Jordbrukaren nr 7, 2022

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 7 • Årgång 96 Maj-juni 2022

Arrangör av Mjölkens- och nötköttets dag i riksdagen var för sjunde gången Magnus Oscarsson, KD. Han fick ta emot ”Diplom som årets triggare” av Svenska mjölkbönder som uppmuntran för sitt engagemang.

Illa för nöt- och mjölkbranschen LANTBRUK. När Mjölkens och nötköttets dag arrangerades i Riksdagen var det för sjunde gången. Arrangör var Magnus Oscarsson, KD. – Stämningen var allvarlig bland deltagarna. Det har aldrig varit så många som mött upp både på plats och digitalt, vilket visar att det verkligen är illa för branschen, kommenterar Magnus. Många mjölk- och nötproducenter balanserar på en tunn tråd när det gäller att fortsätta eller avsluta sin tid som bönder och matproducenter. SIDAN 4

Sluta exploatera länets åkermark DEBATT. Regionen har just beslutat om en ny utvecklingsstrategi för länet. Slående är där att jordbruk och jordbruksmark endast behandlas perifert i termer av att ”vara en resurs för produktion av förnybara råvaror”. Jordbruksmarkens betydelse för vår överlevnad missas helt i utvecklingsstrategin för jordbrukslänet Östergötland.

2030 ska 30 procent av den svenska jordbruksarealen brukas ekologiskt. Vissa län är redan där medan andra har långt kvar.

Ekologisk mark minskar En utveckling som måste vändas för att nå målet om 30 procent LANTBRUK. Den kraftiga ökning av ekologisk jordbruksmark som skedde för tio, femton år sedan har kommit av sig. De senaste året har kurvan planat ut och till och med minskat. En utveckling som måste vändas om regeringens

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

andelen legat relativt konstant på drygt 20 procent för Sverige som helhet. Men nu verkar det alltså som att det totala arealen ekologisk jordbruksmark dessvärre minskar. SIDAN 8

Spirande vårfest på östgötska landsbygden I tjugo år har Östgötadagarna fått människor att sätta sig i bilarna och åka ut på den östgötska landsbygden. Det har med åren växt till uppskattad tradition för allt fler människor att ge sig ut i den tidiga hösten och upptäcka en rad spännande verksamheter och mysiga platser som Östergötlands landsbygd har att erbjuda. I strålande sol och med gula rapsfält har det nu varit premiär för vårens motsvarighet, Östergötland Spirar. SIDAN 10

SIDAN 8

Du som är prenumerant

mål ska kunna nås. I regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska odlas ekologiskt år 2030. Under de senaste fyra åren, 2018–2021, har

VECKANS BORRING

SKOG

SKÖN SOMMAR!

Bäst när någon annan betalar...

Höjd ersättning för certifierad skogsråvara

SIDAN 2

SIDAN 2

Jordbrukaren tar sommaruppehåll och är tillbaka den 25 augusti!


2

Nummer 7 • Maj-juni 2022

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Bäst när någon annan betalar... skar och kostnaderna på samhällsnivå minskar med kortare arbetstid. Det refereras även till en undersökning gjort på ett sjukhus i Värmland där en majoritet var positiv till förändringen att gå ner i arbetstid. Men tyvärr utgår alla de undersökningar som det refereras till ifrån frågeställningen om folk är intresserade att gå ner i arbetstid med bibehållen lön. För mig blir frågan ungefär som att fråga ett barn om hen vill ha glass! Jag inser att för några år sedan var det kanske inte självklart för så många att gå ned i arbetstid med bibehållen lön, utan höjd lön med bibehållen arbetstid var nog det första valet. Men nu lever vi i en brytningens tid där jag upplever att allt flera har fått det så bra och klättrat uppåt på Maslows behovstrappa så man kan unna sig rätt

Idag läste jag en ledare i vår regionala tidning Corren. Den nya ledarskribenten är i regel mycket intressant och har kloka vinklar och vågar ha fräsch distans till liberal och borgerliga politiker som det anstår en oberoende liberal debattsida. Men denna gång höll jag inte med henne. Ämnet handlade om sextimmars arbetsdag. Temat var att det inte är en vänsterfråga om minskad arbetstid. Enligt tidningen Arbetet visar undersökningar att det inte bara är vänsterorienterade väljare som attraheras av tanken att gå ner till sextimmars arbetsdag. Även borgerliga väljare vill göra detta menar man. Bland våra partier är det bara Vänsterpartiet som driver frågan om sextimmars arbetsdag och bland borgerliga partier finns det inte på dagordningen. Ledarskribenten menar att även de borgerliga partierna måste lyssna till sina väljare och anamma frågan. Som argument lyfts är de traditionella, att undersökningar visar att stressen min-

Men märk väl att frågeställningen alltjämt är att man ska arbeta mindre för samma pengar, det vill säga en högre kostnad för arbetet i praktiken.

