Vision 2022

Page 1

En specialtidning från Länstidningen Östergötland · December 2021

Vilket spännande år vi har framför oss! Sidan 2

Rekordintresse för träseminarium Sidan 6

Fastighetsbolag storsatsar på Norrköpingsgalleria Så är det dags att lämna ett 2021, fortsatt präglat av coronapandemin och restriktioner och gå vidare in i 2022 med optimism, framtidstro och glädje och det är vad vi vill förmedla med Vision 2022, den temabilaga i Länstidningen som du nu håller i din hand. Nu är det blott några veckor som återstår av det gamla året och dags att blicka framåt, känna förväntan och inspiration inför det nya som ska komma.

Sidan 8

Genombrott för energilagring Sidan 11


2

Vision 2022 • December 2021

VISION 2022

Vision 2022 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Veckans Peter Borring:

Vilket spännande år vi har framför oss! Så tycker man ju som bonde varje nyårsskifte. Kommer detta bli rekordåret med rekordskördar och rekordpriser? Men detta året måste på många sätt bli ett väldigt spännande år. När du läser detta kommer förhoppningsvis det parlamentariska käbblet i vår riksdag som vi upplevde i slutet på november att ha lagt sig lite så vi åtminstone vet vem som är ansvarig minister för respektive fråga och vilket parti som bär regeringsansvaret i stort. Vi kan ju inte annat än att önska vår nya landsbygdsminister lycka till! Du är önskad och eftertraktad och har en hel del att bita i. De höga spannmålspriserna kan du inte göra något åt, vilket kanske är tur på sitt sätt. Det tycks ju faktiskt som att stjärnorna antyder att priset på vegetabiliska råvaror kommer ligga kvar på en historiskt hög nivå under en bra stund in på -22 och kanske rent av in på nästa eftersäsong, om det

inte inträffar något remarkabelt på södra halvklotet och total lågkonjunktur i världsekonomin. Däremot borde de höga energipriserna bekymra fler än djurhållande bönder. Spannmålsodlare kan ju skratta hela vägen till banken, även när de betalat gödnings- och dieselpriserna om man bor i bygder med hyfsad hög skördepotential, men får vi ett 2018 i repris så fastnar nog skrattet i halsen på fler än skogsbygdens djurbönder… Hur som haver är det alltid lättare som bonde att leva och andas med ett högt pris på det man säljer, även om det man köper kostar skjortan. Ytterst kommer det ju handla om huruvida vi klarar att flytta de ökade kostnaderna längst ut till konsument eller ej. Alla vill vi ställa om eller åtminstone göra oss mindre beroende av importerad fossil olja, men tulipanrosen för dig som ny minister med ansvar för landets livsmedelsförsörjning (känn lagom press) är att vi bå-

PERFEKT JULKLAPP! BILJETTERNA KÖPER DU PÅ WEBBEN!

Här finns något för alla!

HOPPAS VI SES!

Hitta din favorit bland Whisky och Rom...

de måste komma längre med omställningen och samtidigt behålla produktionen i Sverige på vägen dit. De flesta andra länder har förstått detta och klarar därför att både arbeta för en omställning mot mindre fossilberoende för samhället i stort men samtidigt behålla konkurrenskraften genom att försöka hålla nere drivmedelspriserna för jordbruket. I den bästa av världar sker detta genom att man skapar ett bra pris på fossilfria alternativ men det är kanske för mycket önskedrömmar så här nära juletid. Som första tips till vår närings nya minister är därför att du tar ett par veckors prao hos din finländska kollega. Där är inte allt frid och fröjd men än så länge uppskattar de modernäringen än mer, Tyvärr tycks urbanisering och okunskap gå hand i hand även där och tar över i det annars mera jordnära Finland. Det blir tydligt när man beslutat sig för att verka för vegetariska måltider i hela Helsingforsområdet! I ett land som har än sämre naturgivna förutsättningar än Sverige att odla mat till människor. Men du har mer att bita i. En rad olika EU drivna processer ska sjösättas i ett nationellt regelverk och kontext. EU:s The green deal, Livsmedelsstrategin Farm to fork, Taxonomin som vill betrakta skogsbruk med trakthyggesbruk och vattenkraft som icke hållbart, nya skogsstrategin, biodiversitetsstrategin och inte minst nya jordbrukspolitiken CAP. Allt är dock inte nattsvart, utan tvärtom i varje motgång kan det finnas möjligheter, men det gäller att vi bå-

Jordbrukaren ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Må så gott och ha en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År i ett nästan alltför spännande Sverige, önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

samhällsdebattör och opinionsbildare

Sveriges förebyggande arbete visar vägen för minskad antibiotikaresistens Till skillnad från stora delar av övriga världen har vi i Sverige fokus på sjukdomsförebyggande åtgärder inom livsmedelsproduktionen för att minska behovet av antibiotika.

En klok och återhållsam antibiotikaanvändning minskar risken för uppkomst av antibiotikaresistenta bakterier, vilket är ett mål inom både djur- och humanhälsa. Sverige spelar en viktig roll internationellt genom att visa att det är möjligt att producera livsmed-

el med låg förbrukning av antibiotika. Användningen av antibiotika till lantbrukets djur minskar i hela EU och för första gången någonsin används det mindre antibiotika till djur än till människor i EU. Samtidigt är EU långt efter Sverige, då vi bara använder en dryg tiondel antibiotika till djur jämfört med genomsnittet i EU. De svenska framgångarna beror på att vi under lång tid och på ett målmedvetet sätt fokuserat på ett gott djurskydd och en god djurhälsa, eftersom friska djur inte behöver anti-

För mer info besök...www.whiskyexpo.se Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB

de på gårdsnivå och nationell nivå försöker hitta och dra nytta av det lilla som går. Så nog kommer närmaste året eller två verkligen bli spännande, oavsett om man är bonde, konsument, väljare eller politiker!

