__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 16 • Årgång 87 November 2013

Eliza, Fredrik och Lennart Ekman ute på morotsfältet. Lennart och Eliza har nyligen fått ta emot diplom från Hagdahlsakademien för professionell morotsodling.

Morotsodlare diplomerades JORDBRUK. Vid höstens matmässa delades Hagdahlsakademiens diplom ut till bland andra Lennart och Eliza Ekman på Uddens gård för deras professionella morotsodling. Uddens gård ligger söder om Norrköping helt nära Ensjön. Hit kom 1798 en anfader till Lennart och slog sig ner på Holsta udde. År 1869 sänktes sjön för att öka åkermarken och fina jordar för framtida morotsodling kom i dagen. År 1940 började Lennarts föräldrar odla morötter och på den vägen är det. SIDAN 19

Fårklippning och pastej på temadag LANTBRUK. Får och lamm var temat på Torps gård i Slätmon, lördagen den 26 oktober. Klippning av får, spinning av ull, försäljning av fårskinnsprodukter, provsmakning av en vinnande pastej och lunch bestående av köttgryta på lamm stod på programmet. BrittMarie Wirén och hennes familj öppnade gårdsbutiken på Torp för ett knappt år sedan. Butiken har gått över förväntan.

Vem blir Årets Östgötabonde 2013? Möt de nominerade i Jordbrukaren – nu är det din röst som avgör ÅRETS ÖSTGÖTABONDE. För sjunde året i rad delar Länstidningen Östergötland och Hushållningssällskapet Östergötland ut utmärkelsen Årets Östgötabonde. Årets Östgötabonde ska med kreativitet och handlingskraft ha utvecklat

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

gård, Anders Johansson, Nässja gård samt Jan och Catrin Siverskog, Evertsholm. Nu är det upp till läsekretsen att bestämma vem som vinner. SIDORNA 12, 14 & 16

Tema skog: Fler kvinnor behövs i skogen Att få in fler kvinnor i skogsnäringen är inte bara en fråga om jämställdhet och ökad mångfald. Det handlar om att klara den framtida kompetensförsörjningen när urbaniseringen fortsätter. Problemet med för få kvinnor är gemensamt för hela branschen. På Sveaskog finns den högsta andelen kvinnor i ledningsfunktioner. Bland maskinförarna den lägsta. Av cirka 150 tillsvidareanställda maskinförare på skogsföretaget finns bara en kvinna. SIDAN 4

SIDAN 21

Du som är prenumerant

sin verksamhet på ett föredömligt sätt. Han eller hon ska vara ett föredöme och en inspirationskälla för sina kollegor. Juryn har nu valt ut tre kandidater till årets utmärkelse. De tre finalisterna är Jan och Catarina Arvidsson, Kalvsjö

VECKANS BORRING

SKOG

GÅRD TILL SALU

Alltid nyttigt med nya perspektiv

Lövträdsförespråkare fick medalj

Skapa ditt eget skärgårdsparadis

SIDAN 2

SIDAN 24

SIDAN 6


2

Nummer 16 • November 2013

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Nya perspektiv är alltid nyttigt Att resa ger alltid nya perspektiv. Jag är nyligen hemkommen efter en resa till bland annat Schweiz. Ett underbart land måste man säga. Som Norge fast längre bort, ingen olja och mycket mera mikroteknik och choklad! Men liknelsen är inte helt fel på andra sätt. Det är spännande att kika på andra länder genom vår svenska tittglugg som ramats in av 100 år med arbetarrörelse, nykterhetsrörelse, Martin Luther och Axel Oxenstierna.

Schweiz har tre officiella språk, bara det en utmaning. Istället för Norges olja har landet sedan långt innan kriget en tradition av banklagstiftning med hög sekretessnivå som garanterar integritet för den som använder systemet. Liksom svenskarna finns delvis ett lite dåligt krigssamvete då båda ländernas neutralitet fick ”situationsanpassas” till dåvarande realpolitik. I schweizarnas fall var det just deras bankväsende som hanterade pengar både från Tyskland och de allierade samt att man valde att inte ge judarna flyktingstatus. Detta tillsammans med att landets historia blandas av olika

folkslag och religioner gör att man kan se fenomen och tecken i detta i vår egen samtid. Likt Norge har man ett starkt skydd av sitt eget jordbruk. Mycket höga tullar och gränsskydd. Maten blir dyr, men inte riktigt så dyr som i Norge. Förmodligen är det just det faktum att landet legat mitt i krigszonen i flera världskrig, som gett den starka viljan att behålla sin matproduktion från det småskaliga lantbruket. Fälten är små, även med småländska mått mätt, även om arronderingen genomsnittligt är bättre. Landet har bara 2,5 procent arbetslöshet. Mycket är lika, vattnet är rent och människorna enkla. Mycket är också olika. Exempelvis sophämtningen. Man betalar genom att köpa en viss typ av soppåse! Landet har mycket låg skatt men man får betala för allt. Skollunch ingår ej till barnen, man räknar med att de går hem och får mat hos mam-

Förmodligen är det just det faktum att landet legat mitt i krigszonen i flera världskrig, som gett den starka viljan att behålla sin matproduktion från det småskaliga lantbruket”

ma. Kvinnorna slutar nämligen jobba när första barnet kommer. I Schweiz är det tydligen självklart att kvinnan stannar hemma och tar hand om barnen tills de blir större. Detta trots att skattesystem och ekonomi missgynnar gifta par med barn är det ett nästan cementerat beteende, även bland unga. I Sverige har vi ett skattesystem som gynnar giftermål framför samboskap. Ändå har vi en högre utbredd självklarhet att även kvinnan ska jobba och mannen vara hemma (hur mycket varierar dock beroende på vem man frågar). Vi har dessutom högre andel samborelationer. Vad blir min slutsats? Att människors invanda mönster, traditioner och konventioner är mycket starkare krafter än vad vi med ekonomiska incitament och politiska styrmedel på ett enkelt sätt klarar att överbrygga när det gäller jämställdhet. Därmed inte sagt att vi inte ska arbeta med frågan... För övrigt blir man imponerad av hur mycket

ordning och reda, rent och snyggt och rejält det är i Schweiz. Till och med vakter som går på perrongen och genom att knacka på rutan ser till att slynglar tar ned fötterna från sätet framför (kanske för att det inte finns så många slynglar att hålla rätt på). Det mest spännande med att se andra jämförbara länder är att man inser att det finns andra sätt att lösa saker än det som är självklart i Sverige. Det borde fler svenskar fundera över, även om långt ifrån allt inte är bättre. Som jag tidigare sagt är vi nog alla lite sossefierade i folkhemmet. Även om jag gärna skulle se mer av individens ansvar och frihet i det svenska samhället och ett genomsnittligt lägre skattetryck, är det ändå rätt skönt att komma hem till Sverige. Sverige med vår fria välfärd med dess vårdköer, skolmatsalar som serverar importerad mat och teknokrater på myndigheter som inte bryr sig om produktionen kan stanna kvar landet! Borta bra, men hemma ändå bäst, eller? Må så gott och var glad över att du bor i Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Att bruka skogen är klimatsmart Debattartikel från LRF Skogsägarna med anledning av IPCC-rapporten FNs klimatpanel, IPCC, presenterade vid sitt möte i Stockholm nyligen en rapport om klimatförändringarna. Rapporten, som arbetats fram av flera hundra forskare från hela världen, visar tydligt att människan påverkar klimatet. Nu är det hög tid att ta tag i skogens möjligheter att bidra till lösningar.

Skogstillväxten kan öka med minst 20 procent på lång sikt genom förbättrad skogsföryngring, förädlade plantor, god skogsvård och andra produktionshöjande åtgärder. Ett aktivt och ansvarsfullt

skogsbruk kan alltså bidra till att lindra klimatförändringarna. Den stora klimateffekten får vi dock genom att ersätta fossila och resurskrävande råvaror med skogsråvara. Allt som idag görs av olja Från familjeskogsbrukets går i framtiden att göra av trä. Skogsråvarans sida har vi utifrån kretslopp är ett aktuell kunskap DEBATT nollsummespel och forskning en klar uppfattning om skogens till skillnad från fossila råvaroll för klimatfrågan och ett ror som bara tillför koldioxhållbart samhälle. Växande id till atmosfären. Genom skog tar upp koldioxid. Hur ökat träbyggande kan vi dessmycket beror till stor del på utom skapa långsiktiga kolsänkor. trädens tillväxt.

Den svenska skogens bidrag till att lösa klimatutmaningen måste tas tillvara. Genom att skapa goda och långsiktiga förutsättningar för konkurrenskraftig utveckling av skogsbruket, nya produkter baserade på skogsråvara, bioenergi och biodrivmedel, läggs grunden för ett hållbart samhälle med minsta möjliga klimatbelastning. I familjeskogsbruket är det

självklart att tänka långsiktigt och uthålligt. Den skog vi planterar idag planterar vi för våra barn och barnbarn. Vi är stolta över att vara en del av en klimatsmart näringsgren, med lösningar på flera av framtidens utmaningar. SVEN-ERIK HAMMAR

Ordförande LRF Skogsägarna

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

En ökad skogstillväxt och ett ansvarsfullt skogsbruk kan lindra klimatförändringarna. Det anser LRF Skogsägarna med ordförande Sven-Erik Hammar i spetsen. Porträttbild: LASSE MODIN

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 16 • November 2013

3

EN AV VÄRLDENS MEST

SÅLDA MOTORSÅGAR

HAR BLIVIT BÄTTRE

ÄN SIG SJÄLV

Nya MS 261 C-M är en utveckling av en av världens mest sålda motorsågar. Byggd på erfarenhet och utrustad med nytänkande. Med M-tronic innanför skalet har motorn optimerats för rappare acceleration vid kvistning och mer kraft. Du kan också få den i version med QuickStop högerhandsbroms eller med elektrisk förgasaroch handtagsvärme. Dessutom är den lille starke kompisen MS 201 och röjsågen FS 410-C-E extra kaxiga just nu. Kom hit och träffa dem.

MS 261 C-M FRÅN

PRIS

7.890:-

Cylindervolym

50,2 cm3

Effekt

2,9 kW/3,9 hk

Vikt

5,2 kg

Skärlängd

32 cm, 37 cm

stihl.se Erbjudandena gäller t.o.m 140131.

MS 201 Liten men naggande god. Cylindervolym 35,2 cm3 Effekt 1,8 kW/2,4 hk Vikt 3,9 kg.

PRIS

6.790:-

5-PACK

R KEDJOER MEDFÖLJ

VÄRD5E:870 – 99

Klä dig som ett proffs. Comfort jacka och byxa i svart/grå/orange i ett snabbtorkande material och som andas. Ordinarie pris 2.690:-/del.

KAMPANJPRIS/DEL

1.995:-

HÄR FINNS DIN STIHL-SPECIALIST:

Motorsport i Vimmerby

Beviks Skog & Trädgård

AB Kisa Motorservice

Vimmerby · Tel 0492-134 60

Linköping · Tel 013-36 25 60

Kisa · Tel 0494-128 50

Finspångs Maskindepå

Östergyllen

Djurbergs Järnhandel AB

Finspång · Tel 0122-131 25

Linköping · Tel 013-31 30 60 Norrköping · Tel 011-18 11 66

Söderköping · Tel 0121-120 20


4

Nummer 16 • November 2013

TEMA: SKOG

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Fler kvinnor behövs till skogsbruket Brist på jämställdhet hotar kompetensförsörjningen Att få in fler kvinnor i skogsnäringen är inte bara en fråga om jämställdhet och ökad mångfald. Det handlar om att klara den framtida kompetensförsörjningen när urbaniseringen fortsätter.

– Varför ska vi ha fler tjejer i skogen? Börje Börjesson, adjunkt på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ställer frågan och räknar därefter upp tre argument: 1. Därför att det är viktigt för alla näringar att sammansättningen av medarbetare speglar befolkningen i stort. 2. Därför att nästan 40 procent av alla skogsägare i Sverige är kvinnor, och det borde rimligen påverka skogsnäringens medarbetarkår. 3. Därför att de flesta är överens om att en organisation med mångfald, olika kön, ålder och ursprung, är mer utvecklande, kreativ och effektiv än en organisation där alla är medelålders, vita och män. – Om vi förkastar de här tre

argumenten så finns ett fjärde: Vem ska jobba i skogen i framtiden? I Sverige pågår just

nu den starkaste urbaniseringen i hela EU. Vi har genom historien rekryterat män från landsbygd och glesbygd, men det är en kategori människor som minskar. Om vi inte blir bättre på att rekrytera tjejer och människor med en annan etnisk bakgrund så blir urvalet ganska litet, konstaterar Börje Börjesson. Problemet med för få kvinnor är gemensamt för hela branschen, men ser olika ut i olika yrkeskategorier. På Sveaskog finns den högsta andelen kvinnor i ledningsfunktioner. Bland maskinförarna den lägsta. Av cirka 150 tillsvidareanställda maskinförare på Sveaskog finns bara en kvinna. Hon heter Maria Karlsson och är skördarförare i Vesslarp, Skåne. – Det här jobbet kan du skö-

ta oavsett kön. Utmaningarna, att det är ensamt och att ansvaret är stort, har ingenting att göra med om du är man eller kvinna, konstaterar hon. En sak verkar de flesta vara överens om: Det finns inte någon enkel universallösning för att råda bot på den sneda könsfördelningen. Skogsbrukssektorn har sam-

– Det här jobbet kan du sköta oavsett kön. Utmaningarna, att det är ensamt och att ansvaret är stort, har ingenting att göra med om du är man eller kvinna” MARIA KARLSSON, SKÖRDARFÖRARE I VESSLARP

lat sina krafter i en gemensam jämställdhetsstrategi under namnet Konkurrenskraft kräver jämställdhet. Mats Sandgren, vd på SCA Skog och ordförande för den kommitté för kompetensförsörjning som Kungliga Skogsoch Lantbruksakademien har instiftat, tror att det är rätt väg att gå: – Det är viktigt att vi jobbar från alla håll. Jag välkomnar också Eskil Erlandssons initiativ Skogsriket med ambitionen att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter att arbeta inom skogsbrukssektorn. Det finns mycket vi kan göra för att bli bättre. En sak är att gemensamt arbeta för att lyfta skogsbranschens image. Vi har varit alldeles för dåliga på att marknadsföra oss, säger Mats Sandgren. Kommittén för kompetensförsörjning syftar till att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan i svensk skogsnäring. – Det gäller för oss som le-

ver och verkar i skogsindustrin att visa i ord och handling att vi är intresserade av hela befolkningen och inte bara av männen. Bästa sättet att visa det är förstås att anställa kvinnor. Det finns många duktiga tjejer redan i dag och jag upplever att attityderna håller på att förändras, även om det tar tid, säger Mats Sandgren.

Ann Eklund, resultatområdeschef på Sveaskog, konstaterar att det blir enklare att välja den skogliga banan om man har någon att identifiera sig med.

