Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 3 • Årgång 88 Februari 2014

Tema I M O N O EK orna 4-12 d Si

Bankernas försiktighet har gett lantbruksföretagen problem med finansieringen menar Jan Andersson, LR Revision & Redovisning.

Svårt få ihop ekonomin inom lantbruket EKONOMI. Lantbruket är den sektor inom näringslivet, som har de största problemen just nu med att få debet och kredit att gå ihop. Särskilt utsatta är de driftbolag, som ägnar sig åt produktion av ägg, mjölk och svin. Det konstaterar Jan Andersson som genom sitt företag LR Revision & Redovisning i Linköping har en god överblick av läget för små och medelstora företag. Han säger att många av de mindre företagens problem beror på att bankerna är så försiktiga med att låna ut pengar. SIDAN 6

Åkermarken står sig bra i pris LANTBRUK. Genomsnittspriset på Sveriges åkermark 2013 var oförändrat jämfört med 2012, uppger LRF Konsult i ett pressmeddelande. Variationen är dock stor mellan olika delar av landet med stigande priser på den mest bördiga marken i Östergötland och Skåne och prisnedgång i andra regioner. Män köper betydligt mer åkermark än kvinnor.

Elisabet Sundberg, kundtjänst, i samspråk med Christian Ottosson, vice vd på Åtvidabergs sparbank.

Ett viktigt bollplank Lokal bank vill vara en stabil utvecklingsmotor EKONOMI. Åtvidabergs sparbank har ambitionen att vara ett bra bankalternativ för företag och lantbruk. I ett företag finns många ekonomiska frågor, inte minst för lantbruksföretagen som är i en tuff bransch. Där blir bankens

funktion som diskussionspartner kanske extra viktig. – Vår målsättning är att driva en verksamhet som gagnar våra kunder, vi ska vara navet här i Åtvidaberg, en lokal och stabil utvecklingsmo-

tor. Som fristående bank ska vi se till kundens behov, ta oss tid att vara ett bollplank samtidigt som vi ska vara bra, effektiva och goda rådgivare, det ska kännas att vi bryr oss, säger vice vd Christian Ottosson. SIDAN 4

Ladugårdsrobotarna klarar allt fler sysslor LANTBRUK. Mjölkningsrobotar verkar ha kommit för att stanna, eller egentligen stannar de inte, utan jobbar dygnet runt. Dessutom verkar det som om ännu fler arbetsuppgifter tas över av maskiner som på egen hand rör sig inne i stallarna. Att det handlar om en teknik på frammarsch visar den utveckling som Rickard Härnström med Lely center i Valdemarsvik varit med om. SIDAN 14

SIDAN 20

Du som är prenumerant på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

VECKANS BORRING

JAKT

GÅRD TILL SALU

Ibland gör det inget, tydligen

Duktig drever fick sitt rådjur

Mysig gård med välskött skog

SIDAN 2

SIDORNA 16-17

SIDAN 22


2

Nummer 3 • Februari 2014

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Ibland gör det inget, tydligen... Nyligen hade jag förmånen att vara medbjuden på ett synnerligen trevligt kalas på självaste Berns salonger. Med hänsyn till att den svenska avundsjukan lätt får grogrund, kan inbjudaren få vara anonym.

Det väsentliga var de fenomen som slog mig, eller framförallt slog mina öron. Jag har tänkt på det många gånger förr. Sedan ett antal år har jag öronsus, ibland mer, ibland mindre. Vissa frekvenser är därför mycket irriterande, rent olidliga. Framförallt vissa höga ljudfrekvenser. Sådana som gärna återfinns i rätt mycket musik. Under årens lopp, har jag bevistat månget nöjeshak under dygnets senare timmar. Trots att blicken och sinnet ibland varit aningens dimmigt har jag alltid reagerat på den höga musiken. Ett närmande till det motsatta könet blir inte speciellt intressant

för någon när man får föra konversationen genom att skrika i örat. Inte intressant för någon av parterna. Det brukar inte finnas någonstans att fly undan heller. ”Det är kul att gå ut och träffa folk”, brukar det heta, men hur meningsfull konversation blir det egentligen när det drar om öronen som om det stod en höfläkt intill? Börjar jag bli gammal och mogen? Dessvärre är det inte omöjligt, men jag har som sagt alltid stört mig på detta. Ju hippare diskjockey, anläggning och publik, desto högre ljudnivå. Inte nödvändigtvis bättre ljudnivå, bara högre. Tvärtom kan man många gånger konstatera om man är klar nog, att det faktiskt är rent av dåligt ljud.

Hur många människor ser du på krogen ens med diskreta öronproppar? Hur många av samma människor kan inte i arbetssituationen ens starta en gräsklippare utan att springa och leta efter hörselkåpor.

På Berns var ljudet inte dåligt, men fenomenet detsamma. Det som stört mig genom alla år är alltså, inte bara att det spelas så högt, utan att människor inte bara accepterar utan till och med vill ha rätt hög ljudnivå. För mig som är i kontakt med många arbetsgivarfrågor är detta extra intressant. Vi har fackföreningar, miljökontor och arbetsmiljöinspektörer. Alla bryr som om miljö och ljudvolymer på olika sätt. Miljökontoren har till uppgift att hantera om ljudvolymen utanför krogen blir för hög, men innanför då? Varför accepterar vi svenskar att om än ”bara” i ett par – tre timmar vistas i över 100 dB ljudnivå? Om det handlar om en arbetsmiljö brukar både fack, skyddsombud och enskilda medarbetare ha mycket åsikter om den arbetsgivare som utan vettiga hörselskydd låter människor vistas ens i närheten av dessa ljud-

styrkor. Beror det bara på att flertalet är så packade att man ger blanka den i detta just när man är partysugen och / eller sugen på mänsklig närhet? Eller beror det på att vi faktisk också på ren svenska skiter i det när det handlar om nöjen. Ärligt talat, hur många människor ser du på krogen ens med diskreta öronproppar? Hur många av samma människor kan inte i arbetssituationen ens starta en gräsklippare utan att springa och leta efter hörselkåpor? Och var är facket? Tänk på de stackarna som jobbar i den miljön. ”Det är självvalt”, har man hört någon säga, men är inte alla jobb det mer eller mindre? Det var kanske skillnad förr, då lär det ha funnits nattklubbar som gubbarna i facket verkligen höll ögonen på. Fast där var nog klädbudgeten hos de ”arbetande” obefintlig… Må så gott i dubbeldimensionernas Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Generationsskifte i Vadstenaföretag Anrikt färgföretag får ny ägare så länge sedan och som sedan min pappa har fortsatt att bygga. Vår ambition är att fortsätta utveckla vårt starka varumärke inom rödfärg. Jag ser att vi har ett fint utgångsläge efter förra årets rekordförsäljning, säger Anne Persson.

Vadstena Färg AB, en av nordens största tillverkare av den klassiska rödfärgen, genomgår ett generationsskifte när grundaren Erik Karlssons dotterdotter Anne Persson tillträder som ny ägare och vd.

Samtidigt får mer än 250 hyresgäster i Motala, Vadstena och Skänninge en ny hyresvärd i och med att företagets fastighetsförvaltning får namnet Viken Park, enligt ett pressmeddelande. Grunden till Vadstena Färg AB lades för cirka 70 år sedan när lanthandlaren Erik Karlsson i Orlunda började sälja Falu rödfärg till traktens lantbrukare. Verksamheten fick namnet

Färgbolaget och rörelsen expanderade snabbt. Företaget blev snabbt en av de största återförsäljarna av Falu Rödfärg.

Erik Karlssons dotterdotter Anne Persson tillträder som ny ägare och vd för Vadstena Färg AB.

Under 1980-talet, när Eriks son, Jan Karlsson, tagit över verksamheten, startades egen tillverkning av rödfärg i lokaler i Skänninge. Idag är fabriken en av nordens största producenter av rödfärg med kunder i ett flertal länder. – Det känns fantastiskt roligt att fortsätta med det som en gång farfar Erik startade för

Vadstena Färg AB har under senare år blivit en allt starkare aktör på fastighetsmarknaden med ett 15-tal fastigheter med såväl hyreslägenheter som verksamhetslokaler i Motala, Vadstena och Skänninge. I och med att Anne Persson tar över verksamheten får denna del av verksamheten ett eget namn – Viken Park. – Minnet från när min pappa förvärvade första fastigheten är väldigt starkt. Det visade sig vara en fin investering. Idag är efterfrågan mycket stor på lägenheter och lokaler vilket har gjort att allt är uthyrt och flera står i kö, berättar Anne Persson.

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Ett aktiv brukande av jordbruksmark är en förutsättning för upprätthållande av biologisk mångfald i odlingslandskapet.

Lagrådsremiss om biotopskydd i odlingslandskap Regeringen har i dag lämnat en lagrådsremiss till lagrådet gällande biotopskyddet. Förslaget innebär bland annat att ett aktivt brukande av jordbruksmark ska kunna vara ett särskilt skäl för dispens från det generella biotopskyddet.

– Jag är trött på att gå i skog och mark och se stenmurar bland sly och tät granskog. Jag vill ha öppna fält där

blommor, insekter, växter och fjärilar kan växa, leva och frodas. Förslaget handlar om att rädda viktiga biotoper i odlingslandskapet, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson. I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny bestämmelse om det generella biotopskyddet i miljöbalken. Den nya bestämmelsen ska underlätta för jordbruket att få dispens från det generella biotopskyddet men utan att viktiga biotoper skadas. Förslaget innebär att det kan finnas särskil-

da skäl för dispens för en åtgärd om den behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark. Ett aktivt brukande av jordbruksmark är en förutsättning för upprätthållande av biologisk mångfald i odlingslandskapet. Om brukandet av marken skulle upphöra kan följden bli att viktiga biotoper, exempelvis naturbetesmarker, diken och våtmarker växer igen till skada för det artrika växt- och djurliv som finns där och som man vill värna.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 3 • Februari 2014

3

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmlands län.

Reservdelar

Reservdelar till traktorer och entreprenadmaskiner

KĂ–PES! Maskiner fĂśr demontering

• Traktorer • TrÜskor • Pressar (även nya knytare och nülar till bra priser) • Fabriksnya startmotorer • Generatorer

StÜrst i ÖstergÜtland pü service av NIBE värmepumpar!

Stor sortering av beg. och nya delar till: Nu även nya trÜskdelar t ex süll, slagskor och skakare till bra priser!

Tel 013-10 17 77

www.steffeskyl.se

0430-222 70

Tel 013-35 73 00

Rinkeby Slakteri i JĂśnĂĽker

www.tktraktordelar.se

är ett Kravgodkänt slakteri kontrollslakteri Ks 149

NĂśt, lamm, gris och vilt. Ă…tertag av kĂśttlĂĽdor. Vi slaktar och styckar:

Att synas är bra fÜr affärerna! Boka annonsplats pü 0141-560 03 eller 054-21 70 10

Paketerar och märker efter Era Ünskemül. Vi kan ombesÜrja transport till rÜkeri/korv-/charktillverkare. KÜttklassning utfÜres. NÜt hängmÜras. Djurtransporter fÜrmedlas.

Vügar till Sveriges Lantmän SÄNKT PRIS! + vinsch pü kÜpet

MĂĽngsidig, pĂĽlitlig & kraftfull! Grizzly 450 IRS 4x4 55.920:- exkl. moms.

In/urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hÜg/lügväxel och diffspärr. GrÜn eller blü.

Axel- och markvĂĽgar, SilovĂĽgar, FrontlastarvĂĽgar, HjullastarvĂĽgar, Truckar, KreatursvĂĽgar, Lastceller m m.

Kontakt/bokning/priser: info@rinkebyslakteri.se tel/fax 0155-210 800 • 070-52 10 800 Vi finns mellan NykÜping och NorrkÜping: 40 km frün NorrkÜping 45 km frün Katrineholm ¡ 44 km frün Flen ¡ 18 km frün NykÜping 25 km frün Vikbolandet ¡ Nära E4 avfart JÜnüker

Djurtransport ordnas

Tel 0708-55 55 56 www.vaglant.se

Dags att byta slitstĂĽl?

Ord. 61.520:MĂ…N-FRE 8-18, LĂ–R 9.30-13 VIMMERBY SEVEDEG. 5 0492-134 60

Nu är vintern här och dü är det viktigt att ha snÜblad/schaktblad i gott skick. Vet du vad du vill ha gür det bra att faxa 0142-201 42 eller maila oms@glocalnet.net

RING FĂ–R VISNING!

Boka din maskinservice hos oss fÜr hÜgsta driftsäkerhet! Vi hjälper dig även med däckbyte!

0142-201 40 • MANTORP • www.ostgotamaskin.se

Bild: Avesta MS38

Avestavagnar med hydraulkran och rulldrift frĂĽn 79.000:(Avesta 3.4H).

Passa pü att se Üver släpkärran under vintern.

Mer än 50 ür i branschen!

Vard 10-17 • LÜrd 10-13 Övr tider enl Ük Anders 070-527 80 67 Max 070-520 25 42 Vinterg 10, Motala 0141-528 70, 527 60.

Kom in till oss sü hjälper vi dig. FÜrsäljning, uthyrning och reparation av trailer/släpvagnar.

MĂ…N-FRE 8-18, LĂ–R 9.30-13 VIMMERBY SEVEDEGATAN 5 0492-134 60 WWW.MOTORSPORT.SE

www.skorstenimotala.se

0142-201 40 • MANTORP • www.tobbanstrailer.se

Liten smidig 4WD traktor med frontlastare

Enskilt avlopp - vi har lÜsningen! Välkommen!

Branson traktor nu även med frontlyft. Perfekt fÜr t ex frontmonterat snÜblad. Vi har även Fjärüs sortiment av vikplogar och sandspridare. Prisexempel traktorn pü bilden: Branson 5020C, 47 hk, 4WD, 12+12 växlar, hytt med AC och stereo 159.000:- + moms

Traktorimport Sverige AB Jordbrovägen 23 • S-668 32 ED Tel 0534-127 00 • info@traktorimport.se

www.traktorimport.se

MiljÜ & Avlopp erbjuder en rad olika tjänster inom enskilt avlopp. I samrüd med dig som kund kan vi leverera den mest miljÜvänliga, lüngsiktiga och ekonomiska lÜsningen av enskilt avlopp som är anpassad fÜr er fastighet. Vi tillhandahüller auktoriserade installatÜrer som utfÜr markarbetet, montering och installation tillsammans med projektÜren. Som kund ska ni känna er trygga i Ert projekt när ni anlitar MiljÜ & Avlopp

Projektering: Vi projekterar enskilda avlopp frün enstaka fastighet till stÜrre gemensamhetsanläggningar. Installation: Vi erbjuder allt frün helhetslÜsning, projektering eller bara inkÜp av produkten. Tillsammans med vüra entreprenÜrer kan ni känna er trygga med installationen av er avloppslÜsning. FÜrsäljning: Vi hjälper er att hitta en optimal lÜsning fÜr era behov, sü att det inte blir nügra Üverraskningar frün kommunen angüende er avloppslÜsning efter installation.

MiljÜ & Avlopp AB ¡ Navestadsgatan 53, NorrkÜping Peter Jonsson, tel 0702-74 95 06 ¡ www.miljo-avlopp.se

Världens bredaste modellprogram Polaris har världens bredaste utbud av fyrhjuliga fordon fÜr arbete, jakt eller rekreation. Bland vüra ATV hittar du modeller med motorer frün 400 till 850 cc. Polaris har dessutom allhjulsdrift pü riktigt, även om du väljer vür unika 6-hjuling.När ni behÜver VallfrÜ och utsäde GÜdning Halm Spannmül, konv och Krav Diesel och oljor

OHG-s Avelscentrum i OsnabrĂźck

HÜr av er till oss fÜr pris/beställning

FÜr att anmäla er, betala in 1 000 kr/person pü BG-nr 465-5296. Skriv �Tysklandsresa 5/3-14� och namn. Var och en bokar resan pü egen hand! Se www.lg-husdjur.com.

Anders eller Elisabeth:

Tel 013-23 44 65/66 Över 20 000 läsare kan se din annons här, annonsera du ocksü!

Studieresa till Tyskland 5-9 mars i samarbete med Vretaskolans KY-utbildning, blivande lantbrukare & LG Husdjurstjänst! Pris: Ca 3 900 kr per person i 2-3-bäddsrum, vid minst 24 deltagare. I priset ingür flyg T/R. Bussresorna i Tyskland 5 dagar. Övernattning fyra nätter pü fina hotell i Tyskland och de mültiderna som stür uppsatta pü programmet, studiebesÜk, guidning och reseledning. Giltigt pass ett müste! Lars-Gunnar Samuelsson, LG Husdjurstjänst, välkomnar till en givande och trevlig resa!

Öjeby Askeby ¡ 585 62 Linghem ¡ Tel 013-751 90 ¡ Fax 013-751 91¡ info@lg-husdjur.com ¡ www.lg-husdjur.com550 X2 EPS

"

"

 " 

SCRAMBLER 850 XP H.O.

400 H.O.

"

ar vi! Snar3tmfalrsyfitntns vi i centr).ala2 Fr o m denÜping ( Albogaledenemiär k r ep SÜder r kommanden! fÜ ik tk u ll ü d H an och erbjud

Fyrhjulsspecialisten Nedre Slatorp, Stegeborg ¡ SĂśderkĂśping 0121-420 66 Ă–ppet: MĂĽn-fre 9-17 ¡ LĂśr 10-14 !!!  9  !


4

EKONOMI

Nummer 3 • Februari 2014 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

– Vår målsättning är att driva en verksamhet som gagnar våra kunder, vi ska vara navet här i Åtvidaberg, säger Christian Ottosson, vice vd på Åtvidabergs Sparbank.

Åtvidabergs sparbank har varit verksam sedan 1867. Här kan bankens kunder fortfarande både ta ut sina pengar eller sätta in, allt efter behov.

