__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 4 • Årgång 95 Mars-april 2021

När pandemin väl har lagt sig, ser företagen inom svensk livsmedelsproduktion produktutveckling som det mest angelägna, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen. Bild: DAVID THUNANDER

Lokalproducerat fortsätter som stark mattrend LANTBRUK. När Livsmedelsföretagen ber medlemsföretagen ranka vilka konsumenttrender som har störst påverkan på produktionen placerar sig svenskt/lokalproducerat på första plats för femte året i rad. Hela 67 procent av medlemsföretagen pekar på pandemin som en viktig förklaring till det starka suget på svenskproducerat. – En inte alltför vågad prognos är att det svenska ursprunget befäster sin position i trendtoppen ytterligare några år framåt, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen. SIDAN 4

Ska odla egen sallad i butiken AKTUELLT. Nu tar Ica Maxi i Linköping begreppet lokalproducerat till en helt ny nivå, genom att installera Swegreens butiksodling för bladgrönsaker mitt i butikens entré. Anläggningen blir Sveriges största butiksodling. Den nya butiksodlingen ska börja leverera bladgrönt i maj.

”Vi jobbar efter arbetshypotesen att det ska vara ett fysiskt upplevelsecenter där man ska kunna ta del av matens hela resa från jord till bord. Inte bara primärproduktionen utan även industrin och logistiken runt”, säger Peter Borring som är konsult för projektet.

Besöksmål med matfokus Östergötland kan få nytt upplevelsecenter i Väderstad LANTBRUK. Om några år kan Östergötland få ett nytt, stort besöksmål med fokus på mat. Just nu pågår arbetet med att skapa ett “Upplevelsecenter för mat” vid Väderstad som kan bli blott det andra av sitt slagg i världen,, berätberät

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

– Vi tänker att det här ska bli ett besöksmål som ska addera besöksvärde och upplevelsevärde till hela Östgötaregionen, säger Peter Borring som är konsult för projektet. SIDAN 8

Stor potential för svensk livsmedelsexport Branschorganisationen Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50 000 personer, omsätter 195 miljarder kr/år och tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren. Inte illa, men när det gäller svensk livsmedelsexport finns fortfarande en hel del att förbättra. Vår livsmedelsexport skulle kunna öka betydligt om ett antal hinder åtgärdades, visar organisationens nya rapport. I fem punkter listar de vad som behöver göras. SIDAN 10

SIDAN 6

Du som är prenumerant

tar Peter Borring som är konsult för projektet. Än så länge är projektet bara i sin linda och går under det oglamorösa arbetsnamnet “Upplevelsecenter för mat”. Men intressenterna är många och engagemanget är stort.

VECKANS BORRING

LANTBRUK

LANTBRUK

Tullen, tiggarna och terrorn

Viktigt stoppa livsmedelsförlusterna i alla led

LRF gör bra resultat trots pandemi

SIDAN 2

SISTA SIDAN

SIDAN 11


2

Nummer 4 • Mars-april 2021

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Tullen, tiggarna och terrorn Man kan ju fundera vad dessa har för gemensamt. Jo att Sverige särskiljer sig från övriga grannländer i synnerhet och Europa i allmänhet i sina regler och tillämpningar av dessa områden.

Tullen har i Sverige varit underfinansierad, inte haft befogenheter att stoppa utgående trafik vid annat än kraftig misstanke om stöldgods eller annan grov brottslighet och varit mest fokuserad på inkommande trafik och gods. Därför kan stöldgods motsvarande bortåt två miljarder kronor lämna Sverige varje år enligt försäkringsbolagen och polisen. Det är vida känt att det i princip uteslutande går över östersjön till våra baltiska grannländer och kanske vidare österut senare. Alla som är inne i frågorna vet, men i samhället i stort pratar vi inte så mycket om det, för ingen vill ju bli beskylld för att bidra till stigmatisering eller att peka ut grupper, i detta fall bal-

tiska medborgare som uppehåller sig i Sverige… Tiggarna är ett annat intressant fenomen. Några vill förbjuda tiggeri, då slipper man ju bli så där besvärad när man ska gå in i livsmedelsbutiken för man inte vet vart man ska titta när de sitter där med sin mugg… Andra tycker att det vore förskräckligt att förbjuda tiggeri för man kan ju inte förbjuda fattigdom. Det är ju sant, men vi både kan och har faktiskt förbjudit människor att bosätta sig på privat mark annat än en natts tältning. Vi har lagar och tillsynssystem som har till uppgift att tillse att människors hälsa inte äventyras i sanitära olägenheter. Vi har lagar och regler som gäller för hur länge man faktiskt får uppehålla sig i landet

Rumänien och Bulgarien har fått enorma summor från EU både inför sitt medlemskap men också nu som medlemmar. Ställ krav på dem att ta ansvar för sina medborgare innan de får en endaste euro”.

även som EU medborgare. Men av någon märklig anledning så ska vi undanta en del av människorna från dessa lagars efterlevnad. Man botar inte tiggeriet genom att förbjuda det, men genom att ställa betydligt hårdare krav på de länder som dessa arma människor hör hemma i att de ska skapa inkluderande villkor och ta hand om sina medborgare. Då kunde vi göra skillnad på riktigt för dessa och inte bejaka och faktiskt sanktionera parallella samhällen. Det som sossarna i sitt folkhem alltid föraktat och med kraft bekämpat. Inte längre nu när man tillhör den goda och naiva sidan i den humanitära stormakten. Då kan vi ha olika måttstockar på regelefterlevnad för de som är skattskrivna här och de som inte är det… Jag blir faktiskt ledsen på riktigt över flatheten i systemet. Rumänien och Bulgarien har fått enorma summor från EU både inför sitt medlemskap

men också nu som medlemmar. Ställ krav på dem att ta ansvar för sina medborgare innan de får en endaste euro. Den beska sanningen, tyvärr, kanske är att det bara är i Sverige som det bristande ansvaret från dessa länder syns. I stora delar av övriga Europa har man ju inga tiggare på gatorna så då syns ju inte problemet…. När det gäller terrorn är vi ju på samma tema som ovan och migrationspolitiken. Vi har en mildare syn på terrorhandlingar, mildare straffskalor och bedömning, än våra grannländer. Jag har funderat mycket på varför det kunnat bli så stora skillnader i perspektiv mellan länder med till synes relativt lika kultur och sedvänjor. Jag återkommer hela tiden och ofrånkomligen till att de andra länderna runt oss haft flera och mera krig de senaste 100 åren. Må så gott i den humanitära stormakten önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

samhällsdebattör och opinionsbildare

LRF kräver politisk aktivitet i kommunerna Varför är våra kommunpolitiker så tysta när det gäller lantbruksfrågorna och matproduktionen? Den gröna näringen är avgörande för samhällets utveckling. Så vi undrar när kommunerna skriver under livsmedelsstrategin och gör egna handlingsplaner.

