Jūra - tai debesys

Page 1

skiriu

tauKiekvienas Ĺžodis turi pasekmes. Kaip ir kiekviena tyla. J e a nË—p a u l

sartre


Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).

Redaktorė Eglė Dominienė Knygos dailininkė Kristina Norvilaitė

© Gabija Vitkevičiūtė, 2017 © Kristina Norvilaitė, 2017 ISBN 978-609-475-093-9


Pasirinkau deimantą, nes savo mažumu jis reprezentuoja didžiausią vertę. Chanel –Oh,

the ecstasy of the lonelyness! O, vienatvės ekstaze! Susan

S on t a g , 1 9 4 9 –

Nie war so viel Zukunft wie damals. Dar niekada nebuvo tiek ateities, kaip tada. VOGU E , 2 0 1 7


JEI

JŪRA

Jei jūra

mėlyna tik todėl, kad joje atsispindi dangus,

žalia tik todėl, kad joje atsispindi jūržolės, balta tik todėl, kad joje atsispindi akmenys, ruda tik todėl, kad joje atsispindi smėlis,

žėrinti tik todėl, kad joje atsispindi žvaigždės, tai kokia

tikra

jos spalva?

Jei aš,

tokia tyra ir tokia purvina,

tokia švari ir tokia gleivėta,

tokia protinga ir tokia beprotė,

tokia dieviška ir tokia nusidėjėlė,

tokia nemirtinga ir tokia jau supuvus, tokia aštri ir tokia švelniausioji, atsispindžiu Tavy, tai koks

tikras

Tavo vardas?

6


IR G I

aliejais išsiplauk savo

plaukus nektarais iškvėpink mano

širdį atsiduok

negalvojus nelaukus

aš gi čia aš kartu aš irgi

aš irgi u aš kart čia i g aš s nelauku ojus v l a neg k atsiduo

7

širdį mano ėpink is iškv nektara plaukus savo lauk s išsip aliejai


ESI

NESI

Tu nesi meilė

Tu nesi mano meilė Aš nesu tavo

Aš nesu tavo meilė

8


ĮKVĖPIMAS Aš skoniuosi Tavo žvilgsniu Tu įkvėpi savo žingsniu Aš įkvepiu Tavo meilės Tu kvepi ir nepaleidi

9


VIDUJE

R Y TA S

Nors jau naktis viduje – rytas

rožė laukia lietaus

bet žydės sau kvapniai debesies nepuls vytis

10


P A M AT Y K Negulėk pavėsy

pirmo antro karto nebus pažiūrėk į akis man atsispindi dangus?

11


MEILĖS

Į

ŠALDIKLĮ

Noriu pasidėt į šaldiklį

ir, reikalui prispyrus, mažom dozėm

vartočiau

idant niekad

liūdesy nelikčiau Tavimi atsispyrus meilės grožio

nepristokočiau

okočiau neprist grožio meilės rus atsispy Tavimi au k neli či liūdesy d a iek idant n

12

au vartoči m ozė , mažom d ispyrus alui pr k i e r , ir klį į šaldi asidėt Noriu p


SMILGĄ

Kas gražiau už smilgą liekną, tvirtą, ilgą virš visų pakilus

siūbuoja lyg sau, bet ne – išsiilgus

13


B A R I S TA I Saulė bunda kaip gražu! Nebereik

jokių grąžų!

14


UŽAŠTRĖJA Saulėtų dienų

ilgesys

užaštrėja

kai savaitę lyja

pajūry

pražiūrėjau

regis akis

vandenyne

apturėjau

laimę kopų

smėly

begalinę

15


KELIONĖ tuštuma tu

mane

tu

uma

tu u

ššš

štai ai

u

ir

jau

arti

ar

tu

ma

artuma

16


PASLAPTIS Pasidėk mane į saugią vietą

kaip pasidedi brangiausią žiedą uždaryk juodoj slaptoj dėžutėj liksiu Tavo paslaptis

mažutė

17


N E B U V AU

IŠĖJĘS

Užtrukau, žinau,

ne laiku, negrįžau,

kaip norėjęs,

bet ar man Tau sakyt, ar man Tau kalbėt, kad nė sekundei juk ir nebuvau

išėjęs

18


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.