Banken ett viktigt bollplank En lokal och stabil utvecklingsmotor i Åtvidaberg ÅTVIDABERG (JB)

Inom bankväsendet har mycket förändrats genom åren, inte minst då det gäller kontanthanteringen. Många banker hanterar inte kontanter eller utländsk valuta i kassorna, kunderna hänvisas till bankomater, matvarubutiker eller detaljhandeln för sina uttag där ett maxbelopp förekommer. På Åtvidabergs sparbank har man valt att inte vara så krångliga.

Sedan oktober 2013 är samtliga Swedbank och Sparbankernas uttags och insättningsmaskiner flyttade till Bankomat AB som ägs av Swedbank och Sparbankerna tillsammans med Danske Bank, Nordea, SEB och Handelsbanken. Resultatet har lett till missnöjda kunder som anser att det är både besvärligt och krångligt att ta ut kontanter men även sätta in kontanter till sina konton. På Torggatan i Åtvidaberg

ligger Åtvidabergs sparbank som drivit sin bankverksamhet sedan 1867. Där kan bankens kunder både ta ut sina pengar eller sätta in, allt efter behov. – Vår målsättning är att driva en verksamhet som gagnar våra kunder, vi ska vara navet här i Åtvidaberg, en lokal och stabil utvecklingsmotor. Som fristående bank ska vi se till kundens behov, ta oss tid och vara ett bollplank samtidigt som vi ska vara bra, effektiva och goda rådgivare, det ska kännas att vi bryr oss, säger vice vd Christian Ottosson. Banken har ambitionen att vara ett bra bankalternativ för företag och lantbruk. I ett före-

Elisabet Sundberg, kundtjänst, i samspråk med Christian Ottosson, vice vd på Åtvidabergs Sparbank.

tag finns många ekonomiska frågor inte minst lantbruksföretagen som är i en tuff bransch, där blir bankens funktion som diskussionspartner kanske extra viktig. Lönsamheten har minskat med 11 procent för svenska lantbrukare och värst drabbade är spannmålsbönderna som minskat 25 procent av värdet på sin odlade spannmål mycket beroende på sjunkande världsmarknadspriser. – Lantbruket som bransch i

Sverige är lågt belånade men det finns så klart stora individuella skillnader vilket beror på branschglidningen. Den som är lågt belånad är inte i behov av kapital på samma sätt som den som är högt belånad, ju större företaget är ju större kapital krävs det säger Christian Ottosson. Ur bankens riskperspektiv

är det svårt att gå högt i belåningen för ett företag som på sikt är svårsålt på grund av att det bedrivs storproduktion, en

mindre skogsfastighet på låt säga 50 hektar skog är lättare att sälja och där är riskerna mindre för banken. – Vi har rådgivare enbart för lantbruksföretagen, som är en speciell näring ofta förknippad med bostaden och där regelverken är specifika därför behövs det också specifika rådgivare, fortsätter Christian som jobbat med finansering av lantbruk sedan 80-talet. Åtvidabergs sparbank har cirka 200 lantbruksföretag som sina kunder, några stora inves-

teringar i nya eller utökade produktionsanläggningar har dock inte gjorts under 2013 utan det mesta har varit investeringar på maskinsidan i både lantbruk och skogsbruk. På frågan hur kunderna

kan använda sin bank svarar Christian att all form av finans, placering och enkla betalflöden förekommer men även att hitta rätt form av finansering som är mest effektivt för företagen. Banken ska vara en form av diskussions-

partner och har i det en viktig roll eftersom det är bra att komma in tidigt i diskussionen när någon står inför en investering. Mycket kan göras på olika sätt, det är viktigt att hitta rätt väg tidigt så att det inte sker några låsningar. – Det är då vi ska vara det där bollplanket, speciellt för lantbruksföretagarna som kan vara ensamma i sina företag, avslutar Christian. Text och bild: CARINA LARSSON


Nummer 3 • Februari 2014

5

Se till att din skog växer även efter avverkning

Anders Hovnert 0752-48 22 93 Mjölby/Motala

Eva Wall 0752-48 28 10 Linköping

Maria Pihl 0752-48 24 94 Norrköping

Ulf Johansson 0752-48 23 02 Linköping

Vi finns där Du finns För oss är det viktigt att ha en relation till våra kunder. Då förstår vi kundens hela situation och kan ge de råd, du som kund, verkligen har nytta av.

Magnus Bäck 0752-48 24 38 Mjölby/Motala

Vår skogskontoränta har legat i topp under mer än ett decennium! Skogskonto 2,25%.

Linköping Företag | Gillbergagatan 24 581 10 Linköping. Mjölby Företag | Kungsvägen 57 595 24 Mjölby  Motala Företag | Kungsgatan 13, 591 21 Motala Norrköping Företag | Drottninggatan 601 19 Norrköping

Fårbonde Ingemar Persson tillsammans med företagsrådgivare Leifh Ohlsson på Kinda-Ydre Sparbank


6

EKONOMI

Nummer 3 • Februari 2014 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Sårbart lantbruk Boprisindikatorn fortsätter att sjunka Kritiskt för mjölk, ägg och svin LINKÖPING (LT)

Lantbruket är den sektor inom näringslivet, som har de största problemen just nu med att få debet och kredit att gå ihop. Särskilt utsatta är de driftbolag, som ägnar sig åt produktion av ägg, mjölk och svin. Det konstaterar Jan Andersson som genom sitt företag LR Revision & Redovisning i Linköping har en god överblick av läget för små och medelstora företag.

Just nu annonserar Jan Anderssons företag efter ytterligare en redovisningskonsult och revisorsassistent och det beror på att behovet av rådgivning kring främst finansieringsfrågor har ökat betydligt den senaste tiden. – Många av de mindre företagens problem beror på att bankerna är mycket försiktiga med att låna ut pengar till dem därför att de är rädda för att företagen inte skall orka betala tillbaka, säger Jan Andersson.

Fler hushåll tror att bostadsmarknaden är på väg att svalna av. Det visar SEB:s boprisindikator för februari. Boprisindikatorn sjunker för andra månaden i rad, denna gång med två enheter till 47.

Bankernas försiktighet har gett lantbruksföretagen problem med finansieringen menar Jan Andersson, LR Revision & Redovisning. Bild: BO BÄCKMAN

– Finansieringssidan fungerar helt enkelt inte just nu och det kan få ödesdigra konsekvenser för inte minst alla underleverantörer, som är beroende av att de stora företagen går bra. Många mindre företag riskerar att komma på obestånd. Enligt Jan Andersson saknar Almi dessvärre tillräckliga resurser för att kunna hjälpa de företag som har hamnat i trängda lägen. Trots de stora problemen med att lösa företagens finansi-

ering, saknas det inte ljus i tunneln enligt Jan Anderssons erfarenheter. – Det finns en tilltro hos

många till att starta eget, konstaterar han. – För nyföretagare är Almis mikrolån mycket betydelsefulla. Men för de flesta småföretag gäller att de är tvingade att kämpa vidare med små marginaler. Text: ALEX SVENSSON

Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,85 procent om ett år och fem procent planerar att binda räntan. Av de tillfrågade hushållen svarar 61 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, vilket är samma som förra månaden. Andelen som tror på fallande priser har ökat till 14 procent mot förra månadens 12 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 19 procent, jämfört med 18 procent förra månaden. SEB definierar sin boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i feb-

ruarimätningen på 47 (61 procent minus 14 procent), vilket är en minskning med två enheter från förra månaden. Undersökningen Boprisindikatorn genomförs av Demoskop varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB. Den senaste undersökningen, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 28 januari till 5 februari. – Boprisindikatorn ligger

fortfarande på en hög nivå men de senaste två månaderna indikerar ändå ett trendbrott nedåt. Det kan bero på den pågående diskussionen om fler regleringar av lånemarknaden eller den ökande mediala uppmärksamheten kring bopriserna, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,85 procent, det vill säga två punkter under förra måna-

dens nivå. Nu tror man alltså att reporäntan om ett år kommer att ligga tio punkter över dagens reporänta på 0,75 procent. – Hushållen gör samma bedömning som både Riksbanken och marknaden, att räntorna kommer att förbli låga, säger Jens Magnusson. Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är tre procentenheter fler än förra månaden då endast två procent planerade att binda. Synen på bostadspriserna

skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 64 i Stockholmsområdet, att jämföra med 66 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn på 38, en nedgång från 40 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 49, vilket är en nedgång med åtta enheter jämfört med förra månaden, enligt ett pressmedelande.

Är du skogsägare? Eller lantbrukare? Med Egen firma sköter du enkelt både firmans och dina egna bankärenden på ett och samma ställe. Överallt. Och dygnet runt, om du vill. Välkommen till Handelsbanken. Norrköping Drottninggatan Norrköping Fjärilsgatan Norrköping Eneby Centrum Söderköping Finspång

011-23 37 00 011-15 82 80 011-36 46 30 0121-607 70 0122-622 20


Nummer 3 • Februari 2014

7

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmlands län.

EKONOMI

Bygdens bästa är bankens bästa �Det gäller att kämpa pü och hjälpas üt� KINDA-YDRE (LT)

Kinda-Ydre sparbank som pü münga sätt aktivt verkar fÜr den lokala bygden utgÜr en viktig tillgüng fÜr invünare och näringsliv. Genom att behülla själva sparbanksidÊn utan ägares krav pü stora utdelningar kan Üverskottet gü tillbaka till kundservice, sponsring av fÜreningar med mera.

I en tid dü de flesta fÜrknippar banker med allt glesare kontor, opersonlig service och enorma utdelningar till aktieägare sü framstür Kinda-Ydre Sparbank, ungefär tvärtom. Naturligtvis har man som alla andra banker en banklagstiftning att fÜrhülla sig till vid kreditfÜrfrügan, bedÜmning av kundernas üterbetalningsfÜrmüga och südant. Vad man sedan gÜr innanfÜr dessa lagars ramar är bankens ensak. Som den lokala banken pü

Kinda-Ydre sparbank har gamla rÜtter. SparbanksrÜrelsen i Kinda och Ydre grundades 1866 respektive 1867. Sedan 2008 är Kindas och Ydres sparbanker sammanslagna till en, Kinda-Ydre sparbank. Närheten till kunderna är en

central del i bankens verksamhet. Man har fyra kontor med komplett bankservice belägna i orterna Kisa, Horn, Österbymo och Rimforsa. Ambitionen är att vara en positiv kraft som gÜr nytta fÜr bygden. Samhällsengagemanget är därfÜr omfattande.

mindre orter finns fÜrdelar fÜr büde bank och kund genom en mer personlig kontakt som kan ha en historia som sträcker sig generationer tillbaka. Banken känner kunden och kunden känner banken. – Vi ser ett stort intresse frün kranskommuner som Boxholm, Tranüs med flera, berättar Kennet Fransson, fÜretagsrüdgivare pü KindaYdre Sparbank. Det kommer kunder, i fÜrsta hand fÜretagare, utifrün frün andra banker som lagt ner. Banker som avvecklas ger ofta frustrerade fÜretagare.

– De müste kontakta kontor i stÜrre orter som LinkÜping och presentera sig fÜr nya personer varje güng. Vi kÜr pü som vi alltid gjort. Att vara traditionell betyder inte att avstü det moderna. Banken müste hänga med i utvecklingen. Man har bland annat samarbete med Swedbank om datasystem. Det blir en väl fungerande kombination av traditionellt och nytt. – Ingen äger oss. Vi kan lägga vinsten pü personaltäthet, inte avkastning. Det är kunderna vi tjänar pü och dem ska vi serva. Man müste fÜrstü den lokala bygden. Det gäller att kämpa pü och hjälpas üt. Kennet Fransson nämner bland annat samarbetet med Ydres näringsliv och kommunen samt de träffar banken är värd fÜr där flera aktÜrer som LRF och skolan deltar. Affärsmässigheten är dock en fÜrutsättning om det här ska fungera. – Man müste ocksü kunna säga nej. Det personliga mÜtet underlättar alla slags beslut. Gynnar det bygden sü gynnar det banken.

Ovan: Kinda-Ydre sparbanks kontor i Kisa. Kontor finns även i Horn, Rimforsa och Österbymo. Bild: BO BÄCKMAN. Till hÜger: Kennet Fransson, fÜretagsrüdgivare pü Kinda-Ydre sparbank. Bild: PRIVAT

Kennet Fransson menar att det är en helt annan slags fÜretagsamhet pü mindre orter. Här är man kolleger, inte konkurrenter. Här hjälps man üt. Det är ocksü mer fÜretagande pü mindre orter. Det finns ett samband mellan lokalt fÜretagande och banker. – Jag sitter konstant med ett eller tvü generationsskiften pü

güng. Ett generationsskifte är en process som inte bara handlar om pengar. Det müste fü ta tid och kan ta flera ür. Vid genomfÜrandet brukar

banken slutligen ta in LRF Konsults jurister som genomfÜr de formella handlingarna. Affärsmässighet, närvaro, personlig kontakt och sam-

hällsengagemang är delar av det som är en lokal sparbanks recept fÜr att värna om bygden utan att tappa sin egen roll fÜr skapa en levande bygd där en levande landsbygd och münga välmüende fÜretag ska finnas. Text: BO BÄCKMAN

VI GĂ–R DET LĂ„TTARE ATT VARA FĂ–RETAGARE

ALL RĂ…DGIVNING PĂ… ETT STĂ„LLE EKONOMI

JURIDIK

AFFĂ„RSRĂ…DGIVNING

FASTIGHETSFĂ–RMEDLING

Lüt vinsten växa sig stark! Se pü ditt fÜretags ekonomi med nya Ügon. Redovisningen är ett verktyg fÜr att utveckla din verksamhet.

Juridik püverkar oss alla, det kan rÜra den privata sfären, ditt fÜretag eller din fastighet. Vüra jurister och specialister hjälper till med allt frün privaträttsliga avtal, kompanjonavtal till en gränstvist.

Vi har verktygen och kunnandet som für hjulen att snurra i rätt riktning. Kanske behÜver du hjälp med att utveckla din affärsidÊ, ledningsstÜd eller planera och beräkna en viktig investering?

LRF Konsult är Sveriges stÜrsta mäklare av jord- och skogsfastigheter. Vi har erfarenhet och kunskap om de frügor som kan uppkomma vid kÜp och fÜrsäljning av gürdar och marker.

Tjänster inom juridik – Familjejuridik – Fastighetsrätt – Affärsjuridik – Generationsskifte

Tjänster inom affärsrüdgivning – FÜretagsledning – Ekonomistyrning – Affärsutveckling

Tjänster inom ekonomi – Redovisning – Bokslut och deklaration – e-bokfÜring – Elektronisk fakturahantering – LÜn – Skatt

KONTAKTA ETT KONTOR NĂ„RA DIG! /LQN|SLQJ )LQVSnQJ 9DGVWHQD gGHVK|J

   

1RUUN|SLQJ  .LVD  9DOGHPDUVYLN 

/5).RQVXOWlU6YHULJHVVW|UVWDUnGJLYQLQJVRFKUHGRYLVQLQJVI|UHWDJPHGĂ HUlQPHGDUEHWDUH 9nUDVSHFLDOLVWHURFKUnGJLYDUHLQRPHNRQRPLMXULGLNDIIlUVUnGJLYQLQJRFKIDVWLJKHWVI|UPHGOLQJĂ€QQV Sn|YHURUWHU|YHUKHODODQGHW%HV|NZZZOUINRQVXOWVHI|UDWWVHKHODYnUWNXQGHUEMXGDQGH

Tjänster inom fastighetsfÜrmedling – FastighetsfÜrmedling – Fastighetsvärdering – Skogsbruksplaner


8

EKONOMI

Nummer 3 • Februari 2014 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Klokt att placera i obligationer Attraktiva värdepapper från medelstora företag SVERIGE (JB)

För den som vill placera i svenska obligationer under 2014 rekommenderar Danske Bank nyutgivna obligationer från bolag som finns i de lägre ratingkategorierna, BBB och BB, eftersom banken bedömer att värderingen på dessa värdepapper är mest attraktiv. Detta framgår av Danske Banks färska rapport Kreditmarknaden 2014.

Just företagsobligationer svarade för den största ökningen av volymerna på kreditmarknaden förra året och det är inte de allra största bolagen som just nu lånar nya pengar på det här sättet. Det är förklaringen till att 26 av fjolårets 29 nya emittenter (utgivare av obligationer) inte hade något officiellt kreditbetyg alls, utan utgjordes av mindre och medelstora företag. Även sådana obligationer bedöms av banken vara köpvärda. Det finns en fortsatt stor potential för utgivning av ytterligare obligationer från mindre och medelstora företag samt kommuner, menar Danske Bank. – Företagsobligationernas attraktionskraft som alternativ finansieringskälla bör för dessa företag fortsätta att öka under kommande år till följd av bland annat relativt stram

kreditgivning från bankerna. Därför tror vi också på en fortsatt ökning av emissionsvolymerna från fastighetssektorn, skriver Danske Bank. Förra året gav sig även tre

nya kommuner ut på obligationsmarknaden för att låna pengar: Avesta (100 miljoner kronor), Lidköping (150 miljoner) och Östersund (en miljard). Banken bedömer att de svenska obligationsutgivarna generellt sett är tämligen kreditvärdiga. – De låga räntorna och viss ljusning i konjunkturutsikterna innebär en gynnsam miljö på kort sikt för företagens kreditkvalitet, men vissa risker kvarstår och vi uppmanar investerare att vara selektiva och göra sin kreditanalys, säger Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank Markets Sverige. Skillnaden i värdering (kreditspreaden) mellan företagsobligationer och helt riskfria obligationsplaceringar (exempelvis svenska statsobligationer) har minskat under flera år, vilket gör att det blivit mindre attraktivt att köpa företagsobligationer, men Danske Bank menar att det ändå finns anledning att placera på kreditmarknaden. Fortsatt låga räntor, relativt få konkurser och ett minskat utbud av obligationer, främst inom banksektorn, gör att företagsobligationer trots allt kommer att vara intressanta

Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank Markets Sverige, tror på att investera i värdepapper från företag inom de lägre ratingkategorierna.

placeringar, särskilt om man köper obligationer inom de lägre ratingkategorierna. De väntas ge högre avkastning än obligationer från bolag med hög kreditvärdighet. – Obligationer inom kategorierna BBB och BB är mest attraktiva, anser banken. Danske Bank menar att även nordiska bankers för-

lagslån och så kallade CoCos utgör intressanta placeringar. CoCo står för Contingent Convertible, det vill säga villkorade konvertibler (konvertibla skuldebrev). Det är en ny finansieringsmöjlighet för större banker och den kan användas för att skapa större stabilitet i banksystemet. Ett vanligt konvertibelt skuldebrev kan omvandlas till

aktier efter viss tid och på vissa villkor. En CoCo omvandlas om en viss händelse inträffar, till exempel om bankens kapitaltäckningsgrad sjunker under en viss nivå. Då innebär omvandlingen av skuldebrevet till aktier att bankens eget kapital, och därmed kapitaltäckningsgraden, ökar. Danske Bank bedömer att den totala volymen av ny-

utgivna instrument på kreditmarknaden kommer att ligga i linje med 2013, då den var 213 miljarder kronor. Banken rekommenderar att investerare i första hand ska köpa obligationer som har löptider på mellan tre och fem år, eftersom de långa räntorna väntas stiga något under 2014.

