ARA TOCA QUE FIGUERES FUNCIONI

Page 1

jordimasquef.cat #TornaJordiMasquef

“L’únic vot últil és el que eviti un nou pacte quadripartit, i els únics que podem evitar-ho som Junts per Figueres”

Entrevista a Jordi Masquef, candidat a l’alcaldia de Figueres. Contraportada.

Un full de ruta clar amb 11 eixos estratègics

Projecte Figueres 2023/2040

Un equip per guanyar i governar

ARA
QUE
TOCA
FIGUERES FUNCIONI
“Figueres no necessita més invents, el 28 de maig cal una clara majoria”

ARA TOCA CIVISME I SEGURETAT

Aposta per la convivència, el civisme i les polítiques de seguretat com a motor de la qualitat de la vida ciutadana.

Tolerància zero amb l’incivisme per millorar la qualitat de vida dels figuerencs

Dotar de més recursos humans i materials la Guàrdia Urbana.

Ampliar el sistema de videovigilància i l’ús de les noves tecnologies com els drons per a la vigilància policial i el control dels grans esdeveniments.

Ampliar progressivament la plantilla de la Guàrdia Urbana amb l’objectiu d’arribar a 100 agents. Especialització del cos per unitats operatives.

Creació d’una plantilla d’agents auxiliars de mobilitat per assumir l’ordenació, regulació i vigilància del trànsit, facilitant que els agents es destinin a altres prioritats.

Potenciació de la unitat canina per a la detecció de tràfic i consum de drogues.

Millora i ampliació en la qualitat i la quantitat de l’enllumenat públic de tota la ciutat amb la implantació progressiva de la nova lluminària led per millorar la percepció de seguretat.

Cal prevenir la inseguretat mitjançant un disseny urbanístic obert dels diferents espais públics.

Intensificar la col·laboració amb el Departament d’Interior per aconseguir una ampliació de la plantilla i dels recursos dels Mossos destinats a la ciutat fins aconseguir la creació de la regió policial Girona Nord, amb seu a Figueres.

ARA TOCA ORDRE I NETEJA

El planejament urbanístic com a eina clau de transformació estructural i social.

Un sistema de neteja i recollida de residus eficient i eficaç.

Fer una ciutat més amable per a tothom.

Renovarem els serveis de l’enllumenat públic, parcs i jardins.

Millora dels parcs infantils i creació de 7 nous.

Renovarem el mobiliari urbà.

Pla de subvencions anual per a la millora de façanes, immobles i comerços.

Més control sobre la publicitat, l’ocupació de la via pública i les terrasses.

Pla de renovació del mobiliari urbà.

Ampliar la brigada municipal per fer un millor manteniment de la ciutat.

Pla de manteniment dels equipaments municipals.

Millora concreta de la qualitat urbana en places i espais públics.

Obertura dels jardins públics de l’auditori dels Caputxins, amb preservació i posada en valor de la muralla carlina.

Pla de xoc consistent en l’adaptació de 50 punts crítics per a invidents i persones amb capacitats limitades.

Política activa d’instal·lació d’escultures a l’espai públic.

Executarem o iniciarem la tramitació de projectes de gran transformació urbana:

Urbanització del c/Lasauca

Urbanització del c/Ample

Urbanització de l’eix comercial Caamaño- BlanchPlaça Palmera

Projecte i inici urbanització de l’eix AVE-centre ciutat com a gran repte de futur: c/Avinyonet / c/Pep Ventura.

2 ABRIL - MAIG 2023 ARA TOCA QUE FIGUERES FUNCIONI

ARA

UNA CIUTAT SOSTENIBLE I RESPONSABLE

Fer de Figueres una ciutat amable i acollidora per als residents i per als visitants, amb polítiques clares de sostenibilitat, i una revisió en profunditat de la mobilitat urbana.

Garantir l’aparcament gratuït als principals accessos de la ciutat, a fi d’optimitzar el nombre de vehicles al centre de la ciutat.

Convertir la lluita contra el canvi climàtic en un element transversal a tota l’acció de govern.

Hores gratuïtes d’aparcament vinculades a una experiència de compra a la ciutat.

Continuïtat dels plans d’asfaltatge per millorar cada any més carrers i voreres.

Millora de les línies de transport públic.

Renovació de la flota de busos amb vehicles més eficients.

Creació d’una àrea de mobilitat.

Implantació de rètols digitals amb informació a temps real de l’estat dels principals aparcaments i les distàncies als llocs d’interès.

Pla d’aparcaments de proximitat gratuïts a menys de 10m a peu del centre.

Redactar un pla local de lluita contra el canvi climàtic.

Fomentar l’economia circular a nivell municipal basat en les tres “R”: reduir, reutilitzar i reciclar.

Continuar amb la creació d’espais per al carril bici.

Implementació i control estricte d’una normativa municipal de circulació viària per a patinets elèctrics i bicicletes.

Promoure l’ús de la bicicleta i dels transports sostenibles.

ARA TOCA EMPRENEDORIA I LIDERATGE

Desenvolupar el Logis Empordà, potenciant la logística.

Crear un parc tecnològic i fomentar la instal·lació d’indústries netes a Figueres.

Treballar per la diversificació de l’economia figuerenca.

Treballar conjuntament amb el sector privat implementant un lideratge público-privat per afrontar els plans per a la Figueres del 2030, amb amplis consensos i estratègies ben definides.

Afavorir que les persones emprenedores puguin desenvolupar el seu projecte a la ciutat, acompanyant-les amb suports econòmics i facilitats de gestió.

Atraure talent.

“Figueres – Empordà – Catalunya – Europa” com a eix base de treball. Hem de potenciar les relacions transfrontereres, amb la Catalunya Nord, apostant per l’ensenyament del francès a la comarca.

Potenciarem el Figueres Talent, les fires d’ocupació, la innovació i l’emprenedoria.

Implantarem un programa d’ajuts a les empreses per retenir talent local amb la contractació dels joves acabats de graduar que tinguin un millor expedient acadèmic.

Impulsarem el centre d’incubació empresarial, seguint amb el foment de l’acompanyament als emprenedors, l’Observatori Econòmic i els fons d’ajut als autònoms.

Crearem un programa de captació d’inversions empresarials, amb l’Oficina Figueres Activa que tindrà com a prioritat la captació de nova indústria neta i sostenible.

TURISME

ARA TOCA COMERÇ I

Creiem en un model de ciutat turística, comercial i cultural, basat en la qualitat i l’excel·lència.

