Page 1

Creatieve richting van communicatie

Draaiboek Het mysterie van Leidsche Rijn

Draaiboek - Eindverslag Het Mysterie van Leidsche Rijn


INHOUDSOPGAVE 3 Inleiding

13 Stenen zoeken

4 Concept

14 Som en Coรถrdinaten

6 Dagboek en kaart

15 Oud krantenartikel

7 Krantenartikel

16 Teken op kaart

8 Filmpje

17 Bezoek archeoloog

9 Website

18 Het eindspel

10 Posters en Flyers

20 De schat

11 Stenen

21 Agenda

12 Hyves

2 / 21


INLEIDING Over Crosscom

Crosscom is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bedenken en uitvoeren van creatieve concepten voor verschillende doelgroepen. Crosscom heeft de volgende werknemens: Elise van Breda Merel Diepstraten Mark de Vrieze Daan Nolte Jorinde Boon

elise.vanbreda@student.hu.nl merel.diepstraten@student.hu.nl mark.devrieze@student.hu.nl daan.nolte@student.hu.nl jorinde.boon@student.hu.nl

06 42 16 37 82 06 38 53 98 68 06 55 55 41 54 06 42 18 13 51 06 53 93 08 96

Opdracht Onze opdrachtgever, basisschool Arcade uit Leidsche Rijn, vroeg ons een concept te bedenken voor het Lustrum feest dat ze in 2012 geven. Het concept moest aansluiten op het thema ‘Romeinen’. Verder moest de doelgroep door diverse activiteiten ruim voor het Lustrum feest al naar het feest toeleven en met het thema bezig zijn.

Draaiboek

In dit draaiboek wordt ons concept en de uitwerking daarvan laten zien. Eerst geven we een korte samenvatting van het concept. Vervolgens worden door middel van actiepunten alle stappen in het concept per stuk behandeld.

Doelgroep

We richten ons met ons concept vooral op de kinderen uit groep 6, 7 en 8. We hebben hiervoor gekozen omdat ons concept te ingewikkeld is voor jongere kinderen. We hebben overwogen om ons concept aan te passen zodat het voor alle groepen geschikt zou zijn, maar dit zou afbreuk doen aan ons concept. Bij de laatste stappen in ons concept worden zowel de jongere kinderen als de buurtbewoners betrokken.

3 / 21


HET CONCEPT Ons concept is het Mysterie van Leidsche Rijn. In het begin wordt een kistje gevonden met een Romeins dagboek en een oude kaart. Een archeoloog gaat dit onderzoeken en schakelt daarbij de hulp van de kinderen uit groep 6, 7 en 8 in. Uiteindelijk leidt het onderzoek naar een schat. De docenten spelen een grote rol in het mysterie.

Dagboek en kaart

Een docent verteld in de klas dat zijn of haar opa een oud kistje op zolder heeft gevonden. In het kistje zit een oud Romeins dagboek en een schatkaart. Opa heeft het kistje van zijn vader geĂŤrfd, maar hij was het kistje helemaal vergeten. Het dagboek is in het Latijn geschreven, dus er wordt een archeoloog ingeschakeld om het dagboek te vertalen.

Krantenartikel

De archeoloog begint met het onderzoeken van het dagboek. Het blijkt om een groot mysterie te gaan. De docent laat de leerlingen een krantenartikel uit de plaatselijke krant zien over de archeoloog en het dagboek.

Filmpje

Vervolgens ontdekt de archeoloog een mysterieus teken in het dagboek. In een filmpje zien de leerlingen dat de archeoloog op onderzoek uit gaat, maar helaas kan niemand hem helpen. Dan vind de archeoloog een oud stuk van een boot met het teken erop. Website De docent vertelt de kinderen dat de archeoloog en website heeft gemaakt waar hij al zijn bevindingen op zet. De kinderen worden gevraagd om steeds op de website te kijken of ze de archeoloog kunnen helpen. Telkens als de archeoloog iets nieuws ontdekt zet hij het op zijn website. Posters en flyers De kinderen krijgen posters en flyers met informatie over het mysterie mee.

Stenen

De archeoloog laat weten dat hij een deel van een steen met Romeinse cijfers heeft gevonden. De overige drie delen liggen nog verspreid in Leidsche Rijn.

