Page 1

Års rapport 2012 DEN syDVEsTjyDsKE VENsTrEprEssE Aps

Ugeavisen Ansager-Helle · Ugeavisen Bramming · Ugeavisen Esbjerg Ugeavisen Holsted & Brørup · Ugeavisen Midtsyd · Ugeavisen ribe · Ugeavisen Tønder Ugeavisen Varde · Vesterhavsposten · Ugebladet Tistrup-Ølgod · skærbæk Avis Ny Tirsdag/rødding Avis · Digeposten · syddanske Medier · www.ugeavisen.dk Mediegruppen syd · Kiva Grafisk · E-20 reklamebureau


Bestyrelse

Nye strategier - nye muligheder

Formand

Det er godt, at syddanske Medier nu præsenterer strategiplan 2013-2015 med titlen ”pengene værd.” Arne Paabøl Andersen, bestyrelsesformand.

Hvor længe endnu? spørgsmålene om printavisernes fremtid tager til. Og ser man på statistikkerne for oplagsudvikling og annoncesalg, kan trykte aviser være på vej til at gå helt i sort! så slemt ser det dog ikke ud for Den sydvestjydske Venstrepresses ugeaviser og det 50 pct. ejede syddanske Medier/dagbladet jydskeVestkysten. Her er ”restlevetid” ikke i fokus, snarere livskvalitet. Især den kvalitet, der får læserne til at holde fast i den trykte avis - og for jV`s vedkommende at betale for journalistisk kvalitet. Det er godt, at syddanske Medier nu præsenterer strategiplanen 2013-2015 med titlen ”pengene værd.” Budskabet er, at sortsyn er fremherskende, hvis man ikke gør noget. Mere positivt er det med nye veje til indtægtskilder og bedre økonomi. syddanske Medier gav i 2012 gode løfter med et overskud på 12,6 mio. kr. og sund forretningsmæssig drift med stram styring af omkostningerne. Men det er klart, at man ikke kan spare sig ud af problemerne. Derfor hilses strategiplanen velkommen med muligheder for at præstere gode resultater på en mindre økonomi. syddanske Mediers plus bidrog fint til DsVp, der efter et fald i bruttofortjenesten til 47,7 mio. kr. fik plus 14,6 mio. kr. før skat (13,8) i moderselskabet. Det skyldes et fast greb om udgifterne og et finansielt bidrag på 10,3 mio. kr. (2,0). Vestkystens Distriktsblade A/s fik i 2012 minus 1,9 mio. kr. (0,3) efter afskrivning af goodwill på 5,6 mio. kr. Årsagerne er et surt annoncemarked, priskonkurrence og afvikling af tabgivende magasinudgivelse, mens der er investeret i nye tiltag, bl.a. E-20. Koncernens resultat før skat blev 14,1 mio. kr. (16,9), efter skat 13,2 mio. kr. (Hovedtal er ikke sammenlignelige pga. opskrivning af ejendomme i 2011.) Der foreslås uændret udbytte på 432.000 kr., overførsel til reserver 6,9 mio. kr. (11,8) og overførsel til næste år 5,9 mio. kr. (1,6.) Egenkapitalen andrager herefter 162,8 mio. kr. (150,0.) soliditeten er 76,4 pct., og egenkapitalen er forrentet med 8,4 pct. (9,7.) Der er i 2012 foretaget forøgelse af prioritetsgæld fra 9,2 mio. kr. til ca. 26 mio. kr.

Alle angivelser sat i parates er tal fra 2011

2 · DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012

Tidspunktet var ideelt pga. den gunstige rentesituation. Optagelsen er sket med henblik på nye kapitalbehov, bl.a. ved forbedringer af ejendomme. DsVp har således styrket koncernens samlede kapitalunderlag over for flere nye udfordringer, der kan melde sig måske allerede i 2013.

Arne Paabøl Andersen, bestyrelsesformand.

Organisation Den sydvestjydske Venstrepresse ApS A/S Vestkystens Ejendomsselskab 100 %

Vestkystens Distriktsblade A/S

Syddanske Medier K/S

100 %

50 %

Udlejning af ejendomme Udgivelse af • Ugeavisen Varde • Ugeavisen Bramming • Ugeavisen Holsted & Brørup • Ugeavisen Tønder • Ugebladet Tistrup-Ølgod • Ugeavisen Ansager-Helle • Ugeavisen Midtsyd • Ugeavisen Ribe • Skærbæk Avis • Ny Tirsdag-Rødding Avis • Digeposten • Kiva Grafisk Medudgiver af: Ugeavisen Esbjerg (50%) • Vesterhavsposten (50%) • Mediegruppen Syd (50%) • Distributionsvirksomhed (30%), Nyhedssitet • www.ugeavisen.dk • E20 Reklamebureau I/S Udgivelse af • JydskeVestkysten • Vejen Avis • Nyhedssitet • www.jv.dk Drift af Radio Skala • Distributionsvirksomhed i Dansk Avis Omdeling A/S


resultater Koncernresultat (tkr.)

Egenkapital (tkr.)

Udvikling i fri kapital (tkr.)

35.000

150.000

120.000

125.000

100.000

100.000

80.000

75.000

60.000

50.000

40.000

25.000

20.000

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 -5.000

0

0 2008

2009

2010

2011

2008

2012

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Koncernens hoved- og nøgletal Hovedtal Bruttofortjeneste Driftsresultat Finansielle poster, netto Årets resultat Egenkapital Samlede aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeret kapital inklusiv goodwill

2008 t.kr. _______

2009 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

2011 t.kr. _______

2012 t.kr. _______

54.943 5.539 (11.400) (4.128) 112.440 156.685 15.219 58.019

50.800 (96) 10.631 13.720 125.590 171.240 2.845 51.955

48.627 (3.711) 6.509 10.765 135.942 172.707 2.283 50.214

64.884 11.550 (853) 13.839 150.030 183.227 481 58.982

47.652 (4.781) 9.592 13.154 162.786 212.990 996 37.452

12,7 (3,6) 71,8

(0,2) 11,5 73,3

(7,3) 8,2 78,7

21,2 9,7 81,9

(9,9) 8,4 76,4

Nøgletal Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) Egenkapitalens forrentning (%) Soliditetsgrad (%)

Vestkystens Distriktsblade A/s

Vestkystens Distriktsblade A/s

Distriksbladenes oplag

Resultat før skat og goodwillafskrivninger (tkr.)

300.000

12.000

290.000

10.000

280.000

8.000

270.000

6.000

260.000

4.000

250.000

2.000

0

0 2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012


Direktion

Formand

Vi skal være det lokale ”kit”!

jeg er ikke tvivl om, at DsVp stadig har en mission, som er vigtig. Alle de medier, vi har indflydelse på - både dem vi ejer direkte og dem, hvor vi er medejere - har det lokale som altoverskyggende fokus. Christian Lund Jepsen, adm. direktør.