Figueres és el centre comercial a cel obert més gran del nord de Catalunya, i per tant ha d’atraure públic d’altres poblacions, la promoció de la ciutat és bàsica per impulsar el seu comerç.

Crearem l’Agència de Comerç i Turisme.

Promourem la implantació de noves activitats comercials a la ciutat.

Afavorirem la implantació i consolidació del comerç de caràcter tradicional, familiar i de petit format.

Generarem, periòdicament, activitats a l’espai públic.

Exercirem la capitalitat de l’Empordà com a territori de destí turístic, cultural, comercial i empresarial de primer nivell.

Consolidarem Figueres com a ciutat de grans esdeveniments.

Desenvoluparem accions de promoció de la ciutat, aprofitant la figura de Salvador Dalí.

Crearem productes turístics nous i millorarem els actuals.

Impulsarem l’oferta d’un aparcament d’autocaravanes amb tots els serveis.

Participarem en les principals fires del sector amb el Patronat de Turisme Costa Brava-Pirineus de Girona.

Potenciarem la marca EMPORDÀ conjuntament amb el Consell Comarcal.

Recuperarem la capitalitat comarcal.

Desenvoluparem un APEU amb la participació de més de 400 comerços.

Impulsarem la ciutat de Figueres com a centre de pernoctacions per visitar tot l’Empordà.

3 TORNA JORDI MASQUEF ABRIL - MAIG 2023
TOCA

ARA TOCA VALORS

L’educació: un dels principals eixos vertebradors de l’acció de govern.

Promourem un Pacte Educatiu de Ciutat fonamentat en la inclusió, la cohesió, l’equitat i la igualtat d’oportunitats

L’educació com a pilar del creixement personal i professional

L’esport com a eina de cohesió social

Trobar les sinèrgies necessàries amb el Departament d’Educació per fer de Figueres una ciutat referent en l’àmbit educatiu.

Treballar estretament amb les direccions dels centres educatius per conèixer i donar resposta a les seves necessitats i inquietuds.

Contribuir a aconseguir ampliar l’oferta de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior.

Impulsar programes formatius municipals i col·laborar amb les empreses per consolidar Figueres com a Ciutat dels Oficis.

Donar un impuls al Pla Educatiu d’Entorn, eina imprescindible d’equitat i inclusió.

Posar en valor el Consell Escolar Municipal.

Invertir 300.000 € anuals en els centres educatius municipals.

Establir una seu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a la ciutat i potenciar la ja existent de la UNED.

Potenciar l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) i l’Escola d’ Adults.

Dotar Figueres dels equipaments esportius necessaris per una ciutat moderna capital de comarca: un tercer pavelló i una nova piscina climatitzada.

Promourem i recolzarem les associacions i els clubs esportius municipals.

Recuperar l’organització de Firesport.

Incrementar l’oferta de casals esportius i de lleure.

Apostar per una gestió de l’esport més oberta i accessible.

ARA TOCA EQUITAT I OPORTUNITATS

Nou sistema d’ajuts socials per acabar amb la cultura del subsidi

Promourem la creació d’un centre d’atenció als joves al Mas Torrent i d’una residència geriàtrica al sector Fages de Climent.

Lluita contra la pobresa i l’exclusió social

Una ciutat agradable per a infants i joves Més i millor atenció a les persones

Acabar amb la cultura del subsidi a partir d’un nou paràmetre d’ajuts socials que incorporarà criteris obligatoris de drets i deures i la supervisió periòdica de la necessitat real de percepció d’ajuts.

Implantar l’obligatorietat del curs d’acollida als nouvinguts perquè coneguin les normes que ens regeixen a tots, la nostra llengua i facilitar-los la informació que han de conèixer sobre la ciutat i el país.

Promoure accions de voluntariat per tal d’acompanyar la integració dels nouvinguts.

Crear un centre d’atenció per a joves al Mas Torrent amb espais formatius, culturals i de co-creació.

Promoure parcs infantils adaptats i específics per edats.

Desenvolupar una acció socioeducativa global, adreçada a la població més vulnerable, que complementi la tasca realitzada a escoles i instituts.

Impulsar un aval públic del 80% de la hipoteca als joves figuerencs de menys de 35 anys que comprin el seu primer habitatge a Figueres.

Promoure amb la Fundació Salut Empordà i la Generalitat la construcció definitiva d’una nova residència geriàtrica al sector Fages de Climent.

Desenvolupar la segona fase del projecte sociosanitari (Pol de Salut) per promoure programes i accions d’innovació tecnològica i social.

ARA TOCA UNA CIUTAT CULTA I OBERTA

Les principals línies estratègiques de futur passen per completar i reforçar el mapa d’equipaments, crear nous públics i fomentar la cultura com a projecció de la ciutat.

Suport a la Casa Natal de Salvador Salí com a equipament cultural per a la ciutat i recurs turístic.

Cercar nous espais de col·laboració amb la Fundació Gala-Dalí amb la finalitat d’organitzar activitats a Figueres.

Potenciar la ciutat com a seu de grans esdeveniments culturals, d’oci i lleure com el festival Acústica, la Mostra del Vi, el Festival Còmic...

Consolidar les inversions de millora al Museu de l’Empordà, amb l’objectiu de recuperar el seu rol comarcal.

Desencallar l’acabament de les obres de la seu històrica del Casino Menestral.

Complementar el pla de millores estructurals al Teatre Municipal El Jardí

Unificar els arxius municipal i comarcal en el marc d’execució del projecte de construcció de la segona biblioteca.

Noves accions per fomentar hàbits culturals entre els joves.

Habilitar un espai on es reculli la memòria històrica empordanesa, entenent que el castell de Sant Ferran hauria de ser-ne un eix vertebrador en coordinació amb el Museu de l’Empordà

Millora i creació d’una senyalització unificada d’elements històrics i memorial de la Guerra Civil.

Promoure activitats adreçades a artistes en actiu, per tal que l’art contemporani sigui present a Figueres.

Potenciar la cultural popular en el sentit més ampli.

4 ABRIL - MAIG 2023 ARA TOCA QUE FIGUERES FUNCIONI

ARA TOCA ORGULL DE CIUTAT

Modernitzar i promoure la relació entre l’administració i la ciutadania perquè l’Ajuntament sigui més proper i eficient.

Simplificar i acostar l’administració a la ciutadania. Impulsar la transició digital.

Afavorir l’orgull figuerenc i el sentiment de pertinença a la ciutat, aprofitant la celebració el 2025 dels 150 anys de la concessió del títol de ciutat.

Crear el carnet de ‘figuerenc/ca’ que tindran tots els ciutadans, tant en format físic com digital, per accedir a una cartera de serveis municipals que inclourà descomptes als equipaments públics.