Skogsbrukssektorn har samlat sina krafter i en gemensam jämställdhetsstrategi, och det är rätt väg att gå tror Mats Sandgren, vd SCA Skog. Bild: PERANDERS SJÖQUIST

– Det finns idag inga fysiska hinder för kvinnor att jobba i skogen, däremot en del fördomar som vi måste slå hål på om vi ska locka till oss kvinnorna, säger Katarina Novak, vd på SLA.

– Jag tror att alla, oavsett

kön, vill ha ett jobb som passar ens kompetens och erfarenhet och som känns utvecklande. Grunden är att berätta att vi har sådana jobb. När den som söker jobb uppfattar att dessa grundförutsättningar är på plats kan valet bli enklare om det redan finns någon i företaget som är lätt att identifiera sig med. Då blir det enklare att se sin egen roll och plats, säger hon och poängterar att jämställdhet inte är en kvinnofråga: – Det är en företagsstrategisk fråga som handlar om att använda hela kompetensreserven. Det finns studier som visar att företag där det råder jämvikt mellan män och kvinnor är mer lönsamma. Det blir ett bättre arbetsklimat med större bredd och fler känner att det finns utrymme att vara sig själva istället för att tryckas in i en mall. Det är då vi alla, både män och kvinnor, kommer till vår rätt. Sveaskog startade redan

för tio år sedan ett nätverk för kvinnor inom företaget. Det övergripande målet med nätverket är att locka fler skogligt utbildade kvinnor till Sveaskog.

– Internt fungerar nätverket som en referensgrupp i olika frågor och skapar kontakter mellan våra kvinnliga medarbetare i olika delar av organisationen. Eftersom deltagarna arbetar med olika arbetsuppgifter och på olika positioner inom företaget sker även ett erfarenhets- och kunskapsutbyte, säger Lisa Liljenstrand, personalspecialist på Sveaskog. I de nya hållbarhetsmål som

Sveaskogs styrelse fattade beslut om i juni i år slås fast att andelen kvinnor i koncernen fram till år 2020 ska öka till 30 procent, från dagens 20. Vägen dit ska bland annat gå via större integrering av jämställdhetsarbetet i den ordinarie verksamheten och genom att chefer ska få ett tydligare ansvar för utvecklingen inom sin avdelning eller sitt område. Integrering är en metod som Börje Börjesson tror på. Han menar att de höga ambitionerna i jämställdhetsarbetet hittills ofta har fastnat någonstans på vägen mellan ledning och mer perifera delar av organisationen i stora koncerner. – När en mellanchef håller ett utvecklingssamtal så tror

jag inte att första frågan är: Vad har du gjort för att bredda rekryteringen eller för att öka jämställdheten? Det handlar snarare om hur mycket virke du har anskaffat. Jämställdhetsperspektivet får inte devalveras när det kommer ut på kontoren i mindre områden, säger han. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, fick för två år sedan i uppdrag av Landsbygdsdepartementet att sammanställa en handlingsplan för hur näringen skulle bli mer attraktiv för kvinnor, inom ramen för regeringens jämställdhetsstrategi. – Det som vi tillsammans

med SMF (Skogsentreprenörerna) kunde konstatera är att det idag inte finns några fysiska hinder för kvinnor att arbeta i skogsnäringen. Inte heller som skördarförare där vi ser så få kvinnor. Jag tror att det fortfarande finns många fördomar om arbete i skogen, som att man går omkring med en motorsåg. De fördomarna måste vi slå hål på om vi ska kunna locka till oss kvinnorna, säger Katarina Novak, vd på SLA enligt ett pressmeddelande.


Nummer 16 • November 2013

5

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och försäljning

KAMPANJ! på alla modeller

Kanonpriser från 53.900:-

Vi pressar din hydraulslang

(så långt lagret räcker)

Skogsdag 15 nov!

INBJUDAN TILL SKOGSTRÄFF

Skogsbruk i ett förändrat klimat Det talas mycket om nya förutsättningar när klimatet förändras.Vi har bjudit in några av Skogsstyrelsens specialister för att dela med sig av sin kunskap. Diskussionerna under kvällen kommer att handla om:

Kl 10-15. Tre km norr om Eksjö, skyltat från riksväg 134. Passa på att provköra Arctic Cat. Våra leverantörer finns på plats. Vi bjuder på lättare förtäring. Välkomna!

■ Vad händer med klimatet? ■ Hur skogen och skogsbruket påverkas av klimatförändringarna. Risker och möjligheter. ■ Mer lövskog och blandskog – en del av anpassningen till ett förändrat klimat.

Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder

■ Skogsbilvägar och drivning i ett förändrat klimat.

Gjuterigatan 2 • 575 36 Eksjö • Telefon: 0381-390 00 Maskinförsäljning ELS 0381-159 50 • JOURTELEFON: 0381-39 000 • www.lantbruksservice.se

■ Nytt klimat – nya skogsskador. Den ökande världshandeln gör det lättare för främmande skadegörare att komma hit, och klimatförändringarna gör att de lättare etablerar sig här. Föredraget behandlar några av de arter vi kan förvänta oss och vad vi kan göra för att minska riskerna.

När Var Hur? Datum: 20/11 Tid: 1700-2100 Plats: Scandic Linköping Väst i Ryd, se www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/ Kurser-och-traffar/ eller kontakta Mattias Westerberg enligt nedanstående.

Nyhet! BISON 8000, nu med dieselmotor. Går att få med hytt och värme. Demomaskin finns hemma - boka tid för visning!

Anmälan görs på http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Kurser-och-traffar/ eller per mail eller telefon till Mattias Westerberg, se nedan. Sista anmälningsdag: 15/11. Begränsat antal platser!! Först till kvarn gäller!! Vi bjuder på fika. Meddela eventuella allergier vid anmälan. Även anhöriga och bekanta är välkomna. Inga förkunskaper krävs. Glöm inte att avanmäla dig om du får förhinder. För mer information, kontakta Mattias Westerberg på mattias.westerberg@skogsstyrelsen.se eller tfn 013-32 97 43.

Östra Storgatan 24 598 97 Mariannelund Tel 0496-101 90 • 070-634 62 42

Holmen hjälper dig med ditt skogsägande! Vår industri har behov av virke – vi köper gärna både din gallring och slutavverkning. Vi på Holmen vill gärna hjälpa dig att utveckla ditt skogsägande. En färsk skogsbruksplan är ett bra redskap för att skapa en optimal utveckling. Skogsbruksplan är inte det enda vi kan erbjuda. Vi har en rad värdefulla tjänster – Holmens Värdetrappa. Kontakta någon av oss för råd och affärsförslag.

Region Norrköping

011-23 50 00

Vi hjälper gärna fler att skapa en värdefull skog. Läs mer på www.holmen.com


6

Nummer 16 • November 2013

GÅRD TILL SALU

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Skapa ditt eget skärgårdsparadis

LAGNÖ 15, SANKT ANNA Det här är ett genuint hemman som består av två skärgårdsfastigheter med gräns mot vattnet. Flera byggnader, varav två bostadshus, 17 hektar mark och vacker miljö ökar möjligheterna att utveckla hemmanet. Huvudbyggnaden har den typiska charm man finner hos hus från förra sekelskiftet. Här finns sådant som generösa rum och kakelugnar. Välkommen till Lagnö 15 som är veckans gård till salu.

Sankt Annas underbara skärgård erbjuder naturupplevelser, båtliv, bad, kultur med mera. Här finns både permanentboende och sommarboende. Skärgårdsbygden har genom seklerna befunnit sig direkt i många av skeendena i historien. Platser bär än idag namn som refererar till historiens båtar. Skärgårdens kärva villkor blev under 1800-talet snabbt bättre för då började städerna växa med nya marknader för de mångsidiga skärgårdsborna. I Tyrislöt på Norra Finnö, där väg 210 slutar, finns ett mycket uppmärksammat skärgårdsmuseum som invigdes år 2000. På museet står naturligtvis fisket i fokus, men man kan också ta del av hur livet i skärgården gestaltade sig förr i tiden. Följer man väg 210 mot sydost från

Söderköping så är det egentligen bara att fortsätta vidare förbi S:t Anna gamla kyrka mot Tyrislöt. Efter bron över Lagnöströmmen svänger man norrut. Snart ligger de två fastigheter som ingår i veckans gård på varsin sida av vägen, vid varsin vik. Den ena vid Kalvvik som är belägen åt väster och den andra vid Lergraven i öster.

Landremsan mellan vikarna där vägen går är bara några hundra meter bred för att direkt därefter åter bli bredare. Mangårdsbyggnaden omges av

700 kvadratmeter naturtomt. Huset som är i 1,5 plan på torpargrund uppfördes 1909. Den har tämligen tidstypiska drag bevarade vilket skänker den speciella charm och atmosfär dessa hus så gärna välkomnar med. Här finner man en ljus rymlig disposition av den 143 kvadratmeter stora boytan. Genom de höga fönstren letar sig det vackra skärgårdsljuset in i de luftiga rummen. Här är det som gjort för tunna gardiner som tillåter detta. Kakelugnar kompletterar stämningsfullt de här interiörerna. På entréplanet finns allrum, sovrum, badrum, två kök med vedspisar samt andra rum och utrymmen. En trappa upp finns bland annat matsal och det som både används som sovrum och sal. Liksom på nedre plan finns här kakelugnar. Huset är idag i behov av såväl modernisering som renovering. Det finns alla möjligheter

för den som vill återskapa förra sekelskiftets enkla elegans med dagens bekvämligheter. En sådan kombination är inte ovanlig och brukar ge ett smakfullt trevligt resultat. Här finns även flera andra byggnader som Gula stugan med gamla bageriet, förrådslänga med tre bodar, verkstad, traktorgarage och jordkällare samt ladugård. Ett fritidshus på fastigheten hyrs ut. På fastigheten i Kalvvik där tomten utarrenderas finns en bostadsbyggnad med flera uthus. Hemmanets totala areal uppgår till 17 hektar. Av dessa är 10 hektar skogsmark. Det kommer osökt en lätt associa-

tion till Saltkråkan. Den gula sekelskiftesbyggnaden är nog den stora orsaken. Trots behov av renovering så finns den där speciella atmosfären där ändå, den som gör de här bostadshusen till något man skulle önska det fanns fler av. Lagnö är dessutom beläget i en miljö som räknas till Sveriges vackraste. Text: BO BÄCKMAN

KORTA FAKTA LAGNÖ 15 Arealuppgifter: Totalt 17 ha, fördelat på skog 10 ha med virkesförråd på 255 kbm/ha. Impediment 2 ha, åker 3 ha, bete 1 ha, övrigt 1 ha. Bostadshus: Byggår 1909. 1 1/2 plan. Boyta143 m². Biyta 7 m². Tomtarea: 700 m². Naturtomt. Fritidshus på fastigheten i Lergraven där tomten hyrs ut. Bostadsbyggnad med flera uthus på fastigheten i Kalvvik, där tomten utarrenderas. Permanent boende. Brygga finns. Obebyggd tomt: 2 stycken. Lergravens bryggförening arrenderar plats

för brygga och parkering på fastigheten i Lergraven. Övriga byggnader: Gula stugan med gamla bageriet i vänstra delen, förrådslänga med 3 bodar, verkstad, traktorgarage, jordkällare, ladugård m m. Pris: 5 000 000 kr utgångspris/bud. Ansvarig mäklare: Andreas Bielkhammar, Bielkhammar Fastighetsförmedling, 011-18 00 30 alt 070-276 46 49.


Nummer 16 • November 2013

7

TEMA: SKOG

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

ETT RIKTIGT ORIGINAL

• Köper samtliga virkessortiment och biobränsle. • Utför avverkning och flisning med egna resurser efter dina önskemål. • Vi besöker Dig gärna på fastigheten, för att presentera oss och våra tjänster.

Är inte som andra. Vår mekaniska domkraft hjälper dig att fälla träd i rätt fallriktning även mot trädets naturliga fallriktning. Stalpen har en stabil konstruktion och med en maximal lyftkraft på 2600 kg (17 ggr kraften du vevar med) är den förmodligen starkast i klassen. Vi har levererat originalet sedan 1972 och idag används Stalpen av räddningstjänsten, skogsbolag och markägare.

Kontakta våra köpare: Jonas Bengtsson 070-642 95 01 • Pär-Anders Olovsson 076-809 05 07

www.brsvensson.com

ALLT FRÅN STOCK TILL FÄRDIG PRODUKT!

Vi tror på kvalitet, tradition och svensk tillverkning!

PELLETSPRESS OCH SÅGMASKINER

NYHET!

Ställhastighet upp till 200 mm /sek

Läppeställaren AB Läppe Energiteknik AB

Vi har lösn för Er, kontakingen ta oss!

www.gransforssmide.com · telefon: 0652-203 80

Tel 0151-601 65, 070-659 46 70 www.lappestallaren.se

Skog att sälja? Hör av dig till din inköpare! Vi köper både leveranstimmer och skog på rot. Och ger omfattande service till våra leverantörer.

Hög tid att sätta upp fågelholkar!

Karlskoga

Sätt upp dem nu och holkarna blir övernattningsplatser och kommer att bli bebodda till våren.

Eskilstuna Strängnäs

Örebro Kristinehamn

Lekeberg Degerfors Kumla Hallsberg

Gullspång

Flen Gnesta

Vingåker

Katrineholm

Laxå

Trosa

Askersund

Mesholk 75:Starholk 90:Tornseglarholk 90:Göktyteholk 105:Uggleholk 450:-

Lars Kinell 070-289 02 28

Nyköping Finspång Oxelösund

Motala Norrköping

Anders Gunnarsson Vadstena Mjölby 070-289 02 43

Söderköping

Linköping

Åtvidaberg Valdemarsvik

Ödeshög Boxholm Tranås

Roland Henriksson · Brattfors, Filipstad Tel 0590-10950 · Mob. 070-572 69 10

Aneby Jönköping

Karl-Johan Swahn 070-190 37 28

Kinda Västervik

Ydre

Nässjö

Vimmerby Eksjö

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

15 000 kronor extra i månaden!

Tryggt pensionssparande!

Rörvik Skog AB, rorvikskog@rtimber.se

Täcka kostnader för underhåll av släktgården!

Bra jakt och fiske – och skogen ska gå runt!

Får du ut det du vill av din skog? " ! " "

! "

! ! "  "      ! "   "    !   !            KONTAKTA NÅGON AV SKOGSFÖRVALTARE VÅRA ELLER    0771-22 00 44! FASTIGHETSEXPERTER GENOM ATT RINGA VÄXELN   " 

Östergötland: Johan Asp (skogsförvaltare) Sörmland: John Wallin, Marie Dahlstrand-Wickström och Lennart Nilsson (skogsförvaltare) Örebro Län: Gustaf Bäckgren och Tore Rumler (skogsförvaltare) Katarina Ankarling (Jägmästare och reg. fastighetsmäklare) Ulrik Abelson (Jägmästare och reg. fastighetsmäklare)

www.skogssallskapet.se


8

TEMA: SKOG

Nummer 16 • November 2013 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Trots en svagare marknad har Sveaskog kunnat avverka och sälja mer virke under året, främst från egen skog, vilket påverkat rörelseresultat positivt.