Vi skal være det lokale ”kit”! Den sydvestjydske Venstrepresse Aps (DsVp) er på mange måder en mærkelig størrelse. Et folkeligt ejet selskab, hvor alle kun har én stemme - og ingen har dominerede indflydelse. Et selskab, hvor det at tjene penge ikke er det eneste, som er i fokus. Alligevel har DsVp klaret sig godt, når man sammenligner os med andre i branchen. Men engang i mellem bør man nok spørge: Hvorfor er vi er her? Oprindelig blev selskabet stiftet med det formål, at der skulle være en stærk Venstre-avis i sydvestjylland. Den mission er ikke rigtig aktuel mere. Dagbladene har nok holdning, men er ikke mere tæt på partierne. jydskeVestkysten har et grundsyn, der er liberalt og borgerligt, men avisen er - og skal være – uafhængig. Andre af medierne, som vi er med til at udgive, for eksempel ugeaviserne, er slet ikke politiske. jeg er ikke tvivl om, at DsVp stadig har en mission, som er vigtig. Alle de medier, vi har indflydelse på - både dem vi ejer direkte og dem, hvor vi er medejere - har det lokale som altoverskyggende fokus. Vi kan ikke overleve uden at tjene penge - men holdningen er også helt klar den, at så lang tid et lokalt medie bidrager positivt til økonomien, så længe skal det ikke bare lægges sammen med større aviser med det ene formål at tjene flere penge.

Sweetdeal - en sød historie 1425 solgte kagemænd fra Bavinchi bageriet i storegade, Esbjerg, er med til at fortælle historien om, at sweetdeal er en succes. Det er lykkedes at fortsætte konceptets imponerende udvikling i 2012 med en fremgang på ca. 10 pct., så Ugeavisen.dk og jV nu i deres samlede geografiske salgsområde tegner sig for en andel på 24 pct. af hele sweetdeal-salget i Danmark, oplyser salgschef Dina reffstrup, Ugeavisen.dk. Der er utallige gode eksempler på imponerede salgstal. G´s Café i Esbjerg solgte f. eks. 3.000 steakburgere på en dag - og 483 skyndte at sikre sig adgang til Enjoy resorts wellness-område i Havneby.

4 · DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012

DsVp’s medier er nemlig i høj grad det lokale ”kit”. Det er her, det lokale handelsliv kan få deres budskaber ud til befolkningen, det er her foreningerne kan gøre opmærksom på deres aktiviteter og deres betydning for lokalområdet, det er her de lokale kulturtilbud bliver eksponeret og så videre. Det sker gennem annoncering, men også gennem den redaktionelle omtale i medierne. Der vil blive færre printaviser i fremtiden. En del vil flytte til internettet, men også her vil vi være til stede og formidle både kommercielt og redaktionelt indhold om de lokalsamfund, som tilsammen udgør syd- og sønderjylland. Et område, som vi holder af - og som hverken er udkant eller en del af en rådden banan, men som er centrum for livet for mange dejlige og spændende mennesker! som nævnt har DsVp et bredere sigte end alene de økonomiske resultater – alligevel er de økonomiske resultater ikke dårligere end hos de medier, som alene fokuserer på bundlinjen. Det kan jo godt give anledning til lidt eftertanke i en stille stund.

Sweetdeal fyldte to år og fik også en kagemand!


Beretning 01.01.12 - 31.12.12 Ledelsesberetning

Den uafhængige revisors erklæringer

Hovedaktivitet Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS har som hovedaktivitet at investere i selskaber med tilknytning til mediebranchen.

Til anpartshaverne i Den sydvestjydske Venstrepresse ApS Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet.

Koncernens væsentligste aktivitet var i 2012: • Udgivelse af de 100% ejede distriktsblade: Ugeavisen Varde, Ugeavisen Bramming, Ugeavisen Holsted-Brørup, Ugeavisen Tønder, Ugeavisen Tistrup-Ølgod, Ugeavisen Ansager-Helle, Ugeavisen MidtSyd, Ugeavisen Ribe, Skærbæk Avis, Ny Tirsdag/Rødding Avis, Digeposten samt internetportalen ugeavisen.dk • Udgivelse af Måneds Magasinet Erhverv. Denne aktivitet ophørte i maj 2012 • Kiva Grafisk, som består af produktion af ugeaviser, produktion af hjemmesider og andre grafiske produkter • Deltagelse i Syddanske Medier K/S (udgivelse af JydskeVestkysten, Vejen Avis, jv.dk samt Radio Skala) • Deltagelse i E20 Reklamebureau I/S. Dette selskab ejes 2/3 af Vestkystens Distriktsblade A/S og 1/3 af Ugeavisen Esbjerg K/S • Deltagelse i udgivelse af Ugeavisen Esbjerg og VesterhavsPosten • Mediegruppen Syd. Dette ejes ligeligt sammen med Berlingske Media A/S • Deltagelse i distributionsaktiviteter via Distribution Syd A/S og Dansk Avis Omdeling A/S • Udlejning af ejendomme • Investering i værdipapirer Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet af aktiviteterne i distriktsbladene, Måneds Magasinet Erhverv og Kiva Grafisk blev under ét mindre tilfredsstillende - markedssituationen er præget af dårlige konjunkturer i detailhandlen. Resultatet i Distribution Syd A/S levede næsten op til forventningerne. Resultatet i Syddanske Medier K/S levede op til det forventede, og selskabet har leveret et bemærkelsesværdigt godt resultat, når man sammenligner med andre i dagbladsbranchen. Dansk Avis Omdeling A/S, som ejes 50% af Syddanske Medier K/S, kom ud af året med et pænt overskud. Afkastet af selskabets værdipapirer kan betegnes som meget tilfredsstillende. Årets resultat blev et overskud 13.153.934 kr., hvilket ledelsen betragter som tilfredsstillende. Selskabets ledelse vurderer fremtidsudsigterne som gode, men også starten af 2013 har været påvirket af finanskrisen. Der forventes et positivt resultat i 2013. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Konkurrencesituationen fra nye medieformer er hård og samtidig er udviklingen i områdets handelsliv negativ. Det giver udfordringer i den daglige drift. Ledelsen vurderer, at Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS står stærkt, og man arbejder på at være med i udviklingen af nye medier. Der er ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2012 – 31.12.2012 for Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2012 – 31.12.2012. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Esbjerg, den 27.02.2013

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS for regnskabsåret 01.01.2012 – 31.12.2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen, side 919. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2012 – 31.12.2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen, siderne 1-8 og side 20. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Esbjerg, den 27.02.2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Smedegaard statsautoriseret revisor

Palle H. Jensen statsautoriseret revisor

Direktion Christian Lund Jepsen, administrerende direktør

Bestyrelse Arne Paabøl Andersen, formand Peter Erik Hansen Tage Rosenstand

Solveig Christensen, næstformand Rie Duus Robert Chrom Nielsen

Kim Jensen Gildhoff Jørgen Bjerregaard Nielsen Anton Yding DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012 ·

5


Oplag - JV Hverdage Søndage 100.000

80.000

Der er gode eksempler på den konstruktive rolle - også helt lokalt. Det kunne man opleve, da Syddanske Medier inviterede til stormøde efter krakket i Tønder Bank og - som her - med Peter Orry på talerstolen i Sønderborg, hvor det handlede om at komme videre efter den triste meddelelse om kasernelukningen.

