Page 1


Tentoon stelling Platform Bernaerts Vernissage 11 april Opening: 19u Kijkdagen 12, 13, 15, 16, 17 & 18 april 9u - 17u30 Museumstraat 25, 2000 Antwerpen

Benefiet veiling FELIX PAKHUIS 26 april Aanmelding en inschrijving: 19u Start veiling: 20u Godefriduskaai 30, 2000 Antwerpen Curator Flor Bex Veilingmeester Mon Bernaerts De opbrengst van deze kunstveiling gaat naar Ondernemers Zonder Grenzen, een organisatie die bossen plant in de Sahel.


Reniere&Depla Michaël Aerts Steven Baelen Virginie Bailly Fred Bervoets Tom Bogaert Dirk Braeckman Hedwig Brouckaert Koen Broucke Jean-Marie Bytebier Christine Clinckx Marie Cloquet Peter De Cupere Ronny Delrue Luc Deleu Hans Demeulenaere Marijke De Roover Gery De Smet Eddy Devos Niels Donckers Luc Dondeyne Stef Driesen Arpaïs Dubois Nick Ervinck Kris Fierens Vincent Geyskens Joris Ghekiere Johan Grimonprez Thomas Huyghe Gideon Kiefer Stéphanie Leblon Jacques Lennep Sofie Muller Tinka Pittoors Pjeroo Roobjee Stefan Serneels Merlin Spie Helmut Stallaerts Johan Tahon Luc Tuymans Koen van den Broek Els Vanden Meersch Marc Vanderleenen Anne-Mie Van Kerckhoven Koen Vanmechelen Leen Van Rossem Nicolas Verhulst Pieter Vermeersch Filip Vervaet Cindy Wright

EEN KUNSTVEILING OMDAT HET LEVEN ER VAN AF HANGT...


OZG is een non-profit organisatie die opgericht is door Vlaamse ondernemers in 2006. De bedoeling was om als ondernemer iets te doen tegen de klimaatsveranderingen. Na een studieperiode van 2 à 3 jaar werd beslist om bossen te planten in de Sahel. Na de grote droogte van de jaren 70 van vorige eeuw was daar veel bos verdwenen en kreeg de woestijn (Sahara) vrij spel richting zuiden. De laatste jaren, door de klimaatsveranderingen werd dit probleem alleen maar groter. OZG wou aan die problematiek iets doen, maar alleen als iedereen er voordeel bij had: De planeet, de lokale bevolking en de donateur. Vandaar de slogan: profit for people and planet. Ondertussen heeft OZG al met succes 5 bossen in Burkina Faso gerealiseerd. Opvallend zijn de vele en niet voorziene positieve gevolgen voor de planeet en de mens. De eerste bossen zijn nu bijna 4 jaar oud en de positieve resultaten zijn al zeer goed merkbaar. Voor het milieu en de planeet zijn de gevolgen evident. Met het herstel van de bossen wordt de verwoestijning tegengegaan. De biodiversiteit komt terug. 400 ha woestijn (600 voetbalvelden) is terug bos geworden. Voor de lokale bevolking kan er op een veel

efficiëntere manier aan landbouw worden gedaan omdat het water beter wordt vastgehouden met betere oogsten tot gevolg. De veehouders hebben geen problemen meer om hun dieren te laten grazen omdat tussen de bomen ook grassen en kruiden groeien, enz. Meer kinderen gaan nu naar school, omdat de inkomsten van de lokale dorpen stijgen. In het dorp Lilengo (Gorom Gorom – Burkina Faso) is het inkomen per capita verdubbeld. Voor de investeerders is er dankzij het Kyotoprotocol een manier om zijn investering te laten renderen. Bossen capteren CO2, één van de voornaamste broeikasgassen. Door Kyoto is er een systeem van CO2-certificaten in het leven geroepen. Per ton CO2 die door de bossen gecapteerd worden krijg je 1 VER (Voluntary Emission Reduction) certificaat. Uiteindelijk heeft iedereen dus baat bij planten van bossen in de sahel. De planeet, de lokale bevolking en de investeerder. Meer info vind je op www.ozg.be


Waarom zou niet ieder van zijn wereld een kunstwerk maken?

D

u musst dein Leben ändern. Met deze woorden besluit Rainer Maria Rilke het gedicht Archaïscher Torso Apollos. Het is het eerste gedicht uit de bundel Neue Gedichte. Anderer Teil. Rilke beschrijft waarschijnlijk het Torso van Milete, een Grieks beeldhouwwerk dat hij kende uit het Louvre. Ook het eerste deel van de Neue Gedichte opent met een gedicht over Apollo: Früher Apollo. Apollon is in de Griekse mythologie de god van de kunst. In beide gedichten wordt de lezer fataal getroffen door een kunstwerk. Peter Sloterdijk wijdde een heel boek aan de betekenis van de laatste versregel van het torso-gedicht. Du musst dein Leben ändern. Het aanschouwen van de volmaaktheid van een kunstwerk oefent een appèl op ons uit. We moeten leren luisteren naar de gebiedende stem die ons oproept ons leven te veranderen. Du musst dein Leben ändern. Rilke gebruikt het gebiedende müssen dat op een onontkombare, zelfs logische, noodzakelijkheid wijst en niet sollen dat op een arbitraire wens van een individu slaat. Welk leven moeten we veranderen? Het imperatieve van de stem, de oproep onze verantwoordelijkheid op te nemen -met enkel hoop komen we er niet- is het moeten van de leefwereld. Het is de ecologische imperatief van Hans Jonas die ons aanroept. Handel zo, dat de effecten van je handeling in overeenstemming zijn met het voortbestaan van echt menselijk leven op aarde. Anders geformuleerd: Breng de voorwaarden voor het eeuwig voortbestaan van de mensheid op

aarde niet in gevaar. Deze zorg is geen lokaal modieus en misplaatst pessimisme - het is niet het moeten van het opgestoken vingertje van de politiek, een geloof of mijn opvoeding - maar een reële globale crisis. Naast een dieptepunt, een periode van diepgaande problemen betekent crisis ook een beslissend keerpunt, het moment waarop alles kan draaien. Het aanschouwen van een kunstwerk kan ons dus aanzetten zorg te dragen voor onze aarde? Du musst dein Leben ändern roept de kunst uit! Waarom denken we dat kunst het vermogen heeft alles te doen draaien? Overschatten we kunst hiermee of onderschatten we onze eigen vermogens? Kunst is verzet! Kunst is de grote stimulans van het leven zei Nietzsche in Afgodenschemering. Kunst is het domein van de vrijheid. Een kunstwerk appeleert aan de menselijke mogelijkheden, aan onze autonomie. Kunst maakt dat ik mijn leven vorm kan geven. Wat mij opvalt is dat bijvoorbeeld de kunst in onze samenleving iets is geworden dat met voorwerpen te maken heeft en niet met mensen of met het leven. Dat kunst een specialiteit is van een paar experts die men kunstenaars noemt. Maar waarom zou niet iedereen een kunstwerk van zijn leven kunnen maken? Waarom is die lamp, dit huis wel een kunstwerk en mijn leven niet? Deze woorden liet Michel Foucault optekenen in een interview met Hubert Dreyfus en Paul Rabinov. Kunstenaars geven volgens eigen wetmatigheden vorm aan een universum. Kunst transfigureert ons tot kunstenaars en kunstenaars tot goden. We moeten allen zelf kunstenaar worden. Wij moeten onszelf maken tot een kunstwerk zei Foucault nog. Ons zelf, onze leefwereld vorm geven uit bekommernis voor toekomstige generaties is een daad van verzet.


