiaalzakje

• Ontwerp voor extra gebruikscomfort: - halfstijve en brede beenlussen en heupriem voor een uitstekende ondersteuning, plus voorgevormd en gevoerd met ademend schuimrubber voor extra comfort. • Praktische verstellingen: - heupriem met DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling, - bestaat met dijomtrek uitgerust met DoubleBack zelfblokkerende gespen, of met FAST automatische gespen voor een eenvoudige en snelle opening/sluiting met behoud van de instelling, ook met handschoenen, - laterale inbindpunten kunnen ingeklapt worden zodat ze nergens per ongeluk aan vasthaken. • Vergemakkelijkt het dragen en organiseren van het werkmateriaal: - zes voorgevormde materiaaldragers met beschermhuls, - vier doorsteeklussen voor CARITOOL materiaaldragers, - vier doorsteeklussen voor het TOOLBAG materiaalzakje. • Een inbindpunt achteraan de heupriem voor het verbinden van een leeflijn voor werkplaatsbeperking of om de zitgordel om te vormen tot antivalgordel dankzij de TOP (nieuwe en oude versies). • Beschikbaar in drie versies: - AVAO SIT (C79AAA): beenlussen uitgerust met DoubleBack zelfblokkerende gespen, - AVAO SIT FAST (C79AFA): beenlussen uitgerust met FAST automatische gespen, - AVAO SIT zwart (C79AAN): zwart van kleur en beenlussen uitgerust met DoubleBack zelfblokkerende gespen.

• Vormt de AVAO SIT, FALCON en SEQUOIA SRT zitgordels om tot antivalgordels. • Te bevestigen op de gesp achteraan en te verbinden met het ventrale inbindpunt. • Schouderriemen in schuimrubber, verwijderd van de hals om wrijvingen te beperken. In geval van belasting op de heupriem nemen de schouderriemen deze last over en verdelen die over de schouders. • Schouderriemen met DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling. • Een sternaal inbindpunt voor het verbinden van een valstopsysteem. • Bestaat in twee versies: - TOP (C81AAA), - TOP zwart (C81AAN): in zwarte kleur.

• Voor het opbergen van uw materiaal tijdens het hangend werken. • Tanka voor het gemakkelijk open/sluiten van het zakje tijdens het transport of verplaatsingen. • Makkelijk te bevestigen op alle gordels van het AVAO gamma. • TOOLBAG S (S47Y S): - voor materiaal dat weinig plaats inneemt (meter, krijtje, moeren/vijzen …), - klein formaat (2,5 liter), 170 g. • TOOLBAG L (S47Y L): - voor handwerktuig (hamer, schroevendraaier …), - groot formaat (5 liter), 240 g.

CONNECTORS

TOOLBAG

AFDAALAPPARATEN

TOP

KATROLLEN VERANKERINGEN EN TOUWEN

Ontdek alle mogelijkheden van de AVAO gordels op www.petzl.com/AVAO.

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

®

STIJGKLEMMEN

AVAO SIT


50

Gordels voor moeilijke toegang AVAO BOD CROLL FAST ®

Comfortabele gordel voor moeilijke toegang

Geïntegreerde CROLL ventrale touwklem. De connector die de borstriemen aan de heupriem verbindt, is uitgerust met een staafje dat het omdraaien verhindert.

NEW 2014 X-vormige rugstructuur

CROLL ventrale touwklem

Halfstijve verstevigde heupriem

Schouderriemen met DoubleBack zelfblokkerende gespen om de gordel gemakkelijk af te stellen.

Beenlussen met FAST automatische gespen

Met de twee bevestigingspunten kunt u een PODIUM zitje installeren voor extra comfort als u langdurig hangend moet werken.

• Geïntegreerde CROLL ventrale touwklem voor de opklim op touw. • Ontwerp voor extra comfort: - de X-vormige structuur omsluit de rug goed zodat de drukpunten mooi verdeeld en beperkt worden tijdens het langdurig hangend werken, - halfstijve en brede beenlussen en heupriem voor een uitstekende ondersteuning, plus voorgevormd en gevoerd met ademend schuimrubber voor extra comfort, - schouderriemen in schuimrubber, verwijderd van de hals om wrijvingen te beperken. Bij belasting op heupriem: schouderriemen nemen de last over en verdelen deze over de schouders, - bevestigingspunten om een PODIUM zitje te installeren voor als u langdurig hangend moet werken.

• Praktische verstellingen: - heupriem en schouderriemen met DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling, - beenlussen met FAST automatische gespen voor een eenvoudige en snelle opening/ sluiting met behoud van de instelling, ook met handschoenen, - laterale inbindpunten kunnen ingeklapt worden zodat ze nergens per ongeluk aan vasthaken. • Vergemakkelijkt het dragen en organiseren van het werkmateriaal: - zes voorgevormde materiaaldragers met beschermhuls, - vier doorsteeklussen voor CARITOOL materiaaldragers, - vier doorsteeklussen voor het TOOLBAG materiaalzakje.

• Minder traumatiserende positie na een val: - bij een val op het dorsaal inbindpunt wordt het gewicht op de beenlussen overgebracht zodat de gebruiker langer kan blijven hangen in de gordel in afwachting van de hulpverleners. • Verkrijgbaar in Europese versie (gecertificeerd volgens Europese normen): - AVAO BOD CROLL FAST (C71CFA). • Beschikbaar in internationale versies (gecertificeerd volgens de Noord-Amerikaanse en Europese normen) met valindicator (na een val op het dorsaal inbindpunt wordt een rood bandje zichtbaar en moet de gordel afgeschreven worden): - AVAO BOD CROLL FAST (C71CFA U), - AVAO BOD CROLL FAST zwart (C71CFN U): in zwarte kleur. Ontdek alle mogelijkheden van de AVAO gordels op www.petzl.com/AVAO.


HELMEN

GORDELS

TOP CROLL

Zitgordel voor werkpositionering

Borstgordel voor zitgordel met CROLL ventrale stijgklem

Zitje voor langdurig hangend werken

• Met een geïntegreerde CROLL ventrale stijgklem om de AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT en SEQUOIA SRT zitgordels om te vormen tot gordels voor moeilijke toegang. • Te bevestigen op de gesp achteraan en te verbinden met het ventrale inbindpunt, d.m.v. de DELTA directionele connector. • Schouderriemen in schuimrubber, verwijderd van de hals om wrijvingen te beperken. In geval van belasting op de heupriem nemen de schouderriemen deze last over en verdelen die over de schouders. • Schouderriemen met DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling. • Een sternaal inbindpunt voor het verbinden van een valstopsysteem.

• Brede en comfortabele zit die tevens een uitstekende stabiliteit biedt. • Stevige boorden die vermijden dat de ophangriemen de dijen zouden dichtknellen. • Het hangtouw is verstelbaar met DoubleBack zelfblokkerende gespen. • Drie materiaaldragers. • Gemakkelijk op de rug te dragen wanneer u niet hangend werkt. • Gewicht: 1170 g.

PODIUM

S70

TOOLBAG

KATROLLEN

• Voor het opbergen van uw materiaal tijdens het hangend werken. • Tanka voor het gemakkelijk open/sluiten van het zakje tijdens het transport of verplaatsingen. • Makkelijk te bevestigen op alle gordels van het AVAO gamma. • TOOLBAG S (S47Y S): - voor materiaal dat weinig plaats inneemt (meter, krijtje, moeren/vijzen …), - klein formaat (2,5 liter), 170 g. • TOOLBAG L (S47Y L): - voor handwerktuig (hamer, schroevendraaier …), - groot formaat (5 liter), 240 g.

STIJGKLEMMEN

Materiaalzakje

VERANKERINGEN EN TOUWEN

• Ontwerp voor extra gebruikscomfort: - halfstijve en brede beenlussen en heupriem voor een uitstekende ondersteuning, plus voorgevormd en gevoerd met ademend schuimrubber voor extra comfort. • Praktische verstellingen: - heupriem met DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling, - bestaat met dijomtrek uitgerust met DoubleBack zelfblokkerende gespen, of met FAST automatische gespen voor een eenvoudige en snelle opening/sluiting met behoud van de instelling, ook met handschoenen, - laterale inbindpunten kunnen ingeklapt worden zodat ze nergens per ongeluk aan vasthaken. • Vergemakkelijkt het dragen en organiseren van het werkmateriaal: - zes voorgevormde materiaaldragers met beschermhuls, - vier doorsteeklussen voor CARITOOL materiaaldragers, - vier doorsteeklussen voor het TOOLBAG materiaalzakje. • Een inbindpunt achteraan de heupriem voor het verbinden van een leeflijn voor werkplaatsbeperking of om de zitgordel om te vormen tot antivalgordel dankzij de TOP CROLL (nieuwe en oude versies). • Beschikbaar in drie versies: - AVAO SIT (C79AAA): beenlussen uitgerust met DoubleBack zelfblokkerende gespen, - AVAO SIT FAST (C79AFA): beenlussen uitgerust met FAST automatische gespen, - AVAO SIT zwart (C79AAN): zwart van kleur en beenlussen uitgerust met DoubleBack zelfblokkerende gespen.

C81CAA

Ontdek alle mogelijkheden van de AVAO gordels op www.petzl.com/AVAO.

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

®

CONNECTORS

AVAO SIT

AFDAALAPPARATEN

TOOLBAG

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

PODIUM


52

Gordels voor het boomsnoeien SEQUOIA SRT C69BFA Zitgordel voor het boomsnoeien die de toegangstechnieken met enkeltouw toelaat

NEW 2014 Extra brede heupriem

Voorgevormde heupriem gevoerd met schuimrubber voor extra comfort tijdens het hangend werken.

Inbindbrug

Te openen ringen

Beenlussen met FAST automatische gespen

Te openen ringen om een inbindbrug met een andere lengte en rechtstreeks accessoires (RING of SWIVEL) te installeren.

• Gordel ontworpen voor het opklimmen op enkeltouw: - ventraal inbindpunt en gesp achteraan om een CROLL ventrale touwklem met een SECUR schouderriem te installeren. • Ontwerp voor extra comfort: - halfstijve en extra brede beenlussen en heupriem voor een uitstekende ondersteuning, plus voorgevormd en gevoerd met schuimrubber voor extra comfort tijdens het hangend werken, - schuimrubber aan de beenlussen kan aangepast worden voor een perfecte positionering, - mobiele laterale inbindpunten om de oriëntatie van de leeflijn tijdens laterale verplaatsingen te volgen, - inbindbrug voor een betere laterale mobiliteit. • Praktische verstellingen: - heupriem met DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling, - beenlussen met FAST automatische gespen voor een eenvoudige en snelle opening/ sluiting met behoud van de instelling, ook met handschoenen, - verstelbare sluitingsgespen om de verdeling van de krachten tussen de heupriem en beenlussen aan te passen, - te openen ringen om de lengte van de inbindbrug aan te passen en accessoires rechtstreeks op de inbindbrug (RING, SWIVEL) te installeren.

• Vergemakkelijkt het dragen en organiseren van het werkmateriaal: - zeven voorgevormde materiaaldragers met beschermhuls, - vijf doorsteeklussen voor CARITOOL materiaaldragers, - twee doorsteeklussen voor een karabiner voor het dragen van bv. een handzaag, - elastiek om een noodkit aan te bevestigen. • Kan uitgerust worden met accessoires om de gordel naargelang het gebruik aan te passen: - zitje (S69), - schouderriem (C69B).

Heupriem speciaal ontworpen om uw werkmateriaal gemakkelijker te dragen en te organiseren.

Bekijk het filmpje op www.petzl.com/SEQUOIA en ontdek alles over de SEQUOIA gordels.

Ventraal inbindpunt en gesp achteraan om een CROLL ventrale touwklem met een SECUR schouderriem te installeren.


GORDELS

NEW 2014

NEW 2014

HELMEN

NEW 2014

• Ontwerp voor extra comfort: - halfstijve en extra brede beenlussen en heupriem voor een uitstekende ondersteuning, plus voorgevormd en gevoerd met schuimrubber voor extra comfort tijdens het hangend werken, - schuimrubber aan de beenlussen kan aangepast worden voor een perfecte positionering, - mobiele laterale inbindpunten om de oriëntatie van de leeflijn tijdens laterale verplaatsingen te volgen, - inbindbrug voor een betere laterale mobiliteit. • Praktische verstellingen: - heupriem en beenlussen met FAST automatische gespen voor een eenvoudige en snelle opening/sluiting met behoud van de instelling, ook met handschoenen, - verstelbare sluitingsgespen om de verdeling van de krachten tussen de heupriem en beenlussen aan te passen, - te openen ringen om de lengte van de inbindbrug aan te passen en accessoires rechtstreeks op de inbindbrug (RING, SWIVEL) te installeren. • Vergemakkelijkt het dragen en organiseren van het werkmateriaal: - zeven voorgevormde materiaaldragers met beschermhuls, - vijf doorsteeklussen voor CARITOOL materiaaldragers, - twee doorsteeklussen voor een karabiner voor het dragen van bv. een handzaag, - elastiek om een noodkit aan te bevestigen. • Kan uitgerust worden met een zitje (S69).

• Neemt de last van de heupriem over en verdeelt deze mooi over de schouders. • Gespen zijn verwijderd van de hals om wrijvingen te beperken. • Installatie op het ventraal inbindpunt van de SEQUOIA SRT gordel en de twee doorsteeklussen achteraan op de heupriem. • DoubleBack zelfblokkerende gesp voor een eenvoudige en snelle afstelling. • Gewicht: 280 g.

Zitje voor SEQUOIA en SEQUOIA SRT gordels S69 • Brede zit zodat u comfortabel al hangend kunt werken. • Verstelbaar in de breedte om zo min mogelijk plaats in te nemen en om de verplaatsingen in de gaffels van de bomen te vergemakkelijken. • Zitje verstelbaar met DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling. • Gemakkelijk op de rug te dragen als u hem niet gebruikt. • Installatie op de twee te openen ringen van de SEQUOIA en SEQUOIA SRT gordels. • Gewicht: 950 g.

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

Verbindingsring • Wordt rechtstreeks op de inbindbrug van de SEQUOIA en SEQUOIA SRT gordels geïnstalleerd voor een betere laterale mobiliteit van de gebruiker. • Ronde vorm zodat de verbindingsring goed gepositioneerd is als deze tot tegen de te openen ringen komt. • Bestaat in twee maten: - RING S (C04620): 40 g, - RING L (C04630): 70 g.

Inbindbrug voor SEQUOIA en SEQUOIA SRT gordels C69F • Een betere laterale mobiliteit van de boomsnoeier. • Installatie op de twee te openen ringen van de SEQUOIA en SEQUOIA SRT gordels. • Verkrijgbaar in 3 lengtes om de positie van de op de brug geïnstalleerde voortbewegingsapparaten aan te passen: - 25 cm, 43 g (C69F 25), - 30 cm, 45 g (C69F 30), - 35 cm, 46 g (C69F 35).

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

RING

CONNECTORS

Zitgordel voor het boomsnoeien die de toegangstechnieken met dubbeltouw toelaat

Schouderriem voor SEQUOIA SRT gordel C69B

AFDAALAPPARATEN

C69AFA

Inbindbrug voor SEQUOIA en SEQUOIA SRT gordels

STIJGKLEMMEN

SEQUOIA

NEW 2014

KATROLLEN

Zitje voor SEQUOIA en SEQUOIA SRT gordels

RING L

VERANKERINGEN EN TOUWEN

NEW 2014

RING S

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

Schouderriem voor SEQUOIA SRT gordel


54

Reddingsgordels FALCON Lichte zitgordel voor de hulpverlening

De heupriem en de beenlussen zijn fijn en licht voor een uitstekende mobiliteit.

Laterale inbindpunten in textiel, voor gerichte toepassingen

• Heupriem en beenlussen gepolsterd met luchtdoorlatend schuimrubber voor een beter comfort. • Een ventraal inbindpunt biedt de mogelijkheid om de last bij hangend werken tussen de heupriem en de beenlussen te verdelen. • Twee laterale inbindpunten in textiel, voor gerichte toepassingen, verplaatsen de last naar de heupriem om stabiel te werken op plaatsen waar u steun heeft voor uw voeten. • Een inbindpunt in textiel achteraan de heupriem voor het verbinden van een leeflijn voor werkplaatsbeperking. • Verbindingsgesp achteraan om de TOP en TOP CROLL borstgordels te bevestigen. • Heupriem en beenlussen met twee DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling. • Vier materiaaldragers: twee grote stijve vooraan voor een gemakkelijke bereikbaarheid van het materiaal en twee kleine soepele achteraan, om niet te hinderen bij het dragen van een rugtas. • Twee doorsteeklussen voor CARITOOL materiaaldragers. • Bestaat in twee versies: - FALCON (C38AAA), - FALCON zwart (C38AAN): in zwarte kleur.

FALCON MOUNTAIN C38CAA Zitgordel voor hulpverlening in het gebergte

Dankzij de gesp achteraan kunt u een TOP borstgordel verbinden voor het hijsen per helikopter of een TOP CROLL borstgordel om de FALCON gordel om te vormen in een gordel voor moeilijke toegang.

• Heupriem en beenlussen met luchtdoorlatend schuimrubber voor een maximaal comfort bij hangend werken. • Constructie met beugel voor het bevorderen van de mobiliteit bij de voortbeweging met rotsklimtechnieken. • Twee laterale inbindpunten in textiel, voor gerichte toepassingen, verplaatsen de last naar de heupriem om stabiel te werken op plaatsen waar u steun heeft voor uw voeten. • Een inbindpunt in textiel achteraan de heupriem voor het verbinden van een leeflijn voor werkplaatsbeperking. • Heupriem en beenlussen met twee DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling. • Vier materiaaldragers: twee grote stijve vooraan voor een gemakkelijke bereikbaarheid van het materiaal en twee kleine soepele achteraan, om niet te hinderen bij het dragen van een rugtas. • Twee doorsteeklussen voor CARITOOL materiaaldragers.


HELMEN

GORDELS

NEW 2014

Zitgordel voor een doeltreffende opklim op touw

Multidirectionele halfronde karabiner

• Vormt de FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT en SEQUOIA SRT zitgordels om tot antivalgordels. • Eenvoudig te verbinden op het ventrale inbindpunt van de zitgordel voor een snelle installatie. • Sternaal inbindpunt in textiel zodat het niet hindert als het niet gebruikt wordt. • Ventrale riemen en schouderriemen uitgerust met DoubleBack zelfblokkerende gespen om de borstgordel snel aan elke lichaamsbouw aan te passen. • Borstomtrek: maximaal 145 cm.

• Heupriem en beenlussen gepolsterd met luchtdoorlatend schuimrubber voor een beter comfort. • Ventraal inbindpunt in twee delen waardoor u de doeltreffendheid van de opklim op touw met een CROLL ventrale stijgklem bevordert. • Twee laterale inbindpunten in textiel, voor gerichte toepassingen, verplaatsen de last naar de heupriem om stabiel te werken op plaatsen waar u steun heeft voor uw voeten. • Een inbindpunt in textiel achteraan de heupriem voor het verbinden van een leeflijn voor werkplaatsbeperking. • Door het gebruik van een SECUR schouderriem of een TOP CROLL borstgordel kunt u de gordel gebruiken met een CROLL ventrale stijgklem (inbindpunt achteraan de heupriem). • Heupriem en beenlussen met twee DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling. • Vier materiaaldragers: twee grote stijve vooraan voor een gemakkelijke bereikbaarheid van het materiaal en twee kleine soepele achteraan, om niet te hinderen bij het dragen van een rugtas. • Twee doorsteeklussen voor CARITOOL materiaaldragers.

• Multidirectionele karabiner om: - de NEWTON en FALCON ASCENT gordels te sluiten door het verbinden van de twee inbindpunten, - een valstopsysteem te verbinden (NEWTON) of een CROLL ventrale stijgklem te verbinden (FALCON ASCENT). • Weerstand: 15 kN (in alle richtingen). • Keylock systeem om het ongewenst vasthaken van de karabiner tijdens de handelingen te vermijden. • Een rode indicator is zichtbaar wanneer de karabiner niet vergrendeld is (op de SCREWLOCK versie). • Verkrijgbaar in twee versies vergrendelsystemen: - OMNI (M37 TL): TRIACT-LOCK, - OMNI (M37 SL): SCREW-LOCK. • Eveneens verkrijgbaar in het zwart: - OMNI (M37 TLN): TRIACT-LOCK zwart, - OMNI (M37 SLN): SCREW-LOCK zwart.

CONNECTORS

Borstgordel voor combinatie met zitgordels

AFDAALAPPARATEN

OMNI

VERANKERINGEN EN TOUWEN

KATROLLEN

FALCON ASCENT C38BAA

C98A

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

CHEST’AIR

STIJGKLEMMEN

OMNI SCREW-LOCK

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

OMNI TRIACT-LOCK


56

Antivalgordels NEWTON FAST JAK

C73JF0

Eenvoudige antivalgordel, moduleerbaar met het JAK vest

Voorgevormd JAK vest

Sternaal inbindpunt in twee delen

Het JAK vest en de FAST automatische gespen aan de dijen vergemakkelijken het aantrekken van de gordel.

Materiaaldrager

FAST automatische gespen

Sternaal inbindpunt in twee delen, te gebruiken met een halfronde OMNI karabiner.

• Het JAK vest garandeert dat de gordel goed gevormd is. • FAST automatische gespen aan de dijen om de gordel zeer vlot aan te trekken terwijl u rechtop staat. • Een sternaal inbindpunt en een dorsaal inbindpunt voor het verbinden van een valstopsysteem. • Schouderriemen met DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling. • Twee materiaaldragers met beschermhuls. • Werkpositionering op de laterale inbindpunten van de gordel is mogelijk met de PAD FAST heupriem. • Een persoon laten zakken of takelen is mogelijk dankzij de LIFT spreider. • Eveneens verkrijgbaar in zwarte versie zonder dorsaal inbindpunt: NEWTON FAST JAK STERNAL (C73JFN). Dankzij het inbindpunt in twee delen en de FAST automatische gespen kunt u de gordel aantrekken zonder verlies van de instellingen terwijl u rechtop staat.


GORDELS HELMEN

LIFT

PAD FAST

Eenvoudige en moduleerbare antivalgordel

Multidirectionele halfronde karabiner

• De bovenste en onderste riemen zijn verschillend van kleur voor het gemakkelijk aantrekken van de gordel. • Een sternaal inbindpunt en een dorsaal inbindpunt voor het verbinden van een valstopsysteem. • Schouderriemen met DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling. • Twee materiaaldragers met beschermhuls. • Werkpositionering op de laterale inbindpunten van de gordel is mogelijk met de PAD FAST heupriem. • Een persoon laten zakken of takelen is mogelijk dankzij de LIFT spreider.

• Multidirectionele karabiner om: - de NEWTON en FALCON ASCENT gordels te sluiten door het verbinden van de twee inbindpunten, - een valstopsysteem te verbinden (NEWTON) of een CROLL ventrale stijgklem te verbinden (FALCON ASCENT). • Weerstand: 15 kN (in alle richtingen). • Keylock systeem om het ongewenst vasthaken van de karabiner tijdens de handelingen te vermijden. • Een rode indicator is zichtbaar wanneer de karabiner niet vergrendeld is (op de SCREWLOCK versie). • Verkrijgbaar in twee versies vergrendelsystemen: - OMNI (M37 TL): TRIACT-LOCK, - OMNI (M37 SL): SCREW-LOCK. • Eveneens verkrijgbaar in het zwart: - OMNI (M37 TLN): TRIACT-LOCK zwart, - OMNI (M37 SLN): SCREW-LOCK zwart.

Spreider voor de NEWTON gordel waardoor u rechtop kunt afdalen (voortbewegen in nauwe ruimten)

L54

• De driehoekige karabiners zijn ideaal voor het plaatsen in de schouderdoorsteken van de gordel. • Onbuigbare structuur behoudt zijn vorm rond het hoofd. • Gewicht: 520 g. • Certificatie(s): CE.

PAD FAST Werkpositioneringsriem voor de NEWTON gordel • Vormt de eenvoudige antivalgordel om tot een antival- en werkpositioneringsgordel. • Comfortabel voor de werkpositionering met steun op de voeten. • Twee laterale inbindpunten. • FAST automatische gesp voor een eenvoudige en snelle opening en sluiting met behoud van de instelling. • Certificatie(s): CE EN 358. • Bestaat in drie maten: - maat 0 (C89 0F): 60 - 95 cm (344 g), - maat 1 (C89 1F): 75 - 105 cm (387 g), - maat 2 (C89 2F): 95 - 120 cm (417 g).

JAK Voorgevormd vest om de NEWTON gordel gemakkelijk aan te trekken • Houdt de gordel in vorm, klaar om aan te trekken. • Bevestiging met doorsteeklussen en Velcro lipjes. • De mazen van de stof bieden een goede verluchting. • Bestaat in twee maten: - maat 1 (C73101 1): 250 g, - maat 2 (C73101 2): 290 g.

VERTICALITEIT

AFDAALAPPARATEN

LIFT

STIJGKLEMMEN

OMNI

KATROLLEN

NEWTON C73000

VERANKERINGEN EN TOUWEN

JAK

TASSEN EN ACCESSOIRES

OMNI SCREW-LOCK

CONNECTORS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

OMNI TRIACT-LOCK


58

Draagberrie

Evacuatiedriehoeken

De NEST draagberrie werd ontwikkeld in samenwerking met de organisatie 'Secours Spéléo Français'. Ideaal voor alle technische reddingsacties op touw, in het bijzonder in nauwe ruimtes.

De evacuatiedriehoeken worden voornamelijk gebruikt door hulpdiensten bij kabelliften en door de brandweer. Hierdoor kunt u niet-uitgeruste personen in een minimum aan tijd evacueren.

STEF

PITAGOR

NEST

BERMUDE

NEST

S61

STEF

S59

PITAGOR

C80 BR

Draagberrie voor hulpverlening in nauwe ruimten

Aanpassingssysteem voor NEST draagberrie

Evacuatiedriehoek met schouderriemen

• Dient om een gewonde in horizontale, verticale of schuine positie te vervoeren in functie van onregelmatige of nauwe ruimtes. • Complete positioneringsgordel ingewerkt in de draagberrie om de gewonde veilig vast te maken. Kleurcode om fouten bij de installatie te vermijden. • DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling. • Stevige bodem in glad plastic zodat hij goed glijdt. • Comfortabel schuimrubber onder de gewonde persoon. • Verwijderbare verstevigingslatten zodat de berrie minder plaats inneemt bij de aantocht. • Optioneel accessoire: STEF uitbalanceringssysteem om de draagberrie gemakkelijk onder een hoek te brengen in functie van het terrein. • Gewicht: 12,8 kg. • Afmetingen: 200 x 50 x 5 cm.

• Hiermee kunt u de draagberrie manoeuvreren in functie van het terrein. • TRIACT-LOCK directionele connectors voor een automatische vergrendeling van de drie verbindingspunten. • Antitorsieschakel om de draagberrie precies te oriënteren. • Geïntegreerde SPIRIT karabiner om de draagberrie in horizontale positie te blokkeren. • Gewicht: 600 g.

• Gemakkelijk te installeren dankzij de schouderriemen. • Eenvoudig en snel aan te passen rond het slachtoffer met de DoubleBack zelfblokkerende gespen. • Certificatie: EN 1497, EN 1498. • Gewicht: 1290 g.

BERMUDE

C80

Evacuatiedriehoek zonder schouderriemen • Gemakkelijk en snel te installeren (zelfs rond een zittende persoon). • Zonder verstelling aan te passen op verschillende lichaamstypes (meerdere positioneringen van de inbindpunten). • Certificatie(s): CE EN 1498. • Gewicht: 795 g.


HELMEN

GORDELS

Accessoires voor gordels

Materiaaldrager

• Ring ontworpen voor een quasi-permanente verbinding van het materiaal met de gordel. • Ronde vorm voor een optimale werking in alle richtingen. • Brede opening voor de installatie van touwen met genaaide uiteinden. • Gewicht: 70 g. • Certificatie(s): CE.

• Voor het opbergen van uw materiaal tijdens het hangend werken. • Tanka voor het gemakkelijk open/sluiten van het zakje tijdens het transport of verplaatsingen. • Makkelijk te bevestigen op alle gordels van het AVAO gamma. • TOOLBAG S (S47Y S): - voor materiaal dat weinig plaats inneemt (meter, krijtje, moeren/vijzen …), - klein formaat (2,5 liter), 170 g. • TOOLBAG L (S47Y L): - voor handwerktuig (hamer, schroevendraaier …), - groot formaat (5 liter), 240 g.

• Uithalen en opbergen van het gereedschap met één hand. • Sorteren van het gereedschap dankzij de platte vorm bovenaan. • Bovenste gaatje voor het installeren van een antiverliestouwtje op het gereedschap. • Te plaatsen in de doorsteeklussen van de heupriem of op de riem van de gordels en blijft correct gepositioneerd dankzij een positioneerklep. • Bestaat in twee maten: - CARITOOL (P42): maximaal toegelaten last: 5 kg, gewicht: 25 g, - CARITOOL L (P42 L): maximaal toegelaten last: 15 kg, gewicht: 60 g,

VERANKERINGEN EN TOUWEN

NB: deze materiaaldrager is geen PBM.