DEBATT Det är något som inte stämmer. Riksdagen beslutade 2017 om en livsmedelsstrategi för Sverige som våra regionala politiker i regionfullmäktige samma år ställde sig bakom i ett beslut. Livsmedelsberedskapen var alldeles för låg. Varannan tallrik mat importerades och OM krisen kom skulle vi kunna drabbas av matbrist.

Krisen kom med Coronapandemin. Det blev brist på livsmedel och andra varor, under några veckor. Hushållen hamstrade toapapper och mat. Hyllor i butiken gapade tomma. Situationen var tydlig och kunde ha blivit än värre. Regeringen klassade Sveriges bönder som samhällsviktiga. Nu är det dags att länets kommunpolitiker, av alla färger, gör detsamma. Antar livsmedelsstrategin och börjar agera. Livsmedelsstrategin är tydlig. Matproduktionen ska öka, till och med fördubblas. Jordbruksmarken är viktig. Den ska användas för livsmedelsproduktion. Detta ställde sig riksdagen bakom när de 2017 skrev under livsmedelsstrategin. Ännu har inte våra kommunala politiker arbetat in livsmedelsstrategin i sina

övergripande planer. De har heller inte skrivit under att livsmedelsstrategin ska genomföras. Glappet mellan riksdagens uttalade vilja och den praktiska verkligheten ute i kommunerna är avgrundsdjupt. Det kan inte vara ok att planera parkeringsplatser, logistikföretag, industrier eller nya bostadsområden på landets bästa och mest högavkastande mark. När vi ska fördubbla produktionen frågar vi oss var det i så fall ska ske. Den mark som en gång planerats bort för tillfälliga ”samhällsintressen” går aldrig att odla upp igen. Livsmedelsstrategin ska

bidra till hållbar utveckling med ökad tillväxt och sysselsättning i hela landet. Sårbarheten i livsmedelkedjan ska minska samtidigt som försörj-

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

ningsberedskapen ska öka. Med nytänkande, innovation och utveckling kan vi få till livskraftiga livsmedelsföretag i Östergötland. Produktionsökningen ska

följa konsumenternas efterfrågan, ska vara hållbar och klara de miljömål som samhället satt upp. Vi kan redan servera de bästa offentliga måltider av svenska och lokala råvaror. Men om vi ska kunna skapa hållbar tillväxt, jobb och värden för hela samhället krävs att kommunerna ställer sig bakom och gör praktik av livsmedelsstrategin. Bönderna och den gröna näringen i Östergötland är redo för denna omställning, frågan är om kommunledningarna ser sina lantbruksföretag och är villiga att ge dem förutsättningar att verka. Livsmedelssektorn i Östergötland

Jeanette Blackert är ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund i Östergötland. Bild: ÅKE KARLSSON

kan bli ett ekonomiskt draglok med produktion av både volym- och nischprodukter med flera spetsföretag inom förädling.

Jeanette Blackert

Ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund i Östergötland

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 4 • Mars-april 2021

3

Rapporten visar ett stort driv hos företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter att agera för att öka hållbarheten i livsmedelssystemet. Bild: JORDBRUKSVERKET

Jordbruksverket vill se mer hållbara livsmedelssystem Många vill äta hållbart producerad mat. För att kunna göra det måste livsmedelssystemen vara hållbara. I en ny rapport redovisar Jordbruksverket en kartläggning av de initiativ som pågår på området och förslag på åtgärder.

I rapporten föreslår Jordbruksverket bland annat att myndigheter ska få ökade resurser för att kunna ta fram och sprida information till företag och konsumenter om vilka livsmedel som kan räknas som hållbara. Ett annat förslag är att förbättra statistiken över livsmed-

el som köps in till vård, skola och omsorg, för att kunna följa upp hur hållbar konsumtionen är i den offentliga sektorn. Andra förslag i rapporten handlar om: • ökad innovationstakt, • tydligare myndighetsansvar, • utveckling av tydliga mål, • ytterligare datainsamling och analyser. Kartläggningen i rapporten visar att det finns ett stort driv hos företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter att agera för att öka hållbarheten i livsmedelssystemet. - Vi beskriver drygt 100 olika initiativ och många av des-

sa har stor bredd i vilka hållbarhetsaspekter som inkluderas. Alla delar av livsmedelssystemet involveras i stor utsträckning i det som pågår. Från primärproduktion, via förädling, distribution och tillagning till konsumtion. Det är positivt att en stor del av initiativen också rör återvinning och hantering av restprodukter, säger Sofia Blom på Jordbruksverket som hållit ihop arbetet med rapporten. Det är viktigt att de satsningar som pågår hålls igång, följs upp och vidareutvecklas. Här kan regering och myndigheter ta en tydligare roll för att stötta initiativ, samordna och kommunicera kring arbetet.

      Dags för djupborrad vattenbrunn? Eller härlig bergvärme? FBB är regionens mest anlitade borrentreprenör och hjälper hushåll i både Östergötland och Sörmland. Branschens bästa trygghet får du på köpet. Ring 0122-10064 och berätta om ditt behov.

Välkommen till FBB! VATTENBRUNNAR

VATTENRENING

Djupborrad brunn med pumpmontage

För (ännu) friskare vatten

BERGVÄRME

PUMPSERVICE

För villan och fritidshuset

Servar och byter pumpar

www.fbb.se www.fbb.se

Totalentreprenad i egen regi s ta o s k a t r n Ko a me t e v å ! tf för at E S-serien IB om N

Vadstena villavärme installerar och borrar i hela Östergötland, allt från den mindre villan till större industrifastigheter. Vi erbjuder service och serviceavtal, med jour dygnet runt för maximal trygghet. Vi sköter alla delar i ledet i egen regi utan dyra mellanhänder. Det innebär att vi kan kvalitetssäkra hela kedjan och du som kund behöver endast ha kontakt med oss direkt.

Totalentreprenad även för vattenborrning Vadstena villavärme genomför hela processen från brunnsborrning, dimensionering, installation av pump och vattenreningsutrustning. Självklart tas vattenprover för att säkerställa en god vattenkvalite.

En av Sveriges största återförsäljare av

Linköping 013-17 80 80 Motala 0141-508 30 Norrköping 011-16 35 34 Vadstena 0143-249 20 Åtvidaberg 0120-154 00 www.vadstenavillavarme.se info@vadstenavillavarme.se


4

LANTBRUK

Nummer 4 • Mars-april 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

När pandemin väl har lagt sig, ser företagen inom svensk livsmedelsproduktion produktutveckling som det mest angelägna, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen. Bild: DAVID THUNANDER

Lokalproducerat fortfarande den starkaste mattrenden Premium och hälsosamt andra konsumenttrender under pandemiåret SVERIGE (JB)

När Livsmedelsföretagen ber medlemsföretagen ranka vilka konsumenttrender som har störst påverkan på produktionen placerar sig svenskt/lokalproducerat på första plats för femte året i rad. Hela 67 procent av medlemsföretagen pekar på pandemin som en viktig förklaring till det starka suget på svenskproducerat.