Te veel woorden schreef ik of te weinig om te zeggen dat we het verschil moeten maken. Kunst maakt er ons op attent dat wij dit kunnen. We moeten van onze wereld een kunstwerk maken! Dirk Van Peer


Groene woestijnen Waar zijn wij in hemels naam ons hele leven mee bezig? Met welk doel en waarom? Is het leven niet meer dan het opbouwen van het eigen vermogen ten koste van wat dan ook? Ook van onze toekomst, onze kinderen? Of kan het anders? Deze fundamentele vragen waren de kiem naar de drang om te veranderen en een boodschap uit te dragen met een eenvoudige vraag: “Wanneer onderneem ik echt iets?” De werkelijke ondernemers in deze wereld zijn voor Ondernemers Zonder Grenzen mensen die iets doen voor mens en maatschappij en zorgen voor een win-win voor alle actoren die er in betrokken zijn. Sinds 2009 plant OZG agrobossen in de Sahel. Reeds meer dan 500 voetbalvelden groot. Vanaf 2013 is de intentie om jaarlijks een gebied ter grootte van 1250 voetbalvelden gedegradeerde grond te bebossen en vruchtbaar te maken. Dit binnen het project van de Grote Groene Muur van de Wereldbank voor een beter klimaat; van West naar Oost; dwars door Afrika, 7200 km lang en 15 km breed. Deze impuls — op één van de moeilijkste plaatsen ter wereld — creëert een ongeziene dynamiek. Agrobossen creëren welvaart en verdubbelen voor de plaatselijke bevolking het inkomen per capita. Voor elk bos van 100.000 bomen (250 voetbalvelden) kunnen 350 kinderen naar school dankzij de producten die een bos jaarlijks produceert. Dit biedt hen ongeziene kansen voor hun toekomst. Toen OZG met de aanleg van de bossen begon waren er amper kinderen die naar school konden… Ook vrouwen krijgen een stem in de gemeenschap omdat ze nu door de bossen een eigen

inkomen creëren. Van specifieke grassen maken zij manden, matten en borstels die ze op de plaatselijke markten verkopen. Dit extra geld is uitsluitend voor de vrouw. Financiële onafhankelijkheid maakt hen weerbaarder en geeft hen meer zeggenschap. Het blijkt zelfs een manier die geboortebeperking in de hand werkt. Door zich onafhankelijker te kunnen opstellen durft een vrouw ook ‘nee’ zeggen wanneer het haar niet uitkomt… Het milieu vaart er eveneens wel bij. Woestijnen worden gestopt met een nog nooit geziene groei aan biodiversiteit in fauna en flora in de streek. De grondwatertafel stijgt in de brede omgeving waardoor men minder diep moet boren voor drinkwater en waardoor het fossielwater (dieper gelegen water) gevrijwaard wordt voor de toekomst. De garantie van voedsel en water creëert ook politieke stabiliteit. Geen rellen meer omwille van stijgende voedselprijzen. En wij, wij maken ook iets goed. We maken onze voetafdruk kleiner door het fixeren van het broeikasgas CO2 die verkoopbare groencertificaten opleveren. Want mocht iedereen leven als een Belg dan hebben we 4 Aardes nodig. We hebben met onze riante levensstijl iets goeds te maken. Deze groencertificaten tillen agrobosprojecten naar een investeringsstatus. Financiële markten kopen deze certificaten op voor bedrijven die teveel CO2 uitstoten. Op die manier betaalt de vrije markt de kostprijs van de schade aan het milieu. En omdat we het bewust doen, vanuit een integere visie, kleuren we op een eerlijke manier ons imago groener. Want een imago is in onze Westerse wereld ook niet onbelangrijk. Dit project is meer dan het planten van bomen alleen. Het is een bewuste investering voor een


leefbare toekomst van ons allemaal. Laten we daarom met z’n allen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, iets doen voor mens en maatschappij en onze verantwoordelijkheid opnemen voor morgen. OZG is in zekere zin ook een kunstenaar. Wij boetseren een groene wereld. Onze materialen zijn zand en water. Het canvas is de Sahel. Het museum de Aarde. De curator de plaatselijke bevolking. En het publiek is u en ik. Want mensen die denken, kunstenaar of ondernemer stellen zich altijd deze 3 vragen: Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naar toe? De mens; de meest intelligente species op deze planeet, in de mogelijkheid om alles te realiseren, maar hij laat zich beheersen door zijn agressie en jeugdigheid. Een species die snel is in ontwikkeling maar traag in volwassen worden. Ooit een soort die bezorgd was voor zijn omgeving, zijn thuis, liet zijn ego domineren op zijn beslissingen. Een periode van onwetendheid en verwaarlozing zorgde voor diepgaande desastreuze veranderingen overal ter wereld. Deze veranderingen kunnen omgekeerd worden, als de natuur ons de tijd geeft om de schade te herstellen. Want herinner je, we hebben maar één thuis! Werner Sels Voorzitter Ondernemers Zonder Grenzen