Förbättrat resultat trots lägre omsättning Dagens bonde ägnar sig åt mycket mer än skog och jord. I storstadsregioner är någon form av entreprenörsverksamhet vanlig medan hantverk och förädling av skog är vanligare i glesa landbygdskommuner, berättar Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg på Jordbruksverket.

Dagens bonde kan allt Är bagare, snöröjare och upplevelseleverantör Jord- och skogsbruk är den näst största näringsgrenen i Sverige och allt fler lantbrukare ägnar sig åt andra saker än jord och skogsbruksverksamhet i sitt företag. Entreprenad och turismverksamhet är de vanligaste kombinationsverksamheterna.

– Allt fler lantbrukare hittar inkomstkällor som komplement till jordbruket. I både entreprenadverksamhet och

turism kan man använda gården som utgångspunkt, säger Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg på Jordbruksverket. Mellan 30 och 40 procent av Sveriges lantbrukare bedriver någon typ av kombinationsverksamhet, vilket innebär att ett företag utvecklar flera ben i sin verksamhet. I statistiksamlingen Allt om landet framgår det att den vanligaste kombinationsverksamheten är entreprenad, både entreprenad riktad mot

jordbruk och annan entreprenad riktad till andra verksamheter. Det kan handla om att hyra ut sina maskiner till andra lantbrukare eller att bedriva snöröjning åt kommunen. Statistiken visar också att kombinationsverksamheter är vanligare bland jordbruksföretag i storstadskommunerna jämfört med andra regiontyper. I storstadsområden har 41 procent av jordbruksföretagen en kombinationsverksamhet. På den glesa landsbygden är

andelen 29 procent. Att ha enreprenad är en vanligare verksamhet bland företag i storstadsområdena. Hantverk och förädling av skog är vanligast i glesa landsbygdskommuner. Efter entreprenad är turism och gårdsförädling vanliga kombinationsverksamheter för jordbruksföretag vid sidan av jordbruket. Gårdsförädling, vilket även innefattar gårdsförsäljning, är vanligare på den glesa landsbygden.

Sveaskogs resultat ökade under årets första nio månader, trots att försäljningspriserna minskade med i genomsnitt nio procent. Det operativa rörelseresultatet ökade till 703 MSEK (587), främst beroende på ökade leveransvolymer från egen skog och lägre avverkningskostnader.

− Trots den svagare marknaden har vi avverkat och sålt mer virke under året. Det är främst leveranserna från egen skog som ökat och det är också det som syns i vårt operativa rörelseresultat, som förbättrats trots lägre prisnivåer, säger Sveaskogs vd och koncernchef Per-Olof Wedin. Minskningen beror främst på lägre genomsnittliga försäljningspriser. Den totala försäljningsvolymen ökade

Sveaskogs vd och koncernchef, Per-Olof Wedin, kan konstatera ett ökat rörelseresultat trots lägre prisnivåer. Bild: BENGT ALM

med två procent. Försäljningen av massaved och flis ökade med drygt tre procent, sågtimmer med två procent medan försäljningen av biobränsle minskade med knappt fyra procent, enligt ett pressmeddelande.

Skogskoncern bakom huskoncept Södras Movehome revolutionerar sättet att bygga hus Movehome revolutionerar sättet att bygga hus och har under sitt första år etablerat sig som ett ledande varumärke på husmarknaden.

– Vi har redan efter ett år nått de mål vi planerade att nå efter tre år, säger marknadschefen Roger Simonsson. När Trivselhus, en del i skogskoncernen Södra, lanserade Movehome i oktober 2012 togs varumärket emot med öppna armar av både unga och äldre människor som går i hustankar. – Vi står för något helt nytt på marknaden och ändå har konceptet omedelbart accepterats. Vårt sätt att arbeta är uppenbarligen efterlängtat av dagens medvetna konsumen-

ter och passar nya livsvanor och värderingar, säger Roger Simonsson.

BILD: JOHAN BOURNONVILLE

Nyckeln är det digitala verktyget Bygg online som gör att alla kan bygga sitt personliga hus på webben och få pris direkt. Målet är att erbjuda enkelhet, transparens och kontroll. Kort sagt, frihet att leva som man vill och på sina egna villkor. – Vårt koncept ökar effektiviteten, förbättrar tillgängligheten och sänker kostnaden utan att köparen behöver kompromissa med design och kvalitet.

På www.movehome.se kan hugade husspekulanter testa sina favorithusmodeller i en mängd färgkonstellationer och dessutom med olika tak och fasadmaterial.


Nummer 16 • November 2013

9

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

ALLSKOGSSERVICE - Ungskogsröjning Tel 070-275 04 09 eller e-post info@allskogsservice.se

Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs www.carlensko

Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

0492-757 36

NSER KI V SBenny Andersson

E IC

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR

MA

www.allskogsservice.se Tel 070-275 04 09 eller e-post www.allskogsservice.se.

Kvalitet, kompetens och tid

– Försäljning skogsplantor Skogsplantor – Plantering Hjälp med plantering – Ungskogsröjning

Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

Lastmaskin CAISE CS917

TEMA: SKOG

Från planta till hus!

Pris fr 189 000:- ex moms

för men in Välkomonstration! en dem

★ Planeringsskopa ingår ★ Snabbgående ★ Trima hydrauliskt redskapsfäste ★ Lyftkap 1500 kg ★ 3/4:e-funktion ★ Vikt 3,8 ton

Kaffekullev 1, Eksjö Telefon: 0381-77 10 80

www.maskin-huset.se

TIMMERHUS med laxknut • Komplett sågverk och tillverkning av timmerhus. Vi säljer även virke och ved. • A röjning, plantering och gallring.

Kolla in vår nya hemsida www.anebytimber.com

Biovärme Sverige

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

Nu kan du läsa Jordbrukaren på nätet! Klicka bara på Jordbrukarens framsida uppe till höger på www.lanstidningen.se Bonden & Skogen AB Gejrots väg 3, 692 75 Kumla Tel 070-250 69 99

www.nokkasverige.se

! n e j n mpa

0123 - 290 60 / 070 - 72 102 10

ka r e g n ä l r ö f Vi

Vi tar gärna inbyten!

Nisula 280E+ 280E+ är Nisulas toppmodell bland ackumulerande klippar. Vi har tagit hem ytterligare 5 stycken som vi erbjuder till kanonpris. Passa på att fynda inför hösten. ordinarie pris 185 000 kr

NU ofattbart låga 169 000 kr

Hjulkedjehållare Nisulas egen konstruktion för kedjefixering. Väldigt populär då kedjan blir fixerad och man slipper ”trasslet”.

Rabatt under hösten med 30% 22,5 tums modell: 24,5 tums modell: 26,5 tums modell: 34 tums modell:

2 490 kr/par 2 590 kr/par 2 690 kr/par 2 790 kr/par


10

Nummer 16 • November 2013

TEMA: SKOG

Vi vill köpa ditt timmer. Är det certifierat betalar vi extra.

Jordbrukaren sedan 1926.

Skador efter stormen Simone inventeras Skogsstyrelsen arbetar nu för att få en bild över skogsskadorna efter stormen Simone som drog fram natten till tisdagen. Tidigast efter lunch på onsdag den 30 oktober kan en uppskattning om skadornas omfattning lämnas.

Erik 010-122 65 64 Norra Örebro län

Samtliga av Skogsstyrelsens distrikt i Götaland har startat sina inventeringsrundor för att bedöma omfattningen av skadorna. Vid en omfattande storm är skadorna spridda och de lokala skillnaderna stora, vilket gör det svårt att bedöma hur stora mängder virke som skadats totalt sett.

Carl-Henrik, tel 070-623 67 67 Plantskolan, tel 0494-127 44

Komplett sortiment

Leif 010-122 65 72 Lekeberg / sö Hjälmaren

Byggnation

Torbjörn 010-122 65 74 Karlskoga / Degerfors

Liggbåsinredning

Johan 010-122 65 71 Sydöstra Närke

moelvenskog.se

genom angrepp av granbarkborre sommaren 2014. – Risken för olyckor är stor i stormfälld skog. Därför bör skogsägare som inte har nödvändiga kunskaper och rätt skyddsutrustning inte ge sig ut på egen hand i skogen för att röja upp efter stormen, säger Lars Karlsson.

Beställ plantor nu!

Gabriel 010-122 65 63 Lindesberg / Frövi

Magnus 010-122 65 62 Glanshammar / Kil, Hällefors

– Under tisdagen jobbar våra distrikt med att skaffa sig en bild av skadeläget. Deras uppgifter kommer sedan att stämmas av med inventeringar som skogsbruket gör, så att vi ska få en så korrekt och samstämmig bild som möjligt, säger Lars Karlsson, skadesamordnare på Skogsstyrelsen. Skogsägare i de stormdrabbade områdena bör gå över sina fastigheter när stormen bedarrat. Detta för att skaffa sig en bild av skadornas omfattning på fastigheten och i samråd med skogliga samarbetspartners planera för att på ett säkert sätt få ut virket ur skogen. Dels för att undvika personskador, dels för att minska risken för ytterligare skador

Välkommen att besöka oss under LANTBRUKSMÄSSAN på Elmia i Jönköping. Monter D01:12

Vi på Ydre-Grinden har stor kompetens inom projektering, byggnation, utfodring, inredning, ventilation, utgödsling och hjälper dig mer än gärna. Vi är stolt leverantör till det svenska lantbruket sedan 1944.

Vindskydd

Foderhantering

ELMIA LANTBRU K

DJUR&IN OMGÅRD 23–26 OKTOBER 2013

www.ydre-grinden.se 0381-502 50


Nummer 16 • November 2013

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

LANTBRUK

Aktuellt i höst! Slitdelar till plog och harv. Filter till traktor och tröska. Priser som tål att jämföras!

Besök år v gärnautik! webb

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

FRI LEVERANS – UTAN KÖPGRÄNS!

Tel 0121-512 31 • Bengt 070-815 12 31 • Micke 070-428 43 28 • www.angen.se

#!"$

Kubota L4240 HST med vinterpaket

! !! % !

$ ! #

Kampanjpris: 385000:- ex. moms Ord. pris: 464982:- ex. moms

Kubota M8540N med vinterpaket

Ord. pris: 596800:- ex. moms Gäller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

$

!

Vi sorterar sand, grus, jord & schaktmassor!

Kampanjpris: 489000:- ex. moms

! " ! # "

%

Generalagent: Svenningsens Maskin AB, Skänninge, 013-25 36 00, svenningsens.se Återförsäljare Östergötland/Sörmland: Maskincity i Motala, 0141-20 22 90, maskincity.se

ALLER KÖPES SKROT OCH METarm eringsjärn, elektronik, Div. skrot, fälgar, klipp, balkar, vitvaror m.m. maskinutrustning, koppar, mässing,

&

# $$$( Ring och boka annonsplats i Jordbrukaren! Tel 0141-560 03

'

!

# ( ' *,. ,/ +* -* ) (

Nu kan du läsa Jordbrukaren på nätet! Klicka bara på Jordbrukarens framsida uppe till höger på www.lanstidningen.se

Kommendantvägen 10 · Norrköping · tel 011-36 58 00 · www.skrotfrag.se

0171-44 00 75 info@plathuset.com www.plathuset.com

Stålhallar & Stålkonstruktioner i samarbete med DS Stålkonstruktioner och Arcelor Mittal.

Stödmurar Slamavskiljare Minireningsverk Olje- och fettavskiljare Rör och brunnar i betong

/

,)*, -, . ' +%$( * ) # * ,+%* !, *$(" '*0 &

+%)(, %, *

' *+.$%

&' www.meag.se

Telefon 0582-120 00

(+

1* (

*&++)(

)(, %, )++ !1*

)

*!1*'

&$("


12

Nummer 16 • November 2013

ÅRETS ÖSTGÖTABONDE

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Grisar, grisar och ännu fler grisar hemma hos Jan och Catarina Arvidsson, Kalvsjö gård, utanför Motala.

Catarina Arvidsson klappar en av de totalt 750 grisarna på gården. Uppfödning sker enligt Krav:s regler.

Ekologiskt och grissafari på Kalvsjö Krav-märkt produktion hos finalist nummer ett MOTALA (JB)

Grisar, grisar och ännu fler grisar, små skära kultingar, gigantiska suggor, 750 till antalet och alla bor de hemma hos Jan och Catarina Arvidsson, Kalvsjö gård, utanför Motala. På gården finns även 200 nötdjur och en och annan stallkatt.

ÅRETS ÖSTGÖTABONDE FINALIST NR 1 Jan och Catarina bedriver smågrisproduktion. De föder upp grisarna tills de är tre månader och därefter säljs smågrisarna till ett annat stall för vidare uppfödning. Hela gården är ekologisk och Kravcertifierad. – Det innebär bland annat att grisarna på vintern kan gå ut och in som de vill till en rastgård och på sommaren går de på gräsbete, säger Jan. Ett gäng grisar går fortfa-

rande ute på bete. – Ja, vi väntar på en bil som ska hämta dem här, säger Catarina. Således är dessa tre månader och klara för leverans. Grisarna är mycket nyfikna och vet att när Jan kommer med traktorn vankas det mat. Jan berättar att all växtodling på gården går till eget djurfoder som naturligtvis är ekologiskt.

Gården brukar 200 hektar åker, varav det odlas spannmål på 85, såsom rågvete, vete, korn och havre. Övriga 115 är vall som sedan skördas till ensilage, konserverat gräs. – Djuren äter varje år upp 1 500 ensilagebalar, säger Jan och ler. Korsas raserna Hampshire, Yorkshire och Lantras blir det en Pigham-korsning och det är den som föds upp på Kalvsjö. Catarina berättar att de har 130 Krav-suggor med sina kultingar. – De är dräktiga i nästan fyra månader och får två kullar om året. Var fjärde vecka föds det nya kultingar, säger hon. Jan och Catarina visar en del av stallet som kallas BB. Hit får suggorna flytta när det närmar sig grisning. Här kan de i lugn och ro förbereda sig för födseln, en liten box åt varje sugga. Hon bor i boxen tillsammans med sina småkultingar i två veckor. – Det är viktigt att de lär känna varandras lukt och läte. I en kull blir det oftast 10-18 små och varje kulting har sin egen spene. Blir det fler små än spenar så flyttar vi om dem till någon som inte fått så många kultingar. Det gäller att hålla koll, säger Catarina. I en grisningsgrupp finns vanligtvis 10 suggor och 110 smågrisar och efter två veckor flyttar hela gruppen tillsammans ut på bete eller till en stor djupströbäddsbox. – Vi försöker efterlikna grisarnas naturliga beteende så mycket som möjligt. Det är

därför de flyttas runt så här, säger Catarina. Inne hos nötdjuren visar Jan och Catarina en svart och vit kalv som fötts tre dagar tidigare. Den kommer nyfiket fram och tittar. Men när Catarina ska visa en annan ännu nyare kalv, en liten brun som ligger i halmen, så blir det stopp. Mamma ko, en brun skönhet, ställer sig beskyddande framför kalven. – Vi har 80 Krav-dikor som kalvar oktober – november. Nu har vi fått de två första, säger Jan. På gården bor förutom kor, kalvar, stutar och kvigor också fem tjurar av raserna Angus, Simmental och Hereford. Kalvarna blir en blandras eftersom de flesta dikorna är en korsning av Angus och Hereford. Under några sommarmånader kan man åka på Grissafari. Möjlighet ges att åka balvagn och se grisarna på bete. Klappa kultingar och ställa frågor om Krav-grisar och hur de föds upp. – Kul med blandningen av

folk. Det kan vara flera generationer och många är medvetna konsumenter, säger Catarina. –Ja, det kan till exempel vara en mormor som vuxit upp på landet och haft grisar. Vi har cirka 2 000 besökare varje år. Även företag hittar hit för en annorlunda upplevelse, säger Jan. Catarina berättar att de är med i föreningen Jord på trynet. När grisar bökar får de jord på trynet, därav namnet.