4 / 21


Hyves De kinderen gaan de archeoloog helpen met het zoeken van de stenen. Ze moeten Hyves vrienden met de archeoloog worden zodat hij ze gemakkelijk aanwijzingen kan geven. Som en Coรถrdinaten De stenen worden gevonden en de archeoloog kruist de locaties aan op de oude kaart. De Romeinse cijfers op de stenen vormen een som die de kinderen samen in de klas gaan oplossen. De uitkomst van de som blijkt samen met de letter op de stenen een coรถrdinaat te zijn.

Oud krantenartikel

De archeoloog leest verder in het dagboek en komt steeds de naam Gaius Octavius tegen. Een medewerker van de bibliotheek zegt dat ze een oud krantenartikel hebben over Gaius. In het krantenartikel wordt het oerverhaal verteld, de geschiedenis van het mysterie wordt uitgelegd; er wordt verteld hoe de schat in Leidsche Rijn terecht is gekomen.

Teken op de kaart

De archeoloog komt erachter dat het mysterieuze teken precies op de kaart past. Hierdoor komt hij erachter waar de schat ongeveer begraven ligt.

Bezoek archeoloog

De kinderen verzamelen in de gymzaal en de archeoloog komt langs op school. Hij verteld over het onderzoek van de afgelopen maand en bedankt de kinderen dat ze hebben geholpen.De archeoloog verteld dat hij nu bijna weet waar de schat ligt.

Eindspel

Dan is het tijd voor het eindspel. De kinderen worden ingedeeld in groepjes. Ze gaan verschillende opdrachten doen in de buurt en kunnen hier puzzelstukjes mee verdienen. De puzzelstukjes leiden uiteindelijk naar de schat. Bij het eindspel worden de buurtbewoners betrokken.

De schat

Als een groep kinderen alle puzzel stukken heeft dan is de locatie van de schat bekend. De schat blijkt vlakbij school te liggen. Alle leerlingen van de school mogen kijken hoe de schat wordt opgegraven. De schat is een gouden model van een oud schip. Het model wordt in school gezet als aandenken aan het lustrum feest.

5 / 21


DAGBOEK EN KAART Maandag 2 april Een docent verteld in de klas dat zijn of haar opa een oud kistje op zolder heeft gevonden. In het kistje zit een oud Romeins dagboek en een schatkaart. Opa heeft het kistje weer van zijn vader geĂŤrfd, maar hij was het kistje helemaal vergeten. Het dagboek is in het Latijn geschreven. Waar zou het dagboek over gaan? En waar zou de kaart voor zijn? De docent laat de oude kaart in de klas zien. Ook verteld de docent dat hij een archeoloog wil inschakelen om het dagboek te vertalen.

6 / 21


Krantenartikel_2.pdf

KRANTENARTIKEL

1

07-12-11

14:52

Archeoloog start onderzoek naar mysterieus romeins dagboek

Woensdag 4 april De docent laat de leerlingen een krantenartikel uit de plaatselijke krant zien over de archeoloog en het dagboek. De docent leest het krantenartikel voor.

Van onze verslaggevers

De archeoloog is begonnen met het onderzoeken van het dagboek. Het blijkt om een groot mysterie te gaan. Het is heel veel werk om alles te onderzoeken en het zal een tijd gaan duren.

UTRECHT – In Leidsche Rijn is een Romeins dagboek en een oude kaart gevonden die vermoedelijk naar een romeinse schat leiden. Archeoloog Wim de Graaff is een onderzoek gestart.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Het dagboek en de kaart zaten in een oud kistje, die een bewoner van Leidsche Rijn van zijn inmiddels overleden vader geĂŤrfd heeft. Hoe zijn vader aan het kistje kwam is nog onduidelijk. Het is ook nog een raadsel om wat voor schat het precies gaat. Wim de Graaff is een ervaren archeoloog, gespecialiseerd in het Romeinse rijk. Hij is ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. Het dagboek is in het Latijn geschreven, dit was de standaard taal van de romeinen. Wim gaat het dagboek vertalen en hoopt hier aanwijzingen in te vinden waarmee hij het mysterie kan oplossen en de schat kan vinden.