mycket av det man vill ha. Tid – med barn, familj, fritidsintressen och träning – är det man inte kan köpa för pengar på samma sätt och värderas då högre. Adderar man sedan till värderingar som i högre grad ifrågasätter konsumtionshetsen och att allt flera när någon liten dröm någonstans att kunna arbeta mindre för att göra andra mera praktiska, jordnära saker som exempelvis att odla sin mat – så får man sammantaget fler som värderar mera tid högre än mera pengar. Men märk väl att frågeställningen alltjämt är att man ska arbeta mindre för samma pengar, det vill säga en högre kostnad för arbetet i praktiken. Vilket alltså tar oss tillbaka till ruta ett att detta blir en vänsterfråga. I små företag är det ju faktiskt ägaren/chefen som får jobba mera, inte sällan UTAN högre lön. Annars krävs det ju fler anställda som ska göra samma timmar

vilket driver kostnader på totalen. I min värld är tiden annars mogen för att göra en arbetstidsförkortning, men med medföljande minskade löneutbetalning! Jag tror på de undersökningar som antyder att det på samhällsnivå skulle löna sig då man får mindre stress hos den enskilde, möjlighet till mera tid för familj, hemarbete och annat som stressar sönder yrkesarbetande. Inte minst dubbelarbetande kvinnor. Bara lägre andel sjukskrivningar med utbrändhet skulle säkert delbetala en sådan reform för offentliga aktörer, inte minst inom vård och omsorg. Dessutom ligger det ju i tiden att flera åtminstone påstår sig vilja gå ner i tid för att hinna med att odla sin egen mat, laga sina kläder och renovera bostad själva. Till viss mån skulle ju detta kunna spara pengar åt familjen och därmed generera mindre behov av inkomst utifrån! Men så länge den enskilde ska betala en reform själv lär det nog inte hända så mycket. Det är trots allt bäst när någon annan betalar! Må så gott i det sönderstressade Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

samhällsdebattör och opinionsbildare

Skogsbolag höjer ersättning för certifierad skogsråvara Efterfrågan på certifierad skogsråvara fortsätter att vara stark. Därför höjer Södra nu ersättningen för certifierat virke och adderar samtidigt sortimentet grot till certifieringsersättningen.

Med skogsbrukscertifiering visar Södras medlemmar att de bedriver ett ansvarsfullt

och hållbart familjeskogsbruk. Det finns två standarder för skogsbrukscertifiering och skogsägare kan vara certifierade enligt den ena eller båda dessa standarder. Efterfrågan på certifierade

produkter, av både massa och trävaror, fortsätter att vara stark från Södras kunder och bedöms hålla i sig över tid. Från och med i dag, den 20

maj, höjer därför Södra ersättningen för certifierad skogsråvara. Det totala tillägget för dubbelcertifierad råvara höjs till 40 SEK per m3fub (fastkubikmeter under bark), vilket motsvarar en höjning om 33 procent. Därtill lägger Södra samtidigt till sortimentet grot i certifieringsersättningen. Grot avser de grenar och toppar som blir över vid

avverkningar och kan användas för värme och energi. – En stor andel av Södras medlemmar är i dag dubbelcertifierade och det är glädjande att det finns en stark efterfrågan på det hållbara skogsbrukets produkter på marknaden. Med denna höjning vill vi stärka familjeskogsbruket och motivera Södras medlemmar att fortsätta

sitt arbete med att utveckla skogar där aktivt brukande kombineras med god miljöhänsyn och ett ambitiöst naturvårdsarbete, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog. Följande höjning av certifieringstillägget görs och gäller från och med den 20 maj 2022: • Certifieringstillägg för en-

kelcertifiering höjs till 20 kr/m3fub • Certifieringstillägg för dubbelcertifiering höjs till 40 kr/m3fub • Certifieringstillägg införs på grotflis med 7,5 kr/m3s (kubikmeter stjälpt mått) för enkelcertifierad och vid dubbelcertifiering betalas 15 kr/m3s Källa: Södra

Har flygfotot bleknat?

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

FÄRGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2022!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

Din lokala skadedjurstekniker med snabb åtgärd! Åke Wall mobil: 076 – 525 93 00

Annonsera i Jordbrukaren! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig!

www.rodent.nu

RODENT AB

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 475:– . Halvår 260:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 7 • Maj-juni 2022

3

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

AKTUELLT

Från missväxt till tillväxt!

070-696 19 44

Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar

# KINGQUAD LT-A500XPZ 2022

Skrukeby Maskin

#

0142-809 60, 070-659 67 63

Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

119.900:-

!!!"

inkl moms

Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg Över 35 års erfarenhet av branschen Lämnar kostnadsfri offert på plats Lagerförsäljning av Gjøcos kompletta färgsortiment

Vi målar allt ifrån Småland till Uppland Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se

"

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. s Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s +ASTmËKTAR KK1600 och KK1800

SOFAB Sanering & färg AB

Boka rödfärgning! • • • •

3EKO -IXERVAGNAR fÚR ALLA BEHoV...

Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning. Försäljning och service av högtryckstvättar, se vår nya webbutik: www.hogtrycksdelar.se Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

VÄXER DITT VATTEN IGEN? %

Det finns en BRA lösning

GRÄSKARP

&

"

$

#

!

" $ " !

Biobränslepannor

- Hälsokontrollerad fisk för svenska vatten -

Satseldade- och flödesmatade pannor

ANEBODA FISKODLING

- Karpodling sedan 1906 Box 118 www.aneboda.se 0472- 26 20 01 363 03 Lammhult jonas@aneboda.se

Säljare norra och mellersta Sverige

Att synas är bra för affärerna!

Andreas Brunåker

Boka annonsplats på 0141-560 03.