Man blir aldrig för stor för att uppskatta att få ryggen kliad. Den här ståtliga bjässen väger ett och ett halvt ton, och är av rasen Hereford. Jan Arvidsson bistår med ett handtag.

Föreningen har funnits i sex år och medlemmarna är från 21 svenska ekologiska gårdar som föder upp nästan alla Krav-grisar i Sverige. 2004 var det nära att Jan och Catarina la ner det här med grisar. – Det var olönsamt med konventionell grisproduktion och krävde enorma investeringar, så vi var nära att ge upp. Vi är tredje generationen på gården och vi köpte den 1990. Kalvsjö var morfars gård, säger Catarina. – Det var faktiskt ett slakteri

som tipsade om att det fattades Krav-grisar, säger Jan. 2004 la de om till att bli en Krav-certifierad gård.

Under hela 90-talet, och även på senare tid, har de byggt om på gården och utökat antalet djur. Nu tycker de att det blivit lite drägligare. – Det är skönt att kunna ha två anställda på gården. Två andra som ser vad som behövs göras och tar ansvar, säger Catarina. Numera kan Catarina ta le-

digt varannan helg och Jan var fjärde. Catarina jobbar heltid på gården och Jan halvtid eftersom han är deltidspolitiker i Motala. När de är lediga tar de gärna en skogspromenad hemmavid. – Vi tycker om närturism, grötlunk vid Medevi brunn och en glass. Farfarsstugan på

Övralid brukar vi hinna med på sommaren, säger Jan och ler lite. Jan och Catarina är två av kandidaterna till utmärkelsen Årets Östgötabonde. Lite förlägen medger Jan att det är ju roligt när någon uppmärksammar vad som görs. – Vi syns ju inte på samma sätt när vi är uppfödare, förutom vid grissafarin förstås, säger Jan. Han blev östgöte 1986 men den egna dialekten finns kvar och Jan berättar att till Mårten blir det en resa. – Till Skåne måste man helt enkelt ibland. Text och bild: ANNIKA WIKSTRÖM


Nummer 16 • November 2013

13

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Obedövad griskastrering försvinner Den svenska grisnäringen tar ett allt större ansvar för att komma bort från kastrering utan bedövning. Hangrisarna kastreras när de är mycket små för att få bort så kallad galtlukt från köttet. I Sverige utför allt fler grisuppfödare kastreringen med bedövning, enligt en rapport från Jordbruksverket.

Att kastrera smågrisar utan bedövning är ett problem för djurvälfärden. Hittills finns tre alternativ som kan användas i den svenska grisproduktionen: Kastrering med bedövning, vaccinering mot galtlukt och uppfödning av okastrerade grisar. Kastrering med bedövning utförs av allt fler grisuppfödare. Sverige har ett unikt system som tillåter att specialutbildade smågrisuppfödare själva ger lokalbedövningen. Kurserna för att lära sig att bedöva smågrisarna kommer att va-

ra kostnadsfria även under 2014. Från och med 2016 är kastrering av smågrisar utan bedövning inte längre tillåten i Sverige. Med nya rutiner som inne-

bär ökade kostnader följer en risk att svensk grisproduktion utsätts för konkurrens från billigare importerat griskött. För att minska den risken kan grisuppfödarna söka ersättning för de ökade kostnaderna. Jordbruksverket betalar ut en ersättning, i folkmun kallad ”pungpeng”, till de djurhållare som ger grisarna bedövning och smärtlindring vid kastreringen samt till dem som vaccinerar mot galtlukt. Det är hittills få som utnyttjat möjligheten att få pengar tillbaka och därför kommer verket att vara mer aktiva med att informera om ersättningen under 2014. Vaccinering mot galtlukt har tagit ett litet steg framåt under 2013 då två uppfödare börjat leverera vaccinerade grisar till slakt. Även i Norge har

VI TAR HAND OM ALLT

Svenska smågrisar slipper obedövad kastrering. Redan har många uppfödare valt bedövning eller vaccination mot galtlukt. Från 2016 är obedövad kastrering helt förbjuden.

några uppfödare börjat vaccinera sina grisar mot galtlukt och erfarenheterna därifrån är positiva. – Nu är det viktigt att ut-

vecklingen inte stannar av. Vi kommer att lägga stor vikt vid samtal och möten med djurhållare och företrädare för grisnäringen och vi fortsätter diskutera alternativ till den obedövade griskastreringen, säger

• Hjälp med hela installationen – från borrning till full drift. • Support, 3 års garanti och 6 års trygghetsförsäkring (kan förlängas till 14 år).

Lotta Andersson på avdelningen för djurskydd och hälsa, enligt ett pressmeddelande.

Thomas: 011-470 79 40 Stefan: 013-474 32 00

www.rorproduktion.se

ARRANGEMANG

Julmarknad

med hantverk & delikatesser

Våra förfäders fantasivärld

15-17 nov samt 23 & 24 dec · Öppet 10-16 alla dagar ALUMINIUMSKROV

POWERED BY YAMAHA

POWERED BY YAMAHA

Sandhem, norr om Jönköping

www.sagnernashus.se • info@sagnernashus.se 0736-99 09 02

Crossover! Buster Magnum Std

Bästsäljare i förädlad version!

ALUMINIUM SKROV.

Nya Yamarin Cross 60 C med det bästa av två världar. Stryktåligt, underhållsfritt skrov i aluminium och en plastinredning i ett stycke med fantastisk finish. Njut av hur lättdriven den är och hur otroligt tyst den går. Välkommen.

Buster Magnum är perfekt för dig som har höga anspråk på en allroundbåt för utflykter, fiskefärder och andra sjöturer.

NYHET! Cross 60 C

Längd 605 cm, bredd 232 cm, vikt 960 kg, motor 80-150 hk, 6 pers.

* Gäller t o m 30/11 -13. Fabriksgatan 26 • MOTALA • 0141-21 60 20 Fax 0141-21 96 34 • www.motalaboat.se

Öppet Hus Vretagymnasiet Lördag 16 november kl 10-14 Du vet väl att du kan få yrkesexamen, högskolebehörighet och läsa naturvetenskapliga kurser på samma gång?

Lely Vector utfodringsrobot!

Hjärtligt välkomna önskar Gårdstomten och familjen Edlundh/ Kyrkeryd

LELY CENTER VALDEMARSVIK Lely, världsledande inom automatiska mjölkningssystem, lanserar nu även automatiskt robotutfodring! Tel. 0493-120 60, 070-584 59 81, 070-584 20 64, 070-584 68 04 valdemarsvik@val.lelycenter.com

www.nbg.nu


14

Nummer 16 • November 2013

ÅRETS ÖSTGÖTABONDE

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Snabbfakta om gårdarna Nässja: Anders Johansson började med gården som 24-åring 1979. Nässja ägs av en stiftelse. Prästen i församlingen drev jordbruket, men 1921 arrenderades det ut till Anders morfar. 1946 tog Anders pappa över. Gården är kravcertifierad sedan 2005. Charolais kom till Sverige 1968-69. Anders pappa var en av pionjärerna. Fem av de första djuren som importerades hamnade på Nässja. Idag finns 35 dikor, totalt 90 djur. Åker 135 hektar och bete 35 hektar. Vallproduktion 35-40%. En anställd. Hulterstad: Ekologisk produktion sedan 1999. 350 mjölkkor, totalt uppåt 700 djur. 510 hektar åker och 11 hektar bete. Vallproduktion 50-60%. Elva personer finns på lönelistan. På båda gårdarna odlas mycket höstvete och gärna åkerböna. Makarna Anders och Anne Johansson. Gården är Kravcertifierad sedan 2005.

Charolais på strandängarna vid Nässja.

Miljöbild från Hulterstad gård utanför Mjölby som Anders Johansson arrenderar.

Vy från Nässja mot Ekebyborna kyrka.

Hård kamp för biogasanläggning Anders Johansson är finalist nummer två i Årets östgötabonde MOTALA/MJÖLBY (JB)

Anders Johansson brukar gården Nässja och finner nya vägar framåt i sitt företagande. Arrendet omfattar 350 mjölkkor och några hundra hektar att bruka på Hulterstad. När kompanjonen ville göra annat fortsatte Anders med ett nytt kompanjonskap. I framtiden finns planer på en biogasanläggning.

ÅRETS ÖSTGÖTABONDE FINALIST NR 2 Vid 54 års ålder, efter tiotalet år som ordförande i

LRF, satsade Anders Johansson helhjärtat på lantbruket. Utöver sin arrendegård Nässja med växtodling och uppfödning av charolais, tog han det stora arrendet på Hulterstad gård utanför Mjölby. Tillsammans med dåvarande ladugårdsförmannen skapade han ett kompanjonskap om arrendet. När kompanjonen sålde sin

andel i företaget skapade Anders en ny konstellation med en annan kompanjon. Tillsammans med jordägaren på Hulterstad, Carl-Erik Ehrencrona, planeras nu för en biogasanläggning. – Jag tog över arrendet efter pappa och har därefter utökat med arrenden av granngårdar. Det är en utpräglad slättgård, men har också

strandängar som lämpar sig för bete. Här finns en dikobesättning av Charolais med avelsinriktning sedan 1979. Jag var länge engagerad i Charlolaisföreningen och har varit sekreterare där, berättar Anders. Han har alltid haft ambitio-

nen att ha ett eget företag. När Carl-Erik Ehrencrona inte längre ville driva jordbruket på Hulterstad fick Anders och ladugårdsförmannen frågan om att ta över som arrendatorer. – Då hade jag redan bestämt att jag skulle sluta som ordförande i LRF 2009, så det passade bra in i tiden. För ett par år sedan sålde kompanjonen sin andel i företaget på Hulterstad. – Man måste vända blad

och sy ihop ett nytt delägande, säger Anders. Vi jobbade först med en annan konstellation, men fick inte loss pengar från banken. 2013 dök familjen Karlsson upp och allt föll på plats. 24årige Mats Karlsson och hans pappa tog över ansvaret för mjölken. – Kompanjonskapet har fungerat väldigt bra. De har ansvar för mjölkproduktionen och jag för växtodlingen, administration och företagsledarspecifika frågor. Kompanjonen har fullt ansvar för djuren inklusive djuradministrationen, säger Anders. Det var en ovanlig kon-

struktion att dela arrendet på det här viset. – Jag är nog mycket samarbetsorienterad. Det är ett fan-

tastiskt samarbetsklimat mellan jordägare och arrendator. Det är väldigt trevligt med en intresserad jordägare. Anders Johansson framhåller en person som genom åren haft en mycket viktig roll: – Min hustru Anne är i högsta grad ”medskyldig” till att allt fungerat. Hon har inte jobbat i företaget, men fått det hela att fungera på andra sätt. Sedan 2007 har Anders och ägaren till Hulterstad, CarlErik Ehrencrona, försökt få till en biogasanläggning. Trots en oväntat hård motvind för miljö- och framtidssatsningen från flera håll har de inte gett upp. – Vi är på väg in i ett avgörande nu; ett ja eller nej, säger Anders.

Hur ser du på nomineringen till Årets Östgötabonde? – Det är ju naturligtvis spännande och trevligt att bli uppmärksammad för det man gjort som företagare. Det känns på något vis som en uppskattning. En 54-åring som sätter igång att engagera sig i mjölkproduktion då man egentligen borde trappa ner. För mig innebär kompanjonskapet en sorts generationsskifte fast inte inom familjen. Historien om mig som enträget jobbat med biogasanläggning kanske kan fungera som inspiration för någon. Man behöver inte heller avveckla då ett kompanjonskap upphör, avslutar Anders. Text och bild: BO BÄCKMAN


Nummer 16 • November 2013

15

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

AKTUELLT

Populärt att ta reda på varifrån maten kommer Sedan starten har 77 018 personer laddat ner appen Bonde på köpet och siffran stiger dygn för dygn. Det är bevisligen många som vill veta varifrån maten kommer och nu är satsningen också nominerad i PR-galan Spinn.

Den 23:e april i år lanserade Sveriges bönder och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, appen Bonde på köpet. Med hjälp av den kan konsumenten scanna livsmedel i mataffären

och få veta om en vara innehåller svensk råvara eller inte. Intresset att få veta ursprunget har varit stort. Under det senaste halvåret har det gjorts 425 607 scanningar med ap-

pen. Främst är det mejeriprodukter som konsumenterna scannar. Därefter är det köttprodukter som de vill kontrollera ursprunget på. De topp fem regioner det scannas mest i är i fallande ordning: Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Västerbotten, Östergötland – Det här visar på att

TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! …och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se Företaget är miljödeklarerat och kvalitetscertifierat.

www.mb-isolering.se

Duktiga polska hantverkare Fasad, stenläggning, målning, tak- och bygg Under svensk arbetsledning, svenska försäkringar och garantier. ROT-avdraget gäller även hos oss!

KLIPP UR & SPAR

Villa- & fastighetsägare!

Sveriges konsumenter tycker att livsmedlens ursprung är bland de viktigaste faktorerna när de väljer mat. Sveriges bönder har en lång tradition av att försörja människor med bra och säker mat. Genom appen får konsumenterna ett bra verktyg för att ta redan på matens ursprung direkt i

STERBHUS KÖPES! Vi köper Sterbhus/dödsbon. Utför städning av bostaden och ombesörjer även bortforsling av skräp etc vid behov. Allt för bra service! Ring och boka tid för värdering!

073-978 04 20, Christer Hanell

Vi tillverkar och monterar

BETONGELEMENT för lantbruk, villor och industri

Birkas AB • Lantbruksskrot & industriskrot köpes • Alla metaller köpes • De flesta transporter GRANHULTSGATAN 20 • MOTALA ordnas

Klicka bara på Jordbrukarens framsida uppe till höger på www.lanstidningen.se

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

FÄRGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2014!