STIJGKLEMMEN

CARITOOL

Materiaalzakje

P28

KATROLLEN

TOOLBAG

Multidirectionele te openen ring

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

RING OPEN

AFDAALAPPARATEN

CONNECTORS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

NEW 2014


60

Technische gegevens van de gordels Europese versie referentie

AVAO BOD

C71AAA 0U

C71AAA 1

C71AAA 1U

C71AFA 0

AVAO BOD

AVAO BOD CROLL FAST

AVAO SIT AVAO SIT

CE EN 361 CE EN 358 CE EN 813

C71AAA 2U C71AFA 0U / C71AFN 0U

C71AFA 1

C71AFA 1U / C71AFN 1U

C71AFA 2

C71AFA 2U / C71AFN 2U

certificatie

ANSI Z359.1 NFPA 1983 Class III CSA Z259.10 CE EN 361 CE EN 358 CE EN 813

C71CFA 2U / C71CFN 2U

ANSI Z359.1 CSA Z259.10 CE EN 361 CE EN 358 CE EN 813 CE EN 12841 type B

CE EN 358 CE EN 813

-

-

C81AAA / C81AAN

CE EN 361 (met AVAO SIT, NAVAHO SIT, FALCON, SEQUOIA SRT zitgordels)

-

-

C81CAA

CE EN 361 (met AVAO SIT, NAVAHO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, SEQUOIA SRT zitgordels) CE EN 12841 type B

-

-

CE EN 358 CE EN 813

-

-

-

-

CE EN 361 (met FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT en SEQUOIA SRT zitgordels) CE EN 12277 type D

-

-

CE EN 361

-

-

C71CFA 0 C71CFA 1 C71CFA 2

CE EN 361 CE EN 358 CE EN 813 CE EN 12841 type B

C71CFA 0U / C71CFN 0U C71CFA 1U / C71CFN 1U

C79AAA 1 / C79AAN 1 C79AAA 2 / C79AAN 2 C79AFA 0

AVAO SIT FAST

referentie

C71AAA 0

C71AAA 2

AVAO BOD FAST

certificatie

Internationale versie

C79AFA 1 C79AFA 2

TOP TOP TOP CROLL

SEQUOIA SRT

C69BFA 1 C69BFA 2

SEQUOIA C69AFA 1

SEQUOIA C69AFA 2 C38AAA 1 / C38AAN 1

FALCON C38AAA 2 / C38AAN 2

FALCON

FALCON MOUNTAIN

FALCON ASCENT

CHEST’AIR

C38CAA 1 C38CAA 2 C38BAA 1 C38BAA 2

C98A

CE EN 358 CE EN 813

CE EN 813 CE EN 358 CE EN 12277 type C

CE EN 813 CE EN 358

C73JF0 0

NEWTON FAST JAK NEWTON

C73JF0 1 / C73JFN 1S C73JF0 2 / C73JFN 2S C73000 1

NEWTON C73000 2


-

-

-

-

60 - 90 cm

45 - 65 cm

160 - 180 cm

2055 g

70 - 110 cm

45 - 65 cm

165 - 185 cm

2100 g

80 - 130 cm

60 - 75 cm

175 - 200 cm

2180 g

60 - 90 cm

45 - 65 cm

160 - 180 cm

2145 g

70 - 110 cm

45 - 65 cm

165 - 185 cm

2190 g

80 - 130 cm

60 - 75 cm

175 - 200 cm

2270 g

60 - 90 cm

45 - 65 cm

160 - 180 cm

2330 g

70 - 110 cm

45 - 65 cm

165 - 185 cm

2375 g

80 - 130 cm

60 - 75 cm

175 - 200 cm

2455 g

70 - 110 cm

45 - 65 cm

-

1125 g

80 - 130 cm

60 - 75 cm

-

1140 g

60 - 90 cm

45 - 65 cm

-

1200 g

70 - 110 cm

45 - 65 cm

-

1215 g

80 - 130 cm

60 - 75 cm

-

1230 g

-

-

-

160 - 200 cm

660 g

-

-

-

-

160 - 200 cm

880 g

-

• • • •

• • • •

70 - 100 cm

50 - 65 cm

-

1530 g

85 - 120 cm

60 - 75 cm

-

1590 g

65 - 100 cm

50 - 65 cm

-

1390 g

85 - 120 cm

60 - 75 cm

-

1450 g

-

-

• • • • • •

• • • • • •

70 - 120 cm

50 - 65 cm

-

840 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

-

930 g

70 - 120 cm

50 - 65 cm

-

795 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

-

830 g

70 - 120 cm

50 - 65 cm

-

780 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

-

800 g

-

-

-

-

-

-

495 g

• •/•/• •

• • • • •

-

-

68 - 95 cm

45 - 60 cm

165 - 180 cm

960 g

75 - 104 cm

53 - 66 cm

173 - 187 cm

1020 g / 890 g

97 - 125 cm

55 - 75 cm

180 - 194 cm

1070 g / 930 g

75 - 104 cm

53 - 66 cm

173 - 187 cm

780 g

97 - 125 cm

55 - 75 cm

180 - 195 cm

810 g

VERTICALITEIT

GORDELS

• • • • • • • • • • • • • •

HELMEN

• • • • • • • • • • • • • •

gestalte

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

• • • • • • • • • -

dijomtrek

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

• • • • • • • • • -

Gewicht

heupriem

CONNECTORS

lateraal

AFDAALAPPARATEN

ventraal

STIJGKLEMMEN

sternaal

KATROLLEN

dorsaal

VERANKERINGEN EN TOUWEN

Maat

TASSEN EN ACCESSOIRES

Inbindpunt


EEE – OMEXOM, ligne à 2 x 400 kV Baixas – Gaudiére, La Tour de France, Pyrénées Orientales, France © Sam Bié / Lafouche

62

HELMEN


Met het CenterFit systeem blijft de helm perfect centraal op het hoofd zitten.

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

Het simultaan activeren van de twee regelknoppen van het CenterFit systeem past de hoofdomtrek aan. Ook met handschoenen kunt u deze makkelijk bedienen.

GORDELS

CenterFit verstelling

Om zich te beschermen: de gebruiker kan een beschermend vizier VIZIR, VIZIR SHADOW of VIZEN plaatsen door de twee laterale inserts en oorbeschermers via de twee laterale gleuven toe te voegen.

Om te verlichten: elke helm heeft bevestigingsgleuven voor- en achteraan om een PIXA of ULTRA VARIO hoofdlamp te integreren, en vier haakjes voor het aanbrengen van een hoofdlamp met een elastische band.

CONNECTORS

U kunt de VERTEX en ALVEO helmen in enkele seconden aan uw verlichtingsnoden of bijkomende beschermingsnoden aanpassen.

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Accessoires

ULTRA VARIO

VIZIR

VIZIR SHADOW

VIZEN

VERTEX / ALVEO

STIJGKLEMMEN

AFDAALAPPARATEN

PIXA

Personalisering

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN EN TOUWEN

KATROLLEN

Elke gebruiker kan zijn VERTEX of ALVEO helm naargelang zijn behoeften aanpassen: • set transparante stickers: voor een zichtbare markering op de schaal, • set reflecterende stickers: voor een betere zichtbaarheid in het donker, • absorberende hoofdband: in textiel voor een betere absorptie van het transpiratievocht, regelmatig onderhoud vereist, • vervanghoofdband: gelijkaardige hoofdband zoals meegeleverd met elke helm. Deze absorberen het transpiratievocht niet.


64

Helmen Bij gebrek aan specifieke Europese normen betreffende helmen voor het werken op hoogte, baseert Petzl zich op verschillende bestaande normatieve referenties om een gamma helmen te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van professionele gebruikers.

VERTEX BEST

VERTEX BEST DUO LED 14

ALVEO BEST

VERTEX VENT

ALVEO VENT

VERTEX ST

EN 397

EN 12492

EN 12492

-

-

Bescherming tegen mechanische schokken

Verluchting

EN 397

-

-

EN 50365

-

-

-

-

•(1)

•(2)

•(2)

-

-

Bescherming tegen elektrische risico's

Beperking van het risico op verstikking bij het vasthaken van de helm

EN 397

Beperking van het risico op verlies EN 12492 van de helm bij een val

Bescherming tegen de projectie van smeltend metaal

EN 397

Bescherming tegen laterale vervormingen

EN 397

-

Gebruik bij lage temperaturen

EN 397

-

Europese certificaties: Amerikaanse certificaties: Canadese certificaties:

CE

ANSI Z89.1-2009 type I Class E CSA Z94.1-05 type 1 Class E (3)

-

-

CE EN 12492 (4)

CE EN 397, CE EN 50365

ANSI Z89.1-2009 type I Class C (4)

ANSI Z89.12009 type I Class E

- (4)

-

(1) Kinband is zo ontworpen dat de sluiting open gaat als hij ergens vasthaakt als de gebruiker op de grond staat (weerstand < 25 daN). (2) Duurzame kinband beperkt het risico dat de gebruiker de helm tijdens een val verliest (weerstand > 50 daN). (3) Zie uitleg producten. (4) ALVEO VENT is eveneens UIAA-gecertificeerd.


Helmen met resistente kinband en schaal in textiel voor een optimaal comfort.

NEW 2014

NEW 2014

NEW 2014

HELMEN

De VERTEX helmen zijn voorzien van een voering in textiel met zes hechtingspunten die mooi de vorm van het hoofd volgt voor maximaal comfort. De schokken worden opgevangen doordat de schaal zich vervormt. Gewicht: 455 g

Comfortabele helmen • Voor werken op hoogte en hulpverlening GORDELS

VERTEX

VERTEX BEST DUO LED 14

VERTEX VENT

• Voor de industrie Helm met schaal in textiel voor een optimaal comfort en met speciale kinband die ontklipt wordt als de helm blijft vasthaken.

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

NEW 2014

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

VERTEX BEST

Lichte helm met binnenschaal in uitgezet polystyreenschuim en resistente kinband. AFDAALAPPARATEN

De ALVEO helmen zijn uitgerust met een interne schaal in uitgezet polystyreenschuim zodat ze lichter zijn. De schokken worden opgevangen doordat de interne schaal in uitgezet polystyreenschuim zich vervormt. Gewicht: 350 g

Lichte helmen • Voor werken op hoogte en hulpverlening

STIJGKLEMMEN

ALVEO

CONNECTORS

VERTEX ST

ALVEO VENT

KATROLLEN

ALVEO BEST

NEW 2014

VIZIR

VIZIR SHADOW

VIZEN

Absorberend schuimrubber

Vervangschuimrubber

Transparante stickers Reflecterende stickers

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN EN TOUWEN

Accessoires voor VERTEX en ALVEO helmen


66

Comfortabele helmen VERTEX BEST ®

Comfortabele helm voor werken op hoogte en hulpverlening

NEW 2014

Bevestigingsgleuf voor PIXA of ULTRA VARIO hoofdlamp

De hoofdomtrek is – ook met handschoenen – aanpasbaar door tegelijk aan de twee verstelwieltjes te draaien. Met het CenterFit systeem blijft de helm perfect centraal op het hoofd zitten.

Kinband gemakkelijk afneembaar zodat u hem kunt vervangen of wassen. Verstelbare en afneembare kinband

• Optimale bescherming voor werken op hoogte: - schokdemping door vervorming van de schaal, - bescherming tegen elektrisch risico en projecties van smeltend metaal dankzij de gesloten schaal, - beperking van het risico op het verlies van de helm tijdens een val dankzij de verhoogde weerstand van de kinband (meer dan 50 daN). • Zeer groot draagcomfort: - voering in textiel met zes aanhechtingspunten die het hoofd perfect omsluit, - CenterFit regelsysteem om de hoofdomtrek aan te passen en de helm mooi centraal op het hoofd te houden, - geleverd met twee maten van hoofdbanden. • Kan uitgerust worden met diverse accessoires om de helm naargelang het gebruik aan te passen: - PIXA of ULTRA VARIO hoofdlamp (gleuven voor- en achteraan), - hoofdlamp met een elastische band (haakjes), - VIZIR, VIZIR SHADOW of VIZEN beschermend vizier (laterale inserts), - oorbescherming (laterale gleuven).

• Duurzame en makkelijk te onderhouden helm: - vuilbestendige banden met coating, - kinband gemakkelijk afneembaar zodat u hem kunt vervangen of wassen. • Kinbanden verkrijgbaar als vervangstuk: - standaardversie (A10300), - versie voor VERTEX BEST zwart (A10310). • Maat: 53-63 cm. • Gewicht: 455 g. • Verkrijgbaar in gecertificeerde versies volgens Europese en Amerikaanse normen, en in zes kleuren: - VERTEX BEST (A10BYB): geel, - VERTEX BEST (A10BWB): wit, - VERTEX BEST (A10BRB): rood, - VERTEX BEST (A10BNB): zwart, - VERTEX BEST (A10BOB): oranje, - VERTEX BEST (A10BBB): blauw. • Verkrijgbaar in gecertificeerde versies volgens Europese, Amerikaanse en Canadese normen, en in zes kleuren: - VERTEX BEST (A10BYD): geel, - VERTEX BEST (A10BWD): wit, - VERTEX BEST (A10BRD): rood, - VERTEX BEST (A10BND): zwart, - VERTEX BEST (A10BOD): oranje, - VERTEX BEST (A10BBD): blauw.

De kinband en de sluitingsgesp werden zodanig ontworpen om het risico te beperken dat u de helm verliest bij een hoogteval.

Bekijk het filmpje op www.petzl.com/VERTEX en ontdek alles over de helm en de accessoires.


NEW 2014

NEW 2014

U vindt alle verlichtingsprestaties van de DUO LED 14 lamp op pagina 147.

• Uitstekende bescherming voor werken op hoogte: - schokdemping door vervorming van de schaal, - beperking van het risico op het verlies van de helm tijdens een val dankzij de verhoogde weerstand van de kinband (meer dan 50 daN). • Zeer groot draagcomfort: - voering in textiel met zes aanhechtingspunten die het hoofd perfect omsluit, - CenterFit regelsysteem om de hoofdomtrek aan te passen en de helm mooi centraal op het hoofd te houden, - ventilatiegaten met verschuifbare luiken, te bedienen aan de buitenkant, om de helm te ventileren volgens de gebruiksomstandigheden. - geleverd met twee maten van hoofdbanden. • Kan uitgerust worden met diverse accessoires om de helm naargelang het gebruik aan te passen: - PIXA of ULTRA VARIO hoofdlamp (gleuven vooren achteraan), - hoofdlamp met een elastische band (haakjes), - VIZIR, VIZIR SHADOW of VIZEN beschermend vizier (laterale inserts), - oorbescherming (laterale gleuven). • Duurzame en makkelijk te onderhouden helm: - vuilbestendige banden met coating, - kinband gemakkelijk afneembaar zodat u hem kunt vervangen of wassen. • Kinbanden verkrijgbaar als vervangstuk: - standaardversie (A10300), - versie voor VERTEX VENT zwart (A10310). • Maat: 53-63 cm. • Gewicht: 455 g. • Beschikbaar in zes kleuren: - VERTEX VENT (A10VYB): geel, - VERTEX VENT (A10VWB): wit, - VERTEX VENT (A10VRB): rood, - VERTEX VENT (A10VNB): zwart, - VERTEX VENT (A10VOB): oranje, - VERTEX VENT (A10VBB): blauw.

• Optimale bescherming voor de industrie: - schokdemping door vervorming van de schaal, - bescherming tegen elektrisch risico en projecties van smeltend metaal dankzij de gesloten schaal, - beperking van het risico op verstikking, want de kinband is zo ontworpen dat de sluiting open gaat als hij ergens vasthaakt (weerstand minder dan 25 daN). • Zeer groot draagcomfort: - voering in textiel met zes aanhechtingspunten die het hoofd perfect omsluit, - CenterFit regelsysteem om de hoofdomtrek aan te passen en de helm mooi centraal op het hoofd te houden, - afneembare kinband zodat u hem kunt opbergen als u hem niet gebruikt, - geleverd met twee maten van hoofdbanden. • Kan uitgerust worden met diverse accessoires om de helm naargelang het gebruik aan te passen: - PIXA of ULTRA VARIO hoofdlamp (gleuven vooren achteraan), - hoofdlamp met een elastische band (haakjes), - VIZIR, VIZIR SHADOW of VIZEN beschermend vizier (laterale inserts), - oorbescherming (laterale gleuven). • Duurzame en makkelijk te onderhouden helm: - vuilbestendige banden met coating, - kinband gemakkelijk afneembaar zodat u hem kunt vervangen of wassen. • Kinband verkrijgbaar als vervangstuk (A10320). • Maat: 53-63 cm. • Gewicht: 455 g. • Beschikbaar in twee kleuren: - VERTEX ST (A10SWB): wit, - VERTEX ST (A10SRB): rood.

VERTICALITEIT

CONNECTORS

Comfortabele helm voor de industrie

AFDAALAPPARATEN

Comfortabele helm met ventilatiegaten voor werken op hoogte en hulpverlening

®

STIJGKLEMMEN

• VERTEX BEST helm met een stevige lamp die waterdicht is tot op -5 meter (IP X8). • Twee krachtige lichtbronnen die u naargelang de situatie kunt kiezen: - gefocusseerde verreikende verlichting met regelbare zoom dankzij de halogeen lichtbron, - lichtbron voor nabije verlichting met drie verlichtingsniveaus (maximum, optimaal en economisch) en een grote autonomie dankzij de lichtbron met 14 leds, die een constante lichtkwaliteit aanhoudt totdat de batterijen bijna plat zijn. • Comfortabel en gebruiksvriendelijk: - vergrendelbare schakelaar om ongewenst inschakelen te vermijden, - oriënteerbare lichtbron, - halogeen reservelampje in de optische houder van de lamp. • Kinband verkrijgbaar als vervangstuk (A10300). • Maat: 53-63 cm. • Gewicht: 625 g (met de batterijen).

VERTEX ST

®

KATROLLEN

Comfortabele helm met ingewerkte dubbele lichtbron

VERTEX VENT

VERANKERINGEN EN TOUWEN

®

TASSEN EN ACCESSOIRES

VERTEX BEST DUO LED 14 A10BWF

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

GORDELS

NEW 2014


68

Lichte helmen ALVEO VENT Lichte helm met ventilatiegaten voor werken op hoogte en hulpverlening

Bevestigingsgleuf voor PIXA of ULTRA VARIO hoofdlamp

De hoofdomtrek is – ook met handschoenen – aanpasbaar door tegelijk aan de twee verstelwieltjes te draaien. Met het CenterFit systeem blijft de helm perfect centraal op het hoofd zitten.

De kinband en de sluitingsgesp werden zodanig ontworpen om het risico te beperken dat men de helm verliest bij een hoogteval.

Aanpasbare kinband

Bekijk het filmpje op www.petzl.com/ALVEO en ontdek alles over de helm en de accessoires.

• Uitstekende bescherming voor werken op hoogte: - schokdemping door vervorming van de interne schaal in uitgezet polystyreenschuim, - beperking van het risico op het verlies van de helm tijdens een val dankzij de verhoogde weerstand van de kinband (meer dan 50 daN). • Constructie stelt lichtheid voorop. • Groot draagcomfort: - CenterFit regelsysteem om de hoofdomtrek aan te passen en de helm mooi centraal op het hoofd te houden, - ventilatiegaten, - geleverd met twee maten van hoofdbanden.

• Kan uitgerust worden met diverse accessoires om de helm naargelang het gebruik aan te passen: - PIXA of ULTRA VARIO hoofdlamp (gleuven voor- en achteraan), - hoofdlamp met een elastische band (haakjes), - VIZIR, VIZIR SHADOW of VIZEN beschermend vizier (laterale inserts), - oorbescherming (laterale gleuven). • Maat: 53-63 cm. • Gewicht: 340 g. • Verkrijgbaar in drie kleuren: - ALVEO VENT (A20VYA): geel, - ALVEO VENT (A20VWA): wit, - ALVEO VENT (A20VRA): rood. Bevat Alveolen® van Sekisui Alveo AG.


VIZIR

Lichte helm voor werken op hoogte en hulpverlening

Beschermend vizier voor VERTEX en ALVEO helmen

• Optimale bescherming voor werken op hoogte: - schokdemping door vervorming van de interne schaal in uitgezet polystyreenschuim, - bescherming tegen elektrisch risico en projecties van smeltend metaal, want de schaal is volledig dicht, - beperking van het risico op het verlies van de helm tijdens een val dankzij de verhoogde weerstand van de kinband (meer dan 50 daN). • Constructie stelt lichtheid voorop. • Groot draagcomfort: - CenterFit regelsysteem om de hoofdomtrek aan te passen en de helm mooi centraal op het hoofd te houden, - geleverd met twee maten van hoofdbanden. • Kan uitgerust worden met diverse accessoires om de helm naargelang het gebruik aan te passen: - PIXA of ULTRA VARIO hoofdlamp (gleuven vooren achteraan), - hoofdlamp met een elastische band (haakjes), - VIZIR, VIZIR SHADOW of VIZEN beschermend vizier (laterale inserts), - oorbescherming (laterale gleuven). • Maat: 53-63 cm. • Gewicht: 350 g. • Verkrijgbaar in drie kleuren: - ALVEO BEST (A20BYA): geel, - ALVEO BEST (A20BWA): wit, - ALVEO BEST (A20BRA): rood.

• Gemakkelijk te installeren op de VERTEX helmen (vanaf versie 2011) en ALVEO helmen dankzij inserts. • Het vizier kan weggeklapt worden bovenaan de helm om snel te wisselen tussen werk- en opbergpositie. • Antidamp- en antikrascoating. • Gewicht: 65 g. • Certificatie(s): CE EN 166, 1B, ANSI Z87.1-2010.

Bevat Alveolen® van Sekisui Alveo AG.

A15A

VIZIR SHADOW

A15AS

Beschermend vizier 'smoke' voor VERTEX en ALVEO helmen • Dezelfde technische specificaties als van het VIZIR vizier. • Beschermingsfilter niveau 2,5 om de ogen van de gebruiker te beschermen tegen het zonlicht. • Aanvullende certificatie: CE EN 172, 5-2,5.

VIZEN

A14

Elektrisch beschermend vizier voor VERTEX en ALVEO helmen • Erg omsluitend scherm dat het volledige gezicht beschermt tegen de gevaren van elektrische ontladingen. • Gemakkelijk te installeren op de VERTEX helmen (vanaf versie 2011) en ALVEO helmen dankzij inserts. • Het vizier kan weggeklapt worden bovenaan de helm om snel te wisselen tussen werk- en opbergpositie. • Antidamp- en antikrascoating. • Gewicht: 180 g. • Certificatie(s): - CE EN 166, 1BT8, - CE EN 170, 2C-1,2, - ANSI Z87.1-2010, - GS ET-29, Klasse 1.

Transparante stickers A10100 • Set met 36 transparante stickers om uw VERTEX of ALVEO helm een persoonlijke toets te geven. • Markering met onuitwisbare stift of laserdruk.

Reflecterende stickers • Set met vier voorgesneden reflecterende stickers voor een betere zichtbaarheid. • Bestaat in twee versies: - voor VERTEX helm (A10110), - voor ALVEO helm (A20110).

Absorberend schuimrubber • Comfortabel schuimrubber voor de absorptie van transpiratievocht. • Regelmatig onderhoud vereist. • Machinewasbaar. • Gewicht: 15 g. • Bestaat in twee versies: - voor VERTEX helm (A10200), - voor ALVEO helm (A20200).

Vervangschuimrubber • Standaard vervangschuimrubber: - normaal schuimrubber voor bijna elke hoofdomtrek, - dik schuimrubber voor een kleine hoofdomtrek. • Gemakkelijk te onderhouden. • Gewicht: 15 g. • Bestaat in twee versies: - voor VERTEX helm (A10210), - voor ALVEO helm (A20210).

VERTICALITEIT

HELMEN LEEFLIJNEN EN ABSORBERS MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

ALVEO BEST

CONNECTORS

Vervangschuimrubber

AFDAALAPPARATEN

VIZEN

STIJGKLEMMEN

Absorberend schuimrubber

KATROLLEN

Reflecterende stickers

VIZIR SHADOW

VERANKERINGEN EN TOUWEN

Transparante stickers

TASSEN EN ACCESSOIRES

VIZIR

NEW 2014

GORDELS

Accessoires


LEEFLIJNEN

Trabajos en Alturas, Xcaret Park, Riviera Maya, Playa del Carmen, Mexico © Marcos Ferro

70

Er bestaan hoofdzakelijk twee soorten leeflijnen: • regelbare positioneringsleeflijnen om zich correct en comfortabel te positioneren op de werkplaats, • speciaal ontworpen leeflijnen met energieabsorber om de valimpact op de gebruiker te beperken bij een val. Petzl biedt in zijn gamma leeflijnen ook gespecialiseerde leeflijnen die aangepast zijn aan bepaalde specifieke toepassingen: • leeflijnen voor voortbeweging voor moeilijke toegang, • leeflijnen voor werkpositionering voor het boomsnoeien, • leeflijnen met energieabsorber voor de ASAP mobiele antivalbeveiliging.

Genaaide uiteinden

Plastic hulzen en STRING's

De genaaide uiteinden op de leeflijnen in touw verhogen de resistentie ten opzichte van een geknoopt uiteinde, en verminderen tevens het volume.

De plastic hulzen en de STRING's houden de connectors op hun plaats. Zij beschermen eveneens de uiteinden van de leeflijnen tegen slijtage door herhaaldelijke wrijvingen.


GRILLON HOOK

GRILLON MGO

Leeflijnen met energieabsorber

ABSORBICA-Y

ABSORBICA-Y MGO

JANE

JANE MGO

ABSORBICA

Gespecialiseerde leeflijnen

NEW 2014

PROGRESS

VERTIGO TWIST-LOCK

Leeflijnen voor werkpositionering voor het boomsnoeien.

NEW 2014

Leeflijnen met energieabsorber voor ASAP mobiele antivalbeveiliging.

NEW 2014

ZILLON

VERANKERINGEN EN TOUWEN

Leeflijnen voor voortbeweging voor moeilijke toegang.

STIJGKLEMMEN

ABSORBICA-I MGO

ASAP'SORBER

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

ABSORBICA-I

KATROLLEN

DELTA

AFDAALAPPARATEN

CONNECTORS

Leeflijnen met energieabsorber worden gebruikt als er een valrisico bestaat. De energieabsorber, afgemeten in functie van de lengte van de leeflijn, absorbeert de energie van de val door het uitscheuren van een bandlus of speciale naden. Petzl stelt twee types leeflijnen met absorber voor: - leeflijnen met een eenvoudig touweinde in l-vorm voor werken ter plaatse (ABSO‫‏‬RBICA-I), of met twee touweinden in Y-vorm voor de voortbeweging (ABSORBICA-Y), - leeflijnen samen te stellen, met een maximale lengte van twee meter (asymmetrische leeflijnen, gemengde leeflijnen met twee verschillende connectors enz. met ABSORBICA en JANE).

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

GRILLON

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

Regelbare leeflijnen gebruikt voor het realiseren van werkpositioneringsystemen als aanvulling op een valstopsysteem. Hiermee kan men exact en zeer gemakkelijk de nodige lengte instellen in functie van de vereisten van de werkplaats, zodat men zich comfortabel kan positioneren.

GORDELS

Regelbare leeflijnen voor werkpositionering


72

Regelbare leeflijnen voor werkpositionering

Gebruik op het ventrale inbindpunt Wanneer de verankering zich boven de gebruiker bevindt, wordt de GRILLON leeflijn verbonden met het ventrale inbindpunt van de gordel, zodat de last verdeeld wordt tussen de heupriem en de dijen voor meer comfort. De gebruiker kan zijn positie regelen door de handgreep te activeren, terwijl men het vrije touweinde vasthoudt.

GRILLON Regelbare leeflijn voor werkpositionering

Gebruik rond een structuur De GRILLON leeflijn kan gebruikt worden rond een structuur en in combinatie met de laterale inbindpunten van de gordel, wanneer de gebruiker kan werken met steun voor de voeten. Dit verbindingstype verzekert een betere verdeling van de lasten ter hoogte van de heupriem van de gordel. De gebruiker kan zijn positie exact instellen door de kantelbare kam van de leeflijn in te drukken.

• Leeflijn met progressief mechanisch regelsysteem om de werkpositie perfect in te stellen. • Op twee manieren te gebruiken: - op de laterale inbindpunten van de gordel om de last te verdelen op de heupriem (met steun voor de voeten): het instellen gebeurt door de kantelbare kam in te drukken, - op het ventrale inbindpunt van de gordel om de last te verdelen tussen de heupriem en de dijen (voor hangend werken): het instellen gebeurt door de kantelbare kam te activeren, terwijl men het vrije touweinde vasthoudt. • Verwijderbare beschermhuls, om het touw te beschermen tegen agressieve contactpunten, terwijl men het doorglijden bevordert. Wil men de beschermhuls verwijderen dan dient men het toestel open te maken. Deze bescherming kan worden verwijderd wanneer de leeflijn wordt gebruikt op het ventrale inbindpunt van de gordel om zichzelf zo dicht mogelijk tegen de verankering te positioneren. • Beschikbaar in meerdere lengtes: - GRILLON (L52A 002): 2 m, 435 g, - GRILLON (L52A 003): 3 m, 515 g, - GRILLON (L52A 004): 4 m, 595 g, - GRILLON (L52A 005): 5 m, 675 g. • Certificatie(s): CE EN 358.

NOOT: de GRILLON leeflijnen kunnen eveneens worden gebruikt om regelbare verankeringen en horizontale leeflijnen te realiseren. Voor deze toepassingen verwijzen we naar de specifieke versies van de GRILLON in het deel Verankeringen en touwen.


MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

GORDELS

• Leeflijn met progressief mechanisch regelsysteem om de werkpositie perfect in te stellen. • Te gebruiken op het ventrale inbindpunt van de gordel om de last te verdelen tussen de heupriem en de dijen (voor hangend werken): het instellen gebeurt door de kantelbare kam te activeren, terwijl men het vrije touweinde vasthoudt. • Beschikbaar in één lengte: - GRILLON (L52M 003): 3 m, 995 g. • Certificatie(s): CE EN 358.

De touwen van de GRILLON leeflijnen zijn tevens beschikbaar als vervangstukken: - touwen voor GRILLON leeflijnen (L52R 002, 003, 004, 005), - touwen voor GRILLON HOOK leeflijnen (L52RH 002, 003, 004, 005), - touwen voor GRILLON MGO leeflijnen (L52RM 003).

STIJGKLEMMEN

• Leeflijn met progressief mechanisch regelsysteem om de werkpositie perfect in te stellen. • Te gebruiken op de laterale inbindpunten van de gordel om de last te verdelen op de heupriem (met steun voor de voeten): het instellen gebeurt door de kantelbare kam in te drukken. • Kan gebruikt worden op het ventrale inbindpunt van de gordel om de last te verdelen tussen de heupriem en de dijen (voor hangend werken): het instellen gebeurt door de kantelbare kam te activeren, terwijl men het vrije touweinde vasthoudt. • Verwijderbare beschermhuls om het touw te beschermen tegen agressieve contactpunten, terwijl men het doorglijden bevordert (deze bescherming kan verwijderd worden als de leeflijn gebruikt wordt op het ventrale inbindpunt van de gordel om zichzelf zo dicht mogelijk tegen de verankering te positioneren). • Beschikbaar in meerdere lengtes: - GRILLON (L52H 002): 2 m, 625 g, - GRILLON (L52H 003): 3 m, 735 g, - GRILLON (L52H 004): 4 m, 815 g, - GRILLON (L52H 005): 5 m, 895 g. • Certificatie(s): CE EN 358.