VI UTFÖR TVÄTT OCH MÅLNING AV FASADER • Sprutning av Falu rödfärg • Målning av fasader • Fasadrengöring • Skyliftarbeten

Lantmästare LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING 2ƞȒȡ3 11"+3ê/*"-2*-"+ ,+20 &/ ǖǗ ê/ -"/#"(1 11 &+01 ))"/ 0,* "11 (,*-)"*"+1 1&)) "+ 3"!- ++ ǽ "+ ( + "+(")1 +0)21 0 *,1 (2*2) 1,/1 +( "))"/ - ++ ǽ ,* 3"!")! /" ( + !2 (,*-)"11"/ "Ɯ+1)&$ +)ê$$+&+$ , % /"'ê)1 *&+0( !&11 3"! "%,3 ǿ ǞǚǿȒ ǙǞ ǽ Ǟ ǽ

Ödeshög · 070-333 38 05 info@viktoranderssonsmaleri.se www.viktoranderssonsmaleri.se

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Hanna eller Anders når ni på:

Tel 013-23 44 64/65

,+20 &$%1 ê/ "+ (/ ƞ#2)) *"+ "+(") 3"!- ++ -í ǘǕ ( , % % )3Ȓ *"1"/03"!ǽ "+ ê/ $,!(ê+! "+)&$1 !" +6 ,!"0&$+(/ 3"+ , % !ê/*"! #/ *1&!00ê(/ !ǽ Bonus Light ê/ "+ *6 ("1 -/&03ê/! ǙǗǽǚ ǽ ǿ ǕǕǿȒ 3"!- ++ ǽ

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

mail@faust.dk www.faust.dk

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer

MERASYSTEMPLÅ MERASYSTEM ÅT AB A TAKPLÅT T A AKPLÅ ÅT - T TAKPANNOR A AKP PAN ANNOR A - FALSTAK FAL ALST TAK A MERASYSTEM SYSTEM tillverkar välbeprövade produkter till lant brukssektorn. Tillförlitligt, snabb och priseffektivt

Estelle falstak

Klassisk pannplåt

info@merasystem.se | www w..merasystem.se tel 0410-205 30 | fax 0410-211 66


4

LANTBRUK

Nummer 7 • Maj-juni 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Arrangör av Mjölkens- och nötköttets dag i riksdagen var för sjunde gången Magnus Oscarsson, KD. Han fick ta emot ”Diplom som årets triggare” som uppmuntran för sitt engagemang av Svenska mjölkbönder. Arkivbild.

Stefan Gård, ordförande för Svenska mjölkbönder, talade med kraft om den svåra situationen för mjölkbönderna.

Chefen för LRF Mjölk, Peter Kofoed, var med på mötet och gav sina synpunkter.

Henrik Lander, Sveriges nötköttsproducenter, berättade om hur producenter går back när de skickar till slakt.

Mycket angelägen dag i riksdagen Illa för för mjölk- och nötköttsbranschen SVERIGE (JB)

När Mjölkens och nötköttets dag arrangerades i Riksdagen var det för sjunde gången. Arrangör var Magnus Oscarsson, KD. – Stämningen var allvarlig bland deltagarna. Det har aldrig varit så många som mött upp både på plats och digitalt, vilket visar att det verkligen är illa för branschen, kommenterar Magnus.

Moderator var Håkan Björklund, Axfood, och övriga medverkande var Joakim Borg, LRF, Henrik Lander, ordförande Sveriges nötköttsproducenter, Gustav Kämpe, mjölkföretagare, Stefan Gård,

ordförande Svenska mjölkbönder, Claes Johansson, Lantmännen, och Peter Kofoed, chef LRF mjölk. Representanter från samtliga riksdagspartier utom vänsterpartiet deltog även. Många mjölk- och nötproducenter balanserar på en tunn tråd när det gäller att fortsätta eller avsluta sin tid som bönder och matproducenter. De bidrag som regeringen delar ut är inte någon garanti för framtiden utan bönderna vill ha betalt för sina produkter. Exempelvis förlorar en uppfödare omkring 5 000 kronor för varje djur som skickats till slakt. Mjölkproducenterna kämpar med enorma foderpriser och stigande dieselpriser. Framtiden ser alltså mörk ut –

särskilt i en tid då det är krig i Europa och EU uppmanar till ökad livsmedelsproduktion. Sveriges regering tiger. De inser inte allvaret och oron ökar bland fackfolk och matproducenter. Så fick dagens arrangör Magnus Oscarsson ett brev och genom att återge författarens förtvivlan får det representera situationen för våra lantbrukare. Brevet:

”Jag driver tillsammans med min sambo en mjölkproduktion. Förra året vid den här tiden skulle vår nya ladugård stått färdig. Men eftersom vår del av Sverige inte fått särskilt mycket nederbörd det senaste åren så fick vi avbryta vår framtida vision

och istället sälja av en stor del av våra djur. Det blir för kostsamt att köpa in vallfoder. Jag och min sambo har haft en tuff start som mjölkproducenter sen vi tog över familjegården 2017. Vi går back när vi odlar spannmål, ärtor och böner. Vår framtidsvision var att mätta Sveriges hungriga magar, veganer och allätare. Vi försöker hitta nya visioner om hur vi ska få ett hållbart lantbruk samt att vårt psykiska välmående ska hålla. Vi är inte gamla, runt 30 år. Vi måste få bättre betalt för det vi odlar. I höst eller kanske till vintern så kommer förmodligen vårt jobb på den här gården vara slut. Vårbruket

