PROGRAMA ELECTORAL JUNTS PER FIGUERES 2023

Page 1

ARA TOCA QUE FIGUERES FUNCIONI

JUNTS PER FIGUERES / 2023

PROGRAMA ELECTORAL TORNA JORDI MASQUEF

ARA TOCA VALORS TORNA JORDI MASQUEF

PROGRAMA ELECTORAL

JUNTS PER FIGUERES / 2023

ÍNDEX

1 MÉS CÍVICA I SEGURA

2 MÉS NETA I ENDREÇADA

3 MÉS SOSTENIBLE I RESPONSABLE

4 MÉS EMPRENEDORA I REFERENT

5 MÉS TURÍSTICA I COMERCIAL

6 MÉS COHESIONADA I EDUCADORA

7 MÉS ACOLLIDORA I D’OPORTUNITATS

8 MÉS CULTA I OBERTA

9 MÉS ORGULLOSA I PROPERA

9b MÉS PROTECCIÓ ALS ANIMALS

10 LA FIGUERES DEL 2040

TORNA JORDI MASQUEF

1 MÉS CÍVICA I SEGURA

• Aposta per la convivència, el civisme i les polítiques de seguretat com a motor de la qualitat de la vida ciutadana

• Tolerància zero amb l’incivisme per millorar la qualitat de vida dels figuerencs

• Dotar de més recursos humans i materials la Guàrdia Urbana

• Ampliar el sistema de videvigilància i l’ús de les noves tecnologies

Cal ampliar el cos de la Guàrdia Urbana en tots els àmbits:

▪ Administrativament, amb més recursos per poder tramitar les sancions.

▪ Ampliar progressivament la plantilla de la Guàrdia Urbana amb l’objectiu d’arribar a 100 agents. Especialització del cos per unitats operatives, amb una persona especialitzada en mediació de conflictes.

▪ Creació d’una plantilla d’agents auxiliars de mobilitat per assumir l’ordenació, regulació i vigilància del trànsit i, per tant, facilitar que els agents de la Guàrdia Urbana es destinin a altres prioritats

▪ Potenciació de la unitat canina per a la detecció de tràfic i consum de drogues

▪ Ampliar els sectors de videovigilància ciutadana en els principals punts estratègics de la ciutat: plaça Estació, Rambla, entorn Museu Dalí, Parc de les Aigües, centre històric i eixos comercials.

▪ Càmeres amb detector de matrícula als principals accessos rodats a la ciutat connectades a les bases de dades de tots els cossos policials. En un futur aquest mètode

caldria ampliar-lo a tots els accessos per evitar corredors delinqüencials d’entrada i sortida.

▪ Dron de vigilància policial i control de grans esdeveniments.

▪ Reforç del pla de xoc contra l’incivisme i la inseguretat. Més patrullatge a peu i aplicació estricta de les ordenances municipals de civisme i convivència.

▪ Millora i ampliació en la qualitat i la quantitat de l’enllumenat públic de tota la ciutat amb la implantació progressiva de la nova lluminària led per millorar la il·luminació dels carrers i places i millorar la percepció de seguretat.

▪ Redacció del Pla director de de seguretat integral de la ciutat de Figueres 2024 – 2030

▪ Cal prevenir la inseguretat mitjançant un disseny urbanístic obert dels diferents espais públics.

2 Programa
Junts per Figueres
Electoral

▪ Intensificar la col·laboració amb el Departament d’Interior per aconseguir una ampliació de la plantilla i dels recursos dels Mossos d’Esquadra destinats a la ciutat fins aconseguir la creació de la regió policial Girona Nord, amb seu a Figueres, reclamada aquest mandat per part de tots els grups municipals

▪ Unificació de les competències de Seguretat i Mobilitat mitjançant la creació d’una unitat especialitzada en aquestes matèries i ben dotada de recursos econòmics i humans.

▪ Facilitar i incentivar que tant Mossos d’Esquadra com altres cossos policials que actuïn a la ciutat puguin denunciar, en situacions extremes, infraccions de trànsit, ordenances o incivisme.

▪ Estudiar la creació d’una base de dades obligatòria d’ADN d’animals de companyia per poder sancionar a aquells propietaris que incompleixin les ordenances de civisme i convivència.

3 Programa
Junts per Figueres
Electoral

2 MÉS NETA I ENDREÇADA

• Excel·lència en la qualitat urbana, relacionada amb els serveis municipals, l’urbanisme, la neteja i el transport públic.

• L’obra pública i l’urbanisme han de donar resposta a aspectes relacionats amb l’activitat residencial, econòmica i de la mobilitat de cada sector.

• El planejament urbanístic com a eina clau de transformació estructural i social.

• Un sistema de neteja i recollida de residus eficient i eficaç: una necessitat, una obligació.

• Planificació transversal de les obres públiques per aconseguir un urbanisme coherent, útil i estètic per fer una ciutat més amable per a tothom.

