Justice & Peace Magazine 2021 (Nederlandse versie)

Page 1

BIJDRAGEN AAN

DUURZAME, RECHTVAARDIGE EN GASTVRIJE SAMENLEVINGEN


COLOFON

Dit is een magazine van mensenrechtenorganisatie Justice & Peace. Dit magazine laat het werk en de impact van Justice & Peace zien en hoopt meer change makers te inspireren voor duurzame, rechtvaardige en gastvrije samenlevingen.

Redactie Vertaling Justice & Peace

Yvonne Conradi

Ontwerp Gepubliceerd

Donaties

Urban Emotions

Justice & Peace Nederland

2021

NL64ABNA0642089841

Contact informatie Justice & Peace Nederland Riviervismarkt 4 2513 AM Den Haag Tel. 070 763 1499 E-mail info@justiceandpeace.nl Website www.justiceandpeace.nl

QUALITY LABEL

FOTO OMSLAG In 2020 onthulde Justice & Peace de graffitimuurschildering ‘Mural of Change’ op het gebouw van de Haagse Hogeschool als eerbetoon aan mensenrechtenverdedigers en change makers wereldwijd. Op de muurschildering staan Greta Thunberg, wijlen Berta Cáceres en wijlen Vitali Safarov afgebeeld. Graffitikunstenaars: Karski & Beyond.

Lees het verhaal achter de muurschildering en de verhalen over de mensenrechtenverdedigers en kunstenaars inspireer je om met ons mee te doen aan deze beweging voor verandering en geef het door!

&

VOLG DE BLAUWE LIJN

2


5

14 PROGRAMMA

PROGRAMMA

6

16 INITIATIEF

8

18 CHANGE MAKER VERHAAL

Mensenrechtenverdedigers & veiligheid

INITIATIEF

Shelter City

Migratie & mensenrechten

Samen Hier

Elleke Bal

CHANGE MAKER VERHAAL

10

20 HOOGTEPUNTEN

HOOGTEPUNTEN

12

22 ORGANISATIE

Czarina Musni

Outreach & events

INHOUD

INTRODUCTIE

Empowering change makers

Outreach & events

Over Justice & Peace

Het verhaal van Justice & Peace gaat over het steunen van uitzonderlijke en moedige mensen, mensen waarmee we met en voor werken, mensen die zich uitspreken, mensen die de status quo in twijfel durven te trekken en uit te dagen, die geloven in mensenrechten en inclusiviteit en deze ideeën in de praktijk brengen. Ons verhaal is het verhaal van Berta Cáceres, een inheemse mensenrechtenverdediger die opstond tegen onrecht en de lokale gemeenschap en hun land in Honduras beschermde. Ons verhaal is het verhaal van Elleke, die een groep van vijf vrienden vormde om een vluchtelingenfamilie in haar netwerk te verwelkomen en de familie te steunen bij het opbouwen van een nieuw leven hier in Nederland. Ons verhaal is het verhaal van Vitaly, onze vriend en partner die opstond voor gelijkheid en tegen discriminatie. Vandaag kan ik met trots zeggen dat we een organisatie zijn die bijdraagt aan het werk van een groeiende groep change makers over de hele wereld. Hun verhalen, ons verhaal, laten zien dat mensen de wereld kunnen veranderen.

SEBASTIAAN VAN DER ZWAAN Directeur van Justice & Peace

3


4


Justice & Peace is opgericht in 1968 in de stad van Vrede en Recht, Den Haag, met als visie om wereldwijd het respect voor mensenrechten te bevorderen. Meer dan 50 jaar later komt onze organisatie nog steeds op voor de rechten van alle mensen, overal, zonder onderscheid te maken op grond van herkomst, religie, politieke mening, ras, gender of seksuele geaardheid. Door mensen en organisaties uit alle lagen van de samenleving samen te brengen, vergroten we de ruimte waarin iedereen een verschil kan maken voor mensenrechten. We focussen op positieve impact en goede voorbeelden en we geloven dat echte verandering ontstaat vanuit het lokale niveau.