KATROLLEN

Regelbare leeflijn voor werkpositionering met MGO connector met grote opening

Ontdek alle mogelijkheden van de GRILLON leeflijnen voor werkpositionering op www.petzl.com/GRILLON.

VERTICALITEIT

VERANKERINGEN EN TOUWEN

GRILLON MGO

Regelbare leeflijn voor werkpositionering met HOOK connector

TASSEN EN ACCESSOIRES

GRILLON HOOK

AFDAALAPPARATEN

De verschillende lengtes van de GRILLON leeflijnen zijn te onderscheiden dankzij de kleur van het etiket op het uiteinde waar de connector wordt aangehaakt.

CONNECTORS

Alle GRILLON leeflijnen beschikken over een handgreep waarmee men de enkelvoudige leeflijn kan gebruiken op het ventrale inbindpunt van de gordel. Dankzij de handgreep kan men de kam losmaken terwijl men het vrije touweinde vasthoudt om zijn positie te regelen.


ABSORBICA-Y MGO 150

ABSORBICA-Y MGO 80

ABSORBICA-Y 150

ABSORBICA-Y 80

ABSORBICA-I MGO 150

ABSORBICA-I MGO 80

ABSORBICA-I 150

Leeflijnen met energieabsorber

ABSORBICA-I 80

74

ABSORBICA-I

ABSORBICA-Y

Energieabsorber met geïntegreerde enkele leeflijn

Energieabsorber met geïntegreerde dubbele leeflijn

• Ontworpen voor het beveiligen op een horizontale leeflijn (touw of kabel). • De energie van de val wordt geabsorbeerd door het uitscheuren van een specifieke bandlus. • Opberghoesje in textiel met ritssluiting om de energieabsorber te beschermen tegen het schuren of tegen projecties, terwijl dit toch een regelmatige controle van de absorber toelaat. • Uiteinde aan de kant van de energieabsorber voorzien van een STRING. • Beschikbaar zonder connector of met MGO connector met grote opening, alsook in twee lengtes: - ABSORBICA-I 80 (L58): 0,8 m zonder connector (1,5 m na uitscheuring), 160 g, maximale tirant d’air (valfactor 2): 4,35 m, - ABSORBICA-I 80 MGO (L58 MGO): 1,05 m (1,75 m na uitscheuring), 655 g, maximale tirant d’air (valfactor 2): 4,35 m, - ABSORBICA-I 150 (L70150 I): 1,5 m zonder connector (3,35 m na uitscheuring), 365 g, maximale tirant d’air (valfactor 2): 6,1 m, - ABSORBICA-I 150 MGO (L70150 IM): 1,75 m (3,6 m na uitscheuring), 825 g, maximale tirant d’air (valfactor 2): 6,1 m. • Certificatie(s): - ABSORBICA-I 80 en 150: CE EN 355, - ABSORBICA-I 80 MGO en 150 MGO: CE EN 355, CE EN 362.

• Ontworpen voor het permanent beveiligen; ook tijdens het passeren van een fractionering. • De energie van de val wordt geabsorbeerd door het uitscheuren van een specifieke bandlus. • Opberghoesje in textiel met ritssluiting om de energieabsorber te beschermen tegen het schuren of tegen projecties, terwijl dit toch een regelmatige controle van de absorber toelaat. • Uiteinde aan de kant van de energieabsorber voorzien van een STRING. • Beschikbaar zonder connector of met MGO connector met grote opening, alsook in twee lengtes: - ABSORBICA-Y 80 (L59): 0,8 m zonder connector (1,5 m na uitscheuring), 210 g, maximale tirant d’air (valfactor 2): 4,35 m, - ABSORBICA-Y 80 MGO (L59 MGO): 1,05 m (1,75 m na uitscheuring), 1120 g, maximale tirant d’air (valfactor 2): 4,35 m, - ABSORBICA-Y 150 (L70150 Y): 1,5 m zonder connector (3,35 m na uitscheuring), 500 g, maximale tirant d’air (valfactor 2): 6,1 m, - ABSORBICA-Y 150 MGO (L70150 YM): 1,75 m (3,6 m na uitscheuring), 1420 g, maximale tirant d’air (valfactor 2): 6,1 m. • Certificatie(s): - ABSORBICA-Y 80 en 150: CE EN 355, - ABSORBICA-Y 80 MGO en 150 MGO: CE EN 355, CE EN 362.

Valstopafstand en tirant d’air, zie pagina 5.


LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

GORDELS

Leeflijnen met energieabsorber (samen te stellen)

JANE

Stalen snelschakel in driehoekvorm

Niet-regelbare leeflijn in dynamisch touw

• Om de JANE leeflijnen te verbinden met een ABSORBICA energieabsorber.

• In combinatie met een ABSORBICA energieabsorber kunt u hiermee een energieabsorberleeflijn in L- of Y-vorm van maximaal twee meter lang maken. • Genaaide uiteinden onder plastic huls om de connector in de juiste positie te houden en te beschermen tegen wrijving. • Bestaat zonder connector of met MGO connector met grote opening, om zich te verbinden met metalen structuren, kabels en staven met grote diameter (connector met grote opening en automatische vergrendeling, permanent bevestigd op het uiteinde van de leeflijn). • Verkrijgbaar zonder connector: - JANE 0,6 m (L50 60): 110 g, - JANE 1 m (L50 100): 130 g, - JANE 1,5 m (L50 150): 185 g, - JANE 2 m (L50 200): 225 g. • Verkrijgbaar met MGO connector: - JANE MGO 0,6 m (L53 60): 565 g, - JANE MGO 1 m (L53 100): 585 g, - JANE MGO 1,5 m (L53 150): 640 g, • Certificatie(s): CE EN 354.

Zie pagina's over CONNECTORS.

+

ABSORBICA L57 Energieabsorbers in uitscheurbaar bandmateriaal

ABSORBICA

• Te gebruiken in combinatie met een JANE leeflijn om een energieabsorberleeflijn te vormen met een maximale lengte van twee meter. • De STRING's op de uiteinden houden de karabiner in de juiste positie en beschermen de bandlus tegen wrijving. • Compact en licht. • Lengte: 0,2 m. • Lengte na volledige uitscheuring: 1,6 m. • Maximale tirant d’air (valfactor 2): 3,9 m + lengte van de energieabsorber, leeflijn en connectors. • Gewicht: 154 g. • Certificatie(s): CE EN 355.

VERTICALITEIT

AFDAALAPPARATEN

DELTA n° 8 P11 8

STIJGKLEMMEN

DELTA n° 8

JANE MGO

KATROLLEN

+

JANE

VERANKERINGEN EN TOUWEN

ABSORBICA

TASSEN EN ACCESSOIRES

JANE

CONNECTORS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

DELTA n° 8


76

Gespecialiseerde leeflijnen Leeflijn voor voortbeweging voor moeilijke toegang

PROGRESS

L44

Leeflijn voor de voortbeweging

Valindicator: een groene draad wordt zichtbaar als er een te zware val met de leeflijn is gebeurd (slecht gebruik).

NEW 2014

De plastic huls houdt de connector op zijn plaats en beschermt de uiteinden van de leeflijnen tegen slijtage door herhaaldelijke wrijving.

• Leeflijn in dynamisch touw om de valimpact op de gebruiker te beperken tijdens een beperkte val (niet boven het verankeringspunt gaan). • Valindicator: een groene draad wordt zichtbaar als er een te zware val met de leeflijn is gebeurd (slecht gebruik): de leeflijn moet afgeschreven worden. • Y-vorm om zich permanent te verbinden tijdens het voortbewegen langs een main courante. • Lang uiteinde om een ASCENSION stijgklem te verbinden voor het voortbewegen op touw. • Kort uiteinde om zich te verbinden tijdens het passeren van een fractionering. • Uiteinden voorzien van een STRING om de connector in de juiste positie te houden en te beschermen tegen wrijving. • Lengtes: - kort touweinde: 30 cm, - lang touweinde: 65 cm. • Gewicht: 150 g. • Certificatie(s): CE EN 354.

VERTIGO TWIST-LOCK

M40A RLA

Karabiner voor leeflijn voor voortbeweging • Ontwerpen voor gebruik op het einde van een PROGRESS leeflijn. • Vergemakkelijkt de manipulaties bij het oversteken van fractioneringen: - uitstekende grip dankzij de ergonomische vorm, - gebruiksvriendelijk TWIST-LOCK automatisch vergrendelsysteem. Ontgrendelen gebeurt met één enkele draai, - grote opening om de karabiner gemakkelijk te verbinden, - Keylock systeem om ongewild vasthaken van de karabiner te vermijden. • Vereenvoudigde controle van het product: - H-profiel dat beschermt tegen slijtagemarkeringen, - identificatie met Datamatrix-code om snel het product te controleren. • Gewicht: 100 g. • Weerstand: - grote as: 25 kN, - kleine as: 10 kN, - met open snapper: 8 kN, • Opening: 25 mm. • Certificatie(s): CE EN 362.


®

HELMEN

Regelbare leeflijn voor werkpositionering voor het boomsnoeien

Gemakkelijk met één hand te verstellen dankzij de grote progressiviteit tijdens het (de)blokkeren van het apparaat.

NEW 2014

NEW 2014

GORDELS

ZILLON

Leeflijn met energieabsorber voor ASAP en ASAP LOCK mobiele antivalbeveiligingen

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

ASAP'SORBER

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

Leeflijn voor werkpositionering voor het boomsnoeien

Katrol op waterdichte kogellager om het teveel aan touw zonder al te veel inspanning in te halen.

Leeflijn met energieabsorber voor ASAP of ASAP LOCK U vindt een overzicht van de eigenschappen van de ASAP’SORBER leeflijn op pagina 81.

STRING Bescherming voor bandlus

VERANKERINGEN EN TOUWEN

KATROLLEN

• Houdt de connector in de juiste positie en beschermt de bandlus tegen wrijving. • Bestaat in twee maten: - STRING L (M90000 L): voor bandlus van 15 tot 20 mm breed (ABSORBICA-I en ABSORBICA-Y), - STRING XL (M90000 XL): voor bandlus van 25 tot 30 mm breed (ASAP’SORBER, ABSORBICA).

STIJGKLEMMEN

ASAP’SORBER L71

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

• Gebruik als dubbeltouw op de laterale inbindpunten van de gordel om de last op de heupriem te verdelen. • Gemakkelijk met één hand te verstellen dankzij de grote progressiviteit tijdens het (de)blokkeren van het apparaat. • Katrol op waterdichte kogellager om het teveel aan touw zonder al te veel inspanning in te halen. • Stalen wrijvingselementen om de levensduur te verlengen. • Bestaat in drie lengtes: - ZILLON 25 (L22 025): 2,5 m (605 g), - ZILLON 40 (L22 040): 4 m (790 g), - ZILLON 55 (L22 055): 5,5 m (975 g), • Touwen met verschillende lengtes verkrijgbaar als vervangstuk: - 2,5 m (L22R 025), - 4 m (L22R 040), - 5,5 m (L22R 055). • Certificatie(s): CE EN 358.

AFDAALAPPARATEN

CONNECTORS

STRING


Groupe F, Pont du Gard, France © Lafouche

78

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN


GORDELS

NEW 2014

NEW 2014

ASAP

ASAP’SORBER

Mobiele antivalbeveiliging op touw met blokkeerfunctie voor moeilijke toegang.

Mobiele antivalbeveiliging op touw voor de bescherming tegen vallen.

Leeflijn met geïntegreerde energieabsorber.

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

ASAP LOCK

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

NEW 2014

De mobiele antivalbeveiligingen werken willekeurig op een verticaal of schuin touw, en passen zich aan alle mogelijke configuraties op een werf aan.

Tijdens een val kan de gebruiker de natuurlijke reflex hebben om het apparaat vast te grijpen: de ASAP LOCK en ASAP mobiele antivalbeveiligingen doen ook in deze situatie hun werk.

De mobiele antivalbeveiligingen positioneren zich eenvoudig en snel op elk punt van het touw door gewoon de blokkeerschijf opzij te bewegen.

Met de ASAP’SORBER leeflijn met energieabsorber kan de gebruiker het touw op een afstand houden om de werkzone vrij te houden en het touw te beschermen (snijdend materiaal, projectie van smeltend metaal enz.).

STIJGKLEMMEN

De ASAP LOCK en ASAP mobiele antivalbeveiligingen blokkeren op het touw en immobiliseren de hoogtewerker als hij een plotse beweging maakt (vallen, uitglijden of ongecontroleerd afdalen).

AFDAALAPPARATEN

CONNECTORS

Permanente bescherming tegen vallen

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

De ASAP LOCK en ASAP volgen de werker op hoogte bij al zijn verplaatsingen, zonder enige manuele tussenkomst van zijn kant. Zo kan de werker op hoogte zich ten volle op zijn werk concentreren.

VERANKERINGEN EN TOUWEN

KATROLLEN

Efficiënt en gebruiksvriendelijk


80

Mobiele antivalbeveiligingen ASAP LOCK ®

B71ALU

Mobiele antivalbeveiliging op touw met blokkeerfunctie

NEW 2014

Met de blokkeerfunctie van de ASAP LOCK kunt u de antivalbeveiliging op het touw immobiliseren om zo de hoogte van een val te beperken. Activeringsknop voor de blokkeerfunctie

Vergrendelplaatje van de blokkeerschijf Blokkeerschijf

Verbindingsarm

Verbindingspunt voor ASAP’SORBER

• Permanente bescherming tegen vallen: - stopt de val, uitglijden of ongecontroleerde afdalingen, - werkt op schuine of verticale touwen, - blokkeert op het touw, zelfs als de gebruiker het apparaat tijdens de val vastgrijpt. • Met de geïntegreerde blokkeerfunctie van de antivalbeveiliging kan de gebruiker het apparaat immobiliseren om de hoogte van de val te beperken. Bovendien vermijdt deze functie dat het touw bij hevige wind naar boven getrokken wordt door het apparaat. • Efficiënt en gebruiksvriendelijk: - verplaatst zich langs het touw naar boven of beneden zonder enige manuele tussenkomst, - gemakkelijk te installeren en te verwijderen op elke plaats van het touw, - dankzij de verbindingsarm kunt u het systeem niet verliezen bij het passeren van fractioneringen, - wordt gebruikt met een ASAP’SORBER leeflijn met energieabsorber om op een afstand van het touw te werken. • Gewicht: 425 g. • Certificatie(s): CE EN 353-2, CE EN 12841 type A.

De verbindingsarm van de ASAP LOCK zorgt ervoor dat u het systeem niet kunt verliezen bij het passeren van fractioneringen.

Verbinding met de gordel van de gebruiker d.m.v. een ASAP’SORBER leeflijn met energieabsorber (20 of 40 cm).

Ontdek alle mogelijkheden van de ASAP LOCK mobiele antivalbeveiliging op www.petzl.com/ASAP.


GORDELS HELMEN

Mobiele antivalbeveiliging op touw • Permanente bescherming tegen vallen: - stopt de val, uitglijden of ongecontroleerde afdalingen, - werkt op schuine of verticale touwen, - blokkeert op het touw, zelfs als de gebruiker het apparaat tijdens de val vastgrijpt. • Efficiënt en gebruiksvriendelijk: - verplaatst zich langs het touw naar boven of beneden zonder enige manuele tussenkomst, - gemakkelijk te installeren en te verwijderen op elke plaats van het touw, - kan gecombineerd worden met een ASAP’SORBER leeflijn met energieabsorber om op een afstand van het touw te werken. • De karabiner met automatische vergrendeling OK TRIACT-LOCK is bijgeleverd. • Gewicht: 370 g (295 g voor de ASAP en 75 g voor de OK TRIACT-LOCK). • Certificatie(s): CE EN 353-2, CE EN 12841 type A.

ASAP’SORBER Leeflijn met energieabsorber voor ASAP LOCK of ASAP • Verbindt de ASAP LOCK of ASAP mobiele antivalbeveiliging met de gordel. • Laat de gebruiker toe om het touw op afstand te houden met het oog op: - een vrije werkzone, - de bescherming van het touw tegen snijdend materiaal en projectie van smeltend metaal. • Absorbeert de energie van een val door het uitscheuren van speciale stiksels. • Opberghoesje in textiel met ritssluiting om de energieabsorber te beschermen tegen het schuren en tegen projecties, terwijl dit anderzijds toch een regelmatige controle van de absorber toelaat. • De STRING's op de uiteinden houden de karabiner in de juiste positie en beschermen de bandlus tegen wrijving. • Verkrijgbaar in twee lengtes zodat u kunt het beste compromis kunt kiezen tussen afstand tot het touw en beperking van de valhoogte: - ASAP’SORBER (L71AA 20): 20 cm, 75 g, - ASAP’SORBER (L71AA 40): 40 cm, 105 g. • Tirant d’air: zie gedetailleerde uitleg in de technische bijsluiter en de 'Product Experience' bijlage. Beide documenten beschikbaar op www.petzl.com/ASAP. • Certificatie(s): CE EN 355.

AFDAALAPPARATEN

B71AAA

STIJGKLEMMEN

®

VERANKERINGEN EN TOUWEN

ASAP

KATROLLEN

Ontdek alle mogelijkheden van de ASAP mobiele antivalbeveiligingen op www.petzl. com/ASAP.

CONNECTORS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

NEW 2014

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

NEW 2014


CONNECTORS

Hydrokarst, Voreppe, IsÊre France Š Lafouche

82

Om te beantwoorden aan de verschillende configuraties die men tegenkomt op het terrein, bestaat er een grote keuze aan connectors. Elk product is geschikt voor een specifiek gebruik volgens zijn materie, vorm, grootte, openingscapaciteit of vergrendelsysteem.

Keylock systeem Om een maximale doeltreffendheid te verzekeren tijdens manipulaties, zijn alle Petzl karabiners uitgerust met het Keylock systeem: de koppeling tussen body en gladde snapper heeft geen haakje zodat men het ongewenst vasthaken van de karabiner vermijdt in de verankering, op het touw, aan de materiaaldrager van gordel enz.

Visuele controleknop in geval van niet-vergrendeling Om het materiaal gemakkelijk te kunnen controleren, beschikken de manueel vergrendelbare SCREW-LOCK karabiners over een visuele controleknop in het rood, die enkel zichtbaar is wanneer de snapper van de karabiner niet vergrendeld is.


De asymmetrische vorm biedt een grote opening en een belangrijke verbindingscapaciteit.

Vergrendelsystemen Voor occasionele manipulatie: manuele vergrendeling SCREW-LOCK Manueel vergrendelsysteem met een schroef • Een rode indicator is zichtbaar wanneer de karabiner niet vergrendeld is. • Aangeraden in moeilijke werkomstandigheden (modder, vorst) waar de onzuiverheden een automatisch vergrendelsysteem zouden kunnen blokkeren. • Geschikt voor occasionele manipulatie.

Voor frequente manipulatie: automatische vergrendeling TRIACT-LOCK Automatisch vergrendelsysteem

• Groene controleknop voor de vergrendeling van de ring. • Snelle ontgrendeling in twee stappen door een druk op de groene knop en draaien van de veiligheidsring. • Kan met één hand worden bediend. • Geschikt voor frequente manipulatie.

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

BALL-LOCK Automatisch vergrendelsysteem met visuele controleknop

VERANKERINGEN EN TOUWEN

KATROLLEN

• Snelle ontgrendeling in twee stappen door de ring naar boven te duwen en dan te draaien. • Geschikt voor frequente manipulatie.

CONNECTORS

Peervorm

De asymmetrische vorm vergemakkelijkt de verbinding en bevordert de correcte positie van het toestel in de richting van de grote as.

AFDAALAPPARATEN

D-vorm

Polyvalente symmetrische vorm, bijzonder geschikt voor uitrustingen met gespreide flanken (FIXE katrol, ASCENSION stijgklem enz.).

STIJGKLEMMEN

Ovale vorm

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

GORDELS

Vormen


84

Connectors Karabiners in aluminium Lichte karabiners met een optimale verhouding gewicht/weerstand, voor werkers op hoogte.

WILLIAM

Am'D

OK

Karabiners in staal

Groot formaat connectors

Karabiners geschikt voor moeilijke werkomstandigheden en voornamelijk gebruikt om vaste verankeringen te realiseren of om zich te verbinden met metalen structuren.

Connectors met grote opening om zich te verbinden met structuren met een grote diameter.

VULCAN

OXAN

MGO 110

MGO 60

Speciale karabiners in aluminium Lichte karabiners bestemd voor specifieke doeleinden: sluiten van de gordel, gebruik op het uiteinde van de leeflijn, aanvullende rem voor afdaalapparaat enz.

NEW 2014

OMNI

VERTIGO TWIST-LOCK

FREINO

Snelschakels Aan te schroeven schakels voor de nagenoeg permanente verbinding van uitrustingen.

DELTA

GO

DEMI ROND

SPIRIT


Am'D SCREW-LOCK

OK SCREW-LOCK

WILLIAM TRIACT-LOCK

Am'D TRIACT-LOCK

OK TRIACT-LOCK

WILLIAM BALL-LOCK

Am'D BALL-LOCK

Am’D

OK

Karabiner met grote capaciteit in aluminium

Asymmetrische karabiner in aluminium

Ovale karabiner in aluminium

• Grote capaciteit en grote opening om hem gemakkelijk te verbinden op verschillende elementen. • Dankzij de peervorm kan men beveiligen met een halvemastworp. • Keylock systeem om het ongewenst vasthaken van de karabiner tijdens de handelingen te vermijden. • Een rode indicator is zichtbaar wanneer de karabiner niet vergrendeld is (op de SCREWLOCK versie). • Verkrijgbaar in drie versies vergrendelsystemen: - WILLIAM (M36 SL): SCREW-LOCK, - WILLIAM (M36 TL): TRIACT-LOCK, - WILLIAM (M36 BL): BALL-LOCK. • Eveneens verkrijgbaar in het zwart: - WILLIAM (M36 SLN): SCREW-LOCK zwart, - WILLIAM (M36 TLN): TRIACT-LOCK zwart.

• Bijzonder geschikt voor het verbinden van gereedschap. • Uitstekende verhouding lichtgewicht / sterkte. • Keylock systeem om het ongewenst vasthaken van de karabiner tijdens de handelingen te vermijden. • Een rode indicator is zichtbaar wanneer de karabiner niet vergrendeld is (op de SCREWLOCK versie). • Verkrijgbaar in drie versies vergrendelsystemen: - Am’D (M34 SL): SCREW-LOCK, - Am’D (M34 TL): TRIACT-LOCK, - Am’D (M34 BL): BALL-LOCK. • Eveneens verkrijgbaar in het zwart: - Am’D (M34 TLN): TRIACT-LOCK zwart.

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN EN TOUWEN

• Ovale en symmetrische vorm voor het optimaal positioneren van toestellen (katrollen, stijgklemmen, mobiele antivalbeveiliging enz.). • Ideaal voor takelsystemen. • Keylock systeem om het ongewenst vasthaken van de karabiner tijdens de handelingen te vermijden. • Een rode indicator is zichtbaar wanneer de karabiner niet vergrendeld is (op de SCREWLOCK versie). • Bestaat in twee versies vergrendelsystemen: - OK (M33 SL): SCREW-LOCK, - OK (M33 TL): TRIACT-LOCK. • Eveneens verkrijgbaar in het zwart: - OK (M33 SLN): SCREW-LOCK zwart, - OK (M33 TLN): TRIACT-LOCK zwart.

KATROLLEN

WILLIAM

STIJGKLEMMEN

AFDAALAPPARATEN

CONNECTORS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

WILLIAM SCREW-LOCK

HELMEN

GORDELS

Karabiners in aluminium


86

Groot formaat connectors

Karabiners in staal

OXAN SCREW-LOCK

VULCAN SCREW-LOCK

MGO 110

OXAN TRIACT-LOCK

VULCAN TRIACT-LOCK

MGO 60

OXAN

VULCAN

MGO

Ovale karabiner in staal

Zeer resistente stalen karabiner

• Staal aangepast aan moeilijke gebruiksomstandigheden. • Keylock systeem om het ongewenst vasthaken van de karabiner tijdens de handelingen te vermijden. • Een rode indicator is zichtbaar wanneer de karabiner niet vergrendeld is (op de SCREWLOCK versie). • Verkrijgbaar in twee versies vergrendelsystemen: - OXAN (M72 SL): SCREW-LOCK, - OXAN (M72 TL): TRIACT-LOCK. • Eveneens beschikbaar in zwarte versie en internationale versies om te beantwoorden aan de Europese en Noord-Amerikaanse werknormen (zie overzichtstabel): - OXAN (M72 SLN): SCREW-LOCK zwart, - OXAN (M72 TLA): TRIACT-LOCK (Europese en Noord-Amerikaanse normen), - OXAN (M72 TLN): TRIACT-LOCK zwart (Europese en Noord-Amerikaanse normen).

• Staal aangepast aan moeilijke gebruiksomstandigheden. • Gebruik onder zware spanning. • Grote capaciteit om hem gemakkelijk te verbinden op verschillende elementen. • Grote snapper-opening om verankeringen met grote diameter te musketoneren. • Keylock systeem om het ongewenst vasthaken van de karabiner tijdens de handelingen te vermijden. • Een rode indicator is zichtbaar wanneer de karabiner niet vergrendeld is (op de SCREWLOCK versie). • Verkrijgbaar in twee versies vergrendelsystemen: - VULCAN (M73 SL): SCREW-LOCK, - VULCAN (M73 TL): TRIACT-LOCK. • Eveneens beschikbaar in zwarte versie en internationale versies om te beantwoorden aan de Europese en Noord-Amerikaanse werknormen (zie overzichtstabel): - VULCAN (M73 SLN): SCREW-LOCK zwart, - VULCAN (M73 TLA): TRIACT-LOCK (Europese en Noord-Amerikaanse normen), - VULCAN (M73 TLN): TRIACT-LOCK zwart (Europese en Noord-Amerikaanse normen).

Zeer groot formaat directionele connector met automatisch vergrendelsysteem • Ontworpen om zich te verbinden met metalen structuren, kabels en staven met grote diameter. • Ergonomische vergrendelinghandgreep. • Bestaat in twee versies: - MGO (MGO 110): opening van 110 mm, - MGO (MGO 60): opening van 60 mm,


Snelschakels

GORDELS

Speciale karabiners in aluminium

NEW 2014 DELTA (P11-8B)

OMNI SCREW-LOCK

VERTIGO TWIST-LOCK

DELTA M40A RLA

Karabiner voor leeflijn voor voortbeweging Ontdek alle eigenschappen van de VERTIGO TWIST-LOCK karabiner op pagina 76.

FREINO M42 Karabiner met rempal voor afdaaltoestellen • Dankzij de rempal kan men de wrijving bij zware lasten verhogen waardoor men de afdaling beter kan controleren (in reddingssituatie met twee personen). • Eenvoudige doorsteek van het touw in de rempal, zonder de karabiner te openen. • Automatische TWIST-LOCK vergrendeling met ring, handige opening met één draai. • Keylock systeem om het ongewenst vasthaken van de karabiner tijdens de handelingen te vermijden. • Wordt bv. gebruikt met de I’D en RIG zelfremmende afdaalapparaten.

SPIRIT M53 S Karabiner voor de voortbeweging zonder vergrendeling

Stalen snelschakel in driehoekvorm • Indien aangedraaid met een steeksleutel wordt deze snelschakel een bijna permanente verankeringsring. • Beschikbaar in drie versies: - DELTA (P11): schroefdraad diameter 10 mm, - DELTA (P11 8): schroefdraad diameter fil 8 mm, - DELTA (P11-8B): schroefdraad diameter 8 mm (met beugel voor de bevestiging van de CROLL op de gordel). • Ook verkrijgbaar in het zwart: DELTA (P11 8BN).

GO P15 Stalen snelschakel met ovale vorm • Indien aangedraaid met een steeksleutel wordt deze snelschakel een bijna permanente verankeringsring.

DEMI ROND P18 Snelschakel in aluminiumlegering met halfronde vorm • Geschikt voor het sluiten van elke gordel waarbij men de twee inbindpunten moet verbinden. • Indien aangedraaid met een steeksleutel wordt deze snelschakel een bijna permanente verankeringsring.

• Gebruik is beperkt tot voortbewegingstechnieken bij het rotsklimmen. • Zonder vergrendeling is deze karabiner makkelijk te musketoneren. • Keylock systeem om het ongewenst vasthaken van de karabiner tijdens de handelingen te vermijden.