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige som verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Livsmedelsföretagen har

cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50

000 personer, omsätter 195 miljarder kronor per år och tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren. När Livsmedelsföretagen har undersökt hur medlemsföretagen drabbats av pandemin och hur förväntningarna ser ut inför 2021 så ser det väldigt olika ut inom branschen. Vissa företag har haft väldigt stor efterfrågan medan andra haft minimal efterfrågan. Företag har drabbats av logistiktrassel, brist på förpackningsmaterial, stora sjukdomsbortfall och kompetensbrist i coronapandemins spår. Generellt sett har små, lokala livsmedelsproducenter haft det tuffare än större tillverkare med rikstäckning. − Det är de mindre, lokalt beroende företagen som har tagit den hårdaste smällen, mycket på grund av att deras leveranser till HoReCakunder (Hotell, Restaurang och Catering) mer eller

intresse för en hälsosam livsstil med fokus på träning och kosthållning. Livsmedelsföretagen kan också slå fast att EMV, dagligvaruhandelns egna lågprisalternativ, växer sig allt starkare. Något som hälften av producenterna ser som ett hot.

mindre har utraderats. Större företag med försäljning till dagligvaruhandeln har kunnat parera för export- och HoReCa-tapp. Men oavsett storlek så är företagen väldigt försiktiga i sina prognoser för 2021, och i ljuset av en haltande vaccinationstakt och muterande virusstammar är det en högst rationell inställning, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen. En märklig motsägelse är

att det är just det svenska och lokalproducerade som är den starkaste konsumenttrenden, och har varit så de fem senaste åren. – Med fem förstaplatser i rad kan vi slå fast att det svenska ursprunget inte är en lättflyktig trend. Snarare pekar mycket i dagens samhällsutveckling på en större medvetenhet bland konsumenter om värdet av svensk/lokalproducerat. Det svenska

De svenska konsumenterna vill helst ha mat som är svenskproducerad, premium och hälsosam, enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev.

känns tryggt, säkert och bekant, och det är viktiga faktorer, inte minst i dessa tider. En inte alltför vågad prognos är att det svenska ursprunget befäster sin position i trendtoppen ytterligare några år framåt, säger Carl Eckerdal. På plats två i trendtoppen under pandemiåret 2020

hamnar premiumprodukter. Det finns mycket som talar för att många konsumenter kompenserar inställda restaurangbesök med fler premiumprodukter i kundvagnen. Tredjeplatsen intas av hälsoprodukter, och företagen arbetar hårt med att tillgodose konsumenternas växande

– Våra medlemmar ser på EMV med högst blandade känslor. Ett viktigt skäl är att EMV ofta är mer eller mindre uppenbara kopior av leverantörernas produkter, där producenten ensam står för hela produktutvecklingen. Ett annat skäl är förstås att ju mer hyllplats EMV tar upp, desto mindre yta finns det kvar för andra varumärken. Och idag utgörs ungefär en tredjedel av dagligvarukedjornas försäljning av EMV, konstaterar Carl Eckerdal.

Text: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 4 • Mars-april 2021

5

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

VÄGSLADD t Fri frak il 5m inom 2

12.500:-

Från missväxt till tillväxt!

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

+moms

gruvdalens däck & allservice 0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se

KINGQUAD LT-A500XPZ 2021 Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

070-696 19 44

Svensk mikronäring – från Piteå till Adelaide RAPSMÄSTAREN 2020

”Lille dosering med en høj – NoroTec  optagelighed  sikrer sundhed til planten og  er en god forsikring”.

• Vi gratulerar ERFA Halland till segern!    • Vinnaren använde 10 liter NoroTec Raps.    • Fröskörden blev hela 7 174 kg/ha!    • 70 % av lagen använde NoroTec.

112.375:inkl moms

Följ öljoss

 

Mads Henningsen Produktspecialist

Djurvagnar • Spannmålsvagnar Balvagnar • Dumpersvagnar

NoroTec™ mikronäringsprodukter: • Bästa behandlingseffekt och odlingsekonomi. • Överlägsen upptagning i växten. •Enkel användning och lagring. • Mycket goda blandningsegenskaper.

Tillverkar NoroTec-produkterna. Gör dessutom växtanalyser, jordanalyser och markkartering.

Beställ produkterna av din växtskyddsleverantör.

LANTBRUKSKONSULT AB

/PSP5FD"# 4ÚEFSHBUBO 4LVSVQ5FMFGPO ,POUBLUNBJM!OPSPUFDTF]XXXOPSPUFDTF CPTTF!OPSPUFDTF5FM]GSFESJL!OPSPUFDTF5FM

Tel. 0454-502 79, 0708-85 02 79, www.lantbrukskonsult.se

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats i Jordbrukaren på telefon 0141-560 03.  

   

                

       

         

Optimera och säkra dina EU-stöd Gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga brukare, nötkreatursstöd, kompensationsstöd och miljöersättningar – stöden är många och söks av de flesta lantbrukare varje år.

  ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (*(( ( ((*(%+%(( +%( +%($"( +$(%(( ( ( ( $ (( %%(%(**+$(

+%($"+$(%( ( $ (%%(%**+$( *(( (*%+%(+%(

Med 200 erfarna och utbildade EU-specialister hjälper vi dig genom regelsnåren och att optimera din SAM-ansökan. Med vår kunskap och hjälpmedel kommer vi tillsammans fram till hur du bäst utnyttjar EU-ersättningarna.

( $(( ( ( ( ( (*( (( $( ( (%($"+$( $"(+$( $"+$($( ( *( $(+%($"+$(+($"%%(*+&(#*( ( ( + ( +($("%(%(( *+&( (#*( ( ( ( ( ( ( ( ( (& ( ( ( (*(#($(( % %(( ( *(&& ( *&& $(( $( ( (&( *(#$(% %( *&& *&& $( ( ( $( "*+$( "*+$( ( +(+% ( ( (

( +((+%( ( ( (   ( ( (

            

Kontakta oss på Ludvig & Co (fd LRF Konsult) så berättar vi mer, 0771 27 27 27 eller ludvig.se ( (

 ( (

( (

(

(

( (

(

(

, ,+*)('+&%+$(#"%+$(•(*(( +*)('+&%+$(#"%+$ (•(*( (

ludvig.se


6

JORDBRUK

Nummer 4 • Mars-april 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

”Vi måste bli självförsörjande på el” Sol-, vind-, vatten och kärnkraft behövs SKÄNNINGE (JB)

Just nu debatteras tillgången på el och uppenbart är att samhället får räkna med att elbrist kan uppstå. El är en färskvara och ska användas samtidigt som den produceras. Lokalt uppstår elbrist när inte ledningarna klarar av att transportera ström från en plats till en annan. Tydligast är det när man ser på förhållandet norr till söder. Norra Sverige kan ha överskott samtidigt som södra och mellersta Sverige har underskott.