60.000

40.000

Ny offensiv spillestil

20.000

Eksempl. 2008

2009

2010

2011

2012

Det er fint nok at spare, men ikke tilstrækkeligt. syddanske Medier skærer det ud i pap - i print og digitalt - med den nye strategiplan 2013-2015: ”pengene værd.” Titlen antyder opgøret med gratisprincippet, men planen giver i høj grad også anvisninger på, hvordan besparelser i kombination med investeringer i ny omsætning kan booste økonomien. Enkelt sagt: Offensiv spillestil med investeringer i fremtiden. Adm. direktør og chefredaktør peter Orry gentager det gerne: ”Vi skal fortsat styre omkostningerne meget stramt. Men vi kan ikke spare os til en bedre fremtid. Vi skal tjene flere penge ved at præstere produkter med kvaliteter, som kunderne vil betale for.”

Omsætning - SDM 500.000

Skriften på væggen Det handler om at spare penge - og at bruge nogle af dem igen på nye aktiviteter og indtægter med højere hastighed end hidtil. Med udgangspunktet i et 2012-estimat viser fremskrivninger til 2015 forskellen på at fortsætte nogenlunde uændret (1) - og så den nye offensive strategi (2.) • 1. Omsætningen falder fra 2012 til 2015 fra 354,9 til 316,9 mio. kr., mens omkostningerne - efter besparelser (akkumuleret) på 49,5 mio. kr. - reduceres fra 342,8 mio. kr. til 322,5 mio. kr. Dermed vil EBITDA falde fra plus 12,1 mio. kr. til minus 5,6 mio. kr. • 2. Omsætningen falder til 346,5 mio. kr., mens omkostningerne reduceres til 333,2 mio. kr., hvorefter EBITDA forbedres til 13,3 mio. kr.

400.000

300.000

200.000

100.000

0 2008

2009

2010

2011

2012

Den brede platform porteføljen af produkter har kontakt med flere kunder end nogensinde - ca. 200.000 læsere, 150.000 internetbrugere og 300.000 radiolyttere. Denne platform udvikles nu i strategier, som i hovedtræk bl.a. består af følgende: • Betalingsmur - alt unikt, journalistisk stof findes bag muren, fællesstof gratis. • skala.fm udvikles digitalt på internet/apps. signalet udvides geografisk og får elementer fra andre medier. • Indtjeningen styrkes med en oplevelsesafdeling, engagement i oplevelsesøkonomi. Der vil i 2015 ud over jv.dk være mindst tre websider, som hver omsætter mindst for 1 mio. kr. • Ny salgsafdeling med 100 pct. fokus på Tyskland forøger annoncesalget fra 4,5 til 10 mio. kr. i 2015, ligesom der satses på salg i størrelsen 3 mio. kr. for andre danske medier syd for grænsen. • Ny video-afdeling har produktion/salg af kommercielle videoer i fokus. Etableres bl.a. ved akkvisition og ventes i 2015 at bidrage med 6,5 mio. kr. til omsætningen. • Arbejdspladsen udvikles med nye kompetencer og flere ressourcer til innovation.

Resultat før skat - SDM 15.000

12.000

9.000

6.000

3.000

0

-10.000 2008

2009

2010

2011

2012

6 · DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012

Kvaliteterne ”Man kan spørge, hvad der sker med journalistikken midt i alt dette. jo, den unikke journalistik er forsat et adelsmærke, og den bliver endnu bedre – tættere på med undersøgende research, kritisk, konstruktiv og debatskabende. Altså kvaliteter, som kunderne finder det værd at betale for”, siger peter Orry,


www.e-20.dk

Bureauchef Janni Baslund Dam og E-20 tager gerne kunderne med i overhalingsbanen – sikkert, hurtigt og effektivt frem til målet.

Ny acceleration via E-20 Navnet brander igennem. Og det har allerede sikret landsdelens nye bureauvirksomhed, E-20, stærk acceleration i vidt forskellige retninger mod mange spændende mål i ind- og udland. E-20 på adressen Kongensgade 101 er etableret af DsVp/Vestkystens Distriktsblade samt Ugeavisen Esbjerg som et fullservice reklamebureau med bl.a. grafisk design og udvikling af websites som kernekompetencer. Bureauet samarbejder desuden med syddanske Medier og følger en kreativ strategi på tværs af alle medier, på tværs af alle kompetencer - fra print til digitalt. Digital flanke ”Vi går ikke efter opgaver, der typisk tilfalder de bureauer, som bl.a. benytter medierne i vores bagland. Omvendt har disse medier ofte behov for at tilbyde deres direkte kunder service, som vi nu kompletterer med vore kernekompetencer. samtidigt er vi mediernes og kundernes flanke ind i den fagre nye digitale verden, hvor kommunikations-begrebet konstant skifter karakter,” siger bureauchef janni Baslund Dam.

E-20 har i kraft af ejerskabet et ressourcestærkt back-up med økonomi, teknologi og viden. Men det er en væsentlig del af værdigrundlaget for bureauets engagerede medarbejdere, at man selv skaber tilvækst og finder helt nye veje - gerne videre ud i verden sammen med kunderne. Lige nu er der en håndfuld ansatte, men bureauet er i vækst og søger en projektleder, som kan tage hånd om projekterne fra idé til færdiggørelse. Rigtig eksponering Navnet E-20 fortæller, hvad bureauet står for: Vejen frem - uanset mål - gerne med sikker acceleration i overhalingsbanen. sådan matches også behovene for hurtig, effektiv markedsføring af nye virksomheder og nye produkter - eller kreativ indsats for at udvikle og styrke etablerede virksomheders identitet via nye, digitale medier. ”som fullservice-bureau yder vi naturligvis kunderne den totale rådgivning, der sikrer dem mest muligt for markedsførings-kronerne ved at eksponere sig i de rigtige medier,” siger janni Baslund Dam.

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012 ·

7


Nyt redaktionelt system knytter ugeaviserne tættere sammen

Det lokale fokus betyder, at det redaktionelle indhold i ugeaviserne ikke er - og ikke skal - være det samme Kim Stagaard - redaktionschef.