biotika. Detta visar till exempel insatserna för att minska användning av antibiotika mot juverinflammation (mastit) hos mjölkkor. Idag har vi rekordlåg förekomst av juverinflammationer vilket även betyder att vi inte behöver behandla lika ofta med antibiotika. – Det är varken hållbart eller etiskt rätt att låta bli att behandla sjuka djur med antibiotika när det verkligen behövs. Men den svenska modellen visar att det är möjligt att genom stegvisa sjukdomsförebyggande åtgärder uppnå en radikal sänkning av antibiotikaanvändningen utan att vare sig djurskyddet eller livsmedelsproduktionen äventyras, säger Katharina Gielen, tf smittskyddschef på Jordbruksverket. Källa: Jordbruksverket

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: abonnemang@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Vision 2022 • December 2021

3

Vision 2022 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

VISION 2022

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING 2ƞȒȡ3 11"+3ê/*"-2*-"+ ,+20 &/ ǖǗ ê/ -"/#"(1 11 &+01 ))"/ 0,* "11 (,*-)"*"+1 1&)) "+ 3"!- ++ ǽ "+ ( + "+(")1 +0)21 0 *,1 (2*2) 1,/1 +( "))"/ - ++ ǽ ,* 3"!")! /" ( + !2 (,*-)"11"/ "Ɯ+1)&$ +)ê$$+&+$ , % /"'ê)1 *&+0( !&11 3"! "%,3 ǿ

,+20 &$%1 ê/ "+ (/ ƞ#2)) *"+ "+(") 3"!- ++ -í ǘǕ ( , % % )3Ȓ *"1"/03"!ǽ "+ ê/ $,!(ê+! "+)&$1 !" +6 ,!"0&$+(/ 3"+ , % !ê/*"! #/ *1&!00ê(/ !ǽ Bonus Light ê/ "+ *6 ("1 -/&03ê/! ǘǜǽǘ ǽ ǿ

ǜǚǿ 3"!- ++ ǽ Ȓ

ǞǚǿȒ ǙǞǽǞ ǽ

Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

Vi utför grävarbeten!

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

Svensktillverkade jordkällare. I plast.

Diplomerade för avloppsanläggningar Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer

Hitta din målgrupp med ! en annons i Jordbrukaren

Skrukeby Maskin

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

0142-809 60, 070-659 67 63

www.sandstromwebshop.se

Jordbrukaren utkommer var tredje vecka till alla jord-, lant- och skogsbruksföretag i hela Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län. Ring och boka annonsplats på 0141-560 03.

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och försäljning

På jakt efter fyrhjuling?

Vi optimerar och säkrar dina EU-stöd

Passa på: Honda i lager!

JAKTAKTUELLT

Våra erfarna EU-specialister hjälper vi dig att optimera din SAM-ansökan. Med vår kunskap och våra hjälpmedel kommer vi tillsammans fram till hur du bäst utnyttjar EUstöden och får ut maximal ersättning.

Kontakta oss på Ludvig & Co (fd LRF Konsult) så berättar vi mer, 0771 27 27 27 eller läs mer på ludvig.se/sam

ludvig.se

Modell HK

NORDIC 42+ 38

www.lantbruksservice.se

Vi gör tusentals SAM-ansökningar varje år - det gör att vi är ledande i Sverige.

Lafayette Smart-BT

Vi säljer även ammunition

På jakt efter motorsåg? Husqvarna 445 II e

Checka in på vårt

Automower-hotell

1395:-

Vinterservice Programuppdatering

Ord pris 6.000:-

NUu N

4444990::--

Eksjö Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgårdsbutik

Gjuterigatan 2, Eksjö Tel: 0381-390 00 Öppet: Vardag 7-17

Kvalitet & säkerhet från

Lyfthöjd 288 cm Tipplast 1500 kg Bredd 110-148 cm Höjd

223 cm

FOPS [falling object protective structure]

ISO-godkänd säkerhetsbåge ingår i priset på alla Schäffer

Skrukeby Maskin Mjölby När du behöver ett riktigt lyft! 0142-809 60 • 070-399 90 09 Se mer på: www.skrukeby.se


4

Vision 2022 • December 2021

VISION 2022

Vision 2022 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Husbygge uppmärksammas nationellt Ny pastorsexpedition i Söderköping hyllas för sin arkitektur SÖDERKÖPING (JB)

Strax intill S:t Laurentii kyrka bygger Svenska kyrkan ut sin expedition. Bygget har fått uppmärksamhet på ett nationellt plan och hyllats för att man bygger i en stil som passar in i stadskärnans gamla stil.

Vanligtvis får inte enskilda husbyggen i Söderköping särskilt mycket uppmärksamhet utan sker bara som brukligt, utan att väcka särskilt mycket känslor åt endera håll. Men när Svenska kyrkan började bygga om sin expedition på Prästgatan uppstod plötsligt jubel och hejarop bland landets arkitekturfantaster. På facebooksidan “Arkitekturupproret – Låt oss bygga vackert igen” lades nyligen upp ett inlägg där lilla Söderköping plötsligt hamnade i fokus. Arkitekturupproret är en

förening och en Facebookgrupp med 50 000 medlemmar som är trött på att all nybyggnation i Sverige är fyrkantig, likriktad, ful, konstig eller tråkig. De vill visa att det

Fina former. Sånt går hem hos dem som gillar vackra hus.

finns alternativ till alla fyrkantiga lådor som förfular våra städer, och menar att man istället ska bygga vackra hus i klassisk stil. Arkitekturupproret började som en grupp på Facebook i slutet av 2014 och har sedan dess vuxit rejält och har även spridit sig till flera andra länder. Det som förenar medlemmarna är passionen för inspirerande arkitektur, mänsklig stadsbyggnad samt bevarandet av omistliga kulturvärden. Upproret går ut på att bland annat bekämpa misslyckad nybyggnation med an-

tingen snabbuppförd miljonprogramsarkitektur i repris eller spektakulär dekonstruktivism med migränframkallande fasader. Istället har man en vision om vackrare och mer varierad nybyggnation, anpassad efter lokala förhållanden och med hänsyn till befintligt kulturarv. Ett av de lyckade nybyggen som Arkitekturupproret lyfter fram är det på Prästgatan. De skriver: “Svensk, harmonisk nyproduktion. Du tittar just nu på en helt ny, svensk byggnad i klassisk stil. Det är en församling i Svenska kyrkan som

