Sydvestjylland

Page 1

Sydvestjylland - turismeerhvervet bejler til børnefamilier, naturelskere og livsnydere


Indhold Turisme er den nye vækstmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 4 11 vestkystkommuner samarbejder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Turismen er en del af Tønders dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Magien i Esbjerg ved de store øjeblikke . . . . . . . . . . . . . 7 Fanø vil give livsnerven medvind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Blåvand skal være kystens perle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cykeldestination Sydvestjylland . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 11 Kunst og kunsthåndværk i Sydvestjylland . . . . . . 12 - 13

Historien om SVUF Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er en fælles udviklingsorganisation i for Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen kommuner. SVUF gennemfører initiativer, der kan bidrage til at styrke vækst og udvikling på erhvervs-, bosætnings-, uddannelses- og turismeområderne. SVUF’s første store projekt var Oplevelsesøkonomi iog omkring Nationalpark Vadehavet, populært betegnet Vadehavsprojektet, i årene 2009-2012. Projektet fokuserede på at udvikle turisme- og oplevelsesvirksomheder i de fem kommuner inden for områderne natur, fødevarer, kunst og maritime oplevelser. Projektet involverede flere end 150 offentlige og private partnere og blev derudover finansieret af EU og Syddansk Vækstforum med et samlet budget på 21 mio. kr. over tre år. Vadehavsprojektet er udgangspunkt for en række andre initiativer i Destination Sydvestjylland.

Det digitale Sydvestjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - 17

Sydvestjysk Udviklingsforum er projektleder på projektet ”Destination Sydvestjylland - samarbejdsformer for succes” der har til formål at udvikle oplevelsesøkonomi og helårsturisme i Destination Sydvestjylland. Projektet støttes af Den Europæiske fond for Regional Udvikling og Vækstforum i Region Syddanmark.

Nationalpark Vadehavet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 19

Bag Destination Sydvestjylland står Sydvestjysk Udviklingsforum, samt turistorganisationerne i Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner.

Sydvestjyske Smagsoplevelser . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 25 Vadehavscentret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Museum Center Blåvand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Sydvestjyske iværksættere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 - 29 Turismen er det nye væksterhverv . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

7

Eventkalender 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

6 5 13 30 2

27

19

8


Turisme er den nye vækstmotor

Turismeerhvervet kan skabe arbejdspladser og trække gæster til området, som ellers ikke ville komme.

Vardes nye borgmester, Erik Buhl Nielsen, afløser sin forgænger i borgmesterstolen som formand for fem kommuners fælles uviklingsarbejde. Han vil sætte en offensiv og udadvendt dagsorden.

Borgmester, Erik Buhl Nielsen Varde Kommune har om ikke førstefødselsretten, så dog en naturlig forventning om at besætte formandsposten i fem kommuners fælles udviklingsorganisation, Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF). Den nyvalgte borgmester, Erik Buhl Nielsen, afløser forgængeren Gylling Haahr i spidsen for en organisation, hvor udvikling af turismeerhvervet fylder meget. Med to perioder som borgmester i Ølgod og siden en central placering i det byråd, der fra 2007 tog beslutningerne i den nye storkommune, har Erik Buhl Nielsen stor kommunalpolitisk erfaring, og han sidder ikke på hænderne i forhold til at udvikle turismen. - Turismeerhvervet kan skabe arbejdspladser og trække gæster til området, som ellers ikke ville komme. Vore beregninger viser, at kan vi øge turismen med bare en procent, og hver gæst lægger 50 kr. mere om dagen, vil det svare til 220 nye arbejdspladser i vores kommune. Det er opnåeligt, siger Erik Buhl Nielsen. Varde er med over 8.000 feriehuse langs den lange kystlinje og en turismeomsætning på ca. to mia. kr. provinsens førende turismekommune. To nye museumsprojekter i international klasse, Museum Center Blåvand bygget op omkring Tirpitz-stillingen ved Blåvand og et flygtningemuseum i Oksbøl, skal bidrage til at skabe vækst. Lokal gejst og udsyn Som borgmester kommer man hurtigt til at rette blikket indad, når kommunen fylder så meget i det samlede billede. Varde Kommune står for næsten halvdelen af den samlede turismeomsætning i Destination Sydvestjylland, der er det tætte samarbejde om at udvikle turisme og oplevelsesøkonomi mellem fire af kommunerne i SVUF. Men Erik Buhl Nielsen kigger også udad. - I fremtiden bliver det stadig mere afgørende at arbejde sammen. Turisten er ligeglad med, om det hedder Henne, Blåvand eller en sydligere destination. Vi er nået langt i at

udvikle samarbejdet i forhold til for få år siden, men der er stadig plads til forbedringer. Vi skal fortsat have den lokale gejst til at udvikle turismen i vores egen kommune, men vi skal samtidig se de fælles muligheder. Vi får brug for at samarbejde mod både nord, syd og øst om at udvikle turismen, siger Erik Buhl Nielsen. Han vil i højere grad inddrage virksomhederne i erhvervet til i samarbejde med SVUF at udvikle kvalitetstilbud til turister, så alle kan få højere effekt af et af landets fineste naturområder med Nationalpark Vadehavet i syd og Naturpark Vesterhavet i nord. Planloven skal udfordres Erik Buhl Nielsen ser sin egen kommune som en aktiv medspiller, der skaber de rigtige rammer, fra kommunal service i feriehusområder til smidig myndighedsbehandling. Ånden skal være, at kommunen er til for kunderne, og ikke omvendt. Men han vil også udfordre erhvervet, så det ikke bare afleverer sagerne hos kommunen uden at agere selv. Tirpitz-museet og det store naturgenopretningsprojekt, Filsø, er eksempler på, at alle parter spillede med. - Der er også behov for at give lokale forhold større indflydelse på planlægningen. Der kan være sund fornuft i at differentiere kystzonebestemmelserne, så vi eksempelvis kan bygge helårsboliger ved Ho Bugt. Vi vil gerne lokalt have mulighed for at forholde os til planloven, også når det gælder renovering og udbygning af de virksomheder, der allerede er i kystzoneområder, siger Erik Buhl Nielsen. Et bredere SVUF-samarbejde Sammen med de førende turismekommuner i de to nordligere regioner, Ringkøbing-Skjern og Jammerbugt, agter Varde i spidsen for de 11 kommuner langs Vesterhavet at blive en tydeligere stemme over for både politikerne i Folketinget og turismens egen nationale organisation, VisitDenmark. - Jeg tror, vi i SVUF-samarbejdet skal være mere opsøgende end hidtil, og jeg vil sætte på dagsordenen, hvordan vi i højere grad bliver i stand til at tiltrække private investorer til vores område. Vi vil gerne efterlade et indtryk af, at det er muligt at realisere projekter i Sydvestjylland. Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken igen, men spille med. I Varde Kommune er turisme og landbrug erhvervene med de bedste udviklingsmuligheder i de kommende år, siger Vardes nye borgmester.

Vardes borgmester, Erik Buhl Nielsen - turismevirksomheder skal selv være med til at udvikle kvaliteten. Foto Bent Medvind


Dansk turismes

ået enkelt

guldkyst Med over 5.000 job og en milliardomsætning er turismeerhvervet en grundsten i økonomien i tre af fire kommuner i Destination Sydvestjylland. Med over 5.000 job og en milliardomsætning er turismeerhvervet en grundsten i økonomien i tre af fire kommuner i Destination Sydvestjylland. Øerne Rømø og Fanø i Vadehavsområdet og strandene langs den jyske vestkyst tiltrækker hvert år millioner af især danske og tyske turister. De mange gæster lægger milliarder af kroner til overnatning, forbrug og besøg i attraktioner, og turismeerhvervet har i tre af de fire kommuner i Destination Sydvestjylland langt større betydning for den samlede økonomi end i det øvrige Danmark. Turister brugte i 2011 for næsten 4,4 mia. kr. og foretog knap 6,2 mio. kommercielle overnatninger under deres ophold i Sydvestjylland. Regnes de afledte effekter, med skabte turismen en værditilvækst på 2,2 mia. kr., hvilket er den del af den samlede omsætning, der kan anvendes til lønninger og overskud. 5,1 procent af alle job i de fire kommuner - 5.200 job - blev skabt af turismen. Fanø er den danske kommune, hvor andelen af turismeskabte job er højest, 38,6 procent.

Også i Varde og Tønder Kommuner ligger andelen højt med 8,8 og 8,5 procent. Turismens andel af beskæftigelsen i hele Danmark er på det halve, 4,3 procent. Langt hovedparten af turisterne i Sydvestjylland, 65 procent, overnatter i feriehuse. Ud over indtægter på overnatning, transport og restaurantbesøg smitter det positivt af på især detailhandlen i områderne. Alene i Varde Kommune er turismeforbruget på over 1,9 mia. kr. fulgt af Tønder med 1,2 mia. kr. Historisk har Tyskland været det altdominerende udenlandske marked i turismen ved Vadehavet og vestkysten, og selv om antallet af ferierende tyskere er gået markant tilbage siden 90’erne, udgør de fortsat 47 procent af Sydvestjylland turismeforbrug. I Fanø og Varde Kommuner er den tyske andel på hele 63 og 60 procent. Andelen i hele Danmark er på 13 procent. Danske gæster udgør en relativt mindre andel af turismeforbruget i Sydvestjylland, 45 procent. I Esbjerg, hvor forretningsturisme udgør hovedparten af turismeforbruget, udgør danskerne 82 procent. Kilde: Turismens økonomiske betydning for Sydvestjylland udgivet af VisitDenmark for Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommune - maj 2013.

Medieomtale for millioner sælger regionen Portræt af en dansk fødevareregion, Sydvestjylland, til ca. 80 mio. BBC-seere over hele verden. 14 siders omtale i det italienske magasin, Bell’Europe. Masser af omtale i danske og tyske medier. I samarbejde med DMO koordinator Rasmus Sømod, SVUF og turistchefen i Rømø-Tønder, Bodil Glistrup Thomsen, bruger Vardes turistchef, Colin Seymour, mange ressourcer på at arrangere besøg af danske og udenlandske medier i Destination Sydvestjylland. For en forholdsvis beskeden investering kaster det masser af omtale og opmærksomhed af sig, både nationalt og internationalt. - Vi arbejder strategisk med pressemeddelelser og pressebesøg. Sidste år havde vi over 20 besøg af danske og tyske journalister. Alle får individuelt tilpassede programmer med lidt ekstra krydderi, hvilket vi også kan se, giver nogle rigtig gode artikler, siger Rasmus Sømod. - Vores budskab om turisme og oplevelser får mere

4

dybde og lødighed, når vi bliver omtalt redaktionelt, end når vi annoncerer. Rejse- og madredaktioner vil gerne beskrive nogle unikke historier fra en region, og vi har et behov for at fortælle om vores natur, friluftsliv og autentiske oplevelser, siger Colin Seymour. Destination Sydvestjyllands pr-aktiviteter var i 2013 målrettet det tyske og det danske marked og har været baseret på et samarbejde med henholdsvis Related på det danske marked og Northern Lights på det tyske marked.

Der blev investeret i alt 320.000 kr. på de to markeder i øremærket pr, og effekten har været bemærkelsesværdig: Danmark: Tyskland:

Investering 150.000 kr. 170.000 kr.

Oplag 17.716.000 stk. 4.130.500 stk.

Annonceværdi 5.507.339 kr. 3.114.000 kr.

Pr-indsatsen understøtter og formidler de aktiviteter, der arbejdes med i destinationen.


Hele vestkysten slår til i Nordtyskland

Vi har med partnerskabet fået en enestående mulighed, som vi skal udnytte, og vi skal nu have tømret samarbejdet sammen. Kommunaldirektør, Varde Kommune, Max Kruse

Med et kampagnebudget fem gange så stort som i fjor satser 11 kommuner mas sivt på at få flere tyskere til at foretrække den højere kvalitet langs den jyske vestkyst. De 11 kommuner langs Vesterhavet, fra Tønder til Frederikshavn, er udset til at være det vækstlokomotiv, der skal standse 10 års tilbagegang i udenlandske overnatninger ved de danske kyster.

For godt en måned siden offentliggjorde erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen en vækstplan for turismen i Danmark, som årligt skaber en omsætning på 82 mia. kr. og har 120.000 fuldtidsjob. Målet er, at erhvervet frem mod 2020 skal opnå vækstrater mindst på niveau med andre europæiske lande. Kommunerne langs Vesterhavet har tænkt sig at levere deres bidrag til væksten. De 11 vestkystkommuner har indgået et forpligtende partnerskab om at markedsføre den samlede destination. - Vi har med partnerskabet fået en enestående mulighed, som vi skal udnytte, og vi skal nu have tømret samarbejdet sammen. Et områdes brand i udlandet betyder langt mere end tidligere, da turismen var mere stedbunden. Nu er turister langt mere selektive og foretager deres valg på nettet, hvor de ikke søger på Henne eller Blåvand, men på Nordseeküste. Det skal vi være i stand til at udnytte ved at tilbyde autentiske oplevelser, hvor der både er plads til storby, natur og afslapning, siger en af partnerskabets talspersoner, kommunaldirektør i Varde Kommune Max Kruse.

grad vil samle sig om to store metropoler, hovedstadsområdet og Østjylland, tror Vardes kommunaldirektør, Max Kruse, på en stærk fremtid for Vestjylland, både hvad angår bosætning og turisme. - Når vi får realistiske transportpriser i takt med, at lavprisflyselskaberne må sætte priserne op, vil nærhedsturisme blive mere attraktiv. Vi tror, vi har mere at byde på i form af stor, uberørt natur end de mere kommercialiserede turismeområder ved Østersøen. Nordseeküste i Danmark er et eksklusivt produkt, som vi fortsat skal udvikle. Tyskerne har selv forstået at udvikle ferieøen Sild med respekt for naturen, siger Max Kruse. Han foretrækker, at de 11 kommuner i partnerskabet samles om konkrete arbejdsopgaver frem for at bygge nye, tunge demokratiske strukturer. Center for Kystturisme i Hvide Sande er et godt bud på den sekretariatsfunktion, der skal samle trådene i samarbejdet.

Den danske Nordseeküste Selv om den jyske vestkyst har klaret sig relativt bedre end andre dele af Danmark i kampen om de tyske turister, har også turismens guldkyst mistet millioner af overnatninger. I 2014 samler alle destinationer langs vestkysten sig for første gang nogensinde om at brande ”Die dänische Nordsee”. Kampagnebudgettet til fremstød i primært Nordtyskland er på næsten 7,6 mio. kr., hvoraf virksomhederne bidrager med 2,9 mio. kr. Budgettet er en femdobling i forhold til i fjor. Kampagnen foregår i samarbejde med VisitDenmarks kontor i Hamborg. - Næst efter østersøkysten er den tyske nordsøkyst tyskernes foretrukne kystdestination. Vi tager i vores markedsføring udgangspunkt i et begreb, som tyskerne har et stort kendskab til i forvejen. Vi forlænger Nordseeküste med 300-400 km og kan med en varieret natur og høj tilgængelighed til strande tilbyde væsentligt bedre kvalitet end den tyske del af kysten, siger afdelingsleder i Sydvestjysk Udviklingsforum Erik Dam. Selv om også Sydvestjylland har mistet terræn, har destinationen med næsten 3,9 mio. tyske overnatninger årligt halvanden gange så mange tyske turister som hele Sverige. Målet for 2014-kampagnen er udvalgte målgrupper, som tiltrækkes af begreberne det gode liv, sjov, leg og læring samt cykelturisme. Virkemidler vil bestå af både annoncering i en række medier og onlineaktiviteter på portaler og sociale medier. Selv om Realdania i sin fremtidsvision for 2050 forudser en dramatisk udvikling, hvor danskerne i endnu højere

Vardes kommunaldirektør, Max Kruse, og borgmester Erik Buhl Nielsen - Nordseeküste er et eksklusivt produkt. Foto Bent Medvind


Tønders borgmester, Laurids Rudebeck (til venstre), og turist- og udviklingschef i RømøTønder Turistforening Bodil Glistrup Thomsen i selskab med to af Havnebys erhvervsdrivende, formand for Havneby Centerforening Dieter Bockholt, Westwind, og centerdirektør Jesper Aalund Olsen, Enjoy resorts. Foto Bent Medvind

Turismen i tal 2011 - Tønder:

Turismen

Kommercielle overnatninger: Turismeforbrug: Turismeskabte årsværk: Andel af samlet beskæftigelse: Turismeskabt skatteprovenu:

er en del af Tønders dna Ferieøen Rømø er en magnet for især tyske turister. Tønder Kommune har lagt en strategi for at udnytte potentialerne endnu bedre i fremtiden. Rømø fylder meget i Tønder Kommunes erhvervsudvikling. I øens hovedby, Havneby, fylder serviceopgaver på havmølleparker i Nordsø-området stadig mere på havnen, og ikke langt derfra ligger turistbureauet, der er centrum for betjeningen af hovedparten af kommunens turister. - Turismeerhvervet betyder uhyre meget for os. Vi vil gerne udvikle erhvervslivet, herunder turisme, og guldet ligger lige foran os. Vi er en del af Nationalpark Vadehavet, og Rømø er i særklasse med naturoplevelser, du ikke finder noget andet sted i verden. De fleste er helt lavpraktiske: Fugle, sæler, vind og luft. Turismen er en del af vores dna, siger borgmester Laurids Rudebeck. I erhvervsfremmestrategien for årene 2014-2017 står turismen øverst på den liste, hvor kommunen betragter sig selv som aktiv medspiller i at skabe udvikling og vækst. Erhvervet støttes årligt med et millionbeløb, 2,7 mio. kr., og i de kommende fire år trumfer politikerne med 3,0 mio. kr. årligt i en visionspulje. - Vi ved, at virksomhederne i erhvervet kan have det svært, og vi vil gerne gøre en forskel ved at give dem så gode vilkår som overhovedet muligt. Fokus er på at skabe forskellige aktiviteter i Havneby for at få helårsturismen til at blomstre, siger Tønders borgmester. Rige tyskere lige ved døren En turisme- og oplevelsesplan for Havneby frem til 2016 giver overblik over, hvad byen og øen har at byde på. Havneby satser på to målgrupper: Familier, der vil have

1,42 mio. 1.207 mio. kr. 1.506 8,5 procent 407 mio. kr.

