Jūra - tai debesys

Page 4

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).

Redaktorė Eglė Dominienė Knygos dailininkė Kristina Norvilaitė

© Gabija Vitkevičiūtė, 2017 © Kristina Norvilaitė, 2017 ISBN 978-609-475-093-9


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.