VERTICALITEIT

AFDAALAPPARATEN

DEMI ROND

STIJGKLEMMEN

• Multidirectionele karabiner om: - de NEWTON en FALCON ASCENT gordels te sluiten door het verbinden van de twee inbindpunten, - een valstopsysteem te verbinden (NEWTON) of een CROLL ventrale stijgklem te verbinden (FALCON ASCENT). • Weerstand: 15 kN (in alle richtingen). • Keylock systeem om het ongewenst vasthaken van de karabiner tijdens de handelingen te vermijden. • Een rode indicator is zichtbaar wanneer de karabiner niet vergrendeld is (op de SCREWLOCK versie). • Verkrijgbaar in twee versies vergrendelsystemen: - OMNI (M37 SL): SCREW-LOCK. - OMNI (M37 TL): TRIACT-LOCK, • Eveneens verkrijgbaar in het zwart: - OMNI (M37 SLN): SCREW-LOCK zwart. - OMNI (M37 TLN): TRIACT-LOCK zwart,

VERTIGO TWIST-LOCK

GO

KATROLLEN

Multidirectionele halfronde karabiner

SPIRIT

VERANKERINGEN EN TOUWEN

OMNI

FREINO

TASSEN EN ACCESSOIRES

OMNI TRIACT-LOCK

CONNECTORS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

DELTA (P11)

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

DELTA (P11-8)


88

Technische gegevens van de connectors

Vergrendeling

Referentie

Certificatie(s)

Gewicht

Karabiners in aluminium

WILLIAM

Am’D

SCREW-LOCK

M36 SL / SLN

25 mm

TRIACT-LOCK

M36 TL / TLN

24 mm

BALL-LOCK

M36 BL

24 mm

SCREW-LOCK

M34 SL

21 mm

TRIACT-LOCK

M34 TL

21 mm

BALL-LOCK

M34 BL

22 mm

SCREW-LOCK

M33 SL / SLN

19 mm

OK

25 kN

7 kN

7 kN

CE EN 362

90 g

28 kN

7 kN

8 kN

CE EN 362

75 g

7 kN

CE EN 362

75 g

10 kN 24 kN

TRIACT-LOCK

M33 TL / TLN

19 mm

SCREW-LOCK

M72 SL / SLN

20 mm

8 kN

Karabiners in staal

TRIACT-LOCK

OXAN

M72 TL

19 mm

(Noord-Amerikaanse en Europese normen)

M72 TLA / TLN

18 mm

SCREW-LOCK

M73 SL / SLN

29 mm

(Europese normen)

195 g CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use 27 kN

16 kN

CE EN 362, ANSI Z359.1, NFPA 1983, Technical Use CSA Z259.12

TRIACT-LOCK

TRIACT-LOCK

VULCAN

(Europese normen)

235 g

265 g CE EN 362, NFPA 1983, General Use

M73 TL

28 mm

285 g 40 kN

16 kN

11 kN CE EN 362, ANSI Z359.1, NFPA 1983, General Use, CSA Z259.12

305 g

-

CE EN 362

455 g

15 kN

7 kN

CE EN 362

940 g

15 kN

7 kN

CE EN 362

TRIACT-LOCK (Noord-Amerikaanse en Europese normen)

215 g

7 kN

M73 TLA / TLN

27 mm

MGO60

60 mm

25 kN

-

MGO110

110 mm

23 kN

M37 SL / SLN

22 mm 20 kN

Groot formaat connectors

MGO

Automatisch

Speciale karabiners in aluminium SCREW-LOCK

OMNI

FREINO SPIRIT

85 g

TRIACT-LOCK

M37 TL / TLN

22 mm

90 g

TWIST-LOCK

M42

15 mm

25 kN

10 kN

9 kN

CE EN 362

85 g

-

M53 S

21 mm

23 kN

8 kN

9 kN

CE EN 12275 type B

39 g

P11

12 mm

25 kN

10 kN

-

CE EN 362 type Q

150 g

P11-8 / P11-8B

10 mm

25 kN

10 kN

-

CE EN 362 type Q

85 / 95 g

Snelschakels

DELTA

Snelschakel

GO

Snelschakel

P15

16 mm

25 kN

10 kN

-

CE EN 362 type Q

60 g

DEMI ROND

Snelschakel

P18

10 mm

25 kN

10 kN

-

CE EN 362 type Q

55 g


Bijkomende inlichtingen

GORDELS

De karabiner is het sleutelelement van de beveiligingsketen bij alle verticale activiteiten. Daarom is het van kapitaal belang om de verschillende toepassingen en hun limieten te begrijpen. Een karabiner is zeer resistent als hij belast wordt in de richting van zijn grote as.

Er bestaan uitzonderlijke situaties waarin de karabiner kwetsbaar kan worden:

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

2

3

4

Een tri-directionele karabiner plaatsen

Een langere of kortere bandlus gebruiken

Een langere of kortere bandlus gebruiken

Een STRING op de leeflijn toevoegen

AFDAALAPPARATEN

Oplossingen:

CONNECTORS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

1

HELMEN

- als hij niet in de richting van zijn grote as werkt (schema 1 en 2), - als de snapper geopend is (schema 3), - als hij onderworpen is aan een externe druk (schema 4).

of

Welke connector gebruiken met de NEWTON? Gebruik van het sternaal inbindpunt De connector vormt het verbindingspunt en wordt belast volgens drie assen. Gebruik een vergrendelbare karabiner EN 362 tri-directioneel van het type OMNI.

Gebruik van het dorsaal inbindpunt De connector dient enkel voor het sluiten van de gordel, de connector is belast volgens de grote as. U kunt een vergrendelbare EN 362 connector gebruiken van het type OK. Opgelet, enkel het dorsaal inbindpunt kan gebruikt worden voor het verbinden van een valstopsysteem.

NEWTON

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN EN TOUWEN

De connector, te gebruiken met de NEWTON gordel, hangt af van het gebruikte inbindpunt om het valstopsysteem te verbinden.

KATROLLEN

STIJGKLEMMEN

Houd steeds uw karabiners in het oog


AFDAALAPPARATEN

Profil, VILLA MEDITERRANEE, Région Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille, France - Architecte : BOERI Studio, Milano © Lafouche

90

Bij het werken op hoogte of bij hulpverlening, geniet een toegang van bovenuit zonder meer de voorkeur, want u kunt gebruikmaken van de zwaartekracht (en zo uw krachtinspanningen beperken). Afdaalapparaten zijn ontworpen om het afremmen te regelen en de afdaling op een touw te controleren. Daarnaast dienen ze om zich te positioneren op een bepaald punt van het touw om te werken. Bepaalde afdaalapparaten vervullen tevens de rol van beveiliging, om de voortbeweging in klimtechniek van een voorklimmer te beveiligen.


I'D L

RIG

Individuele evacuatiesystemen

Met de ZIGZAG mechanische prusik kunt u zich efficiënt verplaatsen in een boom, maar tegelijk de techniek van een klassiek prusik katrolsysteem gebruiken.

Reddingssysteem waarbij een persoon in een noodsituatie eigenhandig uit een gebouw of een structuur kan ontsnappen. Deze gespecialiseerde uitrustingen zijn beschikbaar in twee versies: - EXO: beschikt over een verankeringshaak voor configuraties waarbij u niet zeker bent een verankeringspunt te vinden. Voor dit product is er absoluut een aangepaste Petzl opleiding vereist. - EXO EASHOOK: beschikt over een verankeringskarabiner die moet gebruikt worden in het kader van een evacuatieplan waar de verankeringsmogelijkheden duidelijk geïdentificeerd zijn.

AFDAALAPPARATEN

CONNECTORS

Mechanische prusik voor boomsnoeien

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

I'D S

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

Afdaalapparaten met zelfremmende functie en multifunctionele handgreep waardoor u de afdaling kunt controleren en tot stilstand kunt komen zonder dat u het touw met een stoplus over het apparaat moet leggen. Deze toestellen zijn voornamelijk geschikt bij werkzones met moeilijke toegang en bij hulpverlening, voor de werkpositionering of voor verplaatsingen op een horizontaal of hellend vlak. De I'D S en I'D L afdaalapparaten hebben een geïntegreerde antipaniekfunctie en een blokkeerpal met vergissingindicator. Het RIG afdaalapparaat is bestemd voor ervaren gebruikers.

GORDELS

Zelfremmende afdaalapparaten

ZIGZAG

EXO

EXO EASHOOK

Klassieke afdaalapparaten

KATROLLEN

STIJGKLEMMEN

NEW 2014

RACK

HUIT

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN EN TOUWEN

Afdaalapparaten met een eenvoudig concept die de wrijving van het touw in het toestel gebruiken om de afdaling af te remmen. De snelheid van de afdaling wordt geregeld door het vrije touweinde meer of minder aan te spannen.


92

Zelfremmende afdaalapparaten I’D S Beveiligen

Zelfremmend afdaalapparaat met antipaniekfunctie

Afdaling Mobiele flank

Antipaniek Blokkeren Transport Klikvergrendelsysteem

Verbindingsoog

Met de multifunctionele handgreep van het I'D S afdaalapparaat kunt u de afdaling controleren en u op de werkplaats positioneren. Ze beschikt eveneens over een antipaniekfunctie die in werking treedt als de gebruiker te hard aan de handgreep trekt.

Multifunctionele handgreep

Knop voor horizontale verplaatsingen of op hellend vlak

• Multifunctionele handgreep die, naargelang de situatie, dient om: - het touw vrij te maken en de afdaling te controleren met de hand op het vrije touweinde, - zich gemakkelijker te verplaatsen op een hellend vlak of horizontaal (dankzij de knop op de handgreep), - zich te positioneren op de werkplaats zonder dat het touw met een stoplus over het apparaat dient te worden gelegd. • Antipaniekfunctie die in werking treedt als de gebruiker te hard aan de handgreep trekt: remt de afdaling af en zet die automatisch stop. • Blokkeerpal met vergissingindicator om ongevallen te vermijden door verkeerd inleggen van het touw in het toestel. De vorm van de nieuwe blokkeerpal vergemakkelijkt het doortrekken van het touw tijdens de opklim. • Beschikt over een klikvergrendelsysteem op de mobiele flank om het toestel niet te verliezen, terwijl dit ook de installatie van het touw en het oversteken van fractioneringen vergemakkelijkt. • Kantelbare kam om het teveel aan touw gemakkelijker in te halen. Biedt eveneens de mogelijkheid om een takelsysteem omkeerbaar te maken en korte opklimmen op touw uit te voeren (met een FOOTAPE of FOOTCORD voetlus en een ASCENSION handstijgklem). • Dankzij de schroef kunt u de mobiele flank vergrendelen zodat u de I'D S in een reddingskit kunt integreren.

• Het laten zakken van een zware last tot 250 kg (toepassing voorbehouden aan ervaren gebruikers, raadpleeg de technische bijsluiter van het toestel op www.petzl.com). • Voor touwen van 10 tot 11,5 mm diameter. • Beschikbaar in twee kleuren: - I’D S (D200S0): geel, - I’D S (D200SN): zwart. • Certificatie(s): - CE EN 341 class A, - CE EN 12841 type C, - NFPA 1983 Technical Use. • Gewicht: 530 g.

Dankzij de knop op de multifunctionele handgreep kunt u zich vlot verplaatsen op horizontale oppervlakken of hellende vlakken.

De blokkeerpal met vergissingindicator voorkomt ongevallen door verkeerd inleggen van het touw in het toestel. De vergrendelschroef van de beweegbare flank laat je toe de I'D S te integreren in een reddingskit.


GORDELS

Beveiligen

HELMEN

Automatisch rappelsysteem van de handgreep

Afdaling

Ontdek alle mogelijkheden van de RIG op www.petzl.com/RIG.

AFDAALAPPARATEN

• Ontworpen voor het uitvoeren van werken op touw door ervaren gebruikers • Multifunctionele handgreep die, naargelang de situatie, dient om: - het touw vrij te maken en de afdaling te controleren met de hand op het vrije touweinde, - zich te positioneren op de werkplaats zonder dat het touw met een stoplus over het apparaat dient te worden gelegd. • Automatisch terugkeersysteem van de handgreep om de risico's te beperken bij een ongewenste handeling van de gebruiker. • Opbergpositie van de handgreep om de risico's op vasthaken te verminderen wanneer het afdaalapparaat aan de gordel wordt gedragen. • Beschikt over een klikvergrendelsysteem op de mobiele flank om het toestel niet te verliezen, terwijl dit ook de installatie van het touw en het oversteken van fractioneringen vergemakkelijkt. • Kantelbare kam om het teveel aan touw gemakkelijker in te halen. Biedt eveneens de mogelijkheid om een takelsysteem omkeerbaar te maken en korte opklimmen op touw uit te voeren (met een FOOTAPE of FOOTCORD voetlus en een ASCENSION handstijgklem). • Het laten zakken van een zware last tot 200 kg (toepassing voorbehouden aan ervaren gebruikers, raadpleeg de technische bijsluiter van het toestel op www.petzl.com). • Voor enkeltouw van 10,5 tot 11,5 mm diameter. • Beschikbaar in twee kleuren: - RIG (D21A): geel, - RIG (D21AN): zwart. • Certificatie(s): - CE EN 12841 type C, - CE EN 341 class A, - NFPA 1983 Technical Use. • Gewicht: 380 g.

STIJGKLEMMEN

• Ontworpen voor de hulpverlening: er is geen klikvergrendelsysteem aanwezig. • Multifunctionele handgreep die, naargelang de situatie, dient om: - het touw vrij te maken en de afdaling te controleren met de hand op het vrije touweinde, - zich gemakkelijker te verplaatsen op een hellend vlak of horizontaal (dankzij de knop op de handgreep), - zich te positioneren zonder het touw met een stoplus over het apparaat te moeten leggen. • Antipaniekfunctie die in werking treedt als de gebruiker te hard aan de handgreep trekt: remt de afdaling af en zet die automatisch stop. • Blokkeerpal met vergissingindicator om ongevallen te vermijden door verkeerd inleggen van het touw in het toestel. • Kantelbare kam om het teveel aan touw gemakkelijker in te halen. Biedt eveneens de mogelijkheid om een takelsysteem omkeerbaar te maken en korte opklimmen op touw uit te voeren (met een FOOTAPE of FOOTCORD voetlus en een ASCENSION handstijgklem). • Het laten zakken van een zware last tot 272 kg (toepassing voorbehouden aan ervaren gebruikers, raadpleeg de technische bijsluiter van het toestel op www.petzl.com). • Voor touwen van 11,5 tot 13 mm diameter. • Beschikbaar in twee kleuren: - I’D L (D200L0): rood, - I’D L (D200LN): zwart. • Certificatie(s): - CE EN 341 class A, - CE EN 12841 type C, - NFPA 1983 General Use. • Gewicht: 530 g.

KATROLLEN

Compact zelfremmend afdaalapparaat

VERANKERINGEN EN TOUWEN

RIG

Zelfremmend afdaalapparaat met antipaniekfunctie voor reddingsacties

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

I’D L

CONNECTORS

Met de multifunctionele handgreep van het RIG afdaalapparaat kunt u de afdaling controleren en u op de werkplaats positioneren. De automatische rappel van de handgreep beperkt de risico's bij een ongewenste handeling van de gebruiker.

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Transport

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

Blokkeren


94

Mechanische prusik voor boomsnoeien ZIGZAG

®

Individuele evacuatiesystemen

D22A

Mechanische prusik voor boomsnoeien

NEW 2014

U kunt het apparaat met een eenvoudige druk op de deblokkeerhendel deblokkeren. Als u de hendel weer los laat, wordt het apparaat geblokkeerd. Door de druk van deze hendel aan te passen, kunt u de snelheid van de verplaatsing regelen.

Op waterdichte kogellager gemonteerde katrol om het touw makkelijk terug te halen.

• Gemakkelijk in gebruik want zelfde techniek als van een klassiek prusik katrolsysteem. • Deblokkeerhendel met veer voor een uiterst precieze actie bij het blokkeren/deblokkeren van het apparaat. Door de druk van deze hendel aan te passen, kunt u de snelheid van de verplaatsing regelen. • Wrijvingsschakels remmen geleidelijk af en zorgen zo voor vloeiende bewegingen. • Op waterdichte kogellager gemonteerde katrol om het teveel aan touw vlot in te halen. • Antitorsieschakel om het apparaat continu in de juiste positie te houden opdat het touw er beter in geleid wordt. • Stalen constructie verhoogt de duurzaamheid. • Bovenste verbindingspunt om de terugloop van het dubbeltouw gemakkelijk te verbinden. • Enkel te gebruiken op dubbeltouw. • Diameter van het touw: 11,5 tot 13 mm. • Compatibel met halfstatisch touw (EN 1891 type A). • Certificatie(s): CE. • Gewicht: 320 g.

EXO

D30015 B

Individueel evacuatiesysteem met een verankeringshaak (aangepast aan configuraties waarbij u niet zeker bent een verankeringspunt te vinden)

Bekijk de voorstelling van de mechanische prusik voor het boomsnoeien op www.petzl.com/ZIGZAG.

• De polyvalente verankeringshaak kan op twee manieren worden gebruikt: - rond een vaste structuur, op zijn plaats gehouden door middel van een touwdoorhaal, - rond een vensterrand, als laatste redmiddel. • Zelfremmend systeem om: - zich snel horizontaal te verplaatsen, - een venster uit te klimmen, - een afdaling te controleren en te stoppen, - de valimpact op de gebruiker te beperken. • Touw in Technora (aramidevezels), statisch, 7,5 mm diameter, bijzonder slijtvast en bestand tegen zeer hoge temperaturen. • Transporttas in meta-aramide (vuurbestendig) om het systeem te transporteren en rechtstreeks op de gordel te bevestigen. • Certificatie(s): NFPA 1983 Technical Use. • Gewicht: 1700 g. • Touw van 15 m (50 ft) bijgeleverd; beschikbaar in andere lengtes op speciale bestelling. DOOR DE SPECIFIEKE VORM VAN DE EXO VERANKERINGSHAAK, IS HET VERPLICHT EEN SPECIFIEKE PETZL OPLEIDING TE VOLGEN VOOR HET CORRECTE GEBRUIK ERVAN.


RACK

CONNECTORS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

GORDELS

Klassieke afdaalapparaten

HUIT

EXO EASHOOK

RACK

Individueel evacuatiesysteem met een EASHOOK karabiner (dat gebruikt wordt in het kader van een evacuatieplan waar de verankeringsmogelijkheden geïdentificeerd zijn)

Afdaalapparaat met staafjes, met variabele remkracht

HUIT

D02

Afdaalapparaat in 8-vorm

AFDAALAPPARATEN VERANKERINGEN EN TOUWEN

KATROLLEN

• Vierkante vorm om het torsen van het touw en de vorming van ongewenste ankersteken te vermijden. • Compact en licht. • Voor enkel- en dubbeltouwen van 8 tot 13 mm diameter. • Gewicht: 100 g.

STIJGKLEMMEN

• Biedt de mogelijkheid om de remkracht te regelen tijdens de afdaling, in functie van het gewicht van het touw: het onderste staafje is verwijderbaar en gemakkelijk terug te plaatsen. • Goede verdeling van de wrijvingswarmte om het touw te sparen. • Torst het touw niet. • Voor enkel- en dubbeltouwen van 9 tot 13 mm diameter. • Gewicht: 470 g.

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

• Gemakkelijk te hanteren EASHOOK verankeringskarabiner. • Touw in Technora (aramidevezels), statisch, 7,5 mm diameter, bijzonder slijtvast en bestand tegen zeer hoge temperaturen. • Zelfremmend systeem om: - gemakkelijk touw te vieren, - een afdaling te controleren en te stoppen, - de valimpact op de gebruiker te beperken. • Transporttas in meta-aramide (vuurbestendig) om het systeem te transporteren en rechtstreeks op de gordel te bevestigen. • Bestaat in twee versies: - EXO EASHOOK (D30015 CN), - EXO EASHOOK zwart (D30015 CNN): in zwarte kleur. • Certificatie(s): CE EN 341 type D. • Gewicht: 1300 g. • Touw van 15 m (50 ft) bijgeleverd; beschikbaar in andere lengtes op speciale bestelling.

D11


STIJGKLEMMEN

Prisme, Petzl Batiment M3, Crolles, Isère, France © Lafouche

96

De stijgklemmen zijn bestemd voor het voortbewegen op touw en voor het realiseren van hijssystemen.

Handig in het gebruik

Optimaal blokkeren

Om een maximale doeltreffendheid te verzekeren tijdens de voortbeweging, bij het oversteken van fractioneringen en bij het overschakelen van het klimmen met een stijgklem naar het installeren van een afdaaltoestel, moeten de stijgklemmen eenvoudig en snel gemanipuleerd kunnen worden. Daartoe is het blokkeren op het touw gegarandeerd door een blokkeerpal. In open positie laat de spanveer het touw volledig vrij door zodat u gemakkelijk de stijgklem op het touw kunt installeren.

De Petzl stijgklemmen met spanveer zijn speciaal ontworpen zodat ze onder alle omstandigheden optimaal werken: vochtige of bevroren touwen, aanwezigheid van modder enz. Daarvoor zijn ze uitgerust met een specifieke spanveer in verchroomd staal. Zijn bijzonder design, de geometrie van zijn blokkeerpennen en zijn reinigingsgleuf verzekeren een optimaal blokkeren van het touw zonder het te beschadigen, en verminderen tevens de inspanning die nodig is om het toestel naar boven te laten schuiven op het touw.


Stijgklemmen voor de voortbeweging

PROGRESS

FOOTAPE

FOOTCORD

LOOPING

CROLL

SECUR

ASCENTREE

PANTIN

Stijgklem voor hijsen

Noodstijgklem

STIJGKLEMMEN

Ultracompacte en lichte stijgklem waarmee u in noodgeval een takelsysteem of opklim op touw kunt realiseren.

AFDAALAPPARATEN

CONNECTORS

ASCENSION

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

GORDELS

Stijgklemmen met spanveer, gemakkelijk te installeren, en speciaal ontworpen voor opklim op touw (handstijgklem, ventrale stijgklem en voetstijgklem).

BASIC

KATROLLEN

TIBLOC

VERANKERINGEN EN TOUWEN

Stijgklemmen met kam

MICROCENDER

MICROGRAB

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

RESCUCENDER


98

Stijgklemmen voor de voortbeweging ASCENSION Stijgklem voor links- en rechtshandigen Verbindingsoog voor het monteren van een katrol-stijgklem of het geleiden van het touw. Blokkeerpal met schuine tanden Vergrendelplaatje van de spanveer

Voorgevormde handgreep

Verbindingsogen voor de voetlus en de leeflijn

ASCENSION linkerhand

ASCENSION rechterhand

• Ontworpen voor het opklimmen op touw en eventueel hijssystemen (teruglooprem). • Voorgevormde ergonomische en brede handgreep die tegelijk een comfortabele en krachtige grip garandeert. • Blokkeerpal met schuine tanden en reinigingsgleuf voor een optimale werking onder alle omstandigheden (bevroren touw, modder enz.) • Onderste ogen om een PROGRESS leeflijn te verbinden en om een FOOTAPE of FOOTCORD voetlus te bevestigen met een snelschakel. • Bovenste verbindingsoog voor het monteren van een katrol-stijgklem of het geleiden van het touw. • Verkrijgbaar in versie rechterhand of linkerhand, en in zwarte of gele versie: - ASCENSION (B17WRA): rechterhand, geel, - ASCENSION (B17WLA): linkerhand, zwart, - ASCENSION (B17WRN): rechterhand, volledig zwart, - ASCENSION (B17WLN): linkerhand, volledig zwart. • Voor enkeltouw van 8 tot 13 mm diameter. • Certificatie(s): - CE EN 567, - CE EN 12841 type B, - NFPA 1983 Technical Use. • Gewicht: 195 g.

PROGRESS

L44

Leeflijn voor de voortbeweging

De handgrepen in bi-materie zijn voorgevormd en beschikken over een zone voor het schragen van de wijsvinger en een bredere steunzone onderaan die verhindert dat de hand zou wegslippen. Deze geometrie staat garant voor een stijgklem die comfortabel in de hand ligt, met een krachtige grip die de doeltreffendheid van de opklim op touw aanzienlijk kan vergroten.

De openingswig van de stijgklemmen met spanveer biedt de mogelijkheid ze met één hand te installeren en te verwijderen op elke hoogte van het touw. Hij kan gemakkelijk worden bediend, zelfs met handschoenen.

• Leeflijn in dynamisch touw om de valimpact op de gebruiker te beperken tijdens een beperkte val (niet boven het verankeringspunt gaan). • Valindicator: een groene draad wordt zichtbaar als er een te zware val met de leeflijn is gebeurd (slecht gebruik). • Y-vorm om zich permanent te verbinden tijdens het voortbewegen langs een main courante. • Lang uiteinde om een ASCENSION stijgklem te verbinden voor het voortbewegen op touw. • Kort uiteinde om zich te verbinden tijdens het passeren van een fractionering. • Uiteinden voorzien van een STRING om de connector in de juiste positie te houden en te beschermen tegen wrijving. • Lengtes: - kort touweinde: 30 cm, - lang touweinde: 65 cm. • Certificatie(s): CE EN 354. • Gewicht: 150 g.


GORDELS HELMEN LEEFLIJNEN EN ABSORBERS MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

B16BAA

Regelbare voetlus in band

Ventrale stijgklem

• Te bevestigen op de ASCENSION handstijgklem en BASIC touwklem voor opklim op touw. • Verstevigd voetstuk, bestand tegen schuren, waar u uw voet makkelijk insteekt. • Elastische voetlus zodat de voet mooi op zijn plaats blijft. Deze voetlus is in de hoogte verstelbaar zodat hij op elk schoenmodel past. U kunt hem ook opbergen als u hem niet gebruikt. • DoubleBack gesp voor het eenvoudig en snel aanpassen van de hoogte van de voetlus. • Gewicht: 76 g.

• Compacte en lichte ventrale stijgklem. • Te gebruiken als aanvulling op de ASCENSION handstijgklem voor het opklimmen op touw. • Blokkeerpal met schuine tanden en reinigingsgleuf voor een optimale werking onder alle omstandigheden (bevroren touw, modder enz.) Deze blokkeerpal is vervaardigd in roestvrij staal voor een betere weerstand tegen corrosie. • Antislijtage beschermstuk in roestvrij staal ter bescherming tegen het schuren van het touw. • De wig kan eenvoudig en snel geopend worden door het vast te knijpen. • Het apparaat blijft mooi vlak tegen de grond dankzij het gedraaide oog onderaan. • Bovenste oog voor de bevestiging van een SECUR schouderriem en houdt de stijgklem in positie. • Diameter van het touw: 8 tot 11 mm. • Certificatie(s): CE EN 567, CE EN 12.841 type B. • Gewicht: 85 g.

FOOTCORD

C48A

Regelbare voetlus in touw • Te bevestigen op de ASCENSION handstijgklem en BASIC touwklem voor opklim op touw. • 100 % Dyneema constructie verhoogt de duurzaamheid. • Elastische voetlus zodat de voet mooi op zijn plaats blijft. Deze voetlus is in de hoogte verstelbaar zodat hij op elk schoenmodel past. U kunt hem ook opbergen als u hem niet gebruikt. • Plaatje voor het afstellen van de hoogte van de voetlus. • Gewicht: 42 g.

LOOPING

SECUR

C74A

Schouderriem voor positionering van de CROLL ventrale stijgklem • Eenvoudige constructie om gemakkelijk te kunnen bevestigen. • DoubleBack gespen voor- en achteraan voor een eenvoudige en snelle afstelling. • Ter bevestiging op de ring achteraan van de AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT en SEQUOIA SRT zitgordels. • Gewicht: 135 g.

CONNECTORS

®

AFDAALAPPARATEN

CROLL

STIJGKLEMMEN

C47A

KATROLLEN

FOOTAPE

LOOPING

VERANKERINGEN EN TOUWEN

FOOTCORD

C25

Bandladder met vier treden • Te bevestigen op de ASCENSION handstijgklem voor opklim op touw, of op een verankering voor het voortbewegen bij overhangen. • Verstevigd voetstuk, bestand tegen schuren, waar u uw voet makkelijk insteekt. • Gewicht: 145 g.

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

FOOTAPE


100

Stijgklemmen voor de voortbeweging

PANTIN linkervoet

PANTIN

®

PANTIN rechtervoet

ASCENTREE

B19 WAA

Stijgklem voor rechter- en linkervoet

Stijgklem met dubbele handgreep voor het boomsnoeien

• Speciaal ontworpen om het opklimmen op touw sneller en minder vermoeiend te maken. • Te gebruiken als aanvulling op de CROLL, ASCENSION of ASCENTREE stijgklemmen. • Blokkeerpal die het doorglijden van het touw vergemakkelijkt, vanaf de eerste meters. • Blokkeerpal met schuine tanden en reinigingsgleuf voor een optimale werking onder alle omstandigheden (bevroren touw, modder enz.) Deze blokkeerpal is vervaardigd in roestvrij staal voor een betere weerstand tegen corrosie. • Mechanisme volledig geïntegreerd in de body van de stijgklem om het risico op vasthaken te vermijden. • Snel te verwijderen van het touw door het been achterwaarts te bewegen. • Kleinste riem in 100 % Dyneema is extra slijtvast. • Eenvoudige en snelle afstelling met DoubleBack gesp. • Bestaat in twee versies: - PANTIN rechtervoet (B02BRA): geel, - PANTIN linkervoet (B02BRA): zwart. • Diameter van het touw: 8 tot 13 mm. • Gewicht: 85 g.

• Ontworpen voor het opklimmen op dubbeltouw in de bomen in footlock of met twee PANTIN voetstijgklemmen. • Voorgevormde ergonomische handgrepen die tegelijk een comfortabele en krachtige grip garanderen. • Blokkeerpal met schuine tanden en reinigingsgleuf voor een optimale werking onder alle omstandigheden (bevroren touw, modder enz.) • Geheel van veiligheidspal/blokkeerpal volledig geïntegreerd in de body van de stijgklem om wrijving te vermijden. • Brede handgrepen, compatibel met het gebruik van dikke handschoenen. • Verbindingsogen onderaan om een leeflijn te bevestigen. • Verbindingsogen bovenaan om het touw te musketoneren. • Voor dubbeltouw van 8 tot 13 mm diameter. • Certificatie(s): CE. • Gewicht: 390 g.

Opgelet: de PANTIN voetstijgklem is geen PBM.


Noodstijgklem

RESCUCENDER B50

Compacte polyvalente stijgklem

Noodstijgklem

Stijgklem met kam

• Compacte stijgklem die zeer goed in de hand ligt. • Polyvalent: voor het opklimmen op een vast touw of als teruglooprem bij een takelsysteem. • Blokkeerpal met schuine tanden en reinigingsgleuf voor een optimale werking onder alle omstandigheden (bevroren touw, modder enz.) Deze blokkeerpal is vervaardigd in roestvrij staal voor een betere weerstand tegen corrosie. • Breed verbindingsoog onderaan zodat de karabiners voor de leeflijn en voetlus gemakkelijk verbonden kunnen worden. • Verbindingsoog bovenaan om het touw te musketoneren. • Diameter van het touw: 8 tot 11 mm. • Certificatie(s): CE EN 567, CE EN 12.841 type B. • Gewicht: 85 g.