Med anledningen av en debatt den 8 februari mellan Joar Forsell (L) (energiföretagen) och Lorenz Tovatt (MP) samt en intervju med kärnkraftsexperten Carl Berglöf publicerade de en sammanfattning med utgångspunkt i fakta. I inslaget nämns att elbehovet kommer att öka från 140 TWh till 200TWh inom 20 år. Då har inte LKAB:s behov av 55 TWh timmar räknats in. Slutsaten är att utan kärnkraft går det inte att klara Sveriges elförsörjning. De gör även i artikeln en redogörelse för de högt ställda krav på säkerhet som finns i de svenska rektorerna i ett svar på Lorenz Tovatts (MP) åsikt att kärnkraften är ett säkerhetshot. Under denna vinter har allmänheten nåtts av information om att brist på el kan uppstå. Holmens bruk minskade sin produktion och även andra industrier oroas över energibrist. Massmedia raljerade med rubriker om ”dammsug inte” och hur många av civilsamhället tog el-

bristens konsekvenser på allvar? Men det finns all anledning att tänka efter, elbrist kan samhällsekonomiskt orsaka större problem än man vill tänka sig. I debatten (se ovan) framhålls att det är stängda kärnkraftsreaktorer (Oskarshamn 2015, 2017) och Ringhals (2019, 2020/2021) som vi nu börjar se konsekvenserna av. Kärnkraftens avvecklande har även orsakat att överföringskapaciteten från norr (flaskhalsen) har minskat med tio procent. Många förknippar elbrist med kyla, men Hans Blackert på gården Blackerts lantbruk påpekar att elbrist kan uppstå även när det är varmt. Blackerts lantbruk föder upp 12 000 grisar och odlar 530 hektar. Deras målsättning är minsta möjliga miljöpåverkan och högsta möjliga djuromsorg. Årsförbrukningen av el är 600 kwh. – Det var 30 grader varmt och plötsligt stängdes elen av. Vi var jätterädda. För vår produktion är det förödande med elbrist och konsekvenserna kan vara oöverskådliga, Visserligen har vi reservkraftverk men den dagen när elen plötsligt stängdes av blev allt bara kaos, suckar han. Utan elkraft fungerar ju ingenting och han förstår inte hur man har tänkt sig elförsörjningen för Syd- och Mellansverige i framtiden. – Borde inte Sverige vara självförsörjande på el och hur kan man stänga kärnkraftsreaktorer när planering för framtiden är osäker, betonar han. I en artikel (Timbro) ”Vinden har vänt för svensk kärnkraft” argumenterar Daniel Westlén (doktor i reaktorfysik KTH) hur behållen och mo-

Jeanette och Hans Blackert kommer sent att glömma den varma sommardagen då Svenskt kraftnät stängde av strömmen på grund av elbrist.

derniserad kärnkraft kan stabilisera energibehoven. Fler och fler förordar numera att kärnkraften måste ingå i vår energiförsörjning och ett avskaffande av kärnkraft är orealistiskt. Det är inte bara Syd- och

Mellansverige som har ett ökat behov av el. Behoven i norr växer och i slutet av 2020-talet kan Norrlands överskott vara borta. Att utbyggnad av vindkraft ska kunna kompensera till de nivåer som behövs är orealistiskt. Det går inte att ansvaret för vårt energibehov ligger i händerna på tyckare och regleras av känslor det måste vara

fakta. Ny teknik, nytt kunnande, modern forskning som säkerställer Sveriges behov av el förutsätter användningen av kärnkraft. Daniel Westlén betonar att kärnkraft, vind, sol och vatten är den kombination som Sverige behöver. Så en omsvängning är på gång och politiken har ett stort ansvar, vilket kan ses hos M och L samt KD. Trots att exempelvis KD smutskastas som svikare av Naturvårdsverket, förstår de bland andra allvaret och förordar kärnkraft. Politik är att vara modig. Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN

Lantbrukare monterar solceller på tak för att trygga elförsörjningen.

Blir självförsörjande på sallad med odling i butiken Nu tar Ica Maxi i Linköping begreppet lokalproducerat till en helt ny nivå, genom att installera Swegreens butiksodling för bladgrönsaker mitt i butikens entré. Anläggningen blir Sveriges största butiksodling.

Swegreens innovativa butiksodling gör Ica Maxi-butiken i Linköping till den första av landets alla stormarknader att kunna erbjuda dagsfärska örter och sallad odlad från frö till färdig planta inuti butiken. Varje dag kommer flera hundra färska bladgrönsaker kunna skördas till butikens kunder.

– Mer närproducerat än så här blir det inte, säger Ica Maxi Linköpings vd Tomas Lundvall. Själva odlingsanläggningen, som tar plats mitt i butiksentrén, kommer att ha glasväggar från golv till tak på tre av väggarna. Detta tillsammans med ett iögonfallande ljus från plantornas LED-belysning, kommer att sätta en tydlig prägel på entrén till butiken när allt står klart senare i vår. – Vi har valt en central plats för odlingen för att verkligen tydliggöra vårt engagemang för en grönare och mer klimatsmart matproduktion. Själva odlingen kommer att bli en destination i sig för våra kunder, och när de väl får

möjlighet att smaka de här grödorna kommer många förstå vilken fantastisk kvalitet ett sånt här odlingssystem erbjuder, säger Tomas Lundvall som är vd och ägare av Maxibutiken. – Vår sallad och våra örter kommer helt enkelt att vara smartaste maten i stan, tillägger han. Den nya anläggningen bygger på så kallad hydroponisk odlingsteknik – ett modernt och mycket miljövänligt sätt att odla som innebär att man låter grödorna växa på en liten stenullsplugg i stället för i jord. Näring kommer direkt från vattnet, som kan återvinnas i oändlighet. Systemet kan även återvinna energi, koldioxid och

snitt har färdats 3 000 kilometer, medan de här grödorna inte har transporterats alls. Såklart ger det bättre smak, bättre konsistens och hållbarhet – och även bättre näringsvärde, fortsätter han.

näringsämnen. Genom att själva odlingsrummet är helt slutet, där själva växtprocessen övervakas digitalt, kan grödornas miljö kontrolleras – och optimeras – för bästa kvalitet i smak och näringsinnehåll.

Den nya butiksodlingen Bakom innovationen står

det helsvenska teknikbolaget Swegreen, som har utvecklat både själva odlingsrummet och det AI-baserade kontrollsystemet som via en molntjänst styr och optimerar miljön i odlingen. – Vi är mycket stolta över att få samarbeta med teamet för Ica Maxi för den här installationen, deras engagemang för hyperlokalt och klimatsmart producerad mat vi-

Den nya butiksodlingen kommer att kunna försörja Maxibutiken med olika sorters örter och kryddor och även sallat och kål som ruccola och grönkål.

sar att det här är en butik som ligger i framkant, säger Swegreens vd Andreas Dahlin. – Vanliga grönsaker som säljs i svenska butiker har i

ska börja leverera bladgrönt i maj, och kommer då att kunna försörja Maxibutiken med olika sorters örter och kryddor som koriander, dill och persilja, och även sallat och kål som ruccola och grönkål. Grödorna från butiksodlingen kommer även att användas för egentillverkning i butikens egna kök, och i framtiden kommer möjligheten för fler typer av grönsaker.


Nummer 4 • Mars-April 2021

7

Överlåta gården? Välkommen till Areal Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, arrende, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

Magnus

Mats

Johan

Göran

Hittar du avloppet? Här ser du bioreningsverket för enskilt avlopp som renar vattnet utan kemikalier.

DLåg driftkostnad DUnik slamnedbrytning DKlarar hög skyddsnivå DRenar läkemedel

Är du intresserad av ett bioreningsverk som renar avloppet år ut och år in? Ta gärna kontakt med oss. 040-46 26 90 www.alnarpcleanwater.se

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-125 00

EN UNIK BUTIK PÅ LANDET >ŝĨĞƐƚLJůĞͻDŽĚĞͻKƵƚĚŽŽƌͻ,ƵŶĚͻ<Ăƚƚͻ,ćƐƚͻ:ĂŬƚͻ/ŶƌĞĚŶŝŶŐͻĂĨĠ Sharpman är en 1.500 kvm STORďƵƟŬŵĞĚĞƩĞŶƐŬŝůƚůćŐĞŝƵƚŬĂŶƚĞŶĂǀĚĞŶůŝůůĂďLJŶ,ŽŐƐƚĂĚϱŬŵƵƚĂŶĨƂƌDũƂůďLJ͘

ERBJUDANDE I VÅRT CAFÉ!

När du köper våffla bjuder vi på dryck!*

Erbjudandet gäller t o m 28/3.

Våren har ŬŽŵŵŝƚƟůů ^ŚĂƌƉŵĂŶ͊

Exempel:

Klassisk våffla 30:Romvåffla 60:* Kaffe, varm choklad eller burkläsk.

sćůŬŽŵŵĞŶƟůůŽƐƐ͊ ,ŝƩĂŚŝƚ͊

OMBERG

MOT MOTALA VADSTENA TÅKERN

50

MO T

HOGSTAD SHARPMAN

/s Z^dKZ>Ed>/'hd/< Zd> dddd, >>s^d E͘ PƉƉĞƫĚĞƌ͗sĂƌĚĂŐĂƌϭϬʹϭϴͻ>ƂƌĚĂŐϭϬʹϭϲͻ^ƂŶĚĂŐϭϭʹϭϳͮdŝƩĂŐćƌŶĂŝŶŝǀĊƌǁĞďďƐŚŽƉ͊ ǁǁǁ͘ƐŚĂƌƉŵĂŶ͘ƐĞ

VÄDERSTAD &ƂƌŵĞƌĂŝŶĨŽ ĨƂůũŽƐƐƉĊ͗

E4

MJÖLBY 32

MOT TRANÅS

G LKP E4


8

LANTBRUK

Nummer 4 • Mars-april 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Ett upplevelsecenter för mat tar form Östergötland kan få nytt besöksmål i Väderstad VÄDERSTAD (LT)

Om några år kan Östergötland få ett nytt, stort besöksmål med fokus på mat. Just nu pågår arbetet med att skapa ett “Upplevelsecenter för mat” vid Väderstad som kan bli blott det andra av sitt slag i världen, berättar Peter Borring som är konsult för projektet.

Än så länge är projektet bara i sin linda och går under det oglamorösa arbetsnamnet “Upplevelsecenter för mat”. Men intressenterna är många och engagemanget är stort. – Idag jobbar vi med en förstudie för att bena ut förutsättningarna för det hela. Det här projektet har fått finansiering från Länsstyrelsen som löper ut 2021 så till hösten ska vi lämna en slutrapport. Då hoppas vi ha några konkreta exempel på vad vi tror det ska innehålla, säger Borring och fortsätter: – Vi jobbar efter arbetshypo-

tesen att det ska vara ett fysiskt upplevelsecenter där man ska kunna ta del av matens hela resa från jord till bord. Inte bara primärproduktionen utan även industrin och logistiken runt. Det ska finnas möjlighet till smakupplevelser och virtuell teknik blir en väldigt viktig del eftersom man inte kan gestalta växtodlingssäsonger och alla typer av djurproduktion på ett och samma ställe. – Dels ska den fysiska platsen erbjuda en upplevelse, och det ska vara en premiumupplevelse gentemot att ta del av det virtuellt, men det ska också finnas möjlighet att koppla upp sig digitalt och få virtuella rundvandringar, så att exempelvis skolklasser i utanförskapsområden som inte har möjlighet att besöka Östergötland ändå ska kunna ta del av matresan. Mjölby kommun har avsatt ett område på 35 hektar norr om E4:an, nära Väderstad. Väderstadverken är engage-

Om några år kan Östergötland få ett nytt, stort besöksmål med fokus på mat.

rade i projektet men det finns ett stort intresse från en lång rad aktörer. Alltifrån lantbruksnära verksamheter som Lantmännen till bolag som Saab och KLM. – Vi tänker att det här ska bli ett besöksmål som ska addera besöksvärde och upplevelsevärde till hela Östgötaregionen. Till den blivande Lalandiasatsningen i Motala, till Astrid Lindgrens värld och Kolmårdens djurpark så att det blir en anledning att lägga ytterligare en dag i Östergötland när man är här på semester. Målgruppen är i första hand

allmänheten, men Borring ser också goda möjligheter att satsningen kan utvecklas mot

konferenser och att på olika sätt samla näringsaktörer. Det skulle kunna bli en slags filial till Vreta Kluster som är en av samverkansparterna. Region Östergötland och Hushållssällskapet som också är parter bedriver naturbruksutbildning och upplevelsecentret skulle kunna vara en del i den utvecklingen. Idén kommer från Food Valley i Wageningen i Nederländerna som Östergötland har som vänregion och mycket utbyte med. Där finns en akademisk miljö som är inriktad mot livsmedelsinnovation. De har startat det första upplevelsecentret för mat i världen och nu kan Östergötland bli nummer två.