INTRODUCTIE

Empowering change makers

Momenteel werkt ons team aan twee hoofdkwesties: het beschermen van mensenrechtenverdedigers wereldwijd en de veilige en legale hervestiging en ontvangst van vluchtelingen in Nederland en Europa. We doen dit via onze twee initiatieven: Shelter City en Samen Hier, en vergroten daarnaast het bewustzijn van het belang van mensenrechten door evenementen, campagnes, publicaties en educatieve voorlichting. Change makers staan bij alles wat we doen centraal. Of het nu burgers en organisaties zijn die hun netwerken, kennis en tijd delen met vluchtelingen en mensenrechtenverdedigers; of grassrootsmensenrechtenverdedigers die zonder geweld mensenrechten bevorderen en verdedigen, alleen of met anderen: deze mensen brengen positieve verandering teweeg in hun gemeenschappen en wereldwijd. Bij Justice & Peace geloven we dat iedereen een change maker kan zijn. Daarom is onze missie het bouwen en versterken van lokale gemeenschappen van change makers die samenwerken om rechtvaardige, duurzame en gastvrije samenlevingen te creëren. Kom ook in beweging voor verandering! Wees een change maker!

“Twijfel er nooit aan dat een klein groepje bedachtzame, toegewijde burgers de wereld kan veranderen; sterker nog, dat is het enige dat de wereld ooit heeft veranderd.”

MARGARET

MEAD

Amerikaanse antropoloog en schrijfster over maatschappelijke kwesties zoals vrouwenrechten, gelijkheid en gerechtigheid

5


MENSENRECHTENVERDEDIGERS & VEILIGHEID

6


Mensenrechtenverdedigers spelen een cruciale rol in het opkomen voor hun eigen rechten en die van anderen, in Nederland en wereldwijd. Het kunnen journalisten zijn, milieu- en inheemse rechtenverdedigers, vrouwen-, burgeren politieke, of LHBTI+-rechtenverdedigers, artiesten, schrijvers en bloggers, advocaten of zelfs gezondheidswerkers. Hun werk is belangrijk voor het tot stand brengen van een betere wereld voor iedereen, overal, maar helaas worden mensenrechtenverdedigers vaak gezien als een bedreiging en worden zij geconfronteerd met problemen in hun eigen land.

PROGRAMMA

Bescherming en steun voor change makers wereldwijd

De laatste 30 jaar heeft Justice & Peace verdedigers van over de hele wereld gesteund met trainingen en capaciteitsopbouw, lobby en belangenbehartiging, en nu met ons initiatief Shelter City. Door samen met onze partners een netwerk van solidariteit en steun rond de wereld op te bouwen, is het onze missie deze change makers te steunen zodat zij hun werk voort kunnen zetten op een duurzame, veilige en effectieve manier.

© DANIELLA VAN BERGEN

Meer en meer mensenrechtenverdedigers worden (online en offline) geïntimideerd en bedreigd of zelfs vermoord. Dat is extreem zorgwekkend. Voor veel mensen zijn mensenrechtenverdedigers een bron van hoop en inspiratie. Ze vechten dapper en onvermoeid voor onze mensenrechten. En hun werk is hard nodig, want mensenrechten staan over de hele wereld onder ernstige druk. Daarom werken mijn collega’s en ik met gelijkgestemde landen en partnerorganisaties zoals Justice & Peace om mensenrechtenverdedigers te steunen.

BAHIA TAHZIB-LIE Nederlandse Mensenrechtenambassadeur

7


Mijlpalen

WWW.SHELTERCITY.ORG

20

100+ 400+ 350+

Shelter Cities wereldwijd

Partnerorganisaties

Coördinatoren, Mensenrechtenteamleden, verdedigers vrijwilligers, en gesteund trainers betrokken

Verenigd Koninkrijk

1 Nederland Georgië 12 3

Nepal 1

Costa Rica

Benin

1

1

Tanzania 1

& 8

Start, of sluit je aan bij, een Shelter City sta zij aan zij met mensenrechtenverdedigers


Groeiende beweging

Steun op maat

Shelter city is een groeiende beweging van steden, organisaties en bewoners die zij aan zij staan met mensenrechtenverdedigers in gevaar.

We stemmen onze steun af op de behoeften van elke mensenrechtenverdediger en stellen die in staat vaardigheden, kennis en veerkracht te ontwikkelen.

INITIATIEF

Shelter City is een wereldwijde beweging van veilige en inspirerende plekken waar mensenrechtenverdedigers nieuwe energie opdoen, steun op maat krijgen en in contact komen met bondgenoten om hun lokale initiatieven voor verandering te versterken. Justice & Peace heeft het initiatief in 2012 opgericht als concrete en toegankelijke manier om mensenrechtenverdedigers in gevaar te steunen. Hun verblijf van drie maanden in een van de Shelter Cities stelt ze in staat hun werk na terugkeer beter toegerust voort te zetten.