Xarxa de WIFI pública limitada a consulta sense descàrregues.

Impulsar el certificat electrònic per poder realitzar tots els tràmits necessaris amb l’Ajuntament des del web de l’OMAC, especialment l’entrada d’instàncies electrònica.

Finestra única per atendre totes les persones que vulguin emprendre o obrir nous negocis per evitar duplicitat de tràmits.

Implementar de nou la figura del Defensor/a del Ciutadà/na.

Instal·lar tòtems digitals “L’Ajuntament més a prop” des d’on poder realitzar tràmits administratius en Centres Cívics, Casa Consistorial, FISERSA o espais on s’accedeixi en festius.

Distribució d’informació municipal a través dels comerços de la ciutat, format Display.

Creació d’una regidora de Noves Tecnologies/ Transició digital i e-administració.

ARA TOCA PENSAR EN ELS ANIMALS

La sensibilitat envers la protecció i el benestar dels animals ha d’estar en el centre de les nostres polítiques, és per això que: Impulsarem definitivament el Centre de Protecció d’Animals, projectat pel Consell Comarcal del’Alt Empordà, dotat amb les darreres innovacions per garantir el benestar dels animals i reclamarem que la gestió sigui executada íntegrament per entitats animalistes.

Establirem un espai de relacions actives entre el govern i les entitats i col·lectius vinculats al món de la defensa i la protecció dels animals.

Ens comprometem a garantir una bona gestió del rescat i recuperació dels animals de companyia abandonats i perduts.

Realitzarem periòdicament campanyes cíviques, pedagògiques i comunicatives de prevenció, sensibilització i conscienciació ciutadana sobre la importància i els beneficis d’una bona convivència entre persones i animals, així com també campanyes per fomentar l’adopció.

Implementarem mesures de socialització, com ara ampliar les zones d’esbarjo per a gossos.

ARA TOCA PENSAR EN EL FUTUR

La definició del model de futur de la ciutat serà estratègic en aquest mandat a causa dels canvis socials i demogràfics i les oportunitats que sorgiran pel que fa a infraestructures, urbanisme i inversions.

Figueres necessita treballar en el seu dia a dia, però sobretot crear un relat de futur que il·lusioni i que dissenyi la ciutat que volem.

Desenvolupar el nou POUM per a una Figueres urbanísticament molt més equilibrada.

Projecte de supressió de les vies del tren convencional i unificació de les estacions al sector Oest de la ciutat.

Definir els usos dels terrenys alliberats de la via del tren, construcció d’un gran equipament a la zona i la reconversió de l’antiga plaça de braus en una àgora que permeti activitats culturals i de lleure a l’aire lliure.

Nou accés de l’autopista AP-7 a l’oest.

Donar suport a la inversió del projecte comercial i hoteler a la Sala Edison. Aprofitar aquesta oportunitat per actuar urbanísticament a tot l’eix Rambla-Sant Pau.

Impulsar polítiques actives de captació d’inversions i de desenvolupament de nou sòl industrial d’acord amb els municipis de l’àrea urbana i liderar el desenvolupament del Logis Empordà del Far-Vilamalla.

Definir una estratègia de transformació digital i desplegar una xarxa de comunicació municipal LoraWAn com a base del projecte estratègic d’Smart City.

5 TORNA JORDI MASQUEF ABRIL - MAIG 2023

ARA TOCA QUE FIGUERES FUNCIONI

PROJECTE FIGUERES 2023/2040

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT ESTACIÓ INTERMODAL I SECTOR OEST

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT BARRI DE L’ESTACIÓ - FOSSOS - RONDA SUD

EQUIPAMENT CULTURAL I D’OCI A LA PLAÇA DE BRAUS

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT RAMBLA - SANT PAU – MUNTANER / SALA EDISON

6 ABRIL
- MAIG 2023
1 3 2 4

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT DEL POL ESPORTIU DE L’OLIVAR GRAN AMB EL TERCER PAVELLÓ

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT DEL PARC DE LES AIGÜES I L’ENTORN DE L’AUDITORI DELS CAPUTXINS

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT PUJADA DEL CASTELL I ENTORN MUSEU DALÍ AMB ELS FONS NEXT GENERATION

7 TORNA JORDI MASQUEF ABRIL - MAIG 2023
5 6 7

EQUIP PROJECTE IL·LUSIÓ

8 ABRIL - MAIG 2023 ARA TOCA QUE FIGUERES FUNCIONI
9 TORNA JORDI MASQUEF ABRIL - MAIG 2023

ELS CANDIDATS

JORDI MASQUEF I CREUS EL NOSTRE ALCALDE I CANDIDAT

Té 43 anys i és advocat i llicenciat en Dret, màster en Assessoria i Gestió Tributària per Esade i postgrau en Dret de Família i Successions per la Universitat Pompeu Fabra.

És funcionari de carrera del cos de Gestors Tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya i des del 2010 és professor en el grau d’Administració i Direcció d’Empreses a Esade-Universitat Ramon Llull.

Entre 2005 i 2011 va treballar com a advocat i assessor fiscal als despatxos de Barcelona de les consultores internacionals Landwell, Pricewaterhousecoopers i Ernst&Young. També ha estat docent del grau mitjà en Gestió Administrativa al Centre Escolar Empordà de Roses.

Des del setembre de 2012 és regidor a l’Ajuntament de Figueres i Alcalde entre 14 de novembre de 2018 i 14 de juny del 2019. Actualment, és Diputat d’Esports a la Diputació de Girona i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava

Girona, i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Figueres.

Ha estat jugador i membre de la Junta Directiva de la Unió Esportiva Figueres, així com jugador del Club Esportiu Juncària.

JOSEP MARIA BERNILS

Té 62 anys i és regidor de Junts per Figueres i vicepresident del Consell Comarcal, on exerceix de coordinador del govern i responsable de les àrees de Cultura, Memòria Històrica i Comunicació. Abans de la seva etapa en la gestió pública, tenia una llarga trajectòria com a periodista que va iniciar de ben jove col·laborant en premsa diària i ràdio. En diferents etapes va dirigir els dos setmanaris comarcals i la televisió local.

CARME MARTÍNEZ

Té 43 anys i és llicenciada en Farmàcia per la facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de l’Universitat de Barcelona.

Ha col·laborat amb l’Institut Mèdicofarmacèutic de Catalunya i va treballar durant 3 anys a la Farmàcia Coliseum de Barcelona on es va especialitzar en fitoteràpia i formulació magistral.