”Vi jobbar efter arbetshypotesen att det ska vara ett fysiskt upplevelsecenter där man ska kunna ta del av matens hela resa från jord till bord. Inte bara primärproduktionen utan även industrin och logistiken runt” säger lantbrukaren Peter Borring som är konsult för projektet. Bild: MARIE BERGGREN

Initiativtagare till den svenska motsvarigheten är Eva Rådander som är marknadschef i Mjölby kommun. Hon fick idén under en resa som regionen ordnade till Wageningen och såg möjligheten att dra igång något lik-

nande i Sverige. Projektledare är Caroline Davidsson, men fortfarande är planerna ganska lösa i konturerna. Nu börjar jobbat med att konkretisera och ta reda på vad samverkansparterna vill ha ut i mer handfasta förslag. Och

det gäller att jobba snabbt innan andra svenska matregioner får samma idé. – Målet är vi ska ha spaden i backen 2025, säger Peter Borring. Text: TOBIAS PETTERSSON

Jordbruksverket flyttar till ny, hållbar arbetsplats Nu flyttar Jordbruksverket till nybyggda lokaler i området Skeppsbron i Jönköping. Höga krav på hållbarhet har varit en röd tråd genom hela arbetet.

Genom flytten minskar lokalytan för myndigheten från 18 000 kvm till 11 000 kvm. Det är möjligt dels genom att myndigheten delar ytor med Skogsstyrelsen, och dels

genom bland annat minskade förvaringsytor samt att utformningen av lokalerna är anpassad efter ett nytt arbetssätt som stämmer bättre överens med våra behov. – Vi har ett uppdrag i vår roll som myndighet att ständigt arbeta med förbättringar och effektiviseringar av vår verksamhet, säger Anders Elfström, avdelningschef på Jordbruksverket. – Vårt nya arbetssätt ska främja samarbetet och innova-

tionskraften i vår verksamhet, vilket vi hoppas ska skapa ännu högre nytta för våra kunder. Många av våra medarbetare arbetar sedan tidigare aktivitetsbaserat och vi får goda resultat i våra mätningar kring hur det arbetssättet fungerar. Inflyttningsdag var officiellt den 23 mars, men med anledning av den pågående pandemin blev flytten på många sätt annorlunda än det först var tänkt. Alla medarbetare som

kan arbeta hemifrån i dagsläget gör det, och så kommer det att förbli även under och efter flytt. I praktiken innebär det att väldigt få personer kommer att vara på plats i de nya lokalerna den första tiden. I och med flytten blir kontoret mer hållbart utifrån ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Fastigheten är miljöcertifierad enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM, vilket bland annat innebär att huset

har minst 20 procents lägre energiförbrukning än Boverkets byggregler kräver. Uppvärmningen sker med fjärrvärme och värmen från fastighetens datorhallar återanvänds. Kylan kommer från vattnet i den intilliggande Vättern. En stor del av husets belysning är även närvarostyrd och alla kranar och toaletter är snålspolande. Fastigheten är byggd av noga utvalda material som är fria från farliga gif-

ter och hormonstörande ämnen. – Bin är viktiga för den biologiska mångfalden, därför finns en bikupa och ett vildbihotell på taket. Flera av taken har sedumtak som inverkar positivt på miljön, det finns högar med död ved som också bidrar till den biologiska mångfalden genom att fungera som insektshotell. På taket på nionde våningen omvandlar vi sol till energi med solceller, säger Anders Elfström.


Nummer 4 • Mars-april 2021

9

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Nytt SOL-erbjudande 2020! LANTBRUKSPAKET XL

LANTBRUKSPAKET L

32 kW, ca 30 000 kWh per år

26,9 kW, ca 25 000 kWh per år

238 800:- +moms

213 700:- +moms

Färdig anläggning inkl std montage på stålplåt och std elinkoppling. Frakt tillkommer. Statligt stöd 20% avgår. TRÄ & MILJÖ AB · GISTAD stefan@traochmiljo.se · 0708-27 34 88 www.traochmiljo.se

Vi har även villapaket!

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

&YLLTÚMMAre

FÄRGBUTIK med Teknos-färger

för omgående leverans.

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2021!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

AKTUELLT

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

Solcellsbyggarna.se 070-696 49 22

Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert”

SOFAB Sanering & färg AB Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning Försäljning och service av högtryckstvättar Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

Skrukeby Maskin

www.sandstromwebshop.se

0142-809 60, 070-659 67 63

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats i Jordbrukaren på telefon 0141-560 03.

Falu Rödfärg VÅR BÄSTA SILO

Boka rödfärgning redan nu! • • • •

Vi målar följande fasader:

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade

Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg Över 35 års erfarenhet av branschen Lämnar kostnadsfri offert på plats Försäljning av Gjöco färg

Vi målar allt ifrån Småland till Uppland Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se

MAFA Unik - vår bästa silo med unika egenskaper

Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

Kompletta systemlösningar:

SOFAB Sanering & Färg AB 0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

•Lagring för foder från 6,3 m3 upp till 79,5 m3 •Naturlig ventilation minimerar kondens • Skonsam och effektiv fyllning •Ekonomisk foderhantering med mass-strömning, det vill säga ”Först in - Först ut” principen •För bästa foderhygien • Anpassad skruvlösning utifrån silo och behov •10 års materialgaranti • Svensk kvalitet sedan 1958

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Visste du? Det första numret av Jordbrukaren utkom redan 1926.

$ ! ! "& ! #" #!"

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

&

&

& &

!!

&

& $ "$

!

MAFA Unik Skruvlåda är försedd med en genomsiktlig manlucka som gör att man enkelt kan kontrollera fodret.

& ' '

info@mafa.se •www.mafa.se

"$

+* )

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

"

'!


10

AKTUELLT

Nummer 4 • Mars-april 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

För att förbättra kunskapsläget om biologisk mångfald i skogsbruket har Skogsindustrierna låtit ta fram rapporten Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik, författad av Mats Hannerz och Per Simonsson.

Positiv utveckling för biologisk mångfald i skogen Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.

Svensk livsmedelsexport möter många hinder Finns mycket större potential visar ny rapport SVERIGE (JB)

Den svenska livsmedelsexporten skulle kunna öka betydligt om ett antal hinder åtgärdades, visar Livsmedelsföretagens nya rapport. I fem punkter listar de vad som behöver göras.

– Rapporten visar att förutsättningarna för den biologiska mångfalden i skogen har förbättrats påtagligt och mätbart sedan omläggningen av skogspolitiken på 1990talet med jämställda produktions- och miljömål. Många trender i skogen går åt rätt håll tack vare den hänsyn som lämnas i skogsbruket och de avsättningar som skogsägarna gör, i kombination med samhällets investeringar i reservat, säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna.

Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50 000 personer, omsätter 195 miljarder kr/år och tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren. Inte illa, men när det gäller svensk livsmedelsexport finns fortfarande en hel del att förbättra. Under 2020 uppgick den

svenska exporten av livsmedel till 63 miljarder kr. Det utgör cirka 30 procent av omsättningen vilket är en jämförelsevis låg exportandel om man jämför med andra svenska industrier som i många fall en exportandel runt 70 procent. Det finns med andra ord en hel del som kan förbättras för att svensk livsmedelsexport ska kunna nå sin fulla potential. I sin rapport ”Fem avgörande hinder för svensk livsmedelsexport” listar Livsmedelsföretagen de främsta orsakerna till den låga exportandelen. Dessa är: • Förlegade avtal med nyckelmarknader • Brist på handelsrepresentation • Köer och handläggningstider • Exportförbud för viktiga handelsvaror • Begränsad tillgång till nya marknader

I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av det hållbara skogsbruket.

