__MAIN_TEXT__

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 5 • Årgång 90 Mars 2016

Erfarne och kunnige Sören Söderteg, LRF Konsult, var en av dem som informerade under den fullsatta kvällen på Vreta kluster.

Informationskväll om jordbruksstöd JORDBRUK. Jordbrukarstöden förändras och det är mycket att hålla reda på. LRF Konsult bjöd in till en informationskväll på Vreta kluster. Bland nyheterna i år återfinns bland annat kompensationsstöd, djurhälsa och miljöersättningar. Den stora salen Loftet på Vreta kluster var fullsatt. Sören Söderteg, EU-samordnare på LRF konsult, inledde med en tillbakablick på de förändringar som skett sedan 1970-talet, med EU-inträde och annat. SIDAN 12

Rävjakt till förmån för barncancerfonden JAKT. Hela 82 betalande jägare visade sitt stöd till barn med cancer när de samlades för säsongens sista rävjakt. Jakten ägde rum i Räverud, söder om Nybble, en lördag i början av mars. Slutsumman blev till sist 10 875 kronor till barncancerfonden. Välgörenhetsjakten hade planerats i en månad av tre jaktkamrater.

Med hjälp av vajerkranen lastar Bengt Åbring timmer på sin kälke som han har efter en Ferguson 35:a utrustad med halvband.

Skogsdag vid Bygget Grålleklubbens trotjänare fick visa vad de duger till SKOG. Svenska Fergusonklubben Grålle arrangerade nyligen en skogsdag vid Bygget, som ligger strax utanför Valdemarsvik. De gamla trotjänartraktorerna fick visa vad de duger till i skogen. För att illustrera kontrasterna och den

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

tittade och serveringen med helstekt vildsvin drog in hela 4 000 kronor netto, som gick till Världens barn. Tala om att förena nytta med nöje. SIDAN 16

Priset på skogsmark kraftigt uppåt All time high i södra Sverige och bruten negativ pristrend i norra Norrlands inland. När LRF Konsult, summerar 2015 visar statistiken att priset på skogsmark stigit kraftigt i södra och mellersta Sverige och att den negativa pristrenden brutits i norra Norrlands inland. Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige steg år 2015 till 389 kronor per skogskubikmeter. Det är en ökning av riksgenomsnittet med 4,8 procent jämfört med 2014. SIDAN 23

SIDAN 14

Du som är prenumerant

tekniska utvecklingen så visades även en modern skördare i arbete av Bo Eriksson i Lundby. Längst tillbaka tidsmässigt var Bengt Lindgren som körde med sin häst. En nordsvensk, med namnet Semira. En hel del folk kom och

VECKANS BORRING

JAKT

SKOG

Socialdemokraterna och FN

Kvinnliga jägare på återträff

Bondefika med skogsinformation

SIDAN 2

SIDAN 8

SIDAN 10


2

Nummer 5 • Mars 2016

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Socialdemokraterna och FN... Den som kan sin folkhemshistoria, vet varför Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna i västvärlden. När arbetarrörelsen och fackföreningarna fick fäste på 30-talet fick svenskarna lära sig att man inte skulle tro på någon överhet förutom facket och socialdemokratin. Ett perspektiv som Socialdemokraterna för övrigt hämtade rakt av från kommunisterna som hade ännu tydligare sätt att hantera detta på... När sedan folkhemmet byggdes, växte sig då denna uppfattning allt starkare – förutom broderskapsrörelsen, den del inom sossarna som faktiskt tror på Gud på riktigt.

Är det något som sossarna däremot haft en näst intill religiös inställning till, så är det Förenta Nationerna, FN. Genom tiderna har denna vurm varit uppenbar och med all önskvärd tydlighet än mer nu med denna regering. Att Löfven vill bli en

Hammarsköld 2.0 och få tillbaka Sverige bland de tunga genom att få en plats i FN:s säkerhets råd hymlar inte regeringen med. Men till vilket pris…? Säkerhetsrådet utgörs ju av ett antal av de stora drakarna med vetorätt. Missförstå mig rätt, även jag som svensk tycker så klart det varit hedrande för lilla Sverige att kunna ta plats där och påverka, men frågan är som sagt till vilket pris och vad den praktiska nyttan är. Det är nästan pinsamt hur desperat svenska regeringen agerar för att få till detta. FN utgörs alltså av en massa länder varav en icke oväsentligt antal är riktiga diktaturer. För att vara reell och aktuell kandidat till säkerhetsrådet måste man även ha ett antal av dessa, med

Jag har aldrig förstått sossarnas – och andras vurm för FN. En tandlös koloss som legitimerar att vi i den såkallade civiliserade världen står bredvid och ser på när slaktare och diktatorer mördar och lemlästar sin egen befolkning.

våra mått mätt, mindre nogräknade länders stöd. Svensk media som har stark vurm för den vackra tanken bakom FN:s grundplattform, har inte granskat och rapporterat speciellt mycket om Löfvens resor till Afrika exempelvis. Flera resor har inte bara varit till länder som har det fattigt och det är synd om, utan faktiskt också som klassas som diktaturer. Ingen ska slå i mig att han på dessa friarresor ryter i och tydligt markerar vad vi i Sverige tycker om diktaturer, utan man kan nog med säkerhet förvänta sig att han lever upp till epitet en svensk tiger… Jag har aldrig förstått sossarnas – och andras vurm för FN. En tandlös koloss som legitimerar att vi i den såkallade civiliserade världen står bredvid och ser på när slaktare och diktatorer mördar och lemlästar sin egen befolkning. Lite tillspetsat kan man ju säga att

finns det bara något uns av säkerhetspolitiska intressen (läs olja) i landet så tar USA och några andra NATO-länder ansvaret genom att gå in och rensa upp och sedan när det lugnar sig lite skickar FN in sina fredsbevarande styrkor. Regeringens utrikespolitik har varit lite av en buskisfars på revyscen där man springer ut och in och smäller i dörrar. Många är vi nog som trodde att Margot Wallström var skickligare än hon lyckats att visa i sin roll som utrikesminister som gjort sig osams med alla möjliga. Utom araberna i mellanöstern, som ju för övrigt har en kvinnosyn som bara det i sig borde räcka för en socialdemokrat att verkligen ryta ifrån åt det hållet. Vi ser alla fram emot det lyckliga slutet på denna buskis 2018 när alla skådespelarna står på rad och tackar för sig och bockar… Må så gott i det förljugna Sverige som gottar sig med diktatorer, önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Storm, klövvilt och granbarkborre Det skadade skogen mest under förra året Ett stormigt år i södra Sverige, angrepp av granbarkborre i mitt och knäckesjuka i landets norra delar är tillsammans med betesskador det som sticker ut när skadeläget för skogen 2015 sammanställts.

Skogsstyrelsen sammanställer varje år de skador som drabbat skogen, från norr till söder. Resultatet presenteras i tre rapporter som ger en helhetsbild av skadeläget och vilka trender som finns. – Att minska risken för skogsskador är mycket viktigt för att vi ska bibehålla en god skogsproduktion. Omfattande skogsskador kan bli mycket kännbara ekonomiskt, inte minst för den enskilde skogsägaren, säger Hans Källsmyr, regional skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Skadorna 2015 fördelar sig olika över landet. Södra Sverige var betydligt mer stormdrabbat än övriga landet med stormarna Egon, Gorm och Helga som tillsammans fällde mellan fem och sex miljoner skogskubikmeter. Effekterna av stormarna riskerar att förvärras söderut då det fortfarande finns mycket stormfällt virke kvar i markerna som kan angripas av granbarkborre. De största skadorna av

granbarkborren befaras dock längre uppåt landet. Under 2015 har den dödat cirka 400 000 skogskubikmeter i norra Hälsingland, Medelpad, sydöstra Ångermanland och östra Jämtland. Det är även i dessa områden som risken för angrepp på växande skog under 2016 är störst, upp till 500 000 skogskubikmeter riskerar att angripas.

2015 inventerades förekomsten av betesskador på mer än två tredjedelar av Sveriges yta. Skadorna är fortsatt höga, framförallt i Götaland där mer än hälften av ungtallarna har skador från älg och andra hjortdjur. I mellersta och norra Sverige varierar skadorna betydligt mer. Från delar av Jämtland,

men främst från Norrbotten kommer det tydliga signaler om en kraftig ökning av knäckesjuka på tallungskog. Den orsakas av en rostsvamp som ”knäcker” tallens skott. – Vi ser också att i norra och östra delen av Norrbottens län är situationen fortsatt allvarlig när det gäller angrepp av törskatesvamp som långsamt dödar trädet. Framförallt är det yngre skog som drabbas, säger Anders Lindqvist, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Södra Sverige var betydligt mer stormdrabbat än övriga landet med stormarna Egon, Gorm och Helga som tillsammans fällde mellan fem och sex miljoner skogskubikmeter.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 5 • Mars 2016

3 Rösta på din kandidat till Årets östgötabonde senast fredagen den 8 april!

Familjen Johansson, Eneberga.

Familjen Pettersson, Kolstorp.

ÅRETS ÖSTGÖTABONDE

Familjen Hermelin, Fallsberg.

Var med och rösta! För nionde året utdelar Länstidningen Östergötland och Hushållningssällskapet Östergötland utmärkelsen Årets Östgötabonde. Årets Östgötabonde ska med kreativitet och handlingskraft ha utvecklat sin verksamhet på ett föredömligt sätt. Årets Östgötabonde ska vara ett föredöme och en inspirationskälla för sina kollegor.

Rösta på din favorit!

Juryn har valt ut tre kandidater till årets utmärkelse. Sedan är det läsekretsen som genom sina röster bestämmer vem av de tre som får utmärkelsen. Du kan påverka genom att rösta på någon av kandidaterna. Kandidaterna presenterades i förra numret av Jordbrukaren, se även www.jordbrukaren.se. Senast den 8 april måste vi ha din röst!

Utmärkelsen kommer att delas ut vid Hushållningssällskapets stämma torsdagen den 28 april.

Kryssa för din kandidat: Familjen Johansson, Eneberga, Vikbolandet Familjen Pettersson, Kolstorp, Borensberg Familjen Hermelin, Fallsberg, Skänninge

Mitt namn: _________________________________________________ Adress: ____________________________________________________ Postnr/Ort: _________________________________________________

Skicka din röst till: • Länstidningen Östergötland, Drottninggatan 20 C, 591 35 Motala. Märk kuvertet ”Årets Östgötabonde”. • Du kan också e-posta till marianne.karlsson@lanstidningen.se. Om du e-postar så ange ”Röst - Årets Östgötabonde” i ärenderaden.

Rösterna ska vara redaktionen tillhanda senast fredagen den 8 april.

Juryn består av Carl G Nilsson, Bengt Petersson, ordförande i Hushållningssällskapet, Gunilla Aschan, Hushållningssällskapet och Andreas Norlén, Länstidningen. Ordförande i juryn 2016 är Hushållningssällskapet.


4

LANTBRUK

Nummer 5 • Mars 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

En konventionell luftassisterad ogrässpruta som kan nyttjas oavsett det är medvind eller motvind.

Thomas Lifberg har tydligt märkt den nedåtgående trenden med att lantbrukarna köper färre stora lantbruksmaskiner. Det har varit tuffa år för mjölkproducenter och vallodlare.

På fem år har försäljningen av traktorer minskat drastiskt i Sverige.

Både traktorer och övriga lantbruksmaskiner är idag datastyrda vilket är praktiskt och ekonomiskt.

Nedåtgående trend för traktorer Försäljningen av nya traktorer har sjunkit från 4 000 till 2 600 NORRKÖPING (JB)

I december får lantbrukarna in de sista likviderna för året och resultatet visar då om det finns resurser för nyinvesteringar i lantbruksmaskiner. På traktorsidan toppar Frankrike, följt av Tyskland, marknaden av mest sålda traktorer på ett år.

Thomas Lifberg är maskinsäljare på Lantmännen maskin i Norrköping och har sålt lantbruksmaskiner i nästan trettio år och han märker en stor skillnad på försäljningen från förr och nu. – Jämför vi oss med Frankrike säljs det där 28 625 traktorer medan försäljningen i Sverige ligger på 2 600 nya traktorer på ett år så vi är inte så stora på marknaden. Under

fem år har försäljningen på nya traktorer sjunkit från 4 000 till 2 600, berättar Thomas. Tyvärr försvinner det allt fler lantbrukare och det är mjölkproducenterna och de som enbart odlar vall som har det tuffast. – Spannmålssidan har varit

bra fram till nu när spannmålet ska säljas eftersom det är dåliga priser. Det är dock spannmålsmaskiner som vi säljer mest av, säger Thomas. Att lantbrukarna skulle köra sina traktorer så länge det går och själva ombesörjer reperationer är inte något Thomas märkt av. – Vi har ett bra serviceavtal och de som kör mycket byter traktorer relativt ofta. Det går inte heller att komma ifrån att säljs det mycket traktorer ett år blir det ganska mättat efteråt. Som branschen är nu är det

ganska så rörigt. New Holland och Case har två olika organisationer trots att det är samma företag men får inte säljas på samma ställe utan ska ha olika försäljningsställen. Det kommer att innebära en hel del turbulens eftersom det kommer att starta fler aktörer inom lantbruksmaskiner men färre lantbrukare. Personligen tror Thomas att

de ligger rätt i tiden med fokus på service och att kunna vara lantbrukarna behjälpliga med snabba ingripanden och ett stort reservdelslager. – Relationen med våra kunder samt servicetillgängligheten är oerhört viktig speciellet under de hektiska perioderna om något går sönder. Också utbildning vid köp av nya maskiner är viktigt eftersom mycket idag är datoriserat och det ständigt kommer ut

Då det går åt mer mark vid ekologisk mjölkproduktion blir det mer jordbearbetning och maskiner måste bytas ut. nya moderniteter på marknaden. Elektroniska hjälpmedel i traktorer är inte bara bekvämt utan gör arbetet lättare, snabbare och mer effektivt inte mist med tanke på bränsleförbrukningen men ger också en exakt spridning vid gödsling, ogräsbekämpning och sådd. Även ekologisk odling lig-

ger i tiden och Thomas har märkt att försäljningen av jordbearbetningsredskap ökat något. – Den ekologiska odlingen går dock lite i vågor, vissa större jordbruk har slutat med ekologisk odling och övergått

till konventionellt. De ekologiska mjölkproducenterna har fortfarande bra flyt i sin produktion eftersom de får mer betalt för mjölken. Då det går åt mer mark vid ekologisk mjölkproduktion blir det mer jordbearbetning och maskiner måste bytas ut. Plogen har dessutom kommit tillbaka på marknaden och försäljningen ökar. Efter tröskning har det varit mycket grund bearbetning med tallriksredskap men det har visat sig att det blivit en del konsekvenser som vattenskador i marken och sjukdomar i spannmålen. – Jag tror att lantbrukaren

aldrig kommer ifrån plogen i jordbearbetningen. I Västmanland förekommer det mycket grund bearbetning där jordarna är lättare än här i våra trakter där det finns styva lerjordrar. Varje år säljer jag omkring tio växelplogar från fyra till sju skär, berättar Thomas. Sedan lagstiftningen 2005

som kräver en minsking av skadliga NOx-utsläpp från dieselfordon är numera de flesta nya lantbruksfordon utrustade med en extra tank för medlet AdBlue som omvandlar NOx till ofarligt kväve och ånga. – Vi säljer mycket av medlet och jag anser att lantbrukarna idag är mycket miljömedvetna, säger Thomas. Text och bild: CARINA LARSSON


Nummer 5 • Mars 2016

5

HUSKVARNA-TANKEN 2016

TJ:s Pumpservice AB

Ackumulatortankar för ved, sol m m Miljötankar för diesel, spillolja m m Kyltankar Se vår hemsida www.tanksvets.se

Över 30 år i branschen Vattenpumpar • Vattenfilter • Installationer • Service Rörarbeten • Försäljning • Brunnsrenoveringar

tanksvets@telia.com · Tel 036-13 29 80

Mobil: 070-628 14 06 • www.pumpen.nu

”Ett bra vatten är bättre”

Stöldskyddsmärkning med DNA – SmartDNA

®

SPORTSMAN XP 1000 FOREST

RANGER DIESEL HD

• För företag, hem, bil, båt och fritidshus

SPORTSMAN ACE 570 SP

• Större chans att återfå stulet gods • Tjuven skyr märkta saker! • DNA hämtat från växtriket SPORTSMAN 570 UTE

SPORTSMAN 570 SP

SPORTSMAN 450 H/O

• Rekommenderas av polisen • Belyst med speciellt UV-ljus syns märkningen • Omöjligt att tvätta bort eller förstöra • Reducera dina stöldrisker med 80%

MARKVÅRDSMASKINER ÖST AB · Kungsvägen 13 · 595 51 MJÖLBY vxl: 0142-800 40 · Jonas: 0142-185 62 · e-post: jonas@mvmost.se

www.mvmost.se

VÄLJ TRYGGT - VÄLJ POLARIS.

Psst! Avtal för dig som LRF medlem. Nu kan du köpa SmartDNA med rabatt! Gå in på LRF Samköp för mer information. www.lrf.se/medlemsformaner/rabatter/

WWW.POLARISSVERIGE.COM • FACEBOOK.COM/POLARISSWEDEN

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

Distributör: Safe Solution SmartDNA AB, Svartviksslingan 80D, 167 39 Bromma, info@safesolution.se

G e IDAion.s L L ut STÄfesol E B sa @ info

Svensk programvara

SweTrack Extreme

GPS-stöldskydd!

Vattentät, extremt kraftfull, installationsfri och användarvänlig GPS-spårare som är framtagen under ledorden “placera och glöm bort”. Finns i fyra olika storlekar med batteritider från 3 till 10 år.

08-121 484 58 www.swetrack.com SweTrack Electronics AB Vretensborgsvägen 9 126 30 Hägersten

SweTrack Engine

Liten, enkel och smidig GPS-spårare för permanent anslutning. Enheten monteras med plus och minus kabel på befintligt elsystem. Perfekt för konstant spårning och kartläggning av ditt fordon eller maskin.


6

Nummer 5 • Mars 2016

GÅRD TILL SALU

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Insidan som räknas

Bylingstad, vikBolandet Två bostadshus i en äldre trädgård kan bli ett drömboende några kilometer från Bråvikens södra strand. Flera andra byggnader hör till den här fastigheten. Välkommen till Bylingstad som är veckans gård till salu.

Det finns onekligen många möjligheter till trevliga upplevelser. Vikbolandets levande jordbruksbygd, natur, kultur, gårdsbutiker, havsnära miljöer, skärgård med mera är som en buffé för den som vill se sig om. Halvön är tre gånger fem mil stor med vattenkontakt i tre väderstreck. Några kallar Vikbolandet för Landet mellan vikarna, andra kallar det Östergötlands Österlen. Veckans gård, Bylingstad, är belägen några få kilometer från Bråvikens södra strand, nära Vikbolandets centralort Östra Husby. Mauritsbergs slott finns i nordost och färjan över Bråviken till Kolmårdssidan i nordväst. Tar man färjan nås Kvarsebo, djurpark, Jönåker eller anslutning till E4 för vidare färd norrut mot Stockholm utan att först åka omvägen över Norrköping. Det är med en fläkt av hur den när-

mast romantiska föreställningen av en gård från förr som Bylingstad tar emot. En del gårdar har den där atmosfären som tagen ur den trevligaste bok eller tavla. Mangårdsbyggnaden från 1870 med bostadsflygel och magasinsflygel omgivna av en äldre trädgård ger en gårdsbild så väl förankrad och genuin att allt verkar lika uppvuxet ur marken som de stora träden vid grindstolparna. Det är självklart, självsäkert och vittnar om en tid av anspråkslös ändå medveten stilkänsla och gemyt. Två verandor vetter in mot trädgårdens entrégång. Mangårdsbyggnadens traditionella trivsamma veranda har en nödvändig men behärskad snickarglädje, precis som det ska vara till ett sådant här hus. Bostadsflygelns punschveranda är även den något av ett måste, det in-

ser man när man ser den. Mangårdsbyggnaden har dessutom både altan och inglasat uterum. Exteriör och interiör är inte helt i fas. Idag ger byggnadernas yttre ett mindre lockande intryck då de är i behov av en del arbete, men interiörerna är desto mer betryggande och lovande. Det är en mycket positiv överraskning att se sig om inne i husen. Flera äldre delar såsom eldstäder, trägolv och spegeldörrar finns kvar. Såväl en synbart målmedveten renovering som modernisering har utförts. Bland rummen i mangårdsbyggnaden måste det generösa allrummet på första våningen i mangårdsbyggnaden nämnas. Det öppnar för samvaro och aktiviteter.

Möjligen är det en ny planlösning, kanske är den gamla lyft till en ny nivå. Man inser värdet av ett sådant här rum redan första gången ytan behövs. Fastighetens ladugård från 1896 har en stalldel, verkstad, magasin och loft. Logen har en logbana och inrymmer även en tröskloge. Tomtarean uppgår preliminärt till 10 000 kvadratmeter. Bylingstad kräver en del arbete, men är ändå en rimlig utmaning för den som vill ha chansen att påverka sitt boende. Trädgården med ett antal uppväxta fruktträd utgör redan i sig en väsentlig del av en skön boendemiljö. Det är som gjort för att skapa sin egen idyll här på Vikbolandet, nära Bråvikens södra stränder. Text: BO BÄCKMAN

KORTA FAKTA BYLINGSTAD Mangårdsbyggnad: Byggår 1870. 1,5 plan. Källardel. Boarea 120 kvm. Biarea 56 kvm. 5 r o k. Bostadsflygel: 1890-tal. Boarea 65 kvm. Biarea 35 kvm. Matkällare. Ladugård: Byggår 1896. Stalldel, verkstad, magasin och loft. Magasin. Loge. Garage. Vedbod.

Tomtarea: 10 000 kvm. Trädgårdstomt med flertalet äldre fruktträd. Fastigheten är under avstyckning. Arealen kan därför komma att ändras. Kontakta mäklaren för mer information. Pris: 1 200 000 kr utgångspris Ansvarig mäklare: Rebecca Regnander, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, 0709-992 375


Nummer 5 • Mars 2016

7

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmlands län.

AKTUELLT

Gürdsarmatur Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rÜrfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt

590 33 FornĂĽsa, 013-39 30 90 alvestadtanken.se, info@alvestadtanken.se

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78

Du har väl sett vür hemsida? www.jordbrukaren.se

www.nordled.se

VĂ„LKOMMEN PĂ… VĂ…RVISNING! Fredag 18 mars klockan 9-17 LĂśrdag 19 mars klockan 10-15

Premiär fÜr nya Optum!

Vi presenterar vürens nyheter och du für mÜte vüra leverantÜrer. Passa även pü att ta del av vüra kampanjpriser.

LANTBRUK • PARK • SKOG • ENTREPRENAD

ALLT UNDER SAMMA TAK

VI HAR MASKINER HEMMA I LAGER • 5 ürs garanti • Svensktillverkade tillbehÜr • Hjulsatser • SnÜblad • Skogspaket • Vi stÜldskyddsmärker alla nya fyrhjulingar

Välkomna till Blekegatan 10, Karlstad Tel. 054-80 83 80 www.maskinvast.se Öppettider: Mün-Fre 09.00 -17.00 ¡ Tors kvällsÜppet till 20.00 ¡ LÜr 10.00 -14.00

tel. 0565-911 75

www.bjalverud.se

D-MAX LIMITED EDITION Svart frontbüge med 3 extraljus, svarta takrails, svarta ytterbackspeglar och handtag, metalliclack, grill, fälgar och sidosteg i Gunmetal Grey, svart innertak och läderklädsel. Montering ingür. Extrautrustad till ett värde av ca

25.000 kr!

D-Max Ltd Edition fr. 299.900:– 2,5 Turbodiesel, 163 hk, 400 Nm Samtliga modeller är alltid utrustade med fyrhjulsdrift, dragkrok, antisladdV\VWHPWXPVDOXPLQLXPIÂĽOJDUĆŒDNLQNOÂĽGQDGIÂĽUGGDWRUIDUWKÂŚOODUHRFK självklart extra rostskyddsbehandlade i Sverige. UtĂśver allt detta även:

Éą 950 kg lastvikt Éą 3,5 tons dragvikt

ɹ HÜg driftsäkerhet ɹ /ŒJEU¼QVOHI¡UEUXNQLQJ

Éą Stora innerutrymmen Éą HĂśg standardutrustning

Alla priser är exklusive moms. BränslefÜrbr. bl. kÜrning 7,3–8,4 l/100 km, CO2 192–220 g/km.

NYKĂ–PING Bilcenter, 0155-44 31 00 Ă–REBRO Biva Ă–rebro, 019-16 80 50 KISA Grahns Bilar AB, 0494-793 10 TRANĂ…S Grahns Bilar AB, 0140-180 97

|

LINKĂ–PING BilbĂśrsen, 013-13 90 96 NORRKĂ–PING Olofsson Auto AB, 011-14 25 45 KARLSTAD Wafab Bil, 054-144761

M A R K N A DE N S ME ST KOM PL E T TA PI CKU P


8

JAKT

Nummer 5 • Mars 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Längst fram sitter Maria Olofsson, Dalarna, Lotta Ahlgren, Stockholm, Sofie Gustafsson, Blekinge. Stående: Emma Sandin, Blekinge, Marianne Blixt, Jönköping, Lena Bergström, Östergötland, Yvonne Oward, Stockholm, Ewa Zander, Östergötland, Annika Johansson, Västra Götaland, Ann Sofie Wernborn. Stockholm, Annica Jardelin och Gittan Engberg Östergötland, Diana Westöö, Marknadsassistent, kansliet.

Ewa Zander, Gittan Engberg och Marianne Blixt diskuterar jakthundar.

Damerna delades upp i olika arbetsgrupper för både diskussionsarbetet och matlagningen.

Ewa Zander, längst bort i bild, informerade lite om jaktledarens roll.

Kvinnliga jägare på återträff Samlades för att kickstarta årets verksamhet KOLMÅRDEN (JB)

I helgen samlades 13 av förbundets kvinnliga samordnare för att nätverka och kickstarta årets verksamhet. Förra våren träffades de för en inspirationshelg, nu var det dags för en utvärdering och uppföljning av vad som hänt sedan sist, men även för att stimulera en fortsättning.

Ann Östenson som är samordnare för kvinnliga jägare på Jägarnas riksförbund centralt, tycker att helgen var både utvecklande och lyckad. – Våra samordnare ordnar aktiviteter i sina respektive distrikt och vi träffas ungefär en gång per år för att bland

annat hjälpa varandra med just detta. Denna gång ägde träffen rum på Kolmårdsgården i närheten av Kolmården. Under den här helgen har vi arbetat med att ta fram bra förslag på aktiviteter som de kan genomföra under det kommande året, berättar hon. Det är jakt och skytte som

är grunden i det kvinnliga nätverket, men de vill även erbjuda sina medlemmar aktiviteter utanför skogen och skjutfältet, som till exempel visning av vapen och jaktkläder såväl som kurser i vapenvård och viltspårning. Under helgen delades damerna upp i olika arbetsgrupper för både diskussionsarbetet och matlagningen. På agendan stod även marknads-

föring och förbundets marknadsassistent Diana Westöö föreläste om hur man marknadsför sina lokala avdelningar och aktiviteter. Deltagarna fick lära sig hur man jobbar med att kommunicera, engagera och påverkar med sociala medier och de olika plattformarna som finns tillgängliga. Eva Zander som är samordnare för kvinnorna i Östergötland informerade även om jaktledarutbildning för tjejer och olika hundkurser i distrikten. – Det som var viktigast från

helgen tycker jag var de nya kontakterna och att man får lite mer kunskap och inblick i vad som händer i övriga landet, säger Emma Sandin från Blekinge som är med för andra gången.

På gång för kvinnliga jägare • Jaktledarutbildning i Norrköping för kvinnliga medlemmar lördag den 16 april. Anmälan direkt till Eva Zander eller på förbundets webbsida. • Pangbrudarna – skytte för tjejer/kvinnor på Valdemarsviks jaktskyttebana lördag den 21 maj. • Vapenvårdskurs för tjejer/kvinnor onsdagen den 8 juni mellan 18-21. Anmälan direkt till Lena Bergström, samordnare i Valdemarsvik på lena.knappekulla@telia.com eller gå in på förbundets webbsida. JRF arrangerar med jämna mellanrum hundkurser i distrikten, som lydnad och hundens signaler, viltspår och apportering. Läs mer på www.jagarnasriksforbund.se/ kvinnor.

Nu ska hon och de andra tjejerna i Blekinge försöka anordna flera olika typer av arrangemang för att locka fler kvinnor. På schemat står då bland annat skytte och jakt i olika former men även vapenvårdskurser.

Under de senaste nio åren har antalet kvinnliga jägare ökat kraftigt. När Naturvårdsverket summerar upp antalet godkända jägarexamen (teoretisk del) mellan 2006-2015 visar det sig att antalet kvinnliga jägare ökar

kraftigt. Nationellt har den kvinnliga jägarkåren ökat med hela 53 procent under denna period. – Intresset för jakt är jättestort i dag. Många vill ordna sin mat från jord till bord. Det är ingen kostnadsfråga utan det är helt enkelt trendigt att vara klimatsmart och jaga sitt eget kött, säger Sivert Borup som är ansvarig för jägarexamen på Jägarnas riksförbund. Räknas även männen in i statistiken så har den svenska jägarkåren ökat med 36 procent sedan 2006.

Text: LISA BJÖRK Bild: ANN ÖSTENSSON


Nummer 5 • Mars 2016

9

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmlands län.

Vatten fÜr levande gürdar. Anpassat fÜr just dina behov. Har du en äldre brunns- och pumplÜsning som borde uppgraderas? Eller har du behov av att utÜka den totala vattenfÜrsÜrjningskapaciteten i ditt lantbruk? Vi analyserar dina behov, ger dig ütgärdsfÜrslag och tar ansvar fÜr hela lÜsningen sü att du tryggt kan ägna dig üt vürens alla sysslor pü gürden.

BRETT SORTIMENT FĂ–R:

NÜt ¡ Svin ¡ Für Fjäderfän ¡ Häst

Kvalitet & nytänkande sedan 1979

FBB har hjälpt lantbrukare i ÖstergÜtland med süväl smü- som storskaliga brunnslÜsningar ända sedan 1979. Ring 0122-100 64 sü berättar vi mer!

www.fbb.se

EkoMin

RING 0122-100 64 & prata vatten med oss pĂĽ FBB!

&INSPĂ?NGSV 2EJMYREs4EL 

Specialist pü fodertillskott till djur. tel 011-875 03 • www.wiromin.se

FBB

FinspĂĽngs Brunnsborrning AB

Hitta din mülgrupp med en annons i Jordbrukaren! Jordbrukaren utkommer var fjortonde dag till alla jord-, lant- och skogsbruksfÜretag i hela ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland och Örebro län. I Värmland kommer vi en güng per münad. Ring och boka annonsplats pü 0141-560 03 eller 054-21 70 10.

Vi har vallfrĂś

frĂĽn OptiVall i lager fĂśr bĂĽde konventionell och ekologisk odling!

Östergyllen är üterfÜrsäljare fÜr Bala Agri. Vi lagerfÜr vagnar ur sortimentet.

Brett sortiment och bra priser pĂĽ djurfoder!

FĂśr att boka spruttest eller reparation ring:

Foder fÜr hund, häst, katt, nÜt, für och hÜns

NORRKĂ–PING Importgatan 38 011-18 11 66

LINKĂ–PING Kolfallsgatan 9 013-31 30 60

www.ostergyllen.se


10

SKOG

Nummer 5 • Mars 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Anders Nilsson, virkesköpare på Holmen skog, höll i föredraget.

Besökarna har börjat samlas vid borden.

Informativt bondefika på klustret Framtida skogsscenarior diskuterades VRETA KLOSTER (JB)

När Holmen höll i den så kallade Bondefikan handlade föredraget förstås om skogen. Anders Nilsson tog upp ämnena framtidsscenarior, viltbetning och körskador. Det är angelägna ämnen för skogsägare och samhälle.

Under vintersäsongen ges vad man kallar Bondefika varannan torsdag på Vreta Kluster. En klusteraktör håller i träffen, bjuder på kaffe och kanelbulle samt håller ett kort föredrag. Det är ett trevligt initiativ som erbjuder lantbrukare att under avspända former träffa kollegor och andra aktörer i branschen. Anders Nilsson, virkesköpare på Holmen skog, höll i föredraget som följde kaffet och kanelbullen. Han tog upp tre ämnen: SKA 15 som är en skoglig konsekvensanalys, ÄBIN 2015 som rör viltbetning och det tredje som handlade om minskning av allvarliga körskador i skog och mark. Skogsstyrelsen har tagit fram rapporterna SKA 15 och ÄBIN 2015. SKA 15 visar på möjliga scenarior utifrån sammanvägning av flera faktorer. – Man utgår från hur skogen sköts idag, sa Anders Nilsson. Sedan skruvar man lite på det och ser hur det blir. – Kommer skogen klara efterfrågan i framtiden? Är det som nu så ja, det gör den. Med ökad efterfrågan behöver man ta tillvara på råvaran bättre och då kommer skogsskötsel att vara en viktig del i det här. – Vi har hittills inte avverkat mer än skogen växer. SKA 15 erbjuder en intressant läsning. Man måste dock

Anders Nilsson, virkesköpare på Holmen skog, höll i föredraget som följde kaffet och kanelbullen. Han tog upp tre ämnen: SKA 15 som är en skoglig konsekvensanalys, ÄBIN 2015 som rör viltbetning och det tredje som handlade om minskning av allvarliga körskador i skog och mark.

hålla i medvetandet att det här är scenarior som kan uppträda, inte en exakt förutsägelse om framtiden. Det är också perioder som jämförs, inte enstaka år man sett på. Till exempel i det scenario som betecknas RCP4,5 jämförs det svenska klimatet perioden 2071–2100 med den 1961–1990 och man har beräknat de förändringar som antas ske mot bakgrund av de globala utsläppen.

Ett varmare klimat gynnar tillväxten i skogen men medför också risker. En sak som man nämner att ett varmare klimat för med sig i framtiden är en ökad brandrisk. Det här beräknas i första hand beröra redan idag utsatta områden som Östersjölandskapen. Brandrisksäsongen kan mot slutet av seklet komma cirka 40 dagar tidigare. En annan negativ konsekvens av ett varmare klimat är att det förväntas ge en ökad

risk för skador som rotröta, granbarkborre, snytbagge och andra insekter, stormfällning, vårfrost, sämre bärighet och torka. ÄBIN 2015, Älgbetesesinven-

teringen, ger en bild av betesskador. Älgarnas betning av unga tallar har länge varit ett kostsamt bekymmer för skogsägare. På vissa håll har man slutat plantera tall och det talas om en förgraning i Sverige. Projektet Mera tall som på-

gick till och med 2015 har syftat till att åter göra skogen mer tallrik. Skogsstyrelsen och delar av svensk skogsnäring har arbetat ihop för att markägare ska våga satsa på tall. Kärnfrågan har förstås varit att hitta balansen mellan skog och vilt. Det finns mål satta för balansen mellan skog och klövvilt. Nu råder en viss optimism inför utvecklingen då andelen tall börjat öka, men det åter-

står mer arbete för att nå målen. – Vinterbetningsskadorna har minskat, berättade Anders Nilsson. Sommarbetningen är fortfarande hög, men det kan även vara andra hjortdjur som bidrar till den siffran. Man kan inte skylla allt på älgen. Han gick sedan vidare med det angelägna ämnet ”Minskning av körskador i skog och mark”. Text och bild: BO BÄCKMAN


Nummer 5 • Mars 2016

11

3i m9ån9ade:n-

n eklaratio Inkl. en d bokslut tt e h oc s exkl. mom

Hjälp med deklarationen och bokslutet?

”Nu kan du bokföra direkt i mobilen!”

Vi är 24 personer, specialiserade på allt inom ekonomi och juridik för jord- och skogsbruket, redo att hjälpa dig. Välkommen att höra av dig.

BLI DIGITAL SKOGSÄGARE.

VADSTENA LINKÖPING Tel 013-24 20 00 Tel 0143-125 00 www.vadbok.se

PROVA GRATIS UNDER 30 DAGAR.

Digital Skogsägare är en unik tjänst som ger dig som skogsägare enkla, digitala verktyg anpassade för dina behov. Fota dina kvitton med mobilen och bokför dem direkt i Enkel bokföring. Allt samlas i vår molntjänst MittKontor och du slipper pärmar och papper. Till det får du landets bästa rådgivning kring skogsekonomi och skatt. Med Digital Skogsägare vet du alltid vad du betalar för genom ett fast pris per månad. Med andra ord ger vi dig alla förutsättningar för ett mer lönsamt skogsägande. Gå in på WWW.DIGITALSKOGSAGARE.SE så kan du prova gratis under 30 dagar.

DIGITAL SKOGSÄGARE

FÖR JORD- OCH SKOGSBRUKET Redovisning, bokslut, deklaration, generationsskiften och andra juridiska tjänster, fastighetsvärdering, rådgivning i arrendefrågor, fastighetsjuridik, fastighetsförmedling m.m.

EKONOMI & SKATT, JURIDIK, AFFÄRSRÅDGIVNING & FASTIGHETSFÖRMEDLING LRFKONSULT.SE

www.ctc.se

Värmepumpen med mest varmvatten i klassen! A+++

En av Sveriges bästa bergvärmepumpar har blivit ännu bättre!

50 Trisslotter eller en Spa-weekend på köpet!

Tack vare senaste tekniken är CTC GSi-12 en av marknadens modernaste bergvärmepumpar. Den är varvtalsstyrd, utrustad med pekskärm och har en mycket hög verkningsgrad. Nu får du dessutom 50 Trisslotter eller en SPA-weekend på köpet! Läs mer på ctc.se KARLSTAD: CO Värme 054-852 940 KIL: Nya Rörtjänst i Kil 0554-129 25 LINKÖPING/MJÖLBY: BEM Rör 070-113 52 57 LINKÖPING/NORRKÖPING: Fastighetsteknik 013-13 89 60, 011-18 82 00 * Energiklass värme, i paket med inbyggd styrning. CTC – en del av Enertech Group


12

Nummer 5 • Mars 2016

JORDBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

LRF Konsult bjöd in till något man kallade SAM-kväll. Intresset för informationen var påfallande. Den stora salen Loftet på Vreta klustret blev fullsatt.

Information om jordbruksstöd Fullsatt vid SAM-kväll på Vreta kluster VRETA KLOSTER (JB)

Jordbrukarstöden förändras och det är mycket att hålla reda på. LRF Konsult bjöd in till en informationskväll på Vreta kluster. De nyheter som finns i år återfinns bland annat för kompensationsstöd, djurhälsa och miljöersättningar.

LRF konsult bjöd in till något man kallade SAM-kväll. Det skulle förstås handla om de olika stöd som lantbruken

kan få och inte minst om nyheterna. Varje år kommer nyheter och förändringar så det gäller att hänga med. Ett missat datum kan betyda för mycket och den som är vaken kan å sin sida ha mycket att tjäna. Sista dag för SAM-ansökan (SAM står för samordnad ansökan om jordbrukarstöd) är den 21 april. Intresset för informationen var påfallande. Den stora salen Loftet på Vreta kluster var fullsatt. Sören Söderteg, EU-samordnare på LRF konsult, in-

AKTUELLT JUST NU:

Fästingsäsongen är snart här! Vaccinera dig mot TBE! Vaccinationsmottagning på Apoteket.

Drop in och tidsbokning: tel: 011- 12 82 43, eller på www.vaccinationnorrkoping.se Välkommen in för vaccination och rådgivning.

Du hittar oss på Kungsgatan 36, Norrköping Vid skvallertorget och Campus. Välkommen!

ledde med en tillbakablick på de förändringar som skett sedan 1970-talet, med EU-inträde och annat. Från att man i stort sett bestämde årets priser för spannmål, kött och mjölk har processerna blivit betydligt mer komplexa med nyheter i princip varje år. Förra året infördes tre nya

stöd: förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och nötkreatursstöd. Stödrättsutjämning påbörjades 2015 och 2020 kommer alla stödrätter att ha samma grundvärde, 127,50 Euro per styck. 2016 betyder förstås ett antal nyheter. De återfinns som nya miljöersättningar för skyddszon, minskat kväveläckage och för utrotningshotade husdjur. För kompensationsstödet är det nya områdesindelningar, ersättningsnivåer och nivå på djurtäthet. Nytt för 2016 är också de djurvälfärdsersättningar som gäller klövhälsovård för mjölkkor samt djuromsorg för suggor och får. Svenska djurhållare borde enligt Sören Söderteg i stort sett kunna "bara ta hem" dessa ersättningar då man redan håller den nivå som krävs. Bland det som togs upp under träffen finns förgröningsstödet. Det är viktigt att se över. Man ser dels till går-

Erfarne och kunnige Sören Söderteg, LRF Konsult, var en av de som informerade om SAM-ansökan 2016.

dens storlek, dels gäller det att räkna bort sådant som inte berörs som åkermark och vidare hur många procent av arealen varje gröda upptar. Till exempel får den största grödan på en gård med över 30 hektar åkermark inte uppta mer än 75 procent av denna. Med gröda avses höst- och vårvarianter av spannmål och oljeväxter, blandsäd, vall, träda med mera. För kompensationsstödet

utanför slättbygd och därmed frågan om djurtäthet per hektar är inför 2016 något att vara riktigt uppmärksam med. Det är stora steg i stödet mellan regionerna och de tabeller som Sören Söderteg visade var tydliga: Det kan slå på ett enda djur vilken region man räknas till. Halva stödet kan försvinna.

Under pausen bjöds det på svenska äpplen. Claes-Göran Österlund, en av många åhörare, lät sig väl smaka.

Nötstöd, som är det enda kopplade stödet, omfattar både mjölkdjur och köttdjur. Liksom för andra stöd så gäller det att vara noga med att rapportera sådant som produktionsplatsnummer och att ha uppgifterna rapporterade i tid. Den som inte redovisat CDB i tid tappar stödet för det året. Från och med i år kan man rapportera elektroniskt till det centrala nötkreatursregistret vilket förmodas underlätta mycket för djurhållaren. Stödet till unga lantbrukare, 40 år eller yngre första året man söker, erbjuder en del som är värt att känna till. Det utgår om man startat ett jordbruksföretag för första gången 2011 eller senare. Såväl om det rör sig om enskild firma eller

aktiebolag kan man vara berättigad till stöd. Produktionsmässigt och

företagsekonomiskt kanske mindre intressant men likväl ett betydelsefullt stöd med andra värden är det som finns för att bevara hotade husdjursraser. Fjällko, rödkulla, väneko, linderödssvin, ryafår, finullsfår, gutefår, lantrasget, göingeget med flera raser finns på den listan. Reglerna kan tyckas snåriga och det är kanske inte fel att påstås att de är det. Rådgivarna behövs och de kan svara på det man som lantbrukare behöver veta. Text och bild: BO BÄCKMAN


Nummer 5 • Mars 2016

13

Efterfrågan på tillfälliga modulbyggnader ökar

Funderar du på att sälja din gård? Vi har förmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med allt från förmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Välkommen att kontakta Johan Carlfjord för en kostnadsfri värdering, 013-37 52 04.

Moelven ökar produktionskapaciteten med robotar Moelven Byggmodul AB:s produktionsenhet i Säffle möter ökad efterfrågan och investerar 72 miljoner SEK i robotiserad modulproduktion. Inspiration från bilindustrin kommer öka den ena produktionslinjens kapacitet med 80 procent.

Johan Samuelsson, vd för Moelven Byggmodul AB, säger i ett pressmeddelande att detta är ett grepp som företaget gör för att möta den stora efterfrågan av tillfälliga byggnader i Sverige. – Vi gör i första hand inves-

teringen för att försäkra oss om att några av våra nyckelkunder – som bygger flyttbara eller tillfälliga byggnader som till exempel skolor, kontor och enkla bostäder – får det de behöver när de behöver det. Investeringen innebär dessutom att verksamheten blir bättre rustad för ökad kapacitet inom seg-

mentet permanenta högkvalitativa bostäder. Generellt sett visar vi också hur modulbyggande kan effektiviseras och ytterligare industrialiseras, säger Samuelsson. Styrelseordförande för Moelven Byggmodul AB, Marcus Johansson, säger att utbyggnaden kommer att ske i sex steg med en samlad investeringsram på 72 miljoner SEK, där de första fyra etapperna med en ram på 38 miljoner nu är beslutad och ska byggas i sommar. – Utbyggnaden består pri-

märt av att den produktionslinje som byggdes förra året förlängs och blir dubbelt så lång samt förses med robotar. Produktionslinjen bidrog till att Moelven Byggmoduls fabrik i Säffle är nominerad till Årets lean-byggare tillsammans med PEA och Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning. Vinnaren koras på byggalan Årets Bygge 2016 i mars, säger Johansson. Johan Samuelsson berättar att projektet också omfattar

en unik robotiserad vägglinje som får helautomatiserad station för regling och skivmontering för väggar. Han säger att linan bygger väggar nästan helt utan beröring av människohänder och är utformad av interna resurser efter inspiration från bilindustrin. – Detta är industrialisering av träbyggeri i praktiken. Detta sätt att bygga väggar på i en modern modulproduktion är vad vi känner till helt unik. Skivorna läggs på med robotar som hanterar information från ritningar. Isolering, elmontage och utvändig panel monteras fortsatt manuellt, säger Samuelsson. Samuelsson säger att totalt ger investeringen cirka 40 nya arbetsplatser i Säffle när den nya anläggningen är färdigställd. Enligt planen ska den vara färdig ungefär i mars 2017. – Utvecklingen av leanbaserad och effektiv modulproduktion på vår produktionsenhet i Säffle sker i den existerande hallen där det bland

annat idag är lager och en fotbollsplan. Fotbollsplanen och lagret ersätts av en produktionslinje som flyttas från nuvarande plats och anpassas. I gengäld får Säffle 40 nya arbetsplatser till följd av denna satsning, säger Samuelsson. Samuelsson berättar också att investeringen antas ge en rad mycket positiva HMSeffekter för verksamheten. – Det installeras produktionsutrustning, arbetsstationer och olika system som ger återbetalning i form av bland annat bättre ergonomiskt anpassade arbetsställningar, färre manuella operationer, mindre användning av spikpistoler, tryggare logistikhantering då trucktrafiken minskar vid gångbanor och på produktionsytor. Detta är några av effekterna som vi tror leder till färre arbetsskador och lägre sjukfrånvaro, säger Samuelsson. Moelven är i dag Nordens ledande modulproducent och har en samlad orderreserv på motsvarande 1,5 miljarder.

Funderar Ni på att sälja Er gård? Vill Ni vara säkra på att ligga i marknadens framkant och ha en erfaren, engagerad och kreativ partner vid Er fastighetsaffär?

Gomér & Andersson · Göran Dyks gata 5, Linköping www.gomer-andersson.se

Överlåta gården? Välkommen till Areal. Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

Dag Magnusson VD, civilekonom Större fastighets- och bolagsaffärer

Ann Knutsson Vice VD, agronom, civilekonom Avkastningsjordbruk

Gustaf Magnusson Kroon Agronom Lantbruk, skogsfastigheter

Hans Eyrich Jurist Arrendefrågor samt problem av juridisk art. Förmedlar även fastigheter.

Lars Skog Lantmästare Avkastningsjordbruk

Björn Stigwall Jur. kand. Hästgårdar, avstyckade gårdar.

Emelie Jung Högskolemäklare Avstyckade gårdar, corps de logier, slott

Elisabet Andersson Högskolemäklare Hästgårdar, avstyckade gårdar.

Mikael Sjöberg, Jönköping Lantmästare Lantbruk, skogsfastigheter

Peter Olsson Skogmästare Skogsfastigheter

Välkomna att kontakta oss för en fri konsultation och värdeuppskattning av Er fastighet. Huvudkontor: Lund 046-19 04 40 Regionkontor: Jönköping 036-30 76 80 · Kristianstad 044-35 23 01 www.skanegardar.se

LANTEGENDOMAR: FÖRMEDLING, RÅDGIVNING, VÄRDERING


14

VÄRMLAND

Nummer 5 • Mars 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Jakt

Hela gänget, 82 jägare. Med allas jaktavgift blev slutsumman till sist 10 875 kronor till barncancerfonden.

Morgonsamling inför rävjakten i Räverud.

Foxhundstiken kom långväga ifrån, ända från Åland.

På väg ut på pass i hästtransport.

Rävjakt till förmån för barncancer Över 10 000 samlades in RÄVERUD (VB)

Hela 82 betalande jägare visade sitt stöd till barn med cancer när de samlades för säsongens sista rävjakt i Räverud söder om Nybble en lördag i början av mars. Slutsumman blev till sist 10 875 kronor till barncancerfonden.

Välgörenhetsjakten hade planerats i en månad av tre jaktkamrater med Danile Sjölund och Nicklas Ohlzon i spetsen. Och att det var till barncancerfonden som pengarna skulle gå var det ingen tvekan om. – Jag besökte Drottning Silvias barnsjukhus för ett tag sedan och såg då alla dessa barn som var sjuka, det var fruktansvärt och jag ville så gärna hjälpa på något sätt, berättar

Nicklas Ohlzon som också är dagens jaktledare. Åkern framför gårdsplanen på gården i Räverud är full i jägare redan innan klockan sju på morgonen och det anländer ständigt nya bilar. Daniel Sjölund agerar parkeringsvakt samtidigt som han svarar på frågor och lotsar folk till rätt ställe. Stämningen bland jägarna är hög och många tackar för inbjudan och berömmer initiativet. Jakten kostar 150 kronor per jägare, då ingår hamburgare och en burk med läsk till lunch. Man har engagerat handlaren i det närbelägna samhället Skottlanda som kommer att vara på plats och grilla till alla betalande. Dessutom kommer det att finnas kaffe, kakor och godis till försäljning. Planeringen av jakten har pågått i cirka en månad men att uppslutningen skulle bli så

här stor var det ingen som trodde. – Jag hade nog varit nöjd om 40 hade kommit, säger Daniel Sjölund. Jägarna kommer från när och fjärran, vissa så långt bortifrån som Åland. – Det är hundförarna som är långväga, berättar Nicklas Ohlzon.

i gryt och jägarna med sina grythundar måste göra en insats. Hundarna släpps in och vid det ena grytet måste man gräva en grop för att kunna skrämma ut räven där han ligger. Det är stenigt och sandigt och gropen blir nästan på meter djup innan räven kastar sig ut genom grytöppningen och skjuts.

Det är stövare som används

Även den andra räven hittas och även om två rävar kan tyckas som ett magert resultat på 82 jägare så verkar de flesta glada och nöjda. – Det här gör vi om säger Daniel Sjöholm och Nicklas Ohlzon unisont. Det tycker sannolikt också Barncancerfonden som tack vare den här jakten får 10 875 kronor till sitt arbete för cancersjuka barn.

för att hitta räven och sedan driva räven i pass till jägarna. Dessutom finns grythundar att tillgå, det är de som man släpper ned i gryten om räven kryper in. Det tar sin runda tid att få ut 82 jägare till sina pass, arrangörerna använder sig av inlånade hästtransporter och strax före nio kan hundarna släppas. Det tar lite tid innan någon av dem får upp men så småningom har två av hundarna drev på två olika jägare.

Två av arrangörerna. Nicklas Ohlzon och Daniel Sjölund.

Jakten bedrivs på ett nästan fyra tusen hektar stort område och är ett samarbete mellan sex jaktlag; Räverud, Frosterud, Ingelsrud, Bjurvik, Hygn och Udderud. – Eftersom det blir så stort det här kommer vi bara jaga ett släpp och sedan ta lunch med hamburgare och sedan avsluta dagen, berättar Daniel.

Det är det nog ingen som har något emot, det blåser, är rått och fuktigt, ligger snö på marken och det är några minusgrader. Det blir kallt att stå stilla, dessutom måste man vara väldigt tyst och stilla när man jagar räv, den är riktigt varsk. Plötsligt får vi meddelande om att de två rävarna gått ned

Text och bild: MARI NÄLSÉN


Nummer 5 • Mars 2016

15

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

! Elmotorer: 1-fas-, 3-fas-, virkestorks-, broms-, likströms-, fläktmotorer • Pumpar: läns-, avlopps-, cirkulations-, tryckstegrings-, grundvattenspumpar Handverktyg: t ex borrmaskiner, vinkelslipar m.m

!

!

AKTUELLT

- vi isolerar skarvfritt med polyuretan

!

UÊޏ>}iÀ\Ê*œÌ>̈Ç]ʓœÀœÌÇ]ÊvÀՎ̇]ÊLBÀ‡]ÊÛḞ]ʜV…Ê“>˜ÌiŽÞ>À UÊœ˜`i˜ÃˆÃœiÀˆ˜}\Ê>Έ˜…>>ÀʜV…Ê`ÕÀÃÌ>>À UÊT>˜Ž>À\ÊVVՓՏ>̜À‡ÊœV…ÊÛ>ÌÌi˜Ì>˜Ž>À UÊޏ˜ˆ˜}>À\ÊœÛ]ÊÛB}}>ÀʜV…ÊÀŸÀ

OBS! Vårt material har slutna/täta celler och är godkända på EU:s REACH-lista

Kostnadsfri rådgivning:

2:a Industrigatan 5, Kristinehamn · 0550-123 40

www.elopump.se

"`i˜ÃL>VŽi˜Ê䣙‡ÎÓÊ£ÈÊÓxÊÜÜÜ°«œÞÌiÀ“°ÃiÊ

NYSTART!!!

Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor Säljare norra och mellersta Sverige

Andreas Brunåker Lantmästare

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

mail@faust.dk www.faust.dk

Tack vare utmärkta entreprenörer med lokal förankring kan du som skogsägare med trygghet lägga slutavverkning, gallring, röjning och plantering i våra händer. Allt tas om hand med yrkesskicklighet och tillsammans värnar vi om skogens värden. Kontakta oss på AB Hilmer Andersson så gör vi ett besök i din skog. Erland Erlandsson Kenneth Andersson Jonas Nilsson

070-257 05 87 070-377 30 13 072-713 67 20

Det bästa i vårt område är skogen och människorna – inte minst våra yrkesskickliga skogsentreprenörer! .hilmer.se

Näset Skog AB, Jan Dedorsson, erbjuder nu gallringstjänster med sin nya skördare Rottne H-8.

värde på värmländsk skog. Vi sätter sä

Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10!

w w w . h i l m e r. s e s i n f o @ h i l m e r. s e s t e l e f o n : 0 5 7 1 - 3 1 6 0 0

LE! L Ä F L TIL

UTFÖRSÄLJNING Betongrör Vi säljer ut ett parti betongrör med hög hållfasthet. Lämpliga till dagvatten, igenläggning av diken, vägrör mm. Priser från (alla priser ex moms): Ø 300mm (L=2000mm) ..............60 kr/m Ø 400mm (L=2200mm) ..............170 kr/m Ø 800mm (L=2200mm) ..............400 kr/m Ø 1200mm (L=2200mm) .............900 kr/m Fritt lastat fabrik Västerås, Vänersborg, Stora Skedvi. Transport kan ordnas. Tillgång per lagerställe kan variera. Ring för beställning och mer information Tel: 010-455 24 20

www.meag.se


16

Nummer 5 • Mars 2016

SKOG

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa redaktionen: ring 0141-560 03 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se!

Med hjälp av vajerkranen lastar Bengt Åbring timmer på sin kälke som han har efter en Ferguson 35:a.

En levande hästkraft i form av nordsvenska hästen Semira, som körs av Bengt Lindgren från Ringarum.

Håkan Gerhardsson transporterar en timmerstock hängande i timmersaxen, monterad i hydraulen.

Håkan Gerhardsson i glatt samspråk med dagens värd och markägare Ulf Jonsson i Bygget strax utanför Valdemarsvik.

Exklusiv matservering i form av helstekt vildsvin med tillbehör gav 4 000 kronor netto till Världens Barn.

Grannen, Kjell Claesson i Vikeboda, visade upp sin skotare, en Rottne Blondin, som är still going strong.

Skogsdag förenade nytta med nöje Grålleklubben drog in 4 000 till Världens barn VALDEMARSVIK (JB)

Skogsdagen som Svenska Fergusonklubben Grålle och inte minst makarna ElseMarie och Ulf Jonsson arrangerande blev en framgång på flera sätt. En hel del folk kom och tittade och serveringen drog in hela 4 000 kronor netto, som gick till Världens barn. Tala om att förena nytta med nöje.

De gamla trotjänarna fick visa vad de duger till i skogen när det arrangerades en skogsdag vid Bygget, som ligger strax utanför Valdemarsvik. För att illustrera kontrasterna och den tekniska utvecklingen, så visades även en modern skördare i arbete av Bo Eriksson i Lundby, som inte heller ligger så långt därifrån utmed vägen mot Gryt. Längst tillbaka tidsmässig var förstås Bengt Lindgren som körde med sin häst. En nordsvensk, med namnet Semira. En annan maskin, nämligen en

skotare av märket Rottne Blondin, var en maskin som låg någonstans mitt emellan på tidsskalan. Totalt var det ett 15-tal ekipage som visades upp i arbete i den som skogsbete klassade biotopen. – Den här hagen som kallas Hästhagen, klassades som skyddsvärd biotop på svärfars Stig Lindéns tid, berättar Ulf Jonsson. Men han skrev aldrig på av-

talet, som tagits fram av Mikael Burgman på dåvarande Skogsvårdsstyrelsen, utan det blev först sedan Stig och ElseMarie tog över som detta skedde officiellt. – Svärfar tyckte att om han skött detta i 50 år, så kunde han fortsätta med detta utan att skriva på. Det går ju numera ut en viss ersättning för de åtta hektar som området omfattar, eftersom det måste skötas efter de regler som finns i avtalet och de anvisningar som fortlöpande ges. Det ska gå betande djur där under sommarhalvåret. Kal-

Ulf Jonsson använde sin Ferguson 35:a med tillkopplad vagn och Rottnekran för att köra timmer.

avverkning blir det aldrig fråga om och det ska finnas träd

Vi hjälper er skörda solenergi • Mycket goda referenser

Nyckelfärdiga solcellssystem med driftsättning Prisexempel företag: 30 kw nyckelfärdig solcells235 200 kr anläggning med solcellsbidrag = 9% 10,6 g stnin Direktavka Avskrivet på 7 år Kostnadsfri offert och kalkyl! Vi har även solcellspaket för egen montering!

Solcellsbyggarna Boxholm AB Nya Timmeröv 3A · 590 13 Boxholm

Tel 070-696 49 22 · solcellsbyggarna@gmail.com · www.solcellsbyggarna.se

i olika åldrar som växer tillsammans. Ingen monokultur här alltså. Blädning kan förekomma, för att öppna upp mindre ytor, så att solljuset förmår tränga igenom och gynna den biologiska mångfalden. – Bland annat innebär detta

att man inte får köra sönder marken i samband med avverkning. Nu när vi körde med dessa lätta maskiner så syns det nu i efterhand inte att vi kört fram där. Sen var det ju bra förutsättningar också, med tjälad mark. Bra tjäle var det också på gärdet där det var parkering

och där utspisningen av de cirka 250 besökarna skedde. Där hade Ulf förberett det hela genom att hålla undan snön tidigare i vinter. Det serverades minst sagt lokalproducerat. Huvudingrediensen var två helstekta vildsvin. Till det lokalproducerade hörde även hembakta sockerkakor, som Else-Marie stod för. – Det är en kul grej att hålla på med något sånt här och visa hur det gick till förr. Sen kommer ju de gamla grejorna till användning. Tanken var att den gamla tändkulemotorn, som finns i

Gryt, skulle dra en vedkap, men den uteblev på grund av tekniska problem. Men Ulf använde istället sin Fordson Höglund för att dra den vedkap som ändå demonstrerades. – Vi kommer även att träffas några för att ha en vårbruksdag och senare för att med bindare meja det vi har sått. Fast vi bestämmer inte några datum för detta, eftersom det är väderberoende, säger Ulf Jonsson, när han summerar den lyckade skogsdagen.

Text och bild: HANS ANDERSSON


Nummer 5 • Mars 2016

17

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Nöt, lamm, gris och vilt. Proffs på köttlådor. Återtag. Vi slaktar och styckar:

Paketerar och märker efter Era önskemål. Vi kan ombesörja transport till rökeri/korv-/charktillverkare. Köttklassning utföres. Nöt hängmöras. Djurtransporter förmedlas.

Kontakt/bokning/priser: info@rinkebyslakteri.se tel/fax 0155-210 800 • 070-52 10 800 Vi finns mellan Nyköping och Norrköping: 40 km från Norrköping 45 km från Katrineholm · 44 km från Flen · 18 km från Nyköping 25 km från Vikbolandet · Nära E4 avfart Jönåker

Djurtransport ordnas

NSER KI V SBenny Andersson

E IC

är ett Kravgodkänt slakteri kontrollslakteri Ks 149

M A

Rinkeby Slakteri i Jönåker

Brånstorp, 585 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

AKTUELLT

PROBLEM MED OLJELÄCKAGE?

Hydraulsystem Servostyrning Växellåda Automatlåda Vevaxeltätning Konverter re gar ionera ANPA kondit mmi, t ex o-rin SSAD e r s g in u em E SMÖ g st tn v ä sy a T e r RJMED tninga lerand o 4 28 EL ande tä ar i alla cirku h permanent. Maccr x tar läck c o o tä b ck bbt s. ADDIT och pa rift, sna ng kräv IVER & under d en demonteri ULTRÅ, HUSUM UNDE g In RHÅLL Tel: 0660-29 70 50 SPRO DUKT Hemsida: www.lubrico.se E-mail: info@lubrico.se ER

MILJÖ

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 eller 054-21 70 10 när du vill annonsera!

Enskilt avlopp ◆ Minireningsverk ◆ Avloppsanläggningar ◆ Infiltration/markbädd

Vi hjälper dig hela vägen!

0141 - 44 44 48 mvaab.se

Falu rödfärg Lantbrukare, nu är det hög tid att beställa rödfärgning! Vi utför målning, alltid med garanti. Ring så kommer vi och lämnar kostnadsförslag. Vi är rekommenderade sprutmålare av Falu rödfärg. Vi säljer även Gjøco färg – bäst i Folksams färgtest 2010. Dessutom försäljning i vårt lager. Ring innan: Östergötland, Lennart..........................070-603 99 45 Småland, Carl ......................................073-066 00 04 Sörmland, Philip..................................076-635 33 02 www.stragard.se lennart@stragard.se

Tvätta ditt tak i vår! Boka nu – Ring Johan 0708-70 27 75

Avloppsspolning · Klottersanering m m

www.skanningestad.se

SSAB Merox AB Tel. 0155-25 60 00 www.merlandet.se


18

Nummer 5 • Mars 2016

VÄRMLAND

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Entreprenad

här är byte av avloppsas första grävmaskin. Arbetet Bild ur Jonas Liljas arkiv: Jon kinen en meter för att ta ndan. ”Jag fick gräva ner mas rör under den glasade vera problem är till för att löt sag Som as. Jon t”, minns mig under och gräva fram röre sas. Bild: PRIVAT

Praktikanten Anton Larsson med instruerande gräv- och skogsentreprenören Jonas Lilja.

Ung företagare satsar framåt Frmtiden ser bättre ut än någonsin för Jonas Lilja ARVIKA (VB)

Jonas Lilja gräv och skogsservice AB erbjuder många olika tjänster. Sedan företagsstarten 2007 har årsomsättningen stadigt ökat och prognosen för närmaste framtiden ser bättre ut än någonsin. För ägaren, Jonas Lilja i hemmanet Forsbacka, verkar företaget gå som på räls.

Målet för Jordbrukarens reporter en snöig fredag är Jonas hem, Lybäck. Vintern är ännu ett faktum uppåt Gunnarskog, men vädret tycks inte hindra Jonas det minsta. På gårdsplanen är han i full färd med att ge instruktioner i maskinservice åt en yngre kille. – Jag har fått extrahjälp, säger Jonas glatt. Han presenterar Anton Larsson, praktikant från Södra Viken. Övrig personal hos företaget Jonas Lilja gräv och skogsservice är också ungdomar. – Genomsnittsåldern här ligger på 22 år, bekräftar Jonas. För närvarande har han tre ordinarie anställda i företaget och under våren behövs ytterligare två man. – Jag utbildade mig också till skogsmaskinist, på Södra Viken, säger Jonas. Första delen av sin uppväxt bodde Jonas i Bortan i Gunnarskog. Sedan flyttade familjen till Torsby. – Efter naturbruksgymnasiet startade jag företaget och bosatte mig i Charlottenberg. Jonas jobbade mycket i

Norge på den tiden. Nu är de flesta jobben i Sverige. Ett större grävprojekt pågår exempelvis i området UppsalaKnutby. Jonas köpte Lybäck för fem år sedan. – Jag trivs i Gunnarskog och jag har två barn. En femåring och en treåring som går på dagis i Gunnarskog, men jag är modern av mig och är ensam pappa varannan vecka, förklarar han småleende. Jonas intresse utöver familjen är maskiner och även jakt i den mån han hinner med. – Det har mest blivit älgjakt med min älghund, konstaterar han. Hans vuxna närstående är föräldrarna, en bror och två systrar. Jonas pratar om vardagslivet, medan han bjuder på hett kokkaffe i sitt kök.

Hur planerar du arbetet? – Veckan då barnen är här kan jag inte arbeta kvällar. Den andra veckan kan det nog bli långa arbetsdagar. Ser du inga svårigheter alls i tillvaron? – Uppstår problem är de till för att lösas, svarar han positivt. I företaget finns tre grävmaskiner och en kedjegrävare. – Större delen av våra åtaganden avser fiberrörläggning. Jag har ett ramavtal med totalentreprenören Eltel. Sedan jobbar jag på chans, uppger Jonas vidare. – Årsomsättningen härnäst uppskattas till cirka sju miljoner. Jämfört med första verksamhetsårets omsättning på

Jonas Lilja äger företaget Jonas Lilja gräv och skogsservice, Gunnarskog. Här sitter han på kedjegrävaren.

400 000 är det en bra ökning. Maskinreparationer fixar vi i regel själva, vilket minskar på utgifterna. Jonas trivs absolut bäst i skogen. – Stora skogsmaskiner såg

jag tidigt som utmaningar och efter hand lär man sig vissa knep som underlättar arbetet på ett säkert sätt, menar han. En stor skogsmaskin kan väga upp emot 20-30 ton. Den tyngden har man naturligtvis

stor respekt för som förare. Fiberprojekten pågår för fullt i kommunerna och Jonas ser en varaktighet i arbetet de medför. – Arbetet hänger samman med vår anpassning till ökade samhällskrav. Det framkommer att han redan har flera nya grävuppdrag på lut. – Dagens nya maskiner är tekniskt välutrustade och vi kan åta oss grävarbeten i så gott som alla miljöer.

Ur flera aspekter tycker Jonas att det här med fiber är väldigt intressant och har även engagerat sig personligen i Gunnarskogs fiberförening. – Fiber på gång känns tryggt

inte minst med tanke på de anställda, säger Jonas. Maskinförare är ett mansdominerat yrke som egentligen kvinnor skulle kunna utföra i betydligt större utsträckning, tycker Jonas och praktikanten Anton.

– Förarjobbet i sig är inte tungt, problemet kan istället vara stillasittandet i hytten. Krånglar inte maskinerna, så blir det många timmar i sträck där. – I längden är det inte så bra för kroppen. Kanske kunde rörliga minipauser införas för att behålla förarna vid god vigör, det skulle kanske minska problem i framtiden. Text och bild: LIZZIE-GERD JANSON


Nummer 5 • Mars 2016

Djuromsorgen viktigare än det ekologiska för mejerier En undersökning gjord i februari visar att god djuromsorg är viktigare än ekologi för svenska konsumenter. 43 procent av befolkning bedömer det som viktigast för mejerierna att jobba med.

19

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs ko ns rle www.ca

' # ' " /0*01 ' ( ' '

Anders eller Elisabeth når ni på:

Tel 013-23 44 65/66

' & # ' " % ' "" ' 2.' &

*

' ' #

$

#

Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

www.jordbrukaren.se

I Sverige har lagstiftningen kring djurskydd diskuterats flitigt av professorer, företag och organisationer. Konsumenterna har inte tidigare tillfrågats på det här sättet. Möjligtvis kan deras åsikt stärka övertygelsen om att Sverige bör fortsätta värna om djurskyddet. – Det är glädjande att konsumenten tycker djuromsorg är så viktigt. I Sverige har vi världens strängaste lagstiftning och den är viktig att värna om, säger Anna Forslid, chefsveterinär på mejeriföretaget Skånemejerier. Undersökningen av svenska konsumenter genomfördes under februari 2016 och 861 personer deltog. Målgruppen var allmänheten, 16 år och äldre och motsvarar ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen. Utöver djuromsorg och svenska produkter vill konsumenten ha ekologiska alternativ och minskade transporter. Minst intressant för konsumenterna var välgörenhet.

Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

Vimmerby

- # ") $! $ !

0492-757 36

Timrade stugor · Förråd · Bastu

, ./10+1/2 23 !

www.vvp.se · 0121-511 96

3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

Att synas är bra för affärerna!

Våra specialsortiment ger mer pengar till dig som skogsägare.

Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

Just nu har vi god efterfrågan på timmer. Många kunder efterfrågar våra specialsortiment vilket ger dig som skogsägare bättre betalt. Och aattt vi har många lokala kunder gynnar ontakta våra hela bygden. Så passa på att göra en bra skogsaffär ur flera perspektiv – kko virkesköpare. www.sveaskog.se

2016

RANGER 570

RANGER 570 EPS

Håkan Andersson Örebro 019 -19 5 0 04

FÖR ARBETE OCH FRITID MED 30 ÅR I BRANSCHEN RANGER EV RANGER DIESEL HD RANGER XP 900 EPS – ELDRIVEN

Johan Jonny Carlsson Andersson Askersund N o ra , 0583 -134 4 41 Lindesberg 010 - 544 99 44

Erik Eriksson Stor fors, Filipstad, Hällefors 010 - 544 95 31

Fredrik Tomas Larsson Johansson Karlskoga Fagersta, 0586 - 649 01 Ludvika, Skinnskatteberg 010 - 544 96 18

Albogaleden 2 · Söderköping 0121-420 66 Öppet: Mån-fre 9-17 · Lör 10-14 WWW.POLARISSVERIGE.COM • FACEBOOK.COM/POLARISSWEDEN

CeZ[bb

DEH:?9,&

>A

,&

Bo\j^`Z

)(+Yc

AlWb_j[jia[h^[j\hd

Bo\jahW\j ()&&a] 8h[ZZ '((#',&Yc >`Z

((-Yc

FOPS Q\Wbb_d]eX`[Yjfhej[Yj_l[ijhkYjkh[S

?IE#]eZadZia[h^[jiX][ _d]h_fh_i[jfWbbWIY^\\[h

Iahka[XoCWia_dC`bXo När du behöver ett riktigt lyft! )*-+&1)2/))0)&,222))2 Se mer på: www.skrukeby.se


20

VÄRMLAND

Nummer 5 • Mars 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Skog

Jenny Olofsson från Trollhättan vann årets DM i skogskörning. Tillsammans med nordsvenska stoet Bergs Lilla My fick de endast 43 straffpoäng.

Harald Röttger från Deje körde tolvårige nordsvenske valacken Siljar och slutade på femte plats.

– Mitt största problem var tre stockar på stationen för uppburen last, säger Heléna Högberg Dahlbeck, som tillsammans med Gomnes Faksa gjorde tävlingsdebut.

Mycket nöjda är Anders Bärjed och Mynta, som får en välförtjänad hötapp efter mycket gott samarbete, som resulterade i en andraplats.

Från vänster: Stefan Axelsson, placering 4, Bertil Liljemark, placering 3, Anders Bärjed med vandringspriset, placering 2, Jenny Olofsson, vann med Bergs Lilla My och Harald Röttger, placering 5. Bild: CARITA FLOD

Värmländskt DM i skogskörning Årlig tradition i Styckåsskogen sedan 2002 ARVIKA (JB)

I snöglopp blandat med hästgnägg hölls den traditionella tävlingen där alla hästraser är välkomna. Sex ekipage kom till start, därav två med kvinnliga kuskar.

Den ena av dem, Jenny Olofsson från Trollhättan vann tävlingen med endast 43 minuspoäng, vilket är mycket ovanligt. Det var fem stationer att klara av med olika svårighetsgrad och för varje fel blev det minuspoäng. Veteranen Anders Bärjed

från Klässbol körde sitt tjugoförsta DM och det är tredje gången han har nioåriga Mynta mellan skaklarna. Hon är en korsning mellan ardenner och nordsvensk, en lugn och trygg häst, som är

mycket social. Ifjol vann de värmländska DM:et och ska tävla i SM i sommar. Var någonstans är ännu inte bestämt. Nu blev ekipaget tvåa med 84,75 straffpoäng och kommer också nästa år att tävla i SM, eftersom vinnaren Jenny Olofsson inte kan köra för Värmland, utan tävlar för sitt eget län. Bärjed är mycket nöjd över andraplatsen. – Jag hade nog inte förvän-

tat mig det, eftersom jag inte har kört så mycket i vinter. Men under alla år har jag lärt mig vissa knep och det behövs ju tur också, säger Anders. Nu ska Jenny få spö i SM, skojar han. På tredjeplats kom Bertil Liljemark från Brunskog. Han deltog med Mio, tolvårig nordsvensk valack, som ekipaget representerade Värmland med i SM i somras

i Kil. Det blev en åttonde plats av tjugo startande där. Nu i Styckåsskogen fick de 89,75 straffpoäng. Han har en tidigare inteckning i vandringspriset i DM och Anders Bärjed har två, så nu blir det intressant att se nästa år hur det går mellan hästkarlarna. Den andra kvinnliga kusken var Heléna Högberg Dahlbeck, som hastigt fick göra debut, då den ordinarie lämnat återbud. Med sig på DM hade hon sin egen kallblodstravare Gomnes Faksa, ett sjuårigt norskt sto. Heléna var nöjd trots uteslutning på lunnebänken. – Jag är otroligt stolt över min häst, säger hon, jag tror hon föddes till arbetskörning. Jenny och Heléna var de yngsta kuskarna och det verkar vara ont om yngre förmå-

gor. Heléna hoppas att fler får upp ögonen för skogskörning och framförallt för att de allra flesta hästar kan ha flera användningsområden. – Det här är en ”sport” där föryngringen är så gott som obefintlig tyvärr! Trots snöslask och Vasaloppsöndag kom många åskådare som ville kolla på hästar i arbete, värma sig vid den öppna elden med kaffe, korv

och kolbullar. Gun med sylt och saft fanns på plats, så den som ville kunde köpa med sig vitaminer hem. Kvinnorna bakom DM i

Värmland är Carita Flod och Karin Krogh. De startade 1988 och första tävlingen var förlagd till Sunne. Därefter har det pågått på olika ställen, men sedan 2002 har det visat sig att Styckåsskogen i Arvika är bästa platsen även för

åskådarna. Deltagarantalet har minskat markant under se senaste åren inom DM. När skogskörningen firade 20 år inom DM 2008, var antalet deltagare 15 ekipage. Arrangörer för DM är Brukshästföreningarna i Värmland och Jordbrukare ungdomens förbund (JUF). Text och bild: MAY DAHLBECK

Resultat 1

Jenny Olofsson, Trollhättan, med Bergs Lilla My

43 poäng

2

Anders Bärjed, Klässbol, med Mynta

84,75 poäng

3

Bertil Liljemark, Brunskog, med Mio

89,75 poäng

4

Stefan Axelsson, Deje, med Vilde

134,5 poäng

5

Harald Röttger, Deje, med Siljar

229,5 poäng

6

Heléna Högberg Dahlbeck, Koppom, med Gomnes Faksa

204,5u poäng

u efter poängsumman betyder uteslutning vid någon station.


Nummer 5 • Mars 2016

21

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

AKTUELLT

• Lantbruksskrot & industriskrot köpes • Alla metaller köpes • Ställer även ut lastväxlarflak och köper batterier

Gräver, lastar, fraktar, avverkar skog, kör grus och jord GRANHULTSGATAN 20 • MOTALA

Vårgrusning och saltning av vägar

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

Melby, Edsbruk 0493-401 52, 0120-410 04

www.tjust-edsmaskin.se www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

Hisun 500 UTV

NILFISK ALTO

Traktorregistrerad

• Nyförsäljning • Auktoriserad service

96 900 kr inkl moms

FÄRGBUTIK med Teknos-färger

SOFAB Sanering & färg AB

samt äkta Falu Rödfärg

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2016!

SOFAB Sanering & färg AB

Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning

Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

NYHET 2016!

Kodiak 700 4x4

Stallinredning!

Ny bränslesnålare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hög/lågväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende på modell.

Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 : ecialité Vår sp

fr. 66.320:- exkl. moms MÅN-FRE 8-18, LÖR 10-14 WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

Vi använder oss av Äkta Falu Rödfärg. Jobben utförs med skylift upp till 25 m.

Allt för mjölk- och köttproduktion. Enköping: 070-645 41 11 Öland: 070-760 45 42

Gotland: 070-531 06 60 Vänersborg: 073-316 69 25

H-I Stallinredning 0914-52 00 40 www.lrs.se

Ett familjeföretag med traditioner. Ring 0705-64 00 93 eller 0144-400 07. Välkommen!

DJURTRANSPORTBUR Maskinförsäljning Försäljning av begagnade maskiner. Köpes Vi köper och hämtar maskiner för demontering.

Beg. reservdelar Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även ett stort lager av nya delar.

Maskintransporter Transporter av maskiner av alla slag, även bodar, husmoduler och liknande. Transporter över hela landet. Mats 070 - 223 55 49

Underlättar ing! din djurhanter #%# &!

" "# $"

Finns ck som sä lkoch bu s leveran

Mått LxB 2,5 x 2,4 meter Levereras med stora BMfästet

Vi tillverkar även djurtransportvagnar och spannmålsvagnar, se hemsidan!

" #&! $&

Stockås torvströ Torvströ hög kvalitet, i säck om 300 l, vikt 30-33 kg. Vi har även en sorterad torv 0-2 mm som är bra för gris- och kostallar. TORV & MASKINENTREPRENAD AB

LANTBRUKSKONSULT AB Tel. 0454-502 79, 0708-85 02 79, www.lantbrukskonsult.se

RESERVDELAR TILL TRAKTORER – TRÖSKOR – PRESSAR 0430-222 70

0585-402 16 • 070-204 45 55

www.torvomaskin.se

Luftstol 12 / 24 volt • Svängbart underrede • Ställbart nack och armstöd • Säkerhetsbälte Pris: 4500:- +moms

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Besök hemsidan för att se vårt sortiment! www.ridshopen.com – För dig och din häst!

Vi utför grävarbeten!

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten.

Diplomerade för avloppsanläggningar

Telefon: 013-809 00 Telefax: 013-816 37 Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

0142-809 60, 070-659 67 63

Skrukeby Maskin

Hållbart och närproducerat Slitstarka lösningar för dig och dina djur

facebook.com/ydregrinden @ydregrinden Tel. 0381 - 502 50 | www.ydre-grinden.se Stallinredning • Stalltillbehör • Gödselhantering • Foderhantering • Byggnation • Ventilation


22

VÄRMLAND

Nummer 5 • Mars 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Lantbruk

Framtidsplanen för Torbjörn och Birte Andersson på väg till ladugården är att driva familjeföretaget vidare genom jordbruket och ett etablerat entreprenörskap för externa tjänster.

Bönder och ett par sedan unga år Lantbrukarparet Andersson kämpar entusiastiskt vidare ÅRJÄNG (JB)

Torbjörn och Birte Andersson möttes som unga och har hållit ihop sedan dess. Stenarsbyns gård är deras hem, arbetsplats och intresse i en enda kombination.

I entusiastisk anda, med positivt tänkande och hårt arbete driver paret Andersson sin familjeverksamhet vidare. De håller sig med en Simmentalbesättning. – Cirka 80-talet dikor och inköpta tjurkalvar bildar ett bestånd av cirka 250 djur. Vi får ofta hjälp i gårdsarbetet av våra söner, säger paret. Torbjörn och Birte talar om sina fyra söner med stolthet och tacksamhet. Sönerna har vuxit upp på Stenarsbyns gård, släktgården som funnits i flera generationer på Torbjörns sida. – Pojkarna har egna hem

nu, men jordbruk är fortfarande deras intresse. Henrik och Johan bor kvar här i Stenarsbyn, medan Pär och Erik bor på andra orter. På Stenarsbyns gård föder Torbjörn och Birte upp rasen

Simmental till avel och för nötköttsproduktion. – Under cirka tjugo år ingick jag även i Nordmarkens farmartjänst, informerar Torbjörn. På frågan, om Birte jobbat med något annat får Jordbrukarens reporter först ett stort leende. – Jag har jobbat med allt

mellan himmel och jord vid sidan av jordbruket, blir det ärliga svaret. Ursprungligen kommer Birte från grannkommunen Eda. Första mötet med Torbjörn ägde rum någonstans mellan Köla och Stenarsbyn och det ledde uppenbarligen till något mycket bestående. – Pappa var skogsman och mamma jobbade på posten, berättar Birte vidare. Det framkommer att hon är ingenjör i botten och har varit mycket föreningsaktiv. Hennes politiska engagemang fanns tidigt i CUF. En tid syntes hon som Kölas lokalordförande och ordförande i Arvikakretsen. – Föreningsaktiviteterna får numera ligga på hyllan. Gården kräver sitt och dessutom har både sjukdom och

skada periodvis drabbat familjen. På Stenarsbyns gård pågår arbete av flera slag, den här dagen ett nystartat projekt. – Vi gör om i barnens rum, meddelas det glatt. Under natten har det dessutom kommit nya kalvar och Torbjörn och Birte gör extravändor till ladugården. Hela gården byggdes upp runt 1944 av Torbjörns pappa som var snickare till yrket. – Efter Lillerudsgymnasiet jobbade vi här tillsammans, återger Torbjörn. Han var den av syskonen som ensam tog över hela verksamheten. Föräldrarna hette Erik och Edit Andersson och är numera bortgångna. – Redan som ung var det

bonde jag skulle bli, minns Torbjörn. Birte har bott på Stenarsbyns gård sedan början av 1980-talet. – Hon passade genast in i miljön, bekräftar Torbjörn. Det visade sig ganska snart att hon hade särskilt handlag med djur. – Mormor drev jordbruk i Edsvalla, nämner hon. Därför

ringar av verksamheten. Barnens synpunkter på driften har alltid efterfrågats. Framtidsplanen är att driva familjeföretaget vidare genom jordbruket och ett etablerat entreprenörskap för externa tjänster. – Vi bör satsa på fler ben att stå på och samverkan med andra entreprenörer.

Birtes välkomnande verk möter vid gården.

kände jag till bondelivet. Idag driver mina föräldrar jordbruk där på orten. Framför allt två händelser har påverkat driften på Stenarsbyns gård genom åren. 1974 förstördes ladugårdsbyggnaden av en brand men byggdes snart upp igen. Torbjörn var tonåring när åskan slog ner. Han minns tydligt den hemska dagen. – Djuren klarade sig men jordbruket fick drivas provisoriskt en tid framöver. 1991 beslutade Torbjörn att avveckla mjölkproduktionen.

– Vi fick det lättvindigt, kommenterar Birte som då hade deltagit i jordbruksdriften ganska exakt fem år. Ett tag var djurbesättningen rejält minskad. Allt återgick emellertid till det normala, som innebar allt fler djur och stora arbetsinsatser. – Bönder är ett stönigt släkte, skrattar Birte och tittar på sin man. Påståendet gäller tveklöst för kvinnliga bönder också! – Vi har gjort kontinuerliga investeringar i samband med utökningar och effektivise-

Ledighet är inget intressant ord för familjen Andersson. – Jag gjorde ett litet uppehåll i jordbruksarbetet när Birte var allvarligt sjuk efter en operation, säger Torbjörn. I perioder har sönerna fått prova på att ta över jordbruksansvaret. Torbjörn i sin tur blev ordentligt dålig av blodförgiftning efter en skada. – Tänk ändå om de styrande i vårt land kunde se värdet av inhemsk köttproduktion, spånar Birte avslutningsvis och Torbjörn önskar naturligtvis detsamma. Båda beskriver trots allt framtidsutsikterna som goda. Vara värmländskt stönig betyder ungefär att envist gå mot målet.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON


Nummer 5 • Mars 2016

23

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

AKTUELLT

Priset på skogsmark kraftigt upp All time high i södra Sverige och den negativa trenden bruten i norra Norrland All time high i södra Sverige och bruten negativ pristrend i norra Norrlands inland. När LRF Konsult, summerar 2015 visar statistiken att priset på skogsmark stigit kraftigt i södra och mellersta Sverige och att den negativa pristrenden brutits i norra Norrlands inland.

Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige steg år 2015 till 389 kronor per skogskubikmeter, enligt vår statistik. Det är en ökning av riksgenomsnittet med 4,8 procent jämfört med 2014. Det låga ränteläget, ett lägre utbud jämfört med tidigare år samt ett ökat intresse för investering i skog är faktorer som påverkat utfallet. I södra Sverige fortsatte priset för skogsmark att stiga 2015 till en genomsnittlig nivå om 567 kronor per skogskubikmeter. Det är en ökning med 5,5 procent jämfört med 2014 och det högsta priset som uppmätts i södra Sverige sedan vi startade våra mätningar 1995. I mellersta Sverige har priset på skogsmark stigit med 6,8 procent till 405 kronor per kubikmeter. – I norra Sverige är prisni-

vån jämförbar med 2014, 250 kronor per skogskubikmeter vilket är en mindre uppgång med 0,8 procent för helåret 2015. Vid halvårskiftet 2015 var dock prisnivån minus två procent jämfört med 2014 års nivå. Det innebär att prisuppgången har varit extra tydlig det andra halvåret 2015. Framförallt är det norra Norrlands inland som revanscherat och står för den största uppgången i norra Sverige. Den tidigare nedgången i norra Norrlands inland har sedan toppnoteringen 2010 blivit så pass stor att marknaden upplevt ett köpläge, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult och tillägger att det känns fullt naturligt. Prisskillnaden mellan norra och södra Sverige är stor och har under 2015 fortsatt att öka. För tre miljoner kronor fick man i norra Sverige 128 hektar skog med en virkesvolym om 12 000 skogskubik medan man för tre miljoner kronor i södra Sverige fick 35 hektar med en virkes-

volym om 5 300 skogskubik. En förklaring till den ökade prisskillnaden är att även skillnaden för vad skogsägaren fått i intäkter för skogsråvaran ökat i landet sedan några år. Den som avverkat skog de senaste åren i södra Sverige har helt enkelt fått mer pengar för sitt timmer jämfört med den som sålt sitt timmer i norra Sverige. – Andelen tillköp, där redan befintliga skogsägare köper mer skogsmark och därmed utökar sin areal, utgör 65 procent av de affärer LRF konsult förmedlat 2015. Det är en ökning jämfört med 2014. Den redan etablerade skogsägaren som ofta är lågt belånad och som får en mer rationell brukningsenhet vid tillköp, kan ofta betala lite mer med bibehållen lönsamhet. Det gör att det blir svårare för förstagångsköpare att komma in på marknaden, säger Markus Helin. Det är fortfarande flest män som köper skog. Under 2015 köpte männen 71 procent av de fastigheter vi förmedlade. Så har det sett ut under lång tid och trots att männen länge dominerat som köpare är det så mycket som 44 procent av alla skogsfastigheter som säljs av kvinnor. Det låga ränteläget bidrar i högsta grad till den stabilitet och prisökning vi upplevt. Av Riksbankens räntebana att döma förväntas den viktiga

styrräntan (reporäntan) vara fortsatt låg under hela 2016. Detta borgar för fortsatt stabilitet. Av Skogsbarometern 2015, som presenteras av Swedbank och LRF Konsult, framgår att fler skogsägare än tidigare (62 procent) anser en investering i skogsmark som lönsam. Andelen skogsägare som tror på fortsatt stigande fastighetspriser har också ökat. Det låga ränteläget medför lägre avkastning på räntebärande placeringar och i kombination med en hitintills volatil börs finns det anledning att tro på ett fortsatt ökat intresse för investering i skogsmark. Då tillväxten i skogen är densamma, oavsett ränteläge framstår investering i skogsmark idag som en at-

traktiv placering för den som har kunskap, alternativt tar hjälp av rådgivare. Det finns dock farhågor att

se upp med. Det är för närvarande en kraftig prispress på flertalet råvaror som till exempel olja och basmetaller. Troligt är att det skakiga värdsmarknadsläget påverkar den för Sverige viktiga exporten av skogsråvara vilket kan leda till lägre intäkter för skogsägaren och påverka priset på skogsmark. – Sammantaget blir vår bedömning att marknaden för skogsmark fortsatt kommer vara stabil under 2016 men att världsmarknadsläget och priset för skogsråvara blir viktigt att följa, avslutar Markus Helin.

Vill du producera din egen el? Solceller gör det enkelt! Auktoriserad Grundfos Servicepartner Perfecta & VM-pumpar service Reservdelar, inst-material o nya pumpar i lager Besöksadress: Lagervägen 2, 592 41 Vadstena Tel 0143-127 22, fax 0143-127 32, mobil 070-248 50 38, 070-264 74 34

ARNE ANDERSSONS MÅLERI Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

+

.$#'%%!& )"$$

"#& %## $& "#

Levererar färdig betong

Från missväxt till tillväxt!

Vi utför även: Epoxi beläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Lagerförsäljning av färg

+ -

Kontakta oss för KOSTNADSFRI offert på din solkraftsanläggning!

!

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade

Sörskatevägen 24 · Hällestad 070-980 45 99 • www.atlassol.se

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

certifierad av

VIMMERBY · Tel 0492-152 55

070-696 19 44

TÄCKDIKNING med plog eller kedja

Grävkonsult AB Erik Ryden · Tel 070-533 68 30 · Vikingstad

-

Den långa livslängden på solceller gör det till en god investering för framtiden. De senaste årens prisras gör det nu ännu mer fördelaktigt.

VI KOPER DITT SKROT!

Vi målar följande fasader:

+

Södra Sverige var betydligt mer stormdrabbat än övriga landet med stormarna Egon, Gorm och Helga som tillsammans fällde mellan fem och sex miljoner skogskubikmeter.

Torv och strömedel – ring för lägsta dagspris! Besök år v gärnautik! webb

FRI LEVERANS – UTAN KÖPGRÄNS!

Tel 0121-512 31 • Bengt 070-815 12 31 • Micke 070-428 43 28 • www.angen.se

,

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

*

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler ("&

(")"

Örebro 019-27 80 00, Laxå 0584-122 22, Karlstad 054-85 01 71, Åmål 0532-100 15

www.marinfritid.com

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se


NUMMER 5 Mars 2016 Årgång 90

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Blanketten för övertagande av jordbruksföretag är klar Jordbruksverkets blankett som ska användas om man ska ta över ett jordbruksföretag eller en del av ett företag är nu klar.

Jordbruksverket har lagt till information om vad som gäller om man tar över ett åtagande som överlåtaren sökte 2015 och ännu inte har fått beslut om. Verket har även lagt in en kryssruta där man kryssar i om man ska ta över stödet till unga jordbrukare. Till blanketten finns en anvisning som man bör läsa så att man fyller i blanketten rätt. Jordbruksverket har också publicerat information om vad som gäller när man tar över ett företag eller delar av ett företag. En lantbrukare som i år tar över ett åtagande som överlåtaren sökte 2015 och ännu inte har fått beslut om, bör vara medveten om att han eller hon tar över enligt de uppgifter som överlåtaren redovisade i sin ansökan 2015.

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT!

Södra söker entreprenörer

…och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se Företaget är miljödeklarerat och kvalitetscertifierat.

www.mb-isolering.se

VÄGSLADD 12.000:+moms t Fri frak il m 5 2 m ino

gruvdalens däck & allservice

AVVERKNING

0761-30 92 82

Södras verksamhet växer och vi har ett ökande behov av avsättning till våra industrier. Därför söker vi avverkningsentreprenörer till vårt verksamhetsområde i Linköping.

LELY CENTER VALDEMARSVIK

Behovet rör sig om en årsvolym på cirka 100 000 m3 maskinell slutavverkning och cirka 20 000 m3 maskinell gallring för uppstart sommaren 2016. Anbudsunderlag beställs av Lars Andersson via e-post: lars.andersson@sodra.com och skickas in till nedan adress senast den 8 april. Märk med ”Anbud Linköpings vo”

Kontakta oss för mer information Lely Center Valdemarsvik Tel 0493-120 60 valdemarsvik@val.lelycenter.com

www.lely.com

KONTAKTPERSONER

Andreas Johansson, områdeschef Telefon 010-471 63 30 Lars Andersson, produktionsledare Telefon 010-471 63 31 Välkommen med ditt anbudsunderlag!

Södra Skog Region Öst Box 509 383 25 Mönsterås

LELY – världsledande inom innovativa system för automatisk mjölkning och robotutfodring.

Rödfärgning Målningsarbeten med full garanti. Vi utför även fönsterrenovering samt mögelsanering av husfasader. 67 år i branschen! Vi målar med Falu rödfärg.

www.sodra.com

SKÖLDS MÅLERI AB Ulf Sköld 070-554 95 92 · Frank Sköld 070-556 20 98 www.skoldsmaleri.se

ä ll Best år på v hop s webbri.se he

Snör Sn nörassk nörassk kydd Har H du vint vin vinterterbesiktat besik be esiktat ditt ditt ttak? ak? ak k? k?

Infästningar tningar Infäs till alla erial rial ttakmat akmater

at snöleverer Vi har lev erat rrasskydd asskydd på marknaden sedan 1977.

Städa ur garaget – röj påbivdrinagdärevänlk!omna! Alla

Ring & boka tid, allt säljbart hämtar vi – kostnadsfritt förstås! ÖPPET Mån-fre 10-18 Lör 10-14 Motala Linköping Norrköping

Linköping: Industrigatan 38 • 013-37 67 77 Motala: Södra Allén 23-25 • Ängdalen • 0141-504 88 Norrköping: Finspångsvägen 63 • 011-10 10 80 Skänk eller handla så gör du något för behövande!

trygga val val Heri är ditt trygga när det gäller din taksäkerhet! tak äkerhet!

Sov gott i vinter, gör din beställning redan idag! www.heri.se eller ring 0920-151 20

FRAKTFRITT på

all ordrar öa veerr

3000:0920-151 20 · Banvägen 9, Luleå · www.heri.se

Sedan 1992 har vi finansierat hjälpverksamhet i bl a Lettland och Rumänien Möbler • Heminredning • Porslin • Böcker & media Sport & fritid • Kläder, skor & accessoarer Elektronik • Husgeråd och mycket mera

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

• Kutterspån • Lantbruksspecial • Spån-/Halmpellets • Impregnerade stängselstolpar

Nu utökar vi med produktion i södra Sverige!

Vi har återförsäljare i Östergötland, Örebro, Värmland, södra Sörmland och Norra småland. Ring för närmare info

0705-87 98 79 • info@yesbox.se www.yesbox.se

Profile for Jordbrukaren

Jordbrukaren nr 5, 2016  

Jordbrukaren nr 5, 2016