De kinderen en ARTForAIR 2014

Z

owel OZG als de medewerkers van ARTForAIR 2014 vonden het niet onbelangrijk om kinderen en jongeren te betrekken in dit project. Want zij krijgen de wereld van morgen. Of zoals een Siouxopperhoofd ooit zei : “Wij erven de aarde niet van onze voorouders, we krijgen ze in bruikleen van onze kinderen.” En het zijn juist onze kinderen en hun kinderen die geconfronteerd zullen worden met klimaatsveranderingen. Dus zijn wij met ons verhaal en een hele rits activiteiten naar een aantal scholen getrokken om kinderen te informeren en te motiveren voor dit project. Het kostte ons dan ook niet veel moeite om acteur Dimitri Leue te engageren als ambassadeur van het project. Al jaren is hij sterk begaan met milieu en klimaat. Dat leverde trouwens mooie theatervoorstellingen op als ‘Don Kyoto’. In oktober 2013 ging het scholenproject van start onder de coördinatie van Marleen Vermeiren. Het project van OZG werd aan de kinderen van St. Gabriël, Jan Frans Willemschool, Regina Pacis, Sint Jozef Kontich, Sint Jozef Emblem, De Vlinderboomen 't Baekelandje uitgelegd. De KSO afdeling van het Maris Stella Instituut in Malle kreeg de opdracht om een beeld te maken voor de affiche en leverden een bijzonder werk af voor de tentoonstelling en veiling. Ze kregen natuurwandelingen aangeboden door Natuurpunt, ze bezochten het

openluchtmuseum Middelheim, ze maakten muziek op afvalinstrumenten en zongen klimaatliederen. Samen met Dimitri Leue en Ken Pichal maakten ze in de week voor Sinterklaas een videoclip met Groene-Pieten-liedjes. Van Dimitri Leue kregen ze de opdracht om een kunstwerk te maken met als thema klimaat! Boetserend, schilderend, installerend en recupererend gingen ze aan de slag. Dat leverde honderden kunstwerken op. De 3 beste (gekozen door Flor Bex, Dimitri Leue en een aantal kunstenaars) worden dan ook in het kader van ARTForAIR 2014 geveild.


14

Lotnummer 1 Stefan Serneels Irritatie, 2012 Potlood op papier, 42 x 29,7 cm â‚Ź 900 - 1100 Courtesy of Crown Gallery, Brussel


16

Lotnummer 2 Stefan Serneels De pijnlijke arm, 2012 Potlood op papier, 42 x 29,7 cm â‚Ź 900 - 1100 Courtesy of Crown Gallery, Brussel


18

Lotnummer 3 Steven Baelen 06.02.13 Potlood op papier, 26 x 21 cm â‚Ź 800 - 1000 Courtesy of Elaine Levy Project, Brussel


20

Lotnummer 4 Nicolas Verhulst Pictures belong in boxes, drawings belong in a book, 2009 Penseel en rode bister op papier met acrylvernis â‚Ź 400 - 500


22

Lotnummer 5 Stéphanie Leblon Zonder titel, 2013 Gouache op papier, 70 x 50 cm € 1600 - 1800 Courtesy of Light Cube Art Gallery, Ronse


24

Lotnummer 6 Stéphanie Leblon Zonder titel, 2013 Gouache op papier, 70 x 50 cm € 1600 - 1800 Courtesy of Light Cube Art Gallery, Ronse


26

Lotnummer 7 Stéphanie Leblon Zonder titel, 2013 Gouache op papier, 70 x 50 cm € 1600 - 1800 Courtesy of Light Cube Art Gallery, Ronse


28

Lotnummer 8 Luc Dondeyne Fancy Footwork, 2007 Olieverf op doek, 61 x 95 cm â‚Ź 3000 - 4000 Courtesy of Galerie Transit, Mechelen


30

Lotnummer 9 Gideon Kiefer The Soporific Performance, 2013 Offset print met collage opgehoogd bevestigd op wit papier, 71 x 50 cm Genummerd en gesigneerd door de kunstenaar â‚Ź 500 - 750 Courtesy of Geukens & Devil Contemporary Art, Antwerpen


32

Lotnummer 10 Thomas Huyghe Hugo (Board of control), Olieverf op hout, marmer laminate kader, 49,5 x 36,5 x 7,5 cm â‚Ź 1000 - 1200


34

Lotnummer 11 Koen Broucke Menskunde - de dichter Aquarel op Ingres, 30 x 40 cm â‚Ź 1200 - 1400 Courtesy of Light Cube Art Gallery, Ronse


36

Lotnummer 12 Koen Broucke Menskunde - Mondoefeningen Aquarel op Ingres, 30 x 40 cm â‚Ź 1200 - 1400 Courtesy of Light Cube Art Gallery, Ronse


38

Lotnummer 13 Koen Broucke Menskunde - Oogoefening Aquarel op Ingres, 30 x 40 cm â‚Ź 1200 - 1400 Courtesy of Light Cube Art Gallery, Ronse


40

Lotnummer 14 Koen Broucke Menskunde - Quelle est la chose Aquarel op Ingres, 30 x 40 cm â‚Ź 1200 - 1400 Courtesy of Light Cube Art Gallery, Ronse


42

Lotnummer 15 Leen Van Rossem Haar Foto, 2012 Olieverf op doek, 70 x 40 cm â‚Ź 700 - 1000 Courtesy of Galerie Lucanu, Diest


44

Lotnummer 16 Reniere&Depla The office, 2009 Acryl op paneel, 50 x 75 cm â‚Ź 2200 - 2400 Courtesy of Galerie S.&H. De Buck, Gent


46

Lotnummer 17 Jean-Marie Bytebier Second Opinion I, 2013 Acryl en potlood op papier, 45 x 35 cm (ingelijst) â‚Ź 1300 - 1500 Courtesy of Galerie Van De Weghe, Antwerpen


48

Lotnummer 18 Marc Vanderleenen The Religious Possibilities of the Image, 2010 Olieverf op doek, 18 x 24 cm â‚Ź 800 - 1200 Courtesy of Annie Gentils Gallery, Antwerpen


50

Lotnummer 19 Eddy Devos Carcrash, 2003 Olieverf op doek, 70 x 110 cm â‚Ź 3500 - 4000


52

Lotnummer 20 Koen Van den Broek Charity, 2014 Olieverf op doek, 50 x 75 cm â‚Ź 9000 - 12000 Courtesy of Galerie Greta Meert, Brussel


54

Lotnummer 21 Gery De Smet Zoeken naar een spoor Uit de reeks Op verplaatsing Acryl op papier, 15 x 10,5 cm € 350 - 500


56

Lotnummer 22 Joris Ghekiere Zonder titel, 2013 Olieverf op doek, 60 x 50 cm â‚Ź 1500 - 2200


58

Lotnummer 23 Ronny Delrue Cerebriraptor 25.04.2004, 12.45u, 2004 Gemengde techniek op papier, 29,7 x 21 cm € 750 - 1000 Courtesy of Jacques Cerami Galerie, Charleroi – Couillet


60

Lotnummer 24 Luc Tuymans Xphone, 2011 Gemengde techniek op BFK rives, 65 x 50 cm sheet - 31,3 x 24,3 cm print â‚Ź 3000 - 4000 Courtesy of Zeno X Gallery, Borgerhout


62

Lotnummer 25 Pieter Vermeersch Courtesy of Galerie Perrotin, Parijs


Gegevens en foto niet beschikbaar bij publicatie.