På Prästgatan bygger Svenska kyrkan om sin expedition. Ett bygge som fått nationell uppmärksamhet.

bygger ut sin expedition i Söderköping. Byggnaden är gjord för att harmonisera med stadens äldre bebyggelse”. Och i kommentarsfältet strös det idel lovord över huset. “Det går att bygga nytt med känsla för det gamla!”, “Vad fint. Hoppas flera byg-

gare hakar på” och “Underbart! Tänk vad fint det huset passar in i stadsmiljön” är tre exempel på kommentarer. Även Söderköpingsborna själva tycks gilla det nya huset mittemot S:t Laurentii kyrka och skriver bland annat “Påminner om Rådhuset. Myck-

et fint”, “Som Söderköpingsbo blir jag glad att se ett så fint nybyggt hus” och “Jättefint. Hoppas de tänker likadant då de bygger på andra ställen i Söderköping”. Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Skatt och Skog Urban Rydin Skattechef Fyrklövern

Välkommen till en föreläsning med Urban Rydin, en av Sveriges tyngsta skatteexperter. Under föreläsningen ger Urban Rydin en fyllig genomgång av planeringsmöjligheterna för skogsägare och vilka ändringar som kan vara på gång. Han förklarar också varför man inte ska sänka skatten så mycket som möjligt utan istället betala skatt och sociala avgifter så effektivt som möjligt.

Tisdag 14 december kl. 18-20 Klustervägen 11, 585 76 Vreta Kloster Vi bjuder på enklare förtäring efter föreläsningen. O.S.A senast 9 december till kicki.forss@4klovern.se eller på 072-050 20 29. Obs! Begränsat antal platser.

Varmt välkommen! För oss är ekonomi och juridik naturligt


Vision 2022 • December 2021

5


6

VISION 2022

Vision 2022 • December 2021 Vision 2022 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Rekordintresse för träseminarium ”Första stegen till balans på de globala trävarumarknaderna” KARLSTAD (JB)

Träindustrin har som många andra branscher påverkats starkt av pandemin och rekord har slagits både vad det gäller låga lager och höga priser. Samtidigt ställs också frågan om hur om de skogspolitiska frågorna, på nationelloch EU-nivå, kommer att påverka branschen.

Intresset för marknadsseminariet på Trämarknaden i Karlstad den 18 november var rekordhögt när träbranschen, experter och press träffades för att diskutera högaktuella frågor och sia om framtiden. – Alla ekonomier i världen

har blivit starkt påverkade av pandemin och de insatser som har gjorts för att minska dess verkningar. Året 2021 har bjudit på en spännande tid för träindustrin med både prisrekord och historiskt låga lagernivåer. Nu talar mycket för att marknaden går mot ett stabilare läge och att tillgängligheten på trävaror har förbättrats. Men efterfrågan är fortsatt stark. Det skvallrar bland annat om att vi är mitt i en omställning mot ett ökat träbyggande, säger Mathias Fridholm, direktör för Svenskt Trä, och tillägger: – Samtidigt går debatten om de skogspolitiska frågorna het och inom träindustrin diskuteras hur detta påverkar branschen. Därför är vi extra glada över att Trämarknaden i Karlstad kunde ta plats och att vi fick tillfället att mötas.

Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna, inledde dagen i Karlstad och berättade om en stark återhämtning efter pandemin som gradvis tappar fart. – En starkt expansiv ekonomisk politik i spåren av krisen fick ekonomin att kickstarta under 2020 och nu ligger vi över nivån som var innan pandemin gällande exempelvis global industriproduktion och handel. Den starka utvecklingen har lett till flaskhalsar som bromsar återhämtningen och har gett kraftigt stigande priser. Vi ser även exempel på att restriktioner runt pandemin och geopolitiska händelser leder till ökade priser exempelvis på frakt- och elpriser på olika håll i världen. Detta får konsekvenser även på våra branscher här hemma., säger Kerstin Hallsten. Linda Eriksson, skogsdirektör, Skogsindustrierna, förklarade komplexiteten i de skogspolitiska frågorna när de gärna blir till värderingsfrågor. – Skogsfrågorna blir ofta värderingsfrågor; ska vi bruka skogen till nytta för människan eller ska den bevaras för sin egen skull? Detta gör debatten känslig och extra het. I den svenska politiken hanterar man balansen mellan brukande och bevarande på ett sätt som inte riktigt går i linje med de förslag vi nu ser från EU. I EU:s förslag ser man skogen som en kolsänka och tyvärr bortser man då från skogens viktiga roll när vi ska byta ut fossila material och produkter.

I Sverige införs nu klimatdeklarationer, och tack vare dem blir det väldigt tydligt var utsläppen av växthusgaser sker. Anders Ek, styrelseledamot, CEI-Bois, berättade om Europasamarbetet kring träfrågorna. – Sveriges skogspolitik påverkas av de beslut som tas i Bryssel. När beslut i Bryssel och EU kan påverka hur vi i Sverige får använda skogen så har det effekt på hela näringskedjan inom träindustrin. Därför är det viktigt att vi är aktiva i vår närvaro i Bryssel och att vi jobbar effektivt tillsammans med de andra EUländerna för att nå fram med träfrågorna, säger Anders Ek.

Christian Nielsen, expert, marknadsanalytiker för trävaror talar inför ett välfyllt saminarium.