Kilde: VisitDenmark 2013

sjove og lærerige oplevelser, og livsnydere med hang til forkælelse. Udviklingsprocessen har involveret 40 personer, der har udpeget 13 oplevelsesrum - fra butikker og feriecentre til Sort Sol og Sønderstrand - og en række naturoplevelser, der vil appellere til øens gæster. - Vi har alle råstofferne til at udvikle erhvervet endnu mere. Havneby er nabo til den største koncentration af rigdom i Tyskland, Sild, som vi kun er ved begyndelsen af at dyrke potentialerne i, siger Laurids Rudebeck. Turist- og udviklingschef i Rømø-Tønder Turistforening Bodil Glistrup Thomsen oplyser, at samarbejdet med blandt andre Kurverwaltung List på den tyske ferieø bliver stadig tættere. Til sommer kan turister fra Sild blive hentet ved færgen i bus og komme på rundtur, og der er tilbud om golf og cykling. - Alene på Rømø har vi 1,2 mio. overnatninger om året, men vi vil også gerne have turisterne til at komme i ydersæsoner. Sammen med Havneby Centerforening kæmper vi for, at butikker og restauranter holder længere åbent, så vore gæster ikke oplever, at alt er lukket, siger Bodil Glistrup Thomsen. Sammenhold gør stærk Borgmester Laurids Rudebeck er meget tilfreds med, at turismeerhvervet i kommunerne langs Vadehavet står sammen i Sydvestjysk Udviklingsforum og Destination Sydvestjylland. - Turisterne er ligeglade med kommunegrænser. Vi står langt stærkere, når vi har et mere regionalt tilbud, så vi i hver kommune kan koncentrere os om at levere de kvalitetsprodukter, der er vores del af den samlede pakke, siger Laurids Rudebeck.

Havneby har alle muligheder

Luksuscenter vil fordoble omsætning

Butikskæde Westwind med butikker langs hele den jyske vestkyst sælger mærkevarer inden for outdoor-overtøj i Havneby og har også en outlet-butik. Butiksbestyrer Dieter Bockholt er formand for Havneby Centerforening: - Havneby har et kæmpepotentiale, og vi er kun ved begyndelsen. Her er strand, havn og mange udbyg-

Enjoy resorts i Havneby består af 200 ferieboliger af høj kvalitet, center med landets største wellness-afdeling og golfbane. Centret er nu ejet af Fiskenæs Holding, og en stærk udenlandsk investor i branchen er på vej ind. Centerdirektør Jesper Aalund Olsen er chef for 25 fuldtidsansatte medarbejdere: - Vi forbedrede driftsresultatet betydeligt i 2013, og i januar lå vi 74 procent foran med salget af

6

ningsmuligheder med restauranter, butikker og oplevelsessteder. Vi kunne godt tænke os flere butikker, for eksempel med produkter fra vadehavsområdet. Blåvand er et godt eksempel. I vores egen butik har vi haft en god stigning i salget hvert år, og når der kommer turister fra Sild, ved de, at vi har kvalitet til de rigtige priser.

udlejningsuger for ejerne i forhold til samme måned i fjor. Vi forventer at fordoble omsætningen, så den alene på udlejning udgør 25 mio. kr. i 2014. Vi har nu ca. 30.000 gæsteovernatninger årligt - 80 procent er danskere - og skal allerede på kort sigt op på det dobbelte. I Havneby nyder vi godt af, at turismeaktørerne nu står sammen, og at vi har fået identificeret de styrker, vi har.


Magien i Esbjerg ved de store øjeblikke Esbjerg satser på at tiltrække store begivenheder som Landsstævne, Tall Ships Race og mesterskaber for at markedsføre kommunen udadtil. Ribe er det turismemæssige klenodie. Esbjerg har en driftig havn, der er centrum for den danske olie- og gasindustri samt for eksport og installation af vindmøller. Men når det gælder strande til ferie og andre rekreative formål, må byens borgmester kigge mod nabokommuner. - Vi er lykkeligvis nabo til tre af landets store kystferiekommuner, Fanø, Varde og Tønder, og de mange gæster i feriehuse vælger ofte at tage en tur til Esbjerg for at benytte de mange muligheder for at shoppe samt besøge Fiskeri- og Søfartsmuseet og Svømmestadion Danmark. På den måde nyder vi godt af kystturismen, siger borgmester Johnny Søtrup. Turismeerhvervet fylder økonomisk mindre i Esbjerg end i de tre øvrige kommuner i Destination Sydvestjylland, men i et af kommunens bysamfund, Ribe, udgør erhvervet en vigtig indtægtskilde. - Vi har et af landets turismemæssige klenodier, Nordens ældste by, Ribe, som årligt besøges af skønsvis en million turister. Desuden har vi Nationalpark Vadehavet lige ved vores dør, og får vi opfyldt forventningerne om at blive UNESCO verdensarv, vil det blive en stor gevinst for alle destinationens kommuner. Den status vækker opmærksomhed ude i verden, siger Johnny Søtrup. Landsstævne, sejlskibe og VM Ribe og Esbjerg udgør yderpunkterne i en meget mangfoldig turisme, der veksler mellem historie, kultur og atmosfære i en over 1.300 år gammel by og dynamik og vækst i Danmarks Energimetropol, Esbjerg. Esbjerg Kommune har som erklæret mål at byde sig til som vært for store nationale og internationale begivenheder, som kan tiltrække omgivelsernes opmærksomhed. DGI’s Landsstævne i juli 2013 med over 23.000 aktive deltagere er et godt eksempel på en national fest, og Tall Ships Race med ca. 100 sejlskibe og skønsvis op mod en halv million tilskuere til sommer er et arrangement med betydelig international appel. Og så var VM i curling for kvinder i 2011 en helt ekstraordinær begivenhed, når det gælder tv-transmissioner til alverdens lande. Mesterskabet blev fulgt i Kina, Canada

og mange af andre lande, hvor curlingsporten har mange udøvere. Omtale og masser af tv - Hvis vi skal opfylde ambitionerne om at være en attraktiv kommune, kræver det positiv omtale udadtil, og events og store arrangementer er en væsentlig del af markedsføringen. Landsstævnet i fjor viste sig at være det vældige aktiv i vores markedsføring, som vi havde håbet på, både i branding-værdi og tilfredshedsgrad blandt deltagerne. Vi forventer ligeledes, at Tall Ships Race vil give god branding, og vi allerede lagt billet på at få den store sejlskibsevent til Esbjerg i 2018, når vi fejrer havnens og byens 150 års jubilæum, siger Johnny Søtrup. Han tilføjer, at Esbjerg både ved Landsstævnet og andre store arrangementer har sat alle sejl til for at bevise, at byen kan håndtere besøg af titusinder af mennesker på samme tid. Esbjergenserne nød den folkelige idræts invasion af byen i fjor, og Esbjerg var godt stof på landsdækkende tv-kanaler i den bedste sendetid. På de indre linjer nød detailhandlen godt af de mange gæster, der lagde et ukendt antal millioner i ekstra omsætning. Esbjerg er også bløde værdier Esbjerg Kommune har allerede til fulde opfyldt vækststrategien frem mod 2015, og de indledende øvelser til at sætte mål frem mod 2020 er indledt. Her skal der også være plads til bløde værdier. - Vi skal vare os for, at det hele ikke bliver for maskulint i Esbjerg, og det gælder både bosætning og turisme. Der skal også være noget, som tiltaler kvinder og børn, og Tall Ships Race er et godt eksempel på et arrangement, der appellerer bredt til hele familien, siger Johnny Søtrup.

Landsstævne gav masser af branding DGI Landsstævne 2013 havde en positiv effekt på deltagernes opfattelse af Esbjerg, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet om city-branding. Over 80 procent af de adspurgte er enige i, at landsstævnet øger kendskabet til Esbjerg, og 60 procent svarer, at det er meget sandsynligt, at de vil besøge Esbjerg igen. Andre resultater af undersøgelsen: • Over 80 procent var meget tilfreds/tilfreds med landsstævnet og Esbjerg. • Over 50 procent oplevede en meget positiv/positiv ændring i holdningen til Esbjerg. • 20 procent af de adspurgte besøgte senest Esbjerg på grund af et arrangement eller en event.

Esbjergs borgmester, Johnny Søtrup - Ribe er en af de store turistmagneter i kystferiekommunere. Foto Bent Medvind


Fanøs borgmester, Erik Nørreby, og direktør Poul Therkelsen, Fanø Erhvervs- og Turistråd - øen skal være verdens centrum for vindsportsaktiviteter. Foto Bent Medvind

Fanø vil give livsnerven medvind Et nyt vindsportscenter til 50 mio. kr. skal være med til at udvide sæsonen på vadehavsøen, der på grund af turismen er velforsynet med butikker og håndværksvirksomheder. Fanø er Danmarks mest renlivede feriekommune. På alle parametre - turismeomsætning, antal job og turismens betydning for den samlede økonomi - slår afhængigheden af hovederhvervet igennem. Men det giver ikke borgmester Erik Nørreby søvnløse nætter. - Selv om vi er meget afhængige af turismen og har oplevet stagnation i tre år forud for 2013, har vi ikke haft nedgang i kommunens indtægter. 27-28 procent af de samlede skatteindtægter kommer fra grundskylden af de 2.800 sommerhuse på øen, og havde vi ikke dem, ville vi ikke have så mange feriegæster. Nogle vælger at købe et hus eller en grund, fordi de har været her sammen med deres forældre og haft gode oplevelser på Fanø som børn. Turismen har også stor betydning for vores bosætning, siger Erik Nørreby. Han ser stagnationen i nøgletallene som en del af den samlede historie om dansk turisme i disse år, og den kan ikke aflæses på bosætningen. Bortset fra et enkelt år er befolkningen på Fanø vokset i de seneste otte år, så der netto er kommet over 100 borgere til, og øens befolkning nu er på 3.256. I modsætning til små samfund af tilsvarende størrelse på land er butiksdød nærmest ukendt, og øens forretningsdrivende og håndværkere nyder godt af, at der i højsæsonen er op til 15.000 gæster på øen. Ellers ville det ikke være muligt at drive en slagterbutik med 17-18 ansatte. Målgrupper med vind i håret - Turismen er et godt erhverv at være afhængigt af, fordi det på globalt plan er i fremgang. Der er potentialer, vi kan udnytte, hvis vi er dygtige nok, siger direktør Poul Therkelsen, Fanø Erhvervs- og Turistråd. Fanø vil først og fremmest tiltrække børnefamilier, naturelskere, livsnydere og aktive sportsfolk. - Vi vil ikke risikere at sætte os mellem to stole ved at satse på modsatrettede målgrupper, og vi har ikke planer om at udvide kapaciteten. Men vore sommerhuse er kun udnyttet fuldt ud i fem-seks uger af året, og vi vil gerne forlænge sæsonen. Det kræver målgrupper, der ikke er afhængige af 25 grader og høj sol, og det er blandt andre vindsportsfolk, siger Erik Nørreby. Verdens vindsportscentrum Med udgangspunkt i den årlige dragefestival, Inter-

8

national Kite Fliers Meeting, der hvert år tiltrækker ca. 5.000 deltagere fra mange lande i to uger i juni, vil Fanø være verdens centrum for vindsportsaktiviteter. Drageflyvning og flere former for strandsejlads skal trække ikke blot aktive udøvere, men også udstyrsproducenter, til øen, hvor de kan teste og afsætte deres produkter, når mange entusiaster mødes. Dragefestivalen blev etableret på græsrodsniveau af to personer i 80’erne og er nu verdens største træf af sin art i verden. Blandt initiativtagerne var den tyske ingeniør og ildsjæl, Wolfgang Schimmelpfennig, der også er med i den erhvervsdrivende fond, der i de kommende år skal realisere Fanøs næste store vision: World Turismen i tal 2011 - Fanø: Center of Wind and Kite. Kommercielle overnatninger: Turismeforbrug: Et mekka til 50 mio. kr. Turismeskabte årsværk: Vindsportens nye mekka vil Andel af samlet beskæftigelse: blive placeret nær de tre km Turismeskabt skatteprovenu: kyststrækning syd for sommerKilde: VisitDenmark 2013 husområdet ved Rindby Strand, hvor udøverne boltrer sig. World Center of Wind and Kite med udstilling, undervisning, vindtunnel, møderum og meget andet på knap 2.000 m2 vil koste ca. 50 mio. kr. at realisere. De tre første faser er stiftelsen af en erhvervsdrivende fond, en forretningsplan med en finansiel analyse og ansættelsen af en fundraiser i et år, som med et prospekt på engelsk skal ud og give projektet medvind blandt investorer. Fanø Kommune og Fanø Erhvervs- og Turistråd sikrer med 600.000 kr. etableringen af fonden og første års drift. - Det nye vindsportscenter vil bidrage til mere kommercielt baserede aktiviteter inden for drageflyvning og kan være med til at tiltrække gæster på andre tidspunkter af året. I 2012 blev der kørt en afdeling af det tyske mesterskab i kite-buggy, en krævende form for strandsejlads, og der er også sat to verdensrekorder i samme disciplin på Fanø. Der skal sammensættes et eventprogram for hele året, siger Poul Therkelsen.

De gode historier fra Fanø Fanø har mange andre historier at fortælle. Den stolte søfartshistorie, de gamle skipperhuse, de maritime gadenavne samt musikken og dansene, der også er inspireret af fortiden. Tiden som internationalt kursted, som nu forsøges genoplivet. Og så er øen nicheproducent af kvalitetsfødevarer: Kød, laks, oste, honning, øl og meget andet, som nyder godt af Fanø-navnet i markedsføringen.

0,67 mio. 417 mio. kr. 389 38,6 procent 168 mio. kr.


Blåvand skal være kystens perle Varde Kommune vil sætte gang i sit største turismeaktiv, Blåvand-området. Turister ønsker natur og oplevelser inden for kort afstand, og det vil de få i de kommende år. Blåvand er med en af de højeste koncentrationer af feriehuse Danmarks førende kystdestination. Men ferieområdet ved landets vestligste punkt har behov for at udvikle sig for at fastholde positionen. Med udgangspunkt i visionen, Blåvand - den nye nordiske kystferieby, vil Varde Kommune i samarbejde med turismevirksomhederne sætte handling bag. - Turismeproduktet i Blåvand-området har stort set ikke udviklet sig i mange år. Især naturoplevelserne har vi forsømt at udvikle på, og der har nærmest været et vist tabu forbundet med det. Nu er der kommet gang i udviklingen med Nationalpark Vadehavet og Naturpark Vesterhavet. Det handler meget om at skabe bedre adgang til naturen. Et eksempel er Filsø, hvor besøgende nu kan komme tæt på fuglene, siger direktør Steen Slaikjær, Hvidbjerg Strand Feriepark. Han og søsteren Lene er anden generation i den femstjernede campingplads, der med investeringer på 70-80 mio. kr. i de seneste fem år for længst har udvidet campingbegrebet. Badeland, wellness, legeland og andre indendørsfaciliteter samt lækre hytter og pladser med eget bad og toilet er blandt de tilbud, der er kommet til i en feriepark med ca. 300.000 overnatninger årligt. Pladsen beskæftiger i højsæsonen op mod 160 ansatte. Hvidbjerg Strand Feriepark har desuden sammen med en række restauranter i Blåvand taget et opgør med feriestedets ry som fastfood-mekka. Dansk og nordisk mad, sushi, fisk og pizzaer af høj kvalitet er nu på menuen. Strandliv i verdensklasse Turistchef, Colin Seymour, Varde Erhvervs- og Turistråd, glæder sig over sam-arbejdet med Blåvand Udvikling og Varde Kommune om at realisere de gode udviklingsinitiativer i Blåvand. Blåvand - inklusive Hvidbjerg - skal befæste sin position som en destination med masser af leben, strandliv i verdensklasse og samklang mellem natur og kultur. Museum Center Blåvand til over 100 mio. kr. vil i de kommende år tage form i klitterne ikke langt fra byen. - Vi kan se af undersøgelser, at naturen spiller en meget stor rolle for turisterne. De efterspørger faciliteter og muligheder for spændende aktiviteter og oplevelser tæt på naturområderne, og de vil gerne bo så tæt på naturen

Erhvervsformand:

som muligt, siger Colin Seymour. Et af elementerne i udviklingsplanen er Blåvand Naturbaggård, et ønske om at skabe en oase og forbinde den omkringliggende natur til Blåvands bymidte, der er præget af megen leben. Andre elementer er at skabe en bedre forbindelse mellem byen og stranden, blandt andet ved at tilbyde aktivitets-, opholds- og oplevelsesmuligheder på og ved stranden og synliggøre nærheden til stranden i bybilledet. Hvidbjergs nye badebro Udviklingsplanen er et idekatalog, hvor virksomhederne har stor indflydelse på indholdet, og initiativerne gradvist vil blive synlige. Et af de første er en havpier ud fra den børnevenlige strand i Hvidbjerg. Steen Slaikjær foretrækker at betegne det som en badebro, og han har store forventninger til nyskabelsen. - Hvidbjerg har behov for flere aktiviteter på stranden. Badebroen vil blive et aktiv hele året, både på en stille vinterdag, hvor den også vil kunne benyttes af vinterbadere, og om sommeren, hvor den kan bruges til at springe i bølgerne, gå en tur eller spise en is. Badebroen vil blive den første af sin art langs vestkysten, og den vil være med til at give området karakter. Men den bliver forhåbentlig kun den første i en række af bedre badefaciliteter, herunder et havbad, siger Steen Slaikjær. Den nye havpier/badebro, der koster ca. fire mio. kr. og finansieres af fonde og Varde Kommune, skal være klar senest i sommeren 2015. Inden da skal der udvikles en holdbar konstruktion i træ, som kan modstå Vesterhavets kraft og saltvand. Udsigt til nye turismejob Varde Kommunes største ferieaktiv er de næsten 8.300 feriehuse, hvoraf omkring halvdelen udlejes. Turismen står for ca. 95 procent af de senere års vækst i kommunens økonomi, og hver million kr. i øget turismeomsætning skaber et job. Colin Seymour anslår, at det store fremstød på det tyske marked i 2014 vil tilføre kommunen en omsætning på 75 mio. kr. for en investering på ca. en mio. kr. - Blåvand har med kritisk masse og den bredeste sæson langs hele vestkysten gode forudsætninger for at få del i væksten og tiltrække investeringer, siger Colin Seymour.