64

Lotnummer 26 Kris Fierens Zonder titel, 2010 Acryl op doek, 40 x 50 cm â‚Ź 1200 - 1400


66

Lotnummer 27 Stef Driesen Zonder titel, 2012 Olieverf op linen, 40 x 40 cm Courtesy of Mark Foxx, LA


68

Lotnummer 28 Arpaïs Dubois 3 X S.T., 2009 en 2010 Gemengde techniek op papier, 3 x 25 x 18,5 cm € 1800 - 2400 Courtesy of Gallery Fifty One, Antwerpen


70

Lotnummer 29 Hedwig Brouckaert Untitled (Money expert, april/mei 2009/vacature 07.03.09/Didi, pretty different/ Skate Peg-PĂŠrego/ ds magazine 21.02.09/Jobat 14 maart 2009/ Energiets, juni 2008, 2009 Blauw en zwart transferpapier op parier, 42 x 30 cm â‚Ź 500 - 750 Courtesy of Galerie Jan Dhaese, Gent


72

Lotnummer 30 Hedwig Brouckaert Magazine Figure - Golf this month, Nov. ‘07, 2008 Carbon papier op papier, 60 x 43 cm € 500 - 750 Courtesy of Galerie Jan Dhaese, Gent


74

Lotnummer 31 Virginie Bailly Vide et plein - 14, 2009 Pastel op papier, 65 x 50 cm â‚Ź 2200 - 2400 Courtesy of Galerie Transit, Mechelen


76

Lotnummer 32 Sofie Muller Psychonomics Potlood, rook en bloed, 114 x 69 cm â‚Ź 2500 - 3000 Courtesy of Geukens & Devil Contemporary Art, Antwerpen


78

Lotnummer 33 Peter De Cupere Breath odor 2, 2014 Grafiet, potlood, pastel, houtskool, 54 x 44 cm â‚Ź 3000 - 5000


80

Lotnummer 34 Peter De Cupere Breath 2, 2014 Grafiet, potlood, pastel, houtskool, 131 x 55 cm â‚Ź 5000 - 7000


82

Lotnummer 35 Christine Clinckx Anne grows callous, 2014 Foto op steinbach papier, forex , phosforiserende verf , 120 x 90 cm â‚Ź 750 - 1000


84

Lotnummer 36 Dirk Braeckman 27.1 / 21.7 / 047 / 2014, 2014 Ultrachrome inkjet print op mat papier, 30 x 20 cm Editie van 10 â‚Ź 2000 - 2500 Courtesy of Zeno X Gallery, Antwerpen


86

Lotnummer 37 Niels Donckers Druivelaar, 2013 Lambdaprint on dibond, 32,5 x 42 cm Op 3 exemplaren â‚Ź 1200 - 1500 Courtesy of Niels Donckers en Annie Gentils Gallery, Antwerpen


88

Lotnummer 38 Michaël Aerts Scream & Born, 2012 Aquarel, houtskool, pastel, acryl, spraypaint en roet op verbrand papier, 50 x 65 cm € 1800 - 2000 Courtesy of Deweer Gallery, Otegem


90

Lotnummer 39 Vincent Geyskens Jenna Collage op karton, 40 x 30 cm â‚Ź 1800 - 2500 Courtesy of Trampoline Gallery, Antwerpen


92

Lotnummer 40 Jacques Lennep Chronique polychrome du 12 juin 2005 Foto’s, acryl, krijt en potlood op karton, 70 x 50 cm € 500 - 750 Courtesy of Galerie De Zwarte Panter, Antwerpen


94

Lotnummer 41 Helmut Stallaerts Zonder titel Gemengde techniek op papier, 10,9 x 17,5 cm Kunstenaarsboek Gesigneerd ‘1/1’, oplage van 500 Courtesy of Galerie Baronian, Brussel


96

Lotnummer42 Pjeroo Roobjee Jan Cox en het afscheid van zomerhoed en ringbaard, 2004 Olieverf en acryl op papier, 74,5 x 54,5 cm Prijsvork: â‚Ź 3000 - 3500 Courtesy of Galerie Jos De Pypere, Kuurne


98

Lotnummer 43 Pjeroo Roobjee Ridder Jacques, 2006 Olieverf op doek, 60 x 40cm â‚Ź 2800 - 3000 Courtesy of Galerie Jos De Pypere, Kuurne


100

Lotnummer 44 Pjeroo Roobjee Schildknaap Eglantine, 2006 Olieverf op doek, 60 x 40cm â‚Ź 2800 - 3000 Courtesy of Galerie Jos De Pypere, Kuurne


102

Lotnummer 45 Fred Bervoets Fred Gemengde techniek, 100 x 70 cm â‚Ź 2000 - 2500 Courtesy of Galerie De Zwarte Panter, Antwerpen


104

Lotnummer 46 Cindy Wright Fish-tank, Ets, 19,5 x 29,5 cm â‚Ź 300 - 400 Courtesy of Galerie Van De Weghe, Antwerpen


106

Lotnummer 47 Johan Tahon Tuckahoe, 2013 Originele droge naald ets, 55,5 x 44 cm (papier), 31,5 x 21,2 cm (etsplaat) Gedrukt bij Studio Harlan & Weaver te New York in een oplage van 20 exemplaren â‚Ź 800 -1200 Courtesy of Galerie Van De Weghe, Antwerpen


108

Lotnummer 48 Tinka Pittoors Free Fence, 2013 Glas, epoxy, verf, uv-vernis, hout en spiegel, afmetingen rond grondvlak 25 cm doormeter, hoogte 42 cm Courtesy of Base Alpha Gallery, Borgerhout


110

Lotnummer 49 Anne-Mie Van Kerckhoven Leibnitz Rvstd. Computerprint in diasec met magnetische rug, 21,4 x 42,8 cm â‚Ź 2000 - 2500 Courtesy of Zeno X Gallery, Borgerhout


112

Lotnummer 50 Filip Vervaet Mother Superior, 2013 Brons, 3D-print, glas, messing, 170 x 60 x 60 cm â‚Ź 8000 - 11000 Courtesy of Annie Gentils Gallery, Antwerpen


114

Lotnummer 51 Marijke De Roover #fuckTheNewsstand/2014/01, 2014 Digital print installation (acces via usb card), unique artwork, dimensions variable â‚Ź 500 - 750 Courtesy of Trampoline Gallery, Antwerpen


116

Lotnummer 52 Nick Ervinck GNI_D_GH_44b_DEC2003, 2003 Print mounted on pvc, 102 x 124 cm Editie 2/5 â‚Ź 2500 - 3000 Courtesy of NK Gallery, Antwerpen


