Prisliste 2014

Page 1

Prisliste 2014


Indholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 14 Side 16 Side 18

Tekst- og lokalsider Millimeterpriser til tekst- og rubriksider Specialmoduler Sektioner Indstik og sektioner M책nedsmagasinet Business-Syd Generelle betingelser for print Skala FM priser Radiospotproduktion jv.dk / bannerformater og priser Almindelige betingelser Ugeaviser priser


Syddanske Medier telefon 7912 4700 // annoncer@jv.dk

Side 3

Tekst- og lokalsider JydskeVestkysten

Priser pĂĽ hele, halve og kvarte sider Helside

Halvside – højformat

Halvside – tvÌrformat

4

INDLAND

TORSDAG 5. DECEMBER 2013

Retsudvalget ført bag lyset ,,

Format: 266 x 365 mm

Format: 131 x 365 mm

Folketingets Retsudvalg blev sidste ür bevidst ført pü vildspor i sagen om udvalgets besøg pü Christiania. Det fremgür af dokumenter og mails, som Berlingske har gennemgüet i kølvandet pü Jakob Scharffs afgang som chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET). Op til retsudvalgets bebudede besøg pü Christiania i februar sidste ür arbejdede justitsminister Morten Bødskov ihÌrdigt bag kulisserne pü at fü udskudt besøget. Men selv om den reelle ürsag til Bødskovs plan var, at Pia KjÌrsgaards (DF) deltagelse ifølge PET ville gøre besøget farligere for alle udvalgsmedlemmer og krÌve flere betjente, fik de 30 medlemmer af Folketingets Retsudvalg en helt anden begrundelse for flytningen

Med de oplysninger, der ligger nu, kan jeg ikke andet end at tolke det som, at Morten Bødskov i samarbejde med Anne Baastrup har vildledt Folketingets retsudvalg. KARSTEN LAURITZEN VENSTRES RETSORDFĂ˜RER

af besøget. Af en mail til retsudvalget, som Berlingske er i besiddelse af, fremgür det, at den davÌrende formand for Folketingets Retsudvalg, Anne Baastrup (SF), begrunder udskydelsen med, at davÌrende politidirektør i København, Johan Reimann, ikke kunne deltage i et tilstødende møde, og at udvalget i stedet kunne fü en gennemgang af det sükaldte Wendler Pedersen-

udvalgs rapport om efterretningstjenesterne. Ikke et ord om uro pĂĽ Christiania. Ikke et ord om Pia KjĂŚrsgaard. Det til trods for, at Baastrup var blevet orienteret af justitsministeren om det øgede trusselsniveau – men ikke om KjĂŚrsgaards deltagelse. Morten Bødskovs og Anne Baastrups hĂĽndtering af sagen ligner direkte vildledning af Folketinget, mener flere retsordførere fra begge sider af folketingssalen. Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, mener, at Bødskov og Baastrup sammen har vildledt Folketinget med en rĂŚkke ÂťsøforklaringerÂŤ. – Med de oplysninger, der ligger nu, kan jeg ikke andet end at tolke det som, at Morten Bødskov i samarbejde med Anne Baastrup har vildledt Folketingets retsudvalg, siger Karsten Lauritzen.

UprĂŚcise oplysninger Konfronteret med sagens dokumenter erkender Anne Baastrup, at hun har givet uprĂŚcise oplys-

J YDSKEVESTKYSTEN

Dovne Robert orker ikke tage sine plakater ned

Vildledt: Nye oplysninger sÌtter spørgsmülstegn ved justitsminister Morten Bødskovs (S) og udvalgsformand Anne Baastrups hündtering af Folketingets Christiania-besøg sidste ür. Af Carl Emil Arnfred emil@berlingske.dk Steen A. Jørgensen stjo@berlingske.dk og Sune Gudmundsson sugu@berlingske.dk

Kvartside

ninger til retsudvalget. – Mailen er uprĂŚcis. Det erkender jeg. Men jeg forstod pĂĽ Morten (Bødskov, red.), at det ikke var en god idĂŠ at videreformidle de her oplysninger. Jeg har siddet i kontroludvalget og siddet som retsudvalgsformand i et stykke tid, og nĂĽr jeg fĂĽr at vide, at der er forskellige grunde til, at PET ikke vil have, at de her oplysninger skal ud, sĂĽ ved jeg, at det handler om efterforskning eller andet, siger Anne Baastrup. Justitsminister Morten Bødskov (S) bestrider ikke, at der er blevet tilbageholdt oplysninger for Folketinget. – Retsudvalget har ikke fĂĽet det trusselsbillede, som lĂĽ bag udskydelsen af besøget pĂĽ Christiania. Men det er der en grund til, nemlig at jeg ikke mente og stadig ikke mener, at de oplysninger skal videregives, fordi det vil kompromittere efterretningstjenestens kilder og efterretninger, som er dens hjertekule, siger justitsministeren.

Af Merian Garde Gräs, bnb

Budskaber om ÂťMere kageÂŤ og ÂťOprør fra bundenÂŤ pryder fortsat lygtepĂŚle i Københavns Kommune. Selvom det er en uge siden, at Dovne Robert, ligesom samtlige andre kandidater til kommunal- og regionsrĂĽdsvalget, skulle have fjernet sine valgplakater, reklamerer han fortsat for sig selv i hovedstaden. – NĂĽr kommunen bliver irriteret over det, sĂĽ ringer de vel og siger, hvor plakaterne hĂŚnger, og at jeg skal tage dem ned. PĂĽ den mĂĽde slipper jeg for at køre rundt og kigge efter dem, siger Dovne Robert, der stillede op pĂĽ sin egen liste, men ikke blev valgt ind i BorgerreprĂŚsentationen. Robert Nielsen blev kendt som Dovne Robert, da han sidste ĂĽr stod frem i DR2programmet ÂťPĂĽ den 2. sideÂŤ og fortalte, at han hellere ville leve af kontanthjĂŚlp frem for at fĂĽ sig et lavtlønnet arbejde.

6

ESBJERG

ESB

FA K TA

Af Ken Mathiesen Tlf. 7912 4632, kma@jv.dk

Kampagnen

Esbjerg Kommune har sagt nej til, at kampagnen ÂťStemmer pĂĽ KantenÂŤ, som har til formĂĽl at fĂĽ udsatte grupper til at stemme ved kommunalvalget, kan hĂŚnge side om side med politikerne i lygtepĂŚlene. Og det har gjort byrĂĽdskandidat for Socialdemokraterne, Kim Eskesen, Vejrup, sĂĽ vred, at han de seneste dage har trodset kommunens afgørelse ved at hĂŚnge 50 plakater fra Stemmer pĂĽ Kanten op rundt om i hele kommunen. – Jeg synes det er vigtigt at bringe budskabet fra ÂťStemmer pĂĽ KantenÂŤ ud i befolkningen og derigennem hjĂŚlpe med at skabe fokus pĂĽ de mange mennesker, som ikke reelt deltager i vores demokrati, og som ofte bliver ramt, nĂĽr vi som politikere

â– Ved sidste valg var det ifølge kampagnen kun hver tredje kontanthjĂŚlpsmodtager, der satte kryds. Derfor er der lavet plakater med blandt andre kendisser som Linse Kessler og Peter Mygind som blikfang.

ByrĂĽdskandidat Kim Eskesen (S) giver pokker i kommunens afvisning af plakater fra kampagnen Stemmer pĂĽ Kanten, hvis initiativtager Lisbeth Zornig ses pĂĽ plakaten. Foto: Orla Lund

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Format: 266 x 180 mm

!4& 2(013/314(.,4&-2(0*' 3/32,34.2#3 /34'3/4.14$! /323043)3,4"*01(.0034*"4*)401! 40!4/34(.,4#2%)34/3, '3/4/3140.''3 40-)324 *#3214 3/32(*$4 4 %20314#+-&32 3,4#+.,/-,)4.$4*"+ )4$2.4%,/32&-0324 4*)4.14/3+1.)32,3 03+&4*"23113240-)4-4/3,4/-)-1.+34"*01(.0034*)4#+-&324-,12*/% 323141-+4/34'%+-) 3/32 4/324+-))324-43,4/-)-1.+4"*01(.003 2.4/3,4 4,*&3'#3240(.+4.++34&-2(0*' 3/324 .&343,4/-)- 1.+4"*01(.003 4*)4.+4(*''%,-(.1-*,4'3++3'4*$$3,1+-)3 ' ,/-) 3/324*)4&-2(0*' 3/3,4&-+4$23'*&324$*23)!4/-)-1.+1 %20314&-+4+ 234&-2(0*' 3/32,34.140 1134/3,4/-)-1.+3 "*01(.0034*" 40!4/34$!24*2).,-032314.+4/32304"*014 4*)4$!2 03,/14#30(3/3241-+4/32304'*#-+13+3$*, 4 &-04/34 ,0(324/31

Format: 131 x 180 mm %20314&-+4 +"34'3/4.14$!4/3,4/-)-1.+34"*01(.00341-+4.1 & 2343,4-,13)232314/3+4.$4/32304.2#3 /023/0(.#32 40-)32 *#3214 3/32(*$4 3,4+-),324'3)314.,/234'.-+0 013'32 *)4324+3113234.14.2#3 /34'3/ 43,/4/314%'-//3+#.214+ /32

FAKTA: %2032,34&.2324 ,4/.)

34$*23)!24"!4 #,3204(%20%0 .$/3+-,)04!#,34& 2(013/

314$ 2013 4'.,40(.+4324.14#301-++34314 3' 4'3/.2#3 /32 0-),.1%2 4 !4$!24'.,4/3,41-+03,/14 4*)4/323$1324(.,4& +"34'3/423013,4"!4(%2031 4 !4(%20314&-+4&-2(0*' 3/32 ,34+ 234.14-,01.++3234'3/.2#3 /320-),.1%23,4*)41-+23113 /3,4/-)-1.+34"*01(.00341-+4/32304#3 *&4 4%.,0314*'4/31432 314+-++343,(3+1'.,/0$-2'.43++3243,401 2234&-2(0*' 3/

%20314(.,4.$&-(+304 0*'4 (%20%0

$1324(%20314&-+4/3+1.)32,34 & 234-401.,/41-+4.14#2%)34/3, +*&"+-)1-)34/-)-1.+34"*01(.003 .,4&-+4$!4'3014%/4.$4/31 4 &-0 '.,4 .24$!314'3/.2#3 /32 0-),.1%23,4-,/3,4(%2031 .,4(.,4034'3234"!4 2 #,320 /( (%20%0

ÂŽ

ÂŽ 2 #,320 /( (%20%0 .,4(.,4034'3234"!4 0-),.1%23,4-,/3,4(%2031 '.,4 .24$!314'3/.2#3 /32 .,4&-+4$!4'3014%/4.$4/31 4 &-0 +*&"+-)1-)34/-)-1.+34"*01(.003 & 234-401.,/41-+4.14#2%)34/3,

$1324(%20314&-+4/3+1.)32,34

Ugedag

Side 3

Side 5

Helside 266 x 365 mm Format:

Hverdag

13179.990 x 365 mm Format: 91.190

48.395

43.995

Halvside

Hverdag

51.995

31.460

Lørdag/søndag/helligdag

anden begrundelse for flytningen af Folketingets Retsudvalg en helt re betjente, fik de 30 medlemmer udvalgsmedlemmer og krÌve fleville gøre besøget farligere for alle gaards (DF) deltagelse ifølge PET Bødskovs plan var, at Pia KjÌrsMen selv om den reelle ürsag til lisserne pü at fü udskudt besøget. Morten Bødskov ihÌrdigt bag kuste ür arbejdede justitsminister besøg pü Christiania i februar sidOp til retsudvalgets bebudede tiets Efterretningstjeneste (PET). Scharffs afgang som chef for Polinemgüet i kølvandet pü Jakob mails, som Berlingske har genDet fremgür af dokumenter og stiania. gen om udvalgets besøg pü Christe ür bevidst ført pü vildspor i saFolketingets Retsudvalg blev sid-

55.170

det sükaldte Wendler Pedersenstedet kunne fü en gennemgang af tilstødende møde, og at udvalget i Reimann, ikke kunne deltage i et litidirektør i København, Johan skydelsen med, at davÌrende poAnne Baastrup (SF), begrunder udmand for Folketingets Retsudvalg, gür det, at den davÌrende forBerlingske er i besiddelse af, fremAf en mail til retsudvalget, som af besøget.

sugu@berlingske.dk og Sune Gudmundsson stjo@berlingske.dk Steen A. Jørgensen emil@berlingske.dk Af Carl Emil Arnfred

VENSTRES RETSORDFĂ˜RER KARSTEN LAURITZEN

Folketingets retsudvalg. Baastrup har vildledt i samarbejde med Anne som, at Morten Bødskov andet end at tolke det ligger nu, kan jeg ikke Med de oplysninger, der

,,

at hun har givet uprĂŚcise oplysmenter erkender Anne Baastrup, Konfronteret med sagens doku-

steren. dens hjertekule, siger justitsminikilder og efterretninger, som er mittere efterretningstjenestens deregives, fordi det vil kompromener, at de oplysninger skal viat jeg ikke mente og stadig ikke Men det er der en grund til, nemlig delsen af besøget pĂĽ Christiania. trusselsbillede, som lĂĽ bag udsky– Retsudvalget har ikke fĂĽet det ketinget. tilbageholdt oplysninger for Fol(S) bestrider ikke, at der er blevet Justitsminister Morten Bødskov Anne Baastrup. efterforskning eller andet, siger ud, sĂĽ ved jeg, at det handler om have, at de her oplysninger skal skellige grunde til, at PET ikke vil og nĂĽr jeg fĂĽr at vide, at der er forsudvalgsformand i et stykke tid, troludvalget og siddet som retoplysninger. Jeg har siddet i kongod idĂŠ at videreformidle de her (Bødskov, red.), at det ikke var en der jeg. Men jeg forstod pĂĽ Morten – Mailen er uprĂŚcis. Det erkenninger til retsudvalget.

50.150

UprĂŚcise oplysninger

siger Karsten Lauritzen. vildledt Folketingets retsudvalg, arbejde med Anne Baastrup har det som, at Morten Bødskov i samnu, kan jeg ikke andet end at tolke – Med de oplysninger, der ligger ringerÂŤ. ketinget med en rĂŚkke ÂťsøforklaBaastrup sammen har vildledt FolLauritzen, mener, at Bødskov og Venstres retsordfører, Karsten ge sider af folketingssalen. mener flere retsordførere fra begdirekte vildledning af Folketinget, strups hĂĽndtering af sagen ligner Morten Bødskovs og Anne BaaKjĂŚrsgaards deltagelse. trusselsniveau – men ikke om justitsministeren om det øgede Baastrup var blevet orienteret af KjĂŚrsgaard. Det til trods for, at Christiania. Ikke et ord om Pia tjenesterne. Ikke et ord om uro pĂĽ udvalgs rapport om efterretnings-

28.600

og udvalgsformand Anne Baastrups hündtering af Folketingets Christiania-besøg sidste ür. Vildledt: Nye oplysninger sÌtter spørgsmülstegn ved justitsminister Morten Bødskovs (S)

Kvartside

0*'4 (%20%0 %20314(.,4.$&-(+304

39.995 net arbejde. frem for at fĂĽ sig et lavtlønre ville leve af kontanthjĂŚlp deÂŤ og fortalte, at han helleprogrammet ÂťPĂĽ den 2. sisidste ĂĽr stod frem i DR2som Dovne Robert, da han Robert Nielsen blev kendt tationen. valgt ind i BorgerreprĂŚsensin egen liste, men ikke blev ne Robert, der stillede op pĂĽ kigge efter dem, siger Dovper jeg for at køre rundt og dem ned. PĂĽ den mĂĽde sliphĂŚnger, og at jeg skal tage vel og siger, hvor plakaterne riteret over det, sĂĽ ringer de – NĂĽr kommunen bliver irsig selv i hovedstaden. reklamerer han fortsat for ve fjernet sine valgplakater, gionsrĂĽdsvalget, skulle hadater til kommunal- og resom samtlige andre kandiden, at Dovne Robert, ligeSelvom det er en uge sibenhavns Kommune. der fortsat lygtepĂŚle i Køog ÂťOprør fra bundenÂŤ pryBudskaber om ÂťMere kageÂŤ

45.595

26.000

Lørdag/søndag/helligdag

59.275

ført bag lyset 35.860 32.600 Retsudvalget

Hverdag

28.800

17.425

15.840

14.400

Lørdag/søndag/helligdag

32.830

19.865

18.060

16.420

4

INDLAND

Af Merian Garde Gräs, bnb

29.650

plakater ned tage sine orker ikke Robert Dovne TORSDAG 5. DECEMBER 2013

J YDSKEVESTKYSTEN

314+-++343,(3+1'.,/0$-2'.43++3243,401 2234&-2(0*' 3/ /3,4/-)-1.+34"*01(.00341-+4/32304#3 *&4 4%.,0314*'4/31432 ,34+ 234.14-,01.++3234'3/.2#3 /320-),.1%23,4*)41-+23113 +"34'3/423013,4"!4(%2031 4 !4(%20314&-+4&-2(0*' 3/32 0-),.1%2 4 !4$!24'.,4/3,41-+03,/14 4*)4/323$1324(.,4& 314$ 2013 4'.,40(.+4324.14#301-++34314 3' 4'3/.2#3 /32

131 x 180 mm Lokal 1 * Format:

.$/3+-,)04!#,34& 2(013/ 34$*23)!24"!4 #,3204(%20%0

1. sektion

JYDSKEVESTKYSTEN

Civil ulydighed: Kandidat til kommunalvalget, Kim Eskesen, trodser kommunens forbud og hĂŚnger plakater op fra kampagnen ÂťStemmer pĂĽ KantenÂŤ.

Rybners hjĂŚlper virksomheder med digital postkasse

266 x 180 mm Side 7 Format:

LĂ˜RDAG 16. NOVEMBER 2013

ByrĂĽdskandidat hĂŚnger ulovlige plakater op

%2032,34&.2324 ,4/.) FAKTA:

*)4324+3113234.14.2#3 /34'3/ 43,/4/314%'-//3+#.214+ /32 *#3214 3/32(*$4 3,4+-),324'3)314.,/234'.-+0 013'32 & 2343,4-,13)232314/3+4.$4/32304.2#3 /023/0(.#32 40-)32 %20314&-+4 +"34'3/4.14$!4/3,4/-)-1.+34"*01(.00341-+4.1

03,/14#30(3/3241-+4/32304'*#-+13+3$*, 4 &-04/34 ,0(324/31 "*01(.0034*" 40!4/34$!24*2).,-032314.+4/32304"*014 4*)4$!2 %20314&-+4+ 234&-2(0*' 3/32,34.140 1134/3,4/-)-1.+3 ' ,/-) 3/324*)4&-2(0*' 3/3,4&-+4$23'*&324$*23)!4/-)-1.+1 1.+4"*01(.003 4*)4.+4(*''%,-(.1-*,4'3++3'4*$$3,1+-)3 2.4/3,4 4,*&3'#3240(.+4.++34&-2(0*' 3/324 .&343,4/-)- 323141-+4/34'%+-) 3/32 4/324+-))324-43,4/-)-1.+4"*01(.003 03+&4*"23113240-)4-4/3,4/-)-1.+34"*01(.0034*)4#+-&324-,12*/% 3,4#+.,/-,)4.$4*"+ )4$2.4%,/32&-0324 4*)4.14/3+1.)32,3 '3/4/3140.''3 40-)324 *#3214 3/32(*$4 4 %20314#+-&32 /323043)3,4"*01(.0034*"4*)401! 40!4/34(.,4#2%)34/3, !4& 2(013/314(.,4&-2(0*' 3/32,34.2#3 /34'3/4.14$! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

15.895

med digital postkasse Rybners hjĂŚlper virksomheder ramt, nĂĽr vi som politikere mokrati, og som ofte bliver ke reelt deltager i vores demange mennesker, som ikpe med at skabe fokus pĂĽ de ningen og derigennem hjĂŚlmer pĂĽ KantenÂŤ ud i befolkbringe budskabet fra ÂťStem– Jeg synes det er vigtigt at hele kommunen. mer pĂĽ Kanten op rundt om i hĂŚnge 50 plakater fra Stemmunens afgørelse ved at ste dage har trodset komrup, sĂĽ vred, at han de senekraterne, Kim Eskesen, Vejkandidat for SocialdemoOg det har gjort byrĂĽdslygtepĂŚlene. om side med politikerne i nalvalget, kan hĂŚnge side til at stemme ved kommuformĂĽl at fĂĽ udsatte grupper mer pĂĽ KantenÂŤ, som har til nej til, at kampagnen ÂťStemEsbjerg Kommune har sagt

skal spare penge, begrunder Kim Eskesen, der desuden mener, at plakaterne fra Stemmer pĂĽ kanten overholder alle de retningslinjer, der er beskrevet i vejledningen fra kommunen om opsĂŚtning af valgplakater.