Archeoloog Wim de Graaff

FOTO DE VRIEZE

De archeoloog roept bewoners van Leidsche Rijn op om actief mee te helpen met het onderzoek. De vorderingen omtrent het onderzoek zijn te vinden op website is ook te vinden hoe men kan helpen met het onderzoek. De website is te vinden via www.mysterie.nl.

7 / 21


FILMPJE Vrijdag 6 april De docent verteld de kinderen dat de archeoloog een mysterieus teken heeft ontdekt in het dagboek. De archeoloog is op onderzoek uit gegaan en heeft daar een filmpje van gemaakt. In het filmpje verteld de archeoloog over een mysterieus teken dat steeds terug komt in het dagboek. Hij wil weten wat dat te betekenen heeft en gaat meerdere mensen ondervragen. Helaas zonder succes. Maar dan struikelt de archeoloog en valt op de grond. Hij ziet een oud stuk van een boot liggen met daarop het teken. De docent verteld dat de kinderen goed moeten opletten of ze het teken ergens zien.

8 / 21


WEBSITE Dinsdag 10 april

Het

Mysterie

van Leidsche Rijn.

De docent vertelt de kinderen dat de archeoloog en website heeft gemaakt waar hij al zijn bevindingen op zet. De website wordt meteen in de klas laten zien. De kinderen worden gevraagd om steeds op de website te kijken of ze de archeoloog kunnen helpen. Telkens als de archeoloog iets nieuws ontdekt dan zet hij het op zijn website. Ook het dagboek, de kaart, het krantenartikel en het filmpje zijn op de website te zien. Als laatste staat het mysterieuze teken op de website. De archeoloog vraagt of iedereen uit Leidsche Rijn goed wil opletten of hij of zij het teken ergens ziet. Als je het teken ziet dan kan je dat vertellen op de website. De docent verteld de leerlingen dat ze dus goed op moeten letten. Woensdag 11 april De docent verteld dat er iemand is die het teken heeft gezien in Leidsche Rijn. Een vrouw heeft gereageerd op het filmpje. Ze heeft een teken gevonden in de buurt van school. De foto’s heeft ze op de website gezet. Leraar laat de foto’s zien die de vrouw op de website heeft geplaatst. De docent vraagt of een van de leerlingen het teken al heeft gezien.

9 / 21


POSTERS EN FLYERS Vrijdag 13 april De docent geeft de kinderen posters en flyers mee naar huis. De archeoloog heeft deze gemaakt zodat er nog meer mensen van het mysterie af weten en er meer mensen kunnen helpen. Hij hoopt dat het onderzoek zo sneller gaat. De docent zegt dat de kinderen de poster bijvoorbeeld thuis voor het raam kunnen plakken, zodat alle voorbijgangers de poster kunnen zien. De flyer kunnen ze aan hun ouders, vriendjes, vriendinnetjes en buren geven.

Mysterie

Het

van Leidsche Rijn.

Het

FLYEr_4.indd 1

10 / 21

ijn.

he R

eidsc

L van

it van d houd De in is een oud . n ij kistje kistje che R Leids ht. In dit dt dat het n in ge oe oc ken in pgedo og onderz oloog verm r meer din van o je t kis te eolo che ulp n oud oor de arch en. De ar enkt hij da rom om h nt van e e is d nd aa ka kd Er agt d t gevo wordt n. Oo e voor kistje n een kaar e romeine ijn. Hij vra ken aan d formatie, in nz t te ek e an d e o te v te h b e n g d o a u a ij s t d eft res nm uit de e inte n. He vinde stamt e Rijn te idsche Rij ft u ander ysterie.nl. e ch ee Leids ners van L ezien of h www..hetm o r rg de inw flyer eerde a dan naa g de

Help ons mee het mysterie van Leidsche Rijn op te lossen. Ga naar www.hetmysterie.nl

Help ons mee het mysterie van Leidsche Rijn op te lossen. Ga naar www.hetmysterie.nl poster_5.indd 1