• Uiterst compact en licht: de perfecte aanvulling van de basisuitrusting van de persoon die op touw werkt of van de hulpverlener. • Polyvalent: wordt zeer gemakkelijk aangewend met een vergrendelbare karabiner voor het realiseren van takelingen (teruglooprem) of voor de opklim op touw. • Met schuine tanden en reinigingsgleuf voor een optimale werking onder alle omstandigheden (bevroren touw, modder enz.) • Bevestigingsoog voor een antiverliestouwtje. • Te gebruiken op enkeltouwen van 8 tot 11 mm, met een vergrendelbare karabiner met ronde of ovale opening van 10 tot 12 mm (Am’D, WILLIAM enz.). • Certificatie(s): CE EN 567. • Gewicht: 40 g.

• Verwijderbare as om de stijgklem te installeren of te verwijderen op elk punt van het touw. • Sluitpin beperkt het risico op ongewenst loskomen van het touw. • Voor enkeltouw van 9 tot 13 mm diameter. • Certificatie(s): CE EN 567. • Gewicht: 250 g.

MICROCENDER

B54

Stijgklem met kam • Verwijderbare as om de stijgklem te installeren of te verwijderen op elk punt van het touw. • Sluitpin beperkt het risico op ongewenst loskomen van het touw. • Voor enkeltouw van 9 tot 13 mm diameter. • Certificatie(s): CE EN 567. • Gewicht: 160 g.

MICROGRAB

B53

Stijgklem met kam voor permanente bevestiging op het touw • De vastgeschroefde spil vermijdt het ongewenst loskomen: u moet het touw verplicht langs een van de uiteinden erin steken. • Voor enkeltouw van 9 tot 13 mm diameter. • Certificatie(s): CE EN 567. • Gewicht: 175 g.

VERTICALITEIT

STIJGKLEMMEN

B01

KATROLLEN

TIBLOC

VERANKERINGEN EN TOUWEN

B18BAA

TASSEN EN ACCESSOIRES

BASIC

MICROGRAB

CONNECTORS

MICROCENDER

AFDAALAPPARATEN

RESCUCENDER

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

GORDELS

Stijgklem voor hijsen

Stijgklemmen met kam


KATROLLEN

EPICURE, Usine retraitement des eaux, Pierre Benite, Rhone, France © Lafouche

102

De katrollen dienen om materiaal te hijsen, en bij de hulpverlening om een persoon te takelen. Sommige katrollen hebben een geïntegreerde stijgklem om de manoeuvres te vergemakkelijken. Bepaalde katrollen maken eveneens de verplaatsing op touw of kabel mogelijk: verplaatsing van lasten of evacuatie van een persoon in nood.

Twee factoren bepalen het rendement van een katrol: • De afmetingen van de blokschijf: hoe groter de diameter van de blokschijf, hoe groter het rendement. • De steun van de blokschijf: - de zelfoliënde lagers verzekeren een goed rendement, maar ze moeten regelmatig onderhouden worden, - de kogellagers verzekeren een uitstekend rendement en vragen geen enkel onderhoud.

Voor een meer intuïtieve keuze van de best geschikte katrol voor elk gebruik, zijn alle Petzl kartrollen uitgerust met kogellager aangeduid met het pictogram:

Een tweede pictogram geeft de maximale diameter van het touw aan dat u kunt met elke katrol kunt gebruiken:


Katrol-stijgklem GORDELS

Katrollen met een ge誰ntegreerde teruglooprem als vervanging voor de traditionele installatie katrol/stijgklem in takelsystemen.

Prusik katrollen

Krachtige polyvalente katrollen aangepast aan een intensief gebruik.

Krachtige prusik katrollen ontwikkeld om lichte systemen met teruglooprem te realiseren, met behulp van een zelfblokkerende prusik knoop. De vorm van de flanken maakt het mogelijk om de knoop te ontgrendelen wanneer deze ter hoogte van de katrol komt.

MINI

GEMINI

RESCUE

MINDER

TWIN

AFDAALAPPARATEN

PARTNER

CONNECTORS

Hoogrendement katrollen

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

MICRO TRAXION

Verplaatsingskatrollen

Speciale katrollen

Lichte en polyvalente katrollen bestemd voor toepassingen die geen hoge mate van doeltreffendheid vergen (bv. deviatie van het touw).

Katrollen uitgedacht voor verplaatsingen op touw of op kabel. Deze katrollen met vaste flanken zijn uiterst eenvoudig en snel te installeren, en bieden een perfecte stabiliteit dankzij de twee opgelijnde blokschijven.

Katrollen gewijd aan specifieke toepassingen zoals installaties die het doorlaten van knopen vereisen, of verplaatsingen op kabels van kabelbanen.

TANDEM

FIXE

TANDEM SPEED

KOOTENAY

ROLLCAB

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

MOBILE

VERANKERINGEN EN TOUWEN

KATROLLEN

Eenvoudige katrollen

STIJGKLEMMEN

PRO TRAXION

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

NEW 2014


104

Katrol-stijgklem PRO TRAXION

P51A

Hoogrendement katrol-stijgklem (antiverlies)

NEW 2014

Vergrendelknop van de spanveer Verbindingsoog Blokkeerpal

Openingsknip van de katrol (visuele controleknop voor niet-vergrendeling)

Verbindingspunt voor het takelen

8 ≤ ø ≤ 13 mm

8 ≤ ø ≤ 11 mm

• Antiverlieskatrol: - laat toe het touw te installeren wanneer de katrol al op de verankering geïnstalleerd is. • Bijzonder goed aangepast aan het hijsen van zware lasten: - de aluminium blokschijf met grote diameter op een waterdichte kogellager voor een uitstekend rendement, - flank wordt vergrendeld onder spanning zodat de katrol tijdens het gebruik niet opengaat. • Veelzijdig: - onderste inbindpunt voor het realiseren van verschillende soorten takelsystemen. - blokkeerpal met schuine tanden en reinigingsgleuf voor een optimale werking onder alle omstandigheden (bevroren touw, modder enz.), - gebruik als enkelvoudige katrol met vergrendeling van de blokkeerpal in geopende toestand.

MICRO TRAXION

P53

Ultracompacte hoogrendement katrol-stijgklem • Ultracompact en zeer licht. • Veelzijdig: - blokkeerpal met schuine tanden en reinigingsgleuf voor een optimale werking onder alle omstandigheden (bevroren touw, modder enz.), - gebruik als enkelvoudige katrol met vergrendeling van de blokkeerpal in geopende toestand. • Aluminium blokschijf op een waterdichte kogellager voor een uitstekend rendement.

Antiverlieskatrol: installatie van het touw mogelijk, ook wanneer de katrol al op de verankering geïnstalleerd is.


Hoogrendement katrollen

HELMEN

GORDELS

Prusik katrollen

ø ≤ 13 mm

ø ≤ 11 mm

ø ≤ 11 mm

MINI

MINDER

CONNECTORS

P60A

Zeer resistente en hoogrendement prusik katrol

• Ultracompacte en extreem lichte katrol. • Ontworpen voor dagelijks werk of voor hulpverlening op de werkplaats (horizontaal gespannen touw enz.). • De blokschijf gemonteerd op een waterdicht kogellager, verzekert een uitstekend rendement.

• Specifieke flanken, aangepast voor het gebruik van een zelfblokkerende prusik knoop in systemen met teruglooprem. • De blokschijf gemonteerd op een waterdicht kogellager, verzekert een uitstekend rendement. • Licht en compact.

RESCUE

GEMINI

• Specifieke flanken, aangepast voor het gebruik van een zelfblokkerende prusik knoop in systemen met teruglooprem. • De blokschijf met grote diameter, gemonteerd op een waterdicht kogellager, verzekert een uitstekend rendement. • Kan tot 3 karabiners ontvangen, wat het uitvoeren van complexe handelingen vergemakkelijkt.

Zeer resistente en hoogrendement katrol

Dubbele lichte prusik katrol met hoog rendement

• Bestemd voor de professionele reddingsteams. • Ontworpen voor het hijsen van zware lasten en intensief gebruik. • De blokschijf met grote diameter, gemonteerd op een waterdicht kogellager, verzekert een uitstekend rendement. • Kan tot 3 karabiners ontvangen, wat het uitvoeren van complexe handelingen vergemakkelijkt. • Beschikbaar in twee kleuren: - RESCUE rood (P50A), - RESCUE zwart (P50AN).

• Specifieke flanken, aangepast voor het gebruik van een zelfblokkerende prusik knoop in systemen met teruglooprem. • Blokschijven die parallel gemonteerd zijn en hulpinbindpunt voor het realiseren van verschillende soorten complexe takelsystemen. • De blokschijven gemonteerd op een waterdicht kogellager, verzekeren een uitstekend rendement. • Licht en compact.

P66A

TWIN

AFDAALAPPARATEN

MINDER

P59A

Lichte prusik katrol met hoog rendement

STIJGKLEMMEN

MINI

Ultracompacte hoogrendement katrol

P65A

Zeer resistente dubbele prusik katrol met hoog rendement • Specifieke flanken, aangepast voor het gebruik van een zelfblokkerende prusik knoop in systemen met teruglooprem. • Blokschijven die parallel gemonteerd zijn en hulpinbindpunt voor het realiseren van verschillende soorten takelsystemen, zelfs de meest complexe. • De blokschijven met grote diameter, gemonteerd op een waterdicht kogellager, verzekeren een uitstekend rendement. • Kan tot 3 karabiners ontvangen, wat het uitvoeren van complexe handelingen vergemakkelijkt.

VERTICALITEIT

KATROLLEN

P52A

TWIN

VERANKERINGEN EN TOUWEN

GEMINI

TASSEN EN ACCESSOIRES

RESCUE

PARTNER

ø ≤ 13 mm

ø ≤ 11 mm

ø ≤ 13 mm

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

PARTNER


Eenvoudige katrollen

Verplaatsingskatrollen

Speciale katrollen

260 mm

ø ≤ 13 mm

MOBILE

ø ≤ 13 mm

KOOTENAY

TANDEM

470 mm

106

ø ≤ 13 mm

FIXE

MOBILE

P03A

Ultracompacte polyvalente katrol • Ultracompacte en lichte katrol. • Geschikt voor takelsystemen en lastomleidingen. • Blokschijven gemonteerd op een zelfoliënd lager, om een goed rendement te verzekeren.

FIXE

ø ≤ 13 mm

TANDEM SPEED

TANDEM

ROLLCAB

KOOTENAY

P21

Dubbele katrol voor gebruik op horizontaal gespannen touw • De aluminium blokschijven, gemonteerd op een zelfoliënd lager, verzekeren een goed rendement. • Kan tot 3 karabiners ontvangen, wat het uitvoeren van complexe handelingen vergemakkelijkt.

Compacte polyvalente katrol

TANDEM SPEED

• De vaste flanken verzekeren een snelle installatie en de koppeling met een mechanische stijgklem. • Geschikt voor takelsystemen en lastomleidingen. • Blokschijven gemonteerd op een zelfoliënd lager, om een goed rendement te verzekeren. • Te gebruiken met een karabiner van het type OK of WILLIAM. • Beschikbaar in twee kleuren: - FIXE (P05W): geel, - FIXE (P05WN): zwart.

• Blokschijven in roestvrij staal, bestand tegen slijtage. • Blokschijven gemonteerd op waterdicht kogellager voor een uitstekend rendement. • Kan tot 3 karabiners ontvangen, wat het uitvoeren van complexe handelingen vergemakkelijkt.

P21 SPE

Dubbele katrol voor gebruik op horizontaal gespannen touw of kabel

P67

Knoopdoorlatende katrol • Belangrijke ruimte tussen de flank en de blokschijf voor het doorlaten van knopen in het touw (hijsen van lasten over grote afstand of verplaatsingen op 2 horizontaal gespannen touwen). • De blokschijf met grote diameter, gemonteerd op een waterdicht kogellager, verzekert een uitstekend rendement. • Vergrendelpennen voor de blokschijf, waardoor de katrol ook als verankering kan gebruikt worden. • Hoogte: 260 mm.

ROLLCAB

P47

Reddingswiel voor gebruik op kabelbanen • Speciaal ontworpen voor het voortbewegen en voor reddingsoperaties op kabelbanen. • Grote opening en blokschijf met grote diameter die kabels tot 55 mm diameter toelaten. • Te gebruiken met een leeflijn voor extrabeveiliging bij de verplaatsing. • Hoogte: 470 mm.


Certificatie(s)

Touwdiameter

Diameter van de blokschijf

Kogellager

Rendement

CE EN 567, NFPA 1983 Technical Use

8 tot 13 mm

38 mm

Ja

95 %

CE EN 567

8 tot 11 mm

Maximale gebruikslast

Gewicht

Katrol-stijgklem PRO TRAXION

P51A

MICRO TRAXION

P53

Katrol: 2,5 kN x 2 = 5 kN

265 g

Stijgklem: 2,5 kN

25 mm

Ja

91 %

Katrol: 2,5 kN x 2 = 5 kN

85 g

25 mm

Ja

91 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

56 g

P50A

RESCUE

P50AN (zwart)

CE EN 12278, NFPA 1983 General Use

7 tot 13 mm

38 mm

Ja

95 %

4 kN x 2 = 8 kN

185 g

Prusik katrollen MINI

P59A

CE EN 12278, NFPA 1983 Technical Use

7 tot 11 mm

25 mm

Ja

91 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

80 g

GEMINI

P66A

CE EN 12278, NFPA 1983 Technical Use

7 tot 11 mm

25 mm

Ja

91 %

2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN

135 g

MINDER

P60A

CE EN 12278, NFPA 1983 General Use

7 tot 13 mm

51 mm

Ja

97 %

4 kN x 2 = 8 kN

295 g

TWIN

P65A

CE EN 12278, NFPA 1983 General Use

7 tot 13 mm

51 mm

Ja

97 %

2 x 3 kN x 2 = 12 kN

450 g

CE EN 12278

7 tot 13 mm

21 mm

Nee

71 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

75 g

CE EN 12278

7 tot 13 mm

21 mm

Nee

71 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

90 g

touw ≤ 13 mm

21 mm

Nee

71 %

10 kN

195 g

26 mm

Ja

95 %

10 kN

270 g

Eenvoudige katrollen

MOBILE

P03A

P05W (geel) P05WN (zwart)

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

7 tot 11 mm

CONNECTORS

CE EN 12278

AFDAALAPPARATEN

P52A

STIJGKLEMMEN

PARTNER

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

Stijgklem: 2,5 kN

Hoogrendement katrollen

FIXE

HELMEN

Referentie

GORDELS

Technische gegevens van de katrollen

CE EN 12278

TANDEM SPEED

P21 SPE

CE EN 12278

touw ≤ 13 mm kabel ≤ 12 mm

Speciale katrollen KOOTENAY

P67

CE EN 12278

8 tot 19 mm

76 mm

Ja

-

5 kN x 2 = 10 kN

1390 g

ROLLCAB

P47

CE EN 1909

kabel ≤ 55 mm

55 mm

Nee

-

5 kN

1470 g

VERTICALITEIT

VERANKERINGEN EN TOUWEN

P21

TASSEN EN ACCESSOIRES

TANDEM

KATROLLEN

Verplaatsingskatrollen


EPICURE, Usine retraitement des eaux, Pierre Benite, Rhone, France Š Lafouche

108

VERANKERINGEN


Antitorsieschakels te gebruiken om het torsen van het touw te vermijden wanneer de last begint te draaien. Met verankeringsvermenigvuldigers kan men de werkplaats organiseren en de aanwezige verankeringsmogelijkheden vergroten.

CŒUR GOUJON

SWIVEL S

SWIVEL L

COLLINOX

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

PAW

BAT’INOX

Verankeringsbandlussen

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

CŒUR

GORDELS

Verbindingselementen

Elementen waarmee men vaste verankeringen kan opzetten die verwijderbaar zijn of permanent geïnstalleerd.

HELMEN

Verankeringen voor rots en beton

Snel regelbare verankering

AFDAALAPPARATEN

CONNECTORS

Bandriemen ontwikkeld voor de installatie van tijdelijke verankeringen die gemakkelijk te verplaatsen zijn, met de mogelijkheid om de instellingen aan te passen of de lengte te kiezen.

CONNEXION

TREESBEE

TREESBEE SCREWLINK

Horizontale tijdelijke leeflijn

GRILLON

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN EN TOUWEN

KATROLLEN

ANNEAU

STIJGKLEMMEN

GRILLON


110

Verankeringen voor rots en beton COEUR GOUJON

COLLINOX

BAT’INOX

Referentie

P32

P33

P55

P57

Gewicht

85 g

120 g

95 g

250 g

EN 795 A1, EN 959

EN 795 A1, EN 959

EN 959

EN 959

Certificatie(s)

CŒUR

Type Graniet, gneiss > 80 MPa

••

••

••

••

Harde kalksteen > 80 MPa

••

••

••

••

Halfzachte kalk/zandsteen 80 MPa tot 45 MPa

••

••

••

Zachte rots (gemengd, kalksteen) < 45 MPa

Nee

Nee

••

Zeer goede kwaliteit (kunstwerk) > 50 MPa

••

••

••

Nee

••

••

Rots

CŒUR GOUJON

Beton Gemiddelde kwaliteit 25 < x < 50 MPa

• •: aanbevolen testen op voorhand / •: verplichte testen op voorhand

Bevestiging Lengte

55 mm

67 mm

70 mm

100 mm

≥ 55 mm

≥ 67 mm

70-75 mm

100-105 mm

Diameter

10 mm

12 mm

10 mm

14 mm

Diameter van de perforatie

10 mm

12 mm

12 mm

16 mm

Uitzetting

Uitzetting

Lijm P56*

Lijm P41*

-

-

40 min -> 10 u**

40 min -> 10 u**

Weerstand bij het afbreken over betonrand 50 MPa

25 kN

25 kN

40 kN**

50 kN**

Weerstand bij het losrukken uit beton 50 MPa

18 kN

18 kN

35 kN**

50 kN**

Lengte van de perforatie

Bevestigingswijze

Aangewezen droogtijd

Prestatievermogen

* Of andere lijm, goedgekeurd door Petzl. ** Waarde, opgegeven bij de P41 en P56 lijmen (afhankelijk van de gebruikte lijm en de omgeving).

COEUR Verankeringsplaatje in roestvrij staal • Bestaat in twee versies: - COEUR (P34050): plaatje voor pen van 10 mm, - COEUR (P38150): plaatje voor pen van 12 mm. • Gewicht: 40 g. • Certificatie(s): EN 795 A1.

COEUR GOUJON Complete verankeringsset in roestvrij staal • Samengesteld uit een COEUR verankeringsplaatje, een schroef en een keilbout. • Verwijderbaar plaatje. • Bestaat in twee versies: - COEUR GOUJON (P32): COEUR plaatje gemonteerd met een pen van 10 mm, - COEUR GOUJON (P33): COEUR plaatje gemonteerd met een pen van 12 mm.


GORDELS

Verbindingselementen

PAW S HELMEN

COLLINOX

SWIVEL S

PAW L

SWIVEL L

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

PAW M

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

AMPOULE COLLINOX

Antitorsieschakel

• Voor de organisatie van een werkpost en zeer gemakkelijke realisatie van een veelvuldig verankeringssysteem. • Gaatjes van 19 mm waar men de meeste connectors doorheen kan steken. • Vervaardigd in aluminium: uitstekende verhouding lichtgewicht/sterkte. • Breuklast: 36 kN. • Bestaat in drie maten: - PAW S (P63 S): small (gewicht: 55 g), - PAW M (P63 M): medium (gewicht: 210 g), - PAW L (P63 L): large (gewicht: 350 g), • Eveneens beschikbaar in het zwart: - PAW S zwart (P63 SN), - PAW M zwart (P63 MN), - PAW L zwart (P63 LN). • Certificatie(s): CE, NFPA 1983 General Use.

• Vermijdt het torsen van het touw wanneer de last begint te draaien. • Uitstekende prestaties en betrouwbaarheid dankzij het waterdichte, onderhoudsvrije kogellager. • SWIVEL S (P58 S): - geschikt voor het hijsen van een persoon, - compact, - breuklast: 23 kN, - gewicht: 95 g, - Certificatie(s): CE. • SWIVEL L (P58 L): - geschikt voor het hijsen van twee personen, biedt plaats aan drie connectors in de bevestigingsogen, - breuklast: 36 kN, - gewicht: 150 g, - Certificatie(s): CE, NFPA 1983 General Use.

• 10 x 70 mm.

AMPOULE COLLINOX

P56

Lijm voor de COLLINOX verankering

BAT’INOX P57 Te lijmen verankering in roestvrij gesmeed staal • 14 x 100 mm.

VERANKERINGEN EN TOUWEN

AMPOULE BAT’INOX P41

AFDAALAPPARATEN

SWIVEL

Verankeringsvermenigvuldiger

STIJGKLEMMEN

PAW

Te lijmen verankering in roestvrij gesmeed staal

KATROLLEN

COLLINOX P55

Lijm voor de BAT’INOX verankering

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

AMPOULE BAT’INOX

CONNECTORS

BAT’INOX


CONNEXION FAST

CONNEXION VARIO

Verankeringsbandlussen

CONNEXION FIXE

112

TREESBEE

ANNEAU

CONNEXION FIXE

Bandlus

Verankeringsbandlus

• Beschikbaar in vier lengtes: - ANNEAU (C40 60): 60 cm (gewicht: 60 g), - ANNEAU (C40 80): 80 cm (gewicht: 80 g), - ANNEAU (C40 120): 120 cm (gewicht: 100 g), - ANNEAU (C40 150): 150 cm (gewicht: 135 g). • Eveneens verkrijgbaar in het zwart: - ANNEAU zwart (C40 60N): 60 cm (gewicht: 60 g), - ANNEAU zwart (C40 80N): 80 cm (gewicht: 80 g), - ANNEAU zwart (C40120N): 120 cm (gewicht: 100 g). • Breuklast: 22 kN. • Certificatie(s): CE EN 566, CE EN 795 B.

• Uiteinden in D-vorm, in gesmeed staal. • Bestaat in drie lengtes: - CONNEXION FIXE (C42 100): 100 cm (gewicht: 335 g), - CONNEXION FIXE (C42 150): 150 cm (gewicht: 390 g), - CONNEXION FIXE (C42 200): 200 cm (gewicht: 440 g). • Breuklast: 22 kN. • Certificatie(s): CE EN 795 B.

CONNEXION VARIO C42 V Regelbare verankeringsbandlus • Snel te regelen gesp om de lengte in te stellen tussen 80 en 130 cm. • Uiteinden in D-vorm, in gesmeed staal. • Lengte: 80 tot 130 cm. • Gewicht: 475 g. • Breuklast: 22 kN. • Certificatie(s): CE EN 795 B.

CONNEXION FAST C42 F Snel regelbare verankeringsbandlus • Snel te regelen gesp om de lengte in te stellen tussen 20 en 150 cm. • Uiteinden in D-vorm, in gesmeed staal. • Lengte: 20 tot 150 cm. • Gewicht: 390 g. • Breuklast: 18 kN. • Certificatie(s): CE EN 795 B.

TREESBEE SCREWLINK

TREESBEE TREESBEE SCREWLINK 'Fausse fourche' voor boomsnoeien • Respecteert de boom en bevordert het doorglijden van het touw ter hoogte van de verankering. • Te installeren vanaf de grond. • Brede bandriem om het torsen te beperken. • Uiteinde met driedubbele dikte ter hoogte van de grote ring om het einde van de bandriem te verstevigen tijdens een rappel. • Uiteinden makkelijk te herkennen dankzij de kleurencode. • Lengte: 110 cm. • Verkrijgbaar in twee connectorversies: - TREESBEE (C04110): bandlus met een grote en een kleine ring voor touwen met gesplitste uiteinden (de splitsing gaat door de kleine ring), 240 g, - TREESBEE SCREWLINK (C04110 M): bandlus met een grote ring en een snelschakel (driehoek) voor touwen met genaaide uiteinden (de schakel gaat open om het genaaide uiteinde erdoor te laten), 295 g. • Breuklast: 23 kN. • Certificatie(s): CE EN 795 B.


Horizontale tijdelijke leeflijn

GRILLON

GRILLON

Snel regelbare verankering

Horizontale tijdelijke leeflijn

• Hiermee kan men snel een regelbare verankering installeren met een lengte van meer dan twee meter. • Zelfblokkerend toestel waarmee men gemakkelijk de lengte en de spanning op het verankeringspunt kan instellen (een afbindknoop leggen na de GRILLON om de verankering te vergrendelen). • Halfstatisch touw, bestand tegen wrijving en veroudering. • Genaaide uiteinden op beide touweinden met plastic huls om de connector in de juiste positie te houden en het touw te beschermen tegen wrijving. • Verkrijgbaar in vier versies (zonder connector): - GRILLON (L52A 002): 2 m, 435 g, - GRILLON (L52A 003): 3 m, 515 g, - GRILLON (L52A 004): 4 m, 595 g, - GRILLON (L52A 005): 5 m, 675 g. • Certificatie(s): CE EN 795 B.

• Hiermee kan men snel een horizontale leeflijn installeren wanneer de oppervlakte van de werkzone omvangrijk is. • Zelfblokkerend toestel waarmee men gemakkelijk de lengte en de spanning tussen de twee verankeringspunten kan instellen (een afbindknoop leggen na de GRILLON om de verankering te vergrendelen). • Halfstatisch touw, bestand tegen wrijving en veroudering. • Genaaide uiteinden op beide touweinden met plastic huls om de connector in de juiste positie te houden en het touw te beschermen tegen wrijving. • Beschikbaar in vier lengtes: - GRILLON (L52A 005): 5 m, 675 g, - GRILLON (L52A 010): 10 m, 1055 g, - GRILLON (L52A 015): 15 m, 1455 g, - GRILLON (L52A 020): 20 m, 1900 g. • Certificatie(s): CE EN 795 B.

Ontdek alle mogelijkheden van de GRILLON snel-verankeringen op www.petzl.com/ GRILLON.

Ontdek alle mogelijkheden van de GRILLON leeflijnen op www.petzl.com/GRILLON.

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN EN TOUWEN

KATROLLEN

STIJGKLEMMEN

AFDAALAPPARATEN

CONNECTORS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

GORDELS

Snel regelbare verankering


TOUWEN

Profil, VILLA MEDITERRANEE, Région Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille, France - Architecte : BOERI Studio, Milano © Lafouche

114

Het gamma van de Petzl touwen is bestemd voor de professionele werkers op hoogte. Het brengt een doeltreffende oplossing voor de eisen van verschillende activiteiten: moeilijke toegang, technische hulpverlening, industrie ... Om oplossingen aan te brengen voor zijn klanten over de hele wereld, stelt Petzl touwen voor die beantwoorden aan de Europese en Amerikaanse normen.

Touwen op maat (Deze dienst is enkel beschikbaar voor touwen met Europese normen) Om precies te beantwoorden aan de specifieke vereisten van bepaalde professionele gebruikers, stelt Petzl een personaliseringsdienst voor. Zo is het mogelijk een touw te bestellen van de gewenste lengte en met uiteinden vervaardigd in hoge kwaliteit, alsook een beschermhuls op één of twee uiteinden. Deze touwen zijn dus klaar voor gebruik en vragen geen knopen meer. De genaaide uiteinden beschikken over een beschermhuls om de connector in de correcte positie te houden en de manipulaties te vergemakkelijken. De vervaardigde uiteinden bieden tevens een hogere resistentie dan een achtknoop en beantwoorden hierdoor aan bepaalde normen, namelijk de EN 353-2 norm (mobiele antivalbeveiliging met inbegrip van een flexibele valbeveiliging, ASAP + touw).


PARALLEL 10,5 mm

AXIS 11 mm

AXIS 11 mm

GRIP 12,5 mm

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

GORDELS

Touwen met Europese normen

LINK 7 mm

VECTOR 12,5 mm

RESCUE CORD 8 mm

KATROLLEN

VECTOR 11 mm

STIJGKLEMMEN

AFDAALAPPARATEN

CONNECTORS

Touwen met Amerikaanse normen

PROTEC

SET CATERPILLAR

ROLL MODULE

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN EN TOUWEN

Touwbeschermers


116

Touwen met Europese normen

PARALLEL 10,5 mm

AXIS 11 mm

AXIS 11 mm

Halfstatisch touw voor moeilijke toegang

Halfstatisch touw met genaaide uiteinden dat een uitstekende slijtvastheid biedt

Halfstatisch touw dat een uitstekende slijtvastheid biedt

• Fijne diameter voor een minimaal gewicht en plaatsbenutting, dat bekwaamheid vraagt bij de controle van de afdaling. • Soepelheid die een uitstekende hanteerbaarheid verleent. • Beschikbaar in drie kleuren waardoor je gemakkelijk het werktouw kan onderscheiden van het veiligheidstouw en de gezamenlijke toegang. • Standaard lengtes: - 50 m: wit (R77W 050), - 50 m: geel (R77Y 050), - 50 m: zwart (R77N 050), - 100 m: wit (R77W 100), - 100 m: geel (R77Y 100), - 100 m: zwart (R77N 100), - 200 m: wit (R77W 200), - 200 m: geel (R77Y 200), - 200 m: zwart (R77N 200). • Personalisering op aanvraag: - keuze van de lengte (500 m maximum), - keuze van de genaaide uiteinden op het touweinde. • Certificatie(s): CE EN 1891 type A (semistatische touwen). • Weerstand met een achtknoop: ≥ 15 kN. • Weerstand met een genaaid uiteinde: ≥ 22 kN. • Valimpact (factor 0,3): 5,1 kN. • Aantal vallen met factor 1: 16. • Gewicht: 65 g/m.

• Standaarddiameter bestemd voor gebruikers die geen expert zijn in de touwtechnieken. • Beschikbaar van 10 tot 60 m met een genaaid uiteinde, voor een gebruik met een ASAP mobiele antivalbeveiliging, of in een reddingskit met een I'D S afdaalapparaat. • Genaaid uiteinde met plastic beschermhuls: houdt de connector in de juiste richting en vergemakkelijkt de manipulatie. • Standaard lengtes (genaaid uiteinde op één touweinde): - 10 m: geel/zwart (R74YT 010), - 20 m: geel/zwart (R74YT 020), - 30 m: geel/zwart (R74YT 030), - 40 m: geel/zwart (R74YT 040), - 50 m: geel/zwart (R74YT 050), - 60 m: geel/zwart (R74YT 060). • Certificatie(s): CE EN 1891 type A (semistatische touwen). • Weerstand met een genaaid uiteinde: ≥ 22 kN. • Valimpact (factor 0,3): 5,1 kN. • Aantal vallen met factor 1: 20. • Gewicht: 73 g/m.