Börsoptimismen ökar kraftigt hur värdet på sparandet utvecklas, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom. Nära fyra av tio svenskar tror att tillväxtmarknaderna kommer att ha den bästa börsutvecklingen.

Svenskarna har blivit alltmer optimistiska om utvecklingen på Stockholmsbörsen under de närmaste 12 månaderna. Samtidigt finns en tro att börsen går bättre om alliansregeringen sitter kvar jämfört med ett regimskifte till en socialdemokratiskt ledd regering, enligt Nordeas börsbarometer som publiceras kvartalsvis.

Andelen svenskar som tror att Stockholmsbörsen går upp under de närmaste 12 månaderna har ökat från 37 till 44 procent sedan förra kvartalet. Optimisterna räknar med en uppgång på cirka 7 procent. Andelen som tror att börsen ska gå ner har samtidigt minskat, från 23 procent till 13 procent. – Det ser ut som att börsoptimismen har kommit tillbaka. Det förvånar mig, med

Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom.

Henrik Lundin, chefstrateg inom sparområdet, Nordea.

tanke på att 2013 var starkt med en uppgång på över 25 procent. Man måste vara medveten om att värderingen av Stockholmsbörsen är 25-30 procent högre än för ett år sedan eftersom vinstökningarna för bolagen har lyst med sin frånvaro, säger Henrik Lundin, chefstrateg inom sparområdet på Nordea. Den allmänna optimismen återspeglar sig också i att ande-

len som tror att aktier och aktiefonder kommer att ge den bästa avkastningen har ökat från 35 procent till 44 procent. – Det intressanta framöver

blir i vad mån svenskarna följer sin tro på vilken sparform som ger bäst avkastning. Kommer vi att överge sparkontot i år? Man bör se över hur sparandet är fördelat så här i början av året och därefter följa

– Jag undrar om svenskarna är medvetna om de stora utmaningar som många av tillväxtländerna står inför. Fallande tillväxt, stigande inflation och massiva kapitalutflöden drabbar dessa marknader just nu. Jag tycker man ska vara försiktig i generella termer och bedömer att potentialen är bättre för mer utvecklade marknader som Europa, Japan och Sverige, säger Henrik Lundin. I år är det valår. Om Alliansen sitter kvar i regeringsställning tror 26 procent på en positiv börspåverkan, jämfört med 19 procent vid ett regimskifte. Samtidigt bedömer hela 30 procent av svenskarna att börsen påverkas negativt av en S-regering, jämfört med

Andelen svenskar som tror att Stockholmsbörsen går upp under de närmaste 12 månaderna har ökat från 37 till 44 procent sedan förra kvartalet.

bara 14 procent för Alliansen. – Med ett regeringsskifte kan det uppstå en ny osäkerhet om vilken riktning den ekonomiska politiken tar. Men fram-

för allt är det omvärldshändelser som sätter tonen även för den svenska aktiemarknaden, säger Ingela Gabrielsson.


Nummer 3 • Februari 2014

9

PR99IS 0:5.

:6.990 Ord.

MS 241 C-M

M-Tronic som standard Cylindervolym

42,6 cm3

Effekt

2,2 kW/3,0 hk

Vikt

4,7 kg

Skärlängd

35 cm

Våra återförsäljare är speciellt utvalda av oss på grund av sin kunskap, erfarenhet och servicekänsla. Du får tala med någon som kan det dom säljer. För din trygghet och säkerhet.

Erbjudandet gäller t.o.m 140331. Med reservation för tryckfel.

stihl.se

Tål tuffa matcher varje dag. Motorsågen MS 241 C-M är en fullfjädrad mellanviktare. Den har en bländande teknik och erkänd råstyrka som skapat respekt i hela klassen.

H Ä R FINNS D IN STIH L-SPECIA LIST:

Motorsport i Vimmerby

Beviks Skog & Trädgård

AB Kisa Motorservice

Vimmerby · Tel 0492-134 60

Linköping · Tel 013-36 25 60

Kisa · Tel 0494-128 50

Finspångs Maskindepå

Östergyllen

Djurbergs Järnhandel AB

Finspång · Tel 0122-131 25

Linköping · Tel 013-31 30 60 Norrköping · Tel 011-18 11 66

Söderköping · Tel 0121-120 20


10

Nummer 3 • Februari 2014

EKONOMI

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

135 kontor ska bli miljöhållbara 1 500 anställda uppmuntras att tänka grönt SVERIGE (LT)

Det talas alltmer om företagens samhällsansvar och det har till och med fått sin egen förkortning: CSR, Corporate Social Responsibility. I linje med detta har LRF Konsult lanserat projektet Hållbart kontor för att uppmuntra alla medarbetare att tänka på miljön i sitt dagliga arbete.

– Projektet går ut på att alla våra kontor ska kartlägga hur de arbetar med inköp av produkter och tjänster, energifrågor, resor och intern kommunikation. Syftet är att ytterligare minska företagets miljöpåverkan säger kvalitetschefen Anita Söderman, en av initiativtagarna till projektet. LRF Konsult har tagit fram

ett verktyg med en aktivitetslista på vad kontoren kan göra. Kontoren mäter sitt nuläge och identifierar de aktiviteter som de har möjlighet att påverka. Listan över aktiviteter innehåller allt från att källsortera och köpa ekologiskt fikabröd till att se över byggnadens energiförbrukning och

att köpa tjänster av lokala företag med eget hållbarhetsarbete. Kontoren kommer löpande att kunna följa upp resultatet av sitt arbete. Till det kontor som gör störst framsteg utlovas en belöning. – De flesta kontor jobbar re-

dan med många av punkterna på listan, men jag tror att ett projekt är en bra metod för att uppmuntra alla att jobba ännu hårdare för miljön. Våra medarbetares engagemang är viktigt. Det här ska bli en naturlig del av vår vardag, framhåller Anita Söderman. LRF Konsult har sedan 1998 arbetat med att integrera hållbarhet i sin verksamhet.

Det gynnar både miljön och ekonomin, menar företaget. – Vi har sedan lång tid till-

baka identifierat områden där vi kan förbättra oss och upprättat en policy för att åtgärda problemen. För att minska koldioxidutsläppen engagerar vi oss till exempel i vindkraftsprojekt och väljer klimatsmarta resor så långt det går. Anita Söderman säger att LRF Konsult är en stor organisation som har chansen att göra en viktig insats för ett hållbart samhälle. Den chansen vill man inte missa. – Samtidigt är det viktigt att det finns en affärsnytta i att ha en mer hållbar verksamhet. Det handlar om både image och business. Genom att jobba hållbart attraherar vi nya medarbetare och nya kunder som tycker att de här frågorna är viktiga, vilket också bidrar till vår lönsamhet, konstaterar Anita Söderman.

Var fjärde östgöte sparar inte I Länsförsäkringars färska rapport om sparande framgår att 61 procent av invånarna i Östergötland har ett månadssparande, och att 2 000 kronor är det vanligaste beloppet man lägger undan per månad. Samtidigt är andelen som inte sparar alls så hög som 24 procent bland östgötarna.

En majoritet av östgötarna, 65 procent, är nöjda med hur mycket de sparar, medan 32 procent inte alls är nöjda, enligt ett pressmeddelande. – Hushållens ekonomi har

generellt blivit bättre efter att jobbskatteavdragen infördes och genom låga boräntor. Det har i många hushåll inneburit mer kvar i plånboken per månad. Vi ser bland annat att fondsparandet ökat, säger Marie Westerlund, bankchef Länsförsäkringar Östgöta. Majoriteten av östgötarna sparar, men en så stor del som 24 procent av invånarna i Östergötland uppger att de helt saknar månadssparande. – Det är oroande att så pass

– Det är oroande att så pass många inte har ett sparande alls, säger Marie Westerlund, bankchef Länsförsäkringar Östgöta.

många inte har ett sparande alls. Det är viktigt att spara på både kort och på längre sikt, för att ha en buffert om något oförutsett skulle inträffa. Det ger ökad trygghet och det blir lättare att planera sin ekonomi, fortsätter Marie Westerlund. Undersökningen visar att

det finns stora regionala skillnader i hur stor andel som sparar eller inte sparar och hur stora belopp som läggs undan i månadssparande. Efter Skåne, som toppar sparlistan med 3 000 kronor (median)

i månaden, kommer invånarna i länen Östergötland, Uppsala, Stockholm och Halland samt Göinge Kristianstad där man lägger undan 2 000 kronor per månad (median). Minst sparar skaraborgarna med 1 000 kr. 2000 kr per månad är medianbeloppet bland de som sparar i Sverige, vilket är samma belopp som i Östergötland. Sett till hela riket visar

undersökningen att de som tjänar under 25 000 kr per månad sparar 1 200 kr i medianbelopp och bland dem med månadsinkomster lite mer än medelinkomsten i Sverige (över 32 000 kr) sparar 3 000 kronor per månad medan en person som har 50 000 kr i lön eller mer lägger undan 5 000 kronor per månad. Det är bland gifta eller sambor med barn och bland dem som bor i villa eller radhus som man hittar störst andel som sparar. Östgötarnas genomsnittliga månadssparande ligger runt 2000 kronor i månaden-

Medlemmarna får dela på 141 miljoner kronor till tio procents avkastning. Med förslaget överträffar vi prognosen för andra året i följd, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek bank.

Landshypotek bank gjorde ett bra resultat 2013. 141 miljoner kronor av det föreslås gå tillbaka till medlemmarna i Landshypotek ekonomisk förening. Det motsvarar en utdelning på elva procent på medlemmarnas insatskapital. Beslutet fattas på föreningsstämman den 10 april.

Kjell Hedman, vd för Landshypotek bank.

– Vårt resultat möjliggör god utdelning till medlemmarna i den ekonomiska föreningen, våra lånekunder.

När vi vände oss till medlemmarna med ett erbjudande om att investera i Landshypotek använde vi prognosen åtta

Landshypotek bank är en medlemsägd bank. Samtliga lånekunder är medlemmar i Landshypotek ekonomisk förening, den kooperation som äger banken. Bankens överskott återinvesteras i verksamheten och går tillbaka till lånekunderna i form av utdelning. Utdelningen grundar sig på Landshypotek Banks resultat och medlemmens insats.

Utifrån det resultatet beslutade styrelsen i banken nyligen om ett koncernbidrag på 155,8 miljoner kronor till Landshypotek ekonomisk förening (149,3 miljoner kronor 2012). Koncernbidraget ska täcka föreningens kostnader samt utdelningen till medlemmar. Utifrån koncernbidraget

föreslår styrelsen i Landshypotek ekonomisk förening att 141 miljoner kronor delas ut till medlemmarna. Det är sex miljoner kronor mer i medlemsutdelning än förra året och motsvarar åter en utdel-

ning på 11 procent på insatskapitalet. Det var förra året som Landshypotek gick från återbäring på räntan till utdelning på insats. Medlemmarna i Landshypotek ekonomisk förening har nu möjlighet att ta del av bankens överskott genom att investera upp till fyra procent av sitt lånebelopp. Medlemsintresset för att

investera i Landshypotek har varit stort. Under året har medlemmarna satsat ytterligare 56 miljoner kronor i nya insatser.

Många har under året fyllt på sin insats upp till maximala fyra procent av lånebeloppet, andra har tagit steg mot maxbeloppet. Medlemmarna har nu investerat en kvarts miljard kronor i Landshypotek. – Med medlemmarnas insats har vi stärkt bankens kapitalsituation, vilket är viktigt för att vi ska kunna fortsätta vara jord- och skogsbrukarnas egen bank. Det är positivt att vi lyckas stärka kapitalsituationen samtidigt som vi har en hög utdelning, konstaterar Kjell Hedman.

Varför använda dig av flera byråer när det räcker med en!?! Vi är en komplett byrå som kan erbjuda dig och ditt företag allt från löpande redovisning, bokslut och årsredovisning, deklarationer, skatt- och företagsekonomisk rådgivning, nybildningar – ombildningar - omstruktureringar av företag, hjälp vid generationsskiften samt kvalificerad revision – spetsen av ekonomiskt intygande. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just dig!

Källa: Far

Telefon: 013- 31 60 80 Telefon: 0141-20 93 00

E-post: linkoping@lr-revision.se E-post: borensberg@lr-revision.se

www.lr-revision.se/linkoping www.lr-revision.se/borensberg


Nummer 3 • Februari 2014

11

BEGAGNADE BILSPECIALISTEN I ÖSTERGÖTLAND HÄR ENDAST NÅGRA PRISEXEMPEL:

Audi A4 2,0tdi 170 Avant –10

Hyundai Santa Fe 2,7 Aut 7-Sits –07

Volvo V50 2,0d Momentum aut –09

Volvo V70 2,5 Ft R-Design –11

ACC FH LM CD Gråmet, 5 300 mil

ACC FH LM CD DRAG Vinrödmet, 8 400 mil

ACC FH LM CD PDC Silvermet, 11 200 mil

ACC FH LM CD DRAG Gråmet, 13 200 mil

184.800:-

129 800:-

134 800:-

BMW 320 4d 6vl –07

Kia Venga 1,4 –10

Mazda 3 1,6 –06

Opel Zafira 1,9cdti –07

ACC FH LM CD Mörkblåmet, 11700 mil

AC CD Svartmet, 4 200 mil

ACC CD Silvermet, 65 00 mil

ACC CD Silvermet, 13 300 mil

112 800:Saab 93 2,0t Vector comb aut –07

112 800:Seat Ibiza 1,4 5d –09 ACC CD Limemet, 3 400 mil

ACC FH LM CD DRAG Gråmet, 10 700 mil

99 800:-

79 800:-

89 800:-

VW Passat Combi 1,6 Tdi –10

Opel Astra 1,6 Combi Enjoy –08

ACC CD Silvermet, 8 300 mil

AC CD FH LM CD Blågråmet, 9 400 mil

89 800:-

Vi säljer Thule hästtransporter och Fogelsta släpkärror.

159 800:-

139 800:-

89 800:-

ALLTID ETT BRA URVAL AV BEGAGNADE BILAR. SE VÅR HEMSIDA!

Öppet vardagar kl 07–18, lördagar kl 10–13

Öppettider:

Rydjavägen 8, Mantorp · Tel 0142-201 07, 070-521 76 52 www.lonestamsbilar.com

   

:-

HALVA BILENDEALEN :ESKILSTUNA FÖRETAGSBILEN 016-13 39 60 JÖNKÖPING MAXI BILCENTER 036-35 49 80 KARLSTAD FRYKSDALENS BIL AB 054-15 32 33 LINKÖPING ALMEVIKS MOTOR 013-24 24 70 NYKÖPING ÅKE ANDERSSON BIL 0155-28 40 00 STRÄNGNÄS BILFORUM I STRÄNGNÄS 0152-134 85 TORSBY FRYKSDALENS BIL 0560-130 51 VIMMERBY BILTEKNIK I VIMMERBY AB 0492-755 54 ÅRJÄNG NORDMARKENS MOTOR 0573-71 13 60 ÖREBRO ORRBYBIL 019-254 000


12

EKONOMI

Nummer 3 • Februari 2014 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Oavsett affären gäller jordbruks- eller skogsfastighet ska man ta god tid på sig vid försäljning råder Skogssällskapets expert.

Ta dig tid i fastighetsaffärerna Skogssällskapets expert ger goda råd samband med försäljningen av fastigheten, påpekar Ulrik Abelson. För att genomföra ett bra köp av en jordbruksfastighet är det viktigt att ta hjälp av en expert, som kan ge dig stöd i köpprocessen, värdering med mera.

SVERIGE (JB)

Vad är viktigt att beakta när man vill köpa, sälja eller genomföra generationsskifte med jord- och skogsbruksfastigheter? Och vilket värde gäller i dag för sådana fastigheter i exempelvis Östergötland och Värmland? Det är frågor, som vi ställt till Ulrik Abelson, som är fastighetsmäklare och värderingsman hos stiftelseägda Skogssällskapet.

– När det är dags att sälja en jordbruksfastighet är det viktigt att vara ute i god tid. Minst ett halvår och helst mer än ett år innan du vill att försäljningen skall dra igång, framhåller Ulrik Abelson. Han rekommenderar att välja en mäklare, som verkligen

– Sätt upp en kravlista på

Ulrik Abelson är fastighetsmäklare och värderingsman hos Skogssällskapet.

kan jord och skog. Att städa och fixa i ordning på gården är viktigt liksom att ha ordning på dokumentationen kring avtal, EU-stöd med mera. – Det gäller också att ta

ställning till om inventarier och redskap skall avyttras i

vad du vill ha för typ av fastighet och analysera de olika objekt som finns på marknaden och de fastigheter du är intresserad av. När det gäller generationsskiften och ett av barnen i en familj skall ta över ägandet av fastigheten, är det viktigt att ägna ordentligt med tid åt förberedelserna för att generationsskiftet skall bli lyckat. När den nu verksamma generationen – oftast föräldrarna – bestämt sig för att dra sig tillbaka är det viktigt med en öppen

diskussion om vem som skall ta över och hur det skall gå till. När det gäller värderingen av egendomen bör man anlita någon, som känner till marknadsvärdet på liknande fastigheter i det aktuella området. I det här sammanhanget är det inte alltid lämpligast att anlita en bank utan LRF eller Skogssällskapet kan vara bättre alternativ. En diskussion bör föras kring vad som är ett skäligt pris. Vilka juridiska aspekter finns det att ta hänsyn till? Hur ser skattesituationen ut? Skall fastigheten säljas eller är det aktuellt med förtida arv? Dessa och många fler frågor kräver svar vid ett generationsskifte och därför är det lämpligt att anlita en processledare, som alla parter känner förtroende för.

Stödrätter blir kvar i gårdstödet har mer stödrätter än mark dras de överflödiga in. Det är stödrätter med lägst värde som försvinner, oavsett om man äger eller hyr dem.

Enligt ett förslag från regeringen kommer Sverige att behålla de nuvarande stödrätterna när nya gårdsstödet införs 2015. Årets stödansökan påverkas inte.

Lantbruksföretagen som söker stöd 2014 får behålla stödrätter som de äger eller hyr och har använt tidigare. I det nya gårdsstödet 2015 dras däremot överflödiga stödrätter in. För stödansökan 2014 kan

lantbruksföretagen fortfarande välja vilka stödrätter de vill använda för att se till att de inte dras in. Men från och med 2015 försvinner den möjligheten. För dem som

– Målet är att gynna de aktiva bönderna och att lantbruket hålls levande även utanför de bördigaste spannmålsområdena, säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket.

Andra förändringar 2015 är att värdet på stödrätterna kommer att sänkas. Pengarna blir kvar inom näringen men flyttas över till förgröningsstödet, stöd till mjölkoch köttdjur (den så kallade kopengen) samt till unga jordbrukare under 40 år. Med förgröning menas insatser för miljön. – Målet är att gynna de aktiva bönderna och att lantbruket hålls levande även utanför de bördigaste spannmålsområdena, säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket.

Regeringens förslag är nu ute på remiss. Beslutet om den del av jordbrukspolitiken som Sverige själva bestämmer över kommer att tas i sommar. För att Sverige inte ska överskrida budgeten för de direktstöd som finansieras helt av EU, som gårdsstödet, stöd till mervärden och stöd till kvalitetscertifiering, kommer Jordbruksverket att sänka samtliga stödrätters värde i år. Värdet kommer att minskas

med 9,3 procent. Sänkningen innebär att det så kallade moduleringsavdraget som brukar påverka stödutbetalningar över 5000 euro inte genomförs, enligt ett pressmeddelande.

Och framförallt gäller det att vara ute i god tid. – Det räcker inte med 14 dagar, säger Ulrik Abelson. Rent allmänt har det varit sjunkande priser på skogsmark sedan några år tillbaka. När det gäller aktuella prisnivåer, bedömer Abelson att skogsmarkspriserna för en normalt sammansatt fastighet i Östergötland ligger kring 85 000 kronor per hektar (cirka 520 kr/skogskubik) och i Värmland kring 55 000 kronor per hektar (knappt 400 kr/skogskubik). – Naturligtvis är detta grova medelnivåer, där variationen är stor mellan såväl enskilda fastigheter och dess belägenhet, säger Ulrik Abelsson. – I Värmland är skogsmarkspriserna i regel högst i de södra delarna, tillägger han. För åkermarken har prisnivån rent allmänt varit mer stabil under senare år, samtidigt

som spridningen mellan olika fastigheter är mer påtaglig utifrån bland annat brukningsförhållanden, jordart och belägenhet. I Östergötland finns de bästa jordarna och de högsta priserna på Östgötaslätten. Här bedöms medelpriset ligga över 200 000 kronor per hektar. I de mer skogsdominerade delarna norr och söder om slättbygden är prisnivån i regel kring 55 000 till 85 000 kronor per hektar. – För åkermarkspriser i Värmland bedömer jag att prisnivån ligger mellan 40 000 och 60 000 kronor per hektar med de lägsta nivåerna i norr och en högre prisnivå i de södra delarna, säger Ulrik Abelson på Skogssällskapet.

Text: ALEX SVENSSON

Tydligare prissättning av virke i nytt lagförslag Regeringen föreslår en ny lag om virkesmätning. I dag lämnar regeringen lagrådsremissen till lagrådet. Den nya lagen omfattar fler träslag och sortiment än tidigare.

– Det nya regelverket kommer att öka transparansen på virkesmarknaden och därmed effektiviteten i användning av skogsråvara vilket i sig kommer att öka användning av energisortiment, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson och fortsätter: – Inom ramen för min vision om Skogsriket är det här en åtgärd som har positiva

effekter för näringen i stort och för fler arbetstillfällen. Regeringen har i dag beslutat att lämna en lagrådsremiss till lagrådet. I remissen föreslår regeringen en ny lag om virkesmätning som ska gälla samtliga sortiment och flertalet användningsområden, oavsett trädslag. Den nya lagen omfattar också mätning av bland annat energisortiment. I den nya lagen tydliggörs att säljare och köpare av virke ska ges likvärdiga möjligheter att bedöma om priset för virket är rimligt. I lagstiftningen ställs inte krav i detalj på hur mätningen ska utföras, bara att det ska ske med tillräckligt hög noggrannhet.


Nummer 3 • Februari 2014

13

Din Vattenspecialist

Storlekar från 5,10 - 8,85 m

TJ:s Pumpservice AB " !

KÖP EN RIKTIG PICKUP!

NU MED

3,5 TONS

ARCTICPAKET

DRAGVIKT!

eller GSM-start) Dieselvärmare (Eberspächer med fjärr k dubb eller dubbfria) Vinterhjul (16” alu. fälg och Nokian däc

9 900.- (ord. pris 36 300.- exkl. moms)

• Köper samtliga virkessortiment och biobränsle. • Utför avverkning och flisning med egna resurser efter dina önskemål. • Vi besöker Dig gärna på fastigheten, för att presentera oss och våra tjänster. Kontakta våra köpare: Jonas Bengtsson 070-642 95 01 • Pär-Anders Olovsson 076-809 05 07

www.brsvensson.com

DIESELTANKAR Flaktank 200 l i stålplåt Inkl pump, 5 m slang och automatisk pistolventil. Svensktillverkad. ADR-godkänd IBC. Vibrationstestad. Med skvalpskott. Godkänd även efter 5 år.

ERBJUDANDET GÄLLER T O M 2014-04-30 ELLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER. ERBJUDANDET GÄLLER ENDAST VID KÖP AV EN NY LAGERBIL. KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA AVTAL ELLER ERBJUDANDEN. SAMTLIGA PRISER ÄR CIRKAPRISER OCH EXKLUSIVE MOMS. FYRHJULSDRIFT U

KAMKEDJ KAMKEDJA MKEDJ K A

ECO C

100% 0 TRANSPORTBIL TRANSPORT BIL

DRAG DRAGVIKT GVIKT

LASTVIKT

FLAKKANTSKYDD A

EESP ES

AIRBAGS AIRBAGS

ISUZU D-MAX pris från 239 000.- exkl. moms

BENUTRYMME BENUTRYMME

X6 0,74 l/mi l/mill

Pris

10 600:www.rudskogasvets.se

+ moms och frakt

Tel 0551-604 66, 070-647 47 59

E22 S utfart, Navestadsgatan 41 och 43. Vxl 011-14 25 45 ·

www.olofssonauto.com

LASTAR BÄST SOM LASTAR LÄNGST. Lanseringserbjudande!

Kom in till oss och provkör så bjuder vi på lunch!

Just nu bjuder vi på Backkamera och Farthållare vid ordertecknande! (Värde 7 000:-)

NYA FORD TRANSIT CONNECT Upp till 3,4 meters lastlängd Många saker kan få Ford Transit Connect att framstå som ryggraden i din verksamhet. Som den sinnrika genomlastningsluckan i mellanväggen som kan skapa utrymme för att frakta upp till 3,4 meter långa rör. Hur du än ser på din verksamhet, bättre medarbetare än Ford Transit Connect kan du inte få! Välkommen!

FRÅN

129 900:-

Transit Connect – International Van of The Year 2014.

;ùĘĆĦĵùĘá® Xƀ½²½Ęá‚ţ‚Ę Þļ v‚Ŏ² ƍĝËĬÅļ ;ĦŎ² ĬƍËĬÚļ ^½ĉ ƍĬŨ÷ŨÚ ÚŜ ƍƍ

ƁƁƁļÔĢŎ½ē‚–ùĉļŔ½ * Priset gäller Transit Connect Ambiente 200 L1. 1,6 Duratorq TDCi 75 hk.

ford.se


14

LANTBRUK

Nummer 3 • Februari 2014 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Foderroboten läser hela tiden av vilken grupp som utfodras så att mängden blir rätt och vet samtidigt om den behöver hämta mer på lagret.

På den relativt stora öppna ytan framför mjölkningsrobotarna väntar korna på sin tur att bli mjölkade och att bli utfodrade med individuellt anpassat extra tillskott.

De mjölkande korna på denna sida behöver mera grovfoder och därför pytsar roboten ut extra foder till dem medan den går förbi.

Robotar tar över i kostallarna Allt fler uppgifter kan automatiseras VALDEMARSVIK (JB)

Mjölkningsrobotar verkar ha kommit för att stanna, eller egentligen stannar de inte, utan jobbar dygnet runt. Dessutom verkar det som om ännu flera arbetsuppgifter tas över av maskiner som på egen hand ”knallar runt” inne i stallarna.

Att det handlar om en teknik på frammarsch visar den utveckling som Rickard Härnström med Lely center i Valdemarsvik varit med om. Efter att ha börjat sin bana som servicetekniker startade han sitt företag, på franchisingbasis 2006 med bas på gården Åsvik i Valdemarsvik. Förra året omsatte företaget

runt 55 miljoner, trots en nedgång på grund av det kärva läget med låga priser inom mjölkproduktionen. Totalt är det 23 anställda i företaget, med nuvarande bas i Gamleby. – För min del innebär jobbet en perfekt kombination av kundkontakter, teknik och djur, säger Rickard. Det handlar ju inte bara om att sälja en produkt, utan allt utifrån kundens egna ön-

skemål, finnas med i hela processen när det görs en investering av detta slag. Visst finns det möjlighet att beställa ett nyckelfärdigt kostall, men detta hör inte till vanligheterna. Servicen är sedan oerhört viktig och även där finns det möjlighet att välja olika nivåer på de serviceavtal som erbjuds. – Vi har alltid minst tre servicetekniker som är i tjänst, för när det gäller en mjölkningsrobot är detta en maskin som ska fungera 24 timmar per dygn alla årets 365 dagar, framhåller Rickard. Det var 1998 som det holländska familjeföretaget Lely introducerade de första mjölkningsrobotarna i Sverige. Skepsisen var på många håll stor. Idag är det knappast någon som ifrågasätter denna teknik. – Nu kommer kringutrustningen, det finns så mycket mer än bara mjölkningsrobotar. Foderfösare är en sådan ro-

bot, som går på foderbordet och med hjälp av en sorts kjolar föser in grovfodret så att djuren kommer åt att äta. En vidareutveckling av denna är

Rickard Härnström på Lely Center Valdemarsvik är ute på gården Löstad i Blackstad och pratar med Per Svensson i det nyuppförda kostallet, där de två robotarna i bakgrunden ser till att de cirka 125 korna blir mjölkade.

utfodringsroboten. Den inte bara föser foder, den både hämtar och utfodrar. När den rullar förbi de olika djurgrupperna läser de av hur mycket foder som finns. Den går sedan ut på foderla-

gret och beställer den foderblandning som ska in i stallet. En travers med en gripskopa ombesörjer detta, samtidigt som roboten anslutit sig själv till laddstationen, för att ha kraft att gå in och pytsa ut fodret till rätt djurgrupp i stallet. Alltsammans programmerat av lantbrukaren, ännu så länge. – En vidareutveckling av detta är låta mjölknings- och utfodringsroboten kommunicera med varandra. Alltså att utifrån mjölkproduktionen kunna sätta

Finns ck som sä lkoch bu s leveran

Om inget annat anges är priserna exkl moms. Bilen på bilden är extrautrustad. *Erbjudandet gäller t.o.m. 2014-03-31.

Öppet: Må-fr 8-18, Lö 10-13 Hestra, Tranås · Tel 0140-410 10 www.ekebacksbil.se

samman den ekonomiskt optimala fodergivan. Ett sedan i höstas nybyggt kostall med två mjölkningsrobotar, samt en utfodringsrobot, som betjänar 125 mjölkkor samt rekrytering, har bröderna Per och Magnus Svensson låtit uppföra på gården Löstad, som ligger i Blackstad i norra Småland. De har även planer på att inköpa en ”städningsrobot”, som knallar runt på spaltgolvet och sopar ner den gödsel som

Stockås torvströ Torvströ hög kvalitet, i säck om 300 l, vikt 30-33 kg. Vi har även en sorterad torv 0-2 mm som är bra för gris- och kostallar. TORV & MASKINENTREPRENAD AB

0585-402 16 • 070-204 45 55

www.torvomaskin.se

inte ramlar ner i springorna. – Vi är nöjda med anläggningen, säger Per Svensson och berättar dessutom om en studiedag som arrangerades av Lely och vars praktiska del var förlagd till deras stallar. – Det handlade om att lära sig läsa av djurens signaler för att bättre förstå hur man optimerar deras trivsel och som ett resultat av detta också får bättre produktionsresultat, säger Per. Kunden lämnas alltså inte i och med att en produkt är inköpt, utan möjlighet till vidareutveckling erbjuds på flera plan. – Istället för att ha den fysiska kontakten med kon finns idag en mängd siffror och parametrar som automatiskt läses av med hjälp av mjölkningsroboten och lagras i datorn och som det finns otroliga möjligheter att gräva djupt i, framhåller Rickard Härnström. Text och bild: HANS ANDERSSON


Nummer 3 • Februari 2014

15

6YHULJHVPHVW VnOGDSRRO

9,)<//(5

 ),5$50(' 

cURFK

5DEDWW SnDOODSRROSDNHW (Sü länge lagret räcker, 2014)

6b1.7$35,6(53c7,//%(+g5

! e r a l d Vallo

VI SĂ&#x201E;LJER FRĂ&#x2013;â&#x20AC;&#x2122;T SOM GER GRĂ&#x2013;DA TILL FĂ&#x2013;DA! Marknadens bredaste och bästa sorter fĂśr dig!

9LKDUWLOOEHK|UVRPSDVVDUGH

Yngve DahlstrĂśm

Ă HVWDSRROHU

.DQNRQYHUWHUDVWLOO U|UV\VWHPPP

7LOOP\FNHWEUDSULVHU

ZZZMIIULWLGVH

Tel 0703-31 46 60 t 0303-934 17 www.kastellegarden.se

Gullviks är Sveriges ledande fÜretag när det gäller växtskydd Gullviks är ett fÜretag med lüng tradition inom växtskydd och vi stür fÜr en djup och aktuell kunskap inom vürt omrüde. Vi har en tradition att alltid gÜra lite mer än vad som fÜrväntas av oss. I ett antal undersÜkningar vittnar vüra kunder om detta. Vi är stolta och passionerade. Vi kan växtskydd. LEIF PERSSON, Kumla

tfn 019-57 31 94 leif.persson@gullviks.se

DANIEL TEVELL, Skänninge

tfn 0142-430 51 daniel.tevell@gullviks.se

DANIEL WESSMAN, NykĂśping

tfn 0155-721 90 daniel wessman@gullviks.se

MATS WIKLUND, LinkĂśping

tfn 013-31 13 81 mats wiklund@gullviks.se


16

JAKT

Nummer 3 • Februari 2014 Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa redaktionen: ring 0141-560 03 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se!

Göran Johnsen med sitt rådjur, och Kurt-Erik Jansson med sin duktiga Svanstrandens Bonzo.

Duktig drever fick sitt rådjur Det buktade bra för Bonzo och Essie under jakten SEGMON (JB)

Rådjuren har inte sett oss utan står lugnt kvar. I fjärran hörs Bonzos skall svagt men det ökar stadigt i styrka. Plötsligt börjar de tre rådjuren bli oroliga och snart dyker ytterligare ett djur upp längst bort på hygget. Med snabba språng kommer det fram och ansluter. Göran höjer studsaren och så går skottet.

Det har blivit vinter på riktigt. Flera dagars snöande har täckt marken med över en decimeter snö och skapat en rejäl upplega på träden. Men den här tisdagsmorgonen töar det. Snön har blivit tung och blöt och det rasar med jämna mellanrum stora sjok med snö från träden. På gårdsplanen hos Göran Johnsen har tre ivriga dreverjägare samlats. Det är Göran själv med drevertiken Essie, Christian Janson och Kurt-

Erik Janson med dreverhanen Bonzo. Det är fortfarande skumt ute och de tre passar på att prata lite jakt i allmänhet och dreverjakt i synnerhet. När det ljusnat lite förflyttar vi oss några kilometer till en vändplan uppe i skogen. Göran tar med sig Essie och går mot ena kanten, KurtErik och Bonzo går mot den andra och på mitten sätter sig Christian på pass. Göran och artikelförfattaren trasslar sig genom en granplantering och vid foten av ett litet berg släpper han drevertiken som lycklig svansar iväg. – Vi ska gå upp och ställa oss

på berget, säger Göran. Det brukar vara ett riktigt bra pass. Vi hinner inte ta många kliv uppåt innan tiken ger ifrån sig några skall och sedan är det som att vrida på en vattenkran. Fullt drev. – Jaha, då stod nog djuren där när vi kom, säger Göran. Då kan det ta ett tag innan de kommer tillbaka.

Ett stilla duggregn faller. Essies skall försvinner mer och mer. – Jag tror vi flyttar oss ned i skogen, säger Göran och greppar ryggsäcken. På andra kanten har även Bonzo fått kontakt med ett rådjur och driver för fullt. Vi väljer ut ett pass som ser lovande ut och rakt framför oss hörs Jessies drevskall klingande och klart. Längre bort på andra kanten hörs Bonzo också då och då. Göran har haft drever i över 20 år och stundtals varit mycket aktiv i rasklubben och startat på ett stort antal drevprov. Han är också drevprovsdomare och föder tillsammans med frun Lena upp drever under prefixet Storängens. Ett kennelnamn han ärvde när den tidigare innehavaren på ålderns höst ville sluta med dreveruppfödning. Det buktar fint på andra si-

dan hygget och Göran konstaterar att djuret kan komma när som helst. Plötsligt knakar det till bakom oss och Kurt-

Rådjuren flyr när Bonzo kommer i drevlöpan.

Erik kommer klivande. Han stannar en stund och pratar lite innan han försiktigt börjar röra sig mot Bonzos drev. Så kommer då rådjuret smygande, sakta tassar det upp och ställer sig bakom en

buskridå cirka 80 meter bort. Göran höjer geväret men dröjer med ett skott. Sedan sänker han det igen. Det är för mycket ris i vägen. Essie närmar sig och rådjuret tar ett skutt åt sidan och är borta.

När Essie kommer fram till platsen blir det plötsligt tappt. Hon letar och letar men tycks inte få någon rätsida på spåren. När hon hållit på ett tag går vi fram och tittar, och efter lite detektivarbete ser vi att


Nummer 3 • Februari 2014

17

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

I elfte timmen fick Göran Johnsen sitt rådjur.

Nöjd men ändå inte. Efter att Bonzo tittat på sitt rådjur vill han ge sig av igen på nytt drev.

Kurt-Erik Jansson med sin duktige Bonzo.

djuret gjort ett avhopp på flera meter i snön. Tiken tar an och drevet är igång igen. Det buktar hit och dit och vi kan konstatera att det nu buktar bra runt berget där vi stod tidigare på morgonen. Vid ett tillfälle ser vi två djur som ligger cirka en halvminut före Essie, men eftersom de rör sig inne i skogen får Göran ingen skottchans. När det närmar sig lunchtid kopplar vi båda hundarna, inget vilt har fällts men det har inte saknats skottillfällen. Nu får hundarna vila i bilarna en stund medan vi tänder en brasa och grillar korv. Återigen rör sig samtalet om jakt med de här jägarnas favoritras; drevern. Någon timme senare är vi på gång igen och bestämmer oss för att ta en mindre såt med en hund och lotten faller på Bonzo. Han är en reslig hane som gjort bra ifrån sig i utställningsringen och även i

drevskogen. Att han saknar drevprovschampionatet fortfarande beror på att han inte ännu fått ett förstapris på tassvilt. Men han kan ståta med att ha fått tre förstapris på en och samma dag. Kurt-Erik tar med sig Bonzo ut på en udde som sträcker sig ut mellan två fält. Den är tom men när Bonzo söker sig österut får han upp spår strax intill Görans och mitt pass, men drevet går åt fel håll och försvinner ur hörhåll. Det har börjat regna och det rasar snö ur träden. På en liten stund har allt blivit blött. Vi funderar på att sluta för dagen och beger oss ut till vägen. Men sen ändrar vi oss. – Det är ljust en stund till, funderar Göran. Vi tar och går och ställer oss på ett annat pass. Så kommer vi ned till en vändplan. Drevet har tonat ut men ute på hygget 100 meter ut står tre rådjur. Göran sjun-

JAKT

Göran tar ur rådjuret innan han slänger upp det på axeln för transport till bilen.

ker ned på knä och tar fram skjutpinnen. Han höjer studsaren men sänker det igen. – Jag tror inte att det där är drevdjuren, säger han, mest för sig själv. Vi står där och tittar på dem när de går och letar efter något ätbart. Men så börjar de bli lite oroliga och ser sig omkring. Ungefär samtidigt hörs Bonzo igen, allt tydligare. Närmare och närmare kommer han. Plötsligt ser jag ett rådjur som rör sig över hygget och viskar till Göran som inte lyckas få syn på det. Djuret står stilla en stund ute på hygget innan det kommer fram till ”vår” rådjursgrupp och ansluter till den. Göran höjer studsaren återigen, kramar avtryckaren och så går skottet. Rådjuret faller omkull i skot-

tet och blir liggande. Ett av de tre återstående djuren flyr mot skogen i långa skutt, men två av dem står kvar och verkar inte förstå att det är fara å färde.

Till jakten hör också korvgrillning och en pratstund.

Det är inte förrän Bonzo närmar sig som de bestämmer sig för att det är bäst att ge sig av. Det är en nöjd Bonzo som kommer i drevlöpan. Trots att han varit i snötäckt skog och drivit hela dagen är jakt-

lusten fortsatt stark och när han ryckt lite i sitt rådjur får Göran hindra honom från att ge sig av i nästa löpa. Det är nästan mörkt när vi kommer ur skogen, men det har i alla fall slutat regna. En

trevlig dag i skogen är till ända. Vädret var inte det bästa, men oj så det buktade för Bonzo och Jessie. Text och bild: MARI NÄLSÉN


18

Nummer 3 • Februari 2014

PRENUMERERA

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Nyfött i Rimforsa

Som inflyttad till

Halm värmer gurk or

Rimfors

a saknade Nina Christiansson för de allra minsta en klädbutik hon startade Lilla barnen. Så Nyckelpigan.

Östergötlands egen heter Göran EktandeHerr Gurka r. Ekologisk växthus odling är en utmaning, men fullt möjlig.

8

Tillbaka till Indie n

Susanne Dalskog informationsche arbetar som Saabs f i New Dehli. Efter sommarledigt i Andersbo är familjen redo att återvända.

10

6

Ny följetong! Mardrömmen Fredag 24 augusti

2012 • Årgång 64 • Enda tidninge n för hela Östergö tland • Länstidn ingen Östergö tland • Vecka

34

Kerstin Bergstra lena Holström nd och Magda, Torstorps gård.

Byggvård på Torstorps gård

SÖDERKÖPIN G. året i rad arrangera För andra gård tillsammans de Torstorps pings kommun med Söderköen byggnadsvårdsdag. Här hade sina utställningar hantverkare empel på utförda och visade exRenoveringsroade renoveringar. besökare fick med sig många goda råd hem. SIDAN 13

Nykokt augustid elikatess.

Vätterns delikatesser locka r

Borgmästaren

Temakryssning

HOLMERTZ

sig under temakrys

sningen fascinera s av Hackefor

s sluss.

för att

locka turister tillVäxtkraft i Kinda En kyrka för mycket Kinda kana

Byalaget i Bestorp

ska utvecklas och vara en bra plats att leva och verka på.

Ann-Cathrine Hjerdt lät

Pärlband att vi sa upp

VADSTENA. Vättern med sin mytomspunna historia har en särskild lockelse och nerna kring tillgången spekulatiopå vätternkräftan är ständigt aktuell när det stundar fisketider . Kräftivalerna runt sjön avlöser varandra just nu och den som inga egna kräftvatten har kan fylla Bestorps byalag arbetarkastrullen aktivt och hos Bitte i framgångsriktNaddö. för att orten SIDAN 14

KINDA KANAL . Hur känd Kinda kanal är i turistsver som till och med I Åtvids centralort två kyrkor, östgötarna själva Den här veckan tar vi pulsen på Kinige varierar med finns vem man frågar. har ombord på en varierad kännedom Klart Kind hadefull Gamla kyrkan från 1400-talet av växtda, en kommun om denna närledande borde bli mer känd. är dock att den belägna trollska företrädare föroch turismen skatt. Paul Lindvall kyrkan, 1885. kraft som klättrat rejält det ska ske och vem som ska i Östergöt kal- från lade den för ”denoch Stora nals vänners femte När Kinda ka- bjudits ombord land besvarade göra det doldaärpärlan” s med en spridd en kyrka Det ranking. i Svenskt näringslivs temakryssning för diskussio efter-för mycket. öppen flora n. Att av idéer. genomfördes en öka kännedom ljum sommark väll rismen kan en om kanalen och tu- viktigare Landväga turister är en allt ske på många sätt. grupp. Hur FINSPÅNG SIDAN 9

l

9

17

En flashback under hasselbusken

da Kin19-26

YDRE

Östgötska kommuner får bakläxa

Sidan 2

19

Tema Sid

Stort intresse för inspirerande trädgårdar

Sidan 7

P RÖstergötland E N U M E R •E Länstidningen Östergötland • Vecka 17 Fredag 26 april 2013 • Årgång 65 • Enda tidningen för hela RA PÅ LÄNST IDN

Sidan 16

INGEN! R ING 0141560

03!

Här doppade Ellen Key tårna.

Utsikt från Ellens Strand ÖDESHÖG. Ellen Key är berömd, men frågan är om inte hennes bostad är ännu mer känd. I varje fall är det den mest omskrivna bostaden i Ödeshögs kommun. Nu har det kommit en ny bok om hennes Strand. Dess föreståndare Hedda Jansson har gjort en bok om Ellen Key där författarinnan inte är huvudperson. SIDAN 18

Riktigt drag i Asbyhalla

Mia Thorén är bland annat tapetserare och kreativ coach. Att inspirera andra, att våga släppa loss kreativiteten, är en av hennes stora drivkrafter.

YDRE. Asby kyrkby var på lördagen fylld av parkerade bilar och bara närmast utanför skolan, den nuvarande Asbyhalla, gick det att räkna drygt 50 fordon. Men så var det också något alldeles extra på gång. Svenska mästerskapet i dragkamp individuellt avgjordes. Joel Lägermo, Ydre DK, imponerade och satte två juniorrekord och blev trea i seniorernas tungviktsklass. SIDAN 16

En kreativ inspiratör Kinda får bygdespel

Ett bygdespel för befolkningen samman och är en spännande

NORRKÖPING. Hon har varit med och gjort rekvisita till filmen Fanny och Alexander. Hon har jobbat för Operan och Drottningholmsteatern, och drivit eget i Stockholm som tapet-

8

till Bangladesh.

serare. När barnen var små letade hon på drömboendet utanför Norrköping. På gården Evalund har Mia sedan dess sin verkstad och ateljé, navet i hennes kreativa verksamhet.

I mars förverkligade hon en annan dröm, butiken Outside Inside i Norrköping, där den loppis- och antikroade kan hitta både guldkorn till hemmet och mängder av inspi-

TEMA KINDA

GÅRD TILL SALU

Kinda kanals vänner firar 50 år

Livskvalité vid sångsvanarnas sjö Tysslingen

Sidan 22

Sidan 28

HOLMERTZ

Nu ska alla pendla med tåg

Lena bjöd in Mahmud

Fredag 27 april 2012 • Årgång 64 • Enda tidningen för hela Östergötland • Länstidningen

Sidan 2

En branschtidning

Denna vecka med

Lantmannatidningen Lantmannatidningen

Tidningen för dig som verkar på landsbygden.

9

Jordbrukaren

• Till Östergötlands

lantbrukare sedan

Maria Ekman

Jordbrukaren

• Till Östergötlands

i Länstidningen

lantbrukare sedan

1926

med kursdiplom.

Kurs för lokala producenter LIVSMEDEL. Projektet Rätt och slätt har som mål att stärka de regionala livsmedelsproducenterna och att få nya att etablera sig. I dagarna var det kursavslutning för åtta deltagare som gått kursen Produktutveckling för livsmedelsproducenter. Bland kursmomenten fanns bland annat märkning, produktkalkylering och försäljning. SIDAN 18

ration till egna projekt. För är det något Mia Thorén vill, så är det att inspirera andra till att skapa och våga vara kreativa.

1926

Nummer 8 • Årgång 86 April/Maj 2012

Jordbrukaren

Östergötland ligger långt framme på miljöteknikområdet.

Nu finns resa i lokalhistoria. I sommar chansen att exportera miljötekGlömt får och gömt får nytt liv hos Mia Thorén Kindaborna sitt bygdespel. niska lösningar

David Wenhov och Marcus Ljungqvist.

Samarbete kring hästutbildning UTBILDNING. Vretagymnasiet kommer inte att ha islandshästprofilen något intag på 2012. Samarbetet med Stenholmen center har fungerat Islandshästbra ter tills de elever som och fortsätslutat sina studier, går där har avmen man väljer att inte längre satsa tar. Istället blir det på islandshäsRealgymnasiet som tillsammans med kommer att erbjuda Stenholmen med islandshästprofil. utbildning

Härliga hästkrafter! 600 älskare av islandshästar

Grålleklubben firade

SIDAN 14-15

25-årsjubileum

TRAKTORER. Svenska Fergusonklubben vuxit till drygt 6 800. Grålle har hunnit Söderköping tidigare Jubileet firades på Ringarums Värdshus,bli 25 år. De då nio medlemmarna har förståss på plats och under dagen. Föreningens grundare, sedan årsmötet hade gått av stapeln kunde berätta om Håkan Gerhardsson i upprinnelsen till den populära klubben. i Ringarum, fanns

SIDAN 11

Du som är prenumerant på Länstidningen Östergötland och Värmlandsbygden och samtidigt är lantbrukare får Jord brukaren två gånger.-

SIDAN 12

fick sitt lystmäte

HÄSTLIV. Hingstfestivalen 2012 kunde visa upp ett femtiotal bedömda vackraste hingstarna av de som räknas till de hingstar, hingst. Förutom visningen av hölls en tölttävling festen i svensk avel, däribland Prins från Knutshyttan, och betäck- ria. som blev en trevlig och fartfylld histoKontakten mellan världens näst högst ningsauktion. deltagarna i showen Hingstfestivalen och publiken lyfte för uppvisningen till på Stenholmens stuteriislandshästar hölls i år la extra. det där lilStenholmen i Gerstorp. Omkring 600 personer hade eftersom åskådarna som arena får gott betyg, sökt sig till den årliga har möjlighet att häst- nära ekipagen. komma

VECKANS

SIDAN 10

BORRING

Klyftan mellan eliten och vanligt folk SIDAN 2

SKOG

Stort intresse för att växa med skogen SIDAN 12

JORDBRUK

Jordbruksstöd via internet blev lokal succé SIDAN 8

Östergötland nr 16 • Vecka 17

PRENUMERERA PÅ LÄNSTIDNINGEN! RING 0141-560 03!

Stiliga tuppar fanns det förstås också på hönsbytardagen.

Hönsen bytte ägare i Tjällmo

En veckotidning räcker längre

TJÄLLMO. En Seramahöna är världens minsta hönsras och väger bara 325 gram. En mängd vackra höns och deras ägare hade samlats i Tjällmo på en hönsbytardag som till anordnaren Ida Bonneviers glädje blev både välbesökt och uppskattad. SIDAN 11

Ganga Roslin Bladh, här med sitt verk Vättern Hugo Bergström – Svarta Höken.

Svarta Höken i Åtvidaberg HAGEN. Han är inte bara Hugo Bergström, han är lika mycket Svarta Höken. I barndomen var han en tillbakadragen person, men det ändrades när han 1980 blev intresserad av indiankulturen. SIDAN 17

nd hattar Ett liv bla känd Motalaprofil.

är en arnet HOLMERTZ Aarre Korte finska krigsb Han är det Sverige och blev som kom till e hattmakare. Sveriges yngst

11

”Det är svårt att inte vara konstnär” släkten Nyfiken på

mars 2012

64 • Årgång

6

ur arkive grävas fram Johansson leder Klas forskaren a i Boxholm. en grupp nyfikn YDRE

Om tusen

rataren

16

TRÄDGÅRD

Bland pioner och luktärter i Väderstad

genom Peru Sidan 16

för hela

liv olevda och pas-

Omkultur. Julen 2008 lämnade radiopBjärre- ”svårt att inte vara konstnär”. Hennes måleri får förförfattaren,Ganga När halvön i Skåne och kom ipå flyttade tills Sjödin Rurik Bladh Vas- numera torn Toma i Rydsnäs var det aldrig främst sin näring inifrån, men hon vet sens rike, vid Tåkern. i början var en målning ska sluta. besök Konsten är för henne fattarnågot som baralyssna vill ut,. det som ville gör sig själv. Konstnär mång hara hon alltid varit, det är SIDAN 14

Christina tog rosa bussen

Sidan 2

gen • Enda tidnin

Konstrunda.

Ganga i Vassens rike VADSTENA. Det drar ihop sig till vårens stora kulturhändelse vid Omberg, den uppskattade Konstrundan. En som väntar på att bjuda in allet kan mänheten till sin och makens ateljé är Ganga are. Myck och mördoch Roslin Bladh, folk konstnär relativt n när släktFint ny medlem i

De döda kommer inte tillbaka

Fredag 9

som blöder, ser fram emot Kristi himmelsfärdshelgens

Sidan 21

P R E N U M E R E R A P Å L Ä N S T I D N I N 10 GEN! RING 0141-560 03! Vecka nd nr 9 • Östergötla idningen nd • Länst Östergötla

TEMA

hälsa

i Johan zenbuddhist . Det bor en Schütz huvud Christher

siker Mjölbymu an listetta i Jap

Överras. – Det är sin egen MJÖLBY kul att höra kande och i Tokyo. musik på café ymusikern Johan Det säger Mjölb som håller på att i Japan. Christher Schütz genombrott down” få ett riktigt ”Slow låt hans en I höstas var e låten underplanu den mest spelad k radio och vecka i japansspela in en musikal. nerar han att SIDAN 10

t är att inRolfs uppgif Caroline allmänheten. formera

ktet i Städproje viken Valdemars

s enSVIK. Sverige VALDEMARÖstkusten, Valdeda fjord på bli fri från föroreska tiden marsviken, krom från ningar av främst ing i Valdemarsav lädertillverkn de första grävmuddvik. Nu inleds a i de stora tena. ningsarbeten saneringsarbe rings- och er bottensediment Stora mängd och detta ska sedan as ska muddr ett område som ligpå deponeras äs. ger vid Gränn SIDAN 15 HOLMERTZ

de Obesvara flirtar tär på psyket Sidan 2

. Gunilla och ohälsa

sson är stress Lundh-Sven

pedagog

t går ihop När pussle

slit som påfrestande Öst. ns många ett Livskompete idag är för livspusslet a företaget Att få ihop sedan 12 år tillbak och driver

kan yttra

sig i stress

gen på proMen lösnin på samhället. en själv. Skilln aden chefen eller ofta inom nder, när man känsjuka. Söderköpings nye återvä bleme n finns långvarigt stadsark de blir itekt dåligt, och märks när livsglädjen sig för saker. att heter Per de och mår ihop. UtanHan stressa SIDAN 21 fler rooch villetta Seminari leda gå Haupt. glädje a är idag är djupte mer, gjorde på Vreta kluster Mång bredvid och engagera d i det nog ner Hur tränad nya Söderköfrågade: rar om att stå gör jag terminsa r så blir det på : om jag bara Jag tycker saker förändping han ffärer och önskar rn, ska fick fler vänne HÄLSA. – handen. Att se hur djen. tänker hur har andra lantbruk saker eller växa fram. , på partne i och livsglä are gjort? människor de återfår balansen son som arbe- liga . Man skylle r på andra Mikael Rubin fanns hur bättre -Svens på plats. att sig och Gunilla Lundh skors livspussel Det säger männi få stressade NATUR att med tar

Allt fler tar

Småstad till livsglädjen hitta tillbakasvisionär hjälp för att

Prissäkra råvaror

13

tierna Allianspar krav vill ställa d Eon Vin påFredag 11 oktober Sidan 8

PRENU

MERER

9

5:2-dieten har allt

Johan Birath tar ett på samtalsämnet –midjegrepp – framför alla andra detta år. Men vad krävs för att motivera s?

som En säsong myllrar av evelser naturuppl

KINDA

23

Sidan 32

!

03 2013 • Årgång 41-560 65 • EndaR tidningen I N G 0 1för EN! hela Östergötland IDNING • Länstidningen Östergötland

ÄNST A PÅ L

• Vecka 41

Vi vill att Länstidningen ska vara tidningen som man läser i lugn och ro, antingen som ett landsbygdsinriktat komplement till sin dagstidning eller som den enda tidning man behöver för att få en bild av vad som sker på olika håll i Östergötlands län.

Projektledare Åsa merade om Lagen Ahlgren inforom valfrihet.

Äldreboende i glesbygden

ÖSTRA HUSBY. Vikbolandet är glesbygd med en åldersfördelning där var femte invånare är över 65 år. Det är den Norrköpings kommun del av som har den största andelen äldre. Intresset var stort för olika boendeformer när SPF Vikbolan det och PRO Arkösund bjöd in mationsmöte i Östra till inforHusby. SIDAN 12

Kostchefen nappade på projektet där alla blir vinnare.

Skolmat blir till kunskap

HAMMARÖ. Om skolmatbespisningen svinnet i minskar så ökar möjligheterna att hjälpa barn i fattiga länder. Kostchefen Charlotte Gustafsso n rekt på FN:s projekt tände diSkolmat blir kunskap. Att gå med jektet är både värdegrun i prodande för svenska elever och att barn i tredje världenbidrar till kan få gå i skolan. SIDAN 20 HOLMERTZ

Stölden från våra barn Sidan 2

Elisabet Alströmer Schmekel plockar Bären blir bland annat till te, chutney havtorn från gårdens plantor. Då busken är och vinäger, men enkönad gäller även till marmelad det att plantera , smaskig tillsamma parningsbuskarna ns med en bit i vindriktningen. god ost.

En vild, nyttig ou tsider

Elisabet satsade på själv

plock av Nordens

passionsfrukt

VADSTENA. Ibland är det roligt och att bläddra i gamla helleflundra! Ett böcker. undantag är På finns många matböcke Men det Stora bärboken, som gården ägnar havtor- Vadstena Kungs Starby utanför med stymmelse till havtornsrer utan till- net ett helt uppslag. recept i alla matböcke finns en odling med Där presenteras r. Bären cept, det är bäret själv- innehåller plock av de vackert helt tomt i registret som en outsider ovanligt höga halter gulröda bären. mellan harsoppa av AC-, Eväxtlivet, dock utan i det svenska – Med tanke på hur enormt nyttigt sabet och K-vitamin, berättar Elirecept. detta bär är borde Alströmer Schmekel det ju vara fullt som odlat havtorn sedan 2009. SIDAN 14 VALDEMARSVIK

Se upp! Hösten är viltolyckstid Sidan 15 PRENUMER

Vi vet att varje utgåva av Länstidningen lever längre än en dag, att den blir noga läst och att det i många hem är en tidning man tar fram och läser olika artiklar i under flera dagar i följd. Går man till arbetet varje vardag är det för-

stås under helgen som man har mest tid att läsa. Vi tror därför att det är en fördel att tidningen utkommer på fredagar, i omedelbar anslutning till helgen. Varje vecka finner du i Länstidningen minst en sida från var och en av Östergötlands läns 13 kommuner samt mycket annan läsning, och vi arbetar hela tiden med att utveckla Länstidningens utformning och innehåll. Det är där du som läsare kommer in. Berätta för oss om intressanta händelser som sker i din närhet, om spännande personer som kan vara värda för fler att lära känna, inspirerande hus och hem att göra hemma-hos-reportage om.

Var med och påverka, med hjälp av just dig kan vi göra en ännu bättre tidning. När du nu bestämt dig för att prenumerera på Länstidningen, hoppas vi att du är redo för intressant och avkopplande helgläsning. Ställ fram den bekvämaste stolen, brygg en kopp kaffe och luta dig tillbaka med tidningen i handen. Läs någon artikel på fredagen, ytterligare några på lördagen och de sista på söndagen. Och kom ihåg att det kan finnas andra i familjen som också vill läsa. Väl mött i Länstidningens spalter! GUNILLA NORLÉN Ansvarig utgivare

GÅRD TILL SALU

Västergården – lockande Astrid Lindgren-idyll Sidan 22

ERA PÅ LÄ NSTIDNI

425:Ja, tack!

Jag vill läsa i tolv månader!

NGEN! RIN G 0141-560 03!

Ja, tack!

Namn:

Frankeras ej

Adress:

betalar portot

Jag vill prenumerera i ett HALVÅR för 230:-

Ja, tack! Jag vill prenumerera i TRE MÅNADER för 125:-

Postort:

Telefon:

Kryssa i rätt alternativ innan du skickar in talongen!

Svarspost 580003400

591 20 MOTALA


Nummer 3 • Februari 2014

19

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

ice.se motorserv www.kisa

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR

MA

ostyrning med serv

Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

Extrapris! (ord 96.900:-)

89.900:inkl moms

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs ko www.carlens

NSER KI V SBenny Andersson

E IC

TA Suzuki L 500 XP

Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

AB Kisa Motorservice Storgatan 7, Kisa · 0494 -128 50 Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

0492-757 36

Norrköping: 011-13 19 40 • Oskarshamn: 0491-76 06 20 Finspång: 0122-44 48 40 • Växjö: 0470-478 25 Södertälje: 08-550 403 90

• Kutterspån • Lantbruksspecial • Spån-/Halmpellets • Impregnerade stängselstolpar

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

YesBOX stallströ är ett tryggt och dammfritt alternativ. Alltid punktliga leveranser och tillräckliga volymer.

Vi har återförsäljare i Östergötland, Örebro, Värmland, södra Sörmland och Norra småland. Ring för närmare info

0705-87 98 79 • info@yesbox.se www.yesbox.se Kubota M8560 svensk standard, 85,5 hk, air condition, kopplingsfri fram och back, parallellförd Kubotalastare med tredje funktion, 2 års garanti, 5 års maskinskadeförsäkring.

Hyr allt för bygget hos oss! Linköping: tel 013-31 99 90

AKTUELLT

Kampanjpris 379 000:-* Ord. pris: 494 700:-

!

!

!%

&

.VMUJTUPLFS

¥NFENlOHTJEJHUCSjOTMFWBM GEJS-brännaren är en lättbegriplig brännare med kraftig konstruktion. Klarar många olika sorters bränslen t. ex. alla spannmålsslagen, flis <30 mm, träpellets, olivkärnorr, hundfoderr, sågspån m.m. Vi säljer ävven lämpliga pannor. Läs mer på vår hemsida: www.smedberga.se eller ring: 070-685 19 19

* pris ex moms, kan ej kombineras med andra rabatter

Generalagent: Svenningsens Maskin AB, Skänninge, 013-25 36 00, svenningsens.se Återförsäljare Östergötland/Sörmland: Maskincity i Motala, 0141-20 22 90, maskincity.se

Komplett anläggning (panna för ved + stoker) från:

53.200:- exkl. moms

ALLT FRÅN STOCK TILL FÄRDIG PRODUKT! PELLETSPRESS OCH SÅGMASKINER

'

!$#

"""

NYHET!

Ställhastighet upp till 200 mm /sek

Läppeställaren AB Läppe Energiteknik AB

Jag köper din el

Vi har lösn för Er, kontakingen ta oss!

Tel 0151-601 65, 070-659 46 70 www.lappestallaren.se

Dikesrensning live! Skogsdag 8 mars. Se www.allskogsservice.se för mer info.

DIKESRENSNING och återställning av

KÖRSKADOR! Stefan Andersson, 070-36 35 405 · Borensberg

www.qsskog.se

sŝćƌƂǀĞƌƚLJŐĂĚĞŽŵĂƩƌćƩǀćŐƟůůŵĞƌĨƂƌŶLJďĂƌĞŶĞƌŐŝćƌǀŝĂ ůŽŬĂůĞůƉƌŽĚƵŬƟŽŶĨƌĊŶƐŽů͕ǀŝŶĚ͕ǀĂƩĞŶŽĐŚďŝŽŵĂƐƐĂ͘ćƌĨƂƌ ŐƂƌǀŝĚĞƚĞŶŬĞůƚŽĐŚůƂŶƐĂŵƚĨƂƌĚŝŐĂƩƐćůũĂĞůĞŶƟůůŽƐƐ͘

VIKINGSTAD ÅKERI AB

Vill du veta mer? ZŝŶŐŽƐƐƉĊϬϯϴϬʹϱϭϳϭϴϲĞůůĞƌŵĂŝůĂƉƌŽĚƵŬƟŽŶΛďŝdžŝĂ͘ƐĞ͘ ƵŬĂŶŽĐŬƐĊůćƐĂŵĞƌŽŵŽƐƐƉĊǁǁǁ͘ďŝdžŝĂ͘ƐĞͬƉƌŽĚƵĐĞŶƚ͘

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 Telefax: 013-816 37 Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

sćůŬŽŵŵĞŶƟůůŝdžŝĂ͘ Bonden & Skogen AB Gejrots väg 3, 692 75 Kumla Tel 070-250 69 99

www.nokkasverige.se


20

JORDBRUK

Nummer 3 • Februari 2014 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult, tror på en balanserad marknad för åkermark under 2014, med priser runt fjolårets nivåer.

Åkermarken står sig bra i pris Oförändrat genomsnitt men stora variationer i landet Genomsnittspriset på Sveriges åkermark 2013 var oförändrat jämfört med 2012, uppger LRF Konsult i ett pressmeddelande. Variationen är dock stor mellan olika delar av landet med stigande priser på den mest bördiga marken i Östergötland och Skåne och prisnedgång i andra regioner. Män köper betydligt mer åkermark än kvinnor.

Under 2012 bröts trenden med en lång tids stigande priser på åkermark, enligt LRF Konsults statistik, som bygger på de förmedlingsuppdrag som företagets fastighetsmäklare haft. Priserna vände ner 2012 som en följd av bland annat den finansiella oron i världen och lantbrukens vikande lönsamhet. Under 2013 har prisnedgången stannat upp vid samma snittpris som föregående år. Årets prisförändringar skil-

jer sig mellan de olika regionerna, liksom priserna i absoluta tal. I Skåne kan priset uppgå till så mycket som 420 000 kronor per hektar, medan viss åkermark i norra Sverige kostar mindre än 20 000 kronor per hektar. Priserna på de bördigaste jordarna uppvisar en ökning med hela 13 procent. Priserna har gått ner med 12 procent i region 4 (se regionindelning nedan), medan priserna i den

Antalet nyetableringar är låg och trenden att lantbruk blir större fortsätter, konstaterar Jimmy Larsson, segmentschef lantbruk på LRF Konsult.

mindre bördiga region 5 har stigit med 10 procent. I regioner med mindre bör-

dig mark är dock åkermarken inte alltid anledningen till fastighetsaffären. I försäljningen kan exempelvis skogsmark och byggnader vara huvudsaken, vilket kan medföra att åkermarken följer med i köpet. Männen står för merparten av åkermarksköpen. 78 procent av den åkermark som LRF Konsult förmedlade försäljningen av under 2013 köptes av män. Kvinnor var säljare i 41 procent av överlåtelserna. – Det ser ungefär likadant ut år från år, det är en klart mansdominerad köparkategori, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult. Priset på åkermark beror på flera olika faktorer, varav markens bördighet är en viktig faktor. En annan omständig-

het är vilka grannar som är intresserade av åkermark vid tidpunkten för försäljningen. LRF Konsults statistik visar att andelen tillköp, det vill säga där grannfastighetsägaren utökar sin verksamhet och köper ytterligare åkermark, är så hög som cirka 90 procent. Antalet nyetableringar är alltså väldigt lågt och trenden att lantbruk blir större fortsätter. – Denna faktor gör också att

priset på åkermark ibland kan variera stort, säger Jimmy Larsson, segmentschef lantbruk på LRF Konsult. Inför 2014 bedömer LRF Konsult att efterfrågan på åkermark kommer att vara stor, men med lokala avvikelser. Där de bästa jordarna finns är efterfrågan som störst. Åkermarkens avkastning kommer fortsatt att vara viktig för prissättningen, men även andra faktorer som alternativa

Åkermarkspriser Åkermark delas in i fem olika regioner utifrån den avkastning marken ger per hektar. Region 1 ger den bästa avkastningen och region 5 den lägsta avkastningen. Samma indelning används för EU:s gårdsstöd. Statistiken omfattar fastigheter som har varit utbjudna på den öppna marknaden och avser bara priset för åkermark utan till exempel byggnader och skog. Prisutveckling per region helåret 2013 Region 1: 297 000 kr/ha, +13% Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne och Östergötland. Region 2: 136 000 kr/ha, -2% Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland, Stockholm och Uppsala. Region 3: 101 000 kr/ha, -6% Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Ble-

användningsområden och effektivt utnyttjande av maskinpark spelar in. – Vi tror på en balanserad marknad under 2014, med

kinge, Halland, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Östergötland, Örebro, Södermanland, Stockholm, Västmanland och Uppsala. Region 4: 55 000 kr/ha, -12% Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Dalarna och Gävleborg. Region 5 utom Norrland: 47 000 kr/ha, +10% Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Värmland, Örebro och Dalarna Region 5, Norrland: 18 000 kr/ha, +8% Prisstatistiken omfattar åkermark i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

priser runt nivåer som under 2013, framhåller Markus Helin. – Marknaden avvaktar den slutliga utformningen av det

nya gårdsstödssystemet. Huvudförslaget från regeringen ser ut att kunna ge vissa priseffekter, konstaterar Jimmy Larsson.


Nummer 3 • Februari 2014

21

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Det självklara valet förk dig som har djur!

• Lantbruksskrot & industriskrot köpes • Alla metaller köpes • De flesta transporter GRANHULTSGATAN 20 • MOTALA ordnas

Besö år v gärnautik! b b we

AUKTION ELLER FÖRMEDLING av lantbruk-entreprenad-maskiner?

FRI LEVERANS – UTAN KÖPGRÄNS!

Tel 0121-512 31 • Bengt 070-815 12 31 • Micke 070-428 43 28 • www.angen.se

Levererar färdig betong

www.alvestadtanken.se

Det är vi som säljer de miljövänliga DIESEL-tankarna!

certifierad av

Besök vår nya webshop: www.alvestadtanken.se

Kontakta mig så får ni ett förslag vilket som passar er bäst! Stig-Arne 0730-291 659

"

www.allskogsservice.se #

*PRISER GÄLLER ENDAST SVART KULÖR OCH ÄR EXKL MOMS

3-punktslyft! T! NYHE

BPD18

EKONO

49.R9/M0* K

MI

51.R9/M0*

2

K

2

om ekskog ss se vår hem kötsel, sida!

!

Tel 013-39 30 90 • Mobil 0708-39 31 90 Mail: alvestad@boremail.com Älvestad Östergården 30, 590 33 Fornåsa

VIMMERBY · Tel 0492-152 55

3-punktslyft (front linkage) och PTO fram. Passar de flesta moderna traktorer. Ring för prisförslag och modell!

