Business syd28042013

Page 12

12

BUSINESS BUSINESS-SYD

Gitte Mandrup og hendes mand har købt en stor villa meget tæt på Kolding bymidte. Her er der både plads til de fem sammenbragte børn og til hendes firma. Hun har bl.a. flere HR-netværk, som mødes til fem heldagsmøder om året, og så bliver både stuer og det store køkken inddraget i butikken.

Kemiker med en m Gitte Mandrup sprang fra et liv som kemiker og leder i Novo til topposter inden for HR. I dag har hun sin egen rådgivningsvirksomhed, som hun driver fra en gammel herskabsvilla i Kolding.

G

itte Mandrup rystede på hovedet, da hun var på vej til samtale hos Det Kongelige Teater, efter at hun havde søgt stillingen som HR-chef. »Hvad har jeg gang i?« Det hele var tilrettelagt hos Novo Nordisk, hvor hun havde haft 17 fantastiske år, og hvor kemingeniøren Gitte Mandrup efter færdiggørelsen af en executive MBA skulle arbejde med HR. Til samtalen på teatret blev hun

mødt af en rundkreds af ledere for de forskellige kunstarter, og teaterchef Michael Christiansen startede med at sige: »Du har nu 45 minutter til at fortælle om dig selv, og vi vil ikke høre om dit arbejdsliv«. I det øjeblik kunne Gitte Mandrup mærke, at hun gerne ville tage det store spring og prøve kræfter med teatret. Hun fik jobbet og sagde med blødende hjerte op hos Novo Nordisk, og det skulle vise sig at være en god beslutning. – Det er det bedste, jeg har gjort. Jeg fik fem fantastiske år på det kongelige.

Gøre andre ledere gode Teatret har ry som en bøvlet arbejdsplads, men som hun siger: – Nej, det handler bare om, at man tør være der! Hun drev en række forandringsprocesser, og hun har lige siden været enormt optaget af at gøre andre ledere gode. Ja, det er sådan set hendes mission. Hun fik lyst til at arbejde med HR, da hun som ung kemiingeniør efter-

Gitte Mandrup 50 år, driver egen virksomhed inden for HR. Giver rådgivning fortrinsvis på meget store arbejdspladser inden for såvel det offentlige som det private – fra alle politiets afdelinger og Aarhus Universitet til Sønderborg Kommune, Danfoss og Grundfos. Ansat i 1985 hos Novo som nyuddannet kemiingeniør. 1997 vice president hos Novo Nordisk. Afsluttede 2002 en executive MBA. 2002: Personaleudviklingschef på Det Kongelige Teater. 2005: Ridder af Dannebrog. 2006: HR-direktør hos TV2. 2007: Egen virksomhed. Har skrevet bogen »Perfekt partnerskab – forretningsdrevet HR i praksis«. Bor i Kolding med sin mand og fem sammenbragte børn. www.gittemandrup.dk hånden steg i graderne hos Novo Nordisk og som leder flere gange oplevede, at HR ikke altid var der, når hun havde brug for det - og omvendt kom med tiltag, når der ikke var brug for

det. – Jeg havde mange meninger om HR og i stedet for at gå og blive irriteret, måtte jeg selv gøre noget ved det, fortæller Gitte Mandrup.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.