• Standaarddiameter bestemd voor gebruikers die geen expert zijn in de touwtechnieken. • Beschikbaar in drie kleuren waardoor je gemakkelijker de verschillende kits kan onderscheiden. • Standaard lengtes: - 50 m: geel/zwart (R74Y 050), - 50 m: zwart (R74N 050), - 100 m: geel/zwart (R74Y 100), - 100 m: geel/wit (R74W 100), - 100 m: zwart (R74N 100), - 200 m: geel/zwart (R74Y 200), - 200 m: zwart (R74N 200). • Personalisering op aanvraag: - keuze van de lengte (500 m maximum), - keuze van de genaaide uiteinden op het touweinde. • Certificatie(s): CE EN 1891 type A (semistatische touwen). • Weerstand met een achtknoop: ≥ 15 kN. • Weerstand met een genaaid uiteinde: ≥ 22 kN. • Valimpact (factor 0,3): 5,1 kN. • Aantal vallen met factor 1: 20. • Gewicht: 73 g/m.


GORDELS HELMEN LEEFLIJNEN EN ABSORBERS MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN STIJGKLEMMEN

• Certificatie(s): CE EN 1891 type A (semistatische touwen). • Weerstand met een achtknoop: ≥ 15 kN. • Weerstand met een genaaid uiteinde: ≥ 22 kN. • Valimpact (factor 0,3): 5,2 kN. • Aantal vallen met factor 1: 20. • Gewicht: 101 g/m.

• Personalisering op aanvraag: - keuze van de lengte (800 m maximum), - keuze van de genaaide uiteinden op het touweinde. • Certificatie(s): CE EN 564. • Weerstand met een achtknoop: ≥ 7 kN. • Weerstand met een genaaid uiteinde: ≥ 10 kN. • Gewicht: 32 g/m.

KATROLLEN

• Personalisering op aanvraag: - keuze van de lengte (250 m maximum), - keuze van de genaaide uiteinden op het touweinde.

• Om een gewonde persoon te leiden tijdens een reddingsoperatie of om materiaal te hijsen. • Standaard lengtes: - 30 m (R75W 030), - 60 m (R75W 060), - 120 m (R75W 120).

VERANKERINGEN EN TOUWEN

• Diameter voor een uitstekende grip. • Standaard lengtes: - 30 m (R78W 030), - 60 m (R78W 060).

CONNECTORS

Stuurlijn AFDAALAPPARATEN

LINK 7 mm

Zeer resistent halfstatisch touw voor de hulpverlening

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

GRIP 12,5 mm


118

Touwen met Amerikaanse normen

VECTOR 11 mm

VECTOR 12,5 mm

RESCUE CORD 8 mm

Statisch touw bestemd voor moeilijke toegang en bescherming tegen hoogtevallen

Statisch touw voor hulpverleners van de brandweer

Statisch touw om prusik knopen te realiseren op VECTOR 11 mm en VECTOR 12,5 mm touwen

• Fusion Process™ waardoor het touw zijn vorm behoudt en een uitstekende hanteerbaarheid biedt. • Verkrijgbaar in vier kleuren waardoor men gemakkelijk de verschillende kits kan onderscheiden. • Standaard lengtes: - 46 m / 150 ft: wit (R1146 W), - 46 m / 150 ft: rood (R1146 R), - 46 m / 150 ft: blauw (R1146 B), - 46 m / 150 ft: zwart (R1146 N), - 61 m / 200 ft: wit (R1161 W), - 61 m / 200 ft: rood (R1161 R), - 61 m / 200 ft: blauw (R1161 B), - 61 m / 200 ft: zwart (R1161 N), - 183 m / 600 ft: wit (R11183 W), - 183 m / 600 ft: rood (R11183 R), - 183 m / 600 ft: blauw (R11183 B), - 183 m / 600 ft: zwart (R11183 N), - 200 m / 656 ft: wit (R11200 W), - 200 m / 656 ft: zwart (R11200 N), - 366 m /1200 ft: wit (R11366 W), - 366 m /1200 ft: zwart (R11366 N). • Certificatie(s): NFPA 1983 Technical Use (statische touwen). • Gewicht: 6 lb /100 ft.

• Fusion Process™ waardoor het touw zijn vorm behoudt en een uitstekende hanteerbaarheid biedt. • Verkrijgbaar in zes kleuren waardoor men gemakkelijk de verschillende kits kan onderscheiden. • Standaard lengtes: - 46 m / 150 ft: wit (R1246 W), - 46 m / 150 ft: rood (R1246 R), - 46 m / 150 ft: blauw (R1246 B), - 46 m / 150 ft: geel (R1246 Y), - 46 m / 150 ft: oranje (R1246 O), - 61 m / 200 ft: wit (R1261 W), - 61 m / 200 ft: rood (R1261 R), - 61 m / 200 ft: blauw (R1261 B), - 61 m / 200 ft: geel (R1261 Y), - 61 m / 200 ft: oranje (R1261 O), - 183 m / 600 ft: wit (R12183 W), - 183 m / 600 ft: rood (R12183 R), - 183 m / 600 ft: blauw (R12183 B), - 183 m / 600 ft: geel (R12183 Y), - 183 m / 600 ft: oranje (R12183 O), - 183 m / 600 ft: zwart (R12183 N), - 366 m /1200 ft: wit (R12366 W), - 366 m /1200 ft: zwart (R12366 N). • Certificatie(s): NFPA 1983 General Use (statische touwen). • Gewicht: 7,7 lb /100 ft.

• Uitstekende prestaties bij het beveiligen met de Tandem Prusik techniek. • Verkrijgbaar in vier kleuren waardoor men gemakkelijk de verschillende kits kan onderscheiden. • Standaard lengtes: - 46 m / 150 ft: rood (R846 R), - 46 m / 150 ft: oranje (R846 O), - 46 m / 150 ft: groen (R846 G), - 46 m / 150 ft: zwart (R846 N), - 92 m / 300 ft: rood (R892 R), - 92 m / 300 ft: oranje (R892 O), - 92 m / 300 ft: groen (R892 G), - 92 m / 300 ft: zwart (R892 N). • Certificatie(s): NFPA 1983 Escape (statische touwen). • Gewicht: 3,3 lb /100 ft.


• Voor het beschermen van vaste touwen tegen het schuren. • Lichte en resistente beschermhuls (pvc-vrij). • Klittenbandsluiting en klem voor makkelijk plaatsen en verwijderen. • Gewicht: 95 g.

• Voor het beschermen van een bewegend touw tegen het schuren. • De modules zijn verbonden door snelschakels: het aantal modules is aan te passen volgens het reliëf. • Elke module kan afzonderlijk geplaatst worden: het geheel past zich aan volgens het reliëf. • Geleverd in kit: 4 modules + 6 aanbouwschakels. • Gewicht: 1055 g.

Blokjes touwbeschermer met wieltjes

VERANKERINGEN EN TOUWEN

KATROLLEN

• Om een bewegend touw te geleiden en te beschermen tegen het schuren. • Verticale en horizontale rol-elementen om een bewegend touw te geleiden met een minimum aan wrijving. • Elke module kan afzonderlijk geplaatst worden: het geheel past zich aan volgens het reliëf. • De modules zijn verbonden door snelschakels: het aantal modules is aan te passen volgens het reliëf. • Geleverd in kit: 4 modules + 6 aanbouwschakels + transporttasje. • Gewicht: 1330 g.

AFDAALAPPARATEN

ROLL MODULE P49

Blokjes touwbeschermer

C45 N

STIJGKLEMMEN

SET CATERPILLAR P68

Soepele bescherming

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

PROTEC

CONNECTORS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

GORDELS

Touwbeschermers


PROFIL, Ecole St Georges, Marseille, France © Lafouche

120

TASSEN EN ACCESSOIRES


HELMEN

GORDELS

Tassen in stevig weefsel

PORTAGE 30L

PERSONNEL 15L

BOLTBAG

PORTO LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

TRANSPORT 45L

BUCKET 35L

JET

AIRLINE

ECLIPSE

AFDAALAPPARATEN

BUCKET 25L

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Accessoires voor het boomsnoeien

CONNECTORS

Rechtopstaande draagtas

STIJGKLEMMEN

Accessoires

CORDEX PLUS

KATROLLEN

CORDEX

CRAB 6

SPIKY PLUS

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

SPATHA

VERANKERINGEN EN TOUWEN

NEW 2014


122

Tassen in stevig weefsel TRANSPORT 45L

S42Y 045

Stevige tas met grote capaciteit

• Gepolsterde heupriem, rug- en schouderriemen voor meer comfort bij langdurig dragen. • Bovenste klep met identificatievakje binnenin. • Body en bodem in gelast dekzeil voor een grotere weerstand (zonder pvc). • Gemakkelijk te hanteren sluiting met tanka voor moeilijke werkomstandigheden. • Handgrepen op de zijkant en bovenkant van de tas voor het dragen aan de hand. • Ring bovenaan voor het hijsen. • Ring binnenin om de tas in open positie op te hangen. • Capaciteit: 45 l. • Gewicht: 1250 g.

PORTAGE 30L

S43Y 030

Stevige tas met middelgrote capaciteit

De nieuwe sluiting met tanka is gemakkelijk te hanteren in moeilijke werkomstandigheden.

• Gepolsterde draagriemen voor extra comfort. • Bovenste klep met identificatievakje binnenin. • Body en bodem in gelast dekzeil voor een grotere weerstand (zonder pvc). • Gemakkelijk te hanteren sluiting met tanka voor moeilijke werkomstandigheden. • Handgrepen op de zijkant en bovenkant van de tas voor het dragen aan de hand. • Ring bovenaan voor het hijsen. • Ring binnenin om de tas in open positie op te hangen. • Capaciteit: 30 l. • Gewicht: 850 g.


LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

HELMEN

GORDELS

Rechtopstaande draagtas

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

PERSONNEL 15L

Tas in zelfdragend weefsel

• Eenvoudige en lichte constructie. • Binnenklep met identificatievakje. • Body en bodem in gelast dekzeil voor een grotere weerstand (zonder pvc). • Gemakkelijk te hanteren sluiting met tanka voor moeilijke werkomstandigheden. • Handgrepen op de zijkant en bovenkant van de tas voor het dragen aan de hand. • Ring bovenaan voor het hijsen. • Capaciteit: 15 l. • Gewicht: 450 g.

• Rechtopstaande tas met wegklapbare afsluitklep naar buiten om gemakkelijk bij de inhoud van de tas te kunnen. • Insteekvak aan de buitenkant met ritssluiting voor persoonlijke spullen. • Doorkijkvenster aan de buitenkant van de tas om een identificatiefiche van het materiaal in te steken. • Twee grote comfortabele handgrepen voor het dragen aan de hand. • Een verstelbare bandriem voor het dragen over de schouder. • Een ring binnenin de tas die kan dienen om uw touw aan op te hangen. • De bodem in dekzeil biedt een grote duurzaamheid. • Waterdichte stof. • Bestaat in twee versies: - BUCKET 25 liter (S41Y 025): 525 g, - BUCKET 35 liter (S41Y 035): 630 g.

PORTO C33 Materiaaldrager in bandlus • U kunt hem gemakkelijk bevestigen aan de binnenring van de tas om uw materiaal aan op te hangen. • Gewicht: 18 g.

CONNECTORS

BUCKET

Stevige tas met kleine capaciteit

AFDAALAPPARATEN

S44Y 015

BUCKET 25L

STIJGKLEMMEN

PERSONNEL 15L

BUCKET 35L

KATROLLEN

BOLTBAG

VERANKERINGEN EN TOUWEN

BOLTBAG C11 A Materiaaltasje • Voor het opbergen van een hamer, verankeringsuitrusting en klein materiaal. • Groot insteekvak, afsluitbaar met klep en snelgesp. • Kleine pochet binnenin, grote pochet aan de buitenkant voor hamer en vakjes voor de boorkronen. • Kan aan de heupriem gedragen worden. • Gewicht: 170 g.

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

PORTO


124

Accessoires voor het boomsnoeien

JET JET

+

AIRLINE

AIRLINE

JET

ECLIPSE

Werpzakje

Opbergtas voor werptouwtjes

• Robuust werpzakje met dubbel dichtheid voor een uitstekende levensduur. • Geprofileerde vorm voor een gemakkelijke doorgang in de gaffels van de bomen. • Stiksels van de bandlus in verschillende kleuren geven het verschil in gewicht van de werpzakjes weer. • Tweede verbindingspunt om het touw snel te kunnen bevestigen. • In geel voor extra zichtbaarheid. • Beschikbaar in drie versies: - JET 250 g (S02Y 250), - JET 300 g (S02Y 300), - JET 350 g (S02Y 350).

• Grote opening voor het gemakkelijk opbergen van de AIRLINE touwtjes en het JET werpzakje. • Dubbele bodem waar men twee werptouwen afgezonderd kan in opbergen. • Twee riemen om de uiteinden van de touwtjes te isoleren. • Vier pochettes in mesh voor de werptassen. • Geheel kan tot een kleine tas opgevouwen worden (past perfect in de BUCKET tassen). • Gewicht: 500 g.

S03Y

ECLIPSE

AIRLINE Werptouwtje • Combinatie van soepelheid (voor een precieze worp) en stevigheid (om knopen te vermijden bij het afrollen uit het zakje). • Mantel en kern zijn verenigd zodat het touwtje perfect rond blijft en dus zeer goed glijdt bij gebruik in een boom. Mantel is vervaardigd in Dyneema voor een uitstekende slijtvastheid. • Licht, geen al te zwaar werpzakje vereist. • In geel voor extra zichtbaarheid. • Gewicht: 2,1 g/m. • Bestaat in twee versies: - AIRLINE 60 m (R02Y 060), - AIRLINE 300 m (R02Y 300).

BUCKET


GORDELS

Accessoires

HELMEN

NEW 2014

CORDEX PLUS

SPATHA

Lichte handschoenen voor het beveiligen en afdalen op touw

Handschoenen voor het beveiligen en afdalen op touw

Musketoneerbaar mes

• Vervaardigd in natuurleder van hoge kwaliteit. • Resistente dubbele lederlaag voor de delen van de hand die blootstaan aan wrijving (uiteinden, handpalm, ruimte tussen de duim en wijsvinger). • Rug in luchtdoorlatende stretch nylon. • Neoprene handgreep met klittenbandsluiting. • Bevestigingsoog om de handschoenen aan de gordel te hangen. • Verkrijgbaar in verschillende maten: - zwarte kleur: . S (K52 SN), . M (K52 MN), . L (K52 LN), . XL (K52 XLN). - beige kleur: . XS (K52 XST), . S (K52 ST), . M (K52 MT), . L (K52 LT), . XL (K52 XLT). • Certificatie(s): CE.

• Vervaardigd in natuurleder van hoge kwaliteit met verstevigde handpalm. • Resistente dubbele lederlaag voor de delen van de hand die blootstaan aan wrijving (uiteinden, handpalm, ruimte tussen de duim en wijsvinger). • Rug in robuust leder met elastische antislijtagenylon ter hoogte van de articulaties. • Neoprene handgreep met klittenbandsluiting. • Bevestigingsoog om de handschoenen aan de gordel te hangen. • Verkrijgbaar in verschillende maten: - zwarte kleur: . S (K53 SN), . M (K53 MN), . L (K53 LN), . XL (K53 XLN). - beige kleur: . XS (K53 XST), . S (K53 ST), . M (K53 MT), . L (K53 LT), . XL (K53 XLT). • Certificatie(s): CE.

S92AN

• Gladde en gekartelde snede om touwen en hulptouwen gemakkelijk door te snijden. • Gaatje om het mes aan de gordel vast te maken met een CARITOOL materiaaldrager of een karabiner. • Twee mogelijkheden om het lemmet te openen: via de inkeping in het lemmet (blote handen) of via het gekartelde wieltje (handschoenen). • Blokkering van het lemmet in open positie met stopgleuf. • Lemmet in roestvrij staal voor een langere duurzaamheid. • Gewicht: 43 g.

CRAB 6 64160

STIJGKLEMMEN

CORDEX

AFDAALAPPARATEN

CONNECTORS

SPIKY PLUS

CRAB 6

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

SPATHA

• Om voort te bewegen op een talud, een besneeuwde of bevroren helling … • Dubbele zijdelingse regeling om aan te passen aan alle schoenmaten. • Gewicht: 2 x 200 g.

KATROLLEN

6-punts stijgijzers

• Om op sneeuw of op een bevroren/glad terrein te stappen: rubberen zolen met carbid punten. • Past op alle schoentypes (stads-, sport-, wandelschoenen …). • Verkrijgbaar in drie maten: - SPIKY PLUS 1 (79510): ≤ 41, - SPIKY PLUS 2 (79520): 42-45, - SPIKY PLUS 3 (79530): ≥ 46.

VERTICALITEIT

TASSEN EN ACCESSOIRES

Antislipzolen

VERANKERINGEN EN TOUWEN

SPIKY PLUS


126

VERLICHTING


Technieken Sleutelelementen van de verlichting Werkomgeving en normen

pagina 128 132

Producten Compacte en robuuste hoofdlampen

136

Polyvalente hoofdlampen

142

Krachtige hoofdlampen

148

Frontale noodlamp

151

MAGNUM , Cirque d’Hiver BOUGLIONE, Paris, France © Stéphan Denys

Productindex 152


128

SLEUTELELEMENTEN VAN DE VERLICHTING Extra uitleg voor een slimme keuze Gezien het stijgende aantal hoofdlampen op de markt en de verschillende gebruikte technologieën is het niet eenvoudig om de voor u best geschikte hoofdlamp te kiezen. Een extra woordje uitleg is dan ook welkom.

Verschillende manieren om de beschikbare energie aan te spreken in functie van het gebruik

Lichtsterkte of autonomie: kwestie van een goed compromis De lichtsterkte van een lamp en zijn autonomie zijn twee onlosmakelijke parameters, ongeacht de gebruikte verlichtingstechnologie. Bij een gegeven hoeveelheid energie leidt een hogere lichtsterkte systematisch tot een lagere autonomie, en vice versa.

Energiebron van de hoofdlamp: - batterijen, - geïntegreerde herlaadbare batterij.

Lichtsterkte (lumen)

Autonomie (uur)

of Kiezen voor lichtsterkte ten koste van autonomie 

Kiezen voor autonomie ten koste van lichtsterkte 

Lichtsterkte: de vorm van de lichtbundel heeft een rechtstreekse invloed op de belichtingsafstand. De belichtingsafstand is rechtstreeks afhankelijk van de lichtsterkte, maar bovenal van de vorm van de lichtbundel die de lamp aflevert. Bij eenzelfde lichtsterkte zal de vorm van de lichtbundel de belichtingsafstand bepalen. Voorbeeld: een verlichtingselement met een lichtsterkte van 100 lumen kan tot 40 meter ver schijnen met een zeer brede lichtbundel, terwijl hij meer dan 100 meter ver kan schijnen met een gefocaliseerde lichtbundel.

100 lumens

40 m

100 lumens

100 m

Opmerking: Bij een compacte hoofdlamp die volledig op het hoofd gedragen wordt, is de energiebron (herlaadbare batterij of accu) vaak beperkt qua capaciteit. We beperken zo de grootte en het gewicht met het oog op een groot draagcomfort. Ondanks de verhoogde prestaties van de leds en batterijen beperkt dit de capaciteit van een lamp om tegelijk een hoge lichtsterkte en een hoge autonomie af te leveren.


Energiebeheer: verschillende benaderingen De energie van een hoofdlamp kan op verschillende manieren beheerd worden.

STANDARD LIGHTING verlichting

CONSTANT LIGHTING verlichting

Principe: de lamp voedt rechtstreeks de lichtbron.

Principe: de lamp integreert een elektronisch regelsysteem.

• De afgeleverde lichtsterkte neemt gaandeweg af naarmate de energiebron opgebruikt wordt. De lamp verlicht zeer intens tijdens de eerste minuten, daarna steeds minder naarmate de tijd verstrijkt.

• De lichtsterkte is constant tijdens een vooraf bepaalde periode. Deze duur komt overeen met de werkelijke autonomie waarover de gebruiker beschikt (reserveverlichting niet inbegrepen).

• De aangeduide lichtsterkte komt overeen met de maximale lichtsterkte die gemeten wordt bij het inschakelen van de lamp. Dit is dus de beginlichtsterkte.

• Constante verlichting laat toe de gemeten lichtsterkte tijdens deze periode vooraf aan te geven. Dit is de gegarandeerde lichtsterkte.

Opmerkingen: - hoe hoger de lichtsterkte die een STANDARD LIGHTING lamp aflevert, hoe sneller deze afneemt, - let op als een zeer hoge lichtsterkte en zeer hoge autonomie wordt opgegeven: deze komen (vaak) overeen met de lichtsterkte in de maximummodus en autonomie in de minimummodus. Deze twee eigenschappen zijn niet gelijktijdig mogelijk.

• De meeste gereguleerde lampen vallen terug op de reserveverlichting wanneer de energiebron bijna opgebruikt is (voor sommige producten tot tientallen uren). Opmerkingen: een lichtsterkte van bv. 100 lumen gedurende 50 uur zou een equivalent van 75 AAA-batterijen vereisen, of 1,1 kg op het hoofd! Vandaar dat Petzl aanraadt om de zeer indrukwekkende verlichtingsprestaties van bepaalde lampen met de nodige voorzichtigheid te interpreteren.

CONSTANT LIGHTING verlichting

Lichtsterkte

STANDARD LIGHTING verlichting

Beginlichtsterkte

Gegarandeerde autonomie

Gegarandeerde lichtsterkte

Opmerking: Het is niet mogelijk om de verlichtingsprestaties van CONSTANT LIGHTING hoofdlampen (lichtsterkte gegarandeerd gedurende een gegeven periode) rechtstreeks te vergelijken met die van de STANDARD LIGHTING hoofdlampen (grote lichtsterkte gedurende korte periode).

Reserveverlichting

t=0

Autonomie

VERLICHTING


130

Sleutelelementen van de verlichting Vijf vragen, vijf antwoorden. Ontdek welke hoofdlamp het best bij u past. 1 - Ligt het energiebeheer van de hoofdlamp in de lijn van mijn behoeften?

2 - Is de gebruikte energiebron aangepast aan mijn gebruiksfrequentie?

De meeste hoofdlampen van Petzl bieden een constante verlichting (gereguleerde lampen). Ze staan bovendien garant voor stabiele verlichtingsprestaties tijdens een vooraf bepaalde tijdsduur. Zo is de gebruiker er zeker van dat noch de lichtsterkte, noch de belichtingsafstand zal verzwakken gedurende deze periode. Wanneer de energiebron bijna opgebruikt is, beschikt de lamp nog over een reserveautonomie zodat de gebruiker zijn werk alsnog kan voltooien of zich nog kan verplaatsen.

De hoofdlampen van Petzl werken, naargelang het model, met batterijen of een ge誰ntegreerde herlaadbare batterij Elk soort energiebron komt overeen met een bepaald gebruiksprofiel: - batterijen zijn geschikt voor gelegenheidsgebruikers, maar worden duurder naarmate ze langer gebruikt worden, - ge誰ntegreerde herlaadbare batterijen zijn bedoeld voor eerder regelmatig of intensief gebruik. Ze zijn ook handiger, want de lamp is altijd gebruiksklaar. Hiermee hoeft de gebruiker zich niet te bekommeren over reservebatterijen en dergelijke. Deze lampen blijken op lange termijn goedkoper en beter voor het milieu.

PIXA 3 lamp met batterijen

3 - Zijn de verschillende voorgestelde verlichtingsmodi geschikt voor het werk dat ik doe? Petzl geeft telkens aan over welke verlichtingsmodi elke hoofdlamp beschikt. Die komen overeen met specifieke gebruiksomstandigheden: werken binnen handbereik, zich verplaatsen, ver zien. Elke verlichtingsmodus wordt gekenmerkt door: - de lichtbundel (breed, gefocaliseerd, gemengd enz.), - de daarbij gepaard gaande verlichtingsprestaties (lichtsterkte, belichtingsafstand en autonomie).

Voorbeelden van verlichtingsmodi voor de PIXA 3

CONSTANT LIGHTING verlichting STANDARD LIGHTING verlichting PIXA 3R lamp met ge誰ntegreerde herlaadbare batterij Zie details pagina 129

De troeven van Petzl:

De troeven van Petzl:

De troeven van Petzl:

Gereguleerde lampen, betrouwbaarder qua gebruik, worden instrumenten die u echt bij uw dagdagelijkse werkzaamheden kunnen helpen.

Petzl heeft ervoor gekozen om de meest geavanceerde technologie in de PIXA en ULTRA hoofdlampen te verwerken, namelijk lithium-ion batterijen. Deze batterijen behouden hun energie zeer goed, ook bij lage temperaturen.

Zo kan elke gebruiker opteren voor de lamp die qua prestatieniveau en veelzijdigheid het best aan zijn behoeften voldoet.


4 - Zorgt de lichtbron voor een goed visueel comfort? De lichtbron van de hoofdlamp moet uiterst zorgvuldig en met kwalitatieve onderdelen samengesteld zijn om een optimale verlichting te verzekeren. De hoofdlampen van Petzl kunnen terugvallen op ruim 30 jaar ervaring op het vlak van verlichtingsmogelijkheden. Dankzij deze erkende expertise kan het studiebureau van Petzl innoverende oplossingen uitwerken met het oog op maximale efficiĂŤntie en betrouwbaarheid.

Perfect homogene lichtbundel: gebruikscomfort

Alle lampen van Petzl hebben leds met een gegarandeerde en constante kwaliteit. De gebruikte leds beantwoorden aan een nauwkeurig lastencohier. Elke reeks leds wordt getest en vervolgens geselecteerd op basis van hun homogene kleur, lage verbruik en sterke lichtstroom. Elke lamp van Petzl wordt apart gecontroleerd voordat hij op de markt wordt gebracht. Deze handelingen omvatten onder meer een test van de verlichtingsprestaties en de homogeniteit van de lichtbundels, uitgevoerd aan de hand van een digitale camera.

Aanwezigheid van een centraal lichtpunt: verblinding

Individuele test van de verlichtingsprestaties

De troeven van Petzl: De lampen van Petzl verzekeren een maximaal visueel comfort voor de gebruiker: de verlichting is uniform, hij heeft geen lichtpunt in zijn centrum, noch vlekken of schaduwzones.

Aanwezigheid van zichtbare afwijkingen: onnauwkeurige afwerking, gebrek aan comfort, moeizame werking

5 - Is de constructie van de lamp aangepast aan de omstandigheden waarin ik werk? De hoofdlampen van Petzl zijn zo ontworpen dat ze in de moeilijkste omstandigheden gebruikt kunnen worden en maximale betrouwbaarheid garanderen. Vandaar ook dat elk model een aantal veeleisende testen moet doorstaan: - weerstandstesten schokken, hoogtevallen en verplettering (ook bij lage temperaturen), - functionele betrouwbaarheidstesten (mechanische uithouding), - individuele test bij het verlaten van de productieketen (eindkwaliteit), - waterdichtheidstest.

Weerstandstest schokken

Functionele test

De troeven van Petzl: De meeste lampen van Petzl bieden een uitstekende bescherming tegen vloeistoffen en vaste stoffen (zie pagina Beschermingsindex).

VERLICHTING


132

Werkomgeving en normen Explosiegevaarlijke milieus (ATEX en HAZLOC normen) De ATEX norm Wat is ATEX? De ATEX reglementering is een Europese richtlijn die aan alle verantwoordelijken van vestigingen oplegt om de risico's verbonden aan de ontploffing van bepaalde atmosferen te beheersen. Hiertoe is een evaluatie van het explosiegevaar in het bedrijf noodzakelijk om alle plaatsen te identificeren waar zich explosiegevaarlijke atmosferen kunnen vormen en zo ook de nodige middelen in te zetten om deze ontploffingen te vermijden.

Zuurstof in de lucht

Hoe kiest u materiaal dat geschikt is voor milieus blootgesteld aan een explosiegevaar? De ATEX milieus zijn opgedeeld in drie zones: - zones 0, 1 of 2 voor gas, - zones 20, 21 of 22 voor stof.

Bron van ontvlamming (vlam, vonk, hitte)

Ontvlambare stof (ontvlambaar gas of damp, stof)

Er bestaan twee groepen uitrustingen: - Groep I: specifiek voor mijnen (meest bindend), - Groep II: alle oppervlakte-industrieën. Wat de groep II (oppervlakte-industrieën) betreft: aan elke classificatie van een ATEX zone is een aangepaste groep toestellen verbonden. Meer details op www.petzl.com/atex.

De HAZLOC norm

Onder welke omstandigheden kan een ontploffing optreden? Er is ontploffingsgevaar wanneer verschillende elementen aanwezig zijn: - een oxidatiemiddel: zuurstof in de lucht bijvoorbeeld, - een brandstof: . gas of damp: koolwaterstoffen, solventen, vernissen, verdunners, benzine, alcohol, kleurstoffen, parfums, chemische producten, ingrediënten voor de vervaardiging van pvc enz., . poeders of stof: magnesium, aluminium, zwavel, cellulose, graan, steenkool, hout, melk, hars, suiker, zetmeel, polystyreen, mest enz. - een warmtebron of bron van ontvlamming. Tijdens het vullen van een graansilo bijvoorbeeld, is de concentratie aan stof zeer hoog. De atmosfeer wordt dan gevaarlijk: een verhoging van de temperatuur of een kleine vonk kan een ontploffing teweegbrengen. Als een explosiegevaar werd geïdentificeerd in een omgeving (gas of stof), dan gaat daarmee een veiligheidsvereiste gepaard, die het gebruik van specifieke uitrustingen oplegt, explosievrij genoemd. Zij bieden verschillende beschermingsniveaus, met als objectief het explosiegevaar op te heffen.

Wat is HAZLOC? De HAZLOC certificatie betreft voornamelijk Noord-Amerika. Zij heeft het beheersen van risico's verbonden aan de ontploffing van bepaalde atmosferen tot doel. Deze certificatie houdt twee elementen in: - een test en evaluatie van de gebruikte producten, - een toezicht in het bedrijf. Hoe kiest u materiaal dat geschikt is voor milieus blootgesteld aan een explosiegevaar? De risicozones, volgens de HAZLOC norm, zijn geklasseerd op drie manieren: - volgens type, - volgens omstandigheden, - volgens de aard van de substantie of stof die een risico inhoudt. Meer details op www.petzl.com/hazloc.


