Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 4 • Årgång 88 Mars 2014

Anders Larsson, enhetschef skog, på Vretagymnasiet i Vreta Kloster.

Vreta utbildar skogsplanerare SKOGSBRUK. I höst startar en utbildning till skogplanerare på Vretagymnasiet. Den är omgjord, förbättrad och förlängd sedan den gavs sist. Nya utmaningar i skogsbruket har gett en ökad efterfrågan på skogsplanerare. Skolan beskriver skogsplanerarens arbete som fritt och självständigt, passande för den som är ansvarstagande och kan ta beslut. Mycket av arbetet handlar om att samla in data om skog. SIDAN 8

Molly får hjälp att hålla upp Tjorvens hovar medan hon kratsar.

Små hästar, stor glädje

Vårbruk med bra utgångsläge Monica tog tjänstledigt för att ägna sig åt hästarna på heltid LANTBRUK. Vädret har alltid varit viktigt för lantbruket. Rätt mängd nederbörd i rätt tid, tjäle på vintern, torrt vid skörden med mera står på önskelistan. Ska vintern bli kall, varm, våt, torr, ha tjäle, ha snö en vecka eller fem månader? Någonstans måste lantbruket lyckas i det här till synes hopplöst nyckfulla klimatet om grödorna ska ge en vettig skörd. Just nu ser läget ändå fantastiskt ut enligt Isac Svärd, växtodlingsrådgivare på hushållningssällskapet.

HÄSTLIV. Tjorven, Pegasus och Fillifjonkan är tre glada Shetlandshästar som, tillsammans med större islandshästar, har sitt boende på Eggebyberg Islandshästar i Linghem. Gården ägs och drivs av Monica Rasmussen som nu tagit tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att på

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

går i ridskola. Det gäller att vara lyhörd och inte tvinga barnen till något de inte vill. De förstår inte riktigt allt och det gäller att hålla sig på en nivå så de tycker att det här är roligt, menar Monica, som aldrig tidigare haft så små barn som ridskoleelever. SIDAN 16

Borring föreläste om vikten av svensk mat LANTBRUK. Den svenska grisen har knorr på svansen, kycklingar och ägg är helt fria från salmonella och betande djur, utan behandling med tillväxthormoner som ger mer köttmassa, håller vårt landskap öppet. Det är några av anledningarna till att vi som konsumenter ska välja svensk mat. Det och mycket annat fick åhörarna veta när Peter Borring gästade LRF:s lokalavdelning i Kolmården. SIDAN 10

SIDAN 19

Du som är prenumerant

heltid ägna sig åt sina hästar och ridskolan. Molly och Emrik tar ridlektioner av Monica och känner väl till hästarna och börjar känna sig ganska säkra i sadeln. Det som är lite annorlunda är att barnen är små, endast tre år gamla, och det är inte så vanligt att så små barn

VECKANS BORRING

SKOG

GÅRD TILL SALU

Sporten överbryggar det mesta

Träpatronen räddade svenska skogen

En äkta skärgårdsidyll i Sankt Anna

SIDAN 2

SIDAN 4

SIDAN 18


2

Nummer 4 • Mars 2014

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Sporten överbryggar det mesta... För ett tag sedan avrundades OS i Sotji. Hur många kände till denna staden i Ryssland innan december -13? Inte jag i alla fall. Det är rätt spännande med sport. Den bryggar över nationer, ekonomiska förutsättningar (till viss del), klasskillnader men också politiska och religiösa strömningar. Idrott och sport ger utlopp för kreativitet, engagerar och sysselsätter på samhällsnivå och minskar väldigt mycket destruktivitet. Dessutom skapar träning förutsättning för bättre hälsa och leverne och därmed minskade kostnader både i mänskligt lidande och realekonomiska tal på samhällsnivå.

När det gäller OS lyfter idrotten ytterligare en nivå till. Oftast är människor intresserade eller utövar en eller ett par olika idrottsgrenar. Olympiska spelen får dock väldigt ofta människor som annars kanske inte är så sportintresserade att börja följa tävlingarna (till och med en sportmässigt illitterat person som undertecknad har lite

mera koll på idrotten under OS). Vid fikabord och kaffepauser, men ibland även under formella möten hörs kommentarer om Kallas eller Olofssons senaste bragder. Något som oftast inte sker under VM-tävlingar. Möjligen om Sverige skulle vara i en skarp semi- eller kvalfinal i fotbolls- eller hockey-VM. Sporten förenar oss också som nation. Framförallt när det går bra, om det går sämre finns det många förståsigpåare och proffstränare i fikarum och tv-soffor som själva vet bättre hur man borde ha gjort. Men när det gäller OS finns ett annat fenomen som däremot stör mig förbaskat mycket. Först ut i ”modern tid” var Peking och nu Ryssland. Det fanns många exempel på att Kina hanterat både förberedelser och byggnation inför OS på ett mycket tveksamt sätt vad beträf-

I ljuset av de idrottsmässiga hjälteprestationerna är det ingen som vill hälla smolk i glädjebägaren. När arrangemanget väl är över, glömmer vi helst bort allt utom medaljerna.”

far sin egen befolkning, arbetare men också hur man förhållit sig till mänskliga rättigheter både före, under och efter arrangemanget. Inför OS i Sotji har det förekommit mycket skriverier om under vilka tveksamma förhållanden som människor fått leva när städer, stadion och andra delar byggts upp. Inför både Peking och Sotji har IOK (Internationella Olympiska kommittén) fått mycket kritik för val av länder. Både kommittén men dessvärre även många andra både privatpersoner och proffstyckare har försvarat valen med att dessa länder nu genom OS-arrangemanget fått en chans att visa att man exempelvis förbättrat sitt sätt att förhålla sig till mänskliga rättigheter. Jag saknar dock uppföljningen! Var är den granskande journalistiken i Kina som följer upp om man verkligen förbättrat sitt sätt att behandla oliktänkande medborgare på? Var är alla kritiker som förfasats över Putins sätt att styra landet och genom att sit-

ta på gaskranen till Europa även idka ekonomisk terrorism över dess energiförsörjning? Var är alla som kopplar ihop Putins goodwillsatsning som OS-värd nu när han sätter väpnade trupper i Ukraina? Sanningen är att OS förenar över landsgränser och i ljuset av de idrottsmässiga hjälteprestationerna är det ingen som vill hälla smolk i glädjebägaren. När arrangemanget väl är över, glömmer vi helst bort allt utom medaljerna. Jämför om det inte handlat om något så gott och välgrundat som sport. Ett rent ekonomiskt ”spektakel” utan idrottsmässiga förtecken. Hade det då varit över huvud taget möjligt att tänka länder som Kina och Ryssland som värdar? All världens människorättsorganisationer, vänstervridna och antiimperialistiska, men även säkert några miljöorganisationer hade sett till att detta varit omöjligt att genomföra. Var är dessa nu och framförallt efteråt och granskar ”grosnäckarna” i Kina och Ryssland? Må så gott i medaljernas Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Smittskyddet gott på svenska gårdar Risken är minimal att hitta salmonella och verotoxinproducerande Escherichia coli-bakterier (VTEC O157) i fodret på en svensk lantgård med grisar eller nötkreatur. Det visar en nyligen genomförd undersökning vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Endast ett prov av 1 199 provtagningar på totalt 40 gårdar visade på bakterien salmonella.

där syftet var att undersöka om salmonella och VTEC O157 förekommer i gårdslagrat foder- och strömedel i Sverige, visade resultaten att endast ett prov var smittat. Detta betyder att salmonella eller VTEC O157 knappast förekommer i de undersökta gårdarnas foderhantering. Även om endast ett fåtal prover tagits ut av vissa foder styrks resultaten av att miljöprover från motsvarande foderutrymmen också var negativa, med detta enda undantag.

För att bedöma behovet av kontrollåtgärder i framtiden är det viktigt att få fram kunskap om förekomsten av salmonella och VTEC O157 på våra gårdar. I en nyligen genomförd undersökning,

Provtagningarna genomfördes på 20 nöt- och 20 grisgårdar med intensiv animalieproduktion, belägna i olika delar av landet. Det enda provet som visade på de sökta bakterierna var ett

miljöprov med salmonella från ett golv på en grisgård med torrutfodring. Den påvisade typen var Salmonella Typhimurium. Salmonella hade inte tidigare konstaterats på gården. − Sammantaget visar resultaten med 95 procents säkerhet att andelen gårdar med smittat foder är mindre än 8 procent i Sverige. Situationen på svenska gris- och nötgårdar framstår, i jämförelse med en del andra medlemsstater inom EU, som mycket gynnsam när det gäller dessa smittämnen, säger professor Per Häggblom, SVA, som är ansvarig för studien. Undersökningen har ge nomförts med ekonomiskt stöd av Jordbruksverket.

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Väderstads nya produktionsanläggning fördubblar utvecklingsavdelningens verkstad.

Väderstad fördubblar verkstad Väderstad har invigt en ny produktionsanläggning på 780 kvadratmeter.

Nybyggnationen fördubblar utvecklingsavdelningens verkstad och ger nu utrymme för att kunna montera sex-sju

maskinprototyper samtidigt. – Prototypverkstaden har under en längre tid varit trång och i och med att maskinerna blir större och större och utvecklingsprojekten fler, krävs större lokaler, säger Roger Larsson, byggherre på Väderstad.

Styrelseordförande Crister Stark är också belåten över den nya anläggningen. – Utveckling av nya maskiner och koncept är Väderstads hjärta. Det gläder mig att se att våra möjligheter för produktutveckling blir ännu bättre, säger Crister Stark.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 4 • Mars 2014

3

KLIPP UR & SPAR

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

STERBHUS KÖPES! Vi köper Sterbhus/dödsbon. Utför städning av bostaden och ombesörjer även bortforsling av skräp etc vid behov. Allt för bra service! Ring och boka tid för värdering!

073-978 04 20, Christer Hanell

Störst i Östergötland på service av NIBE värmepumpar!

AKTUELLT

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT!

Inreder och utrustar fordon • Servar & reparerar alla märken • Säljer reservdelar, tillbehör, oljor och verktyg till alla fordon

…och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

www.mb-isolering.se

Myntgatan 4 i Motala, 0141-208 208

FUKT I KÄLLAREN? ENSKILT AVLOPP?

Företaget är miljödeklarerat och kvalitetscertifierat.

Vi tillverkar och monterar

40 års erfarenhet i branschen!

BETONGELEMENT för lantbruk, villor och industri

Tel 013-10 17 77

www.steffeskyl.se

CeZ[bb

DEH:?9,&

>A

,&

Bo\j^`Z

)(+Yc

Conny 0706-39 34 60

www.berggardens.se · conny@berggardens.se

AlWb_j[jia[h^[j\hd

Bo\jahW\j ()&&a] 8h[ZZ '((#',&Yc >`Z

((-Yc

FOPS

Iahka[XoCWia_dC`bXo

Q\Wbb_d]eX`[Yjfhej[Yj_l[ijhkYjkh[S

?IE#]eZadZia[h^[jiX][ _d]h_fh_i[jfWbbWIY^\\[h

När du behöver ett riktigt lyft! )*-+&1)2/))0)&,222))2 Se mer på: www.skrukeby.se

Förenkla ditt skogsägande med ”Min skog” ”Jag gillar särskilt att jag får tillgång till skogsbruksplanen”, Anders Olsson skogsägare

Holmens nya webb – ”Min skog” – är en webbplats där Holmens alla leverantörer kan aktivera en personlig sida med en mängd information. Få tillgång till Sveriges bästa digitala kartdatabaser och detaljerade kartor över sin skogsfastighet. Har man en skogsbruksplan visas även den i form av en klickbar karta med åtgärdsförslag och fakta om sin skog. – Jag gillar särskilt att jag får tillgång till skogsbruksplanen där. Dessutom gillar jag att man får lokala nyheter och tips om arrangemang. Sedan är det bra att ha alla skogliga åtgärder samlade på en plats, säger Anders Olsson skogsägare i Ockelbo. Hör av dig till oss, vi berättar gärna mer!

Region Norrköping

Läs mer om Anders och ”Min skog” på www.holmen.com/minskog

011-23 50 00


4

SKOGSBRUK

Nummer 4 • Mars 2014 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Skogsplantering på en vindpinad ljunghed 1922 i Västsverige. Då var det ett revolutionerande tänkande, idag är kalhyggen utan återplantering något otänkbart.

Träpatron räddade svensk skog Edwin Ohlsson fick fart på återbeskogningen av kalmarker ut, men Edwin var begåvad och energisk. Han fick så småningom gå på Göteborgs latinläroverk. Efter studierna fick han som 16-åring anställning hos Sveriges då största exportföretag i träbranschen, Säfveåns AB. Ingångslönen var 15 kronor i månaden.

SVERIGE (JB)

I slutet av 1800-talet var de svenska skogarna skövlade på många ställen. Där inte svedjebruk och krig redan ödelagt skogarna, hade träden förbrukats på annat sätt. Trä användes till allt från att bygga fartyg och tillverka silltunnor till byggnadsvirke och i stor omfattning till kolning.

Han blev kvar i företaget he-

I Sveriges södra delar och inte minst i Småland bredde kalmarker, ljunghedar och mossar ut sig där det förr hade vuxit skog. Den nyrike träpatronen Ed-

win Ohlsson reste ofta med tåg mellan Småland och Göteborg. När han från sin förstaklasskupé såg ut över det trädlösa landskapet, började han fundera över möjligheter att få se produktiv skogsmark på nytt växa upp på de kala markerna. Edwin Ohlssons levnadshistoria är en fantasieggande berättelse om en man, som kom från ganska enkla omständig-

Träpatronen Edwin Ohlsson fotograferad på sin 70-årsdag 1936 framför Åry bruks herrgård.

heter och metodiskt arbetade sig upp till att bli ”en i det kräsna Göteborg bemärkt man” som det står i boken

Skogssällskapet 1912-1962. Han föddes 1966 i Uddevalla och blev tidigt faderslös. Framtiden såg inte särskilt ljus

la 14 år och lärde sig med tiden det mesta om trävarurörelsen och exportindustrin. Som 30-åring kände sig Edwin Ohlsson mogen att starta ett eget företag tillsammans med några likasinnade ”småkapitalister”, som det hette på den tiden. Han hade lyckats spara ihop 8 000 kronor, som han satte in i Tingstads Trävaru AB. Affärerna gick så bra att han redan efter sex år kunde köpa Åry bruk utanför Växjö. Nu var han som träpatron och disponent ett välkänt namn i Göteborg och valdes 1905 in i Handelskammaren. 1912 utsågs han till ledamot i Göteborgs Banks centralstyrelse. Tågresorna mellan Växjö och Göteborg fick den numera väletablerade träpatronen

Edwin Ohlsson att på allvar fundera på hur ny skog skulle kunna etableras på de ödsliga ljunghedarna. Han hade studerat hur man i Danmark regelmässigt börjat återbeskoga kalmarkerna och det ledde till att han författade en veritabel brandfackla, som publicerades i Göteborgspressen. ”Sveriges nation äger icke råd att slösa med dessa produktionsmedel. Skola ej behjärtade svenska patrioter träda fram för att efter Danmarks föredöme bilda ett förbund till skogsodling och avkastning å dessa enorma, ödeliggande vidder av vårt kära fosterland!” Den här brandfacklan blev fröet till ett upprop, som publicerades i Göteborgs Morgonpost den 1 juni 1912. Uppropet var undertecknat av fyra landshövdingar och ledde till bildandet av Sydvästra Sveriges Skogssällskap. Edwin Ohlsson lyckades på kort tid samla in 100 000 kronor till Skogssällskapet genom att övertyga sina vänner bankdirektörerna och grosshandlarna om det viktiga syftet med återbeskogningen.