Funderar du på att sälja din gård? Vi har förmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med allt från förmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Har du även lösöre som ska avyttras, så löser Auktionshuset Gomér & Andersson värdering och försäljning på ett enkelt sätt. Välkommen att kontakta oss för fri värdering. Ring 013-37 52 00

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

Gomér & Andersson · Göran Dyks gata 5, Linköping www.gomer-andersson.se

AUKTIONER

SÄNKT PRIS! + vinsch på köpet

Mångsidig, pålitlig & kraftfull! Grizzly 450 IRS 4x4 55.920:- exkl. moms.

In/urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hög/lågväxel och diffspärr. Grön eller blå.

MÅN-FRE 8-18, LÖR 9.30-13 VIMMERBY SEVEDEG. 5 0492-134 60

RING FÖR VISNING!

Bild: Avesta MS38

MÅN-FRE 8-18, LÖR 9.30-13 VIMMERBY SEVEDEGATAN 5 0492-134 60 WWW.MOTORSPORT.SE

Auktioner Nu pågår bokning av vårens auktioner! Tänker du sälja är du välkommen att höra av dig för rådgivning eller bokning av ett datum som passar dig. FASTSTÄLLDA AUKTIONER

Ord. 61.520:-

Avestavagnar med hydraulkran och rulldrift från 79.000:(Avesta 3.4H).

et på livsmedel. Webbplatsen www.bondepakopet.se utgör grunden för satsningen. Appen kan laddas ner från Appstore, Google Play eller från webben. Bonde på köpet är nominerad i två kategorier i Spinn-galan. Kategorierna är Årets nyskapare och Årets integrerade kampanj. Spinn-galan är branschorganisationen Precis PR-gala.

AUKTIONER

GÅRDSAUKTION Lördagen den 16 november kl 10.00 låter Bengt Samuelsson, Rumma Finnbygget, 597 96 Åtvidaberg, försälja lantbruksmaskiner, entreprenadmaskiner och verkstadsinventarier. (Vägbeskrivning Åtvidaberg mot Falerum skyltat - från Söderköping - Valdermarsvik-KvarnvikRumma skyltat). Tel till gården 070-600 12 80 Traktorer: Case IH JX 70, årsm. 2011, lastare Vreten F 12B 3e funktion, Smsfäste, lastdämpare, bakrutekil, bukplåt, 275 timmar, däck 420/85 bak, 11/24 fram. Fiat 70-90 DT, årsmodell 1988, 2950 timmar, lastare Ålö 540 Trimafäste, däck16,9/34 - 13/24. Veterantraktor Allis Chalmers B 1949 (läckage vattenpump). Bilar + släp: Opel Combo, skåp, drag, extraljus, frontbåge, dieselvärmare, vinterhjul. Bilsläp, last 690 kg, årsmodell 2004, sommar- & vinterdäck. Förhöjningskrage.

Tel 070-383 44 61 · www.birkas.se

Nu kan du läsa Jordbrukaren på nätet!

butiken, något som inte alltid är helt enkelt, säger Anders Holmestig, kommunikationsdirektör och vice vd för LRF. Appen Bonde på köpet är en del av en större satsning som LRF står bakom för att öka kunskapen om böndernas livsmedelsproduktion och de svenska mervärdena, men också för att kunna hjälpa konsumenterna att få veta ursprung-

5/3-2014 Brebols gård, Valla. Maskiner & Redskap 7/3-2014 Sunds gård, Åtorp. Maskiner & Redskap 29/3-2014 Axima, Floby. Traktorer, Maskiner & Redskap 4/4-2014 Backbrunna, Fjärdhundra. Maskiner & Redskap 5/4-2014 Brogården Öjelunda, Kärråkra, Blidsberg. Maskiner & Redskap samt Innebo 7/5-2014 Höckerums Frälsegård, Ringarum. Mjölkdjur, Maskiner & Redskap samt Ladugårdsinventarier. För utförlig information, se www.farmarauktioner.se

Tel 0515-811 51 Lawrence Jonsson, 070-688 34 15

www.farmarauktioner.se

Gräv och last: Kellfri ATV griplastareboogi med eget bensindrivet hydr.agg. Typ 21-SV. Bigab lastväxlare 7-10, årsmodell 2010, fullutrustad, Hydr i torn, bromsad, boggilyft, boggieblockering. Dumperflak i hardoxplåt på 4 meter, manuell baklämm. Cirka 5 kbm. LT container, ny 2013, 12 kbm med combilucka/hängande bakläm. Minigrävare Volvo EC 25, årsmodell ca 2005, 3495 timmar, 3 skopor gräv, kabel och hydr. planerskopa slänt och hammarhydraulik, schaktblad. Övriga maskiner och inventarier: Väderstadharv V-mod, 50 pinn. Elverk traktor15kw, Elverk enfast 2500 W. Trejon bakmonterat Snöblad/väggsladd 2500. Bakmonterad vägskrapa. Hydr. tryckstång, helt ny K-axlar. Kellfri beteputs 1.85, ny 2013. Pallvagn Boggie. Snöblad klaff Vreten 2.40, påskutsbalk hydr.sväng,ej lyftkolv. Snökedjor i nyskick. 15-30 420/85-30 Skogskedjor brodd extra kraftiga. 14-34 16/9-34 standard. 13-24 brodd. Pallvagn boggie. En mängd klassad lyftkätting samt surrningskätting med spännare. Lyftkätting med haklänk mm. Lyftstroppar. Motvikt tre-punkten snabbkopplad. Pallgafflar Ålö 4 ton. Lyftkrok KTS 4 ton (samtliga med Trima SMS). Grusskopa Ålö 800 liter1.85. Planeringsskopa i Hardox 1.80, 400 bringell slitstål. Frontdrag för lastare. 2 st 10-fots förvaringscontainer mått 2x3 meter med extra kondenstak. Diverse verkstadsinventarier: Verkstadvagn med verktyg på hjul. Stort smidestäd. Startbooster/ladddare. Diverse plåtskåp med lådor och hyllor. Arbetsbänk med skruvstycke. Pelarborrmaskin Arboga. Pelarborrmaskin Kamasa. Hylsnyckelsatser, rörgängssatser. Bänkslip, plåtsax bänkmod. Migsvets med extra tuber. Gassvets med extra tuber. Pinnsvets Tellvin. Verkstadspress 20 ton. Kompressor 3 fas. Rondeller, borrmaskiner mm. Helstas hydralprovningsmätare/ tryck. Röjsåg Husqvarna. Motorsågar Husqvarna. Cobra bergsborr med extraborr. Diverse momsfritt: Båt på traktordragen vagn, Bohusjulle med 8 hkr. Inombordare yamardiesel. Vedkapa. Vedklyv med separat hydralvagn. Cementblandare. Byggsåg. Grisvakarkoja. Jakttorn. Jakttorn på hjul (trupptransportvagn). Rostfri köttbandsåg. Högtryckstvätt. Fångsfällor (räv, grävling och mink). 3 st vedvagnar, cirka 10 kbm. St med plåttak (2 st boggi balvagn, 1 st 2-axel). Skylift traktordragen, lyfthöjd cirka 10 meter (ej besiktad). Olof 0493-911 27: Växelplog Överum BX 390, 3 skär årsm ca 95. Kultivator Konskilde 13 pinn 3.20 transpbredd 2.70. Gissebo 2 axlad balvagn. Vedkapa traktordriven. Sele nyren (Ardenner). 32 tum lokor. Anders 0768-43 85 33: Gödselomrörare Star 7 met. Snökedjor. Plogkroppar (överum). Rundbalsupprullare ej elvagnar. Hökanon Stroh Muhle STZ 540-03 årsm. Elverk From 32 kwa. Fodervagn Alfa Feed Car Compact (volym). Auktionsvillkor: Kreditansökan senast 5 dagar före auktionen, 30 dagar kredit till kända, godkända köpare. Kreditansökan till Motek Revision 0141-554 77 eller sök på hemsida under kreditansökan. Övrig betalning kontant, kortbetalning, faktureringsavgift 50 kr på fakt under 500 sek. 10% slagavgift tillkommer på momsfria varor, inga krediter auktionsdagen. OBS! Glöm ej kundkort

Hela auktionen på www.sajab.se. Välkomna hälsar Stig Arne Johansson med personal.


16

Nummer 16 • November 2013

ÅRETS ÖSTGÖTABONDE

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Evertsholmsbonde satsar framåt Grisar för (nästan) hela slanten hos finalist nummer tre i Årets östgötabonde SÖDERKÖPING (JB)

Jan och Catarina Siverskog driver företaget Evertsholm Lantbruk AB, fem minuters bilväg väster om Söderköping, numera ett stenkast från väg 210 i dess nya sträckning. Paret är nominerade till Årets östgötabonde. Tillsammans med fem anställda bedrivs det grisproduktion på den gård paret Siverskog övertog 1981.

ÅRETS ÖSTGÖTABONDE FINALIST NR 3 Med arrendegårdar omfattar arealen totalt 570 hektar åker varav 114 hektar vid Evertsholm. Skogsarealen är 23 hektar. Hur känns det att vara nominerade till Årets östgötabonde? Kom det som en överraskning? – Det kom som en total överraskning. Naturligtvis är det väldigt hedrande att bli nominerad. Även om det endast är en nominering är det en bekräftelse på att vi gjort något som rönt uppskattning och ett erkännande av vårt sätt att driva och utveckla vårt företag, säger Jan. Varför tror du att ni är nominerad? – Jag vet inte, men kan tänka mig att det beror på det sätt vi utvecklat vårt lantbruksföretag. Om ni skulle gå hela vägen tror du att det skulle ge någon effekt på er verksamhet? – Inte direkt på inriktningen på företaget. Det skulle dock vara roligt och en stor ära för oss alla på gården. Kom ihåg att detta är ett lagarbete av såväl våra fem medarbetare som oss själva. Våra medarbetare skulle säkert vara lika stolta som vi ägare.

Catrin och Jan Siverskog driver Evertsholm Lantbruk AB med grisproduktion som huvudnäring.

I dessa byggnader bor grisarna vid Evertsholm.

Gården har anor från sekel-

skiftet 1500-1600-talet och gårdsnamnet syftar på Söderköpings borgmästare Evert Holm som hade en utjord här, Evert Holms utjord, som sedan förvanskades under åren till Evertsholm. Företagets grisproduktion fungerar så att 46 dräktiga hyrsuggor från Kälkestad suggring i Örebro levereras var fjärde vecka. Griskultingarna föds sedan upp vid Evertsholm och skickas som slaktgrisar till Scan i Skara, 5 700 stycken på årsbasis. Företaget Scan har en produkt som makarna Siverskog anammat fullt ut, rapsgris. Denna speciella uppfödning är de ensamma om i Östergötland.

– Vi blandar i svensk kallpressad rapsolja i foderblandningen som för övrigt består av vete, korn och åkerböna som vi odlar själva, 1 500 ton per år, samt lite soja. Till det tillkommer premix alternativt koncentrat. Den blandningen får grisarna tre till fyra gånger per dag, beroende på deras storlek, berättar hustrun Catrin. – Vi är självförsörjande och vi säljer också en del spannmål, berättar Jan Siverskog. Catrin Siverskog är den i familjen som är mest engagerad i grisproduktionen. – Det är bara ett tiotal gårdar i hela landet som producerar rapsgriskött så vi talar

Det är bara ett tiotal gårdar i hela landet som producerar rapsgriskött så vi talar om ganska små volymer”. om ganska små volymer, säger Jan Siverskog. Ica och Coop säljer rapsgriskött som enligt uppgift är saftigare och mörare än vanligt griskött, men också lite dyrare i butikerna. Följdaktligen blir det lite extra pengar till grisproducenten. Åldern varierar på slaktgrisarna, de äldsta är dock max sex månader när de levereras till Scan i Skara. Dessutom säljs några hundra smågrisar. Åkerböna är en nyhet i växtodlingen, cirka 40-50

hektar odlas den på. Även lin, oljeväxter, timotej och lite vall återfinns bland grödorna. Jan Siverskog tycker att lönsamheten på grisproduktionen är hygglig. – Det är viktigt att produktionen har en stor volym så att det finns utrymme för att ha anställd personal. Av gårdens omsättning på 12 miljoner kronor svarar grisproduktionen för 8 miljoner kronor, växtodlingen för 1 miljon kronor och resterande på diverse andra delar.

Lunchen är serverad för några av de yngre tillskotten bland Evertsholms för närvarande 3 200 grisar.

Vad gäller årets skörd så är det bara plustecken. – Vädret har varit helt perfekt med låga vattenhalter och vårsäden har varit riktigt bra, tycker herrn i huset. Hur ser ni på den låga svenska försörjningsgraden av livsmedel? – Det är svårt för lantbrukarna att våga göra nya investeringar. Det finns annars bra

förutsättningar i Sverige med mycket areal och stor produktion. Till stor del styrs marknaden av livsmedelskedjorna. Ica, Coop och Axfood har stor påverkan genom sin exponering och prissättning, tycker Jan Siverskog, finalist i Årets östgötabonde. Text och bild: OWE BERGGREN


Nummer 16 • November 2013

17

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

ÅRETS ÖSTGÖTABONDE

ska koras! Rösta! 20

LANTBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare

Nummer 9 • Maj 2012 i Östergötland, södra Södermanland, norra

Småland, Örebro län och Värmland.

Utdelade diplom

JÖLK

E/SVENSK M E MARTINELL

Bild: SUSANN

Fina företrädare för det östgötska lantbruket och nominerade till utmärkelsen Årets Östgötabonde, från vänster: LarsGöran och Siv Björk (driver mjölkproduktion på Pålsbo gård), Niklas och Anneli Nordqvist (Vikbolandets struts, Vånga gård) samt Jeanette och Hans Blackert (grisuppfödare, Vistena Askegård, Skänninge). Vinnare blev Niklas och Anneli Nordqvist i mitten.

Årets Östgötabonde: Niklas och Anneli Nordqvist, Vikbolandsstruts, Vånga Häradshammar, Vikbolandet. Erik Månssons belöning: Lars-Eric Åström, Asphagen 460, Rejmyre för utomordentliga insatser inom skogsbrukets föreningsorganisationer.

Strutsfarmare blev Årets Östgötabonde

Både glädje och allvar på Hushållningssällskapets årsstäm

ma

Var med och rösta! För sjunde året i följd utdelar Länstidningen Östergötland och Hushållningssällskapet Östergötland utmärkelsen Årets Östgötabonde. Årets Östgötabonde ska med kreativitet och handlingskraft ha utvecklat sin verksamhet på ett föredömligt sätt. Årets Östgötabonde ska vara ett föredöme och en inspirationskälla för sina kollegor.

Juryn har valt ut tre kandidater till årets utmärkelse. Sedan är det läsekretsen som genom sina röster bestämmer vem av de tre som får utmärkelsen. Du kan påverka genom att rösta på någon av kandidaterna. Kandidaterna presenteras i detta nummer av Jordbrukaren. Se sidorna 12, 14 och 16.

Utmärkelsen kommer att delas ut vid hushållningssällskapets stämma måndagen den 2 december.

LINKÖPING (LT)

På Hushållningssällskapets årsstämma bjöds det både glädje och allvar. Man satsar och tror på framtiden samtidigt som det finns ett medvetande om att det finns saker att ta itu med såsom medlemsutvecklingen. Utöver de sedvanliga stämmoförhandlingarna delades flera utmärkelser ut.

Flytten till Vreta Kluster har satt avtryck i Hushållningssällskapets verksamhet. Det har i flera avseenden kostat, men samtidigt gett inspiration och vinsten över tiden blir sannolikt stor. En mycket viktig del i verksamheten är försöksstationen på Klostergården som nu byggs om till en mer modern anläggning för att bättre rustad kunna möta framtiden. Årets Östgötabonde

Bland orosmolnen finns ett sjunkande medlemsantal. Det är något man har tagit itu med för att så fort som möjligt kunna vända den trenden. Utdelningen av utmärkelser

var som vanligt en höjdpunkt. Länets bästa kor och hästar i sina klasser belönades. För välskött lantbruk delades i år två diplom ut: Catrin och Jan Siverskog, Evertsholms gård samt till Eva och Henrik Sievert, Biosievert AB, Stavsätter. Efter spänd förväntan kungjordes att Årets Östgötabonde blev Niklas och Anneli Nordqvist som har en strutsfarm på Vikbolandet. Erik Månssons belöning tilldelades Lars-Eric Åström, Rejmyre, för utomordentliga insatser inom skogsbrukets föreningsorganisationer. Hushållningssällskapets medalj under På Hushållningss ällskapets årsstämma delades flera utmärkelser kunglig krona gick till Roland ut. Nilsson, skolchef på NaturHushållningssällskapets vd, cent. Styrelsen beviljades utan maning då allt ska fungera bruksgymnasiet Östergötland. Mats Halling, höll en kort frågor ansvarsfrihet för räken- med andra, även med konkurHushållningssällskapets genomgång av driftsekono- skapsåret. renter. Klostergården bygger ordförande Staffan Daniels- min. Mats Halling övergick till en ny försöksstation inom sons inledde stämman med en beatt berätta om aktuella verk- fintliga väggar till smittande glädje och entusi- God soliditet en kostnad samhetsfrågor . Där återfanns på omkring fem miljoner. asm. Han knöt an till sällskaVärt att notera var bland an- inte minst medlemsutve ck- Bygget ska vara färdigt under pets grund och passade på att nat att Klostergårdsd agen inte lingen. Han påpekade att vi- året. också lyfta fram en viktig hän- hölls 2011 och inte heller lande hushållningsgillen är en Christina Enudd Norddelse som var flytten till Vreta kommer hållas 2012. Den varningssignal som måste tas ström redogjorde Kluster. för matproåterkommer däremot under på allvar. Vidare finns det nya jektet Rätt och Slätt Helen Oscarsson, koordina- jubileumsåret 2013. Det har hästprojektet för hästföreta- dalena Petersson och Magtor på klustret, kom att ha en avsatts pengar för 200-årsju- gande och matprojektet Rätt medlemsfrågo berättade om r. egen dragning om vad som bileet, men de är inte använda. och slätt. Liksom flera återkom sker på Vreta Kluster och hur Fortfarande har sällskapet en till är Vreta Kluster en sak av Text och bild: man arbetar. god soliditet, på hela 81 pro- stora mått och även en stor utBO BÄCKMAN

Mats Johansson, Thore Yderfors och Ola Danielsson fick diplom för fina mjölkkor.

För välskött lantbruk: Catrin och Jan Siverskog, Evertsholms gård och Eva och Henrik Sievert, Biosievert AB, Stavsätter.

Utdelning av Hushållningssällskapets medalj under kunglig krona till Roland Nilsson, skolchef Naturbruksgymnasiet Östergötland.

Hushållningssällskapets medalj under kunglig krona: Roland Nilsson, skolchef på Naturbruksgymnasiet Östergötland.

Från

2012

För välskött lantbruk: Catrin och Jan Siverskog, Evertsholms gård, Söderköping Eva och Henrik Sievert, Biosievert AB, Stavsätter, Sturefors För bästa vid 2011 års premieringar uppvisade 3-åriga svenska varmblodsston: Depositum AB, Ulrika Molinder Högberg, Strandvägen 287, Kolmården, med Corlenta Gold e. Corlensky G Gold Digger Flb u. Turbans Speedy e. Turba Rose. För bästa vid 2011 års premieringar uppvisade 3-åriga nordsvenska sto: Magdalena Lindvall, Skärkind Eketorp 1, Norsholm, med Brisa 22-08-0099 e. Orkan 1911 u. Corona 23255 ue. Zebb 1922. För bästa vid 2011 års premieringar uppvisade 3-åriga ardennersto: Susanne Johansson, Hitthem Lindhem, Kisa, med Vilda Väst 23-08-0113 e. Rubon 11558 u. Vilma L 23-03-0026 ue. Junid 11546. För bästa mjölkko av SLB-ras: Thore Yderfors, Vagelö, Finspång, med 168 Balla, född 1996 (mor: 135 Balla, far: 4358 Häradsköp, morfar: 2058 Oscar). För bästa mjölkko av SRB-ras: Mats och Inga-Lill Johansson, Vika Kvarn, Borensberg, med 643 Prima, född 990909 (mor: 407 Prima, far: 882 Torparne, morfar: 6202 Skjör), För bästa mjölkko av SJB-ras: Hörna Lantbruk, Ola och Eva Danielsson, Hörna mellangård, Nykil, med 224 Grilla, född 030107 (mor: 166 Grilla, far: 4055 Handix, morfar: 4032 Jas Zorino).

Så här såg det ut när förra årets vinnare korades.

Rösta på din favorit! Kryssa för din kandidat:

Jan och Catarina Arvidsson, Kalvsjö gård, Motala Anders Johansson, Nässja gård, Motala Jan och Catrin Siverskog, Evertsholms lantbruk, Söderköping Mitt namn: _________________________________________________ Adress: ____________________________________________________ Postnr/Ort: _________________________________________________

Skicka din röst till: • Länstidningen Östergötland, Drottninggatan 20 C, 591 35 Motala. Märk kuvertet ”Årets Östgötabonde”. • Du kan också e-posta till marianne.karlsson@lanstidningen.se. Om du e-postar så ange ”Röst - Årets Östgötabonde” i ärenderaden.

Rösterna ska vara redaktionen tillhanda senast fredagen den 22 november.

Juryn består av Carl G Nilsson, Staffan Danielsson, hushållningssällskapet och Gunilla Aschan, hushållningssällskapet samt Andreas Norlén, Länstidningen. Juryn hoppas på stort engagemang från läsekretsen även i år. Rösta på din favorit senast den 22 november!


18

LANDSBYGD

Nummer 16 • November 2013 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Programledaren Claes-Göran Österlund och projektledaren Jeanette Uner.

Kockläraren Christian Moborg hämtade priset åt sina elever. Till höger Mohammed Issak och Leader Folkungalands ordförande Ulf Gustafsson.

Segraren i recepttävlingen Mohammed Issak med förkläde från LRF. Till vänster hans fru Maryam och till höger Ulf Gustafsson och projektledaren Jeanette Uner.

Jubileumsfest för Ny på landet Taubevisor och internationell mat avslutade lyckat projekt LINKÖPING (JB)

Leaderprojektet Ny på landet närmar sig slutet och en jubileumsfest har hållits på Fria läroverken i Linköping. Gästerna fick lyssna på svenska visor, äta internationell buffé, se dansuppvisning, prisutdelning och framför allt känna varm gemenskap.

Länstidningen har haft återkommande rapportering om Leaderprojektet Ny på landet. De tre Leaderområdena Sommenbygd, Folkungaland och Gränslandet har samarbetat i ett tvåårigt projekt. Fokus har varit på landsbygden och att utlandsfödda ska få lära känna hur det är att leva och bo utanför de större städerna. Omkring 90 föreningar och organisationer och mer än 1 500 personer har engagerat sig i projektet som nu närmar sig slutet. Som avslutning ville man ha en jubileumsfest och den hölls på Fria läroverken i Linköping. På programmet stod tipspromenad, internationell buffé, dansuppvisning, musik, filmer samt prisutdelning i recepttävlingen. Kvällens värd var Claes-Göran Österlund. Det blev verkligen en i bästa bemärkelse integrerad, mångkulturell eftermiddag på Fria läroverken. Det serverades internationell buffé med spännande och god mat. Svenska visor framfördes av trubaduren Kalle Sellbrink inför människor med rötter i länder från när och fjärran. Programledare Claes-Göran Österlund höjde på sitt varma och kunniga sätt stämningen under festen. – Det här är ett nytt kapitel i mitt matliv, berättade han, imponerad av kokkonsten som presenterades och nämnde betydelsen av nya influenser i maten. – Vad vore svensk mat idag utan hamburgare? Vad vore en vecka för svenska ungdo-

En jubileumsfest med internationell buffé fick avsluta Leaderprojektet Ny på landet.

mar utan pizza eller kebab? Inför buffén med många nya smaker, var hans uppmaning helt enkelt: – Blanda, prova, tyck till! Han framhöll också projektledaren Jeanette Uner som fått ett imponerande rykte och synes klara vad som helst med bravur. Utanför matsalen dök plötsligt några barn upp, klädda i bolivianska dräkter. De skulle dansa bolivianskt inför gästerna och log som solar. När de såg kameran ställde de proffsigt och vant upp sig i en snygg formation. Deras uppvisning en stund

senare var fylld av glädje och vann publikens hjärtan. En antydan om hur smittande dansglädje var fick man då Majida Ismail, från Irakiska delen av Kurdistan, meddelade att hon också ville dansa.

Hon samlade ihop några andra ur publiken, tränade ihop sig utanför salen och återkom med en medryckande dans. Suaad Ibraheem, som satt i publiken, har spelat schack i yttersta världseliten. Redan 1974 deltog hon i de allra största internationella sammanhangen. Hon spelade till och med mot Karpov, fast han var ett för svårt motstånd, den gången. Suaad spelar fortfarande gärna schack och gör det ofta on-line. – Det är nyttigt för ungdomar att spela schack, de är tysta, slåss inte och det är utvecklande för hjärnan, säger hon. Länstidningen berättade tidigare i år om den somaliska kocken Mohammed Issak och hans fru Maryam, som deltog i en recepttävling. Varje vecka provsmakades och betygsattes

rätterna av gästerna på Restaurang Björkudden i Vita huset på Mjärdevi. Under denna festkväll pre-

senterades vinnaren i recepttävlingen och det blev just Mohammed Issak. Pris delades även ut till eleverna från dåvarande John Bauergymnasiet, nu Fria läroverken, som utifrån recepten tillagade rätterna till juryn. Under festen yttrades många fina ord om arrangemanget och projektet. – Vi är stolta över hur projektet utvecklats, säger Leader Folkungalands ordförande Ulf Gustafsson. Snart är projektiden över och slutrapporten ska skrivas. Vi ser dock eventuella möjligheter att förlänga det här, avslutar Ulf. Text och bild: BO BÄCKMAN

Den internationella buffén bjöd på många nya och spännande smaker,


Nummer 16 • November 2013

19

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Skördaren tar upp morötter från två rader samtidigt, blastar av och transporterar till den följande vagnen med lårar.

JORDBRUK

Eliza, Fredrik och Lennart Ekman ute på morotsfältet. Lennart och Eliza har nyligen fått ta emot diplom från Hagdahlsakademien för sin professionella morotsodling.

Morotsodlare diplomerades Prisad odling på Uddens gård NORRKÖPING (JB)

Vid höstens matmässa delades Hagdahlsakademiens diplom ut till bland andra Lennart och Eliza Ekman på Uddens gård för professionell morotsodling.

Uddens gård ligger söder om Norrköping helt nära Ensjön. Hit kom 1798 en anfader till Lennart och slog sig ner på Holsta udde. År 1869 sänktes sjön för att öka åkermarken och fina jordar för morotsodling kom i dagen. Lennarts pappa och farfar köpte 1910 torpet Udden på sex hektar av Jonstorps gård. Genom åren

har man köpt på sig mera mark och har nu 255 hektar, till detta kommer ytterligare 30 arrenderade. År 1940 började Lennarts

föräldrar odla morötter och på den vägen är det. Man kan odla en morotssort i cirka 10 år innan den börjar degenerera och därför måste man hela tiden prova andra sorter. Man har testat runt 300 olika sorter till dags datum. Detta sökande ger resultat. År 1997 hade ICA ett test där man ville finna de godaste morötterna och där vann Lennarts morötter. Odlingen är ekologisk och det är en ständig kamp mot morotsflugan och andra insekter. Det

gäller att rotera odlingarna. Då man inte odlar morötter är det potatis som gäller. Distributionen sköts med egen bil och en anställd. Den går runt ett stort område, Västmanland, Dalarna och Värmland. I Norrköping är Hemköp och Ica dominerande kunder. Familjen består av Lennart

och hustrun Eliza, som är kvalitetsansvarig, och sonen Fredrik som arbetar i företaget men också driver ett entreprenadföretag. Mellandottern Louise studerar till agronom och deltar i arbetet då hon är hemma. Den andra dottern försörjer sig med annat arbete.

Morötter är bra för kor, de ger fetare mjölk och lättare kalvningar. Hästar gillar också morötter och även vildsvin, men ännu har inga angrepp på odlingarna noterats trots att det finns grisar i trakten. Hur ser du på framtiden Lennart? – Många odlare har problem då barnen sett sina föräldrar slita i alla år och därför inte känner sig hågade. Ibland har anställda i stället gått in och tagit över. Hos oss är Fredrik inriktad på att fortsätta som morotsodlare. Det känns bra att den biten är avklarad. Text och bild: LARS T JACOBSON

Upptagning av diplomerade morötter. En traktor drar morotsskördaren och ytterligare en traktor rullar bredvid med vagn där morötterna hamnar i lådor.

Stressad ungdom lever farligt i jordbruket Stress är en av de vanligaste orsakerna till olyckor inom jord- och skogsbruk. Särskilt farligt lever ungdomar. Att vara ung och stark räcker inte som hjälp när man stressar, tar på sig för mycket och sover för lite.

Det som hjälper är att lära sig att känna igen signalerna och hitta rätt verktyg för att hantera den farliga stressen. – En av de stora stressfaktorerna för unga är att man är tillgänglig hela tiden. I dag är ju mobiltelefonen också en dator, så du är nästan alltid uppkopplad och håller dig uppdaterad varje sekund, säger Anna Nygren, sömn- och stresspedagog. Även om vi människor alltid levt med stress som en urgammal och livsviktig över-

levnadsmekanism och har blivit bättre på att med teknikens hjälp göra flera saker samtidigt är det inte en förbättring som är gynnsam för ungdomar. Det tär på deras kraft och energi både för skola och för arbete. – Det är lite annorlunda för

vuxna. Vi har en färdig hjärna, livserfarenhet och mer kunskap. Man måste också komma ihåg att den tekniska utvecklingen ligger långt före hjärnans utveckling, och hjär-

nan har sina begränsningar, säger Anna Nygren. Begränsningar är just nyckelordet för ungdomar för att skapa en bättre arbetsmiljö i skolan och i arbetet. – Allt kan inte vara lika vik-

tigt. Det gäller att kunna backa, att förstå och våga känna efter vad stressen gör, säger Lillian Lavesson, sjukgymnast och ergonom vid SLU, som också föreläser på seminariet. Det kan handla om egna krav, omgivningens krav eller stress för saker och situationer som man saknar erfarenhet av. – Inom lantbruket finns vissa konkreta problem, som till exempel vädret, maskiner

som går sönder, kollegor som blir sjuka, saker man inte rår över. De äldre har säkert varit med om fyra regniga somrar eller levt med en katastrofal ekonomi två år på rad och fått erfarenhet av att det har ordnat sig. Men unga har inte den erfarenheten, påpekar Lillian Lavesson. Att bara stanna upp och känna efter kan vara livsviktigt. – Det innebär inte att man struntar i det, men man lyfter stressen från sig. Man äter, sover och tar väl hand om sig och när regnet upphör och maskinen är lagad så är man ”fit for fight”, säger Lillian Lavesson.

Stress i lantbruket har i huvudsak två riskfyllda följder. – Det första är förstås att man blir vårdslös, att man chansar. Och i lantbruket finns maskiner med väldigt stora krafter där den egna kroppen inte har så mycket att sätta emot. Man måste ha respekt för maskiner och krafter och inse att det är livsfarligt att ta våghalsiga risker, säger Lillian Lavesson. Den egna hälsan på längre sikt står också på spel när kraft och krav möts i stress. – Allt ifrån att man är uppe för sent på kvällen och servar en maskin när man är för trött och kanske skadar sig till att man spänner sig i muskler

och kropp. Är man stressad spänner man sig och får ont efter ett tag, och smärta är en riskfaktor i sig. Smärtan tar väldigt mycket kraft och det blir en ond spiral av det hela, säger Lillian Lavesson. Den stress som byggs upp måste tas om hand, få utlopp. Motion är ett sätt att göra av med överskottsenergi, men att återhämta sig, vara still och vila är ännu viktigare. – Sömn är den främsta källan till återhämtning, att reparera och återuppbygga det man slitit på under dagen. Sömn är otroligt viktigt, ett grundläggande behov. Och stress är sömnens fiende, säger Anna Nygren.


20

LANDSBYGD

Nummer 16 • November 2013 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Mangårdsbyggnaden på Varby gård.

På Varby finns sex uteboxar avsedda för konvalescenter.

Vanja Landh med en inackordering i kattpensionatet Missans motell.

Ponnyryttarna fortsatte att leka i vattenhindret när tävlingen var avslutad.

Sara Jacobson på hästen Stella D’oro rider i debutantklassen.

Rehabilitering för ett aktivt liv Får, katter och hästar på Varby gård VARBY GÅRD (JB)

För de ryttare med fälttävlan som huvudintresse finns ett antal träningsmöjligheter i Östergötland. En av dessa är på Varby gård vid Göta Kanal mellan Norrköping och Söderköping, alldeles i närheten av Vänneberg bro. Banan ligger på en kulle med varierande terräng och många hinder med olika höjd och karaktär. Här finns något som passar för alla, från ponny av minsta format upp till stor häst.

Årsskiftet 1998/99 köpte Vanja och Peter Landh gården för att satsa på hästar. Vanja har ett förflutet som fälttävlansryttare och är utbildad c-tränare och equiterapeut. Peter har egen elfirma. Gården är på 80 hektar men åkerjorden är utarrenderad. De sköter själva vall, skog och beten och har en traktor för

vanliga sysslor. Till vallskörd och annat hyrs maskiner från en maskinstation. Över vintern har gården ett 50-tal tackor som under sommaren utökas till cirka 100 får. Ett kattpensionat med elva rum startades 2003. Det heter Missans motell och hit kommer katter för längre och

kortare vistelser. Katterna bor i rum med tre väggar. En nätdörr mot korridoren gör att det blir lugnt och tryggt i rummet. Det är viktigt att katterna kan aktivera sig och leka. Därför finns det i varje rum, som dessutom är tillräckligt stora för att två katter som trivs med varandra ska kunna bo tillsammans, hyllor

och sovplatser på många olika nivåer. På Varby har Vanja träning för fälttävlansryttare och i september arrangerades en träningstävling med alla tre momenten; dressyr, banhoppning och fälttävlan. Fyra klasser deltog, från ponny, med låga hinder på 20 cm, upp till klassen ponny/häst, med hinder på 90 cm. Vattenhinder fanns med i alla klasser. Dagen började med dressyr, därefter banhoppning och som avslutning terrängritten. För många var det här

avslutningen på årets fälttävlanssäsong. Vanja tar också emot hästar för rehabilitering på Varby. Det handlar om att sätta igång hästar som varit skadade och som ska tillbaka till ett aktivt liv. De fina ridvägarna runt gården är en tillgång i sammanhanget.

– Vi kommer att fortsätta satsa på hinderbanan i framtiden och byta ut något eller några hinder varje år, berättar Vanja, och fortsätter: – Bebyggelsen kommer allt närmare så vi får se hur länge som utbyggnaden inte stör vår verksamhet. Det är inget hot för dagen men kanske på längre sikt.

En häst som är konvales-

cent kan följa med som handhäst på lugna turer på ägorna och på så sätt börja röra på sig igen. Vanja reser också runt i länet och anordnar träningar och behandlar hästar.

Text: LARS-T JACOBSON Bild: LARS-T JACOBSON KUFVER STINA JAKOBSSON


Nummer 16 • November 2013

21

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Anki Antón från Rimforsa sålde ”pensionärspyssel” under temadagen. Till en krans går det åt 25 remsor fårskinn.

Anita Andersson visade hur det går till när man spinner garn. Hon använde alldeles nyklippt och okardad ull.

Britt-Marie Wirén lagar köttgryta på lamm som serverades till lunch på temadagen den 26 oktober.

LANTBRUK

Johan Wirén visar upp ett av de gulliga höstlammen som nyfiket kikar tillbaka på publiken.

Fårklippning och pastej på temadag Torps gård visade upp verksamheten SLÄTMON (JB)

Får och lamm var temat på Torps gård i Slätmon utanför Kisa, lördagen den 26 oktober. Klippning av får, spinning av ull, försäljning av fårskinnsprodukter, provsmakning av en vinnande pastej och lunch bestående av köttgryta på lamm stod på programmet.

Britt-Marie Wirén och hennes familj öppnade gårdsbutiken på Torp för ett knappt år sedan. Det gamla rusthållet, byggt 1775, renoverades från grunden och förvandlades till gårdsbutik och festlokal. – Butiken har gått bättre än jag hade trott, säger Britt-Marie där hon står vid spisen och tillagar dagens lunch – köttgryta på lamm. I rummet intill sitter Anita

Andersson vid spinnrocken och spinner tråd av alldeles färsk, okardad ull som Conny Malm klippt för bara en liten stund sedan. – Det är nog tio år sedan jag spann senast, säger Anita. Förr gjorde jag det mycket och jag har haft kurser i spinning i Björkfors, Rimforsa, Kisa och Horn. Idag är det inte många som håller på med det. Trots att det är många år sedan hon spann så sitter hantverket kvar. – Det sitter i nyporna, konstaterar hon och ler medan den smala tråden tar form. – Man får inte ha för bråttom, säger Anita och visar upp sin högerhand som är alldeles blank av den feta ullen. Tre trådar ska spinnas som sedan tvinnas ihop till en. I ett hörn av rummet finns många av hennes ullprodukter, bland annat tröjor som

En vecka närproducerat i Kinda För några år sedan satsade Kinda kommun på en soppdag med närproducerade råvaror. Initiativet var uppskattat och i år blir den dagen en hel vecka. Vecka 45 kommer alla kök i kommunen att få ta del av detta både små, ungdomar och äldre. Matsedlarna ser lite olika ut men har alla närproducerade råvaror varje dag. De producenter som kommer att bidra med råvaror är Glada grisar från Brantestad, Leanders Östgötapotatis, Nystad Nära Mat, MonBageriet, Fresons trädgård, Wiréns Jord & Skog, Kinda Gurka, Eklunds Chark, Labbemåla naturbruk och Trädgårdshallen, Linköping.

hon tillverkat från början till slut, så att säga. Hon har också spunnit tråden till och stickat tröjan hon har på sig. Intill Anitas produkter har Anita Antón ställt ut vantar av lovikkagarn, mosstickade kuddar och kransar av fårskinn och ull. – Det är mitt pensionärspyssel, säger Anita som för tre år sedan sålde sitt företag Ankis gardiner i Linköping. Jag måste ju ha något att göra efter att ha drivit företag i över 35 år!

Intresserade åskådare i alla åldrar kunde se hur det går till när man klipper får.

I ladugården klipper Conny

Malm gårdens 25 tackor. Han hanterar djuren vant och de håller sig lugna medan de blir av med ullen. Mellan fem och tio minuter tar det för honom att klippa ett får. Bland tackorna skuttar också ett antal höstlamm omkring. Förutom får föder man upp nöt och grisar på Torp. Nötdjuren slaktas lokalt på Basunda gård.

Smakprov av Torps Gårdspastej som vann första pris i tävlingen Östergötlands Matverk och ska tävla i riksfinalen i Nyköping i januari 2014.

Till sin egen stora förvåning tog Britt-Marie Wirén och Anita Andersson för några veckor sedan hem första pris i tävlingen om Östergötlands Matverk med sin gårdsleverpastej. Motiveringen löd: ”Med en genomgående tyd-

lighet – från råvara och smak, teknik och målgrupp – har man utvecklat en produkt som bygger på tradition och känsla.” – Det blev mycket lever över

här hos oss och vi ville göra

Conny Malm klipper en tacka medan en nyss klippt, och en som väntar på sin tur, nyfiket tittar på. Den nyklippta och okardade ullen hamnade i Anita Anderssons spinnrock.

något med den. Så vi tog fram ett recept som skulle passa en lite äldre målgrupp som tycker om en kraftigare smak av lever. Pastejen, som också innehåller lite portvin, tillverkas av Wadstens Chark i Loftahammar.

Nu ska gårdspastejen representera Östergötland i den nationella finalen som avgörs i Nyköping i slutet av januari 2014. Text och bild: JAN HULTMAN


22

44 UO SH BZ LUB L Q MQ P ĂĽ N FE ĂŠF C GN ĂŒĂš Ăš TSE H P ĂĽ M Nummer 16 • November 2013

EFTERTEXT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland och Örebro län.

Din Vattenspecialist

GĂĽrdsarmatur

TJ:s Pumpservice AB "

Auktoriserad Grundfos Servicepartner Perfecta & VM-pumpar service Reservdelar, inst-material o nya pumpar i lager

!

BesÜksadress: Lagervägen 2, 592 41 Vadstena Tel 0143-127 22, fax 0143-127 32, mobil 070-248 50 38, 070-264 74 34

   ! ! 

   " !"

##!    ##!          

  

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78

Storlekar frĂĽn 5,10 - 8,85 m  

  #! 

Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rÜrfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt   ##! 

       

   

www.nordled.se

Vügar till Sveriges LantmänVĂ„GSLADDNU12.000:+moms

kt Fri fra mil 5 2 inom

Hyr allt fĂśr bygget hos oss!

gruvdalens däck & allservice

LinkĂśping: tel 013-31 99 90

Fräsch motor med nya filter! Nu är hÜsten här och dü är det viktigt att ha maskin och filter i gott skick. Boka din maskinservice hos oss fÜr hÜgsta driftsäkerhet! Nu även cykelreparationer

0142-201 40 • MANTORP • www.ostgotamaskin.se

Passa pü att se Üver släpkärran infÜr hÜst och vinter. Kom in till oss sü hjälper vi dig. FÜrsäljning, uthyrning och reparation av trailer/släpvagnar. 0142-201 40 • MANTORP • www.tobbanstrailer.se

#03("1-¯5 ,½1%*3&,5'3¯/'"#3*, 1%# B

H

S #P

• Kutterspün • Lantbruksspecial • Spün-/Halmpellets • Impregnerade stängselstolpar

3JOHPTTQĂŒ     

0705-87 98 79 • info@yesbox.se www.yesbox.se

,".1"/+ 

B

H PS

#

J

N

OP

P &L

,".1"/+ 

Enskilt avlopp - vi har lĂśsningen!

1SJNBQMĂŒU ĂŒSTHBSBOUJ NN 7BMGSJMĂŠOHE

SH

B

&M

FH BO

U

&LPOPNJTLQSPüMUJMMEFýFTUBUBL

XXXCPSHBTF

,".1"/+ 

1SJTFSOBĂŠSFYLMNPNT

Välkommen!

(ĂŠMMFSFOEBTUTWBSULVMĂšS

YesBOX stallstrÜ är ett tryggt och dammfritt alternativ. Alltid punktliga leveranser och tillräckliga volymer.

Vi har üterfÜrsäljare i ÖstergÜtland, Örebro, Värmland, sÜdra SÜrmland och Norra smüland. Ring fÜr närmare info

#PTel 0708-55 55 56 www.vaglant.se

0761-30 92 82

NorrkÜping: 011-13 19 40 • Oskarshamn: 0491-76 06 20 Finspüng: 0122-44 48 40 • VäxjÜ: 0470-478 25 SÜdertälje: 08-550 403 90

Vet du vad du vill ha gĂĽr det bra att faxa 0142-201 42 eller maila oms@glocalnet.net

Axel- och markvĂĽgar, SilovĂĽgar, FrontlastarvĂĽgar, HjullastarvĂĽgar, Truckar, KreatursvĂĽgar, Lastceller m m.

MiljÜ & Avlopp erbjuder en rad olika tjänster inom enskilt avlopp. I samrüd med dig som kund kan vi leverera den mest miljÜvänliga, lüngsiktiga och ekonomiska lÜsningen av enskilt avlopp som är anpassad fÜr er fastighet. Vi tillhandahüller auktoriserade installatÜrer som utfÜr markarbetet, montering och installation tillsammans med projektÜren. Som kund ska ni känna er trygga i Ert projekt när ni anlitar MiljÜ & Avlopp

Projektering: Vi projekterar enskilda avlopp frün enstaka fastighet till stÜrre gemensamhetsanläggningar.

Installation: Vi erbjuder allt frün helhetslÜsning, projektering eller bara inkÜp av produkten. Tillsammans med vüra entreprenÜrer kan ni känna er trygga med installationen av er avloppslÜsning.

FÜrsäljning: Vi hjälper er att hitta en optimal lÜsning fÜr era behov, sü att det inte blir nügra Üverraskningar frün kommunen angüende er avloppslÜsning efter installation.

MiljÜ & Avlopp ¡ Navestadsgatan 53, NorrkÜping Peter Jonsson, tel 0702-74 95 06 ¡ www.miljo-avlopp.se


Nummer 16 • November 2013

23

EFTERTEXT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Mer mjölk men mindre pengar

Ljusare tider!

Navet i landsbygdens ekonomi är hotat

LED belysning

Vi dricker allt mer mjölk och äter allt mer mjölkprodukter. Men samtidigt har antalet svenska mjölkbönder halverats på tio år och bönderna får mindre betalt för mjölken. Det är en ekvation som borde se bättre ut, menar Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Svenska mjölkbönder är i världsklass när det gäller att ta hand om sina kor, och mjölk från svenska gårdar håller en jämn och hög kvalitet. Vi ligger också i toppen när det gäller konsumtion med drygt 92 liter mjölk per invånare och år. Därtill kommer 70 kilo andra mjölkproduk-

HID Xenon belysning 4000 lumen

3200 lumen end 40 W

850:-

850:-

ter. Svenska skolbarn dricker varje dag runt 300 000 liter svensk mjölk, nästan två deciliter per barn. De svenska mjölkbönderna har fått det allt tuffare, både genom kraftigt ökad konkurrens från importerade mjölkprodukter och genom sämre ekonomiska förutsättningar.

ex moms

ex moms

Tel 0496-107 55 www.brorssons.se

Samtidigt som bonden får

mindre betalt för mjölken har kostnaderna, bland annat för foder och diesel, stigit. Lagarna för djurhållning är dessutom strängare i Sverige än i andra EU-länder, vilket i många fall fördyrar verksamheten. Antalet svenska mjölkbönder har halverats på tio år och LRF varnar för att yrkesgruppen riskerar att försvinna inom

Levererar färdig betong certifierad av

Trots ökad konsumtion minskar svensk mjölkproduktion.

fyrtio år om utvecklingen fortsätter i samma takt som nu. Blir mjölkbönderna färre får det stora konsekvenser inte bara för den svenska matproduktionen utan för de öppna landskapen, den biologiska mångfalden och inte minst jobben. Mjölkproduk-

tionen är navet i landsbygdens ekonomi och beräkningar visar att länets närmare 500 mjölkbönder ger upphov till inte mindre än 2 500 ytterligare arbetstillfällen. Det gör mjölkbranschen till en av länets absolut viktigaste, enligt ett pressmeddelande.

Våra kaminer är inte bara en fin investering – de ger värme och en hög trivselfaktor. Vi säljer och monterar de flesta märkena på marknaden. Kontakta oss för rätt pris!

Bomiljö Albrektsvägen 69 (Ljuratorget) · Norrköping Tel 011- 648 50 · www.bomiljo.se

Tel: 0142-29 75 05

Reservdelar

Öppet: Mån-fre 10-18, (lunchstängt 13-14)

till traktorer och entreprenadmaskiner

TGB 525i Insprutning med Servo Standardutrustning med bland annat: Elektronisk servostyrning och bränsleinsprutning. Lasträcke bak & fram. Multi LCD hastighetsmätare. Hög och lågväxel. 12" stålfälgar Innova däck. Winsch. Dragkrok.

VIMMERBY · Tel 0492-152 55

Nu kan du läsa Jordbrukaren på nätet! Klicka bara på Jordbrukarens framsida uppe till höger på www.lanstidningen.se

BRA VEDPANNOR OCH TILLBEHÖR FRÅN 15 900:-

KÖPES! Maskiner för demontering

Pris från

Intra Klövbad Marknadens smartaste klövbad. Lätt att hantera, gödseln hålls utanför och sparar dig klövvårdsmedel och arbete.

Vi har även fyrhjulingar och andra maskiner.

Intra Klövvårdsprodukter Behandlande av alla hovoch klövsjukdomar, även sårskyddande.

Se vår hemsida!

exkl moms

www.tktraktordelar.se

Europas ledande tillverkare av klövvårdsprodukter!

Kontakta oss för offert.

57 593:-

Tel 013-35 73 00

www.defenda.com · Tel 0321-511 78 0705-98 31 91 · www.ggisweden.se

.VMUJTUPLFS

¥NFENlOHTJEJHUCSjOTMFWBM GEJS-brännaren är en lätttbegriplig brännare med kraftig konstruktion. Klarar många olika sorters bränslen t. ex. alla spannmålsslagen, flis <30 mm, träpellets, olivkärnor,, hundfoderr, sågspån m.m. Vi säljer ävven lämpliga pannor. Läs mer på vår hemsida: www.smedberga.se eller ring: 070-685 19 19

Komplett anläggning (panna för ved + stoker) från:

53.200:- exkl. moms

Möbler • Heminredning • Porslin • Böcker & media Sport & fritid • Kläder, skor & accessoarer Elektronik • Husgeråd och mycket mera

Sedan 1992 har vi finansierat hjälpverksamhet i bl a Lettland och Rumänien

Städa ur garaget – röj påbivdrinagdärevänlk!omna! Alla

Ring & boka tid, allt säljbart hämtar vi – kostnadsfritt förstås! ÖPPET Mån-fre 10-18 Lör 10-14

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

Linköping: Molijns väg 15 • Hackefors • 013-37 67 77 Motala: Södra Allén 23-25 • Ängdalen • 0141- 504 88 www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

Skänk eller handla så gör du något för behövande!

Reservdelar • Traktorer • Tröskor • Pressar (även nya knytare och nålar till bra priser) • Fabriksnya startmotorer • Generatorer

ice.se motorserv www.kisa

Stor sortering av beg. och nya delar till: Nu även nya tröskdelar t ex såll, slagskor och skakare till bra priser!

0430-222 70

3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

&YLLTÚMMAre

Vi sänker priset på alla 2013 års modeller! Gäller så länge lagret räcker.

för omgående leverans.

Prisexempel

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

Suzuki LT-A400FI (ord 79.900:-)

69.900:-

AB Kisa Motorservice Storgatan 7, Kisa · 0494 -128 50


NUMMER 16 November 2013 Årgång 87

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

TEMA: SKOG

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Lövträdsförespråkare fick medalj Skogsstyrelsens förtjänstmedalj till Lars Vikinge BROKIND (JB)

Lars Vikinge på Melskog utanför Brokind förespråkar lövskog och har tagit emot många studiegrupper på sin gård. Plantering av björk, på hyggen efter gran, har visat sig både gynna marken och vara lönsamt. Nu har han tilldelats Skogsstyrelsens förtjänstmedalj.

Under skogskonferensen i Växjö fick skogsägaren Lars Vikinge från Melskog ta emot Skogsstyrelsens förtjänstmedalj. Han har ett mångsidigt skogligt engagemang. Bland annat tar han emot grupper för fältstudier på sin fastighet. – Melskog har varit en demogård sedan 2008, berättar han. Det är minst 100 besökare per år i snitt, vissa år 150. Att besöken tar tid från verksamheten är av underordnad betydelse. – Det tar några arbetsdagar per år, men det är roligt också och det beror på hur man räknar. En del är sådant som ändå måste göras. Tre fyra dagar per år lägger jag gärna. Det är skojigt när människor vill komma, en ynnest. I motiveringen för priset

nämns Lars insatser för lövskog och klimatanpassning. Vad fick dig att satsa på löv? – Det var två skäl som fick mig att börja med löv. Först och främst började pappa på 80-talet med förädlad björk. Han fick impulser från Finland, björkarnas hemland,

och provade på nedlagd jordbruksmark här på Melskog. Det andra skälet är Jan-Erik Lundmark som skrev boken Skogsmarkens ekologi. Jan-Erik Lundmark var professor på lantbruksuniversitetet och fick senare anställning hos ett skogsbolag. Han är numera pensionerad. Lars Vikinge lärde känna honom under mitten av 90-talet. Begreppet ståndartsanpassning kommer från Jan-Erik Lundmark och betyder i korthet att hitta rätt trädslag för rätt mark. För att få upp markens pH-värde efter gran ska man satsa på hela generationen av löv enligt Jan-Erik Lundmark. Den ska stå minst 20 år för att få tillbaka mask, pHvärde och luckra jorden. – Jag satsade på björk på skogsmark, efter avverkning av gran. Det växte så det sprutade, säger Lars. Naturen har tre sätt att föryngra mark med granskog: skogen blåser ner vid en storm, det blir skogsbrand eller insektsangrepp. I naturen invaderar björk och asp, på torr mark kommer istället tall. – Björk och asp är pionjärer, liksom lärk. Gran kommer upp senare i skuggan av björk, asp och även al. Efter 150 år finns åter granskog och cykeln har gåtts igenom och efter ännu 50 år kommer en blixt eller något och så börjar det om, säger Lars. Björk trivs dock inte med att vara först på betesmark, på sådan mark är det i första hand gran som blir pionjär. – Vi bör efterlikna naturen,

– Jag är jätteglad och stolt över utmärkelsen! Jag tänker på pappa också. Han hade nog varit väldigt stolt över mig, säger Lars Vikinge men poängterar att det finns andra som också skulle varit välförtjänta att få medaljen.

det vill säga ha björk och asp efter gran. Asp går inte på grund av vilt som betar så därför har jag valt björk. I vår cykel är det inte ens 100 år. Björken kanske får stå 40 år. Granen kan börja växa innan avverkningen av björk. Granen får stå cirka 60 år. I grunden handlar det som sagt om att efterlikna naturens kretslopp för vitalisering av marken. Vi ska se vad som händer under marken. Skogs-

bruk har traditionellt sett till vad som sker ovan mark. Man kan se det här som skogsbrukets svar på växtföljden inom jordbruket. Svårare är det inte, menar Lars Vikinge. – Vi äter ur det skafferi tor-

parna anlade under 1800-talet. Det har funnits minst sjuåtta torp bara i Melskog. Hela gården har varit åker eller bete. Människan har bidragit

med att skapa bördiga marker i Östergötland. Det var en kulturgärning av torparna, säger Lars. Trots de goda resultaten var det långt ifrån alla som var övertygade om det förträffliga i att Lars Vikinge började plantera förädlad björk på hyggen. Det kom bland annat lite skämtsamt att kallas Det stora vansinnet i Vårdnäs, men Lars har visat att det gick alldeles utmärkt.

– Jag har min vedfabrik. Björken lönar sig väldigt bra. Jag gallrar efter 13 växtsäsonger. Det kommer bli mer efterfrågan, björk är poppis idag. På sikt blir det ökad efterfrågan på sågad råvara. Finns det ett stort utbud av björk och industrin uppmärksammar det, då kommer också efterfrågan. Text och bild: BO BÄCKMAN

Elbolagen höjde beredskapen när Simone drog fram Natten mellan den 28 och 29 oktober drog stormen Simone in över Sverige. Den skulle enligt varningarna drabba delar av Östergötland. Elbolagen hade därför en hög beredskap för att minimera de eventuella konsekvenserna.

Hårda oväder av skiftande slag som storm, kraftiga snöfall med mera medför en risk för elavbrott. Det är ett faktum både privatpersoner och elbolag är väl medvetna om. Under stormarna Gudrun och Per blev detta väldigt tydligt, men för mycket snö på kort tid räcker för att det ska bli problem. Elbolagen har sedan stormarna satsat på vädersäkring av ledningarna och det

arbetet fortsätter. Mycket kan ändå ske när vindarna är riktigt hårda. Hur förbereder elbolagen inför en sådan här storm och vad förväntar man sig ska hända? Vid en rundringning till olika elbolag så kunde man snabbt ana att oron bland kunderna var stor. Det var telefonköer för privatkunder och en växel hade meddelande om tekniska problem, vilket i klartext oftast brukar betyda överbelastning. Även hos exempelvis Eons pressjour meddelade på telefonsvararen att det var ett ”enormt tryck på den här telefonen” så man ombads tala in ett meddelande så skulle de ringa upp. – När vi förstod hur allvarligt det kan bli så har vi förberett sedan igår, berättade

man så småningom från Eons pressjour. Vi har förberett från Skåne upp till Östergötland. 220 personer finns beredda att snabbat kunna åtgärda fel som uppkommer av stormen och vi har också satt in helikopter. Vi följer vädret noga. – Hur vädret kommer påverka är svårt att veta, men att det gör det är säkert. Det här är en kortsiktig insats för just den här gången. Vi har gjort stora långsiktiga förberedelser så många som drabbats under tidigare stormar ska inte drabbas nu. Man framförde i ett pressmeddelande som kom vid lunchtid under måndagen att E.ON sedan 2006 har vädersäkrat cirka 25 000 kilometer ledning. Det motsvarar en sträcka nästan halvvägs runt

jorden. Metoderna för vädersäkring skiftar, men utgörs till stor del av att ledningarna grävts ner. Även ledningsgatorna har setts över och breddats för att minska risken för att nedfallande träd ska lägga sig på ledningarna eller riva ner dem. Eon säger vidare att man trots dessa förbättringar kommer tusentals kunder dessvärre att drabbas av det förestående ovädret. – Det är svårt säga hur det kommer att slå. Lokalt kan det få stora konsekvenser. Även Vattenfall höjde be-

redskapen inför eventuella störningar på elnätet i Götaland. Man uttalar sig på motsvarande sätt som E.ON. I Vattenfalls pressmeddelande angavs ett antal åtgärder. Personalen i driftcentralen utö-

kades. Fordon och materiel förbereddes för att stå redo för en snabb insats. Beredskapsstyrkan och kundservice förstärktes. En viktig del av beredskapen var förstås att noga följa väderutvecklingen med hjälp av specialprognoser från SMHI. Genom att hålla sig uppdaterad om väderutvecklingen kan man snabbt förstärka resurserna ännu mer om det skulle visa sig nödvändigt. – Prognoserna visar på mycket hård vind vilket kan ställa till problem med att träd faller på elledningarna, säger Helena Kortered, Kommunikatör Vattenfall Eldistribution. Vi genomför sedan flera år ett stort investeringsprojekt i Götaland där vi vädersäkrar elnätet, det vill säga gräver ned eller isolerar elledningar. Det

ger en stabil elleverans till våra kunder men vid besvärliga oväder måste vi vara beredda på att det blir störningar. Vi har därför beslutat att öka beredskapen så att vi är beredda på att snabbt kunna komma ut och reparera eventuella fel i elnätet. Så här strax innan presslägg-

ning verkar det som om Östergötland kommit relativt lindrigt undan, med dryga tusentalet strömlösa. Stormen drog istället med kraft fram över bland annat Halland, Skåne och Kalmar län. Från landets södra delar rapporteras om tiotusentals strömlösa, stoppad trafik över Öresundsbron och vägar blockerade av omkullblåsta träd. Text: BO BÄCKMAN

Profile for Jordbrukaren

Jordbrukaren nr 16, 2013  

Jordbrukaren - jordbruksbilagan till Länstidningen Östergötland. Utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Sm...

Jordbrukaren nr 16, 2013  

Jordbrukaren - jordbruksbilagan till Länstidningen Östergötland. Utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Sm...