Susanne Rudenstam, chef

för Sveriges Träbyggnadskansli, förklarade att ett ökat träbyggande handlar om en förnyad industri, en ny industriprocess där prefabricering är ett bra exempel, snarare än ett byte av ett material mot ett annat.Träbyggandet fortsätter att ta marknadsandelar i Sverige och industrins aktörer tar täten mot klimatmålen. – I Sverige införs nu klimatdeklarationer, och tack vare dem blir det väldigt tydligt var utsläppen av växthusgaser sker. Det blir också tydligt att ett ökat byggande i trä innebär stora besparingar i utsläpp. Det är inte vad vi bygger i Sverige som kommer att lösa de globala klimatutmaningarna, men vår kunskap

Susanne Rudenstam, expert på träbyggnation, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

om hur vi gör det tillsammans med vårt fantastiska material kan bidra till det globala åtagandet, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli. Christian Nielsen, mark-

nadsanalytiker för trävaror, Skogsindustrierna, sammanfattade dagen genom att förklara var vi står idag och vad vi förväntar oss av framtiden. – Äntligen har många trävarumarknader börjat att komma ikapp den starka

Kerstin Hallstén, chefsekonom, Skogsindustrierna.

efterfrågan och de underskott som byggts upp under pandemiåret. Vi kan nu se de första stegen för de globala trävarumarknaderna att återigen finna balans. Det finns dock flera hot mot stabiliteten på horisonten. Amerikanska priserna är redan skarpt på väg upp igen. På kort sikt är dock logistiksituationen av en kritisk karaktär. Det kan bli det som får marknaden att rusa eller rasa, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna.

Under eftermiddagens paneldiskussion ställdes frågor om den framtida marknaden för trä och trävaror. Samtliga i panelen var optimistiska och tror på en fortsatt stark efterfrågan på trävaror. Aldrig förr har träbyggande haft en sådan stor roll i omställningen mot en mer klimatneutral bransch, och aldrig förr har de skogspolitiska frågorna diskuteras och debatteras i branschen som nu. Källa: SVENSKT TRÄ

Kön och ålder påverkar synen på växtförädling I princip allt som säljs i frukt- och grönsaksdisken har kommit till genom växtförädling, något som få konsumenter har kunskap om, visar en studie från SLU. Ändå är åsikterna många, vilket kan påverka utvecklingen av nya sorter.

Det finns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor i synen på växtförädling. Män är i allmänhet mer positiva både till konventionell växtförädling och till modern genteknik. Yngre personer är dessutom mer positiva till genetisk modifiering än äldre. Dagens konsumenter har

dock i allmänhet ingen eller liten kunskap om växtförädling, varken om konventionella för-

ädlingstekniker eller genmodifiering. Trots det är åsikterna många och i förlängningen kan det påverka utvecklingen av nya sorter. För att kartlägga och förstå vilka värderingar som styr har forskare från SLU ställt frågor till 1 500 svenska konsumenter om deras inställning till genetisk modifiering (GM) och konventionell växtförädling. – Att yngre konsumenter har större förtroende för GM än äldre är verkligen ett intressant resultat. Det pekar på en värderingsförändring i samhället och kan innebära att diskussionen kring användandet av modern växtförädlingsteknik kan förändras, säger Sara Spendrup, universitetslektor vid SLU och en av tre forskare bakom studien. Även den ganska stora skillnaden i värderingar i förhål-

lande till kön är intressant för forskarna. Ungefär en fjärdedel av männen (26 procent) uttryckte en positiv inställning till genmodifiering, jämfört med endast 9 procent av kvinnorna som deltog. Motsvarande proportioner för dem med en negativ inställning var mer lika (31 procent respektive 36 procent). För traditionell växtföräd-

ling visade resultaten att mindre än hälften av alla deltagande män (46 procent) och cirka en fjärdedel (27 procent) av de kvinnliga respondenterna hade en positiv inställning, medan sex procent av de manliga respondenterna och tio procent av de kvinnliga respondenterna hade en negativ inställning till konventionell växtförädling. – Det är ändå så att konsu-

Frida är en äppelsort som togs fram vid Sveriges Lantbruksuniversitets försöksanläggning i syfte att hitta en äpplesort som tål lagring och förvaring i butik bättre än andra svenska sorter.

menterna fortfarande är mest positiva till traditionell växtförädling. Men samtidigt är kunskapen om växtförädling relativt låg i samhället, det används ju faktiskt redan idag

moderna metoder, säger Sara Spendrup. Fredrik Fernqvist, universitetslektor vid SLU och medförfattare, är förvånad över att attityden till växtförädling i all-

mänhet är neutral. I princip allt som finns i frukt- och grönsaksavdelningen med några få undantag är framtaget genom växtförädling. – Det kan tolkas som att konsumenter i regel inte känner till länken mellan växtförädlingen, produktionen och vad som hamnar på våra tallrikar. Visste man det, kanske inställningen till växtförädlingsteknik, även moderna tekniker, hade varit mer positiv, säger han. Forskarna tror att kunskapsnivån skulle kunna höjas genom att frågorna om hur maten tas fram diskuteras mer i samhällsdebatten. Det gäller även på vilket sätt existerande tekniker kan användas för att främja en hållbar utveckling, samt hur konsumenter kan få mer inflytande i produktutvecklingen.


Vision 2022 • December 2021

7

VISION 2022

Vision 2022 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

,]HVEYPZMRWGL

Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor Vi målar följande fasader:

Säljare norra och mellersta Sverige

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade

Enkel montering på alla kranar.

Andreas Brunåker Lantmästare

Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

We-1400

076-846 22 22

med 2 kanal radio.

Andreas.brunaker@faust.dk

14.900:+ moms o frakt

mail@faust.dk www.faust.dk

SOFAB Sanering & Färg AB

Dags att mäta radon!

20 000 läsare kan se din annons i Jordbrukaren! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig.

$ ! ! "& ! #" #!"

Tel 0381-710 10 | www.weimer.se

www.jordbrukaren.se

0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

"$

Dragkraft 1400/1700/2200 kp Manuell och radiostyrd.

&

&

+* )

& &

!!

&

& $ "$

!

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

Vi gör mängder av mätningar varje år och kan ge er Sveriges bästa pris.

or s o d n Rado

Vid förhöjda radongashalter erbjuder vi kostnadsfri utredning samt åtgärdsförslag.