Lokale bond- Trainingen genoten Bij Shelter City kunnen We bieden holistische veiligheidstrainingen mensenrechtenverdedigers rekenen over thema’s als lobby, digitale veiligheid op het gezelschap van en welzijn, om lokale bondgenoten vaardigheden van en hun professionele mensenrechtennetwerken uitbreiden. verdedigers op te bouwen.

CHRISTIAN

GRZYWATZ

© DANA VERSTAK

Het beschermen van mensenrechtenverdedigers is cruciaal voor Shelter City in Georgië. Ik zie het als een manier om niet alleen een individu te beschermen, maar ook hun hele gemeenschap. Shelter City is een veilige plek waar ze toegang krijgen tot steun en zowel professionele als persoonlijke groei doormaken - en dat moet altijd zo blijven.

Directeur van Tbilisi Shelter City NGO en senior case manager van Shelter City in Georgië

9


CZARINA, EEN VEILIGE EN INSPIRERENDE PLEK GEVONDEN Geschreven door: Diane Lemieux Bewerkt door: Olivia Ayes

Czarina Musni, mensenrechtenverdediger in de Filippijnen, blikt terug op haar drie maanden in Shelter City Rotterdam. Thuis in de Filipijnen loopt Czarina Musni’s leven gevaar omdat zij de rechten van inheemse volken en landelijke boeren in de provincie Mindanao verdedigt. Onder de regering van president Duterte is het aantal moorden en willekeurige hechtenissen van mensenrechtenverdedigers, advocaten en journalisten dramatisch gestegen. ‘ALS JE OPROEPT TOT BEËINDIGING VAN EEN GEWAPEND CONFLICT, TOT VREDESONDERHANDELINGEN, TOT VERANTWOORDING, ALS JE BASISRECHTEN EIST, WORD JE ALS TERRORIST BESTEMPELD.’

Innerlijke balans herstellen De dagelijkse spanning in haar werk is intens. In haar eerste maand bij Shelter City in Rotterdam, hielp therapie Czarina omgaan met haar angsten. ‘’Dit gevoel dat ik heb, het schuldgevoel dat ik hier ben, dat ik het

10

relatief comfortabel heb vergeleken met mijn collega’s thuis, is net survivor’s guilt. Ik kreeg hulp om te erkennen dat het oké is om te rusten, om even op adem te komen en het misschien allemaal even los te laten. De wereld vergaat niet als ik vandaag niet werk.’’ Het was essentieel, zegt ze, om tijdens haar eerste weken in Nederland alles te laten bezinken en opnieuw te leren ontspannen. Pas toen kon ze beginnen de netwerk- en leermogelijkheden die het programma bood, in zich op te nemen.

Een internationaal netwerk uitbreiden ‘’Justice & Peace introduceerde me bij internationale organisaties, wat efficiënter deuren voor me opende dan als ik [hen] zelf had benaderd.’’ In het netwerk dat ze zo opbouwde, kon ze niet alleen praten over de omstandigheden en moeilijkheden waarmee zij en haar collega’s te maken krijgen, maar het gaf ook toegang tot nieuwe mogelijkheden voor steun. Simpelweg de kans om andere mensenrechtenverdedigers van over de hele wereld te ontmoeten, inspireerde haar om haar werk voort te zetten. ‘’Het was een genoegen om mensen te ontmoeten uit Burundi, uit Colombia, uit Congo, Egypte, Oeganda, Venezuela en Rusland… Dit laat


Het Shelter Cityvoordeel

In de tijd dat Czarina in het buitenland was, werd een collega van haar doodgeschoten en ‘WE MOETEN GOED DOEN, werden zes vakbondsleden WANT WE LEVEN en een journalist gearresteerd MAAR ÉÉN KEER.’ in Manilla. ‘Vooral nu De lobby training en fascistische regimes beleidsbeïnvloeding wereldwijd in opkomst zijn en advocaten herinnerde Czarina aan de middelen worden aangevallen voor het uitoefenen voor, en de waarde van, het behouden van juist die rol die we hebben in van je geloofwaardigheid. Op basis de maatschappij - rechtspreken, daarvan hielp Czarina haar organisatie, onderdrukte en kansarme mensen de National Union of Peoples’ Lawyers, helpen -, zouden wereldwijd zich meer met het versterken van hun verklaring advocaten achter advocaten in deze aan het hooggerechtshof in de Filipijnen regimes moeten scharen.’ over de aanvallen tegen advocaten.