Det som 1912 var ett revolutionerande tänkande kring svenskt skogsbruk, är i dag självklarheter. Kalhyggen utan återplantering är i dag något otänkbart. Under de drygt 100 åren, som gått efter att Skogssällskapet grundades genomsyrar skogsvårdstänkandet i princip hela den bransch, som ägnar sig åt skogsbruk. De svenska skogarna befin-

ner sig i stadig tillväxt trots den omfattande avverkningen. Under det gångna seklet har Skogssällskapet utvecklats till ett av Sveriges stora företag inom branschen. Under 2009 förvaltade sällskapet cirka en halv miljon hektar skog i Sverige och Lettland. En koncern har utvecklas med ett antal dotterföretag, Alltsammans ägs av Stiftelsen Skogssällskapet, vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Varje år delar stiftelsen ut cirka 10 miljoner kronor till forskning, utveckling och informationsprojekt. Text: ALEX SVENSSON


Nummer 4 • Mars 2014

5 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Lodjuren lever farligt på vägarna I ett pressmeddelande kan man läsa att rekordmånga lodjur dödades i trafiken förra året. Detta trots att de har blivit mer sällsynta och stammen minskar i Sverige.

Antalet viltolyckor med lodjur ökade förra året med över 50 procent jämfört med 2012. Sedan 2010 har mellan 20 och 30 lodjur dödats i trafiken per år, men 2013 steg antalet till 40 stycken. Bara i Värmland blev sju stycken påkörda. Det visar statistik från Nationella Viltolycksrådet. – Som bilist ska man vara uppmärksam på olika slags vilt.

När ni behöver Vallfrö och utsäde Gödning Halm Spannmål, konv och Krav Diesel och oljor Hör av er till oss för pris/beställning Anders eller Elisabeth:

Det är inte bara rådjur, älgar och vildsvin man kan krocka med, säger Dan Falconer, motorspecialist på försäkringsbolaget If. Lodjursstammen har blivit mindre enligt inventeringsresultat från Naturvårdsverket. Man räknar med att det idag finns mellan 1 000 och 1 400 lodjur, spritt över landets alla län med undantag för Gotland. Lodjuren är kända för sin skygghet och är svåra att få syn på. Andra mer ovanliga djur som dödades i trafiken under 2013 var elva örnar, nio vargar, 29 uttrar, sex björnar och två järvar. Totalt inträffade 46 944 viltolyckor under 2013.

Funderar du på att sälja din gård? Vi har förmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med allt från förmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Har du även lösöre som ska avyttras, så löser Auktionshuset Gomér & Andersson värdering och försäljning på ett enkelt sätt. Välkommen att kontakta oss för fri värdering. Ring 013-37 52 00

AKTUELLT

: ecialité Vår sp

Vi använder oss av Äkta Falu Rödfärg. Jobben utförs med skylift upp till 25 m.

Ett familjeföretag med traditioner. Ring 0705-64 00 93 eller 0144-400 07. Välkommen!

Gomér & Andersson · Göran Dyks gata 5, Linköping www.gomer-andersson.se

Bördig åker- och skogsmark

50 årsjubileum

0% ränta HONDA

Örebro 019-27 80 00, Laxå 0584-122 22, Karlstad 054-85 01 71, Åmål 0532-100 15

Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

Bonitet utöver det vanliga

Linköping, 73 ha

Åtvidaberg, 65 ha

Obebyggd fastighet med 44 ha produktiv skogsmark, 20 ha åkermark och 4 700 m3sk.

Grandominerad blandskog med en bonitet på hela 9,2 m3sk per hektar och år.

Reg Fastighetsmäklare Magnus Jansson Mats Nilsson

Reg Fastighetsmäklare Per Wahl

Linköping | 013-24 20 04 Linköping | 013-24 20 06

Linköping | 013-24 20 02

www.marinfritid.com

Tel 013-23 44 65/66

Nu kan du läsa Jordbrukaren på nätet!

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR

Klicka bara på Jordbrukarens framsida uppe till höger på www.lanstidningen.se

Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

ARBETSMARKNAD-SÖKES

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs www.carlensko

Tåkerngrönt är Sveriges största ekologiska växthusodling och första klimatcertifierade med odlingsstart 1999. Grönsakerna säljs till grossister via Svenska Odlarlaget i Helsingborg. Vår verksamhet utöver grönsakerna är uppfödning av värphöns. Vi finns på gården Karlebytorp utanför Väderstad i Östergötland. Se vår hemsida www.takerngront.com. En glädjande stor efterfrågeökning på våra gurkor medför att vi under 2014 utökar vår växthusodling.

Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

Arbetsledare sökes till Tåkerngrönt AB

0492-757 36

Du ska arbeta i team med vår nuvarande arbetsledare. Ni får olika ansvarsområden men ska självständigt, vid den andres ledigheter, ensam ansvara för driften av hela verksamheten. Ditt eget huvudansvar blir arbetsledning av växthuspersonalen som kommer uppgå till 8-10 personer i högsäsong. Vi ser gärna att du har tidigare arbetsledarerfarenhet alternativt att du är övertygad att du är rätt person för uppgiften.

Vi målar följande fasader:

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade Vi utför även: Epoxi beläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Lagerförsäljning av färg

ARNE ANDERSSONS MÅLERI Tel 0143-500 68 070-643 06 52

Pälsdjursfarm, minkfarm, med nyare byggnationer och alla tillstånd. Ekonomibyggnader för foderkök, pälsning, maskinhallar och personalutrymmen. Se även www.bovision.se under Vaggeryds kommun, gårdar. Område av Älgebo 1:3.

Per-Erik Johansson skogsmästare, reg fastighetsmäklare Tel 0370-702 10 info@skillingskog.se • www.bovision.se

Ett praktiskt handlag och förmåga att utföra lättare reparationer har hög prioritet. Ingen tidigare erfarenhet av växthusodling är ett mindre problem då vi lär ut allt du behöver veta. Då verksamheten till och från kräver tillsyn vid udda tidpunkter är boende i närområdet en fördel. Alternativ till bostad finns. Kunskaper i engelska är meriterande. Tillsvidareanställning heltid. Lönenivå och datum för tillträde efter överenskommelse. Välkommen med ansökan inkl. referenser till Göran Ektander, goran.ektander@telia.com och Carola Ektander, carola.ektander@gmail.com. Frågor besvaras av Göran på 0709-640401. Adress: Karlebytorp 590 22 Väderstad


6

JORDBRUK

Nummer 4 • Mars 2014 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Vårbruket opåverkat av mildvädret Säsongen verkar få lovande start men köldknäppar kan ställa till det LINKÖPING (JB)

Trots en mild nästan snöfri vinter med gröna åkrar i februari utan tjäle, påverkas inte vårbruket eller skörden så mycket. Om det skulle bli en rejäl köldknäpp kan det dock bli bekymmer för det som såtts under hösten.

Bröderna Anders och Claes Rehn, som driver Aska Mellangård, besökte Lovanggruppen. De är drygt 30 år gamla och satsar på lantbruket. – Vi tittar på om vi ska bli medlemmar här. Vi har kört utan rådgivning innan. För fyra år sedan tog vi över efter pappa. Vi har 291 hektar växtodling, berättar de. Som de flesta lantbrukare har de flera ben i verksamheten. Förutom odlingen så kör de gödsel och sår åt andra samt har snöröjning. Påverkar den milda vintern ert vårbruk? – Vi har knappt hunnit fundera på vårbruket, säger de. Vi vet inte när vintern ska ta slut så vi får se tiden an. Fortsätter det här så blir det en extremt tidig start. – Skörden blir nog ändå vid

samma tid oavsett när man sår och hur vintern varit. Det kan ibland skilja någon vecka, men det är inte mer, säger bröderna. Tjäle på vintern är alltid bra menar bröderna Rehn. – Det blir mer kompakt nu. Torksprickor under sommaren gör också nytta för struk-

Per Axelsson, odlingsrådgivare hos Lovanggruppen, tror att säsongen kan bli riktigt bra.

turen, men vi har inte jättetunga jordar. De har en del höstsådda grödor så oro för alltför mycket minusgrader finns dock. – Den farligaste tiden är nu och en tid framöver, säger de. Per Axelsson, odlingsrådgivare hos Lovanggruppen, illustrerar det milda läget genom att lägga fram plantor av åkerbönor som överlevt vintern. Kommer man behöva andra strategier för vårbruket i år? – Jag vet inte hur det påverkar vårbruket. Det är negativt att det inte är tjäle på vintern, men positivt då det inte varit så mycket regn eller någon stor snösmältning. Mycket är redan höstsått. Höstsådd gröda har inte fått några utvintringssvampar. Fortfarande finns dock risken att det fryser ihjäl om grödorna börjar växa och det blir kallt. Rapsen är känslig. Spannmål tål ganska mycket.

Anders och Claes Rehn satsar på lantbruket.

Trots den tidiga starten på växtsäsongen blir det inte motsvarande tidig skörd. För hög skörd gäller det att samla så mycket ljus som möjligt. Mognaden påverkas mer av torka och ren värme på sommaren. – Det är ändå bättre att så i början av april än i slutet. När jorden reder sig så ska man så. Sedan kan stora regn komma, berättar Per.

Växlingen mellan kalla och milda vintrar, långa eller korta, har alltid förekommit, så Per är försiktig med att tala om några definitiva klimatförändringar med mer extremväder. Fortfarande kan det vi ser vara en tillfällig förändring i den större kurvan. – Extremväder är förstås

inte bra, säger han. Dikningen görs oftast tätare med tanke på

stor nederbörd. Marken är varm sommartid och reparerar sig förvånansvärt bra efter exempelvis ett åskregn. En mild vinter ger mer ogräs i de höstsådda grödorna. Man kan därför behöva öka besprutningen något. För ekologiska odlare som inte alls sprutar är frånvaron av svamp att föredra, framför att det blir lite mer ogräs. Men

det ska nog gå bra, ogräsharvningen gick bra i höstas. – Närmast är det bara att hoppas på att det inte blir kalla nätter. Mycket värme finns lagrad i sjöar och mark så det är svårt för kylan att bita. Säsongen kan bli riktigt bra. Det är som att leda med 1-0 i första perioden, avslutar Per. Text och bild: BO BÄCKMAN

Godkänt för framtidens växtförädling Fårbonde blir matlandetambassadör

Marit Paulsens rapport om växtförädling har fått grönt ljus efter en omröstning i Europaparlamentet.

– Jag är oerhört glad över att rapporten gick igenom, detta gör att dörren till en starkare europeisk växtförädling nu står på glänt, säger Marit Paulsen (FP). Paulsens rapport handlar om hur vi ska kunna säkra framtida matförsörjning med en ökande befolkning och begränsade jordbruksarealer, samtidigt som vi ställs inför stora utmaningar med klimatförändringarna.

Vill lyfta fram matkulturen i Närke Adam Arnesson, fårbonde på Johannelunds gård utanför Örebro, blir ny Matlandetambassadör i Närke. Adam Arnesson är också känd som @ekobonden på Twitter.

Marit Paulsen hoppas att hennes rapport ska bidra till en starkare europeisk växtförädling. Något som är viktigt då våra åkrar i framtiden måste föda allt fler människor.

Jordens befolkning väntas

öka kraftigt de kommande 3040 åren och matproduktionen beräknas behöva växa med 70 procent under samma tid. Jordbruksarealen är begränsad, det finns i stort sett ingen möjlighet att öka den, samtidigt som klimatet förändras

med torrare klimat i vissa delar och ökade översvämningar i andra; något som vi inte minst sett i många delar av Sverige på sistone. – Jag vill försöka få igång en debatt om framtiden. Eu-

ropa står inför stora utmaningar vad gäller matförsörjning och klimat, detta måste upp på bordet innan det är för sent. Vi måste till exempel vinna tillbaka den forskning om växtförädling som vi har tappat till andra delar av värl-

den och underlätta för de mindre förädlingsföretagen så att vi behåller mångfalden både vad gäller plantor och företag. Efter omröstning om rapporten har jag gott hopp om att vi fixar det, avslutar Marit Paulsen.

– Våra lokala Matlandetambassadörer är viktiga för visionen om Matlandet. Ambassadörerna hjälper till att inspirera på hemmaplan och deras idéer är viktiga för mig i arbetat med att vidareutveckla visionen för att ta den vidare mot nya mål, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har utsett Adam Arnesson till Matlandetambassadör för Närke. – Det är ett hedersuppdrag som jag ser fram emot myck-

et att genomföra. Det ska bli kul, men det är också ansvarsfullt. Jag vill åstadkomma något mer än vad jag redan gör idag, förhoppningsvis något som lyfter fram matkulturen i Närke, säger Adam Arnesson. Lantbruk och mat är två av Adam Arnessons största intressen. Han brinner för livet som bonde och för allt vad svenskt lantbruk skapar, samtidigt som han engagerar sig i hela kedjan fram till konsument. Adam Arnesson försöker dagligen slå hål på föreställningen om vad en bonde är, och han arbetar för att göra avståndet mellan stad och landsbygd kortare. Förutom att vara bonde är Adam Arnesson student och skribent och har av vissa fått epitetet "hipsterbonde".


Nummer 4 • Mars 2014

7 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

AUKTION ELLER FÖRMEDLING av lantbruk-entreprenad-maskiner?

% $ "

# !#

%

www.allskogsservice.se &

!

Vet du vad du vill ha går det bra att faxa 0142-201 42 eller maila oms@glocalnet.net

0142-201 40 • MANTORP • www.ostgotamaskin.se

Passa på att se över släpkärran under vintern. Kom in till oss så hjälper vi dig. Försäljning, uthyrning och reparation av trailer/släpvagnar.

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

070-696 19 44

0142-201 40 • MANTORP • www.tobbanstrailer.se

*PRISER GÄLLER ENDAST SVART KULÖR OCH ÄR EXKL MOMS

B P D1 8

49.R9/M0* K

Boka din maskinservice hos oss för högsta driftsäkerhet! Vi hjälper dig även med däckbyte!

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

Från missväxt till tillväxt!

Dags att byta slitstål? Nu är vintern här och då är det viktigt att ha snöblad/schaktblad i gott skick.

Kontakta mig så får ni ett förslag vilket som passar er bäst! Stig-Arne 0730-291 659

$

AKTUELLT

2

MI EKONO

ELEGA

64.R9/M0*

51.R9/M0* K

NT

2

K

2

Liten smidig 4WD traktor med frontlastare

Branson traktor nu även med frontlyft. Perfekt för t ex frontmonterat snöblad. Vi har även Fjärås sortiment av vikplogar och sandspridare. Prisexempel traktorn på bilden: Branson 5020C, 47 hk, 4WD, 12+12 växlar, hytt med AC och stereo 159.000:- + moms

Traktorimport Sverige AB Jordbrovägen 23 • S-668 32 ED Tel 0534-127 00 • info@traktorimport.se

www.traktorimport.se

Mest plåt för pengarna!

Kubota M8560 svensk standard, 85,5 hk, air condition, kopplingsfri fram och back, parallellförd Kubotalastare med tredje funktion, 2 års garanti, 5 års maskinskadeförsäkring.