My

ie r e st

29-11-11 21:09

07-12-11 14:48

FLYEr_4.indd 2

07-12-11 14:48


STENEN Maandag 16 april De docent verteld de kinderen dat de archeoloog een nieuwe ontdekking heeft gedaan. De archeoloog heeft een oude steen gevonden met Romeinse cijfers erop. Hij is verder gegaan met het vertalen van het dagboek. Zo kwam hij erachter dat de steen die hij gevonden heeft maar een deel is van een grote steen. De grote steen bestaat uit vier delen. De overige drie stenen liggen nog verspreid in Leidsche Rijn. De archeoloog kruist op de kaart de plaats aan waar de eerste steen is gevonden. De docent laat een foto van de steen en de kaart met het kruis erop zien aan de leerlingen. stenen.pdf

1

07-12-11

14:39

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

11 / 21


HYVES Woensdag 18 april Het is de bedoeling dat de kinderen de archeoloog helpen met het zoeken van de stenen. Ze moeten hyves vrienden met de archeoloog worden zodat hij ze gemakkelijk aanwijzingen kan geven. De docent gaat een gesprek aan met de kinderen waar de stenen zouden kunnen liggen. Als er de mogelijkheid is krijgen de kinderen op school de gelegenheid om Hyves vrienden te worden met de archeoloog. Kinderen die geen Hyves hebben kunnen als ze dat willen een hyves pagina aanmaken.

12 / 21

Het

Mysterie

van Leidsche Rijn.


STENEN ZOEKEN Vriijdag 20 april De archeoloog is verder gegaan met het vertalen van het dagboek en heeft veel aanwijzingen gevonden over de plek waar de stenen liggen. De aanwijzingen heeft hij op zijn website en op Hyves gezet.

K

CY

CMY

Y

MY

CM

M

C

stenen.pdf

1

07-12-11

14:39

De docent neemt samen met de kinderen de aanwijzingen door. De leerlingen worden in groepjes ingedeeld en krijgen tijd om de stenen te zoeken. Dit gaat onder begeleiding van ouders en/ of docenten. Als de ze de stenen niet kunnen vinden dan krijgt hun begeleider nieuwe aanwijzingen via zijn of haar telefoon. Als alle stenen gevonden zijn worden ze mee terug naar school genomen.

13 / 21


SOM EN COร–RDINATEN Maandag 7 mei De docent heeft de stenen aan de archeoloog gegeven. De archeoloog kruist de overige drie locaties aan op de oude kaart en plaatst een foto aan de kaart op zijn weblog. De archeoloog plaatst ook een foto van de vier stenen naast elkaar op zijn weblog. De docent laat de foto van de kaart en de foto van de stenen aan de kinderen zien. Vrijdag 11 mei De archeoloog is er achter gekomen dat de cijfers op de stenen een som vormen. Hij is zelf nooit goed geweest in rekenen en heeft ook niet genoeg tijd om de som op te lossen. Hij vraagt daarom op zijn weblog of anderen hem willen helpen. Hij vraagt ook of iemand weet wat het antwoord van de som kan betekenen.

stenen.pdf

De docent geeft de kinderen les in Romeinse cijfers. Daarna schrijft hij de som op het bord en mogen de kinderen proberen om de som op te lossen. Daarna wordt de som klassikaal opgelost. Ze zetten het antwoord op de website van de archeoloog. De docent vraagt de leerlingen of ze een idee hebben wat de archeoloog nu met het antwoord moet doen. Kan het antwoord helpen om de schat te vinden (wanneer is bekend dat het om een schat gaat)?

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Dan zegt de docent dat hij een idee heeft. Hij pakt er een kaart bij en laat de kinderen zien wat coรถrdinaten zijn. Zou het antwoord van de som met coรถrdinaten te maken hebben? Dit idee zetten ze ook op de website.