Turismen i tal 2011 - Varde: Kommercielle overnatninger: Turismeforbrug: Turismeskabte årsværk: Andel af samlet beskæftigelse: Turismeskabt skatteprovenu:

3,50 mio. 1.929 mio. kr. 1.933 8,8 procent 634 mio. kr.

Kilde: VisitDenmark 2013

Kvalitet frem for massevare Strand, klitter, naturområder og masser af butikker er Blåvands signatur. Formanden for de ca. 60 medlemmer i Blåvand-Ho Handels- og Erhvervsforening, Bjarne Knudsen, vurderer, at området har alle forudsætninger for at forblive en førende kystdestination. - Ud over den dejlige natur med masser af cykelstier helt til Ho er Blåvand erhvervsmæssigt et unikt område med kvalitet og alsidighed i forretningerne, som primært henvender sig til turister, men på grund af det brede udvalg også tiltrækker kunder fra Varde og Esbjerg, siger Bjarne Knudsen. Vejen til flere turisters hjerter skal ikke banes ved at gøre vold på naturen, men tværtimod ved at aflaste området med flere adgangsstier og udsigts-

platforme, som det kendes fra blandt andet Norge. - Vi skal have projekter, der har høj kvalitet, ikke massevare, og når de bliver realiseret, vil de opfylde de forventninger og krav, moderne turister stiller. Vi vil gerne have både fonde og private investorer med til at realisere projekterne, siger Bjarne Knudsen. Han nævner som eksempel projektet Blåvand Bikepark, et tilbud til mountainbike-entusiaster, og det møder udelt opbakning fra Steen Slaikjær fra Hvidbjerg Strand Feriepark. - Se bare, hvad cykelturisme betyder for Mallorca og Harzen, som mange danske mountainbikere tager til. Vi skal kunne tilbyde dagture, halve dagture og ture på blot en time eller to, siger Steen Slaikjær.

Vardes turistchef, Colin Seymour, direktør Steen Slaikjær, Hvidbjerg Strand Feriepark, og formand for Blåvand-Ho Handels- og Erhvervsforening Bjarne Knudsen - strandene ved Blåvand skal løftes op i international klasse. Foto Bent Medvind


De toppede brosten i Møgeltønder er en oplevelse - og en udfordring - for cykelturister i den sydlige del af destinationen.

På podiet som cykeldestination

Cykelturisme er en stor trend, og når jeg er på messer i Danmark og på nærmarkederne, er det mulighederne for cykling, der først bliver spurgt efter.

Sydvestjylland lokker med syv Panoramaruter, pausesteder og cykelvenlige overnatningssteder for at tiltrække tusindvis af cykelturister i 2014. Cykelturisme kan blive en vækstmotor.

Danmark skal tilbyde cykelturisme af international klasse. I Regeringens vækstplan for dansk turisme udgør det et særligt punkt under udvikling af kyst- og naturturisme, og Destination Sydvestjylland er en cykellængde foran i at udvikle gode produkter til tohjulede turister. - Vi deltager i det store EU-støttede projekt, Powered by Cycling: Panorama, og kan allerede nu tilbyde syv Panorama-cykelruter af 20-40 kilometers længde, fra Rudbøl i syd til Nymindegab i nord, som er velegnede til både turister på dagsudflugt rundt til attraktioner og lokale, der ønsker at opleve deres nærområde fra en cykel, siger projektmedarbejder Henrik Lythe Jørgensen, Destination Sydvestjylland.

Turist- og udviklingschef, Rømø-Tønder Turistforening., Bodil Glistrup Thomsen

Projektstøtte giver synlighed De syv Panorama-ruter blev udviklet og kortlagt i fjor, og i 2014 bliver de synlige i landskabet. Inden cykelsæsonen bliver der i samarbejde med destinationens fire kommuner opsat blå cykelskilte ved ruterne. Projektet yder ligeledes tilskud til at indrette fire pausesteder i Sydvestjylland. I Højer, Vester Vedsted, Filsø og Nymindegab kan cyklister gøre holdt, slappe af i komfortable møbler og orientere sig om, hvilke seværdigheder der er nær det sted, de er nået til på ruten. Endelig skal der opsættes etapeskilte, så langturscyklister kan se, hvor langt de er nået og orientere sig om byer og seværdigheder på ruten. Det samlede tilskud fra projektet til de tre nyskabelser er på 780.000 kr., ligesom kommunerne er med til at finansiere opsætningen. - Vi skal først for alvor til at udnytte potentialerne i cykelturisme i år. Panorama-ruterne er meget velegnede til turister i feriehusområder, idet de kan nå flere ruter inden for kort afstand. Tyskland er naturligvis det helt store marked, og cykelturisme harmonerer fint med den overordnede strategi for vestkystturismen med det store

10

fremstød på det tyske marked i 2014. Men også hollænderne er meget begejstrede for at cykle på deres ferie, siger Henrik Lythe Jørgensen. Han håber også, at lokale vil tage cykelruterne til sig, og at de vil tage cyklen og følge Panorama-ruterne. Salg og hjemmeside Destinationen er salgsmæssigt gået i offensiven ved at ansætte en erfaren branchemand, Peter Michaelsen, med 16 års erfaring fra rejsebranchen til i samarbejde med overnatningssteder at sælge cykelpakker i stor skala til rejsearrangører i ind- og udland. En fælles hjemmeside for cykelturisme langs hele vestkysten fra Rudbøl til Skagen, vestkystruten.dk, er under udvikling. Sitet bliver den primære salgs- og formidlingskanal for cykelturismen og er en udløber af et partnerskab, Destination Sydvestjylland sammen med Region Midtjylland og Nationalpark Thy har indgået på tværs af de 11 kommuner langs vestkysten. For første gang står hele kystlinjen nu sammen om at markedsføre sig over for cykelglade turister. - Vi har i det hele taget et godt samarbejde med Nationalpark Vadehavet, kommuner og virksomheder. De infrastrukturelle initiativer i form af skiltning kræver en god dialog med kommuner om ruteudvikling og tilladelser til opsætning af skilte, og det har vi, siger Henrik Lythe Jørgensen. Høj meromsætning VisitDenmark er også partner i det store cykelprojekt til 25,2 mio. kr. Der er afsat fire mio. kr. til markedsføring i projektet, således at dansk cykelturisme kan være synlig på blandt andet messer i udlandet, primært i Tyskland. - Cykelturisme er en international trend. I Tyskland bidrager det med tre procent af den samlede turismeomsætning, og omsat til danske forhold vil det svare til en meromsætning på 200 mio. kr. i de kystdestinationer, der indgår i projektet. Vi forventer allerede i år at se tusindvis af cykelturister i vores område, siger Henrik Lythe Jørgensen. Den miljøvenlige måde at holde ferie på passer perfekt som yderligere en dimension i en afslappet kystferie. Cykling giver motion, frisk luft, samvær og oplevelser tæt på naturen. ”Life seems bigger on a bike”, er et slogan i Powered by Cycling-konceptet.


Vardes vidder er ideelle til cykling Varde Kommune er kendt for sine vidtstrakte naturområder: Strande, klitplantager, søer og hede. Uanset om man er turist eller borger, er cyklen en af de bedste måder at komme tæt på og opleve naturen. - Turismen er et af vores vigtigste erhverv, og da vi geografisk er en forholdsvis stor kommune, er den velegnet til cykling for både turister og borgere. Vi har nu 135 kilometer cykelstier og anlægger i prioriteret rækkefølge så mange nye, som vi kan skaffe penge til. Turister lægger meget vægt på autentiske oplevelser, og dem kan de få ved at cykle til Filsø, Tirpitz-museet, Vadehavet og mange andre steder i vores kommune, siger direktør for Plan, Kultur og Teknik i Varde Kommune Bent Peter Larsen. Tre af ruterne i Sydvestjyske Panoramaruter bugter sig i og omkring Blåbjerg Plantage, og når der kommer reaktioner og gode forslag fra cyklister, rykker kommunens folk ud for at forbedre forholdene. En cykelsti må være forsynet med tydelige informationstavler og vejservice i form af pumpeudstyr og mulighed for at tanke vandflasken undervejs. - Vi bestræber os hele tiden på at blive bedre som cykeldestination. Kunderne stiller stigende krav, og dem skal vi leve op til. Cykelturisme har et stort potentiale i vores kommune, siger Bent Peter Larsen. Varde Kommune deltager aktuelt i et projekt, Fortællinger i Naturpark Vesterhavet, der fra 2015 skal give nye digitale muligheder for at formidle natur-oplevelser og kulturhistorie om historiske bunkeranlæg, hedeområder, krondyr, fugletræk og Filsø til gående og cyklister. App, film, spil og et website bliver virkemidlerne til at give besøgende mere viden om, hvad de ser under deres færd.

Cykelvenlig overnatning certificeres Cykelturisme kan øge omsætningen på overnatningssteder, attraktioner, restauranter og hos cykeludlejere i Destination Sydvestjylland. En certificeringsmodel for cykelvenlige overnatningssteder, Bed & Bike, er på vej, og målet er det første år at certificere 80 steder over hele landet. Cykelvenlighed indebærer blandt andet, at man kan tage en enkelt overnatning, få cyklen i et aflåst rum, spise sund morgenmad og få udleveret cykelkort. For at hjælpe overnatningsstederne med markedsføring har projektet fået taget professionelle billeder af cyklister i Sydvestjylland, som aktørerne frit kan bruge til at tiltrække endnu flere cykelgæster. Ribe Byferie Resort har årligt besøg af 5.500-6.000 familier og voksne par i de 94 ferielejligheder og har åbent hele året. Direktør Britt S. Nielsen er overbevist om potentialet i cykelturisme, der henvender sig til netop disse målgrupper: - I den gode sommer i fjor så vi, at rigtig mange gerne vil cykle under ferien. Vores område er meget cykelvenligt med mange stier, fladt terræn og en natur, der bedst opleves fra en cykelsadel. Vore udlejningscykler er meget efterspurgte, og vi kan se, at tendensen til en sundere livsstil slår igennem. Mange gæster løber en tur om morgenen, og det skal vi indrette os efter. Sammen med partnere er vi ved at lave en cykelpakke, hvor vi gennemfører et pilotprojekt i år. Vi udlejer både almindelige cykler og el-cykler til det lidt ældre segment. Det vigtigste er, at vi har et godt kortmateriale, som kan downloades fra nettet, og at infrastrukturen tilgodeser cyklister, siger Britt S. Nielsen.

Campingdirektør: Det kan blive stort Direktør Poul Fejer Christiansen, Campingrådet, er medlem af styregruppen i cykelprojektet Powered by Cycling: Panorama. Han har gode råd til både de 450 campingpladser med ca. 11 mio. årlige overnatninger og kommunerne langs vestkysten: - Cykelturisme har et kæmpepotentiale i Danmark, og med dette projekt har vi fat i noget af det rigtige. Ikke mindst Panorama-sløjferuterne, hvor gæster på campingpladser og i feriehuse kan vende tilbage til deres overnatningssted efter en tur på cyklen, er vigtige. Det er ligeledes vigtigt, at campingpladser gør ruterne synlige på deres hjemmeside, og det er en god idé at skabe kontakt til en lokal cykeludlejer, så turister nemt kan komme ud og cykle. Tag også selv en cykeltur på ruten og se, hvad den består af, så du og dine medarbejdere kan fortælle gæsterne, hvad de kan opleve.

- For kommunerne er det meget centralt, at de hjælper til med at opsætte skilte, og at de giver ruterne et eftersyn hen over foråret, så eventuelle huller er udbedret. Hvis de har borgere i nyttejob, kan de lade dem samle papir og rydde op langs ruten, så naturen tager sig godt ud. Når de er færdige med det, kan de passende tage strandene, for især tyskerne er vant til rene og fine strande.

Direktør Poul Fejer Christiansen Foto: Graae, Armgaard & Bangsbo

Feriehusdirektør: Husk værdikæden Direktør Carlos Villaro Lassen, Feriehusudlejernes Brancheforening, repræsenterer ca. 40.000 feriehuse med godt 15 mio. overnatninger årligt: - Lejede feriehuse er klart den største overnatningsform i Sydvestjylland, over 80 procent af lejerne er tyskere, og hver anden gæst i feriehuse er en potentiel cykelturist. Mange har cykler med hjemmefra, andre ønsker at leje cykler, og så er der dem, der bare ønsker at have en cykel i huset for at kunne køre til bageren. Vi opfatter os selv som en cykelnation, men det er ikke nok at lave en pjece og et par cykelstier. Det er helt afgørende at tænke hele værdikæden sammen, herunder salgsleddet. Vi skal være offensive og ud og fortælle budskabet på både hovedmarkedet, Tyskland, og i Danmark. - Det er pinligt, at vi her i Danmark ikke kan tage cyklen med tog og bus på en komfortabel måde,

så man kan tage cyklen den ene vej og tog/bus den anden vej under ferien. Hvis en familie på fem fra Hamborg tager på ferie ved vestkysten og gerne vil cykle de sidste 40 km fra Esbjerg, skal det kunne lade sig gøre at komme til destinationen. De tyske baner og Arriva er længst fremme, men DSB halter bagefter. Man bør pålægge DSB at gøre det farbart, så der ikke er barrierer for cykelturister.

Direktør Carlos Villaro Lassen

11


Ribes middelalderlige bykerne byder på ideelle rammer for kunsthåndværkermarkedet. Foto Karen Marie Kruuse

Kunsthåndværkernes fælles fremstød i Ribe

Mit indtryk er, at mange kommer, fordi de er interesserede i kunsthåndværk, men at de også blander sig med den gruppe, der kommer til høstmarked.

45 kunsthåndværkere fra hele landet sprængte i fjor rammerne i tre middelalderlige bygninger. Det årlige marked er en udløber af Vadehavsprojektet og lever nu sit eget liv.

Hvert år i oktober strømmer tusindvis af mennesker til Ribe for at deltage i byens kunsthåndværkermarked og det mere folkelige høstmarked. I 2013 sprængte kunsthåndværkere fra hele landet rammerne i de tre historiske bygninger, der siden det første marked to år tidligere har lagt rammer til. - Det er vigtigt at få de enkelte kunsthåndværkere ud af værkstederne for i samlet flok at manifestere sig. Det hele begyndte med Vadehavsprojektet støttet af EU, Syddansk Vækstforum, turismeorganisationer og kommuner, og det affødte en kunstrunde, kunsthåndværkermarkedet og en udstilling i Rundetaarn i København. Projektet betød rigtig meget for det videre arbejde, og markedet lever nu sit eget liv, siger koordinator i Ribes kunsthåndværkergruppe Sten Børsting.