També ha treballat a la Fundació Gala Salvador Dalí.

Forma part de la Junta de Comerç Figueres.

Actualment exerceix com a farmacèutica titular a la farmàcia que porta el seu nom a la plaça Triangular, que és la emblemàtica Farmàcia Vidal.

Ha compaginat la feina estrictament informativa amb la de recerca històrica, aconseguit el Premi Carles Rahola i el Premi Avui de Periodisme. Posteriorment, com a professional autònom, va ser el cap de Comunicació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i del Pla de l’Estany, a banda d’assessorar ajuntaments i institucions. En l’àmbit social ha estat president de l’Associació de Pares d’Alumnes de La Salle Figueres i secretari dels Amics del Festival del Circ, entre altres entitats.

10 ABRIL - MAIG 2023 ARA TOCA QUE FIGUERES FUNCIONI

MARIONA SEGURANYES ANNA MORILLAS

Té 51 anys i és historiadora de l’art, gestora cultural, Doctora en humanitats (UPF), màster en especialització en gestió de Patrimoni cultural (UdG i ICRPC) i post-grau en Direcció estratègica de Museus i Centres Patrimonials (UdG i ICRPC). Porta una tasca d’investigació de l’art català entre els segles XIX i XX, contextualitzant-lo a nivell europeu, fruit de la qual són les diverses exposicions que ha comissariat arreu del país. Entre els seus llibres publicats destaca els que fan referència al context familiar i català de

Salvador Dalí. Té un ampli coneixement de l’art català i empordanès fruit de la seva recerca. Treballa entre Figueres, Girona i Barcelona, tenint una visió àmplia de la cultura i de l’àmbit dels museus. Està implicada en associacions culturals de la ciutat de Figueres i de Barcelona. La seva preocupació és la recuperació i divulgació del patrimoni català i empordanès en clau de diàleg europeu i universal. La seva aportació és valuosa per enfortir un projecte de ciutat on la cultura i l’art siguin un dels seus eixos claus.

Té 50 anys i és llicenciada en Filologia Anglesa i Germanística, postgrau en Direcció de Centres Educatius i Serveis Educatius i postgrau en Gestió i Administració Local. És funcionària de carrera de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2005.

Implicada en el teixit associatiu de la ciutat, va treballar

molts anys en l’organització dels casals d’estiu municipals. Professionalment, s’ha dedicat i es dedica a l’educació. Des de l’any 2007 forma part del Claustre de l’Institut Alexandre Deulofeu, centre en el que va cursar els seus estudis secundaris, i del qual ha estat Cap d’Estudis durant 11 anys.

Va ser regidora de l’equip de govern de l’Ajuntament de Figueres del 1999 al 2003 assumint les àrees de Medi Ambient, Activitats Econòmiques i Obres.

Actualment és Directora de l’Institut Alexandre Deulofeu i membre del Consell Escolar Municipal.

MANEL RODRÍGUEZ

Té 57 anys i és economista i comerciant.

Va estudiar ciències empresarials a la UDG i ciències econòmiques a la UAB, i un Màster a EADA. Després de treballar al sector bancari a Barcelona, va formar part del comitè de direcció de l’empresa Maxor, i finalment es va incorporar al negoci familiar.

Durant molts anys ha format part de la Junta de Comerç Figueres, en l’actualitat n’és vocal i va ser president de l’Associació de Mares i Pares del col·legi de les Escolàpies

de Figueres.

Actualment es propietari d’un comerç centenari a Figueres. També col·labora amb la premsa local com articulista i és regidor a l’Ajuntament de Figueres des del 2019, així com membre del Patronat de la Fundació Salut Empordà.

11 TORNA JORDI MASQUEF ABRIL - MAIG 2023
ELS CANDIDATS

ELS CANDIDATS

GEMMA GIRONELLA

Té 47 anys, llicenciada en psicologia infantil i juvenil, especialitzada en educació i trastorns d’aprenentatge. En els seu inicis professionals va treballar en el sector del lleure i dels recursos humans. Ara fa més de 20 anys que dirigeix el seu centre psicopedagògic a Figueres.

Part de la seva activitat professional la vincula amb els centres educatius de primària i secundària de la ciutat de Figueres.

ALBERT ALEMANY

Té 43 anys i és empresari del sector digital. De formació és enginyer en Informàtica de Gestió, màster universitari en Enginyeria Informàtica i Prevenció de Riscos Laborals amb postgrau en Gestió de Qualitat.

Actualment és el soci director d’una empresa informàtica i de serveis web amb seu a Figueres i assessor acreditat de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat (ACCIÓ) en programes de creixement empresarial.

RAMON PASTORET

Té 70 anys i és Diplomat en Ciències Empresarials.

Actualment Jubilat. Va treballar 10 anys a diferents empreses privades de Barcelona i del Baix Llobregat i posteriorment 36 anys al sector financer sempre a Banc Sabadell. En aquesta etapa a Banc Sabadell va ser Apoderat a Blanes i a Igualada, i posteriorment Director de Banca d’Empreses i Director de les oficines principals de La Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Figueres (13 anys)

i Roses.

Ha estat President del Club Bàsquet Escolàpies Figueres des del Juliol 2002 fins al gener 2021.

Vinculat com a soci o col·laborador a diferents entitats de la ciutat.

Des del 2015 és voluntari a l’Institut d’Estudis Financers, i participa dels programes d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya EFEC i EFEC ADULTS.

NÚRIA BARTROLICH

Té 46 anys i és Enginyera

Tècnica Industrial per l’Escola Universitària d’Enginyeria

Tècnica Industrial de Terrassa, i Enginyera Industrial per l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, ambdues de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Ha rebut formació en Educació Ambiental, en Dret Públic i Urbanístic i en Dret Privat

d’especialització Immobiliària a la Universitat de Girona.

Exerceix com a Enginyera Industrial en el sector de l’urbanisme i la construcció, i en l’assessorament tècnic a empreses, particulars i a administracions locals.

L’any 2011 va ser la cap de llista a les eleccions municipals per la candidatura de SI (Solidaritat per la Independència).

També forma part de la junta de l’Associació de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) i ha exercit de professor a l’escola universitària ERAM. Ha participat en formacions per a diferents empreses i entitats.

Entre 2013 i 2015 va ser Presidenta de l’Associació de mares i pares d’alumnes de l’escola Carme Guasch i Darné.

Ha estat vinculada a entitats com Sobirania i Progrés, al Club Hoquei Figueres i al Casino Menestral de Figueres, on va rebre formació musical.

12 ABRIL - MAIG 2023 ARA TOCA QUE FIGUERES FUNCIONI

PILAR SÁNCHEZ PERE MONTSERRAT

Té 47 anys i és empresària i professora de dansa. Té estudis de Ciències Empresarials per la Universitat de Girona, la seva passió des de ben petita ha estat el món de la dansa, on s´ha format de la mà de grans professionals.

Especialitzada en la modalitat de flamenc, ha passat part de la seva trajectòria professional dirigint i creant espectacles a la demarcació de Girona i a França, durant cinc anys, i a ciutats com Singapur o Hong Kong.

Vinculada amb el món associatiu de Figueres, ha estat vicepresidenta de la Casa Cultural d’Andalusia de l´Alt Empordà del 2015-2019, on continua col·laborant activament des de fa més de dues dècades.

Actualment dirigeix la seva pròpia escola, és directora d´una Companyia de Dansa Flamenca des de fa 25 anys i productora dels espectacles del Jove Ballet que porta el seu nom.

Des de l´any 2019 és regidora a l´Ajuntament de Figueres a l´oposició amb el grup Junts per Figueres.

Té 21 anys i és estudiant universitari en l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES). Ha complementat aquesta formació acadèmica amb d’altra més especialitzada en el que és el seu principal camp: l’esport de base, on ha obtingut llicències UEFA per exercir com a entrenador de futbol.

Al llarg de la seva trajectòria, fidel a les seves inquietuds, ha compaginat aquesta vessant més acadèmica amb una de més social, utilitzant l’esport com a motor de la majoria d’iniciatives.

L’any 2018, amb només 15 anys, va produir la Cursa En moviment de les Escolàpies Figueres, model que li va permetre llançar-se al món de l’organització d’esdeveniments esportius a través d’una marca personal.

En el món del futbol, ha centrat bona part dels seus esforços a treballar per a la promoció de joves a la Unió Esportiva Figueres.

ELS CANDIDATS

MARTINA PRAT MIREIA INSA

Té 54 anys i és llicenciada en Geografia i Història, especialitzada en Planejament Urbanístic, a més de tècnica especialista cadastral. Ha treballat com a tècnica en cartografia digital i tècnica especialista en sistemes d’informació geogràfica i va ser la coordinadora de la realització dels mapes base per a la redacció del POUM de Roses. Després va treballar a l’Ajuntament de Figueres al departament de gestió tributària i cadastral durant 3 anys.

En l’àmbit educatiu, està en llistes d’ensenyament en l’especialitat de Geografia i Història, però actualment treballa com a vetlladora a l’escola Sant Pau de Figueres, una vocació tardana. En el camp del lleure és directora del casal d’estiu durant més de deu anys a la població d’Avinyonet de Puigventós, amb tota classe de titulacions complementàries com: monitora de transport escolar, curs de manipulació d’aliments a l’escola i curs de primers auxilis.

També col·labora amb la parròquia de la Immaculada i dels Pastorets de Figueres com a figurant i dansaire, en aquests moments està a la comissió dels actes del centenari.

Té 43 anys, és nascuda i resident a Figueres, llicenciada en dret per la Universitat Pompeu Fabra i màster en advocacia a l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE).

Amb una trajectòria de més 20 anys exercint com a advocada, està especialitzada en dret civil i actualment exerceix a la

MIQUEL ROURA

Té 45 anys, és empresari i té estudis en Administració i Direcció d’empreses, Màster en Comunicació i Màrqueting, i parla 5 idiomes.

Actualment és el gerent i Director d’Exportació a l’empresa que des de fa més de 100 anys es dedica a la fabricació d’espelmes amb implantació a 35 països diferents. També ha exercit com a President de l’Associació de fabricants d’espelmes Europeus.

Va ser cap de branca i cap d’agrupament a l’agrupament escolta Xiprers al Vent de Figueres. Ha estat vinculat activament des de fa 20 anys a la política local de Figueres, primer com a membre de l’executiva local de CiU i després com a president del PdeCat.

Va formar part del Consell d’Administració per al projecte i construcció de l’escola Montessori Figueres. És secretari de la junta directiva del Cercle Sport Figuerenc, vicepresident de la Penya Blaugrana Almogàvers de

ciutat després de dur a terme la major part de la seva carrera professional en un bufet de Barcelona.

Recentment ha estat guardonada amb el premi memorial Degà José Juan Pintó Ruiz organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB).

l’Empordà, i forma part de la junta de l’Espai Medici per a la divulgació i dinamització de trobades empresarials per emprenedors, autònoms i empresaris de la comarca.

Ara fa 6 anys va ser nomenat Ambassador de la Generalitat de Catalunya, una distinció atorgada a un centenar de professionals catalans amb projecció internacional, que compleixen l’objectiu de promoure els valors de Catalunya arreu del món.

13 TORNA JORDI MASQUEF ABRIL - MAIG 2023

ELS CANDIDATS

CHANTAL OLIVÉ

Té 49 anys, és nascuda a Lleida i va traslladar-se a Figueres per motius familiars l’any 1982.

Va estudiar a les Escolàpies i a l’Institut Ramon Muntaner de la nostra ciutat.

És Graduada en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Barcelona.

Un cop finalitzats els seus estudis universitaris i degut a la seva formació en diferents idiomes, va entrar a treballar a García de Pou, empresa altempordanesa líder en la fabricació i distribució de productes per a l’hostaleria i la restauració, on exerceix com a Directora de Compres.

Vinculada activament des de fa anys a la política local de Figueres.

FABIOLA ARAUCO

Té 46 anys i és odontòloga de professió, formada a la Universidad Cristiana de Bolívia, en l’especialitat de cirurgiana-dentista.

Viu a Figueres des de l’any 2000 i actualment treballa en una clínica dental de la ciutat. Va formar part de l’Asociación de Bolivianos 6 de agosto de Figueres, on era la responsable de l’àrea cultural i folklòrica.

Té 52 anys, nascut a Figueres, casat i pare de 3 nois.

Trenta-sis anys d’experiència en el sector retail, actualment comercial en el sector motor.

Vint anys participant, organitzant, coordinant activitats culturals i tradicionals catalanes, entre elles del món geganter amb la colla Amics dels gegants de Figueres i membre de la colla sardanista Flor de Romaní.

JAUME GARCIA EDUARD AYATS

Te 63 anys, és tècnic en electrònica i automatisme industrial, treballa com a Responsable de manteniment i infraestructures a una empresa de l’Alt Empordà, dedicada a la fabricació i distribució de material elèctric.