▪ Desplegarem i implantarem al 100% el nou sistema de recollida de residus i neteja renovant tots els contenidors, les papereres i la maquinària.

▪ Renovarem els serveis de l’enllumenat públic, parcs i jardins per adaptar-los a les necessitats actuals de la ciutat.

▪ Renovarem el servei de manteniment de parcs infantils de tota la ciutat, tot invertint en la seva millora i construint-ne fins a set de nous: Horta Capallera - Olivar Gran - Parc Sol - Juncària - Bon Pastor - Parc Bosc - Marca de l’Ham. Especial atenció al manteniment i millora del Parc Bosc Municipal.

▪ Renovarem el mobiliari urbà: funcionalitat, perdurabilitat i rendibilitat per cuidar la qualitat dels espais públics.

▪ Pla de subvencions anual per a la millora de façanes, accessibilitat i eficiència dels immobles del centre.

▪ Més control sobre l’ornat públic, la publicitat, l’ocupació de la via pública i les terrasses. Amb la nova ordenança de terrasses, ens

dotarem de més recursos humans per impulsar el control i la inspecció eficaç i eficient a fi que es compleixi, i es tingui cura i respecte de l’espai públic, les cartelleries, la publicitat, els rètols i altres elements.

▪ Inversió per fer front a un Pla de renovació del mobiliari urbà degradat i obsolet com a element de la qualitat urbana que tots volem, fent-lo més funcional, perdurable i estètic

▪ Ampliar la brigada municipal per fer un manteniment de la ciutat molt més ràpid i efectiu, cuidant els detalls i evitant la degradació de l’espai públic.

▪ Inversió que ha de finançar el Pla de manteniment dels equipaments municipals

▪ Subvencions que afavoreixin i impulsin la millora i reforma dels immobles particulars en diverses zones de la ciutat (centre i barris) així com l’obertura d’establiments comercials

▪ Millora concreta de la qualitat urbana en places i espais públics: plaça de Bàscara, plaça Víctor Català, espais públics entre immobles dels barris de l’Horta Capallera,

4 Programa Electoral Junts per Figueres

l’Eixample i del Juncària i Parc Bosc, entre d’altres

▪ Obertura dels jardins públics de l’auditori dels Caputxins, amb preservació i posada en valor de la muralla carlina.

▪ Pla de xoc consistent en l’adaptació de 50 punts crítics per a invidents i persones amb capacitats limitades (passos de vianants, adaptació de voreres) als barris de la ciutat

▪ Política activa d’instal·lació d’escultures a l’espai públic, com a generador de valor de l’entorn urbà i com a atractiu turístic.

▪ Implantació de sistemes de regulació sense pilones d’accés al trànsit de determinats

carrers o àmbits de la ciutat que mereixin ser pacificades.

▪ Executarem o iniciarem la tramitació de projectes de gran transformació urbana:

o Urbanització del carrer Lasauca

o Urbanització del carrer Ample

o Urbanització de l’eix comercial Caamaño- Blanch-plaça Palmera

o Projecte i inici urbanització de l’eix AVE-centre ciutat com a gran repte de futur: carrer Avinyonet / carrer Pep Ventura.

5 Programa
Junts per Figueres
Electoral

3 MÉS SOSTENIBLE I RESPONSABLE

• Fer de Figueres una ciutat amable i acollidora per als residents i per els visitants, amb polítiques clares de sostenibilitat, i una revisió en profunditat de la mobilitat urbana.

• Millorar la mobilitat amb sentit comú i consens, entenent-la com un element transversal que s’ha de tenir en compte des de totes les àrees que afecten l’espai públic.

• Garantir l’aparcament gratuït als principals accessos de la ciutat, a fi d’optimitzar el nombre de vehicles al centre de la ciutat.

• Convertir la lluita contra el canvi climàtic en un element transversal a tota l’acció de govern, d’acord amb els criteris aprovat per l’Agenda Urbana F30

▪ Hores gratuïtes d’aparcament a les zones blaves i verdes vinculades a una experiència de compra a la ciutat

▪ Continuïtat dels plans d’asfaltatge per millorar cada any més carrers i voreres

▪ Desplegament de la Targeta de Mobilitat de Figueres, que unifica el pagament del bus, la zona verda i blava i la identificació per als carregadors de vehicles elèctrics

▪ Redefinició i optimització de les línies de transport públic i la ubicació de les parades en coordinació amb el nou Pla de mobilitat urbana de Figueres.

▪ Continuació de la renovació de la flota de busos amb vehicles més eficients i adaptats a la ciutat

▪ Creació d’una àrea de mobilitat dotada dels recursos humans i tècnics necessaris

▪ Implantació de la senyalització física digital i en línia de tots els aparcaments de proximitat de la ciutat amb informació dels minuts a peu del centre, en coordinació amb els pàrquings privats o en concessió de la ciutat.