Geleerde lessen toepassen

‘De veiligheidstraining was ook goed getimed. Sterker nog, in mei hebben we een workshop over digitale veiligheid gepland, omdat het erg belangrijk is onze data te beveiligen, ze te beschermen tegen phishing, hackers enzovoort.’

Waar Czarina altijd het idee had alleen te staan in haar dromen van een rechtvaardige en vreedzame wereld, voelt ze zich na het deelnemen aan Shelter City gesterkt door haar band met een internationale beweging en vol nieuwe energie om haar belangrijke werk voort te zetten.

CHANGE MAKER VERHAAL

zien dat mensenrechtenverdediging iets universeels is. En de aanvallen tegen mensenrechtenverdedigers zijn ook universeel’.

Lees andere inspirerende change maker verhalen, waaronder dat van Czarina ontdek hoe je kan bijdragen aan het steunen van mensenrechtenverdedigers

&

De eed die wij als advocaten afleggen gaat om het opkomen voor gerechtigheid en gelijkheid. Bij de rechtenstudie leerden we dat dit geen commerciële zaak is, geen ondernemen, het gaat niet om winst. De wet vraagt ons te dienen voor gelijkheid, gerechtigheid en alle idealen van een vreedzame maatschappij.

” CZARINA

MUSNI

Filipijnse mensenrechtenverdediger en voormalig Shelter City-gast

11


OUTREACH & EVENTS Wij bouwen aan een beweging van solidariteit en actie door mensen, organisaties en steden in Nederland en rond de wereld, gericht op mensenrechten en het steunen van mensenrechtenverdedigers. Via tentoonstellingen, evenementen en fondsenwerving hopen we meer mensen te inspireren om met ons mee te doen en zij aan zij te staan met mensenrechtenverdedigers. Dit zijn enkele van onze belangrijkste hoogtepunten.

BOUWEN AAN EEN BEWEGING VOOR VEILIGE RUIMTES EN ERVARINGEN DELEN MET ONZE INTERNATIONALE EN NEDERLANDSE SHELTER CITYPARTNERS.

MET ONZE PARTNERS ORGANISEREN WE FONDSENWERVINGEN, EVENEMENTEN EN TENTOONSTELLINGEN OM BEWUSTZIJN OVER MENSENRECHTEN EN VERDEDIGERS TE VERGROTEN.

12


HOOGTEPUNTEN

MENSENRECHTENVERDEDIGERS IN CONTACT BRENGEN MET STUDENTEN EN JONGEREN IN NEDERLAND OM INNOVATIEVE PROJECTEN TE CREËREN.

MLK

FOTO: DANIELLA VAN BERGEN

De Martin Luther King Lezing is een jaarlijks evenement, bestemd om Martin Luther Kings nalatenschap te promoten in Nederland. Als uitvoerend partner van Stichting MLK Lezing dragen we bij aan een inclusieve en diverse maatschappij in Nederland. Sinds 2019 is er een spoken word wedstrijd toegevoegd aan de lezing. We hopen hierdoor een nieuwe generatie bewuste en actieve burgers te blijven inspireren in de geest van Martin Luther King Jr.

We hopen dat alle mensen die opkijken naar onze muurschildering beseffen dat zij ook iets kunnen doen voor de wereld.

KARSKI

&

” BEYOND

Graffitikunstenaarsduo en makers van de Mural of Change

13


MIGRATIE & MENSENRECHTEN

14


Justice & Peace wil een wereld zien waarin alle vluchtelingen veilige toegang hebben tot bescherming en een gemeenschap waarin hun mensenrechten worden gerespecteerd en ze een nieuw leven kunnen opbouwen. In de afgelopen jaren hebben we een afnemende bereidheid gezien bij Europese overheden om vluchtelingen op te vangen in hun landen. Toch hebben we op lokaal niveau in Nederland veel uitingen van solidariteit met vluchtelingen gezien: Nederlanders melden zich aan als vrijwilliger en er zijn veel nieuwe initiatieven ontstaan om vluchtelingen te verwelkomen. Van 2016 tot 2019 organiseerden we Welkom Hierfestivals door heel Nederland om al deze mensen en initiatieven samen te brengen om elkaar te steunen en een platform te creëren om hun boodschap van gastvrijheid te versterken.