118

Lotnummer 53 Nick Ervinck EITZO GNI_D_GH_235_JAN2009, 2009 Print mounted on pvc, 52 x 66 cm Editie 5/7 â‚Ź 1400 - 1600 Courtesy of NK Gallery, Antwerpen


120

Lotnummer 54 Johan Grimonprez Le Plaisir, 2007 Lambdaprint op dibond, 84,6 x 129 cm Editie van 25 + 5 AP’s € 8000 - 10000 Courtesy of Sean Kelly Gallery, NYC


122

Lotnummer 55 Johan Grimonprez Airstrip, 1999 Cibachrome, 75 x 105 cm Editie 1/7 Courtesy of Sean Kelly Gallery, NYC


124

Lotnummer 56 Merlin Spie Le silence des danses Foto op dibond, 120 x 80 cm â‚Ź 1400 - 1800


126

Lotnummer 57 Merlin Spie Fragility of our Soul Zeefdruk van peerstroop op papier, 15 x 20 cm Editie van 10 â‚Ź 600 - 800


128

Lotnummer 58 Luc Deleu Studie X, 2010 Maquette in kadapak in plexi doos, 7 x 40,5 x 61,5 cm â‚Ź 1400 - 1600 Courtesy of Annie Gentils Gallery, Antwerpen


130

Lotnummer 59 Tom Bogaert Petite Plaine au Mille Souris, 2008 Rubber en staal, 20 x 30 cm â‚Ź 500 - 750


132

Lotnummer 60 Hans Demeulenaere Three circles reflecting the room, 2012 Klaar glas, spiegelglas en metaal, 30 x 30 x 30 cm Editie van 10 â‚Ź 1800 - 2200 Courtesy of Annie Gentils Gallery, Antwerpen


134

Lotnummer 61 Els Vanden Meersch Paranoid obstructions, 2005 Dibond/lambda/gelamineerd, 63 x 95 cm â‚Ź 1200 - 1500 Courtesy of Annie Gentils Gallery, Antwerpen


136

Lotnummer 62 Marie Cloquet Nouadhibou #IX, 2010 Fotografische emulsie en aquarel op tekenpapier, 41 x 37 cm Ingelijst bij Mertens met museumglas â‚Ź 1000 - 1400 Courtesy of Annie Gentils Gallery, Antwerpen


138

Lotnummer 63 Koen Vanmechelen Mechelse Senegal - CCP16, 2013 Opgezette Mechelse Senegal - CCP16, hout, 2 x print op plexi, 51 x 20 x 46 cm, onderstel: 110 x 35 x 35 cm â‚Ź 20000 - 24000 Courtesy of Deweer Gallery, Otegem


Veilingvoorwaarden Ingekorte versie veilingvoorwaarden Veiling Ondernemers Zonder Grenzen vzw onder leiding van Veilinghuis Bernaerts 1. De toewijzing tijdens de veiling geschiedt aan de meestbiedende in euro’s. 2. Tijdens de veiling dient de identiteit van de koper volledig gekend te zijn. Hiervoor dient hij zich te registreren ten laatste één uur voor aanvang van de veilingsessies ter plaatse of door een degelijk ingevuld schriftelijk bie- dingsformulier. 3. De kopers betalen geen commissie op de toewijzingsprijs. Wel geldt een volgrecht van 4% verschuldigd bij aankoop van originele kunstwerken van levende kunstenaars of die minder dan 70 jaar geleden overleden zijn, en dat op een hamerprijs vanaf € 2000. 4. De goederen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden op de plaats van be- zichtiging en veiling zonder volstrekte waar- borg. Vanaf de toewijzing is het risico voor rekening van de koper. 5. Worden aanvaard als betalingsmiddel: euro biljetten (tot een bedrag van € 2999 per item, kosten inclusief), een door een Belgische bank gewaarborgde cheque of met Bancontact. Visa, Mastercard of Eurocard. 6. De koper die de koopprijs en het eventuele volgrecht volledig heeft betaald, treedt in het genot van het verkochte goed. 7. De volledige algemene alsook de specifieke verkoopsvoorwaarden zijn hieronder weerge- geven. Algemene Verkoopsvoorwaarden Ondernemers Zonder Grenzen vzw

en Veilinghuis Bernaerts delen hierdoor mee aan allen die aan de veiling deelnemen, dat de veiling wordt gehouden onder de hieronder vermelde algemene verkoopsvoorwaarden en dat eenieder die aan de veiling deelneemt daardoor te kennen geeft dat hij de toepassing van deze voorwaarden volledig aanvaardt. 1. ZITDAG De openbare verkoping heeft plaats bij mondeling bod en/of bij geschreven bieding. De toewijzing geschiedt aan de meestbiedende, per lot, tegen contante betaling. Ten tijde van de veiling dient de koper zijn naam, adres, telefoonnummer, identiteitskaartnummer en handtekening op de aankoopkaart van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS te vermelden, indien hij dit niet op voorhand heeft gedaan. De bieders moeten hun bod uitbrengen bij middel van het hen toegekende nummer. 2. VERBINTENIS VAN DE BIEDER Door zijn bod verbindt elke bieder zich om de te koop gestelde goederen voor de door hem geboden prijs aan te kopen. Nochtans heeft hij geen verhaal indien de verkoping om gelijk welke reden wordt gestaakt. 3. LEIDING VAN DE VERKOOPSVERRICHTIN- GEN, ORDE De gerechtsdeurwaarder handhaaft de orde gedurende de verkoping. In geval de vrijheid van opbod door geweld of bedreiging of door gelijk welk ander frauduleus middel belemmerd of gestoord wordt, is artikel 314 van het Strafwetboek van toepassing. Hij beslecht in laatste aanleg de geschillen van welke aard ook, rijzende ingevolge de verkoping, ondermeer betreffende het


bedrag van de biedingen en de persoon van de hoogste bieder. De veilingmeester heeft ondermeer het recht: het minimum van ieder bod te bepalen, het bod te weigeren van personen die hij niet kent of van wie de identiteit of de gegoedheid hem niet bewezen lijkt; in dat geval blijft de vorige bieder verbonden, de verkoping te staken zonder desbetreffend aan de bieders uitleg te geven, gelijk welk lot te verdelen, samen te voegen of terug te trekken uit de veiling. In geval een limietprijs werd vastgesteld door de inbrenger/verkoper, heeft KUNSTVEILINGEN BERNAERTS het recht voor rekening van de inbrenger/ verkoper op te bieden. De KUNSTVEILINGEN BERNAERTS behoudt zich het recht voor gelijk welk bod te weigeren dat gedaan wordt door onbekende kopers, tenzij zij in handen van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS een evenwaardig bedrag consigneren of een voldoende bankgarantie stellen.

bevinden op de plaats van bezichtiging en veiling en zonder volstrekte waarborg. De kopers worden geacht de goederen en kunstvoorwerpen te hebben bezichtigd en onderzocht en hun bod met kennis van zaken te hebben gedaan. De schattingprijzen zoals vermeld in de catalogus worden door het veilinghuis enkel ten informatieve titel verstrekt. De catalogus op papieren drager (ook gratis consulteerbaar en te downloaden op de website www.bernaerts.be) prevaleert op de elektronische. Uitzonderlijk kan de verkoop van een kunstvoorwerp geannuleerd worden en de toewijzingsprijs aan de koper worden terugbetaald als hij het aangekocht voorwerp binnen de maand retourneert met het bewijs dat het een vervalsing is, en voor zover dat het voorwerp in dezelfde staat en toestand verkeert als op het ogenblik van de veiling.

4. KOPER BIJ LASTGEVING OF STERKMA- KING De koper kan een lastgever aanwijzen, op voorwaarde dat hij deze aan de veilingmeester dadelijk na afloop van de veiling opgeeft. De koper staat in voor de gegoedheid en de handelingsbekwaamheid van zijn lastgever; eenieder blijft aansprakelijk voor zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven.

6. HOOFDELIJKHEID EN ONDEELBAARHEID Alle verplichtingen die uit de verkoop voortvloeien, rusten van rechtswege hoofdelijk en ondeelbaar, zowel wat de rechtspersonen als wat de natuurlijke personen betreft, op al degenen die voor gezamenlijke rekening kopen, op de uiteindelijke koper en degenen die voor hem gekocht hebben, op de borgen onderling en degenen voor wie zij zich borgstellen, alsook op de erfgenamen en rechtverkrijgenden van elk der bedoelde personen.

5. WAARBORG De toewijzing zal geschieden zonder volstrekte waarborg - omtrent onder meer authenticiteit - vanwege de optredende veilingmeester en de instrumenterende gerechtsdeurwaarder. De goederen en kunstvoorwerpen worden verkocht in de staat waarin zij zich

7. BETALING VAN DE KOOPPRIJS EN DE KOSTEN DOOR DE KOPER Onmiddellijk na de veiling of bij de afhaling van de goederen moet de koper de koopprijs, zijnde de onvermeerderde toewijzingsprijs, aan vzw. Ondernemers zonder Grenzen betalen. Bovendien geeft ieder lot aanleiding


tot inning van het eventueel volgrecht op een origineel kunstwerk, toegewezen vanaf €2000, en wel als volgt: 4% van het deel van de toewijzingsprijs tot en met €50000,00. Het tarief van 4%, moet worden toegepast op het volledige bedrag. Enkel eurobiljetten (tot een bedrag van €2999 per item, kost inbegrepen) of een door een Belgische bank gewaarborgde cheque in euro (of Bancontact) zullen worden aanvaard ter betaling van de koopprijs en de kosten. De kosten van inning van cheques zijn ten laste van de koper. Dit moet op elke cheque vermeld worden. Betaling met kredietkaart zoals Visa, Mastercard of Eurocard is ook mogelijk zonder meerkost. Ingeval van betaling door middel van een niet gewaarborgde cheque kan de vrijgave van de goederen tot bij de creditering worden geschorst.

voorwaarden. De in gebreke gebleven koper is gehouden tot betaling van het verschil tussen de prijs waarvoor hij heeft gekocht en die van de herveiling, zonder dat hij het eventuele overschot kan vorderen in geval de herveiling een hogere verkoopprijs oplevert. Dat overschot komt ten goede aan de inbrenger/verkoper. De rouwkoper is daarenboven gehouden tot de betaling van de kosten veroorzaakt door zijn verzuim en door de herveiling, alsmede van de andere kosten van welke aard ook, onverminderd schadevergoeding om welke reden ook. Het overhandigen van een bankcheque die bij de eerste aanbieding niet terstond wordt betaald, geldt als verzuim van betaling, onverminderd de toepassing van de strafwet mocht daartoe aanleiding zijn, en de vergoeding van protest, disconto en andere kosten.

8. SCHULDVERGELIJKING - SCHULDVER- MENGING De koper kan zich niet beroepen op schuldvergelijking, noch op schuldvermenging, noch op artikel 1653 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek in verband met de stoornis van de koper.

10. EIGENDOMSOVERGANG - MAATREGE- LEN TOT BEWARING Vanaf de toewijzing is het risico voor rekening van de koper. Het goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bij de toewijzing bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken. Onmiddellijk na toewijzing wordt het goed met de meeste zorg bewaard. De koper dient echter alle nuttige maatregelen te nemen tot bewaring van het goed. Vanaf de toewijzing blijven de goederen nog enkel ter plaatse op risico en ten laste van de koper, die alleen verantwoordelijk is voor het door hem aangekochte goed.

9. HERVEILING - ROUWKOOP Indien de koper, degene aan wie een goed is toegewezen, de borg en/of de opgegeven lastgever in gebreke blijven de in deze voorwaarden voorgeschreven verplichtingen onmiddellijk te vervullen of aan één van de verkoopsvoorwaarden onmiddellijk te voldoen, dan kan het goed ten laste van hem aan wie het is toegewezen, weder verkocht worden bij rouwkoop. De wederverkoop geschiedt onder toezicht van de reeds aangezochte gerechtsdeurwaarder, onder dezelfde veiling-

11. STAAT VAN DE GOEDEREN - BEZICHTI- GING Daar de goederen en de kunstvoorwerpen te bezichtigen zijn voor de verkoping en de verkoopsvoorwaarden ter kenniswerden


gebracht, wordt de koper geacht volledig, persoonlijk en op eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat en de authenticiteit van de goederen en de kunstvoorwerpen. Hij heeft geen verhaal tegen de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, de optredende gerechtsdeurwaarder of de veilingmeester wegens vergissing, onnauwkeurigheid of verzuiming de beschrijving van de goederen en de kunstvoorwerpen, noch wegens enig ander materieel gebrek aan de goederen en de kunstvoorwerpen. Alle gegevens betreffende de goederen en de kunstvoorwerpen in de catalogi, de advertenties, de brochures of gelijk welke andere geschreven mededelingen van de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, en met name de beschrijving en/ of de oorsprong of echtheid ervan, worden slechts als inlichting en onder alle voorbehoud verstrekt. Noch de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, noch de instrumenterende gerechtsdeurwaarder nemen daarvoor enige verantwoordelijkheid op zich. De veiling wordt voorafgegaan door een tentoonstelling gedurende dewelke KUNSTVEILINGEN BERNAERTS ter beschikking van het publiek zullen staan om naar beste vermogen en weten inlichtingen te verstrekken; de tentoonstelling heeft tot doel een nauwkeurig onderzoek van de staat van bewaring en de kwaliteit en de authenticiteit van de goederen mogelijk te maken evenals een toelichting over de eventuele gebreken of onjuistheden in de beschrijvingen uit de catalogus te geven. Daarenboven kan het publiek een beroep doen op KUNSTVEILINGEN BERNAERTS of een deskundige door de liefhebber gekozen, met het oog op een diepergaand onderzoek, gedurende de gehele duur