Müsk sanktion Han bedyrer samtidig, at han er klar til at tage konsekvensen, hvis kommunen udsteder en bøde pü 50 kro-

ner per plakat, der pilles ned. Mens fem Syd- og Sønderjyske kommuner har tilladt plakater fra Stemmer pü Kanten, har Esbjerg Kommune sammen med Fanø og Haderslev afvist kampagnen. Hos kommunens Vej & Park-afdeling oplyser vejchef Søren Schrøder, at kommunen ikke i sig selv har taget stilling til kampagnen, og at den som vejmyn-

dighed støtter sin afvisning pĂĽ et brev fra Vejdirektoratet, der ikke opfatter Stemmer pĂĽ Kanten som valgplakater. – Vi har dog i vores afslag skrevet, at de er velkomne til at ophĂŚnge plakater pĂĽ bibliotekerne og i borgerservice, siger Schrøder. Han ønsker ikke at forholde sig til, om kommunen evt. vil sanktionere Kim Eskesens handling.

FĂŚrre penge til 800 unge pĂĽ kontanthjĂŚlp Reform: KontanthjĂŚlpsmodtagere under 30 ĂĽr, der kan pĂĽbegynde uddannelse inden for et ĂĽr eller umiddelbart kan gĂĽ i arbejde, vil fĂĽ fĂŚrre penge udbetalt.

,,

Af Hans Jørn Kristensen redaktion.esbjerg@jv.dk

ESBJERG: KontanthjĂŚlpsreformen, som gĂŚlder fra den 1. januar, betyder fĂŚrre penge for op mod 800 unge i Esbjerg Kommune. Reformen betyder for eksempel at kontanthjĂŚlpsmodtagere under 30 ĂĽr, der kan pĂĽbegynde uddannelse inden for et ĂĽr eller umiddelbart kan gĂĽ i arbejde, vil fĂĽ fĂŚrre penge udbetalt. – I første omgang tager vi orienteringen til underretning i arbejdsmarkedsudvalget, men vi vil følge udviklingen tĂŚt. Vi kan vĂŚre bekymrede for, at ressour-

bekymrede for, at ressourviklingen tĂŚt. Vi kan vĂŚre valget, men vi vil følge udning i arbejdsmarkedsudorienteringen til underret– I første omgang tager vi fĂĽ fĂŚrre penge udbetalt. delbart kan gĂĽ i arbejde, vil inden for et ĂĽr eller umidkan pĂĽbegynde uddannelse modtagere under 30 ĂĽr, der sempel at kontanthjĂŚlpsReformen betyder for ekEsbjerg Kommune. penge for op mod 800 unge i 1. januar, betyder fĂŚrre formen, som gĂŚlder fra den ESBJERG: KontanthjĂŚlpsreredaktion.esbjerg@jv.dk Af Hans Jørn Kristensen

Vi kontakter alle under 30 ĂĽr, som i dag modtager kontanthjĂŚlp for at fortĂŚlle, hvad reformen betyder for dem. HENRIK VALLĂ˜ (K), FORMAND FOR ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

cestÌrke borgere kan havne i en økonomisk vanskelig situation, fordi man motiverer ved at skÌre i borgernes indtÌgt, siger formand for

indtÌgt, siger formand for rer ved at skÌre i borgernes tuation, fordi man motivei en økonomisk vanskelig sicestÌrke borgere kan havne MARKEDSUDVALGET FORMAND FOR ARBEJDS-

dem. HENRIK VALLĂ˜ (K), men betyder for tĂŚlle, hvad refortanthjĂŚlp for at fordag modtager konunder 30 ĂĽr, som i Vi kontakter alle

,,

udvalget Henrik Vallø (K). For eksempel vil nogle ikke lĂŚngere modtage kontanthjĂŚlp, men derimod uddannelseshjĂŚlp. – Vi kontakter alle under 30 ĂĽr, som i dag modtager kontanthjĂŚlp for at fortĂŚlle, hvad reformen betyder for dem, siger Henrik Vallø. PĂĽ den mĂĽde hĂĽber han, at nedgangen i indtĂŚgter ikke kommer bag pĂĽ nogen. I januar tager kommunen kontakt til alle samlevende kontanthjĂŚlpsmodtagere over 25 ĂĽr. Fra den dato har samlevende par pligt til at forsørge hinanden, efter samme regler, som i dag gĂŚlder for ĂŚgtefĂŚller.

gĂŚlder for ĂŚgtefĂŚller. samme regler, som i dag forsørge hinanden, efter samlevende par pligt til at over 25 ĂĽr. Fra den dato har kontanthjĂŚlpsmodtagere kontakt til alle samlevende I januar tager kommunen kommer bag pĂĽ nogen. nedgangen i indtĂŚgter ikke PĂĽ den mĂĽde hĂĽber han, at for dem, siger Henrik Vallø. le, hvad reformen betyder kontanthjĂŚlp for at fortĂŚl30 ĂĽr, som i dag modtager – Vi kontakter alle under dannelseshjĂŚlp. tanthjĂŚlp, men derimod udke lĂŚngere modtage konFor eksempel vil nogle ikudvalget Henrik Vallø (K).

Lokal 2 **

kan gĂĽ i arbejde, vil fĂĽ fĂŚrre penge udbetalt. pĂĽbegynde uddannelse inden for et ĂĽr eller umiddelbart Reform: KontanthjĂŚlpsmodtagere under 30 ĂĽr, der kan

unge pü kontanthjÌlp FÌrre penge til 800 udsteder en bøde pü 50 krokvensen, hvis kommunen han er klar til at tage konseHan bedyrer samtidig, at

MĂĽsk sanktion opsĂŚtning af valgplakater. ningen fra kommunen om jer, der er beskrevet i vejledholder alle de retningslinfra Stemmer pĂĽ kanten overuden mener, at plakaterne der Kim Eskesen, der desskal spare penge, begrun-

nen, og at den som vejmynhar taget stilling til kampagkommunen ikke i sig selv chef Søren Schrøder, at Park-afdeling oplyser vejHos kommunens Vej & nen. Haderslev afvist kampagmune sammen med Fanø og pü Kanten, har Esbjerg Komladt plakater fra Stemmer derjyske kommuner har tilned. Mens fem Syd- og Sønner per plakat, der pilles

Eskesens handling. evt. vil sanktionere Kim de sig til, om kommunen Han ønsker ikke at forholservice, siger Schrøder. bibliotekerne og i borgertil at ophĂŚnge plakater pĂĽ skrevet, at de er velkomne – Vi har dog i vores afslag kater. mer pĂĽ Kanten som valgplatet, der ikke opfatter StempĂĽ et brev fra Vejdirektoradighed støtter sin afvisning

13.670

Foto: Orla Lund

ses pĂĽ plakaten. tivtager Lisbeth Zornig pĂĽ Kanten, hvis initiakampagnen Stemmer visning af plakater fra ker i kommunens afEskesen (S) giver pokByrĂĽdskandidat Kim

16.200

13.900

10.150

9.050

fang. og Peter Mygind som blikkendisser som Linse Kessler vet plakater med blandt andre satte kryds. Derfor er der lakontanthjĂŚlpsmodtager, der ge kampagnen kun hver tredje â– Ved sidste valg var det iføl-

Kampagnen

Tlf. 7912 4632, kma@jv.dk Af Ken Mathiesen

FA K TA

ulovlige plakater op 10.295 9.160 ByrĂĽdskandidat hĂŚnger

ÂťStemmer pĂĽ KantenÂŤ. Civil ulydighed: Kandidat til kommunalvalget, Kim Eskesen, trodser kommunens forbud og hĂŚnger plakater op fra kampagnen

6

ESBJERG

5.595 5.754

ESB

LĂ˜RDAG 16. NOVEMBER 2013

JYDSKEVESTKYSTEN

4.495

4.615

* Lokal 1: Aabenraa, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Varde. ** Lokal 2: Billund, Vejen, Tønder. Alle priser er inklusive 4 farver. Eksklusive moms og produktion.


Syddanske Medier telefon 7912 4700 // annoncer@jv.dk

Side 4

Millimeterpriser til tekst- og rubriksider JydskeVestkysten Tekstsider hverdag 1. sektion

Business

Fri Fredag

Lokal 1 *

Lokal 2 **

27,50

23,35

17,95

7,40

5,90

Pris pr. mm 4 farver

+ 50% - maks. kr. 6.500

Tekstsider lørdag, søndag, helligdag 1. sektion

Business

Liv Lørdag, Magasinet, Kørgodt, Rejsgodt, Bogodt

Lokal 1 *

Lokal 2 **

31,35

23,35

17,95

7,60

6,10

Pris pr. mm 4 farver

+ 50% - maks. kr. 6.500 * Lokal 1: Aabenraa, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Varde. ** Lokal 2: Billund, Vejen, Tønder. Særplacering: + 30% Ved tilkøb af flere lokaludgaver: 1. udgave - fuld pris for den dyreste. Efterfølgende udgaver, standby inden for en uge, netto kr. 2,00 pr. mm inkl. 4 farver.

Rubrik Døds- og takannoncer samt øvrige annoncer ved dødsfald

Blandede Bekendtgørelser Tvangsauktioner Køb & Salg Undervisning & Kurser

Auto Ferie & Rejser Ta’ i byen Ejendomme

(A) TopJob (B) Særlige stillinger (C) Div. stillinger: Handel & Kontor Håndværk & Industri Offentlige Hotel & Restaurant Husligt erhverv Andre stillinger Landbrug

Hverdag Pris pr. mm

10,90

13,95

9,95

(A) 27,50 (B) 24,35 (C) 23,30

Lørdag/søndag/helligdag Pris pr. mm

12,05

14,65

10,95

(A) 32,80 (B) 28,60 (C) 25,40

4 farver

+ 50% - maks. kr. 6.500 Produktion af annoncemateriale: kr. 0,50 pr. millimeter. Alle priser er eksklusive moms og produktion.


Syddanske Medier telefon 7912 4700 // annoncer@jv.dk

Side 5

Specialmoduler JydskeVestkysten Forside

Lokalforside

JydskeVestkysten TĂ˜NDER

SAMMEN OM DET LOKALE

JydskeVestkysten

8-9 INDLAND

19 SPORT

AfhĂŚngig af alkohol?

Mindst fire ulve i Danmark

Forslag: Skolerne bør kønsopdeles

E

ndnu en massiv storm rammer landet i dag. Det sker, bare fem uger efter at den seneste storm hĂŚrgede, og det betyder, at de skader, oktober-orkanen forvoldte, ikke er udbedret endnu.

Af Anne Kleemeyer Kiil og Søren Lund Nielsen

70 20 72 70

GRATIS anonym rĂĽdgivning

10-11 INDLAND

Derfor forventer beredskaber rundt om i landsdelen, at Bodil, som dagens orkan kaldes, giver store skader. BaneDanmark melder allerede nu om Ìndrede køreplaner, og pü Rømø er man parat

Kommunalvalg: Koldings unge tog godt imod den stemmebus, som i et par blev sendt ud til dem for at fĂĽ dem til at stemme ved kommunalvalg.

til at evakuere udsatte omrüder. Stilladser, trampoliner og drivhuse er blevet sikret af dem, der blev ramt hürdt sidste gang. De fleste erkender, at der ikke er andet at gøre end at vente og krydse fingre.

Stem personligt pĂĽ

Tine Roos Nørgaard

– men jeg drikker ikke mere

Minnesota-behandling har hjulpet ere tusinde afhĂŚngige til et bedre liv – uden afhĂŚngighed af alkohol eller medicin. Behandlingscenter Tjele er Danmarks største og mest erfarne behandlingscenter

Vi taler naturligvis dansk - nu ogsĂĽ med tilskud fra Sygeforsikringen danmark.

Ole�Bogart�Michelsen

Die Brille GmbH & Co. KG (/1$ $5$/ 6 .$,/!#$/ 1/!00$ 6 *$,0"2/&

Placering Format

Casey Affleck spiller en privatdetektiv fra Boston, der arbejder pü den spegede sag om bortførelsen af en fireürig pige. Storebror Ben Affleck er instruktør pü denne filmatisering af Dennis Lehanes bestseller. Da den fireürige Amanda McCready forsvinder sporløst fra sit hjem i et af Bostons hürdkogte arbejderkvarterer, og politiet ikke synes at gøre de store fremskridt i sagen, hyrer pigens tante, Beatrice McCready, privatdetektiverne Patrick Kenzie og Angie Gennaro.

Moralsk dilemma Efterhünden som Kenzie og Gennaro begynder at trÌnge til bunds i kidnapningsaffÌren, bliver de konfronteret med narkohandlere, gadebander og pÌdofile, men netop som de stür overfor at kunne opklare sagen, bliver de viklet ind i et net af korruption, som bringer dem i et moralsk dilemma, der vil kunne ødelÌgge deres forhold.

Instruktøren Affleck Udover at vÌre stjerne i film som "Armageddon", "Pearl

Gode prĂŚstationer Casey Affleck, der modtog en Oscar-nominering for sin rolle i "Mordet pĂĽ Jesse James af kujonen Robert Ford", leverer en ligeledes stĂŚrk indsats i "Gone Baby Gone". Michelle Monaghan ("Source Code") spiller hans partner, mens Amy Ryan ("Escape Plan") modtog en Oscar-nominering for sin

Den desperate mor, Helene McCready (Amy Ryan), søger hjÌlp hos privatdetektiven Patrick Kenzie (Casey Affleck), da hendes lille datter bliver kidnappet. FOTO: SBS overbevisende prÌstation som den bortførte piges noget blakkede mor. Desuden byder rollelisten pü velspillende veteraner som Morgan Freeman, Ed Harris og Amy Madigan.

Casey Affleck er nu pü rollelisten i Batman-intruktøren Christopher Nolans stort anlagte science fictionfilm "Interstellar", mens Ben Affleck trÌkker i flagermuskostumet pü den kommende

"Batman vs. Superman". Zack Snyder er instruktør pü filmen, som vi mü vente helt til 2015 med at se. Kanal 4 lørdag kl. 21.00

LEGOÂŽ Opbevaringskasser fra 69,95 kr

Vi er et selvstĂŚndigt, effektivt og et smilende team med servicen i top

â˜ş

LK Rengøring

v/ Lone Kølskov Klintevej 3, 6000 Kolding Tlf. 40 82 18 12 www.lk-rengoring.dk

Find hele kollektionen hos:

Nu kan din virksomhed gĂĽ til filmen

Vendersgade 18, Fredericia roomcph.com

- hurtigt, nemt og til en overkommelig pris

www.haderslev-isolering.dk simplifying IT

Efterisoler din hulmur med Polystyren (Flamingo) og fü op til 3.000 kr. i co2 tilskud! Isoler dit loft med papirisolering og spar penge pü varmeregningen. Loft/hulmursisoleringen er tjent hjem i løbet af 1 til 3 ür!

Kontakt 4033 3784

www.tjele.com

Kren Petersen - Starup Skolevej 8 6100 Haderslev - Tlf.: 40 33 37 84 E-mail: info@haderslev-isolering.dk

"Det er os der kører rundt med jern pü"

Bundmodul Bundmodul

Topmodul

tryk, at rigtig mange unge, som ikke var interesseret i kommunalvalget er blevet opildnet til at stemme, fordi nogle kammerater skulle derud, siger Jørn Pedersen.

JydskeVestkysten

Harbor" og "Paycheck" har Ben Affleck skrevet manuskript til den roste "Good Will Hunting", som indbragte ham en Oscar. Affleck har ogsü leveret manuskriptet til denne komplekse, atmosfÌremÌttede thriller, hvor han desuden debuterer som instruktør. Manuskriptet er baseret pü en roman af Dennis Lehane, som tidligere har leveret forlÌg til sü mesterlige film som Clint Eastwoods "Mystic River" og Martin Scorseses "Shutter Island".

CHRISTIAN KLOPPENBORG -SKRUMSAGER

Med professionelle ďŹ lmoptagelser fra SDM FILM skaber du mere liv i din interne og eksterne kommunikation. Du fĂĽr bĂĽde optagelser og redigering i høj kvalitet. Uden besvĂŚr. Og til en overkommelig pris.

PATIENTEN I CENTRUM

Scan QR-koden med din smartphone og tryk pĂĽ play – og fĂĽ en kort prĂŚsentation af SDM FILM og idĂŠen med â€?En optagelse – mange mulighederâ€? Du kan ogsĂĽ se ďŹ lmen pĂĽ www.sdmďŹ lm.dk. Kontakt salgskonsulent Rikke Meier Poulin og fĂĽ mere information om mulighederne.

Knauf Insulation, verdens største producent af isoleringsmateriale af mineraluld til indblÌsning. Supafil Frame kan anvendes til isolering af loftsrum i büde nye og eksisterende konstruktioner.

Døgntelefon 70 20 40 80

!& 3$# 7"+!,#0&9/#$, 6 $# 0(#$, !% !.-1$)$1 6 *%

6 444 #($ "/(**$ &+"' #$

Men borgmester Jørn Pedersen (V) stiller sig allerede positivt overfor at sende bussen ud nĂŚste gang, der er kommunalvalg. – Det lyder som et højt antal, og det er mit klare ind-

Fagligt:

Fra privat, landbrug og industri købes. Ă…ben lørdag fra kl 9.00 til 13.00. Ved afhentning min. 1 ton. Kontakt tlf. 60 65 21 64

Jeg er alkoholiker

DAME- OG HERRESTEL MED REFLEKSBEHANDLEDE PLASTGLAS I DIN STYRKE +/- 4,0. CYL. 2,0 FĂ…S OGSĂ… MED ENKELTSTYRKE KUN KR. KUN KR. 1.499,00 1.499,-

hos kun os kun hos os 2.270,kr. 2.270,. kr. og glas stel stel og

forholde sig til vigtigheden af at stemme, siger Rikke Laigaard-Andersen. Man har endnu ikke gjort op, hvor mange ressourcer, kommunen har brugt pĂĽ at sende stemmebussen ud.

• kvalificeret rengøring • 20 ĂĽrs erfaring • privat og erhvervserfaring • slut- / hĂĽndvĂŚrker rengøring • trappevask • vinduesvask

METALSKROT

FOTO: SĂ˜REN GYLLING

Rikke Laigaard-Andersen fortĂŚller her elever pĂĽ sprogskoFoto: Ludvig Dittmann len om stemmebussen.

SJĂ˜LUND: En 18-ĂĽrig kvinde fra Kolding blev ved 20-tiden fredag aften alvorligt kvĂŚstet, da hun forulykkede med sin bil pĂĽ Sjølundvej i Sjølund. Hun kom kørende i nordvestlig retning, da hun mistede herredømmet over bilen. Den kom ud i rabatten, hvor bilen ramte et trĂŚ. Sammenstødet var sĂĽ voldsomt, at bilen trillede rundt og landede pĂĽ taget. Den 18-ĂĽrige kvinde blev af Falck kørt til Kolding Sygehus. Hun havde punkteret en lunge, pĂĽdraget sig hovedlĂŚsioner, brĂŚkket bĂŚkkenet og den anden lunge var klappet sammen. Vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi oplyser, at kvinden er udenfor livsfare. I forbindelse med ulykken tog politiet en blodprøve pĂĽ kvinden, da der kunne vĂŚre mistanke om spirituskørsel.

De to detektiver, der danner par bĂĽde professionelt og privat,indrømmerĂĽbent,atdeikke hardenstoreerfaringmedbortførelsessager. Der er imidlertid to grunde til at McCreadyfamilien alligevel ønsker dem pĂĽ sagen – de tilhører ikke politistyrken,ogdeharetindgĂĽende kendskab til Bostons underverden, hvor de har kontakter, som politiet ikke kan benytte sig af.

RENGĂ˜RING MED Ă˜JE FOR DETALJER

Jeg er imod heldagsskolen og tvungne �������������� ���������������

6 & 8 TĂ˜NDER

â– SĂĽ mange stemte i bussen: Designskolen/sprogskolen: 31 IBC: 100 UC-Syd: 22 SDU: 15 Munkensdam Gymnasium: 34 Hansenberg Organia: 26 VUC & HF: 85 Hansenberg Vitia: 79 Kolding Gymnasium: 63

TV&RADIO

TV I DAG: Dramaet "Gone Baby Gone" er en af den slags film, som sniger sig ind under huden og formĂĽr at overraske undervejs.

Af Niels Gandrup Tlf. 7211 4203, nga@jv.dk

Stemmebussen

Forholdt sig til valg Da kommunen ikke tidligere har sendt stemmebusser, har man ikke noget at sammenligne stemmetallet med, men Rikke LaigaardAndersen er tilfreds med antallet. – Jeg tĂŚnker, at den var pĂŚnt besøgt. Stemmebussen har ogsĂĽ fĂĽet en del til at

Den rullende stemmebus med indbyggede stemmebokse, som i et par uger har kørt rundt til Koldings uddannelsessteder, var populÌr blandt de unge. Bussen kørte fredag sin sidste tur, og en optÌlling viser, at 455 borgere har vÌ-

Meteorologerne melder om storm med vindstød af orkanstyrke, og derfor bør man tage sine forholdsregler. Det er lige prĂŚcis, hvad de to tĂŚkkemĂŚnd Thomas Hvid og Kasper Stein fra Ballum TĂŚkkeforretning har gjort. De tager ingen chancer, og i gĂĽr eftermiddag havde de derfor travlt med at sikre alt, hvad der sikres kunne, pĂĽ det hus i Ballum, de er i gang med at tĂŚkke for tiden. – Vi piller alt stilladset ned, sĂĽ der ikke er noget løst tilbage, fortalte Kasper Stein.

Kvinde kvĂŚstet

FA K TA

ret inde i bussen for at sÌtte sit kryds til kommunalvalget, der finder sted den 19. november. Mület med bussen er at fü flere unge til at stemme ved dette valg. Stort set alle de 455 var unge – kun enkelte var for eksempel ansatte pü uddannelsesstederne, fortÌller Rikke Laigaard-Andersen, der koordinerer valget i Kolding Kommune.

Af Lotte Højstrøm Tlf. 7211 4222, lho@jv.dk

TĂŚkkemĂŚnd tager ingen chancer

FLERSTYRKE BRILLER

KOLDIN G . CHR ISTIAN S FELD . VAMDRUP . LUN DERS KOV . VEJEN

Stemmebus var populĂŚr blandt unge

WWWW.BHCS.DK / DĂ˜GNTELEFON

Oktober-stormen kan gøre Bodil temmelig voldsom

LĂ˜RDAG 16-11-13

PĂĽ sporet af en beskidt business

6 KOLDING

S Ă˜N DAG 10 -11-13

STIEN fra kaos til fornyet livskvalitet i roligt miljø og skønne omgivelser, professionelt team af behandlere, lÌge m.m., uforpligtende forbesøg, smertefri afrusning.

Stine kĂŚmper for Danmark og parfoldet

DER BLEV STEMT I BRÆNDKJÆR MED KLIKKERE

KOLDING

TORSDAG 05-12-13

UDGAVE 7 . UGE 49 23. Ă…RG. . NR. 339 . PRIS: 22,00 KR. (FRA 10,54 VED Ă…RSABONNEMENT) JV.DK 6 INDLAND

TV-program

Rikke Meier Poulin Telefon +45 7211 4210 Mobil +45 4162 0863 Mail rmp@jv.dk

REGIONSRĂ…DET

Topmodul (side 3)

Bundmodul (forside)

Topmodul

Topmodul

Bundmodul Bundmodul

51 x 60

266 x 50

131 x 50

86 x 75

86 x 75

41 x 50

266 x 75

266 x 180

266 x 50

Pris hverdag

2.195

12.595

6.995

Pris lørdag, søndag og helligdag

2.495

14.395

7.995

Alle dage 1.395

Alle dage 1.995

Alle dage 695

Alle dage 3.495

Alle dage 7.995

Alle dage 3.495

Vejret

BRÆNDEOVNE - Spar op til 50% pü udstillingsmodeller i butikken.

Vi skal have plads til nye modeller. Jøtul – Scan – Viking m. . Oplev den nye afdeling med pilleovne.

Regionen i dag

FRISK

Søndag

Mandag

Tirsdag

Torsdag

LET

FRI SK

FRISK

FRI SK

VN JÆ

VN JÆ

15

10

10

5

10

0 -5

10

HĂ… RD

8

Mest skyet med mulighed for byger. Temp. omkring 10 grader og frisk til hĂĽrd vind fra sydvest. I nat mest skyet og stedvis lidt regn. Temp. mellem 7 og 10 grader.

10

10

FRISK

Solen

MĂĽnen

I Esbjerg gĂĽr solen i dag ned kl. 16.16 og stĂĽr op i morgen kl. 08.04 Dagens lĂŚngde er 8 timer og 12 minutter Den er aftaget med 9 timer og 13 minutter

Højvande

I Esbjerg gür münen ned kl. 06.28 og stür op kl. 15.53. Sidste kvarter 25/11 Nymüne 3/12 Første kvarter 9/12 Fuldmüne 17/11

S VÆR

Nedbør mült i gür frem til kl. 07.00 november müned til dato november müned sidste ür Gennemsnit for november 160

Hvide Sande 02:00 Esbjerg 01:40 Ribe 01:20 Ballum 01:30 Havneby 01:30

80 13:50 14:00 13:50 13:40 13:40

01:40 VidĂĽ 10:30 Ă…rhus 10:20 Ballen Fredericia 10:00 Slipshavn 11:50

13:50 22:00 22:10 23:20 -:-

40 0 Esbjerg

Skrydstrup

Fra bund til top med tre millioner svømmetag

Rabbiner fandt halv million i skrivebord

STORBRITANNIEN: 32-ĂĽrige Sean Conway har som den første nogensinde svømmet hele søvejen langs den britiske vestkyst fra Lands End i det sydlige England til John O’Groats pĂĽ den nordlige spids af Skotland, skriver BBC. Cheltenham-borgeren satte ud fra Cornwall i Sydengland 30. juni og tog sit sidste svømmetag ved John O’Groats mandag. Sean Conway har ifølge egen vurdering brugt cirka tre millioner svømmetag pĂĽ at tilbagelĂŚgge de 1.448 kilometer. – Det hĂĽrdeste har vĂŚret vejret, kulden og brandmĂŚndene. Jeg er blevet nødt til at vokse det her latterlige skĂŚg for at beskytte mig mod stikkene, siger den britiske supersvømmer med det markante, rødlige fuldbnb skĂŚg.

USA: Hvis du fandt en halv million kroner i et skrivebord, ville du sĂĽ beholde pengene? Det spørgsmĂĽl kan Noah Muroff fra New Haven i Connecticut svare klart nej til. I september erhvervede den unge rabbiner sig et brugt skrivebord for den nette sum af 150 dollars – godt 800 kroner – men møblet viste sig ved nĂŚrmere eftersyn at indeholde langt større vĂŚrdi. Bagerst i den ene af skrivebordsskufferne lĂĽ en plastikpose med intet mindre end 98.000 dollar, cirka 550.000 kroner. Da Noah Muroff sĂĽ pĂĽ sin kone umiddelbart efter det usĂŚdvanlige fund, skulle de ifølge rabbineren begge have udbrudt: ÂťVi kan ikke beholde de her penge!ÂŤ. Derfor kørte han tilbage til den kvinde, som havde solgt ham skrivebordet, for at aflevere pengene. Kvinden har efterbnb følgende svaret med et takkebrev.

DAG E N S X O R D

KegnĂŚs

Amsterdam Antalya Athen Bangkok Beijing Berlin Bruxelles Cairo Cape Town Eilat Gran Canaria Helsingfors London Los Angeles Madrid Malaga Moskva New York Nice Nuuk Oslo Paris Phuket Reykjavik Rom Stockholm Sydney Tokyo Tunis Wien

Dag 7 21 15 29 13 5 4 25 18 29 23 8 8 19 10 15 3 13 16 -11 8 7 29 3 17 10 19 15 19 11

Nat 5 13 13 24 2 2 3 13 17 18 20 6 2 14 3 6 2 5 13 -14 4 3 25 1 13 6 17 7 10 7

4XL]

Sport & fritid ¡ I hvilket land bor landstrÌner Morten Olsen? Natur ¡ Pü hvilken ø lever lemuren som det eneste sted pü Jorden? Aktuelt ¡ Hvilket land har det største forsvar af Belgien, Schweiz og Sverige? Historie ¡ Hvad kaldes et kÌlderrum i en fÌstning beregnet til kaserne eller magasin? Gossip ¡ Har tidl. fodboldspiller Allan Simonsen 4 døtre eller sønner? Mad & drikke ¡ Hvor mange skiver kødpülÌg spiser hver dansker i gennemsnit pr. dag?

LĂ˜RDAGSKRYDS I

N T R O D U K T

D E J E E J E

PLETSKUD

BUS

N

Elefanter pükørt

S

I

I

O P N Ă… A

A K N E N I

I G L E F F U T

H E G N

S K O O U

R E G I Y I

E S

T E A

I

G

BEďšş HEKTOďšş FORTOLKďšş KAN MAN SVALE STEMME LITER NINGEN ANE

Æ T

KLISTERďšş PAPIR

ARM

VÆSNER

HULE TEET GIFTE

BEKRÆF TELSE DOPING MIDDEL SYMBOL

AF RETNING DEL RIGET

VELBEďšş HAGET

ANTAL

Foto: AFP/Scanpix

INDďšş GANG www.tankesport.dk

SPISE

ÆRA

GENďšş TAGNE

MUSIK UDTRYK ANLÆG

ARVEďšş LADER

APPELďšş LERE

BEHOLDďšş NINGEN UGUDEďšş LIGE

N G I

BEFALET

HJEMME

Ă…

BEďšş ARBEJDE

KLAMT

T

LAST

T Y L

O I

E P O

S F R

K U K E R O T

E G E G R E N

I

T

PLUSSE

HÆST

L O S T I

S K E

LĂ˜N

S E E R www.tankesport.dk

Herhjemme er det oftest køer, der bliver pükørt af tog, i Indien kan det lige sü vel vÌre elefanter som pü billedet her, hvor indiske skovfolk undersøger liget af en elefant pü en jernbanebro i landsbyen Jaldhaka i det østlige Bengalen. Mindst syv elefanter blev pükørt af et højhastighedstog, mens de passerede jernbanesporene nÌr broen.

KÆR

KONDI

E R I

T

O P A D

Ă˜ S E N

S T R E T

K Æ K

M O A

E N S O M

L

E G E D Ă˜ R U N

E M A N E R E

E D D A

R A P S E T V

R

E V E R T

I G U

T A K

O N

I O N S U G E

E R R O R A M O U R Ă˜ S

N A T O

T O T

E S K G

KOMMES I BADEďšş KARRET

31

30

T Æ L L E

FULD AF SKRAMďšş DRENG MER

TRÆ SORT

Søndag: Nogen sol. Temp. op til 10 gr. JÌvn vind fra nordvest. Mandag: Mest skyet. Temp. op til 8 gr. JÌvn vind fra syd. Tirsdag: Byger. Temp. op til 8 gr. Let vind fra sydvest. Onsdag: Regn. Temp. op til 8 gr. JÌvn vind fra nordvest. Torsdag: Skyet. Temp. op til 9 gr. JÌvn vind fra nordvest.

120

S UDOKU

SLÆB SMAGSďšş PRĂ˜VE

5 0

10

10

LUFFE

10 10

VN JÆ

HĂ…RD

10

10

JÆVN

10

10

10

10

I dag

253

ISSN: 1398-5523

Verden V rundt

Tempe Temperatur mĂĽlt i gĂĽr frem til kl. 7. Maksimum Minimum Normal for november 15

10

10

Børsside

Esbjerg 5 7 0 8 9 83 2 5 02 6 3

Fakta F Onsdag

10 10

10

Indland, Udland, Debat, Navne, Sport, Business

00046 Vejlevej 336, Bramdrupdam, 6000 Kolding, tlf. 7556 9362 Ă…bningstider: mandag-fredag kl. 12.00-17.00. Lørdag kl. 10.00-13.00.

Vejret de nÌste fem døgn 10

10 10

10 10

www.pib.dk ¡ 691

! ejere

Vejret 16. november 2013

1: Belgien. 2: Madagaskar. 3: Schweiz. 4: Kasemat. 5: Døtre. 6: 2,6

Nye

Kryds og TvĂŚrs

Løsningen sendes til Lørdagskryds, Postboks 500, 6701 Esbjerg, sü vi har den med morgenposten senest onsdag eller afleveres til en af lokalredaktionerne senest tirsdag kl. 9.00. Du kan ogsü indtaste løsningen pü www.jv.dk/konkurrencer og som kodeord angive det øverste vandrette ord fra venstre hjørne Der trÌkkes lod om Ên prÌmie pü 200 kr., to pü hver 100 kr., Ên pü 75 kr. og Ên pü 50 kr. Vindernavnene bringes pü lørdag.

Lørdagsvindere: 9. november:

200 kr.: Inga Bøttcher, Parkvej 28, Rødekro 100 kr.: Rikke L. Christensen, Jens Kusksvej 26, TjĂŚreborg 100 kr.: Ruth Aagaard, GI. Kongevej 11 F, Tarm 75 kr.: Grethe Sørensen, Ă˜lgodvej 88, Varde 50 kr.: Sofie M. Nielsen, Tøndervej 25, Vedsted, Vojens Indsendt af

FESTďšş SKRUD

NAVN

BANKER

TRÆ

PLANďšş LAGDE

INTERďšş VALLER

LURET

TITEL SUBďšş JEKTIV REDďšş SKAB

LOKALE

NABOďšş LAGET

MĂ˜Nďšş STRING

BILLEDďšş SKĂ˜N

PERIODE

USSEL

FRUGT SMĂ˜RE

KAVIAR

GEVINST

LAG HOVEDďšş STAD

DYR

STUEďšş RENT

KILOVOLT

PRÆSI DENT

LILLE ORGEL

DRAG

FRUGTEN

GRENďšş BUNDT FIN

STRITďšş TENDE VEJďšş LEDER

Adresse:

By:

KLAGEďšş SANGE

BEDE LYD BABY

SYNDEďšş BUKKE KLYNGE EKSďšş PORTďšş VARER

Navn:

Postnr.:

HILSEN

GIVET LIDELSE

FUGL

TIGGE

LOVďšş PRISE

ARTIKEL

GALLIUM BRAS

REGIOďšş NER

RELIďšş GIONEN www.tankesport.dk

Placering

Topmodul

Topmodul

Sidemodul

Topmodul

Topmodul

Format

172 x 30

266 x 110

41 x 250

41 x 50

221 x 30

Alle dage 1.495

¡

¡

Lørdag 2.495

Lørdag 1.795

Alle dage 995

Tirsdag - lørdag 1.795

Pris hverdag Pris lørdag, søndag og helligdag Eksklusive moms og produktion.

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms, produktion og miljøafgift.


Syddanske Medier telefon 7912 4700 // annoncer@jv.dk

Side 6

Specialmoduler i sektioner GRAFITTI ER EN SINDSTILSTAND

JydskeVestkysten TĂ˜NDER

JydskeVestkysten

LIV LĂ˜RDAG LĂ˜RDAG 16. NOVEMBER 2013

SAMMEN OM DET LOKALE

OFFROAD I TANZANIA Vi fĂĽr FOR FĂ… BĂ˜RN

9 14 6

RO M S

EVIGE KONTRASTER 16

LĂ˜RDAG 16-11-13

JV.DK

TORSDAG 05-12-13

UDGAVE 7 . UGE 49 23. Ă…RG. . NR. 339 . PRIS: 22,00 KR. (FRA 10,54 VED Ă…RSABONNEMENT) JV.DK 6 INDLAND

8-9 INDLAND

19 SPORT

AfhĂŚngig af alkohol?

Mindst fire ulve i Danmark

STIEN fra kaos til fornyet livskvalitet i roligt miljø og skønne omgivelser, professionelt team af behandlere, lÌge m.m., uforpligtende forbesøg, smertefri afrusning.

Stine kĂŚmper for Danmark og parfoldet

Forslag: Skolerne bør kønsopdeles

WWWW.BHCS.DK / DĂ˜GNTELEFON

70 20 72 70

GRATIS anonym rĂĽdgivning

Oktober-stormen kan gøre Bodil temmelig voldsom E

ndnu en massiv storm rammer landet i dag. Det sker, bare fem uger efter at den seneste storm hĂŚrgede, og det betyder, at de skader, oktober-orkanen forvoldte, ikke er udbedret endnu.

Af Anne Kleemeyer Kiil og Søren Lund Nielsen 10-11 INDLAND

Derfor forventer beredskaber rundt om i landsdelen, at Bodil, som dagens orkan kaldes, giver store skader. BaneDanmark melder allerede nu om Ìndrede køreplaner, og pü Rømø er man parat

SARA BLÆDEL

til at evakuere udsatte omrüder. Stilladser, trampoliner og drivhuse er blevet sikret af dem, der blev ramt hürdt sidste gang. De fleste erkender, at der ikke er andet at gøre end at vente og krydse fingre.

HAR FUNDET SIT STĂ…STED Krimiforfatteren Sara BlĂŚdel er der, hvor hun allerhelst vil vĂŚre. PĂĽ toppen af verden. Ikke mindst fordi anmelderne har rost hendes seneste krimi, ÂťDødssporetÂŤ, til skyerne.

TĂŚkkemĂŚnd tager ingen chancer

10

JydskeVestkysten

.

SPEEDWAY: Det danske speedwaylandshold har füet en fin lodtrÌkning til nÌste ürs VM for hold. I den indledende runde, der køres i Vastervik i Sverige, skal danskerne op mod de svenske vÌrter og upüagtede Tjekkiet og Letland. Vinderen gür direkte videre til VM-finalen, der skal køres i polske Bydgoszcz i juli. Polen er forsvarende mester, mens holdkaptajn NielsKristian Iversen & Co. JV vandt i 2012.

Matchfixingskandale i England 450.000 kroner er prisen for at købe en fodboldkamp i England. Det er den britiske avis The Telegraph, der torsdag kan afsløre en omfattende systematisk matchfixingring i England. Afsløringerne, der blev fanget pü video, har foreløbigt ført til seks anholdelser, heriblandt tre stadigt aktive spillere og en tidligere spiller, der nu er agent, ved navn Delroy Facey. Politiet er meget fümÌlte med yderligere oplysninger pü grund af den igangvÌrende efterforskning, men har dog slüet fast at der ikke er tale om kampe i bnb Premier League.

FOTO: SĂ˜REN GYLLING

SønderjyskE skuffede ved Continental Cup pü hjemmebane. I aften skal de tilbage pü sejrssporet, nür Herlev kommer til Vojens.

Ishockey: Efter Continental Cup-fiaskoen skal SønderjyskE tilbage pü vindersporet i ligaen mod Herlev. Af Jacob Ravn Tlf. 7211 4029, jar@jv.dk

hos kun os kun hos os 2.270,-kr. 2.270, . kr. og glas stel stel og

– men jeg drikker ikke mere

Vi taler naturligvis dansk - nu ogsĂĽ med tilskud fra Sygeforsikringen danmark.

Ole�Bogart�Michelsen

Die Brille GmbH & Co. KG (/1$ $5$/ 6 .$,/!#$/ 1/!00$ 6 *$,0"2/&

(/1$ $5$/ 6 .$,/!#$/ 1/!00$ 6 *$,0"2/& Die Brille GmbH & Co. KG

Ole�Bogart�Michelsen

fra Sygeforsikringen danmark. - nu ogsĂĽ med tilskud Vi taler naturligvis dansk

KUN 1.499,KUN KR. 1.499,00 FĂ…S OGSĂ… MED ENKELTSTYRKE I DIN STYRKE +/- 4,0. CYL. 2,0 REFLEKSBEHANDLEDE PLASTGLAS DAME- OG HERRESTEL MED

FLERSTYRKE BRILLER

mest erfarne behandlingscenter Behandlingscenter Tjele er Danmarks største og – uden afhĂŚngighed af alkohol eller medicin. tusinde afhĂŚngige til et bedre liv Minnesota-behandling har hjulpet ere

www.tjele.com

– men jeg drikker ikke mere

Jeg er alkoholiker

Selvom det modsat Sverige ikke lykkedes Danmark at spille sig frem til playoff-kampe om en plads ved VM, sü rykker Morten Olsen og co. forbi svenskerne pü verdensranglisten. Det gør Danmark til Nordens bedst placerede pü FIFAs seneste

bedst placerede pü FIFAs seneste Det gør Danmark til Nordens densranglisten. sen og co. forbi svenskerne pü verplads ved VM, sü rykker Morten Olfrem til playoff-kampe om en lykkedes Danmark at spille sig Selvom det modsat Sverige ikke Af Johan Lyngholm Pedersen, bnb

fortalte Kasper Stein. der ikke er noget løst tilbage, – Vi piller alt stilladset ned, sĂĽ tĂŚkke for tiden. hus i Ballum, de er i gang med at hvad der sikres kunne, pĂĽ det derfor travlt med at sikre alt, gĂĽr eftermiddag havde de De tager ingen chancer, og i gjort. fra Ballum TĂŚkkeforretning har Thomas Hvid og Kasper Stein prĂŚcis, hvad de to tĂŚkkemĂŚnd sine forholdsregler. Det er lige styrke, og derfor bør man tage storm med vindstød af orkanMeteorologerne melder om

Placering

Bundmodul (forside/1. side) chancer tager ingen

Business

Bundmodul (forside)

E

Sport

voldte, ikke er udbedret endnu. tyder, at de skader, oktober-orkanen forden seneste storm hĂŚrgede, og det bedag. Det sker, bare fem uger efter at ndnu en massiv storm rammer landet i

10-11 INDLAND

drede køreplaner, og pü Rømø er man parat BaneDanmark melder allerede nu om Ìnkaldes, giver store skader. landsdelen, at Bodil, som dagens orkan Derfor forventer beredskaber rundt om i

Bodil temmelig voldsom Oktober-stormen kan gøre Fri Fredag i Danmark Mindst fire ulve

bør kønsopdeles Forslag: Skolerne

Bundmodul og parfoldet (forside) for Danmark

6 INDLAND

Stine kĂŚmper

70 20 72 70

WWWW.BHCS.DK / DĂ˜GNTELEFON smertefri afrusning. af behandlere, lĂŚge m.m., uforpligtende forbesøg, og skønne omgivelser, professionelt team STIEN fra kaos til fornyet livskvalitet i roligt miljø

Bundmodul (forside)

8-9 INDLAND

19 SPORT

JydskeVestkysten Magasinet

Bogodt

131 x 50 266 x 50 131 x 50 266 x 50

Bundmodul (forside)

Bundmodul (1. side)

TORSDAG 05-12-13

DET LOKALE SAMMEN OM

FA K TA

Optakt â– ISHOCKEY, ishockeyligaen. 19.30: SønderjyskE-Herlev Eagles SE’s trup: Michael Madsen og Pauli Levokari er stoppet efter Continental Cup. MĂĽlmand Thomas Lillie er tilbage i truppen. Søren Dau, der brĂŚkkede nĂŚsen mod Rungsted, er klar igen. Kim Lykkeskov er fortsat ude med lyskeproblemer – han ventes klar igen nĂŚste fredag mod Herning. JV tipper: 7-3

verdensrangliste, som er opdateret efter november müneds afgørende kampe om at komme med til VM i Brasilien. Danmark er güet to pladser frem til 25. pladsen som følge af de point, det gav at besejre Norge 2-1 i en venskabskamp i midten af november. Omvendt er vores svenske na-

boer güet to pladser tilbage efter de to nederlag til Cristiano Ronaldos Portugal i de afgørende playoffkampe om VM-billetten. Zlatan Ibrahimovic og landsholdskammeraterne er nu nede som nummer 27. Norge, som har haft et sløjt landskampsür, gür syv pladser tilbage og overhales dermed af ürets

helt store positive overraskelse, Island. Sagaøen kan nu bryste sig af at have verdens 50. bedste landshold, mens Norge er nummer 54. Lidt kuriøst er det i øvrigt, at Cuba er listens helt store højdespringer. Ă˜-staten hopper hele 27 pladser frem til 47. pladsen. Foran nationer som Japan, Cameroun og Sydkorea.

Omvendt er vores svenske navember. i en venskabskamp i midten af nopoint, det gav at besejre Norge 2-1 til 25. pladsen som følge af de Danmark er güet to pladser frem VM i Brasilien. rende kampe om at komme med til ret efter november müneds afgøverdensrangliste, som er opdate-

bage og overhales dermed af ürets landskampsür, gür syv pladser tilNorge, som har haft et sløjt nummer 27. kammeraterne er nu nede som Zlatan Ibrahimovic og landsholdsplayoffkampe om VM-billetten. dos Portugal i de afgørende de to nederlag til Cristiano Ronalboer güet to pladser tilbage efter

Sydkorea. nationer som Japan, Cameroun og pladser frem til 47. pladsen. Foran springer. Ă˜-staten hopper hele 27 at Cuba er listens helt store højdemer 54. Lidt kuriøst er det i øvrigt, landshold, mens Norge er numaf at have verdens 50. bedste Island. Sagaøen kan nu bryste sig helt store positive overraskelse,

indtryk, siger sportschef Søren fra med et positivt sidstegangsefterfølgende kampe og kom derselv, at vi rejste os som hold i de to størst fredag aften, men vi føler jeg klart, at den er. Skuffelsen var er lagt bag os, men det fornemmer – Det vil vise sig, om skuffelsen ten. ber pĂĽ isen mod Herlev fredag aflidsforladte sønderjyder, der løhĂĽbet pĂĽ, er det ikke en flok selvtilfest i Vojens, som mange havde nationale turnering ikke blev den weekend, men selvom den intergjorde i Continental Cup i sidste ind i tre nederlag i trĂŚk, som de derjyskE’s ishockeyspillere løber Det er ikke hverdagskost, at SønTlf. 7211 4029, jar@jv.dk Af Jacob Ravn

skende defensiven, der leverede nental Cup, var det noget overrastort set var usynlig under ContiMens SønderjyskE-offensiven

Opløftende defensiv Stockfisch. kun en oplevelse rigere af, siger spillerne er vant til. Det bliver vi markeringerne sad tĂŚttere, end Der var afregning ved kasse 1, og sekund til at tage en beslutning. forwards havde ikke det her halve de internationale kampe, og vores de vi, at fysikken er anderledes i proces. Først og fremmest opleve– Selvfølgelig er det er lĂŚrerig mener sportschefen. stede truppen gode erfaringer, og en sidsteplads i gruppen, høSelvom det blev til tre nederlag Stockfisch.

nĂĽr vi scorer to mĂĽl i Continental – Det er ikke raketvidenskab, at fredag aften. skal igen til at levere mod Herlev seks pĂĽ ligaens topscorerliste, ne, hvor af fire af dem er pĂĽ top derjyskE-offensiven, og angriberTil gengĂŚld storskuffede Sønjul, siger Stockfisch. med videre til den anden side af over 93. Den base er vigtig at tage mĂŚnd havde en redningsprocent der/overtalsspil, og begge mĂĽlverede vi turneringens bedste untre gange 60 minutter. Desuden lelukkede fem mĂĽl ind i ordinĂŚr tid i – Det var opløftende, at vi kun modsat ved Continental Cup. ge mĂĽl ind. Det forholdt sig helt at lave mange mĂĽl – og lukke manSønderjyskE ellers vĂŚret kendt for det bedste indtryk. I ligaen har

JV tipper: 7-3 klar igen nĂŚste fredag mod Herning. med lyskeproblemer – han ventes igen. Kim Lykkeskov er fortsat ude de nĂŚsen mod Rungsted, er klar ge i truppen. Søren Dau, der brĂŚkkeCup. MĂĽlmand Thomas Lillie er tilbaLevokari er stoppet efter Continental SE’s trup: Michael Madsen og Pauli 19.30: SønderjyskE-Herlev Eagles â– ISHOCKEY, ishockeyligaen.

Optakt FA K TA siger Søren Stockfisch. tet skal sidde i skabet mod Herlev, vitet, som de plejer. Den effektivisĂĽ har angriberne ikke den effektiCup – hvoraf det ene er af en back –

Skuffelsen skal vaskes vĂŚk

Ishockey: Efter Continental Cup-fiaskoen skal SønderjyskE tilbage pü vindersporet i ligaen mod Herlev.

Premier League. bnb der ikke er tale om kampe i men har dog slüet fast at vÌrende efterforskning, ger pü grund af den igangmed yderligere oplysninPolitiet er meget fümÌlte cey. agent, ved navn Delroy Fagere spiller, der nu er aktive spillere og en tidliser, heriblandt tre stadigt bigt ført til seks anholdelfanget pü video, har foreløAfsløringerne, der blev ring i England. systematisk matchfixingkan afsløre en omfattende The Telegraph, der torsdag Det er den britiske avis kamp i England. for at købe en fodbold450.000 kroner er prisen

SønderjyskE skuffede ved Continental Cup pü hjemmebane. I aften skal de tilbage pü sejrssporet, nür Herlev kommer til Vojens.

Foto: Søren Gylling

Pris

Tirsdag-lørdag

vandt i 2012. JV Kristian Iversen & Co. mens holdkaptajn Nielslen er forsvarende mester, polske Bydgoszcz i juli. PoVM-finalen, der skal køres i deren gür direkte videre til de Tjekkiet og Letland. Vinsvenske vÌrter og upüagteskal danskerne op mod de køres i Vastervik i Sverige, den indledende runde, der nÌste ürs VM for hold. I et en fin lodtrÌkning til speedwaylandshold har füSPEEDWAY: Det danske

10.795

VM-lodtrĂŚkning Fin dansk

SPORT5.995

JV. D K/S PORT

.

R ED I GER ET AF: JACOB RAVN OG T U E G E R MU N DSSON

JydskeVestkysten

UDGAVE 7 . UGE 49 23. Ă…RG. . NR. 339 . PRIS: 22,00 KR. (FRA 10,54 VED Ă…RSABONNEMENT) JV.DK

Kørgodt Rejsgodt

131 x 50

GRATIS anonym rĂĽdgivning

af alkohol? AfhĂŚngig

Liv Lørdag TĂ˜NDER

266 x 50

266 x 50 gøre end at vente og krydse fingre. De fleste erkender, at der ikke er andet at dem, der blev ramt hürdt sidste gang. trampoliner og drivhuse er blevet sikret af til at evakuere udsatte omrüder. Stilladser,

Ugedag

Mens SønderjyskE-offensiven stort set var usynlig under Continental Cup, var det noget overraskende defensiven, der leverede

Cup – hvoraf det ene er af en back – sĂĽ har angriberne ikke den effektivitet, som de plejer. Den effektivitet skal sidde i skabet mod Herlev, siger Søren Stockfisch.

England skandale i Matchfixing-

6 & 8 TĂ˜NDER

mĂŚnd TĂŚkke-

og Søren Lund Nielsen Af Anne Kleemeyer Kiil

Format i mm

Opløftende defensiv

det bedste indtryk. I ligaen har SønderjyskE ellers vĂŚret kendt for at lave mange mĂĽl – og lukke mange mĂĽl ind. Det forholdt sig helt modsat ved Continental Cup. – Det var opløftende, at vi kun lukkede fem mĂĽl ind i ordinĂŚr tid i tre gange 60 minutter. Desuden leverede vi turneringens bedste under/overtalsspil, og begge mĂĽlmĂŚnd havde en redningsprocent over 93. Den base er vigtig at tage med videre til den anden side af jul, siger Stockfisch. Til gengĂŚld storskuffede SønderjyskE-offensiven, og angriberne, hvor af fire af dem er pĂĽ top seks pĂĽ ligaens topscorerliste, skal igen til at levere mod Herlev fredag aften. – Det er ikke raketvidenskab, at nĂĽr vi scorer to mĂĽl i Continental

Danmark passerer Sverige pĂĽ verdensranglisten

offentliggjort de France 2015 Starten pĂĽ Tour FOTO: SĂ˜REN GYLLING

Stockfisch. Selvom det blev til tre nederlag og en sidsteplads i gruppen, høstede truppen gode erfaringer, mener sportschefen. – Selvfølgelig er det er lĂŚrerig proces. Først og fremmest oplevede vi, at fysikken er anderledes i de internationale kampe, og vores forwards havde ikke det her halve sekund til at tage en beslutning. Der var afregning ved kasse 1, og markeringerne sad tĂŚttere, end spillerne er vant til. Det bliver vi kun en oplevelse rigere af, siger Stockfisch.

Danmark passerer Sverige pĂĽ verdensranglisten Af Johan Lyngholm Pedersen, bnb

land lørdag den 5. juli. bliver indledt i Leeds i EngNĂŚste ĂĽrs Tour de France log. kategoriseres som en prosimum for, at etapen kan otte kilometer, der er maketapen er lĂŚngere end de en traditionel prolog, da Dermed bliver det ikke 2015. i gang lørdag den 4. juli start pĂĽ 13.7 km og skydes 1. etape bliver en enkeltblev afsløret. hvor første etape torsdag ningen bliver i Utrecht, etape Holland, og selve ĂĽbaf Tour de Frances første og i ĂĽr 2015 tilfalder ĂŚren per ud til Danmark i 2012, lĂĽnte deres første par etagende lande. Giro d’Italia begyndelse i omkringligGrand Tours tager deres vĂŚre en tradition, at de tre Det er efterhĂĽnden ved at Utrecht i Holland. med en enkeltstart i største cykelløb begynder 2015-udgaven af verdens

Døgntelefon 70 20 40 80

!& 3$# 7"+!,#0&9/#$, 6 $# 0(#$, !% !.-1$)$1 6 *%

6 444 #($ "/(**$ &+"' #$

hos os os kun kun hos

www.tjele.com

Døgntelefon 70 20 40 80

!& 3$# 7"+!,#0&9/#$, 6 $# 0(#$, !% !.-1$)$1 6 *%

6 444 #($ "/(**$ &+"' #$

stel og stel og glas . kr. kr. 2.270, 2.270,--

Minnesota-behandling har hjulpet ere tusinde afhĂŚngige til et bedre liv – uden afhĂŚngighed af alkohol eller medicin. Behandlingscenter Tjele er Danmarks største og mest erfarne behandlingscenter

Det er ikke hverdagskost, at SønderjyskE’s ishockeyspillere løber ind i tre nederlag i trĂŚk, som de gjorde i Continental Cup i sidste weekend, men selvom den internationale turnering ikke blev den fest i Vojens, som mange havde hĂĽbet pĂĽ, er det ikke en flok selvtillidsforladte sønderjyder, der løber pĂĽ isen mod Herlev fredag aften. – Det vil vise sig, om skuffelsen er lagt bag os, men det fornemmer jeg klart, at den er. Skuffelsen var størst fredag aften, men vi føler selv, at vi rejste os som hold i de to efterfølgende kampe og kom derfra med et positivt sidstegangsindtryk, siger sportschef Søren

2015-udgaven af verdens største cykelløb begynder med en enkeltstart i Utrecht i Holland. Det er efterhĂĽnden ved at vĂŚre en tradition, at de tre Grand Tours tager deres begyndelse i omkringliggende lande. Giro d’Italia lĂĽnte deres første par etaper ud til Danmark i 2012, og i ĂĽr 2015 tilfalder ĂŚren af Tour de Frances første etape Holland, og selve ĂĽbningen bliver i Utrecht, hvor første etape torsdag blev afsløret. 1. etape bliver en enkeltstart pĂĽ 13.7 km og skydes i gang lørdag den 4. juli 2015. Dermed bliver det ikke en traditionel prolog, da etapen er lĂŚngere end de otte kilometer, der er maksimum for, at etapen kan kategoriseres som en prolog. NĂŚste ĂĽrs Tour de France bliver indledt i Leeds i England lørdag den 5. juli.

Jeg er alkoholiker

Foto: Søren Gylling

Skuffelsen skal vaskes vĂŚk

Starten pĂĽ Tour de France 2015 offentliggjort

DAME- OG HERRESTEL MED REFLEKSBEHANDLEDE PLASTGLAS I DIN STYRKE +/- 4,0. CYL. 2,0 FĂ…S OGSĂ… MED ENKELTSTYRKE KUN KR. 1.499,00 KUN 1.499,-

20

MAIL: SP O RT E N @ J V. DK

R ED I GER ET AF: JACOB RAVN OG T U E G E R MU N DSSON

Fin dansk VM-lodtrĂŚkning

6 & 8 TĂ˜NDER

Meteorologerne melder om storm med vindstød af orkanstyrke, og derfor bør man tage sine forholdsregler. Det er lige prĂŚcis, hvad de to tĂŚkkemĂŚnd Thomas Hvid og Kasper Stein fra Ballum TĂŚkkeforretning har gjort. De tager ingen chancer, og i gĂĽr eftermiddag havde de derfor travlt med at sikre alt, hvad der sikres kunne, pĂĽ det hus i Ballum, de er i gang med at tĂŚkke for tiden. – Vi piller alt stilladset ned, sĂĽ der ikke er noget løst tilbage, fortalte Kasper Stein.

FLERSTYRKE BRILLER

FREDAG 29. NOVEMBER 2013

SPORT

JV. D K/S PORT

131 x 50 266 x 50 131 x 50 266 x 50

Mandag

Fredag

Lørdag

Søndag Lørdag

MAIL: SP O RT E N @ J V. DK

FREDAG 29. NOVEMBER 2013

20

10.795 5.995 10.795 5.995 10.795 5.995 10.795 5.995 8.095

Lørdag 131 x 50

Søndag

4.495

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms, produktion og miljøafgift. Eksklusive moms og produktion.


Syddanske Medier telefon 7912 4700 // annoncer@jv.dk

Side 7

Indstik

Det er muligt at købe reklameindstik i JydskeVestkysten fredag, lørdag og søndag. Reservation er nødvendig og kan foretages på telefon 7912 4700. Pris for indstik (pr. stk.) Gruppe 1 indstik

Gruppe 2 indstik

Gruppe 3 indstik

Soloindstik

kr. 1,50

kr. 1,75

kr. 2,30

+ 25%

Enkeltfirma, som udelukkende annoncerer med egne produkter.

Enkeltfirma, som hovedsageligt annoncerer med egne produkter, suppleret med enkelte leverandørannoncer.

Reklamefirmaer, centerforeninger, brancheforeninger m.v., som hoved­sageligt har fremmede annoncer – altså udgivervirksomhed.

Tekniske oplysninger: Format: Maks. tabloid (275 x 395 mm) - større formater skal leveres falset. Vægt maks. 100 gram.

Eksklusive moms.

Sektioner Annoncemoduler i sektioner Tirsdag-fredag: Business, Fri Fredag

Lørdag: Liv Lørdag, Kørgodt, Rejsgodt, Business

Søndag: Magasinet, Bogodt

Helside

29.995

29.995

29.995

Halvside

18.995

18.995

18.995

Kvartside

9.995

9.995

9.995

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms, produktion og miljøafgift. Eksklusive moms og produktion.


Syddanske Medier telefon 7912 4700 // annoncer@jv.dk

Side 8

Månedsmagasinet Business-Syd Her er magasinet, der begynder, hvor avisernes erhvervssider slutter. Det er læsning for dig, der vil tættere på erhvervslivets personligheder og tænker længere frem end dagens erhvervsnyheder.

julegaver. Fælles for emnerne er, at de bliver behandlet, så det giver et udbytte, praktiske anvisninger og råd fra eksperter, der ved, hvad de taler om.

Det er magasinet, der går tæt på og inspirerer det syddanske erhvervsliv med en anderledes indgang på erhvervshistorierne. Vi sætter fokus på mennesket i virksomheden, og ikke kun virksomheden. Det sker i dybe interviews, spændende reportager og velunderbyggede baggrundhistorier.

Fokus på kommuner En særlig sektion sætter fokus på det lokale erhvervsliv. I så godt som hvert nummer af Business-Syd retter vi blikket mod en kommunes erhvervsliv. Hvem har gang i noget spændende – og hvor kan andre lære noget? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi stiller.

Fokus Magasinet sætter i hver udgave fokus på særlige emner af betydning for små og store erhvervsvirksomheder. Det kan være alt fra transport og logistik til stresshåndtering, sikkerhed, indretning, investering og

Lad der

Okholm

Lighting

BUSI

NESS

23. februar

Festival-skrald forvandles til tasker

blive lys

16 siders sektion om Tønder Kommune TØNDER i Tønder

-SYD

er for

alvor slået

igennem

på det

le marked.

Syddanske

Medier

14-15

- JydskeVestkysten

MÅNEDSMAGASINET www.jv.dk

BUSINESS-SYD 25. august 2013

Syddanske Medier - JydskeVestkysten

Velvæ re på Rø mø

Enjoy Resorts at komme Rømø ovenpå er ved og centerdire igen, Aalund ktør Jesper gæster Olsen vil trække natur til wellness også uden og for højsæsone n.

www.jv.dk

Skov-ejere skal tænke på den lange bane

BUSINESS-SYD Syddanske Medier - JydskeVestkysten

27. januar 2013

BUSINESS-SYD

www.jv.dk

27. oktober 2013

Syddanske Medier - JydskeVestkysten

ASIN

ET

små og

sætter

mindre

firmaer,

udviklings-id giver råd eer og netværk i søen

Syddanske

Medier

Succes

advokater

har succes

2001

- JydskeVestkysten

Nicolai

24 sider om Sønderborg Kommune

BUSI

med solens

Faaborg

NESS

Andresen

stråler

SØNDER

23. februar

-SYD

og hans

makker

Syddanske

Medier

tog springet

- JydskeVestkysten

lykkedes

som iværksættere . Side 16-17

www.jv.dk

MÅNEDSMAGASINET

BUSINESS-SYD

SIDE 14-15

Syddanske Medier - JydskeVestkysten

31. marts 2013

www.jv.dk

www.jv.dk

God idé god tim – ing

FOTO:

TIMO

Espen Hov var problemer kommet med sin i økonomisk så fik han en virksomhed e i lokalområd god idé. , men Det forsøge et, og nu er gav succes sig i resten han af landet. klar til at Side 6-8

BATTEFELD

TEMA

CHRISTER

og er

BORG

2001

www.jv.dk

Mette Brøndum første var kvinde afdelingen i salgsken Lindab. hols fabrikhun direktør,I dag er håndværk elsker går ind er-tonen ærlighed,for åbenhed og til at skabesom er medog en kultur og en stærk arbejdspla god ds.

BUSINESS -SYD

HOLTE

VÆKSTVIRK SOMHEDER

UDGIVES AF SYDDANSKE MEDIER/JYD SKEVESTKYS TEN

TILLÆGGET POUL

VEJEN

F. SKØTT

SAMMEN MED -SYD

UDGIVES

BUSINESS-S YD

BS

AF SYDDANSK E MEDIER/JY DSKEVESTK YSTEN

BS

Fragtfirma så lyset

UDGIVES

BUSINESS

BS

Webbutikker får taget fotos til nettet af fragtfirmaet, som leverer varerne. SIDE 8-9

Livet bliver fattigt for kobbertyve

Succes på en solid baggrund

De seneste års stigende antal kobbertyverier har inspireret Klaus Sandfeld til at udvikle en ny type kabler i aluminium. Hos Banedanmark er de lige nu i gang med at teste flere forskellige nye kabeltyper.

TEMA Kurser & konferencer

Minibooster ApS i Sønderborg er en succes, og det bygger i stor stil på, at grundlæggeren lærte at gøre arbejdet færdig hjemme på fødegården.

Side 12-13

FOTO: ANDRÉ THORUP

BUSINESS -SYD UDGIVES AF SYDDANSKE MEDIER/JYDSKEVESTKYSTEN

FOTO: ANDRÉ THORUP

BUSINESS -SYD UDGIVES AF SYDDANSKE MEDIER/JYDSKEVESTKYSTEN

BS BS

TEMA

BUSINESS -SYD UDGIVES AF SYDDANSKE MEDIER/JYDSKEVESTKYSTEN

TEMA

kobbertyve fattigt for Livet bliver

Helside REPORTAGE SIDE 4-5-6

forretning i skovdrift i dag. Og hvis man tænker langsigtet er der også Jørgensen om sin skov Grøngaard Skov. ge på bankbogen, mener Thomas Ørting Det er sjovere at eje skov end at have pentilfredse og glade. Og skovejerne har grund til at være ege og de værdifulde nåleskovs-plantager. skab. De store bøgetræer, de ældgamle uvurderlig del af selve det danske landEn del af den danske kulturarv - og en De ejer noget af Danmarks flotteste natur.

Halvside (tværformat) lange bane på den (højformat) Halvside skal tænke Skov-ejere Kvartside FOTO:

BUSINESS-SYD www.jv.dk

POUL

FOTO: CLAUS THORSTED

BUSINESS -SYD UDGIVES AF SYDDANSKE MEDIER/JYDSKEVESTKYSTEN

GRÆNSEHANDEL SIDE 3 - 6

BS BS

FOTO: MARIA TUXEN HEDEGAARD

BUSINESS -SYD UDGIVES AF SYDDANSKE MEDIER/JYDSKEVESTKYSTEN

FOTO: MARIA TUXEN HEDEGAARD

BUSINESS -SYD UDGIVES AF SYDDANSKE MEDIER/JYDSKEVESTKYSTEN

TEMA Golf-sæsonen byder på fristelser

baggrund på en solid Succes

Format 266 x 365 mm

Pris 19.995

266 x 180 mm

14.995

131 x 365 mm

14.995

BS YSTEN DSKEVESTK E MEDIER/JY AF SYDDANSK -SYD BUSINESS

MED

YD BUSINESS-S

varerne. SIDE 8-9 nettet af fragtfirmaet, som leverer Webbutikker får taget fotos til

så lyset Fragtfirma

BS

SAMMEN

131 x 180 mm

mø re på Rø Velvæ

n. for højsæsone også uden og natur til wellness gæster Olsen vil trække ktør Jesper Aalund igen, og centerdire ovenpå er ved Rømø at komme Resorts Enjoy

MÅNEDSMAGASINET

BUSINESS-SYD

- JydskeVestkysten

Medier

2001

NESS

-SYD

Lighting

Lad der

Okholm

er for

alvor slået

blive lys i Tønder

14-15 le marked. igennem

på det

internationa

www.jv.dk

VEJEN

UDGIVES

9.995

TILLÆGGET

FOTO:

CHRISTER

HOLTE

BUSINESS-SYD

27. oktober 2013

Syddanske Medier - JydskeVestkysten

TEN SKEVESTKYS MEDIER/JYD

31. marts 2013

SIDE 14-15

Syddanske Medier - JydskeVestkysten

BS

AF SYDDANSKE -SYD

UDGIVES

BUSINESS

TEMA

FOTO:

TIMO

SOMHEDER VÆKSTVIRK

Side 6-8 af landet. klar til at han sig i resten nu er gav succes et, og forsøge Det , men god idé. i lokalområd e virksomhed han en så fik i økonomisk med sin kommet problemer Hov var Espen

BATTEFELD

ing god tim – God idé

BUSINESS-SYD

www.jv.dk

www.jv.dk

INTERVIEW

MÅNEDSMAGASINET

www.jv.dk

TØNDER Syddanske

23. februar

Syddanske Medier - JydskeVestkysten

27. januar 2013

BS BS

TEMA Erhvervsbiler

UDGIVES

SIDE 9

BUSI

BUSINESS -SYD UDGIVES AF SYDDANSKE MEDIER/JYDSKEVESTKYSTEN

gøre arbejdet færdig hjemme på fødegården. bygger i stor stil på, at grundlæggeren lærte at Minibooster ApS i Sønderborg er en succes, og det

F. SKØTT

1/8-side 16 siders sektion om Tønder Kommune

FOTO: CLAUS THORSTED

SIDE 15-16

forskellige nye kabeltyper. nu i gang med at teste flere Hos Banedanmark er de lige ny type kabler i aluminium. Klaus Sandfeld til at udvikle en kobbertyverier har inspireret De seneste års stigende antal

TEMA Kurser & konferencer

BS BS

TEMA Golf-sæsonen byder på fristelser TEMA Erhvervsbiler

SIDE 15-16

GRÆNSEHANDEL SIDE 3 - 6

BUSINESS -SYD UDGIVES AF SYDDANSKE MEDIER/JYDSKEVESTKYSTEN

Side 12-13

Festival-skrald forvandles til tasker

131 x 90 mm

I firmaet We:Re produceres tasker af gamle liggeunderlag og teltduge. Side 14-16

MÅNEDSMAGASINET

16 sider om erhvervslivet i Vejen Kommune

splads arbejd god giver en er ærlig led Åben og Syddanske

Medier

4.995

MÅNEDSMAGASINET

www.jv.dk

- JydskeVestkysten

24 sider om Sønderborg Kommune

BORG

www.jv.dk

SØNDER Syddanske

23. februar

Medier

- JydskeVestkysten

ASIN

ET

små og

og netværk i søen eer giver råd udviklings-id har succes

firmaer,

sætter

mindre

Carina

skal hjælpe

BUSI

NESS

Nicolai

-SYD

og hans

Andresen

.

tog springet

og er

lykkedes

som iværksættere

stråler

makker

med solens

Faaborg

Succes

advokater

Side 16-17

2001

2001

Mentorer

86 x 75 mm

ds. god arbejdspla og en stærk kultur en til at skabesom er medog ærlighed,for åbenhed og går ind er-tonen elsker håndværk er hun direktør,I dag ken Lindab. hols fabriki salgsafdelingen kvinde var første Brøndum Mette

VEJEN

23. februar

MAG

Specialmodul

Carina

skal hjælpe

VEJEN

23. februar

Åben og ærlig led giver en er arbejd god splads

INTERVIEW

FOTO:

REPORTAGE SIDE 4-5-6

Syddanske Medier - JydskeVestkysten

MÅNEDSMAGASINET

SIDE 9

FOTO:

De ejer noget af Danmarks flotteste natur. En del af den danske kulturarv - og en uvurderlig del af selve det danske landskab. De store bøgetræer, de ældgamle ege og de værdifulde nåleskovs-plantager. Og skovejerne har grund til at være tilfredse og glade. Det er sjovere at eje skov end at have penge på bankbogen, mener Thomas Ørting Jørgensen om sin skov Grøngaard Skov. Og hvis man tænker langsigtet er der også forretning i skovdrift i dag.

25. august 2013

Mentorer MAG

16 sider om erhvervslivet i Vejen Kommune

I firmaet We:Re produceres tasker af gamle liggeunderlag og teltduge. Side 14-16

internationa

2001

MÅNEDSMAGASINET

3.995 Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms, produktion og miljøafgift. Overflytning til Business-Syd Fyn kun + 50% på ovennævnte priser.


Syddanske Medier telefon 7912 4700 // annoncer@jv.dk

Side 9

Generelle betingelser Bredde i mm 1 spalte

2 spalter

3 spalter

4 spalter

5 spalter

6 spalter

41 mm

86 mm

131 mm

176 mm

221 mm

266 mm

Indleveringsfrister Annoncetyper

Indrykning Tirsdag-lørdag

Søndag

Mandag

Senest kl. 12.00 to dage før

Senest torsdag kl. 9.00

Senest torsdag kl. 12.00

Annoncer uden korrektur

Senest kl. 8.30 dagen før

Senest fredag kl. 9.00

Senest fredag kl. 10.30

Elektroniske annoncer (mod reservation som almindelige annoncer)

Senest kl. 13.00 dagen før

Senest fredag kl. 13.00

Senest fredag kl. 13.00

Korrekturannoncer

I forbindelse med helligdage vil der være specielle indleveringsfrister. Kontakt venligst din lokale konsulent på 7912 4500.

I øvrigt henvises til nedenstående ­hjemmesider Retningslinjer for levering af ­ annoncemateriale

Krav til produktion af PDF-filer

Retningslinjer for levering af annoncer til avistryk

www.pressenshus.dk

www.medienet.net/pub/pdfbranchestandard

www.kankanikke.dk

Medieplaner, kombinations­muligheder og rabataftaler Kontakt venligst din lokale konsulent på 7912 4500. Tekniske oplysninger Trykmetode: Offset. Format: Tabloid - 6 spalter x 365 mm. Udgivelser JydskeVestkysten udkommer som ­morgenavis alle ugens dage. Leveringsform Færdigt materi­ale i fil­for­ma­terne EPS eller branche­godkendt PDF. Farveannoncer skal leveres CMYK-separerede.

Opmåling Annoncer, der i højden måler over 320 mm, beregnes som fuld spaltehøjde 365 mm. Helside: 6 spalter x 365 mm = 2190 mm. Annoncer beregnes til minimum 20 mm i højden. Produktion 0,50 kr. pr. mm. Miljøafgift 0,03 kr. pr. mm. Vedrørende Syddanske Mediers almindelige betingelser henvises til side 16.Syddanske Medier telefon 7912 4700 // annoncer@jv.dk

Side 11

Skala FM - Syddanmarks hitradio Med radiospot i Danmarks største regionale radiostation er du sikret optimal synlighed, og da du selv vælger, hvor stort et geografisk område, du ønsker at dække, kan du nøje afpasse dine kampagner til dit budskab og dit budget. Gennem vores fleksible prisstruktur med sekundpriser kan du fokusere på det væsentligste – nemlig indholdet i dit radiospot. Du behøver således ikke presse dit budskab ind i en fast spotlængde, men er 100% fleksibel.

Forhør desuden hos din konsulent om muligheder for sponsorater, konkurrencer og events.

Særplacering: +20%.

Radio er et effektivt medie, men det er vigtigt at netop dit spot er unikt og har et klart budskab. Derfor hjælper vi dig i den kreative proces fra idé til færdigt spot, så du opnår optimal effekt.

Der tages forbehold for udsolgt reklametid.

Se i øvrigt vores handelsbetingelser.

Bemærk: Alle kampagner placeres med 70% mellem kl. 06.00 – 18.00, og 30% senest kl. 24.00.

Skala FM er også på nettet og på mobile platforme som iPhone, Android og Nokia. Derfor kan dine kunder have skala.fm med altid – og i hele verden.

Priser Priser pr. sekunder Område

10-14 sek.

15-19 sek.

20-29 sek.

30-39 sek.

40 < sek.

Esbjerg

11,79

11,02

10,51

9,99

9,48

Kolding

11,79

11,02

10,51

9,99

9,48

Sønderborg

6,33

6,05

5,67

5,06

4,62

Billund/Grindsted

2,99

2,78

2,58

2,27

2,16

Fredericia/Middelfart

2,99

2,78

2,58

2,27

2,16

Haderslev/Vojens

2,99

2,78

2,58

2,27

2,16

Ribe/Tønder

2,99

2,78

2,58

2,27

2,16

Varde

2,99

2,78

2,58

2,27

2,16

Vejen/Holsted

2,99

2,78

2,58

2,27

2,16

Regionalt

37,00

34,00

31,00

28,00

25,00

Alle priser er eksklusive moms.


Syddanske Medier telefon 7912 4700 // annoncer@jv.dk

Side 12

Radiospotproduktion Skala FM Indholdet i dit radiospot er altafgørende for, hvor stor effekt din radiokampagne opnår. Skala FM bruger kun professionelle samarbejdspartnere, som guider dig gennem hele processen fra kreativt oplæg til den færdige produktion. Full production • Kontakt til dig, hvor vi indhenter stikord. • Tekstforfatning efter stikord. • Kontakt til dig med godkendelse af tekst. • Produktion med 1 stemme (indeks 100), underlægning og evt. effekter. • Kontakt til dig med godkendelse af radiospot. • Produktionstid: 3 arbejdsdage. • Hasteproduktion: 24 timer + kr. 475. Pris kr. 1.260 High end production • Kontakt til dig med dialog omkring budskab, ønsker og produktets målgruppe. • Udarbejdelse af idé i kreativt forum. (1 times session mellem producer, tekstforfatter og kreativ chef). • Tekstforfatning. • Kontakt til dig, hvor vi præsenterer kreativt oplæg og gennemgår teksten. • Produktion med 1 eksklusiv stemme (indeks 200), underlægning og evt. effekter. • Kontakt til dig med gennemgang af radiospottets lydmæssige opbygning samt endelig godkendelse. Pris kr. 3.575 Ekstra stemmer

Jinglepakke Ønsker du at skabe et helt lydunivers til din virksomhed, herunder lyd til tv og radiospots, telefonsvarer, hjemmeside osv., tilbyder vi at analysere dine behov og producere en samlet jinglepakke, der sikrer din virksomhed ensartet lyd på alle medieplatforme. Pris efter tilbud Alle priser inkluderer afviklingsret i et år på skala.fm netværket. For rettighed til brug endnu 12 måneder betales 50% af spotproduktionsprisen. Spottet kan frikøbes til brug for andre radiostationer eller medier. For rettighed til brug på andre lokale radiostationer betales 50% af spotproduktionsprisen. For andre medier indhentes tilbud hos din konsulent. Alle priser er eksklusive moms.

Esbjerg Kolding

Pris pr. stk. (indeks 100) kr. 425

Sønderborg Billund/Grindsted

Dialogspot Det anbefales at bruge skuespillere. Pris pr. stemme fra kr. 3.095 (+ spotproduktion)

Ribe/Tønder

LUND/GRINDSTED DELFART/FR E M ID K

EN/HOLSTED

Varde/Ringkøbing/Skjern

DE

Vejen/Holsted

G

AR

IA

DIN

R IC

VEJ

OL

JERN, RINGKØB , SK ING DE

B IL

V

ESBJER

G

SØN

BE

/TØ

ENS

DE

G

RI

OJ

OR

V

/V

RB

LE

Vignet En vignet er en helt kort outro / kending, der kan bruges som f.eks afslutning på dine spotproduktioner. Pris fra kr. 3.575

Haderslev/Vojens

HADERS

Lydlogo Specialkomponeret musik, der matcher virksomhedens udseende i lyd. Logoet komponeres efter ønske om instrumentalt musik, melodi med sang eller med brug af lydeffekter som genkendelighed. Logoet kan evt. laves i flere versioner over samme melodi. Eksempelvis en juleversion, sommerversion etc. Pris fra kr. 9.275

Fredericia/Middelfart

NDER

Deadline for aflevering af færdigt materiale Spotstart

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Deadline

Fredag kl. 9.30

Mandag kl. 9.30

Tirsdag kl. 9.30

Onsdag kl. 9.30

Torsdag kl. 9.30

Torsdag kl. 9.30

Fredag kl. 9.30

Hastebooking Mandag - torsdag senest kl. 14.00 + kr. 375. Levering af færdigt spot Send filen som wav- eller mp3-filer via mail: radiobooking@jv.dk

Afvisning af spot Skala FM forbeholder sig ret til at afvise spot, der strider mod lovgivningen eller hensynet til ­lytterne.Syddanske Medier telefon 7912 4700 // annoncer@jv.dk

Side 14

Bannerformater og priser

Forside 1 2

2 Bannerannoncering Produkt

3

Format

1

Topbanner

930 x 180 pixel

Placering

Enhed

Pris

Alle placeringer**

CPM*

100

Forside

CPM*

120

Forside

24 timer

13.495

Øvrige placeringer

CPM*

175

Alle placeringer**

CPM*

80

Forside

CPM*

100

Forside

24 timer

6.995

Alle placeringer**

CPM*

100

5

5

2 Ejerskab U

930 x 180 pixel + 160 x 600 pixel 2 stk.

3 Artikelbanner

300 x 250 pixel

4 Megabanner

930 x 600 pixel

4 Centerbanner

930 x 180 pixel

Alle placeringer**

CPM*

80

160 x 600 pixel

Alle placeringer**

CPM*

120

1

6

4

5

4

Followbanner højre/venstre side

Bemærk: Ejerskab og followbanner vises ikke på tablets

Jobannonce og joblink (i samarbejde med JobKlik.dk) Produkt Jobannonce på

6 JobKlik.dk og

3

logolink på jv.dk

Format

Placering

Enhed

Pris

Logo + tekst

Run of site

Op til 28 dage

fra 3.495

Advertorial Produkt Advertorial

Format

Placering

Enhed

Pris

Redaktionel placering + kampagneside

Forside

7 dage

24.000

Lokalforside (1 uge)

CPM*

80

Tekstannoncer

Artikelvisning Produkt

1

7 Tekstannonce

Format

Placering

Enhed

Pris

Tekst

Artikelvisninger

1 klik

5

Alle priser er eksklusive moms. * CPM: 1.000 visninger. ** Alle placeringer dog ikke udelukkende på forsiden. 3

6 7


Syddanske Medier telefon 7912 4700 // annoncer@jv.dk

Side 15

Bannerformater og priser Nyhedsbreve Produkt Centerbanner

Format

Placering

Enhed

Pris

930 x 180 pixel

Alle nyhedsbreve

24 timer

795

1 uge - 7 dage

3.495

Placering

Enhed

Pris

Alle placeringer

CPM*

Alle placeringer

CPM*

Alle placeringer

CPM*

Mobilsite - banner Produkt Topbanner

Midterbanner

Vilkårlig placering

Format 320 x 80 pixel 320 x 160 pixel 320 x 80 pixel 320 x 160 pixel 320 x 80 pixel 320 x 160 pixel

80 120 50 75 60 90

Avis til net Produkt

Avis til net

Avis til net Årsaftale

Format

Enhed

Pris

min. 1.000 visninger

295

min. 3.000 visninger

795

min. 5.000 visninger

995

min. 10.000 visninger

1.695

min. 1.000 visninger

5.995

min. 3.000 visninger

15.995

min. 5.000 visninger

19.995

min. 10.000 visninger

29.900

Placering

Enhed

Pris

Forside

24 timer

17.995

Øvrige placeringer

CPM*

225

Format

Enhed

Pris

Flash (swf) + gif backup

Pr. stk.

895

Flash + video/lyd/gif backup

Pr. stk.

995

3 stk. banner + gif backup

I alt

1.795

Avisannonce

Avisannonce

Placering

Placering som i avisen

Placering som i avisen

Expandable banner Produkt 1 Ejerskab U + 2 Expandable topbanner

Format Topbanner - op til 600 pixel

Bannerproduktion Produkt Alm. banner Avanceret banner Ejerskab U HRML 5-banner

1.495


Syddanske Medier telefon 7912 4700 // annoncer@jv.dk

Side 16

Almindelige betingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af Syddanske Medier K/S (i det følgende benævnt SDM). SDM er berettiget til at lade de ydelser, der skal leveres, udføre af underleverandører. Tegninger og beskrivelser Alle oplysninger om effekt, virkninger, design, grafik, medier og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, tilbud, billedmaterialer, på hjemmesider, prislister m.m. er omtrentlige. Priser SDM har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. Prisangivelser sker under forbehold for strejke, lockout, ændring af leverandørpriser og andre forhold, som SDM ikke selv er herre over. Opgivne priser er eksklusive moms, og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold for licenser, afgifter, materialer, arbejdslønninger og transportudgifter m.v. Alle opgivne priser på avisannoncering er dog eksklusive miljøtillæg i henhold til de til enhver tid gældende satser herfor [evt.: (pr. x/x kr. 0,03 pr. mm)], som ved faktureringen tillægges de opgivne priser. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende valutakurser, og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold. Priser kan derfor også reguleres jf. fornævnte, for allerede indgåede aftaler. Betaling Betaling skal erlægges inden for den på fakturaen angivne dato. Såfremt en sådan dato ikke er angivet, er betalingsbetingelserne kontant ved levering. Erlægger kunden ikke betaling i rette tid, er SDM berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker. I forbrugerkøb beregnes der dog alene rente i henhold til Renteloven. SDM opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og SDM vil kunne opkræve inkassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12. juli 2002. Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af SDM´s forpligtelser, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger kunden til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler. Hemmeligholdelse SDM er på kundens anmodning herom forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som SDM modtager vedrørende kundens virksomhed. Kunden forpligter sig til at hemmeligholde enhver oplysning vedrørende SDM, med mindre oplysningen generelt er tilgængelig for tredjemand. Parternes hemmeligholdelsesforplig-telser vedvarer efter, at andre dele af aftalen er ophørt. Reklamation og mangler I en periode på 12 måneder fra det solgtes levering er SDM ansvarlig for væsentlige fremstillings- eller materialefejl, forudsat at kunden kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller uagtsomhed hos SDM eller dettes folk. I forbrugerkøb udvides reklamationsperioden til 24 måneder. Reklamationsretten bortfalder dog ved brug af materiale kunden har godkendt overfor SDM, undtaget herfra er dog trykkerifejl, indrykningsdatofejl samt placeringsfejl. Såfremt SDM er ansvarlig for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er SDM berettiget til, at foretage mangeludbedring. Kunden opfordres til, straks efter levering, at foretage sådan undersøgelse som ordentlig forretningsbrug kræver, herunder selv undersøge ydelsens indhold og omfang i SDM´s medier. Lider det solgte af en mangel, skal kunden straks meddele SDM dette. Reklameres der ikke straks kan manglen ikke påberåbes – hvilket ligeledes omfatter genindrykning/afvikling af samme ydelse. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. Reklamationer kan ske på telefon 79 12 47 00 eller annoncer@jv.dk. Ejendomsforbehold SDM bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling inkl. evt. renter og omkostninger er erlagt. Såfremt varerne er ændret eller forarbejdet, forbeholdes ejendomsretten således, at den omfatter de ændrede eller forarbejdede varer til et beløb, der svarer til varernes værdi på salgstidspunktet. Materiale og korrektur Færdigt materiale til avisannoncer skal leveres i filformatet EPS eller branchegodkendt PDF. Farveannoncer skal leveres CMYK-separerede. Banner kan leveres som flash (swf), JPG eller GIF, og filerne må max udgøre 60 kb. stykket. For radiospots skal filer sendes som wav- eller mp3-filer til SDM på mail adressen annoncer@jv.dk. Kunden er ansvarlig for indlevering af materiale, hvad enten det færdig-materiale eller materiale til brug for videre forarbejdning. Materiale og evt. rettelser til korrektur skal indleveres i henhold til de af SDM fastsatte tidsfrister. Ved indrykning af annoncer under billetmærke skal navn og adresse være SDM bekendt. Leveringstid Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager udenfor SDM´s kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringstiden er aftalt til en bestemt dato/tidspunkt udskydes leveringsdatoen indtil det tidspunkt, da SDM har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra kunden. Såfremt kunden ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling. SDM kan dog frit ændre i leveringsdatoer, indhold og layout uden noget varsel. Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke kunden til at hæve handlen helt eller delvist, eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod SDM, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og SDM herefter ikke har foretaget levering senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra kundens side. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. Fortrydelsesret i forbrugerkøb I forbrugerkøb kan kunden fortryde sit køb hos SDM indtil udløbet af den oplyste deadline i ordrebekræftelsen. Ved fortrydelse efter deadline opkræves den fulde pris hos kunden. Immaterielle rettigheder m.v. Alle immaterielle rettigheder der er udarbejdet af SDM, herunder ophavsretligt, designretligt, varemærkeretligt og markedsføringsretligt materiale, der enten skal fremsendes ved afgivelse af tilbud eller der indeholdes i den af SDM foretagne leverance, er SDM´s ejendom, og må ikke uden SDM´s skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, offentliggøres, distribueres, kopieres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Alt immaterielt materiale som SDM har udført til brug ved tilbud eller der er indeholdt i den foretagne leverance, skal på forlangende returneres. Kunden kan ved forespørgsel få udleveret avis- eller onlineannoncen, til brug for samme type annoncering i øvrige medier. SDM forbeholder sig ret til at fakturere 500,00 DKK pr. annonce for videresendelse af annoncen. Andre produkter (reklamespots, lydlogo, jingler osv.) kan alene frikøbes til brug efter nærmere aftale med SDM og vil under alle omstændigheder være underlagt anvendelsesmæssige begrænsninger. Produktinformationer, rådgiveransvar m.v. SDM er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget – ikke for om varen er egnet til kundens brug. Ansvar herudover påtager SDM sig kun, hvis SDM har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til kunden i form af udarbejdelse af annoncespecifikation eller hvor SDM skriftligt har afgivet udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til kunden, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. SDM har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering. SDM påtager sig kun ansvar, hvis den ydede rådgivning må siges at være uforsvarlig set i relation til den viden, som SDM besad på rådgivningstidspunktet om genstanden for råd-givningen. SDM´s rådgivning ydes på basis af SDM´s leverandørers opgivne data, og SDM dækker kun tab som følge af fejl i dette datamateriale, i det omfang SDM´s leverandører yder SDM erstatning herfor. Konstateres der fejl i den af SDM sammen med dettes leverance ydede skriftlige rådgivning, skal kunden uden unødigt ophold, straks efter at kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af fejlen, underrette SDM. Ved tilsidesættelse af denne bestemmelse erstatter SDM alene sådanne tab, der måtte være opstået som en direkte følge af SDM fejlagtige rådgivning på det tidspunkt, kunden burde have underrettet SDM. Ved rettidig reklamation yder SDM kunden ny, vederlagsfri rådgivning. SDM hæfter aldrig for driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. Kunden er til enhver tid ansvarlig for lovligheden af den information, som fremgår af annoncens indhold og udformning. Kunden er endvidere ansvarlig for at annoncen ikke krænker tredjemands rettigheder eller er anstødelig. Kunden friholder SDM for ethvert krav og tab i den forbindelse. SDM forbeholder sig endvidere ret til at afvise annoncer, spots m.v., der strider mod lovgivningen, eller af hensynet til læserne og lytterne. Ligeledes forbeholder SDM sig ret til at forsyne en annonce med overskriften ”ANNONCE”, såfremt SDM vurderer at indholdet kan forveksles med redaktionel tekst. Force majeure SDM er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed hos SDM´s underleverandører samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som SDM ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er SDM berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftale helt eller delvist. Produktansvar For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser. For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger: SDM er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af SDM´s eller andre, som SDM har ansvaret for. SDM er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i kundens besiddelse. SDM er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er SDM ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. SDM er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning SDM måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde SDM skadesløs i samme omfang, som SDM´s ansvar er begrænset efter de 3 foretagende stykker. Disse begrænsninger i SDM`s ansvar gælder ikke, hvis SDM har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. SDM og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet. Lovvalg og værneting I tilfælde af uenighed mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret med Retten i Esbjerg som rette værneting. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. SDM kan dog kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Voldgiftsretten skal have sæde i Esbjerg. Øvrigt Ændringer eller tilføjelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal være aftalt skriftligt for at være gyldige mellem SDM og kunden.


Ugeavisen.dk 18 ugeaviser med et stærkt samarbejde og 567.500 læser om ugen i Syd- og Sønderjylland.

Ugeavisen Digeposten

Ugeavisen Esbjerg

Skærbæk Avis

Uge-avisen Ribe

Ugeavisen Midtsyd

Ugeavisen Nytirsdag

Ugeavisen Tønder

Kolding Ugeavis

Ugeavisen Ansager-Helle

Haderslev Ugeavis

Ugeavisen Tistrup-Ølgod

Aabenraa Ugeavis

Ugeavisen Varde

Sønderborg Ugeavis

VesterhavsPosten

Ugeavisen Bov Bladet

Ugeavisen Bramming

Ugeavisen Vejen-Brørup-Holsted


Gundesbøl Hemmet Bork Nymindegab Sønder Vium

Hoven

Ølgod Lyhne

Nørre Nebel Henne Strand

Gårde Horne

Outrup

Tistrup

Henne

Syddanske Medier

Vejers Strand

Ansager Starup

Oksbøl Billum

Vejers Blåvand

Krusbjerg

Agerbæk

Varde

Alslev

Ho

Fåborg

Hjerting Guldager

annoncer@digeposten.dk

Gesten

Brørup

Holsted

Tjæreborg Grønbjerg Bramming

Gørding

Vejen

Foldingbro

Kloster

Søndervig

Skodborg

Fanø

Digeposten Kongevej 5B 6270 Tønder Tlf. 74 72 33 42 Fax 74 72 33 47

Bække

Endrup Grimstrup

Esbjerg

UGEAVISEN DIGEPOSTEN OPLAG: 24.061

Udkommer: ............................................Tirsdag Læserdækning primærområde: ..................86% Læsere total område: .............................32.000 Mm-pris: ..................................................... 4,30 Farvetillæg pr. mm: .....................................1,00 Max. farvetillæg pr. side: ..........................1.800 Print2web:................................................ 59,00 Rubrik2web:.............................................. 35,00

Gredstedbro

Lustrup

Tiset

Henne Strand

Gundesbøl

Agerskov Løgumgårde

Alslev

Sølsted Sejerslev

Abild

Ansager

Oksbøl

Tinglev Sæd

Agerbæk Fåborg

Hjerting Guldager

Hellevad

Øster Højst

Starup Tønder

Varde

Alslev

Hovborg

Süderlügum Glejbjerg

Rens Bække Gesten

Endrup Grimstrup

Esbjerg

SKÆRBÆK AVIS OPLAG: 17.435/25.333

Løgumkloster

Krusbjerg Bredebro

Tistrup

Billum

Toftlund

Skærbæk

Arrild Hoven Nr. Løgum

Højer

Vejers

Gabøl

Arnum

Brøns Frifelt

Horne

Outrup

Henne

Ho

Jels

Gram

Rejsby Tarm Rømø

Hemmet Tvismark Bork Ølgod Nymindegab Sønder Vium Havneby Lyhne Nørre Nebel Gårde

Vejers Strand

Rødding

Ribe

Hvide Sande

Blåvand

Side 18

Hovborg

Glejbjerg

Brørup

Holsted

Tjæreborg

Gørding

Bramming

Vejen

Foldingbro

Skodborg

Skærbæk Avis Ribevej 1 6780 Skærbæk Tlf. 74 75 22 70 Fax 74 75 22 75 post@skaerbaek-avis.dk

Udkommer: ............................................Tirsdag Læserdækning primærområde: ..................84% Læsere total område: .............................. 17.000 Mm-pris: ......................................................3,70 Farvetillæg pr. mm: .................................... 0,80 Max. farvetillæg pr. side: ..........................1.500 Print2web 59,00/Rubrik2web: ................. 35,00

Fanø

Gredstedbro

Grønbjerg

Hviding

Tiset

Ugeavisen Midtsyd Vestergade 5 6520 Toftlund Tlf. 74 83 22 83 Fax 74 83 22 35 ann.midtsyd@ugeavisen.dk red.midtsyd@ugeavisen.dk.

Højer

Tistrup

Udkommer: ............................................Tirsdag Læserdækning primærområde: ..................84% Læsere total område: .............................. 17.000 Mm-pris: ..................................................... 3,60 Farvetillæg pr. mm: .................................... 0,90 Max. farvetillæg pr. side: .......................... 1.750 Print2web:................................................ 59,00 Rubrik2web: ............................................. 35,00

Rens

Agerbæk Fåborg

Bække Gesten

Grimstrup

Brørup

Holsted

Tjæreborg Tarm

Gørding Gundesbøl Bramming Foldingbro

Hemmet

Horne

Outrup

Tiset

Ansager Rejsby

Alslev

Grimstrup Bredebro Tjæreborg

Brevtofte

Hovborg

Arrild Glejbjerg

Fåborg

Hjerting Guldager

Vojens

Toftlund

Agerbæk Skærbæk

Varde

Esbjerg

Gabøl

Arnum

Frifelt Starup

Brøns

Oksbøl

Jels

Sommersted

Gram

Mølby

Tistrup

Rømø

Billum

Rødding

Krusbjerg Nybølgård

Ribe Gårde

Henne

Vejen Skodborg

Hoven

Gredstedbro Ølgod Lyhne

Nørre Nebel

Henne Strand

Hovborg

Glejbjerg

Endrup

Bork Fanø Nymindegab Sønder Vium

Ho

Sæd Süderlügum

Varde

Esbjerg

Blåvand

Tinglev

Tønder

Starup

Alslev Hvide Sande Hjerting Guldager

Vejers

Hellevad

Øster Højst

Ansager

Oksbøl

Vejers Strand

Bedsted

Alslev

Abild

Krusbjerg

Horne Grønbjerg

Outrup

Billum

Ho

Løgumkloster

Sejerslev

Gårde

Agerskov

Nr. Løgum

Sølsted

Hoven

Ølgod

Henne Kloster

Vejers Blåvand

Døstrup

Bredebro

Lyhne

UGEAVISEN MIDTSYD OPLAG: 17.350

Arrild

Gundesbøl Havneby

Nørre Nebel

Vejers Strand

Toftlund

Skærbæk

Tvismark

Tarm

Gabøl

Arnum

Brøns Frifelt

Rømø

Hemmet Bork Nymindegab Sønder Vium

Søndervig

Jels

Gram

Spandet

Rejsby

Hvide Sande

Henne Strand

Rødding

Ribe

Kloster

Søndervig

Bække Agerskov Gesten

Endrup Løgumkloster

Brørup

Holsted Gørding

Bramming

Vejen

Foldingbro

Skodborg Højer

Fanø

UGEAVISEN TØNDER OPLAG: 21.140

Gredstedbro Tønder Ribe

Tinglev

Rødding

Sæd

Jels

Rens Süderlügum

Ugeavisen Tønder Lillegade 11 6270 Tønder Tlf. 74 72 47 11 Fax 74 72 55 74 ann.toender@ugeavisen.dk, red.toender@ugeavisen.dk

Udkommer: ............................................Tirsdag Læserdækning primærområde: ..................96% Læsere total område: ............................. 24.000 Mm-pris: ..................................................... 4,30 Farvetillæg pr. mm: .....................................1.00 Max. farvetillæg pr. side: .......................... 2.190 Print2web ................................................ 59,00 Rubrik2web:.............................................. 35,00 Udleveres på udvalgte steder på Rømø, syd for grænsen i byerne Süderlügum, Aventoft, Niebüll og Leck.

Tiset

Brøns Frifelt

Rømø

Gabøl

Arnum

Rejsby

Toftlund

Skærbæk Arrild Agerskov

Løgumkloster

Bredebro

Øster Højst Bylderup Jejsing

Højer Grønbjerg Tønder

Kliplev

Tinglev Sæd

Bjerndrup Rens

Kloster

Søndervig

Süderlügum

Hvide Sande

UGEAVISEN ANSAGER-HELLE OPLAG: 7.257 Tarm

Ugeavisen Ansager-Helle Storegade 16-18 6870 Ølgod Tlf. 7519 6090/ 7529 7500 ann.ansager@ugeavisen.dk

Udkommer: ............................................Tirsdag Læserdækning primærområde: ..................77% Læsere total område: ............................... 9.000 Mm-pris: ..................................................... 3,20 Farvetillæg pr. mm: .................................... 0,90 Print2web:................................................ 59,00 Rubrik2web:.............................................. 35,00

Bork Nymindegab Sønder Vium

Hoven

Ølgod Lyne

Nørre Nebel Henne Strand

Vejers Ho

Krusbjerg

Gårde Horne

Outrup

Ansager

Hejsvig Starup Krogager Nordenskov

Varde

Oksbøl

Grindsted

Skovlund

Tistrup

Henne

Vejers Strand

Blåvand

Gundesbøl

Hemmet

Agerbæk

Næsbjerg

Billum Alslev

Fåborg

Rosthøje

Hjerting Guldager

Hovborg Bække

Glejbjerg

Gesten

Endrup Grimstrup

Esbjerg

Vejen

Gørding

Bramming

Fanø

Brørup

Holsted

Tjæreborg

Foldingbro Skodborg

Gredstedbro Rødding

Jels

Ribe Gram Tiset

Rejsby

Brøns Frifelt

Rømø

Gabøl

Arnum

Toftlund

Skærbæk Arrild Agerskov

Bredebro

Højer

Tønder

Løgumkloster

Tinglev Sæd


december

Syddanske Medier

Side 19 Grønbjerg Kloster

Søndervig

UGEAVISEN TISTRUP-ØLGOD OPLAG: 10.874 Ugeavisen Tistrup-Ølgod Storegade 16-18 6870 Ølgod Tlf. 75 24 45 55

Hvide Sande

Udkommer: ............................................Tirsdag Læserdækning primærområde: ..................92% Læsere total område: ..............................12.000 Mm-pris: ..................................................... 3,45 Farvetillæg pr. mm: .....................................1,00 Print2web ................................................ 59,00 Rubrik2web .............................................. 35,00

ann.oelgod@ugeavisen.dk

Tarm

Gundesbøl

Vostrup

Ådum

Hemmet

Bork Nymindegab Sønder Vium

Hoven

Ølgod Lyne

Nørre Nebel Henne Strand

Gårde Horne

Outrup

Skovlund

Tistrup

Henne

Ansager

Grønbjerg

Vejers Strand

Starup

Oksbøl

Kloster

Søndervig

Billum

Vejers

Blåvand

Krusbjerg

Agerbæk

Varde

Alslev

Ho

Hvide Sande

UGEAVISEN VARDE OPLAG: 27.140/35.940

Fåborg

Hjerting Guldager Grimstrup

Esbjerg

Gørding

ann.varde@ugeavisen.dk

Skodborg

Gundesbøl

Ribe

Lyne

* I følgende uger i hele Varde Kommune samt til hele 6710 Esbjerg V. Uge: 1, 16, 26, 36, 40, 44, 49 og 53

Guldager Kloster Hjerting

Søndervig

Grimstrup

Ugeavisen Vesterhavsposten Toften 2 6830 Nr. Nebel Tlf. 75 28 82 88 Fax 75 28 80 54 ann.vp@ugeavisen.dk

21. ÅRGANG www.vesterhavsposten.dk

Frisørsalon har skiftet navn side

2

Triatlon et nyt tiltag i juni side

Fire elever fra 9. e på Nørre Nebel Skole. De står over for valget om, hvad de skal efter 9. klasse. (Foto: Karin Kjærsgaard)

Hvad skal de efter 9. klasse? Rundt om i hele landet skal elever på 9. og 10. årgang om kort tid have besluttet sig for, hvad de skal efter sommerferien. Vi har besøgt Nørre Nebel Skole og talt med fire elever om det at skulle tage beslutningen.

NR. NEBEL SLAGTER TILBYDER:

max. 10% fedt

Baunhøjvej 32 - 6840 Oksbøl

Aften- og weekendvagt

40 31 16 75

-pris

CHOK

100.-

3 kg

Spar kr. 155,-

v/Lars Andersen Bredgade 42 · 6830 Nr. Nebel · Telefon 75 28 80 88 lars_slagter@besked.com · www.mmm-norrenebel.dk

Vi mangler feriehuse

til udlejning

OG ANDRE STÆRKE TILBUD – KIG IND Garant Hemmet

M.C. Tæpper & Gardiner Tarmvej 87 B 6893 Hemmet · 97 37 50 11

side

7

Det er meget forskelligt, hvordan de oplever det. En er fortsat i tvivl, en anden har længe vidst, hvad han ville være. Læs tema om uddannelse side 9-12

Hakket oksekød madOgså ud af huset eller Hakket skinkekød Blåvand Kloakservice

6

Nybolig Nørre Nebel får nye ejere til februar

Kontakt os lokalt Henning Borg - 40 30 92 92 henning.borg@novasol.dk

www.husejer.novasol.dk

TYSK KVALITETSFODER

NaturCroq®

• Rene råvarer • Foder til alle typer hunde og katte Kontakt:

Sæk med 15 kg Normalpris 279.-

NU

Vejen

Tinglev Skodborg Sæd

Rødding

Jels

Rens

Süderlügum Gram

Tarm

TIRSDAG DEN 21. JANUAR 2014 - UGE 04

Gesten

Brørup

Foldingbro

Ribe

UGEAVISEN VESTERHAVSPOSTEN OPLAG: 12.358

Bække

Gørding

Tønder Gredstedbro

Fanø

Agerskov

Holsted

Bramming

Højer

Hovborg

Glejbjerg

Løgumkloster

Endrup

Tjæreborg

Hvide Sande

Toftlund

Arrild Agerbæk

Bredebro

Esbjerg

Gabøl

Starup Skærbæk

Grønbjerg Fåborg

Alslev

Ho

Ansager Frifelt Brøns

Varde

Billum

Vejers Blåvand

Rømø

Oksbøl

Grindsted

Tiset

Arnum

Rejsby

Tistrup

Jels

Gram

Krusbjerg

Gårde Horne

Outrup

Henne Vejers Strand

Rødding Hoven

Ølgod

Nørre Nebel

Vejen

Foldingbro

Gredstedbro Hemmet Bork Nymindegab Sønder Vium

Henne Strand

Gesten

Brørup

Holsted

Bramming Tarm

Fanø

Udkommer: ............................................Tirsdag Læserdækning primærområde: ..................72% Læsere total område: ............................. 29.000 Mm-pris: ........................................... 4,40/4,65* Farvetillæg pr. mm: ..................................... 1,45 Print2web:................................................ 59,00 Rubrik2web:.............................................. 35,00

Bække

Endrup Tjæreborg

Ugeavisen Varde Rådhusstræde 5, 6800 Varde Tlf. 75 22 24 44, Fax 75 22 47 14

Hovborg

Glejbjerg

Udkommer: ............................... Tirsdag/onsdag Læserdækning totalområde: ...................... 71% Kloster Søndervig Læsere total område: ..............................15.000 Mm-pris: ..................................................... 3,80 Farvetillæg pr. mm: ..................................... 1,05 Hvide Sande Print2web:................................................ 59,00 Rubrik2web:.............................................. 35,00

Henne Strand

Gabøl

Vejers Strand

Vognmandskørsel: • Kørsel med 4-akslet forvogn og kærre • Kørsel med 3-akslet forvogn • Levering af sand, grus og knust beton • Udlejning af containere

Outrup

Ho

Tinglev

SædAgerbæk

Hovborg Rens

Bække

Süderlügum Glejbjerg

Endrup

Ge

Grimstrup

Esbjerg Hoven

Brørup

Holsted

Tjæreborg

Gørding

Bramming

Krusbjerg

Vejen

Foldingbro

Skodborg

Horne

Outrup

Tønder

Hjerting Guldager Gundesbøl

Gårde Tistrup

Henne

Starup

Højer

Fåborg

Lyhne Henne Strand

Ansager

Varde

Ølgod

Nørre Nebel

Agerskov

Løgumkloster

Bredebro

Tistrup

Billum

Hemmet Bork Nymindegab Sønder Vium

Arrild

Krusbjerg

Gårde

Oksbøl

Vejers

Toftlund Hoven

Ølgod Skærbæk

Horne

Henne

Blåvand Tarm

UGEAVISEN FOR BRAMMING & OMEGN OPLAG: 15.016

Brøns Frifelt

Rømø

Sønder Vium Lyne

Nørre Nebel

Johnny Jensen - 5099 7033

Vrøgum Maskinstation

Hemmet

Bork Grønbjerg Nymindegab

249.-

Baunhøjvej 32 · 6840 Oksbøl Tlf. 20 48 16 75

Tiset

Gundesbøl Arnum

Rejsby

Fanø

Ansager

Gredstedbro

Rødding

Ribe

Ugeavisen for Bramming & Omegn Sct. Knuds allé 3 6740 Bramming Tlf. 75 17 40 00 Fax 75 17 37 87 imo@ugeavisen.dk

Starup

Vejers Strand Oksbøl Gram Udkommer: ............................................Tirsdag Varde Agerbæk Billum Hovborg Tiset Vejers Ga Læserdækning primærområde: ..................87% Alslev Grønbjerg Fåborg Arnum Blåvand Bække Rejsby Rømø Glejbjerg Ho Hjerting Guldager Læsere total område: ..............................16.000 Kloster Gesten Endrup Brøns Frifelt Søndervig Toftlund Grimstrup Mm-pris: ............................................. 3,50/3,75 Esbjerg Brørup Skærbæk Holsted Tjæreborg Arrild Farvetillæg pr. mm: .....................................1,00 Gørding Vejen Bramming Agerskov Foldingbro Max. farvetillæg pr. side: ..........................1.500 Skodborg Hvide Sande Løgumkloster Gredstedbro Print2web................................................. 59,00 Bredebro Fanø Rødding Jels Obbekær Rubrik2web:.............................................. 35,00

Ribe

Tarm

Hemmet

Bork Nymindegab Sønder Vium

UGEAVISEN ESBJERG OPLAG: 43.500/68.000

Nørre Nebel Rømø

Henne Strand

Ugeavisen Esbjerg Kongensgade 110-114 6700 Esbjerg Tlf. 76 11 42 00 Fax 75 45 16 16 ann.esbjerg@ugeavisen.dk

Outrup

Rejsby Hoven Ølgod Brøns Frifelt Toftlund Lyhne Krusbjerg Skærbæk Gårde Arrild Horne

Tistrup

Tingl

TønderGabøl

Tiset Arnum

Henne

Udkommer: ............................................Onsdag Læserdækning primærområde: ..................77%Vejers Strand Læsere primær område: ........................54.000Vejers Blåvand Mm-pris: ........................................... 6,40/6,95* Ho Job pr. mm:..........................................7,00/7,55 Farvetillæg pr. mm: .................................... 2,60 Max. farvetillæg pr. side: .........................2.800 Print2web:................................................ 59,00 Rubrik2web:.............................................. 35,00

Gram Højer

Gundesbøl

Sæd Rens Süderlügum

Agerskov

Ansager Løgumkloster

Bredebro

Starup

Oksbøl

Agerbæk

Varde

Billum Alslev Hjerting Guldager

Esbjerg

Højer

Fåborg Tønder

Bække Tinglev

Sæd Endrup

Grimstrup

Gesten Rens

Holsted Süderlügum Gørding

Tjæreborg

Bramming

Fanø

Hovborg

Glejbjerg

Brørup Vejen

Foldingbro Skodborg

Gredstedbro Rødding

* I følgende uger hele Esbjerg Kommune, Varde og Fanø. 1, 5, 9, 14, 18, 22, 27, 36, 40, 44, 49 samt 52

Jels

Ribe Gram Tiset

Rømø

Rejsby

Gabøl

Arnum

Brøns Frifelt

Toftlund

Skærbæk Arrild Agerskov

Bredebro

Højer

Tønder

Løgumkloster

Tinglev Sæd


Tarm

Gundesbøl

Hemmet

Bork Nymindegab Sønder Vium

Hoven

Ølgod Lyhne

Syddanske Medier

Nørre Nebel Henne Strand

Gårde

UGE-AVISEN FOR RIBE OG OMEGN OPLAG: 23.548

Vejers

Tistrup

TIRSDAG DEN 24. DECEMBER 2013

UGE-Avisen for Ribe og Omegn Grønnegade 14 6760 Ribe Tlf. 75 42 23 66 Fax 75 42 25 66 ann.ribe@ugeavisen.dk

Biskop stopper Biskoppen i Ribe Stift, Elisabeth Dons Christensen, stopper i det nye år, idet hun falder for aldersgrænsen.

SIDE 2

Mange lokale familier får hjælp til julen Dansk Røde Kors, Frelsens Hær og Odd Fellow Logen hjælper familier med julekurve

Rekordstor østers?

af: René Aunsbjerg Nielsen | ran@ugeavisen.dk

Den store østers, der blev fundet i Vadehavet, blev opmålt på Vadehavscentret i sidste uge. Intet er sikkert, men der er gode muligheder for, at den bliver optaget i Guinness Rekordbog. SIDE 2

Alexander Jensen, købmand i Rema 1000 på Nørremarksvej, og formand for lokalafdelingen af Røde Kors, Bent Illum, har haft et godt samarbejde om julekurvene. der pakker julekurve for Dansk Røde Kors. - Vi bruger fem timer på at pakke kurvene. Det er en god sag, og vi har en stor lyst til at hjælpe, siger købmand Alexander Jensen.

Stigning i julehjælp Frelsens Hær hjælper også lokale familier. De har man fået 20 procent flere ansøgere, og korpset meddeler, at man hjælper 18 familier i Ribe. Odd Fellow Logen i Ribe har også delt jule-

kurve ud i år, ligesom tidligere år. - Vi har delt 12 kurve ud. Det er vores formål at hjælpe de trængende, og jeg ved, at familierne, der har fået kurvene er rigtig glade. Derfor er vi også glade, siger Ib Sørensen.

Et brandgodt job De to lokale indsatsledere hos Brand og Redning, Thomas Laugesen og Kjeld Tauman, har mange andre slags opgaver som brandmand end at køre ud til ildebrande og andre alarmer. SIDE 20

Entreprenørselskabet Allan Thestrup Schmidt ApS AUTORISERET KLOAKMESTER

Vi ønsker alle kunder og forretningsforbindelser glædelig jul og godt nytår Anlægsarbejde Brolægning Vedligehold Entreprenør Snedrydning

Kvickly Ribe ønsker sine kunder en rigtig glædelig jul

VI UDFØRER BL.A.: • Separatkloakering • Beplantet filteranlæg • Nedsivningsanlæg • Pileanlæg • Minirenseanlæg • Belægningsarbejde • Betonarbejde AUTORISERET • Styrbar KLOAKMESTER underboring

Ribe

Nørre Nebel

Henne Strand

kl. 18.30. Vi byder på kaffe og slush-ice.

Vejers Strand Vejers Blåvand

Ugeavisen nytirsdag Østergade 3 6630 Rødding Tlf. 78 79 76 00 Fax 74 84 10 12 annonce@nytirsdag.dk

Nr. 47 I 92. årg.

Tandlægerne i Jels ...med udsigt til god tandbehandling

tirsdag den 19. november 2013

Kiks i panden til afsluttende valgdebat

SIDE 4

Se hvad vi kan tilbyde dig og din familie på www.jels-tand.dk

SIDE 20-23 Mess og mad udstilling i Jels Motel og Sportscenter på lørdag

7455 2304

ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag ..8.00-18.00 Fredag: ................8.00-12.00

FESTBUFFET

Rejecocktail Salatfad m/kylling & karrydressing OGSÅ UD! Pandekage med skinke & spinat AF HUSET Mørbradsmedallion m/champ. & løg Tomatsalat Hjemmebagt brød pr. couvert kr. minimum 15 pers. Hjemmelavet Daimis

175,-

JF Vinduespolering

Vaskning af solceller med kalkfrit vand. Ring og få et tilbud…

Se flere tilbud

JF Vinduespolering

Jels Motel & v/Doris & Peter Egebæk Sports center Ørstedvej 10, Jels, 6630 Rødding, Tlf. 7455 2869 www.jels-ms.dk

TO GODE GRUNDE til at vælge Frøs

Ring allerede i dag... Mette Bohm 7499 7419 mb@froes.dk

v/ Jan Falkenberg

NYHED

STORY

Rødding

Gram Tiset

Gabøl

Arnum

Rejsby

Brøns Frifelt

Toftlund

Skærbæk Arrild Agerskov

Fåborg

Hjerting Guldager

Løgumkloster

Bredebro

Agerbæk

Varde

Alslev

Jels

Ribe

Hovborg Bække

Glejbjerg Højer

Endrup

Tinglev

Veerst

Udkommer: ............................................Tirsdag Grimstrup Esbjerg Brørup Holsted Tjæreborg Læserdækning primærområde: ..................82% Gørding Vejen Foldingbro Læsere total område: ..............................18.500 Bramming Vamdrup Fanø Skodborg Mm-pris: ..................................................... 3,30 Gredstedbro Ødis Rødding Jels Farvetillæg pr. mm: .....................................1,00 Ribe Obbekær Max. farvetillæg pr. side: ..........................1.200 Sommersted Gram Print2web:................................................ 59,00 Tiset Nustrup Arnum Rubrik2web:.............................................. 35,00 Rejsby Tønder

51 33 32 27

Sæd

Højrup

by Kranz & Ziegler

STORY URE

ekskl. armbånd og charms FRA Thomas E. Petersen 7499 7412 tep@froes.dk

Skodborg

Süderlügum

Mindehøjtidligheden for de faldne er en tradition i Rødding

side 39

Deltag i Stjerneløbet på lørdag fra Aktivitetshuset

TILBUD

Vejen

Foldingbro

Gredstedbro

Rens

SIDE 18

TLF.

Ho

Gørding

Bramming

Starup

Oksbøl Billum

Brørup

Ansager

Nederdammen 37, 6760 Ribe • tlf. 2122 8384 • www.spirrevippenshop.dk

UGEAVISEN NYTIRSDAG OPLAG: 18.497

Holsted

Rømø

Tistrup

Henne

søndag den 29. december

Ribe Fest Udlejning

Åbningstider: 18.-30. dec. kl. 10.00 - 18.00 og 31. dec. kl. 09.00 - 14.00

Outrup

Bække Gesten

Grimstrup

Gårde

Horne

Hovborg

Glejbjerg

Endrup

Fanø

Stor fyrværkeridemonstration

Ø. Vedsted Vej 6 · 6760 Ribe · tlf. 7541 1818 www.ribefestudlejning.dk

Saltgade 22, 6760 Ribe, tlf. 75 42 50 90

Fåborg

Hjerting Guldager

Tjæreborg

FØR-UDSALG

Saltgade 1 · 6760 Ribe · 75420390 Saltgade 3 6760 Ribe tlf. 7542 0291

Alslev

Ho

Esbjerg

Søndag den 29. dec. kl. 10.00 - 15.00

Se hele vores KÆMPE UDVALG her! Vi byderogså selvfølgelig i butikken! velkommen salg og Nemt for dig: udlevering sker på stedet!

Agerbæk

Varde

Udkommer: ............................................Tirsdag Læserdækning primærområde: ..................84% Hvide Sande Læsere total område: .............................28.000 Mm-pris: ..................................................... 4,25 Tarm Farvetillæg pr. mm: .....................................1,00 Gundesbøl Max. farvetillæg pr. side:.......................... 1.000 Hemmet Hoven Bork Print2web ................................................ 59,00 Ølgod Nymindegab Sønder Vium Rubrik2web .............................................. 35,00 Lyhne Krusbjerg

27- 28-29/12 kl. 8-20 · 30/12 kl. 8-21 · 31/12 kl. 8-15

Industrivej 75 - 6760 Ribe - 75 43 51 30 - www.ats-ribe.dk

Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår 24. dec. - 26. dec ..........LUKKET 27. dec. ..................10.00-17.30 28. dec. ..................10.00-14.00 29. dec. ..................11.00-15.00 30. dec. ..................10.00-17.30 31. dec. - 1. jan. ..........LUKKET

Starup

Billum

UGE 52 . 43. ÅRGANG

www.ugeavisen.dk/ribe

JULEHJÆLP – Over hele landet har flere danskere end tidligere år bedt om julehjælp. Sådan ser billedet også ud i Ribeområdet. Igen i år deler Dansk Røde Kors’ afdeling i Ribe flere julekurve ud, end de før har gjort. I alt 27 familier får flere stopfyldte poser med dagligvarer, kamsteg, slik, sodavand og lignende, så der kan komme god mad på bordet juleaften. - Det er dejligt at hjælpe de familier, der ikke har midler som alle andre. Der er gjort et stort stykke arbejde fra Familierådgivning Syd for at finde de familier, der skal have en julekurv, og så har vi fået støtte fra privatpersoner og flere lokale virksomheder. Det betyder, at familier ud over kurvene får en buket blomster og småkager, siger Bent Illum, der er lokalformand. Kurvene til Ribefamilierne bliver pakket af medarbejderne i Rema 1000 på Nørremarksvej, og her er man glade for at kunne hjælpe. I hele landet er det Rema 1000-butikker,

Blåvand

Kloster

Søndervig

Ansager

Oksbøl

Grønbjerg

Side 20

Horne

Outrup

Henne Vejers Strand

Krusbjerg

495.OPTIK - SMYKKER - URE

Brøns Frifelt

Rømø

Toftlund

Skærbæk

Berlingske Lokalaviser Sydjylland Arrild

Agerskov

KOLDING UGEAVIS OPLAG: 41.012/41.000

Løgumkloster

Bredebro

Jerlev

Ødsted

Kolding Ugeavis Dalbygade 40 J 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 80 Fax 76 30 80 40 ann.kolding@ugeavisen.dk

Udkommer: ..............................Onsdag + lørdag Læserdækning: ..........................................70% Læsere total område: ............................. 49.000 Mm-pris: ..................................................... 8,00 Farvetillæg pr. mm: .....................................1,00 Max. farvetillæg pr. side: ..........................1.500 Print2web:................................................ 59,00 Rubrik2web:.............................................. 35,00

Højer

borg

d

Brorup

Egtved Tønder

Bække

Vejen

Rødding

Gram

Jels

Christiansfeld

Sommersted

Øster Lindet

Bevtoft

d

ann.haderslev@ugeavisen.dk

Branderup

mkloster

Hjerndrup

Fjelstrup

Bågø

Magstrup

Jerlev

Ødsted Bramdrup

Øsby

Egtved

Haderslev

Vojens Bække

Hejsager Sønder Vilstrup Dons Taulov Kelstrup Almind Sønder Vilstrup Eltang Skærbæk Hoptrup Bramdrupdam Nr. Bjert

Lunderskov Vejen Hovslund

Agerskov

Kolding

Skanderup

Genner

Vonsild

Hjarup

ng

Rødekro

Ravsted

Hejls

Hejlsmind e

Oksbøl

Christiansfeld

Mjel s

Varnæs

Gram

Øster Lindet

AABENRAA UGE AVIS Ødsted Jerlev

Bolderslev

Feldsted

Vorbasse

Skrydstrup

Toftlund

Bovrup

Avnbøl

Haderslev

Egtved

Blans

Hovslund

Eltang

Jels

Stepping

Bjerndrup Tinglev Sommersted

Strandhuse

Bevtoft

Vojens

Guderup

Broager

Haderslev Kollund

Marstrup

Hundslev

Årø

Fynshav

Asserballe

Augustenborg

Sønderborg

Dybbøl Bågø Skodsbøl

Øsby

Kruså

Vedsted Harrislee Over Jerstal

Toftlund

Svenstrup

Vester Sottrup Kær Nybøl Fjelstrup

Magstrup Bramdrup Jegerup Holbøl Egernsund Store Nustru BOVp BLADE T Styding

Padborg

Oksbøl

Avnbøl Christiansfeld

Øster Lindet

Skrydstrup

Middelfart

Agtrup Sønder Stenderup

Varmark Bjert Nordborg

Sjølund

Kliplev Hjerndrup Gråsten

Skovby

SØNDERBORG UGE AVIS

Skærbæk

Vejstruprød Stevning Bovrup Frørup Taps HejlsBlans Hejlsmind e Aller Tyrstrup Ullerup Feldsted Tumbøl

Bolderslev

Lysabild

Broager Fredericia

Binderup Grønninghoved Mjel s Varnæs

Ødis Aabenraa

Ødis Bramdrup

Kirkeby Høruphav

Sønder Vilstrup Skodsbøl Taulov

Vonsild

Hjarup

SØNDERBORG Neder Tandslet

Bredstrup

Dybbøl

Dons

Almind Egernsun d

Vamdrup SkodborgHjordkær

Gram

Årø

Pjedsted

Holbøl Jordrup

Harrislee

Bylderup-Bov

Brejning

OGGråsten OMEGNS FOLKEBLAD Østerskov Viuf

Ravsted

Guderup

Hundslev Fynshav Børkop Gårslev Asserballe Vester SottrupBøgeskov Kær Trelde Augustenborg Nybøl

Bramdrupdam PadborgAgerskov Harte Genner Nr. Bjert Branderup Kruså Ejstrup d Brorup Lunderskov Vejen Kollund Kolding Løjt Kirkeby Hellevad Rødekro

Rødding

Svenstrup

Bågø Stevning

NyUllerup Hejen

Tumbøl

Vojens Kliplev

GRÅSTEN Bjerndrup Bevtoft Bække

Gesten T BOV BLADE

Lintrup

ann.aabenraa@ugeavisen.dk

Vejstruprød

Frørup Taps

Skanderup

Udkommer: ............................... Tirsdag/onsdag Læserdækning: ..........................................77% Læsere total område: ............................. 37.000 Mm-pris: ..................................................... 6,70 Farvetillæg pr. mm.:.....................................1,00 Min:.............................................................. 200 Max: farvetillæg: ....................................... 2.190

Agtrup Sønder Stenderup

Bjert Varmark

Sjølund

Ødis

Ødis Bramdrup

Jels Rødding Hjordkær

mkloster ng

Aabenraa Ugeavis Ramsherred 47 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 60 00 Fax 74 63 25 34

Middelfart

Berlingske Lokalaviser NORDBORG Sydjylland AABENRAA

Bylderup-Bovborg Tinglev

AABENRAA UGEAVIS OPLAG: 29.226

Fredericia

Strandhuse

Binderup Grønninghoved

Vamdrup Løjt Kirkeby

Skodborg

Hellevad Lintrup

Bøgeskov Trelde

Jordrup

Harte Ejstrup

Brorup

Årø Gårslev

Årøsund

Pjedsted Østerskov Bredstrup

Viuf

Marstrup

Brejning

Børkop

Ny Hejen

Styding

Vedsted Over Jersta l Gesten

Toftlund

Udkommer: ............................................Onsdag Læserdækning: ..........................................75% Læsere total område: .............................34.000 Mm-pris: ..................................................... 6,60 Farvetillæg pr. mm: .....................................1,00 Min: .............................................................500 Max: farvetillæg:.......................................2.000 Print2web:................................................ 59,00 Rubrik2web:.............................................. 35,00

Middelfart

Bjert

Berlingske Lokalaviser Sydjylland Skrydstrup borg

Haderslev Ugeavis Nørregade 44 6100 Haderslev Tlf. 74 52 70 70 Fax 73 52 30 20

Strandhuse

Kolding

Vamdrup

Skodborg

Jegerup Vorbasse Store Nustrup

HADERSLEV UGEAVIS OPLAG: 30.578

Fredericia

Skærbæk

Vonsild

ng

Lintrup

Rens Taulov

Almind

Süderlügum Lunderskov

Gårslev Bøgeskov Trelde

Tinglev Pjedsted Østerskov Bredstrup

Viuf

Sæd

Gesten

Brejning

Børkop

Ny Hejen

Vorbasse

Neder Tandslet

Kirkeby Høruphav

Lysabild Skovby

Årøsund

Hejsager Kelstrup Sønder Vilstrup

Hoptrup Hovslund

Branderup

Agerskov Hellevad

Rødekro

Nordborg

mkloster

Oksbøl

Aabenraa

Mjel s

Varnæs Bovrup

Blans

Svenstrup Stevning

Gråsten

Tinglev

BOV BLADET

Padborg

Kruså Harrislee

Holbøl

Kollund

Egernsund

Guderup Hundslev

Ullerup Vester Sottrup Kær Nybøl

Sønderborg

Dybbøl Skodsbøl

Broager

Fynshav

Asserballe

Augustenborg

Neder Tandslet

Kirkeby Høruphav

Lysabild Skovby


d

Brorup

Skærbæk

Bramdrupdam Harte Ejstrup

Vejen

Nr. Bjert

Lunderskov

Skodborg

Jels

Gram

Sommersted

Jegerup Store Nustrup Skrydstrup

SØNDERBORG UGEAVIS OPLAG: 36.760

Bevtoft

Vejstruprød

Frørup Taps Aller Tyrstrup

Hejls

Hejlsmind e

Hjerndrup

Fjelstrup

Bågø

Vorbasse Magstrup Bramdrup Styding

borg

Marstrup

Egtved Årøsund

Hjarup

Bovrup

Jels Avnbøl

Gram

BOV BLADET

Padborg

Kruså

Skrydstrup

Kollund

Harrislee

Bevtoft

UGEAVISEN BOV BLADET OPLAG: 18.003

Fynshav

Augustenborg

Fjelstrup

Sønderborg

Broager

Neder Tandslet

Kirkeby

Høruphav Bramdrup

Styding

Lysabild

Vojens

Årø

Øsby

Marstrup

Årøsund

Hejsager Kelstrup Sønder Vilstrup

Hoptrup Hovslund

Branderup

Bov Bladet Industrivej 1 6330 Padborg Tlf. 74 67 17 24

Agerskov

Udkommer: ............................... Tirsdag/onsdag mkloster Læserdækning: .......................................... 81% Læsere total område: ..............................10.000 Mm-pris: ..................................................... 3,60 Farvetillæg: ................................................. 650 4-farvetillæg: ............................................1.200Bylderup-Bov

Genner

Hellevad

Løjt Kirkeby

Rødekro

Nordborg Oksbøl

Hjordkær

Aabenraa

Ravsted

ann.bov@ugeavisen.dk

Mjel s

Varnæs Bovrup

Bolderslev

Blans

Avnbøl

Gråsten

Tinglev

Padborg

Kruså

Holbøl

Dybbøl Skodsbøl

Kollund

Har du problemer med dine fødder?

vejenavis@jv.dk

Ny leder

TIL E IØS SER VER! DEN UDØ RTS

SPO

t HØJt (47% Rlig old NAtu iNdH teiN en øget PRo ger til sse Bidra elma musk

Jan Hansen er udnævnt til ny leder af Nordeas landbrugscenter i Vejen. Han afløser Henrik Jeppesen. Side 2

)

Køb på

Import

www.colodan.com Forhandles også i Helsekost og udvalgte Matas butikker

100% colostrum

100% rent

100% dansk

Biodane·Pharma A/S · Staushedevej 10 · DK-6621 Gesten · Tlf.: 75 555 777

John Pedersen og Per Lyst, Føvling, har stiftet et nyt selskab med import af LEDlys. Side 13

Bilhus

Med en fusion skaber LKJ Biler A/S og Burgaard Sørensen et nyt, stort bilhus i Vejen. Side 16

Vejen Garden blev populær vinder af kulturpris

Det er os, Du skal vælge... – få et godt tilbud

Det blev en stor aften for Vejen Garden, da JydskeVestkystens kulturpris blev uddelt i Musikhuset i Esbjerg.

ENTERBOLIG

Side 50-51

HUSK! Vi vasker gardiner, dyner, puder etc...

BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER: Mandag - onsdag ...1000 - 1600 Torsdag..................1000 - 1900 Fredag - lørdag ...........Lukket Ådalen 5 6600 Vejen www.kimsgardiner.dk

have solgt?

Vi har stadige ledige pladser på vores leg og plask hold.

Få altid vores vurdering - og træf derefter dit valg.

Det drejer sig om hold 8, 27, 28 og 46.

Gosvig & Slangerup

se mere på www.vejen-sk.dk

Esbjergvej 4A · 6600 Vejen · 610@edc.dk · 75 36 45 66

www.kimsgardiner.dk

Kom til gå-hjem-møde om forsikring og erstatning

RÅD TIL TÆNDER

Er du kommet til skade og ønsker erstatning? Få mere at vide på vores gå-hjem-møde om forsikring og erstatning onsdag den 29. januar kl. 16.30-18.00 hos Buch & Baruah i Vejen Advokat Susanne Vestergaard Andersen

Jens Peter Sørensen

75 36 34 00

- Vi arbejder målrettet efter at skabe de bedste resultater - for dig!

Plask og leg Skal du

HOVEDRENGØRING

Deltagelse er gratis. Tilmelding til Line Bordinggaard Jensen på tlf. 7322 1748 eller lbj@bbt.dk senest den 25. januar.

Buch&Baruah ADVOKATFIRMA

Søndergade 21 • 6600 Vejen • Telefon 74 53 52 51 • www.bbt.dk

Vi renoverer og bevarer bevaringsværdigt på din tandprotese. Vi kan også finansiere dine nye tænder - kom og få råd! Selvfølgelig med 5 års garanti.

...til dig som hos

550% på STEL frra

Vi har prisaftale med kommunen. Torvegade 1, 1.tv. 6600 Vejen

Der er flere muligheder, end du tror

Nørregade 16B, 6600 Vejen · Telefon 75 36 85 65 dkoptik@dkoptik.dk · www.dkoptik.dk

Annonce 2) - 2 spalter x 75 mm

STOR KONKURRENCE. Vind kørekort til bil VÆRDI kr. 10.495,-

Like / Syntes godt om på Facebook og skriv en historie om hvorfor det lige er DIG der skal vinde. Man skal have tilmeldt sig en holdstart senest 1. august 2014. Du kan også sende os en mail. Historien vil blive bedømt af personer uden tilknytning til køreskolen. Vinderen bliver offentliggjort i ugeavisen uge 32 Sidste frist for deltagelse i konkurrencen er d. 30. april 2014

Foråret nærmer sig. Holdstart d. 18. februar 2014 Kort til MC Kr. 8.995,-

Banegårdspladsen 1, 6600 Vejen Tlf. 51 96 45 36 - Elin / Tlf. 30 59 00 53 - Michael

Udkommer: ............................................Tirsdag Læsere total område .............................. 39.000 Mm-pris: Tekst /Rubrik .............................. 4,50 Mm pris: Stillinger: ..................................... 4,95 Farvetillæg pr. mm: .....................................1,00 Farvetillæg min: ..........................................600 Farvetillæg max:........................................1.500 Print2web-pris ......................................... 59,00 Rubrik2web-pris ...................................... 35,00

Vorbasse

Egtved

Hovborg

Glejbjerg Vejrup

Lindknud

Holsted Brørup

Gørding

Bække

Vejen

Askov

Lintrup

Andst

Skodborg

Rødding Sønder Hygum Fole

Jordrup

Gesten

Jels

Brædstrup Øster Lindet

Lunderskov Skanderup Hjarup Vamdrup Ødis Ødis Bramdrup

Broager

Fynshav

Asserballe

Augustenborg

Sønderborg

Egernsund

UGEAVIS VEJEN-BRØRUP-HOLSTED OPLAG: 28.200 T o r v e g a d e 1 , 1 . s al 6 6 0 0 V e j e n w w w. by e ns - f odk l i ni k . dk

Guderup Hundslev

Vester Sottrup Kær Nybøl

Harrislee

TIRSDAG DEN 21. JANUAR 2014 I UGE 4 I 1. ÅRGANG

Svenstrup Stevning

Ullerup

BOV BLADET

Ugeavisen Vejen-Brørup-Holsted Vestergade 2 D 6600 Vejen Tlf. 75 36 00 22 Fax 75 36 03 90

Bågø

Skovby

Haderslev

Vedsted Over Jerstal

Toftlund

Bjert Varmark

Christiansfeld Asserballe

Dybbøl Magstrup Skodsbøl

Store Nustrup

Middelfart

Agtrup Sønder Stenderup

Sjølund Ødis Svenstrup Vejstruprød Frørup Taps Hejls Guderup Hejlsmind e Aller Tyrstrup Hundslev

Sommersted

Jegerup Egernsun d

Strandhuse

Stevning

Blans

Vester Sottrup Kær Nybøl Hjerndrup

Øster Lindet

Holbøl

Fredericia

Skærbæk

Binderup Grønninghoved

Oksbøl

Stepping Ullerup

Tumbøl

Kliplev

Vonsild

Nordborg

Ødis Mjel s Varnæs Bramdrup

Ravsted

Kolding

Vamdrup

Skodborg

Feldsted

Eltang

Lunderskov

Hjordkær

Sønder Vilstrup Taulov

Nr. Bjert

Skanderup

Løjt Kirkeby

Bjerndrup

Almind

Bramdrupdam Harte Ejstrup

Genner

Hellevad

Dons

Gesten

Udkommer: ............................................Onsdag Agerskov d Brorup Vejen Branderup Læserdækning: ..........................................79% Rødekro ng Læsere total område: .............................45.000 mkloster Mm-pris: .....................................................Lintrup 6,65 Farvetillæg pr. mm.:.....................................1,00 Aabenraa Bolderslev Rødding Farvetillæg min:........................................... 300 Farvetillæg max: .......................................1.250 Bylderup-Bov Gråsten Tinglev

Gårslev Bøgeskov Trelde

Pjedsted Østerskov Bredstrup

Viuf

Hejsager Kelstrup Sønder Vilstrup Jordrup

Hoptrup

Brejning

Børkop

Ny Hejen

Årø

Øsby

Haderslev Bække

Vojens

Jerlev

Ødsted

Hovslund

ann.soenderborg@ ugeavisen.dk

Side 21

Christiansfeld

Vedsted Over Jerstal

Toftlund

Sønderborg Ugeavis Østergade 3,1, 6400 Sønderborg Tlf. 87 54 25 42 Fax 22 81 00 83

Sjølund

Ødis

Stepping

Øster Lindet

Bjert Varmark

Binderup Grønninghoved

Vamdrup

Ødis Bramdrup

Rødding

Syddanske Medier

Vonsild

Hjarup

Lintrup

Middelfart

Agtrup Sønder Stenderup

Berlingske Lokalaviser Sydjylland

Skanderup

ng

Strandhuse

Kolding

Neder Tandslet

Kirkeby Høruphav

Lysabild Skovby


Få op til 50% ved indrykninger

Syddanske Medier

Side 22

Fra 15% til 30% rabat ved flere indrykninger -15%

-15%

-20%

ning ved indryk i 2-3 aviser

ved indrykning i 2-3 aviser

ved indrykning i 4-5 aviser

-25%

-25%

rykning ved ind er is v 6-7 a

ved indrykning i 6-7 aviser

-20% ved indrykning i 4-5 aviser

-40%

-30%

ved indrykning i 10-15 aviser

ved indrykning i mere end 7 aviser

-50%

-30%

ved indrykning i 16-21 aviser

ved indrykning i 8-9 aviser

335 mm i højden, bliver beregnet til fuld højde 365 mm. Miljøtillæg 3 GENERELLE BESTEMMELSER: Annoncer indrykket gennem ugeavisen.dk skal være på min. 100 mm pr. øre pr. mm. AFLEVERING AF FÆRDIGT MATERIALE: GENERELLE BESTEMMELSER: avis. De samlede indrykninger skal bestilles på én af voreAnnoncer aviser, indrykket og an- gennem ugeavisen.dk skal være på min. Færdigmateriale modtages som pdf-filer*) på avisens annoncemail. Hvis ordrenr. er udleveret af avisen, kan materialet sendes på mm pr. avis. De samlede indrykningerAF skalFÆRDIGT bestilles påMATERIALE: én af vore AFLEVERING noncen skal indrykkes inden for 10 dage i de pågældende100 aviser. aviser, og annoncen skalFærdigmateriale indrykkes inden for 10modtages dage i de pågældenfmua@kiva.dk, hvor der i emnefeltet står ordrenummeret - og kun som pdf-filer*) på avisens annoncemail. de aviser. nummeret. Hvis ordrenr. er udleveret af avisen, kan materialet sendes på INDLEVERINGSFRIST: Færdigmateriale modtages endvidere over Medienettet. Reservation af færdig annonce skal være avisen i hænde senest torsdag fmua@kiva.dk, hvor der i emnefeltet står ordrenummeret - og kun INDLEVERINGSFRIST: pdf-filer skal over overholde de internationale standarder for avispdf'er. Reservation af færdig annonce skal være avisen i hænde senest nummeret. Færdigmateriale modtages*)endvidere Medienettet.*) kl. 12.00 ugen før første indrykningsdag. Annoncer, der ønskes i korrekVed tvivl kan informationer downloades fra www.kankanikke.dk til båtorsdag kl. 12.00 ugen før første indrykningsdag. Annoncer, der pdf-filer skal overholde de internationale standarder for avispdf’er. tur, skal være avisen i hænde senest onsdag kl. 12.00. ønskes i korrektur, skal være de InDesign og QuarkXpress. avisen i hænde senest onsdag kl. 12.00. Ved tvivl kan informationer downloades fra www.kankanikke.dk til både PRISER: InDesign og QuarkXpress. PRISER: Udregn priser og rabatter nemt og hurtigt på prisudregner.dk. Højden Udregn priser og rabatter nemt og hurtigt på prisudregner.dk. Højden oprundes til nærmeste mm deleligt med 5. Alle annoncer, der måler oprundes til nærmeste mm deleligt med 5. Alle annoncer, min. der335 måler mm i min. højden, bliver beregnet til fuld højde 365 mm. Tlf.: 76 111148 4847 47.·online@ugeavisen.dk info@ugeavisen.dk

Miljøtillæg 3 øre pr. mm.

Bannerformater og priser

1

Bannerannoncering

2

Produkt

Format

Placering

Enhed

Pris

1

Topbanner

930 x 180 pixel

Lokal udgave

Pr. mdr.

1.250

2

Artikelbanner

300 x 250 pixel

Lokal udgave

Pr. mdr.

1.000

3

Skyskraber

160 x 600 pixel

Lokal udgave

Pr. mdr.

1.000

3

2

Garanteret 20% af bannervisninger på den valgte placering. Banner skifter når der foretages en handling på siden. Almindelig produktion

Almindelig produktion uden skift og med link til en webadresse

895

Avanceret produktion

Avanceret produktion

995

Alle priser er eksklusive moms.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.