PROGRAMMA

Lokale solidariteit versterken

We realiseren ons dat lokale solidariteit en actief burgerschap cruciaal zijn voor het stimuleren van gastvrije gemeenschappen, het opkomen voor de rechten van vluchtelingen en het creëren van duurzame oplossingen voor wereldwijde vluchtelingenbescherming. Daarom introduceert Justice & Peace nu Samen Hier, het eerste community sponsorship-model in Nederland. De verschillende varianten in landen als Canada, Duitsland, Italië of het Verenigd Koninkrijk laten zien hoe dit model burgers, het maatschappelijk middenveld en (lokale) overheidsinstanties samen kan brengen, het wijdverspreide draagvlak voor aanvullende vluchtelingenopvang kan mobiliseren, en burgers kan stimuleren bij te dragen aan een menselijker migratie- en vluchtelingenbeleid.

Toen ik van Samen Hier hoorde, zag ik het als het perfecte vervolg op Welkom Hier. Ik geloof in het concept en dat hoor ik ook van de mensen met wie ik werk. Iedereen verlangt naar dat netwerk, die sociale groep om je heen waar je op kunt bouwen. © IVO DE BRUIJN

MYRNA

BOCKHOUDT

Uitvoerend partner van Samen Hier Haarlem

15


WWW.SAMENHIER.NL

Sociaal netwerk

Elke stad kan een Samen Hier stad worden!

“Samen Hier heeft een blijvende impact op mijn leven gehad”

86% 65%

Vluchtelingen- Nederlandse deelnemers deelnemers

& 16

Huisvesting & Vrije tijd & inrichting Gematchte sport Samen Hier groep Taalondersteuning

Onderwijs & werk

Gezondheidszorg & sociale diensten Ondersteund door trainingen, community bouwers, communityplatform, telefonische opvolggesprekken, nieuwsbrief, social city maps, hulpmiddelen & community-evenementen.

Begin of sluit je aan bij een Samen Hier-community in jouw stad draag bij aan een diverse en inclusieve maatschappij


Community sponsorship

Veilige routes

Samen Hiergroepen

Samen Hier ontwikkelt Inwoners vormen publiek-private groepen van vijf en samenwerkingen tussen worden gematcht met (lokale) overheden, het een vluchteling(engezin). maatschappelijk middenveld Gedurende een periode en bewoners, en stimuleert van 12 maanden creëren burgers initiatief te nemen in ze toegang tot bestaande de overkomst en ontvangst sociale netwerken en van vluchtelingen in hun stad. versnellen ze een proces van wederzijdse integratie.

INITIATIEF

In 2019 begon Justice & Peace met de Samen Hier-pilot in de steden Haarlem, Almere, Rotterdam en Den Haag. Dit is de allereerste keer dat in Nederland het community sponsorshipmodel wordt toegepast, dat een alternatieve vorm van ontvangst en bescherming van vluchtelingen biedt. Samen Hier mobiliseert Nederlandse burgers om hun tijd, netwerken en middelen te investeren om vluchtelingen in hun gemeenschap op te vangen en te verwelkomen. In de komende jaren schalen we deze community based-beweging op, samen met lokale partners, om zo een nationaal netwerk van veilige havens voor vluchtelingen te creëren.

Samen Hier-communities bieden veilige havens in hun gemeenschap en zetten zich in voor de ontwikkeling en bevordering van veilige en legale routes. Zo bieden we een alternatief voor de gevaarlijke reis.

Wat de Amsterdamse coalitie zo bijzonder en krachtig maakt is dat het bestaat uit een diversiteit aan mensen die graag vluchtelingen verwelkomen in hun gemeenschap. De coalitie bestaat uit getalenteerde mensen die maatschappelijk zeer betrokken zijn.

MPANZU

BAMENGA

Lid van de Samen Hier coalitie Amsterdam

17


ELLEKE, SAMENWERKEN AAN EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR STATUSHOUDERS IN DEN HAAG Geschreven door: Patrick van Wersch

Elleke startte een Samen Hier groep samen met vrienden en werden gematched met Wael en Rana en hun gezin. De groep bestaat uit Elleke, AnneRuthi, Lisette, Jeltsje, Wael, Rana, George, en Charbel.