14 / 21

K

1

07-12-11

14:39


OUD KRANTENARTIKEL Maandag 14 mei De archeoloog heeft ondertussen verder in het dagboek gelezen. Hij komt in het dagboek steeds de naam Gaius Octavius tegen. Zou het dagboek van hem zijn geweest? Hij vraagt op zijn weblog of iemand iets weet over Gaius Octavius. De docent verteld dit kort in de klas. Dinsdag 15 mei Er staat een reactie van een medewerker van de bibliotheek op de website. Ze zegt dat ze een oud krantenartikel hebben over Gaius Octavius. De docent laat de reactie van de vrouw zien aan de kinderen en vraagt welke kinderen er woensdagmiddag zin hebben om (onder begeleiding) naar de bibliotheek te gaan om het artikel te zoeken. Donderdag 17 mei Een kopie van het krantenartikel wordt mee naar school genomen. De docent leest het artikel voor. In het krantenartikel wordt het oerverhaal verteld, de geschiedenis van het mysterie wordt uitgelegd. Er wordt verteld hoe de schat in Leidsche Rijn terecht is gekomen. Gaius Octavius is dus inderdaad de schrijver van het dagboek. Nu weten ze zeker dat hem op een schat gaat?

ONDERZOEK SCHIPBREUK LEIDT NAAR SCHAT

Utrecht - 17 maart 1878

Er heeft gisteren een oud Romeins schip schipbreuk geleden in de Rijn, ter hoogte van Utrecht. Het voor een deel gezonken schip werd ontdekt door een voorbijganger. Op het schip is een man met een Italiaanse nationaliteit aangetroffen; Jonas Octavius. Deze heeft de zware schipbreuk niet overleefd. Er is een groot team van specialisten aan het werk gezet om de precieze oorzaak te achterhalen. Het lijkt er op dat Jonas Octavius een ver nageslacht is van de romein Gaius Octavius. Gaius Octavius zou rond het jaar 100 na Christus actief zijn geweest als piraat.

Jonas was hoogstwaarschijnlijk op zoek naar een schat toen zijn boot zonk. De schat zou van Gaius Octavius zijn geweest. Gaius zou de schat lang geleden gestolen hebben van keizer Trajanus. Vervolgens heeft Gaius de schat verstopt toen hij op de vlucht was voor de troepen van Keizer Trajanus. Door de schipbreuk is er veel bewijsmateriaal verloren gegaan. Er is dus nog geen sluitend bewijs of dit verhaal klopt. De locatie van de schat is ook niet bekend. Wel troffen de onderzoekers op verschillende stukken van de boot een mysterieus teken aan (zie foto). Het teken staat mogelijk symbool voor de familie Octavius.

Deel van de boot met het mysterieuze teken

15 / 21


TEKEN OP KAART Vrijdag 18 mei De docent verteld over de vorderingen. De archeoloog denkt ook dat de uitkomst van de som inderdaad het cijfer van de coรถrdinaat kan zijn. Ook heeft hij ontdekt dat het mysterieuze teken precies op de kaart past. De plekken waar de stenen zijn gevonden komen overeen met bepaalde plekken van het teken. Verder heeft hij een schets ontdekt in het dagboek die misschien laat zien waar de schat ligt. De docent laat de kaart met het teken en de schets uit het dagboek aan de leerlingen zien.

16 / 21


Archeoloog start onderzoek naar BEZOEK ARCHEOLOOG mysterieus romeins dagboek

mei Van Maandag onze21verslaggevers De kinderen van groep 6, 7 en 8 verzamelen in de gymzaal en de archeoloog komt langs op school. Hij verteld over het onderzoek van de afgelopen maand en bedankt de kinderen dat ze hebben geholpen. De archeoloog verteld dat de schat in de buurt van de school ligt, maar dat hij nog niet precies weet waar.

UTRECHT – In Leidsche Rijn is een Romeins dagboek en een oude kaart Om erachter te komen waar de schat precies ligt gaan de kinderen een eindspel spelen. Ze worden ingedeeld in groepjes van ongeveer gevonden die vermoedelijk naar10 een kinderen. Ze gaan verschillende opdrachten doen in de buurt en kunnen hier puzzelstukjes mee verdienen. De puzzelstukjes leiden uiteindelijk romeinse schat leiden. Wim naar de schat. Bij het eindspel worden Archeoloog de buurtbewoners betrokken. Het spel wordt hierna verder toegelicht. de Graaff is een onderzoek gestart.

Het dagboek en de kaart zaten in een oud kistje, die een bewoner van Leidsche Rijn van zijn inmiddels overleden vader geĂŤrfd heeft. Hoe zijn vader aan het kistje kwam is nog onduidelijk. Het is ook nog een raadsel om wat voor schat het precies gaat.