De IP beschermingsindex De IP beschermingsindex is een internationale standaard. Deze index klasseert de beschermingsgraad van een uitrusting tegen het binnendringen van vaste stoffen (stof enz.), en vloeistoffen (water, olie enz.). Hoe moet u deze beschermingsindex lezen? Voorbeeld: IP 67 Het eerste cijfer geeft de daadwerkelijke bescherming aan tegen vaste stoffen. Het tweede cijfer geeft de daadwerkelijke bescherming aan tegen vloeibare stoffen. De aanduiding IP 67 komt dus overeen met een product dat volledig waterdicht is tegen stof en beschermd tegen de gevolgen van onderdompeling. NB: wanneer een bepaalde maatstaf niet getest werd, is het cijfer vervangen door de letter X (voorbeeld: IP X6 betekent dat de uitrusting niet getest werd op de bescherming tegen vaste stoffen).

Het tweede cijfer geeft de bescherming aan tegen vloeibare stoffen:

Het eerste cijfer geeft de bescherming aan tegen vaste stoffen: X = Niet opgemeten

X = Niet opgemeten

0 = Niet beschermd

0 = Niet beschermd

1 = Beschermd tegen de projectie van vaste stoffen van een diameter ≥ 50 mm

1 = Beschermd tegen verticale waterdruppels

2 = Beschermd tegen de projectie van vaste stoffen van een diameter ≥ 12,5 mm

2 = Beschermd tegen waterdruppels (15° inclinatie)

3 = Beschermd tegen de projectie van vaste stoffen van een diameter ≥ 2,5 mm

3 = Beschermd tegen regen (60° inclinatie)

4 = Beschermd tegen de projectie van vaste stoffen van een diameter ≥ 1 mm

4 = Beschermd tegen projectie van water

5 = Beschermd tegen stof (beperkt binnendringen, geen schadelijke neerslag)

5 = Beschermd tegen projectie van water met een spuitlans

6 = Absoluut stofbestendig

6 = Beschermd tegen krachtige projectie van water met een spuitlans

7 = Tijdelijke onderdompeling (-1 meter gedurende 30 minuten)

8 = Langdurige onderdompeling (dieper dan 1 meter gedurende een tijd bepaald door de fabrikant)

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) geeft aan dat een elektrisch toestel geschikt is om goed te werken, onafhankelijk van eventuele elektromagnetische storingen in de omgeving, en dit zonder er zelf te produceren. De Petzl hoofdlampen zijn conform aan de eisen van de richtlijn 89 / 336 / CEE betreffende de elektromagnetische compatibiliteit: ze kunnen geen interferenties veroorzaken met andere toestellen die CE gemarkeerd zijn.

Norm ANSI/NEMA FL1 Deze norm is het resultaat van de samenwerking van de veertien grootste fabrikanten van draagbare verlichtingselementen, waaronder ook Petzl. De ANSI/NEMA FL1 norm definieert een gemeenschappelijke opmetingsprocedure voor de verlichtingsprestaties. Het is de bedoeling dat men zo de lampen van de verschillende merken heel eenvoudig op basis van dezelfde parameters kan vergelijken. Nota: de norm ANSI/NEMA FL1 houdt geen rekening met de energiebeheermethode waardoor u de prestaties van een constante verlichting dus niet rechtstreeks met die van een afnemende verlichting kunt vergelijken (zie rubriek Extra uitleg voor een slimme keuze). Voor meer informatie verwijzen we naar www.petzl.com/ANSI.

VERLICHTING


134

HOOFDLAMPEN Petzl is al ruim 40 jaar specialist in hoofdlampen, en bedenkt en ontwikkelt uitrustingen die professionele gebruikers een maximale vrijheid en doeltreffendheid in de duisternis bieden. Na diverse testen op het terrein zijn de Petzl hoofdlampen zo ontworpen dat ze een betere ergonomie garanderen, ongeacht de omgevingsomstandigheden en het soort uit te voeren werkzaamheden: ambacht, industrie, constructie en openbare werken, hulpacties, enz.

Lichtsterkte (lumen)

Krachtige hoofdlampen

500

400

300

200

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren, raadpleeg dus zeker www.petzl.com.

100

75

Compacte en robuuste hoofdlampen 50

25

Polyvalente hoofdlampen

Frontale noodlamp

Gericht gebruik

Intensief gebruik


COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

Compacte en robuuste hoofdlampen

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

Hoofdlampen voor dagelijks gebruik.

Polyvalente hoofdlampen

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

Hoofdlampen voor intensief gebruik.

Krachtige hoofdlampen

NOODLAMP

Hoofdlampen ontworpen voor een intensief gebruik en een maximale lichtsterkte.

Frontale noodlamp Hoofdlamp voor gebruik in nood.

VERLICHTING


COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

MAGNUM , Cirque d’Hiver BOUGLIONE, Paris, France © Stéphan Denys

136

De lampen van het PIXA gamma zijn speciaal ontworpen voor professionele gebruikers die dagelijks in het duister werken. Hiermee kan men zich verlichten en toch beide handen vrij houden om doeltreffend en comfortabel te werken. Hun voornaamste sterke punten: robuustheid, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijk en een grote polyvalentie. Dit gamma bestaat uit vier modellen, aangepast aan de verschillende types gebruikers.

Ontdek alle mogelijkheden van het PIXA gamma op www.petzl.com/PIXA.


Om te beantwoorden aan de vereisten van elke werksituatie, kan men de PIXA lampen met de elastische hoofdband direct op het hoofd dragen, of zonder hoofdband op een VERTEX of ALVEO helm dragen (met behulp van het bijgeleverde bevestigingsplaatje), of ze op de grond plaatsen.

+

+

Op het hoofd

Op een Petzl helm

Op de grond

De ingewerkte regeltechnologie van de PIXA lampen garandeert een verlichting die niet afneemt naarmate de batterij opgebruikt worden.

De PIXA lampen bieden verschillende verlichtingswijzen om beter te beantwoorden aan de noden van de professionele gebruikers. De lichtbundels zijn homogeen en verlenen een uniforme verlichting van de werkzone.

CONSTANT LIGHTING Brede lichtbundel om te werken binnen handbereik

Gemengde lichtbundel om zich te verplaatsen

Gefocusseerde lichtbundel om ver te zien

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

Verschillende types verlichting

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

Verlichting CONSTANT LIGHTING

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

Drie manieren om de hoofdlamp te dragen

Robuust en duurzaam vervaardigd

De draaiknop is makkelijk te hanteren en biedt een uitstekende grip, zelfs met handschoenen. Met deze knop kan men snel en volkomen intuïtief de verschillende verlichtingsmodi kiezen.

Waterdicht De PIXA lampen zijn waterdicht zodat ze steeds operationeel blijven, zelfs na volledige onderdompeling (beschermingsgraad IP 67).

NOODLAMP

Eenvoudig en intuïtief gebruik

Grote mechanische weerstand

Bestand tegen chemische producten

Schokken, valpartijen, verpletteren: deze lampen zijn zo ontwikkeld dat ze de dagelijkse belastingen, inherent aan een professionele werkomgeving, aankunnen.

Om een betrouwbare werking in agressieve werkomstandigheden te garanderen, werden deze lampen getest op hun weerstand tegen talrijke stoffen (zie uitgebreide lijst op www.petzl.com).

Opbergpositie

ATEX en HAZLOC certificering

In de opbergpositie is het raampje van de PIXA lampen beschermd en is de draaiknop vergrendeld om ongewenst aanschakelen in de gereedschapskist te vermijden.

De PIXA lampen werden tevens ontwikkeld om ingezet te worden in explosiegevaarlijke milieus.

VERLICHTING


138

Compacte en robuuste hoofdlampen PIXA 3R Herlaadbare hoofdlamp voor frequent gebruik. Met meerdere lichtbundels voor een goede verlichting dichtbij, veraf en bij verplaatsingen. CONSTANT LIGHTING technologie.

PIXA 3 Herlaadbare hoofdlamp met meerdere lichtbundels voor een goede verlichting dichtbij, veraf en bij verplaatsingen. CONSTANT LIGHTING technologie.

PIXA 2 Herlaadbare hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij en bij verplaatsingen. CONSTANT LIGHTING technologie.

PIXA 1 Herlaadbare hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij. CONSTANT LIGHTING technologie.

Accessoires

RUBBER

POCHE

HERLAADBARE BATTERIJ VOOR PIXAÂ 3R

OPLADER VOOR DE WAGEN


E78CHR

Herlaadbare hoofdlamp voor frequent gebruik. Met meerdere lichtbundels voor een goede verlichting dichtbij, veraf en bij verplaatsingen. CONSTANT LIGHTING technologie

PIXA 3R

• Betrouwbare, handige en duurzame professionele verlichting: - automatische overschakeling naar reservemodus als de batterij bijna plat is (licht begint te knipperen en rood controlelampje), - ergonomische draaiknop, ook handig met handschoenen, - opbergpositie om het glas van de lamp te beschermen en ongewenst inschakelen te vermijden, - laadbasis om rechtstreeks de lamp of enkel een batterij op te laden, - geschikt voor gebruik in een omgeving met toevallig ontploffingsgevaar, - uitstekende weerstand tegen hoogtevallen (2 meter), tegen schokken en verpletteren (80 kg), - regelbare en comfortabele elastische hoofdband, - bestand tegen chemische producten (zie www.petzl.com/PIXA). • Gewicht: 145 g. • Voeding: lithium-ion polymeer 930 mAh batterij. • Certificatie(s): - CE, - ATEX: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4, - ANSI/NEMA FL1. • Waterdichtheid: IP 67, waterdicht tot -1 meter gedurende 30 minuten, moet niet gereinigd worden na onderdompeling. • Garantie: 3 jaar (batterij 1 jaar of 300 keer laden).

STANDARD

CONSTANT LIGHTING

Meerdere lichtbundels: verschillende verlichtingsmodi om te werken binnen handbereik, voor verplaatsingen of een verreikend zicht.

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

• Dankzij deze hoofdlamp hebt u uw handen vrij om te werken. Kan gedragen worden: - op het hoofd met de hoofdband, - bevestigd met het (bijgeleverde) plaatje op een VERTEX (vanaf versie 2011) of ALVEO helm, - op de grond. • Voor frequent gebruik dankzij de geïntegreerde herlaadbare lithium-ion polymeer batterij met een snel dock-station (3 uur). • Lamp met CONSTANT LIGHTING technologie garandeert een verlichting die niet afneemt naarmate de batterij opgebruikt wordt. • Verschillende verlichtingsmodi voor elke situatie: - modus voor werken binnen handbereik: brede en homogene lichtbundel, - modus voor verplaatsingen: gemengde lichtbundel met een gefocusseerde component zodat u vlot de weg vindt, - modus voor een verreikende verlichting: sterk gefocusseerde lichtbundel. • Parameters voor autonomie om de verlichtingsprestaties aan uw behoefte aan te passen (draaiknop snel draaien): - STANDARD: evenwicht tussen lichtsterkte en autonomie, - MAX AUTONOMY: voorkeur aan autonomie, - MAX POWER: voorkeur aan lichtsterkte.

Ontdek alle mogelijkheden van de PIXA 3R lamp op www.petzl.com/PIXA.

NOODLAMP

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren, raadpleeg dus zeker www.petzl.com.

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

Met het dock-station kunt u de lamp direct opladen zonder dat u er de batterij hoeft uit te halen. De batterij kan apart opgeladen worden zodat u de lamp ondertussen met een tweede batterij kunt gebruiken.

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

PIXA 3R

MAX AUTONOMY

MAX POWER

25 lm

15 m

12 h

25 lm

15 m

12 h

55 lm

25 m

3h

35 lm

35 m

6h

25 lm

25 m

12 h

55 lm

45 m

3h

55 lm

75 m

3h

25 lm

40 m

12 h

55 lm

75 m

3h

Reserveverlichting: 5 lumen gedurende minstens 2 uur

VERLICHTING


140

Compacte en robuuste hoofdlampen

PIXA 3

PIXA 2

E78CHB

Herlaadbare hoofdlamp met meerdere lichtbundels voor een goede verlichting dichtbij, veraf en bij verplaatsingen. CONSTANT LIGHTING technologie • Dankzij deze hoofdlamp hebt u uw handen vrij om te werken. Kan gedragen worden: - op het hoofd met de hoofdband, - bevestigd met het (bijgeleverde) plaatje op een VERTEX (vanaf versie 2011) of ALVEO helm, - op de grond. • Lamp met CONSTANT LIGHTING technologie garandeert een verlichting die niet afneemt naarmate de batterij opgebruikt wordt. • Verschillende verlichtingsmodi voor elke situatie: - modus voor werken binnen handbereik: brede en homogene lichtbundel, - modus voor verplaatsingen: gemengde lichtbundel met een gefocusseerde component zodat u vlot de weg vindt, - modus voor een verreikende verlichting: sterk gefocusseerde lichtbundel. • Betrouwbare, handige en duurzame professionele verlichting: - automatische overschakeling naar reservemodus als de batterij bijna plat is (licht begint te knipperen en rood controlelampje), - ergonomische draaiknop, ook handig met handschoenen, - opbergpositie om het glas van de lamp te beschermen en ongewenst inschakelen te vermijden, 25 lm 15 m 12 h - geschikt voor gebruik in een omgeving met toevallig ontploffingsgevaar, - uitstekende weerstand tegen hoogtevallen (2 meter), tegen schokken en verpletteren (80 kg), 35 lm 35 m 6h -CONSTANT regelbare en comfortabele elastische hoofdband, LIGHTING - bestand tegen chemische producten (zie www.petzl.com/PIXA). 55 lm 75 m 3h • Gewicht: 160 g. • Voeding: 2 AA/LR06 batterijen (meegeleverd). • Compatibiliteit batterijen: herlaadbare Ni-MH en lithium batterijen. • Certificatie(s): - CE, - ATEX: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4, - HAZLOC: klasse I groep C & D div II, klasse II groep G div II (certificaties enkel gegarandeerd met alkalinebatterijen), - ANSI/NEMA FL1. • Waterdichtheid: IP 67, waterdicht tot -1 meter gedurende 30 minuten, moet niet gereinigd worden na onderdompeling. • 3 jaar garantie.

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren, raadpleeg dus zeker www.petzl.com.

PIXA 3R

PIXA 3

CONSTANT LIGHTING

30 lm

15 m

12 h

40 lm

30 m

6h

E78BHB

Herlaadbare hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij en bij verplaatsingen. CONSTANT LIGHTING technologie • Dankzij deze hoofdlamp hebt u uw handen vrij om te werken. Kan gedragen worden: - op het hoofd met de hoofdband, - bevestigd met het (bijgeleverde) plaatje op een VERTEX (vanaf versie 2011) of ALVEO helm, - op de grond. • Lamp met CONSTANT LIGHTING technologie garandeert een verlichting die niet afneemt naarmate de batterij opgebruikt wordt. • Verschillende verlichtingsmodi voor elke situatie: - modus voor werken binnen handbereik: gemengde lichtbundel met een brede en homogene basis, - modi voor verplaatsingen: gemengde lichtbundel met een gefocusseerde component zodat u vlot de weg vindt, • Betrouwbare, handige en duurzame professionele verlichting: - automatische overschakeling naar reservemodus als de batterij bijna plat is (licht begint te knipperen), - ergonomische draaiknop, ook handig met handschoenen, - opbergpositie om het glas van de lamp te beschermen en ongewenst te m vermijden, 25inschakelen lm 15 12 h 55 lm 25 m 3h - geschikt voor gebruik in een omgeving met toevallig ontploffingsgevaar, - uitstekende weerstand tegen hoogtevallen (2 meter), tegen schokken en verpletteren (80 kg), 25 lm 25 m 12 h 55 lm 45 m 3h - regelbare en comfortabele elastische hoofdband, - bestand tegen chemische producten (zie www.petzl.com/PIXA). 25• lm 40 m 12 h 55 lm 75 m 3h Gewicht: 160 g. • Voeding: 2 AA/LR06 batterijen (meegeleverd). • Compatibiliteit batterijen: herlaadbare Ni-MH en lithium batterijen. • Certificatie(s): - CE, - ATEX: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4, - HAZLOC: klasse I groep C & D div II, klasse II groep G div II (certificaties enkel gegarandeerd met alkalinebatterijen), - ANSI/NEMA FL1. • Waterdichtheid: IP 67, waterdicht tot -1 meter gedurende 30 minuten, moet niet gereinigd worden na onderdompeling. • 3 jaar garantie.

PIXA 2

CONSTANT LIGHTING

30 lm

20 m

12 h

40 lm

30 m

6h

Reserveverlichting: 5 lumen gedurende minstens 10 uur

50 lm

55 m

3h

Reserveverlichting: 5 lumen gedurende minstens 10 uur

CONSTAN LIGHTING


RUBBER

E78AHB

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

OPLADER VOOR DE WAGEN

E78002

Herlaadbare hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij. CONSTANT LIGHTING technologie

Rubber band voor PIXA lamp compatibel met alle soorten helmen

• Dankzij deze hoofdlamp hebt u uw handen vrij om te werken. Kan gedragen worden: - op het hoofd met de hoofdband, - bevestigd met het (bijgeleverde) plaatje op een VERTEX (vanaf versie 2011) of ALVEO helm, - op de grond. • Lamp met CONSTANT LIGHTING technologie garandeert een verlichting die niet afneemt naarmate de batterij opgebruikt wordt. • Ideaal verlichtingsniveau voor werken binnen handbereik: brede en homogene lichtbundel. • Betrouwbare, handige en duurzame professionele verlichting: - automatische overschakeling naar reservemodus als de batterij bijna plat is (licht begint te knipperen), - ergonomische draaiknop, ook handig met handschoenen, - opbergpositie om het glas van de lamp te beschermen en ongewenst inschakelen te vermijden, - geschikt voor gebruik in een omgeving met toevallig ontploffingsgevaar, - uitstekende weerstand tegen hoogtevallen (2 meter), tegen schokken en verpletteren (80 kg), - regelbare en comfortabele elastische hoofdband, - bestand tegen chemische producten (zie www.petzl.com/PIXA). • Gewicht: 160 g. • Voeding: 2 AA/LR06 batterijen (meegeleverd). • Compatibiliteit batterijen: herlaadbare Ni-MH en lithium batterijen. • Certificatie(s): - CE, - ATEX: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4, - HAZLOC: klasse I groep C & D div II, klasse II groep G div II (certificaties enkel gegarandeerd met alkalinebatterijen), - ANSI/NEMA FL1. • Waterdichtheid: IP 67, waterdicht tot -1 meter gedurende 30 minuten, moet niet gereinigd worden na onderdompeling. • 3 jaar garantie.

• Ideaal voor industriehelmen die niet uitgerust zijn met haakjes om de band op zijn plaats te houden. • Het rubber zorgt ervoor dat de lamp goed vastzit op de helm. • Met het bevestigingsplaatje kan men de lamp eenvoudig en snel op de band bevestigen. • Kan gebruikt worden in elke situatie, zelfs in agressieve werkomstandigheden (rubber is een zeer resistente stof). • Systeem met regelgesp dat makkelijk te hanteren is. • 3 jaar garantie.

POCHE

E78001

Transporttasje voor PIXA lamp • Snel te openen via een klep met drukknop. • Wordt in alle veiligheid aan de heupriem gedragen dankzij de vergrendelbare draagriem met drukknop. • 3 jaar garantie.

Herlaadbare batterij voor PIXA 3R E78003

Herlaadbare lithium-ion polymeer batterij, 930 mAh • Op te laden – los of in de lamp – met het dock-station dat bij de PIXA 3R hoofdlamp wordt meegeleverd. • Laadt snel in 3 uur op. • Garantie één jaar of 300 keer laden.

Oplader voor de wagen

E93111

Wagenoplader 12 V in USB-standaard • Hiermee kunt u de PIXA 3R hoofdlamp opladen via de USB-kabel en het dock-station die bij de PIXA 3R hoofdlamp meegeleverd worden. • Laadt snel in 3 uur op. • 3 jaar garantie.

PIXA 1

12 h 6h

CONSTANT LIGHTING

25 lm

15 m

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

HERLAADBARE BATTERIJ VOOR PIXA 3R

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

POCHE

12 h

Reserveverlichting: 5 lumen gedurende minstens 10 uur

VERLICHTING

NOODLAMP

PIXA 1

RUBBER


POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

Centrale hydroélectrique EDF de Super Bissorte, Modane, France © Patt Dion

142

De DUO hoofdlampen zijn ontwikkeld voor professionele gebruikers die moeten optreden in moeilijke omstandigheden. Deze lampen zijn waterdicht. Zij weerstaan aan schokken, schuren, modder en vochtigheid. Hun uitzonderlijke mechanische eigenschappen gaan gepaard met een efficiënte verlichting. De DUO lampen beschikken over twee oriënteerbare lichtbronnen om veraf of dichtbij te kunnen verlichten, in functie van de situatie.

Dubbele verlichting

Schakelaar

Waterdichte batterijhouder

Beide lichtbronnen verlenen een polyvalente verlichting, aangepast aan het merendeel van de werksituaties: ze laten je toe om nabij te verlichten met de led-lichtbron, of over een lange afstand, dankzij het halogeenlampje of de 1 W led.

De aan/uit schakelaar van de lamp kan bediend worden met één hand en kan vergrendeld worden door de gele hendel over te halen om ongewenst aanschakelen van de lamp te vermijden.

de DUO hoofdlampen zijn gewijd aan veeleisende werkomgevingen en beschikken over een batterijhouder die ontworpen is om de moeilijkste omstandigheden te doorstaan. De twee metalen haakjes verzekeren een perfecte vergrendeling van de sluitingsklep en een waterdichtheid tot -5 meter.


ATEX hoofdlamp met dubbele verlichting COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

Hoofdlamp die kan ingezet worden in een omgeving met explosiegevaar.

DUO ATEX LED 5

Hoofdlampen ontwikkeld voor een intensief gebruik, in alle omstandigheden. Beschikbaar in standaard versie (lamp + batterijhouder op het hoofd) om zo min mogelijk plaats in te nemen, of in BELT versie (met batterijtasje aan de heupriem te dragen) om het gewicht op het hoofd te verminderen.

FIXO DUO LED 14

DUO LED 14 ACCU

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

DUO LED 14

DUO LED 5

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

Hoofdlampen met dubbele verlichting

DUOBELT LED 14

NOODLAMP

DUOBELT LED 5

Accessoires

ACCU DUO ATEX

ACCU DUO

Chargeurs DUO

MODUâ&#x20AC;&#x2122;LED 14 DUO

CROCHLAMP S CROCHLAMP L

VERLICHTING


144

Polyvalente hoofdlampen DUO ATEX LED 5 ®

E61L5 4

Waterdichte hoofdlamp met dubbele lichtbron: 1 krachtige led / 5 leds

Regelbare elastische hoofdbanden

Batterijhouder en optische houder zijn waterdicht (tot op -5 m)

Optische houder met dubbele lichtbron

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren, raadpleeg dus zeker www.petzl.com.

Oplader voor Europese en USA standaard

• Robuuste terreinlamp, waterdicht tot -5 meter. • Te kiezen uit twee lichtbronnen in functie van de activiteit: - lichtbron met een krachtige led voor een gefocusseerde verreikende verlichting met regelbare zoom, - lichtbron met vijf leds voor een brede nabije verlichting en een grote autonomie. • Comfortabel en gebruiksvriendelijk: - regelbare en comfortabele elastische hoofdbanden, - vergrendelbare schakelaar om ongewenst aanschakelen te vermijden, - oriënteerbare lichtbron. • Lamp geleverd met: - herlaadbare intrinsieke veiligheidsbatterij E61100 2 (Ni-MH, 2700 mAh), - EUR en US netspanninglader E65200 2 (110/240 V compatibel - 50/60 Hz). • Waterdicht tot -5 meter: IP 68. • Gewicht: 340 g (met herlaadbare batterij). • Hoofdlamp ATEX gecertificeerd: hoofdlamp bruikbaar in aanwezigheid van gas (zones 1 en 2) en in aanwezigheid van stof (zones 21 en 22) met een vlampunt hoger dan 200° C bij atmosferische druk (200° C maximale temperatuur aan het oppervlak van de lamp).

• Certificatie(s): - ATEX: Ex II 2 GD, Ex ia IB T3, Ex iaD 21 T200° C, - CE EN 50014, EN 50020, - CEI 61241-0, CEI 61241-11. • Te gebruiken bij temperaturen: -5° C tot +40° C • CE. • 3 jaar garantie.

De dubbele lichtbron beschikt over vijf leds voor een brede nabije verlichting en één krachtige led met een regelbare zoom voor een gefocusseerde verreikende verlichting.

Oplaadbare intrinsieke veiligheidsbatterij Ni-MH voor explosiegevaarlijke atmosfeer: vermindert het risico op elektrische ontladingen of verhitting.


DUO LED 14

Waterdichte hoofdlamp met dubbele lichtbron: halogeen / 5 leds

Waterdichte hoofdlamp met dubbele lichtbron: halogeen / 14 leds, met 3 CONSTANT LIGHTING verlichtingsmodi

• Robuuste terreinlamp, waterdicht tot -5 meter. • Te kiezen uit twee lichtbronnen in functie van de activiteit: - halogene lichtbron voor een gefocusseerde verreikende verlichting met regelbare zoom, - lichtbron met vijf leds voor een brede nabije verlichting en een grote autonomie. • Comfortabel en gebruiksvriendelijk: - regelbare en comfortabele elastische hoofdbanden, - vergrendelbare schakelaar om ongewenst aanschakelen te vermijden, - oriënteerbare lichtbron. • Halogeen reservelampje in de optische houder van de lamp. • Waterdicht tot -5 meter: IP X8. • Certificatie(s): CE. • 3 jaar garantie. • Bestaat in twee versies: - DUO LED 5 (E69 P): werkt op vier AA/LR6 batterijen (bijgeleverd) of met de DUO ACCU E65100 2 (optioneel). Gewicht: 300 g met de batterijen, - DUOBELT LED 5 (E73 P): batterijtasje aan de heupriem te dragen om het gewicht op het hoofd te verminderen, werkt op vier C/LR14 batterijen (bijgeleverd). Gewicht: 550 g (lamp 140 g op het hoofd + batterijhouder 410 g)

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

FIXO DUO LED 14

DUO LED 5 ®

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

DUOBELT LED 14 ®

• Robuuste terreinlamp, waterdicht tot -5 meter. • Te kiezen uit twee krachtige lichtbronnen in functie van de activiteit: - halogene lichtbron voor een gefocusseerde verreikende verlichting met regelbare zoom, - lichtbron met 14 leds voor een brede nabije verlichting, met 3 verlichtingsniveaus (maximum, optimum, economisch). • Constante nabije verlichting met CONSTANT LIGHTING technologie voor een grote autonomie: - gereguleerde lichtbron met 14 leds om een constant verlichtingsniveau te behouden tot wanneer de batterijen bijna plat zijn, - overschakeling op een reserveverlichting wanneer de batterijen bijna plat zijn. • Comfortabel en gebruiksvriendelijk: - regelbare en comfortabele elastische hoofdbanden, - vergrendelbare schakelaar om ongewenst aanschakelen te vermijden, - oriënteerbare lichtbron. • Halogeen reservelampje in de optische houder van de lamp. • Waterdicht tot -5 meter: IP X8. • Certificatie(s): CE. • 3 jaar garantie. • Bestaat in vier versies: - DUO LED 14 (E72 P): werkt op vier AA/LR6 batterijen (bijgeleverd) of met de DUO ACCU E65100 2 (optioneel). Gewicht: 300 g met de batterijen, - FIXO DUO LED 14 (E63 L14): te bevestigen op een helm, werkt op vier AA/ LR6 batterijen (bijgeleverd) of met de DUO ACCU E65100 2 (optioneel). Gewicht: 180 g met de batterijen, - DUOBELT LED 14 (E76 P): batterijtasje aan de heupriem te dragen om het gewicht op het hoofd te verminderen, werkt op vier C/LR14 batterijen (bijgeleverd). Gewicht: 550 g (lamp 140 g op het hoofd + batterijhouder 410 g), - VERTEX BEST DUO LED 14 (A10BWE): Comfortabele helm met ingewerkte dubbele lichtbron, zie pagina 67.

DUO LED 14 ACCU E72 AC ®

Waterdichte hoofdlamp met dubbele lichtbron: halogeen / 14 leds, met drie CONSTANT LIGHTING verlichtingsmodi en herlaadbare batterij • Versie van de DUO LED 14 geleverd met een herlaadbare batterij: - herlaadbare batterij met grote capaciteit, - snel op te laden. • Robuuste terreinlamp, waterdicht tot -5 meter. • Te kiezen uit twee krachtige lichtbronnen in functie van de activiteit: - halogene lichtbron voor een gefocusseerde verreikende verlichting met regelbare zoom, - lichtbron met 14 leds voor een brede nabije verlichting, met 3 verlichtingsniveaus (maximum, optimum, economisch). • Constante nabije verlichting met CONSTANT LIGHTING technologie voor een grote autonomie: - lichtbron met 14 leds om een constant verlichtingsniveau te behouden tot wanneer de herlaadbare batterij bijna plat is, - overschakeling op een reserveverlichting wanneer de herlaadbare batterij bijna plat is. • Comfortabel en gebruiksvriendelijk: - regelbare en comfortabele elastische hoofdbanden, - vergrendelbare schakelaar om ongewenst aanschakelen te vermijden, - oriënteerbare lichtbron. • Halogeen reservelampje in de optische houder van de lamp. • Geleverd met ACCU DUO + snellader (E65 2): - herlaadbare batterij Ni-MH 2700 mAh (vier elementen), - maximaal aantal oplaadbeurten: ongeveer 500, - laadt op in ongeveer 4 uren (verklikker voor 'opladen' en 'opladen beëindigd'), - snellader 110/240 V compatibel. • Waterdicht tot -5 meter: IP X8. • Gewicht: 380 g met herlaadbare batterij. • Certificatie(s): CE. • 3 jaar garantie.