Samen je dromen najagen De deurbel gaat. Elleke begroet Wael als een oude bekende. Nog maar een half jaar geleden ontmoetten de twee elkaar voor het eerst. De rest van de Welkom Groep en Waels vrouw Rana en hun twee jongens waren er ook bij. De start van hun Samen Hier avontuur was maar even onwennig. Nu is er vriendschap en betrokkenheid bij elkaars leven. Een leven in Den Haag dat zo anders is dan in Syrië, waar Wael bouwkundige was en Rana docent. “Hoe ik Wael zou omschrijven?” Elleke Bal (34) hoeft niet lang na te denken: “Heel ambitieus, gastvrij en hij heeft veel humor.” Wael Yazji (39) grinnikt bevestigend: “Ik maak vaak grapjes, ook vlak voordat ik naar

18

bed ga, zodat we altijd opgewekt gaan slapen.” Wael heeft nog maar kortgeleden te horen gekregen dat hij dit jaar niet kan starten met de hbo-opleiding Integraal Bouwmanagement aan de Hogeschool Rotterdam. Een ontbrekend taaldiploma – waarvan niet was gemeld dat deze verplicht was – gooide roet in het eten.

Wegwijs worden in de wereld van werk en studie “We willen een goede toekomst opbouwen voor ons gezin,” zegt Wael. “Een diploma geeft ons daarop de beste kans.” Volgend jaar kan hij het opnieuw proberen. Daarop wachten past niet bij Waels karakter. Hij is hard op zoek naar een stage als BIM modelleur. Samen met Samen Hiergroepsleden Anne-Ruthi en Swana heeft hij zijn CV opgefrist en een LinkedIn profiel aangemaakt. Elleke: “Voor ons als groep was het frustrerend dat we niet meer konden doen


Kunst en taal

Optimistisch en realistisch

CHANGE MAKER VERHAAL

optimistisch en realistisch. “Zo knap hoe om Wael toch met de studie te laten flexibel ze omgaan met uitdagingen. starten. Gelukkig is hij een doorzetter Eerst vluchten naar Libanon, toen naar die, nu Rana een masteropleiding Frans Nederland, zoeken naar werk en toen doet aan de Universiteit Leiden en kwam corona.” lesgeeft aan het Gymnasium Haganum, het huishouden en de zorg voor de twee zoons grotendeels op zich neemt. ”Samen “HET IS ZEER Hier-groepslid Jeltsje, ook BEWONDERENSDe groep ziet elkaar door docent, helpt Rana wegwijs WAARDIG OM corona minder vaak en te worden in de online TE ZIEN HOE ZIJ vooral één op één, maar het OMGAAN MET leeromgeving. Een klein contact is warm en goed. In UITDAGINGEN. gebaar misschien, maar juli gingen ze nog allemaal EERST HUN VLUCHT het betekent veel voor het samen naar Madurodam. NAAR LIBANON, ambitieuze echtpaar en hun Wael en Elleke kijken er met TOEN NAAR gezin. veel plezier op terug. NEDERLAND, OP ZOEK NAAR WERK, Waels oudste, George, EN NU CORONA.” zag een schilderij van Johannes Vermeer. Hij zei: “Dit is een schilderij van Vermeer. Zijn “Altijd je best doen,” Wael en Rana beroemdste schilderij is het Meisje met prenten het hun twee jongens elke dag de parel.” Wael: “De kinderen helpen in. Ze komen beiden uit ondernemende ons Nederland en de taal beter te gezinnen en hard werken is ze met begrijpen. We helpen elkaar.” de paplepel ingegoten. Die instelling proberen ze in Nederland vast te houden. Elleke noemt het gezin

Lees het hele verhaal en andere inspirerende change maker verhalen leer wat Samen Hier voor jou kan betekenen

&

Nu ik Wael en Rana ken, weet ik dat we eigenlijk hetzelfde zijn. We proberen allemaal een goed leven op te bouwen. We hebben een andere cultuur, maar dezelfde dromen.

ELLEKE

BAL

Lid van een Samen Hier-groep in Den Haag

19


OUTREACH & EVENTS We bouwen en versterken lokale gemeenschappen van change makers en samen pleiten we voor solidariteit met vluchtelingen en een inclusievere en gastvrijere maatschappij. Om zoveel mogelijk change makers aan te spreken, maken we contact met de lokale bevolking en het maatschappelijk middenveld in Nederland via evenementen en festivals, tentoonstellingen, publicaties, video’s, verhalen, campagnes, social media en in de media.

#SOSMORIA

Zij verrijken elkaars leven Mientje van der Lee (73, links) uit Voorburg zorgt dat Julie Tela (87), kledingontwerpster uit Irak, niet vereenzaamt en soms buiten komt. Eens per week doen ze samen boodschappen, drinken thee met wat lekkers. Mientje: ,,Zij verbreedt mijn leven.” Julie: ,,Zij is zo belangrijk voor me. Ik hou van haar. Vroeger was ik rijk, reisde ik veel en was ik geliefd. Nu ben ik veel alleen.”

BINNEN! HUISKAMER FESTIVAL NL

magazine | 29

SAMEN HIER PROMOTIE EVENTS

#HOEDJE VOOR MORIA

MEER DAN 1.000 MENSEN BEZOCHTEN WELKOM HIER ROTTERDAM IN ZUIDPLEIN

20


HOOGTEPUNTEN

HAAGSE HUISKAMER NETWERK EVENTS

ECI A WELCOMING EUROPE WE HEBBEN MEER DAN 15 WELKOM HIER FESTIVALS GEORGANISEERD IN NEDERLAND

Vind ons op social media @justiceandpeacenl mis onze events en campagnes niet

&

Als Samen Hier stagiair bij Justice & Peace kreeg ik de ruimte om mijn talenten en interesses verder te ontwikkelen. Samen Hier is een perfect voorbeeld als het gaat om wederkerige integratie en cocreatie. De mooie ontmoetingen, die plaatsvinden tussen groepen mensen en statushouders, zijn inspirerend en hartverwarmend.

MARTHA

VAN TONGEREN

Student Bestuurskunde

21


WIJ ZIJN JUSTICE & PEACE Een team dat zich inzet voor mensenrechten voor iedereen Let’s make change together

Wij werken met velen OM GEMEENSCHAPPEN VAN CHANGE MAKERS OP TE BOUWEN EN TE VERSTERKEN. LOKAAL, NATIONAAL EN WERELDWIJD.

Wij zorgen voor verandering dankzij onze supporters We zijn erg dankbaar voor de grote en groeiende steun die we de laatste jaren hebben ontvangen van zowel individuele sponsors en fondsen als lokale, nationale en regionale donoren! Deze grote en diverse achterban bevestigt de noodzaak van onze visie en het pad van onze missie en steunt ons bij het realiseren van verandering.

2015

0,5 miljoen

2021

2

Bezoek onze website om onze huidige supporters te zien: https://justiceandpeace.nl/partners

22

miljoen


Steun ons en kom bij onze change maker-gemeenschap! Er zijn veel manieren om ons te steunen

Je kunt deelnemen aan onze initiatieven als partner of deelnemer en met ons en vele andere change makers samenwerken. Je kunt bij ons werken als vrijwilliger, stagiair of werknemer, we zouden het leuk vinden als je je bij ons team aansluit!

ORGANISATIE

Manieren om ons te steunen

Of je kunt doneren:

Ja! Ik wil doneren aan Justice & Peace bijdragen aan het verbeteren van mensenrechten op lokaal niveau!

&

Wist je dat je een periodieke donatie volledig kan aftrekken van je inkomstenbelasting, als je gedurende vijf jaar een vast bedrag doneert?

www.justiceandpeace.nl/belastingvoordeel

In de loop der jaren heb ik Justice & Peace op verschillende manieren gesteund - zowel met mijn tijd als met een financiële bijdrage. Dit doe ik omdat al hun werk wordt gedaan vanuit het inzicht dat mondiale rechtvaardigheid lokaal begint. Of het nu hier in Nederland is via het Samen Hierprogramma, of ergens anders door het steunen van mensenrechtenverdedigers in andere landen door het Shelter City programma, ze werken om op te leiden, veerkracht op te bouwen en gemeenschappen op te bouwen. Ik denk dat wat ze brengen uniek is in dit land.

”CAROLYN

EDGERTON

Expert Consultant Vervolging bij Justice Rapid Response

23


Volg ons! WWW.JUSTICEANDPEACE.NL @JUSTICEANDPEACENL Dit magazine is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.