van de tentoonstelling. KUNSTVEILINGEN BERNAERTS is niet bereid tot terugname, indien de omschrijving in de catalogus tijdens de veiling werd herroepen en de nieuwe omschrijving mondeling aan het publiek werd verstrekt. Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij aan de tentoongestelde voorwerpen en loten aanbrengt, ook wanneer dit toevallig en/of onvrijwillig gebeurt. Ook de bepalingen van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze openbare verkoping van toepassing. 12. INGENOTTREDING - AFHALING De koper die de koopprijs en de kosten volledig heeft betaald, treedt in het genot van het verkochte goed. Bij de afhaling is de voorlegging van een aankoopkaart verplicht. Tijdens de veiling zelf mag geen enkel lot worden afgevoerd. Behoudens uitdrukkelijke instemming van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS zal geen enkel lot worden afgeleverd voor de integrale betaling van de koopprijs en de kosten. De schade aangericht bij het afhalen of verplaatsen van de goederen is ten laste en gevare en voor rekening van de koper. Als de termijn van afhaling is verstreken, zal een intrest van 1% per maand op de toewijzingsprijs aangerekend worden, met een minimum van ₏ 12,50 per dag en per lot (voor administratie- en stockeerkosten). Bovendien kunnen de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal, brand, ongeval of iedere schade die aangericht zou kunnen worden aan niet afgehaalde loten na het verstrijken van de termijn van afhaling. Elk transport van aangekochte goederen zal in de regel door de koper zelf geregeld worden op zijn eigen verantwoordelijkheid.


Op verzoek van de koper kunnen de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, op kosten en risico van de koper, instaan voor de verzending van de voorwerpen. Alle kosten van vervoer, douane, verzekering, kortom alle formaliteiten en transport, zijn ten laste van de koper. Dergelijke verzending van aangekochte goederen aan de koper wordt in geen geval door het Veilinghuis verzekerd, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen. Voor de afhaaltermijnen verwijzen we naar de specifieke voorwaarden, vermeld in de catalogus en op de website www.bernaerts.be. 13. TERUGBETALING In geval de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, om welke reden ook, gehouden is tot terugbetaling van de aan hem reeds betaalde gelden, zal hierop hoegenaamd geen intrest kunnen worden aangerekend. 14. GESCHREVEN EN TELEFONISCHE OP- DRACHTEN Aan de hand van een geschreven opdracht belasten de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS zich gratis met de aankooporders van haar cliĂŤnten. De aankoop van de loten zal zo goedkoop mogelijk geschieden in zoverre de limietprijzen of andere eventuele offertes dat toelaten. De opdrachten dienen schriftelijk per brief of per fax te worden bevestigd, voorzien van de handtekening van de bieder. Een formulier voor geschreven bieding kan opgevraagd worden in de bureaus of tentoonstellingsruimte van de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS. De geschreven biedingen moeten degelijk ingevuld en ondertekend afgegeven worden

aan de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS of aan haar medewerkers, 5 uren voor de aanvang van het mondeling bieden of hen per (aangetekende) brief zijn bereikt voor dit tijdstip, dit laatste op risico van de schriftelijke bieder bij eventuele laattijdige ontvangst van het geschreven bod. Deze biedingen zijn geen aankooporders of commissies, doch aankoopopdrachten aan de vermelde prijs. Bij gelijk bod heeft de mondelinge bieding voorrang op het geschreven bod. Indien er verscheidene geschreven aankoopopdrachten op eenzelfde lot, met gelijke bedragen het Veilinghuis bereiken en deze geschreven biedingen de hoogste biedingen op het kwestieuze lot zijn, zal het lot worden toegewezen aan diegene wiens aankoopopdracht het eerst het Veilinghuis heeft bereikt. De veilingmeester is niet verplicht het publiek hiervan vooraf te verwittigen. Noch het mislopen van een schriftelijk bod, noch de gebeurlijke niet-totstandkoming, verbreking van een telefoonverbinding of storing van het netwerk, zal tot schadevergoeding ten laste van het veilinghuis kunnen aanleiding geven. In geval van meerdere gelijke biedingen, zal de eerst ontvangen bieding voorrang krijgen. De mogelijkheid om schriftelijk of telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die geen enkele aansprakelijkheid in hoofde van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS met zich brengt. 15. SCHADE Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij aan de tentoongestelde voorwerpen en loten aanbrengt. 16. BEVOEGDE RECHTBANK Alle geschillen in verband met de verkoping vallen in voorkomend geval onder de uitslui-


tende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, ongeacht de woonplaats van de partijen. Voor geval een beroep wordt gedaan op vertalingen van deze voorwaarden van verkoop, prevaleert de Nederlandstalige tekst.


Lijst met deelnemende galeries Deweer Gallery Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem www.deweergallery.be (Michaël Aerts en Koen Vanmechelen) Elaine Levy Projects Fourmoisstraat 9, 1050 Brussel www.elainelevyproject.com (Steven Baelen) Galerie Transit Zandpoortvest 10, 2800 Mechelen www.transit.be (Virginie Bailly, Luc Dondeyne en Joris Ghekiere) Galerie De Zwarte Panter Hoogstraat 70-74, 2000 Antwerpen www.dezwartepanter.com (Fred Bervoets en Jacques Lennep) Zeno X Gallery Godtsstraat 15, 2140 Antwerpen – Borgerhout www.zeno-x.com (Dirk Braeckman, Luc Tuymans, Anne-Mie Van Kerckhoven) Galerie Jan Dhaese Ajuinlei 15B, 9000 Gent www.jandhaese.be (Hedwig Brouckaert) Light Cube Art Gallery St-Martensstraat 12, 9600 Ronse www.light-cube.be (Koen Broucke en Stéphanie Leblon) Galerie Van de Weghe Pourbusstraat 5, 2000 Antwerpen www.galerievandeweghe.be (Jean-Marie Bytebier, Johan Tahon en Cindy Wright) Annie Gentils Gallery Peter Benoitstraat 40, 2018 Antwerpen

www.anniegentilsgallery.com (Marie Cloquet, Luc Deleu, Hans demeulenaere, Niels Donckers, Els Vanden Meersch, Marc Vanderleenen en Filip Vervaet) Trampoline Gallery Pourbusstraat 3, 2000 Antwerpen (ingang via galerie Marion Decannière) www.trampolinegallery.com (Marijke De Roover en Vincent Geyskens) Jacques Cerami Galerie Route de Philppeville 346, 6010 Charleroi – Couillet www.galeriecerami.be (Ronny Delrue) Marc Foxx 6150 Wilshire Blvd, Los Angles CA 90048 USA www.foxx.com (Stef Driesen) Gallery Fifty One Zirkstraat 20, 2000 Antwerpen www.gallery51.com (Arpaïs Dubois) NK Gallery Museumstraat 35, 2000 Antwerpen www.nkgallery.be (Nick Ervinck) Sean Kelly Gallery 475 Tenth Ave, NYC 10018 USA www.skny.com (Johan Grimponprez) Geukens & Devil Contemporary Art Pourbusstraat 19, 2000 Antwerpen www.geukensdevil.com (Gideon Kiefer en Sofie Muller) Base Alpha Gallery Kattenberg 12, 2140 Antwerpen – Borgerhout www.basealphagallery.com (Tinka Pittoors) Galerie S.&H. De Buck Zuidstationstraat 25, 9000 Gent


www.galeriedebuck.be (Reniere & Depla) Galerie Jos De Pypere Kerkstraat 59, 8520 Kuurne www.galeriedepypere.be (Pjeroo Roobjee) Crown Gallery Nieuwe Graanmarkt 13, 1000 Brussel www.crowngallery.be (Stefan Serneels) Albert Baronian Art Gallery Isidore Verheydenstraat 2, 1050 Elsene www.albertbaronian.com (Helmut Stallaerts) Galerie Greta Meert Vaartstraat 13, 1000 Brussel www.galeriegretameert.be (Koen Van den Broek) Galerie Lucanu Felix Moonsstraat 13, 3290 Diest www.lucanu.be (Leen Van Rossem) Galerie Perrotin Rue de Turenne 76, Parijs www.perrotin.com (Pieter Vermeersch) Tom Bogaert, www.tombogaert.org Christine Clinckx, www.clinckx.net Peter De Cupere, www.peterdecupere.net Gery De Smet, www.gerydesmet.be Eddy De Vos, www.edevos.be Kris Fierens, www.krisfierens.com, kris.fierens@telenet.be Joris Ghekiere, www.jorisghekiere.com Johan Grimonprez, www.johangrimonprez.com Thomas Huyghe, www.thomashuyghe.com Merlin Spie, spiemerlin@hotmail.com Nicolas Verhulst, nicolasverhulst@hotmail.com

Disclaimer: deze lijst heeft niet de bedoeling om volledig te zijn. Sommige kunstenaars worden vertegenwoordigd door meerdere galeries. Sommige kunstenaars worden momenteel niet vertegenwoordigd door een galerie (in BelgiĂŤ). Deze worden apart vermeld met hun contactgegevens.


148

Caro Truyen en Robbe PacquĂŠe (16 jaar) Open your eyes, 2014 Video performance, 4de jaar kunsthumaniora Maris Stella Instituut Oost-Malle


150

St. Jozef Kontich 5A4C St. Gabriel 4A3


Huis Bernaerts


Wij danken:

O

nze bijzondere dank gaat uit naar kunstenaars Koen Broucke, Kris Fierens en Tinka Pittoor en galeriehouders, Bert De Leenheer en Dirk Van Hecke (Transit). Zij waren onze raadgevers tijdens de embryonale fase van ARTForAIR2014. Koen van den Broek en Peter de Cupere maakten speciaal voor deze gelegenheid een werk voor ons.

Onze hoofdsponsors: KBC en Groep Vanbreda Grote sponsor: Vereycken & Vereycken Andere partners en sponsors: Beeldkas, Procept, Zeppo, Belisy, Azuro, Bernaerts, Argus, Fortuna, BNP Paribas, Qua-3, MOS, Middelheim Antwerpen, Kleur bekennen, Felixpakhuis, Natuurpunt en Susta De broers Werner en Dirk Van Peer als respectievelijk kunstliefhebber en kunstfilosoof waren zij de initiatiefnemers en drijvende kracht achter dit kunstevenement. Met een onwaarschijnlijke grote toewijding hebben zij zich ingezet om tot een bijzondere lijst van deelnemende kunstenaars te komen. Flor Bex als curator en zijn vrouw Lieve die onmiddellijk bereid waren om hun kennis en netwerk ter beschikking te stellen aan OZG. De galeriehouders omwille van hun gulle deelname. Speciale dank voor Annie Gentils Gallery en galerie Transit. De lijst van deelnemende galeries vind je op pagina 146. Het huis Bernaerts en in het bijzonder de familie Bernaerts die onbaatzuchtig het museum Bernaerts ter beschikking hebben

gesteld alsook hun expertise ter beschikking stellen om de veiling in goede banen te leiden. Tom Le Clef van het Felixpakhuis die de zuilenzaal ter beschikking stelt voor de veiling en de mArkt voor de persconferentie. Dimitri Leue als ambassadeur van OZG en ‘groene ridder’ en Kevin Pishal met hun performance voor de deelnemende scholen. Daan Degroote die als regisseur alles in beeld heeft gebracht. Julie Van den Meutter die zorgde voor de huisstijl en layout van alle drukwerk met in het bijzonder de catalogus. Marleen Vermeiren en haar team die het scholenproject ARTForAIRKIDS hebben georganiseerd en gecoördineerd. Jos Van den Bergh als logistiek coördinator. En verder alle vrijwilligers en medewerkers van OZG die het evenement tot een goed einde hebben gebracht: Rudi Smis, Koen De Smet, Yaïr Levy, Marc Beullens, Marina Verstraeten, Myriam Leemans, Miguel Godderis, Bart Goossens, Erwin Sels, Ils Ooms alsook al onze kinderen die graag een helpende hand hebben aangeboden.


Partners

Dragen bij tot het klimaatdebat


Notities


Colofon Teksten

Werner Sels Dirk Van Peer Werner Van Peer Daan Degroote

Samenstelling en ontwerp Julie Van den Meutter

Drukwerk en afwerking

Drukkerij De Wrikker Deze publicatie werd gedrukt op gerecycleerd papier met biologisch afbreekbare inkt.

Typografie Neutra

Oplage

500 exemplaren


Catalogus ARTForAIR2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you