: 0 0 3

& ' '

"

r 2 doso = t e k a 1 mätp 0:5 4 – r o 3 dos

'!

www.brabesiktningar.nu info@brabesiktningar.nu

Norrköping 011-10 14 10 Linköping 013-10 14 10

&

%

$

%

# %

#

"

# " #

% #

# #

#

Överlåta gården?

! "

"

" #

Välkommen till Areal

"

"

"

Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, arrende, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig. $

# $ !

Magnus

Mats

Johan

Göran

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-125 00

# "

$

$ ! $


8

VISION 2022

Vision 2022 • December 2021 Vision 2022 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Lundbergs Fastigheter, Norrköpings kommun och Dospace presenterade sin satsning på Spiralen på en pressträff.

Jonas Thyrsson, chef för fastighetsutveckling på Lundbergs Fastigheter visar hur Spiralen kommer se ut om två år.

Stor ombyggnad av Spiralen Kontor och ny fasad när Lundbergs storsatsar på gallerian NORRKÖPING (JB)

Nu ska 60-talets tråkiga lådor bytas ut mot moderna fasader med en ljus och luftig känsla. Lundbergs Fastigheter satsar 250 miljoner kronor i en stor ombyggnad av Spiralen både utvändigt och invändigt.

Nyligen bjöd Lundbergs Fastigheter in till pressträff tillsammans med kommunen och Dospace för att berätta om den kommande ombyggnaden av cityfastigheterna Tulpanen 18 & Liljan 6 i Norrköping, som tillsammans utgör gallerian Spiralen Köpcentrum. Lundbergs Fastigheter har satsat 2380 miljoner i Norrköpings stadsutveckling mellan åren 2010 och 2020, bland annat i Kvarteret Lyckan och Kvarnbacken, och nu är det dags för ännu ett stort projekt som förhoppningsvis kommer innebära ett lyft för såväl handeln som stadsrummet. Byggstart är planerad till är våren 2022 och projektet beräknas slutföras till årsskiftet 2023-24. Digitalisering och hållbarhetsfrågor leder till förändrade beteenden och en övergripande strukturomvandling som påverkar våra städer, och inte minst handeln, på ett påtagligt sätt. Som ett led i att följa med i utvecklingen och bidra till ett ännu attraktivare Norrköping investerar Lundbergs Fastigheter nu stort i stadskärnan för att skapa ett bättre och bredare utbud och en ny mötesplats där flera olika funktioner skapar en helhet. Kontor, handel, restauranger, upplevelser, kultur och bostäder kompletterar varandra och ger staden liv. – Våra citykvarter med galleriorna Linden och Spiralen i spetsen har i mer än 40 år varit den naturliga shoppingdesti-

Gallerian Spiralen i Norrköping kommer att få en helt ny fasad. Visionsbild: WHITE

nationen i Norrköping. Nu tar vi nästa steg för att skapa ett mer relevant innehåll och en miljö där människor trivs och vill spendera tid – oavsett om det är dag, kväll, arbetstid eller fritid, säger Christian Claesson, regionchef Öst, Lundbergs Fastigheter. Projektet innebär dels en

stor utvändig förändring av de två byggnaderna. De i dag stängda fasaderna byts ut till nya lösningar som ger en modern och attraktiv känsla i kvarteren och släpper in mycket ljus i kontorsloka-

lerna. I entréplan flyttas fasaderna ut och visionen är ett naturligt flöde mellan inne och ute som ger en härlig atmosfär. Gestaltningsförslag för fasaderna har tagits fram i samverkan med White Arkitekter. Fastigheterna kommer även genomgå en invändig förnyelse där övre plan omvandlas till en mötesplats för näringslivet. Den största delen kommer utgöras av coworkingytor i samarbete med företaget Dospace. Företaget finns redan etablerad i Västgöteback-

en och nu kompletteras det kontorshotellet med denna jätteyta på 3 000 kvadratmeter. – För vår del gör den här etableringen att vi kan börja erbjuda större kontorslösningar åt bolag i Norrköping vilket vi ser en växande efterfrågan på, säger Niclas Söör, VD och grundare för Dospace, som genom sin etablering till Spiralen nu bidrar till mer kundunderlag för butikerna, vilket också är en stor anledning till satsningen. En analys har visat att jämfört med andra jämbördiga

städer har Norrköping en lägre andel “dagbefolkning”, det vill säga personer som jobbar och spenderar tid i citykärnan dagtid, vilket driver handel och skapar ett levande centrum. Samarbetet med Dospace är ett sätt att öka dagbefolkningen i city. Anna Selander, samhällsbyggnadsdirektör på Norrköpings kommun tycker det är positivt att utveckla stadskärnan tillsammans med fastighetsägarna. Hon nämner varuhusen som viktiga årsringar, men som snarare känneteck-

nar dåtidens stadsliv än framtidens. – Idag har vi en lite annan syn på hur vi vill leva, våra konsumtionsmönster ändras i ganska snabb takt. Vi har inte längre ett centrum i Norrköping utan vi har flera små centrum i innerstadens närhet, och vi ser att det fortsätter att utvecklas fler centrum i takt med att staden växer. Idag planerar vi för människor i centrum.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON


Vision 2022 • December 2021

9

Vision 2022 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Elmia Lantbruk Innovation Award är den prestigefyllda utmärkelsen som lyfter ny och innovativ teknik inom jordbruk och animalieproduktion.

Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Anders eller Elisabeth når ni på:

VI KOPER DITT SKROT! Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Levererar färdig betong certifierad av

Svensktillverkad

INSERV SK

Benny Andersson Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

Nio kronor i veckan! Mer än så kostar inte en helårsprenumeration på trevliga Länstidningen (475 kr om året)! Med autogiro betalar du 40 kr i månaden.

KÖPER · SÄLJER · FÖRMEDLAR

Ring 0141-560 03, och bli prenumerant du också!