är snart i gång, vi får se hur mycket vi kan odla på våran mark. Allt handlar vad diesel, inköp av gödning, plast och utsäde kostar. Vi har inte råd att ge Sveriges befolkning svensk mat längre. Vi har längre inte råd att gå med förlust. Sveriges bönder behöver stöd NU! Stödpaketet som regeringen delar ut är pinsamt. Jag tänker inte ens lägga nån energi på att förklara min frustration på det. Det här var kortfattat om vår situation. Vi är inte ensamma i detta. Vår framtid är förstörd. Vår vision är förstörd. Hjälp oss att vara bönder så Sverige kan äta.

Vad kan tilläggas? Brevskrivarna är inte ensamma för situationen delas av 1000-tals jord- och skogsbrukare. Hur länge ska de orka och vad tjänar engagemang och energi till? Varför är det så mycket bättre främst i våra grannländer Norge och Finland? Med brevet i minnet önskar vi alla som deltog i Mjölkens och köttproducenternas dag lycka till med er kamp för Sveriges försörjning. Mötet avslutades glatt genom att det bjöds på ostkaka, grädde och sylt från svenska producenter. Text: INGA BIRGITTA WIDÉN Bilder från: MAGNUS OSCARSSON


Nummer 7 • Maj-juni 2022

5

Nöjd med rådgivningen

9 av 10 i kundbetyg

Överlåta gården? Välkommen till Areal Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, arrende, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

Lantbruksföretagare - vi har ett vasst erbjudande till dig Som en av Sveriges största redovisningsbyråer vet vi att du som företagare har mycket hålla reda på, inte minst med bolagets ekonomi. Kanske har du redan idag hjälp av en redovisningsbyrå, eller så sköter du det mesta själv? Vi är så säkra på att vi kommer ge dig en tjänst du är nöjd med att vi ger dig ett riktigt bra erbjudande* som ny kund hos oss! - Tre månader gratis bokföring - 10 % rabatt på all juridisk rådgivning och avtal till ditt företag under året - Kostnadsfritt behovsmöte inom ekonomi, skatt eller juridik Läs mer om erbjudandet på ludvig.se/nykund2021 eller kontakta oss på 0771-27 27 27 så berättar vi mer. *Erbjudandet gäller dig som ny kund hos oss och är giltigt fram till och med 31 december 2021.

Magnus

Mats

Johan

Göran

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

ludvig.se

PORTAR SOM HÅLLER made in smålandsstenar

www.eab.se


6

Nummer 7 • Maj-juni 2022

LANTBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Betesängar är viktiga för den biologiska mångfalden. Bild: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

Restaurerade betesmarker och slåtterängar fortsätter att skötas Rapport följer upp marker som restaurerades med stöd från landsbygdsprogrammet SVERIGE (JB)

Jordbruksverket har utvärderat och följt upp hur det gått med de betesmarker och slåtterängar som restaurerades med hjälp av pengar från landsbygdsprogrammet 2000–2013, och det har visat sig att 72 procent av dem fortfarande sköttes 2020.

Restaurering av betesmarker är viktig för den biologiska mångfalden i Sverige och bidrar till det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap, som Jordbruksverket ansvarar för. Målet handlar bland annat om att skydda jordbruksmarkens värde för livsmedelsproduktion och att förbättra förutsättningarna för växter och djur.

Under flera perioder av landsbygdsprogrammet har lantbrukare kunnat söka ekonomiskt stöd för att restaurera betesmarker och slåtterängar som har vuxit igen. Genom att markerna restaureras kan de få tillbaka sin viktiga roll för biologisk mångfald och sitt kulturmiljövärde. Under programperioden 2000–2006 restaurerades 3 550 hektar betesmarker och slåtterängar, och under programperioden 2007–2013 restaurerades 10 000 hektar. I en uppföljningen har Jordbruksverket undersökt vad som har hänt med betesmarker och slåtterängar som restaurerades med stöd från landsbygdsprogrammet under perioden 2000–2013 och i vilken omfattning resultatet är

Uppföljningen visar att uppskattningsvis 72 procent av de betesmarker och slåtterängar som restaurerades fanns kvar i systemet för jordbrukarstöd 2020.

Restaureringen går ofta ut på att minska antalet träd, buskar och sly samt frigöra igenväxta element, exempelvis stenmurar i landskapet. Det mesta av marken som restaurerades under perioden fanns i Götalands skogsbygder och 62 procent hade höga natur- och kulturmiljövärden. Värdena visar att marken är extra viktig för biologisk mångfald, till exempel eftersom vissa arter förekommer. Av markerna som restaurerades 2000–2006 hade 58 procent höga natur- och kulturmiljövärden, medan motsvarande siffra för perioden 2007–2013 var 65 procent.

bestående. Rapporten har tagit reda på om markerna som restaurerades fortfarande sköttes år 2020, genom att undersöka om de fortfarande fanns registrerade i systemet för jordbrukarstöd. Man har också undersökt

om de restaurerade markerna hade höga natur- och kulturmiljövärden år 2020. Den mark som analyserats är jordbruksblock som helt eller delvis har restaurerats, eftersom det var den information som fanns tillgänglig. – Uppföljningen visar att uppskattningsvis 72 procent av de betesmarker och slåtterängar som restaurerades fanns kvar i systemet för jordbrukarstöd 2020. Det innebär att marken fortfarande var godkänd som jordbruksmark och sköttes, säger Jonas Fjertorp, chef för landsbygdsanalys. För att en betesmark eller slåtteräng ska bevara sina värden behöver betesmarken betas, och höet på slåtterängen behöver slås. Gammalt gräs

Uppföljningen visar att 72 procent av de betesmarker och slåtterängar som restaurerades fortfarande sköttes 2020. Bild: WIKIMEDIA COMMONS

försvårar för känsliga arter och ettåriga arter som gror från frö varje år. Om skötseln, även kallad hävden, upphör växer det till slut upp så mycket träd och

buskar att förhållandena på marken ändras. Gräs, örter och organismer som är beroende av dessa förhållanden trivs inte längre, och mängden foder på marken minskar.

– Även marker som inte har

höga värden ger ökat livsutrymme för arter som lever i betesmarker och slåtterängar och bidrar därmed till den biologiska mångfalden, säger Jonas Fjertorp. Text: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 7 • Maj-juni 2022

7

Gullviks är Sveriges ledande företag när det gäller växtskydd Gullviks är ett företag med lång tradition inom växtskydd och vi står för en djup och aktuell kunskap inom vårt område. Vi har en tradition att alltid göra lite mer än vad som förväntas av oss. NÄRKE MARTIN OLSSON

tfn 070-221 01 66

SÖDERMANLAND DANIEL WESSMAN

tfn 076-118 77 31

ÖSTERGÖTLAND - ÖSTRA NILS WIKLUND

tfn 072-234 84 99

Kontakta oss, vi kan Östergötland!

ÖSTERGÖTLAND - VÄSTRA DANIEL TEVELL ANDERS GUSTAFSSON

Rebecca Regnander ..................................0709-992 375 Gustaf Eriksson............................................0703-510 577 Caroline Lundén .........................................0761-153 211

tfn 076-118 77 38 tfn 076-118 77 39

Vill du ha en värdering av din gård hjälper vi dig även med det.

www.gullviks.se

Ledande inom vatten- & avloppsrening Moderna och miljövänliga avloppslösningar. Tryggt och enkelt.

Kingspan BAGA Jimmy Larsson | T: 011-496 01 42 | E: jimmy.larsson@baga.se www.kingspan.se/baga


8

JORDBRUK

Nummer 7 • Maj-juni 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Ekologisk jordbruksmark minskar En femtedel av landets jordbruksmark brukas ekologiskt SVERIGE (JB)

Den kraftiga ökning av ekologisk jordbruksmark som skedde för tio, femton år sedan har kommit av sig. De senaste året har kurvan planat ut och till och med minskat. En utveckling som måste vändas om regeringens mål ska kunna nås.

I regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska odlas ekologiskt år 2030. Under de senaste fyra åren, 2018–2021, har andelen legat relativt konstant på drygt 20 procent för Sverige som helhet. Men nu verkar det som att det totala arealen ekologisk jordbruksmark dessvärre minskar. I Jordbruksverkets statistikrapport Ekologisk växtodling 2021 slås följande fast: År 2020 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken för första gången sedan 2012. Under 2021 minskade arealen med ytterligare 3 900 hektar eller knappt en procent jämfört med 2020 och uppgick till 606 900 hektar. I den totala ekologiska arealen ingår både mark som är omställd och under omställning till ekologisk produktion. Andelen ekologiskt brukad jordbruksmark minskade endast marginellt och är fortfarande 20 procent av den totala arealen jordbruksmark i Sverige. Arealen ekologiskt brukad åkermark minskade med 3 100 hektar till 469 400 hektar medan arealen betesmark minskade med 800 hektar och

2030 ska 30 procent av den svenska jordbruksarealen brukas ekologiskt. Vissa län är redan där medan andra har långt kvar. Bild: PIXABAY

uppgick till 137 500 hektar. Antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark uppgick till 5 249, vilket var 131 färre än 2020. För fjärde året i rad minskade arealen som är under omställning till ekologisk produktion. 2021 uppgick den till 36 500 hektar, en minskning med 7 700 hektar eller 17 procent jämfört med 2020. Sedan 2017 har omställningsarealen minskat med

44 900 hektar eller 55 procent. Arealen som var helt omställd till ekologisk produktion var 570 400 hektar, en ökning med 3 800 hektar eller knappt 1 procent jämfört med 2020. Statistiken visar att den om-

ställda arealen ökat kontinuerligt sedan 2005, om än med lite lägre takt åren 2014–2016 och 2021. Det ser också olika

ut i olika län. Fyra län ligger i dagsläget över inriktningsmålet; Jämtlands, Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas län. Under 2021 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken i 15 län medan den ökade i 6 län. För flertalet län är förändringarna dock relativt små. Skåne och Blekinge län har lägst andel ekologiskt brukad jordbruksmark. Där brukas mindre än 10 procent av jordbruksmarken ekologiskt.

Under många år ökade den ekologiska jordbruksmarken i Sverige, men de senaste åren har kurvan planat ut. Bild: PIXABAY

Om vi däremot tittar på arealen ekologiskt brukad jordbruksmark så är den störst i Västra Götalands län. Där brukas 138 500 hektar ekologiskt. Därefter följer Öster-

götlands län och Skåne län med 65 500 hektar respektive 42 400 hektar. Text: TOBIAS PETTERSSON

Hög tid att sluta exploatera länets jordbruksmark Regionen har just beslutat om en ny utvecklingsstrategi för länet. Slående är där att jordbruk och jordbruksmark endast behandlas perifert i termer av att ”vara en resurs för produktion av förnybara råvaror”. Jordbruksmarkens betydelse för vår överlevnad missas helt i utvecklingsstrategin för jordbrukslänet Östergötland.

Historiskt har befolkningscentra uppstått där människor haft möjlighet att försörja sig. Därav följer att tätorter kommit att uppstå i rika jordbruksbygder och att infra-

struktur koncentrerats dit. Det har uppstått en självförstärkande process där städer i jordbruksbygder utvecklats på jordbruksmarkens bekostnad. Stora arealer har därmed förstörts för den livsmedelsproduktion som en gång var förutsättningen för bosättningarna. Detta har hittills inte varit något problem eftersom livsmedel kunnat tillföras utifrån i obegränsad omfattning. Vi ser nu att denna obegränsade tillförsel, i en inte alltför avlägsen framtid, kommer att begränsas på grund av omfattande jordförstöring i världen. Kort sagt är det hög tid att sluta exploatera länets och Sveriges jordbruksmark

och att slå vakt om de möjligheter till framtida livsmedelsproduktion som finns kvar. Vi måste därmed genomföra en dramatisk omläggning av våra utvecklingsstrategier. Utvecklingen måste ske på marker som inte är lämpliga för livsmedelsproduktion. Expansion på jordbruksmark får inte ske även om argumenten kan vara starka. Många av landets kommuner behöver omgående omarbeta sina översiktsplaner så att jordbruksmark fredas. Politiker och tjänstemän i tätorter har naturligtvis svårt att inse detta paradigmskifte i synen på mark. Argumentationen mot dessa tankar är hård. Likväl anser jag att det är dags att sätta fingret på den

aningslöshet som innebär att vi förstör möjligheter till framtida livsmedelsproduktion. Alla måste göras medvetna om den marsch mot framtida svält som länets och landets nuvarande utveckling innebär. I regionens nya utvecklingsstrategi lyser denna insikt med sin frånvaro. Tanken i strategin är att ut-

vecklingen i länet fortsatt skall ske där kommunikationsstråken finns. Det vill säga där det finns jordbruksmark. I strategin finns egentligen inga nya tankar. Det mesta har vi hört förut. Här och var börjar dock medvetenheten att vakna. Ett exempel på nytänkande är att Linköping stoppat bebyggelse på Tundraom-

• På tio år har 84 000 hektar åkermark försvunnit i Sverige. • 2020 fanns 2,6 miljoner hektar åkermark kvar i Sverige • Skåne består till 16 procent av åkermark och där minskar den snabbast

rådet. Dessvärre är de avskräckande exemplen fler. Norrköpings planer på logistikcentrum på bästa jordbruksmark är ett sådant. Men det är inte bara kommuner som måste tänka om. Kriminalvårdsstyrelsen bygger nu nya anstalter på bästa jordbruksmark i Trelleborg och Skänninge. Östergötlands kommuner slåss om ännu ett nytt fängelse för 400 intagna.

Kravet från myndigheten är att kommunen tillhandahåller ett 35 hektar plant område. Jag frågar mig varför kriminella måste bo på jordbruksmark? I huvudet på dagens plane-

rare saknas en viktig insikt, nämligen att en livsmedelskris kommer att slå till i en inte alltför avlägsen framtiden. En obegränsad tillgång på livsmedel har skapat en vit fläck i medvetandet. Livsmedelskriser finns bara i U-länder och berör inte oss. Men när krisen är här kan man ju alltid svara. ”Vi såg den inte komma”. Stefan Andersson

Fritidspolitiker (M) Boxholm


Nummer 7 • Maj-juni 2022

9

H Ä LG E AV LARS MORTIMER

HEJ BONDE, KÖRIGA DAGAR? Som jordbrukare är det alltid mycket att stå i. Därför ser vi till att du får diesel, eldningsolja och smörjmedel levererat till din gård precis när du behöver den. Vi är ett litet och personligt bolag som känner våra kunder väl. Våra chaufförer kan trakten in till minsta avtagsväg. Från det att du ringer in din beställning till att du får leverans hoppas vi att du känner att vi bryr oss om dig. Vi svarar i telefon alla dagar i veckan, precis som goda vänner gör. Välkommen till Östergötland och Sörmlands minsta oljebolag.

TRICO M o t V I LT S K A D O R Vi stödjer och är medlemmar av FSC. Använd växtskyddsmedel med försiktighet.

www.ostkustenenergi.se Tel. 070-581 82 30 eller 073-980 06 36 info@organox.se · www.organox.se

Telefon 011-49 60 400

HYPRO 755 HB

HYPRO HV14

Processorn som ger fler skogsbrukare möjligheten att äga och använda en stark och konkurrenskraftig avverkningsmaskin! Komplett utrustad med eget variabelt lastkännande hydraulsystem och har även vidvinkelaxel för kraftuttagsdrift.

Den stabilaste griplastarvagnen på marknaden med upp till 9,4 meter lång kran! Som standard utan stödben. Robust byggd för att enkelt klara av extremt krävande jobb i skogen. Drift med 4WD rulldrift alternativt navmotordrift 2ND eller 4ND.

MISSA INTE HYPRO DEMODAGAR 3–4 JUNI – MER INFO PÅ HYPRO.SE


10

LANDSBYGD

Nummer 7 • Maj-juni 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

En fikabuffé i det gröna är inte fel.

Våren står i blom i Östergötland. Det firades med premiär för Östergötland Spirar, en vårversion av östgötadagarna.

I Styrstad kunde man köpa både fika och keramik.

Spirande vårfest på landsbygden Östgötarna gav sig ut på landet för att njuta av försommarens produkter ÖSTERGÖTLAND (JB)

Rapsfälten lyste gula och försommaren stod i blom när östgötarna gav sig ut på landsbygden för att njuta av lokalt hantverk, mysiga miljöer och närproducerad mat. Det blev en lyckad premiär för den nya vårfesten Östergötland Spirar.

I tjugo år har Östgötadagarna fått människor att sätta sig i bilarna och åka ut på den östgötska landsbygden. Det har med åren växt till uppskattad tradition för allt fler människor att ge sig ut i den tidiga hösten och upptäcka en rad spännande verksamheter och mysiga platser som Östergötland har att erbjuda. Gårdsbutiker, hembygdsgårdar, matproducenter, gallerier, bondgårdar, hantverkare och många andra får möjlighet att visa upp sig för en till stor del ny målgrupp. Det närproducerade, hållbara och småskaliga ligger helt rätt i tiden och det märks i intresset som ökar för varje år. Men det händer saker på den östgötska landsbygden hela året, inte bara vid höstens skördetid. Därför har Östgötadagarna nu knoppat av sig till systerarrangemanget Östergötland Spirar som är vårens motsvarighet och som hade sin premiär under en lördag och söndag nu i maj. Deltagarna i Östergötland Spirar är i princip samma som deltar i Östgötadagarna fast något färre och eftersom det är första året har det ännu inte blivit något tradition och besöksantalet är mindre. På sina håll var det dock mycket folk som utforskade sina lokala loppisar, gårdsbutiker, caféer och matproducenter. Runt Norrköping fanns en

hel del platser som höll öppet och tog emot besökare, från Stens hus till Vikbolandsstruts. Den som sökte lugn och harmoni bara ett stenkast utanför stan kunde söka sig till Styrstad Keramik och Handelsbod där man kunde

Vid Brådtom sluss kunde man fika eller fynda på loppis.

hitta bruksgods i keramik, hantverk, ull, textil, trä, betong, honung, olivolja, lemonad, te och delikatesser. Eller varför inte ta en fikapaus med kaffe och hembakat och njuta av den natursköna omgivningen? Mer godsaker hittade man

om man gick tvärs över gatan där Diversis sålde fikabuffé som kunde avnjutas i trädgården. Det som hellre ville köpa blommor kunde söka sig till Lundby Trädgård ett stycke bort på vägen och utforska deras breda sortiment av sommarblommor, blomsteramplar, grönsaksplantor, färska kryddor, medelhavsväxter,

krukor, tillbehör och mycket mer. Strax intill ligger Agetomta Gård där den hungrige kunde köpa grillad korv, hamburgare eller kebabspett. Det såldes en mängd olika charkprodukter och andra varor från olika lokala producenter. Dessutom fotoutställning av Madelen Källström samt besök av JK hunting, GHs traktorcity och Vävstugan Annelund. På andra sidan stan var det

primörfest på Billbäcks där årets första sparris fanns i butiken. Besökarna kunde även hitta det mesta i växtväg för att förverkliga sina trädgårdsdrömmar, inspireras i trädgår-

Många lokala matproducenter sålde sina produkter under Östergötland Spirar, bland annat kunde man köpa korv på Agetomta gård.

den och njuta av en god bit mat i restaurangen. Längre söderut hade Brådtoms sluss vårmarknad där det erbjöds plantor, prylar, textilier och hantverk. Eller så kunde man bara slå sig ner i

en stol utmed kanalen och njuta av en glass från Sänkdalen i den svenska försommaren, och se hur Östergötland spirade mitt framför ögonen. I vilket fall har nu Östergötland Spirar nu etablerat sig

som en ny våraktivitet som med tiden förmodligen kommer bli lika populär som höstens Östgötadagar. Text och bild: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 7 • Maj-juni 2022

11

Genom att köpa denna produkt hjälper du till med att ta hand om världens skogar

FSC-C147284 | www.fsc.org

Solljuset lyser upp gläntan där vi samlats. Vi står i den mjukaste mossan, känner skogens dofter och lyssnar till naturen.

( ( ( ( +%( $"( +$(% ( ( ( ( +%( $" +$(% (

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( * %+% ( +%( ( %%(%( ** +$ (( * ( ( ( * ( ( ( ( * (%+% ( ( +%( ( $ ( ( %%(% ** +$ ( ( $ (( ( (( ( (** ( ( (%( $" +$( $" (+$( ( ( ( $$ ( +%( $" +$( +($"%% ( *+& (# *( ( $" +$( $ ( ( + ( +($("%(% ( ( *+&( (# *( ( ( ( ( ( (( ( ( & ( ( ( *( & & * & & ( * & & ( $( $(( *( (# ($ ( ( % %( ( ( * & & $( ( & ( * (# $ ( % % ( $( ( "* +$( + ( + % "* +$( ( + ( +% ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Vinden susar mjuk högt upp i trädens kronor, en fågel kvittrar längre bort och vi hör bäcken porla. Aldrig har vi varit så nära naturen, aldrig har vi varit så nära varandra. Avskedets stund är här och nu, i den stilla friden. Med vänlig hälsning, Erika Hellberg

( (

( (

( (

(

(

Besök oss på något av våra kontor

( (

(

(

Norrgårdsgatan 5, Mjölby alt. Storgatan 31, Boxholm eller boka hembesök på tel 0142-164 40.

, ,+*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( ( +*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( (

 ,     ,  ,       ,    

Auktioner 2022

Bokade auktioner 2022-23

220526 Nätauktion 220528 Gårdsauktion

220604 Nätauktion 220611 Gårdsauktion 220618 Gårdsauktion 220702 Gårdsauktion 220709 Gårdsauktion 220716 Gårdsauktion 220722 Gårdsauktion 220807 Gårdsauktion

NYHET!!

230311 Samlingsauktion 230318 Samlingsauktion 230422 Samlingsauktion

Tänker du sälja? Hör av dig till oss du också, våra villkor tål att jämföras!

www.farmarauktion.se Tel: 070-544 31 17, 076-428 83 86


NUMMER 6 Maj-juni 2022 Årgång 96

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Flytgödselkörning Fastgödselkörning Fyrkantspressning Slåtterkrossning Rundbalspressning Sådd Rapid 4m Fälthack Claas Krokvagnar

Andreas: 070-888 25 80 Marcus: 070-535 90 08

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

Stora inom lantbruksdäck

SEDAN 2014

Solcellsbyggarna.se 070-696 49 22

Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert”

Tel 0142-415 02 · www.skanningegummiverkstad.se

Effektiv inventering av barkborre vindfällen och toppbrott Volymmätning • Inspektioner • Gårdsfotografering 0730-35 13 31 · info@gullby-sjolander.se

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

www.gullby-sjolander.se

NSER KI V SBenny Andersson

E IC

MA

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

Allt inom ventilation! Allmän service samt service av styrregler, ACJ luftvärme, ACF, byte av styrregler Husventilation, OVK-besiktningar, Injustering av luft, installationer med mera.

$ ! ! "& ! #" #!"

& &

!!

&

& $ "$

!

& ' '

20 års erfarenhet i branschen • F-skattsedel • kenneth0142@hotmail.com

VI KOPER DITT SKROT!

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

"$

+* )

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

"

'!

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Du har väl sett vår hemsida?

www.jordbrukaren.se

VA-produkter I vårt VA-sortimentet finner ni markrör, vägtrummor, fiberduk, avvattningsrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/fett, enskilda avlopp. Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt. Besök vår butik Algolgatan 7 i Linköping

VÄGSLADD

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade

t Fri frak il 5m inom 2

Vår bredd är din styrka. 2DYVHWW VWRUOHN Sn JnUG HOOHU LQUNWQLQJ Sn GLQ YHUNVDPKHW ¿QQV GLWW REHURHQGH rådgivningsteam redo att lyfta ditt företag till nästa nivå. Med mer än 200 års HUIDUHQKHW L U\JJHQ RFK HQ NRPSHWHQV PHG U|WWHU EnGH L IRUVNQLQJ RFK IlOWI|UV|N YnJDU YL SnVWn DWW YnU JU|QD NXQVNDS lU EnGH EUHG RFK GMXS 'HW EOLU GLQ VW\UND Den kompetens du behöver är alltid inom räckhåll, ett telefonsamtal bort. Vad kan vi göra för dig?

www.inrapipe.se · info@infrapipe.se · 013-39 30 90

Vi målar följande fasader:

Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

&

&

13.000:-

Hushållningssällskapet Östergötland 013-35 53 00 | info.e@hushallningssallskapet.se hushallningssallskapet.se/ostergotland

+moms

gruvdalens däck & allservice 0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se

Levererar färdig betong

SOFAB Sanering & Färg AB 0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

certifierad av

SVERIGES MEST SÅLDA SLÄPVAGN Från

12 990:11 995:inkl. moms

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

Månadens däck- & batterierbjudanden på www.mepbatterier.se

Just nu har vi kampanjpris på Fogelsta FS1425U. Släpvagnen blir din för 12 990 kr. Välj till nätgrind (80 cm) och du får ett paketpris på 17.990 kr. Stödhjul ingår ej.

Startbatterier 5-240 Ah

Finns i lager för snabb leverans.

A-kvalitet, bästa utförande! Ring för personlig service 0511-164 02 073-230 11 72

ALLTID BILLIGAST PÅ DÄCK OCH KVALITETSBATTERIER! TRAKTORDÄCK alltid fraktfritt!

MEP Batterier & Fritid Sverige mepbatterier.sverige@gmail.com

Fraktfritt!

eller 10-20% hämtat vårt lager! Gratis batteritest. Eget bud i Skaraborg.

Fabriksgatan 26 · MOTALA 0141-38 18 00 · www.motalaboat.se