▪ Implantació i posada en funcionament dels rètols digitals informatius a les principals portes d’entrada a la ciutat indicant a temps real el nombre de places d’aparcament públiques, en concessió i privades disponibles en cada moment.

▪ Rependre la implantació del pla d’aparcaments de proximitat que encercli el centre d’aparcaments gratuïts a menys de 10 minuts a peu del centre: Presó vella (110 places), Estació vella (150 places), Els Fossos (200 places) i explorar possibilitats en altres espais com la Plaça El·líptica, el sector Riera/Estació TAV i l’avinguda Perpinyà.

▪ Cercar i crear bosses d’aparcaments per a veïns en sectors de molta densitat que espongin l’aparcament lliure a la via pública.

6 Programa Electoral Junts per Figueres

o Càrrega i descàrrega: continuar el desplegament del canvi horari de càrrega i descàrrega per alliberar els punts a les 18h a tota la ciutat.

o Implantar un projecte de repartiment de mercaderies urbanes àgil habilitant zones on descarregar grans camions i repartint en petits vehicles les mercaderies que entren a la ciutat. D’aquesta manera es facilita el repartiment i es redueix el nombre de vehicles pesats que accedeixen al centre.

▪ Redactar un pla local de lluita contra el canvi climàtic a partir dels paràmetres que estableix la llei de canvi climàtic de la Generalitat, complementat per la redacció d’una auditoria que permeti millorar l’estalvi energètic i d’aigua als edificis i instal·lacions de titularitat municipal.

▪ Cal fomentar l’economia circular a nivell municipal i sensibilitzar els figuerencs en aquesta àmbits que aplega les conegudes tres “R”: reduir, reutilitzar i reciclar.

▪ Continuar amb la creació d’espais per al carril bici, ampliant el seu traçat a partir d’uns criteris de coherència i donant continuïtat a les rutes ja existents.

o Implementació i controls estricte d’una normativa municipal de circulació viària per a patinets elèctrics i bicicletes, establint programes de formació adreçats als joves sobre la mobilitat a la ciutat.

▪ Promoure l’ús de la bicicleta i dels transports sostenibles, garantint espais d’estacionament, estudiant la possibilitat de disposar d’un servei de lloguer de bicicletes.

7 Programa
Junts
Electoral
per Figueres

4 MÉS EMPRENEDORA I REFERENT

• Potenciar un nou tipus d’indústria, desenvolupar el sector logístic i anar cap a un sector terciari més avançat. Donar un impuls al desenvolupament del Logis Empordà, per part de la Generalitat.

• Crear un nou pol industrial, amb parc tecnològic i fomentar la instal·lació de nova indústria a Figueres en aquest àmbit.

• Avançar cap a un canvi de model productiu. En aquest sentit és important poder avançar cap a una estructura econòmica més diversificada, més equilibrada i de més valor afegit.

• Treballar conjuntament amb el sector privat implementant un lideratge publico-privat per afrontar els plans per a la Figueres del 2030, amb amplis consensos i estratègies ben definides.

• Afavorir que les persones emprenedores puguin desenvolupar el seu projecte a la ciutat, potenciant que les empreses s’adaptin a les transformacions del mercat i l’entorn, i acompanyant-les amb suports econòmics i facilitats de gestió.

• Atraure talent. Per això és condició bàsica tenir un entorn amb gent preparada, impulsar la connectivitat digital i potenciar les iniciatives digitals que no requereixin grans inversions.

▪ “Figueres – Empordà – Catalunya –Europa” com a eix base de treball. Hem de potenciar les relacions transfrontereres, amb la Catalunya Nord, apostant per l’ensenyament del francès a la comarca i per la interrelació entre els dos territoris.

▪ Potenciarem el Figueres Talent, les fires d’ocupació, la innovació i l’emprenedoria.

▪ Crearem un instrument territorial que involucri els sectors empresarial, l’administració, la universitat i l’àmbit educatiu per fomentar l’emprenedoria des de la secundària fins als cicles formatius, i facilitarem la incorporació de joves estudiants de la ciutat a empreses locals, com a pas previ a la seva carrera professional i amb l’objectiu de retenir talent.

▪ Implantarem un programa d’ajuts a les empreses per retenir talent local amb la contractació dels joves acabats de graduar que tinguin un millor expedient acadèmic.

▪ Impulsarem el centre d’incubació empresarial, seguint amb el foment de l’acompanyament als emprenedors, l’Observatori Econòmic i els fons d’ajut als autònoms.

▪ Crearem un programa de captació d’inversions empresarials, seguint el Pla estratègic de promoció econòmica de l’Alt Empordà que es vehicularà a través de l’Oficina Figueres Activa que tindrà com a prioritat la captació de nova indústria neta i sostenible així com totes aquelles inversions destinades a millorar l’objectiu de diversificar l’economia de la ciutat.

8 Programa Electoral Junts per Figueres

5 MÉS TURÍSTICA I COMERCIAL

• Creiem en un model de ciutat turística, comercial i cultural, basat en la qualitat i l’excel·lència.

• L’Alt Empordà en general i Figueres en particular han de seguir avançant en un nou model turístic que aposta per la qualitat, però que també millori les condicions laborals del sector per tal de combatre la precarització.

• Figueres és el centre comercial a cel obert més gran del nord de Catalunya, i per tant ha d’atraure públic d’altres poblacions, i a l’hora de beneficiar-se del turisme, la promoció de la ciutat és bàsica per impulsar el seu comerç.

• Figueres ha de convertir els comerços de la ciutat en referents de compra, cal atraure visitants de proximitat que visquin a Figueres una experiència de compra única i diferent. Cal apostar per la millora continuada dels comerços tradicionals de la ciutat, amb botigues d’autor, combinades amb cadenes i franquícies de qualitat, que ofereixin una combinació comercial potent, i unes experiències de compra atractives.

▪ Crearem l’Agència de Comerç i Turisme, amb l’objectiu de potenciar comercialment i turísticament Figueres amb nous objectius, un ens publico-privat, amb la participació de les entitats i l’empresariat dels dos sectors i les administracions públiques per treballar tots en la mateixa direcció.

▪ Promourem la implantació de noves activitats comercials a la ciutat, per tal de diversificar l’oferta de serveis i generar el major nombre de llocs de treball possible.

▪ Incrementarem l’atractiu dels eixos comercials, cosa que és vital per fer viure al visitant una experiència única i diferent.

▪ Afavorirem la implantació i consolidació del teixit comercial de caràcter tradicional,

familiar i de petit format, afavorint la qualitat de façanes, rètols i mobiliari.

▪ Generarem, periòdicament, activitats a l’espai públic, com actuacions de gegants, castellers, grallers, dansa, art al carrer, activitats gastronòmiques, música al carrer, a banda dels grans esdeveniments anuals; tot plegat per incrementar l’atractiu de la ciutat.

▪ Exercirem la capitalitat de l’Empordà com a territori de destí turístic, cultural, comercial i empresarial de primer nivell.

▪ Consolidarem Figueres com a ciutat de grans esdeveniments que atrauen públic d’arreu i ens posicionen com a destí de qualitat.

▪ Desenvoluparem accions de promoció de la ciutat, ampliant els punts d’interès turístic i comercial amb noves sinèrgies a l’entorn de la figura de Salvador Dalí.

▪ Crearem productes turístics nous i millorarem els actuals.

9 Programa Electoral Junts per Figueres

▪ Impulsarem l’oferta d’aparcament d’autocaravanes per a l’estacionament i amb serveis per a la pernoctació.

▪ Participarem en les principals fires del sector i farem promoció conjunta amb el Patronat de Turisme Costa Brava-Pirineus de Girona.

▪ Potenciarem la marca EMPORDÀ conjuntament amb el Consell Comarcal.

▪ Recuperarem la capitalitat comarcal i incidirem en campanyes adreçades als empordanesos per tal de recuperar el costum de venir a Figueres els dies de mercat per fer compres i gestions.

▪ Desenvoluparem un APEU a la zona centre de la ciutat, amb la participació de més de 400 comerços, amb l’objectiu de tornar a ser un referent de país.

▪ Impulsarem la ciutat de Figueres com a centre de pernoctacions com a centre de visita dels diferents atractius turístics del territori que ens envolta.

▪ Desenvoluparem polítiques de desestacionalització turística per tal d’atreure visitants en temporada baixa.

10 Programa Electoral Junts per Figueres

6 MÉS COHESIONADA I EDUCADORA

Fer de l’educació un dels principals eixos vertebradors de l’acció de govern

• Promoure un Pacte Educatiu de Ciutat fonamentat en la inclusió, la cohesió, l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

• Trobar les sinèrgies necessàries amb el Departament d’Educació per treballar conjuntament per fer de Figueres una ciutat referent en l’àmbit educatiu.

• Treballar estretament amb les direccions de tots els centres educatius de la ciutat per conèixer i donar resposta a les seves necessitats i inquietuds.

▪ Treballar conjuntament amb els centres educatius de secundària per a aconseguir ampliar l’oferta de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Cicles Formatius de Grau Superior de la ciutat, i donar així resposta a les necessitats actuals i futures del sector empresarial del conjunt de la comarca.

▪ Impulsar programes formatius municipals i col·laborar amb les empreses per consolidar Figueres com a Ciutat dels Oficis.

▪ Potenciar un Pla d’Absentisme Local que redueixi i eviti l’abandonament prematur dels estudis.

▪ Desenvolupar programes de formació integrals que possibilitin l’aprenentatge i l’educació al llarg de tota la vida, des dels espais familiars a la formació d’adults.

▪ Valoritzar la taca de les Llars d’Infants i de l’Escola d’Adults, eines imprescindibles d’equitat i inclusió.

▪ Donar un impuls al Pla Educatiu d’Entorn Municipal perquè es converteixi en una vertadera eina de cohesió social.

▪ Posar en valor el Consell Escolar Municipal com a òrgan consultiu i espai de trobada del conjunt de la comunitat educativa.

▪ Impulsar els espais de representació d’infants i joves: Consell Municipal d’Infants i Consell de Joventut.

▪ Dotar l’Àrea d’Educació del personal tècnic necessari per tal d’equiparar-la amb la de ciutats similars en nombre d’habitants i necessitats.

▪ Seguir treballant amb el Departament d’Universitats i Recerca per a aconseguir dotar a Figueres d’estudis universitaris.

▪ Continuar invertint 300.000 euros anuals en els centres educatius de titularitat municipal.

▪ Ampliar el nombre de beques i premis per fomentar l’excel·lència i la superació de l’alumnat que és de Figueres i/o estudia a Figueres.

▪ Fomentar programes de formació per a persones adultes.

11 Programa Electoral Junts per Figueres

▪ Potenciar projectes que fomentin la cultura en el seu sentit més ampli entre els infants i joves de la ciutat, i consolidar els ja existents (ConArte )

▪ Construir la segona biblioteca amb un model cooperador, participatiu i innovador que impulsi la mediateca i que uneixi els arxius comarcal i local. Aquest equipament tindrà una funció cultural i educativa.

▪ Continuar treballant per crear un Conservatori de música amb vocació comarcal.

▪ Desenvolupar el programa Invulnerable dirigit a infants i famílies de màxima vulnerabilitat que fomenta l’activitat física i l’esport per a contribuir al desenvolupament social i col·lectiu.

▪ Incrementar l’oferta de casals esportius i de lleure i promoure camps de treball.

▪ Dotar Figueres dels equipaments esportius necessaris per una ciutat moderna que estigui a l’alçada del seu paper de capital de

comarca, en el ben entès que posem atenció en l’esport de competició i en l’activitat física adreçada a tota la població

▪ Millorar les instal·lacions esportives existents prioritzant l’Estadi Albert Gurt i la piscina municipal.

▪ Construir un tercer pavelló esportiu i una nova piscina climatitzada municipal.

▪ Treballar conjuntament amb associacions i clubs esportius de la ciutat en la promoció del teixit esportiu de base, oferint-los estructura i recursos per a les seves activitats.

▪ Vetllar perquè els joves esportistes puguin formar-se en les seves respectives disciplines a la ciutat, apropant-los a la seva realitat competitiva

▪ Apostar per una forma de gestió de l’esport més oberta i accessible, integrada amb la xarxa esportiva comarcal i oberta al mercat internacional per fer de Figueres també una destinació de turisme esportiu

12
Junts per
Programa Electoral
Figueres

7 MÉS ACOLLIDORA I D’OPORTUNITATS

• L’impuls de l’educació i de l’economia ha de revertir en una millora de les condicions socials de la majoria de figuerencs i figuerenques, i ha de disminuir notablement els índexs de pobresa i d’exclusió social.

• Les polítiques socials de la ciutat han de passar per l’atenció immediata i garantida de les situacions urgents.

• S’han de crear noves oportunitats per als joves en l’àmbit de l’ocupació, aconseguint que no marxin de la ciutat a buscar feina.

• Cal treballar per millorar el funcionament i l’eficiència dels serveis socials i potenciar les polítiques de coresponsabilitat i de lluita contra la cronificació dels problemes socials.

• S’ha de treballar per uns serveis a la ciutadania en què les persones no s’adaptin a rebre ajudes, sinó que aquestes ajudes serveixin per fer-les de nou partícips de la nostra societat.

▪ Modificar el paràmetre d’ajuts socials per posar fi a la ‘cultura del subsidi’ i incorporar criteris de drets i deures.

▪ Impulsar la creació d’un centre d’atenció per a joves al Mas Torrent que inclou un espai formatiu i un espai cultural i de co-creació, afegint a la part d’espai formatiu la franja d’atenció a joves d’entre 14-16 anys entenent que es troben en edat escolar obligatòria i que per tant els recursos hauran de ser en aquest context. L’espai també ha de servir com a centre cívic de la zona.

▪ Promoure nous projectes de responsabilitat social i programes de seguiment extern i de complementarietat per tal de garantir que les accions desenvolupades culminin positivament.

▪ Aval públic del 80% de la hipoteca als joves figuerencs de menys de 35 anys que comprin i estableixin el seu primer habitatge a Figueres. (Límit preu habitatge 200.000€).

▪ Pla d’actuacions per normalitzar la vida ciutadana per a totes aquelles persones amb diferents tipologies de discapacitat

▪ Crear parcs infantils adaptats i personalitzar els parcs infantils per edats, amb una millora de les indicacions informatives sobre equipaments adaptats

▪ Desenvolupar una acció socioeducativa global, adreçada als segments de població més vulnerables, que complementi la tasca realitzada des de les escoles i instituts, tant pel que fa als alumnes com a les seves famílies.

▪ Fomentar el voluntariat en tots els segments d’edats, especialment entre les persones recent jubilades que encara poden aportar molt coneixement i prestacions a la societat.

▪ El curs d’acollida als nouvinguts serà obligatori per a totes aquelles persones que

13 Programa Electoral Junts per Figueres

vulguin rebre suport o ajudes des dels Serveis Socials.

▪ Promoure accions de voluntariat per tal de fer de tutor o de padrí als nouvinguts (a l’estil del Voluntariat per la Llengua).

▪ Desenvolupar una segona fase del projecte sociosanitari (Pol de Salut) que generi valor i economia a la ciutat, a través de la Fundació Salut Empordà, on es promouen programes i accions d’innovació tecnològica i social. A través de l’Institut de Recerca Glòria Compte es proposa treballar en temes de dieta mediterrània amb l’objectiu d’aconseguir una càtedra universitària.

▪ Les polítiques d’atenció a la gent gran han de ser prioritàries en la gestió del dia a dia de govern de la ciutat. Cal estar molt amatents

a les noves necessitats d’aquest segment de la població en tots els seus àmbits, des de la cultura, la formació i el lleure fins a la salut i l’atenció social. L’Ajuntament tindrà una conselleria específica de Gent Gran.

▪ Promoure amb la Fundació Salut Empordà i la Generalitat la construcció definitiva de la nova residència geriàtrica al sector Fages de Climent.

▪ Tramitar la declaració d’Hospital Universitari per a l’Hospital de Figueres.

▪ Establir una seu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a la ciutat i potenciar la seu de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

14
Junts
Programa Electoral
per Figueres

8 MÉS CULTA I OBERTA

• Les principals línies estratègiques de futur passen per completar el mapa d’equipaments, crear nous públics i fomentar la cultura com a projecció de la ciutat.

• Potenciar i difondre el talent creatiu de la ciutat.

• Conservar i projectar la memòria històrica i el patrimoni de la ciutat.

• Implementar un model de cultura compromès amb la llengua catalana i el país.

▪ Ple suport a la Casa Natal de Salvador Dalí com a equipament cultural i recurs turístic Posar en valor les escultures de l’artista distribuïdes per la ciutat per tal de configurar un parc escultòric dalinià fixat a través d’un ruta.

▪ Cercar nous espais de col·laboració amb la Fundació Gala-Dalí amb la finalitat d’organitzar activitats i projectes que tinguin lloc a Figueres i a aportin noves visions del pintor relacionades amb Catalunya i l’Empordà

▪ Potenciar la ciutat com a seu de grans esdeveniments culturals, d’oci i lleure com el festival Acústica, la Mostra del Vi, el Festival Còmic, els Tastets Surrealistes...

▪ Consolidar les inversions de millora al Museu de l’Empordà per a la seva dinamització com a focus cultural, amb l’objectiu posat a recuperar el seu rol comarcal.

▪ Complementar el pla de millores estructurals al Teatre Municipal El Jardí

▪ Desencallar l’acabament de les obres de la seu històrica del Casino Menestral.

▪ Unificar els arxius municipal i comarcal en el marc d’execució del projecte de construcció de la segona biblioteca.

▪ Crear l’Institut de Cultura de Figueres.

▪ Noves accions per fomentar hàbits culturals entre els joves i altres sectors socials de la ciutat potenciant la captació de nous públics, també l’escolar. Fomentar l’accés a concerts i representacions teatrals amb un nou programa de descomptes.

▪ Fomentar la cultura com a element de projecció exterior de la ciutat en l’àmbit comarcal i nacional (Dalí, festivals, turisme cultural).

▪ Revisar els elements del patrimoni Memorial de la Guerra Civil. Dins la política de conservació projecció de la memòria històrica de la ciutat cal habilitar un espai on s’expliqui aquest passat, entenent que el castell de Sant Ferran hauria de ser un eix vertebrador d’aquesta actuació coordinada amb el Museu de l’Empordà

▪ Millora i creació de la senyalització d’elements patrimonials i històrics a cases, carrers i places de la ciutat, vinculant-los a la creació d’itineraris temàtics.

15
Junts per
Programa Electoral
Figueres

▪ Habilitar un espai per fer exposicions al convent dels Caputxins.

▪ Promoure fires o altres activitats adreçades a artistes en actiu, per tal que l’art contemporani sigui present a la ciutat. Potenciar la Jove Creació Europea

▪ Millorar la política editorial i de publicacions (llibres, agenda cultural i revista municipal) i crear nous espais de col·laboració amb les editorials locals i comarcals.

▪ Consolidar el projecte Figueres Cultura de promoció i difusió per mitjans digitals de les activitats culturals municipals i de totes les entitats ciutadanes.

▪ Dotar d’un espai o magatzem públic les entitats de la ciutat perquè hi puguin guardar

material i promoure la creació mancomunada d’un centre de recursos.

▪ Construir un nou centre polivalent a Vilatenim.

▪ Potenciar la cultural popular en el sentit més ampli, per tal de donar suport a les entitats i complementar l’oferta cultural de la ciutat al llarg de l’any amb l’organitzat de festivals i trobades.

▪ Fomentar l’ensenyament de la sardana a les escoles i potenciar la música de cobla, reivindicant el paper de Figueres com a ciutat sardanista.

▪ Creació del costumari figuerenc i revisió del catàleg de patrimoni immaterial de la ciutat.

16
Junts
Programa Electoral
per Figueres

9 MÉS ORGULLOSA I PROPERA

• Modernitzar i promoure la relació entre l’administració i la ciutadania perquè l’Ajuntament sigui més proper i eficient.

• Simplificar i acostar l’administració a la ciutadania. Impulsa la transició digital.

• Afavorir l’orgull figuerenc i el sentiment de pertinença a la ciutat, aprofitant la celebració el 2025 dels 150 anys de la concessió del títol de ciutat.

▪ Crear el carnet de ‘figuerenc/ca’ que tindran tots els ciutadans, tant en format físic com digital, per accedir a una cartera de serveis municipals que inclourà descomptes als equipaments culturals i cívics i que haurà d’evolucionar cap a una identitat digital per a tots els tràmits i la relació amb l’administració.

▪ Xarxa de WIFI pública limitada a consulta sense descàrregues, amb l’objectiu de disminuir la bretxa digital.

▪ Implantar la carpeta ciutadana (OMAC) en què tots els ciutadans poden consultar l’estat de tots els seus tràmits, instàncies, multes, impostos, expedients, etc.

▪ Impulsar el certificat electrònic per poder realitzar tots els tràmits necessaris amb l’Ajuntament des del web de l’OMAC, especialment l’entrada d’instàncies electrònica.

▪ Finestra única per atendre totes les persones que vulguin emprendre o obrir nous negocis a la ciutat per evitar duplicitat de tràmits i estalviar gestions.

▪ Implementar de nou la figura del Defensor/a del Ciutadà/na, com a persona independent

de la vida política i administrativa per tal de canalitzar les queixes de tota la gent.

▪ Instal·lar tòtems digitals “L’Ajuntament més a prop” des d’on poder realitzar tràmits administratius en Centres Cívics, Casa Consistorial, FISERSA, o espais on s’accedeixi en festius.

▪ Millorar i ampliar els canals de comunicació amb la ciutadania:

o Unidireccional: Implantar el projecte “Figueres en línia” per informar la ciutadania a través de Whatsapp.

o Bidireccional: Continuar la implantació i millora del sistema de comunicació d’incidències “Figueres Millora”.

▪ Implantar el projecte de centralització de l’agenda de la ciutat Figueres Cultura a través del web, les xarxes socials i físicament.

▪ Implantar el pla de cartelleres digitals amb pantalles interiors als equipaments municipals on es projecti tota la informació municipal i també alternativament el timeline de les xarxes socials per estar actualitzades cada minut.

17 Programa Electoral Junts per Figueres

▪ Implantar el projecte de distribució d’informació municipal a través dels comerços de la ciutat, format Display, als taulells on hi hagi díptics informatius i que els mateixos comerciants col·laborin en la distribució d’aquesta informació de serveis de l’Ajuntament.

▪ Plataforma digital ciutadana que impliqui la digitalització de tots els processos interns, automatització i retirada del paper, open data (obertura de dades a la ciutadania), informatització de dades d'ús de la ciutat (cotxes, aparcaments, etc.), creació de departament de transformació digital, reducció de costos energètics i anàlisis.

▪ Creació d’una regidora de Noves Tecnologies/Transició digital i eadministració.

▪ COMMEMORACIÓ DELS 150 ANYS DE CIUTAT

Aprofitant l’efemèrides (a partir del 19 d’octubre del 2025), promoure un conjunt d’accions adreçades a promoure el sentiment de pertinença, a difondre la historia local a través dels fets i personatges més significatius (especialment en l’àmbit escolar i entre les comunitats nouvingudes) i a posar en valor espais, edificis, cases natals o de residències de ciutadans il·lustres, etc. Entenem aquesta actuació a l’estil de les programacions desenvolupades durant l’any de la Capital de la Cultura Catalana i de l’elecció de Capital de la Sardana/Bicentenari de Pep Ventura.

18 Programa
Junts per Figueres
Electoral

9b MÉS PROTECCIÓ ALS ANIMALS

• La sensibilitat creixent envers la protecció i el benestar dels animals és una realitat consolidada a nivell social a la nostra ciutat.

• Aquest interès i els valors que estan associats a aquestes noves tendències han de formar part, de forma específica, del programa electoral de Junts per Figueres.

• Incorporarem l’àmbit de la protecció i el benestar animal en l’estructura del govern municipal de forma específica, fins i tot amb un responsable polític de l’àrea

▪ Impuls definitiu al Centre de Protecció d’Animals, que ha projectat el Consell Comarcal de l’Alt Empordà al terme municipal de Pedret i Marzà, dotat amb les darreres innovacions en aquest àmbit Reclamarem que la gestió sigui executada íntegrament per entitats animalistes, que posin en el centre de l’actuació el benestar animal i no pas grans empreses amb ànim de lucre.

▪ Establiment d’un espai de relacions actives entre l’equip polític municipal i les entitats i col·lectius vinculats al món de la defensa i la protecció dels animals.

▪ Compromís per garantir una bona gestió del rescat i recuperació dels animals de companyia abandonats i perduts

▪ Ampliació dels serveis assistencials municipals als casos de persones usuàries que tenen animals, com és el cas de les dones víctimes de violència masclista o les persones sense llar

▪ Establir un protocol en les accions púbiques d’auxili dels animals en perill o ferits

▪ Promoció periòdica de campanyes cíviques, pedagògiques i comunicatives de prevenció, sensibilització i conscienciació ciutadana sobre la importància i els beneficis d’una bona convivència entre persones i animals

▪ Implementació de mesures de socialització, com ara facilitar l’accés dels animals al espais públics i ampliar les zones d’esbarjo per a gossos

▪ Es promourà la formació continuada de la policia local i dels vigilants municipals per garantir la bona praxi d’actuació en serveis amb implicació d’animals.

▪ Es vetllarà per evitar la instal·lació de centres d’experimentació animals al municipi.

19 Programa Electoral Junts per Figueres

10 LA FIGUERES DEL 2040

• La definició del model de futur de la ciutat serà estratègic en aquest mandat a causa dels canvis socials i demogràfics i les oportunitats que sorgiran pel que fa a infraestructures, urbanisme i inversions.

• Figueres necessita treballar en el seu dia a dia però sobretot crear un relat de futur que il·lusioni la ciutadania i que dissenyi la ciutat que volem a partir de 10-15 anys vista.

• La transversalitat entre les diferents àrees municipals serà fonamental per definir el model urbanístic, social i econòmic a llarg termini.

▪ Creació de la regidoria Figueres 2030-2040 que treballarà exclusivament per definir el model de ciutat a 10, 15 i 25 anys vista, de forma transversal amb totes les àrees de l’Ajuntament.

▪ Nou POUM com a eina per a una Figueres del futur urbanísticament molt més equilibrada

▪ PROJECTE SUPRESSIÓ VIES DEL TREN CONVENCIONAL I UNIFICACIÓ DE LES ESTACIONS AL SECTOR OEST DE LA CIUTAT.

▪ Definir els usos dels terrenys alliberats de la via del tren, la construcció d’un gran equipament a la plaça de l’Estació i la reconversió de l’antiga plaça de braus en una àgora que permeti activitats culturals i de lleure a l’aire lliure.

▪ Participar activament en el Consorci del Castell de Sant Ferran per definir un projecte definitiu de recuperació de l’espai per a usos ciutadans.

▪ Nou accés de l’autopista AP-7 a l’oest de la ciutat.

▪ Donar suport a la inversió del projecte comercial i hoteler a la Sala Edison. Aprofitar aquesta oportunitat per actuar urbanísticament a tot l’eix Rambla-Sant Pau.

▪ Impulsar polítiques actives de captació d’inversions i de desenvolupament de nou sòl industrial d’acord amb els municipis de l’àrea urbana de Figueres.

▪ Crear sinergies amb el pol econòmic de Barcelona per oferir la ciutat com a seu complementària de l’expansió econòmica de la capital catalana. La capitalitat del Mobile World n’és un exemple.

▪ Liderar el lobby polític, empresarial i social per potenciar el desenvolupament del Logis Empordà del Far-Vilamalla com a centre logístic porta d’entrada a Catalunya.

▪ Creació d’un grup de treball destinat a explorar la implantació en un futur d’estudis universitaris a la ciutat.

▪ Definir una estratègia a 10-15 anys vista en matèria de transformació digital i i desplegar una xarxa de comunicacions municipals LoraWAN com a base del projecte estratègic d’Smart City.

20 Programa
Junts per Figueres
Electoral
21 Programa Electoral Junts per Figueres
TORNA JORDI MASQUEF jordimasquef.cat
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.