LANTBRUKSMASKINER

070-816 29 05

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

www.backhemmet.se

SEDAN 2014

Solcellsbyggarna.se

MASKIN

KINGQUAD LT-A500XPZ 2022

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

Återförsäljare för

Tel 013-23 44 65/66

E IC

– Vi vill genom tävlingen lyfta branschen och stötta utvecklingen av svenskt lantbruk genom att uppmärksamma teknik som utvecklar lantbruket att bli lönsamt och hållbart. Efter ett rekordår av nomineringar och priser 2020 ser vi fram emot att se vad företagen presenterar för nya och innovativa produkter inför Elmia Lantbruk Innovation Award 2022, säger Carolina Axelsson mässansvarig för Elmia Lantbruk och ordförande för juryn för Elmia Lantbruk Innovation Award. Anmälan ska vara inne senaste den 28 februari 2022. Läs mer om utmärkelsen och hur du anmäler dig på https://www.elmia.se/lantbruk/innovation_award/

Vi köper & säljer

MA

Dags att nominera till fin utmärkelse

VISION 2022

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

119.900:inkl moms

070-696 49 22 Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert”

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

3EKO -IXERVAGNAR fÚR ALLA BEHoV...

Dags för ny anläggning? Akron har marknadens mest kompletta utbud av lösningar för hantering, lagring och torkning av spannmål och biobränsle. Kontakta din Akronrepresentant idag!

för omgående leverans.

Nya & begagnade. s Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s +ASTmËKTAR KK1600 och KK1800

Hej jord- och skogsägare! Letar du efter en partner som både kan din bransch och tar hand om ekonomin så du hinner med det du har i kalendern? Eller någon som kan växtodlingsrådgivning och SAM-ansökan? Hos oss hittar du helheten under samma tak. –Vi är inte som alla andra. Vi är mer som du!

#framtidsbyrån

Östergötland: Anders Olausson 070-346 11 11 Södermanland: Linda Karlsson 072-515 18 31 Närke:

Kent Folkesson 070-337 16 28 !"

Läs mer på vår hemsida

akron.se

www.baks.se

AR2.SE

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

&YLLTÚMMAre


10

Vision 2022 • December 2021

VISION 2022

Vision 2022 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

På en flyer utanför kommunhuset uppmanar ÖTRAF oss att köpa biljett i appen. .

Marcus Georges och Linda Ulvan från ÖTRAF pratar bussresande med Andrea Andersson, Maud Conradsson, Ann-Sofi Brax och Britt-mari Johansson från biblioteket.

I Ödeshögs bibliotek diskuterar Ann-Sofi Brax reseregler med Marcus Georges och Linda Ulvan från ÖTRAF.

Flera busslinjer från Ödeshög önskas ÖTRAF gör sitt kundcenter rörligt ÖDESHÖG (JB)

Charles Eriksson kommer i dörren på väg ut från biblioteket. Han har just varit och pratat med två tjänstemän från Östgötatrafiken (ÖTRAF) men tycker inte att han har fått några svar på sina frågor. Han vill att det ska gå att åka buss från Ödeshög till Vadstena och Motala och till Jönköping. – De kan börja med att köra till Gränna, säger Charles.

Den som i dag vill åka från Ödeshög till Vadstena får göra en snabbvisit i Mjölby och i Motala eller Skänninge under resan. Med ÖTRAF tar den omkring en och en halv timme med buss, pendel och ny buss. Vid varje försök att ange Gränna som resmål ändras texten till Grännavägen 1 i Aneby och en varning att det inte finns någon hållplats inom gångavstånd. ÖTRAF har en fyllig hemsida med tider för avgång och framkomst, biljettpriser, reskort och åldersgränser med mera. Det finns en särskild plats för vanliga frågor och svar. Den innehåller över ett hundra vanliga frågor vilket tyder på att det finns ett behov av ytterligare kunskap. Att ge information är också orsaken till ÖTRAF:s besök i Ödeshög denna dag. Utanför kommunhuset, där biblioteket finns, uppmanar en flyer ”Köp biljett i appen”. Tyvärr berättar den inte att det faktiskt finns

Andrea Andersson, Maud Conradsson, Brittmari Johansson och Ann-Sofi Brax från biblioteket pratar med Marcus Georges och Linda Ulvan från ÖTRAF.

ÖTRAF-personal på plats denna dag. Inne på biblioteket sitter personalen Andrea Andersson, Maud Conradsson, Britt-mari Johansson och Ann-Sofi Brax runt ett bord tillsammans med Linda Ulvan och Marcus Georges från ÖTRAF. Marcus beskriver, pratar om biljett till Vadstena, till Linköping och om en app. Han påpekar att man också kan ringa Kund-

tjänst. Den är öppen varje dag och om man ringer dit får man alla svar på en gång. Linda och Marcus berättar

att ÖTRAF:s ordinarie kundcenter i Linköping och Norrköping nu håller stängt. I stället har man infört ett ambulerande kundcenter som möter resenärer i hela länet. De ska åka runt och man kan titta på hemsidan vilka platser

de ska besöka en dryg vecka framåt. – Vi åker till kunderna, säger de båda. Förr fanns vi bara i Norrköping och Linköping. Vi testar idén fram till årsskiftet. Nyfiket kollar Länstidningen den aktuella vecka när denna artikel skrivs, det vill säga den 22 – 26 november. Tiden är densamma varje dag, klockan 06.30-14.00.