Tel 0496-107 55 Traktordelar@brorssons.se www.brorssons.se

NT ELEGA

64.R9/M0* K

Skogsdag 8 mars

" Kampanjpris skogsplantor 8 mars,

2

Lastmaskin CAISE CS917 Pris fr 189 000:- ex moms

för men in Välkomonstration! m e d en

★ Planeringsskopa ingår ★ Snabbgående ★ Trima hydrauliskt redskapsfäste ★ Lyftkap 1500 kg ★ 3/4:e-funktion ★ Vikt 3,8 ton

Mest plåt för pengarna! Starka profiler med bra bärförmåga i 0,5 mm. Valfri längd. Snabbt & enkelt – produktionstid 5 dagar.

Kaffekullev 1, Eksjö Telefon: 0381-77 10 80

www.maskin-huset.se

Borga Plåt AB | Skara | Tel: 0511–34 77 11 | www.borga.se

Finns även med elektrisk bladvinkling

Från idé till färdigt stall VINTERTEMA

SPORTSMAN 2014

PLOGBLAD* PÅ KÖPET

Psst!

Ta kontakt redan i projekteringsfasen innan du sätter igång ditt bygge eller renovering!

Köp någon av dessa modeller med komplett plogpaket så får du plogbladet på köpet. Läs mer på www.polarissverige.com/vintertema *Erbjudandet gäller plogblad art nr: 2879638 eller 2876626. Värde 2.995:- (inkl moms), så långt lagret räcker.

tel. 0381 - 502 50 • www.ydre-grinden.se STALLINREDNING • STALLTILLBEHÖR • GÖDSELHANTERING • FODERHANTERING • BYGGNATION • VENTILATION

MARKVÅRDSMASKINER ÖST AB · Kungsvägen 13 · 595 51 MJÖLBY vxl: 0142-800 40 · Jonas: 0142-61 20 51 · e-post: jonas@mvmost.se

www.mvmost.se


22

Nummer 3 • Februari 2014

GÅRD TILL SALU

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Mysig gård med välskött skog

ARNEBO STORSMÅLA 2 Slutavverkningsmogen skog.

Lilla ladugården.

Stora ladugården.

Uthus med garage.

Här finns ett pendlingsvänligt boende med vackra omgivningar. Flera byggnader och 72 hektar, varav nära 60 hektar utgörs av välskött skog, hör till. Jägaren finner även viltrika marker. Välkommen till Arnebo Storsmåla 2 som är veckans gård till salu.

Från väg 23/34 söderut från Linköping leder en väg till vänster eller österut mot Västerby. Området mellan väg 23/34 och Stora- och Lilla Västerby utgörs av en levande landsbygd där man bedriver såväl jord- som skogsbruk och jakt. Här finns sådant som en såg, hästverksamhet, en golfanläggning och en glassfabrik med gårdsförsäljning. Blandningen av sommar- och permanentbostäder i området bidrar till en trevlig helhet. Det riksintressanta eklandskapet är dominerande i den här bygden där Linköping och Kinda möts. Kännetecknande är också sjösystemets prägel. Det är aldrig långt till en betagande vy med vatten. Båtliv, bad och fiske är vanliga fritidsaktiviteter. Flera närliggande naturreservat visar vilka stora naturvärden som finns här. Man tar sig till veckans gård genom att svänga österut från väg 23/34 antingen vid skylten till Västerby eller mot Arnebo några respektive någon kilometer norr om Brokind. Arnebo Storsmåla är belägen endast några hundra meter fågelvägen från 23/34:an. För pendlaren är det alltså bekvämt avstånd till stora vägen och Linköping eller Kisa. Det här är en trevlig liten gård i mysigt traditionell stil. Här finns förutom mangårdsbyggnaden även två ladugårdar och en undantagsstuga. Mangårdsbyggnaden är uppförd i 1,5 plan med källare under halva huset.

Den värms upp genom en kombination av direktverkande el och ved. Boarean är 65 kvadratmeter. På bottenvåningen finns kök med vedspis och äldre inredning, sovrum och vardagsrum där det förstås finns en braskamin. En trappa upp finns en matsalsdel och ett kontorsrum med kakelugn. Undantagsstugan från 1938 är även den i 1,5 plan, men står på torpargrund. Köket har en enkel inredning och vedspis, vardagsrummet har vedkamin. Sovrum finns på övervåningen där även en stor möblerbar hall erbjuder sina möjligheter. Gården har två ladugårdar, den stora och den lilla. Den stora ladugården har vagnslider, loge samt djurhus med bland annat 6 hästboxar. I den mindre ladugården finns hönshus och verkstad. Här finner man även en bastu med omklädningsrum. Fastigheten har enligt skogsbruksplanen 59,7 hektar produktiv välskött skogsmark. Det beräknade virkesförrådet uppgår till 9 778 skogskubik. Av

detta utgörs 5732 skogskubik av G2-, S1- och S2-skog. En knapp fjärdedel av trädslagen består av löv och ädellöv. Gran och tall är något sånär jämt fördelade, 38 respektive 40 procent av träden. Terrängen anses vara lättdriven. Den åkermark om sju hektar som hör till gården ligger idag i vall. Betesmarken om tre hektar har betats aktivt och utgörs till stor del av skogbeklätt hagmarksbete. I de här viltrika markerna finns mycket goda jaktmöjligheter. Här finns faktiskt samtliga klövviltsarter. Idag är dock jakten upplåten, men blir fri för köparen från den första juli. Arnebo Storsmåla erbjuder ett naturnära mysigt boende med goda möjligheter till rekreation av många sorter. Samtidigt är läget här i ett underbart landskap ändå bekvämt för den som behöver ta sig till större orter som Linköping.

Text: BO BÄCKMAN Bild: LRF KONSULT

KORTA FAKTA ARNEBO STORSMÅLA 2 Areal: Totalt 72,0 ha, varav cirka 60 ha skog med virkesförråd på 9 778 skogskubik samt 10 ha inägomark Mangårdsbyggnad: Byggår okänt. 1,5 plan. Källare under halva byggnaden. Boarea ca 65 kvadratmeter. Undantagsstuga: Byggår 1938. 1,5 plan. Övriga byggnader: Stora ladugården: Byggarea ca 450 vadratmeter. Innehåller vagnslider, loge, samt djurhus bl a 6 st hästboxar. Lilla ladugården: Innehåller hönshus, verkstad samt bastu med omklädningsrum. Uthus: Med vidbyggt garage.

Nyttjanderätt: Jorden är muntligen upplåten som skötselavtal. Ladugården är muntligen upplåten som nyttjanderätt. Båda nyttjanderätterna är uppsagda och upphör att gälla 201503-14. Jakt: Idag upplåten på 1-års avtal. Jakten är fri för köparen fr o m 2014-07-01. Markerna hyser samtliga klövviltsarter. Fastigheten ingår i Linköping södra älg- och kronskötselområde. Pris: Utgångspris 6 800 000 kr Ansvarig mäklare: Roland Hultman, LRF Konsult, 013-37 70 48 alt 0706-11 49 08


Nummer 3 • Februari 2014

23

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Nu kan du läsa Jordbrukaren på nätet! Klicka bara på Jordbrukarens framsida uppe till höger på www.lanstidningen.se eller www.vby.se

LANDSBYGD

Gårdsarmatur Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rörfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78 www.nordled.se

Lely Vector utfodringsrobot!

Bra villor i Torsby är eftertraktade och försvinner ofta snabbt. Men köparna vill ha husen i bra skick och med ett bra läge. Mindre skogsfastigheter lämpade för fritidshus hittar också snabbt sina köpare.

Många letar hus i Torsby

LELY CENTER VALDEMARSVIK Lely, världsledande inom automatiska mjölkningssystem, lanserar nu även automatiskt robotutfodring! Tel. 0493-120 60, 070-584 59 81, 070-584 20 64, 070-584 68 04 valdemarsvik@val.lelycenter.com

Fräscha villor med bra läge försvinner snabbt torsby (Jb)

Det rör på sig i fastighetsbranschen i Torsby. Många vill köpa mindre skogsfastigheter för att ha till sina fritidshus och köparna är inte professionella skogs- eller lantbrukare. – Sen har vi villamarknaden runt Torsby, där husen är eftertraktade och försvinner snabbt, säger fastighetsmäklare Anders Mattsson, på Svensk Fastighetsförmedling i Torsby.

– Tyskar söker fortfarande hus, men de är inte många, säger Anders. Holländarna har en delvis annan attityd till hus än exempelvis norrmännen. De tittar efter hus med lantliga lägen och många förfrågningar kommer in, men det blir tyvärr inte så många köp. Det beror delvis på att hol-

Det finns många norska köpare, men svenskarna dominerar. För några år sedan var norrmännen aktiva och ville köpa dyra fastigheter, men i dag är de mera sansade och köper gärna en fastighet som kostar 4-500 000 kronor. De vill då gärna ha litet skog och hyfsade lägen för sitt fritidsboende.

ländarna har svårt att sälja sina egna hus i Holland. Det största antalet köpare är ändå svenskar, som söker fritidshus och villor i och omkring tätorterna. – Fastigheter med naturskönt läge blir alltid lättare sålda och med en bra prisnivå. Det är viktigt för köparna att husen är i bra skick och har ett bra läge, så hus med tråkiga lägen och renoveringsbehov är förstås mer svårsålda. Trots att det idag finns rotavdrag, tycker många det blir för dyrt och jobbigt att satsa på renoveringsobjekt.

Det är andra intressenter

Vad gäller Torsby tätort och

som söker sig till Sverige idag än för något år sen, då man bjöd över varandra för att få en bra fastighet. Det kan delvis bero på att den svenska kronan blivit dyrare och sen har skattefrågorna SverigeNorge påverkat många. Norrmännen vill också gärna ha skog och möjligheter att jaga.

däromkring, så är flera områden mycket attraktiva. Rådom är ett sådant exempel, som ligger ungefär fem kilometer från Torsby med både vacker natur och öppna landskap. – Snittpriset på en villa i Torsby kommun ligger på ungefär 700 000 kronor.

Fastighetsmäklare Anders Mattsson, på Svensk Fastighetsförmedling i Torsby. Här hemma vid köksbordet i Ekshärad.

Priserna på fritidshus, framförallt i skidområden blir högre, kanske ett par miljoner kronor. Det är märkligt att en villa som ligger på en ”barkhög” kan ha så högt pris, medan en villa i norra Klarälvdalen kan fås för 500 000.

STOR VÄRMEKAMPANJ! ALLTID NÄRA DIG VI ÄR DET LOKALA BOLAGET MED DET STORA BOLAGETS RESURSER!

Hus som ligger i själva Bra-

näsbacken med möjligheter till ski in och ski out har samtidigt hög uthyrningsstatistik och då blir priserna högre. Text och bild: INGER VAHLQVIST JANSSON

Diesel • Eldningsolja • Pellets • Smörjmedel • Gasol Västervik ............. 0490 - 41 19 00 Linköping ............. 013 - 31 44 70 Norrköping ............ 011 - 28 00 01 Kalmar ................... 0480 - 151 61 www.qstaroil.se


24

Nummer 3 • Februari 2014

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

AUKTIONER

Funderar du på att sälja din gård? 3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

Gomér & Andersson · Göran Dyks gata 5, Linköping www.gomer-andersson.se

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

GÅRDSAUKTION

Övriga inlämnare Mats 076-804 38 48: Gödelspridare Tim 8 ton hjul 14.00-16. 4 stående valsar, vidvinkel, hydr.matta. Radhacka 3 met. Triangelkoppling traktor-redskap. Åke 070-264 07 88: Krone Vändare 5.50 hydr. Väderstad Vält HV 6 met. Självlastarvagn Pöttinger Boss 2. Knivar 3 st ( org 20 kniv). Auktionsvillkor: Kreditansökan senast 5 dagar före auktionen, 30 dagar kredit till kända, godkända köpare. Kreditansökan till Motek Revision 0141 55477 eller sök på hemsida under kreditansökan. Övrig betalning kontant, kortbetalning, faktureringsavgift 50 kr på fakt under 500 sek. 10% slagavgift tillkommer på momsfria varor, inga krediter auktionsdagen. Glöm inte kundkort. Hela auktionen på www.sajab.se. Välkomna hälsar Stig Arne Johansson med personal.

STERBHUS KÖPES! Vi köper Sterbhus/dödsbon. Utför städning av bostaden och ombesörjer även bortforsling av skräp etc vid behov. Allt för bra service! Ring och boka tid för värdering!

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT!

samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2014!

…och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se Företaget är miljödeklarerat och kvalitetscertifierat.

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.mb-isolering.se

www.sofabskanninge.se Sedan 1992 har vi finansierat hjälpverksamhet i bl a Lettland och Rumänien Möbler • Heminredning • Porslin • Böcker & media • Sport & fritid • Kläder, skor & accessoarer • Elektronik • Husgeråd och mycket mera

Djuren som säljes på auktionen är kravgodkända Mjölkkor samt rekrytering: 16 kor 6 dräktiga kvigor samt övrig rekrytering totalt 56 djur. Avkastning senaste 3 åren: 2013: 9600 - 4.1 = 396 9800 kg ECM 2012: 10645 - 4.1 = 433 10805 kg ECM 2011: 9284 - 4.1 = 384 9428 kg ECM Traktorer: MF 5470 Dyna 4,årsm 06,4900 tim, hjul 18.4-38. Lastare Ålö 955, 3 dje. New Holland TH 115 årsm 02,6500 tim, hjul 600-65-38. Lastare Trima 5.0 P monterad 05, 3-4 funktion. Tröska: Deuth Fahr 2386 12 fot 84 årsm 2600 tim. Bordvagn. Transport: Nissan 4 wd -99,15300 mil. Bilkärra last 1500 kg. Fyrhjuling Suzuki King 4 WD. Kärra till fyrhjuling. Jord o sådd: Växelplog 4 skär Överum -Agrolux -04. Väderstadharv NZ 6 met 65 pinn hydr planka. Kultivator Väderstad 13 pinn med efterredskap. Amazone Gödnsp. 602 hydr tillsl, 700 kg. Såmaskin Överum SD 3304 Jet,combi med krossboard. Ogräsharv Einböck med frölåda 6 met. Vält hydr. Vamo 5.40. Vall o Puts: JD 349 hårdpress org.kastare. Vändare Sip Spider 5.50 H. Strängare Pöttinger 380 N. Votex Slagslåtter 3.10 slagor. Slåtterkniv Busatis sumpf. Vagnar: Vagn med kran Hiab. 2 axlad tippvagn 7 ton. Lastbilkärra 12 ton VBG drag bak.bromsad. Rundbalsläp Lastbil- 10 met, broms. Boggiekärra Metsjö 10 ton. Tippvagn 8 ton. 2 st balvagnar Kristdala. Djurvagn, 4 gånger 2 met. Spånvagn 5 met. Övrigt: Mäler 3.60 Diagonalblad -07 för frontlyft. Gruskopa med tänder. Omrörare Star 6 met. Cementblandare traktor. Kup. Takstolar 2.10 bredd. Jordborr. 2 st dubbelmontage 16.938. KTS Upprullare. Dubbelmontage 460-85-38. Skopa Euro fäste. Silocut. Unigrip. Pallgafflar. Stengrep. Balspjut. 10 fångstgrindar. Verktygskåp. Gödselpump 3 met. Elverk 25 kwa. Aspirator spm. Slåtterbalk-bensin. Elstängselmtrl. Gas-elsvetsar. Pelarborrmaskin. Spmkross Nirvana. Halmhack. Hetvattentvätt Alfa Laval 2500. Inomgårds: Fodervagn Mix Matic. Rivarvagn Alfa-Huma P 115 årsmodell 96. Delaval avlastarbord 6 met -1.90. Rörmjölkning Delaval 52 mm både glas rostfritt. 38 platser inkl line 1.20. Alfa Inred 30 met självstängande inkl vattenkoppar. Kalvboxar. Kalvamma Delaval årsm 00. Alfa Laval Hydromat utgödsling kompl 38 kor. Vp 76. 5 st Milkmaster. Diskautomat Delaval C 200. Wedholm mjölktank 2500 lit -93. Inredning Alfa Laval kortbås 22 platser båsm 1.10,nedmont. Utgödsling kompl för 22 platser nedmon. Höelevator nock, nedm. Hötransportör. Höelevator, nock ej nedm.

Myntgatan 4 i Motala, 0141-208 208

073-978 04 20, Christer Hanell

FÄRGBUTIK med Teknos-färger

Onsdagen den 12 mars, kl 10.00 då Kerstin Johansson, Råserum, 594 93 Gamleby, låter sälja maskiner och mjölkkor samt rekrytering pga upphörande med lantbruket. (Vägbeskrivning väg E22, 5 km norr Gamleby skyltat). Tel till gården, Kerstin: 0493-601 42, 0730-22 75 42. Upplysning om maskinerna, Kenneth: 0705-15 45 11.

Inreder och utrustar fordon • Servar & reparerar alla märken • Säljer reservdelar, tillbehör, oljor och verktyg till alla fordon

KLIPP UR & SPAR

Vi har förmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med allt från förmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Har du även lösöre som ska avyttras, så löser Auktionshuset Gomér & Andersson värdering och försäljning på ett enkelt sätt. Välkommen att kontakta oss för fri värdering. Ring 013-37 52 00

Städa ur garaget – röj på vindevänlk!omna!

Vi tillverkar och monterar

BETONGELEMENT för lantbruk, villor och industri

Alla bidrag är

Ring & boka tid, allt säljbart hämtar vi – kostnadsfritt förstås! ÖPPET Mån-fre 10-18 Lör 10-14

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

Linköping: Molijns väg 15 • Hackefors • 013-37 67 77 Motala: Södra Allén 23-25 • Ängdalen • 0141- 504 88 Skänk eller handla så gör du något för behövande!

AUKTIONER 0514-310 10

Auktioner

info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

Nu pågår bokning av vårens auktioner! Tänker du sälja är du välkommen att höra av dig för rådgivning eller bokning av ett datum som passar dig.

FASTSTÄLLDA AUKTIONER 5/3 Brebols gård, Valla. Maskiner & Redskap. 7/3 Sunds gård, Åtorp. Maskiner & Redskap. 8/3 Amnebyns gård, Tösse. Maskiner & Redskap 12/3 Källeryds gård, Herrljunga. Maskiner & Redskap. 15/3 Flakeberg, Grästorp. Samlingsauktion. 18/3 Örestens Gård, Skene. Maskiner & Redskap. 20/3 Kymboholm, Falköping. Maskiner & Redskap. 22/3 Granngården, Sala. Samlingsauktion. 25/3 Hästhagen Brunnsbo, Skara. Maskiner & Redskap. 27/3 Vallbodal, Broddetorp. Maskiner & Redskap 29/3 Axima, Floby. Traktorer, Maskiner & Redskap. 4/4 Backbrunna, Fjärdhundra. Maskiner & Redskap. 5/4 Brogården Öjelunda, Kärråkra, Blidsberg. Maskiner & Redskap samt Innebo. 11/4 Överby gård, Norrtälje. Maskiner & Redskap. 12/4 Anneborg, Falköping. Samlingsauktion. 26/4 Örsta, Kumla. Samlingsauktion. 7/5 Höckerums Frälsegård, Ringarum. Mjölkdjur, Maskiner & Redskap samt Ladugårdsinventarier. 10/5 Brännebrona, Götene. Samlingsauktion. 30/5 Häljestad, Vikbolandet. Maskiner & Redskap. För utförlig information, se www.farmarauktioner.se

Tel 0515-811 51 Lawrence Jonsson, 070-688 34 15

www.farmarauktioner.se

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

Våra kaminer är inte bara en fin investering – de ger värme och en hög trivselfaktor. Vi säljer och monterar de flesta märkena på marknaden. Kontakta oss för rätt pris!

Bomiljö Albrektsvägen 69 (Ljuratorget) · Norrköping Tel 011- 648 50 · www.bomiljo.se

Skicka ett sms med texten 50, 100 eller 200 till nummer 72 999, så skänker du motsvarande belopp till Världens Barns insamling.


Nummer 3 • Februari 2014

25

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

LANDSBYGD

Sammanlagt stod vindkraften för över sex procent av den totala elproduktionen under förra året.

Medvind för vindkraft

Duktiga entreprenörer skapar fler arbeten. Restaurangen Spishyllan intill Branäs skidbackar, som drivs av två entusiastiska kvinnor, är ett bra exempel.

Aldrig tidigare har vindkraftsproduktionen i Sverige varit så hög som förra året. Dessutom visar en undersökning, som nyligen genomförts av elbolaget Bixia, att 56 procent av svenskarna tycker att Sverige ska satsa mer på vindkraft.

Bredvid vattenkraften och kärnkraften utgör vindkraft ett tredje ben i Sveriges elförsörjning. Och intresset är stort, enligt ett pressmeddelande. – Vindkraften har verkligen medvind och överhuvudtaget ser vi ett ökat intresse för förnybart bland våra kunder, vilket också bekräftas i den här undersökningen, säger Magnus Olsson, privatmarknadschef på Bixia. 2013 var också året då vindkraften slog rekord i landet. Sammanlagt stod den för över sex procent av den totala elproduktionen vilket är nästan två procentenheter mer än 2012. Den ökade tillgången på vindkraft, jämte annan stabil produktion och minskad efterfrågan pressade ner elpriset. Bixia är ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el direkt från producenterna – cirka en tredjedel av företagets totala volym. Samtidigt satsar elbolaget mycket på att bygga ut den förnybara elen tillsammans med kunderna. – Under 2013 tog vi sju nya vindkraftverk i bruk och tillståndsansökan för ytterligare 18 vindkraftverk lämnades in. Allt fler vill vara med och bidra till en bättre miljö genom att producera sin egen el. De blir både producenter och konsumenter det vi brukar kalla prosumers.

Tror på Klarälvdalen: Roger Adolfsson, skogstekniker, Emma Barber, fastighetsmäklare, Lars Olsson, fastighetsmäklare och Anna Nyström, fastighetsmäklare.

Dag Nyström är både skogsmästare och ekonomiansvarig.

Hoppet lever i Klarälvdalen Pengar finns att göra på fastigheter i skidområdenas närhet hagfors (JB)

Förr var markägarna i Klarälvdalen både jord- och skogsbrukare. Idag är det mer sällsynt. – Det är vanligare nu att man riktar in sig på det ena eller andra, säger Anna Nyström på Skogsmäklarna i Ekshärad.

Här jobbar även fastighetsmäklarna Emma Barber och Lars Olsson, skogstekniker Roger Adolfsson och skogsmästare Dag Nyström som även sköter ekonomin i företaget. – Vi ser att det framförallt är svenskar som köper skog, säger mäklarna, men även att en ökning av svenska husköpare har skett. Inte många tyskar och holländare köper fastigheter längre, vilket är en följd av att deras ekonomi försämrats. Dessutom har det blivit en

minskning av norska köpare, vilket kan förklaras av att den norska kronan har sjunkit och huspriserna i Sverige därmed

inte är lika fördelaktiga som de har varit. Köparna ställer också högre krav på vad de vill ha. Helst utsikt över vatten och ett enskilt läge i kombination med ett väl underhållet hus till ett lågt pris, vilket tyvärr inte är det lättaste att få tag på. Även om norrmännen stagnerat i sitt fastighetsköpande i Sverige, så utgör de ändå en stor del av köpkraften och utan dem hade den svenska marknaden sett betydligt sämre ut, fastslår mäklarna enigt. Anna menar att det är vik-

tigt att underhålla sin fastighet och ta väl hand om den, vilket man var bättre på förr. Det är en glesbygdsproblematik vi har och som finns i hela inlandet. – Det leder till att vi har ett större utbud än efterfrågan, förklarar Emma. Intresset inom skidanläggningarna är fortsatt stort och det är synd att allt för få undersöker boendemöjligheter runt om anläggningarna, där fastighetspriserna är betydligt lägre men närheten till

skidåkningen ändå finns kvar. Man kan få ett väl underhållet hus till ett riktigt bra pris, bara någon kilometer från anläggningen. Allt fler väljer att flytta,

främst på grund av det inte finns några jobb. Det är väldigt synd, tycker mäklarna. Däremot lockar skidanläggningarna gott om säsongsarbetare vilket stimulerar de företag som finns i kommunen, men det behövs mer för att kunna hålla liv i glesbygden och behålla invånarna. De säsongsarbetare som kommer hit är oftast skrivna i andra kommuner i landet, vilket innebär att de tjänar pengarna här men skattar på hemmaplan. Det i sin tur leder till att vår kommun inte får in nödvändiga skattepengar för att kunna ta hand om och satsa på vår glesbygd. – Vi skulle behöva få till någon slags skatteutjämning för att lösa denna problematik, förklarar Anna. – En viktig sak att nämna är, att vi har några entreprenörer i norra Värmland, som satsar stort på att starta upp

företag och skapa fler arbetstillfällen, vilket är mycket positivt för bygden, säger Emma. Exempel på dessa är bland annat köpcentret i Långflon och Spishyllan i Branäs. Inte allt för sällan är fastigheterna i norra Klarälvdalen, sedan laga skifte, uppdelade på flera utspridda skiften, där många av dem ofta är långa och mycket smala, berättar Anna. Vid försäljning av dessa försöker man att ordna dem i större enheter, vilket kan innebära att grannen till ett av skiftena köper för att reglera med sin egen fastighet. Därmed kan det bildas bättre enheter, som är lättare att bruka. Vissa områden är så kallade omarronderingsområden, där länsstyrelsen måste vara med och säga sitt innan försäljning kan ske, vilket försvårar situationen. Det fem omarronderingsområdena i Värmland är Norra Ny, Dalby, Lysvik, Järnskog och Västra Fågelvik. – Hoppet är det sista som överger en och de arbetstill-

fällen som skapas kan möjligen locka fler att göra samma sak, vilket kan ge hopp inför framtiden, menar mäklarna. Dock vore det bästa att få sälja husen till permanentboende, för att säkerställa goda framtidsutsikter med fler jobb, barn som växer upp, och som förhoppningsvis stannar kvar. Det mesta hänger på framtida arbetsmöjligheter i Klarälvdalen. Vi har stor generationsväxling på gång i området, berättar Anna, vilket innebär att vi kommer till en punkt där den yngre generationen måste ta vid. Personalen på mäklarkon-

toret tycker att de har ett roligt och spännande yrke. De får också träffa många trevliga människor samtidigt som de får vara med och påverka framtiden och dess utveckling, genom att sälja in den vackra Klarälvdalen med dess möjligheter och stora naturvärden. Text och bild: INGER VAHLQVIST JANSSON


26

Nummer 3 • Februari 2014

LANDSBYGD

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Ove Lundström vilar armen mot en ståtlig älgtjur. Många jägare drömmer nog om en sån tjusig trofé hemma på väggen.

Älg, klumpfisk eller – Att montera djur är en riktig utmaning DEJE (JB)

Ove Lundström är muraren som ställde om till ett helt nytt yrke. Förslitningsskador var orsaken och för att få inträde till detta nya yrke började han som lärling. ”Stoppa upp djur” säger kanske de flesta men i branschen kallas det montering och det är mycket jobb och många moment innan objektet är färdigt.

En hackspett på sin gren.

– Vi garvar allt som vi tar hand om, både pälsar och det som ska monteras, säger Ove Lundström och han har haft tur som numera har dansken Ronnie Vest-Andersen anställd. Ove och Ronnie har fullt upp. Det syns inte minst när man träder in i ateljén. Man hittar företaget vid infarten till Deje och de uppstoppade, eller monterade, djuren finns ställda på rad eller runt om på väggarna. Anläggningen är egentligen lite för liten för verksamheten. Ove har haft sin rörelse just i

dessa lokaler i snart tjugo års tid. – Vi har kunder från hela landet, säger han och ett och annat objekt har han fått montera utomlands. Verksamheten kringgärdas av relativt rigoröst regelverk. Anläggningen måste vara godkänd av länsstyrelsen och vartannat år ser Jordbruksverket till att gå igenom och lämna intyg om att man får fortsätta verksamheten. – Vi har krav på oss, liksom slakterierna, att upprätta handelsdokument. Vi har också krav på oss att ta hand om bi-

produkterna och se till att undanröja smittspridning av olika slag. Det är Svensk lantbrukstjänst som ser till att ta hand om avfallet. Även garveriverksamheten finns i lokalerna och numera används enbart biologiskt nedbrytbara ämnen i hanteringen. Montering av djur tar lång tid att lära sig. För Oves del tog det ett par-tre år men han vill påskina det faktum att man aldrig blir fullärd. – Vissa djurarter kan vara en väldig utmaning, menar Ove,

om man bara har sett djuret på bild, men Internet underlättar numera. Det hjälper förstås att kunna betrakta ett djur i naturen eller på film i 3-D men man drar sig heller inte för att rådfråga varandra i detta skrå. Skinnet från det djur som ska stoppas upp rengörs helt och skinnet torkas. Numera beställer man en stomme som skinnet monteras på, men det brukar vara mycket jobb med att modifiera och anpassa kroppen till just detta objekt. – Förr användes andra material, som gips och träull, men idag används en stomme av polyurethane, säger Ove, detta nya material är lättare att forma. Ove Lundström har fått uppdrag utomlands, bland annat på Island där han fick äran

att montera flera isbjörnar men ett uppdrag stack ut mer än allt annat. En gigantisk fisk, ocean sunfish (mola mola) eller klumpfisk på svenska, flöt in i hamnområdet vid den lilla byn Thorlákshöfn på den isländska sydkusten. Fisken vägde drygt 400 kilo

och det tog Ove och Steinar Kristjaaánsson två veckor att montera klart. Det var sommaren 2004 som den flöt i land. – Bara att få bort allt innandöme tog tre dagar, säger Ove, och vi specialbeställde ögon i glas från Tyskland. Den imponerande klumpfisken fick hänga högt i innetaket på kommunens entré och var länge en ”conversation piece”. Ove har verkligen nytta av sitt samarbete med dansken


Nummer 3 • Februari 2014

27

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

LANDSBYGD

Monterat och klart, en sidensvans med favoritbären.

Ekorren har hittat en kotte.

En ung björn.

En vacker trofé.

Egen garvare från Danmark. Ronnie Vest-Andersen trivs i Deje.

sköldpadda Ronnie Vest-Andersen som har gedigen utbildning bakom sig som garvare. Ronnie jobbade i Danmark sedan 1984 och har också jobbat på Grönland – Det ser kanske enkelt ut, man drar skinnen fram och tillbaka och skrapar bort, men det är faktiskt så många som 33 olika moment och processer innan skinnet är klart för vidare bearbetning, säger Ronnie. I ateljén finns två vildsvin som Ove håller på att montera. Den ena har en mindre tät päls och har nedlagts sommartid till skillnad för den andra med mer ymnig päls, nedlagt vintertid. Ett par gaddar ska på plats och annat av mer kosmetisk art innan de är färdiga för leverans.

– Idag är inte längre lika många samlare, idag är det mest fallvilt som folk tar hit för montering, säger Ove, och det är småfåglar han syftar på. En del kunder beställer montering av rena horn. I ateljén finns band annat en Kafferbuffel från Zimbabwe. Han har också tidigare under 2013 året levererat en varg till polisen i Malung. Text och bild: TINA PAPADOPOULOU

Ståtlig tjäder som kommer att pryda sin plats.


NUMMER 3 Februari 2014 Årgång 88

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

LANDSBYGD

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Cecilia Rogne, kundansvarig på Landshypotek.

Diskussionerna går höga i trivsam gemenskap under Öppet hus hos Landshypotek.

Nu satsas stort på nya sparare Landshypotek går från ekonomisk förening till fullskalig bank KARLSTAD (JB)

Den 12 februari var det Öppet hus på Landshypotek på Älvgatan i Karlstad. Gamla och nya kunder bjöds på kaffe och tårta, dekorerad med nya varumärket Nils Holgersson. Det var dags att fira nya steg och nytt varumärke i landsbygdsbankens långa historia, som inleddes redan 1836.

In genom porten till det vackra gamla huset vid Klarälven, med prägel av klassicistisk senempir, strömmar nyfikna besökare, som blir väl mottagna inne i banken. På ett kaffebord i konferensrummet står två tårtor, dekorerade med nya varumärket i marsipan. – Vårt tidigare varumärke var ett veteax, säger kundansvarige Cecilia Rogne och visar runt i de vackra gamla rummen, försedda med röda antika mattor, höga träskåp, stolar klädda i röd sammet och bekväma fåtöljgrupper i välkomnande, röda textilfärger. Hon berättar om bankens nya inriktning, förvandlingen från att vara en ekonomisk förening till att bli en fullfjädrad bank. – De som är medlemmar i Landshypotek får en inlåningsränta på 2,20 procent, medan icke medlemmar får 2,0 procent. Man behöver inte vara medlem för att spara pengar, men för att låna och bli medlemmar, måste man vara verksam på landsbygden och ha en jord- eller skogsfastighet.

Jan-Erik Lundgren, skogsoch jordägare utanför Årjäng, trivs bra i Landshypoteks lokaler och är trogen kund sedan länge.

Låntagare och medlemmar i Landshypotek blir delägare och får möjlighet att investera i Landshypotek och få en årlig utdelning baserad på vinst och insatskapital. Högsta möjliga investering är fyra procent av samlade lån i Landshypotek Bank. – Men vi vill även jobba med folk som lever på landsbygden utan att äga jord- eller skogsegendomar, de som stöder landsbygden, säger Cecilia Rogne. Vi som jobbar här kan jord och skog och är måna om att hjälpa till och följa utvecklingen på landsbygden. Hon är själv är uppfödd på en gård i Skåne och bor nu på en gård utanför Säffle, där hennes man bedriver ekologisk djuruppfödning. Robert Liljeholm är distriktschef för Landshypotek i distriktet Örebro/Värmland. – Nu öppnar vi för sparande i banken och vill attrahera privatsparare som inte traditio-

Till vänster Landshypoteks ordförande i Värmland, Anders Axelsson, och till höger distriktschef Robert Liljeholm.

nellt är jord- och skogsägare, säger han och hans kollega, Anders Axelsson, ordförande i styrelsen i Värmland, håller med. – Vi hoppas på många nya kunder. Och vi räknar med att ett hundratal kommer hit i dag på vårt Öppet hus. En av besökarna är Hans Lindquist, skogsägare med ett konsultföretag och gammal kund på Landshypotek. En an-

nan besökare och trogen kund är Jan-Erik Lundgren, skogsoch jordägare utanför Årjäng. – Jag tycker om den här banken, säger han. När jag växte upp var jag bankhatare, men här känner jag mig hemma. Hit kan man komma och snacka. Jag brukar ta med mig tårta när jag hälsar på här och det blir alltid lika uppskattat. Text och bild: KAJ BRANZELL

Landshypotek bank korta fakta • Första hypoteksföreningen bildades 1836 - i dag är Landshypotek en bank med samma uppgift att med goda villkor finansiera jord- och skog. • Landshypotek ägs av lånekunderna som är medlemmar. De 50 000 medlemmarna är organiserade i en ekonomisk förening med tio regioner. • Överskottet i verksamheten går tillbaka till jord- och skogsbruket, genom återinvestering i verksamheten och medlemsutdelning. Medlemmarna kan investera i Landshypotek och få utdelning på insatsen. • Affärsverksamhet är organiserad i åtta distrikt med 20 kontor spridda över landet. Källa: Landshypotek

Jordbrukaren nr 3 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you