Starka profiler med bra bärförmåga i 0,5 mm. Valfri längd. Snabbt & enkelt – produktionstid 5 dagar. Kampanjpris 379 000:-* Ord. pris: 494 700:-

Borga Plåt AB | Skara | Tel: 0511–34 77 11 | www.borga.se

SKOGSSTYRELSENS PRODUKTER & TJÄNSTER

Aktuella utbildningar Utbildning

Datum

Plats

Motorsågskörkort nivå AB

25–28 mars, 9–12 september, 7–10 oktober, 4–7 november, 2–5 december

Skullebo Skogsgård (3 mil sv. Linköping)

Repetitionsutbildning motorsågning nivå AB

19, 20 mars, 3 april, 7, 24 september

Motorsågskörkort nivå C

8–10 april, 18–20 april

Skullebo Skogsgård (3 mil sv. Linköping)

Motorsågskörkort nivå E

14, 22 maj

Skullebo Skogsgård (3 mil sv. Linköping)

* pris ex moms, kan ej kombineras med andra rabatter

Generalagent: Svenningsens Maskin AB, Skänninge, 013-25 36 00, svenningsens.se Återförsäljare Östergötland/Sörmland: Maskincity i Motala, 0141-20 22 90, maskincity.se

För anmälan och frågor kontakta Sven-Owe Johansson, tfn 013-32 97 57 eller gå in på www.skogsstyrelsen.se/Ostergotland klicka vidare till Kurser och träffar.

Utbildning

Datum

Plats

Natur- och Kulturmiljövård Förnyelse

27 mars, 8 maj, 17 juni, 28 augusti, 25 september, 4 november

Norrköping

Skyddsdikning och dikesrensning

8–9 april, 20–21 oktober

Norrköping

Natur- och kulturmiljövård, webb- och fältutbildning

1–4 april, 14–17 oktober

Norrköping

För anmälan och frågor kontakta Björn-Erik Holm, tfn 013-32 97 58 eller gå in på www.skogsstyrelsen.se/Ostergotland klicka vidare till Kurser och träffar.

Bonden & Skogen AB Gejrots väg 3, 692 75 Kumla Tel 070-250 69 99

www.nokkasverige.se


8

SKOGSBRUK

Nummer 4 • Mars 2014 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Fler skogsplanerare utbildas Framtidens skogar kräver bra planering VRETA KLOSTER (JB)

I höst startar en utbildning till skogplanerare på Vreta naturbruksgymnasium. Den är omgjord, förbättrad och förlängd sedan den gavs sist. Nya utmaningar i skogsbruket ger en ökad efterfrågan på skogsplanerare.

Utbildningen till skogsplanerare kommer åter ges på Vreta naturbruksgymnasium. Med början den 4 augusti startar en 40 veckors YH-utbildning som alltså är två terminer lång istället för en. Skolan beskriver skogsplanerarens arbete som fritt och självständigt, men för den som är ansvarstagande och kan ta beslut. Mycket av arbetet handlar om att samla in data om skog. Utbildningen varvar teori och praktik. Skolan har bland annat ett övningsområde inom gångavstånd. Man har också ett bra samarbete med skogsnäringen regionalt såväl som lokalt. – Det är en växande efterfrågan på skogsplanerare eftersom det kommit nya utmaningar i skogsbruket. Skogsägarna har fått krav på sig att jobba tydligare med planering, berättar Anders Larsson som är skolans enhetschef för skog. Man kan arbeta som skogsplanerare både som anställd eller driva eget. Det är mest stora företag som anställer. Många jobbar med det här som egen verksamhet eller som en del av en egen verksamhet. Det är flera som tar åt sig den sortens uppdrag. – Vi har haft en del som slutat skogsplanerarutbildning och valt att starta eget. Det ingår en kurs i företagande. I våras slutade en kurs för

Anders Larsson, enhetschef skog, på Vreta naturbruksgymnasium i Vreta Kloster.

skogsplanerare. Det var en kortare kurs på en termin. Den som startar nu är omgjord och förlängd till 40 veckor. – Utvärderingen från den

tidigare kursen visade att det var kort om tid och att det behövdes mer av en del. Det har till exempel kommit till vattenvård. Vatten är en allt viktigare del i skogsbruket. Man ska driva avverkning på

ett sätt som ger minimalt med spår efter. Skolan har 16 platser beviljade genom YH-konceptet. Det är en vidareutbildning med en ganska smal rekryteringsbas. För de sökande gäller det att ha skoglig erfarenhet, och det är öppet för alla, från hela landet, att söka som har rätt behörighet. – Man ska också vara medveten om möjligheter till vali-

dering av tidigare erfarenheter. Man ska inte känna att bara för att man saknar just den utbildning som står i behörighetskraven så kan man inte gå kursen. Motsvarande utbildning eller erfarenhet kan också fungera, poängterar Anders Larsson. Det pratas allt mer om att

anpassa skogen efter nya klimatförhållanden. Kommer det ingå i utbildningen?

– Klimat ingår kurserna. De måste anpassas efter nya rön som ställer nya krav på avverkning och skötsel. Vi har dock ingen egen kurs i det här med klimat. Att sköta skogen ligger närmare oss, ta vara på det som finns. Man måste skapa förutsättningar för ett nyplanerat trädslag efter avverkning. Det vi har att gå på är forskning, rapporter och liknande.

– Den här typen av utbildning är ett alternativ till att jobba med maskiner eller kombinera med maskiner. Man får möjlighet att få en start om man vill jobba i skogen. Det är ett sätt att hänga med i tiden, att uppdatera sig. Vi måste sköta det vi har på ett så långsiktigt sätt som möjligt. Text och bild: BO BÄCKMAN

Mer giftigt kvicksilver från hyggen på höjden Kalavverkning i kuperade landskap fördubblar exporten av metylkvicksilver till ytvatten, medan effekten i flacka landskap är mindre, visar RoseMarie Kronberg i en avhandling från SLU.

– Undvik körspår som leder ner mot vattendrag, behåll rejäla beskogade kantzoner mot vatten och satsa resurser på att återskapa klibbalkärr, rekommenderar Rose-Marie Kronberg. Våtmarker förekommer of-

tare i flack terräng. De kan vara källor till metylkvicksilver, MeHg. Metylering av kvicksilver är en mikrobiell process som sker främst i syrefria miljöer, vilket gör att våtmarker producerar metylkvicksilver.

Hyggen kan öka metyleringen och utförseln av metylkvicksilver, framförallt i kuperad terräng, visar Rose-Marie Kronbergs avhandling. Efter kalhuggning blir marken mer vattenmättad jämfört med beskogad mark, vilket skapar en syrefattig miljö som i sin tur kan starta processen. De mikrobiella grupper som bidrar mest till ökningen av MeHg i jorden efter avverkning är sulfatreducerande bakterier och metanproducenter. Klibbalkärr däremot, är en typ

av våtmark som visats vara sänkor för metylkvicksilver. Klibbalkärr ligger ofta nedströms källor för metylkvicksilver, och skulle därför kunna motverka effekten av metylkvicksilverproducerande miljöer och fungera som skyddande buffertzoner mot sjöar och vattendrag, skriver RoseMarie Kronberg, SLU, i sin avhandling. – I min avhandling visar jag

att detta beror på en nedbrytning av MeHg i jorden i klibbalkärret. Den höga nedbrytningen beror på både abiotiska och biotiska processer, med metanproducenter som främsta mikrobiella grupp.

Slutavverkning är idag den vanligaste formen att skörda skog, inte bara i Skandinavien utan även i stora delar av Kanada och Ryssland. – Vid avverkning skulle jag

råda till att undvika körspår som leder ner till vattendrag. Att behålla ordentliga trädbevuxna kantzoner är också väldigt viktigt för att minska risken att metylkvicksilver kommer ut i våra vattendrag och sjöar. Ett av riksdagens miljömål för att återskapa viktiga funktioner i landskapet, som ökad biodiversitet och bättre vattenkvalitet är våtmarksrestaurering.

– Min rekommendation vid våtmarksrestaurering är att behålla och återställa tidigare dikade klibbalkärr, vilka skulle kunna fungera som nedbrytningszoner för metylkvicksilver och därmed skydda sjöar och vattendrag mot förhöjda halter av detta giftiga ämne. Disputationen inleder ett symposium om skogsbruk och kvicksilver i Umeå som samlar framstående forskare från SLU, Umeå universitet, Uppsala universitet, ETH i Zürich, Rutgers University (NJ, USA), Finlands miljöcentral (SYKE), US Geological Survey och Skogsstyrelsen, enligt ett pressmeddelande från SLU.

Kalavverkning i kuperade landskap fördubblar exporten av metylkvicksilver till ytvatten visar en avhandling från SLU.


Nummer 4 • Mars 2014

9 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

20 procent torrare biobränsle på ett år

– Det kan betyda uppemot en miljon kronor i resultatförbättring för varje procent ökad torrhalt i våra leveranser, säger Bengt Karlsson, produktionsutvecklare biobränsle i Sveaskog. Bengt Karlsson säger också att högre kvalitet är helt avgörande för om Sveaskog även fortsatt ska få kundernas förtroende som leverantör.

Levererar färdig betong certifierad av

att stoppa en leverans som kunden inte skulle godta och söka fram andra alternativ. Eftersom vi får betalt för kvaliteten i leveranserna är det viktigt, säger Johan Samuelsson, biobränslelogistiker hos Sveaskog.

MA

Utbildningsinsatserna har inbegripit cirka 100 medarbetare i Sveaskog, alltifrån maskinlag till planerare och logistiker och flisningsentreprenörer. De faktorer som man arbetat med har varit att skota ut biobränslet (groten) på ett annorlunda vis, översyn av placeringen av vältorna, bättre pappskydd på vältor samt en utvecklad metodik kring när biobränslet ska levereras in till kund. Torrhalten på biobränslet är viktigare för kunden på vintern än på sommaren. Om det har varit en regnig eller torr sommar påverkar även det. – Vi har också utbildat åkarna så att de ska ha kunskap och förutsättningar att bedöma vilken kvalitet biobränslet har, till exempel vid flisningstillfället. På så sätt kan de fatta egna beslut om

NSER KI V SBenny Andersson

E IC

År 2012 var ett väldigt regnigt år som ledde till att Sveaskogs biobränsleleveranser hade hög fukthalt. Under år 2013 påbörjades därför ett omfattande utbildnings- och kvalitetsarbete med fokus på att få högre torrhalt. Resultat är i snitt 20 procents torrare biobränsle till kund vid 2013-års utgång.

Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

BEGAGNAT PASSA PÅ - rätt pris med bra finansiering!

VIMMERBY · Tel 0492-152 55

AKTUELLT

www.alvestadtanken.se

Det är vi som säljer de miljövänliga DIESEL-tankarna!

Besök vår nya webshop: www.alvestadtanken.se Tel 013-39 30 90 • Mobil 0708-39 31 90 Mail: alvestad@boremail.com Älvestad Östergården 30, 590 33 Fornåsa

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och försäljning

Gör ett råstarkt byte. HUSQVARNA 550 XP® G TRIOBRAKE™ Utrustad med X-Torq®-motor som kombinerar råstyrka med låg bränsleförbrukning och låga utsläpp. RevBoost™ ger snabb acceleration och högre kedjehastighet för bästa kvistningsresultat. TrioBrake™-kedjebromsen kan utlösas automatiskt eller mekaniskt med vänster- eller högerhandsskyddet.

9.200:-

1. 500:i inbyte fför ör din gamla fungerande motorsåg. *

Rek. cirkapris inkl. moms

* Gäller vid köp av motorsågar 550 XP®, 550 XP® G, 550 XP® G TrioBrake™, 560XP® eller 560 XP® G t.o.m. 2014-05-31 eller så långt lagret räcker.

Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Gjuterigatan 2 • 575 36 Eksjö • Telefon: 0381-390 00

Maskinförsäljning ELS 0381-159 50 • JOURTELEFON: 0381-39 000 • www.lantbruksservice.se

Stödmurar Slamavskiljare Minireningsverk Olje- och fettavskiljare Rör och brunnar i betong

JCB Fasttrac 3230 lastare/skopa .................-08

• Kutterspån • Lantbruksspecial • Spån-/Halmpellets • Impregnerade stängselstolpar

YesBOX stallströ är ett tryggt och dammfritt alternativ. Alltid punktliga leveranser och tillräckliga volymer.

Vi har återförsäljare i Östergötland, Örebro, Värmland, södra Sörmland och Norra småland. Ring för närmare info

0705-87 98 79 • info@yesbox.se www.yesbox.se

www.meag.se Lännen 880 S Rotortilt, skopor, nya däck ........................-02

Telefon 0582-120 00

Lely Vector utfodringsrobot!

www.hoglandetsmaskin.se 0383-76 30 30, 0380-478 51 070-191 43 23, 070-444 78 51

DRIFTLEDARE LANTBRUK SISTA ANSÖKNINGSDATUM

15/5

FÖR MER INFO

www.nbg.nu 013-22 79 10

LELY CENTER VALDEMARSVIK Lely, världsledande inom automatiska mjölkningssystem, lanserar nu även automatiskt robotutfodring!

VR ETA

VRETA Lantbruksutbildningar för vuxna sedan 1955

Tel. 0493-120 60, 070-584 59 81, 070-584 20 64, 070-584 68 04 valdemarsvik@val.lelycenter.com


10

JORDBRUK

Nummer 4 • Mars 2014 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Peter Borring höll föredrag omkring vikten att konsumera svensk mat.

Fråga på restaurangen var köttet kommer ifrån uppmanar Peter Borring.

Efter föreläsningen. Peter Borring i samspråk med Åke Karlsson, småbrukare i Kolmården med eget gårdsslakteri.

Många skäl att köpa svensk mat Peter Borring gästade Kolmårdens LRF-avdelning KOLMÅRDEN (JB)

Den svenska grisen har knorr på svansen, kycklingar och ägg är helt fria från salmonella. Betande djur, utan behandling med tillväxthormoner som ger mer köttmassa, håller vårt landskap öppet. Det är några av många goda anledningar till att vi som konsumenter ska välja svensk mat.

LRF:s lokalavdelning i Kolmården och Svenska kyrkan Kolmårdens församling bjöd in ordföranden för LRF Östergötland, Peter Borring, till en föreläsning med rubriken ”Varför är den svenska maten dyrare i butiken? (Åtminstone en del av sanningen)”. Bakgrunden till detta föredrag som lockade ett fyrtiotal

åhörare till Orrekullagården i Kolmården, ligger i att det är viktigt att visa konsumenterna varför Sveriges lantbrukare behöver ha ordentligt betalt för sina produkter och att den stränga djurhållningen kostar. – Att köpa svensk mat är viktigare än om den är ekologiskt producerad. Titta på prislappen, den ger en fingervisning om osten innehåller svensk mjölk eftersom den är något dyrare, säger Peter Borring och fortsätter: – En ost kan ha ett svenskklingande namn, till exempel Kolmårdsost, det låter lokalt och svenskt men verkligheten är att den innehåller importerad mjölk och är tillverkad i Tyskland. Eller kolla om smörbyttan och mjölkpaketet har den röda Arlakossan som garanterar svensk mjölk, Arlas

egen logga med klövermärket kan innehålla mjölk från till exempel Danmark Han uppmanar oss också, när vi är ute och äter på restaurang, att fråga krögaren vad det är för kött som ligger på tallriken, att lägga tillbaka den danska fläskfilén i livsmedelsbutikernas kyldiskar och kräva att få köpa svensk gurka! Det är vi konsumenter som kan påverka handlarna att erbjuda svenskproducerade varor. Hästköttsskandalen är en

följd av att folk köper billig importerad mat och leder till falskdeklarerat innehåll i den färdiglagade snabbmaten fortsätter Peter Borring. Men det finns kanske ändå tyngre vägande anledningar än prislappen till att handla svensk mat. – Vi har världens bästa djur-

hållning och EU:s lägsta förbrukning av antibiotika. Det råder förbud mot kupering av grisens svansar och fixering av suggor. Kött, kyckling och ägg är fria från salmonella så det är helt riskfritt att låta våra barn slicka resterna från sockerkakssmeten. Borring framhåller att vi har

en god djurvälfärd, EU:s djurskyddslagstiftning ligger efter den svenska. De länder utanför EU som exporterar kött till Sverige har många gånger ingen djurlagstiftning alls. Vad det gäller spannmålsodling har vi en mycket försiktig användning av växtskyddsmedel i jämförelse med andra delar av Europa. Gällande GMO-förädlade råvaror är det många som upprörs över att LRF är beredda att ompröva sin inställning till

Märket Svenskt kött ännu viktigare Nyligen hölls ett möte om läget i grisnäringen på inbjudan av landsbygdsminister Eskil Erlandsson och Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg.