Falu Rödfärg Boka Rödfärgning redan nu inför sommaren 2022! • Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg • Över 35 års erfarenhet av branschen • Lämnar kostnadsfri offert på plats Vi målar allt ifrån Småland till Uppland Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se

& $ " )" #' % ! ( "#! $$

#& $ +# %

*#%!#"$ *# #!%

, % (#

#$' $

Våra hemsidor: www.jordbrukaren.se · www.lanstidningen.se

Tyvärr är platsen också densamma, Söder Tull i Norrköping. Inga resor i länet för personalen. Hittills har mellan 15 och 20 personer besökt ÖTRAF i Ödeshögs bibliotek i dag. Marcus berättar att han har bytt två gamla kort. En kvinna hade 450 kronor på ett numera oanvändbart kort. Marcus ser till att pengarna kommer över till en app. Han säger att det fortfarande finns många kort ute. Linda och Marcus sprider sin kunskap. På pendeltåg kan man inte köpa biljett. På Ica kan man köpa pappersbiljett. De förklarar hur appen fungerar och säger samtidigt att folk är livrädda för den. – Det känns som om det inte är så svårt, säger Maud. Apropå coronapandemin berättar Marcus att sensorer räknar folk på bussar. Då kan man välja buss, tillägger han glatt. Sedan konstaterar han att det gäller ju främst Norrköping, Linköping och Motala,

där det finns flera bussar. ÖTRAF har samarbete med trafiken i Kalmar. Vid bordet diskuterar man busslinje till Gränna och behovet av att knyta ihop länen. – Politikerna får sätta in en stöt, säger Linda. Linda och Marcus vet ingenting om ändringar i färdvägar, till exempel för bussar i Ödeshög. Skattefrågor är heller inte deras bord. Detta sagt apropå en diskussion om att Ödeshögsbor betalar för tät trafik i Linköping. Linda och Marcus åker bil till

Ödeshög. Båda har bott hela livet i Linköping och berättar att det är första gången som de är i Ödeshög! Dock har de varit på Omberg med skolan. Marcus minns att det var i årskurs 6. En fördel med kundcenters nya ordning. Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM


Vision 2022 • December 2021

11

Vision 2022 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

VISION 2022

Tryckta batterier med två celler, designad i samarbete med företaget Ligna Energy.

Här visas elektrolyten i form av en gel. Det svarta underlaget är ligninelektroderna som lagts på en tunn metallfilm.

Professor Xavier Crispin och forskningsingenjörerna Ujwala Ail och Ziyauddin Khan, vid pressen för knappcellsbatterier, Laboratoriet för organisk elektronik. Alla bilder: THOR BALKHED

Genombrott för storskalig energilagring Säker, billig och hållbar teknik har tagits fram på Linköpings universitet LINKÖPING (JB)

En av framtidens stora utmaningar när det gäller klimatomställningen är frågan kring effektiv och storskalig energilagring. Kanske är forskare vid Linköpings universitet en lösning på spåren? Deras arbete prisades nyligen vid klimatkonferensen i Glasgow.

Det är Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet som man lyckats ta fram en säker, billig och hållbar teknik för energilagning. Tekniken är patenterad och prisades vid den nyligen avslutade klimatkonferensen COP26 i Glasgow. Forskningen är till största

delen finansierad av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt via den svenska regeringens strategiska satsning på Avancerade funktionella material, AFM, vid Linköpings universitet. Resultatet är publicerat i den vetenskapliga tidskriften Advanced Energy and Sustainability Research, och via avknoppningsföretaget Ligna Energy AB i Norrköping fick man ta emot pris som bästa ”Startup for Climate”, under COP26-mötet för den miljövänliga tekniken för storskalig energilagring. Framtidens energiförsörjning står inför stora utmaningar. En allt större andel förnybara energikällor tillsammans med det starkt ökande behovet av el i samhället gör att man måste hitta nya lösningar när det gäller att balansera effekter i näten.

El förbrukas i princip i samma stund som den produceras och det finns i dag små möjligheter att lagra stora mängder el. Detta är ett problem främst den kalla tiden på året då elbehovet är som störst. Obalans i nätet leder till svåra strömavbrott. Nu har professor Xavier Crispin och hans kollegor vid Laboratoriet för organisk elektronik på Linköpings universitet gjort två genombrott inom forskningen som har lagt grunden för att förhoppningsvis kunna lösa problemet. Det handlar om elektrolyter i trämaterial tillverkade på rulle samt en ny vattenbaserad elektrolyt. Den nya tekniken har skapat ett koncept för storskalig energilagring som är säker, billig och hållbar. Det möjliga effektuttaget är så högt att tekniken fungerar för att hålla uppe effektbalansen i elnätet. –Våra resultat öppnar för

säkra, miljömässigt hållbara organiska energilager med högt effektinnehåll, fem kW/kg, där elektroderna är tillverkade av trämaterial i tryckpress. Energitätheten behöver vi dock förbättra, just nu är våra organiska batterier bättre än vanliga superkondensatorer, ungefär som blybatterier, men sämre än Li-jon, säger Xavier Crispin.

till en hållbar och säker lösning. – Spänningsfallet, det vill säga självurladdningen, är

mindre än 0,5 V på 100 timmar, vilket är världsrekord för energilagring med organiska elektroder i vattenbase-

rad elektrolyt, säger Xavier Crispin. Text: TOBIAS PETTERSSON

Tidigare försök att ta fram

ett hållbart system för energilagring, baserat på billiga organiska och vattenbaserade elektrolyter och kolbaserade elektroder har alla brottats med att systemen laddar ut sig själva på mindre än ett dygn. Två genombrott ligger bakom de goda resultaten: en ny typ av vattenbaserad elektrolyt samt elektroder i lignin en lätt tillgänglig och billig biprodukt från framställning av pappersmassa. Tekniken kan dessutom skalas upp till stora batterier, vilket gör tekniken

VÄGSLADD t Fri frak il 5m inom 2

13.000:-

Vi har utfört över 250 000 juridiska uppdrag sedan 1918 Vi kan det här med juridik. För vi har gjort det förut. Vi har följt lantbrukare, fastighetsägare och företagare på deras resor i över hundra år. Idag fortsätter den resan från 130 orter över hela landet, med bred kompetens inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och affärsrådgivning. När LRF Konsult nu blir Ludvig & Co är det med respekt för vårt arv och vår historia. Vi minns vår grundare Ludvig Nanneson och den tradition av lokal förankring som gjort att vi förstår våra kunder som ingen annan. Och kan skapa värde därefter. Samtidigt blickar vi framåt mot en ny tid där vi möter marknaden mer enade och offensiva än någonsin tidigare.

+moms

gruvdalens däck & allservice 0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se

Så, välkommen till ett nytt kapitel i vår berättelse. Ett kapitel som vi fortsatt skriver tillsammans, som 1300 medarbetare och drygt 70 000 kunder.

www.jordbrukaren.se

VA-produkter I vårt VA-sortimentet finner ni markrör, vägtrummor, fiberduk, avvattningsrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/fett, enskilda avlopp. Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt. Besök vår butik Algolgatan 7 i Linköping www.inrapipe.se · info@infrapipe.se · 013-39 30 90

EKONOMI FASTIGHETSFÖRMEDLING JURIDIK


Vision 2022 VISION 2022

VISION 2022 December 2021

Vision 2022 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Flygen lyfter åter från Norrköping Charterresorna har kommit igång igen efter pandemin NORRKÖPING (JB)

Resebranschen fick sig en rejäl smäll när coronapandemin slog till våren 2020. Men efter ett och ett halvt år börjar saker vända. På Norrköping airport är man igång med charterresorna igen och ser ljust på framtiden.

– Vår bransch är nog den som drabbats hårdast av alla. Besöksnäringen och flyget har gått ner med 90 procent och mer. Det har varit en ökenvandring under en lång tid. Vi har haft otroligt liten del passagerarflyg den här perioden, från mars 2020, men det har ändå varit en hel del flyg som startat och landat här: ambulansflyg, brandflyg, mätflyg, privatcharter och andra typer av flyg, säger Bertil Skärblom som är marknadschef på Norrköping airport. Det är förstås inte bara på flygplatsen i Norrköping som

verksamheten stått mer eller mindre still, alla flygplatser har drabbats när flygbolag och researrangörer ställt in sina flyg. I Norrköping provade man ett fåtal charteravgångar förra hösten när restriktionerna under en kort period såg ut att lätta, men det fanns ingen efterfrågan så beläggningen blev dålig och efter det har flyget stått still till augusti i år då vaccineringarna fick ner smittspridningen och restriktionerna började lätta. I augusti började det gå charterflyg till Kreta och Rhodos, och nu är vintersäsongen igång med flyg till Kanarieöarna. Och till våren kommer fler destinationer adderas till listan, om allt går enligt planeringen. Det kan verkligen behövas, för flyg, rese- och besöksnäringen har varit en bransch i kris under de senaste två åren och skulle behöva en återgång till det normala.

Nu går det att boka charter från Norrköping airport igen. I vinter är det Kanarieöarna som gäller och under våren lanseras fler destinationer.

– Inför 2020 såg vi fram mot det bästa året på eviga ti-

Källa: Far

Kund idag? – Tack för förtroendet

ALLT PÅ ETT STÄLLE

Kund imorgon? – Se möjligheter Vi är bra på branschen och ger breddkompetens från andra branscher

Tveka inte – kontakta oss www.lr-revision.se Linköping: Badhusgatan 4, 582 28 Linköping 013-31 60 80, linkoping@lr-revision.se Rimforsa: Kalmarvägen 29, 590 43 Rimforsa 013-31 60 97, E-post rimforsa@lr-revision.se Borensberg: Hamnvägen 7, 590 31 Borensberg 0141-47 21 10, borensberg@lr-revision.se Motala: Drottninggatan 50, 591 27 Motala 0141-47 21 10, motala@lr-revision.se

der om inte covid-19 hade kommit. Det var massor av grejer på gång som släcktes ned. Det var oerhört tragiskt, för annars hade det varit ett fantastiskt år här, säger Bertil. Norrköping airport har dock varit omdiskuterad redan innan coronapandemin. Frågan om det behövs en flygplats i Norrköping har stötts och blötts och kanske återkommer den diskussionen nu när pandemin börjar klinga av. – Vi är kommunägda och

kommunen har inte vetat riktigt vad den ska göra med flygplatsen. Flygplatsbolaget har inte gått plus utan ganska ordentligt minus precis som alla andra flygplatser förutom Arlanda och möjligtvis Landvetter. Varför vi finns är av samhällsekonomiska skäl. Har man en flygplats skapas det en massa arbetstillfällen runtomkring. Alla pengar som flygplatsbolaget kostar kommer tillbaka, fast det mesta går till stat och region, och en viss del till kommunen. Så det kan vara en bra affär i slutändan i alla fall, så resonerar de flesta kommuner med flygplats. För en tid sedan visade en privat aktör intresse att ta över flygplatsen. Det blev upphandling men slutade med att det inte blev någon försäljning. – Just nu pågår det så vitt jag vet ingen diskussion att lägga ner flygplatsen, det handlar mer om vad man ska göra med den. Vi ser stora möjligheter framgent med den utveckling som är inom flyget, och den utveckling

Bertil Skärblom är marknadschef på Norrköping airport och glad att flygningarna är igång igen.

som sker i Norrköping, där man strävar efter att bli ett av landets bästa logistikcenter, säger Bertil och fortsätter: – Vi har med all rätt en stor miljödiskussion och det händer massor på det området, inte minst på flygfronten. Elflyg vet vi kommer inom kanske fem år. Vi skulle faktiskt haft ett elflyg här under hösten som kom och visade upp sig, de var ute på en turné men det hanns inte riktigt med att komma hit också. De är ute och visar att det här är på riktigt. Jag såg igår att man nu hade flugit elflyg mellan två öar i Nya Zeeland, en sträcka på över 30 mil. Så det kommer hända mycket där, plus att det redan nu går att flyga med biobränsle. Det tillverkas för lite, men det händer mycket och vi kom-

mer att vara med i ett antal projekt. Nu är charterflygen på gång till Kanarieöarna och under våren kommer det att gå flyg till såväl Turkiet som till Kreta. Till sommaren kommer det gå charterflyg till såväl Cypern och Kreta som Rhodos och Mallorca. I osäkra tider som dessa tror Bertil att chartern har en fördel med researrangörer som tar ansvar för hela paketet med flyg, transfer och hotell. Men framförallt tycker han att det är kul att åter vara igång och kunna planera framåt. – Alla i personalen har gått och väntat och längtat efter det här, säger Bertil Skärblom.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON