Page 1

En branschtidning

i Länstidningen Värmlandsbygden

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Värmlands lantbrukare

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 6 • Årgång 91 April 2017

Georg Johansson demonstrerar hur liebladen slipades.

Spännande om lantarbetet förr LANTBRUK. Vallerstad hembygdsgård bjöd in till en lektion om hur det gick till förr vid slåtter och spannmålsskörd. Programmet bestod av en teoridel, med presentation av gamla redskap och bilder från förr, samt en del där gammalt hantverk visades upp utomhus. Eftermiddagen avslutades med kaffe, dopp och utbyte av gamla och nya minnen. Gunilla Landelius hälsade välkommen och påpekade att de äldre är den sista generationen som sett och kommer ihåg det gamla sättet att arbeta inom lantbruket. Då var det viktigaste arbetskraften och i skörden behövdes alla. SIDAN 8

Många skäl att välja svensk mat LANTBRUK. Välj svensk mat, det var budskapet vid ett LRF-möte på gården Bleckenstad nyligen. LRF:s matkonsulent Marie Lönneskog Hogstadius var inbjuden för att berätta om varför vi ska välja svenskt. Gården Bleckenstad drivs av bröderna Gunnar, Mats, Magnus och hans son Martin Johansson med familjer och anställda. Bleckenstad är ett ekolantbruk som producerat kravmärkt mjölk sedan år 2000.

Intensiv spaning men inget resultat ännu för Sandra Eriksson som befinner sig på bäverjakt.

Bäverjakt varje vår Tvåbarnsmamman Sandra uppskattar den spännande gnagarjakten JAKT. Svallvågorna vid det omkullfallna trädet som Sandra tittat på mer än en gång flyttar på sig och så blir ett bäverhuvud synligt ute i strömfåran. Bävern styr målmedvetet mot stranden mittemot oss och klättrar obekymrat upp

på Länstidningen Värmlandsbygden och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

med i skogen på jakt sedan småbarnsåren och sedan hon fick sitta med på uppsiktsjakt som 15-åring fick pappa inte tillbaka sitt vapen förrän hon skaffat egna licenser. SIDORNA 22-23

Sociala medier hjälper bönder att nå ut Initiativet att starta en Facebooksida för bönder att visa sin vardag har fått mycket uppskattning. Det är ett forum där bönder i Åtvidabergstrakten kan visa sin vardag för konsumenter. Man får en kontakt som gynnar jordbruket. En av användarna av den här sidan är Erik Carlsson på Herrsäter gård. Erik ser mycket positivt på den gemensamma Facebooksidan som är ett jättebra forum att utbyta information i, tycker han. SIDAN 18

SIDAN 12

Du som är prenumerant

på strandbrinken. Vi befinner oss vid Jolälven norr om Torsby i närheten av Rinn. Jag har stämt träff med Sandra Eriksson i den lilla byn Oleby för att vi ska ta gemensam bil ut till jaktmarken. Tvåbarnsmamman Sandra har varit

VECKANS BORRING

LANDSBYGD

GÅRD TILL SALU

Ekologiskt till varje pris

Tindered lantkök satsar vidare

Närmast komplett i mindre skala

SIDAN 2

SIDAN 4

SIDAN 6


2

Nummer 6 • April 2017

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Ekologiskt till varje pris Nu ska jag resonera om ett fenomen som retar mig rejält mycket. För egen del har jag ju delar av marken konventionellt och vill ha kvar så av flera skäl. Ett är att jag faktiskt inte är färdig med detta. Jag vill fortsätta att utveckla och upprätthålla min kunskap om detta system. Mineralgödsel och växtskydd och den teknik som behövs för detta. Min drivkraft för ekologisk omställning har varit rent företagsekonomiskt. Men detta förtar inte entusiasmen och engagemanget för att gå in i omställningen helhjärtat. Tvärtom, med de mark- och arrendepriser som råder i det område jag verkar, funkar inte någon halvhjärtlig bidragsoptimering.

Så just tack vare ett bättre resultat på sista raden har jag med inte alltid odelad glädje men definitiv rejäl portion entusiasm antagit de utmaningar som kommer när man ställer om växtodling i slättbygd, utan djurhållning och där vallodlingen varit borta i

60 år. En bättre ekonomi ger ett roligare, mera stimulerande och meningsfullare företagande. Så enkelt är det, även om det tydligen i vissa ideologiska kretsar inte är tillräckligt genuint. Marknaden skriker efter ekologiskt har det hetat från handeln och konsument i flera år nu. ”Varför ställer ni inte om?” brukar frågan vara. Det finns många faktorer. I vissa skogs- och mellanbygder är rätt många redan omställda. När just omställning ska ske i slättbygd eller på gårdar utan djurhållning kommer en rad praktiska faktorer upp som hinder som man måste bena ut och ta sig förbi. En sådan flaskhals som jag identifierade tidigt och som jag tjatat om är tillgång på orga-

Jag har på senare tid stött på alltfler lantbrukare som är beredda att lägga ungefär dubbelt upp i växtnäringskostnad mot vad, åtminstone mina kalkyler antyder, vinsten för ekologiskt är.

niskt, ekologiskt godkänd växtnäring. På gårdar i skogs- och mellanbygd som ”alltid” odlat klöverblandade vallar räcker den kontinuerliga mineraliseringen tillsammans med djurens stallgödsel rätt långt. Även om jordarna i slättbygd är goda vill jag hävda att det inte räcker med enbart N-fixerande grödor för att komma upp i avkastningar som konkurrerar med konventionell odling. Nu börjar det märkas att handelns ökade efterfrågan börjar återspeglas i bättre priser till bonden som får allt flera att ställa om. Kanske i kombination med lite generationsskiften och nya företagare som inte är konventionella fundamentalister. Då blir flaskhalsen växtnäring tydlig. Jag har på senare tid stött på alltfler lantbrukare som är beredda att lägga ungefär dubbelt upp i växtnäringskostnad mot vad, åtmins-

tone mina kalkyler antyder, vinsten för ekologiskt är. Om man betalar bort mervinsten för ekologiskt i hög växtnäringskostnad eller möjligen dyr foderareal, blir det ju ingen ekonomisk skillnad mot konventionell odling. Då blir man ideologisk. Det får man gärna vara för min del, men problemet blir att marknaden då kommer att sätta ribban för vad alla vi andra får betala för växtnäring och mark också. Det blir alltså precis som vanligt. Vi lantbrukare har möjlighet att ta ut ett mervärde och tjäna lite mera på sista raden på gårdsnivå. Men detta betalar vi bort till någon annan i form av för dyra insatsmedel eller till och med höjda markräntor och sedan är vi plus minus noll! I bästa fall. Alla andra utom vi bönder själva tjänar mera pengar. Och detta skapas av oss själva i branschen, bönder och rådgivare, ingen politiker eller myndighet som vi annars så gärna vill skylla på. Må så gott i ett Sverige fyllt av bönder som fortfarande inte kan räkna, önskar Peter

PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Godkänt med drönare över skogen Skogsbolag får använda drönare över skogsmark i hela Götaland Länsstyrelsen godkänner Södras ansökan om tillstånd för att använda drönare över skogsmark i hela Götaland. Syftet är bland annat att göra inventeringen av stormdrabbad skog effektivare och säkrare.

– Vi är glada att länsstyrelsen tar detta beslut. Användningen av drönare gör fältarbetet i skogen både säkrare, mer tidseffektivt och heltäckande. Det är ett bra exempel på en ny lösning i utvecklingen mot framtidens digitala skogsbruk, säger Johan Malmqvist, projektledare, Södra Skog. Efter beslut från Länsstyrelsen

i Kronoberg får Södra nu använda drönare över sina 50 000 medlemmars skogsfastigheter i Götaland. Syftet är bland annat att effektivi-

sera inventeringar av stormfälld skog. Tidigare har personal varit tvungna att gå ut i skogen till fots för att leta och inventera vindfällen. Tillståndet att använda drönare kommer även möjliggöra att nästa generations skog kan föryngras bättre. – Dagens föryngringar är de träd som kan bli svaret på morgondagens fossilfria samhälle. Detta gör att verktyg som till exempel drönare kan bli mycket viktiga för att kvalitetssäkra grunden för en framtida bioekonomi, säger Johan Malmqvist. Tidigare har stickprov genomförts för att bedöma antal nya plantor inom hela föryngringsområdet. Tidsåtgången har omöjliggjort totalinventeringar, men med drönare blir detta möjligt. Eventuellt glest planterade områden som kan vara svåra att se från marken kommer

istället att kunna identifieras från luften. I oktober 2016 fastställde Högsta Förvaltningsdomstolen att användning av drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Tillståndet är villkorat att den personliga integriteten skyddas. Södra ska bland annat informera allmänheten om flygningen genom att till exempel sätta upp skyltar eller informera boende i området inför en flygning. – Integriteten garanteras

dessutom genom att vi aktiverar kameran först på en sådan höjd att det ej går att identifiera personer. Vi raderar även materialet omedelbart om någon ändå är med på bild. I många fall kommer vi inte fotografera utan enbart observera genom kameran för att få en överblick av skogsområdet, säger Johan Malmqvist.

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Länsstyrelsen godkänner Södras ansökan om tillstånd för att använda drönare över skogsmark i hela Götaland. Syftet är bland annat att göra inventeringen av stormdrabbad skog effektivare och säkrare. På bilden Johan Malmqvist, projektledare, Södra skog.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 6 • April 2017

3

VI FINNS DÄR DU FINNS! ÖSTERS O CH GÖTLAND DS SÖRMLAN ELJ MINSTA O G BOL A !

Tänk på miljön Kom in till någon av våra butiker, så pratar vi miljö med dig! Under perioden april-juni har vi specialerbjudande vid byte av kamin och/eller skorsten.

Välkommen till våra butiker i Östergötland! Öppet: Mån-tors 12-18 · Fre 12-16 Floragatan 4, Linköping · Tel 013-21 91 20

www.didriksons.se

DIESEL, ELDNINGSOLJA & TEXACO SMÖRJMEDEL. Hämtlager: Alholmsgatan 15 A (vid Slottshagen) i Norrköping Öppet mån-fre 08.00-16.30 011-49 60 400 info@ostkustenenergi.se www.ostkustenenergi.se

! J N A P KAM

Vi levererar

DIESEL & SMÖRJMEDEL till SMÅLAND & ÖSTERGÖTLAND Välkommen till Fundins Olja AB www.fundinsolja.se

Öppet: Mån-tors 10-18 · Fre 10-16 · Lör 10-14 Järngatan 21, Norrköping · 011-14 90 40

spiscenter.com Öppet: Mån- tors 14-18 · Fre-lör 10-13 Lugnavägen 2, Sommen · Tel 0140-306 08

www.andersmurare.se

Brett sortiment! Texaco smörjmedel, bränsle, spolarvätska, glykol, AdBlue m m. VÅRA BUTIKER: Tranås Bäckagatan 1 0140-31 11 08 Jönköping Skruvgatan 2 036-404 59 Västervik Folkparksvägen 60 0490-428 00 Linköping Idögatan 4 013-664 00


4

LANDSBYGD

Nummer 6 • April 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Ett växthus är det senaste tillskottet.

Tesla har uppfört en laddstation för snabbladdning av sina bilar och Tekniska verket har byggt för andra elbilar.

Turistinformation för Gamleby och Västervik finns här också.

Tindered lantkök satsar vidare Närodlat, solceller och laddstation för Tesla VALDEMARSVIK (JB)

Tindered Lantkök som funnits sedan 1990 satsar vidare och bygger eget växthus, med en liten servering. Vidare uppförs en solcellsblomma för elproduktion, samtidigt som bilföretaget Tesla byggt upp en laddstation här för sina elbilar.

Alltsammans tog sin början när Annette och Harald Hjalmarsson tog över Haralds fädernegård 1986. Han var då fjärde generationen på gården, som vid detta tillfälle drevs på sparlåga. Annette utbildade sig inom textildesign. Men när dåvarande Vägverket planerade en lite större rastplats vid sjön Ommen på gårdens marker, bestämde man sig för att satsa på en restaurang. Det var inte helt främmande för dem att ge sig in i denna bransch, eftersom de båda jobbat extra med servering under gymnasietiden i Västervik. – Vi ligger ju mitt ute i

ingenstans, men vad vi inte tänkte på just då, mitt emellan Stockholm och Öland, säger Annette, som är den som driver restaurangen. Redan från början fanns en ambition att servera närodlat och namnet Lantkök kommer av den kokbok som sedan gammalt fanns på gården Tindered. En sådan där liten svart bok i vilken husmor skrev ner recepten för hand. Riktig husmanskost alltså, lo-

Annette Hjalmarsson och maken Harald satsade på en restaurang, ”mitt ute i ingenstans”, 1990. Utvecklingen har gått över förväntan.

kalt förankrad men också lite moderniserad för att passa in i dagens utbud. – Jag lagar inte själv mat,

men bakar en del och kommer med idéer. Det är en speciell utmaning för kockarna som lagar maten här. Folk som stannar till har ju oftast bråttom och ska vidare. De vill inte sitta en timma som om man går ut en kväll. Förutom att det är en restaurang och kafé så finns också en kiosk samt en liten gårdsbutik där närproducerat av olika slag säljs. Det finns ju en rad producenter i närområdet av både sådant som går att äta och annat som passar in att sälja i en sådan butik. Det handlar verkligen om ett familjeföretag. Numera jobbar även de båda döttrarna Isabelle och Louise heltid i företaget. Annettes föräldrar är husmor och husfar på stället

Förutom restaurang finns även en liten gårdsbutik på Tindered.

Men nu byggs det ut igen på Tindered. – Jag brukar säga att jag brukar göra en större satsning vart tionde år, men nu är det nog bara fem år sedan sist. Det som nu uppförs är ett växthus för att kunna odla grönsaker och kryddor till den egna verksamheten. Här kan man definitivt tala om närodlat. Produceras det mer i växthuset än till den egna verksamheten, kommer detta att säljas.

– Det kommer även att bli en enklare servering där, fast den varma maten kommer även fortsättningsvis att serveras i restaurangen. I samband med detta bygge, uppförs även en så kallad solcellsblomma. En speciell form av solfångare som producerar el. Det speciella med denna är att den följer solen och fälls ihop nattetid, när solen inte skiner. I förhållande till solfångarnas yta produce-

ras förhållandevis mycket el med denna konstruktion. Ett sätt att öka energiutbytet är också detta faktum att växthuset ligger alldeles intill sjön Ommen och att speglingseffekten också ökar solinstrålningen. Ytterligare en satsning på energiområdet är den laddstation som bilföretaget Tesla byggt upp. – De hörde av sig till oss och det vi bidragit med är att iordningställa parkeringen i

anslutning till laddstationerna. Där har även Tekniska verket uppfört en laddstation till andra elbilar. Sedan tidigare finns också en vanlig mack för bensin och diesel. Det satsas alltså en hel del mitt ute i ingenstans och Anette framhåller att den satsning som inleddes 1990 har vuxit mer än de då kunde ana. Text och bild: HANS ANDERSSON

Resultat från Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning Skogsstyrelsen har nyligen publicerat resultat angående miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Resultaten kommer från en inventering som görs när föryngringsåtgärderna är genomförda vilket innebär att de senaste resultaten avser avverkningar gjorda under perioden 2005/2006 – 2007/2008.

Undersökningen avser i första hand mängden lämnade fristående hänsynsträd

och mängden död ved som lämnas eller tillskapas. I samband med föryngringsavverk-

ning är det framförallt ytor med trädgrupper, hänsynskrävande biotoper och skyddszoner som lämnas. Resultaten från den senaste perioden visar att volymen hänsynsträd och lågor som lämnas som hänsyn fortsätter att öka till 6,6 respektive 6,9 skogskubik per hektar. Samtidigt ser volymen frö- och

skärmträd ut att ha stabiliserat sig efter en tidigare stadigt nedåtgående trend. Det är framförallt tall och björk (båda 3,6 i antal per hektar) som lämnas som hänsynsträd i samband med föryngringsavverkning. Övriga trädslag utgör var för sig ett mycket litet antal.

Trenden är att volymen lämnad hård död ved ökar. Resultaten från den senaste perioden visar att volymen lämnad hård död ved skattas till 5,5 skogskubik per hektar. Generellt för volymen lämnad död ved är att den ökar med hårdhetsgraden på veden. Det finns ett tydligt samband mellan dimension och

antal vad gäller lämnade hänsynsträd. Det lämnas färre grova träd och fler klena träd i samband med föryngringsavverkning. Observera att andelen av den avverkade arealen som lämnas som hänsyn enbart avser lämnade trädgrupper i storleksklassen 0,01-0,5 ha.


Nummer 6 • April 2017

5

Testat av JTI.* Klarar hög skyddsnivå! * JTI = Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik

Robust bioreningsverk - för naturlig rening av ditt enskilda avlopp Låga driftskostnader Slipp regelbunden slamtömning Ingen kemikalietillförsel Inga krav på servieavtal I stort sett underhållsfritt

www.alnarpcleanwater.se För mer info eller ett kostnadsfritt besök ring 040-46 26 90

VI INSTALLERAR VÄRMEPUMPAR OCH BORRAR FÖR ENERGI OCH VATTEN

BERGVÄRME INSTALLATION

SVERIGES STÖRSTA ÅTERFÖRSÄLJARE AV Borrar & installerar i hela Östergötlands län

Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den perfekta temperaturen. Våra produkter tar tillvara på den lagrade solenergin i mark och luft, värmer upp eller svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö. Vi kallar det

ENERGY FOR LIFE

SUPPORT

365

DAG A R OM ÅRE T!

Norrköping 011-16 35 34 | Linköping ng 013-17 80 80 | Motala 0141-508 30 | Vadstena 0143-249 20 | Åtvidaberg Å 0120-154 00 info@vadstenavillavarme.se | www.vadstenavillavarme.se

• Kvalitets system enligt ISO 9001:2008 • Miljölednings system ISO 14001:2004 • Arbetsmiljö system 18001:2007 • Cer tifieringsnummer 5715 på respektive


6

GÅRD TILL SALU

Nummer 6 • April 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Närmast komplett i mindre skala

SkärnäS Skirgården Bostadshus, gäststuga och ladugård. En mindre areal om drygt 4 hektar, med både åker och skogsmark samlat i ett skifte nära bostaden. Jakten följer köpet. Välkommen till Skärnäs Skirgården som är veckans gård till salu.

Östra Ryd i nordväst, Söderköping åt nordost, Åtvidaberg åt sydväst och Ringarum nästan rakt österut. Landskapet utgörs av mycket skog och en del öppna områden med jordbruksmark samt många sjöar. I sjöar som Hövern, Lången och Hemsjön finns flera öar, vikar och sund. Fisket är bar och det finns erkänt goda bestånd av gös, gädda och abborre. När man färdas i de här bygderna idag kanske man inte tänker så mycket på att här har det varit dramatik förr i tiden. I bygdeband berättas bland att om Sverkersholm, fågelvägen ett par kilometer från veckans gård. Det lär ha legat ett slott i närheten på en holme ut i sjön Ken som polska trupper sköt sönder från ett berg, Polackerberget. Den vallgrav som sjön, som då hade ett högre vattenstånd, naturligt erbjöd räckte alltså inte. Fortfarande kan man skönja slottets

stenfot på platsen. Idag finns ett vackert spännande naturreservat på Sverkersbos, det äldre namnet, gamla tomt och på flera områden runt sjön Kens norra ände. Veckans gård, Skärnäs Skirgården, hittar man kanske enklast genom att ta väg 732 från Ringarum. Vid trevägskorsningen vid Häggebo och Lillsjön svänger man höger in på väg 777 och

följer den. Skärnäs Skirgården ligger på vänster sida av vägen efter några få kilometer. Gården omges av mestadels öppen mark men har skogen nära. Byggnationen är samlad men har ändå praktiskt goda ytor mellan husen. Det är snabbt överblickbart och ett ganska mysigt ordnat gårdscentrum. Bostaden från 1850 är i ett plan med vind. Den renoverades 1993. Boarean uppgår till 100 kvadratmeter som fördelas på fem rum och kök. Huset värms med flera värmekällor, de är direktverkande el, luftvärmepump och kakelugn. En altan under tak finns för ökad trivsel. Invändigt finner man sådant som en

hall med björkparkett, ett fräscht trevligt kök med ekparkett, i köket finns även en vedspis, kontor, duschrum, vardagsrum och sovrum. I ett av sovrummen finns en kakelugn. Man tar sig till altanen från vardagsrummet. Den här bostaden känns fräsch, luftig och ljus. Gäststugan är i ett plan med källare. Här finns pentry, kyl, spisplattor och

bänkugn. Allrummet har plastmatta och en för närvarande inte godkänd vedspis. Ladugården inrymmer en djurdel med två hästboxar samt fårbås. Byggnaden här också loge, ett sammanbyggt vagnslider och vedförvaring. På tomten finns även hönshus och vedbod. Fastigheten areal uppgår till ungefär

4 hektar i ett skifte. Marken syns från gårdscentrum. 2,8 hektar är åker och 0,9 är skog. Virkesförrådet är 195 skogskubik och medelboniteten är 9,6. Det är mest barrskog, 56 procent gran och 29 tall. Jakten följer köpet. Fastigheten ingår i Norra Yxningens Älgskötselområde 05-63-02-113-Ä. Här finns jakt på älgkalv, rådjur, hjort och vildsvin. Skärnäs Skirgården är den mindre gården för ett närmast komplett landsbygdsboende. Här är det bekvämt och naturnära att leva. Grannar finns nära så man behöver inte känna sig isolerad och man tar sig enkelt till större orter. Text: BO BÄCKMAN

KORTA FAKTA SKÄRNÄS SKIRGÅRDEN Bostad: Uppförd 1850. 1 plan med vind. Renoverad 1993. Boarea 100 kvm. 5 r o k. Altan under tak. Stuga/gäststuga: 1 plan med källare. Pentry med kyl, spisplattor och bänkugn. Allrum med plastmatta, vedspis (ej godkänd). Matkällare. Ladugård: Djurdel med två hästboxar samt fårbås. Loge, vagnslider och vedförvaring. Hönshus. Vedbod. Areal: Cirka 4 ha. 2,8 ha åker och 0,9

ha skog. Virkesförråd 195 skogskubik. Medelbonitet 9,6. Jakt: Följer köpet. Fastigheten ingår i Norra Yxningens Älgskötselområde 05-63-02-113-Ä. Här finns jakt på älgkalv, rådjur, hjort och vildsvin. Pris: Utgångspris 2 350 000 kr. Ansvarig mäklare: Rebecca Regnander, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, 070-999 23 75


Nummer 6 • April 2017

7

E IC

M A

NSER KI V SBenny Andersson

Brånstorp, 585 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

BERGVÄRME? VATTENBRUNN? Ring FBB!

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar. www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sandstromwebshop.se

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

20 000 läsare kan se din annons!

FBB är Östergötlands mest anlitade borrentreprenör. Vi hjälper Kvalitet dig hela vägen till borrning & nytänkande och pumpinstallation. sedan 1979 Självklart med ROT-avdrag!

FÄRGBUTIK med Teknos-färger

Ring 0141-560 03 eller 054-21 70 10 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2017!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se 

www.fbb.se

  

      

Små proffsmaskiner från Kranman!

Service AB 

0496-101 90 Peter 070-634 62 42

Ö Storg 24 Mariannelund FBB

Ring oss på 0122-100 64 och prata borrning!

Finspångs Brunnsborrning AB

 Välkommen till vårvisning Lördag 22 April kl. 10–15 Forsa Frälsegård 1, Vikingstad

Vi bjuder på korv och tilltugg! Peter Borring, LRF ordförande i Östergötland kommer att närvara under förmiddagen, missa inte det!

Vi kommer att visa delar av Bala Agri’s sortiment:

 Djurkärra Balkärra Schaktkärra

 Fältkärra 15 t Fältkärra 18 t Spannmålsvagn 6 t

 Spannmålsvagn 11 t Vedmaskiner Foderhäckar

Vi köper, säljer och förmedlar begagnade lantbruksmaskiner

 Norje smide LS Equipment

tel: 070-816 29 05 info@backhemmet.se www.backhemmet.se


8

LANTBRUK

Nummer 6 • April 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Hans Wikström är i full färd med att tillverka pinnar till en räfsa.

Örjan Andersson har tillverkat en rejäl björkkvast och här visas resultatet upp.

Liebladen för säd var rakare medan de för hö var mer böjda, berättar Olof Irander.

Liten uppfinning med stor betydelse för att nekarna skulle sitta kvar på krakarna.

Spännande om lantarbetet förr Lektion om gamla tiders arbetssätt vid höslåtter och spannmålsskörd MJÖLBY (JB)

Vallerstad hembygdsgård bjöd söndagen den 2 april in till en lektion om hur det gick till förr vid slåtter och spannmålsskörd. Programmet bestod av en teoridel, med presentation av gamla redskap och bilder från förr, samt en del där gammalt hantverk visades upp utomhus. Eftermiddagen avslutades med kaffe, dopp och utbyte av gamla och nya minnen.

Gunilla Landelius hälsade välkommen och påpekade att de äldre är den sista generationen som sett och kommer ihåg det gamla sättet att arbeta inom lantbruket. Då var det viktigaste arbetskraften och i skörden behövdes alla. Varje person hade sin uppgift, även om vissa var viktigare än andra. Exempelvis var det väsentligt att avgöra när säden var bindarmogen, hur liarna skulle slipas och hässjorna resas. Det var avgörande hantverk som tillkom de med erfarenhet och skicklighet. Lien måste bita, räfsorna hålla och nekarna bindas samt krakarna resas på bästa sätt. Hur viktigt hantverket var visades av några inbjudna som fortfarande behärskar att slipa en lie, tillverka en kratta och resa en hässja. Under mitten av 1800-talet nådde den första tekniken lantbruket som självbindare, självavläggare och slåttermaskiner. Något som kanske inte den moderna människan tänker på är att maskinerna då var beroende av hästen som dragare. På en av de visade bilderna ser man att det behövdes tre hästar för att dra en självbindare. Gunilla Landelius bilder väckte minnen

Livliga samtal om redskap och arbetssätt utspann sig vid borden i Vallerstad hembygdsgård.

och publiken kände igen många av aktörerna. Olof Irander hade för dagens lektion dukat upp ett bord med gamla redskap. Han berättade inlevelsefullt om vad de användes till. Publiken passade på att titta, känna och förundras över forna tiders kreativitet när det gällde att konstruera redskap för det viktigaste av allt på en gård hö- och spannmålsskörden. Ute på gården visade Georg

Johansson hur en slipsten skulle dras och vikten av att hålla eggen på rätt sätt. Publiken lyssnade intresserat när Olof Irander berättade om hö-

hässjans hemligheter: Hur linan skulle knytas, krakstörarna stå och gräset/höet läggas på för att skyddas vid regn. Höhässjor har ju varit en av de vackraste syner som sommaren kunde bjuda på ute på ängar och hagar. Höskörden var även en tid

när folket samlades och många kvinnor fick gå efter just sin karl och kanske visa upp sin fästmangåva – en räfsa. Omkring höskörden fanns mycket magi och romantik kombinerat med allvaret i att bärga fodret för gårdarnas djur inför vintern. Bland pub-

liken fick fantasin fritt spelrum och en och annan mindes säkert dessa äldre tider. Kanske någon kommer ihåg forna tiders björkkvastar? Exempelvis dessa kvastar tillverkades av vad naturen bjöd på, och hur det gick till demonstrerade Örjan Andersson. Med snabb och van hand växte en rejäl björkkvast fram, och nu när påsken närmar sig kanske den används av någon hågad för resa till Blåkulla? Det blåste lite snålt runt

knutarna vid hembygdsgården och därför var det skönt att gå in i stugvärmen. På podiet hade Hans Wikström du-

Georg Johansson demonstrerar hur liebladen slipades.

kat upp för tillverkning av räfsor och han visade hur viktigt det var med kvalitén på pinnarna. – Det här hantverket var vinterns arbete under långa mörka kvällar. Räfsorna kunde se ut lite olika och särskilt noga var de räfsor som blev fästmansgåvor. De kunde prydas med olika utsmyckningar

och färger, berättade han. Så slutade dagens lektion och ett tack går till alla som ställt upp och tagit oss tillbaka till den tid som bör bli ihågkommen även i framtiden. Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN HANS BLOMBERG


Nummer 6 • April 2017

9

VĂ…REN KOMMER MED STORMSTEG! SĂśndagsĂśppet i ATT LaxĂĽFYNDA 11-15. BĂ…T MC-FEST PĂ… ASPHOLMEN HELA HELGEN! VĂ„LKOMMEN HOSOCH OSS! SĂ–NDAGSĂ–PPET I LAXĂ… 11-15!

#ĂŒUPDI.PUPS

#ĂŒUPDI.PUPS

149.900:-

154.900:-

Missa inte!

Garmin 721xs, Gps och styrpulpetsĂśverdrag ingĂĽr

Gäller fram till sista mars o MĂŒOBUJMMFOSJLUJHU MĂŒHSĂŠOUBQĂŒFOEBTU

1,95%

Ryds 488 Sport med honda 50 hk -201

eller om ni har ekonomi,

K

betala halva büten nu : Just nu fÜr Endast 12.000:- Värde: 40.000:Üp till (BSNJOT IZESBVMTUZSOJOH GVMMEZOTBUT FOFYUSBTJUUQMBUTJGÚSFO och halva büten om ett

TUFSFPNFETUIĂšHUBMBSF QVMQFUĂšWFSESBH 7BUUFOTLJETCĂŒHF %VLBOĂŠWFOGĂŒBOOBOTUPSMFLFMMFSBOOBUNĂŠSLFQĂŒNPUPSO

ĂĽr HELT RĂ„NTEFRITT.

Micore 480 SC med Honda 50 hk -201

ill: KĂś p t

Full dynsats, Nmea startkit till motorn, stereo med 2 st hÜgtalare, vattenskidsbüge. Du kan även fü annan storlek eller annat märke pü motorn. Alla modeller hemma nu!REA pü utställningsex.

4-hjulig Goes

OBS! NY

8.995:-

frĂĽn

9.900:-

Bayliner 175 GT Nu gür de sista �utställningsexen� Missa inte prisbomberna!

MISSA INTE!

249.900:-

Med gallergrind monterat

inkl.motor fullutrusta d

13.900:-

STĂ–RST I SVERIGE PĂ… LINDER ALUMINIUMBĂ…TAR!

Stor

FISKERllEA upp ti

50%

e Kolla pris pĂĽ fac

book!

Ekolod och plotter

Kanonerbjudande

LaxĂĽ Tel: 0584-122 22

Karlstad Tel: 054-85 01 71

Ă…mĂĽl Tel: 0532-100 15

Ă–rebro Tel: 019-27 80 00 info@marinfritid.com

www.marinfritid.com Mopedbilar BĂĽttillbehĂśrsbutiker

LAXĂ… LaxĂĽ-Klockartorp, E20 Tel: 0584-122 22 Fax: 0584-122 55

KARLSTAD Nattvindsgatan 2, Ă–rsholmen Tel: 054-85 01 71 Fax: 054-85 08 57

ÖREBRO Aspholmsvägen 3 Tel: 019-27 80 00 Fax: 019-27 80 01

ÅMÅL Gamla Örnäsvägen 9 Tel: 0532-10015

Vi har se rv verkstäd icee alla marin r pü or Välkomn na. a!

KÜp nu – betala nästa ür!


10

LANDSBYGD

Nummer 6 • April 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Fikastället bakom Husby säteri bjöd på en hänförande utsikt över Slätbaken.

Jonny Törnqvist (till höger) överlämnar ett paket till Per-Erik Hultin i Mogata villasamhälle.

Framför Mogata kyrka var det många förskolebarn i farten.

Jennie Thomsson Lindgren vid Narebro har fått ett paket som innehåller glas.

Lantbrevbärare en viktig yrkeskår Jonny Törnqvist levererar post i tätort och på landsbygd SÖDERKÖPING (JB)

Jonny Törnqvist ingår i en yrkeskår som är mycket viktig för allmänheten, inte minst för de människor som bor på landsbygden. Han arbetar som lantbrevbärare inom PostNord eller Posten i folkmun.

Jordbrukaren fick förmånen att följa med på hans tur, som gynnades av strålande solsken, en dag i slutet på mars. Turen startade på Skepparvägen utmed Göta kanal inne i Söderköping och slutade vid Bolltorp i Mogata socken. Själva lantbrevbäringen började vid Ljunga gård. – Jag har kört den här turen

till och ifrån. En kollega gick i pension för fyra månader sedan och jag har kört den sedan dess, berättar Jimmy Törnqvist, som har jobbat inom Posten i 18 år. Vi byter av varandra då och då för att få lite variation, det är ett skönt och fritt jobb. Själva turen tar 5,5-6 timmar och på distriktet finns cirka 680 leveransadresser. Dessutom är det förarbete som startar klockan sju på morgonen. Turen inne i staden tar ungefär två timmar.

I Söderköping jobbar sju lantbrevbärare och på filialen finns det 12 personer. Chef är Mats Thelander som även ansvarar för personalen i Valdemarsvik. – Folk kan lämna in paket som vi tar med oss tillbaka och vi lämnar även ut paket, informerar Jonny Törnqvist som är bosatt i stadsdelen Vilbergen i grannkommunen Norrköping. Han berättar att när han började hade lantbrevbärarna hand om räkningar, insättning och uttag av pengar och att de även tog hand om affärernas dagskassor. – I dag är det inte mycket kvar, det är endast frimärken, säger lantbrevbärare Törnqvist. Företag på landet som ska skicka paket tar vi med likaså om det är någon reklamation, någon som har fått fel sak, då tar vi hand om det. Den servicen har vi än. Det blev en intressant färd på lite asfaltsväg som E22 och väg 210, men mest på smala grusvägar där dammet var en ständig följeslagare. Vackra gårdar som Braberg, Hov och inte minst Husby säteri fick sin post levererad. Ett paket levererades till Jennie Thomsson Lindgren, bosatt i Narebro. Paketet

Jonny Törnqvist vid sin vackra blå postbil av märket Fiat Doblo Maxi.

innehöll glas. Jonny Törnqvist kontrollerade med sin mobil om vederbörande var hemma. Alla uppgifter finns inscannade i mobilen. Inne i Mogata villasamhälle tog Per-Erik Hultin emot

sitt paket, turligt nog var han hemma. En kort fikapaus i det vackra vädret på baksidan av Husby Säteri med en fantastisk utsikt över Slätbaken, förgyllde färden.

Det har varit turbulens i företaget PostNord på sistone. Orsaken är att den danska delen går mycket dåligt. Förhoppningen är att företaget stabiliseras ekonomiskt vilket är viktigt både för per-

sonal och kunder, inte minst med tanke på att lantbrevbäringen är så viktig för människorna på landsbygden. Text och bild: OWE BERGGREN


Nummer 6 • April 2017

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR

11

Beställ rödfärgning NU!

Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs ko ns rle ca www.

!

#

$

" "

"

Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

0492-757 36

%+*'#&( *) ()"

Ring och beställ hos oss på BränsleCompaniet! Vi målar följande fasader:

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade Vi utför även: Epoxi beläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Lagerförsäljning av färg

ARNE ANDERSSONS MÅLERI Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

Sukup -ett strå vassare! Silotorkar 100-1060 ton. De vanligaste storlekarna finns för omgående leverans! För kontakt: # !070-871 07 96 Jan! Freiman "#$% Folkesson ! (# ) # ! 40 Kent 0510-230 # # Örde, !$ $ ! )& ! 070-313 28 96 Torsten Mälardalen " ' "% ! Berggrens Maskiner, Kävlinge 046-73 09 00

Westfield siloskruv 8” - 10” med elmotor. Längd max 21,5 meter. 8” - 13” traktordriven. Längd från 9-29 meter.

GRIPARTS www.jlagriparts.se

N 59O 6601806 E 12O 422173 NULÄGESANALYS I GETEBOL, VÄRMLAND

TA UT RIKTNINGEN I DITT SKOGSÄGANDE Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en strategi för att sedan genomföra rätt aktivitet i rätt tid. Online kan du beställa kostnadsfri digital skoglig översyn eller boka en nulägesanalys och rekommendation. Tomas Johansson, skogsrådgivare 072-749 33 34, tomas.johansson@meraskog.com www.meraskog.com

nya generationens skogsägande


12

LANTBRUK

Nummer 6 • April 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

I Bleckenstad går korna fritt i ladugården.

Intresserade mötesdeltagare på LRF:s gruppmöte i Boxholm.

Många skäl att välja svensk mat LRF:s matkonsulent besökte möte på Bleckenstad gård BOXHOLM (JB)

Välj svensk mat, det var budskapet vid ett LRF-möte på gården Bleckenstad nyligen. LRF:s matkonsulent Marie Lönneskog Hogstadius var inbjuden för att berätta om varför vi ska välja svensk mat.

Mötet var förlagt till gården Bleckenstad som drivs av bröderna Gunnar, Mats, Magnus och hans son Martin Johansson med familjer och anställda. Bleckenstad är ett ekolantbruk som producerat kravmärkt mjölk sedan år 2000. Före mötet fick deltagarna provsmaka en mängd olika svenska ostsorter. Därefter var det dags att samlas i sammanträdesrummet en trappa upp där man genom fönstren kan se gårdens kor gå lösa och robotmjölkas. Magnus Johansson, som

är ordförande i LRF:s kommungrupp i Boxholm, hälsade de närvarande välkomna med ett särskilt välkomnande till Marie.

– Jag brukar kalla mig för LRF:s mattant, berättade Marie med ett leende. Jag är matkonsulent och hushållslärare från början och nu arbetar jag för LRF Östergötland, Sörmland och Örebro län. Marie inledde med att berätta om LRF:s ostkampanj från 2016. Under tiden provsmakningen av ost pågick berättade Marie om de olika sorterna. – Vet ni att vi äter nästan 20 kilo ost per person och år i Sverige och att det går åt tio liter mjölk för att tillverka ett kilo ost, frågade Marie. 50 procent av osten i Sverige är importerad. Det finns många anledningar till att välja svensk ost som är gjord på svensk mjölk. Till exempel det här som vi tryckte på i vår kampanj. Den svenska osten är: • god, nyttig och klimatsmart • väl kontrollerad och säker att äta • innehåller mindre salt och vatten än importerad ost • hårdost är naturligt laktosfri • kommer från kor som har det bra

Magnus och Mats Johansson på gården Bleckenstad uppskattade att Marie Lönneskog Hogstadius från LRF besökte gruppmötet för att berätta om varför vi ska välja svensk mat.

• kommer från kor som får gå ute och beta • svenska kor är friska och friska djur behöver inte

behandlas med antibiotika • är närproducerad då mjölkgårdar finns i hela landet • ger svenskt nötkött Marie fortsatte att berätta om våra svenska ostar, bland annat de välkända namnen prästost, herrgårdsost och grevéost och varför de heter som de gör. – Det har blivit mycket ostprovning den senaste tiden, sa Marie och skrattade. Med stöd av ett bildspel informerade Marie vidare om att det finns många skäl att köpa svensk mat och då inte bara ost. Bland annat underströks vilken nytta djuren gör för naturen och hur viktigt det är med den biologiska mångfalden och ett rikt odlingslandskap. Svensk djuromsorg är bäst i världen och den svenska djurskyddslagstiftningen är hårdast. – När man köper svensk mat hjälper man till att skapa arbetstillfällen som ger skat-

teintäkter och sist men inte minst håller vi våra landskap öppna. I Sverige har vi en miljöeffektiv matproduktion och maten innehåller sällan eller aldrig rester av främmande ämnen. Jordbruket behövs för att nå svenska miljömål, konstaterade Marie. – I Sverige använder vi heller inte någon förebyggande antibiotikabehandling, insköt Magnus. Den höga användningen av antibiotika i vissa länder är väldigt omdiskuterad. Det är också förbjudet med hormonbehandling av djur i Sverige. För att illustrera detta visa-

de Marie jämförande bilder från olika länder där Sverige ligger långt under många andra länder när det gäller antibiotikaanvändning. – Och i Sverige har kycklingarna näbben och grisarna knorrarna kvar, konstaterade hon. Dessutom har vi ett ef-

fektivt salmonellaprogram. Enligt Naturvårdsverket står svensk mat för 20 procent klimatutsläpp medan importerad mat står för hela 70 procent. Eftersom de flesta på mötet var lantbrukare var budskapet glasklart och alla var överens. Alla på mötet var också överens om att det är viktigt att föra ut budskapet till tjänstemän och politiker på rätt sätt. – Jag och Peter Borring ska delta i nästa kommunfullmäktigemöte och tala om detta, berättade Magnus. Personliga berättelser från bönderna själva ger bäst effekt. Marie avslutade med att berätta att det pågår ett intressant projekt i Boxholm just nu om jobb, mat och energi i kommunen. Länstidningen får säkert anledning att rapportera om detta under året.

Text och bild: GEN LARSSON


Nummer 6 • April 2017

13

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmlands län.

Jordnära sÜker professionella behandlare - HVB-ungdomar Vi sÜker dig som har; • god psykisk form och god självkännedom • fÜrmüga att mÜta ungdomar respektfullt och med lÜsningsfokus • B-kÜrkort • 2-ürs adekvat eftergymnasial utbildning passande mülgruppen • praktisk erfarenhet av arbete pü HVB-hem • fÜrmüga att jobba büde i team och självständigt

• Kutterspün • Lantbruksspecial • Spün-/Halmpellets • Impregnerade stängselstolpar

Nu utĂśkar vi med produktion i sĂśdra Sverige!

Vi har üterfÜrsäljare i ÖstergÜtland, Örebro, Värmland, sÜdra SÜrmland och Norra smüland. Ring fÜr närmare info

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här kÜper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB DirektfÜrsäljning till fÜretag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smÜrjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 ¡ www.vikingstadakeri.se BesÜksadress: Fülüsavägen 11, VIKINGSTAD

0705-87 98 79 • info@yesbox.se www.yesbox.se

Kontakta vĂĽr personalutvecklare Kristina Eriksson pĂĽ mejl med CV: kristina@jordnaraomsorg.se

www.omsorgsbolagen-jordnara.se

athjälte? Ă„r du vĂĽr klĹŠÄžĆŒim Ĺ? ĹŹĹ˝ĹśĹŹĆŒÄžĆšÄ‚Ć‰ĆŒĹ˝ĹŠÄžĹŹĆšÄ¨Ć‚ĆŒÄ‚ĆŠÇ€ ĆľǀĞƚǀćůÄ‚ĆŠĹ?džĹ?Ä‚Ć?ƚƂĚ ĆŒÄ‚ÄšĞůÄ¨ĆŒÄŠĹśĹ‡ÄžĆŒÄ¨Ć‚ĆŒĹśÇ‡Ä?Ä‚ĆŒÄ‚ Ć?ĹŹÄ‚ĨĊĹ?ĹśĹľÄžĆŒĹśÄ‡ĆŒĆ‰ĆŒĹ˝ÄšĆľÄ?Äž ÄžĹśÄžĆŒĹ?Ĺ?ĹŹÄ‡ĹŻĹŻĹ˝ĆŒÍ? Ĺ?ůŊƂĨŽŜĚĞŜĹ˝Ä?ĹšĹšÄ‚ĆŒĆ?ĞĚĂŜ :ŽǀĹ?Ć?Ć?ƚ͊sÄŠĆŒĨŽŜĚĹšÄžĆšÄžĆŒD ϳžĹ?ĹŻĹŠĹ˝ĹśÄžĆŒĹŹĆŒĹ˝ĹśĹ˝ĆŒĆ&#x;ĹŻĹŻ Ć?ĆšÄ‚ĆŒĆšÄžĹśĎŽĎŹĎŹĎ´ĚĞůĂƚƾƚĆ‚Ç€ÄžĆŒ Ĺ?Ĺ?Ğ͘ƾŏĂŜĨĊÄ?Ĺ?ÄšĆŒÄ‚Ĺ?ƉĊ ĹŹĹŻĹ?ĹľÄ‚ĆšĹšĹŠÄ‡ĹŻĆšÄ‚ĆŒĆ‚Ç€ÄžĆŒŚĞůĂ^Ç€ÄžĆŒ Ĺ?ĆŠĆ?Ĺ˝ĹŻĆ‰ĆŒĹ˝ĹŠÄžĹŹĆšĹ˝Ä?ĹšÄ¨ÄŠĆŒ ƾƉƉĆ&#x;ĹŻĹŻϹϏĎŹĎŹĎŹĹŹĆŒĹ˝ĹśĹ˝ĆŒĆ&#x;ĹŻĹŻÄš ĹŻĹ?ĆŒĹ?Ĺ˝ÄšĹŹÄ‡ĹśĆšÍ˜ ŽžĹ?ĊĞŜĚĞÄ?ÄžĆ?ŏĞĚŽžĚĞƚÄ? Ĺ?ÍŠ WÄ‚Ć?Ć?Ä‚ƉĊÄ‚ĆŠĆ?Ć‚ĹŹÄ‚ĆŒÄžÄšÄ‚ĹśĹ?ĚĂ Vill du veta mer?

Brunnsborrning & Energiborrning

Ĺ?Ă͘Ć?Ğ͏žĹ?ůŊŽĨŽŜĚ >ćĆ?Ĺ˝Ä?ĹšĆ?Ć‚ĹŹÄ?Ĺ?ÄšĆŒÄ‚Ĺ?ƉĊÄ?Ĺ?dž Ĺ?ůŊŽĨŽŜĚΛÄ?Ĺ?džĹ?Ă͘Ć?Äž ĹŻĹŻĹľ Ĺ˝ĆŒĆ&#x; ĆŒÄŠĹ? ƚĂĨ ƉŽĆ? ĆŒĞͲ ĞůůĞ

Kompletta Bergvärmeinstallationer

SÜk bidrag och läs mer pü

FÜrsäljning och installation av pumpar Service reparation av pumpar och tillbehÜr

bixia.se/miljofond

Välkommen att kontakta oss fÜr kostnadsfri offert!

Karolina och Hükan, tvü av vüra 1200 klimathjältar.

          

MERASYSTEMPLÅ MERASYSTEM ÅT AB A TAKPLÅT T A AKPLÅ ÅT - T TAKPANNOR A AKP PAN ANNOR A - FALSTAK FAL ALST TAK A MERASYSTEM SYSTEM tillverkar välbeprÜvade produkter till lant brukssektorn. TillfÜrlitligt, snabb och priseffektivt

  

  

Estelle falstak

Klassisk pannplĂĽt

info@merasystem.se nfo@merasystem.se | www w..merasystem.se .merasystem.s tel 0410-205 30 | fax 0410-211 66

 

 

Skippa skitgĂśrat!

Har frügor infÜr ditt kÜp? Kontakta oss sü hjälper vi dig med tips och rüd! Välkommen!

Spara tid med rätt gÜdselhantering Skrapa till kulvert

Linspel med klaffskrapa

Tel. 0381 - 502 50 | www.ydre-grinden.se

Tryckartub

facebook.com/ydregrinden

@ydregrinden

Stallinredning • StalltillbehÜr • GÜdselhantering • Foderhantering • Byggnation • Ventilation


14

LANDSBYGD

Nummer 6 • April 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Nytt kök och ny samlingssal är ett välkommet tillskott till föreningslokalen Klippan i Vånga.

Vånga Klippan erbjuder många aktiviteter.

Tårta på menyn när de nya lokalerna invigdes.

Gösta Svensson klipper banden.

Orga folkdanslag bjöd på dansuppvisning under invigningen.

En förening som har lyckats Vånga bygdegårdsförening inviger det senaste bygget VÅNGA (JB)

Med stöd från lantbruksprogrammet Jordbruksverket och Folkungaland samt bidrag från Norrköpings kommun har Vånga bygdegårdsförening invigt den omfattande utbyggnationen av föreningslokalen Klippan.

Arbetet startade hösten 2016 och invigningen skedde under pompa och ståt den 3 april. Den som klippte de blågula banden var Gösta Svensson, en av de som frivilligt ställt upp under hela byggnationen. – Föreningslokalen har en lång historia i väggarna. Nykterhetslogen 3710 Frideborg byggde Klippan som togs i bruk 1908 och användes som ordenslokal, beärttar Gösta. I Klippan har det under åren varit många aktiviteter. Det mest uppseendeväckande är nog att Viktor Rydberg år 1915 kom till Vånga. – Efter ett fredsmöte i Klippan läste han dikten ”Snöfrid”. Vilken stor händelse det blev i byn när en sådan kändis kom hit! 1960 gjorde Vånga godtemplarförening Våra gårdar en omfattande renovering av huset. Bland annat drogs det in vatten, nya elektriska ledningar och uppförde en mindre utbyggnad bestående av hall och kök. – Allt uppgick till en kostnad av 111 800 kronor vilket var en mycket stor summa pengar på den tiden, säger Gösta. Av orsaker som det endast går att spekulera i svalnade

Maud Borg har hållit i den ekonomiska delen av utbyggnaden.

nykterhetsrörelsen i Vånga. Under 1990-talets början valde Godtemplarföreningen att sälja huset på grund av dalande verksamhet. 1993 bildades Vånga bygdegård Klippan som en ideell förening. Genom att sälja andelar till föreningar och enskilda med ett andelsvärde på 500 kronor samt med ett lån på 20 000 kronor kunde bygdegårdsföreningen lösa in hela byggnaden.

Vångabandet Glesbygdsrebellerna rockade loss under invigningen.

Sedan förra året är Klippan en medlemsförening med huvudsyfte att hålla igång olika aktiviteter för Vånga ortsbefolkning. – För 14 år sedan installerade vi bergvärme istället för att värma upp huset med el som det var tidigare. Vi lånade 200 000 kronor för att få vattenburen värme i hela huset och det var väl investerade pengar, anser Gösta. Ett par år efter det att bygdegårdsföreningen övertog Klippan gjordes en utbyggnad för toalett. Då uppstod en viss dramatik kring bygget som uppmärksammades stort i dagspressen.

– Alla papper var klara från byggnadsnämnden som gett bygglov. När bygget stod klart drog plötsligt byggnadsnämnden in bygglovet med förevändningar att de aldrig gett något bygglov. Föreningen hotades med vite på 200 000 kronor men en ortsbo med insyn i byggnadsnämnden hjälpte till och ärendet tystades ner, berättar Gösta. Under alla år har det klagats över att köket varit för litet men ekonomin har inte tillåtit något åtgärdande av problemet. Sedan bygdegårdsföreningen blev en medlemsförening kommer det in medlems-

pengar plus att bygdegårdsföreningen har olika sponsorer. Ett beslut klubbades därmed igenom om att ett nytt kök med tillhörande samlingssal med plats för 50 personer skulle byggas. – Det är tack vare Jordbruksverket, Folkungaland och Norrköpings kommun som vi står här inför en invigning idag. Men jag vill ändå tillägga att det inte enbart med hjälp av det bidrag på 1,8 miljoner vi ansökt om att få som projektet kommit i hamn. Vi har själva bidragit med 35 procent av egna medel vilket är ganska mycket pengar som vi ska få fram till

slutredovisningen. Det har framkommit olika önskemål om olika inköp men det får vänta fram till dess att slutredovisningen nästa år är klar, säger Maud Borg, styrelseledamoten som har haft hand om den ekonomiska delen av byggnationen. – Utan allt ekonomiskt stöd har det här inte varit möjligt att genomföra. Gösta har varit fantastisk med allt det arbete han lagt ner på bygget men alla andra som varit med under den här resan på olika sätt är också värda en stor eloge. Bland andra vår lokala byggfirma Tupphagen som gjutit

plattan och byggt allt det utvändiga. Arbetet har gått otroligt fort och invigningen drog över med endast tre dagar. Därför är det med stor glädje som vi bjudit in samtliga aktörer och att så många av ortsbefolkningen kommit hit för att delta i dagens invigning, avslutar Maud. Efter det att Gösta under högtidliga former klippt banden dansade Orgagillet och under tårtkalaset blev gästerna musikaliskt roade av Vångas eget band Glesbygdsrebellerna. Text och bild: CARINA LARSSON


Nummer 6 • April 2017

15

JORDBRUK

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

FASTIGHETSMARKNAD

Funderar du på att sälja din gård? HR 442 SC med Yamaha F50

HR 532 med Yamaha F115

124 900:-

249 900:- inkl 7” plotter

Vi hjälper dig till ett bra båtliv! Välkommen

Hisun 500 UTV

Vi har förmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med allt från förmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Välkommen att kontakta Johan Carlfjord för en kostnadsfri värdering, 013-37 52 04.

Traktorregistrerad Gomér & Andersson · Göran Dyks gata 5, Linköping www.gomer-andersson.se

89 900 kr inkl moms Fabriksgatan 26, Motala · 0141-38 18 00 · www.motalaboat.se

www.jordbrukaren.se

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

FASTIGHETSMARKNAD VINSCH PÅ KÖPET!

Kodiak 700 4x4

lrfkonsult.se

Överlåta gården?

Ny bränslesnålare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hög/lågväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende på modell.

Välkommen till Areal.

fr. 66.320:- exkl. moms

Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

MÅN-FRE 8-18, LÖR 10-14 WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

Skogsfastighet 44 ha Linköping Ämtefall 1:25, 1:18 samt 1:11 Skogsfastighet 44 ha nära Ulrika

Vi utför grävarbeten!

Visning: 20/4 kl 15:00-16:00 Fastighetsmäklare: Roland Hultman, 013-377048

Diplomerade för avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

E-post: roland.hultman@lrfkonsult.se

"

$ $ $ $

"

"

!

#

%

#

www.jordbrukaren.se

RESERVDELAR TILL TRAKTORER • TRÖSKOR • PRESSAR 350! PRODUKTNYHET FÖR BM A DYN PLÅTSITS + FJÄDER + BM ANJ 1995:- +MOMS

KAMP

För fler reservdelar, besök vår hemsida www.laholmstraktordem.se • 0430-222 70

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 eller 054-21 70 10 när du vill annonsera!

Ska du sälja din gård? Kontakta oss, vi kan Östergötland! Vill du ha en värdering inför generationsskifte kan vi även hjälpa dig med det.

$ $

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

Gustaf Eriksson 0703-51 05 77 Linköping Rebecca Regnander 0709-99 23 75 Norrköping

lansfast.se


16

NATUR

Nummer 6 • April 2017 Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa redaktionen: ring 0141-560 03 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se!

Sven Åke Larsson i dialog med publiken.

Naturums blomsterbord tillfärlligt förvandlats till stenbord.

Sven Åke Larsson berättar om vår planet.

Naturum Tåkern – ett vårtecken Säsongsstart med den geologiska skapelseberättelsen TÅKERN (JB)

Äntligen kommer april och Naturum Tåkern är åter öppet varje dag, tänker många naturvänner. Andra klarar sig bra med att vistas utomhus vid sjön och gläds åt den riktiga naturen. Hur som helst har ju vi som bor i dess närhet en pärla. Malin Granlund-Feldt är föreståndare och hon berättar gärna om sommaren som kommer.

Nytt för i år är glass, kanske inte precis det man tänker på denna marsdag när Naturum Tåkern startar sin säsong. Andra nyheter är att lördagsguidningen kommer tillbaka, flera paket och extra många föredrag. Den 25 maj blir det dessutom femårskalas med Wingårds arkitektkontor och tårta. Då är det exakt fem år sedan kungens invigning. Föredragen ligger i tid under tidig vår och sen höst. Det första äger rum redan i mars och handlar om geologi. Det sista kommer i november och heter ”Texas fåglar – inte bara öken!” och är ett bildföredrag. Vid månadsskiftet oktober/november är det öringvecka. Denna dag ska Sven Åke Larsson hålla ett föredrag på temat berg och sten. Han har varit professor i Göteborg i 20 år. Nu är han pensionär och tycker att det är dags att popularisera sin kunskap och besöker det han kallar det finaste Naturum i Sverige. Han ska berätta hur Sverige – och Östergötland – en gång har kommit till. På Naturum Tåkern finns

alltid ett bord där aktuella blommor och växter står i små vaser. Detta blomsterbord har för dagen förvandlats till ett stenbord. Här ligger ett antal stenar av olika slag. Vattnet porlar utanför det fantastiska huset och Malin välkomnar till säsongspremiären. Vädret är fint och

Sven Åke Larsson och Eva-Lena Tullborg får frågor om stenar efter föreläsningen.

många och kunniga besökare har kommit för att lyssna och lära om Sveriges och Östergötlands berggrund. Den spelar än i dag stor roll för Ombergs och Tåkerns djur- och växtliv. I inbjudan sägs att man gärna får ta med sig egna stenar, som man vill veta mera om. Även om föredraget är mer anpassat för vuxna än för barn har Alma Igelström tagit med sig en sten. Eller kanske har hon passat på att plocka den på vägen hit. En Borghamnsbo har plockat svarta stenar på stranden nu när Vättern är 40 centimeter lägre än vanligt. Han får veta att det är Visingsöskiffer. Sven Åke och Eva-Lena Tullborg kommer i fjol med ”Den geologiska skapelseberättelsen”, en gedigen bok på

300 sidor, som finns att köpa på Naturum. Den innehåller många av de bilder, som Lars Åke visar och kan ju vara en ersättning för den som vill veta men har missat säsongsstarten. Det sägs inledningsvis att det ska bli en duoföreläsning mellan makarna men det dröjer länge innan Eva-Lena kommer till tals. Professorn pratar gärna själv när han kommer i föreläsningstagen. Han ägnar sig åt berggrundslära och berättar om Sveriges spräckliga karta, hur landet växer fram först i norr och sist i Västsverige. Publiken tycks påläst och

det kommer frågor både under föredraget och efter. Lars Frölich ställer den första, om rörelser i Italien, utanför Sicilien. På en fråga hur tjock

Alma Igelström och mamma Josefine. Alma frågar Sven Åke Larsson om en sten som hon har plockat på vägen hit.

jordytan är svarar Sven Åke att den är mellan 30 och 60 kilometer. Sedan tillägger han att många turistmål är ställen där vi inte borde vara och där man inte borde bygga. Flera kommuner har utsett

en kommunfågel. Linköping har rödspov och Finspång har fiskgjuse. Ödeshög har valt skäggmesen som sin. Dess häckning i Ödeshögs kommun är väldigt unik och den kallas stundom för Tåkerns

undulat. Lars Åke avtackas av Malin med ett exemplar av fågeln, dock inte en levande. Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM


Nummer 6 • April 2017

17

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

AKTUELLT

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

Från missväxt till tillväxt!

TÄCKDIKNING

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

med plog eller kedja

Grävkonsult AB Erik Ryden · Tel 070-533 68 30 · Vikingstad

070-696 19 44

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m. Auktoriserad Grundfos Servicepartner Perfecta & VM-pumpar service Reservdelar, inst-material o nya pumpar i lager

0514-310 10

Besöksadress: Laduvägen 10, 592 91 Vadstena Tel 0143-127 22, mobil 070-248 50 38 · www.pumptjanst.se

SOFAB Sanering & färg AB Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning

HALLBYGGNADER I TRÄ

info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

Prisexempel: 15 x 32 x 4,5 meter. snö 2,0. Komplett trästomme inkl. pelare, takstolar, takåsar, väggreglar, vindförstyvning samt allt infästningsmaterial. Pris 325:-/m2+moms. Takstolarna är CE märkta. Frakt och fullständiga monteringsanvisningar ingår. Finns i bredder 10-12-14-15-16 meter. Lämpligt till lagerbyggnad, förråd, maskinhall eller lösdriftstall till lantbruket. Vi tillverkar även vanliga träfackverk och takstolar till alla typer av byggnader. Välkommen med Er förfrågan.

Timmele Takstolsfabrik AB Gunnarsgårdsvägen 12, 523 72 Timmele Tel. 0321-530 283 • info@timmele.com Mer info på www.timmele.com

Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13

Skydd för golv och vägg

Din kompletta leverantör av solel i Östergötland!

I över 30 år har vi utfört och tillverkat Epoxy som kan utföras på de flesta ytor. Golv till vägg! • Kyckling-/Svin/Djurstallar • Industri/garagegolv • Lager-/Utställningshallar • Trä-/Plastbåtar m m

Skåningstorpsvägen 6 · SKÖVDE Mer info: www.epoxyfabriken.se eller ring Kjell 0705-83 16 76

Spannmålsvagnar 12-22 ton • Balvagnar • Djurvagnar • Dumpersvagnar

Rödfärgning Målningsarbeten med full garanti. Vi utför även fönsterrenovering samt mögelsanering av husfasader. 70 år i branschen!

NU SÄNKER VI PRISERNA IGEN!

Är du på jakt efter en nyckelfärdig solelslösning till ditt hus? Vi hjälper dig med allt från beräkningar och offert fram till att du startar upp och använder anläggningen.

• Solceller som kopplas direkt till er el- och elräkning. • Över 40 års livslängd. • Miljövänlig, grön energi. • Vi har produkterna och kunskapen. Välkommen!

Vi målar med Falu rödfärg.

SKÖLDS MÅLERI AB LANTBRUKSKONSULT AB Tel. 0454-502 79, 0708-85 02 79, www.lantbrukskonsult.se

JUBILEUMSDAGAR! Jubileumserbjudande på allt vi säljer och upp till 50% rabatt på utställningskaminer. Vi bjuder på provsmak från grillarna!

Kom in till oss på energihuset i Vimmerby så hjälper vi dig, eller besök vår hemsida. www.energihuset.nu BOKA GRATIS

hembesök med diplomerad energivägledare

0492-184 84

Frank Sköld 070-556 20 98 www.skoldsmaleri.se

SOLENERGI är 2000-talets Värmekälla, enligt många. Ett bra solvärmesystem kan under ett år sörja för ca 50% av varmvattnet och 10-20% av uppvärmningen. Även vid Jubileumskampanj molnigt väder innehåller just nu! deni butiken diffusa strålningen från 30% från Skattevermolnen en avsevärd mängd energi som tas tillvara med ket och ytterligare hjälp av solfångare. Solfångare 20% jubileums kan i regel monteras på taket rabatt på arbetet eller på en sidobyggnad, exoss! empelvisfrån garage, eller vara fristående.

ROT-AVDRAG UPP TILL 50%

O S T G O TA www.ostgotasolel.se Tel: 070-811 22 02

S LEL

SOLENERGI 

Vi är specialister på solenergi Vi hjälper dig att sänka dina energikostnader på ett långsiktigt, miljövänligt och framtidssäkert sätt.

ÖPPETIDER Mån-tor 9–17.30 Fredag 9–16 Lunchstängt 12–13 Lördag 10–13

Vimmerbyallén 17, Vimmerby s 0492-184 84
18

LANTBRUK

Nummer 6 • April 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Sociala medier ett sätt att nå ut Åtvidsbonden på nätet berättar om lantbrukets vardag ÅTVIDABERG (JB)

Initiativet att starta en Facebooksida för att visa sin vardag har fått mycket uppskattning. Det är ett forum där bönder i Åtvidabergstrakten kan visa sin vardag för konsumenter. Man får en kontakt som gynnar jordbruket.

På LRF kan man läsa en inspirerande berättelse om hur styrelsen i Björsäter-Yxnerums LRF-avdelning diskuterade en aktuell fråga och gjorde något åt den. I takt med att allt fler bor i tätorter, oftast större tätorter, förloras den naturliga kopplingen till livet på landet. Hur skulle man då, från lantbruket, kunna dela med sig av sin vardag och synas mer? Svaret blev Facebooksidan Åtvidsbonden på nätet som sjösattes 28 september 2015. Antalet så kallade gillare växer stadigt. Den 8 april är antalet uppe i 683 personer som gillat sidan som har den tydliga och enkla beskrivningen: "Än finns det bönder kvar i Åtvidabergstrakten. Här ska vi kunna synas och dela med oss av vår vardag.". Läser man inläggen och ser på bilderna så förekommer skilda ämnen från lantbruken. Det är mycket av sådant som konsumenten i tätorten i allmänhet normalt inte kommer i kontakt med men sannolikt är nyfiken på och gärna tar del av. Bland de senare inläggen finns att man haft ett kretsmöte för husdjursföreningen Växa Sverige, en gård redovisar ett ringvältshaveri, man kan läsa att kalvningarna är igång, att man laddat för sådd och så vidare. En av användarna av den här sidan är Erik Carlsson på Herrsäter gård. På Herrsäter har man visserligen en stor kontakt med konsumenter genom sådant som direktförsäljning på marknader och egen hemsida men Erik ser mycket positivt på den gemensamma Facebooksidan. – Jag var inte med när det här började eller med och skapade den här sidan, men blev tillsatt som administratör på en gång, berättar han. – Det blir inte så många fler bönder men många försvinner. Ska vi få bort lite av tråkigheten i det så måste man ju visa på att vi som är kvar agerar för landsbygden, skapar arbeten, skapar bra produkter och så vidare. Det är ett jättebra forum att byta information i, tycker Erik, som kanske inte på något vis är samhällsinformation, utan mera ett bra sätt för bönder att nå ut med det som de tycker är viktigt med

En av användarna av Facebooksidan Åtvidsbonden på nätet är Erik Carlsson på Herrsäter gård. På Herrsäter har man visserligen en stor kontakt med konsumenter genom sådant som direktförsäljning på marknader och egen hemsida men Erik ser mycket positivt på den gemensamma Facebooksidan, som han är administratör för.

På Facebooksidan Åtvidsbonden på nätet som sjösattes 28 september 2015, delar lantbrukare i Åtvidabergstrakten med sig av sin vardag.

svenskt jordbruk. – Om man har det bra, att vi jobbar för öppna landskap, schyssta villkor för alla och sådana saker. Det är också sådant som LRF försöker jobba med. Det gäller att hitta många vägar att få ut informationen. Säljer ni era produkter på den här sidan också? – Det här handlar inte om att man ska sälja sina produk-

ter i det här forumet, understryker Erik. Det är ingen som direkt tjänar pengar på det som skrivs. Det är ett sätt att lyfta branschen och nu råkar det vara en geografisk avgränsning av området till närområdet men det är många som besöker sidan som inte är härifrån. Det är väldigt spännande! – Det är ju egentligen de stora fördelarna med sociala

medierna. Det räcker att någon har anknytning till Åtvidaberg, kompisar som ser det här så blir spridningen ganska stor. Det kanske är en av anledningarna till att den här gruppen finns. Erik upplever också att det var så det var tänkt av skaparna, att visa att än finns det bönder kvar i Åtvidaberg. – Det är viktigt att visa på för det är alls ingen självklar-

Läser man inläggen och ser på bilderna så förekommer skilda ämnen från lantbruken. Det är mycket av sådant som konsumenten i tätorten i allmänhet normalt inte kommer i kontakt med men sannolikt är nyfiken på och gärna tar del av.


Nummer 6 • April 2017

19

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Miljövänliga textilier från skogsråvara Cellulosa framställd från norrländsk gran och tall kan vara vägen till framtidens miljövänliga textilprodukter och i en doktorsavhandling från Karlstads universitet har sådan cellulosaframställning specialgranskats.

Världens befolkning ökar samtidigt som genomsnittsinkomsten stiger, vilket medför att efterfrågan på kläder och andra textilier skjuter i höjden. Man räknar med att den globala textilförbrukningen år 2050 kommer att vara tre gånger så hög som 2015. Bomullsproduktionen, som förr var den dominerande fiberråvaran, kommer att minska eftersom allt mer jordbruksmark behövs för livsmedelsproduktion. Idag framställs cirka 60 procent av textilierna med hjälp av petroleum men eftersom olja är en icke förnybar råvara kommer den att ta slut inom en inte alltför avlägsen framtid. Därför behövs nya miljövänliga textilråvaror baserade på förnyelsebara råvaror för att möta framtidens textilbehov.

ten är dissolvingmassa, det vill säga nästan ren cellulosa, samt undersöka om sulfitkokning kan förbättras ytterligare så att i slutänden det ekonomiska utfallet förbättras. Forskningen har gjorts inom VIPP företagsforskarskola. VIPP står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter och är ett samarbete med industrin vars syfte är att stärka universitetets forskningsmiljöer och kompetensutveckla näringslivet.

Dags att boka vårens auktioner! Vi finns för dig som ska sälja djur, lantbruks-, entreprenad- och verkstadsmaskiner. Vi står för stort engagemang vid varje auktion. Kontakta oss redan idag! Välkomna! Stig-Arne Johansson 0730-291 659

Levererar färdig betong certifierad av

”Färmartanken” Gårdstankar i både plåt och plast i olika storlekar. Transporttankar i plast för eget bruk, 100-400 liter. Stort utbud av ADR/IBCbehållare, 250-3000 liter.

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

Färmartanken AB, tel 0321-317 07 info@farmartanken.com www.farmartanken.com

Välkommen att prata tankar med oss!

Studien handlar om att förstå

och undersöka avgörande aspekter på massaproduktion från billigare råmaterial för cellulosatillverkning. Forskningsresultaten är användbara för att tillverka ännu bättre sulfitmassor och på sikt kanske även nya sulfitbruk kan komma att anläggas. – Vår studie visar att olika råmaterial utan problem kan blandas och ändå resultera i cellulosa av bästa kvalitet, säger Raghu Deshpande. Möjligheten att producera lönsamma biprodukter som till exempel etanol gör dessutom denna tillverkningsprocess mer hållbar såväl ur ett miljö- som samhällsperspektiv.

Stockås torvströ

Finns ck som sä lkoch bu s leveran

590 33 Fornåsa, 013-39 30 90 alvestadtanken.se, info@alvestadtanken.se

Torvströ hög kvalitet, i säck om 300 l, vikt 30-33 kg. Vi har även en sorterad torv 0-2 mm som är bra för gris- och kostallar.

En ny, banbrytande lösning för intelligent skadedjurskontroll. ANTICIMEX SMART ÄR ETT NYTT och miljövänligt sätt att skydda er verksamhet. Tack vare vår kunskap och avancerade digitala fällor, kan vi garantera ett effektivt skadedjursprogram anpassat till era behov.

TORV & MASKINENTREPRENAD AB

0585-402 16 • 070-204 45 55

www.torvomaskin.se

Läs mer på www.anticimex.se eller ring 075-245 10 00.

Idag talas det ofta om skogs-

industrins problem med vikande försäljning som ett resultat av minskad pappersförbrukning. Efterfrågan på tidningar och papper sjunker medan efterfrågan på miljövänliga skogsbaserade textilfibrer ökar. – Vårt forskningsprojekt innefattade två typer av sulfitkok av gran och tallved, säger Raghu Deshpande, doktorand i kemiteknik vid Karlstads universitet. Målet med projektet var att öka förståelsen för vad som sker vid sulfitkokning av barrvedsmassa där slutproduk-

& $ " )" #' % ! ( "#! $$

#& $ +# %

*#%!#"$ *#

,

#!%

,

% (#

#$' $

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Anders eller Elisabeth når ni på:

Tel 013-23 44 65/66

VI KOPER DITT SKROT!

Gårdsarmatur Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rörfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78

…och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

LELY CENTER Kontakta oss för mer information Lely Center Valdemarsvik Tel 0493-120 60 valdemarsvik@val.lelycenter.com

www.lely.com

LELY – världsledande inom innovativa system för automatisk mjölkning och robotutfodring.

Marknadens bästa stöldskydd!

Fasad, målning, tak- och bygg Under svensk arbetsledning, svenska försäkringar och garantier. ROT-avdraget gäller även hos oss!

Birkas AB 013-35 32 02 · 011-13 53 11 · 070-383 44 61

www.birkas.se

Ett familjeföretag med traditioner. Ring 0705-64 00 93 eller 0144-400 07. Välkommen!

VALDEMARSVIK

www.mb-isolering.se

Duktiga polska hantverkare

Vi använder oss av Äkta Falu Rödfärg. Jobben utförs med skylift upp till 25 m.

www.nordled.se

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT!

: ecialité Vår sp

Installeras på traktorns eller fordonets Databus, vilket kräver att en kod eller key card används på manöverpanelen för att fordonet ska vara möjligt att starta. Billig försäkring för att ditt fordon är kvar där du lämnade det. För mer info se www.brorssons.se onlinebutik, sök på VLC5501.

JUST NU

4190:inkl moms"

BRORSSONS TRAKTORDELAR MARIANNELUND

Tel 0496-107 55 • traktordelar@brorssons.se Onlinebutik på www.brorssons.se

Falu rödfärg Lantbrukare, nu är det hög tid att beställa rödfärgning! Vi utför målning, alltid med garanti. Ring så kommer vi och lämnar kostnadsförslag. Vi är rekommenderade sprutmålare av Falu rödfärg. Vi säljer även Gjøco färg – bäst i Folksams färgtest 2010. Dessutom försäljning i vårt lager. Ring innan: Östergötland, Lennart..........................070-603 99 45 Småland, Carl ......................................073-066 00 04 Sörmland, Philip..................................076-635 33 02 www.stragard.se lennart@stragard.se


20

ÖREBRO

Nummer 6 • April 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Växthuset i Kumla sjöpark.

Utomhus får man rent av kustkänsla.

Café finns i sköna Palmrummet.

Bryggdäcket förstärker känslan av sjö.

Kumla sjöpark en kväll i mars Sköna stränder och växthus KUMLA (JB)

Som förstagångsbesökare häpnar man redan vid parkeringen. Kumla sjöpark och växthus är något unikt. Planteringar, enormt växthus, stränder, bryggor och vatten möter. Det är verkligen en vattennära känsla i sin bästa betydelse.

Det här är en del av Kumla, en kommun i inlandet, inte en del av en kommun intill en större insjö eller med havsnära läge. När den kalla vinden stryker området känns kvällen i sena mars nära nog som en kulen kväll vid havet. Till och med en gråväder tillför något skönt och stämningsfullt på den här platsen. Kumla sjöparks konstgjorda sjö har en area om 3,2 hektar. Den länkar samman Djupadalsparken, Djupadalsbadet, reningsdammarna, Sjöparkens växthus med mera till ett enda stort grönområde. Bryggor och stränder bidrar till sjökänslan. Sjöparkens hela område inrymmer alla möjliga anläggningar som en imponerande

amfiteater, stora perennplanteringar och promenadstråk med generös bredd. Man kan läsa att parken inbjuder till avkoppling, umgänge, motion och lek vilket den alldeles säkert också gör. Just den konstgjorda sjön,

vad som finns i dess närhet och förstås växthuset vid sjöns södra ände är en sällsam upplevelse i den omgivande miljön, i en dalgång mellan den högre belägna staden och jordbrukslandskapet. Skulpturen The Beauty av konstnären Richard Brixel vid stranden och konstverket Lilla Björn av Anna Molander på ön i sjön tillägger en extra dimension av området. En grupp med motionärer joggar runt vattnet, någon går en promenad med hunden, andra flanerar och tar en nypa sjöluft. Växthuset och trädgården intill parkeringen är inte bara belägen söder om vattnet, det är den södra delen av Kumla sjöpark. I mars görs förstås den härliga trädgården inte rättvisa men man anar att den liksom allt annat är värd en nyfiken, sannolikt njutbar, stund eller flera över säsongen.

På de metrar där byggnad övergår i vatten finns en kaj eller ett bryggdäck som är ännu en detalj som verkligen förstärker upplevelsen av sjö. Entrén in i det stora växthuset kallas Palmrummet. Här är takhöjden 11 meter som både ger plats för de större växterna och träden men därför också ett större intryck av skog, exotisk skog. Med växthusets glas till hjälp skapas illusionen av att himlen utanför faktiskt finns med härinne. Ett café och sköna platser för att koppla av gör att man gärna stannar till i Palmrummet. Utsikten över den konstgjorda sjön återför associationerna till en exklusiv plats i havsbandet. Skulpturen Half Boy av Anders Krisár har dock ryggen vänd mot vattnet. I de här delarna råder exotisk trivsel, blomdoft och ett glatt fågelkvitter. Här i växthuset finns mycket mer än Palmrummet. Bland annat finns restaurang och café Goda rum. Där serveras säsongsinspirerade maträtter och naturligtvis hembakat direkt från ugnen. I den här miljön kanske det är överflödigt att nämna att man an-

Växthuset vid den konstgjorda sjöns södra ände.

vänder färska råvaror som grönsaker odlade i växthuset. Två rum, Kameliarummet och Citrusrummet, är orangerier. De används för att övervintra växter som inte tål den svenska vintern. Rummens sluttande söderväggar tar till vara på ljuset och värmen. Ett av de två mindre växthusen

kallas Barnens växthus och där anordnas aktiviteter. Det här är bara en liten titt in i den södra delen av parken som man som helhet presenterar som ska ha något för och vara till för alla. Hela parken är handikappanpassad utom på en liten del av ön. Området utvecklas fortfarande.

Om man får den här känslan redan av ett besök en kväll i mars och då bara hunnit se lite av den södra delen... Ja, sommartid lär det vara svårt att välja i utbudet i denna unika oas! Text och bild: BO BÄCKMAN

Örebroregionens energipris 2016 utdelat Tullängsskolans restaurangpersonal och Kopparbergs bryggeri fick ta emot utmärkelser när Örebroregionens energipris 2016 delades ut under promotionmorgon den 31 mars. Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län står bakom priset.

Vinnarna har utsetts av Region Örebro läns fokusnämnd för miljö och klimat. Priset delas ut för att främja insatser i regionen för energieffektivisering, ökad andel förnybar energi och minskad klimatpåverkan. Priset har delats ut sedan 2011. Energipriset delas ut i två kategorier, Årets inspiratör och Årets föredöme.

Tullängsskolans restaurangpersonal är årets inspiratörer: Tullängsskolans restaurangpersonal arbetar klimatsmart i hela cirkeln, de är Kravcertifierade, serverar mycket vegetarisk mat och väljer alla sina råvaror med omsorg. Mat har en stor påverkan på miljön. Därför arbetar Tullängen aktivt för att matens påverkan ska vara så liten som möjligt. De tillagar all mat från grunden och är dubbelt krav certifierade. Cirka 65 procent av deras inköp är ekologiska och de är MSC-certifierade. De väljer alltid våra råvaror med omsorg. Fisk, kyckling och grönsaker efter säsong och mer än hälften av den mat som serveras är vegetarisk. De arbetar aktivt för ett minimalt

matsvinn genom att noga planera hur maträtter sätts samman och serveras. Alla medarbetare är väl insatta i klimatmålen och kockarna utvecklar ständigt nya recept för god, näringsriktig och klimatsmart mat. Kopparbergs bryggeri är årets föredöme: Kopparbergs bryggeri har gjort en stor investering i förnybar energi som minskar utsläppen från fossila bränslen med 97 procent eller 3000 ton CO2 per år. Detta har kombinerats med en energieffektivisering som ska spara 20 procent energi. De har även sett över all sin spillvärme och vad som kan tas tillvara. Utöver det har de har också gjort en särskild websida och en film som ska sprida information om investeringen vidare.

Vinnarna av Örebroregionens energipris 2016. Från vänster Martin Strömberg och Lena Sjöqvist från Tullängsskolans restaurang samt Fredrik Karlsson och Rickard Voigt från Kopparbergs bryggeri.


Nummer 6 • April 2017

21

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

NATUR

Sjön Tysslingen är Europas största rastplats för sångsvanar under våren.

Den 17 mars räknade man till 5 403 svanar. Samt en sädesärla!

Spännande även för de yngre att se stora fåglar på så nära håll.

Här samlas svanarna för måltid Tysslingen är Europas största rastplats för sångsvanar ÖREBRO (JB)

Följ med till sjön Tysslingen, Europas största rastplats för sångsvanar under våren. Fågelsjön ligger vid Kilsbergens fot, inte långt från Örebro.

Denna vår har det varit ovanligt många svanbesök. Den 17 mars räknade man till 5 403 svanar. Samt en sädesärla! Några dagar senare var cirka 2 500 svanar på plats.

Jordbrukarens utsände lyckades aldrig se denna enda sädesärla. Tysslingen är betydligt mindre än Tåkern. Fågelsjön med Kilsbergen i fjärran är blott cirka tio km lång och en och en halv km bred, inklusive strandängar och med ett djup om drygt en meter. Sångsvanarna trivs alldeles

utmärkt i Tysslingen och dess närområden. Det beror inte minst på att fåglarna matas

med säd, främst korn. I år totalt 30 ton. Besökarna kan då stå väldigt nära svanarna då de äter med god aptit. När man kommer fram till inhägnaden flyttar de på sig bara någon meter. Sedan står de kvar, helt lugnt ungefär femton meter från oss människor. Det är ständigt liv och rörelse där de håller till. Ibland startar någon en flygtur. En annan gång går någon in för landning.

Då de kommit upp i lufthavet ser man svanarna och de fantastiska Kilsbergen En vacker syn! Det är en ideell stiftelse som ser till att svanarna får mat. Man samlar in pengar till svanmatningen under våren. Stiftelsen, Naturens teater, gör även andra naturvårdande insatser under året. Stiftelsen bildades 2001 efter en donation av Gunborg och Lennart Karlsson. Delar

av den gamla häradshövdingegården styckades av och blev därmed ett besökscentrum för alla naturintresserade. Man ger kunskap om naturen och landskapet vid Tysslingen och Kilsbergen. Anläggningen har en kaffestuga dit det är skönt att komma ett tag ty det blåser ofta rätt hårt kring sjön. Vidare har man konstgalleri, bokhandel, grupprum samt turistinformation.

Besökare kommer från många håll, naturligtvis även från Östergötland där skribenten är en av alla dessa. Lennart Waara kom till Tysslingen från Västmanland, närmare bestämt från Surahammar. Han besöker området flera gånger per år. – Mycket givande, mycket intressant, säger han kring en kopp hett kaffe i kaffestugan. Text och bild: SVANTE STRÖMBERG


22

VÄRMLAND

Nummer 6 • April 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Jakt

Bäverapportör på väg med 21 kilo bäver.

Intensiv spaning men inget resultat ännu för Sandra Eriksson.

Vattensträckan över, nu ska den baxas upp till skytten.

Spännande bäverjakt i Torsby Sandra Eriksson jagar bäver varje vår Svallvågorna vid det omkullfallna trädet som Sandra tittat på mer än en gång flyttar på sig och så blir ett bäverhuvud synligt ute i strömfåran. Den styr målmedvetet mot stranden mittemot oss och klättrar obekymrat upp på strandbrinken. – Nu tar jag den, viskar Sandra och kramar avtryckaren.

Jolälven norr om Torsby i närheten av Rinn. Det är en vacker marskväll när vi ska göra vårt första försök på vårens bävrar. Jag har stämt träff med Sandra Eriksson i den lilla byn Oleby för att vi ska ta gemensam bil ut till jaktmarken. Tvåbarnsmamman Sandra har varit med i skogen på jakt sedan småbarnsåren och se-

dan hon fick sitta med på uppsiktsjakt som 15-åring fick pappa inte tillbaka sitt vapen förrän hon skaffat egna licenser. Nu är hon i samma sits själv, sonen Gustav 11 år och dottern Elin nio år gnabbas ständigt om vem som ska få följa med mamma på jakt. Ikväll är ingen av dem med dock. Efter en stund på leriga tjällossningsvägar parkerar Sandra bilen vid nedfarten till älven men hon rynkar pannan när hon upptäcker att det stiger tjock svart brandrök från ett bål utanför huset som står närmast. – Jag har jagat här, tränat hundar här och promenerat här i alla år och jag har aldrig sett någon i det där huset, någonsin. Det är väl typiskt att det ska vara någon här just ikväll.

Vi hälsar på mannen som står därute och eldar. Bilen är registrerad i Nederländerna så det kanske inte är så konstigt att huset oftast står tomt. Även om förutsättningarna att få skjuta, eller åtminstone få se bäver minskat med flera hundra procent så smyger vi oss ändå ned till älven och korsar den gistna bron. Den är så rutten att någon lagt ut plank att balansera på och mellan dem ser man älven rusa fram. Märkligt nog sitter det på andra sidan en helt nytillverkad grind. Sandra jagar på ena sidan älven men jaktvårdsområdena har kommit överens om att det är okej att skjuta bäver på motsatt sida. Vi smyger oss fram längs älvkanten. Vattendraget är cirka tio meter brett och slingrar sig i meandrar genom skogslandskapet. Vi följer en

liten stig mot Sandras favoritpass. Här har hon tillbringat många vårkvällar genom åren. Vi placerar oss i fjolårsgräset med ryggen mot ett par yviga granar. Framför oss flyter älven sakta fram på sin väg mot de tre Badasjöarna nedströms. Ungefär fem kilometer är den älven och det finns gott om bäver här. Omkring 30 meter uppströms ligger en stor bäverhydda och i höstas såg Sandra en väldigt liten bäverunge här. – Sen har jag sett två uttrar

här också, viskar hon. Det vore väl häftigt om de kunde dyka upp. På andra sidan älven ligger ett björkhage med unga björkar. Eller kanske man ska säga att det varit det tidigare. Nu ser det mest ut som en för tidig avverkning gjorts. Brandröken ligger tjock

över skogen och den sticker i näsan och det sprakar högt när mannen lägger på mer bränsle på sin brasa. – Det här känns inte så bra, viskar Sandra. Jag tvivlar på att det kommer ut någon bäver ikväll. Sandra Eriksson växte upp

i Sysslebäck och där fanns det inte så mycket mer att syssla med mer än jakt och skidåkning när hon växte upp. Hon åkte längdskidor innan hon växlade över till skidskytte som 15-åring. Var med på JuniorVM bland annat och gick på skidskyttegymnasiet i Torsby. – Jag höll på i två år till efter studenten men jag hade inte motivationen att fortsätta efter det. Det är ett så oerhört speciellt liv att vara elitidrottare på den nivån. Men karriären förde med sig något annat, nämligen

maken Per Eriksson, också han skidskytt. Han hade aldrig jagat när han och Sandra träffades men hon fick snart in honom på den banan och nu delar de intresset tillsammans med barnen. I familjen finns också två bayerska viltspårhundar. Både Sandra och Per är engagerade i NVR (nationella viltolycksrådet) och är behjälpliga vid alla typer av eftersök. Bäver har Sandra jagat i ungefär fem år varje vår. Det var Per som först började med det men efter att Sandra följt med så var även hon fast. – Det är så speciellt att jaga under våren, tycker hon. Plötsligt hörs det ett svagt plask eller duns. Som om en kork dragits ur en flaska – Det lät som en bäver som kom ut ur hyddan, viskar Sandra.


Nummer 6 • April 2017

23

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

VÄRMLAND

Jakt

Nu tar jag den, viskar Sandra när bävern tagit sig upp på andra sidan.

Att låna en bäverapportör gjorde jakten en aning enklare efter skottet.

Lycklig ung jägare på bäverjakt med mamma.

Strax efter kommer en skalad pinne glidande förbi oss men sedan varken ser eller hör vi något mer. Men bakom oss i skogen hör vi plötsligt steg och knäpp från avbrutna grenar. – Det kommer nån tror jag, hoppas det inte är någon annan som tänkt sig hit för att jaga. Men stegen tonar ut och vi enas om att det nog var en älg som gick förbi. Mannen i huset på andra sidan verkar inte vilja sluta elda och vi har nästan gett upp hoppet när Sandra greppar kikaren för att se om det inte är svallvågor som kommer ut från en kullfallen asp. Men det är falsk alarm och med det bestämmer vi oss för att ta kväll och komma tillbaka några veckor senare. Det är skumt när vi tagit oss fram till skogen och fram till bron där grinden återigen är stängd. – Jag lämnade den öppen, säger Sandra. Då var det alltså en människa som smög bakom ryggen på oss. Tre veckor senare är vi tillbaka vid Jolälven, denna gång

i sällskap med Sandras son Gustav som är elva år. Vi återföljs också av en svart jaktlabradortik som ska hjälpa till att bärga eventuellt skjutna bävrar. – Det är ju jättebra, då behöver vi inte springa över och hämta och det går dessutom att skjuta den i vattnet om man vill. Vi är tidiga ute idag och det beror på att Sandra och maken Per varit ute och tittat och ibland sett dem ute under tidiga kvällar. Ikväll kommer det dessutom troligen att mörkna tidigt då tjocka tunga regnmoln förmörkar himlen även om det just nu är uppehåll. Glädjande nog är det inte några människor i närmaste stugan. – Det är den enda gången jag

sett någon där och nu har jag varit här flera gånger, säger Sandra. Längs stigen ned mot älven har bävern varit sedan sist. Det är säkert 30 meter från vattnet och den har knipsat av några späda björkar. Dessutom syns en helt ny matplats precis vid sidan av brofästet. Vi smyger

över och ned i skogen, följer stigen och slår oss ned på samma ställe som förra gången. I björkhaget på andra sidan har bävern fällt ännu fler träd och mitt emot oss verkar den eller de ha en välbesökt matplats. Släpspåren visar också att det är här de går upp och i vattnet. Vi har inte suttit mer än några minuter förrän vi hör samma ljud som förra gången. Det låter som om någon drog ur en kork ur en flaska. – Den simmande nog ut nu, viskar Gustav upphetsad. Vi sitter tysta och väntar på att det ska dyka upp en bäver men det händer inget. Tio minuter går och 20. Vi slappnar av lite och Gustav berättar viskande att han så smått börjat läsa in sig på jägarexamenfrågorna men att han tycker att det är lite svårt att se skillnad på de olika arterna av gäss. Plötsligt höjer Sandra handen för att tysta honom. Oändligt sakta sträcker hon sig efter kikaren. Fixerar blicken på det omkullfallna trädet som även förra gången var högintressant.

– Jag har hört att rökt bäver ska vara gott så det ska vi prova, säger hon. – Det sitter en bäver där, viskar hon och pekar. En stor en. Vinkeln är lite snäv och Sandra avvaktar med skottet. Hon vill helst att den ska ge sig ut och simma mot den motsatta sidan. Men det verkar den inte ha den minsta lust med. Den ligger lugnt kvar i vattnet och avvaktar. Det känns som en evighet

och vi törs knappt röra oss, bävern ligger inte ens 25 meter bort. Men så börjar den röra på sig. Dyker under trädet och kommer upp igen och bäverhuvudet blir synligt ute i strömfåran. Målmedvetet styr den mot den motsatta stranden och klättrar obekymrat upp på strandbrinken precis mitt emot oss. Avståndet är inte mer än max 15 meter. När den vänder sig bort höjer Sandra sakta, sakta studsaren. – Nu tar jag den, viskar hon och kramar avtryckaren

och i nästa sekund ekar studsarsmällen. Trots att vi är beredda rycker både Gustav och jag till. På andra sidan har bävern sjunkit ihop och det syns att den är stor. Elvaåringen tycks nöjd med mammas insats och det liksom spritter i hela honom av entusiasm. När Sandra konstaterat att bävern är helt död kommer den lånade hunden till användning. Den sänds på apport över vattnet och simmar direkt på bävern. Labradoren har vissa problem att greppa det oformliga djuret men lyckas baxa den ned i vattnet. Väl där sjunker både bäver och hund och försvinner helt under vattnet någon sekund innan de ploppar upp igen någon meter bredvid. – Oj, säger Gustav förundrat. Utan några större bekymmer bogserar hunden över

bävern till Sandra som tar emot den. – Oj, den var verkligen stor och tung, pustar hon. Kvällen är ung och det är fortfarande skjutljust i gott och väl en timme till. Men trots det bestämmer vi oss för att ge oss av hemåt. Bävrarna kan få vara ifred och det är fortfarande en månad kvar av jakttiden. – Jag kommer säkert att åka hit fler gånger under våren, säger hon. Mor och son hjälps åt att väx-

elvis dra bävern ut ur skogen. Sandra ska ta reda på både päls och kranium. Dessutom har hon bestämt att för första gången ta tillvara på köttet. – Jag har hört att rökt bäver ska vara gott så det ska vi prova, säger hon. Vi lastar in bäver, hund och oss i bilen och kör hemåt. Det hoppar ett rådjur över vägen. Det är ovanligt här i trakterna sedan vargen kom. – Det är så roligt att se dem ibland. Text och bild: MARI NÄLSÉN


NUMMER 6 April 2017 Årgång 91

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

VÄRMLAND

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Utbildning

Forshagaakademin är en friskola som startade 1997 och som fick sin nuvarande utformning 2002. Här finns fem gymnasieprogram varav fyra inom naturbruksprogrammet; Hundsport, Viltvård, Äventyrsturism och Sportfiske samt ett Handelsoch administrationsprogram; Sporthandel. Dessutom finns en yrkeshögskoleutbildning med inriktning Fiske- och jaktguide.

Elever på Forshagaakademin har goda chanser att få jobb efter utbildningen, trots det har skolverket lagt ett förslag om att inte ha inriktning Naturturism på Naturbruksprogrammet.

Beslut om jaktutbildningarna dröjer Viltvårdsgymnasiet kör som vanligt i höst Forshaga (JB)

Trots ovissheten om vad som kommer att hända i framtiden gällande Naturbruksprogrammets inriktning på Naturturism som slår hårt mot landets gymnasier med inriktning Jakt och fiske kommer Viltvårdsgymnasiet slå upp portarna för en ny årskull hösten 2017.

– Det har vi blivit garanterade, säger Per Johansson, skolchef på Forshagaakademin. Under våren 2016 slog Skolverkets utredning om att slopa inriktning naturturism ned som en bomb hos Jaktoch fiskeutbildningarna i landet och väckte en våg av protester från branschen såväl som från myndigheter och statliga verk. Det ledde till att Skolverket ombads ta fram en

analys av arbetsmarknadens behov. Parallellt med denna analys gjorde även naturbruksskolornas föreningen en egen som visade att 90 procent av eleverna hade jobb ett år efter avslutad utbildning och hela 50 procent arbetade i branschen. Det kan jämföras med de allra bästa yrkesförberedande programmen som Fordons- eller snickeriprogrammet. – Forshagaakademin gjor-

de en egen analys om hur det såg ut för våra elever ett år efter studenten 2015, berättar Per Johansson. Då hade 100 procent jobb och 67 inom branschen. Det är helt fantastiska siffror. Det går med andra ord helt stick i stäv med regeringen Löfvens uttalade mål att satsa på naturturism som en framtidsbransch. Det var sagt att regeringen skulle ha fattat beslut i frågan

innan årsskiftet, men i en frågestund i riksdagen i början av januari sade utbildningsminister Anna Ekström (S) att det inte är aktuellt att fatta beslut i dagsläget utan att det först kan ske förrän remissbehandlingen av Gymnasieutredningens slutbetänkande ar avslutad. Det gör att Forshagaakade-

min och landets andra naturbruksutbildningar har fått lite andrum och kan påbörja arbetet för höstterminen. – Det har tagit oerhört mycket tid för oss, jag har arbetat med det här ett år nu. Det har tagit oerhört mycket tid och kraft, det som man egentligen velat lägga på att utveckla utbildningen på skolan. Ni tar in en ny årskull till hösten? – Ja, det har vi blivit lovade att vi kan göra Hur har eleverna reagerat på det här?

– Det är ingenting som vi pratat om eller slagit på trumman om. Eleverna som går här just nu kommer ju att genomföra sin utbildning oavsett vilket beslut som tas. Däremot har det varit en hel del samtal från föräldrar till elever som sökt hit till hösten, säger Per Johansson. Just nu har Forshagaakademin medvind när det gäller antalet sökande på skolan och trots orosmoln ser man positivt på framtiden. – Oavsett vad som händer och vilka beslut som tas kommer vår viltvårdsutbildning att vara kvar. Vi kommer att hitta en väg runt det här i så fall, avslutar Per Johansson. Jordbrukarens reporter har sökt gymnasieminister Anna Ekström för besked om när beslut ska tas men inte lyckats nå henne. Men vad säger de andra politiska partierna? – Det är olyckligt att Skol-

landsbygder. Utbildning som leder till arbete är alltid prioriterade av Centerpartiet. Hon berättar att Centerpar-

Per Johansson, skolchef på Forshagaakademin. Bild: FORSHAGAAKADEMIN

verket landat i detta beslut säger Ulrika Carlsson, Utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet. Naturturism är en bransch som växer och behöver därför fler, inte färre, människor som utbildar sig för att med god kunskap kunna föra branschen framåt. En bransch som utvecklar hela Sverige. Det är en viktig framtidsbransch för våra

tiet och de övriga Allianspartierna arbetar aktivt med frågan och ställer sig frågande till att regeringspartierna säger att man ska satsa på Naturturism men sedan gör det motsatta. Vad blir följden om förslaget genomförs? – Den del av näringen som verkligen har insyn inom området naturturism har varit mycket kritisk. Följden blir att det blir än svårare att få tag på människor med god kompetens. Det här är ett framtidsyrke, synd att regeringen inte förstått det. Det bidrar också till att skapa en bredd i naturbruksutbildningarna som ökar attraktiviteten för dessa. Text och bild: MARI NÄLSÉN

Jordbrukaren nr 6, 2017 Värmland  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you