Koordinator i Ribes kunsthåndværkergruppe, Sten Børsting

Besøg fra sommerhusområder Et kig på udstillerlisten fra 2013 viser, at de 45 kunsthåndværkere kom fra hele landet. Sjælland, Fyn, Trekantområdet, Østjylland og naturligvis mange fra kommunerne langs Vadehavet, fra Højer i syd til Outrup i nord. Evalueringsskemaerne viser, at de besøgende også kommer langvejs fra. - Mit indtryk er, at mange kommer, fordi de er interesserede i kunsthåndværk, men at de også blander sig med den gruppe, der kommer til høstmarked. Der opstår synergi ved, at flere arrangementer foregår samtidigt. Jeg deltager hvert år i august i Dansk Kunsthåndværkeres marked på Frue Plads i København, og nogle af udstillerne derfra bor i sommerhuse ved vestkysten og besøger mig i mit værksted. Kunsthåndværkermarkedet besøges også af folk fra sommerhusområderne, siger Sten Børsting. Rammerne yder de fine arbejder i keramik, glas, træ og rav samt smykkerne retfærdighed. De færreste byer vil kunne matche middelalderkulisserne Sct. Catharinæ Kloster, Det Gamle Rådhus og Ribe Domkirkes proces-

12

sionsgang, som huser de mange kunsthåndværkere og giver ly i tilfælde af dårligt vejr. I Sct. Catharinæ Klosters kirke er der endog hjemmebag og kaffe. Kvaliteten bliver sikret Næste kunsthåndværkermarked er i dagene 4.-5. oktober 2014. På førstedagen overlapper arrangementet med høstmarkedet, og initiativrige Lise Frederiksen fra Quedens Gaard bidrager med flere markedsindslag. - Man skal søge om at få lov til at udstille på kunsthåndværkermarkedet, og på den vis er det et censureret marked, hvor vi sikrer kvaliteten. Deltagertallet har været støt stigende, og nogle sælger pænt. Hvem der sælger mest kan skifte, idet det afhænger lidt af tendenserne i tiden. For alle fungerer markedet som et udstillingsvindue til senere salg, siger Sten Børsting. Han driver selv et keramisk værksted, hvor han hovedsageligt arbejder i skulpturer, men også fremstiller mindre serier af brugskunst til at sælge i butikken i Gravsgade. Ofte er han inspireret af Vadehavet, hvor det hele begyndte.

Kunsthåndværk i keramik, glas, træ, tekstil og rav samt smykker vil næste gang kunne opleves 4.-5. oktober 2014.


Den kreative branche åbner sig Med Kunstrunden Sydvestjylland og Kunstnetværk Sydvestjylland træder kunstnere og kunsthåndværkere frem som en erhvervsgruppe, der kan bidrage til synlighed og identitet i området. Billedet af introverte kunstnere og kunsthåndværkere, som foretrækker arbejdet i deres atelier eller værksted frem for at sælge varen, er krakeleret i de senere år. Skaberglæden er intakt, men kunstnerne fungerer nu i et fællesskab og er sammen om at udbrede kendskabet til deres arbejde gennem Kunstrunden Sydvestjylland og andre udadvendte arrangementer. - Vi kan mærke, at borgmestre, turistchefer og andre nøglepersoner nu betragter os som reelle medspillere, som på linje med andre erhverv kan være med til at markedsføre vores område. Kunstrunden Sydvestjylland har hjulpet kunstnere, vævere og keramikere igennem kriseårene og åbnet deres øjne for, at det kan lade sig gøre at gøre det til en levevej, hvis man er bevidst om at afsætte sine produkter. Vadehavsprojektet har været en fantastisk kickstart for os, og omverdenen har opdaget, at vi kunstnere er en erhvervsgruppe, siger Else Pia Martinsen Erz. Hun har i 10 år drevet Galerie Erz & Atelier i Skærbæk og har ikke mærket følgerne af den økonomiske afmatning siden 2008. Hun sælger malerier inspireret af vadehavsområdet til private og udfører udsmykningsopgaver i både offentlige og private bygninger. Kunstnetværk løfter kvaliteten Kunstrunden Sydvestjylland runder i sit tredje år i den kommende påske 100 deltagende kunstnere og kunsthåndværkere samt museer. Den censurerede kunstbegivenhed havde det første år ca. 9.000 registrerede besøg og andet år ca. 14.000 besøg. Projektleder Niels Kongsbak forventer endnu større tilstrømning af kunstinteresserede fra hele landet i år. Kunstrunden indgik i det første år i Vadehavsprojektet, men har fået sit eget liv gennem Kunstnetværk Sydvestjylland, en subregional forening, der samler kunstnere, kunsthåndværkere og andre med kunst som erhverv. Medlemmerne samles hvert år til generalforsamling i april og kunstnermøde i september. - Som kunstnere kan vi både fagligt, socialt og forretningsmæssigt bruge hinanden. Vi har lært hinanden at kende, og verden er blevet mindre. Netværket er med til

at hæve niveauet på flere områder, for eksempel viden om at drive virksomhed med alt, hvad det indebærer af beskatning, fradrag og moms. Det foregår via workshops og besøg af specialister inden for skat, it, markedsføring og andre områder, siger Niels Kongsbak, der har levet af sin kunst i 20 år og gerne påtager sig en mentorrolle over for yngre kolleger. Kunst og natur trækker Kunstrunden besøges overvejende af modne par, hvor kvinden fører an i kunstinteressen, og manden er tiltrukket af de naturoplevelser, vadehavsområdet er så rigt på. Ofte kombinerer de besøg i kunstnernes autentiske omgivelser med besøg på restauranter og ophold på hotel eller andre overnatningsformer. Også mange unge mennesker tager på kunstrunde. - Den overordnede fortælling er, at vadehavsområdet er blevet til nationalpark, og at vi nu hænger sammen som kunstnere, blandt andet om en censureret kunstrunde, hvor vi får et kvalitetsstempel, så vi kan markedsføre os over hele Danmark. Akkurat som skagensmalerne er et begreb, håber jeg, at man om 100 år vil tænke tilbage på vadehavskunstnerne som en stærk enhed og med kvalitet som nøgleordet, siger Else Pia Martinsen Erz. Hun er erhvervsdrivende i Tønder Kommune, der må kæmpe for at få gang i erhvervsudvikling og bosætning. - Hvis vi eksempelvis er 25 kunstnere og kunsthåndværkere i kommunen, bør vi have samme opmærksomhed som en virksomhed med et tilsvarende antal medarbejdere. Vi kan noget med det kreative, vi kan bidrage til fortællingen om området og hjælpe kommunen med at komme på landkortet, siger Skærbæk-kunstneren.

Else Pia Martinsen Erz fremhæver Kunstrunden Sydvestjyllands projektleder, Niels Kongsbak, der gør et kæmpearbejde for at samle kunstnerne i vadehavsområdet og få alle til at føle, at de har en værdi for fællesskabet. Foto: Bent Medvind


Turistchef Henrik Vej Kastrupsen demonstrerer mulighederne i Velkomstcenter Esbjergs nye multitouch-skærm for adm. direktør Jan Olsen, VisitDenmark.

Den digitale bølge skyller videre Uanset om turister overnatter på en campingplads, et hotel eller i et feriehus, skal de have informationer om steder, events og historie lige ved hånden. Det få måneder gamle Velkomstcenter Esbjerg bruger den nyeste teknologi inden for turismeinformation, multitouch-infoskærme, storskærme, lyd, film, billeder og visuelle effekter. I løbet af 2014 vil den nye digitale platform, som er skabt i et samarbejde mellem projektets idemand, turistchef i Esbjerg Henrik Vej Kastrupsen, Destination Sydvestjylland og it-firmaet Redia, brede sig til destinationens øvrige kommuner i form af velkomstcentre, infostandere og nye løsninger i attraktioner og virksomheder. De nye muligheder vil også være tilgængelige for gæster i feriehuse som apps til smartphones og tablets. - I løbet af kort tid går vi i dialog med de ca. 30 udlejningsbureauer i Destination Sydvestjylland. Vi vil gerne hjælpe dem med at give kunderne den bedste oplevelse af deres ophold ved at gøre det nemt at få et overblik over, hvad de kan foretage sig. Vi ser gerne, at der på et synligt sted i hvert feriehus hænger en brugervejledning om, hvordan helt enkelt man downloader en app, siger Henrik Vej Kastrupsen. De bedste informationer Også attraktioner og overnatningssteder vil blive præsenteret for mulighederne. Hensigten er, at alle destinationens gæster har adgang til de bedste og mest aktuelle informationer, uanset om de overnatter på en campingplads, et hotel eller i et feriehus. Turisternes mulighed for i højere grad at betjene sig selv vil frigøre medarbejdere til andre opgaver. - Velkomstcentrets rolle vil skifte. Det vil være arnesteder for de bearbejdede informationer, der trækkes fra flere kilder, og medarbejdernes opgave er at kvalitetssikre, hvad der kommer ud til overnatningsstederne.

Rømø på vej med velkomstcenter Snart kan turister på Rømø orientere sig om oplevelser og tilbud på panorama- og multitouchskærme på turistbureauet i Havneby. VisitEsbjerg indviede i november sit bud på fremtidens

14

Systemet er meget fleksibelt, og hvis det regner, kan de lynhurtigt være klar med fem tip til, hvad turister kan lave på en regnvejrsdag. Alle informationer styres fra et sted, siger Henrik Vej Kastrupsen. Alt samlet et sted Henrik Vej Kastrupsen har i processen arbejdet tæt sammen med digital koordinator i Destination Sydvestjylland Annemarie Kruuse, der fik ideen til at kombinere tre databaser, så turister på samme tid kan få informationer om steder, events og historie. - Det er vigtigt, at alle turismeaktører har en forståelse af, at de skal være på databaserne Kultunaut, TellUS og Historisk Atlas med opdaterede informationer, hvis de vil sælge deres produkter. Naturligvis skal de have en hjemmeside, men når turister planlægger deres ferie, foregår det i højere grad på sociale medier, store bookingplatforme som Tripadvisor og Hotels.com samt på de nævnte databaser. Der er ved at ske et meget stort paradigmeskifte i turisters måde at søge informationer på, siger Annemarie Kruuse. De digitale muligheder vil løbende blive udbygget, blandt andet med en mobil salgsløsning, så det er muligt at købe billetter til attraktioner. Et sydvestjysk fordelskort knyttet til app er også på vej.

9.500 feriehuse med fibernet Energiselskabet SE investerer i disse år massivt i fibernet i feriehusområder. Alene i 2014 får 4.546 feriehuse i fire områder mulighed for fiberbredbånd: Blåvand: 1.149 feriehuse Bork: 1.438 feriehuse

Vejers: 1.227 feriehuse Sydals: 732 feriehuse

I maj 2014 vil over 9.500 feriehuse i SE’s forsyningsområde have adgang til fiberbredbånd. I Blåvand, Vejers og Bork kan alle feriehuse tilslutte sig fibernettet, og andre områder er tæt på at være fuldt dækket.

velkomstcenter, og turist- og udviklingschef Bodil Glistrup Thomsen, Rømø-Tønder Turistforening, var blandt de gæster, der lod sig inspirere. - Vi vil indrette vores velkomstcenter, så det passer til de turister, vi har. 79 procent af gæsterne i vore feriehuse er tyskere, der er traditionsbundne og vant til at sidde over for en medarbejder, når de køber rejser. Derimod vil danskere, nordmænd og svenskere gerne betjene sig selv. Derfor skal vi finde

en balance mellem service og selvbetjening, siger Bodil Glistrup Thomsen. Velkomstcenter Rømø vil være klar til foråret, og senere på året følger Velkomstcenter Tønder, der får gavn af turistbureauets nye, mere synlige placering på Torvet. Bureauerne på Rømø og i Tønder har henholdsvis seks og to medarbejdere til at betjene turister, og de bliver på ingen måde arbejdsløse af, at teknologien rykker ind.


Turisterne kører ad den digitale motorvej Destination Sydvestjylland drøner løs på en række sociale medier, hvor kunderne også befinder sig. Også turismevirksomhederne må nytænke deres måde at kommunikere på. Hvis du ikke kender turisternes færden og nye måder at søge informationer og meddele sig på, har du ikke en chance. Det er den korte version af, hvad digital koordinator i Destination Sydvestjylland Annemarie Kruuse betegner som et paradigmeskifte, og det gør hun dagligt attraktioner og virksomheder i turismeerhvervet opmærksom på. - Det er i stigende grad turister, der sælger vores område til nye gæster ved at fortælle om deres ferie på Facebook, Instagram og andre sociale medier. Selviscenesættelsen - at de ikke bare ligger ved poolen eller stranden, men også er aktive og cykler eller kigger på sæler - foregår i høj grad, mens de er på ferie. Jo flere fortællinger om, hvor fantastisk spændende det eksempelvis er at være på sæl- eller østerssafari i Vadehavet, jo bedre er det, siger Annemarie Kruuse. At hun selv blev ansat for fire år siden i Destination Sydvestjylland til at udvikle web og strategi tager hun som udtryk for fremsyn af kommunerne i Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF). Siden er Morten Steen Vejrup kommet til som specialist i sociale medier og de store databaser, TellUS og Kultunaut, som forsyner turismen med informationer. Han er foreløbig ansat i et år.

og Sydvestjyske Smagsoplevelser. Populær blandt især unge. Facebook - fortsat er meget udbredt medium, og turisterne er der. Fanø er meget populær på Facebook med mange likes og masser af fotos af gode turismeoplevelser. Pintarest.com - billedopslagstavle og byttested for billeder. Bruges af blandt andre havkajaksejlere fra det meste af verden. Twitter - mediefolks foretrukne digitale mødested. Vil du være synlig over for journalister, skal du være aktiv på Twitter. TripAdvisor - ratingsites med anmeldelser af hoteller, attraktioner og restauranter er meget søgte, og TripAdvisor anses for at være en af de mest pålidelige. Frokost på Facebook - Vi er en visuelt godt sælgende destination, og her passer de sociale medier perfekt ind. Over for turismefremmeorganisationer og aktører vil vi også gerne vise vejen og motivere dem til at bruge flere ressourcer på sociale medier, gerne ved at have en digital specialist blandt medarbejderne, siger Morten Steen Vejrup. I Tønder bruger Johannes Kaffebar vennerne på Facebook til at fastlægge, hvad der skal være ugens Facebook-forret. Et jordnært eksempel på kvalificeret brug af Facebook til at finde ud af, hvad kunderne ønsker.

Destinationens favoritmedier Destination Sydvestjylland er aktiv på især disse sociale medier: Instagram.com - billedmedium der fungerer ved hashtags, søgeord, for eksempel dragefestival, Møgeltønder

Turismens værktøjskasse Destination Sydvestjylland er til for aktørerne i turismeerhvervet. Virksomheder og attraktioner skal have optimale muligheder for at udvikle deres forretning og skabe vækst, og destinationen understøtter deres indsats. - Vi stiller viden til rådighed om strategiske markeder - det kan være feriekalenderen i delstaterne i Tyskland - som den samlede kampagne på det tyske marked også tager udgangspunkt i. Endvidere uddrager vi relevante informationer fra analyser fra VisitDenmark og Center for Kystturisme, som, vi skønner, kan være til nytte for aktørerne i vores område, siger turismekoordinator i Destination Sydvestjylland Rasmus Sømod. På sydvestjylland.com/da/turistaktoer/ samler destinationen alle de informationer og services, der er til de ca. 500 virksomheders rådighed. Her er det for eksempel muligt at hente tekster og fotos samt andet pr-materiale til brug i markedsføring. - Vi skal understøtte turismeerhvervet i at tjene flere penge og stiller en række værktøjer til rådighed, som de kan bruge i dagligdagen og blive

inspireret af. Vi forsyner dem med aktuelle nøgletal, informationer om udenlandske markeder, kursustilbud samt produkt- og projektnyheder. Øvelsen er at få gjort tilbuddene overskuelige og at have styr på indholdet, så servicesiderne bliver den værktøjskasse for aktører, som den er tiltænkt, siger Rasmus Sømod. Også destinationens turistbureauer og velkomstcentre bistår erhvervet med at skabe synlighed. - Vi understøtter aktørerne på mange måder: Events, magasiner, web, sociale medier og apps. Vi har også en del pressebesøg, der kan skabe omtale både national og internationalt. Vi kan være bindeled mellem VisitDenmark og aktørerne ved kampagner, for eksempel vikingekampagnerne i fjor, da der var vikinger af sted til både Englang og forskellige steder i Tyskland. På samme måde kan vi være bindeled mellem aktørerne og destinationen, siger bureauleder Jane Madvig Søndergaard, VisitRibe. Lokalt samles aktørerne gennem Ribe Fælles Markedsføring til kampagner, som både markedsfører Ribe som destination og de enkelte aktører.

Indholdet på destinationens app og infoskærme kan styres fra ét skrivebord. Her er det digital koordinator Annemarie Kruuse, der arbejder med 2014- visningen af områdets tilbud og aktører. Situationen er selvfølgelig fanget - og delt - på det sociale medie Instagram

15


Claus K. Jensen, Jensen, museumsdirektør, museumsdirektørr, By og Omegn Museet Museet ffor or V o Varde arde By a

Vi arbejder med mange digitale formidlingsløsninger i forbindelse med opbygningen af Museum Center Blåvand. Det er derfor naturligt, at vi også er en del af det digitale Velkomstcenter Syd Syd-vestjylland. Det er på oplevelses-, overnatnings- og spisestederne, turisterne befinder sig, og vi skal selvfølgelig tilbyde den informationsservice, de efterspørger.

BUNKER AF INFORMATIONER

Blåvand er ud over at tilbyde en af Danmarks bedste strande et mekka for mærkevarer. Fire unge kvinder gør holdt ved Blåvand Citys velkomstpylon for at finde gode tilbud og events, inden de kaster sig ud i feriens powershopping.

BLÅVANDS POWERSHOPPERE

TIRPITZ

På feriestedet dominerer smartphones og tablets, når attrak attrak-tioner, spisesteder og aktiviteter skal udsøges. Indtrykkene deles straks på sociale medier – til inspiration for andre potentielle gæster. Tag med på denne rundrejse i Destination Syd Syd-vestjylland og få et indtryk af, hvordan tidens turist færdes i jagten på gode ferieoplevelser.

Internationale undersøgelser viser, at 70 procent af alle turister begynder online, når de søger efter det næste feriested og måden at nå dertil på. Kombineret med udsagn fra familie, venner eller kolleger vig-har internettet overhalet magasiner, aviser og brochurer som de vig tigste inspirationskilder. Når rejsen skal planlægges i detaljer, bruger hele 87 procent internettet.

Slaget om turisternes gunst foregår i stigende omfang på Facebook, Twitter, Instagram, TripAdvisor, Airbnb og andre digitale medier, hvor mennesker mødes og udveksler tilbud og oplevelser.

BLÅVAND BLÅV VA AND

AAL KIRKE

KLITTERNE VED HENNE

VELKOMSCENTER VELK KO OMSCENTER

ESBJERG

Slut med skænderier på bagsædet, når Familien Danmark kører de sidste kilometer ad E20-motorvejen mod Vesterhavets bølger. Siden påske har de kunnet downloade velkomstcentrets app på deres smartphone, og børnene kan indlede deres egen skattejagt efter oplevelser til, når de er færdige med at bade. På forsædet leder mor efter gode spisesteder.

APP-FART PÅ E20

MOTORVEJ MO TO ORVEJ E20

E20

Velkomstcentret på Torvet i Esbjerg taler til alle sanser, når familien planlægger, hvad der skal ske under opholdet i Sydvestjylland. Børnene kan blive svære at få væk fra den store vandrette multitouchinfoskærm. Legende let viser den, hvilke attraktioner de sammen med forældrene kan besøge, hvad de kan opleve, og hvad historien bag stedet er. Velkommen til det 21. århundrede.

INFORMATIONER ER EN LEG

Når historieholdet fra sommerhøjskolen skal på busrundtur til egnens kirker, bruger deltagerne flittigt smartphones og tablets for at få stillet deres videbegær. I Oksbøl kan de tappe informationer via et wifi-hotspot, mens de beundrer de romanske kalkmalerier i Aal Kirke, og de deler gerne deres viden med andre på sociale medier.

HISTORIE FRA HOTSPOT

Turistbureauets velkomstcenter rykker ud, hvor turisterne er – som infostander eller som wifi-hotspot. Her kan Frederik fra sin smartphone eller tablet gratis tjekke vejret, inden han begiver sig ud i bølgerne på surfbrættet. Samtidig finder han et godt aftentilbud fra den lokale café.

SURFING HENNE

SYDVESTJYLLAND BY SMARTPHONE


TRÅDLØSE FERIEHUSE

Find inspiration til turen på destinationens egen videokanal.

turistAlle de flotte turistmagasiner kan nu læses på din tablet. God fornøjelse.

Guide til 18 udvalgte oplevelsespunkter i Sydvestjylland til tablet og smart smart-phone.

Den mobile oplevelseskalender - find alt fra kirkekoncerter til østerssafari ...

FFANØ ANØ

BED AND TABLET

DET ROYALE PLETSKUD De to mangeårige veninder, Kirsten og Alice, får under deres spadseretur på de toppede brosten i Møgeltønder pludselig øje på prinsesse Marie, der har hentet de små og er på vej hjem til Schackenborg Slot. Smartphonen gløder, og inden de har forladt p-pladsen, har de delt det royale motiv på både Facebook og Instagram - #møgeltønder #møgeltønder #schackenborg #schackenborg #sommer #sommer

RØMØ

MANDØ

Sydvestjylland.com

For familien Schultze aus München er første stop på Rømø at hente nøglerne til feriehuset skrive-på turistbureauet. De flinke damer ved skrive bordene er de samme, men ellers er meget forandret. Velkomstcenter Rømø er nu med på den digitale bølge med multitouch-infoskærm og storskærme, og hvis teenagerne Andrea og Norbert bliver utålmodige, kan de bare koble sig på centrets wifi-hotspot.

KINDERÆGGET PÅ RØMØ

Karin Fredskild, redskild, K arin F indehaver B&B indeha ver af B &B Mandø

Jeg er sikker på, at det bliver rigtig vigtigt at kunne tilbyde vore gæster at kunne koble sig på velkomstcentrets informainformationer. Min mand og jeg sejler en del, og når vi kommer til en fremmed havn, er det rart at få et overblik over spisesteder og attraktioner. Næsten alle vore kunder har smartphone eller tablet, og jeg forestiller mig, at vi skal have en tablet i vores fællesrum, så det også er et tilbud herfra.

Hanne T Thyssen, hyssen, medejer af Danibo Danibo, o, F anø a Sommerhusudlejning Sommerhusudlejning Fanø

Vi motiverer i den grad ejerne af de 650 feriehuse, vi udlejer, til at få trådløst internet. Vi skal have velkomstcentret flyttet ud i feriehusene, hvor der skal hænge en QR-kode og en vejledning om, hvordan man kan downloade informationerne, så det svarer til at stå i velkomstcentret eller ved en infostander. Det er den måde, vi selv orienterer os på, når vi rejser. Jeg glæder mig også til, at vi får 10 infostandere placeret centrale steder på Fanø til den nye sæson.

DEN GRÆNSELØSE FERIE

MØGELTØNDER MØGEL LTTØNDER

Sisse og Morten har forelsket sig i en af Destination Sydvestjyllands syv Panoramacykelruter, der viser andre sider af Rømø, end når de nyder livet på øens brede sandstrande. De hviler benene på Rømødæmningen og henter masser af data på deres smartphone om ruten og cykelvenlige overnatningssteder. Snart spænder de hjelmen med kameraet, så andre kan dele deres oplevelser. Scan og kig med.

KLAR TIL EN FLAD ETAPE

RIBE

Britt S. Nielsen, direktør i Ribe Byfferie e Resort

Vi vil gerne have en multitouch-infoskærm som i VisitEsbjerg, så vore gæster kan betjene sig selv, når de henter informationer om destinationen. Det er en stor styrke, at man hele tiden har tingene opdateret, og at vi får taget skridtet over kommunegrænserne. På den måde får vi nedbrudt en masse barrierer. Det er også vigtigt, at systemerne er nemme og overskuelige, og at de er oversat til tysk, engelsk og hollandsk.


Projekt- og formidlingskoordinator Søren Christensen, Nationalpark Vadehavet - mange turister går målrettet efter nationalparker. Foto Bent Medvind

Nationalpark med international appel

Nationalparkens brand skal have en positiv værdi og energi, og vi kan mærke, at efterspørgslen efter viden om vadehavsregionen stiger.

En forventet status som UNESCO verdensarv og foreløbig over 80 partnerskaber skal bidrage til at gøre Nationalpark Vadehavet til international destination og vækstområde.

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største nationalProjekt- og formidlingskoordinator, park. Siden indvielse i oktoNationalpark Vadehavet, ber 2010 har et beskedent Søren Christensen sekretariat med nu fire faste medarbejdere arbejdet på at gøre vadehavsregionen til det nationale og internationale brand, som de universelle naturværdier berettiger til. En af vejene er at indgå partnerskaber med virksomheder, organisationer og private personer, hvis virke har tilknytning til og værdi for nationalparken. Partnerudvalget har hidtil godkendt og certificeret 81 partnere. Ud over et emaljeskilt som synligt bevis på partnerskabet vil partnerne blive klædt på med basal viden om nationalparken, så de kan deltage i at formidle historien om et af Danmarks vigtigste naturområder. - Vi er en demokratisk organisation uden egentlig myndighed, og vores arbejdsform er dialog, møder, netværk og frivillighed. Uanset hvem, vi samarbejder med, skal de kunne se en idé i, hvad vi foretager os. Også vore partnerskaber er der en ånd af frivillighed over, siger projektog formidlingskoordinator i Nationalpark Vadehavet Søren Christensen. Nogle partnere er nærmest selvskrevne. Det gælder eksempelvis Vadehavets Formidlerforum, et samarbejde mellem organisationer og attraktioner, som formidler Vadehavets natur og kultur. Blandt de 30 medlemmer i projektet støttet af Friluftsrådet er Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Naturcenter Tønnisgård, Blåvand Naturcenter og Vadehavscentret i Vester Vedsted. Alle er partnere i Nationalpark Vadehavet. Formidling og fødevarer Partnere kan også være et overnatningssted eller en turoperatør, som ønsker at tilbyde sine gæster ture ved Vadehavet og på anden vis bruge naturen som en del af sit oplevelsestilbud. - Nationalparkens brand skal have en positiv værdi og energi, og vi kan mærke, at efterspørgslen efter viden om vadehavsregionen stiger. Mange ønsker at vide, om

18

Nationalpark Vadehavet bliver til mere end nogle brune skilte ved hovedvej 11. Det gør det, siger Søren Christensen. Nationalpark Vadehavet indgår ligeledes partnerskaber med fødevareproducenter, hvis produkter har oprindelse inden for nationalparkens afgrænsning. I samarbejde med Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) og Sydvestjyske Smagsoplevelser forventer sekretariatet, at 100 fødevareprodukter i 2016 vil blive identificeret med nationalparken, så østers, lam, øl og andre kvalitetsprodukter kan bidrage til kendskabet til regionen. Det universelle stempel Den ca. 400 km lange hollandske og tyske del af Vadehavet, fra Den Helder til den dansk-tyske grænse, blev i 2009 udnævnt til UNESCO verdensarv. Forventningen er, at strækningen fra grænsen til Blåvandshuk opnår samme status i sommeren 2014 og dermed får et kvalitetsstempel på linje med nogle af verdens mest ikoniske naturområder. - Erfaringerne fra store nationalparker i resten af verden viser, at en status som UNESCO verdensarv er ”reason to go” for mange turister. Mange turister går målrettet efter nationalparker, og da især, hvis de også er verdensarv. Vi håber, at det også bliver ”reason to stay” i vores region. At unge mennesker, der tager til Aarhus eller andre studiebyer for at uddanne sig, vil se Nationalpark Vadehavet som en af grundene til at vende tilbage til området, siger Søren Christensen. Internationalt og nært Nationalpark Vadehavet har udarbejdet en plan for perioden 2013-2018 med en række målsætninger og projekter. Overordnet ønsker bestyrelsen, at Nationalpark Vadehavet fremtræder som Danmarks Internationale Nationalpark med, hvad det indebærer af muligheder for at tiltrække sig opmærksomhed. På det nære niveau vil nationalparken gennemføre en række naturprojekter, hvis formål er at skabe bedre forhold for plante- og dyrelivet og i visse tilfælde gøre naturområderne mere tilgængelige og synlige i landskabet. Sønderho Strandsø, Sneum Digesø, græsningsprojekter og opkøb af områder er eksempler på de projekter, Nationalpark Vadehavet er involveret i.


SE’s rødder

Vadehavets

ved kysten

blå bølge

Energiselskabet SE støtter som erhvervspartner Nationalpark Vadehavet med 700.000 kr., som nationalparken har besluttet at anvende til et nationalparkskib, der skal bruges til en række formål. Koncerndirektør Lars Andreasen: - Vi er vokset ud af græsrødder og initiativer i hele vores region og betragter det som et privilegium at kunne færdes i et i også internationalt perspektiv enestående naturområde som Nationalpark Vadehavet. Vores eget hus ligner ikke ligefrem noget, der er skyllet op på stranden, men det er inspireret af vestkysten. Vi bekender os til, hvad vi kommer af, og naturen er en vigtig del af det. - Vores region er summen af alle initiativer, herunder Esbjergs driftighed som energimetropol, og hvis vi kan tilbyde interessante job, gode skoler og boliger samt rige muligheder for at udfolde sig i fritiden, vil vi blive opfattet som et attraktivt område. Jeg har en kollega fra Hørsholm, som for nylig var på østerssafari, og en helt ny verden åbnede sig for hende.

Blue Water Shipping støtter som erhvervspartner Nationalpark Vadehavets projekt, Nationalparkskib. Virksomhedens stifter og bestyrelsesformand Kurt Skov: - Blue Water Shipping er lokalt stærkt forankret i Esbjerg og dermed i Vadehavet. I lighed med Vadehavets trækfugle når vi også langt ud i verden med 68 kontorer i 28 lande og flere end 1.250 ansatte. Ved at bakke op om Nationalpark Vadehavet kan vi bidrage til en lokal indsats, som har betydning langt uden for vores hjemlige grænser. At Blue Water Fondens støtte samtidig går til et maritimt formål har yderligere medvirket til vores interesse for projektet - Det føles helt rigtigt for Blue Water at støtte nationalparken, og jeg kan kun opfordre andre virksomheder til at gøre det samme, så ambitionen om at beskytte og udvikle vadehavsområdet vil være bredt funderet langs hele kysten.

Koncerndirektør Lars Andreasen Foto Lasse Hyldager

Virksomhedens stifter og bestyrelsesformand Kurt Skov Foto Bent Medvind

Hotel hylder lokale råvarer Nationalpark Vadehavet Hotel Britannia i Esbjerg er blandt Nationalpark Vadehavets partnere. Køkkenchef Jacob Møller-Justesen: - Det kan vi slet ikke lade være med at være. Hvis en organisation vil skabe en så dejlig ting i vores lokalområde, skal vi omfavne den. Vi er stolte af at have en række produkter fra Vadehavsområdet - lad mig nævne strandtrehage, kveller, havtorn, lam, stude og oste - i vores køkken. Det er en helt unik promovering af vores landsdel med det nordiske køkken, og det beriger os med noget jord til bord, noget lokalt, man ikke har andre steder. Vi mangler kun salt og olie fra lokalområdet.

Den danske del af Vadehavet er på 1.466 km2, hvoraf 300 km2 er landareal. Dermed udgør den omkring 10 procent af den samlede vadehavsregion fra Blåvandshuk til Den Helder i Holland, en strækning på 500 km. Vadehavet hjemsøges årligt af skønsvis 12 millioner trækfugle - hovedsageligt gæs, ænder og terner - og omkring 500 dyrearter lever i de saltpåvirkede områder i det sydvestlige Danmark.

Hotel Britannia og køkkenchef Jacob MøllerJustesen er blandt Nationalpark Vadehavets partnere. Foto Colin Seymour

19


Oyster Trophy Week er en af de fødevarefestivaler, der skal tiltrække gourmetturister i de kommende år. Foto Winnie Abildgaard Foto Colin Seymour

Den kulinariske destination

Vi er velsignet med rigtig mange gode madhåndværkere, stedsspecifikke råvarer og optimale betingelser for at opdrætte kødkvæg og lam.

Restauranter og fødevareproducenter står nu sammen om at fortælle de gode historier om sydvestjyske kvalitetsfødevarer og madoplevelser. Ny fødevarestrategi skal hjælpe ildsjælene videre.

Netværket Sydvestjyske Smagsoplevelser er et af de mest markante aftryk af Vadehavsprojektet, der er udgangspunkt for mange initiativer til at styrke turismen og oplevelsesindustrien i Sydvestjylland. I juni 2011 mødtes ca. 40 af Sydvestjyllands fødevarevirksomheder for at udveksle erfaringer, og netværket er siden vokset til over det dobbelte. Formålet er at fremme bevidstheden om sydvestjyske kvalitetsfødevarer og kulinariske oplevelser samt at øge den fælles identitet og livskvalitet. - Vi er velsignet med rigtig mange gode madhåndværkere, stedsspecifikke råvarer og optimale betingelser for at opdrætte kødkvæg og lam. Tidligere har vi ikke været gode nok til at gøre opmærksom på områdets mange kvaliteter på fødevareområdet, hverken lokalt, nationalt eller internationalt. Nu står virksomhederne sammen om at fortælle historierne og gøre denne fødevareregion kendt for gode madoplevelser, siger turistchef Colin Seymour, Varde.

Turistchef Varde Erhvervsog Turistråd, Colin Seymour

Sydvestjyllands egen fortælling Fortællingen om danske fødevarer har haft fremdrift af Nomas opstigning til flere kåringer som verdens bedste restaurant og af, at københavnske kokke har placeret sig helt i top i internationale konkurrencer. Sydvestjylland kan udbygge hovedstadens gourmetfortælling ved at præsentere de autentiske landskaber, hvor mange af stjernerestauranternes produkter bliver skabt. Samtidig kan gæster på nogle af det sydvestjyske områdes bedste spisesteder kombinere natur- og madoplevelser. Sydvestjyske Smagsoplevelser har modtaget godt tre mio. kr. fra Region Syddanmarks Grøn Vækst-program til at videreudvikle samarbejdet og ikke mindst de enkelte virksomheder. Fødevarestrategien for 2014-2016 består af tre dele: Virksomhedsfokus, samarbejde og synlighed. - Nu skal vi bygge videre på den interesse, synlighed og det momentum, det er skabt. Det er vigtigt, at lokale

20

fødevareproducenter tager ejerskab og deltager i den udvikling af madoplevelser, der kan skabe yderligere vækst i vores område, siger Colin Seymour. Ny ambitiøs fødevarestrategi - Vi har lavet en ambitiøs plan for de næste tre år inden for fødevareområdet. Med en koordineret og målrettet indsats er vi overbevidste om, der kan skabes øget omsætning og derved nye arbejdspladser i erhvervet i Sydvestjylland. Særligt hos de mindre aktører er det meget vigtigt, at både de økonomiske og tidsmæssige ressourcer anvendes rigtigt. De har ikke råd til at begå ret mange fejl. Vi ser desværre ofte at ildsjælene brænder ud, inden de har fået en rentabel forretning bygget op, hvis de ikke får hjælp, siger projektkoordinator i Destination Sydvestjylland Knud Hjortlund Hansen. Han tilføjer, at der er vigtigt at komme ud og møde aktørerne i øjenhøjde og tilbyde den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt. Fødevarefestivaler i høj kurs Fødevarefestivaler på forskellige tidspunkter af året har bidraget til at give synlighed. Lammefestival, krondyrfestival og østerseventen Oyster Trophy Week er også øverst på listen over indsatsområder i de næste to år. Gourmetturisme tager udgangspunkt i begrebet det gode liv, hvor målgrupperne fortrinsvis er unge og ældre par uden børn, som har overskud til at forkæle sig selv med gode spiseoplevelser. - Ud fra et turismeøkonomisk perspektiv skal vi tiltrække flere købedygtige i målgrupperne og motivere dem til at bruge flere penge på spiseoplevelser i vores fødevaredestination, siger Colin Seymour. Tal fra VisitDenmark viser, at turister i Sydvestjylland i 2011 brugte over 400 mio. kr., 10 procent af det totale turismeforbrug, på restaurantbesøg. Hertil kommer næsten 600 mio. kr. på føde- og drikkevarer samt tobak.

83 tilknyttet netværket Antallet af tilknyttede deltagere i interessefællesskabet inden for fødevarer er 83 aktører. De fordeler sig på 34 producenter, 29 restauranter, fem slagtere, fem specialbutikker og 10 formidlingssteder, der tilbyder oplevelser. Målet er at have 100 med inden årets udgang.


Køkkenchefer med smag for samarbejde Lamme- og krondyrfestivaler, et stort kogebogsprojekt og andre projekter har gjort Sydvestjylland til en kulinarisk destination. Køkkenchef Preben Madsen er blandt ildsjælene i fællesskabet. Restaurant Herregårdskælderen på herregården Sønderskov ved Brørup er født i smukke og statelige omgivelser. Men spisestedet ligger geografisk ikke lige for, når madelskere drager på opdagelse. Køkkenchef Preben Madsen kender således alt til, at synlighed og markedsføring er nødvendig for at tiltrække kunder. Han var blandt pionererne, da fødevareproducenter, restauranter og butikker som led i Vadehavsprojektet blev forenet om at udbrede kendskabet til udsøgte sydvestjyske råvarer og fødevarer af høj kvalitet. Det blev til netværket Sydvestjyske Smagsoplevelser med nu over 80 medlemmer. Han var også med, da kogebogsprojektet ”Naturen til bords” med en af Danmarks mest kendte madskribenters kulinariske rundrejse i Sydvestjylland blev realiseret. Bent Christensens bog med sanselige fotos af Claes Bech-Poulsen er på tre sprog blevet en storsælgende appetitvækker for kvalitetsbevidste mad- og naturelskere. - ”Naturen til bords”-projektet var med til at skabe lammefestivalen hvert år i juni og senere også krondyrfestivalen i september. Særligt blandt køkkencheferne er der opstået et frugtbart samarbejde, blandt andet i form af, at fem kokke er gået sammen om arrangementer med lam, limousinekød, fisk og skaldyr. Desuden er der skabt en kontakt og et fællesskab med avlere og producenter, som giver en langt dybere viden om deres måde at arbejde med råvarer og dyr på. Tidligere var det mere tilfældigt, hvorfra jeg fik mine lam; nu har jeg fem steder, hvor jeg kan købe lam, og jeg kender avlerne, siger Preben Madsen.

- Lammefestivalen giver omtale i medier og er med til at gøre opmærksom på, at vi eksisterer. Projektleder Colin Seymour, som jeg kender fra hans tid som direktør på Hotel Britannia, er dygtig til at samle os og skabe fokus. Det første store projekt, Vadehavsprojektet, åbnede vore øjne for nye muligheder at markedsføre os på, og folkene i Sydvestjysk Udviklingsforum har været flinke til at følge op med gode råd, siger Preben Madsen. Han deltager i både lamme- og krondyrfestival, som hver for sig giver en pæn meromsætning på dagen og er med til at skabe en opmærksomhed, som i Preben Madsens seks år på i Herregårdskælderen har øget antallet af kunder pænt.

Kogebogen ”Naturen til bords” er blevet en storsælgende appetitvækker for mad- og naturelskere.

Natur-og madoplevelser Når restauratører i Sydvestjylland under lammefestivalen inviterer til menuer med lam som gennemgående tema, kombinerer de ofte middagen med naturoplevelser. I 2013 deltog 70 gæster i arrangementet i Herregårdskælderen. Det blev indledt i naturen omkring Sønderskov, vejen gik forbi en af avlerne, og undervejs blev der serveret et par forretter, inden gæsterne nåede frem til lammebuffeten i restauranten.

Disse kokke fra hver af de fem kommuner i Sydvestjylland var med til opstarten af lammefestivallen: Fra venstre Jacob Justesen, Justesen i Varde (nu også Hotel Britannia i Esbjerg), Henning Kohl, Schackenborg Slotskro i Møgeltønder, Bo Ross Mogensen, Kolvig i Ribe, Jakob Sullestad, Sønderho Kro på Fanø, og Preben Madsen, Restaurant Herregårdskælderen ved Brørup. Foto Colin Seymour


100 gram af den udsøgte Fanø-laks koster 70-80 kr. i butikkerne. Kvaliteten kan smages i hver bid. Foto Michael Kronow

Laksefamilien med den gode smag

Vi gør ikke noget, man ikke har kendt til i de seneste 100 år, men vi tilfører tid og kærlighed, passion, til produktet i alle delprocesserne.

Fanø Laks har på få år udviklet sig til en leverandør af eksklusive fiskeprodukter til førende butikskæder i indog udland samt Michelinrestauranter i København. Men i Jylland tøver de stadig en smule.

Allerede i 1986 solgte Henning Rasmussen sin fiskeforretning, Fanø Fisk, men kærligheden til laks viste sig at være livslang. Hvad der begyndte som et røgeri på hobbyplan, har siden 2008 udviklet sig til en familiedrevet virksomhed, der sælger laks til gourmetrestauranter i København og har eksport til flere lande. Den snart 68-årige stifter af Fanø Laks har med hjælp fra sin familie opbygget en virksomhed, der beskæftiger syv og i 2013 nåede en omsætning på seks mio. kr. Produktionen foregår i seks - snart syv - stenovne, der aldrig står stille. Et par hundrede kg laks tør- og håndsaltes, skylles, koldrøges og køles i døgnet, og resultatet er yderst delikat. - Vi gør ikke noget, man ikke har kendt til i de seneste 100 år, men vi tilfører tid og kærlighed, passion, til produktet i alle delprocesserne. Afhængig af vindretning og temperatur varer alene røgningen omkring 30 timer. Det er min fars baby, og han sætter en ære i at have fat i hver lakseside, siger hans datter, Anne Rasmussen, 39 år.

Salgschef ved Fanø Laks, Anne Rasmussen

Smag af en anden verden Kvalitet har sin pris. Hvor 100 g laks kan fås for en 20’er i discountforretninger, koster den typisk 70-80 kr. for samme mængde, når Irma og københavnske fiskeforretninger sælger de udsøgte varer fra Fanø. Ifølge Anne Rasmussen er forskellen i smag og konsistens også himmelvid, når den smukke IRMA-emballage, som sælges via samarbejdspartneren Butler´s Choice i Kerteminde, brydes, og de koldrøgede lakseskiver får lov til at smelte på tungen. Fanø Laks sørger hver uge for friske leverancer til tre anerkendte grossister i hovedstaden, som servicerer de mange kunder - heriblandt de restauranter i Michelin-segmentet. Fanø Laks deltager i 2014 ikke på danske messer, men har valgt at udstille på Europas største seafood-messe i Bruxelles til maj. - Vi er overbevist om, at der ligger flere kunder til os på

22

eksportmarkederne. I Danmark er vi især øst for Storebælt rigtig godt placeret, men med begrænsede muligheder for meromsætning. Derfor finder vi større og nemmere muligheder for afsætning til kunder i udlandet. Vi har Karstadt Perfetto som en meget stor kunde i Tyskland, og Italien og Luxembourg eksporterer vi også til. Vi tror på øget salg til Tyskland og er i dialog med mulige aftagere. Endvidere ser vi muligheder i Østrig og Frankrig, siger Anne Rasmussen. Jyder kigger på prisen Foruden far og datter består laksefamilien af Annes mor, Marianne, der i 2012 blev pensioneret fra Fanø Sparekasse og nu tager sig af økonomien, samt lillebror Jacob, der er tømrer og har været en stor hjælp ved flere udvidelser på Sønder Nytoft i udkanten af Nordby. Rammerne er ved at være sprængt, så hal nummer tre må tages i brug, hvis planerne om også at forarbejde hellefisk og torsk fra Nordsøen skal realiseres. - Vi har et rigtig godt kollegaskab med både Vega Salmon og Polar Salmon i Esbjerg, men vi vil ikke være lige så store som dem. Vores produktion bliver på Fanø, og hvis vi når en omsætning på 8-10 mio. kr. inden for den nærmeste årrække, skal vi ikke være meget større, siger Anne Rasmussen. Hun fortæller gerne historien om håndværket, passionen, arbejdspladserne - og særligt smagen. Hun leverer også gerne et svirp med laksehalen til jyske forbrugere og restauranter. - Vi deltager i Sydvestjyske Smagsoplevelser, der som netværk er noget af det mest professionelle, der er iværksat. Men vi så gerne, at fællesskabets gourmetrestauranter i højere grad tog vores produkter til sig. Vi sælger til flere af dem, hvilket vi er rigtig glade for. Alligevel oplever vi, at tilgangen er en helt anden i København, hvor hverken forbrugere eller restauStifterens datter, Anne Rasmussen, er ranter er så nøjeregnende salgschef i Fanø Laks. med prisen, siger Anne Rasmussen.


Johanne’s - det autentiske værtskab

Kunderne kommer ikke af sig selv, der skal branding til, og stedets kvaliteter skal spredes via mund til mundmetoden.

For snart seks år siden realiserede Jytte og Bo Andersen drømmen om at få deres eget sted midt i Tønder. Her blander de vadehavsprodukter, god mad og historier til en anderledes oplevelse.

Johanne’s Kaffebar i en klassisk, nygotisk bygning i Tønders gågade blev åbnet, få måneder før verdensøkonomien slog revner i efteråret 2008. Ikke den nemmeste indledning på en tilværelse som selvstændige for den tidligere socialrådgiver, Jytte Andersen, og hendes mand, Bo, der var sælger, inden parret førte deres drøm ud i livet. - Måske var det en fordel, at vi begyndte på det tidspunkt. Vi kæmper stadig for at gøre Johanne’s til en god forretning og må tænke kreativt og anderledes samt være opmærksom på omkostninger. Kunderne kommer ikke af sig selv, der skal branding til, og stedets kvaliteter skal spredes via mund til mund-metoden, siger Jytte Andersen. Ideen med Johanne´s Kaffebar er at give kunderne en oplevelse, de ikke tidligere kunne få i Tønder. Spændende varer på hylderne i butikken og en god frokost baseret på lokale råvarer i caféen og Lammestuen, alt sammen ledsaget af en fortælling om historien og livet i Tønder og omegn.

Indehaver, Johanne’s Kaffebar, Jytte Andersen

Jytte Andersen været vant til at arbejde i netværk, og det har både hun og manden videreført i deres nye liv som forretningsdrivende. Hun tager sig mest af sociale medier og markedsføring, mens Bo er stærk til tal og strategier. Foruden flere sønderjyske netværk deltager de i Destination Sydvestjylland og Sydvestjyske Smagsoplevelser. - Der er en synergieffekt ved at være i netværk, og det har hjulpet os. Sydvestjyske Smagsoplevelser står bag lammefestival og Oyster Trophy Week, og vi lægger os op ad begge events. Folkene bag er gode til at holde fast, og man brander kun disse begivenheder, hvis man gentager dem hvert år, så de bundfælder sig i folks bevidsthed. Det vil på længere sigt give øget omsætning, siger Jytte Andersen. Guidede ture Særligt lammefestivalen har Johanne’s Kaffebar lokaliteterne til. Lammestuen bagest i forretningen i Storegade 12 er indrettet med sand på væggene, lammeskind på sæderne og uld i glas som en original souvenir fra vadehavsområdet. Perlerisottoen med lammefilet har været et sikkert hit under lammefestivalen i juni. Foruden ejerne beskæftiger Johanne’s Kaffebar en kok på fuld tid, en medhjælper og et antal unge i travle perioder. Desuden er to guider, en naturvejleder og en byguide, knyttet til for at vise rundt ved Vadehavet, Vidåen eller i gaderne i Danmarks ældste købstad.

Appel til livsnydere Det autentiske værtskab, kalder Jytte og Bo Andersen deres vision. De er leverandører til livsnydere, der tiltrækkes af charmen og sjælen i den smalle, dybe bygning, der tidligere var kiosk og opfyldte folks spillelyst. Nu står den på Vadehavstapas med udvalgte produkter fra egnen. Charcuteri fra Rømø, laks fra Fanø og høost fra Naturmælk, for blot at nævne nogle. Johanne’s serverer også sønderjysk tapas, der blandt andet består af solæg og hvidkålsbyttel - og tilbehøret er en historie til hver ret, hvis det ønskes. Når sulten er stillet, kan man gå på opdagelse mellem hylderne med kaffe, te, vin, chokolade, delikatesser og brugskunst i butikken. Værdien af netværk Fra sin tid som socialrådgiver i Tønder Kommune har

Jytte og Bo Andersen foran deres fælles drøm, Johanne’s Kaffebar, i gågaden i Tønder. Specialiteterne serveres på genbrugstallerkner i caféen og Lammestuen. Foto Mette Krull More


Claus Skov betegner sig selv som en bondeknold fra Tistrup - og tilmed ordblind. Sammen med sin hustru har han skabt et gourmetunivers baseret på lokale råvarer og udenlandske specialiteter i Blåvand.

Hr. Skovs gourmetunivers i Blåvand

Når vi lukker butikken hver dag, producerer vi varer bagefter, og når vi har lukkedage mandag og tirsdag, er det for at kunne følge med.

Barndommens begejstring for mad og lokale råvarer blev en levevej for Claus Skov, der grundlagde sine forretninger lige op til finanskrisen og hele tiden får nye ideer til intense madoplevelser.

På hjemmesiden betegner han sig selv som en bondeIndehaver af restaurant, butik knold fra Tistrup, og tilmed og café, Claus Skov ordblind. Tidligt begyndte han at interessere sig for mad, og hvad naturen gavmildt bød sig til med af råvarer. Vejen ind i den gastronomiske verden fulgte den slagne: Opvasker, køkkenmedhjælper og kokkeelev, og det blev hans univers - Hr. Skov. Claus Skov drev Blåvand Kro i otte år, inden han valgte at skabe sit eget gourmetunivers baseret på lokale råvarer suppleret med specialiteter fra udlandet, som ikke kunne fås i Danmark. Det er blevet til restaurant, butik og café i et, på hovedstrøget i Blåvand. - Jeg havde en idé om, at mange af gæsterne godt kunne tænke sig at købe nogle af de råvarer, vi lavede mad af i restauranten, hjemmesyltede rødbeder, snaps med urter fra naturen heromkring og meget andet. Hvorfor ikke lave en butik med specialiteter? Det gjorde vi i 2007, og samtidig indrettede vi en café. Konceptet var, at hvis kunderne fandt noget interessant i butikken, så kunne de bestille en platte i caféen og smage det - og bagefter købe det med hjem. Det gav synergi med de specielle produkter, siger Claus Skov. Mange egne produkter Han og hustruen Henny, der ud over at føre regnskabet står for snapseproduktionen, har fastholdt at bruge de råvarer, der er i den nærliggende natur, og fremstille egne produkter som snaps, marmelade, ramsløg-aioli (mayonnaise-creme), øl brygget på egne opskrifter af et lokalt bryghus og meget andet. Hr. Skov giver fast føde til seks mennesker, der suppleres af tre-fire unge efter skoletid til opvask og forefaldende arbejde. Om sommeren forstærkes holdet af to-tre piger fra lokalområdet, som læser i København, og som passende kan tjene lidt ved at servere smagsprøver i Magasin uden for sæsonen. Der var synergien igen. Fridage med fødevarer Claus Skov er fødevarenetværker. Når han og Henny

24

tager en fridag ud over de 14 dages ferie i januar, besøger de som regel en anden mindre fødevareproducent for at udveksle erfaringer, blive klogere og selv give noget igen. Han har haft råvarer med til osteproduktion på Kristiansminde gårdmejeri, han får fremstillet egne brødtyper på Vadehavsbageriet ved Ribe, og han bruger Varde Ådal Lam. - Det er spændende at besøge andre små producenter. Jeg besøgte en vinbonde på Kolding-egnen, hvis affald fra vinproduktionen viste sig at indeholde 50 procent fiber, da jeg fik det analyseret i Tyskland. Det tørrer jeg og bruger i brød. Vi har også et tæt samarbejde i Sydvestjyske Smagsoplevelser, hvor vi møder andre producenter, hvoraf vi handler med nogle. Det er et godt netværk, hvor ideerne flyder på kryds og tværs, siger Claus Skov. Den danske restaurant Et af de seneste initiativer i Hr. Skovs gourmet-imperium er restauranten Chatt Food & Wine Bar i Blåvand, som han driver sammen med kompagnonen Henrik Poulsen. Det afslappede spisested med lokale fødevarer blev etableret i 2012 og er rent dansk: Medarbejdere, håndværkere, service, møbler og den intense smagsoplevelse. Hr. Skov blev samme år hædret med Det Danske Gastronomiske Akademis Hædersdiplom for Gastronomisk initiativ. - Jeg plejer at sige, at når man skal bruge så mange timer på arbejde, så skal man også gå op i det. Når vi lukker butikken hver dag, producerer vi varer bagefter, og når vi har lukkedage mandag og tirsdag, er det for at kunne følge med. Sjovt nok begyndte vi lige op til finanskrisen, siger Claus Skov, der er tredobbelt gazelle i Børsens kåring af vækstvirksomheder. I november i fjor åbnede Hr. Skovs netbutik, som han forventer sig meget af, når den er løbet i gang. Det skal nok lykkes som det meste, Claus Skov har rørt ved, siden han var dreng i Tistrup.


Bette Kristian fra Hodde sælger godt

Da vi solgte gården i 2006, indgik det i handlen, at vi havde ret til at bruge mejeribygningerne i 30 år. Det rækker vist vor tid ud.

I 2002 etablerede et vestjysk ægtepar et gårdmejeri med produktion af specialoste ved deres kvægbedrift. Det blev til en levevej og åbnede døren til en verden af smagsoplevelser.

Ægteparret Hanne og Vagn Borg fik tidligt forkærlighed for mejeriprodukter af god kvalitet. I 1990 lagde de gården Kristiansminde i Hodde i Vestjylland om til økologisk drift, og fem år senere var de blandt en snes mælkeproducenter, som etablerede ØkoMælk A/S. Mejeriet måtte lukke efter syv år. - Valget stod i 2002 mellem at få flere køer end de 120130, vi havde i forvejen på gården, eller at begynde at lave mere færdige produkter. På gårdmejeriet begyndte vi at lave konsummælk til de omkringliggende Brugser. Det var små mængder, hvorfor vi lukkede efter et år og overvejede fremtiden. Men så begyndte vi at lave specialoste. Jeg kendte Egon Hørup, der som mejerist havde erfaring fra flere mejerier i Danmark og Schweiz, og han tilbød os at lære at lave ost, siger Vagn Borg.

Vagn Borg, Kristiansminde gårdmejeri

Hømælk og håndkraft Kristiansminde gårdmejeri laver specialoste af naturlige råvarer som rødkit, hvidskimmel, havsalt og urter. Ostene fik navn efter Vagns bedstefar, Kristian, der byggede gården: Røde Kristian, Gule Kristian, Hodde Kristian og Bette Kristian med hyld.

Den biodynamisk hømælk - køerne får ikke ensilage - bliver lavpasteuriseret ved 63 grader i 30 minutter, hvorefter den bliver afkølet og sat til løbning. Ostekornene øses skånsomt op i forme ved håndkraft. Produktionen er på 600-700 kg specialoste pr. uge, og hovedparten af ostene bliver solgt gennem det økologiske mejeri, Naturmælk i Tinglev, der for tre år siden købte Kristiansminde. Mejeritekniker Jesper Valsted står nu for osteproduktionen med hjælp fra parret, der etablerede gårdmejeriet. - Da vi solgte gården i 2006, indgik det i handlen, at vi havde ret til at bruge mejeribygningerne i 30 år. Det rækker vist vor tid ud, siger Vagn Borg, 65 år. En helt anden verden Igennem næsten 20 år har Vagn og Hanne gennem mejeridrift og osteproduktion fået et indblik i en anden verden. En verden, der er forskellig fra hvis de udelukkende havde beskæftiget sig med deres kvægbedrift. Vagn Borg er kommet mere med i afsætningen af produkterne og er af og til i direkte kontakt med forbrugere, når han er ude i butikker eller til fødevaremarkeder for at give smagsprøver og præsentere Kristiansminde gårdmejeri. Desuden indgår Kristiansminde gårdmejeri i kogebogsprojektet ”Naturen til bords” og er medlem af fødevarenetværket Sydvestjyske Smagsoplevelser. - Det er interessant, at man nu møder andre, der også har passion for specialprodukter. Jeg kommer løbende i kontakt med restauranter og delikatesseforretninger, som aftager vores produkter, siger Vagn Borg.

Vagn Borg hylder osteproduktion pr. håndkraft på Kristiansminde. Den metode har ikke ændret sig, efter Jesper Valsted er kommet til som leder. Foto Naturmælk

25


Fakta om Vadehavscentret og udvidelsen: Er en selvejende institution, som drives af Fonden Vadehavscentret. Esbjerg Kommune stiller grund og bygninger til rådighed for Vadehavscentret, der formidler og udstiller Vadehavets natur og historie. Centret driver desuden en naturskole, mødevirksomhed og har små lejligheder til forskere. Læs mere om Vadehavscentret: www.vadehavscentret.dk Moderniseringen, udbygningen, samt etableringen af nye udstillinger har en budgetramme på 58 mio. kr. og omfatter en ny hoved- og udstillingsbygning, et formidlingshus og en ladebygning, samt etableringen af en ny Nationalpark-udstilling ”12 millioner trækfugle på Rejse”.

Følgende står bag finansieringen:

Vadehavsområdet må løfte i flok

Selv om vi i dagligdagen arbejder med naturforståelse, skal vi blive bedre til at skabe forretning, og det tror jeg, vi kan med det nye hus.

Nationalpark Vadehavet, virksomheder og turismeerhverv må stå sammen om at skabe vækst i egen region, mener lederen af Vadehavscentret, Klaus Melbye, der forbereder udvidelse til over 50 mio. kr.

Inden for de næste tre år vil Vadehavscentret blive genfødt som en naturlig indgang til Nationalpark Vadehavet og som et formidlings- og oplevelseshus i international klasse. Det nye center vil med en 1.100 m2 stor udstilling om 12 mio. trækfugles rejse og udstrakt brug af 3D-teknologi og andre moderne virkemidler til at skildre Vadehavets natur, æstetik og dynamik blive en attraktion, der kan andet end fortælle om naturfænomener. Det kan også bidrage til at tiltrække turister hele året og skabe øget omsætning og job i de fire kommuner langs Vadehavet. - Vi ved alle, hvordan offshore-aktiviteterne har løftet hele Esbjerg-området. Nationalpark Vadehavet er en anden generator - blot sammensat af blødere værdier. Selv om vi i dagligdagen arbejder med naturforståelse, skal vi blive bedre til at skabe forretning, og det tror jeg, vi kan med det nye hus. Lige nu er vi for små til, at de store virksomheder fra Esbjerg og Trekantområdet vil komme hertil. Men når vi får et moderne vadehavscenter med tids-svarende konferencefaciliteter og udstilling, kan det lade sig gøre, siger lederen af Vadehavscentret, Klaus Melbye.

Lederen af Vadehavscentret, Klaus Melbye

Byggestart næste sommer De første tanker om projektet til over 50 mio. kr. blev tænkt i 2007, og nu nærmer det sig startsnoren. Efter forårets prækvalifikation vil resten af 2014 gå med arkitektkonkurrence, udvikling af udstilling, lokalplan og myndighedsgodkendelser, inden byggeriet kan sendes i udbud. Hvis alt forløber efter planen vil bygherren, Esbjerg Kommune, kunne indlede halvandet års byggeri i forsommeren 2015, og et forvandlet vadehavscenter stå klart til pirre de besøgendes nysgerrighed, videbegær og sanser sidst i 2016. Klaus Melbye deler sin arbejdstid mellem at være naturvejleder med over 120 ture på bunden af Vadehavet hvert år og at være leder af et center, der er sat i verden for at øge forståelsen for vadehavsområdets natur og

26

A.P. Møller Fonden 15 mio. kr. Arbejdsmarkedets Feriefond 10 mio. kr. Esbjerg Kommune 10 mio.kr. Friluftsrådet 2 mio. kr. Louis Petersens Legat 1 mio. kr. Realdania 15 mio. kr. Ombygning og udbygning Det samlede areal er nu 1.255 m2. Efter om- og udbygningen vil arealet være vokset til 2.280 m2, hvoraf 1.025 m2 er tilbygninger og nye bygninger.

kultur, både lokalt og internationalt. I fremtiden vil Vadehavscentret være i stand til at arrangere særudstillinger sammen med de større centre i den tyske og hollandske del af Vadehavet. Helårsturisme og job Men ambitionerne rækker videre på hele områdets vegne. - Vi skal også være et hus, der kan rumme aktiviteter, som vi tror, der er forretning i. Hvis vi kan blive så attraktive, at børnefamilier ikke pr. automatik kører til Legoland og bruger 2.000 kr. på en eftermiddag, men bliver i vores egen region, vil vi kunne skabe arbejdspladser. Jeg tror, vi har potentialet til at øge helårsturismen, hvis kommuner, overnatningssteder, øvrige aktører og turistbureauer har en forståelse for, at vi er stærkere, hvis vi optræder i mere samlet flok. Vi skal alle være ambassadører for vores område, siger Klaus Melbye. Han ønsker ikke at blive betragtet som protektionist, men hvis Vadehavsområdet skal realisere målet om flere turister hele året, kræver det samarbejde mellem natio-nalpark og virksomheder, og at man tænker fælles. Imens skal Vadehavscentret nok gøre sit til at holde fast i skoleklasser, lejrskoler og gymnasier, som fortsat skal være en vigtig del af fødekæden for fremtidens turister. Den vigtige fødselshjælp Når Vadehavscentret sidst i 2016 står færdigt som en international attraktion, vil det være afslutningen på næsten 10 års vandring fra vision til virkelighed. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) var fødselshjælper og kunne via projektmidler støtte, at der blev fremstillet et professionelt projektmateriale, så vadehavsområdet kunne gøres spiseligt for andre end millioner af fugle. En anerkendt udstillingsdesigner, naturfagfolk og et arkitekt-firma blev tilknyttet, og ideerne fik vinger, så de kunne præsenteres for nogle af landets store fonde. - Uden dette forprojekt, ”12 millioner trækfugle på rejse”, havde vi ikke kunnet skaffe en brøkdel af de midler, vi nu råder over. Projektmaterialet på 47 sider var helt afgørende. Særligt hollænderne er gode til at lave ansøgninger til EU, og hvis vi og de øvrige aktører har mulighed for at få hjælp af SVUF og andre konsulenter, vil vi være i stand til at udvikle rigtig mange aktiviteter og oplevelser for turister. Vadehavscentret bliver en af dem, siger Klaus Melbye.


Stjernedrys over klitterne

- Det nye museum bliver som et lyst og åbent hjerte ud mod landskabet i modsætning til de mørke bunkers.

Museumsfolkene i Varde hyrede arkitektikonet Bjarke Ingels til at designe et museum bygget på resterne af et af de mørke monumenter fra anden verdenskrig. Det åbner i 2016-2017 i Blåvand.

Direktøren for Museet for Varde By og Omegn, Claus K. Jensen

Det tunge skyts blev bragt i spil, da Varde Kommune og byens museum besluttede at virkeliggøre en vision om at skabe en attraktion i international klasse i det fredede klitlandskab ved Blåvand. Opmuntret af et tilsagn om støtte på fem mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond baseret på nogle skitser besluttede direktøren for Museet for Varde By og Omegn, Claus K. Jensen, og de øvrige initiativtagere at tænke stort. BIG, stjernearkitekten Bjarke Ingels’ arkitektfirma, blev hyret til at udføre det kontrastfyldte kunststykke at skabe noget monumentalt i et fredet område ved Hitlers Tirpitz-stilling med to store bunkers, der var udset til at beskytte mod allieret landgang gennem indsejlingen til Esbjerg. Resultatet blev præsenteret i Rundetaarn i maj 2012. BIG var lykkedes med at skabe et museum og udstillingscenter, som på samme tid - uden at gøre vold på naturen - forholdt sig kritisk og respektfuldt over for den knyttede næve i stål og beton, som siden 1944 har ligget som et ufuldendt vidnesbyrd om et af de mørkeste kapitler i danmarkshistorien. - Det nye museum bliver som et lyst og åbent hjerte ud mod landskabet i modsætning til de mørke bunkers. Det bliver det såkaldte fyrtårn, vi havde håbet på, en port til Nationalpark Vadehavet i syd og Naturpark Vesterhavet i nord. En introduktion til kulturhistorier i det vestjyske landskab, til at fortælle de store historier i rammer og i et sprog, der ikke findes mage til, siger Claus K. Jensen.

tanker til projektet blev tænkt. For mange små udstillingssteder skulle fusioneres, og et af dem, Danmarks Ravmuseum i Oksbøl, bliver en af de tre faste udstillinger i Blåvand. Den dramatiske fortælling om tyskernes Atlantvold fra anden verdens-krig er en anden, og et histolarium, en blanding af eksperimentarium og kulturhistorisk museum, er den tredje. Endelig skal det meget funktionelle og fleksible museum lægge rum til skiftende udstillinger. - Vi får et tilbud til flere målgrupper under samme tag: Børnefamilierne, hvis yngste vil kunne lege sig til viden i histolariet, nørderne, der ønsker at fordybe sig i fortællingen om anden verdenskrig, og æstetikerne, der vil tiltrækkes af det spektakulære og fantastiske museum. Vi har manglet en kulturinstitution på internationalt niveau; det får vi nu, vi kan tiltrække nye kunder og give dem en grund ud over naturen til at komme her i 12 måneder af året - også når det regner i februar og november, siger Claus K. Jensen. Seks års rejse mod et projekt Planerne om Museum Center Blåvand har levet i seks år, og et forprojekt finansieret via projektmidler af Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) gav den afgørende fremdrift. Om få år vil et museum med international appel og et forsigtigt anslået besøgstal på 70.000 årligt stå klart. - Vi har undervejs fået helhjertet støtte fra Varde Kommune, der har sat medarbejdere af til plan- og miljøbehandling samt fundraising, og SVUF, der har bidraget med kvalificeret viden om turisme og om, hvad der kan blive en god forretning. Og så agerer de rigtig hurtigt, når det gælder, siger Claus K. Jensen.

Projekt til over 100 mio. kr. Det 2.500 m2 store nybyggeri, der integrerer det oprindelige forsvarsværk, har arbejdstitlen Museum Center Blåvand, og det vil være en realitet hen mod årsskiftet 2016-2017. A.P. Møller Fonden er den store bidragyder fulgt af Varde Kommune og den tidligere nævnte fond i et projekt, der inklusive udstillinger vil passere 100 mio. kr. Museerne i Varde stod over for en oprydning, da de første

Fra projekt til Destination Sydvestjylland

27


Sort Sol med de store stæreflokke er det største trækplaster blandt naturfænomenerne. Foto www.sortsafari.dk

Sydvestjyske iværksættere: Vadehavets store turarrangør Hvert år gennemfører naturvejleder Iver Gram ca. 1.000 arrangementer med 55.000-60.000 gæster, der kommer tæt på stæreflokke, sæler og andre naturfænomener i vadehavsområdet, hvor han har færdedes i 40 år. Da han stoppede i Miljøministeriet for 10 år siden, gik han solo med Sort Safari opkaldt efter de Sort Sol-ture, han er mest kendt for. Med firma i et hjørne af Danmark har han stimuleret omsætningen ved at indgå en række ofte utraditionelle samarbejdsalliancer til gavn for begge parter. Blandt de store partnere er JydskeVestkysten, hvis abonnenter kan komme på ture til særpris, og som giver Sort Safari uvurderlig markedsføring. En anden er et af Tysklands største udflugtsrederier, Adler-Schiffe, hvis over 100 år gamle hjuldamper, ”Freya”, sejler på guidede ture.

