Jordbrukaren nr 12, 2022

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 12 • Årgång 96 November 2022

Under september och oktober minskade hushåll och mindre företag sin elförbrukning med 15 procent.

Elanvändningen ner 15 procent ENERGI. Under oktober minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via Eons elnät med 15 procent, jämfört med föregående år. –Det är anmärkningsvärt. Energibesparingar har slagit igenom på bred front, vilket gör mycket för att förbättra den tuffa situationen, säger Martin Höhler, vd på Eon Energidistribution. – När vi nu går mot en vinter med höga elpriser, då kostnaderna för gas, kol och olja driver upp elpriserna på kontinenten, är alla insatser för att minska energiförbrukning och avlasta energisystemet viktiga, understryker han. SIDAN 10

Anrikt bruk firade 325 år LANDSBYGD. Under Östgötadagarna deltog både fabrik och förening i programmet. Firandet av Hults bruks 325-årsjubileum erbjöd besökarna många aktiviteter att välja på. Det fanns bland annat möjligheter att delta i workshops där sådant som vård av yxor, yxhantering, val av yxa för ändamålet, göra upp eld, tälja, säkerhet med mera lärdes ut.

Per med sin fars gamla bössa, en Huskvarna från 1950-talet. Det var med den bössan som Per sköt den stora älgtjuren.

Gammal bössa duger Fällde niotaggare med pappas bössa från femtiotalet JAKT. Per Björkegren är i princip uppväxt i skogen, och nu på äldre dagar bor han kvar i samma trakt. Jakt har varit en stor del av hela hans liv, även om han absolut inte ser sig som en storjägare. Men i och med att hans barn blivit stora och har ett stort jaktintresse så drar

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

derns gamla Huskvarna för den är lite lättare än den andra bössan. Och den fungerar ju alldeles utmärkt, för det var med den gamla Huskvarna-bössan som Per sköt älgtjuren! SIDAN 6

Älgen är mer rädd för jägare än varg På dagarna under älgjakten undviker älgarna platser där det är stor risk att de blir fällda av jägare. Däremot verkar inte risken att bli tagen av varg påverka hur älgarna rör sig. Det visar forskning i Värmland och Hedmark på norska sidan. Forskningen bygger bland annat på data från GPS-försedda älgar och vargar samt information från jaktlagen i området. Giorgia Ausilio försvarade sin avhandling om detta i Norge 4 november. SISTA SIDAN

SIDAN 4

Du som är prenumerant

de gärna med pappa till jaktskogen. Och gammal är ju äldst, för det var Per som nyligen fällde en stor älgtjur med nio taggar! Han är ägare till två stycken bössor, och den ena av dessa var hans pappas bössa. Det är en Huskvarna från 1950-talet. Per säger att han gärna använder fa-

VECKANS BORRING

JAKT

LANTBRUK

Våga tro på mindre lantbruksföretag

Ny innerbyxa skyddar jägare

Höjd risk för fågelinfluensa i länet

SIDAN 2

SIDAN 8

SIDAN 2


2

Nummer 12 • November 2022

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Våga tro på mindre lantbruksföretag Hemkommen från köttriksdagen som Sveriges Nötköttsproducenter har som årlig samling och högsta beslutandeorgan. I år var det Örebro nötköttsproducenter som arrangerade och temat var generationsväxling och kapitalförsörjning. Flera föreläsare från banksektorn och jordbrukets tillväxtbolag beskrev olika vägar fram för att skapa förutsättningar för unga eller nya företagare utan stort eget kapital att kunna ta över stora produktionsföretag, även vad gäller ägandet. För att skifta vd i driftsbolaget och på så sätt göra generationsskifte är inte alls så svårt. Kruxet är att skifta ägandet av marken då det ofta kan vara svårt vid första anblicken att hitta balansen i att få de stora värdena som finns däri att göra syskon nöjda, ge skälig ersättning till avgående brukare/ägare som lagt ned sin tid och själ i att bygga upp företaget och dessutom hitta en nivå som ger blivande företagaren möjligheter att utvecklas. Ska man vara lite elak kan man konstatera att det finns flera så kallade produktionsjordbruk än vad man kan tror som är i den situationen, det vill säga äganden av själva marken är fortfarande inte reglerat för framtiden. Innan detta är gjort kan vi inte prata om ett fullföljt generations/ägarskifte.

Svaren hur detta ska göras varierar med antalet företag som finns, men en gemensam faktor är samma som när man ska svälja en elefant. Gör det i mindre bitar i taget, det vill säga överför lite av ägandet i etapper. Detta kräver planering, långsiktighet, tillit från samtliga inblandade och en portion juridik. Men det går om det finns kassaflöde och lönsamhet! Men den viktigaste faktorn är att börja diskutera i tid så att den kommande företagaren (oavsett om det är bondens barn eller andra entreprenörer som tar över) kan planera och börja bygga upp sitt företag. Om det finns en djurproduktion är det extra viktiga att skiftet börjar INNAN företagets utvecklingskraft sinar och framför allt långt innan djuren försvinner från gården. För gör de det, kommer de sannolikt inte tillbaka! Just därför blir nötköttssektorn extra intressant. Med runt 20 kor i medelbesättning pratar vi om

många deltidsföretag. Eftersom startstöd och olika investeringsstöd kan bli svåra att få till blir deltidsföretagen oftast exkluderade från dessa. Detta gör att för övrigt sunda, stabila, växande deltidsföretag med ambition om att bli heltidsföretag har betydligt sämre förutsättningar än det större produktionslantbruket som redan från början – förhoppningsvis – har komparativa fördelar. Vår vilja att rikta stöd och uppmuntran till aktiva brukare och heltidsföretag i första hand, har gjort att onödigt många deltidsföretag med potential, på grund av sämre utgångspunkt än vad som egentligen borde varit fallet, tappat lust och lagts ner. Så för branschen, landskapet och Sverige borde vi i högre grad våga se potentialen i mindre och deltidsföretagen som har ambition att växa, inte bara de som redan är ”tillräckligt stora” och utifrån det utforma stöd och bidrag,

