Duonos ir zaidimu Vasara 2015 Nr. 3

Page 13

̬

Duonos ir Zaidimu˛ Istorijos

visa mano

Kre ta

Apie tai, ką reiškia gyventi saloje, kurioje saulė šviečia bene 300 dienų per metus, o gamtovaizdžiai ir maistas pavergia sielą ir kūną, kalbamės su Audriumi Morkūnu - žurnalistu, šiuo metu gyvenančiu Kretoje. Susipažinkite.

Tekstas: Jurgita Vaskel Nuotraukos: Audrius Morkūnas

13


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.