Page 1

En branschtidning

i Länstidningen Värmlandsbygden

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Värmlands lantbrukare

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 12 • Årgång 91 September-oktober 2017

Stefan Karlsson, Energi och värmeteknik, menar att ved och pellets är på väg ut och ersätts med någon form av värmepump.

Pellets och ved är på väg ut ENERGI. – Den äldre generationen orkar inte elda längre. Bland de yngre är det många som eldar en vinter max eller så. Många yngre ringer till någon när de köpt huset och då ska vedpannan eller pelletspannan bort direkt, de börjar inte ens att elda, säger Stefan Karlsson, säljare på Energi och värmeteknik i Linköping. Han tror att värmepumpar kopplade till berg- och jordvärme kommer att vara det mest efterfrågade för framtiden, säkert i olika kombinationer med solenergi. SIDAN 4

Pensionerad bonde håller sig sysselsatt

Daniel och Jenny Larsson framför det rovdjursavvisande stängslet och med tjurarna bakom. På gården finns också 25 fårtackor.

Inte rädd för vargen längre Rovdjursavvisande stängsel på Råums gård har effekt LANTBRUK. Efter tre vargangrepp var oron hög på Råums gård. Vargen hade tagit två får och en kalv. – Det värsta är oron. När de var här och grävde fiber såg de, i dagsljus, hur vargen strök

LANTBRUK. – Jag har varit bonde så jag tycker inte om att vara sysslolös! Så förklarar Bengt Staaf sitt nyvunna intresse för grönsaksodling. Vid den ena flygeln på den vackra gården Fjättmunna sörgård har Bengt sin odling, praktiskt och vackert placerad i en nybyggd inramning.

på Länstidningen Värmlandsbygden och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

kastunden på morgonen. Vi sitter i köket och timanställda Micke Zettergren rings in för att få sig en kopp och en smörgås. Det är två år sedan det rovdjursavvisande stängslet stod klart och paret har helt klart märkt av en förändring. SIDAN 22

Nedslag i skogsbrukshistorien Mellanskog har under en vecka i september varit runt i Värmland och informerat skogsägare och andra intresserade om sitt arbete. Ett 25-tal hade hörsammat kallelsen till Ulvsby herrgård, strax norr om Sunne. Bengt Algotsson, mångårig aktad tjänsteman i skogsägarrörelsen i olika positioner och bland annat virkeschef i Mellanskog under en tid, höll en mycket intressant föreläsning om vad som hänt under de senaste 150 åren i skogen. SIDAN 10

SIDAN 14

Du som är prenumerant

omkring. Varje morgon så tittade man ut och såg man ett får ligga ner, ja, då blev man genast nervös. Den här oron ska man inte behöva ha, berättar Daniel Larsson. Jordbrukaren besöker Jenny och Daniel Larsson, ägare av Råums gård i Ölme, under fi-

VECKANS BORRING

ENERGI

JAKT

Köp mark för det tillverkas ingen ny

Service med energi i tanken

Uppskattad jaktvårdsförening jubilerar

SIDAN 2

SIDAN 6

SIDAN 8


2

Nummer 12 • September-oktober 2017

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Buy land ’cause they don’t do it anymore! Ett ämne som i skuggan av en livsmedelsstrategi och ökad försörjningsambition, blir allt mera aktualiserat, är bevarande av jordbruksmark. Rubriken är ett citat av Mark Twain som redan på 1880 talet lär ha sagt detta: ”Köp mark för det tillverkas ingen ny!”

På den tiden fanns ingen brist på odlingsmark och överskott på folk, i alla fall inte i hans hemland USA. I dag 120 år senare är detta konstaterande alltmera relevant. Vi bebygger ett antal hundra hektar om året i Sverige, oftast av den bästa åkermarken i bygden. Ty förr, när man hade sunt förnuft, men inga högskolestudier eller planarkitekter byggde man inte på åkanter och lågt intill vattendrag. Man byggde alla kyrkor uppe på höjderna och brukade marken lite längre ner i sluttningarna. När man sedan lärde sig att dika ut marken för att skapa mer åker och försörja fler, kunde man bruka än mer låglänt mark. Runt vissa kyr-

kor blev byarna större. Byarna blev till städer och städer fick i modern tid fantasilösa köpcentrum. I de flesta fallen är höjderna bebodda och den ”enda” platsen att fortsätta stadens utbredning är på det som förut varit åkermark i hundra år eller mer. Men nu när vi kan importera mat från världens alla hörn behöver vi ju inte åkermarken i Sverige. Eller? Det finns många dimensioner i denna fråga. En äganderättslig. Ska inte en markägare få göra vad hen vill med sin mark? För någon är det att odla, för någon annan att bygga crossbana och för en tredje att stycka av och sälja villatomter. Det sistnämnda kanske är räddningen för att överhuvudtaget kunna driva företaget vidare och kunna behålla gården... Men är äganderätten

Har vi inte ett ansvar för kommande generationer att se till så att mark används på ett sätt som åtminstone gör den återställningsbar till att producera mat och energi igen?

helt oinskränkt? Vi får ju inte starta kolgruva hur som helst på vår egen mark. Eller bygga en stor sjö. Har vi inte ett ansvar för kommande generationer att se till så att mark används på ett sätt som åtminstone gör den återställningsbar till att producera mat och energi igen? Vidare kan man resonera om det bara är den bästa åkermarken som ska skyddas eller all åkermark? Hur definierar man den bästa? Det som är den bästa åkermarken i Ydre eller Tiveden kanske vi ute på slätten knappt tycker är värd att odla. För Ydre eller andra skogsdominerade områden kanske de åkrarna som finns där är desto mera värdefulla för landskapet, den biologiska mångfalden och produktion av mat i just den bygden, än vad samma yta är i ett slättlandskap med mycket åkermark. Missförstå mig rätt, jag tycker nog inte att vi till varje pris kan va-

ra emot att varje liten kvadratmeter av åkermark inte ska bebyggas. Däremot kan vi definitivt vara emot att en markägare mot sin vilja inte ska behöva få sin åkermark exploaterad utan att bli kompenserad med betydligt mera än det rena markvärdet. Det kanske är hens barns framtida försörjning som skövlas. Hur ersätter man det? Vidare, om vi verkar för hårt för skydd av åkermark kan vi hamna i ett läge där det omöjliggör byggnation av en ny ladugård, avstyckning av två tomter för att kompensera syskon och klara generationsskifte eller bygga nya fältvägar. Rädslan för detta scenario får dock inte hindra oss från att verka för att regelverket ändras så att åkermark likställs med den omkringliggande marken vad gäller skydd för exploatering. Det kan inte vara rimligt att kommunpolitikern med ett pennstreck kan skövla åkermarken för evigt, men bonden får grova böter för att såga ner trädet mitt på åkern eller plöja upp dikesrenen! Må så gott i det exploaterande och föga ansvarstagande offentliga Sverige, önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

100-åring med hållbart fokus

lrfkonsult.se

Dubbla jubileum för Stora Enso För svensk-finska Stora Enso är det i år två viktiga 100-årsjubileum, både Finland som självständig nation och koncernens kartongbruk i värmländska Skoghall fyller 100 år.

En fin gård på Vikbolandet Norrköping Linneberga 11:2 och Å-Brånnestad 4:1 Fastigheten omfattar 84 ha varav 52 ha åkermark och 24 ha skog med ett virkesförråd på 3 200 m³sk. Vackert beläget gårdscentrum med rejäl mangårdsbyggnad om dryga 200 m², tjänstebostad och ett flertal ek.byggnader. Utgångspris 12 000 000 kr. Anbud senast 2017-10-27. Mäklare Snorre Svahnström, tel 013-37 70 10. snorre.svahnstrom@lrfkonsult.se

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

Som en del i Skoghalls bruks 100-årsfirande arrangerades nyligen ett seminarium på bruket med temat hållbar utveckling. Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall och Skoghalls bruks platschef Kenneth Ohlsson var två av talarna vid seminariet, dit ett 40-tal lokala politiker och andra beslutsfattare i regionen bjudits in. – Skoghalls bruk är ett av

våra nyckelbruk inom koncernen. Det är ett välinvesterat och modernt bruk med kompetenta medarbetarna. Hållbara förpackningar blir allt viktigare, så Skoghalls produkter har framtiden för sig. Det är verkligen 100 år av fantastisk utveckling som skett här. Jag är stolt över Skoghalls bruk, konstaterar Per Lyrvall, vars

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

första uppdrag som jurist inom Stora Enso var att delta i brukets inventeringsarbete med Kartongmaskin 8, som är en av världens största kartongmaskiner för vätskekartong. Platschefen Kenneth Ohlsson underströk medarbetarnas betydelse för brukets utveckling. – Det är framförallt den

enorma kompetens som finns och har funnits hos våra medarbetare genom åren och på den vilja och det mod att ständigt utvecklas och tänka nytt, som gjort Skoghalls bruk till ett framgångsrikt bruk, säger Kenneth Ohlsson. Att ha fokus på innovationer var något som även Sverigechef Per Lyrvall poängterade. – Det finns en enorm potential skogen. Vår förnybara råvara ger oss en otrolig möjlighet att driva på utvecklingen av bioekonomin och fortsätta tillverka klimatsmarta produkter i minst 100 år till på Skoghalls bruk och andra bruk inom koncernen. Det gäller

nu att alla medarbetare fortsätter att vara innovatörer och bidrar till utvecklingen av verksamheten, säger Per Lyrvall. Skoghalls bruks verksamhet är imponerande på många sätt. Var sjätte förpackning som innehåller något flytande i världen är tillverkad av kartong från bruket. Varje dygn tillverkas kartong som motsvarar 100 miljoner enlitersförpackningar. 90 procent av produktionen går på export. Med sina 800 medarbetare är man ett av Värmlands största företag. Det har investerats över tio miljarder kronor de senaste 20 åren på bruket. – Vi investerar långsiktigt

och finns kvar länge på samma plats. Därför ser vi till att vara en ansvarsfull samhällsmedborgare i lokalsamhällena vid våra bruk. Det är viktigt för oss att vi har en levande landsbygd. Att vi är ett ansvarsfullt företag som satsar på innovation och har hållbarhet som affärsidé – det är nycklarna till vår framgång, säger Per Lyrvall.

Flygbild över del av Skoghalls bruk. Bild: STORA ENSO

Om Skoghalls bruk: Skoghalls bruk är en världsledande tillverkare av kartong till livsmedelsförpackningar. Var sjätte vätskekartongförpackning i hela världen är tillverkad av kartong från Skoghalls bruk. Bruket har ca 800 medarbetare (700 i Skoghall och 100 i Forshaga) och är ett av Värmlands största företag. Med en produktionskapacitet på 780 000 ton kartong/år är de ett av de 10 största kartongbruken i världen. Cirka 90 procent av produktionen exporteras.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 12 • September-oktober 2017

3

NSER KI V SBenny Andersson

Brånstorp, 585 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

En sort för vardag och fest!

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

Modell HK

AKTUELLT

Anouk

E IC

M A

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

          ŽŬĂŶŽƵŬŽĐŚǀĊƌĂƂǀƌŝŐĂƐŽƌƚĞƌƌĞĚĂŶŶƵĨƂƌƐćƩŶŝŶŐǀĊƌĞŶϮϬϭϴ͊

www.agriconordic.com

För bokning av våra sorter, ring Lars-I Nilsson på tel. 036-37 20 44, Välkomna!

NORDIC 32HS 30

Kvalitet & säkerhet från

Lyfthöjd 288 cm Tipplast 1200 kg Bredd 105-126 cm Höjd

220 cm

FOPS [falling object protective structure]

ISO-godkänd säkerhetsbåge ingår i priset på alla Schäffer

Skrukeby Maskin Mjölby När du behöver ett riktigt lyft! 0142-809 60 • 070-399 90 09 Se mer på: www.skrukeby.se

N 59O 6601806 E 12O 422173 NULÄGESANALYS I GETEBOL, VÄRMLAND

TA UT RIKTNINGEN I DITT SKOGSÄGANDE Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en strategi för att sedan genomföra rätt aktivitet i rätt tid. Online kan du beställa kostnadsfri digital skoglig översyn eller boka en nulägesanalys och rekommendation. Tomas Johansson, skogsrådgivare 072-749 33 34, tomas.johansson@meraskog.com www.meraskog.com

nya generationens skogsägande


4

Nummer 12 • September-oktober 2017

ENERGI / JORDBRUK

Vi utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Pellets- och vedpannor på väg ut Bergvärme och sol tar över Linköping (JB)

Det har hänt en del när det gäller värmesystem i husen. Idag är oljepannor sällsynta och ved- och pelletspannor ökar inte längre. Istället väljer kunderna berg- och jordvärme med värmepumpar och även solanläggningar.

Företaget Energi och värmeteknik utför nyinstallation, service och har utbildning på samtliga typer av värmepumpar. De utför även värmepumpsbyten och är återförsäljare av värmepumpar som hämtar energi från jord, berg, vatten, uteluft eller frånluft. Stefan Karlsson har varit med sedan bergvärmen kom, har haft eget företag inom branschen, har ett stort eget intresse och arbetar idag som säljare hos Energi och värmeteknik. Han vet hur utvecklingen varit, kan tekniken och vad det verkar varje enskild modell av värmepumpar som funnits på marknaden.

Hur ser det ut idag? – Vi har hittat två oljepannor i år mot normalt en per år, berättar Stefan. Att oljepannor alltså börjar bli riktigt sällsynta är kanske inte förvånande även om det fortfarande finns enstaka sådana i drift. – Oljepannor är sällsynta, elpannor är sällsynta. Det som åker ut ur husen nu är pelletsoch vedpannor. – Det är mest värmepumpar som sitter i husen. Det sitter värmepumpar i så pass många hus nu att det blivit svårare att leva på installation av sådana. Därför har servicemarknaden och eftermarknaden blivit en viktig del av verksamheten. På det sätter får man också byta de gamla pumpar som gått sönder. Man pratar om jordvärme och bergvärme. Vad är skillnaden förutom att det ena kommer av slingor i marken och det andra från ett borrhål?

– Det är ingen skillnad mellan jordvärme och bergvärme, säger Stefan. Det är samma effektivitet. Skillnaden är bara att jordvärmen är 10-20 000 kronor billigare beroende på hur långa slingor man ska ha eller hur djupt man ska borra. Ju större huset är desto mer tjänar man på jordvärme. Slingorna ligger på cirka 90 centimeters djup. – Det finns skräckexempel från förr i tiden när man körde direktkondensering i marken och då körde man freonet direkt i kopparrör i marken. Då kylde man gräsmattan väldigt mycket. Det är en del som kommer ihåg och vill inte ha markvärme nu heller. Idag kör man vatten och etanol i 30-procentig lösning i markslingan. Går markvärme att kombinera med bergvärme? – Ja, det har ingen betydelse om man kör ett hål eller en slinga. Om du ser i kristallkulan, hur tror du det här kommer

utveckla sig? Vad används mest om några år? – Pellets och ved ökar inte i varje fall. Den äldre generationen orkar inte elda längre. Bland de yngre är det många som eldar en vinter max eller så. Många yngre ringer till någon när de köpt huset och då ska vedpannan eller pelletspannan bort direkt, de börjar inte ens att elda. – Det finns ingen potential

att öka ved och pellets. Det går bakåt. – Man ser i nybyggnationer att husleverantörerna skickar dem med frånvärmepump och då har man löst både ventilation och värme i samma svep. Då är det en del som vill gå lite längre och då ringer man kanske till oss istället och vill ha bergvärme och sedan måste de lösa ventilationen och då får man ner förbrukningen ytterligare ganska rejält. Din framtidsvision för normalhuset är alltså...? – Någon form av värmepump kommer det vara, säger

Stefan Karlsson, Energi och värmeteknik, menar att ved och pellets är på väg ut och ersätts med någon form av värmepump.

Stefan Karlsson och framhåller att berg- och jordvärme nog kommer att ligga i framkant, säkert i olika kombinationer med sol.

– Solceller höjer ju priset på huset, det blir ett försäljningsargument. Text och bild: BO BÄCKMAN

Årets skörd i nivå med snittet trots torr sommar FINSPÅNG (JB)

Trots en kall vår och torr sommar verkar det blir en normalskörd i Östergötland.

Enligt Lantmännens skördeprognos för 2017 års skörd över hela landet visar prognosen en skörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd på cirka 6,1 miljoner ton som är i nivå med femårssnittet. 2016 års skörd låg på 5,9 miljoner ton vilket visar att trots ogynnsamma förhållanden är årets skörd något bättre än föregående år. Kristin Yderfors, Skärvinge gård i Finspångs kommun, är inte speciellt oroad över årets skörd även om hon i mitten av september har cirka 25

hektar vårkorn kvar att tröska. – Vi har också lite vete kvar och för de som ämnar låta vetet gå till brödsäd och inte har tröskat klart än så ligger det nu i farozonen. Allt vete här på Skärvinge går uteslutande till djurfoder men som det är nu blir det dyra torkkostnader. Före regnet låg vetet på cirka 13 procent vattenhalt men det hon tröskat nu innehöll en vattenhalt på 22 procent. – Havren låg också på 13 procent vattenhalt så jag har inte behövt torka något som jag tröskat innan regnet. Det som är otröskat har inte grott än men jag är rädd för att det inte dröjer innan det gror om jag inte lyckas få in det snart. Fortsätter regnandet kom-

LELY CENTER VALDEMARSVIK

LELY – världsledande inom innovativa system för automatisk mjölkning och robotutfodring. Kontakta oss för mer information Lely Center Valdemarsvik Tel 0493-120 60 valdemarsvik@val.lelycenter.com www.lely.com innovators in agriculture

mer det även att bli svårt att ta sig ut på åkrarna med tröskan. – Jag har några kornfält med insådd som är kvar att tröska och det är lite oroväckande. Däremot ser insådden mycket fin ut men är det blött i marken är det inte så bra att ge sig ut med tunga fordon. Kristin är glad över att ha en liten tröska med ett skärbord på tio meter eftersom den är aningen mer skonsam mot underlaget än en stor tröska. – Eftersom torkanläggningen också den är liten bygger hela systemet på en liten tröska, säger hon. Hela skörden på Skärvinge täcker årsbehovet av foder till gårdens 120 mjölkkor och Kristin säger att räddningen i år har varit att inget vete har gått till kvarnvete även om hon sått sorter som lämpat sig för det. – Jag odlar ekologiskt vete

som det råder ständig brist på. Nu är jag inne i andra årskarensen och får använda allt som skördats till foder åt korna som gick igenom karensen den 1 juli i år. Växtodlingen är det dock lite kvar på innan även den är klar för ekologiskt. Nästa år ska hon lägga in mer proteingrödor i form av raps som kommer att gå uteslutande till avsalu. – Jag har också sneglat lite på att börja odla fodermajs men än så länge finns det ingen som haft riktigt bra snurr på ekologisk majs. Dessutom konkurrerar den mycket dåligt

Kristin Yderfors, Skärvinge gård i Finspångs kommun, känner sig nöjd med årets skörd trots en besvärlig vädermässig inledning på året.

med ogräset så jag får nog fundera ett tag till innan det beslutet tas. – Inför vallskörden kände jag en stor oro även om förstasskörden var bra. Jag har inte fått in svaren på värdet än och trots att jag anser att skörden blev bra så visar nog svaren något annat på grund av att skörden blev sen. Normalt sett brukar jag slå all vall runt den 25 maj men då hade vallen bara kommit upp till ankelhöjd. Jag slog trots det cirka 30 hektar eftersom det var dålig etablering på grund av förra årets torka och hoppades på så sätt att kunna rädda några förstaårsvallar vilket jag också

gjorde. Andraskörden var däremot jättedålig. Hon har tagit en tredje skörd grovfoder och är nu inne på den fjärde skörden. – I och med rundbalsystemet har jag försökt att optimera så en del fält är av den anledningen inne på fjärde omgångens skörd. I år kommer jag inte att sakna grovfoder vilket jag gjorde förra året. – I höst ska jag så 30 hektar höstvete och jag har börjat plöja inför det. Just nu står jag i det läget som alla andra gör. Förutom att plöja tvättar jag ladugården samt tröskar och kör vallskörd de dagar vädret

tillåter. Det som står högst upp på önskelistan är en hel veckas uppehåll med regnandet för då är jag i hamn. Kvalitén på kärnorna har varit något varierande med en hel del småkärnor. Havren däremot är hon mycket nöjd med. – Etableringen har dock växlat på grund av höstens torka. Ibland skulle jag önska att jag kunde vattna och ska det fortsätta att vara så här torrt måste jag nog undersöka lagstiftningen runt de möjligheterna, säger Kristin. Text och bild: CARINA LARSSON


 

Nummer 12 • September-oktober 2017

5

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmlands län.Er partner fĂśr flexibla energilĂśsningar! Flispanna, pelletspanna, ved eller halmpanna i kombination med värmepump och solenergi.INSTALLATION – av kända fabrikat 

 

   

  

Vi har tagit Ăśver efter Bygglant och utfĂśr service pĂĽ lantbruk, med reservdelar i lager fĂśr pannor frĂĽn HDG och FAUST.SmĂĽ proffsmaskiner frĂĽn Kranman!

Service AB 

Ă– Storg 24 Mariannelund

0496-101 90 Peter 070-634 62 42

SERVICE – pü de flesta fabrikatwww.veosol.se

Ring 019-28 03 50

 

  

 

 

  volkswagentransportbilar.se

Amarok V6. Vidga ditt revir.

 

 $PDURN$YHQWXUD7',KN027,21 IU§Q Č? H[NOPRPVHOOHU Č?P§Q 

   

$PDURN&RPIRUWOLQH7',KN027,21 H[NOPRPVHOOHU Č?  IU§Q Č?   P§Q              

 

                        

          

%UÂŚQVOHGHNODUDWLRQ$PDURNKNYLGEODQGDGN¸UQLQJČ?ONPČ?J&2NP 9RONVZDJHQ/HDVLQJH[NOPRPVP§QPLO§UVÂŚUVNLOGOHDVLQJDYJLIWUHVWYÂŚUGHU¸UOLJUÂŚQWDEDVHUDGS§9:)6EDVUÂŚQWD MDQ 8SSOÂŚJJ QLQJVRFKDGPLQLVWUDWLRQVDYJLIWWLOONRPPHU9LUHVHUYHUDURVVI¸UHYHQWXHOODÂŚQGULQJDURFKDYYLNHOVHU9DUMH9RONVZDJHQ§WHUI¸UVÂŚOMDUHÂŚUIULDWWVÂŚWWDVLQDHJQDSULVHU(UEMXGDQGHWJÂŚOOHUHQGDVWYLGQ\ELOVI¸UVÂŚOMQLQJ%LOHQS§ELOGHQÂŚUH[WUDXWUXVWDG

www.wahlstedtsbil.se

Vardagar 9-18 • LÜrdagar 10-15 Vardagar 9-18 • LÜrdagar 10-15 Vintergatan 16-17, Motala Vintergatan 16-17, Motala Tel. 0141-21 60 30 vx Tel. 0141-21 60 30 vx

www.wahlstedtsbil.se

Nicklas SĂśderberg 0141-21 60 44

TILLBEH

10.000:

ELLER

5

Ă–R FĂ–R U

Ă…RS GAR

Nicklas SĂśderberg 0141-21 60 44

PP TILL

-

ANTI!

HĂ–STSPECIAL

I KUBIK! KÜp en Can-Am Outlander 450, 570, 650 eller 1000 (även Renegade) och fü tillbehÜr / kläder fÜr motsvarande

ELLER

kubik x 10*!

GARANTI

5 Ă…RS

*Can-Am-tillbehÜr / kläder till ett värde av:

Gäller pü alla T3- (inkl. 6x6) och terrängmodeller av Outlander 450-570-650-1000 samt Renegade 1000. Alla priser är inklusive moms. Erbjudandet gäller t.o.m. 2017-10-21 och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. 5 ürs garanti gäller endast pü maskiner fÜr privat bruk, ej yrkesanvändning. CHARLOTTENBERG: Eda Järn AB. Storgatan 2. Tel. 0571-380 00. www.edajarn.com EKSJÖ: MC-Butiken. Mosstegsgatan 6. Tel. 0381-390 08. www.mc-butiken.com/ KARLSTAD: Peters Bil & ATV. Fjärrviksvägen 2. Tel. 076-771 29 74. www.bilatv.se LINKÖPING: Beviks. Lüskolvsgatan 1. Tel. 013-36 25 00. www.beviks.se SÖDERKÖPING: ATV & Fritid. Albogaleden 2. Tel. 0121-420 66. www.atv-fritid.se/ Š2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med ensamrätt. ™, Ž och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhÜrande BRP eller dess dotterbolag. Pü grund av vüra hÜgt ställda mül avseende produktkvalitet och innovation, fÜrbehüller vi oss rätten att när som helst ändra specifikationer, priser, utformning, funktioner, modeller eller utrustning utan nügra ytterligare fÜrpliktelser frün vür sida. Vissa avbildade modeller kan vara utrustade med olika tillbehÜr.

10.000 kr fĂśr OUTLANDER & RENEGADE 1000 6.500 kr fĂśr OUTLANDER 650 5.700 kr fĂśr OUTLANDER 570 4.500 kr fĂśr OUTLANDER 450 

 
6

ENERGI

Nummer 12 • September-oktober 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Från en enda till fyra tankbilarsom numera rullar på vägarna runt Östergötland, Sörmland och Närke.

Jonas Gustafsson var inte sen med att tillsammans med ett gäng kollegor starta upp ett eget lokalt oljebolag när chansen dök upp.

Service med energi i tanken Energiföretag på ständig frammarsch NORKÖPING (JB)

Ostkusten energi i Norrköping är oljebolaget på ständig frammarsch allt sedan starten den 1 september 2014.

– Vi startade i liten skala med endast en tankbil utan släp och ett kontor med minimal yta. Det var spännande i början när vi satte oss ner och ringde runt till kunder som vi haft kontakt med under åren för att berätta om vår affärsidé, berättar Helena Johansson, anställd vid Ostkusten energi. Idag har företaget fyra bi-

lar med släp och vi är verksamma i Östergötland, Sörmland och vissa delar av Närke, Oljebolaget Ostkusten energi är certifierade återförsäljare för Preem och levere-

rar diesel och eldningsoljor direkt hem till kunder som har egna cisterner. – Preem ligger i framkant då det gäller miljöbränsle vilket känns bra för oss. Miljöbränsle kommer allt mer och just nu lanserar vi produkten Evolution 25 med ett förnybart innehåll på upp till 25 procent. I den förnyelsebara andelen ingår rapsmetylester och vegetabilisk olja som delvis är gjord på tallolja. Tidigare var utbudet på

bränsle mycket begränsat, idag krävs det att företaget har nio olika fack i bil och släp för att få med det som kunderna önskar. – Den största gruppen av våra kunder är verksamma på landsbygden, speciellt på lantbrukssidan men vi riktar oss även till skogsentreprenörer, säger Jonas Gustafsson

ägare till Ostkusten energi och som tidigare varit åkare åt olika oljebolag. Vad är den bidragande orsaken till att ni idag har en omsättning på 200 miljoner kronor? – Jag tror att vår framgång är närheten till kunden, kan hålla snabba leveranser och att vi alltid är tillgängliga. När lantbruket har högsäsong som vid till exempel skörden levererar vi torkbränsle dygnet runt. Företaget håller också en

hög service i sin växel som ständigt är bemannad vilket innebär att kunden kan ringa och göra sin beställning utanför kontorstid. – Många lantbrukare ringer oss på söndagskvällar för att få bränsle levererat eftersom bränsletanken till torken

är tom. På måndag morgon är den fylld vilket betyder oerhört mycket för att undvika driftstopp. Det är även skönt för oss att kunna stå klara med en leverans innan läget för lantbrukaren är akut. – Vi är alltid fyra personer in-

loggade i växeln för att ge kunderna möjligheten att kunna ta en fysisk kontakt om det behövs oavsett om det är kväll eller helg. En annan anledning är att vi är ett lokalt företag som sedan tidigare känner våra kunder, säger Jonas. Förutom eldningsbränsle tillhandahåller Ostkusten energi ett hämtlager med Texaco smörjmedel som är anpassade för den svenska marknaden. – Naturligtvis tar vi med ett fat smörjolja om en kund inte själv av någon anledning

har möjlighet att hämta. Vi har också en transportbil som kör ut smörjolja, kemiska produkter som spolarvätska och glykol. – Vi är också behjälpliga

att hämta spillolja eftersom vi har ett samarbete med Nemax miljöhantering. Med åren har nu Ostkusten energi vuxit ur sina lokaler och ämnar under nästa år flytta verksamheten till nya och större lokaler. I och med flytten kommer det att behöva anställas fler chaufförer vilket i praktiken betyder att Jonas kan vara lite mer på kontorssidan. – Det har jag i och för sig inget emot eftersom jag tycker det är roligt att ha kundkontakt. Ingen av oss i företaget har tidigare sysslat med försäljning och det har varit en utmaning i sig. När en

kundkontakt knyts och vi får fin feedback känns det mycket tillfredsställande. Det handlar inte enbart om att köra tankbil utan också om att ha en god relation med sina kunder. – I samband med flytten kommer vi även att öppna en liten butik där vi ska tillhandahålla det som idag finns i vårt hämtlager. – Dessutom håller vi som

bäst på att tillsammans med Gryts sockenförening ansöka om bygglov för att sätta upp en mack i Gryt. Näringsidkarna där har verkligen efterfrågat en mack och vi känner att det här är vårt sätt att ge tillbaka lite av det vi får från våra landsbygdskunder, menar Jonas. Text och bild: CARINA LARSSON

Energiomvandling för livskraftiga svenska städer Nu är det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities igång – den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer.

I det första steget lägger staten 120 miljoner kronor som ska användas för samfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. I oktober öppnar Viable Cities första utlysning ”Ener-

giomvandling för livskraftiga städer”, där de första projekten ska vara igång till sommaren 2018. – Idag står städerna för 70

procent av de globala utsläppen. Att bygga klimatsmarta och hållbara stadsdelar, och att förnya existerande städer är helt avgörande för att vi ska klara klimatmålen. Dessutom kan Sverige stärka sin position som föregångsland när det gäller hållbar stadsutveckling, säger Rémy Kolessar chef för avdelningen för forskning och

innovation från Energimyndigheten, som är huvudansvarig myndighet för Viable Cities. Viable Cities ska sjösätta en mängd forskningsinsatser och innovationsprojekt genom utlysningar där allt ifrån kommuner, företag, civilsamhälle och forskningsaktörer kommer kunna söka finansiering för förstudier, forsknings-, innovations-, testbädds- och demonstrationsprojekt. – Det som skiljer Viable Cities från andra program är att vi ska använda digitaliseringen

för att utveckla hållbara städer som gör dem attraktiva och livskraftiga, säger Olga Kordas, forskare vid KTH och programchef för Viable Cities. Viable Cities finansieras ge-

mensamt av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och kompletteras med samfinansiering av medverkande aktörer. Värdorganisation är KTH. Viable Cities ska sjösätta en mängd forskningsinsatser och innovationsprojekt för hållbara städer.


Nummer 12 • September-oktober 2017

7

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmlands län.

Vürt säljteam hjälper dig med tips och rüd - i stort och smütt Tel. 0381-502 50

Hüllbart och närproducerat Svensktillverkad stallinredning som tül hürda tag

facebook.com/ydregrinden @ydregrinden Tel. 0381 - 502 50 | www.ydre-grinden.se Stallinredning • StalltillbehÜr • GÜdselhantering • Foderhantering • Byggnation • Ventilation

#

!

"

#

" "

"

# !

! " "

#

"

&INSPĂ?NGSV 2EJMYREs4EL 

"

Att synas är bra fÜr affärerna! Boka annonsplats pü 0141-560 03 eller 054-21 70 10 VI INSTALLERAR VÄRMEPUMPAR OCH BORRAR FÖR ENERGI OCH VATTEN

BERGVĂ„RME INSTALLATION

SVERIGES STÖRSTA ÅTERFÖRSÄLJARE AV Borrar & installerar i hela ÖstergÜtlands län

Genom att lüna kraft frün naturen ger vi din vardag den perfekta temperaturen. Vüra produkter tar tillvara pü den lagrade solenergin i mark och luft, värmer upp eller svalkar ditt hem med hänsyn till büde plünbok och miljÜ. Vi kallar det

ENERGY FOR LIFE

SUPPORT

365

DAG A R OM Ă…RE T!

NorrkĂśping 011-16 35 34 | LinkĂśping ng 013-17 80 80 | Motala 0141-508 30 | Vadstena 0143-249 20 | Ă… Ă…tvidaberg 0120-154 00 info@vadstenavillavarme.se | www.vadstenavillavarme.se

• Kvalitets system enligt ISO 9001:2008 • MiljÜlednings system ISO 14001:2004 • ArbetsmiljÜ system 18001:2007 • Cer tifieringsnummer 5715 pü respektive


8

JAKT

Nummer 12 • September-oktober 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Från vänster ses här Adis, Anette (det var hon som såg en lo under ett pass), Ida, Roine, Tony och Dag, som är några av de som hjälpte oss förstå något av jaktens mysterium.

Cissi den röda, 8 år, och Eros, 5 månader, är Tonys inspirerande jaktkamrater.

Mjölby jaktvårdsförening 80 år Välskött och uppskattad förening jubilerar MJÖLBY (JB)

Älgjakten står för dörren och det är aktuellt att öva sin skjutförmåga. I Mjölby finns en jaktvårdförening som har en bana där man kan öva rörligt skytte. Föreningen är välskött och många söker sig dit särskilt nu då jakten på Sveriges största vilt börjar i Östergötland den 9 oktober.

Tony Lingeby är föreningens ordförande och han visar oss vägen till det lilla men mysiga klubbhuset. Där dröjer det inte länge förrän huset är fyllt av föreningsmedlemmar som har mycket att samtala om och inte minst utbyta erfarenheter. Ida Sörensen har mycket gott att säga om föreningen. – Jag hörde att här fanns en så trevlig skyttebana och det stämmer verkligen för här har jag blivit så väl bemött. Alla är så vänliga och det är bra stämning. Banorna är utmärkta och i kväll har jag gjort en bra serie, kommenterar hon. Mycket av jakt är träning och att lära sig av erfarenhet. Det gäller att våga skjuta när ett tillfälle yppar sig, och då handlar det om självförtroende och övning. Lars Gunnar

Under skjutningarna har Lars-Gunnar Lindqvist, skjutledare, god uppsikt över skjutvallen och skjutkuren.

Lindqvist varnar för snabbexamen och betonar att dessa verkligen inte är att rekommendera. Han berättar om vikten av att avlägga jägarexamen enligt vad jägarförbundet rekommenderar. – Först är det 10 tillfällen

med teori och sedan är det skytte som gäller med godkända prov. Inte förrän man avlagt examen och lärt sig säker vapenhantering är man redo och får då köpa vapen, påpekar Lars-Gunnar som är skjutledare och examinator för jägarexamen. Dag Abelsson har varit med i föreningen sedan tidigt 60-tal och han är bland annat tävlingsansvarig. Han berättar att många anmäler sig för jägarex-

amen men få fullföljer utbildningen. – Det är nog endast omkring sju procent som blir jägare. På senare år har det kommit fler kvinnor och bland dem är det högre procent som blir färdiga med sin examen, omtalar han. Banan är öppen två dagar i veckan sommartid och man hyr även ut banorna till jaktlag. Varje måndag är banan öppen för daglediga, och ansvar för det har Stig Samuelsson och Kent Olovsson. De berättar att aktiviteten är mycket uppskattad. Ing-Marie Petersson har

varit med sedan 1997 och hon minns att då började det komma fler och fler kvinnor.

Ida Sörensen förbereder dagens skjutningar genom dokumentation.

– Jägarförbundet gjorde en satsning i mitten av 90-talet och då kom jag med. Vi hade särskilda veckoslut och då lärde man sig mycket, betonar hon. Vi samtalar vidare och många kommenterar att det var bra när kvinnor började intressera sig. Tony Lingeby tror att intresset för jakt med hundar har betytt en hel del för kvinnornas engagemang. Samtliga betonar att naturintresset och den härliga känslan att komma ut i naturen är

Intresset för solceller ökar stadigt ENERGI Solceller har använts i Sverige sedan 70talet. Till en början användes främst fristående system som saknar möjlighet att ansluta sig till elnätet, som fyrar, båtar, sommarstugor och husvagnar. Dessa anläggningar har fortfarande en stabil marknad i Sverige.

På senare tid har intresset för att bygga solcellsanlägg-

ningar som är anslutna till elnätet ökat stadigt. Det beror

på att tekniken har blivit billigare och att det idag finns olika sätt att få stöd för dig som vill producera el från solen. Energimyndigheten har testat solcellsmoduler. Testet visar att solcellsmodulerna står pall för svenskt klimat, som till exempel snö och is,

och att de klarar hållbarhetstesterna bra. I ett solcellssystem finns även en eller flera växelriktare som är systemets hjärta. Energimyndigheten har testat dem för att se hur effektiva de är och hur bra kvalitet på el de klarar att producera.

en stor motivation i jakten. Ibland kan något spännande och ovanligt hända. Anette Hjertquist visar en bild på en lo som hon plötsligt fick syn på under ett bockpass. – Jag trodde inte de t var

sant! Plötsligt såg jag två öron av ett obekant utseende sticka upp över en stock alldeles i närheten. När djuret visade sig såg jag att det var en fullvuxen lo. Tala om att bli andlös och den kvällen upplevde jag verkligen något alldeles extra,

berättar hon. Träningen och förberedelserna inför jakten går vidare. Många jaktlag har krav på att skjuta sig godkänt och även ha vapnen väl inskjutna. Ordning och kontroller är A och O försäkrar samtliga. Slutordet får Dan Abelsson: – Det är naturen och erfarenheten som är den bästa fortbildningen för varje jägare. Text och bild: BIRGITTA WIDÉN HANS BLOMBERG


Nummer 12 • September-oktober 2017

9

www.jordbrukaren.se

AKTUELLT

SPARA Gäller t.om 8 oktober 2017

upp till

N

orrköpings Kakelugnsmakeri är specialiserade på antika kakelugnar och eldstäder. I Sveriges största utställning av antika kakelugnar kan vi erbjuda er en stor variation av ugnar till försäljning.

6.000:CONTURA 596T Style

Ord. pris 29.900:-

JUST NU

27.900:-

Spara

2.000:-

Läs mer om kampanjen på contura.se Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller hela sortimentet) och Premodul skorsten lämnas 2.500:- rabatt på skorstenen.

Mer än 50 år i branschen!

Vinterg 10, Motala Tel 0141-528 70. Mån-tors 13-18, fre 13-16, lör 10-13

Att synas är bra för affärerna!

Vi utför även renoveringar och omsättningar av kakelugnar och skorstenar.

Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

BERGVÄRME? VATTENBRUNN? Ring FBB! FBB är Östergötlands mest anlitade borrentreprenör. Vi hjälper Kvalitet dig hela vägen till borrning & nytänkande och pumpinstallation. sedan 1979 Självklart med ROT-avdrag! www.fbb.se

Ring oss på 0122-100 64 och prata borrning!

FBB

Finspångs Brunnsborrning AB


10

SKOG

Nummer 12 • September-oktober 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Här i ett konferenshus på Ulvsby herrgård berättas det skogsminnen.

Sivert Norén från Älgå, har skrivit en bok om ”1900-talet – Möjligheternas sekel”.

Bo Jakobsson 1954 och 2016.

Bengt Algotsson förevisar barkspadar från förr.

Delar av publiken som mest bestod av män.

Så här kunde ett virkeslass se ut förr.

Nedslag i skogsbrukshistorien Skogsföretag bjöd skogsägare på informationskväll med tidsresa SUNNE (JB)

Mellanskog har under en vecka i september varit runt i Värmland och informerat skogsägare och andra intresserade om sitt arbete. En kväll handlade det om vad som hänt under de senaste 150 åren i skogen.

Ett 25-tal hade hörsammat kallelsen till Ulvsby herrgård, strax norr om Sunne. Bengt Algotsson, mångårig aktad tjänsteman i skogsägarrörelsen i olika positioner och bland annat virkeschef i Mellanskog under en tid, höll en mycket intressant föreläsning. Han hade även hjälp av Sivert Norén som bland annat varit skogvaktare i Bohuslän och som skrivit boken Möjligheternas sekel. – Alla beslut som berör framtiden måste fattas med insikter om dåtiden, säger Bengt Algotsson, därför tar jag med er på en tidsresa. Han berättar om skogstillståndet, virkesmarknaden, skogsarbetarnas vardag, teknikutveckling ,miljöfrågor och framtiden, samtidigt som han visar gamla bilder från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). – Sverige är unikt i världen. Riksskogstaxering startade 1923 på prov i Värmland och den första rapporten kom 1930. Varje år genomförs denna taxering, som omfattar 11 000 provytor och ger oerhört bra skogsdata, berättar Bengt.

– Trädplanteringen började i början av 1900- och 1950talet beroende på var i Sverige man var. Första skogsvårdslagen kom till 1903 då man hade dimensionshuggning och blädning, berättar Bengt. Blädning är en gallring där skogen efter avverkningen är fullskiktad. En fullskiktad skog har träd i alla storleksklasser från små plantor till stora träd. Svedjebruket var förödande för skogen. Äldre tiders exploaterande skogsbruk skapade rest- och trasskogar. – Under 1900-talet fanns

det drygt 50 skogsindustrier och idag, 2017 återstår sex massa/ pappersindustrier. År 1900 producerades 50 000 ton inom denna industri, 2015 så mycket som 1 750 000 ton. Det har gått framåt! Första föreningsbildningarna i Värmland sker 19221925. Det var Värmländska skogsägareföreningen, som omfattade 23 lokalföreningar. Ur dessa bildades senare Värmländska skogsägareföreningen och Värmlands Förenade skogsägare. – 1970-talet var en turbulent politisk period. Det var aviserade industrinedläggningar, kraftiga prisstegringar, stormar med efterföljande barkborrehärjningar, berättar Bengt och fortsätter, – Under 1980-talet och framåt bildades flera fusioner. Men varför var det bra med en skogsägarförening? Jo, för att göra sin röst hörd och för

prisförhandlingsarbetet, för resurssamverkan vid stormar och bränder förstås och mycket mera, berättar Bengt. I början av 1900-talet var det ingen sammanhållning bland skogsägarna. Man gjorde förutbestämda virkespriser och marknaden delades upp bland köparna, vilket medförde ett resultat av låga marknadspriser. Nu måste det till en uppstramning! Då gjorde aktörerna egna prislistor och nu vaknade medierna och blev intresserade. Alla bevakade alla. – I dag fungerar prissättningen och konjunkturbilden är normgivande där tillgång och efterfrågan är en viktig faktor. Det absolut viktigaste, som inte nog kan poängteras, säger Bengt, är: Skaffa dig en seriös samarbetspartner! Arbetsförhållandena i sko-

gen var riktigt usla fram till 1950. Man jobbade manuellt med handverktyg, man körde ut virket med häst och man hade ingen yrkesutbildning. Man bodde i urusla förläggningar, åt ensidig kost, det var kallt. Man fick dålig lön via raka ackord och man låg borta under säsongen. – Kvinnans roll var oftast småbrukarhustrun, som skötte hemmet, barnen och djuren, det vill säga allt! Den första kockan i skogskojan finns på bild från 1938, säger Bengt. Mellan 1945 – 1970 var det fortsatt tungt arbete i skogen. Motorsågen kom först på 1950-talet. Nu byggdes

Bengt Algotsson, mångårig aktad tjänsteman i skogsägarrörelsen i olika positioner. Erik Persson var en av de som efter Vänerskogs konkurs 1981 arbetade för att återupprätta förtroendet för skogsägarrörelsen. Erik kom med i styrelsen för nybildade Värmlandsskogsägare. Ola Persson var styrelseledamot i Västra skogsägarna fram till Mellanskog 2002. Där var Ola förtroendemannarevisor fram till 2007 då han blev kommunalråd i Sunne.

många skogsvägar och skogsarbetaren kunde bo hemma. Handbarkningen försvann. Innan hade man handbarkat allt timmer som skulle flottas. Det måste barkas för att inte sjunka. Man hade fortfarande raka ackord. – Branschen kämpade för

att överleva. Kemikalier var inne och löv/björkskog ansågs som skräpskog. mekaniseringen möjliggjorde året-runtdrift men allmänheten protesterade högljutt mot alla kemikalier, berättar Bengt. Trendbrotten på 1970-talet var skogsarbetarstrejk, som

gav månadslön. Produktiviteten sjönk kraftigt i skogen. En tuff internationell lågkonjunktur, allt gjorde att lönsamheten sjönk drastiskt vilket utlöste en våldsam satsning på mekanisering. Efter 1970-talet hade man en vision:” Ingen man på marken – ingen hand på virket”. Här kommer skördarna in i bilden vilket medförde färre män i skogen. Yrkesutbildningar kom till i Värmland i Gammelkroppa, Södra Viken, Skogsstyrelsen och studiecirklar. – I dag lyssnar vi med örat mot marken! Slutkunderna

har mycket långt gående krav, säger Bengt. – Om vi ska prata framtid så är den stora frågan: Kan vi attrahera dagens unga till skogarna? Vad vill morgondagens skogsägare? Är det coolt att äga skog i framtiden då miljöhänsynen blir allt viktigare? Skogen är basen för vårt välstånd, eller? Frågorna tar vi med oss hem.

Text och bild: INGEGERD LÖWGRENJANSSON


Nummer 12 • September-oktober 2017

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

AKTUELLT

Varför värma torken, växthuset och övriga lokaler med dyr olja? När man kan använda flis, pellets eller spannmål som bränsle. Sonnys Multistoker med varmluftspanna. Effekter från 32kW-700kW.

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

Svensktillverkade kvalitetsprodukter

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB

Industrigatan 3 · 467 40 Grästorp · 0514-105 05 · www.sonnys.se

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Vi verkar i både Valdemarsvik och Söderköping, och erbjuder

www.jordbrukaren.se

Din kompletta leverantör av solel i Östergötland! Är du på jakt efter en nyckelfärdig solelslösning till ditt hus? Vi hjälper dig med allt från beräkningar och offert fram till att du startar upp och använder anläggningen.

allt inom värme såsom värmepumpar, pellets och vedeldning.

Investeringsstöd på

BRÄNSLE FRÅN SVENSKA SKOGEN Preem Evolution Diesel med upp till 50% förnybart innehåll

kopplas • Solceller som kopplas direkt till er el- och elräkning.

30%

• Över Î0 års livslängd.

möjligt

• Miljövänlig, grön energi. och • Vi har produkterna och kunskapen. Välkommen!

Söderköping 0121-10100 Valdemarsvik 070-883 62 48 www.ostgotasolel.se Tel: 070-811 22 02

S LELTel 011-49 60 400 info@ostkustenenergi.seHöstrusk ger myslust!

SPARA upp till

6.000:-

Just nu är ett bra tillfälle att välja braskamin, vi har bra erbjudanden på flera populära Contura modeller. Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin och Premodul skorsten lämnas 2.500:- rabatt på skorstenen. Det finns alltså möjlighet att

spara upp till 6.000:-! Läs mer om kampanjen och se alla modeller på contura.se Priserna gäller t.om 8 oktober 2017.

Contura 596T Style Ord. pris 29.900:-

JUST NU 27.900:-

SPARA 2.000:-

Ord. pris fr 16.900:-

Ord. pris fr 17.500:-

Spara

Spara

JUST NU från 14.900:-

Välkommen hem till värmen

Järngatan 21, Norrköping Tel. 011-14 90 40 www.spiscenter.com

Contura 850

Contura 510 Style

www.rorservice.se

O S T G O TA

2.000:-

JUST NU från 15.500:-

2.000:Floragatan 4, Linköping Tel. 013-21 91 20 www.didriksons.se


12

JORDBRUK

Nummer 12 • September-oktober 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Erik Jacobsson tröskar.

David Appelgren vid den växande quinoan.

Genombrott för quinoa i Sverige Första riktiga skörden gav över 20 ton VÄDERSTAD (JB)

David Appelgren är en forskande odlare, som gärna söker möjligheter att ta fram svenska ersättningar till det som vi vanligtvis importerar från främmande land.

Nu har han, tillsammans med Erik Jacobsson gett sig på att odla quinoa, även kallat mjölmålla, en gröda som tidigare egentligen bara har odlats på 3 000 meters höjd i Peru och Bolivia och som det har sagts inte går att odla i Sverige. David håller till på Omberg

Lövhagen i norra delen av Ödeshögs kommun intill länsväg 919 och Erik på Kasta gård intill samma väg i Vadstena kommun. Tillsammans odlar de 13 hektar en bit bortom Utterstad södergård inte långt från Väderstad. Och där har de den största quinoaodlingen i Norden vad David vet. Starten på denna verksamhet sker i Davids forskande.

Han letar efter något nytt. – Det gäller att vara unik, säger David. Att ha annan gröda än de vanliga, typ potatis. Han hittar att Köpenhamns universitet har jobbat i omkring 30 år och fått fram ett utsäde av quinoa, som passar i Norden. Den kan nämligen inte direkt föras över till våra trakter. Från början kan man inte

skörda förrän i december men på universitetet har man lyckats skapa ett utsäde som ger skörd i slutet av augusti. Ytterligare en fördel med odlandet är att det är brist på quinoa på världsmarknaden. Apropå detta berättar David att det är motsvarande förädlingsprocess som vi en gång för några hundra år sedan har gjort med potatisen och majsen för att få dem att trivas i vårt klimat. De båda odlarna börjar i liten skala år 2015 och odlar på några kvadratmeter för att pröva sig fram. Det är ju en helt ny gröda i Sverige. Året efter ökar de till ett

halvt hektar på Kasta gård och i år odlar de på allvar. Skörden rensas, sållas i kvarn, poleras, sköljs så att saponiner, det vill säga bitterämnen, på skalet försvinner och torkas. Torkningen sker i Kasta där de även odlar ytterligare fyra hektar. En lördag blir det bråttom att tröska. SMHI lovar rikligt med regn de närmaste dagarna. Erik och David vågar inte vänta även om mjölmållan är ganska blöt. Skörden blir långt över förväntan, nästan lika god som i Peru och Bolivia. Det betyder minst 13 ton men David tror på mer och han får rätt. Det blir över 20 ton. Växterna är 160 centimeter höga eller mer, på sina ställen är den uppe i 190 centimeter. Proteinrik quinoa i handen på David Appelgren.

Man kan använda quinoa

dels så som man använder ris dels till att göra mjöl, berättar David. Quinoa har dubbelt så mycket fiber och dubbelt så mycket protein som ris. Dessutom kokar det på halva tiden jämfört med ris, tillägger han. Den kan bli litet dyrare än ris

men å andra sidan är den mer mättande och man tar därför mindre portioner. Quinoa kan användas i en sallad eller som tillbehör till både fisk, kyckling och kött. På nätet finns ett antal recept med quinoa. Till ex-

Bergvärme för energibesparing ENERGI Idag kan 80 procent av hushållets energibehov utvinnas från en bergvärmepump, något som man inte ansåg vara möjligt för 15 år sedan. Förutsättningarna för energibesparing vid ett byte av bergvärmepump är därför mycket positiva.

Per Törnkvist är produktansvarig för bergvärme på Nibe och förklarar att prestandautvecklingen på bergvärmepumpar de senaste 15 åren är

och har varit fantastisk. För 15 år sedan borrades hål på 100-130 meter. Rekommenderat borrhål för motsvarande energibehov är idag 140-180

meter. Ett djupare borrhål, i kombination med en effektivare varvtalsstyrd värmepump, kan ge ytterligare energibesparing. I vissa utbytessituationer kan det därför löna sig att borra djupare. För att skapa ett så lönsamt utbyte som möjligt, bör man också ta hänsyn till att förändrade omständigheter kan

ha ökat husets energibehov. Exempel på detta är uppvärmt garage, tillbyggnation, pool eller fler boende. På samma sätt kan tilläggsisolering ytterligare sänka uppvärmningskostnaderna. Idag kan 80 procent av hushållets energibehov utvinnas från en bergvärmepump. Bild: NIBE

empel quinoa med rödbetor och kyckling, i sallad med melon och kryddiga korvar eller äppelquinoa med kanelsås. All odling är ekologisk och den färdiga varan blir kravmärkt. Den paketeras och

försäljning kommer att ske bland annat på Kasta gård och hos David på Ombergs Ekogård. Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM


Nummer 12 • September-oktober 2017

13

TA DIN SKOG PÅ ALLVAR. DET GÖR VI. KAMPANJPRIS

2.990:-

KAMPANJPRIS

8.190:-

STIHL MOTORSÅG MS 211 C-BE

STIHL RÖJSÅG FS 460 C-EM K

Lätt motorsåg för vedsågning. Utrustad med kedjespänning från sidan för säker och enkel spänning av kedjan. • Bränslesnål • Hårdmetallkedja medföljer Ord. pris 4.390:-

För stora ytor med tjockt gräs. STIHL 4-punkts antivibrationssystem, STIHL Easy2Start och M-Tronic. • Låga vibrationer • Enkel att starta • Smidig Ord. pris 9.390:-

KAMPANJPRIS

KAMPANJPRIS

790:-

560:-

SKYDDSBYXA FUNCTION UNIVERSAL Andningsaktivt material och fri rörlighet i bakdel och gren. Taggskydd på både benens framsida och baksida. Beprövat sågskydd enligt EN 381. • Skyddsnivå 1 • Hög komfort Ord. pris 990:-

SKOGSHJÄLM G2000 Komplett med hörselskydd, etsat nät-visir och nackdok.Extra bra ventilation i hjälmen, kort skärm och vändbar inredning. Rattjustering och UV-indikator. • Vändbar inredning • Extra bra ventilation Ord. pris 990:-

Erbjudandet gäller t.o.m 31 dec 2017. Priser inkl. moms. Med reservation för tryckfel.

stihl.se Fagerholms Maskinservice

AB Kisa Motorservice

Beviks Skog & Trädgård

Boxholm · Tel 0142-504 84

Kisa · Tel 0494-128 50

Linköping · Tel 013-36 25 60

Maskindepån i Finspång AB

Östergyllen

Djurbergs Järnhandel AB

Finspång · Tel 0122-131 25

Linköping · Tel 013-31 30 60 Norrköping · Tel 011-18 11 66

Söderköping · Tel 0121-120 20


14

LANTBRUK

Nummer 12 • September-oktober 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Den vackra dammen med lusthuset är ett vackert blickfång när man passerar Fjättmunna. Dammen har Bengt anlagt själv.

– Jag har många olika sorters tomater och en del plantor har jag fått av min svärdotter Therese, berättar Bengt.

Välskött på Fjättmunna gård Pensionerade bonden Bengt håller sig sysselsatt med grönsaksodling BOXHOLM (JB)

– Jag har varit bonde så jag tycker inte om att vara sysslolös! Så förklarar Bengt Staaf sitt nyvunna intresse för grönsaksodling. Vid den ena flygeln på den vackra gården Fjättmunna sörgård har Bengt sin odling, praktiskt och vackert placerad i en nybyggd inramning.

Alla som någon gång har passerat gården Fjättmunna har säkerligen imponerats av hur otroligt vackert den ligger. Den välskötta gården är högt belägen med en väl tilltagen anlagd damm nedanför med ett charmigt lusthus (punschveranda) vid strandkanten. De höga vackra pelarasparna ger gården en pampig inramning. – Pelarasp är inte så vanliga träd och det ger Fjättmunna en speciell karaktär, säger Bengt. Träden blir upp till 20 meter höga och växer snabbt. Dammen har jag anlagt själv, när jag flyttade hit var det bara sankmark. Vattnet kommer från Lillån och rinner vidare ut till Svartån och andra vattensystem. Jag har lagt ner en hel del tid och pengar på att förbättra fallet. Men nu är det rejält gjort och kommer att hålla länge. Vid strandkanten ligger en liten motorbåt som Bengt använder för att rensa bort oönskad växtlighet i dammen. – Men näckrosorna vill Christina att jag ska spara för hon älskar blommor, säger Bengt och skrattar. Välskött och prydligt är ett signum för den här gården och Bengt är i gång och arbetar från tidig morgon till sen kväll. – En del skulle nog kalla mig arbetsnarkoman, ler Bengt, men jag tycker om att vara sysselsatt och det värsta jag vet är att ligga efter med saker. Det är bättre att få det

gjort direkt. Men skötseln av blommorna lägger jag mig inte i, det är Christinas avdelning. Christina är Bengts sambo sedan många år och under tiden Bengt har visat runt på gården har hon dukat upp kaffe med nybakad kaka på den soliga platsen framför boningshuset. – Jag har alltid älskat blommor, berättar Christina, och här har jag möjlighet att få fullt utlopp för mitt intresse. Jag har också ett förflutet från lantbruk så jag trivs jättebra här i Fjättmunna. De vackra välskötta rabat-

terna blommar fortfarande fint fast sommaren närmar sig sitt slut. – Men tidigare i somras var det ännu vackrare, säger Bengt. – Ja och så fin lavendel som i år har vi nog aldrig haft, tilllägger Christina. Bengt berättar att de har ett favoritställe när det gäller blommor. – Jag kan verkligen rekommendera Hillingstad som ligger mellan Rök och Heda. Deras växter är så fantastiska att till och med jag blir intresserad. De är med på Bondens marknad i Linköping och deras växter brukar snabbt bli slutsålda. Efter den trevliga kaffestunden med prat och skratt visar Bengt sin grönsaksodling. Det går inte att upptäcka odlingarna från gårdsplanen, men innanför portarna, som är byggda i samma stil som magasinsbyggnaden, döljer sig en väl tilltagen yta med flera odlingsbänkar. Bänkarna är praktiskt uppbyggda vilket underlättar skötsel och skörd. – Jag tycker att byggnaden blev så vacker och smälter in så fint, säger Christina beundrande. Här odlar Bengt majs, brysselkål, gurkor, flera sorters tomater, olika sorters lök, sallad och kryddväxter med mera.

På vackra Fjättmunna sörgård har inte Christina och Bengt svårt att få dagarna att gå.

– Nu har jag skördat mycket men allt är inte moget ännu till exempel majsen och brysselkålen. Gurkor har vi skördat i flera olika omgångar och som tur är gillar Christina att ta hand om det jag odlar. Hon har lagt in 50 burkar gurkor vid det här laget. Jag älskar saltgurka och äter det varje dag till maten. Jag har fler planer för odlingarna och prövar mig fram både när det gäller växter och själva byggnaden. Bengt berättar att han är

född och uppväxt i en lantbrukarfamilj och att han själv under många år var lantbrukare i Väderstad. – Jag hade slaktsvin men var framförallt spannmålsbonde och redan som liten fick jag lära mig att köra traktor. Odlingarna bestod framförallt av raps, höstvete, korn och ärtor och jag arrenderade mark från tio gårdar runt min egen. Men när det fattades ett beslut om att spannmålspriserna skulle anpassa sig till världsmarknaden lade jag av eftersom det då blev svårt att få en jämn lönsamhet.

Som spannmålsbonde är man väldigt väderberoende och på frågan om hur han lärt sig tolka vädertecken svarar han så här: – Det finns väldigt många

gamla talesätt som stämmer när det gäller vädret. Till exempel driver dagg faller regn. Är det ingen dagg på kvällen när man tröskar är det lika bra att fortsätta för då vet man att förr eller senare blir det regn. Att Bengt blev ägare till Fjättmunna gård var något av en slump berättar han. – Jag blev kontaktad av jägmästare Sven Ahlin som ägde gården. Han hade på något sätt hört talas om mig och ville absolut att jag skulle bli den nye ägaren. Men jag var ganska ung och trebarnsfar då och mycket tveksam. Men Ahlin gav sig inte och jag tackade nej tre gånger innan jag slutligen gick med på att fundera på köpet. Det var vissa hinder att övervinna men till slut fick jag förvärvstillståndet. Boningshuset hade varit uthyrt en längre tid och var i stort behov av renovering men1990 kunde jag flytta hit.

Huset är stort och rymmer många gäster vilket kan vara bra när barn och barnbarn hälsar på. Bengt har tre barn och Christina fyra och sju barnbarn var har båda fått hittills. Det är inte ofta alla kommer samtidigt eftersom de är utspridda på olika håll berättar Christina. Men skulle de göra det så finns det plats för allesammans. I den ena flygeln bor det

hyresgäster och den andra är ett magasin med många gamla bruksföremål och andra spännande saker som lämnats kvar av tidigare ägare. – Jag funderar på att göra ett museum av det här, berättar Bengt och visar några gamla böcker. Det här är en historisk plats med anor ända från 1500-talet. I en skrift av Johan Birath står det att Dackes folk hade ting här i Fjättmunna i oktober 1542. Det kan man läsa mer om på Krafttagets hemsida. Förutom skötseln av gården har Bengt varit ombud för Sundins skogsplantor AB tillsammans med sonen Patrik. Nu har Patrik helt tagit

över den verksamheten men Bengt hjälper fortfarande till när det behövs. Han har också ett förflutet som tävlingsskidåkare och tränar fortfarande Vasaloppsåkare i längdskidåkning. – Jag har alltid tyckt om att träna och när jag var bonde kunde jag köra ut traktorn till markerna i Fjättmunna och sedan springa hem till min gård Hygnestad, dit är det 17 kilometer. Då hade jag träningen avklarad den dagen, säger Bengt. När det är dags för Jordbrukaren att tacka det trevliga paret i Fjättmunna för besöket ska Bengt återgå till sina sysslor. Trädgårdsmöblerna målades klart tidigt på morgonen men det finns alltid något att lägga händerna på. – Jag tycker som sagt om att vara sysselsatt och jag arbetar nog ungefär 12 timmar om dagen innan det är dags att koppla av. Så ser min pensionärstillvaro ut, avslutar Bengt med ett skratt. Text och bild: GEN LARSSON


Nummer 12 • September-oktober 2017

15

AKTUELLT

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

En ny, banbrytande lösning för intelligent skadedjurskontroll. ANTICIMEX SMART ÄR ETT NYTT och miljövänligt sätt att skydda er verksamhet. Tack vare vår kunskap och avancerade digitala fällor, kan vi garantera ett effektivt skadedjursprogram anpassat till era behov. Läs mer på www.anticimex.se eller ring 075-245 10 00.

590 33 Fornåsa, 013-39 30 90 alvestadtanken.se, info@alvestadtanken.se

VI KOPER DITT SKROT!

Levererar färdig betong certifierad av Auktoriserad Grundfos Servicepartner Perfecta & VM-pumpar service Reservdelar, inst-material o nya pumpar i lager

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Besöksadress: Laduvägen 10, 592 91 Vadstena

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

Tel 0143-127 22, mobil 070-248 50 38 · www.pumptjanst.se

Från missväxt till tillväxt!

070-696 19 44

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

MERASYSTEMPLÅ MERASYSTEM ÅT AB A TAKPLÅT T A AKPLÅ ÅT - T TAKPANNOR A AKP PAN ANNOR A - FALSTAK FAL ALST TAK A MERASYSTEM SYSTEM tillverkar välbeprövade produkter till lant brukssektorn. Tillförlitligt, snabb och priseffektivt

Estelle falstak

Klassisk pannplåt

info@merasystem.se nfo@merasystem.se | www w..merasystem.se .merasystem.s tel 0410-205 30 | fax 0410-211 66

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och försäljning

Vi pressar din hydraulslang!

+

På jakt efter fyrhjuling?

*% ( #) ) '' .$ ( .) %& #'' '' &,!

%

Höstkampanj!

! $ $!! %

www.lantbruksservice.se

"

!! %

v en Vi säljer äion ammunit

Lagermaskiner Bensindrivna gräsklippare och trimmers. Husqvarna och Stihl-Viking.

Eksjö Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgårdsbutik

Gjuterigatan 2, Eksjö Tel: 0381-390 00 Öppet: Vardag 7-17


16

LANTBRUK

Nummer 12 • September-oktober 2017 Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa redaktionen: ring 0141-560 03 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se!

Highland cattle heter den charmiga rasen som Mattias Örtendahl har på sin gård. De är duktiga på att beta bort sly utan att lämna så mycket spår efter sig.

Rebecca Reijers och Mattias Örtendahl med sina tre barn och hund driver Västby gård.

Under sommaren körs korna till Luröskärgården för att beta och hålla kulturmiljön öppen.

Highland cattle – boskap som röjer Mattias kör sina kor för att beta i Luröskärgården DEJE (JB)

Västby gård utanför Deje i Värmland är en av nitton producenter av Highland cattle på sajten gårdsnära, det kan jämföras med 341 producenter av nötkött och 114 producenter av gris på samma sajt. Gården drivs av Mattias Örtendahl med familj.

Mattias skulle egentligen bli Gis-ingenjör och hade inte en tanke på ta över gården från sina föräldrar, men då hans mamma blev sjuk började han hjälpa till allt mer och 2010 tog han över driften helt.

– Jag är ju född på gården och även om detta inte var planen så är det få saker som slår att få jobba hemma i naturen, säger Mattias. Highland cattle, skotsk höglandsboskap på svenska, är en ko som är lite speciell, de har stora horn och är små och lätta. – Hornen gör att de beter sig

lite annorlunda vilket medför att de kostar mer att slakta, man blir inte highland cattlebonde för att tjäna pengar direkt, säger Mattias. Från början var det Mattias pappa som införskaffade korna. – Dels så är ju pappa lite okonventionell och highland

cattle är ju lite ovanligt men sen så var gården helt igenväxt när mina föräldrar köpte den och då är highland cattle perfekt, säger Mattias och syftar på att highland cattle är duktiga på att beta sly och på så vis håller miljön i schack utan att lämna för mycket avtryck efter sig. Mattias pappa föreläste om ekofilosofi på Karlstads universitet så det var främst hans mamma som tog hand om gården. Föräldrarna köpte gården på 60-talet och är numera pensionärer. – Jag trodde ju att någon av mina syskon skulle ta över gården men det blev jag. Fast de bor ju i närheten och är med och hjälper till väldigt

mycket så jag är ju inte ensam om driften, säger Mattias. Det var också Mattias pappa som var initiativtagare till att korna betar i Luröskärgården. – Tidigare har korna betat på

en massa andra ställen också för kulturmiljöskötsel men just nu är det bara öarna kvar och det är för att jag tycker att det är så roligt. Korna gillar det också; de är vana med att simma och så är de ju väldigt bra på att beta, en av mina kor kan stå ute i vassen en hel dag och äta, säger Mattias och skrattar. Mattias slaktar inte sina kor själv utan skickar dem till andra slakterier som är kravmärkta. Han får tillbaka köttet i lå-

dor som han säljer vidare till främst privatpersoner. Hela processen är kravmärkt. – Men man är ju väldigt skör, en gång använde jag ett slakteri som hade problem med sitt kylrum och det köttet som blev gick inte att sälja. Men det är alldeles för dyrt för att bygga och slakta själv, säger Mattias. Västby gårds hus är K-märkt

och hela fastigheten har områdesbestämmelser på grund av de många fornlämningarna. Förutom regler kring kravmärkning har Mattias alltså många fler regler att förhålla sig till om han vill bygga något på gården. – Jag vill öka besättningen

till 150 kor men då måste jag ha ett stall för djur under två år för vintern och det kostar ju några miljoner. Hela projektet är lite moment 22 eftersom jag behöver djuren för att finansiera stallet men jag kan inte skaffa djuren innan stallet är byggt, säger Mattias. Målet med besättningen är att den ska bestå av två tredjedelar Hereford och en tredjedel highland cattle. – Highland cattle är små och söta men de kräver mycket tid för att hållas tama, säger Mattias. Text: MIMMI TÖRNBERG Bild: PRIVAT


Nummer 12 • September-oktober 2017

17

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

”Färmartanken” AdBluetankar 125-9000 liter ADR/IBC-behållare 250-3000 liter, gårdstankar i både plåt och plast och transporttankar för eget bruk 100-400 liter finns i vårt sortiment.

$

Färmartanken AB, tel 0321-317 07 info@farmartanken.com www.farmartanken.com

Välkommen att prata tankar med oss!

: ecialité Vår sp

• Kutterspån • Lantbruksspecial • Spån-/Halmpellets • Impregnerade stängselstolpar

Nu utökar vi med produktion i södra Sverige!

$ $ $ $ $

"

Vi använder oss av Äkta Falu Rödfärg. Jobben utförs med skylift upp till 25 m.

Ett familjeföretag med traditioner. Ring 0705-64 00 93 eller 0144-400 07. Välkommen!

Det oberoende företaget inom enskilt avlopp. • Projektering • Försäljning Installation • Service Kolmården Tel (vxl): 011-12 68 00 www.godkandaavlopp.se www.jordbrukaren.se

"

!

Vi har återförsäljare i Östergötland, Örebro, Värmland, södra Sörmland och Norra småland. Ring för närmare info

0705-87 98 79 • info@yesbox.se www.yesbox.se

"

#

%

#

Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor

Vi skarvar inte • Villa o vindsisolering - mer boyta och tunnare väggar • Kyl- och ventilationslager • Maskin-, lager- och djurhallar • Accumulatortankar • Försäljning av PIR/ Polyuretan skivor

Vi isolerar med polyuretan marknadens bästa isolermaterial. Halva tjockleken jämfört med ”vanlig” isolering.

Säljare norra och mellersta Sverige

Andreas Brunåker Lantmästare

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

mail@faust.dk www.faust.dk

Ring/maila er förfrågan till: 0705-94 26 92 • jorgen@polyterm.se Kontor/Fabrik: 0581-62 08 30. Adress: Hagalundsvägen Fellingsbro www.polyterm.se

NYHET! NU ÄVEN

GOLVLÄGGNING!

FÄRG • TAPET • GOLV • KAKEL Välkomna in till oss! Mineralvägen 14. Motala. 0141-545 40. Vardag 07-18. Lördag 10-15. Söndag 10-14


18

Nummer 12 • September-oktober 2017

LANTBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

September är kronhjortarnas brunsttid och deras bröl hörs långväga.

Här fanns endast två plankor innan Lars byggde en stadig bro.

Ån Visman rinner genom hela gården.

Legoslakten har gått över förväntan och nu satsar Långerud hjortgård på utbyggnad.

Hjortgård satsar på legoslakt Eget slakteri ger koll på hela kedjan KRISTINEHAMN (JB)

Jordbrukaren träffar Lars Johansson i den gamla kvarnen som finns på Långeruds hjortgård. Kvarnen är från 1700-talet och användes förr som mjölnarbostad. Numera är den renoverad och används som konferensanläggning. – De som kommer hit uppskattar att den ligger så isolerat, då får de lugn och ro att tänka, berättar Lars.

I en av takbjälkarna, som härstammar från tiden då kvarnen byggdes, sticker det ut en gammal spik som lämnats där för att påminna om kvarnens historia. – Många kvarnar förfaller men vi har renoverat den här

utifrån hur den såg ut, säger Lars. Känslan av att befinna sig mitt ute i skogen är påtaglig då grönskan och Långeruds damm finns precis utanför dörren. Men bara ett par steg

Projektmöjligheter Vi förklarar mer på:

www.vaxtlust.se

därifrån öppnar sig ett enormt gräslandskap med skog i fjärran där över 100 kronhjortar springer fritt. Just nu är det kronhjortarnas brunsttid och deras bröl hörs tydligt även om hjortarna inte syns till. – Just nu är det mycket liv

i hägnen, men de är väldigt fredliga djur så jag ser dem knappt. Man kan göra dem tama genom att ta in kalvarna i ett stall, vi gör inte det utan låter dem leva ett naturligt liv, säger Lars. Lars har tidigare ägt ett medicintekniskt företag och jobbat som konsult. Han och hustrun Ulla Ericson köpte gården 2007. Gården var Ullas föräldrahem och Långeruds gårdsslakteri och chark invigdes i september 2015. Förutom kvarnen och kronhjortarna har Långeruds hjortgård ett kravmärkt slakteri, där egen slakt och legoslakt utförs. – Tanken var ju egentligen inte att starta ett slakteri men när vi började så tänkte vi att

det kunde ju vara bra att ha koll på hela kedjan så då började vi med slakten också, berättar Lars. Framtidsplanerna har varit att utveckla charkuteriet med ett rökeri och en liten gårdsbutik. Men planerna har fått vänta då slakteriet har gått över förväntan. – För ett år sedan kunde jag aldrig ha föreställt mig att legoslakten skulle bli så stor som den har blivit. Jordbrukare från Mariestad, Degerfors, Karlskoga och Karlstad kommer till oss för att slakta. Så på grund av efterfrågan så ska vi bygga ut mottagningsdelen i slakteriet, just nu håller vi på med ritningar och upphandlingar, säger Lars. Idag har slakteriet tre kyl-

rum, charkavdelning, frysutrustning och lokaler för utleveranser av kött. Deras egna kött säljs mest till restauranger, främst i Stockholmsområdet, och privatpersoner. – Vi har inte kommit i gång än med rökeriet efter-

Lars Johansson är inte själv slaktare men är noga med att slakten går rätt till.

som vi vill ha egen kompetens om hur man gör innan vi sätter i gång men min fru ska snart iväg på kurs. Vi vill också öppna en liten gårdsbutik, just nu kommer våra kunder hit och köper köttlådor, men vi får ta en sak i taget, säger Lars. Lars tycker att försäljningen är det roligaste. – Det är kul när det ena ger det andra, när kunder som

kommer hit med nötboskap blir intresserade av vilt och tvärtom, säger Lars. Lars är inte själv slaktare utan har personal till det. – Slakteriet handlar mycket om rutiner och jag har bra och erfaren personal som sköter det, säger Lars.

Text och bild: MIMMI TÖRNBERG


Nummer 12 • September-oktober 2017

19

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Gårdsarmatur Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rörfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

www.nordled.se

www.jordbrukaren.se

Marknadens bästa stöldskydd!

Skydd för golv och vägg

Installeras på traktorns eller fordonets Databus, vilket kräver att en kod eller key card används på manöverpanelen för att fordonet ska vara möjligt att starta. Billig försäkring för att ditt fordon är kvar där du lämnade det. För mer info se www.brorssons.se onlinebutik, sök på VLC5501.

4190:inkl moms"

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! …och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

www.mb-isolering.se

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78

JUST NU

AKTUELLT

I över 30 år har vi utfört och tillverkat Epoxy som kan utföras på de flesta ytor. Golv till vägg!

BRORSSONS TRAKTORDELAR

• Kyckling-/Svin/Djurstallar • Industri/garagegolv • Lager-/Utställningshallar • Trä-/Plastbåtar m m

Kompletta Bergvärmeinstallationer

MARIANNELUND

Tel 0496-107 55 • traktordelar@brorssons.se Onlinebutik på www.brorssons.se

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

FÄRGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2017!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

Brunnsborrning & Energiborrning

Skåningstorpsvägen 6 · SKÖVDE Mer info: www.epoxyfabriken.se eller ring Kjell 0705-83 16 76

Finns ck som sä lkoch bu s leveran

Stockås torvströ

Försäljning och installation av pumpar Service reparation av pumpar och tillbehör Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert!

Torvströ hög kvalitet, i säck om 300 l, vikt 30-33 kg. Vi har även en sorterad torv 0-2 mm som är bra för gris- och kostallar. TORV & MASKINENTREPRENAD AB

0585-402 16 • 070-204 45 55

www.torvomaskin.se Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

Som Sveriges största skogsägare känner vi ett ansvar för att alla vii gör afffärer med blir nöjda. Det gäller våra många lokala kunder, entreprenörer vi anlitar och alla privata skogsägare som vi samarbetar ar med runt om i landet. En bra afffär fär för f dig som skogsägare kan handla om att vi plockar fram största möjliga andel timmer ur din skog. Att kvaliteten på arbetet vi gör i skogen är hög. Och att din skog tillsammans med vår egen i slutänden bidrar till klimatsmarta slutprodukter och tillväxt för hela Sverige.

Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss idag. Du hiar oss på www w..sveaskog.se/virkesköpare


20

HÄST

Nummer 12 • September-oktober 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Stallet på Långeruds gård som har fyra avdelningar med cirka tio boxar i vardera.

Hingsten e Ready Cash såldes för 1 150 000 kr på auktion förra året.

Unge hingsten e Trixton trivs på Långeruds gård.

Tar emot föl från hela världen Blivande travhästar får grundskolning på Långeruds gård KRISTINEHAMN (JB)

På Långeruds gård för avel och uppfödning kan det på vintern finnas över sextio hästar. Vilket är en enorm ökning från de femton hästar som Madelen och Torbjörn Ohlzon började med när de flyttade till Långerud och startade sin verksamhet för fyra år sedan.

– Vi bodde på Töreboda tidigare och hade mest hästar som hobbyverksamhet och hade uppfödning av mellankalvar. Vi sålde våra egna föl och fick förfrågningar om att ta hand om andras hästar och när köttpriserna sjönk så gjorde vi slag i saken, berättar Madelen. Efter att de köpt gården på

Långerud hade de bägge gårdarna parallellt i ett halvår för att fasa ut Töreboda och satsa helhjärtat på inackorderingsstallet. De började med sexton hästar, varav fyra egna, och på fyra år har mycket hänt. – Just nu har vi 25 fölston och så tar vi emot avvanda föl främst från Frankrike men också från USA, Italien, Norge och Finland, säger Madelen. Madelen och Torbjörns affärsidé är preparation av fölen för aktion. – Det är lite dagisverksamhet, kan man säga. Vi lär dem det grundläggande, att inte bitas eller sparkas och sen gör vi i ordning dem för aktioner, säger Madelen och skrattar till lite vid sin liknelse. För de fölston som de tar hand om så sköter de hela ruljangsen från inseminering till preparation av föl till aktion. De har satsat mycket på det tekniska på gården. Bland annat har de investerat i fölboxar som utrustats med kameror så att hästarnas ägare kan se sina ston via nätet. – Till exempel de från Stockholm har valt stuterier som ligger närmare staden för

Madelen och Torbjörn Ohlzon med hästen Exclusive Zon (e Varenne) mellan sig.

att det inte ska ta så lång tid att åka och hälsa på. Men nu bor ju vi som vi gör så då har vi installerat kameror istället så att ägarna kan följa sina ston på det sättet, och det är uppskattat. De kommer ju och hälsar på också, men känner kanske inte behov av att göra det så ofta, berättar Madelen. Det är mycket som ska göras

inför en aktion, förutom motion och matning med ett speciellt foder så ska alla hästar

även filmas. Detta gör att Madelen och Torbjörn håller stenkoll på vädret, då varje sekund med fint väder är dyrbar. Inför framtiden ska de införskaffa en ny kamera då tekniken hela tiden utvecklas och de måste hålla jämna steg. – Hästarna måste naturligtvis ha en bra stamtavla och så, men allt det andra spelar också en stor roll inför försäljning. De måste se muskulösa ut och filmen måste ha bra kvalité, på så sätt kan vi få upp priset på auktionen vilket

är vad vi ska fokusera på framöver, säger Madelen. På gården finns det bara travhästar men paret tränar inte hästarna själva. – Nä, det får de som är duktiga på det göra, så gör vi det som vi är duktiga på, säger Madelen. Just nu så har de en egen travhäst på träning i Frankrike som ska bli deras egen travhäst. Hästen heter Legendaria Zon (e Muscle Hill) och föl-

jer samma mönster som deras övriga hästar, alla namn slutar på -zon. – Då lär sig ju folk att de hästar som slutar på -zon kommer från våra hästar och gör den hästen bra ifrån sig så är det bra reklam, säger Madelen Det är ägaren av stoet som

pa sin häst efter en känd travhäst eller ta ett namn som liknar ett namn på en travhäst. – Det måste vara ett visst tidspann innan man kan döpa sin häst ett namn som liknar ett namn på en känd travhäst, men vissa namn som till exempel Copiad, kommer man nog aldrig att få använda, säger Madelen.

bestämmer vilket namn fölet ska få och svensk travsport som godkänner namnet. Det kommer med vissa kriterier, bland annat får man inte dö-

Text: MIMMI TÖRNBERG Bilder: PRIVAT


Nummer 12 • September-oktober 2017

21

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Försäljning och leverans av: Certifierad betong · Cementrör · Lock Grus · Makadam · Sand · Trekammarbrunnar · VA-produkter · Trädgårdsplattor

AKTUELLT

Duktiga polska hantverkare Fasad, målning, tak- och bygg Under svensk arbetsledning, svenska försäkringar och garantier. ROT-avdraget gäller även hos oss!

Öppet: Måndag-fredag 07.00-16.00

GRUS & CEMENT AB

Birkas AB

Åtvidaberg · 0120-105 05, 0706-38 10 88

013-35 32 02 · 011-13 53 11 · 070-383 44 61

www.birkas.se

Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar

SOFAB Sanering & färg AB

Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

Grepp i vinter! Skruvdubb till alla däck! BestGrip punkterar inte däcket

Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning

Jordnära söker professionella behandlare - HVB-ungdomar

Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 Spannmålsvagnar 12-22 ton • Balvagnar • Djurvagnar • Dumpersvagnar

1500

1910

S lip p s n ö ! k e d jo r n a Hittills använda på maskiner över 105 ton!

Härdad

1911-3 Härdad

www.best-grip.se

Tel. 0454-502 79, 0708-85 02 79, www.lantbrukskonsult.se

www.jordbrukaren.se

Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde

Kontakta vår personalutvecklare Kristina Eriksson på mejl med CV: kristina@jordnaraomsorg.se

BestGrip AB • Kungsgatan 65 • 632 21 Eskilstuna Tel: 016-551 99 21 • Mobil: 070-666 20 89 E-post: info@best-grip.se

LANTBRUKSKONSULT AB

Vi köper & säljer

Vi söker dig som har; • god psykisk form och god självkännedom • förmåga att möta ungdomar respektfullt och med lösningsfokus • B-körkort • 2-års adekvat eftergymnasial utbildning passande målgruppen • praktisk erfarenhet av arbete på HVB-hem • förmåga att jobba både i team och självständigt

www.omsorgsbolagen-jordnara.se

Vi har reservdelarna till din tröska, nytt och begagnat!

Anders eller Elisabeth når ni på:

Tel 013-23 44 65/66

För fler reservdelar, besök vår hemsida www.laholmstraktordem.se • 0430-222 70

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs ko ns rle ca w. ww

Maskinförsäljning Försäljning av begagnade maskiner.

Besök vår nya hemsida - nu sökbar

Beg. reservdelar Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även ett stort lager av nya delar.

Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

#%# &!

0492-757 36

Maskintransporter Transporter av maskiner av alla slag, även bodar, husmoduler och liknande. Transporter över hela landet. Mats 070 - 223 55 49

" "# $"

" #&! $&

Smidig • Kraftfull • Prisvärd Kvalitets traktorer från Branson, 30-74 hk, 4WD, manuell alt. hydrostatisk transmission, med eller utan hytt m m. Nytt litet smidigt skogsekipage med hela 40 cm markfrigång, Skogsutrustad Branson 3100, 30 hk. Griplastarvagn med eller utan 4WD m m.

info@traktorimport www.traktorimport.se Tel 0534-127 00, Jordbrov 23, ED

'#& )" "#$# %&( "" !


22

LANTBRUK

Nummer 12 • September-oktober 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Daniel och Jenny Larsson framför det rovdjursavvisande stängslet och med tjurarna bakom. Daniel köper tjurarna av sin kusin som är mjölkbonde.

Ingen rädder för vargen här Rovdjursavvisande stängsel på Råums gård har effekt ÖLME (JB)

Efter tre vargangrepp var oron hög på Råums gård. Vargen hade tagit två får och en kalv. – Det värsta är oron. När de var här och grävde fiber såg de, i dagsljus, hur vargen strök omkring. Varje morgon så tittade man ut och såg man ett får ligga ner, ja, då blev man genast nervös. Den här oron ska man inte behöva ha, berättar Daniel Larsson.

Jordbrukaren besöker Jenny och Daniel Larsson, ägare av Råums gård i Ölme, under fikastunden på morgonen. Vi sitter i köket och timanställda Micke Zettergren rings in för att få sig en kopp och en smörgås. Det är två år sedan det rovdjursavvisande stängslet stod klart och paret har helt klart märkt av en förändring. – Man vaknade på natten för

att titta ut genom fönstren och det var också det första man gjorde på morgonen. Det var väldigt påfrestande så stängslet ger en trygghet också, man so-

ver bättre numera, säger Jenny. Utmärkande för rovdjursavvisande stängsel är att elstängslet består av fem trådar där den övre eltråden ska sitta som lägst 110-120 centimeter över marken och den nedre tråden högst 30 centimeter ovanför marken. – Jag tror att man har sett

varg runtomkring här men vi har inte haft någon attack sedan stängslet kom upp. Jag tror att de känner av spänningen i trådarna och låter bli, säger Jenny. Stängslet löpet runt i princip hela gården. – Det är lättare för oss att ha rovdjursstängslet runt gården och dela in i betesfållar innanför. Men det är mycket arbete ändå med det rovdjursavvisande, till exempel så måste vi klippa gräset tre gånger per år, det behöver man inte med andra stängsel, säger Daniel. Jenny och Daniel tog över ägande av gården från Daniels föräldrar 2007. De brukar med arrende cirka 120 hektar. Driften består av uppfödning av ungtjurar och får där cirka 80 tjurar och cirka 40-50

lamm årligen går till slakt. Råums gård håller primärt på med tjurar men Daniel drar sig till minnes en historia om en elev från ett lantbruksgymnasium som troligen missuppfattat gårdens huvudsyssla. – Vi skulle ha en praktikant här och när jag berättade att vi skulle väga tjurar såg jag på henne att hon blev överraskad, hon visste nog inte att vi pysslade med tjurar och kanske trodde att vi bara hade får. Men hon tog det bra och fick stå och skriva ner vikten medan jag och Micke ordnade in tjurarna i led och in i viktburen. Mitt upp i allt det här så ställer sig en tjur bakom tjejen, sträcker fram halsen och brölar med all sin kraft. Jag trodde att, nu är det kört, men hon stod kvar, kallsinnigt, och tog det där. – Hon hade aldrig varit i

kontakt med tjurar innan och hon såg lite rädd ut, fyller Micke i. Daniel skrattar vid minnet och fortsätter: – Hon ville bli veterinär när hon kom men när hon åkte så kunde hon också tänka sig att bli får- och tjurbonde så hän-

Jenny är styrelseledamot i Värmlands fåravelsförening och på gården har de 25 tackor.

delsen avskräckte henne inte. Råums gård har varit ansluten till krav sedan 1989. Då var det Daniel Larssons föräldrar som hade dikor på gården. Jenny berättar att de även säljer köttlådor till vänner och bekanta men att det är mer för att ge andra möjligheten till närproducerat än för vinstens skull.

– Det är ju inget paradis att ha familjejordbruk direkt. Det är jobb sju dagar i veckan och det är ständigt saker som ska göras, säger Daniel. Diskussionen fortsätter kring

att det är bättre med fler små jordbruk än färre stora. – Ju fler storjordbruk det blir desto mer urholkas landsbygden och familjejordbruken och det tycker vi är synd, säger Daniel och Jenny.

fikabordet och även om paret är kritiska till den romantiserande bild som målas upp av småbruksbonden så tycker de

Text och bild: MIMMI TÖRNBERG


Nummer 12 • September-oktober 2017

23

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmlands län.

Mer svenskt kÜtt pü tallriken Att vi i växande grad väljer svenskt ursprung när vi kÜper kÜtt syns i Jordbruksverkets beräkningar av andelen svenskt kÜtt av den totala fÜrbrukningen, som Ükade fÜr samtliga stÜrre kÜttslag fÜrsta halvüret 2017.

Trenden, som under flera decennier visat att andel svenskt kÜtt av den totala fÜrbrukningen minskat fÜr alla kÜttslag, bÜrjade vända uppüt pü helürsbasis fÜr griskÜtt och matfügel fÜr tre till fyra ür sedan. FÜr griskÜttet beror det pü att importen minskat sedan 2014, medan det fÜr matfügel beror pü att den svenska pro-

duktionen Ükat snabbare än fÜrbrukningen sedan 2013. FÜr lammkÜtt är importen alltjämt starkt dominerande, även om büde den svenska produktionen och andelen svenskt lammkÜtt Ükat hittills i ür. FÜr nÜtkÜtt har andelen svenskt kÜtt pendlat kring 50 procent de senaste fem üren. En hÜgre andel svenskt nÜtkÜtt kan noteras fÜrsta halvüret 2017 till fÜljd av Ükad produktion i kombination med minskad import.

SKROT kÜpes & hämtas med kranbil. Uppställning av flak Demontering av stÜrre maskiner & objekt, kan även gÜras pü plats fÜr bortforsling!

AKTUELLT

Suzuki LTA 500XP Arbetsmaskinen

99 900 kr inkl moms Tegelbruksv 1, Kisa ¡ 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

Svensktillverkade jordkällare. I plast. SandstrÜm tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprÜvad konstruktion, som hüller i flera mansüldrar. Mer information für du pü vür hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sandstromwebshop.se

Nu kan du läsa Jordbrukaren pü nätet!

3EKO-IXERVAGNAR fĂšRALLABEHoV...

&YLLTĂšMMAre fĂśr omgĂĽende leverans.

Nya & begagnade. sTÜmningsfläktar frün 11 till 37 kw med mycket hÜg kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

Klicka bara pĂĽ Jordbrukarens framsida pĂĽ www.jordbrukaren.se

FASTIGHETSMARKNAD

Ă–stgĂśta Metall & Skrot AB SpĂĽrgatan 1B, Ă…tvidaberg 0120-100 32

Daniel 0708-87 24 54 Michael 0708-79 17 30

Att synas är bra fÜr affärerna! Boka annonsplats pü 0141-560 03 eller 054-21 70 10

FASTIGHETSMARKNAD           

#"" $""

!

  

  

 

 

Funderar du pü att sälja din gürd? Vi har fÜrmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs fÜr att hjälpa dig med allt frün fÜrmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Välkommen att kontakta Johan Carlfjord fÜr en kostnadsfri värdering, 013-37 52 04.

GomÊr & Andersson ¡ GÜran Dyks gata 5, LinkÜping www.gomer-andersson.se

AUKTIONER

Auktioner 2017-2018

BOKADE AUKTIONER 2017

29/9 Karlsgürden, Tüstorp, SkÜvde. Maskiner o Redskap. 14/10 Anneberg, Fällan, Bredaryd. Maskiner,Veteraner samt Verktyg. 20/10 Hallsta Gürd, Vagnhärad. Maskiner o Redskap.

BOKADE AUKTIONER 2018 7/4-18 Algutstorps Prästgürd, Vürgürda. Maskiner o Redskap. 21/4-18 Vijvägen, Bergby. Maskiner o Verkstadsinventarier.

Tel 0515-811 51 ¡ Lawrence Jonsson, 070-688 34 15 Ombud fÜr ÖstergÜtland, Smüland och Öland: Lars-Gunnar Hyllman, 0702-648146

www.farmarauktioner.se

Gustaf Eriksson 0703-51 05 77 LinkĂśping Rebecca Regnander 0709-99 23 75 NorrkĂśping

lansfast.se

Överlüta gürden? Välkommen till Areal. Vi hjälper dig med fÜrsäljning, generationsskifte, upplÜsning av samägande eller värdering. Välkommen att hÜra av dig.

LinkĂśping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50


NUMMER 12 September-oktober 2017 Årgång 91

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

EFTERTEXT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Klubben med 7 000 medlemmar Tillbaka på födelseplatsen för att fira 30-årsjubileum VALDEMARSVIK (JB)

Nu har Svenska Fergusonklubben Grålle blivit 30 år. Detta firades särskilt lördagen den 19 augusti. Platsen för firandet var hembygdsgården i Ringarum. En lämplig plats eftersom det var just i kaffestugan där som initiativet till bildandet av klubben ägde rum.

Inför klubbens bildande hade Håkan Gerhardsson, Rolf Gustavsson och Kurt Bergström skickat ut brev till personer de visste hade en Grålle i närområdet. Syftet var att undersöka intresset att bilda en klubb. Jo, det fanns ett intresse av

de nio personer som hade samlats, den 5 september 1986. Vid första årsmötet, 12 februari 1987, då det också var nio personer samlade, bildades

Föreningens vice ordförande, Paul Johansson, läser en av Hans Fredriksson specialskriven dikt med anledning av jubileet, assisterad av ordföranden, Mats Mattsson.

klubben officiellt. Att den lilla klubben 30 år senare skulle kunna räkna in nära 7 000 medlemmar, hade ingen ens kunnat drömma om. Välkomnade till jubileet

Sukup -ett strå vassare! Silotorkar 100-1060 ton. De vanligaste storlekarna finns för omgående leverans! För kontakt: # !070-871 07 96 Jan! Freiman "#$% Folkesson ! (# ) # ! 40 Kent 0510-230 # # Örde, !$ $ ! )& ! 070-313 28 96 Torsten Mälardalen " ' "% ! Berggrens Maskiner, Kävlinge 046-73 09 00

GRIPARTS www.jlagriparts.se

Westfield siloskruv 8” - 10” med elmotor. Längd max 21,5 meter. 8” - 13” traktordriven. Längd från 9-29 meter.

Här är styrelsen för 30-årsjubilerande Svenska Fergusonklubben Grålle ställd mot väggen på hembygdsgården i Ringarum. Från vänster ser vi Håkan Bergström, Söderköping, Håkan Gerhardsson, Ringarum, Per-Åke Ivarsson, Gunnarskog, Mats Mattsson, Vikbolandet, Bo Andersson, Söderköping, Arne Krantz, Nyköping, Paul Johansson, Valdemarsvik, Göran Hallin, Norrköping och Hans Öberg Valdemarsvik.

gjorde ordförande, Mats Mattsson. Tal hölls av Håkan Gerhardsson och Lasse Pettersson. Dessutom läste klubbens vice ordförande upp en för jubileet specialskriven dikt. För övrigt handlade tillställningen till stor del av mingel med såväl lunch som fika. En nog så klurig tipspromenad hade grålledoktorn, Per-Åke Ivarsson, från värmländska Gunnarskog satt samman. Det förekom minst sagt vilda gissningar på frågorna bland deltagarna. Håkan Gerhardsson berättade en del om upprinnelsen till klubben. Från det att han körde med slätsladd hemma på gården som tio-åring, till det att han lyckades köpa tillbaka Grållen igen. För när pappa Gerhard slutade med lantbruket så såldes ju traktorn på auktion.

Din lokala fönsterleverantör Trä- Trä/Alu-PVC-fönster Kompletta lösningar vid fönsterbyte Visningsfönster finns hos oss i Borensberg Bra lösningar för lantbruk och gårdar Visselmyravägen 7 • 0707-32 81 76 www.borenfonster.se

– Jag lyckades spåra upp vem som ägde den. Ringde och fick prata med frun, berättade att jag var intresserad av traktorn. ”Har han redan satt ut den på annons” svarade hon, mindes Håkan. Det hade han inte, men det var ju en klar indikation på att det kunde vara möjligt att köpa den. Så blev det också och det är denna traktor som blev startskottet för Grålleklubben. Lasse Pettersson från Stigtomta i Sörmland, en av de verkliga veteranerna från Hedenlunda, där han började jobba 1954, hade en hel del att berätta. Han jobbade bland annat med att utbilda återförsäljarna.

Här lyssnar grålledoktor Ingvar Andersson från Säffle på traktorns motor för att om möjligt utröna vad det är för fel på förgasaren. Intresserad åskådare är Stig Pettersson från Åmål.

– Det var ju viktigt att försäl-

jarna hade produktkännedom. Veta fördelarna med Grållen. Ja, helt enkelt veta vad de sålde, sade Lasse. Självklart var detta extra viktigt med denna i många hänseenden, varav hydrauliken var den viktigaste, helt enastående produkt. En traktor visste väl de flesta vad det var. Men en Grålle var något mera. Deltagare på jubiléet kom från olika delar av landet. Bland annat var Skåne och Värmland representerade. Från Halland kom Ing-Mari Valdemarsson och Lars-Olof Larsson. – Intresset för Grållen startade med att jag ärvde en, berättade Ing-Mari. Detta har sedan lett vidare till att hennes sambo LarsOlof nu är sektionsledare och dottern Jenny också är intresserad. Text och bild: HANS ANDERSSON

Svenska Fergusonklubbens ordförande, Mats Mattsson, talar till de församlade i samband med jubileet. Till vänster syns stugan där upptaktsmötet för bildandet av klubben hölls den 5 september 1986.

På dansbanan var det uppdukat till lunch och jubileumsdeltagarna lät sig väl smaka.

Jordbrukaren nr 12 2017, vb  
Jordbrukaren nr 12 2017, vb