Wim de Graaff is een ervaren archeoloog, gespecialiseerd in het Romeinse rijk. Hij is

Archeoloog Wim de Graaff

FOTO DE VRIEZE

De archeoloog roept bewoners van 17 / 21 Leidsche Rijn op om actief mee te helpen


HET EINDSPEL Dinsdag 22 mei

Spel uitleg

De archeoloog komt langs op de school en geeft de leerlingen nog een korte les over Romeinen. Hierna vertelt de archeoloog dat de oude bemanningsleden, waarmee de Romein Gaius Octavius vluchtte uit Nederland, nu rondzwerven door Leidsche Rijn. Ieder bemanningslid heeft een puzzelstukje van een puzzel die naar de schat zal leiden. Dit puzzelstukje geven ze echter niet zomaar. Om een puzzelstukje te krijgen zullen de kinderen opdracht moeten voltooien. Als de groep alle puzzelstukjes heeft verzameld dan moeten ze zo snel mogelijk de puzzel maken. De puzzel vormt een kaart die ze zal leiden naar de schat. De groep die als eerst zijn vlag op de locatie van de schat neerzet heeft gewonnen. Zij zullen een prijs krjigen.

Aanwijzingen

Elke ouder heeft een mobieltje bij de hand. Via dit mobieltje krijgen de kinderen steeds nieuwe aanwijzingen. Met deze aanwijzingen kunnen ze de volgende Romein vinden. Als de kinderen een opdracht hebben voltooid krijgen ze behalve de puzzelstukjes ook een codewoord. Dit codewoord moeten ze sms’en, waarna ze weer een nieuwe aanwijzing krijgen.

Klassenindeling

De leerlingen worden ingedeeld in groepen van tien Ă elf kinderen. Elke groep wordt aan een Romeins cijfer gekoppeld. Alle groepen krijgen een vlag die ze zelf mogen versieren. Met deze groep gaan ze allemaal tegelijk op zoek naar de schat. Elke groep heeft echter een ander beginpunt.

18 / 21

Bemanningsleden

De bemanningsleden zijn vrijwilligers die overal in Leidsche Rijn verstopt zitten in een Romeins kostuum. In totaal zijn er acht locaties waar bemanningsleden te vinden zijn. Door een opdracht te doen bij elke locatie krijgen ze twee puzzelstukjes. De uiteindelijke puzzel bestaat dus uit zestien stukjes.

Uitnodiging

Bij de opdrachten zullen af en toe buurtbewoners betrokken worden. Ook zullen de Romeinen in kostuum de aandacht trekken. Alle buurt bewoners die bij het spel betrokken worden of interesse tonen krijgen een uitnodiging voor het Romeins circus.

Einde

Op het einde komen alle groepen bijeen op de plaats van de schat. Ook de archeoloog komt hierheen die samen met de leerlingen en vertelt dat de schat de volgende dag opgegraven zal worden.


Opdrachten 1

Deze romein is zijn geld verloren in het hoge gras. Dit zijn twintig Romeinse munten die ergens in de buurt moeten liggen. Vind zijn geld terug en als beloning krijg je twee puzzelstukken.

Opdrachten 2

Alleen een groep die waardig genoeg is zal de puzzelstukjes van deze Romein ontvangen. Als je in een groep reist dan is vertrouwen heel belangrijk. Je moet op je teamgenoten kunnen rekenen. Daarom geeft hij twee kinderen uit een groep een blinddoek die de andere groepsleden, één voor één, door een parcour moeten leiden. Dit door te zeggen welke richting ze op moeten gaan. Ook moeten ze één buurtbewoner vinden die bereid is om geblinddoekt het parcour af te leggen. De leerlingen geven hier de aanwijzingen aan de buurtbewoner.

Opdrachten 3

Net als al eerder in het mysterie moeten de kinderen een som oplossen. De Romein schrijft met een grote stok de som in het zand. De getallen zijn hier weer Romeins. Als ze het antwoord weten krijgen ze de puzzelstukjes.

Opdrachten 4

De boot van deze Romein ligt helemaal in stukken. Hij vraagt de groep om zijn boot te maken. Hij deelt de groep in tweeën en allebei de groepen moeten een deel van de boot in elkaar zetten. Als beloning zal hij zijn puzzelstukjes geven.

Opdrachten 5

Romein: Weten jullie.. voordat ik bemanning werd op het schip van Gaius Octavius was een entertainer. Samen met een groep reisde ik langs dorpjes en steden om op de treden voor de mensen. Wat mis ik dat zeg! Als jullie voor mij vijf sterke mannen zoeken die samen een menselijke piramide willen vormen, dan krijgen jullie de puzzelstukjes.

Opdrachten 6

Deze Romein is erg eenzaam, daarom geeft hij de kinderen de opdracht om een vrouw voor hem te vinden. Zoek vijf vrouwen die samen met hem een drankje willen drinken.

Opdrachten 7

Deze Romein heeft ontzettende honger. Hij draagt de kinderen op om alle ingrediënten voor zijn lunch te halen. Dit doet hij door de groep in te delen in groepjes van drie. Elke groep moet aan één ingrediënt zien te komen. Dit moeten ze doen door rond te gaan vragen bij de buurtbewoners. De leerlingen mogen voor het overzicht niet overal naartoe.

Opdrachten 8

Wat ziet die begeleider eruit zeg! Deze romein zal hem of haar wel even restylen met behulp van de kinderen. Hij heeft een kist met een Romeins kostuum. De kinderen moeten er voor zorgen dat het kostuum zit zoals het bij een echte romein hoort.

19 / 21


DE SCHAT Woensdag 23 mei Als een groep kinderen alle puzzel stukken heeft dan is de locatie van de schat bekend. Alle leerlingen van de school mogen kijken hoe de schat wordt opgegraven. De schat is een goudkleurig model van een oud schip uit de Romeinse tijd. Het schip krijgt een mooie plek in de school, als aandenken aan het lustrum. Bovendien krijgen alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 een oorkonde omdat ze de archeoloog zo goed hebben geholpen. De kinderen van het groepje dat als eerst alle puzzelstukjes bij elkaar had krijgen nog een extra prijs.

23-05-2012

Arcade montesorri school

DIPLOMA Voor het oplossen van het mysterie van Leidsche Rijn

Dit diploma is van:

Mysterie

Het

van Leidsche Rijn.

diploma_2.indd 1

20 / 21

07-12-11 14:53


AGENDA Week 15: Maandag 2 april - Dagboek en Kaart Dinsdag 3 april Woensdag 4 april - Krantenartikel Donderdag 5 april Vrijdag 6 april - Filmpje Zaterdag 7 april Zondag 8 april

Week 20: Maandag 7 mei - Som en Coรถrdinaten Dinsdag 8 mei Woensdag 9 mei Donderdag 10 mei Vrijdag 11 mei - Som en Coรถrdinaten II Zaterdag 12 mei Zondag 13 mei

Week 16: Maandag 9 april Dinsdag 10 april - Website Woensdag 11 april - Website deel II Donderdag 12 april Vrijdag 13 april - Posters en Flyers Zaterdag 14 april Zondag 15 april

Week 21: Maandag 14 mei - Oud krantenartikel Dinsdag 15 mei - Oud krantenartikel II Woensdag 16 mei Donderdag 17 mei - Oud krantenartikel III Vrijdag 18 mei - Teken op kaart Zaterdag 19 mei Zondag 20 mei

Week 17: Maandag 16 april - Stenen Dinsdag 17 april Woensdag 18 april - Hyves Donderdag 19 april Vrijdag 20 april - Stenen zoeken Zaterdag 21 april Zondag 22 april

Week 20: Maandag 21 mei - Bezoek Archeoloog Dinsdag 22 mei - Eindspel Woensdag 23 mei - De schat Donderdag 24 mei Vrijdag 25 mei Zaterdag 26 mei Zondag 27 mei

21 / 21


Creatieve richting van communicatie

Het mysterie van Leidsche Rijn  

Draaiboek voor project Het Mysterie van Leidsche Rijn. Voor het Lustrumfeest van basisschool Arcade.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you