Svensk mat, något som även andra länder säkert skulle uppskatta. Men svenska livsmedelsföretag som vill exportera möts av många hinder både på hemmaplan och utomlands.

Rapporten bygger på dokument från WTO, OECD, Europeiska kommissionen, Regeringskansliet, Kommerskollegium, Tillväxtverket och Business Sweden. Dessutom har ett antal kvalitativa intervjuer genomförts, bland annat med representanter från Regeringskansliet, Kommerskollegium, Business Sweden och med Livsmedelsföretagens egna experter. En enkät har också gått ut till alla medlemsföretag i Livsmedelsföretagens exportnätverk. − Sverige är en liten och ex-

tremt konkurrensutsatt marknad med små marginaler, och för ett livsmedelsföretag som vill växa så är exporten ofta nyckeln till lönsamhet. Men idag är det alldeles för svårt och dyrt för alla utom de största företagen att ta sig ut på nya marknader. Det måste vi än-

dra på om vi vill att den svenska livsmedelsindustrin ska finnas kvar och utvecklas. Potentialen är enorm och vi vet vad som behöver göras, så nu finns det inga ursäkter att inte agera, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen. I rapporten listar Livsmedelsföretagen även fem policyförslag för att öka exporten: • Öka antalet lantbruksråd med främjaruppdrag • Ökad dialog med Norge om landets importrestriktioner • Öronmärkt satsning på kortade handläggningstider och marknadstillträden på ansvariga myndigheter • Tillsätt en utredning och påföljande handlingsplan för omtag i snusfrågan på EUnivå • Upprätta en samverkansmodell kring fytosanitära frågor

− Förutom att de smakar väldigt bra så är svenska livsmedel högkvalitativa, säkra, näringsrika och hållbart producerade. Vi gör massor med mat och dryck som världen vill ha men vi är för dåliga på att få ut dem. Jämfört med till exempel Danmark, Irland och Nederländerna så satsar vi alldeles för lite på livsmedelsindustrin i allmänhet och livsmedelsexporten i synnerhet, säger Björn Hellman. – Med en förhållandevis liten insats inom områdena som vi pekar ut i rapporten skulle vi kunna dubblera den svenska exporten på mindre än 10 år. Text: TOBIAS PETTERSSON Bild: LIVSMEDELSFÖRETAGEN

Utgångspunkten för Skogs-

industrierna är att skogen ska brukas så att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet. Kopplat till rapportens offentliggörande fastställer också Skogsindustrierna nya mål för medlemmarnas arbete med biologisk mångfald, som väntas få stor påverkan framöver. Till 2030 ska arealen gammal skog, arealen lövdominerad skog, volymen död ved och virkesförrådet av grova träd öka med ytterligare minst 10 procent vardera. – Vi satsar på den biologiska mångfalden i skogsbruket. Jag hoppas att rapporten kan bidra till att diskussionen om tillståndet i skogen blir mer nyanserad och faktabaserad. Genom ökad kunskap kan vi få en mer meningsfull diskussion om skogsbrukets bidrag till en hållbar utveckling, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

VIKTIGA SLUTSATSER I RAPPORTEN: • Det finns både positiva och negativa trender för biologisk mångfald i skogen. Den övergripande trenden är att utvecklingen går åt rätt håll. • Bevarande och utveckling av biologisk mångfald i skogslandskapet sker effektivt genom formellt skyddade områden, frivilliga avsättningar och miljöhänsyn. Samtliga åtgärder behövs och kompletterar varandra. Tillsammans skapar de möjligheter för skogens arter att både finnas kvar och etablera sig i nya områden. • Tolkningen av rödlistan, miljömålsuppföljning, data om skyddad areal och naturtypsrapportering måste nyanseras och problematiseras. • Det behövs mer forskning om arters utveckling i brukade skogar med god miljöhänsyn. • Värden kopplade till större sammanhängande områden med mycket höga naturvärden behöver värnas.

Magnus Berg, näringspolitisk chef på Skogsindustrierna, är inne på samma spår. Han menar att rapporten är ett viktigt underlag för politiker i Sverige och EU. – Rapporten visar att det inte är så illa ställt med biologisk mångfald i skogsbruket som det ofta påstås i debatten. Tvärtom går mycket åt rätt håll. Det är en viktig insikt nu när vi står inför avgörande politiska beslut i både Sverige och EU, och det är av yttersta vikt att de fattas på rättvisande och faktabaserad grund. Författarna bakom rappor-

ten är Mats Hannerz, doktor i skoglig genetik, tidigare verksam vid SLU och Skogforsk, driver nu Silvinformation AB och Per Simonsson, doktor i naturvårdsbiologi, tidigare verksam vid länsstyrelsen i Västernorrland och SLU, som skogsekolog hos SCA Skog och numera pensionär.


Nummer 4 • Mars-april 2021

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

LANTBRUK

Starkt resultat 2020 trots pandemi LRF-koncernen redovisar bra siffror för fjolåret SVERIGE (LT)

LRF-koncernen redovisar ett resultat efter skatt på 133 (397) Mkr för 2020. Verksamheten har snabbt kunnat anpassas till situationen som uppkom när pandemin bredde ut sig under våren. Såväl medlemsverksamhet som affärsverksamhet har ställts om till andra former när så varit möjligt.

LRF-koncernens verksamhet är diversifierad. Den innefattar utöver intresse- och företagarorganisationen, som bedrivs både lokalt, regionalt och nationellt, även affärsverksamhet och egen finansförvaltning. Koncernen redovisar ett resultat före skatt på 215 Mkr (534 Mkr) för år 2020. Rörelseresultatet uppgick till -332 Mkr (-355 Mkr) och finansnettot 547 (890) miljoner kronor. Affärsverksamheten redo-

omständigheterna lyckats väl och redovisar resultat på 55 (38) Mkr som därmed överträffar föregående år. Medlemsintäkterna var stabila och uppgick till 217 Mkr (215 Mkr) där ett visst tapp i medlemsantal uppvägs av ökad medlemsavgift.

Anna-Karin Hatt är vd och koncernchef för LRF. Bild: JOHANNA NORIN

visar ett resultat på -26 Mkr (39 Mkr) och innefattar fem helägda dotterbolag. Resultatet i flera bolag har påverkats kraftigt av pandemin och där effekterna varit särskilt stora för konferensanläggningen Sånga Säby som stängt ner verksamhet under året och därtill gjort nedskrivningar av fastighetsvärdet vilket gett upphov till en förlust på -81 (1,3) Mkr. Övriga fyra bolag har trots

– Jag känner stolthet över att LRFs verksamhet lyckats så väl med den tuffa omställningen till pandemin. Detta gäller både den operativa organisationen och de demokratiska processerna, liksom

Vi köper & säljer förmågan att hantera nya sakfrågor som aktualiserades, där det var extra viktigt med klassificeringen av jord- och skogsbruket som samhällsviktig verksamhet och att säkra möjligheten för utländsk säsongsarbetskraft att ta sig till Sverige, trots reserestriktioner och i många länder stängda gränser till följd av Covid-19, säger Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF. Under 2020 har LRFs fi-

 ǞǚǿȒ ǙǞ ǽǞǽ 

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT!