skatter och regelsystem. Men detta är Sverige i ett nötskal. Landet som gärna vill vara lagom låter i stället alltid pendeln slå extremt åt olika håll. När vi slapp de förhatliga Lantbruksnämndernas pekpinnar om strukturutvecklingen skulle ingen ha någon synpunkt eller påverkan, utan strukturutvecklingen har fått löpa fritt. I bräschen för detta har branschens egna organisationer gått och vägrat se att nedlagda djurbesättningar är ett misslyckande för mångfald och landet i stort! Man kan inte understödja och behålla varje liten gård, men vi måste i högre grad våga se det enskilda företagets vilja och potential med rätt brukare, oavsett om det det är ett heltids- eller deltidsföretag, ung eller något äldre brukare. Kan vi ändra detta perspektiv och hitta regler för det, finns det hopp! För att citera en framgångsrik köttföretagare från Värmland: ”Det finns en ungdom till varje gård!” Må så gott i det strukturrationaliserande men allt mera sårbara Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

samhällsdebattör och opinionsbildare

Höjd risk för fågelinfluensa i Östergötland Fjäderfän ska hållas inomhus SVERIGE (LT)

Jordbruksverket har beslutat om högriskområde i södra Sverige för att skydda svenska fågelbesättningar. Ett av de län som berörs är Östergötland. Högriskområde innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus.

Fågelinfluensasituationen är allvarlig i flera länder i Europa och vi är inne i en kritisk tidsperiod när riskerna för utbrott i Sverige ökar. Sjunkande temperaturer och ökad förekomst av de vilda fågelarter som utgör en reservoar för fågelinfluensaviruset bidrar till att riskerna ökar. Säsongen 2020/2021 var mycket tuff med det största antalet fågelinfluensafall på tama fjäderfän någonsin i Sverige. Östergötland drabbades hårt med fem konstaterade fall

på gårdar med slaktkycklingoch värphönsbesättningar. Epidemin som fortsatte under 2021–2022 med många fall i 36 europeiska länder är större än epidemin 2020–2021. Risken för att tama fåglar ska drabbas av fågelinfluensa är därför större än tidigare år. Baserat på tidigare utbrott

och positiva fall på vilda fåglar har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) identifierat i vilka delar av landet risken är extra hög för nya utbrott. Utifrån utveckling av fågelinfluensa i Europa och fynd i Sverige gör SVA också kontinuerliga lägesbedömningar och baserat på detta har Jordbruksverket idag beslutat att upprätta högriskområde i delar av Sverige. Beslutet träder i kraft onsdagen den 16 november. – Högriskområden upprättas för att skydda våra fjäderfän i länet från smitta och sjukdom. Detta har inget att

Förhöjd risk Risken bedöms vara förhöjd i hela landet, men extra hög i: • Blekinge län • Gotlands län • Hallands län • Kalmar län • Skåne län • Stockholms län • Södermanlands län • Västra Götalands län (dock inte Svenljunga och Tranemo kommuner) • Östergötlands län • Del av Jönköpings län (ett område på 20 kilometer närmast Vättern)

göra med nuvarande restriktionszoner som har upprättats efter att newcastlesjukan konstaterats på en värphönsbesättning i Linköpings kommun, säger Andrea Ståhl, länsveterinär på Länsstyrelsen Östergötland. Virus förekommer i spillning från infekterade fåglar och vilda fåglar kan leva med högpatogen fågelinfluensa utan att utveckla sjukdom.

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Virus kan överleva länge i miljön och virus överlever extra bra under den kalla årstiden. Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa har hittills inte orsakat sjukdom hos människa. – I det här läget behöver man som fjäderfäproducent göra allt man kan för skydda sina fåglar från direkt kontakt med vilda fåglar och deras spillning. Man behöver också undvika indirekt kontakt, genom att tvätta och sprita händerna, byta skor och kläder innan man går in till sina fjäderfän och även skydda foder och strö, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA. Högriskområde innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus

Baserat på tidigare utbrott av fågelinfluense och positiva fall på vilda fåglar har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) identifierat i vilka delar av landet risken är extra hög för nya utbrott. Bild: LÄNSSTYRELSEN

eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Andra fåglar i fångenskap in-

klusive hobbyflockar ska hållas

inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 475:– . Halvår 260:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 12 • November 2022

3

Lättarbetat med Stihl !

Vi kan lantbruk! Vi är experter inom ekonomi och juridik, vi vet också hur vardagen ser ut inom skogsbruk, jordbruk och djurhållning. Hos oss får du hjälp med nyttjanderätter, fastighetsfrågor, skogsbeskattning, EU-rådgivning och mycket annat. Kontakta oss du också! Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda? Gå in på www.4klovern.se/jordochskog

maskinparken.se

Vi finns på Klustervägen 11 i Vreta Kloster 013 – 327 26 30 · info@4klovern.se

För oss är ekonomi och juridik naturligt Maskinparken Mjölby • Kungsvägen 13, 595 51 Mjölby • Växel: 0142-800 40

PORTAR SOM HÅLLER made in smålandsstenar

www.eab.se


4

LANDSBYGD

Nummer 12 • November 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

I yxfabriken.

Historien gavs extra liv av de guidningar som gavs av Bo Barv.

Konsten att göra upp eld utan tändstickor lärdes ut.

Föreningen Hults Bruk Smidescentrum hade fullt upp, men så blev också jubileumshelgen väldigt lyckad.

I fabriken slipades också besökarnas medhavda yxor. Lars och Berit Berghult från Vikbolandet passade på att lämna sina.

Besökarna fick prova på att smida. Vilmer från Krokek håller i hammaren och Amanda står bakom.

Anrika Hults bruk firade 325 år Fabrik och förening firade brukets jubileum NORRKÖPING (JB)

Under Östgötadagarna deltog både fabrik och förening i programmet. Firandet av Hults bruks 325-årsjubileum erbjöd besökarna många aktiviteter att välja på.

Att fira ett bruks jubileum under Östgötadagarna var ett trevligt initiativ. Föreningen Hults bruk Smidescentrum hade tillsammans med fabriken satt ihop ett innehållsrikt program för helgen. Med detta sagt så känns ett 325-årsjubileum ganska ovanligt, men befogat för Hults bruk och tillverkningen där. – Vi själva från föreningen hade inte ens en tanke på det från början, men jag kan se det som en poäng, säger Camilla Carlsson som är ordförande i föreningen. Människor blir äldre och det är tjugofem år sedan förra jubileet. – Det är ett bruk som varit oavbrutet igång i 325 år, vilket är ganska unikt. På fabriksområdet fanns möjligheter att delta i workshops där sådant som vård av yxor, yxhantering, val av yxa för ändamålet, göra upp eld, tälja, säkerhet med mera lärdes ut. En av instruktörerna var Johan Skullman: – Jag jobbar både mot yrkesfolk och privatpersoner i utbildningar, berättade han. Han bor i Flasbjörke i Finspångs kommun och håller kurser i överlevnad, kajak, ka-

not, räddningsövningar, första hjälpen med mera. Tillverkningen på Hults bruk hade öppet hus så besökarna kunde gå runt i fabriken och se de olika momenten i yxtillverkningen. I fabriken slipades också besökarnas medhavda yxor. Det var ett erbjudande i programmet som många tog vara på. Vid halv tre på söndagen hade man tagit emot 131 yxor för slipning och det fortsatte komma in en och annan. Avslutningen på fabrikens program var förstås yxkastning där alla hågade hade chansen att delta. Hults bruks Championship i yxkastning vanns av en av instruktörerna på workshoparna, Daniel Gustavsson från Borås. Föreningen Hults bruk Smidescentrum hade en ny utställning. Fotografier, gamla och nya, illustrerade texterna och gav den rätta stämningen. Brukets historia är överväldigande. Det var en gång ett eget litet samhälle. Här fanns nästan allt, handelsbod och mejeri. Anställda kunde ha egna djur, änkor vars män arbetat tillräckligt länge på bruket fick bo kvar. Berättelserna om livet på bruket är hisnande i en modern människas ögon och öron. Historien gavs extra liv av Bo Barvs guidningar. Han tog med grupper och kunde berätta det mesta om det mesta med ett engagemang som gjorde att man bara ville höra och se mer. Genom att själv

Robert Björk, föreningens smed, leder kurser i smide och arbetar även på fabriken.

ha forskat lite om sin egen familjs historia har han funnit att: – Min farmors mormors mor föddes här. Hon var fjärde generation här i Hults bruk. Hennes pappa var hammarsmedsmästare, hennes farfar likaså och även farfars far. Släkten var antagligen valloner eller fransmän.

Smedjan var öppen och intresserade många besökare. De som ville kunde prova på att smida. Robert Björk, föreningens smed, fanns på plats. Han leder kurser i smide och arbetar även på fabriken. Det fanns mycket att uppleva på bruket och en av prickarna över alla i:n var musiken. Under lördagen spelade Högsjös bruksorkester på den na-

turscen som finns på området. Deras repertoar och klädsel kunde knappast varit bättre för platsen och jubileet. På söndagen spelade trubaduren Fred Lane inne på fiket. Han kommer från ursprungligen från Oldham utanför Manchester i England och flyttade hit för 52 år sedan. – Nyss, i våras blev jag

svensk medborgare, berättade han. Så jag väntar på passet nu. Det kommer om två månader eller så. Östgötadagarna på Hults bruk var mycket välbesökta och den stora parkeringen fylldes och förblev så under en stor del av helgen. Text och bild: BO BÄCKMAN


Nummer 12 • November 2022

5

Gullviks är Sveriges ledande företag när det gäller växtskydd Gullviks är ett företag med lång tradition inom växtskydd och vi står för en djup och aktuell kunskap inom vårt område. Vi har en tradition att alltid göra lite mer än vad som förväntas av oss. NÄRKE MARTIN OLSSON

tfn 070-221 01 66

SÖDERMANLAND DANIEL WESSMAN

tfn 076-118 77 31

ÖSTERGÖTLAND - ÖSTRA NILS WIKLUND

Rebecca Regnander ..................................0709-992 375 Caroline Lundén .........................................0761-153 211 Gustaf Eriksson............................................0703-510 577

tfn 072-234 84 99

Kontakta oss, vi kan Östergötland!

ÖSTERGÖTLAND - VÄSTRA DANIEL TEVELL ANDERS GUSTAFSSON

tfn 076-118 77 38 tfn 076-118 77 39

Vill du ha en värdering av din gård hjälper vi dig även med det.

www.gullviks.se

Hur blir ägarskiftet bäst för er? Börjar det blir dags att lämna över gården till nästa generation? Då har du säkert en hel del funderingar, om lagar och regler och ekonomin. Vi bjuder in dig och din familj till seminariet Gården byter ägare - allt för ett lyckat ägarskifte. Varmt välkomna, vi bjuder på fika! 16:e nov kl 18:00-20:30 - Nygatan 93 Norrköping 17:e nov kl 18:00-20:30 - VretaKluster Linköping Begränsat antal platser, anmäl dig idag via ludvig.se/event eller 013-37 70 02

ludvig.se

Överlåta gården? Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, arrende, värdering eller upplösning av samägande. Välkommen att höra av dig. Areal | Linköping | 013-24 20 00 | Areal | Vadstena | 0143-125 00 | areal.se


6

JAKT

Nummer 12 • November 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Per med sin fars gamla bössa, en Huskvarna från 1950-talet. Det var med den bössan som Per sköt den stora älgtjuren.

Per står framför barndomshemmet, det vill säga Mellansjö mejeri. Huset uppfördes av Boxholms AB 1890 som mejeri.

Det var en imponerande älgtjur som Per Björkegren fällde på jaktlagets marker rakt söder ut från Boxholm. Nio taggar hade den. Bild: AXEL BJÖRKEGREN

Per visade att gamla grejer duger Älgen fälldes med faderns gamla bössa från 50-talet BOXHOLM (JB)

Per Björkegren är i princip uppväxt i skogen, och nu på äldre dagar bor han kvar i samma trakt. Jakt har varit en stor del av hela hans liv, även om han absolut inte ser sig som en storjägare. Men i och med att hans barn blivit stora och har ett stort jaktintresse så drar de gärna med pappa till jaktskogen. Och gammal är ju äldst, för det var Per som nyligen fällde en stor älgtjur med nio taggar!

mycket jaktintresserad far och storebror. Pers pappa hette Fred Björkegren. Han var född 1924 och var bördig från Närke. Fred var yngst i en barnaskara på åtta syskon. Han utbildade sig till skogvaktare och kom i mitten av 1950-talet att få anställning på Boxholms AB. Första bostaden blev i Sund. Därefter bytte Fred distrikt och han och familjen hamnade i Persmålen. – Där föddes jag 1964, berättar Per. Per blev familjens minsting. Övriga syskon heter Jan, Ola och Eva. År 1967 fick Fred erbju-

Att jakt är ett stort intresse för Per Björkegren är knappast särskilt förvånande. Bor man i Danielshammar Skogvaktarbostad, det vill säga i skogarna drygt 18 kilometer sydost om Boxholm, så ligger det kanske nära till hands att hålla på med jakt. Per växte dessutom upp i Mellansjö Mejeri, ungefär fyra kilometer från den nuvarande bostaden, och med en

dande att bosätta sig i Mellansjö Mejeri som stod tomt. Fred var tveksam till att flytta dit, men hustrun Ragnhild var mer positiv så det blev en flytt. – Så därifrån har jag alla barndomsminnen, ler Per. Pappa Fred jagade väldigt mycket, och det blev naturligt att sonen Per följde med ut i jaktskogen ibland. Så även för Per blev jakten ett stort intresse men kanske

inte lika stort som för sin far och storebror. Men det fanns en period då även Per jagade mycket berättar han. Det var från 20- till 25-årsåldern, det var en tid då han arbetade i skogen. Jaktlaget var lagom stort och ett väldigt sammanhållet gäng, och Per tycker att det var en himla rolig tid. I början av 1990-talet träf-

fade Per den blivande hustrun Marie och tiden för jakt blev mindre och mindre. I familjen fanns snart fyra barn, och Marie hade en son sedan tidigare. Per spelade fotboll tills han var 38 år, och därefter var han fotbollsledare för barnen. – Så på 90-talet gick jag ur jaktlaget här i skogarna, även om jag varit med i skogen ibland ändå, berättar Per. I hela sitt vuxna liv har Per haft jaktarrende i Närke, det vill säga från den trakt som pappa Fred kommer ifrån. Där finns en stor del av Björkegrens släkt, och när Pers barn blev större så har de varit med till Närke, det vill säga sönerna Benjamin och Axel, samt Maries son Patrik. Så det

var nog inte så underligt att några av barnen också blev intresserade av jakt. – Nu är pojkarna jätteintresserade, och det är de som drar med mig! Men jag tycker ju att det hade varit himla roligt om de fortsatt med fotbollen också, säger Per med ett leende. Per har ju kvar intresset för fotbollen, och han är rejält engagerad i Strålsnäs FF. Där är han både lagledare och tränare för seniorlaget. Att även få tid att jaga är inte helt enkelt och han är dessutom med i två jaktlag. Det sistnämnda är nog en bidragande orsak till att han inte har jagat så mycket som nu sedan han var 25, men Per menar att det är barnen som drar med honom. Samtidigt tycker han ju att det är väldigt roligt! Och helt nyligen fick Per vara med om något han aldrig tidigare upplevt. Det blev ståndskall från jakthunden. Per såg sedan en älg sakta komma gående, men den gick i fel riktning. Men plötsligt vänder älgen och den kommer

tillbaka. Därefter stannade älgen bakom en stor tall och Per berättar att han och älgen sedan stod och väntade en lång stund. – Men när älgen sedan vände sidan mot mig så sköt jag direkt berättar Per. Det var lite spännande faktiskt… Per berättar att därefter kom sonen Axel farande och han kunde inte fatta att hans far kunde vara så lugn! – Vilken jävla älg du har skjutit, utbrast Axel! Per berättar att han hade sett att älgen hade en krona, men att den var SÅ stor hade han inte sett. Nio taggar! Visst har Per skjutit några älgar i sitt liv, men faktiskt aldrig en älgtjur tidigare. Förr sköt Per mycket rådjur när han jagade och på senare tid har det även blivit några vildsvin. – Men jag hör ju inte till kategorin storjägare, säger Per med ett leende. Han säger att han vill hålla på med många saker och lite lagom mycket med allting. Per är inte heller mycket för dyra bössor och kikarsikten.

Han är ägare till två stycken bössor, och den ena av dessa var hans pappas bössa. Det är en Huskvarna från 1950-talet. Per säger att han gärna använder faderns gamla Huskvarna för den är lite lättare än den andra bössan. Och den fungerar ju alldeles utmärkt, för det var med den gamla Huskvarna-bössan som Per sköt älgtjuren! – Enligt mina pojkar så är det gammal skit som jag jagar med, men det går bevisligen ganska så bra ändå skrattar Per. Barnen tycker att deras far borde skaffa sig ett vettigt kikarsikte åtminstone, men Per säger att han känner sig som en novis när det blir prat om prylar. Och så lägger han till att grejer inte är speciellt viktigt för honom. För Per är det viktigast att vara med och jaga i lite lagom mängd, och det är ett trevligt sätt att umgås med barnen. Nog låter detta väldigt sunt.

Text och bild: KLAS JOHANSSON


Nummer 12 • November 2022

7

Auktioner 2023

Genom att köpa denna produkt hjälper du till med att ta hand om världens skogar

FSC-C147284 | www.fsc.org

Nu pågår bokning av auktioner 2023

Tänker du sälja? Hör av dig för förslag på hur vi löser just din försäljning för att uppnå bästa resultat! Vi har under året genomfört 20 stycken liveauktioner där vi salufört Hästar, Nötkreatur, Maskiner för lantbruk, skog, verkstad o entreprenad, Fordon, Innebo med mera. Därutöver nätauktioner med liknande utbud för den som så önskat. Vi har personal med över 35 års erfarenhet av försäljning av djur och maskiner vilket borgar för en korrekt värdering av din djurbesättning och/eller maskinpark

Hittills bokade

Solljuset lyser upp gläntan där vi samlats. Vi står i den mjukaste mossan, känner skogens dofter och lyssnar till naturen. Vinden susar mjuk högt upp i trädens kronor, en fågel kvittrar längre bort och vi hör bäcken porla.

3/12 2022 Gårdsauktion/Nätauktion Hårsafall, Ydre. Maskiner o Redskap 11/3 Samlingsauktion Brännebrona Götene 18/3 Samlingsauktion Backamo Ljungskile 15/4 Samlingsauktion Gamla Mejeriet Dingle 22/4 Samlingsauktion Örsta Kumla

Aldrig har vi varit så nära naturen, aldrig har vi varit så nära varandra. Avskedets stund är här och nu, i den stilla friden. Med vänlig hälsning, Erika Hellberg

Vi nås på tel: 070-5443117, 076-4288386,

www.farmarauktion.se

Besök oss på något av våra kontor Norrgårdsgatan 5, Mjölby alt. Storgatan 31, Boxholm eller boka hembesök på tel 0142-164 40.

, , ,  ,  

Dags för en Polaris ?

maskinparken.se

Polaris erbjudande gäller t.o.m. 221231

Maskinparken Mjölby • Kungsvägen 13, 595 51 Mjölby • Växel: 0142-800 40


8

AKTUELLT

Nummer 12 • November 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Utanför Alléskolan har ett av de döda träden förvandlats till konstverk.

Vid Gamla torget står en flicka med en fågelholk, ett av stoppen på Almrundan i Åtvidaberg.

Anton Sunnergren berättade om Åtvidabergs almar på Träddagen i Linköping.

Högstubbar blev motorsågskonst Konst och natur i samspel på Almrundan ÅTVIDABERG (JB)

Runt om i Åtvidaberg finns en mängd högstubbar, och några av dessa har förvandlats till konstverk. Den som vill få sig en trevlig promenad kan gå Almrundan mellan Gamla torget och Edberga och titta på hur de nedsågade almarna har använts.

Under 2019 ville Åtvidabergs kommun göra något positivt i samband med nedtagningen av de döda almarna runt om i tätorten. En av åtgärderna var att spara träd som så kallade högstubbar för att gynna alla de organismer som livnär sig på död ved, så-

som svampar och insekter. Nästa steg var att arbeta vidare med kommunens satsning på den konstnärliga utsmyckningen av några av högstubbarna, och konstnärer fick i uppdrag att ta sig an trädstammar på olika platser i kommunen. För att så många som möjligt ska få ta del av konstverken, har kommunen skapat en speciell almrunda för att visa upp resultatet av detta projekt. På Naturkartan finns en karta där gångstråket är markerat och där man kan se var de olika stoppen finns. – Man får följa med Bettina Blåmes runt om i Åtvidaberg. Och med hjälp av QRkoder kan man komma till

Naturkartan för att lyssna eller läsa om de olika stoppen, säger Anton Sunnergren, kommunekolog i Åtvidaberg. Rundan går från Gamla torget mot kyrkorna, Villan och Edberga, förbi Alléskolan och Sporthallen tillbaka mot Gamla torget. På vägen får man se många olika träd, i olika former och olika storlekar. Vissa träd är döda medan andra är nyplanterade. En del har konstnärer fått förvandla till fantastiska föremål. Längs med rundan kommer man kunna läsa eller lyssna på saker om vår natur. Under 2018-2020 slog almsjukan till med full kraft i Åtvidabergs tätort och mer än

300 träd dog. Många av träden utgjorde vackra alléer eller smyckade parker och grönområden. Längs med Almrundan passerar man några av Åtvidabergs alléer, parker och grönområden där man kan se hur kommunen hanterade utbrottet av almsjukan. Man kommer att passera skyltar med Bettina Blåmes och QR-koder. Med hjälp av mobiltelefonen kan man läsa eller lyssna på information om vår natur och de konstnärer som arbetat med några av de döda träden. I mobiltelefonen ser man också var rundan löper fram och vart nästa informationsstopp finns.

Kubistisk högstubbe nedanför Stora kyrkan.

– Vi tänkte att med QR och en hemsida så kan man göra

det mer levande än med en statisk skylt. Då kan man jus-

tera och lägga till information allt eftersom. Sen kommer vi även sätta upp fysiska skyltar vid två av våra faunadepåer också. – Om högstubbarna till en början fick mycket negativ kritik så har nog motorsågskonsten nog bara fått positiv kritik, tror jag. Jag bjöd in två konstnärer, Sven Ingemar Johansson bert davidsson, och det var något som var väldigt roligt. Att ta ner almarna var inte lika kul som att planera för motorsågskonsten, och det genomslag som det fått hos allmänheten har varit väldigt kul att ta del av också, säger Anton Sunnergren. Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Skyddande innerbyxor för vildsvinsjägare Nu har småländska familjeföretaget Pinewood lanserat en innovativ nyhet i form av en skyddande innerbyxa till vildsvinsjakten.

Detta är ett par innerbyxor som kan användas under traditionella jaktbyxor eller under friluftsbyxor. Dess luftiga och mjuka material gör dem mer behagliga och följsamma att bära än klassiska vildsvinsbyxor. Tyg i fyrvägsstretch kring linningen ger extra komfort.

Byxan har dubbla skyddande lager tillverkat i ett skär- och sticksäkert material. Materialets sammansättning gör det extra skyddande mot vildsvinsbetar. Med dessa byxor under dina befintliga är du skyddad vid angrepp och kan enkelt anpassa det yttersta lagret baserat på aktivitetens behov. Tack vare den här byxan

ska man kunna känna sig säker på att vara bra skyddad om olyckan är framme men efter sammanstötning, som vid en vildsvinsattack, är det

viktigt att ändå låta undersöka sig för inre skador då det kan finnas en akut risk för inre blödningar. För att säkerställa funktion

och säkerhet för användaren samt tillmötesgå de lagkrav som finns inom Sverige och EU har byxorna också testats och certifierats av tyska testinstituten KWF och DPLF (Deutsche Prüf- und Zertifierungsstelle für Land- und Forsttechnik) som en officiellt godkänd skyddsprodukt vid vildsvinsjakt eller eftersök.

– Vi fick input som födde en idé om att använda skyddstyg som bland annat används vid styckning och i skyddshandskar. Vi spann vidare och tanken på att göra en innerbyxa som kan användas under alla typer av jaktbyxor skapades, säger Carolina Sjögren, produktutvecklare på Pinewood. – Vi klurade på design, för-

utom funktion är det även viktigt med en tilltalande look som lockar konsumenten. Vi hade flera diskussioner med olika grisjägare och en nära

vän som blivit allvarligt angripen av vildsvinsgalt, biten och uppskuren i baksida lår. Där uppstod tanken att hela byxan ska vara skyddande, även baktill. Resultatet blev dubbla lager skyddstyg som är både sticksäkert och skärsäkert - innovativt och bättre säkerhetsmässigt. Efter ett och ett halvt år av designutveckling och testning så lanseras nu byxan som fått namnet ”Pinewood Wildboar Protect Inner Pants”.

Källa: Pinewood


NSER KI V SBenny Andersson

E IC

MA

Nummer 12 • November 2022

9

Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

Från missväxt till tillväxt!

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

070-696 19 44

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING 2ƞȒȡ3 11"+3ê/*"-2*-"+ ,+20 &/ ǖǗ ê/ -"/#"(1 11 &+01 ))"/ 0,* "11 (,*-)"*"+1 1&)) "+ 3"!- ++ ǽ "+ ( + "+(")1 +0)21 0 *,1 (2*2) 1,/1 +( "))"/ - ++ ǽ ,* 3"!")! /" ( + !2 (,*-)"11"/ "Ɯ+1)&$ +)ê$$+&+$ , % /"'ê)1 *&+0( !&11 3"! "%,3 ǿ

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

ǞǚǿȒ ǙǞ ǽ Ǟ ǽ

,+20 &$%1 ê/ "+ (/ ƞ#2)) *"+ "+(") 3"!- ++ -í ǘǕ ( , % % )3Ȓ *"1"/03"!ǽ "+ ê/ $,!(ê+! "+)&$1 !" +6 ,!"0&$+(/ 3"+ , % !ê/*"! #/ *1&!00ê(/ !ǽ Bonus Light ê/ "+ *6 ("1 -/&03ê/! ǙǗǽǚ ǽ ǿ ǕǕǿȒ 3"!- ++ ǽ

*# % ' %,# ! % #& $$ %!# +# # # % % #+ ," # !' $ % ! $ &% $ % ' # # '$! $" %$ ' ! ! $ % %) # % # $)$% ,# %% " $$ % ' # & $ !' ,# %% &"" + $%,#$% %'% %

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer

# !' $ ! # ' $ ! $ )#+ ' $ ! # ,# # % VARMLUFT-VED

! % % !$$ ,#

Dags för ny anläggning?

,"

Akron har marknadens mest kompletta utbud av lösningar för hantering, lagring och torkning av spannmål och biobränsle.

!#

%!

!%

!# $ # !#$ !" ## '$! $ ((( # # ' $ ! $

Kontakta din Akronrepresentant idag!

Vedeldad mobil

Östergötland: Anders Olausson 070-346 11 11 Södermanland: Linda Karlsson 072-515 18 31 Tel:

#

0431-222 90

www.ttshop.se info@tradgardsteknik.se

Närke:

Kent Folkesson 070-337 16 28

Läs mer på vår hemsida

akron.se

www.jordbrukaren.se

$ ! ! & !

"$

& "& #" #!"

&

& &

+* )

&

!!

! $ & "$

&!

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

"( ' '

"

'!

( ( ( ( +%( $"( +$(% ( ( ( ( +%( $" +$(% (

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( * %+% ( +%( ( %%(%( ** +$ (( * ( ( ( * ( ( ( $ ( ( %%(% ** +$ ( ( ( * (%+% ( ( +%( ( $ (( ( (( ( (** ( ( (%( $" +$( $" (+$( ( ( ( $$ ( +%( $" +$( +($"%% ( *+& (# *( ( $" +$( $ ( ( + ( +($("%(% ( ( *+&( (# *( ( ( ( ( ( (( ( ( & ( ( ( $(( %( ( ( * & & $( ( & ( * (# $ ( % % ( $( *( & & * & & ( * & & ( $( ( (* (# ($ ( ( % "* +$( +( ( +%( "* +$( ( ( (( + ( +% ( ( ( ( ( (

Sverige behöver din bioenergi denna vinter! Varje kilowattimme räknas! Har du GROT eller bränsleved att sälja? Hör av dig till oss. ( (

( (

( (

(

(

( (

(

(

, ,+*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( ( +*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( (

www.skogstjanst.se


Nummer 12 • November 2022

10

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

AKTUELLT

Under september och oktober minskade hushåll och mindre företag sin elförbrukning med 15 procent. Bild: PIXHILL

Elanvändningen ner 15 procent Kraftig minskning jämfört med förra året SVERIGE (LT)

Under oktober minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via Eons elnät med 15 procent, jämfört med föregående år. Räknar man in större företag blir minskningen tio procent.

–Det är anmärkningsvärt. Energibesparingar har slagit igenom på bred front, vilket gör mycket för att förbättra den tuffa situationen, säger Martin Höhler, vd på Eon Energidistribution. Eldistributionen till hushåll

och mindre företag minskade från 780 GWh under oktober 2021, till 660 GWh under oktober 2022. Den totala el-

distributionen minskade från 2 900 GWh under oktober 2021, till 2 600 GWh 2022. Även under september minskade hushåll och mindre företag sin elförbrukning med 15 procent, medan den sammanräknade minskningen slutade på nio procent. – Vi talar således om en

stark positiv trend som vi hoppas fortsätter. När vi nu går mot en vinter med höga elpriser, då kostnaderna för gas, kol och olja driver upp elpriserna på kontinenten, är alla insatser för att minska energiförbrukning och avlasta energisystemet viktiga. Och det är viktigt att vi alla är uthålliga, säger Martin Höhler. En färsk studie från Energiforsk visar att om elförbrukningen i södra Sverige min-

Din lokala skadedjurstekniker med snabb åtgärd! Åke Wall mobil: 076 – 525 93 00 www.rodent.nu

RODENT AB Flytgödselkörning Fastgödselkörning Fyrkantspressning Slåtterkrossning Rundbalspressning Sådd Rapid 4m Fälthack Claas Krokvagnar

skar med fem procent, sjunker priserna där med cirka 40 öre per kilowattimme. Och enligt Eons beräkningar kan till exempel en temperatursänkning på en grad resultera i att energiåtgången sänks med fem procent. – De är på värme och varmvatten de stora besparingarna kan göras. Men även små förändringar, som att stänga av stand by-lägen och byta gamla glödlampor till lågenergi-

De är på värme och varmvatten de stora besparingarna kan göras. Men även små förändringar som att byta gamla glödlampor till lågenergilampor gör skillnad. Bild: PIXHILL

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Hanna eller Anders når ni på:

Tel 013-23 44 64/65 Källa: Eon

Levererar allt i grusbranschen, även bergmaterial. Vi utför: Bredgrusning och spårgrusning Lossning och lastning med lastmaskin Större och mindre schaktarbeten

Joakim 070-600 19 72

Försäljning och service av garageportar, industriportar, grindar, dockningar med mera! -JOLÚQJOH ] ] JOGP!QPSUTFSWJDF TF ] XXX QPSUTFSWJDF TF

Vi levererar grus och grusar dina vägar! Containrar uthyres.

Stora inom lantbruksdäck

Unicrental.se • 070-875 67 35 Vi finns i området mellan Boxholm och Linköping.

Tel 0142-415 02 · www.skanningegummiverkstad.se

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! …och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

Andreas: 070-888 25 80 Marcus: 070-535 90 08

lampor, har god inverkan på miljö och ekonomi. Både företag och privatpersoner har möjligheter att minska kostnaderna genom att vara mer flexibel i sin elanvändning och dra ner konsumtionen vid de timmar som elpriset är som högst, säger Martin Höhler. Siffrorna är justerade för temperatur, då oktober 2022 var en grad varmare än oktober 2021.

www.mb-isolering.se

Har flygfotot bleknat?

Företaget är VI STÖDJER miljödeklarerat MISSING PEOPLE SWEDEN och kvalitets20 certifierat.

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

SEDAN 2014

Solcellsbyggarna.se 070-696 49 22

Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert”

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

VI KOPER DITT SKROT! Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180


Nummer 12 • November 2022

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

VA-produkter I vårt VA-sortimentet finner ni markrör, vägtrummor, fiberduk, avvattningsrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/fett, enskilda avlopp.

AKTUELLT

Levererar färdig betong certifierad av

Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt. Besök vår butik Algolgatan 7 i Linköping

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

www.inrapipe.se · info@infrapipe.se · 013-39 30 90

Att synas är bra för affärerna!

VÄGSLADD t Fri frak il 5m inom 2

Boka annonsplats på 0141-560 03

15.500:+moms

gruvdalens däck & allservice 0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se

Underhåll av grusvägar Kantskärning och väghyvling med moderna maskiner. Grus och dammbindning.

3EKO -IXERVAGNAR fÚR ALLA BEHoV...

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. s Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s +ASTmËKTAR KK1600 och KK1800

Hjertstedt Hyveltjänst AB 070-651 07 96 www.vaghyvlar.se

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

Effektiv inventering av barkborre vindfällen och toppbrott

Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor

Volymmätning • Inspektioner • Gårdsfotografering 0730-35 13 31 · info@gullby-sjolander.se

Vi utför grävarbeten!

www.gullby-sjolander.se

Säljare norra och mellersta Sverige

Diplomerade för avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin

Andreas Brunåker

0142-809 60, 070-659 67 63

Lantmästare

076-846 22 22 KINGQUAD LT-A500XPM 2022 %

"

&

#

$

Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

" $ " !

!

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

Högtryckstvättar Service och försäljning av Nilfisk, Kränzle och Reno

FÄRGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu Rödfärg

inkl moms

Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg Över 35 års erfarenhet av branschen Lämnar kostnadsfri offert på plats Lagerförsäljning av Gjøcos kompletta färgsortiment

Vi målar allt ifrån Småland till Uppland Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se

Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2022!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

# #

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB

!!!"

"

mail@faust.dk www.faust.dk

129.900:-

Boka rödfärgning! • • • •

Andreas.brunaker@faust.dk

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Traktorer MF 5610 lastare...............................-14 Valtra 6350 lastare .........................-07 Valtra 6650, dubbelkommando ..-02 Valtra 6850 lastare .........................-02 Valtra A75 lastare skogshytt .......-04 Valtra 6350 HT, frontlyft ...............-00 Valtra 600, Skogshytt ....................-99 Valmet 8150, frontlastare, FL ......-97 Valmet 805.......................................-85 Valmet 6400 ......................................98 Valmet 6400, lastare ......................-96 Valmet 6300, lastare ......................-99 Valmet 900.......................................-99 Valmet 455, lastare ........................-89 Valmet 405.......................................-87 Valmet 605, lastare ........................-84 Valmet 502 2WD last......................-78 Ford 5610, 2WD, lastare ................-83 IH 955 ................................................-82 BM 400, 2WD, lastare .....................-68 BM 700, 2WD med griplastarkärra Lastmaskiner JCB 418S ...........................................-15 BM L90 ..............................................-90 BM L30 ..............................................-99 BM 4300, nyrenoverad motor Everun alla modeller ..................-nya Tippkärror & Övrigt Maskintransportvagn, 20 ton Kreatursvagn, 6 m Trava, 6 ton Containers, 6-40 fot

Betesputsar Perugini, Kellfri, Bonneti olika storlekar. NYA Griplastarkärror Mowi och Farma till extra fördelaktiga priser och snabba leveranser! Mowi 1050 P30T..............................-22 Mowi 300 10 ton.............................-06 Mowi 300 8,5 ton............................-06 Farma T10F med rulldrift, 6.7 m kran, 10 ton ..........................-22 Farma CT 6.7, 9 ton........................-22 Farma CT 6.3, 9 ton........................-22 Niab traktorprocessor 515 B med längdmätning .......................-22 Valmet 8100 med Moheda 500 kran ..................-06 Tajfun RCA400 vedmaskin ............-22 Lunning vinsch, 3–4 ton Star kran med hydraulsväng Skogskärra 3–7 ton Redskap Schaktblad fram-/bakmont. Front-/hjulvikter JD & Valmet Balgripar Stora BM & Trimafäste Vägsladdar 2-skärig med strängspridare 3-skärig, bogserad m strängspridare Dieseltankar Färmartanken 1,5–3 m3, besikt. Farmartankar 1,5–5 m3, besiktningsintervall 6–12 år

Lastväxlarvagnar Bigab 10-14 G2, 15-19, 7-10, 8-12, 10-14, 2-15 Bigab dumperkärror T8, T10 fördelaktiga priser!

Anders Bil & Maskin AB www.anders-bilmaskinab.nu Anders Svensson: 0495-202 80, 070-606 12 23 Anders Johansson: 0456-500 05, 0708-99 27 93


NUMMER 11 November 2022 Årgång 96

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

JAKT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

På dagarna under älgjakten undviker älgarna platser där det är stor risk att de blir fällda av jägare, visar forskning. Däremot verkar inte risken att bli tagen av varg påverka hur älgarna rör sig. Bild: PEXELS

Giorgia Ausilio har i sin avhandling visat att älgarna undviker områden med stor jaktrisk på dagtid under jaktsäsongen. På natten och efter jaktsäsongen påverkas de inte. Bild: PRIVAT

Älg mer rädd för jägare än varg Älgarna anpassar sig efter jakten och vistas då i vargområden SVERIGE/NORGE (JB)

På dagarna under älgjakten undviker älgarna platser där det är stor risk att de blir fällda av jägare. Däremot verkar inte risken att bli tagen av varg påverka hur älgarna rör sig. Det visar forskning i Värmland och Hedmark på norska sidan. Forskningen bygger bland annat på data från GPS-försedda älgar och vargar samt information från jaktlagen i området.

Giorgia Ausilio försvarade sin avhandling på Høgskolen i Innlandet i Norge 4 november. Projektet ingår i Grensevilt som är ett samarbete mellan forskare vid Høgskolen i Innlandet i Norge och SLU i Sverige. Både vargar och jägare utgör en risk för älgarna men mönstren är inte desamma varken när det gäller tid eller plats. Jä-

garna jagar under dagtid medan vargen oftast jagar på natten. Risken att bli fälld av jägare är störst i närheten av öppna platser som myrar och hyggen samt nära vägar. Vargarna fäller flest älgar på hyggen, i ungskogar och längre bort från vägar (under jaktsäsong, sedan fäller de älgar också närmare vägarna). Närmare bebyggelse mins-

kar risken för älgen både när det gäller människa och varg. Det är med andra ord ett visst överlapp men till stor del skiljer sig de båda typerna av dödsrisk sig åt i landskapet. – Vi såg att älgarna anpassar sig till människans jakt. De undviker områden med stor jaktrisk på dagtid under jaktsäsongen. På natten och efter jaktsäsongen påverkas de inte. Älgarna väljer att vistas i områden där risken för varg är större året om, både på dagen och natten, säger Giorgia Ausilio.

– troligtvis för att vargarna väljer områden där det finns mycket älg. – De senaste årtiondena har rovdjuren återvänt till många platser där de har funnits historiskt. Där påverkas landskapet och bytesdjuren av mänskliga aktiviteter som skogsbruk och jakt. Därför är det viktigt för förvaltning och bevarande av vilt att studera samspelet mellan människor, varg, älg och det som älgen äter, säger Giorgia Ausilio.

Giorgia och hennes kollegor har märkt älgar och vargar med GPS. Så har de kunnat följa var i landskapet älgarna håller till och också var vargarna dödar älgar. När vargarna stannar längre i ett område har de åkt ut i fält för att leta efter och undersöka bytet. De har också genomfört en enkätundersökning med 105 jaktlag i Norra Värmland och Hedmark för att få mer exakt information om var älgarna sköts av jägarna. För att undersöka hur

många kalvar som dör har Giorgia tre gånger om året smugit på de gps-märkta älgkorna och räknat deras kalvar. Som förväntat visade resultaten att både vargar och jägare dödar älgkalvar. – Men det är ett intressant resultat att bara mänskliga jägare påverkade älgarnas beteende trots att älgarna riskerar att förlora sina kalvar till båda, säger Giorgia.

Tre gånger om året har Giorgia Ausilio smugit på de gpsmärkta älgkorna för att räkna deras kalvar - de kallar det för Calf checks. Bild: GIORGIA AUSILIO

Vad beror det på? En orsak kan vara att jakten är mer förutsägbar för älgarna. Jägare sitter vid sitt pass och väntar på älgen (eller att hund eller drevkedja ska driva en älg åt det hållet) medan vargen springer efter sitt byte. Under hösten när mänskliga jägare utgör den största risken finns det också mer mat för älgen i

landskapet. När jakttiden är över är det tuffare tider för älgen. I områden där de löper större risk att bli tagna av varg – ungskog och kalhyggen – är det också lättare att hitta mat. I projektet har Giorgia ock-

så tittat på skogsskador. Hon har sett att det var mer skador på träden i områden med varg

Giorgia Ausilios slutsatser

stödjer tidigare studier vid SLU Grimsö forskningsstation där forskarna inte heller har sett någon effekt av varg på älgarnas beteende. Det är också i linje med en studie från forskare vid Högskolan i Gävle som med hjälp av viltkameror har sett att älgarna lämnar vissa områden under jakten för att sedan komma tillbaka. Källa: slu.se