Ha estat i està vinculat a les entitats culturals i socials de la ciutat, Comissió de Festes, Carnaval de Figueres, Agrupació sardanista Flor de Romaní, Coordinadora Associació de Veïns, Foment de la Sardana “Pep Ventura”, Amics del Festival del Circ, i ha estat durant 22 anys membre la Junta del Casino Menestral, dels quals els últims 8 com a President.

Actualment és membre de Junta de la Federació d’Unió de Colles Sardanistes de Catalunya i Catalunya Nord, dins la sardana esportiva i de competició.

MARIÀ LORCA KHALIL SOUINI

Té 84 anys i va ser alcalde de Figueres per la coalició de Convergència i Unió entre els anys 1983 i el 1995. Anteriorment havia format part del primer ajuntament democràtic, on va ser el primer tinent d’alcalde, primer amb Miquel Esteba Caireta, i després amb Eduard Puig Vayreda. Així com també va ser diputat provincial al primer mandat democràtic de la Diputació de Girona, i president de la Comissió d’Agricultura.

MARIA ÀNGELS PERXAS

Té 73 anys i és nascuda a una família figuerenca de pare farmacèutic de la Rambla, i mare infermera durant molts anys.

Va estudiar Farmàcia a Barcelona. L’any 1973 va fer-se càrrec de la farmàcia Perxas, i aquest proper 2024, farà 50 anys que hi és al capdavant.

Va ser presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona durant 6 anys, i va col·laborar amb la Creu Roja de Figueres, formant part de la seva Junta Directiva.

Va ser regidora a l’Ajuntament de Figueres, representant a Convergència Democràtica de Catalunya, i va ser cap de llista de CDC a les eleccions municipals de l’any 1999.

També va ser diputat al Parlament (1980-84) en la legislatura que va permetre recuperar l’autogovern de Catalunya.

Professionalment es va dedicar a la compra i venda a l’engròs de fruites i verdures. Anteriorment a fer el pas a la política, va ser vicepresident primer de la Cambra de Comerç, càrrec que va deixar al convertir-se en alcalde de Figueres.

El seu mandat sempre serà recordat per la construcció de les grans infraestructures de la ciutat (Teatre Municipal El Jardí, segon pavelló, reforma del Museu de l’Empordà, nous edificis municipals, creació de l’empresa de serveis FISERSA, polígon industrial del Recinte Firal, construcció de la ronda Sud, l’estadi municipal de Vilatenim i aparcaments soterrats, etc.) i per l’impuls a la figura i l’obra de Salvador Dalí.

Fins el passat 2022, ha estat el president de Càritas Figueres.

Té 39 anys i és nascut a Figueres.

Va cursar estudis d’Administració així com de Gestió del transport i ha dedicat tota la seva vida professional a l’hostaleria dirigint el negoci familiar fundat pels seus pares l’any 1964. El Bar Souini és un restaurant de fires, molt conegut a la província de Girona, ja que participen a la majoria de les Festes Majors gironines.

Sociable innat, treballador incansable, la seva naturalesa empàtica i altruista l’ha conduït des de ben petit a dedicar la seva carrera professional al servei de les persones interactuant-hi directament cara al públic. Aquesta clara vocació l’ha empès a reorientar la seva carrera laboral i adquirir els títols de Resolució de conflictes i Eines de Mediació

Actualment està finalitzant Estudis Superiors d’Integració Social amb l’objectiu de dedicar-se professionalment a fomentar una millora de la qualitat de vida de les persones, i aconseguir un benestar social més equilibrat en els col·lectius més vulnerables.

14 ABRIL - MAIG 2023 ARA TOCA QUE FIGUERES FUNCIONI

ELS CANDIDATS

MARTA PEINADO

Té 41 anys i és mestra d’Educació Primària des de fa 18 anys. Actualment treballa a l’escola Sant Pau de Figueres. Considera que la formació permanent és imprescindible i, per això, a banda de realitzar les formacions al propi centre, està estudiant per obtenir el títol de Guia Montessori, pedagogia en la qual hi creu fermament. Tal i com promou aquest corrent pedagògic, la Marta considera que “per tenir una societat millor, és essencial promoure la cooperació i la solidaritat entre les persones”.

Així doncs, intenta transmetre aquest valor cooperant amb l’AFA de l’escola del seu fill o amb l’Associació de Veïns del Barri de l’Estació, barri on resideix.

És andalusa de sang i figuerenca d’adopció des de fa 34 anys. Li encanta viure i treballar a Figueres i, tot i que és conscient dels molts problemes que pateix, està convençuda que amb esforç aconseguirem tenir una ciutat de la que presumir i sentir-nos orgullosos.

ALBERT OBRADORS

Té 41 anys i és Doctor en Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica per la universitat UAB (BCN) i Yale University (USA).

És especialista en reproducció assistida i genètica.

És soci fundador i copropietari de la clínica de reproducció FIVObradors, ubicada a Figueres, que compta amb 25

treballadors i que ajuda a ser mares i pares tant a pacients de la zona com a d’altres vinguts d’arreu del món (França, Suïssa, EE.UU., etc). L’enorgulleix poder dir que cada 2 dies neix al món 1 nadó gràcies a FIVObradors.

L’Albert és un apassionat de Figueres, va estudiar a La Salle i a l’Institut Deulofeu, i ha format part del Agrupament Escolta Xiprers al Vent (com a nen i com a Cap d’Agrupament). També va participar en els inicis de la Colla Castellera de Figueres.

Viu al centre de la vila i gaudeix en família dels múltiples esdeveniments de la ciutat (teatre, festivals, diades,...).

CARLES MONFORT

Té 44 anys i és graduat per la Universidad de Zaragoza en Tècnic de Producció Musical.

Ha cursat també estudis de Disseny Gràfic (Mòdul de Grau Superior), i ha regentat Casa Monfort durant més de 20 anys, en la qual ha destacat com a especialista en l’àrea de festes i pirotècnia.

L’any 2020 va obrir Rusticbucrecords, un estudi de gravació-factoria musical, on actualment continua treballant en l’àmbit de la música i els espais sonors, combinant aquesta feina, amb la venta de pirotècnia i esdeveniments pirotècnics.

Té 39 anys i és diplomada d’Educació Infantil amb titulació i estudis en Pastoral Educativa.

Treballa de mestra al col·legi de les Escolàpies des de fa quinze anys i també és membre de l’equip directiu de l’escola.

Des de ben jove està vinculada en el món de l’educació en el lleure i el voluntariat social. També va participar en la creació de la Colla Castellera de Figueres

Té 30 anys i és graduada en Arquitectura tècnica. Actualment exerceix de professora de secundària de tecnologia a un institut de la comarca.

Des dels 16 anys que està vinculada amb el món del lleure i l’educació i és membre de diverses entitats de la ciutat que promouen la cultura popular i l’associacionisme.

També forma part de la junta directiva del Centre Recreatiu Empordanès de Vilatenim.

Té 44 anys i és diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat Politècnica de Girona, amb una gran trajectòria en el món de la construcció, l’edificació i l’obra civil. Actualment treballant com a director d’obres de projectes Pluridisciplinars i Urbanístics.

Nascut a Barcelona i amb gran vincle familiar, va arrelar a Figueres des de la infància; Ha tingut un lligam estret amb les associacions de veïns de Figueres i va formar part de la comissió de seguiment del centre penitenciari del Puig de les Basses.

LAIA CAMPOS MIREIA SALA MARC MODOLELL DAVID FRIGOLA ELISABETH RECHES ENRIC SÁNCHEZ

Té 33 anys i es Tècnic d’Emergències Sanitàries.

Actualment treballa a una unitat del Sistema d’Emergències Mèdiques de la ciutat de Figueres i també a la central de coordinació del 061 a Barcelona.

Durant molts anys ha estat vinculat al CRE de Vilatenim, i va col·laborar durant 7 anys amb l’ONG Creu Roja Figueres.

També és activista sindical, i des de fa 4 anys és el delegat sindical de la UGT, al comitè d’empresa de l’Alt Empordà del TSC.

Té 42 anys. Escriptor per vocació, ha publicat diferents novel·les de ficció, des de la ciència ficció fins a la històrica, centrant-se sobretot en l’època contemporània i la futura. Ha presentat les seves obres en diverses ocasions tant a Figueres com en el territori.

Com a professional comptable, des dels últims anys és responsable del control financer d’una assessoria figuerenca, havent passat abans per una de gironina. Va començar en el món laboral co-gestionant el concessionari de cotxes familiar durant 15 anys, passant més tard pel departament comptable d’una empresa alimentària de la comarca i per una fundació tutelar.

Té 52 anys i viu a Figueres. Té estudis de batxillerat i COU.

Professionalment ha treballat a atenció al públic i assessorament en temes tributaris per a complimentar autoliquidacions i declaracions a presentar davant la AEAT (Agencia Estatal de l’Administració Tributarìa). Ha treballat durant més de 20 anys a l’Assessoria Teixidor, a Figueres, i des de 2011 desenvolupa la seva tasca professional a l’empresa Naturissime Premiumsol, en l’àrea de facturació i contabilitat.

És una amant dels animals i porta molts anys fent de voluntària en la defensa del benestar animal, en els darrers anys amb l’Associació SOS MININUS de Figueres.

15 TORNA JORDI MASQUEF ABRIL - MAIG 2023

ARA TOCA QUE FIGUERES FUNCIONI ENTREVISTA A JORDI MASQUEF

Li sap greu si prioritzo l’entrevista a la persona més que al polític?

En absolut. De fet, la política a vegades pot ser un xic avorrida. O més ben dit, la fem avorrida a ulls dels ciutadans per quan no es tracten els temes que realment els preocupen com per exemple arribar a final de mes.

Jordi Masquef té 43 anys. Això vol dir que va néixer el 1980. Quins són els seus primers records d’infantesa?

Doncs els d’una infantesa molt feliç. Em sentia un nen molt estimat i afortunat, i per tant molt agraït a la meva familia. El 1982 hi va haver el Mundial de futbol d’Espanya, el d’en Naranjito. Qui el vaguanyar?

Itàlia, imposant-se a la final a Alemanya, a l’Estadi Santiago Bernabéu. Crec que per 3 a 2. No li sabria dir però els golejadors. El futbol ha estat i és important a la seva vida?

Sí. L’esport en general i el futbol en particular. I la meva passió, anar a veure la Unió Esportiva Figueres. Recordo una temporada al camp del Far i a partir del 1986, a Vilatenim. Era un ritual arribar 10 minuts abans de l’inici del partit per escoltar els acords de l’himne del Figueres mentre sortien els jugadors al Camp. Més tard vaig poder complir el meu somni de jugar en el primer equip a 2B.

De nen col.leccionava cromos de futbolistes?

Sí, oh i tant. També jugava a caniques, a cotxes, etc... I el que amb perspectiva em fa més gràcia és pensar en aquells partits al pati de l’escola, on en un mateix camp s’hi jugaven simultàniament 2 o 3 partits!

Acabava les col.leccions o es quedava sempre a mitges?

Pràcticament les acabava. Però aleshores no hi havia ni fires d’intercanvi de cromos ni les facilitats que hi ha ara per acabar-les.

T’havies d’espavilar amb els companys de classe fent allò tant típic del “tengui” o “no tengui”. El que estava clar és que no podies demanar il.limitadament als pares que compressin cromos. De petit ja me van intentar inculcar la ideia d’administrar bé.

A quina escola va anar?

A les Escolàpies.

Està content de l’elecció que van fer els seus pares (d’escola, parlo)?

Sí, molt. Tinc molt bon record de l’escola, dels mestres i dels companys. De fet, ara tenim un grup de whatsapp els que vam fer vuitè d’EGB, i tot i que només ens hem vist un cop des d’alshores, el grup és molt actiu.

Vostè és un dels Masquef de l’Hotel España, una nissaga farcida de personatges que no deixen indiferent...

Jaja!! No! Gens indiferent! Començant pel besavi Paco, un gran hosteler i persona molt estimada a Figueres. De fet, l’Hotel España era l’hotel on s’hospedaven la major part de viatjants; seguint per l’avi Pere, que va ser regidor amb l’Alcalde Pere Giró. I continuant amb el meu pare, un amant de les bicicletes i els ocells!

Viure en un hotel era divertit o més aviat un pal?

Viure en el mateix edifici on tens el negoci fa que no puguis desconnectar mai de la feina i per tant la familia anava de bòlit!

Però per altra banda sempre hi havia gent i a mi, com que ja de petit no em costava gens relacionar-m’hi, doncs cada dia era com una aventura, també amb gent que no coneixia de res però que estava allotjada a l’Hotel.

Jordi Masquef parla sovint dels seus pares, en Paco i la Pepi. Ho fa de manera espontània, públicament, sense vergonya malentesa. Què els deu?

Sense cap vergonya. Al contrari, amb molt orgull. Jo sempre deia que mentre alguns dels meus amics, en època adolescent no els hi agradava que els veiessin amb els seus pares, jo me’n sentia molt orgullós. Recordo fins i tot que un cop, ja a la Universitat, vaig convidar a la meva mare darrera la barra de les barraques, a Fires de Girona. Repeteixo: molt orgullós dels pares que tinc a qui els hi dec qui sóc jo ara. Segueixo. Em talla a on cregui que m’ha de tallar, si vaig massa lluny. Vostè té parella. Quin és el rol que vostè espera de la parella d’algú que està cridat a passarse el dia fora de casa, en reunions i viatges, i clavat al telèfon?

En relació a aquesta pregunta el que li puc contestar és que pobreta, té molta paciència. La sort és que ella ja em va conèixer així, amb aquesta “tara”! a vegades m’intento posar a la seva pell i ha de ser dur.

M’equivoco si dic que a casa d’en Jordi Masquef són quatre. Perquè hi ha el gat, no?

No! Des de fa tres mesos som 5! Per què hem adoptat un altre gat. Vam veure un anunci penjat en una botiga d’animals, on una senyora gran, que havia estat internada en una residència, no es podia fer càrrec del gat. Estem encantats de tenir un nou membre a la familia, en Grey, un British Short Hair de 7 quilos!

A part de la política, què fa professionalment en Jordi Masquef?

Doncs abans d’entrar en política era advocat i assessor fiscal. Ara mateix, apart de la politica, continuo donant classes a ESADE, en el grau d’Administració i direcció d’empreses (des de ja fa 13 anys) i acabo de ser nomenat funcionari de carrera del cos de gestors tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya, el que abans es coneixia com a sots-inspector d’hisenda.

És estrany veure casos com el seu, no?

Si, suposo, però hauria de ser la regla general. El pas per la política ha de ser circumstancial. Un ve a fer un servei públic però després ha de tornar a la seva feina. El que no pot ser és que la gent faci de la política el seu “modus vivendi”. Aleshores veus casos de polítics que s’eternitzen en el càrrec i això no és bó per la salut d’un sistema plural i democràtic. Hi ha d’haver sàbia nova!

Uf, sots-inspector d’Hisenda... Això sona cru (si em permet la conyeta)... Cert, sona cru, però crec fermament que aquesta és el camí a seguir. M’explico: tothom, sense excepció, ha de contribuir en la justa mesura en les despeses públiques (educació, sanitat, pagament de pensions, etc...) i no podem permetre que hi

hagi qui vulgui defraudar i per extensió no contribuir al sistema. Hem de ser solidaris.

Què llegeix?

Llegeixo molta premsa escrita: intento llegir diaris de diferents corrents per veure com de diferent poden arribar a tractar una mateixa notícia. En quan a lectura pura i dura, ara m’enganxa llegint dos llibres que he de presentar, com són “el sender litoral de la costa brava”, que és una guía viatgera i “Mindfullsex” de la doctora i amiga Emma Ribas, que crec que tindrà gran èxit aquest Sant Jordi. Què escolta?

A mi m’agrada la música pop, la dels anys 80 i 90. A nivell internacional sempre m’ha agradat Queen. I també m’encanta la música de “la movida”. Vaig viure durant més d’un any a Madrid, i encara quan hi torno per feina, intento anar al Penta, que és un bar al barri de Malasaña on hi ha referències a aquest moviment dels anys 80. És el bar de l’Antonio Vega i la “Chica de ayer”.

Què menja?

Sóc molt bàsic. M’agrada el menú infantil: pasta i carn empanada. Però he de reconèixer que la Marta m’ha refinat molt i ara menjo japonés i tot! També el càrrec com a Vicepresident del Patronat de Turisme fa que hagi de menjar de tot. Dins meu penso: Jordi, has de guardar la “compostura”, i al final del sopar penso: ostres, realment estava deliciós.

Què practica?

Tota classe d’esport. El dimecres no pot faltar el partit al Gol Sud. I els dissabtes intento sortir amb bici de carretera. La bici, tot i que m’agrada, la he introduït per obligació, per què els genolls ja els tinc una mica atrotinats i necessitava fer un esport amb menys impacte.

Quants amics té?

Amics els puc comptar amb els dits d’una mà. Coneguts i saludats molts. El pas per la oposició també m’ha fet veure amb qui realment pots confiar. Jo sempre explico la teoria dels Donetes. Quan ets Alcalde, et surten els amics fins i tot de sota les pedres, com a l’anunci dels Donetes. Ara bé, quan venen maldades, la cosa ja canvia....

I enemics?

Doncs em sento una persona estimada i per tant, d’enemics els justos. He de dir també que algú no em pot filar, però in-

comprensiblement, sense raó aparent. Què li sembla si parlem una mica de Figueres i de política local?

Endavant.

Completi la frase, si us plau: Jordi Masquef vol ser alcalde perquè...

Vol millorar la vida dels figuerencs i les figuerenques i per tant fer de Figueres una ciutat on s’hi visqui bé i la gent s’hi guanyi bé la vida. Una ciutat de la qual els seus habitants se’n sentin orgullosos i presumeixin de ser de Figueres.

Segueixi completant: Figueres necessita com la llum del dia...

Millorar els nivells de seguretat i neteja per convertir-la en una ciutat molt més amable. I també necessita de grans acords de ciutat per d’una vegada per totes desencallar temes que considerem estratègics de ciutat (Castell, Casino Menestral, infraestructures, Sala Edison, entre altres).

L’equip de candidatura que ha format li inspira...

Confiança, credibilitat, professionalitat i especialització. El vot té un alt component irracional, basat en la confiança, i la gent confia en aquella gent que creu que realment pot fer bé les coses. I crec que aquests podem ser nosaltres.

Se m’ha acabat la inspiració. Pregunta lapidària per acabar (pensi bé el que respondrà abans de fer-ho): El més votat hauria de ser sempre qui governa?

Algú pensarà que la meva resposta és ventatjosa o simplement oportunista, sobretot arran del que em va succeir el 2019, però ho he repetit en nombroses ocasions: els que governen ho fan de manera legítima (tots sabíem les normes abans de jugar) tot i que poc ètica. I parlo de poc ètica per què alguns han traït els seus principis o postulats amb l’objectiu de governar a qualsevol preu. I el resultat és el que hem vist aquests 4 anys. Miri, Figueres no necessita ni es mereix més invents, el 28 de maig cal una clara majoria que permeti governar i afrontar els reptes que tenim, per això cal un vot útil que eviti un nou pacte quadripartit, i els únics que podem evitar-ho som Junts per Figueres.

Moltes gràcies. I molta sort. Periodista Josep Adolf Estrader
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.