- Jeg har ligeledes et formidabelt samarbejde med turismeorganisationer langs kysten og med Destination Sydvestjylland. Jeg udvikler produkter til deres gæster, og de hjælper til med markedsføring og salg. Hvis man leverer et kvalitetsprodukt, er der et ocean af muligheder for turisme i vadehavsområdet, siger Iver Gram. Iver Gram arrangerer også mini-cruises i tyske farvande, hvor ikke kun naturen, men også grænselandets kulturhistorie formidles. Sort Safari beskæftiger foruden stifteren to faste naturvejledere, en kontordame og 16 freelancere med vidt forskellig baggrund og en fælles lyst til at fortælle. Iver Gram, Sort Safari, Møgeltønder

Den frie fugl ved Filsø Merete Vigen Hansen har altid brændt for folkeoplysning og kulturhistorie, og da hun blev ansat som kultur- og naturvejleder på Nymindegab Museum for nogle år siden, blev hun involveret i genopretningen af naturområdet ved Filsø. - I den forbindelse kom der stadig flere forespørgsler om at opleve Filsø og høre om projektet. Jeg havde et godt netværk og kendte folk i turismebranchen, og 1. februar 2013 begyndte jeg for mig selv, siger Merete Vigen, der oprindeligt er uddannet håndarbejdslærer. Siden har Merete Vigen oplevet meget stor efterspørgsel efter at komme tæt på hjertebarnet Filsø, men også det sydvestjyske landskab ved Nymindegab og den sydlige del af Ringkøbing Fjord. I fjor havde hun godt 2.100 gæster på bestilte ture og offentlige ture, hvor deltagerne ikke behøver at tilmelde sig og betaler på dagen. - Jeg arrangerer ture for vennepar, familier,

28

uddannelsesinstitutioner, firmaer og som afveksling et kursus. Det kan være fra 10-12 kursister til to fyldte busser. Jeg lagde et forsigtigt budget det første år med en indtægt svarende til dagpenge, og det har jeg nået og mere til. Jeg supplerer med freelanceopgaver og er to-tre måneder af året tilknyttet Aage V. Jensen Naturfond med opsyn og rundvisninger, og jeg er koordinator af aktiviteter i Henne Strand Handelsstandsforening, siger Merete Vigen. Hun har planer om at indlede et samarbejde med Sydvestjyske Smagsoplevelser for at kombinere naturoplevelsen ved Filsø med et besøg hos en af områdets fødevareproducenter. Fra april til september har Merete Vigen ikke mange friweekender, men når arbejdsdagene tilbringes ved hendes elskede Filsø, klager hun ikke. Merete Vigen Hansen, Natur- og kulturformidling, Lunde, Nr. Nebel

Merete Vigen Hansen - Filsø er hendes hjertebarn. Foto Ole Gudmundsen


Økolandmænd landede på Fanø Edith Rudbeck mødte i sin tid sin mand, Niels Christian Lund, på Ladelund Landbrugsskole, og parret skiftede i mange år mellem at drive økologiske landbrug og restaurationer. I 1991 overtog de for anden gang et landbrug, men i 2000 forlod de gården i Houstrup i Vestjylland og flyttede til Fanø. Her drev de i perioden 20032010 Stoppestedet ved Rindby Strand. Efter en tænkepause valgte parret endnu en gang at skifte spor. I 2011 etablerede de osteforretning i hovedgaden i Nordby, og hurtigt kom andre delikatesser til. 1. juli 2013 åbnede de en café, som primært er et frokoststed med åbningstider som i ostebutikken. Rudbecks Ost & Deli samler meget af det bedste fra vadehavsområdet, heriblandt øens egne produkter fra Fanø Laks, Fanø Honning og Slagter Christiansen, hvis kødvarer anvendes i caféen. - Vi producerer rigtig mange fødevarer selv: Brød, smør, marmelade og sennep. Olivenolie, balsamico og den slags får vi udefra. Vi har i mange år haft den grundtanke, at hvis man opfører sig ordentligt over for mennesker, dyr og natur, så kommer der noget godt ud af det, blandt andet gode lokale råvarer, siger Edith Rudbeck. Datteren Tilde står for maden i caféen, og snart får hun en kollega til at tage toppen af travlheden. - Så nu er vi blevet registreret som arbejdsgivere. Forretningen løber kun lige rundt, men vi har etableret firma så mange gange, at vi ved, det tager tid. Vi henter sparring og nye ideer i Sydvestjyske Smagsoplevelser, hvor vi også er kommet i kontakt med forhandlere til flere af vore produkter, siger Edith Rudbeck.

Lækkerier fra Sydvestjylland serveret af Rudbecks Ost & Deli. Foto Thomas Skjold.

Edith Rudbeck, Rudbecks Ost & Deli, Fanø

Kajakentusiasten tror på Vadehavet Solnedgang set fra en havkajak.

Vadehavsområdet med tidevandet og bølgernes dynamik opleves rigtig intenst fra en kajak. I fjor tog Peter Holland orlov fra sit arbejde som bibliotekar i Esbjerg for at gøre hobbyen siden 1996 til sin levevej. Det har i perioder været mod strømmen, men drømmen lever fortsat, selv om han undervejs har mistet sit faste job. - Jeg har investeret ca. 160.000 kr. i ni kajakker, kajaktrailer og andet udstyr. Ligesom private naturvejledere, der er oppe imod, at folk gerne vil tage turene selv, kan det være svært at få folk til at betale for oplevelsen. Vadehavet er dog stedet med mest tidevand i Danmark, og lokalkendskab er værd at tage med, når man færdes i kajak, siger Peter Holland. Som instruktør må han højst ro med otte personer ad gangen, så det er overvejende grupper af private, han har med på ture. Blandt tilbuddene er kom og prøv-arrangementer på halvanden time, fire timers begynderture og specialture med individuelle programmer for grupper. Han arrangerer ture for både turister og private, der vil lære om bølger, tidevand og strømforhold. Peter Holland har indledt en offensiv over for campingpladser og andre overnatningssteder, og den foreløbige interesse tegner lovende. - Hvis Nationalpark Vadehavet bliver UNESCO verdensarv, tror jeg, endnu flere vil opleve området fra en kajak. Hvor det andre steder i Danmark er omgivelserne, der er oplevelsen, er det her strømmen, tidevandet og bølgerne, der er attraktionen og udfordringen. Og så er der masser af fugle og nysgerrige sæler, siger Peter Holland.

Foto Peter Holland

Peter Holland, Kajak Fanø, Fanø

29


Dragefestivalen på Fanø tiltrækker hvert år i juni ca. 5.000 entusiaster fra mange lande.

Turisme er det nye væksterhverv

Vi understøtter de virksomheder, der gerne vil være med, og vi går ind som katalysatorer og sparringspartnere, så vi kan holde processen kørende og skabe fremdrift.

Sydvestjysk Udviklingsforum og fem kommuner har sat fokus på en ny, fælles dagsorden for at skabe vækst og job. Turisme skal være en god forretning for virksomhederne.

Mange af de 500 virksomheder inden for Projektleder hos SVUF, turisme- og oplevelsesWinnie Abildgaard økonomien i Sydvestjylland har de seneste fem år gennemlevet en stor forandring. Fødevareproducenter, kunstnere, restauratører og overnatningssteder taler sammen indbyrdes og mødes i netværk for at udveksle viden, inspirere hinanden og øge den fælles afsætning. Tidligere tendenser til at holde kortene tæt ind til kroppen overskygges af viljen til at stå sammen som samlet turismedestination langs Vadehavet og den sydlige del af Vesterhavet. Organisatorisk udspringer initiativet fra Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF), som i 2008 inviterede turistcheferne i de fem kommuner, Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen, til at gøre udviklingen af turismeerhvervet til en fælles sag. Det treårige projekt, Oplevelsesøkonomi i og omkring Nationalpark Vadehavet - populært kaldet Vadehavsprojektet, med et bud-get på 21 mio. kr. støttet af EU’s regionalfond og Syddansk Vækstforum blev afsættet til et tæt samarbejde. Arbejdet foregår nu under navnet Destination Sydvestjylland. - I SVUF har vi påtaget os rollen at samle en række af de mange gode, lokale initiativer inden for turisme- og oplevelsesøkonomi og på tværs af kommuner løfte dem op til at markedsføre en hel region. Værdien af den fælles markedsføring er vanskelig at måle, men tallene viser, at vi ikke har haft den samme tilbagegang som andre turismeregioner under den økonomiske krise. Nu er vi forberedt til vækst, siger afdelingsleder Erik Dam, SVUF. En god forretning Vadehavsprojektet var det første af flere projekter, hvis formål var at skabe muligheder for dialog mellem virksomheder, støtte udviklingen af en række turismeprodukter og sætte en fælles dagsorden om at sælge flere produkter og tjene penge. Den overordnede strate-

30

gi for udviklingen af turismeerhvervet i de kommende år er, at det skal være en god forretning. - Projektstøtten fra EU, Syddansk Vækstforum og andre bidragydere har givet os mulighed for at afprøve samarbejdsmodeller og målrette midler til at skabe vækst og job i vores område. Et eksempel er udviklingen af cykelturisme i Sydvestjylland. Vi kunne se, at cykelturisme er i vækst internationalt, og signalet fra nærmarkeder som Tyskland og Holland var, at Danmark er en ideel cykeldestination. På den baggrund lykkedes det at aktivere campingpladser, vandrerhjem, B&B-steder og andre aktører til en fælles indsats for at få flere til at holde cykelferie i vores område, siger Erik Dam. Det regionale cykelprojekt, Sydvestjyske Stjerneruter, har siden ledt videre til det nationale projekt, Powered by Cycling: Panorama, som skal udvikle cykelturismen yderligere. En festivals fødsel SVUF satser på at inddrage så mange virksomheder som muligt i projekterne, og i flere tilfælde udspringer ideer til nye initiativer fra dem. Restauratør og køkkenchef Henning Kohl, Schackenborg Slotskro, fik i sin tid ideen til at gøre noget særligt for at fremhæve de kødfulde og saftige lam fra vadehavsområdet. Hvad der begyndte med en mail til turistchefen i Tønder udviklede sig til en lammefestival med appel til både gourmet- og naturelskere hvert år i juni. Siden fulgte krondyrfestivalen hvert år i september. Samarbejdet mellem avlere, fødevareproducenter og restauratører udviklede sig til det kogebogsprojektet ”Naturen til bords”, der er blevet en bestseller, og til netværket Sydvestjyske Smagsoplevelser med over 80 virksomheder. Næste led i kædereaktionen er et nyt

Projekter for over 100 mio. kr. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) ni medarbejdere har base i Forskningsog Udviklingsparken Vest A/S på Niels Bohrs Vej i Esbjerg. Syv af medarbejderne arbejder for Destination Sydvestjylland, en strategisk alliance omkring turisme mellem de fem deltagende kommuner. I dagligdagen arbejder de tæt sammen med turistchefer og medarbejdere i turistbureauer og velkomstcentre. Foruden turisme gennemfører SVUF vækst- og udviklingsinitiativer inden for andre væksterhverv i Sydvestjylland. Siden 2009 er der hentet offentlige projektmidler for over 100 mio. kr. til at styrke erhvervsudviklingen i området. Støtten fra EU, Syddansk Vækstforum og andre bidragydere suppleres med egenbetaling fra deltagende virksomheder, som typisk udgør 25 procent.


Eventkalender 2014 Kunstrunden Sydvestjylland I påsken 2014 løber den vel nok største kunstbegivenhed af stablen i hele Sydvestjylland. 100 steder åbner op for publikum i 3 dage, og der bliver et væld af oplevelser at hente. Gallerier, værksteder, atelierer og museer vil have åbent, og vores gæster kan se frem til 3 spændende dage Dato: 18.april - 20. april Læs mere: www.kunstrunde.dk Vikingemarked Ribe Mød rigtige vikinger og gør en god handel ved boderne. Kom tæt på de islandske heste, skyd til måls med langbue og bliv spået af vølven Gunna. Smag på vikingemaden og stå på første række til de vildeste krigershows. Besøg det internationale vikingemarked på Ribe Vikinge Center. Dato: 28. april - 4.maj Læs mere: www.ribevikingecenter.dk Lammefestival Lammefestivalen giver oplevelser for alle sanser og hele familien. Tusindvis af lam og får boltrer sig med rigelig plads og overflod af lækkert græs ved Vadehavet. Aktiviteter, mad og oplevelser i særklasse. Dato: 1. juni - 15. juni Læs mere: www.lammefestival.dk

Naturen til bords-projekt, der skal styrke forædlingen af lokale fødevarer, så prisniveauet kan løftes op til at matche kvaliteten. - Alle projekter tager afsæt i virkeligheden i virksomhederne, og hvordan de ønsker at udvikle deres forretning. Når ambitionen er at samle erhvervsfolk, der ikke tidligere har været vant til at arbejde i netværk, kommer udviklingen ikke af sig selv. Vi understøtter de virksomheder, der gerne vil være med, og vi går ind som katalysatorer og sparringspartnere, så vi kan holde processen kørende og skabe fremdrift, siger projektleder hos SVUF Winnie Abildgaard. Kunsten at samle Også inden for kunst og kunsthåndværk udsprang initiativerne fra ildsjæle. Kunstsøjlen var et af indsatsområderne i Vadehavsprojektet, og billedkunstneren Niels Kongsbak og advokaten Preben Schmidt havde ideen om at sætte fokus på kunst som erhverv. Det førte til udstillingen ”Under en sort sol” i Rundetårn i hjertet af København, hvor 20 udvalgte udstillere i foråret 2012 repræsenterede Sydvestjylland. Det førte også til Kunstrunden Sydvestjylland med op mod 100 deltagende kunstnere, kunsthåndværkere og udstillingssteder hvert år i påsken. Den censurerede begivenhed indgik det første år i Vadehavsprojektet, men har siden levet sit eget liv i den regionale forening, Kunstnetværk Sydvestjylland, og tiltrækker hvert år tusinder af kunstinteresserede fra hele landet. For at styrke den generelle infrastruktur og udbuddet af tilbud inden turismen bidrager SVUF til flere forprojekter. Det gælder blandt andet Vadehavscentret og Museum Center Blåvand, som har kunnet tiltrække finansiering for over 150 mio. kr. til at realisere museumsprojekter af international klasse i de kommende år. Men lige så værdifuldt er det, at virksomheder inden for turisme- og oplevelsesøkonomi nu gør fælles sag for at skabe en god forretning.

Filsø Festival Filsø fødevarefestival er en fest for alle sanser og med smagsoplevelser for enhver. På festivalen kan man møde alt fra føde- og råvareproducenter over design- og brugskunst til gårdbutikker og restauranter. Alt sammen foregår på Filsøgård. Dato: 8. juni - 9. juni Læs mere: www.facebook.com/sansefest Dragefestival Fanø Fanø er et mekka for drageflyvere og er kendt i hele verden som et af de bedste steder at flyve med drager. Verdens største dragetræf -Fanø International Kite Fliers Meeting - afholdes hvert år i juni på Fanø. 5000 drageflyvere mødes og skaber en fest, der ikke findes lige nogen andre steder i verden. Dato: 19. juni - 22. juni Læs mere: www.visitfanoe.dk Varde Sommerspil Varde Sommerspil på Friluftsscenen i Arnbjerg Anlægget midt i Varde by. Hver aften spilles kl. 20:00. Dato: 27. juni - 11. juli og 12. juli kl. 15 Læs mere: www.7-kanten.dk Rømø Jazz Tre dages traditionel Jazz! Det lyder af meget. Men det der er meget af, er kvalitet. 3 dage på Rømø. Dato: 13. juni - 15. juni Læs mere: www.romo-jazz.dk Tall Ships Races Kapsejlads hvor op imod 80 af verdens største og flotteste sejlskibe vil besøge Esbjerg Havn. Oplev bl.a. Crew Parade, som er et farverigt optog gennem byens gader og Prize Giving, hvor de bedste skibe præmieres. Dato: 2. august - 5. august Læs mere: www.tallshipsesbjerg.esbjergkommune.dk Esbjerg Festuge Med aktiviteter for både børn og voksne; udstillinger, leg, hygge og musik, er Esbjerg Festuge en af Danmarks største gratis musikfestivaler. Dato: 9. august - 16. august Læs mere: www.esbjergfestuge.dk Tønder Festival Oplev Danmarks største og bedste folk-festival den sidste weekend i august, hvor nogle af verdens bedste folk-bands til Tønder og byen syder af stemning. Dato: 28. august - 31. august Læs mere: www.tf.dk Krondyrfestival Til krondyrfestival kan du opleve forskellige udstillinger, events og mad i topklasse. Oplev bl.a. en krondyrsafari, hvor du efter mørkets frembrud kan lytte til hjortenes brunstkoncert. Med kikkerter og teleskoper, kan du komme til at se de prægtige dyr på ganske nær hold. Turen afsluttes med en naturmiddag - under åben himmel vil vi grille en krondyrbøf. Dato: 1. september - 30. september Læs mere: www.krondyrfestival.dk Vadehavsfestival/Wadden Tide For første gang i verden samles nationale og internationale kunstnere fra vadehavsområder internationalt omkring et stort og nytænkende udstillingsprojekt med fokus på kultur, natur og identitet i Syddanmarks vadehavsområde. Vadehavsfestival. Dato: 4. september - 4. oktober Læs mere: www.vadehavsfestival.dk Dragefestival Rømø Rømø Dragefestival er for store og små og afholdes hver år den første weekend i september. Tusindvis af farveprægtige drager, lige så mange drageflyvere, såvel som tusinder af fans, fagfolk og nysgerrige strømmer hvert år til den internationale dragefestival på Rømø. Dato: 5. september - 7. september Læs mere: www.romo.dk

Projektleder, Winnie Abildgaard, SVUF Afdelingsleder, Erik Dam, SVUF. Foto Bent Medvind

Strikkefestival Fanø De mange foreninger og enkeltpersoner på Fanø, som brænder for deres fritidsinteresse - de laver en festival. De gør det for deres egen fornøjelses skyld, men vi andre kan nyde de mange tilbud. Et af tilbuddene er Fanø Strikkefestival. Et stort arrangement med strikkeelskere fra nær og fjern. Dato: 19. september - 21. september Læs mere: www.strikkefestival.dk


Magasinet er udgivet af Syddanske Medier i samarbejde med Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF). Udkommer som indstik i JydskeVestkysten. Ansvarhavende chefredaktør: Peter Orry Temaredaktør: Per Guldberg Klausen Redaktion: Frede Madsen, FMK Presse og Tekst

Tilrettelæggelse: Winnie Abildgaard, Sydvestjysk Udviklingsforum Layout & Prepress: Kiva Grafisk Tryk: Berlingske Avistryk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.