VERLICHTING

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

DUOBELT LED 5

DUO LED 14

NOODLAMP

DUO LED 5


146

Polyvalente hoofdlampen

ACCU DUO ATEX

DUO netspanningslader

Gloeilampje/led

ACCU DUO

DUO 12 V oplader voor de wagen

CROCHLAMP S

ACCU DUO + EUR/US netspanningslader

MODU’LED 14 DUO

CROCHLAMP L

ACCU DUO ATEX E61100 2

DUO netspanninglader

®

Herlaadbare batterij met grote capaciteit voor DUO ATEX • Herlaadbare batterij voor explosiegevaarlijke atmosfeer om het risico op elektrische ontladingen of verhitting tot een minimum te herleiden. • Ni-MH herlaadbare batterij met grote capaciteit: - 2700 mAh (vier elementen), - maximaal aantal oplaadbeurten: ongeveer 500, • Certificatie(s): - ATEX: Ex II 2 GD, Ex ia IIB T3, Ex ia D21 T200°C, - CE EN 50014, EN 50020, - CEI 61241-0, CEI 61241-11. • 3 jaar garantie.

ACCU DUO

®

E65100 2

Herlaadbare batterij met grote capaciteit voor DUO LED 5 en DUO LED 14 • Ni-MH herlaadbare batterij met grote capaciteit: - 2700 mAh (vier elementen), - maximaal aantal oplaadbeurten: ongeveer 500, • 3 jaar garantie.

ACCU DUO + EUR/US netspanningslader E65 2 ®

Herlaadbare batterij met grote capaciteit voor DUO LED 5 en DUO LED 14, met snellader • Ni-MH herlaadbare batterij met grote capaciteit: - 2700 mAh (vier elementen), - maximaal aantal oplaadbeurten: ongeveer 500, • Snellader 110/240 V compatibel: - laadt op in ongeveer 4 uren (verklikker voor 'opladen' en 'opladen beëindigd'), - geleverd met omwisselbare stroomstekker voor Europese en Noord-Amerikaanse standaard. • 3 jaar garantie.

E65200 2

Halogeen reservelamp voor DUO FR0500 BLI

Snellader voor ACCU DUO

Halogeen reservelamp 6 V

• Snellader 110/240 V compatibel: - laadt op in ongeveer 4 uren (verklikker voor 'opladen' en 'opladen beëindigd'), - geleverd met omwisselbare stroomstekker voor Europese en Noord-Amerikaanse standaard. • 3 jaar garantie.

Led 1 W voor DUO ATEX

DUO 12 V oplader voor de wagen E65300 2 Oplader voor de wagen, voor ACCU DUO • 3 jaar garantie.

MODU’LED 14 DUO E60970 ®

Dubbele lichtbron reflector + module met 14 leds, met drie constante verlichtingsniveaus • Wordt geïnstalleerd op de plaats van het Bipin lampje of van de MODU’LED op de DUO en DUOBELT hoofdlampen. • Constante verlichting dankzij veertien leds met overlevingsfunctie. • Gewicht: 8 g. • CE. • 3 jaar garantie.

E61700 2

1W led

CROCHLAMP S E04350 Haakjes voor de bevestiging van de hoofdlamp op een helm met fijne rand • Hiermee kunt u de hoofdlamp bevestigen op een helm die niet van haakjes voorzien is.

CROCHLAMP L E04405 Haakjes voor de bevestiging van de hoofdlamp op een helm met dikke rand • Hiermee kunt u de hoofdlamp bevestigen op een helm die niet van haakjes voorzien is.


Belichtingsafstand

Verlichtingsmodus t=0

t = 0 u 30 t = 10 u

Autonomie

Maximale lichtsterkte

t = 30 u

CONSTANT LIGHTING

led 1 W

Gefocusseerd

-

50 m --> 10 u 30

10 u 30

30 lumen

CONSTANT LIGHTING

5 leds

Breed

-

22 m -> 13 u

13 u

-

STANDARD LIGHTING

Halogeen

Gefocusseerd

-

100 m

70 m

0m

0m

4 u

40 lumen

STANDARD LIGHTING

5 leds

Breed

-

28 m

24 m

20 m

10 m

65 u

40 lumen

Gefocusseerd

-

100 m

75 m

0m

0m

5 u 30

40 lumen

12 u

40 lumen

4 u

36 lumen

DUO ATEX LED 5

DUO LED 5 STANDARD LIGHTING

DUO LED 14 VERTEX BEST DUO LED 14 FIXO DUO LED 14

Halogeen (met ACCU DUO)

CONSTANT LIGHTING

5 leds (met ACCU DUO)

Breed

-

STANDARD LIGHTING

Halogeen

Gefocusseerd

-

CONSTANT LIGHTING

CONSTANT LIGHTING

14 leds

Breed

CONSTANT LIGHTING

STANDARD LIGHTING

Halogeen

Gefocusseerd

CONSTANT LIGHTING

24 m -> 12 u

100 m

70 m

0m

0m

Optimum

26 m -> 10 u

10 u

13 lumen

Maximum

34 m --> 3 u 30

3 u 30

67 lumen

Economisch

15 m -> 63 u

63 u

43 lumen

5 u 30

36 lumen

-

100 m

75 m

0m

0m

Optimum

26 m -> 17 u

17 u

13 lumen

Maximum

34 m -> 5 u

5 u

67 lumen

Economisch

15 m -> 70 u

70 u

43 lumen

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

Soort lichtbundel

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

Lichtbron

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

Verlichtingstechnologie

CONSTANT LIGHTING

14 leds

Breed

CONSTANT LIGHTING

STANDARD LIGHTING

Halogeen

Gefocusseerd

-

100 m

80 m

35 m

0m

11 u 30

30 lumen

STANDARD LIGHTING

5 leds

Breed

-

28 m

24 m

22 m

19 m

350 u

40 lumen

STANDARD LIGHTING

Halogeen

Gefocusseerd

-

100 m

80 m

35 m

0m

11 u 30

32 lumen

DUOBELT LED 5

CONSTANT LIGHTING

Optimum

26 m -> 35 u

35 u

13 lumen

Maximum

34 m --> 9 u 30

9 u 30

67 lumen

Economisch

15 m -> 210 u

210 u

43 lumen

DUOBELT LED 14 CONSTANT LIGHTING

CONSTANT LIGHTING

14 leds

Breed

VERLICHTING

NOODLAMP

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren, raadpleeg dus zeker www.petzl.com.

DUO LED 14 ACCU


KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

EPICURE, Usine retraitement des eaux, Pierre Benite, Rhone, France © Lafouche

148

De ULTRA VARIO en ULTRA VARIO BELT hoofdlampen zijn geschikt voor de meest veeleisende activiteiten. Ze staan garant voor een krachtige verlichting en een erg veelzijdig gebruik. Deze lampen genieten van een uitzonderlijke verhouding tussen gewicht en lichtsterkte. Beide versies bieden de gelegenheid om – in functie van de noden – ofwel de ruimtebenutting (ULTRA VARIO) ofwel het gewicht op het hoofd (ULTRA VARIO BELT) te optimaliseren.


Polyvalent gebruik COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

Dankzij de vier verlichtingsmodi zijn deze hoofdlampen perfect aanpasbaar aan de vele configuraties die u op het terrein tegenkomt. CONSTANT LIGHTING

Draaiknop

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

Handige draaiknop (ook met handschoenen) om snel te kunnen schakelen tussen de verschillende verlichtingsmodi.

Efficiënte verlichting

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

De laatste generatie leds voor zeer sterke verlichtingsprestaties.

Herlaadbare lithium-ion batterij De lithium-ion technologie stelt je in staat een zeer krachtige constante verlichting te bereiken, terwijl het gewicht van de hoofdlamp toch beperkt blijft.

NOODLAMP

Twee manieren om de hoofdlamp te dragen De ULTRA VARIO en ULTRA VARIO BELT lampen kunnen als volgt gedragen worden: - met elastische hoofdband rechtstreeks op het hoofd, - zonder elastische hoofdband op de VERTEX of ALVEO helmen van Petzl (met bijgeleverde bevestigingsplaatjes).

VERLICHTING


150

Krachtige hoofdlampen

PIXA 3R

ULTRA VARIO

®

ULTRA VARIO BELT E54 B ®

E54 H

Ultrakrachtige hoofdlamp met meerdere lichtbundels, met herlaadbare batterij 25 lm 15 m 12 h • Lamp waarbij uw handen vrij blijven voor het werk: kan met een band op het hoofd gedragen worden of met de meegeleverde plaatjes op een VERTEX (vanaf versie 2011) of ALVEO bevestigd worden. lm 35 m •CONSTANT CONSTANT LIGHTING technologie om35 verlichtingsprestaties te 6 h LIGHTING die niet verminderen gedurende de aangekondigde autonomie. garanderen, Overschakeling op reserveverlichting wanneer de batterij bijna plat is 75 m 3h (43 lumen gedurende minstens 1 uur). 55 lm • Vier verlichtingsmodi voor elke situatie: - modus lichte intensiteit: de brede lichtbundel met relatief lichte intensiteit zorgt voor een grote autonomie en vermijdt dat u anderen gaat verblinden, - modus voor werken binnen handbereik: brede lichtbundel met een aangepaste intensiteit voor een comfortabel zicht dichtbij, - modus voor verplaatsingen: gemengde lichtbundel met een gefocusseerde component om zich moeiteloos in de goede richting te begeven, - modus voor verreikende verlichting: sterk gefocusseerde lichtbundel om te sonderen (maximaal bereik). • Eenvoudig en comfortabel gebruik: Handige draaiknop (ook met handschoenen) om snel te kunnen schakelen tussen de verschillende verlichtingsmodi. - snel verbindingssysteem om de batterij gemakkelijk te kunnen verwijderen, - het comfortplaatje voor- en achteraan, en de regelbare elastische hoofdband zorgen ervoor dat de hoofdlamp mooi op het hoofd blijft zitten. • Zeer krachtige herlaadbare batterij: - optimaal compromis tussen capaciteit en volume zodat de hoofdlamp comfortabel op het hoofd zit, - lithium-ion batterij 2600 mAh voor uitstekende prestaties bij lage temperaturen, 15 opgeladen m 12is,h - energiemeter die weergeeft in welke mate30 delm batterij nog - knipperlicht dat aangeeft dat de lamp op de reservemodus overschakelt, - lader bijgeleverd, snel herladen in 3 uur voor een frequent gebruik. 40 lm 30 m 6h • Robuust: CONSTANT - uitstekende weerstand tegen hoogtevallen, schokken en verpletteren, LIGHTING Waterdichtheid (tot -1 m gedurende 30 minuten) en stofbestendigheid (IP 67). Geen onderhoud nodig na onderdompeling50 in lm water. 55 m 3h • Gewicht: 375 g (met de ACCU 2 ULTRA). • Certificatie(s): CE. • Garantie: - lamp: 3 jaar, • herlaadbare batterij: 1 jaar (of 500 keer laden).

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren, raadpleeg dus zeker www.petzl.com.

PIXA 3

Ultrakrachtige hoofdlamp met meerdere lichtbundels, met verplaatsbare herlaadbare batterij

25 lm 15 m 12 h 55 lm 25 m 3h • Lamp waarbij uw handen vrij blijven voor het werk: kan met een band op het hoofd gedragen worden of met de meegeleverde plaatjes op een VERTEX (vanaf versie 2011) of ALVEO bevestigd worden. 25• lm 25zeer m grote 12 h 55 bevestiging lm 45aan m de gordel 3 h(etui en Batterij met capaciteit voor bevestiging meegeleverd) om het gewicht op het hoofd zo veel mogelijk te beperken. 25• lm 40 LIGHTING m 12 h 55 75 m 3h CONSTANT technologie omlm verlichtingsprestaties te garanderen, die niet verminderen gedurende de aangekondigde autonomie. Overschakeling op reserveverlichting wanneer de batterij bijna plat is (43 lumen gedurende minstens 2 uur). • Vier verlichtingsmodi voor elke situatie: - modus lichte intensiteit: de brede lichtbundel met relatief lichte intensiteit zorgt voor een grote autonomie en vermijdt dat u anderen gaat verblinden, - modus voor werken binnen handbereik: brede lichtbundel met een aangepaste intensiteit voor een comfortabel zicht dichtbij, - modus voor verplaatsingen: gemengde lichtbundel met een gefocusseerde component om zich moeiteloos in de goede richting te begeven, - modus voor verreikende verlichting: sterk gefocusseerde lichtbundel om te sonderen (maximaal bereik). • Eenvoudig en comfortabel gebruik: Handige draaiknop (ook met handschoenen) om snel te kunnen schakelen tussen de verschillende verlichtingsmodi. - snel verbindingssysteem om de batterij gemakkelijk te kunnen verwijderen, - het comfortplaatje voor- en achteraan, en de regelbare elastische hoofdband zorgen ervoor dat de hoofdlamp mooi op het hoofd blijft zitten. • Verplaatsbare herlaadbare batterij met zeer grote capaciteit: - lithium-ion batterij 5200 mAh voor uitstekende prestaties bij lage 30 lm 20 m 12 h temperaturen, - energiemeter die weergeeft in welke mate de batterij nog opgeladen is, - CONSTANT knipperlicht dat aangeeft dat de lamp op de reservemodus overschakelt, LIGHTING lm een frequent 30 m gebruik.6 h - meegeleverde lader laadt snel in 5 uur op,40 voor • Robuust: - uitstekende weerstand tegen hoogtevallen, schokken en verpletteren, - waterdicht (tot -1 m gedurende 30 minuten) en stofbestendig (IP 67). Geen onderhoud nodig na onderdompeling in water. • Gewicht: lamp 230 g + ACCU 4 ULTRA 265 g. • Certificatie(s): CE. • Garantie: - lamp: 3 jaar, • herlaadbare batterij: 1 jaar (of 500 keer laden).

PIXA 2

ULTRA VARIO

CONSTANT LIGHTING

ULTRA VARIO BELT

45 lm

20 m

40 h

45 lm

20 m

70 h

200 lm

40 m

10 h

200 lm

40 m

20 h

520 lm

65 m

2 h 30

520 lm

65 m

5h

330 lm

210 m

4h

330 lm

210 m

8h

Reserveverlichting: 43 lumen gedurende minstens 1 uur

CONSTANT LIGHTING

Reserveverlichting: 43 lumen gedurende minstens 2 uur

CONSTAN LIGHTING


ACCU 2 ULTRA

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

Noodlamp

ACCU 4 ULTRA

ULTRA snellader

E55450 2

Herlaadbare batterij voor ULTRA VARIO of ULTRA VARIO BELT hoofdlampen • De lithium-ion technologie biedt een grote capaciteit (2600 mAh) voor een beperkt gewicht en uitstekende prestaties bij lage temperaturen. • Energiemeter die weergeeft in welke mate de batterij nog opgeladen is. • Snel verbindingssysteem om de batterij gemakkelijk te kunnen verwijderen. • Wordt opgeladen met de netspanningslader die meegeleverd wordt met de ULTRA VARIO hoofdlampen (volledig opgeladen in 3 uur). • Aantal oplaadbeurten: ongeveer 500. • Waterdichtheid (tot -1 m gedurende 30 minuten) en stofbestendigheid (IP 67). Geen onderhoud nodig na onderdompeling in water. • Gewicht: 145 g. • Certificatie(s): CE. • Garantie: 1 jaar (of 500 keer laden).

e+LITE

E02 P3

Ultracompacte frontale noodlamp • Ultracompacte en ultralichte lamp voor noodsituaties (minder dan 5 cm lang en slechts 27 g). Handig om overal en altijd mee te nemen. • Deze lamp is steeds gebruiksklaar en kan tien jaar met de twee batterijen (lithium CR 2032) opgeborgen worden. • Verlichting (26 lumen tot 29 m) met wit licht zodat u zich gemakkelijk in het donker kunt verplaatsen. • Bij noodsituaties: rode led is tot heel ver zichtbaar (300 m gedurende 30 uren). • Vergrendelbare schakelaar zodat u de lamp niet ongewild inschakelt. • Bestand tegen extreme temperaturen van -30 °C à +60 °C. • Waterdicht op -1 m gedurende 30 minuten (IP 67). • Certificatie(s): CE, ATEX (Ex II 3 GD Ex ic IIC T6, Ex tD A22, IP 68 T85 °C). • Gewicht: 27 g. • 10 jaar garantie.

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

ACCU 4 ULTRA E55400 2 Herlaadbare batterij met zeer grote capaciteit voor ULTRA VARIO BELT hoofdlamp

NOODLAMP

• De lithium-ion technologie biedt een grote capaciteit (5200 mAh) voor een beperkt gewicht en uitstekende prestaties bij lage temperaturen. • Energiemeter die weergeeft in welke mate de batterij nog opgeladen is. • Snel verbindingssysteem om de batterij gemakkelijk te kunnen verwijderen. • Wordt opgeladen met de netspanningslader die meegeleverd wordt met de ULTRA VARIO BELT hoofdlampen (volledig opgeladen in 5 uur). • Aantal oplaadbeurten: ongeveer 500. • Waterdichtheid (tot -1 m gedurende 30 minuten) en stofbestendigheid (IP 67). Geen onderhoud nodig na onderdompeling in water. • Gewicht: 265 g. • Certificatie(s): CE. • Garantie: 1 jaar (of 500 keer laden).

ULTRA snellader

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

ACCU 2 ULTRA

E55800

Netspanning-snellader voor ACCU 2 ULTRA en ACCU 4 ULTRA herlaadbare batterijen • Elektrische stroomtoevoer 100/240 V EUR/US compatibel. • Oplaadtijd: - ACCU 2 ULTRA herlaadbare batterij: 3 uur, - ACCU 4 ULTRA herlaadbare batterij: 5 uur, • Controlelampje wanneer het opladen beëindigd is. • Geleverd met omwisselbare stroomstekker voor Europese en NoordAmerikaanse standaard. • Certificatie(s): CE. • 3 jaar garantie.

VERLICHTING


152

PRODUCTINDEX PRODUCT

REFERENTIE

Pag.

PRODUCT

REFERENTIE

Pag.

ABSORBICA

L57

75

e+LITE

ABSORBICA-I

L58 / L70

E02 P3

151

74

ECLIPSE

S03Y

ABSORBICA-Y

124

L59 / L70

74

EXO

D30015 B

94

ACCU 2 ULTRA

E55450 2

151

EXO EASHOOK

D30015 CN / D30015 CNN

95

ACCU 4 ULTRA

E55400 2

151

AIRLINE

R02Y

124

F

69

FALCON

C38AAA / C38AAN

54

68

FALCON ASCENT

C38BAA

55

85

FALCON MOUNTAIN

C38CAA

54

112

FIXE

P05W / P05WN

106

81

FOOTAPE

C47A

99

FOOTCORD

C4A

99

FREINO

M42

87

GEMINI

P66A

105

GO

P15

87

GRILLON

L52A

72 / 113

GRILLON HOOK / MGO

L52H / L52M 003

73

GRIP 12,5 mm

R78

117

D02

95

A

ALVEO BEST ALVEO VENT Am’D ANNEAU ASAP

E

A20B A20V M34 C40 B71AAA

G

ASAP LOCK

B71ALU

80

ASAP’SORBER

L71AA

80

ASCENSION

B17WRA / B17WLA

98

ASCENTREE

B19 WAA

100

AVAO BOD

C71AAA / C71AFA

48

AVAO BOD CROLL FAST

C71CFA

50

AVAO SIT

C79AAA / C79AFA / C79AAN

49 / 51

I’D L

D200L0 / D200LN

93

AXIS 11 mm

R74YT / R74

116

I’D S

D200S0 / D200SN

92

101

JAK

C73101

57

L50 / L53

75

S02Y

124

P67

106

I

J

B BASIC

H HUIT

B18BAA

BAT’INOX

P57

111

JANE

BERMUDE

C80

58

JET

BOLTBAG

C11

123

BUCKET

S41Y

123

K KOOTENAY

C CARITOOL

P42 / P42 L

59

L

CHEST’AIR

C98A

55

LIFT

L54

57

CŒUR

P34050 / P38150

110

LINK 7 mm

R75

117

CŒUR GOUJON

P32 / P33

110

LOOPING

C25

99

COLLINOX

P55

111

CONNEXION FAST

C42 F

112

CONNEXION FIXE

C42

112

MGO

MGO60 / MGO110

86

CONNEXION VARIO

C42 V

112

MICROCENDER

B54

101

CORDEX

K52

125

MICROGRAB

B53

101

CORDEX PLUS

K53

125

MICRO TRAXION

P53

104

CRAB 6

64160

125

MINDER

P60A

105

CROCHLAMP L

E04405

146

MINI

P59A

105

CROCHLAMP S

E04350

146

MOBILE

P03A

106

CROLL

B16BAA

99

NEST

S61

58

NEWTON

C73000

57

NEWTON FAST JAK

C73JFO / C73JFN

56

D

M

N

DELTA

P11 / P11 8 / P11 8B

87

DEMI ROND

P18

87

DUO ATEX LED 5

E61L5 4

144

DUO LED 14

E72 P / E63 L14 / E76 P

145

OK

M33

85

DUO LED 14 ACCU

E72 AC

145

OMNI

M37

87

DUO LED 5

E69 P / E 73P

145

OXAN

M72

86

O


PRODUCT

REFERENTIE

Pag.

P PAD FAST

C89 0F / C89 1F / C89 2F /

57

PANTIN

B02

100

PARALLEL 10,5 mm

R77

116

PARTNER

P52A

105

PAW S / M / L

P63 S / P53 M / P53 L

111

PERSONNEL 15L

S44Y 015

123

PITAGOR

C80 BR

58

PIXA 1

E78AHB

141

PIXA 2

E78BHB

140

PIXA 3

E78CHB

140

PIXA 3R

E78CHR

139

POCHE

E78001

141

PODIUM

S70

51

PORTAGE 30L

S43Y 030

122

PORTO

C33

123

PROGRESS

L44

76 / 98

PRODUCT

REFERENTIE

Pag.

SPIRIT

M53 S

87

STEF

S59

58

STRING

M90000 L / M90000 XL

77

SWIVEL S / L

P58 S / P58 L

111

TANDEM

P21

106

TANDEM SPEED

P21 SPE

106

TIBLOC

B01

101

TOOLBAG

S47Y S / S47Y L

59

TOP

C81AAA / C81AAN

49

TOP CROLL

C81CAA

51

TRANSPORT 45L

S42Y 045

122

TREESBEE

C04110

112

TREESBEE SCREWLINK

C04110 M

112

TWIN

P65A

105

ULTRA VARIO

E54 H

150

ULTRA VARIO BELT

E54 B

150

VECTOR 11 mm

R11

118

VECTOR 12,5 mm

R12

118

VERTEX BEST

A10B

66

VERTEX BEST DUO LED 14

A10BWE

67

VERTEX ST

A10S

67

VERTEX VENT

A10V

67

VERTIGO TWIST-LOCK

M40A RLA

76

VIZEN

A14

69

VIZIR

A15A

69

VIZIR SHADOW

A15AS

69

VULCAN

M73

86

M36

85

ZIGZAG

D22A

94

ZILLON

L22

77

T

U

V PRO TRAXION

P51A

104

PROTEC

C45 N

119

RACK

D11

95

RESCUCENDER

B50

101

RESCUE

P50A / P50AN

105

RESCUE CORD 8 mm

R846/R892

118

RIG

D21A / D21AN

93

RING

C04620 / C04630

53

RING OPEN

P28

59

ROLL MODULE

P49

119

ROLLCAB

P47

106

RUBBER

E78002

141

R

S SECUR

C74A

99

SEQUOIA

C69AFA

53

W WILLIAM

Z

SEQUOIA SRT

C69BFA

52

SET CATERPILLAR

P68

119

SPATHA

S92AN

125

SPIKY PLUS

79510 / 79520 / 79530

125

VERTICALITEIT - VERLICHTING


OPLOSSINGEN EN OPLEIDINGEN

© Lafouche

154

Een beter inzicht verschaffen in het gebruik en de situaties. Deze kennis delen met alle actoren die professioneel met verticaliteit bezig zijn. Dit zijn de 2 doelstellingen van de afdeling Oplossingen van Petzl.

Een netwerk om kennis te delen en verspreiden

Een aanbod aan opleidingsmodules

Neem contact op met uw nationale Petzl verdeler voor meer info over het Petzl Oplossingen netwerk en de beschikbare opleidingsmodules.

Elke module behandelt een specifieke problematiek. Ze zijn gebaseerd op testen in concrete en realistische situaties. Deze opleidingsmodules zijn in 3 thema's opgesplitst: • de modules Expertise omgeving om de handelingen en het gebruik van werkmateriaal beter aan te passen aan bepaalde verticale omgevingen, • de modules Expertise producten om de producten beter te kennen, te begrijpen en te gebruiken, • de modules Expertise oplossingen over de analyse van de interacties die verband houden met de productcombinaties die op het terrein gebruikt worden. Voorbeelden van modules: • basis van het boomsnoeien op touw, • periodieke controle van de PBM's tegen hoogtevallen, • mobiele antivalbeveiliging op touw, •…

De afdeling Oplossingen beheert een netwerk dat de opleidingsmodules op internationaal niveau verspreidt. Binnen dit netwerk nemen de opleidingscentra met het Petzl Technical Partners label de modules op in hun eigen opleidingsaanbod.


© Lafouche

PRODUCTEN OP MAAT

Het toegewijde team van de afdeling Producten op maat beroept zich op hun Petzl expertise om een oplossing te vinden voor uw specifieke behoeften, buiten categorie, op het vlak van verticaliteit en verlichting.

Drie soorten prestaties • Productmarkering: zeefdruk, transfertdruk, borduurwerk, lasermarkering, kleuren … om een product aan uw huisstijl aan te passen. • Productaanpassing: een Petzl product aanpassen aan een specifiek gebruik of specifieke opdracht (opties, afmetingen, functionele wijzigingen …). • Ontwikkeling van een speciale oplossing: een nieuwe oplossing volgens uw lastenboek bestuderen, ontwerpen en uitvoeren. Neem contact op met uw nationale Petzl verdeler voor meer info over de mogelijkheden van onze afdeling Producten op maat.


DE PETZL FOUNDATION

© Chris Blakeley

156

De Petzl Foundation (opgericht in 2006) ondersteunt projecten van algemeen nut die verband houden met verticale activiteiten. De drie belangrijkste interventiedomeinen: - preventie van ongelukken en opleiding over risicobeheer, - milieubewustzijn en natuurbehoud, - steun voor wetenschappelijk onderzoek.

Tussen 2011 en 2012 werden er twee missies opgezet op de oase van Beni-Isguen nabij Ghardaïa (centrum van Algerije) met het oog op een beter inzicht in de beveiligingsbehoeften en op het ontwerp van een technische oplossing die voor zo veel mogelijk mensen veilig en aanvaardbaar is. Sindsdien hebben Chris Blakeley, instructeur bij Petzl, en Marc Séraphin, bestuurder van de Foundation, samen met de afdeling Producten op Maat van Petzl een technische oplossing ontwikkeld. Met dit nieuwe apparaat (een gordel en twee leeflijnen met stijgklem) kunnen de landbouwers in de bomen klimmen en op hoogte werken met een aanzienlijk lager risiconiveau dan vandaag. Volgens Chris Blakeley "houdt deze oplossing echt heel wat voordelen voor hen in". We houden dit zeker in de gaten ...

De veiligheid van de palmboomklimmers in Algerije verbeteren De dadelpalm vormt de basis van de landbouw in de Sahara, met meer dan 10 miljoen geëxploiteerde palmbomen. De landbouwers kweken de palmbomen in de oases voor de dadels. Ondanks de risico's werken deze hoogtewerkers vandaag zonder echte bescherming … Hoe kunnen we ongelukken voorkomen? De Petzl Foundation ondersteunt de internationale solidariteitsorganisatie BEDE zodat ze een aangepaste oplossing kunnen ontwerpen.

Voor meer informatie over de lopende projecten verwijzen we u naar www.petzl-foundation.org.


Catalogus Z13 - 2014 © Petzl 2013 www.petzl.com

Hoofdzetel PETZL INTERNATIONAL Z.I. Crolles 38920 CROLLES FRANKRIJK NEW 2014

Concept - redactie: Petzl Laurent Gasmi Grafisch design en realisatie: Marchand Technische tekeningen: Petzl Marchand Productfoto's: (Niet-contractuele foto's) Kalice - www.kalice.fr Druk: Gedrukt in Frankrijk door drukkerij FOT

Petzl, belofte maakt schuld Het verhaal van een bedrijf en zijn omgeving Ook al staan de berguitrustingen niet zo vaak in de kijker, toch zijn dit heel belangrijke accessoires voor alpinisten. De evolutie ervan getuigt van de intelligentie van de klimmers om steeds moeilijkere obstakels te overwinnen. Het is ook een kwestie van ethische keuzes. Kortom, deze oplossingen vertalen de relatie van de gebruikers ervan uit de verticale klimwereld. De onderneming Petzl en zijn oprichters maken al 40 jaar deel uit van deze actoren van de grote geschiedenis van het gebergte. Als erfgenaam van de gouden eeuw van de speleologie (waarvan Fernand Petzl een sleutelfiguur was) heeft de fabrikant verschillende verticale omgevingen verkend: rotsen, ijs, sneeuw, nachtklimmen ... Petzl stelt ook jaar na jaar zijn expertise op het vlak van hulpverlening en werken ten dienste. Het avontuur van Petzl ... dat is een verhaal van mannen en vrouwen met een passie voor verticaliteit en exploraties. Ze staan permanent in interactie met een milieu dat evolueert en bedenken middelen om zich hierin voort te bewegen. • Auteurs: Sophie Cuenot en Hervé Bodeau • Voorwoord van Lynn Hill. • 272 pagina's. • Beschikbaar in: - het Frans (Z180 FR), - het Engels (Z180 EN), - een geschenkkoffer (Z18001 FR en Z18001 EN). • Éditions Guérin - Chamonix Mont-Blanc.

Catalogus gedrukt op 100 % gerecycleerd papier dat hoofdzakelijk afkomstig is uit de papierophaling. Het papier is witgewassen zonder chloor en is dus bijzonder eerbiedig voor het milieu qua energieverbruik en lozingen in water en lucht.

Petzl catalog pro 2014 nl  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you