Ugeaviserne i Vestkystens Distriktsblade A/s er i fuld gang med at indføre et nyt redaktionelt system, som skal skrue op for effektiviteten og gøre det nemmere at samarbejde på tværs af aviserne. Indtil videre er systemet, CCI, indført på fem af 13 ugeaviser i Vestkystens Distriktsblade A/s: Varde, ribe, Tistrup-Ølgod, Ansager-Helle og Bramming. Inden sommerferien kommer Digeposten og Ugeavisen Tønder også med på vognen. Indførelsen af CCI sker i samarbejde med jydskeVestkystens it-afdeling. Dagbladet har i flere år gjort brug af CCI Newsdesk som det vigtigste redaktionelle værktøj, og senere på året vil både ugeaviserne og jydske Vestkysten begynde opgraderingen til CCI Newsgate. Den nye version af det redaktionelle system indeholder flere forbedringer - ikke mindst i forhold til håndteringen af avisernes webnyheder. Muligheden for at styrke det redaktionelle samarbejde på tværs af ugeaviserne og effektivisere den redaktionelle proces er dog to af de væsentligste årsager til at indføre CCI. ”Det lokale indhold er ugeavisernes kerneprodukt, og det skal ikke

fortyndes af store mængder regionale og landsækkende citat-historier og pressemeddelelser, som bliver kopieret ud på alle vores ugeaviser via et fælles redaktionelt system”, siger redaktionschef Kim stagaard, som har ansvaret for indførelsen af CCI på ugeaviserne. ”Det lokale fokus betyder, at det redaktionelle indhold i Ugeavisen Midtsyd ikke er og ikke skal være det samme som i Ugeavisen Varde, men hvis det koncernmæssige fællesskab i Vestkystens Distriktsblade A/s skal give mening, bør 13 ugeaviser ikke være lig med 13 forskellige måder at producere avisen på”, lyder det fra Kim stagaard. så selvom det lokale indhold skal variere fra avis til avis, vil det fælles redaktionelle system gøre det meget nemmere for naboaviser at hjælpe og supplere hinanden - ikke mindst i ferier og perioder med spidsbelastninger. Desuden vil man langt mere effektivt kunne samarbejde om specialudgivelser på tværs af aviserne – eksempelvis temaaviser, valgaviser osv. ”Derudover giver CCI hver enkelt redaktion et langt bedre overblik over både artikler, billeder og ikke mindst avisen i sin helhed”, fastslår Kim stagaard.

Hellere Esbjerg end Letland ”Flere andre trykte medier har forsøgt sig med at flytte annonceproduktion til enten Letland, Bangladesh eller Bolivia, men i Den sydvestjydske Venstrepresse har rejsen været mere beskeden”, fortæller produktionschef Keld Lauritsen, Kiva Grafisk. Annonceproduktionen til DsVp’s ugeaviser er nemlig kun blevet flyttet til Esbjerg. Det betyder, at nogle af de i alt 26 grafikere nu skal køre længere for at komme på arbejde. Til gengæld er der sket effektivisering af annonceproduktionen, som i langt højere grad end før gør det muligt at bevare arbejdspladserne i det sydvestjyske. I kraft af centraliseringen har det nemlig også været muligt at indføre nye annonce- og produktionssystemer, som har medført en yderligere effektivisering. Netop effektivisering stod øverst på Keld Lauritsens opgaveliste, da han tiltrådte som produktionschef i august 2008 og dannede parløb med den tekniske chef, jens Vaupell. De lægger ikke skjul på, at det har været en udfordrende, men indtil videre succesfuld proces, som medarbejderne har spillet en helt afgørende rolle i. ”Det er jo så moderne at sige, at man skal være omstillingsparat, men det

8 · DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012

har de virkelig også været. De er gået konstruktivt ind i processen”, siger Keld Lauritsen. Nu fortsætter processen. Afdelingen producerer også annoncer for jV, og derfor indfører vi nu et nyt produktionssystem, som gør det muligt at håndtere annoncer til både ugeaviserne og jV med samme software. ”Desuden begynder vi også snart at teste et nyt automatisk billedbehandlingssystem. Hvis vi ikke hele tiden effektiviserer og udvikler os, så bliver vi kørt over af konkurrenterne,” konstaterer Keld Lauritsen. Effektiviseringerne har dog også en bagside. sammen med generel afmatning på annoncemarkedet og stigning i antallet af færdigproducerede annoncer har de betydet, at der er blevet sagt - og igen snart skal siges - farvel til medarbejdere. ”Vi strækker os meget langt med naturlig afgang og frivillige aftaler, men desværre er det ikke altid nok. Det skal dog ses i lyset af de barske omstændigheder i branchen. så hellere være lidt færre i Esbjerg end sende det hele til Letland”, konstaterer Keld Lauritsen.


resultatopgørelse for 2012 Moderselskab Udgivelse af JydskeVestkysten og drift af radio Syddanske Medier K/S (48%) Komplementarselskabet Syddanske Medier A/S (50%) Udgivelse af ugeblade mv. Vestkystens Distriktsblade A/S (100%) Udlejning af ejendomme A/S Vestkystens Ejendomsselskab (100%) Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger

Note ____

2012 kr. ___________

2011 t.kr. _______

5 5

6.059.402 207.484

2.334 132

4

(1.889.949)

(308)

4

2.482.110 (920.470) (1.575.792) ___________

12.108 (846) (1.454) _______

4.362.785

11.966

6 7

10.390.487 (105.438) ___________ 14.647.834

5.006 (3.173) _______ 13.799

8

(1.493.900) ___________ 13.153.934 ___________ ___________

40 _______ 13.839 _______ _______

432.000 6.859.047 5.862.887 ___________

432 11.815 1.592 _______

13.153.934

13.839

2012 kr. ___________

2011 t.kr. _______

47.652.128

64.884

(45.052.831) (7.380.050) ___________

(45.625) (7.709) _______

(4.780.753)

11.550

9.320.018 10.942.149 (1.350.553) ___________

6.185 4.080 (4.933) _______

14.130.861

16.882

(1.109.664) ___________ 13.021.197 132.737 ___________

(3.043) _______ 13.839 0 _______

13.153.934 ___________ ___________

13.839 _______ _______

2

Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret Overført til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Overført til næste år

resultatopgørelse for 2012 Koncern Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Afskrivninger

Note ____ 1 2 3

Driftsresultat Resultat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger

5 6 7

Resultat før skat Skat af årets resultat Koncernens resultat Minoritetsinteressers andel af resultat ÅRETS RESULTAT

8 16

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012 ·

9


Balance pr. 31.12.2012 Aktiver Moderselskab

Koncern

2012 2011 t.kr. kr. _______ ___________ 0 ___________ 0 _______

Goodwill

0 ___________ 0 _______

Immaterielle anlægsaktiver

0 0 0 0 0 0 0 ___________ 0 _______ 0 ___________ 0 _______

Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse

40.355

40.947.492

1.140 6.752.912 378 413.714 146 0 _______ ___________ 42.019 ___________ 48.114.118 _______ 42.019 ___________ 48.114.118 _______ 0

0

24.084

20.565.752

0 0 36 0 680 0 383 252.126 126 65.299 _______ ___________ 25.309 ___________ 20.883.177 _______

Note ____ 9

12.047.392 _______ 16.483 ___________ 9 9 9 9

Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Andre kapitalandele Udskudte skatteaktiver

2012 2011 kr. t.kr. ___________ _______ 12.047.392 _______ 16.483 ___________

10

0

0

Finansielle anlægsaktiver

9.893.986 6.100 3.381.370 3.412 0 0 ___________ _______ 13.275.356 _______ 9.512 ___________

Anlægsaktiver

76.100.425 _______ 77.532 ___________

Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende hos associerede virksomheder Tilgodehavende moms Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter

11,12 13 17

48.332.095 48.332 218.942 235 2.193.040 2.870 33.600 _______ 100 ___________ 50.777.677 _______ 51.537 ___________

8.272.061

9.419

0

0

Tilgodehavender

7.562.606 5.767 0 0 0 680 1.487.868 1.330 1.879.085 1.688 ___________ _______ 19.201.620 _______ 18.884 ___________

79.813 ___________ 96.113.739 _______

Værdipapirer

115.500.228 79.813 ___________ _______

6.296 ___________ 1.291.347 _______

Likvide beholdninger

2.187.731 _______ 6.998 ___________

111.418 _______ 118.288.263 ___________

Omsætningsaktiver

136.889.579 ___________ 105.695 _______

153.437 166.402.381 _______ _______ ___________ ___________

AKTIVER

212.990.004 183.227 ___________ ___________ _______ _______

10 · DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012

14


Balance pr. 31.12.2012 passiver Moderselskab 2011 2012 t.kr. kr. _______ ___________ 2.400 2.400.000 11.815 135.815 _______ 150.030 _______

18.673.963 141.711.940 ___________ 162.785.903 ___________

Koncern Note Anpartskapital Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Overført overskud

15

Egenkapital

2012 2011 kr. t.kr. _______________ 2.400.000

2.400

0 160.385.903 ___________ 162.785.903 ___________

0 147.630 _______ 150.030 _______

0 ___________ 0 _______

Minoritetsinteresser

16

17.263 _______ 0 ___________

0 277.018 654 0 _______ ___________ 654 ___________ 277.018 _______

Udskudte skatteforpligtelser Hensættelse på Syddanske Medier K/S

17

5.333.723 5.302 0 654 ___________ _______ 5.333.723 _______ 5.956 ___________

0 0 1.827 1.827.378 0 ___________ 0 _______ 1.827 ___________ 1.827.378 _______

Prioritetsgæld Medarbejderobligationer Bankgæld Langfristede gældsforpligtelser

18

0 0 0 0 0 0 0 304.965 110 358.171 198 269.260 186 147.686 432 ___________ 432.000 _______ 926 ___________ 1.512.082 _______

Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Skyldig selskabsskat Leverandørgæld og skyldige omkostninger Skyldig moms, feriepenge og A-skat mv. Udbytte for tidligere år Foreslået udbytte for regnskabsåret

18

Kortfristede gældsforpligtelser

2.476.930 1.786 0 33 24.214 76 304.965 0 6.871.876 6.862 6.704.461 6.705 147.686 186 432.000 432 ___________ _______ 16.962.132 _______ 16.080 ___________

2.753 ___________ 3.339.460 _______

Gældsforpligtelser

44.853.115 _______ 27.241 ___________

153.437 166.402.381 _______ ___________ ___________ _______

PASSIVER

212.990.004 183.227 ___________ _______ _______ ___________

Hensatte forpligtelser

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. Øvrige noter

26.063.605 9.233 1.827.378 1.827 0 _______ 101 ___________ 27.890.983 _______ 11.161 ___________

19-21 24

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012 ·

11


Egenkapitalopgørelse for 2012 Moderselskab

Anpartskapital

Egenkapital 01.01.2012 Ikke hævet udbytte Køb af egne anparter Årets resultat

kr. 2.400.000 0 0 0 ___________

Reserve for netteopskrivning af kapitalandele kr. 11.814.916 0 0 6.859.047 ___________

Overført overskud kr. 135.814.854 35.989 (1.790) 5.862.887 ___________

I alt kr. 150.029.770 35.989 (1.790) 12.721.934 ___________

Egenkapital 31.12.2012

2.000.000 ___________ ___________

18.673.963 ___________ ___________

141.711.940 ___________ ___________

162.785.903 ___________ ___________

Anpartskapital kr. ___________

Overført overskud kr. ___________

I alt kr. ___________

Egenkapital 01.01.2012 Ikke hævet udbytte Køb af egne anparter Årets resultat

2.400.000 0 0 0 ___________

147.629.770 35.989 (1.790) 12.721.934 ___________

150.029.770 35.989 (1.790) 12.721.934 ___________

Egenkapital 31.12.2012

2.400.000 ___________ ___________

160.385.903 ___________ ___________

162.785.903 ___________ ___________

Note ____

2012 kr. ___________

2011 t.kr. _______

22

(4.780.753) 7.380.050 0 (1.079.406) ___________

11.550 7.709 (14.230) 2.116 _______

1.519.891

7.145

Modtagne renteindtægter Betalte renteomkostninger Modtaget (betalt) selskabsskat

4.821.638 (1.350.553) (92.281) ___________

4.080 (1.562) 2.685 _______

Pengestrømme vedrørende drift

4.898.695 ___________

12.348 _______

Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb og salg af finansielle anlægsaktiver Modtaget udbytte/udlodning

(1.200.000) (995.691) 10.800 (25.000) 4.721.509 ___________

0 (481) 88 (95) 3.150 _______

Pengestrømme vedrørende investeringer

2.511.618 ___________

2.662 _______

Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Betalt udbytte Køb af egne anparter/ej hævet udbytte Indbetalt af associeret virksomhed Indbetalt af minoritetsinteresser

19.481.000 (2.060.801) (432.000) 34.199 150.000 150.000 ___________

0 (1.740) (432) 681 0 0 _______

Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider

17.322.398 ___________ 24.732.711

(1.491) _______ 13.519

Likvider 01.01.2012 Urealiseret kursgevinst på værdipapirer

86.778.586 6.176.662 ___________

76.271 (3.011) _______

117.687.959 ___________ ___________

86.779 _______ _______

Koncern

pengestrømsopgørelse for 2012 Driftsresultat Afskrivninger Opskrivninger Ændring i driftskapital

Likvider 31.12.2012

12 · DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012

23


Noter Koncern

Moderselskab 2011 t.kr. _______

2012 kr. ___________

2012 kr. ___________

2011 t.kr. _______

41.276.207 2.854.951 921.673 ___________ 45.052.831 ___________

41.899 2.793 933 _______ 45.625 _______

1.584.939 ___________ 100 ___________

1.424 _______ 102 _______

5.635.858 133.234 1.607.949 3.009 ___________ 7.380.050 ___________

5.755 149 1.801 4 _______ 7.709 _______

1. Nettoomsætning Koncernen har med henvisning til årsregnskabslovens § 32 foretaget et sammendrag af en række poster i koncernresultatopgørelsen til posten bruttofortjeneste. 2. Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensionsbidrag Andre sociale omkostninger

1.353 97 4 _______ 1.454 _______

1.475.013 97.450 3.329 ___________ 1.575.792 ___________

1.024 _______ 1 _______

1.184.939 ___________ 1 ___________

0 0 0 0 _______ 0 _______

0 0 0 0 ___________ 0 ___________

11.800 _______

592.161 ___________

4. Resultat i tilknyttede virksomheder Andel af resultat

0 ___________

0 _______

2.466 _______

6.266.886 ___________

5. Resultat i associerede virksomheder Andel af resultat

9.320.018 ___________

6.185 _______

3 194 1.558 0 52 2.960 239 0 _______ 5.006 _______

0 519.202 1.120.791 0 8.779 2.341.675 726.924 5.673.116 ___________ 10.390.487 ___________

21.205 701.137 0 314.558 657.432 2.400.382 726.924 6.120.511 ___________ 10.942.149 ___________

11 194 0 257 419 2.960 239 0 _______ 4.080 _______

27 0 96 0 3.050 _______ 3.173 _______

8.945 0 96.493 0 0 ___________ 105.438 ___________

8.945 733.969 117.705 489.934 0 ___________ 1.350.553 ___________

27 626 124 785 3.371 _______ 4.933 _______

(681) 721 _______ 40 _______

(1.071.314) (422.586) ___________ (1.493.900) ___________

(1.077.583) (32.081) ___________ (1.109.664) ___________

(274) (2.769) _______ (3.043) _______

Heraf samlet vederlag til moderselskabets: Direktion og bestyrelse Gennemsnitligt antal medarbejdere 3. Afskrivninger Goodwill Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og maskiner Tab ved salg af automobiler og inventar

6. Finansielle indtægter Renter af bankindestående Renter af obligationer Renter fra tilknyttede virksomheder Renter fra associerede virksomheder Renter i øvrigt Aktieudbytte Kursgevinst på værdipapirer Kursregulering af værdipapirer og kapitalandele

7. Finansielle omkostninger Renter af bankgæld Renter af prioritetsgæld Renter i øvrigt Dagsværdiregulering af finansielle forpligtelser Kursregulering af værdipapirer og kapitalandele

8. Skat af årets resultat Aktuel skat Ændring af udskudt skat

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012 ·

13


Noter

Koncern Goodwill kr. ___________

Grunde og bygninger kr. ___________

Indretning af lejede lokaler kr. ___________

Kostpris 31.12.2012

40.285.000 1.200.000 0 ___________ 41.485.000 ___________

34.102.005 0 0 ___________ 34.102.005 ___________

1.349.774 117.654 0 ___________ 1.467.428 ___________

7.830.898 944.437 (814.689) ___________ 7.960.646 ___________

100.000 33.600 (100.000) ___________ 33.600 ___________

Opskrivninger 01.01.2012 Opskrivninger 31.12.2012

0 ___________ 0 ___________

14.230.090 ___________ 14.230.090 ___________

0 ___________ 0 ___________

0 ___________ 0 ___________

0 ___________ 0 ___________

Afskrivninger 01.01.2012 Årets afskrivninger Tilbageførsel ved afgang Afskrivninger 31.12.2012

(23.801.750) (5.635.858)

0 0

(1.115.252) (133.234)

(4.960.537) (1.607.949)

0 0

0 ___________ (29.437.608) ___________

0 ___________ 0 ___________

0 ___________ (1.248.486) ___________

800.880 ___________ (5.767.606) ___________

0 ___________ 0 ___________

12.047.392 ___________

48.332.095 ___________

218.942 ___________

2.193.040 ___________

33.600 ___________

9. Immaterielle og materielle anlægsaktiver Kostpris 01.01.2012 Tilgang Afgang

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012 Offentlig ejendomsvurdering 01.10.2011

14 · DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012

46.291.300 ___________

Andre anlæg, Materielle driftsmateriel anlægsaktiver og inventar under udførelse kr. kr. ___________ ___________


Noter Moderselskab A/S Vestkystens Ejendomsselskab kr. ___________

Vestkystens Distriktsblade A/S kr. ___________

I alt kr. ___________

10. Kapitalandele Kostpris 01.01.2012 Kostpris 31.12.2012

500.000 ___________ 500.000 ___________

4.750.000 ___________ 4.750.000 ___________

5.250.000 ___________ 5.250.000 ___________

Opskrivninger 01.01.2012 Årets resultat Opskrivninger 31.12.2012

23.431.406 2.482.110 ___________ 25.913.516 ___________

11.673.925 (1.889.949) ___________ 9.783.976 ___________

35.105.331 592.161 ___________ 35.697.492 ___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012

26.413.516 ___________

14.533.976 ___________

40.947.492 ___________

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder: A/S Vestkystens Ejendomsselskab, Esbjerg, 100%. Vestkystens Distriktsblade A/S, Esbjerg, 100%. Komplementarselskabet Syddanske Medier A/S

Syddanske Medier K/S

kr. ___________

kr. ___________

I alt kr. ___________

776.441 ___________ 776.441 ___________

23.000.000 ___________ 23.000.000 ___________

23.776.441 ___________ 23.776.441 ___________

Nedskrivninger 01.01.2012 Andel i årets resultat Nedskrivninger 31.12.2012

363.896 207.484 ___________ 571.380 ___________

(23.654.311) 6.059.402 ___________ (17.594.909) ___________

(23.290.415) 6.266.886 ___________ (17.023.529) ___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012

1.347.821 ___________

5.405.091 ___________

6.752.912 ___________

11. Kapitalandele i associerede virksomheder Kostpris 01.01.2012 Kostpris 31.12.2012

Kapitalandele i associerede virksomheder: Komplementarselskabet Syddanske Medier A/S, Esbjerg, 50%. Syddanske Medier K/S, Esbjerg, 48%.

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012 ·

15


Noter

Koncern kr. ___________

12. Kapitalandele i associerede virksomheder Kostpris 01.01.2012 Kostpris 31.12.2012

30.014.838 ___________ 30.014.838 ___________

Nedskrivninger 01.01.2012 Andel i årets resultat Udbytte Andel af koncern

(24.569.361) 9.320.018 (4.721.509) (150.000) ___________

Nedskrivninger 31.12.2012

(20.120.852) ___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012

9.893.986 ___________

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter: Komplementarselskabet Syddanske Medier A/S, Esbjerg, 50%. Syddanske Medier K/S, Esbjerg, 48%. Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S, Esbjerg, 50%. Ugeavisen Esbjerg K/S, Esbjerg, 47,5%. Vesterhavsposten I/S, Varde, 50%. Distribution Syd A/S, Kolding, 30%.

Moderselskab kr. __________

kr. __________

165.675 0 __________

13. Andre kapitalandele Kostpris 01.01.2012 Tilgang

4.058.721 25.000 __________

165.675 __________

Kostpris 31.12.2012

4.083.721 __________

212.058 35.981 __________ 248.039 __________

Opskrivninger 01.01.2012 Årets værdiregulering Opskrivninger 31.12.2012

(646.200) (56.151) __________ (702.351) __________

413.714 __________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012

3.381.370 __________

14. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende 2013, såsom forsikringer, kontingenter, licenser, sponsorater mv. 2011 2012 t.kr. kr. _______ ___________ 2.400 _______

2.400.000 ___________

15. Anpartskapital Anpartskapitalen består af følgende anparter: 24.000 anparter a 100 kr.

5 64 241 (310) _______

100 32.100 0 (31.700) ___________

Egne anparter: Nominel beholdning 01.01.2012 Tilgang (kostpris 131.340 kr.) Mortificerede anparter Afgang (salgspris 129.550 kr.)

0 _______

500 ___________

Nominel beholdning 31.12.2012 Selskabet har i årets løb opkøbt egne anparter fra dødsboer m.fl. Anparterne er videreformidlet i det omfang det har været muligt. Selskabets beholdning af egne anparter udgør 0,02% af anpartskapitalen.

16 · DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012


Noter

Moderselskab

Koncern

2012 2011 t.kr. ___________ kr. _______

2012 kr. ___________

2011 t.kr. _______

16. Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser 01.01.2012 Tilgang Andel af årets resultat

0 150.000 (132.737) ___________

0 0 0 _______

Minoritetsinteresser 31.12.2012

17.263 ___________

0 _______

291.000 4.675.163 277.018 201.902 (111.360) ___________

339 4.916 (146) 201 (8) _______

5.333.723 ___________

5.302 _______

0 5.333.723 ___________ 5.333.723 ___________

0 5.302 _______ 5.302 _______

17. Udskudt skat Udskudt skat hviler på følgende poster: Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Prioritetsgæld

0 0 (146) 0 0 _______

0 0 277.018 0 0 ___________

(146) _______

277.018 ___________

(146) 0 _______ (146) _______

0 277.018 ___________ 277.018 ___________

575 (721) _______ (146) _______

(145.568) 422.586 ___________

Udskudt skat 01.01.2012 Ændring i udskudt skat

5.301.642 32.081 ___________

2.533 2.769 _______

277.018 ___________

Udskudt skat 31.12.2012

5.333.723 ___________

5.302 _______

Nettoværdien er indregnet således i balancen: Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteforpligtelser

18. Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Medarbejderobligationer

Forfald inden for 1 år kr. ___________

Forfald efter 1 år kr. ___________

Kursværdi af gæld i alt kr. ___________

Nominel gæld i alt kr. ___________

2.476.930 0 ___________

26.063.605 1.827.378 ___________

28.540.535 1.827.378 ___________

28.451.724 1.827.378 ___________

2.476.930 ___________

27.890.983 ___________

30.367.913 ___________

30.279.102 ___________

Heraf forfalder efter mere end 5 år

2011 t.kr. _______

20.261.766 ___________

2012 kr. ___________

2012 kr. ___________

2011 t.kr. _______

43.862.452 ___________

43.862 _______

19. Pantsætninger Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. _______

___________-

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme Til sikkerhed for bankmellemværende er deponeret ejerpantebrev nom. 6.000.000 kr. i ejendomme samt værdipapirer.

_______

___________-

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme

34.246.117 ___________

34.246 _______

42.264 _______

49.868.603 ___________

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte værdipapirer

49.868.603 ___________

42.264 _______

_______

___________-

Regnskabsmæssig værdi af bankindestående

1.297 ___________

1 _______

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012 ·

17


Noter Koncern

Moderselskab 2011 t.kr. _______

2012 kr. ___________ 20. Kontraktlige forpligtelser og leasingforpligtelser Der påhviler moderselskabet og koncernen en årlig pensionsforpligtelse på

2012 kr. ___________

2011 t.kr. _______

16.000 ___________

16 _______

16 _______

16.000 ___________

_______

___________-

Koncernen har indgået huslejekontrakter for årene 2013-2016. Den årlige husleje udgør 238.000 ___________

425 _______

_______

___________-

Huslejeforpligtelser frem til udløb

899.381 ___________

1.185 _______

_______

___________

Koncernen har stillet bankgaranti for betaling af husleje

37.500 ___________

38 _______

_______

___________-

Koncernen har indgået it-kontrakt for årene 2013-1014. Den årlige support og leje udgør

518.120 ___________

518 _______

_______

___________-

Forpligtelse frem til udløb

561.297 ___________

1.079 _______

71 _______

77.389 ___________

Moderselskabet og koncernen har indgået operationelle leasingaftaler for årene 2013-2014. Den årlige leasingforpligtelse udgør

77.389 ___________

145 _______

178 _______

116.084 ___________

Forpligtelse frem til udløb

116.084 ___________

313 _______

_______

___________

Koncernen har indgået renteswaps til 2028 på i alt

6.473.988 ___________

8.003 _______

32.000.000 ___________

32.000 _______

2012 kr. ___________

2011 t.kr. _______

(998.364) (81.042) ___________ (1.079.406) ___________

2.148 (32) _______ 2.116 _______

2.187.731 115.500.228 0 ___________ 117.687.959 ___________

6.998 79.813 (32) _______ 86.779 _______

21. Kautions- og eventualforpligtelser Moderselskabets hæftelse i Syddanske Medier K/S er begrænset til 32.000.000 kr. 32.000 _______

32.000.000 ___________

Resthæftelse 31.12.2012

Den associerede virksomhed Komplementarselskabet Syddanske Medier A/S er komplementar i Syddanske Medier K/S. Virksomheden hæfter ubegrænset for kommanditselskabets forpligtelser. Kommanditselskabets balance 31.12.2012 udviser følgende (t.kr.): Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver

59.159 103.627 _______ 162.786 _______

Egenkapital Gældsforpligtelser Passiver

31.377 131.409 _______ 162.786 _______

22. Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld mv.

23. Likvider Likvide beholdninger Værdipapirer Bankgæld 24. Nærtstående parter Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS-koncernen: Ingen

18 · DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012


Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem). Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS (modervirksomheden) og de virksomheder (tilknyttede virksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden, jf. note 10. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af årsregnskaber for Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS og dets tilknyttede virksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. De årsregnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. I koncernregnskabet indregnes de tilknyttede virksomheders regnskabsposter 100%. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet henholdsvis afviklingstidspunktet. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden, dog maksimalt 20 år. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttede virksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på afhændelsestidspunktet, inklusive forventede omkostninger til salg. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. RESULTATOPGØRELSEN Bruttofortjeneste I bruttofortjeneste indgår nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Vareforbrug Vareforbrug omfatter vareforbrug målt til kostpris, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til papir, trykning og distribution.

Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere. Afskrivninger Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets afskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver samt af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta, dagsværdiregulering af prioritetsgæld, kontantrabatter mv. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Moderselskabet er sambeskattet med alle tilknyttede virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). BALANCEN Goodwill Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 7 år. Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger indregnes efter reglerne om investeringsejendomme. Grunde og bygninger er målt til dagsværdi, baseret på afkastbaserede beregninger. Dette begrundes med, at udlejning af ejendomme er en væsentlig aktivitet i koncernen samtidig med at stort set al udlejning sker til parter, hvor koncernen ikke har bestemmende indflydelse. Indretning af lejede lokaler samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Indretning af lejede lokaler 4-10 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3- 7 år Aktiver med en kostpris under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger. Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equitymetoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af uafskrevet koncerngoodwill og med fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester. I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og med fradrag af afskrivning på koncerngoodwill. Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelser til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Ved køb af tilknyttede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelsen ovenfor under koncernregnskab. Andre kapitalandele Andre kapitalandele indregnet under finansielle anlægsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes værdireguleringen af kapitalandelene. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til pari. Udbytte Udbytte indregnes under kortfristede gældsforpligtelser. Egne aktier Anskaffelses- og afståelsessummer for egne aktier indregnes direkte på egenkapitalen under overført overskud. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til dagsværdi. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Der er ikke udarbejdet særskilt pengestrømsopgørelse for moderselskabet, da denne er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld. Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings “Anbefalinger & Nøgletal 2010”. Nøgletal

Beregningsformel

Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) = EBITA x 100 Gns. investeret kapital inkl. goodwill Egenkapitalens forrentning (%) = Årets resultat x 100 Gns. egenkapital Soliditetsgrad (%)= Egenkapital x 100 Samlede aktiver

Nøgletal udtrykker

Det afkast, som virksomheden genererer af investorernes midler. Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden. Virksomhedens finansielle styrke.

Investeret kapital inklusive goodwill er defineret som nettoarbejdskapital tillagt den regnskabsmæssige værdi af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt akkumulerede afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver inklusive goodwill og fratrukket andre hensatte forpligtelser og langfristede driftsmæssige forpligtelser. Akkumulerede nedskrivninger af goodwill er ikke tillagt. Nettoarbejdskapital er defineret som varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige driftsmæssige omsætningsaktiver fratrukket leverandørgæld og andre kortfristede driftsmæssige forpligtelser. Tilgodehavende og skyldig selskabsskat samt likvide beholdninger indgår ikke i nettoarbejdskapitalen.

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS · ÅRSBERETNING 2012 ·

19


Bestyrelsens og direktionens hverv i andre selskaber

Arne Paabøl Andersen Næstformand for bestyrelsen i syddanske Medier A/s, Formand for Vestkystens Distriktsblade A/s og A/s Vestkystens Ejendomsselskab, Bestyrelsesmedlem i Gunnar Lund Olieservice A/s, Gunnar Lund Holding A/s, U.F. Teknik A/s, jysk Miljørens A/s, rescandi A/s, Fonden Nymindegab-malerne - Blaabjerg Museum, Alice og Tage sørensens Fond og Nygaards Latex A/s.

Solveig Christensen Medlem af bestyrelsen for Vestkystens Distriktsblade A/s, A/s Vestkystens Ejendomsselskab og syddanske Medier A/s.

Peter Erik Hansen Medlem af bestyrelsen for Vestkystens Distriktsblade A/s og A/s Vestkystens Ejendomsselskab. Formand i bestyrelsen for sønderborg Forsyning A/s, ABC Hansen A/s og EKF (sønderjyske Elite), Næstformand i bestyrelsen for Kongskilde Industries A/s og MCH A/s, Herning. Bestyrelsesmedlem i Eegholm A/s, Cormall A/s, Thyregod Maskinfabrik A/s, Atlantic Agro Holding Aps og Dansk Vækstkapital K/s

repræsentantskab Fhv. adm. direktør Erling Damkjær, Esbjerg (fomand) Gårdejer Laurits Heick, Hejnsvig (næstformand) Gårdejer Bjarne skovfoged jensen, Lunde              Fhv. borgmester Gunnar Andersen, Bork Byrådsmedlem Karen Baungård, Esbjerg Gårdejer Lars Boel, sejstrup Kriminalinspektør Børge Baagø, rødding   Hr. Martin Brinch-pedersen, Kolding Fhv. borgmester Hans peter Geil, Vojens Fhv. bankdirektør per Andersen, Esbjerg Direktør Bjarne pedersen, Esbjerg Gårdejer Hans M. smith, ribe planteskoleejer Dine Nielsen, Holsted politikommissær Herman jensen, Varde regnskabskonsulent Henning petersen, Varde Hr. Agner petersen, Højer Lærer Dorte schori, Varde Husholdningslærer judith sørensen, Grindsted Direktør jens sandahl sørensen, Tønder Borgmester johnny søtrup, Esbjerg Bygmester poul Finnemann Viuff, Vejen Konsulent Leif Krarup, Grindsted Gårdejer Inger plauborg, Tandslet sektionsleder Anders jensen, Kliplev Afdelingsleder poul Vig Nielsen, Varde

Medarbejderrepræsentanter

Tage Rosenstand Medlem af bestyrelsen for Vestkystens Distriktsblade A/s, A/s Vestkystens Ejendomsselskab, Distribution syd A/s og Ugeavisen Esbjerg A/s.

Anton Yding Medlem af bestyrelsen for Vestkystens Distriktsblade A/s, A/s Vestkystens Ejendomsselskab og syddanske Medier A/s.

Kim Jensen Gildhoff IT medarbejder, Kiva Grafisk.

Rie Duus Annoncekonsulent, Ugeavisen Varde

Jørgen Bjerregård Nielsen Medlem af bestyrelsen for Vestkystens Distriktsblade A/s, A/s Vestkystens Ejendomsselskab, Ugeavisen Esbjerg A/s og Fonden »Vetfond«.

Robert Chrom-Nielsen Annoncekonsulent, Digeposten

Direktion

Christian Lund Jepsen Medlem af bestyrelsen for syddanske Medier A/s. Distribution syd A/s, Dansk Avis Omdeling A/s og OTM Avistryk A/s.

D EN syDVEsTjyDsKE V ENsTrEprEssE A p s jernbanegade 18 · 6700 Esbjerg · Tlf. 7545 2270 · Fax. 7513 8277 www.dsvp.dk · CVr-Nr 45-24-21-10

Årsrapport 2012  
Advertisement