Flera medier har på sistone uppmärksammat att den låga efterfrågan på svenska grisar har tvingat flera gårdar att skicka djuren till utlandet. Den

svenska grisbranschen pressas hårt av det billiga importköttet, vilket gör att märket Svenskt kött blir ännu viktigare. – Märket Svenskt kött är ett välkänt märke som tre av fyra konsumenter känner till. Det visar en konsumentundersökning. Det är en mycket hög kännedom med tanke på att märket är relativt ungt. Konsumenterna uppskattar enkelheten med Svenskt kött-märkta

varor, säger Maria Forshufvud, vd för Svenskt Kött. Märket Svenskt kött betyder att köttet i produkten kommer från djur som är födda, uppfödda, slaktade och styckade i Sverige. Produkten ska också vara tillverkad och packad i Sverige. – Men vi skulle förstås önska att ännu fler konsumenter kände till vårt märke och att fler gjorde det medvetna valet

att handla fläskkött och charkuterier från djur som är uppfödda och slaktade i Sverige och därmed har levt under de svenska djurskyddsbestämmelserna, säger Maria Forshufvud, i ett pressmeddelande.

Märket Svenskt kött betyder att köttet kommer från djur som är födda, uppfödda, slaktade och styckade i Sverige.

dessa, men sanningen, är enligt Borring, att 50 procent av vår mat är importerad vilket medför att affärerna redan är fulla av råvaror som kan innehålla GMO-förädling, men det verkar ingen uppröras av. Den spannmål som odlas på de svenska åkrarna håller hög kvalité och är fria så långt det är möjligt från skadliga gifter, livsmedelsproduktionen men även bioenergi är mycket beroende av råvaran som kommer från åkermarken. En stor del av den spannmål som kommer från Östergötland går till etanoltillverkning. – Det finns en framtid för spannmålen, de närmaste 40 åren kommer Sveriges spannmålsodlare att producera lika mycket som 8 000 år tillbaka, tror Peter Borring. Men hur ska jag som kon-

sument veta att det är svenska varor jag köper? – Gårdsbutikerna är viktigare och betyder mycket för upplysning av den svenska varan och räddar många lantbruksföretag men är en sådan liten del av den totala produktionen i landet och har inte möjlighet att påverka importen. Ofta har vi bråttom när vi ska handla inför helgen, då går det fortare att springa in på livsmedelsaffären. Där kommer LRF:s app En bonde på köpet till god hjälp, tipsar Borring. Skanna in varan med telefonen och se om det är en svensk produkt eller ej. Det finns många goda skäl till att köpa svensk mat! Text och bild: CARINA LARSSON


Nummer 4 • Mars 2014

11 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland och Örebro län.

• Lantbruksskrot & industriskrot kÜpes • Alla metaller kÜpes • De flesta transporter GRANHULTSGATAN 20 • MOTALA ordnas

Reservdelar Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här kÜper du även sand, grus, bergkross och matjord.

0430-222 70

VIKINGSTAD Ă…KERI FĂ–RSĂ„LJNING AB

GĂĽrdsarmatur

DirektfÜrsäljning till fÜretag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smÜrjmedel och ordnar självklart med transporten.

Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rÜrfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt

Telefon: 013-809 00 Telefax: 013-816 37 BesÜksadress: Fülüsavägen 11, VIKINGSTAD SÄNKT PRIS!

DAGS FĂ–R SERVICE?

+ vinsch pĂĽ kĂśpet

MĂĽngsidig, pĂĽlitlig & kraftfull!

Prisexempel: Filtersatser till Ford/ New Holland 600/1200 timmar

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78 www.nordled.se

2 100:-

In/urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hÜg/lügväxel och diffspärr. GrÜn eller blü.

fĂśr samtliga filter, exkl moms

Filter till de flesta traktorer!

Till din hjälp har vi ett effektivt system sü att du pü ett enkelt sätt kan jämfÜra ditt fÜretags ersättningar idag med vad som gäller frün och med 1 januari 2015. LRF Konsult behÜver inte ha gjort din SAM-ansÜkan tidigare utan allt som behÜvs är att SAM internet är Üppet och att vi kan hämta upp din ansÜkan. SÜk din EU-rüdgivare pü lrfkonsult.se/SAM eller ring LRF Konsult 0771–27 27 27 och früga efter din närmsta EU-rüdgivare.

Ord. 61.520:-

MARIANNELUND

MĂ…N-FRE 8-18, LĂ–R 9.30-13 VIMMERBY SEVEDEG. 5 0492-134 60

Tel 0496-107 55 • www.brorssons.se traktordelar@brorssons.se

HUR PÅVERKAS MITT FÖRETAG? Vill du veta hur ditt fÜretag püverkas av fÜrändringarna i den nya jordbrukspolitiken?

Grizzly 450 IRS 4x4 55.920:- exkl. moms.

BRORSSONS TRAKTORDELAR

RESOR

RING FĂ–R VISNING!

VÅRA TREVLIGA RESOR 7/3 BURG 2 d, Hotel Grßner Jäger............................................1 225 kr Även 8/4, 29/4, 13/6 m fl

11/3 ULLARED............................................................................280 kr Ă„ven 15/4, 13/5 m fl

15/3 JILL JOHNSON 2 d .........................................................2 315 kr 15/3 SKIDRESA Westendorf 9 d ..............................................5 260 kr 21/3 BURG 2 d, Wisser's Hotel .................................................1 390 kr Ă„ven 5/7, 5/9, 19/9 m fl

21/3 TRĂ„DGĂ…RDSMĂ„SSAN, Ă„lvsjĂś.........................................405 kr Ă„ven 22/3 Ett fĂĽtal platser kvar

26/3 ROSTOCK 2 d, Penta Hotel..............................................1 295 kr 28/3 LĂœBECK 3 d .....................................................................2 695 kr 29/3 30-Ă…RS FESTEN 2 d........................................................1 995 kr 29/3 INRE HARMONIMĂ„SSAN, Solna.....................................450 kr 4/4 BURG 2 d, Hotel SchĂźtzenhof.............................................1 475 kr 4/4 FLENSBURG 3 d................................................................3 250 kr 11/4 ROSTOCK 3 d, Penta Hotel..............................................2 250 kr 26/4 SPĂ–K 1 d .........................................................................1 075 kr

Expressbussar dagligen Ă–stergĂśtland - Stockholm / Stockholm - Ă–stergĂśtland

CAP 2015

Avestavagnar med hydraulkran och rulldrift frĂĽn 79.000:(Avesta 3.4H).

Bild: Avesta MS38

MĂ…N-FRE 8-18, LĂ–R 9.30-13 VIMMERBY SEVEDEGATAN 5 0492-134 60 WWW.MOTORSPORT.SE

Lastmaskin CAISE CS917 Pris fr 189 000:- ex moms

fÜr men in Välkomonstration! m e d n e

★ Planeringsskopa ingĂĽr ★ SnabbgĂĽende ★ Trima hydrauliskt redskapsfäste ★ Lyftkap 1500 kg ★ 3/4:e-funktion ★ Vikt 3,8 ton

Tel 0142-121 50 • info@blaklintsbuss.se www.blaklintsbuss.se

AUKTIONER

Världens bredaste modellprogram Polaris har världens bredaste utbud av fyrhjuliga fordon fÜr arbete, jakt eller rekreation. Bland vüra ATV hittar du modeller med motorer frün 400 till 850 cc. Polaris har dessutom allhjulsdrift pü riktigt, även om du väljer vür unika 6-hjuling.

550 X2 EPS

"

"

"

 " 

SCRAMBLER 850 XP H.O.

400 H.O.

ttat! y l f i v r a h a Nu n att besĂśk Välkomme ogaleden 2 oss pü AlbSÜderkÜping i centrala 

Stor sortering av beg. och nya delar till: Nu även nya trÜskdelar t ex süll, slagskor och skakare till bra priser!

• Traktorer • TrÜskor • Pressar (även nya knytare och nülar till bra priser) • Fabriksnya startmotorer • Generatorer

VIKINGSTAD Ă…KERI AB

AKTUELLTAuktioner

Nu pügür bokning av vürens auktioner! Tänker du sälja är du välkommen att hÜra av dig fÜr rüdgivning eller bokning av ett datum som passar dig. FASTSTÄLLDA AUKTIONER 15/3 Flakeberg, Grästorp. Samlingsauktion. 18/3 Örestens Gürd, Skene. Maskiner & Redskap. 20/3 Kymboholm, FalkÜping. Maskiner & Redskap. 22/3 Granngürden, Sala. Samlingsauktion. 25/3 Hästhagen Brunnsbo, Skara. Maskiner & Redskap. 26/3 Genstorp, Vretstorp. Maskiner & Redskap 27/3 Vallbodal, Broddetorp. Maskiner & Redskap 29/3 Axima, Floby. Traktorer, Maskiner & Redskap. 4/4 Backbrunna, Fjärdhundra. Maskiner & Redskap. 5/4 Brogürden Öjelunda, Kärrükra, Blidsberg. Maskiner & Redskap samt Innebo. 11/4 Överby gürd, Norrtälje. Maskiner & Redskap. 12/4 Anneborg, FalkÜping. Samlingsauktion. 23/4 Svedens Gürd, Nüs. Maskiner & Redskap. 26/4 Örsta, Kumla. Samlingsauktion. 7/5 HÜckerums Frälsegürd, Ringarum. MjÜlkdjur, Maskiner & Redskap samt Ladugürdsinventarier. 10/5 Brännebrona, GÜtene. Samlingsauktion. 30/5 Häljestad, Vikbolandet. Maskiner & Redskap. 29/6 Karlsholme, Mariestad. Bilar, Willysjeepar, Reservdelslager Willysjeepar samt Verkstadsinventarier och Litteratur. 14/3-15 Stillestorps Gürd, Stenkullen. Entreprenad-, Skogs-, Jordbruksmaskiner & Redskap. FÜr utfÜrlig information, se www.farmarauktioner.se

Fyrhjulsspecialisten !!!  9  !

www.maskin-huset.se

Reservdelar till traktorer och entreprenadmaskiner

KĂ–PES! Maskiner fĂśr demontering

Tel 013-35 73 00

www.tktraktordelar.se

TA Suzuki L 500 XP

ostyrning med serv

ice.se motorserv www.kisa

Extrapris! (ord 96.900:-)

89.900:inkl momsAlbogaleden 2 ¡ SÜderkÜping 0121-420 66 Öppet: Mün-fre 9-17 ¡ LÜr 10-14

Kaffekullev 1, EksjĂś Telefon: 0381-77 10 80

Tel 0515-811 51 Lawrence Jonsson, 070-688 34 15

www.farmarauktioner.se

AB Kisa Motorservice Storgatan 7, Kisa ¡ 0494 -128 50


12

LANTBRUK

Nummer 4 • Mars 2014 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Henrik Rasmussen, ordförande för Kolmårdens lokalavdelning av LRF, tar en paus tillsammans med sin trogna gårdvar.

Bonden och prästen bollar idéer Fördel att ha prästen som granne tycker LRF:s lokalordförande KOLMÅRDEN (JB)

– Vår präst Göran Bjarnegård och jag stod och filosoferade när vi gemensamt eldade upp en lövhög i höstas då vi fick denna idé att bjuda hit Peter Borring för att hålla ett föredrag (se sidan 10) om varför vi ska äta och konsumera Svensk mat, berättar Henrik Rasmussen ordförande i LRF:s lokalavdelning i Kolmården.

Henrik Rasmussen framhåller att det är viktigt att visa varför lantbrukarna behöver ha ordentligt betalt för sina produkter. Vi har stränga regler på djurhållningen vilket kostar. Sverige har världens bästa djurskydd med en mycket kraftfull djurskyddslag, det är till exempel förbjudet att kupera svansarna på smågrisar, fixera sinsuggor och svensk fågel är garanterat salmonellafri. – Det är viktigt att veta vad

våra barn och ungdomar äter, säger Göran Bjarnegård. För några år sedan bjöd vi in Tommy Svensson till två föreläsningar om tillsatser i maten. Första gången var det

Svenska kyrkan som anordnade föreläsningen sedan blev det en repris med Svenska kyrkan och Kvarsebo skola där föräldrarna inbjöds för att skapa en större kontaktyta i detta viktiga ämne. Henrik Rasmussen tycker

att det är en fördel att ha prästen som granne. Prästgården är avstyckad från gården Östankärr som Henriks svärfar köpte när Svenska kyrkan sålde egendomen 1983. Nu är det Henrik som driver gården sedan tretton år tillbaka. – Här i Kvarsebo uppskattar vi att kyrkan fungerar som den ska, den är en positiv kraft i byn och Göran uppfattas inte som en ambulerande präst utan han finns mitt ibland oss som bor här. – Vi har ett byaråd där de olika föreningarna i bygden är med, bland annat Svenska kyrkan och LRF men även PRO, Kvarsebo IK, skolan, Kvarsebo Kultur, Hembygdsföreningen och Hyresbostäder och vi försöker att skapa olika aktiviteter gemensamt säger prästen Göran. Henrik Rasmussen har inga problem att fördriva dagarna på gården i Kvarsebo som består av 45 hektar odlingsbar mark, 80 hektar skog

En trotjänare som fortfarande fungerar. En Volvo BM Viktor finns kvar, mest av nostalgiska skäl. Den tvåcylindriga dieseln kan utveckla 33 hästkrafter.

och sju hektar bete där bland annat gårdens fyra hästar går och betar. – Hästarna är jag inte in blandad i, den biten sköter frugan om, däremot har jag ett 20-tal dikor och tjuruppfödning. Avelstjuren har jag köpt in och han är uppkallad efter församlingsprästen, säger Henrik skrattande och kliar den fridsamma Göran och tillägger att han haft djuren i karantän eftersom han byggt om ladugården till lösdrift. På vintern är han sysselsatt med snöröjning och så kör

han med egna maskiner i Kolmårdens djurpark sju dagar i veckan när det är högsäsong där. Gräsätarna i djurparken omfattas av samma djurskyddsregler som ett vanligt lantbruk, men djurparken har en deal med Jordbruksverket att djuren alltid ska ha tillgång till färskt bete och odlar egen vall och energiskog som djuren matas med. – Det är min uppgift att kö-

ra ut hö, sly och kraftfoder varje morgon samt köra bort gödsel.

Maten behöver inte vara Kravmärkt, men vi ska se till att köpa svenskt, anser Henrik Rasmussen och kliar den fridsamma tjuren Göran (döpt efter församlingens präst).

På Östankärr är allt Kravodlat men Henrik anser inte att det behöver vara ekologiskt odlad mat som köps och produceras. – Det viktigaste är att vi kö-

per svensk mat och att våra politiker ändrar åsikter och börjar satsa på det svenska lantbruket. Appen Bonde på köpet som LRF tagit fram tycker jag är en utmärkt idé för konsumenterna. Fler och fler varor läggs in i appen där producenterna själva rapporterar in varorna till LRF. Så måste konsumenterna vara mer vak-

samma på det de köper om de vill köpa svenskt. Arla har sin logga på till exempel Bregott men det är den röda Arlakossan som är symbolen för att det inte förekommer dansk mjölk i Bregottbyttan. Henrik har ljusa framtidsutsikter gällande det svenska lantbruket. – Jag har en positiv syn på det vi lantbrukare gör, producerar det viktigaste vi har, nämligen det vi stoppar i munnen! Text och bild: CARINA LARSSON


Nummer 4 • Mars 2014

13 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Ledningen klar för LRF Häst

Din Vattenspecialist

TJ:s Pumpservice AB

Branschorganisationen har hållit sitt första hästråd Den 28 februari genomförde branschorganisationen LRF Häst sitt första hästråd. Titti Jöngren har utsetts till ordförande i Hästdelegationen för LRF Häst. Samtidigt presenterades att Erica Lindberg utnämnts till chef för verksamheten i organisationen.

Under mötet valdes ytterligare sex personer som ska sitta i Hästdelegationen. De sex är Ingemar Alin, Avelsföreningen för Svenska varmblodiga travhästen, Maria Sundin, Svenska ridsportförbundet, Kåre Gustafson, Svenska hästavelsförbundet, Lennart Gustafsson, Brukshästorganisationernas samarbetskommitté, Åse Ericson, Svenska islandshästförbundet och Lotta Folkesson, Lantbrukarnas riksförbund. Hästdelegationen har det

strategiska ansvaret för vilka prioriteringar som ska göras och ska också besluta om vilka positioner som ska tas inom LRF Hästs ansvarsområde. LRF Häst kommer bland annat att arbeta för att påverka den närings- och jordbruks-

politik som berör hästnäringen, bedriva omvärlds- och marknadsanalys, företagsutveckling samt branschgemensam kommunikation och marknadsutveckling. Titti Jöngren driver idag Grindtorps gård utanför Stockholm tillsammans med maken Lennart. Hon sitter också i LRFs riksförbundsstyrelse. – Jag ser fram emot att dra igång det här viktiga arbetet. Det här är en väl sammansatt delegation med olika kompetenser. En av våra uppgifter är att samla alla de krafter som finns i hästbranschen och i LRF och tillsammans skapa bättre politiska och kommersiella förutsättningar för utveckling och tillväxt för hästföretagandet i Sverige, säger Titti Jöngren, ordförande LRF Häst. Erica Lindberg är husdjursagronom i botten och finns idag på LRF Kött som ansvarig för nöt- och lammproduktionsfrågor. Erica har arbetat med ett flertal olika produktionsgrenar inom jordbruk och är bosatt på en mindre skogsoch jordbruksfastighet i Gästrikland. Hästverksamheten där består av inackorderingar

och halvblodsuppfödning. – Det här ska bli väldigt spännande, en utmaning som jag verkligen ser fram emot. Målet för LRF Häst är fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Eftersom det här är en bransch med stor potential är jag övertygad om att vi kommer att lyckas, säger Erica Lindberg, chef LRF Häst. – Hästbranschen är en tillväxtbransch och en viktig del i landsbygdsutvecklingen. Genom att satsa på hästbranschen visar LRF att vi är en

" modern organisation som hela tiden siktar framåt. Erica Lindberg kommer att leda detta arbete framåt på ett utmärkt sätt, säger Anders Källström, vd och koncernchef i LRF. Till hästrådet var alla orga-

nisationer som är medlemmar i LRF Häst inbjudna. Med från starten i LRF Häst är, förutom LRF, åtta organisationer (se faktaruta). Erica Lindberg tillträder sin tjänst som chef för LRF Häst i mitten av april, enligt ett pressmeddelande nyligen.

Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

LRF Häst samlar de gröna näringarnas företag för att få en stark, enad röst i samhällsdebatten och i det politiska påverkansarbetet. LRF och åtta hästorganisationer har tillsammans bildat branschorganisationen LRF Häst som med start januari 2014 arbetar för professionella och välmående hästföretag som växer på en sund marknad i hela Sverige. Med från start är: Svenska ridsportförbundet, SvRF, Svenska islandshästförbundet, SIF, Avelsföreningen för Svenska varmblodiga travhästen, ASVT, Svenska hästavelsförbundet, SH, Svensk travsport, ST, Western Riders Association of Sweden, WRAS, Brukshästorganisationerna Samarbetskommitté, BRUNTE och Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS. Källa: LRF

UÊޏ>}iÀ\Ê*œÌ>̈Ç]ʓœÀœÌÇ]ÊvÀՎ̇]ÊLBÀ‡]ÊÛḞ]ʜV…Ê“>˜ÌiŽÞ>À UÊœ˜`i˜ÃˆÃœiÀˆ˜}\Ê>Έ˜…>>ÀʜV…Ê`ÕÀÃÌ>>À UÊT>˜Ž>À\ÊVVՓՏ>̜À‡ÊœV…ÊÛ>ÌÌi˜Ì>˜Ž>À UÊޏ˜ˆ˜}>À\ÊœÛ]ÊÛB}}>ÀʜV…ÊÀŸÀ

OBS! Vårt material har slutna/täta celler och är godkända Kostnadsfri rådgivning:

"`i˜ÃL>VŽi˜Ê䣙‡ÎÓÊ£ÈÊÓxÊÜÜÜ°«œÞÌiÀ“°ÃiÊ

DIESELTANKAR Flaktank 200 l i stålplåt

Inkl pump, 5 m slang och automatisk pistolventil. Svensktillverkad. ADR-godkänd IBC. Vibrationstestad. Med skvalpskott. Godkänd även efter 5 år.

Pris

www.rudskogasvets.se Tel 0551-604 66, 070-647 47 59

10 600:+ moms och frakt

Rödfärgning Målningsarbeten med full garanti. Vi utför även fönsterrenovering samt mögelsanering av husfasader. 60 år i branschen! Vi målar med Falu rödfärg.

SKÖLDS MÅLERI AB Tel verkstad 0144-320 81 · Ulf Sköld 070-554 95 92, 011-34 06 95 · Frank Sköld 070-556 20 98 www.skoldsmaleri.se

Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

Rinkeby Slakteri i Jönåker är ett Kravgodkänt slakteri kontrollslakteri Ks 149

Nöt, lamm, gris och vilt. Återtag av köttlådor. Vi slaktar och styckar:

Paketerar och märker efter Era önskemål. Vi kan ombesörja transport till rökeri/korv-/charktillverkare. Köttklassning utföres. Nöt hängmöras. Djurtransporter förmedlas.

Kontakt/bokning/priser: info@rinkebyslakteri.se tel/fax 0155-210 800 • 070-52 10 800

Djurtransport ordnas

SLAKTDJUR Inköp och transporter av slaktdjur utföres åt

Hög avräkningsnotering och lastningstillägg Välkommen att prova det småländska alternativet. Information och notering läs mer www.ello.se Anmäl gärna i god tid.

N O T T E B Ä C K S

Djurtransporter & Lantbruk AB Nottebäck • Tel 0474-411 57 • Mobil 070-202 40 40

på EU:s REACH-lista

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

!

Vi finns mellan Nyköping och Norrköping: 40 km från Norrköping 45 km från Katrineholm · 44 km från Flen · 18 km från Nyköping 25 km från Vikbolandet · Nära E4 avfart Jönåker

Om LRF Häst

- vi isolerar skarvfritt med polyuretan Svensktillverkade jordkällare. I plast.

AKTUELLT

• Köper samtliga virkessortiment och biobränsle. • Utför avverkning och flisning med egna resurser efter dina önskemål. • Vi besöker Dig gärna på fastigheten, för att presentera oss och våra tjänster. Kontakta våra köpare: Jonas Bengtsson 070-642 95 01 • Pär-Anders Olovsson 076-809 05 07

www.brsvensson.com


14

Nummer 4 • Mars 2014

JORDBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Bra initiativ för svenska grisar Arbetsgrupper ska jobba aktivt för att lösa situationen

nal. LRF är också positivt till handelns förslag att på kort sikt öka informationen om svenska mervärden och svenska charkprodukter i butikerna. Svenskt Kött har tagit på sig den uppgiften.

SVERIGE

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är positivt efter det möte som Landsbygdsdepartementet bjöd in till nyligen med anledning av den besvärliga situationen på grismarknaden. – På mötet togs bra initiativ för att vända den negativa trenden men fortfarande krävs att svenska grisföretagare får konkurrenskraftiga villkor, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Den besvärliga situationen på grismarknaden innebär att ett antal grisföretagare inte fått möjlighet att teckna nya kontrakt med något slakteriföretag. Något som får konsekvenser även i leden före slaktsvinsuppfödningen. – På mötet nyligen kom vi fram till att det ska bildas tre

arbetsgrupper som jobbar aktivt för att komma tillrätta med situationen, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF. En grupp ska fokusera på själva grisproduktionen, den andra gruppen kommer att engagera sig i marknadsfrågor

– På mötet togs bra initiativ, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF. Bild: LASSE MODIN

och den tredje gruppen kommer att jobba för att få till en fungerande svensk exportka-

– LRF har varit tydligt med att vi tycker det är fel att ytterligare minska svensk grisköttsproduktion. Vi tycker att det är viktigt att alla parter agerar för att skapa förutsättningar för lönsamhet och tillväxt inom branschen. Det gläder mig att det finns slakterier som har en klart offensiv inställning jämfört med andra. Därför ser vi väldigt positivt på dagens

möte, säger Helena Jonsson. – Slakterierna som väljer att minska sin volym griskött måste ge grisföretagarna rimliga förutsättningar. Framförhållningen borde vara minst ett år. Även sett ur djurskyddsaspekt är det viktigt att alla producenter ska ha möjlighet att leverera djur under en omställningsperiod, fortsätter Helena Jonsson. På mötet presenterade LRF ett antal förslag för att öka konkurrenskraften för svenskt griskött på marknaden med en bibehållen god djuromsorg. Ett exempel är att snabbt implementera det djuromsorgs-

program som Sveriges Grisföretagare utvecklat och att det bör följas upp med en fortsatt översyn av regelverk för att anpassa dessa till ny teknik. En annan viktig fråga är möjligheterna till investeringsstöd för att kompensera för de högre byggkostnader som svenska regler innebär. – Även om vi de senaste åren fått gehör för ett antal åtgärder som stärker konkurrenskraften, som till exempel djurvälfärdsersättning för suggor och rimligare köttbesiktningsavgifter så visar läget att det krävs mer åtgärder, säger Helena Jonsson förbundsordförande LRF.

Ny vd för LRF Konsult (C) vill prova gårdsförStyrelsen för LRF Konsult har utsett Katarina Hedström Klarin till verkställande direktör i bolaget.

Katarina Hedström Klarin är sedan november 2013 tillförordnad som verkställande direktör i bolaget och sedan 2010 ekonomi- och finanschef (CFO) i moderbolaget LRF. LRFs koncerncontroller Göran Almberg tillförordnas samtidigt som CFO i LRF där rekryteringsprocessen av Katarina Hedström Klarins efterträdare inletts. – Med Katarina Hedström Klarin får LRF Konsult en ytterst kompetent och erfaren chef och ledare. Jag är glad över att vi funnit en framtids-

Katarina Hedström Klarin har utsetts till ny vd för LRF Konsult. Bild: JOHANNA NORIN

lösning inom koncernen. Vi ger nu ledningen fullt fokus att förverkliga LRF Konsults vision att bli Sveriges bästa råd-

givningsföretag, säger Anders Källström, styrelseordförande i LRF Konsult och koncernchef i LRF. Katarina Hedström Klarin är 50 år och har sedan 2004 innehaft ett antal olika befattningar inom LRF-koncernen. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som ekonomikonsult och tjänstgjort som garantidirektör på Exportkreditnämnden (EKN). Katarina har studerat ekonomi vid Lunds universitet och har en MBA-examen från Heriot Watt, Storbritannien. – Det är med glädje och stolthet som jag tillträder som vd för LRF Konsult, och med ödmjukhet inför utmaningen och uppdraget, säger Katarina Hedström Klarin.

Läs Jordbrukaren på nätet! Klicka bara på Jordbrukarens framsida uppe till höger på www.lanstidningen.se

säljning av vin och öl Centerpartiet med landsbygdsminister Eskil Erlandsson i spetsen vill nu att gårdsförsäljning av vin och öl införs på försök i tre län - Skåne, Södermanland och Gotland.

Eskil Erlandsson kommenterar förslaget om gårdsförsäljning i tre provlän: – Jag tycker att möjligheten till gårdsförsäljning borde vara en självklarhet för de som tillverkar vin och öl på gårdsnivå runt om i landet, säger Eskil Erlandsson. – Med gårdsförsäljning ger vi landets vin- och ölproducenter möjlighet att skapa fler jobb i hela landet kring sin verksamhet. Det är viktiga jobb som skulle bidra till tillväxt och utveckling på landsbygden, säger Erlandsson.

Centerpartiet med landsbygdsminister Eskil Erlandsson i spetsen föreslår gårdsförsäljning av vin och öl i tre provlän.

– I många andra europeiska länder är gårdsförsäljning en självklar del av turismen på landsbygden och det tycker jag även att det borde vara i Sverige. Det skulle inte bara

stärka de svenska vin- och ölproducenternas konkurrenskraft utan också bidra till ett ökat intresse för turism på den svenska landsbygden, säger Erlandsson.


Nummer 4 • Mars 2014

15

AKTUELLT

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

ÖSTORPS BEV BEVATTNING VA V ATTNING AB

Nu kan du läsa Jordbrukaren på nätet!

Allt inom Bevattning

Klicka bara på Jordbrukarens framsida uppe till höger på www.lanstidningen.se

we e irrigate ig te the he world o

Våra kaminer är inte bara en fin investering – de ger värme och en hög trivselfaktor. Vi säljer och monterar de flesta märkena på marknaden. Kontakta oss för rätt pris!

www.ostorpsbevattning.se www .ostorpsbevattning.se 0430-123 85

Bomiljö

SOFAB Sanering & färg AB och återställning av

KÖRSKADOR! Stefan Andersson, 070-36 35 405 · Borensberg

www.qsskog.se Finns ck som sä lkoch bu s leveran

Stockås torvströ Torvströ hög kvalitet, i säck om 300 l, vikt 30-33 kg. Vi har även en sorterad torv 0-2 mm som är bra för gris- och kostallar. TORV & MASKINENTREPRENAD AB

0585-402 16 • 070-204 45 55

www.torvomaskin.se

3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning

för omgående leverans.

.VMUJTUPLF FS

¥NFENlOHTJEJHUCSjOTMFWBM GEJS-brännaren är en lätttbegriplig brännare med kraftig konstruktion. Klarar många olika sorters bränslen t. ex. alla spannmålsslagen, flis <30 mm, träpellets, olivkärnorr, hundfoderr, sågspån m.m. Vi säljer ävven lämpliga pannor. Läs mer på vår hemsida: www.smedberga.se eller ring: 070-685 19 19

(panna för ved + stoker)

53.200:- exkl. moms

Hyr allt för bygget hos oss! Linköping: tel 013-31 99 90 Norrköping: 011-13 19 40 • Oskarshamn: 0491-76 06 20 Finspång: 0122-44 48 40 • Växjö: 0470-478 25 Södertälje: 08-550 403 90

Har du en äldre brunns- och pumplösning som borde uppgraderas? Eller har du behov av att utöka den totala vattenförsörjningskapaciteten i ditt lantbruk? Vi analyserar dina behov, ger dig åtgärdsförslag och tar ansvar för hela lösningen så att du tryggt kan ägna dig åt vårens alla sysslor på gården. FBB har hjälpt lantbrukare i Östergötland med såväl små- som storskaliga brunnslösningar ända sedan 1979. Ring 0122-100 64 så berättar vi mer!

Sedan 1992 har vi finansierat hjälpverksamhet i bl a Lettland och Rumänien

Städa ur garaget – röj påla bivdrinagdärevänlk!omna! Al

Ring & boka tid, allt säljbart hämtar vi – kostnadsfritt förstås! ÖPPET Mån-fre 10-18 Lör 10-14

Linköping: Molijns väg 15 • Hackefors • 013-37 67 77 Motala: Södra Allén 23-25 • Ängdalen • 0141- 504 88 Skänk eller handla så gör du något för behövande!

Vågar till Sveriges Lantmän Axel- och markvågar, Silovågar, Frontlastarvågar, Hjullastarvågar, Truckar, Kreatursvågar, Lastceller m m. Tel 0708-55 55 56 www.vaglant.se

Kvalitet & nytänkande sedan 1979

www.finspangsbrunnsborrning.se

& prata vatten med oss på FBB!

BORENSVÄGEN 165, 591 96 MOTALA. TEL: 0141-21 44 36.

Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

Komplett anläggning från:

Per Rodell Tel. 0702-82 05 64

20 000 läsare kan se din annons!

Vatten för levande gårdar. Anpassat för just dina behov.

RING 0122-100 64

Välkomna att höra av er till oss!

Mobil 070-53 00 751, även 0143-500 20 www.sofabskanninge.se

&YLLTÚMMAre

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

Nu 10 år i Motala!

Möbler • Heminredning • Porslin • Böcker & media Sport & fritid • Kläder, skor & accessoarer Elektronik • Husgeråd och mycket mera

DIKESRENSNING

Albrektsvägen 69 (Ljuratorget) · Norrköping Tel 011- 648 50 · www.bomiljo.se

FBB

Enskilt avlopp - vi har lösningen! Välkommen! Miljö & Avlopp erbjuder en rad olika tjänster inom enskilt avlopp. I samråd med dig som kund kan vi leverera den mest miljövänliga, långsiktiga och ekonomiska lösningen av enskilt avlopp som är anpassad för er fastighet. Vi tillhandahåller auktoriserade installatörer som utför markarbetet, montering och installation tillsammans med projektören. Som kund ska ni känna er trygga i Ert projekt när ni anlitar Miljö & Avlopp

Projektering: Vi projekterar enskilda avlopp från enstaka fastighet till större gemensamhetsanläggningar. Installation: Vi erbjuder allt från helhetslösning, projektering eller bara inköp av produkten. Tillsammans med våra entreprenörer kan ni känna er trygga med installationen av er avloppslösning. Försäljning: Vi hjälper er att hitta en optimal lösning för era behov, så att det inte blir några överraskningar från kommunen angående er avloppslösning efter installation.

Finspångs Brunnsborrning AB

Miljö & Avlopp AB · Navestadsgatan 53, Norrköping Peter Jonsson, tel 0702-74 95 06 · www.miljo-avlopp.se


16

HÄSTLIV

Nummer 4 • Mars 2014 Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa redaktionen: ring 0141-560 03 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se!

Miranda har precis sadlat av Pegasus efter dagens ridtur.

Mollys lillasyster Hedvig provsitter Tjorven. En liten häst kan kännas ganska stor.

Eggebyberg Islandshästar. Monica har tagit tjänstledigt för att satsa fullt på sina hästar.

Monica visar Molly och Miranda hur man ska tränsa på en häst.

Små hästar sprider stor glädje Monica tog tjänstledigt för att ägna sig åt hästarna på heltid LINGHEM (JB)

Tjorven, Pegasus och Fillifjonkan är tre glada shetlandshästar som, tillsammans med större islandshästar, har sitt boende på Eggebyberg Islandshästar i Linghem. Gården ägs och drivs av Monica Rasmussen som arbetar i en klädvarukedja, men som nu tagit tjänstledigt för att på heltid ägna sig åt sina hästar och ridskolan.

Det är dags för en ridtur i skogen och kompisarna Molly och Emrik borstar och kratsar hovarna innan det är dags att sadla på. Molly och Emrik tar ridlektioner av Monica och känner väl till hästarna och börjar känna sig ganska säkra i sadeln. Det som är lite annorlunda är att barnen är små, endast tre år gamla, och det är inte så vanligt att så små barn går i ridskola. – Det gäller att vara lyhörd och inte tvinga barnen till något de inte vill. De förstår inte riktigt allt och det gäller att hålla sig på en nivå så de tycker att det här är roligt, säger Monica, som aldrig tidigare haft barn i den åldern som ridskoleelever. När hästskötseln är klar är

det dags att gå till sadelkammaren och prova ut hjälmar och plocka fram sadel och träns. Monica berättar och frågar om barnen vet vad de olika delarna kallas. Det är lite svårt att hålla reda på allt men både Molly och Emrik verkar ha koll på läget. – Det här är en rumpkappa, förklarar Molly. Monica förtydligar att det snarare kallas för svanskappa, men att det nästan var rätt och

Monica Rasmussen satsar på små grupper i sin ridskola för att alla ska hinna få den hjälp och uppmärksamhet de behöver.

Molly låter sig nöjas med det och tillsammans hjälps de åt att göra Tjorven ridklar. Turen går till en liten skog som ligger i närheten av ridskolan och Monica är noga med att man aldrig får rida ut på en väg utan att först stanna, lyssna och titta så det inte kommer några bilar. – Det är roligare för barnen

att rida i skogen och navigera kring träd och enbuskar än att vara i en paddock och bara rida runt, runt. Här får de lära sig hur de sitter i sadeln när de ska upp och ner i en backe och hur de ska hantera tyglarna när de svänger. Eftersom det är en så liten grupp hinner jag med barnen ordentligt. Det krävs även ett föräldraengagemang eftersom någon måste vara med och hålla hästen under ridningen men även vid skötseln både före och efter ridturen. – Idag har vi en ny flicka med oss, Miranda som är sex år. Henne kan jag låta rida utan att jag behöver hålla hästen eftersom hon förstår vad jag menar, men det är ändå tryggt för Miranda att hennes pappa går vid sidan om, säger Monica.

Molly får hjälp att hålla upp Tjorvens hovar medan hon kratsar.

– Monica är otroligt pedagogisk med barnen, säger Mollys pappa Jonatan och Emriks mamma håller med. Monica pratar begripligt med barnen och det märks att de känner sig trygga med både henne och hästarna och även miljön, som är familjär och hemtrevlig. Att Monica inte vill ha större grupper än tre till fyra elever förklarar hon beror på att med stora grupper skulle hon inte ha en chans att se varje individ och deras behov. Detsamma gäller för vuxengrupperna som rider hennes is-

landshästar. Där får eleverna en genomgång av rasens historia och hästens olika gångarter bredvid den obligatoriska lektionen om säkerhet och utrustning innan ridlektionerna tar vid. Det är även viktigt att grupperna är fördelade så att deltagarna är på samma nivå, det underlättar undervisningen och en deltagare som aldrig tidigare ridit behöver inte känna sig bortkommen. – Lektionerna tar omkring två timmar och så bjuder jag på fika. Det går även bra att boka turridning med fika och man väljer om man vill rida

en eller två timmar. Om någon vill ha privatlektioner går det också bra, försäkrar Monica. När Emrik, Molly och Mi-

randa återvänder från skogsritten är det dags att sadla av och borsta hästarna, men då hägrar plötsligt något annat. Barnen vet att Monica har en burk med pepparkakor på en hylla i sadelkammaren. Resultatet av detta är att tre små shettisar står uppbundna och barnens föräldrar utrustade med borstar i händerna får göra det avslutande jobbet med hästarna.

Innan Monica vinkar av barnen och tar sig an vuxengruppen hinner hon berätta att under sommaren går det att boka ridturer som avslutas med bad i badtunna, middag och möjlighet till övernattning i Norsholm hos en krögare som Monica har ett sammarbete med. Ett ridläger för barn och ungdomar kommer också att anordnas och om någon fyller år och vill fira så fixar Monica till ett riktigt roligt ridkalas! Text och bild: CARINA LARSSON


Nummer 4 • Mars 2014

17 Prenumerera på Länstidningen, ring 0141-560 03 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

Nyfött i Rimforsa

Som inflyttad till

Halm värmer gurk or

Rimfors

a saknade Nina Christiansson för de allra minsta en klädbutik hon startade Lilla barnen. Så Nyckelpigan.

Östergötlands egen heter Göran EktandeHerr Gurka r. Ekologisk växthus odling är en utmaning, men fullt möjlig.

8

PRENUMERATION

Tillbaka till Indie n

Susanne Dalskog informationsche arbetar som Saabs f i New Dehli. Efter sommarledigt i Andersbo är familjen redo att återvända.

10

6

Ny följetong! Mardrömmen Fredag 24 augusti

2012 • Årgång 64 • Enda tidninge n för hela Östergö tland • Länstidn ingen Östergö tland • Vecka

34

Kerstin Bergstra lena Holström nd och Magda, Torstorps gård.

Byggvård på Torstorps gård

SÖDERKÖPIN G. året i rad arrangera För andra gård tillsammans de Torstorps pings kommun med Söderköen byggnadsvårdsdag. Här hade sina utställningar hantverkare empel på utförda och visade exRenoveringsroade renoveringar. besökare fick med sig många goda råd hem. SIDAN 13

Nykokt augustid elikatess.

Vätterns delikatesser locka r

Borgmästaren

Temakryssning

HOLMERTZ

sig under temakrys

sningen fascinera s av Hackefor

s sluss.

för att

locka turister tillVäxtkraft i Kinda En kyrka för mycket Kinda kana

Byalaget i Bestorp

ska utvecklas och vara en bra plats att leva och verka på.

Ann-Cathrine Hjerdt lät

Pärlband att vi sa upp

VADSTENA. Vättern med sin mytomspunna historia har en särskild lockelse och nerna kring tillgången spekulatiopå vätternkräftan är ständigt aktuell när det stundar fisketider . Kräftivalerna runt sjön avlöser varandra just nu och den som inga egna kräftvatten har kan fylla Bestorps byalag arbetarkastrullen aktivt och hos Bitte i framgångsriktNaddö. för att orten SIDAN 14

KINDA KANAL . Hur känd Kinda kanal är i turistsver som till och med I Åtvids centralort två kyrkor, östgötarna själva Den här veckan tar vi pulsen på Kinige varierar med finns vem man frågar. har ombord på en varierad kännedom Klart Kind hadefull Gamla kyrkan från 1400-talet da, en kommun av växtom denna närledande borde bli mer känd. är dock att den belägna trollska företrädare föroch turismen skatt. Paul Lindvall kyrkan, 1885. kraft som klättrat rejält det ska ske och vem som ska i Östergöt kal- från lade den för ”denoch Stora nals vänners femte När Kinda ka- bjudits ombord land besvarade göra det doldaärpärlan” s med en spridd Det en kyrka i Svenskt näringslivs ranking. temakryssning för diskussio efter-för mycket. öppen flora n. Att av idéer. genomfördes en öka kännedom ljum sommark väll rismen kan en om kanalen och tu- viktigare Landväga turister är en allt ske på många sätt. grupp. Hur FINSPÅNG SIDAN 9

l

9

17

En flashback under hasselbusken

da Kin19-26

YDRE

Östgötska kommuner får bakläxa

Sidan 2

19

Tema Sid

Stort intresse för inspirerande trädgårdar

Sidan 7

P RÖstergötland E N U M E R •E Länstidningen Östergötland • Vecka 17 Fredag 26 april 2013 • Årgång 65 • Enda tidningen för hela RA PÅ LÄNST IDN

Sidan 16

INGEN! R ING 0141560

03!

Här doppade Ellen Key tårna.

Utsikt från Ellens Strand ÖDESHÖG. Ellen Key är berömd, men frågan är om inte hennes bostad är ännu mer känd. I varje fall är det den mest omskrivna bostaden i Ödeshögs kommun. Nu har det kommit en ny bok om hennes Strand. Dess föreståndare Hedda Jansson har gjort en bok om Ellen Key där författarinnan inte är huvudperson. SIDAN 18

Riktigt drag i Asbyhalla

Mia Thorén är bland annat tapetserare och kreativ coach. Att inspirera andra, att våga släppa loss kreativiteten, är en av hennes stora drivkrafter.

YDRE. Asby kyrkby var på lördagen fylld av parkerade bilar och bara närmast utanför skolan, den nuvarande Asbyhalla, gick det att räkna drygt 50 fordon. Men så var det också något alldeles extra på gång. Svenska mästerskapet i dragkamp individuellt avgjordes. Joel Lägermo, Ydre DK, imponerade och satte två juniorrekord och blev trea i seniorernas tungviktsklass. SIDAN 16

En kreativ inspiratör Kinda får bygdespel

Ett bygdespel för befolkningen samman och är en spännande

8

till Bangladesh.

I mars förverkligade hon en annan dröm, butiken Outside Inside i Norrköping, där den loppis- och antikroade kan hitta både guldkorn till hemmet och mängder av inspi-

serare. När barnen var små letade hon på drömboendet utanför Norrköping. På gården Evalund har Mia sedan dess sin verkstad och ateljé, navet i hennes kreativa verksamhet.

NORRKÖPING. Hon har varit med och gjort rekvisita till filmen Fanny och Alexander. Hon har jobbat för Operan och Drottningholmsteatern, och drivit eget i Stockholm som tapet-

HOLMERTZ

Nu ska alla pendla med tåg

Lena bjöd in Mahmud

TEMA KINDA

GÅRD TILL SALU

Kinda kanals vänner firar 50 år

Livskvalité vid sångsvanarnas sjö Tysslingen

Sidan 22

Sidan 28

Fredag 27 april 2012 • Årgång 64 • Enda tidningen för hela Östergötland • Länstidningen

Sidan 2

En branschtidning

Denna vecka med

Lantmannatidningen Lantmannatidningen

Tidningen för dig som verkar på landsbygden.

9

Jordbrukaren

• Till Östergötlands

lantbrukare sedan

Maria Ekman

Jordbrukaren

• Till Östergötlands

i Länstidningen

lantbrukare sedan

1926

med kursdiplom.

Kurs för lokala producenter LIVSMEDEL. Projektet Rätt och slätt har som mål att stärka de regionala livsmedelsproducenterna och att få nya att etablera sig. I dagarna var det kursavslutning för åtta deltagare som gått kursen Produktutveckling för livsmedelsproducenter. Bland kursmomenten fanns bland annat märkning, produktkalkylering och försäljning. SIDAN 18

ration till egna projekt. För är det något Mia Thorén vill, så är det att inspirera andra till att skapa och våga vara kreativa.

1926

Nummer 8 • Årgång 86 April/Maj 2012

Jordbrukaren

Östergötland ligger långt framme på miljöteknikområdet.

Nu finns resa i lokalhistoria. I sommar chansen att exportera miljötekGlömt får och gömt får nytt liv hos Mia Thorén Kindaborna sitt bygdespel. niska lösningar

David Wenhov och Marcus Ljungqvist.

Samarbete kring hästutbildning UTBILDNING. Vretagymnasiet kommer inte att ha islandshästprofilen något intag på 2012. Samarbetet med Stenholmen center har fungerat Islandshästbra ter tills de elever som och fortsätslutat sina studier, går där har avmen man väljer att inte längre satsa tar. Istället blir det på islandshäsRealgymnasiet som tillsammans med kommer att erbjuda Stenholmen med islandshästprofil. utbildning

Härliga hästkrafter! 600 älskare av islandshästar

Grålleklubben firade

SIDAN 14-15

25-årsjubileum

TRAKTORER. Svenska Fergusonklubben vuxit till drygt 6 800. Grålle har hunnit Söderköping tidigare Jubileet firades på Ringarums Värdshus,bli 25 år. De då nio medlemmarna har förståss på plats och under dagen. Föreningens grundare, sedan årsmötet hade gått av stapeln kunde berätta om Håkan Gerhardsson i upprinnelsen till den populära klubben. i Ringarum, fanns

SIDAN 11

Du som är prenumerant på Länstidningen Östergötland och Värmlandsbygden och samtidigt är lantbrukare får Jord brukaren två gånger.-

SIDAN 12

fick sitt lystmäte

HÄSTLIV. Hingstfestivalen 2012 kunde visa upp ett femtiotal bedömda vackraste hingstarna av de som räknas till de hingstar, hingst. Förutom visningen av hölls en tölttävling festen i svensk avel, däribland Prins från Knutshyttan, och betäck- ria. som blev en trevlig och fartfylld histoKontakten mellan världens näst högst ningsauktion. deltagarna i showen Hingstfestivalen och publiken lyfte för uppvisningen till på Stenholmens stuteriislandshästar hölls i år la extra. det där lilStenholmen i Gerstorp. Omkring 600 personer hade eftersom åskådarna som arena får gott betyg, sökt sig till den årliga har möjlighet att häst- nära ekipagen. komma

VECKANS

SIDAN 10

BORRING

Klyftan mellan eliten och vanligt folk SIDAN 2

SKOG

Stort intresse för att växa med skogen SIDAN 12

JORDBRUK

Jordbruksstöd via internet blev lokal succé SIDAN 8

Östergötland nr 16 • Vecka 17

PRENUMERERA PÅ LÄNSTIDNINGEN! RING 0141-560 03!

Stiliga tuppar fanns det förstås också på hönsbytardagen.

Hönsen bytte ägare i Tjällmo

En veckotidning räcker längre

TJÄLLMO. En Seramahöna är världens minsta hönsras och väger bara 325 gram. En mängd vackra höns och deras ägare hade samlats i Tjällmo på en hönsbytardag som till anordnaren Ida Bonneviers glädje blev både välbesökt och uppskattad. SIDAN 11

Ganga Roslin Bladh, här med sitt verk Vättern Hugo Bergström – Svarta Höken.

Svarta Höken i Åtvidaberg HAGEN. Han är inte bara Hugo Bergström, han är lika mycket Svarta Höken. I barndomen var han en tillbakadragen person,

men det ändrades när han 1980 blev intresserad av indiankulturen. SIDAN 17

nd hattar il. Ett liv bla Motalaprof

är en känd arnet HOLMERTZ Aarre Korte finska krigsb Han är det Sverige och blev som kom till e hattmakare. Sveriges yngst

11

som blöder, ser fram emot Kristi himmelsfärdshelgens

Konstrunda.

Ganga i Vassens rike ”Det är svårt att inte vara konstnär”

VADSTENA. Det drar ihop sig till vårens stora kulturhändelse vid Omberg, den uppskattade Konstrundan. En som väntar på att bjuda in allet kan mänheten till sin och makens ateljé är Ganga are. Myck och mördoch Roslin Bladh, folk konstnär relativt n när släktFint ny medlem i

släkten Nyfiken på

6

ur arkive grävas fram Johansson leder Klas forskaren a i Boxholm. en grupp nyfikn YDRE

De döda kommer inte tillbaka

Om tusen

rataren

16

TRÄDGÅRD

Christina tog rosa bussen genom Peru

Sidan 2

liv olevda och pas-

Omkultur. Julen 2008 lämnade radiopBjärre- ”svårt att inte vara konstnär”. Hennes måleri får förförfattaren,Ganga När halvön i Skåne och kom ipå flyttade tills Sjödin Rurik Bladh Vas- numera torn Toma i Rydsnäs var det aldrig främst sin näring inifrån, men hon vet sens rike, vid Tåkern. i början var en målning ska sluta. besök Konsten är för henne fattarnågot som baralyssna vill ut,. det som ville gör sig själv. Konstnär mång hara hon alltid varit, det är SIDAN 14

Bland pioner och luktärter i Väderstad

Sidan 16

Sidan 21

P R E N U M E R E R A P Å L Ä N S T I D N I N 10 GEN! RING 0141-560 03! Vecka nd nr 9 • en Östergötla Länstidning

mars Fredag 9

g 64 2012 • Årgån

• Enda

för hela tidningen

nd • Östergötla

TEMA

hälsa

i Johan zenbuddhist . Det bor en Schütz huvud Christher

siker Mjölbymu an listetta i Jap

Överras. – Det är sin egen MJÖLBY kul att höra kande och i Tokyo. musik på café ymusikern Johan Det säger Mjölb som håller på att i Japan. Christher Schütz genombrott down” få ett riktigt ”Slow hans låt en I höstas var e låten underplanu den mest spelad k radio och vecka i japansspela in en musikal. nerar han att SIDAN 10

t är att inRolfs uppgif Caroline allmänheten. formera

ktet i Städproje viken Valdemars

s enSVIK. Sverige VALDEMARÖstkusten, Valdeda fjord på bli fri från föroreska tiden marsviken, krom från ningar av främst ing i Valdemarsav lädertillverkn de första grävmuddvik. Nu inleds a i de stora rbeten tena. ningsa saneringsarbe rings- och er bottensediment Stora mängd och detta ska sedan as ska muddr ett område som ligpå deponeras äs. ger vid Gränn SIDAN 15 HOLMERTZ

de Obesvara flirtar tär på psyket Sidan 2

i stress och

ohälsa. Gunilla

sson är stress Lundh-Sven

pedagog

t går ihop När pussle

kan slit som påfrestande Öst. ns många ett Livskompete idag är för livspusslet a företaget Att få ihop sedan 12 år tillbak och driver

yttra sig

gen på proMen lösnin på samhället. en själv. Skilln aden chefen eller man känofta inom Stefan Axby har rötterna rigt sjuka. och bleme n finns djen återvänder, när långva djupt rotade livsglä på Axstad. Mitt att de blir saker. mår dåligt, ro- märks när i det östgötska Utbyggn vill ta sig för gå ihop. Utan SIDAN 21 fler stressade och potatisbä leda glädje och aden av församlin är idag ltet adriver gshemmet Mång bredvid och rar han tränade mer, gjorde nog ner i Hällestad står om att stå jag bara gården äntligen r så blir det : omkreativite och Jag tycker saker föränd med havre Den nya, ljusa lokalen färdig. t. vänne, på partnern, på fick fler HÄLSA. – handen. Att se hur djen. tänker saker eller i firades och livsglä med invigning en människor de återfår balansen son som arbe- liga . Man skylle r på andra hel vecka. sig och hur Gunilla Lundh-Svens livspussel att bättre skors Det säger R stressade männi få NATU att tar med

Allt fler tar

jen Mitt i potatill livsgläd tisbä ltet hitta tillbaka hjälp för att

Gemenskapshuset

28

7

som En säsong tierna myllrar av Allianspar krav evelser naturuppl32 vill ställa d Sidan Eon24Vin påFredag januari 2014 • Årgång

En branschtidning

Denna vecka med

Jordbrukaren

Tidningen för dig som verkar på landsbyg den

Sidan 8

PRENU

MERER

Ä A PÅ L

Jordbrukaren Jordbrukaren

• Till Östergötlands

lantbrukare

• Till Östergötlands

sedan 1926

lantbrukare

sedan 1926

TEMA:

Ener gi

SIDAN 6

Solcellspaneler monteras

på taket

Du som är prenumerant på Länstidningen Östergötland och samtidigt lantbrukare är får Jordbrukaren två gånger.

vid ett av

Satsar på Stångåstadens

hus på Plöjaregatan.

Bostadsbolag

minskar mängden

Arbetet

tar bara

någon dag

per hus.

egen solel

TEMA ENERGI. I stadsdelen Linköping satsar bostadsbolaget Lambohov nu på elproduktion Stångåstadeni hovet av att köpa hyreshus ersätter via solceller. elkraft. hyreshusen På fyra av på PlöjaregatanDet gäller de fyra sina dans takpannor företaget den med sammanlagt husens och med solceller soliga södersi- 48 lägenheter. Var och annan gemensam kommer för att minska en av dessa byggnader tvättstugornas hela belysning be- elkraft sedan att bli självförsörjande elbehov. Solcellstekniken samt beprövad och som driver med den ventilationsfläktarna, hållbar. Panelerna ranterade är att hålla i på trapp- nolikt 30 år, men taket är gaatt hålla mycket kommer sanlängre än så.

köpt energi

Mjölksatsning

SIDAN 11

KINDA

i Länstidningen

Lantmannatidningen Lantmannatidningen

Nummer 1 • Årgång Januari 2014 88

Tranås Energi har fått klarttecken att sätta igång med av elva vindkraftverk uppförandet i Ydre.

Klart för elva vindkraftverk TEMA ENERGI. En park med elva stycken vindkrafthöga kraftverk 150 meter i Ydre kommunkommer att resa sig enligt de planer, som Tranås Energi Elförsörjning AB fick godkända av länstyrelsen slutet av 2013. i – Godkännandet bygger för innebär att en ökad lokal vi bar elproduktion och förnyi storleksordningen 60 till 70 mar per år, miljoner kilowattimbrukningenvilket motsvarar årsförför mellan 3500 eluppvärmda 3000 och villor, berättar Elina Gahm, kvalitets- och som är vikarierande Tranås Energimiljösamordnare hos AB.

Många frågor för nye ordföranden LANTBRUK. äger och driverMarkus Gustafsson hustrun Emma tillsammans med den Storkestorp.lantbruket på gårGården ligger efter vägen utmellan Mormorsgruvan och Bestorp. ordföranden Markus är nytillträdd delning inomi Åtvidabergs lokalavLantbrukarnas förbund. riks-

VECKANS BORRING

Politisk prestige i sin bästa form

med egen

solel

och generationsskifte

SIDAN 4 På gården Fängemåla tre sönerna i Valdemarsviks kommun satsas så fall fjärdeär intresserade av att ta på utbyggnad köpte den generationen i samma över driften och fortsätta av ladugården 1897. Magnus släkt som eftersom de sprungit med brukar gården, med mjölkproduktionen. är med sina pappa Nils-Erik 25 år sedan Nils-Erik De i ladugården äldst av de tre jordbruksintresserade Anderssons blir i sedan barnsben. farfar killarna och har

SIDAN 2

SIDAN 18

HÄSTLIV

Avelsföreningar räddade nordsvensken SIDAN 16

LANTBRUK

Vildsvinen stort bekymmer i Risinge SIDAN 12

!

60 03 66 • Enda tidningen 0141-5 ! R I N G för hela Östergötland • Länstidni INGEN ngen Östergötland NSTIDN

• Vecka 4

Jeansen som får ett nytt liv

MJÖLBY. Gamla, trasiga jeans som inte hittar en ny ägare hos Röda korset behöver inte tippen. Inte när Barbrohamna på tar hand om dem och skapar unika väskor. SIDAN 10

Hållbar turism kring Rängen VÅRDNÄ

S. Tankarna arbete mellan verksamhepå ett samterna och människorna runt sjön Rängen för en utveckling av turismen har funnits ett bra tag. Nyligen samlades representanter för samheter i Rängenbyg olika verkden på Stiftgården i Vårdnäs för på var om det finns att söka svar intresse för att tillsammans utveckla området under begreppet hållbar turism. Det visade sig inte saknas idéer. SIDAN 9

Bygdens hus ska vara kvar!

VÄSTRA ENEBY . Kyrkan ville, av ekonomiska skäl, göra med församlingshemmet sig av Eneby. Då tog invånarna i Västra saken i egna händer. Man säljer inte bygdens hus! SIDAN 8 HOLMERTZ

Lyckan i en Ford Prefect 1952 Sidan 2

Margarets Spels i Motala älskar Hersebråta by, historia. När hon från 1600-talet fick arkiverade fram till 1925. Det är en samling handlingar, bilder och gamla spännande östgötsk brev i sin jordbrukshistoria, ägo bestämde hon sig för att skriva om kryddad med gripande människoöden. livet i

Protokollen får liv

Margareta Spels skrev

boken om livet i Hersebråta by

MOTALA/S:T ANNA. Spels berättarlust resulteradeMargareta Gustav Vasas tid till fram till 1925. i den ny- Att boken ligen utgivna boken blev till berodde ursprung- kände till Margaretas stora Livet i Hersebråhistorie- levde ta by. I den får vi följa ligen på de handlingar intresse. Sedan har i Hersebråta by i hon forskat vidare livet i byn, från som hon fick i S:t Anna. sin ägo tack vare några kusiner som i andra arkiv för att få en så levande – Jag har försökt beskriva livet i Herbild som möjligt av familjerna som sebråta i ett historiskt, politiskt och socialt sammanha BOXHOLM ng. SIDAN 11

Rutig höst för Åsbos kluriga elever Sidan 6 PRENUMER

425:Ja, tack!

Jag vill läsa i tolv månader!

Vi vet att varje utgåva av Länstidningen lever längre än en dag, att den blir noga läst och att det i många hem är en tidning man tar fram och läser olika artiklar i under flera dagar i följd. Går man till arbetet varje vardag är det för-

stås under helgen som man har mest tid att läsa. Vi tror därför att det är en fördel att tidningen utkommer på fredagar, i omedelbar anslutning till helgen. Varje vecka finner du i Länstidningen minst en sida från var och en av Östergötlands läns 13 kommuner samt mycket annan läsning, och vi arbetar hela tiden med att utveckla Länstidningens utformning och innehåll. Det är där du som läsare kommer in. Berätta för oss om intressanta händelser som sker i din närhet, om spännande personer som kan vara värda för fler att lära känna, inspirerande hus och hem att göra hemma-hos-reportage om.

Var med och påverka, med hjälp av just dig kan vi göra en ännu bättre tidning. När du nu bestämt dig för att prenumerera på Länstidningen, hoppas vi att du är redo för intressant och avkopplande helgläsning. Ställ fram den bekvämaste stolen, brygg en kopp kaffe och luta dig tillbaka med tidningen i handen. Läs någon artikel på fredagen, ytterligare några på lördagen och de sista på söndagen. Och kom ihåg att det kan finnas andra i familjen som också vill läsa. Väl mött i Länstidningens spalter! GUNILLA NORLÉN Ansvarig utgivare

ÖSTERGÖTLAND

GÅRD RILL SALU

Oroande minskning av strandfåglar

Gästvillan i Gytto rp – 616 sjönära kvadratmeter

Sidan 19 ERA PÅ LÄ NSTIDNI

Vi vill att Länstidningen ska vara tidningen som man läser i lugn och ro, antingen som ett landsbygdsinriktat komplement till sin dagstidning eller som den enda tidning man behöver för att få en bild av vad som sker på olika håll i Östergötlands län.

NGEN! RIN G 0141-560 03!

Sidan 20

Ja, tack!

Namn:

Frankeras ej

Adress:

betalar portot

Jag vill prenumerera i ett HALVÅR för 230:-

Ja, tack! Jag vill prenumerera i TRE MÅNADER för 125:-

Postort:

Telefon:

Kryssa i rätt alternativ innan du skickar in talongen!

Svarspost 580003400

591 20 MOTALA


18

Nummer 4 • Mars 2014

GÅRD TILL SALU

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

En äkta skärgårdsidyll

KÖLTORP I SANKT ANNA

Sagolik utsikt från verandan.

Rymligt och luftigt kök.

Gäststugorna vid strandkanten.

12‚7 hektar med flera hundra meter egen strandlinje i den unika Sankt Annas skärgård i Söderköpings kommun. Tre bostadshus, alla bekvämligheter, bastu vid vattnet‚ lekstuga, jordkällare, tennisbana, stor brygga, hästhage med öppen stallbyggnad med mera. Det perfekta sommarboendet eller underbart permanentboende? Välj det som passar. Välkommen till Költorp som är veckans gård till salu.

Sankt Annas skärgård beskrivs ofta i ord som underbar, paradis och sagolik. Sjöfararnas helgon, Sankt Anna, har gett namn åt bygden. Den erbjuder förutom sin vackra miljö naturupplevelser, båtliv, bad, kultur med mera. Här finns idag både permanentboende och sommarboende. Skärgårdsbygden har genom seklerna befunnit sig direkt i många av skeendena från utvecklingen av farleder under förhistorisk tid till härjningar av olika sjöfarare. Platser bär än idag namn som refererar till historiens båtar. Följer man väg 210 mot sydost från Söderköping så håller man spåret rakt fram istället för att svänga vänster när vägen mot Tyrislöt skyltas. Veckans gård ligger istället på södra sidan av Lindersfjärden. Man ska förbi Ramsdal, runda Sandfjärden och fortsätta åt nordost. Njut av resan! Det är som att komma in i en författares beskrivning av en skärgårdsidyll. Glöm Hemsöbornas elände och ta den mer romantiserade synen på skärgårdsboendet så är det en mer rättvisande bild av Költorp. Nej, det är inga överdrifter för här har man överfört det gamla till

dagens krav på moderniteter och bekvämt boende utan att tumma på den traditionella miljön. Lägg därtill en oerhört vacker belägenhet med vyer som hämtade från ett vykort. Huvudbyggnaden som har en historia som sträcker sig bakåt till 1800-talet genomgick en omfattande renovering 2010. Uteplatsen har en fantastisk utsikt över den här delen av S:t Annas härliga skärgård. Det ena gästhuset renoverades samma år och det andra under 2007-08. Bostäderna har samma arkitektoniska stil och harmoniserar med det ursprungliga torpet och närmiljön. Renoveringen av huvudbyggnaden har utförts såväl smakfull som med rätt val av material och färg. Resultatet är hemtrevligt där den lantliga känslan bevarats utan att pruta på bekvämlighet och funktionalitet. På nedre plan finns rum och ytor att umgås på. I köket finns den gamla vedspisen och en öppen eldstad bredvid den moderna utrustningen. Från vardagsrummet har man utsikt över havet och för den extra komforten finns naturligtvis en kakelugn i rummet. På övervåningen finns både sovrum och ett genröst tilltaget badrum. Det ena gästhuset beskrivs som idealiskt för generationsboende eller för barn i tonåren. Byggnaden är på välplanerade 60 kvadratmeter med ett rymligt och luftigt kök i lantlig stil. Liksom från huvudbyggnaden finns havsutsikt, här från allrummet. Det andra gästhuset kallas även ladugården då det tidigare använts som sådan. För den stora familjen har Költorp det

mesta man kan önska av en fastighet. Här finns alla bekvämligheter på listan, kanske ytterligare några. Utöver bo-

En idyll för alla åldrar.

stadshusen finne en vedeldad bastu vid vattnet‚ hönshus, lekstuga, jordkällare samt en carport med förrådsutrymme. Här finns en egen tennisbana, en stor brygga samt en hästhage med öppen stallbyggnad. Det finns också möjlighet för jakt och fiske på egen mark. Text: BO BÄCKMAN Bild: BUKOWSKIS REAL ESTATE

KÖLTORP, S:T ANNA Huvudbyggnad: Boarea 140 m². Gästhus 1: Boarea 60 kvadratmeter Gästhus 2: Boarea 60 kvadratmeter Total area: 12,70 hektar fördelad på betesmark 1 hektar, vatten 3,90 hektar, skogsmark 6 hektar samt åkermark 1 hektar. Pris: 7 900 000 kr Ansvarig Mäklare: Catharina Bernstein, Bukowskis Real Estate, 08-120 487 00


Nummer 4 • Mars 2014

19 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

LANTBRUK

Inför betessläppet! Per-Olof Joelsson bredvid tallriksharven som är ett viktigt redskap på Åsmestad.

Isac Svärd, växtodlingsrådgivare på hushållningssällskapet, tycker att utgångsläget för vårbruket verkar fantastiskt.

Vårbruket närmar sig

Besök år v gärnautik! b b e w

Stort utbud av stängselmaterial och stolpar. Passa också på att beställa betesmineral för gemensam frakt & lägre pris.

FRI LEVERANS – UTAN KÖPGRÄNS!

Tel 0121-512 31 • Bengt 070-815 12 31 • Micke 070-428 43 28 • www.angen.se

Ring 0141-560 03 när du vill annonsera i Jordbrukaren. Vi hjälper dig att få ut ditt budskap!

Ett fantastiskt utgångsläge säger växtodlingsrådgivaren

NILFISK ALTO

MOTALA (JB)

• Nyförsäljning • Auktoriserad service

Mycket är höstsått och den milda vintern gör att säsongen ser ut att bli tidig. Det är en tid av förberedelser. Vädret kan man inte göra mycket åt, men det finns några saker att tänka på för att möta variationerna när de kommer. Bra dikning och minska användningen av plog är ett par exempel.

Vädret har alltid varit viktigt för lantbruket. Rätt mängd nederbörd i rätt tid, tjäle på vintern, torrt vid skörden med mera står på önskelistan. Alla vet att vädret långt ifrån alltid läser den listan än mindre uppfyller den. Ska vintern bli kall, varm, våt, torr, ha tjäle, ha snö en vecka eller fem månader? Någonstans måste lantbruket lyckas i det här till synes hopplöst nyckfulla klimatet om grödorna ska ge en vettig skörd. Den milda vintern har sina fördelar och nackdelar. Nu talas det även om klimatförändringar som kommer medföra mer extremväder. Gör man något speciellt i vårbruket efter en såhär mild vinter? – Just nu är det som vanligt underhåll av maskiner, man servar, byter olja, gör det man behöver göra på såmaskiner och sådant. Några byter maskiner, andra planerar ett eventuellt maskinsamarbete, berättar Isac Svärd, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland. – Det har för många inte varit riktigt läge att gå ut och titta efter ogräset. Man skulle annars kunna se efter vad man ska beställa för ogräsmedel. Om den tidiga våren blir som det ser ut ska man ha grejorna hemma. Gödsel och utsäde har de flesta redan beställt. – Med en mild vinter utan

egentligt snötäcke har vi inte mycket av utvintringssvampar. För snömögel krävs ett sammanhängande snötäcke i tre månader. Broddbehandling, man går ut och sprutar mot svamp i höstsådden, bru-

FÄRGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2014!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

Per-Olof har konstruerat en tillsats på tröskan som klipper stubben kortare redan vid skörden. Isac Svärd, växtodlingsrådgivare på hushållningssällskapet, tittar intresserat på den smarta lösningen.

kar rekommenderas. Det är mycket höstsått 2013, ett bra läge. Nu är det mer höstsått än i normala fall, fortsätter Isac Svärd. Fortfarande finns mycket spannmål på gårdarna. Lantbrukarna följer marknaden mer än förr och lyssnar av marknaden mer än förra året. Höstbruket påverkar naturligtvis den kommande säsongen och Isac pekar särskilt på en sak: – Plöjning kan ge torka och man bör inte plöja alla fält i ett svep på hösten. Att göra klart ett fält i taget är bättre. Det är dock lättare sagt än gjort. Man får arbeta utifrån det som finns. Den våta hösten 2012 behövde man jobba fort och 2013 visste inte lantbrukarna att man hade så mycket tid. Hösten blev fin till slut efter att det kommit mycket nederbörd augusti september. På flera håll var marken nära idealisk. På det här viset är det är mycket chansning med lantbruk. Vad kan man göra för att minska trista konsekvenser av vädret och de förväntat allt vanligare extremvädren? – Täckdikningen är ofta eftersatt. Stora tunga maskiner kan också förstöra gammal dränering. Det är ganska få som har rena strategier för sin gård så att de kan avsätta kapi-

tal för täckdikning. Vi får extrema väderlekar nu med mycket nederbörd som kommer snabbt. För att ha en buffert även mot torka kan reglerbara brunnar vara en god idé. Det har getts stöd för sådana brunnar. Med en reglerbar brunn

kan man vid behov vattna underifrån genom att inte tillåta ett maximalt avflöde från marken. En annan bra väg att gynna grödan och minska torkning är att få en tidig etablering då denna ger mer rötter längre ner. Hur ser det ut med skörden efter en såhär tidig start? – Det beror mycket på exempelvis torka inemot blomning. Åkerbönor är riktigt känsliga vid blomning. Bäst är en lugn växttakt, inte för snabbt. Ett illa scenario är en varm väderlek i ett skede som vänder och går tillbaka. Det är inte bra att lura igång grödan. Istället är det bättre att det håller sig någorlunda kallt tills det blir varmt på riktigt. Grödorna är ju känsligast när de precis börjat gro. Det är mer sått nu, det vill säga mer som kan råka illa ut. Någon omfattande tjäle blir det nog inte och isåfall ytlig. Utgångsläget nu ser fantastiskt bra ut, tycker Isac.

Hos Per-Olof Joelsson på Åsmestad grönskar en del av fälten. Höstvete och höstraps är redan igång fast det är februari. Det är ett välskött lantbruk som tagit några nya grepp. På gården är allt förberett inför säsongen. Nästan varenda mutter på redskap och maskiner är rengjord. Maskinhallen liknar mer en utställningshall. Här finns bland annat en traktor med band eller larv. Genom sina breda band istället för hjul minskas marktrycket, den tar mindre plats på bredden vid körning på landsväg, den får ett bättre fäste och blir därmed starkare. Åsmestad har frångått höst-

plöjning. Istället har Per-Olof konstruerat en tillsats på tröskan som klipper stubben kortare redan vid skörden. Höstrapsen som han sått i stubben är grön och ser ut att må väldigt bra. Med sin innovation sparar han därmed diesel för när tröskan har körts är det klart att så. Idag finns bara två sådana här klippverktyg i Sverige. Förutom Per-Olofs har ett företag tagit fram en liknande prototyp. Nu är det alltså upp till vårt väder att fortsätta en hittills lovande start på säsongen. Text och bild: BO BÄCKMAN

Mer än 50 år i branschen!

Vard 10-17 • Lörd 10-13 Övr tider enl ök Anders 070-527 80 67 Max 070-520 25 42 Vinterg 10, Motala 0141-528 70, 527 60.

www.skorstenimotala.se

FASTIGHETSMARKNAD

SÄLJA FASTIGHETEN? VÄLKOMMEN PÅ EN INFORMATIONSKVÄLL Hur går det till att sälja en jord- och skogsfastighet och vad är viktigt att tänka på? Vad kan du som fastighetsägare göra på kort och lång sikt för att för att nå bästa resultat? LRF Konsult bjuder in till en informationskväll för dig som vill veta mer om hur det går till att sälja sin fastighet och vad man bör tänka på. Vi ger dig tips och råd! Datum och plats 25 mars 18:30-21:00 i Vimmerby 26 mars 18:30-21:00 i Västervik Vi bjuder på kaffe och ger er en möjlighet att boka en timmes kostnadsfri konsultation med en av våra mäklare. Anmälan senast 19 mars till Vimmerby, Magnus Engström 0492-168 13, magnus.engstrom@lrfkonsult.se Västervik, Magnus Christiansson 0490-25 89 85, magnus.christiansson@lrfkonsult.se

lrfkonsult.se


NUMMER 4 Mars 2014 Årgång 88

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

EFTERTEXT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Sven Karlsson sträcker ut gripen och hämtar ett knippe virke med sin MF Robur…

Sven Karlsson från Stallarholmen, längst till höger, berättar för ett par intresserade om sin MF Robur III från 1967.

Från vänster: Ordföranden i Grålleklubben, Mats Mattsson, grundaren Håkan Gerhardsson, samt pionjären då det begav sig på Grållecentrat Hedenlunda, Lars Pettersson.

Peter Johansson lastar på timmer på vagnen efter sin MAN, med hjälp av vajerkranen.

… och hela knippet lägger han på vagnen…

… för att sedan lägga gripen runt fästet längt fram på sin Robur III.

Skitig skogsdag i fint väder Grålleklubben visade verkliga rariteter BJÖRKVIK (JB)

Som bekant har det varit en något märklig vinter detta år. I Östergötland där jag befinner mig inföll den meterologiska våren redan under senare delen av februari! Detta väder märkte Sörmlandssektionen av Svenska Fergusonklubben Grålle av, när det skulle arrangeras en skogsdag i Björkvik.

På fredagen vräkte regnet ner, medan det på lördagen var riktigt fint väder med plusgrader och värmande sol. Men i markerna var det blött och otroligt skitigt på stickvägen där virket skulle köras ut. Detta medförde att grållarna med sina lunningskälkar, eller den

med den stora saxen på hydraularmarna, inte kunde köra så långt. Inte för att de hade svårt att ta sig fram, men virket blev ju totalt nedsmetat av lera. Nu fanns det emellertid en hel del intressanta ekipage som lastade virket på vagnar att titta på inne i skogen. Ett av dessa var en MF Robur III från 1967 som Sven Karlsson från Stallarholmen kunde visa upp i arbete. – Min farbror har varit med

och byggt den här. Den gjordes av AB Farming i Nyköping och grunden var en MF 165, berättar Sven. Just den han har är modell tre som kom just 1967, tidigare fanns både modell ett och två, med tillverkningsstart 1962. Trean är gul till färgen, medan de tidigare modellerna

na traktor som hela tiden har funnits i trakterna. MAN med sin fyrhjulsdrift var på sitt sätt en föregångare, idag säljs ju knappast något annat. Samtidigt handlade det om tysk kvalitet och Peter berättar att han, trots maskinens ålder, aldrig haft några problem med denna och han tror knappast att motorn ens varit öppnad på den.

var röda. Sven har ett par av modell två hemma också. – Den här hittade jag i Örnsköldsvik där den stått orörd ute i skogen i 20 år, så det fanns lite att göra på den. Nu ser den emellertid ut

mer eller mindre som ny och han använder den en del hemma i den egna skogen vid gallringar och så. Det är klart att den i dagsläget inte kan konkurrera med en modern skotare. Men för Sven är det lite nostalgi att köra med denna modell, som hans farbror varit med om att ta fram och som hans egen far körde med i skogen under tio års tid då det begav sig. – Jag tror att det tillverkades cirka 300 sådana maskiner och idag är det verkligen inte många som finns kvar.

Skogsdagen bjöd på ett

Sektionsledaren i Sörmland, tillika Grålledoktorn, Arne Krantz till vänster, med sin Grålle och lunningskälke.

En annan lite udda traktor som visades upp på skogsdagen och med en verklig patina, var en MAN 4 SR från 1958. – Den är utrustad med en hytt från en BM 55 och hyd-

raulen kommer från en Volvo BM 400, berättar Peter Johansson som är hemmahörande i Björkvik. Han minns att han redan som liten grabb hade sett den-

ganska stort urval av olika traktorer som man kunde ta sig en titt på. En hel del folk hade också hittat ut i skogen och Sörmlandssektionen kunde, trots att det var skitigt, summera ett lyckat arrangemang. Text och bild: HANS ANDERSSON

Jordbrukaren nr4, 2014  

Jordbrukaren nr4, 2014. Det här numret utkommer till Länstidningen Östergötlands läsare samt alla jordbrukare i Östergötland, södra Söderman...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you