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

www.mb-isolering.se

Att synas är bra för affärerna!

MA

Boka annonsplats på 0141-560 03.

NSER KI V SBenny Andersson

Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34 

 

Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor Säljare norra och mellersta Sverige

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

Andreas Brunåker Lantmästare

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

mail@faust.dk www.faust.dk

www.jordbrukaren.se

: ecialité Vår sp

Ett familjeföretag med traditioner.

E IC

,+20&$%1ê/"+(/ƞ#2))*"+ "+(")3"!-++-íǘǕ(, %%)3Ȓ *"1"/03"!ǽ"+ê/$,!(ê+!"+)&$1 !"+6 ,!"0&$+(/3"+, %!ê/*"! #/*1&!00ê(/!ǽ Bonus Light ê/"+*6 ("1 -/&03ê/! ǘǜǽǘǽ ǿ

 ǜǚǿ 3"!-++ǽ Ȓ 

Tel 013-23 44 65/66

Ring 0705-64 00 93 eller 0144-400 07. Välkommen!

Kursen äger rum utomhus på Stensätter 1, Skärblacka lörd 24 april kl 10.00 – 15.00. Kursen tar upp anläggning av nya bestånd och senare skötsel fram till slutavverkning med exempel. Max 7 deltagare.

2ƞȒȡ311"+3ê/*"-2*-"+,+20&/ ǖǗê/-"/#"(111&+01))"/0,*"11 (,*-)"*"+11&))"+3"!-++ǽ"+(+ "+(")1+0)210*,1 (2*2)1,/1+( "))"/-++ǽ,*3"!")!/"(+!2 (,*-)"11"/"Ɯ+1)&$ +)ê$$+&+$, %/"'ê)1 *&+0(!&11 3"!"%,3 ǿ 

Anders eller Elisabeth når ni på:

Vi använder oss av Äkta Falu Rödfärg. Jobben utförs med skylift upp till 25 m.

Endagskurs i ekskogsskötsel

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING

Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde

nansiella placeringar avkastat 9,5 (16) procent och 7,8 (8,4)

…och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

Anmälan till Allskogsservice AB Olle Josefsson 070-2750409 eller info@allskogsservice.se

procent per rullande 10 år. Svängningarna på de finansiella marknaderna har varit stora där botten nåddes i mars med en börsnedgång på 35 procent som därefter har återhämtat sig med råge. Dessa placeringar utgör en viktig grundplåt och del i LRFs finansiering som över tid varit större än de årliga medlemsintäkterna.

    

Företaget är VI STÖDJER miljödeklarerat MISSING PEOPLE SWEDEN och kvalitets20 certifierat.

Levererar färdig betong certifierad av

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se


NUMMER 4 Mars-april 2021 Årgång 95

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

LANTBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Viktigt att stoppa livsmedelsförlusterna i alla led Fjorton procent av maten förloras redan vid produktionen

Det är slo ̈seri med resurser att odla fram produkter som konsumenterna efterfrågar fo ̈r att sedan tvingas sälja dem som foder. Bild: PIXABAY SVERIGE (JB)

Det talas mycket om matsvinnet, men då fokuseras det oftast på konsumenterna, restaurangerna och mataffärerna. Men en stor del av svinnet sker redan vid produktionen. Globalt sett är livsmedelsförlusterna 14 procent redan innan produkterna når butik.

– I första hand ska man alltid sträva efter att förebygga matsvinn men när det inte går är det mer resurseffektivt att det kommer till användning som foder än att det blir avfall, säger Karin Lindow som förra året ledde arbetet med Jordbruksverkets rapport “Ökad foderanvändning från matsvinn och restprodukter”. Producenter gör oftast vad

När det gäller svinnet i livsmedelskedjan i Sverige så slängs den mesta maten i hemmen. På grund av risken för vissa smittor och det varierade innehållet finns idag inga möjligheter att använda hushållens svinn som foder till djur. Samma gäller för matsvinn från restauranger och storkök. Störst potential till att an-

vända svinn som foder finns troligtvis i livsmedelsindustrin, hos grossister och lager. Att ta tillvara på matsvinn och restprodukter på ett effektivt sätt minskar miljöpåverkan och kan bidra till en mindre sårbar livsmedelskedja.

de kan för att ta tillvara på produkterna men påverkas av marknaden och biologiska faktorer som väder, skadedjur och sjukdomar. Avbeställningar och högt ställda krav på utseendemässigt fina produkter gör att potatis och grönsaker ibland lämnas i fält, blir foder eller biogas fast de från början var tänkt att bli mat. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppskattar att de globala förlusterna från skörd, slakt och fångst innan produkterna når butik är 14 procent. Nordiska studier har uppskattat att omkring 300 000

ton som var tänkt att bli mat från svenska gårdar inte går vidare i livsmedelskedjan – Vi vill se var det finns potential till ökad resursanvändning, och arbetet sker i dialog med branschen och forskare. Mycket av dessa förluster klassas inte som livsmedelsavfall och syns därför inte i avfallsstatistiken som brukar användas för att visa mängden matsvinn, säger Karin Lindow. I enlighet med matsvinns-

målet i Agenda 2030 har Sverige nu tagit fram miljömålssystemet ”En ökad andel av livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument år 2025” som ska ge aktörer i livsmedelskedjan och myndigheter och organisationer underlag till åtgärder. Metoderna avser nötkött, griskött, mjölk, fisk, vete, potatis, morötter och jordgubbar från primärproduktion fram till, men inte med butik, och har tagits fram i samarbete med branschen och av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och RISE.

Studier visar att nio procent av no ̈tko ̈ttet inte går vidare i livsmedelskedjan. Vissa biprodukter skulle med annan hantering, i ho ̈gre utsträckning kunna tas tillvara som livsmedel.

Projektet är en del av regeringsuppdrag för minskat matsvinn som genomförs tillsammans med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. – Det är en vinst för miljö,

klimat och ekonomi när mer kan bli mat, och det främjar en hållbar och ökande svensk livsmedelsproduktion i enlighet med livsmedelsstrategin. Vi kommer starta uppfölj-

ningen under 2021, säger Christina Nordin generaldirektör på Jordbruksverket. Text: TOBIAS PETTERSSON

Profile for Jordbrukaren

Jordbrukaren nr 4, 2021  

Jordbrukaren nr 4, 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded