Business syd28042013

Page 15

NLP – Business Practitioner Er du leder/kommende leder med lyst til at uddanne dig? Prøv noget andet - Coaching uddannelse med NLP Deltagerens udbytte... Uddannelsen er en øjenåbner, der både ændrer liv og ledelsesstil. Et velplaceret spark over det mentale skinneben, hvor vi dyrker og styrker kommunikation på et excellent niveau. Forløbet er en coach-uddannelse - og meget mere til. Virksomhedens udbytte... Få en styrket og autentisk leder tilbage, der med både mod og gennemslagskraft flytter andre og forandrer organisationer. NLP-kurset udvikler empatisk ledelse i øjenhøjde – med styrkede kompetencer omkring ledelse, kommunikation, samarbejde, coaching af medarbejdere/kolleger og konflikthåndtering.

Udvikling og positiv forandring ”Uddannelsen har helt klart øget mit personlige og professionelle lederskab...” Anette K. Thybo, forskningsleder ved Aarhus Universitet. ”Jeg er mere lyttende, mere opmærksom og meget mere bevidst omkring, hvordan jeg skal tilrette min kommunikation overfor forskellige mennesker og situationer. Der er altså ingen Hokus Pokus i det, men effekten af min egen ændrede tilgang til kommunikationen er tydelig” Troels B. Kristiansen, Building Controls, Export Sales Manager, BROEN A/S

Start den 25/9-2013

Læs mere på www.tietgen.dk kviknr. 1788 Rugårdsvej 286 · 5210 Odense NV · tlf. 65 45 20 02· kontakt@ledelselillebaelt.dk · ledelselillebaelt.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.