__MAIN_TEXT__

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 12 • Årgång 90 September 2016

Instruktören och provledaren Paul Johansson kollar när Mikael Lembke skjuter med hagel på harbanan.

Stort intresse för jägarexamen JAKT. Intresset för jägarexamen är stort och dessutom är åldersspridningen imponerande. Syftet med att delta i kursen varierar också, allt från att det är ett utmärkt sätt att lära sig mer om djur och natur, till att det är att börja jaga som hägrar. – Intresset har liksom exploderat och vi hade 30 deltagare i förra kursen, berättare Janne Aronsson och Anders Sjölander, som har haft teorikurserna i Valdemarsvik respektive Ringarum. SIDAN 4

Torsten är en riktig skogskarl SKOG. Torsten Harrström är bosatt vid Ringebyhöga i Västra Husby. Han har uppnått den respektabla åldern av 77 år, 64 av dessa har han ägnat åt jobb i skogen, de senaste 20 åren även åt tomtjobb, säkert 2-300 jobb per år. När man ringer Torsten svarar han alltid ”Gubben i Björnligan”. Då vet man att man kommit rätt. Företagsnamnet, som är enskild firma, kom till 1964 och har en speciell bakgrund.

Almstad gård är smakfullt inredd med mjuka färger.

Gård med lång historia Omgivningarna bär spår från bronsåldern LANDSBYGD. Almstad gård har en lång och spännande historia bakom sig. Godsets ägor ligger i socknarna Tåby, Tingstad och Drothem men själva mangårdsbyggnaden ligger vackert beläget i Tåby på Vikbolandet.

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

sättningar. Antagligen har Alm varit huvudgården vilket visas i jordeboken från 1543 där Almstad återfinns som en torpestad under Alm. SIDORNA 14-15

Medevimässa med många aktiviteter Helgen den 20 – 21 augusti arrangerades för första gången Medevimässan. Det var en mässa för jakt-, fiske-, hund-, natur- och fritidsintresserade människor. Eller som det stod i det fina informationsbladet man fick ”Folkets mässa, en upplevelse- och kunskapsmässa utan avgifter”. Nästan hela området bland husen på Medevi Brunn var fyllt av olika utställare. Det var fullt med aktiviteter och brunnen levde verkligen upp. SIDAN 12

SIDAN 16

Du som är prenumerant

Alm och Almstad nämndes första gången i skrift år 1300. Delar av gårdarna skänktes till Alvastra och Varnhems kloster. Troligtvis har Alm och Almstad under forntiden varit en gemensam byenhet och en av traktens första bo-

VECKANS BORRING

JAKT

TRÄDGÅRD

Du har nummer ett i kön...

Att förbereda sig för pyrschjakt

Trädgårdsvandring i Torpa kyrkby

SIDAN 2

SIDAN 8

SIDAN 11


2

Nummer 12 • September 2016

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Du har nummer ett i kön... I väntan på fullt spannmålslass kan man ibland tillåta sig lite ostrukturerade tankar. Här kommer några av dem. Så här i skördetider får man en bra möjlighet att från tröskor och spannmålsdragande traktorer idka forskning i trafikbeteende. Många av de vägar som jag nyttjar befinner sig i ett relativt öppet slättlandskap med förhållandevis god sikt och många raksträckor ska tilläggas som grund för dessa observationer.

En yrkeschaufför av tyngre fordon sade en gång till mig, att ”en del av dem med Motormännens emblem i fronten för många års prickfri körning kanske inte varit involverade i några olyckor, men har säkert varit orsak till betydligt fler.” När jag tog körkort för ett antal år sedan fick man lite fyrkantigt lära sig att unga killar hade ett offensivt körsätt, överskattade sin egen förmåga och var överrepresenterade i olycksstatistiken och unga damer generellt sett hade ett mer defensivt körsätt där de snarare var försiktiga i överkant. På senare år – och faktiskt tror jag – i takt med att yngre tjejer tar för sig på ett annat sätt än tidigare av allt i samhället, märker man också att skillnaden mellan unga killar och tjejer minskat i trafiken. Allt fler tjejer dånar om i mindre kontrollerade omkörningar och fler yngre killar som i takt med ett urbaniserat bo-

ende, upp i åldern klarat sig utan körkort och därmed körvana och blir försiktigare. Att värdera just dessa förändringar låter jag vara upp till var och en. Helt klart är dock att man som sagt kan studera trafikbeteende från stora långsamtgående maskiner. När kön bygger upp bakom en ser man då ett intressant fenomen. Den som ligger som nummer ett i kön bakom en och trycker i ändan är inte sällan – o nu är jag ute på djupt vatten med generaliseringar är jag medveten om – en äldre man, en mogen kvinna eller nybliven körkortstjej. Kön bygger upp och nämnda förare ligger nära bakom och ska ha sina sedvanliga marginaler för en säker omkörning på minst 1 km fri sikt. Med vägen fylld i båda riktningar av långsamgående traktorer med långa släp, varvat med en hel del lastbilar

Så här i skördetider får man en bra möjlighet att från tröskor och spannmålsdragande traktorer idka forskning i trafikbeteende.”

Investerar för ökad konkurrenskraft Stora Enso investerar totalt 60 miljoner kronor i den svenska wellpappverksamheten. Syftet är att stärka konkurrenskraften samt att förbättra tryckkvaliteten och servicen till kunderna.

Investeringen omfattar en ny stansmaskin med högkvalitativt tryck i Jönköpingsfabriken samt en mindre uppgradering av stanssystemet i Skenefabriken. Installationen kommer att

påbörjas under det första kvartalet 2017 i både Jönköping och Skene. I maj 2017 förvän-

tas investeringen vara drifttagen. – Marknadens krav på effektivt producerade förpackningar med högkvalitativt tryck växer ständigt och den aktuella investeringen säkerställer att vi även framgent kan ligga i framkant i vårt kunderbjudande, säger Peter Torstensson, nordenchef för Stora Ensos wellpappverksamhet. Investeringen leder till

ökad produktionseffektivitet vilket kommer att resultera i en övertalighet av personal. Förhandlingar med fackförbunden om övertalighet kommer att inledas inom kort.

Snart är arbetet med att sanera områdena där de mjältbrandssmittade djuren befunnit sig helt färdigt. Vaccinationerna fortsätter som planerat och det finns inga nya kända fall av mjältbrand i djurbesättningar omkring Omberg i Östergötland.

– Arbetet med att sanera markerna där de mjältbrandssmittade djuren påträffats är snart klart. Under näs-

Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB

REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

jag också att man inte kan lära ut att bryta mot hastighetsöverträdelsen, men det är samma fenomen som ovan. Den som ligger med marginal i 85 på en 90-väg bryter rytmen fullständigt, framförallt om rytmen ligger i 97. Man kan moralisera hur mycket som helst över de där 95 procent av trafikanterna som kör för fort, men den trafikfarligaste blir oftast den där i 85…

Vem är ansvarig egentligen? Juridiskt är det solklart. Den som gör omkörningen ska förvissa sig om att det är riskfritt. Moraliskt kan man fundera över om inte min kompis lastbilschauffören hade rätt. Det är den som kör alltför defensivt och inte kan nyttja en lucka att köra om som skapar den långa kön, som gör att den alltför offensive tappar tålamodet och gör en tokig omkörning. För övrigt är just det där med att anpassa farten till rytmen något som tydligen inte ingår i trafikundervisningen. Självklart begriper

Hörde för övrigt att ett körkort i storstadsregionen i dag går lös på 25 papp. Och i det priset ingår tydligen väldigt lite omkörningar av långsamtgående fordon. Vänsterpartiet som alltid är på de godas sida om de får säga det själva, ville att man ska få ta studielån för att ta körkort. Kanske det. Det kanske kan få någon ytterligare polisstudent att ta körkort lite innan de kommer på att de ska bli poliser så att de slipper lära sig köra bil på polishögskolan. Nu är väl en del av detta ett minne blott när staten inte behöver använda sin långa arm längre för att kontrollera och lagföra oss med utmätningsbar inkomst och fast bostadsadress vid eventuella fartöverträdelser. Nu har vi ju fartkamerorna som minskar behovet av trafikpoliser ytterligare. Så att fler kan jobba med avvisa flyktingar och vända papper. Må så gott och kör lagom försiktigt i skördetrafikens Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Saneringsarbetet efter mjältbranden snart färdigt

Jordbrukaren ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se

också, är det inte säkert att de långa omkörningssträckorna infinner sig. Till slut tryter tålamodet från någon som är #3 eller #4 i kön, och de kastar ut i en snabb omkörning utan att ha koll på den mötande lastbilen eller traktorn där framme…. Oftast går det bra… Behöver jag tillägga att den som gör den riskfyllda omkörningen oftast är en man av varierad ålder...

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

ta vecka hoppas vi kunna börja ta bort avspärrningarna. Den urgrävda jorden måste vara helt borta innan vi häver avspärrningen, säger Lotta Andersson, operativ chef i Jordbruksverkets krisorganisation. Vaccinationerna pågår och merparten av de runt 700 djur som ska ha två vaccinationsdoser har nu vaccinerats. – Vi har inte några nya fall av mjältbrand i djurbesättningar, säger Lotta Andersson. Vi har hittat en älg som

dött av mjältbrand för 10-12 dagar sedan, men den förändrar inte läget i stort. Den hittades inom vaccinationsområdet så både tid och plats tyder på att det inte är ett nytt utbrott av mjältbrand. Området där älgen låg har vi sanerat och djuren som betar i närheten av området är vaccinerade. Arbetet med smittspårning pågår och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, kartlägger olika tänkbara faktorer som kan förklara smittans ut-

bredning i området, som till exempel vattendrag, grävningsarbeten och förflyttningar av djur. – Det är inte sannolikt att vi kommer att hitta en specifik plats där smittan börjat, och det är inte heller nödvändigt, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid SVA. Viktigare är att förstå hur olika förhållanden samspelat för att vi i framtiden ska kunna identifiera områden med förhöjd risk, så att man i förväg kan förstärka övervakningen och undvika större utbrott.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 12 • September 2016

3

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och fÜrsäljning

 

    

PĂĽ jakt efter fyrhjuling?

Bioreningsverk fĂśr enskilt avlopp

www.lantbruksservice.se

HĂśstmpanj! 545 kaHusqvarna

Di n

   50cc, 2,5 kw Ord pris 7800:-

Lagermaskiner Bensindrivna gräsklippare och trimmers. Husqvarna och Stihl–Viking

Nu

EksjÜ Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgürdsbutik

5900:-

Gjuterigatan 2, EksjĂś Tel: 0381-390 00 Ă–ppet: Vardag 7-17

Klarar alla miljÜ- och utsläppskrav Kräver inte regelbunden slamtÜmning Ingen kemikalietillfÜrsel Testat av JTI* - klarar hÜg Innebär lüga driftskostnader skyddsnivü! Kretsloppsanpassat I stort sett underhüllsfritt * JTI = Institutet fÜr Jordbruks- och MiljÜteknik.

www. alnarpcleanwater.se Tel. 040 - 46 26 90

loka

nt Ăś vera e l a l

r

Vi levererar

DIESEL & SMÖRJMEDEL till hela härliga ÖSTERGÖTLAND Välkommen till Fundins Olja AB 0140-31 11 08, 0490-428 00 www.fundinsolja.se

Brett sortiment! Texaco smÜrjmedel, bränsle, spolarvätska, glykol, AdBlue mm.

VÅRA BUTIKER: Tranüs Bäckagatan 1 0140-31 11 08 Västervik Folkparksvägen 60 0490-428 00 JÜnkÜping Skruvgatan 2 036-404 59


4

AKTUELLT

Nummer 12 • September 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Helen Wetterhall skjuter lerduvor medan Joel Jonsson sköter om det maskinella.

Instruktören och provledaren Paul Johansson kollar när Mikael Lembke skjuter med hagel på harbanan.

Fullträff! Elis Wahlman 13 år gammal skjuter lerduvor och har definitivt tänkt sig att jaga i framtiden.

Stort intresse för jägarexamen VALDEMARSVIK (JB)

Intresset för jägarexamen är stort och dessutom är åldersspridningen imponerande. Syftet med att delta i kursen varierar också, allt från att det är ett utmärkt sätt att lära sig mer om djur och natur, till att det är att börja jaga som hägrar.

– Intresset har liksom exploderat och vi hade 30 deltagare i förra kursen, berättar Janne Aronsson och Anders Sjölander, som har haft teorikurserna i Valdemarsvik respektive Ringarum. Aronsson är tillsammans med Paul Johansson också godkända provledare inom Jägarnas Riksförbund, där de praktiska övningarna sedan genomförts på deras jaktskyttebana vid Toverum utanför Valdemarsvik. – Jag skrev på Facebook för att kolla om det fanns intresse. Där fick jag 16 anmälningar på en gång, säger Anders. Det är ett gediget material

kursdeltagarna har att ge sig i kast med och när man är klar är det fråga om att skriva upp, för att bli godkänd. Vid själva examen, och det gäller självklart både de teoretiska och praktiska proven, är det de godkända provledare som har hand om det hela.

De båda kursledarna, Janne och Anders, är rörande överens om att det är den långa kursen som startar på hösten och sedan fortsätter fram till våren, som är att föredra. Det finns annars intensivkurser som pågår endast under en helg, med helinackordering och som inte heller är särskilt billiga. – Det säger sig självt att man inte hinner så mycket under en helg som då kursen pågår under en längre tid. Framförallt ges inte samma möjlighet att diskutera olika spörsmål och att själv hinna reflektera över det man lär sig, säger Janne. Bland kursdeltagarna i Valdemarsvik var såväl åldersspridning som erfarenhet av vapen och jakt stor. De yngsta deltagarna var endast 13 år gamla och det fanns de som i stort knappast sett en bössa, till dem som var mera erfarna. Av deltagarna var fyra kvinnor. Rent utav så att det var förhållandevis få kvinnor under denna säsong, eftersom det är fler och fler tjejer som börjar ägna sig åt jakt. En av de yngre deltagarna var Elis Wahlman från Liljestad, strax söder om Valdemarsvik. Hans målsättning med jägarexamen var glasklar. – Jag ska börja jaga, var hans självklara svar. Någon annan hade kommit in på detta med jägarexa-

Joel Karlsson lägger an och siktar mot älgfiguren under överenseende av de båda kursledarna Janne Aronsson och Anders Sjölander.

men via hundintresset. En spännande aktivitet med hund är ju viltspår och då kan det ju bli aktuellt med eftersök av skadat vilt. Att då ha möjlighet att bära vapen kan självklart vara bra. Även om det inte är helt nödvändigt, eftersom man alltid kan, eller

rent av bör, ha med sig en skytt då man går som hundförare vid ett eftersök. De praktiska övningarna

som ingår i jägarexamen är skytte med hagel på lerduvor och på harbanan. Vidare kulskytte på älgbanan. Sist men

inte minst handlar det om att gå en slinga för att också där visa att man lärt sig detta med säker vapenhantering. Det senare är något som man trycker väldigt hårt på under utbildningen. Provledarna har hela tiden ett öga på denna hantering och det hjälper inte att

träffa målen bra, om det på något sätt brister i vapenhanteringen. Säkerheten sätts i främsta rummet. Nu i höst drar det igång en ny kurs den 23 oktober. Text och bild: HANS ANDERSSON


Nummer 12 • September 2016

5

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

• Högtrycksspolning • Vakuumhantering av torra produkter • Slamsugning • TV-inspektion av rör och ledningar • Tanksaneringar • Tanktransporter

AKTUELLT

• Lantbruksskrot & industriskrot köpes • Alla metaller köpes

Från missväxt till tillväxt!

• Ställer även ut lastväxlarflak och köper batterier

GRANHULTSGATAN 20 • MOTALA

070-696 19 44

Utför även transporter av lastväxlarflak samt grus- och schakttransporter

SOFAB Sanering & färg AB

Växel- och journummer:

www.allspol.se

013-24 99 60

Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning

- vi isolerar skarvfritt med polyuretan • Kyllager: Potatis-, morots-, frukt-, bär-, våt-, och mantelkylar • Kondensisolering: Maskinhallar och djurstallar • Tankar: Accumulator- och vattentankar • Fyllningar: Golv, väggar och rör

Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13

OBS! Vårt material har slutna/täta celler och är godkända på EU:s REACH-lista

www.jordbrukaren.se

Kostnadsfri rådgivning:

0581-62 80 30 · www.polyterm.se

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 Telefax: 013-816 37 Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

gen ning i Länstidnin En branschtid

are sedan 1926 aren • Till lantbruk gen Jordbruk Lantmannatidnin

Lantmannatidningen

Jordbrukaren

• Till Östergötlands

lantbrukare

och provledaren Instruktören kollar när Mikael Paul Johansson med hagel på Lembke skjuter harbanan.

Stort intresse för jägarexamen

är för jägarexamen JAKT. Intresset är åldersspridstort och dessutom Syftet med ningen imponerande. varierar också, allt att delta i kursen utmärkt sätt att läfrån att det är ett och natur, till att ra sig mer om djurjaga som hägrar. det är att börja liksom exploderat – Intresset har kurdeltagare i förra och vi hade 30 Aronsson och sen, berättare Janne som har haft teoAnders Sjölander, resValdemarsvik rikurserna i pektive Ringarum. 4 SIDAN

Torsten är en rl riktig skogska

Harrström är boSKOG. Torsten i Västra Hussatt vid Ringebyhöga den respekby. Han har uppnått 77 år, 64 av dessa tabla åldern av jobb i skogen, de åt har han ägnat även åt tomtjobb, senaste 20 åren per år. När man säkert 2-300 jobb svarar han alltid ringer Torsten Då vet ”Gubben i Björnligan”. rätt. Föreman att man kommit är enskild firma, tagsnamnet, som har en speciell och kom till 1964 bakgrund. 16

g historia Gård med lån

Almstad gård

är smakfullt

inredd med

mjuka färger.

ern bär spår från bronsåldnämndes första gången i Omgivningarna till och Almstad av gårdarna skänktes lång och Alm

huvudhar Alm varit 1543 där sättningar. Antagligen i jordeboken från gården vilket visassom en torpestad under Alm. återfinns har en har Almstad 1300. Delar . Almstad gård ägor skrift år kloster. Troligtvis geLANDSBYGD SIDORNA 14-15 bakom sig. Godsets varit en Alvastra och Varnhems under forntiden spännande historiaTåby, Tingstad och DrotAlm och Almstad och en av traktens första boligger i socknarnamangårdsbyggnaden ligger mensam byenhet hem men själva i Tåby på Vikbolandet. vackert beläget för Det var en mässa Medevimässan. inforför första gången Eller som det stod i det fina tan Näs – 21 augusti arrangerades utan avgifter”. intresserade människor. Helgen den 20 och kunskapsmässa natur- och fritids fullt med aktijakt-, fiske-, hund-, fick ”Folkets mässa, en upplevelse- av olika utställare. Det var SIDAN 12 fyllt man var Brunn mationsbladet husen på Medevi hela området bland levde verkligen upp. viteter och brunnen

med många Medevimässa

Du som är prenumerant

n Österpå Länstidninge samtidigt är götland och får Jordlantbrukare gånger. brukaren två

aktiviteter

D TRÄDGÅR

SIDAN

Att förbereda sig för pyrschjakt

BORRING

Du har nummer ett i kön...

Vi har återförsäljare i Östergötland, Örebro, Värmland, södra Sörmland och Norra småland. Ring för närmare info

0705-87 98 79 • info@yesbox.se www.yesbox.se

Hydraulsystem Servostyrning Växellåda Automatlåda Vevaxeltätning Konverter MILJÖ nerare o-ringar ANPA nditio SSAD i, t ex sreko g in u E SMÖ g stem tn v mm Tä RJMED ingar a cirkulerande sy ent. tn o 42 8 r tä c e c d a n n a a EL a M ll k a rm c i e lä r p tätar ckboxa , snabbt och s. ADDIT och pa ng kräv ri IVER & te er drift n d o n u em ULTRÅ, HUSUM UNDE Ingen d R HÅLLS Tel: 0660-29 70 50 PROD UKTER Hemsida: www.lubrico.se E-mail: info@lubrico.se

Trädgårdsvandring i Torpa kyrkby

JAKT VECKANS

Nu utökar vi med produktion i södra Sverige!

PROBLEM MED OLJELÄCKAGE?

När du prenumererar på Länstidningen Östergötland eller Värmlandsbygden får du Jordbrukaren som extra bilaga varannan vecka i Östergötland och en gång i månaden i Värmland. Ring 0141-560 03 eller 054-21 91 80 så hjälper vi dig! Välkommen att ringa oss!

sedan 1926

Årgång 90 Nummer 12 • 2016 September

• Kutterspån • Lantbruksspecial • Spån-/Halmpellets • Impregnerade stängselstolpar

SIDAN 11

SIDAN 8

SIDAN 2

Sedan 1992 har vi finansierat hjälpverksamhet i bl a Lettland och Rumänien Möbler • Heminredning • Porslin • Böcker & media Sport & fritid • Kläder, skor & accessoarer Elektronik • Husgeråd och mycket mera

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Anders eller Elisabeth når ni på:

Tel 013-23 44 65/66

Stöldskyddsmärkning med DNA – SmartDNA

Städa ur garaget – röj pAlåla bivdrinagdärevänlk!omna!

®

• För maskiner, fordon och verktyg på gården • Omöjligt att tvätta bort eller förstöra • Skrämmer tjuven

Ring & boka tid, allt säljbart hämtar vi – kostnadsfritt förstås! ÖPPET Mån-fre 10-18 Lör 10-14

Psst! Avtal för dig som LRF medlem. Nu kan du köpa SmartDNA med rabatt! Gå in på LRF Samköp för mer information. www.lrf.se/medlemsformaner/rabatter/smartdna

Motala Linköping Norrköping

Linköping: Industrigatan 38 • 013-37 67 77 Motala: Södra Allén 23-25 • Ängdalen • 0141-504 88 Norrköping: Finspångsvägen 63 • 011-10 10 80

smartdna.se

Skänk eller handla så gör du något för behövande!Beskriv Era transportörbehov – vi hjälper Er lösa dem!    

 

Ö Storg 24 Mariannelund Service AB  

0496-101 90 Peter 070-634 62 42 

  

 Vi har kompletta transpor törlösningar med projektering, konstruktion, kompletteringar, tillverkning, montage och idriftsättning, tillverkning samt service och renovering av alla fabrikat. Skarvning och försäljning av transpor tband. Vi gör industriservice i form av montage, byggnation och besiktningar mm.

Kontakta oss – våra kunniga tekniker ser till att du får en fungerande anläggning.

  

 Små storheter i skogen! 

  Katrineholmsvägen Bo x 188, 616 25 ÅBY 12, 616 33 ÅBY 011-3695 9515 15• •Fax Fax 011-36 TTel el 011-36 011-36 9595 11 11 andreas@brabo.se andreas@brabo.se


6

Nummer 12 • September 2016

GÅRD TILL SALU

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Välskött vid kyrkan Kyrkeby 1:1 och 2:1

Det är en fin välvårdad gård vid Värna kyrka, med utsikt över Värnasjön. Hit hör totalt 101 hektar, varav 39 skog, 40 inäga och 15 vatten. Jakt och fiske följer köpet. Även fastigheten Värntorpet följer. Välkommen till Kyrkeby som är veckans gård till salu. Här är det jordbruksbygd, skog och sjöar. Från vägen ser man ofta långt över fälten och betena. Bygden har bebyggelsemässigt det mesta från fritidshus till större gårdar som Herrsätter och Värnäs. Här finns också Värna kyrka.

När man ser på sådana här bygder, socknar och platser brukar den kända historien sträcka sig tillbaka till medeltiden och detsamma gäller Värna som nämns redan 1361. Under det seklet, 1387, nämns även en kyrkoherde vid namn Kättilbjörn. Man antar att den tidiga kyrkan varit en mindre träkyrka av ganska enkel modell men någon exakt dokumentation om den finns inte att tillgå. Dagens kyrka uppfördes under 1500-talet men har sedan dess byggts om och renoverats flera gånger. Veckans gård, Kyrkeby, är bokstavligen belägen alldeles intill Värna kyrka. Tomterna gränsar till varandra. Det är lätt att hitta hit. Man svänger av väg 35, mellan Åtvidaberg och Linköping mot Värna mitt för den välkända Röstens gård. Sedan är det fyra kilometer tills man är vid Värna kyrka och Kyrkeby. Mangårdsbyggnaden i 1 ½ plan har en karaktärsgivande tillbyggd veranda i två plan på framsidan. Den inbyggda övre delen i punschverandastil är en vacker detalj i exteriören på det trevliga gula huset. Uppvärmningen sker i vattenburet system med en äldre jordvärmepump. I källardelen finns sådant som matkällare, pannrum och övriga förrådsutrymmen. Bostaden med tillhörande uthus är uthyrd tills vidare. Ladugården med loge har yttermåtten 12 x 47 meter. Den är

av traditionell modell och inrymmer bland annat mjölkrum och vagnslider. En byggnad i 1 ½ plan med yttermåtten 6,5 x 10 m rymmer garage och vedbod med mera. Här finns även en byggnad med ännu ett garage samt med förvaring och en tidigare foderkvarn. Fastighetens samlade areal uppgår till 101 hektar som fördelar sig på bland annat 39 skog, 24 åker, 16 bete och 15 vatten. Skogens virkesförråd beräknas enligt skogsbruksplanen till 10 087 skogskubik med en bonitet på 8,1. Jordbruksmarken är utarrenderad till 13 mars 2020. Åkermarken är samlad intill gårdscentrum och en del av betena finns vid Värnasjöns strand.

Kyrkeby 1:1 och 2:1 Mangårdsbyggnad: 1 ½ plan med källardel. Bostaden med tillhörande uthus är uthyrd tills vidare. Ladugård/loge: 12 x 47 meter. Traditionell modell med mjölkrum och vagnslider m m. Magasin/garage/vedbod. Magasin/garage. Utloge. Jordkällare. Areal: Totalt 101 ha. 39 ha skog. Virkesförråd 10 087 skogskubik. Bonitet på 8,1. 24 ha åker. God hävd. Samlad kring gårdscentrum. Bete, 16 ha, delvis vid Värnasjön. Jordbruket utarrenderat t o m 2020-03-13. Jakt: Tillfaller ny ägare. På gården finns älg, dovhjort, vildsvin, rådjur och annat småvilt. Fiske: Fiskerätt inom del av Värnasjön och Värnässjön. Värntorpet (Kyrkeby 2:1): Bostadshus i 1 ½ plan. Bod med tvättstuga och dusch. Äldre ladugård. Pris: Prisidé 11,5 miljoner kr. Anbud senast 29/9. Ansvarig mäklare: Carl-Otto Béve, Areal, 013-24 20 03 alt 070-510 88 39.

Kyrkeby 2:1 eller det så kallade Värntorpet är en egen fastighet. Bostadshuset är i 1 ½ plan. Det är delvis renoverat och har nydragen el. På nedre plan finner man ett rum om 23 kvadratmeter som kallas stora ”salen” och i det finns en kakelugn. Köket är på 10 kvadratmeter och har ett stort skafferi samt utgång till baksidan. En trappa upp finns bland annat två sovrum och snedgarderober utmed långsidorna. Till Värntorpet hör även en tvättstuga med dusch och en äldre ladugård med plats för såväl småskalig djurhållning som förvaring. I trädgården finns flera fruktträd av olika sort. Jakträtten följer med köpet. Här på fastigheten finns älg,

dovhjort, vildsvin, rådjur med mera. Fastigheten har även fiskerätt i delar av Värnasjön och Värnässjön. Kyrkeby 1:1 och 2:1 är välskötta och belägna i ett trevligt levande landskap med orter som Björsäter, Grebo, Åtvidaberg och även Linköping inom enkelt avstånd. Här är det skönt att leva. Text: BO BÄCKMAN


Nummer 12 • September 2016

7

JORDBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Rödfärgning Målningsarbeten med full garanti. Vi utför även fönsterrenovering samt mögelsanering av husfasader. 67 år i branschen!

Duktiga polska hantverkare Fasad, stenläggning, målning, tak- och bygg Under svensk arbetsledning, svenska försäkringar och garantier. ROT-avdraget gäller även hos oss!

Sprutmålning med Falu rödfärg ARA JD-G Ö N HELT

NTI

Birkas AB

Vi målar med Falu rödfärg.

Tel 070-383 44 61 · www.birkas.se

SKÖLDS MÅLERI AB Ulf Sköld 070-554 95 92 · Frank Sköld 070-556 20 98 www.skoldsmaleri.se

Djurtransportvagnar Storlekar från 5,10 - 8,85 m

Gårdsarmatur Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rörfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78 www.nordled.se

• Hydrauliskt höj- och sänkbar

LANTBRUKSKONSULT AB Tel. 0454-502 79, 0708-85 02 79, www.lantbrukskonsult.se

Finns ck som sä lkoch bu s leveran

Stockås torvströ Torvströ hög kvalitet, i säck om 300 l, vikt 30-33 kg. Vi har även en sorterad torv 0-2 mm som är bra för gris- och kostallar.

Ring och boka idag!

0730-72 02 29 Kenny

EN BONDGÅRD MED MARKNAD FÖRR En upplevelsedag för hela familjen Lördag 17 september kl 10-15 Kvinnornas arbete på gården: Byk, Arbete i bonnköket, Vävning, Handmjölkning...

Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

TORV & MASKINENTREPRENAD AB

s! Jag väger 1500 kg "Hej, jag heter Nil Bondgården förr" till r me kom jag och

Djuren: Hästar, Mjölkkor, Köttdjur, Grisar, Ankor, Höns, Biodling...

Göromål: Sågverk med tändkulemotor, Tröskning, Sågning med tvåmanssåg, Gengasved, Stenkrossning, Spånhyvling...

0585-402 16 • 070-204 45 55

www.torvomaskin.se

NYHET 2016!

Service och underhåll av lantbruksbyggnader, stall, ekonomibyggnader med mera

Maskiner: Gengasbil, Traktorer, Tändkulemotorer, Tröskor, Hemmabyggd täckdikningsmaskin, Vägvält, Maskinkortege...

Museet & Lanthandeln öppen. Mekaniska verkstaden bemannad. Hem och hantverksmiljöer. Skogen. SERVERING, MUSIK, AKTIVITETER FÖR BARN, LOPPISBOD

Kodiak 700 4x4 Ny bränslesnålare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hög/lågväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende på modell.

LANTBRUKSMUSEET

fr. 66.320:- exkl. moms

LJUSFALLSHAMMAR

www.nyalantbruksmuseet.se

Entré: 50 kr från 16 år. Fri parkering.

Området tillgängligt för personer med rörelsehinder.

MÅN-FRE 8-18, LÖR 10-14 WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

Jordbrukardag Lördag 17/9 kl. 10-14 vid Bjursunds Slakteri i Valdemarsvik

Hisun 500 UTV Traktorregistrerad

Slaktdjursbedömning av nöt kl. 10-11

96 900 kr inkl moms

Fint prisbord. Utlottning av presentkort och köttlåda på starttalongen ca kl. 12.

AKTIVITETER FÖR HELA FAMILJEN Utställning & Försäljning: Maskiner - Serviceföretag - Förnödenheter Riksdagsledamot Kristina Yngwe (C), miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet deltar. Grålleklubben medverkar med veterantraktorer - Café Kårtorp har försäljning av kaffe, bröd & varmkorv. Möjlighet att slipa knivar/kvarnsatser. Radio Wix är på plats och sänder direkt hela dagen.

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

22 september kl. 18.30: Prisutdelning & nötköttsseminarium på restaurang Latitud Seminarier, landgång och dryck till priset av 100 kr. Anmälan senast 17/9. Anmälan är bindande. Anmälan till Max Johansson, Valdemarsviks Sparbank, tel 0123-129 44, e-post: max.johansson@valdemarsvikssparbank.se.

3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

Huvudsponsorer: Övriga sponsorer:

Arrangörer:

Valdemarsviks Motorservice • Anders Svets & Fordon • Lantmännen Maskin • Häggbergs • Holmen Cafe Kårtorp • Södra • Proman • CJ:s Järn • Åhmans Traktorcentrum • Möbelkompaniet


8

JAKT

Nummer 12 • September 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

En vacker råbock med horn som ännu inte fejats.

Finns intresse, egen jaktmark och man har stor erfarenhet sedan barndomen så kan man dekorera någon vägg därhemma som Karl Olov Nilsson i Gärdsnäs gjort med 323 troféer från framgångsrika bockjakter monterade på sina sköldar och uppsatta i raka rader med jämna avstånd, prydligt.

Höstens pyrschjakt på råbock Att förbereda sig väl och bete sig rätt är viktigt JAKT (JB)

Ett efterlängtat datum är den 16 augusti då det blir tillåtet att börja jakten på råbock som är hornbärande. Det gäller att förbereda sig väl och utrusta sig rätt och framförallt veta hur man ska bete sig i skogen för att lyckas med jakten.

Det kan finnas skäl att påminna om några saker inför all jakt. Det handlar dels om etik och dels om säkerhet. Man är som jägare skyldig att jaga på ett sådant sätt att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara. Avlossa skott enbart om man är säker på att träffa och att man har fullgott kulfång. Skjutavståndet ska vara lämpligt för att man med säkerhet kan träffa det aktuella djuret med en dödande träff i det första skottet. Naturligtvis ska man också veta var jaktkamrater befinner sig om flera jägare jagar samtidigt. Det kan vara bra att träffas på jaktmarken innan och bestämma var varje jägare ska ha sin plats. Det är värdefullt att känna till det aktuella villebrådet, råbocken. Rådjuret har tre viktiga sinnen för att klara sig i na-

turen och undvika faror men som den också utnyttjar tillfullo för att undvika att utsättas för risken att träffas av jägarens kulor. Det är synen, hörseln och lukten och bäst utvecklad av dessa är luktsinnet och hörseln. Det välutvecklade luktsinnet är inte bara till för att undvika faror utan också för att finna föda och vid kontakten med andra rådjur. Ett ostört rådjur rör sig mycket försiktigt, trampar inte på kvistar och orsakar inget prassel i marken. Minsta lilla ljud vid betesgången försätter djuret i full beredskap, den känsliga nosen söker forskande i vinddraget och öronen vrids i spänd lystring. Vid en störning i närheten av legan eller under betesgång förhåller rådjuren sig tysta och avvaktande tills de upptäckt ett annalkande hot, då de oftast försiktigt drar sig undan. De kan också stanna kvar och trycka om de upplever att störningen passerar förbi. Ett oroat eller skrämt rådjur avger ett skällande läte som är ett varningsläte till andra rådjur och som dessa kan svara på, det gäller såväl bock som get. Synen är god och ögonen är placerade på sidorna av huvudet. Faktum är att rådjuret har en klart bättre förmåga att upptäcka exempelvis en jägare

som kanske inte tror att han kan upptäckas än en älg som kan passera förbi en jägare på ett pass utan att upptäcka denne. Man kan konstatera att råbocken och jägaren har likartade odds, jägaren som ska lyckas komma i skotthåll och råbocken att klara sig undan. Den egentliga jaktperioden

för rådjur är för södra halvan av landet från 1 oktober till och med den 31 januari. I den norra halvan av landet avslutas jaktperioden den 31 december. Därutöver får smyg- och vaktjakt bedrivas på hornbärande rådjur, från den 16 augusti och fram till och med den 30 september. Kid får jagas på samma sätt under september månad. En motsvarande vårjakt på hornbärande rådjur tillåts i Västerbottens-, Gävleborgs-, Uppsala- och Västmanlands län under perioden 1/5 – 15/6. En självklarhet är att jägaren har vapenlicens för sitt vapen och tillgång till jaktmark, vanligast i ett jaktlag som arrenderar jaktmark. Alla som jagar ska också betala den årliga viltvårdsavgiften och erhåller då ett jaktkort. Avgiften är för närvarande 300 kr per jaktår. Enligt bestämmelser får

man jaga rådjur med skjutvapen, tidigast från och med en timme före solens uppgång och senast till en timme efter solens nedgång. Under den sista timmen efter solens nedgång är det endast tillåtet med vakt- eller smygjakt vid pyrschjakt efter råbock vilket sammanhänger med att råbockar vanligtvis ganska sent kommer ut ur skogen till öppna ytor. När det börjar skymma är det viktigt att om skott ska avlossas så ska skytten vara säker på att skottet sitter rätt för att fälla djuret på plats. Det händer givetvis att skottet blev mindre bra och djuret försvinner ur synhåll och kan vara skadskjutet. I det läget bör man vara garderad att få tillgång till hund inom högst två timmar för att spåra upp det skadade viltet och avliva det eller bara att hitta det vilket kan vara svårt utan tillgång till hund. Med all utrustning klar be-

gav sig undertecknad så tyst som möjligt mot den förutbestämda platsen för kvällens pyrschjakt. Kvällen var fin och i det närmaste vindstilla. En grön vall var målet och lägligt strax intill infarten till vallen låg ett antal ensilagesbalar upptravade. I skydd av dessa intog jag min plats för kvällen. Allt hade fungerat så en bock

Bland alla troféerna finns en som synes mitt i bilden som klarat poängkravet för guldmedalj.

i anslutning till vallen borde inte ha märkt av min närvaro. Kvällen gick och kaffet tog slut, kvällen började skymma men någon råbock uppenbarade sig inte. Även ett par timmar på pass utan att råbocken dyker upp är njutbart om det är uppehållsväder, det ger tillfälle till kontemplation

och många detaljer i det omgivande landskapet att studera, man är inte speciellt besviken när man far hem och nästa gång kan det vara mer lyckosamt. Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM


Nummer 12 • September 2016

9

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Vill förändra skogsdebatten Klimat och hållbarhet står i fokus för årets upplaga av MellanskogsElmia som inleds den 19 augusti i Sala.

NSER KI V SBenny Andersson

E IC

M A

Tillsammans med Elmia har Mellanskog skapat en samlingspunkt för hela det svenska skogsbruket, skogsägare och skogsintresserade. Förutom runt 120 utställare

Brånstorp, 585 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

erbjuder mässan ett brett seminarieprogram. – Behovet av att diskutera klimat och hållbarhet har kanske aldrig varit större, samtidigt upplever många skogsägare att deras rätt och frihet att bruka sin skog är ifrågasatt av stat och myndigheter. Mässan är ett sätt för oss att förändra skogsdebatten, säger ordförande Karin Perers.

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

Din Vattenspecialist

TJ:s Pumpservice AB till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

" !

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

0514-310 10

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR

JORDBRUK

info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

Mjölkbönder, se över era kostnader! – kontakta Ängens Gårdsservice! Besök år v gärnautik! webb

FRI LEVERANS – UTAN KÖPGRÄNS!

Tel 0121-512 31 • Bengt 070-815 12 31 • www.angen.se

LELY CENTER

Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

VALDEMARSVIK Kontakta oss för mer information Lely Center Valdemarsvik Tel 0493-120 60 valdemarsvik@val.lelycenter.com

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs ko ns rle www.ca

www.lely.com

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

LELY – världsledande inom innovativa system för automatisk mjölkning och robotutfodring. Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

0492-757 55

NILFISK ALTO !

Auktoriserad Grundfos Servicepartner Perfecta & VM-pumpar service Reservdelar, inst-material o nya pumpar i lager Besöksadress: Lagervägen 2, 592 41 Vadstena Tel 0143-127 22, fax 0143-127 32, mobil 070-248 50 38, 070-264 74 34

• Nyförsäljning • Auktoriserad service "#& %## $& "#

FÄRGBUTIK med Teknos-färger

VI KOPER DITT SKROT! Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Levererar färdig betong certifierad av

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 : ecialité Vår sp

Stallinredning!

Vi använder oss av Äkta Falu Rödfärg. Jobben utförs med skylift upp till 25 m.

Ett familjeföretag med traditioner. Ring 0705-64 00 93 eller 0144-400 07. Välkommen!

,]HVEYPZMRWGL Dragkraft 1400/1700/2200 kp Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

We-1400

med 2 kanal radio.

13.600:+ moms o frakt

Tel 0381-710 10 | www.weimer.se

Allt för mjölk- och köttproduktion. Enköping: 070-645 41 11 Öland: 070-760 45 42

Gotland: 070-531 06 60 Vänersborg: 073-316 69 25

• Högröjning av vägar och åkerkanter, kantskärning. • Krossmaterial och brotrummor, dräneringsrör m m. • Vi är även certifierade för enskilda avlopp och minireningsverk. • Anlägger och underhåller skogsvägar Vi gör lösningar efter era önskemål!

070-843 18 28

H-I Stallinredning 0914-52 00 40 www.lrs.se

samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2016!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se


10

JAKT

Nummer 12 • September 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Länsmästerskap i eftersök 2016 Tävlingen gick i Lysings häradsallmänning i Trehörna TREHÖRNA (JB)

Tåkernbygdens jaktvårdkrets stod som arrangör för årets länsmästerskap i eftersök. Tävlingen var planerad att hållas på Omberg men fick på grund av mjältbrandsutbrottet flyttas till Lysings häradsallmänning i Trehörna.

Ingående moment i tävlingen är spårning av nattgammalt blodspår, fyra stycken händelserutor där föraren ska analysera vad som hänt och föreslå lämplig insatsåtgärd, teoriprov med ett antal frågor och skjutning med kaliber 0.22 mot olika viltmål som dök upp. Åtta stycken ekipage från olika jaktvårdskretsar i länet ställde upp och tävlingen gynnades av vackert väder.

gjorde Tomas Strandhag från Motala med hunden Ester av rasen tysk jaktterier. Ester gick på tre brungrisar under spårningen och lyckades reda ut situationen, komma till spårslutet och finna den utlagda klöven. Tomas och Ester fick ihop 64,5 poäng av 68 möjliga. Segrade

Tvåa kom Jan-Erik Johans-

son Norrköping med strävhårstaxen Demo på 58 poäng, trea Margareta Rydholm Vadstena med långhårstaxen Red på 56 poäng och fyra Axel Björkegren Boxholm med sin engelska springel spaniel Ida också på 56 poäng. Särskiljning fick ske på den som hade högsta poäng på spåret. Alla deltagare fick pris från lokala sponsorer. Text och bild: JAN ENGHOLM

De tävlande från vänster: Torbjörn Krig Ydre med Rossi, Tomas Strandhag Motala med Ester, Niels Johansen Åtvidaberg med Ly, Axel Björkegren Boxholm med Ida, Margareta Rydholm Tåkern-bygden med Red, Jan-Erik Johansson Norrköping med Demo och Lars-Göran Gustavsson Ödeshög med Cleo.

Resultat LM-eftersök

Segraren Tomas Strandhag gratuleras av domarna Britta Hedekäll och Thomas Strandhag.

Placering Spår Hund

Förare

Krets

1 2 3 4 5 6 7 8

Tomas Strandhag Jan-Erik Johansson Margareta Rydholm Axel Björkegren Evelin Kjellgren Torbjörn Krig Lars-Göran Gustavsson Niels Johansen

Motala Norrköping Tåkernb. Boxholm Val/Söder Ydre Ödeshög Åtvidaberg

5 4 6 3 7 1 8 2

Ester Demo Red Ida Vittra Rossi Cleo Ly

Spår (35) 33 31 33 32 25 21 8 4

Rutor (15) 14,5 10 7 10 13 11 5,5 10

Frågor (8) 7 7 7 4 6 5 6 6

Skytte (10) 10 10 9 10 9 9 10 8

Summa (68) 64,5 58 56 56 53 46 29,5 28

Man skiljde 3:an och 4:an på högsta resultatet på spårningen.

Mårdhunden kan få snabb spridning Mårdhunden är en främmande invasiv art i Europa. Sverige har genom internationella konventioner förbundit sig att hindra den från att etablera sig här, men mårdhundar vandrar kontinuerligt in i Norrbotten från Finland.

Ny forskning från Jägareförbundets mårdhundsprojekt, som arbetar med att förhindra att mårdhunden sprider sig i Sverige, visar att mårdhunden sprider sig året om och att hanen och honan vandrar nästan lika långt. Att invasionsfronten består av djur av båda könen kan göra att mårdhunden sprider sig mer effektivt än många andra däggdjur. Det kan ha bidragit till mårdhundens snab-

ba expansion i Europa. Mårdhundsprojektet arbetar för att minimera förekomsten av mårdhund i norra Sverige och hindra den från att sprida sig söderut i landet. Eftersom mårdhundarna är fåtaliga är de svåra att hitta. Projektet använder därför mårdhundarna själva för att hitta nya mårdhundar. Mårdhundar lever i par och de djur som vandrar in i Sverige är på jakt efter en partner. Infångade mårdhundar steriliseras och förses med GPS-sändare. Därefter släpps de igen. När GPS-positionerna visar att en mårdhund slutat vandra och istället rör sig inom ett begränsat område så har den hittat en partner och etablerat ett hemområde. Man söker då upp partnern som steriliseras och förses med sändare för att

i sin tur släppas på en ny plats. Alternativt kan den avlivas om man redan har tillräckligt många sändarförsedda djur. För att effektivt motverka

spridningen av en invasiv art måste man förstå hur den rör sig i landskapet. Den nya forskningsstudien visar att de GPS-försedda mårdhundarna var mer aktiva under dygnets mörka timmar. Under de korta sommarnätterna var de dessutom mer aktiva några timmar innan skymningen och efter gryningen. Vandrande djur var nästan lika aktiva på vintern som på sommaren, trots att mårdhunden kan gå i vintervila under kalla vinterförhållanden. Den mårdhund som vandrade längst gick 36 mil på 100 dagar, men den genomsnittliga spridnings-

sträckan var 2 mil. Under ett dygn rörde sig hanar i genomsnitt lite längre än honor, men skillnaderna var små. Hos många andra däggdjur sprider sig hanarna betydligt längre än honorna, vilket gör att invasionsfronten nästan bara består av hanar. Genom att simulera mårdhundens faktiska spridningsbeteende och jämföra det med ett scenario med större könsskillnader så kunde forskarna visa att mårdhundens beteende förmodligen gör det vanligare att hanar och honor möts när de sprider sig utanför det kärnområde där mårdhunden redan är etablerad. Dessutom träffas mårdhundar längre från kärnområdet än de skulle gjort om könsskillnaderna varit större. Mårdhundens spridningsfront består alltså av båda könen, vil-

ket kan öka spridningstakten. Studien visar att det i ett kontrollprogram för mårdhund är viktigt att upprätthålla kontrollåtgärderna året om och dessutom vara beredd på att föryngringar kan inträffa ganska långt ifrån kärnområdet. Mårdhunden hör hemma i östra Asien, men introducerades till Europa (västra Sovjetunionen) på 1920-1950-talet. Den spred sig snabbt och har bland annat etablerat sig i Finland. Mårdhunden är klassad som en främmande invasiv art. Enligt Konventionen om Biologisk Mångfald ska man förhindra att främmande arter sprider sig. Där en främmande art redan etablerat sig ska man kontrollera stammen och helst utrota den. Mårdhunden kan uppnå högre tätheter än andra hunddjur, vilket ökar risken

för spridning av parasiter och sjukdomar som rabies. Den skulle även kunna ha negativa effekter på markhäckande fågel och groddjur. År 2015 utnämndes det svenska mårdhundsprojektet till ett av de bästa projekten inom EU:s naturvårdsprogram LIFE Nature. Mårdhundsprojektet drivs av Svenska Jägareförbundet i samarbete med bland annat SLU. Projektet bedömer att mårdhundsstammen i norra Sverige just nu är under kontroll och minskande. Källor: Ivar Herfindal, Clau-

dia Melis, Per-Arne Åhlén och Fredrik Dahl. 2016. Lack of sex-specific movement patterns in an alien species at its invasion front – consequences for invasion speed. Ecology and Evolution 6: 5570-5584.


Nummer 12 • September 2016

11

LANDSBYGD

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Ovan t v: Anna o Stefan Gripe välkomnar. Ovan t h: Stefan Gripe berättar om Karlslunds historia. Många vackra gamla växter trrivs vid torpet. T v: En torpidyll.

Trädgårdsvandring i Torpa kyrkby YDRE (JB)

Aktiva Torpa Hembygdsförening har på sitt program då och då intressanta gårdsvandringar till de gamla gårdarna i socknen. Men det finns också i den vackra bygden väl bevarade torp och mindre hemman mycket värda att se och lära känna närmare.

Lördagen den 6 augusti var det sommarboende Anna och Stefan Gripe som inbjudit till sitt mycket vackra torp Karlslund som de i släkten ägt sedan 1968. Karlslund har en lång historia både som boende i tre olika hus av olika ålder men nu var det de båda äldsta timrade husen och den vackra trädgården fylld med gamla träd och blomster som blev en upplevelse för det 30-tal hembygdsvänner som följt inbjudan. Anna och Stefan som alltså

en stor del av sommarhalvåret lämnar storstan för sitt sköna torp i Torpa har genom åren med omsorg röjt och tagit fram den gamla kulturen både vad gäller byggnader och trädgård. Det råder ingen tvekan; att vårda och bevara den gamla fina kulturen är deras intresse. Karlslund har genom åren

haft många inbyggare, från början kanske mest som bostad för en hel rad hantverkare, snickare, murare och skräddare som med sina familjer bott i de rätt trånga stugorna här längre eller kortare tid och vars levnad gömmer historia. En historia som Stefan lagt ner mycket arbete och intresse på att lära känna. Han inledde nu trädgårdsvandringen med att berätta något om de familjer som före Gripes bebott Karlslund. Där det onekligen redan tidigt skapades en trädgård som både gladde och försåg de boende med frukt, grönsaker

och vackra blommor. Under början av 1900-talet fanns här också en minkfarm som dock lades ner redan på 1940-talet men där några grundmurar minner om projektet som förmodligen var en extra inkomst vid sidan av annat arbete. Idag är Karlslund verkligen en liten oas, med sin slåtteräng där nattviol och slåttergubbe växer och lummiga trädgård där gamla fruktträd och bersåer finns kvar, med frukter

och skön grönska. Den mycket fina köks- och kryddträdgården liksom de olika gamla prydnadsväxterna väckte också mångas beundran. Helt klart är dock att den nu så vackra trädgården åter är i detta fina skick beror på Anna och Stefan Gripes stora intresse och idoga arbete med att återskapa allt det gamla vackra som Karlslund har att ge. Text och bild: BERNT KARLSSON

FASTIGHETSMARKNAD

Funderar du på att sälja din gård? Vi har förmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med allt från förmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Välkommen att kontakta Johan Carlfjord för en kostnadsfri värdering, 013-37 52 04.

Gomér & Andersson · Göran Dyks gata 5, Linköping www.gomer-andersson.se

Trevlig gård vid Skänninge Mjölby, 56 ha

AB FINA FÖNSTER & SPRÖJS I VÄSTERFÄRNEBO

Löstagbar spröjs med 20 års garanti! Passar både till 3-glasfönster och äldre kittade fönster.

Örnsnäs med ca 37 ha åkermark och 12 ha skogsmark. Juridisk person kan förvärva. Reg Fastighetsmäklare Mats Nilsson

GE DITT HUS ETT NYTT UTSEENDE!

(Gratis uppmätning och offert)

Vi monterar över hela Sverige! Krokvägen 9, 733 60 Västerfärnebo | Tel: 0224-68 06 68, 070-775 69 98

info@finasprojs.se | www.finasprojs.se

Linköping | 013-24 20 06


12

JAKT

Nummer 12 • September 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Medevimässa med många aktiviteter Här fanns mycket för jakt-, fiske-, hund-, natur- och fritidsintresserade MEDEVI (JB)

Helgen den 20 – 21 augusti arrangerades för första gången Medevimässan. Det var en mässa för jakt-, fiske-, hund-, natur- och fritidsintresserade människor. Eller som det stod i det fina informationsbladet man fick ”Folkets mässa, en upplevelse- och kunskapsmässa utan avgifter”.

Nästan hela området bland husen på Medevi Brunn var fyllt av olika utställare. Och inte bara där, utan också utmed hela vägen ner till Vätterns strand. Ja, överallt var det aktiviteter och brunnen levde verkligen upp. Det kom många besökare och flera olika språk kunde höras. Något som drog ögonen till

sig var Impala-klubbens monter. På träribbor hade man hängt upp bogmonterade djur från Sydafrika, bl.a. en sebra, ett vårtsvin och flera olika hjortar. Lars Hilfling från Danmark och Frank Smith från Sydafrika samt några fler representerade Impala-klubben samtalade med intresserade. De har ett nära samarbete med Stefan Lenér från Walla jakt, Väderstad. Stefan är deras svenska kontakt för utlänningar som vill komma och jaga i Sverige. Han har koll på vilka regler och förordningar som gäller i vårt land. Något som en utländsk jägare kanske har svårt att få reda på. I gengäld anordnar Impala-klubben jaktresor i Sydafrika, Argentina, Skottland, Spanien, Polen och Irland för svenska jägare, där Stefan Lenér är kontaktman. På Socitetens veranda stod

en man från tyska Nitehog och visade på en typ av värmekamera. Den sätts med ett enkelt handgrepp på ett befintligt kikarsikte och kan användas i totalt mörker. Bra när man ska jaga vildsvin, för man ser väldigt bra genom denna tillsats. Det gör att man både är träffsäker och kan se vilket djur det är. Nitehogen kan också sättas på en vanlig kikare eller en kamera. Men smakar det så kostar det som det heter. 60 000 kr får man punga ut med, men man får något riktigt bra för pengarna. Inne i Societeten möttes man av imponerande troféer . Vilka stora djur och vilka imponerande horn troféerna hade. De var exempel på vad Bäckhaga konservatorteknik kan göra. Fler andra utställare fanns i rummet och det surrade av frågor från besökarna. Det är många jägare som använder hund i sin utövning.

De som funderar på att köpa hund hade ett jättetillfälle att kunna fråga uppfödare och / eller hundägare om olika raser. Många av hundarna hade utländskt klingande rasnamn, så som koreansk jindo, siberian husky, alpländische dachsbracke. Flera hundklubbar fanns också som svarade på frågor samt Agria djurförsäkringar och även veterinärer. På ett bord stod Svea, en tysk jaktterrier, och fick klorna klippta av Angelica Messa. Angelica är legetimerad djursjuksköterska och hade full koll på Sveas klor, trots att tiken inte var riktigt glad åt behandlingen. Husse Erik Andersson stod och höll den småmorrande Svea medan kompisen taxen Daisy med matte Lisa Hjort väntade på sin tur. På Högbrunnen denna helg kunde man helt gratis få veta mera om hundar och deras beteende. Ingrid Wennerlund, leg veterinär ifrån Fjugesta, informerade om hundar och deras tänder på ett mycket bra och förståerligt sätt. Många tror t.ex. att hunden fått noskvalster när luktsinnet avtar. Ingrid visade istället på många andra faktorer som kan spela in. En av orsakerna kan vara att hunden fått dålig tandhälsa. Varför ska man då ta hand om tandhälsan hos sin hund? Jo, det kan börja lukta illa och då avtrubbas luktsinnet hos hunden. Hunden kan tappa tänder, det gör ont och den har svårt att äta. Det kan komma bakterier vid tandinflammationen, vilka sprids i blodet till andra organ i kroppen. Hjärta, njurar, lever och imunförsvaret drabbas med dödliga sjukdomar som följd. Även spontanfrakturer av käken hos hunden kan uppstå. Det beror på att inflammationen gått ner i käkbenet. Vad kan man då göra för sin hund? – På de tre första platserna kommer tandborstning, tandborstning och tandborstning, sa Ingrid. Tandstensfoder har en viss effekt och likaså att hunden får tugga på ben, men tandborstning är det bästa. Så gav hon råd och tips om hur man ska borsta. Man ska börja redan efter en vecka när den lilla valpen funnit sig tillrätta i sitt nya hem. En mjuk barntandborste till att börja med, men alltid en mjuk tandborste även när hunden blivit äldre. – Ta en god tandkräm med kyckling- eller leversmak och borsta där det behövs, sa Ingrid. Det kan vara svår att få hunden att öppna munnen, men problemet sitter ca 80 % på utsidan av tänderna och om man borstar 50 % på tanden och 50 % på tandköttet blir det bra. Tänk på att underkäkens framtänder är

Imponerande troféer från Bäckhaga konservatorteknik.

Även nere vid Vättern fanns mycket att se. Vätternakvariet informerade om hur provfiskning av harr går till. Lägg märke till den fina Star-bilen från 1923 på bilden.

känsliga och att längst bak i munnen sitter kräkreflexerna. Ingrid fick flera frågor efter sitt korta men mycket intressanta anförande. Flera korta seminarier hölls under dagarna som t.ex. ”skador på hundar vid jakt och i trafik”, ”stressade hundar”, viltolyckor och eftersök”, ”övningsskytte”. Öva på skytte kunde man

göra på flera ställen under dagarna. Vid Medevi Brunns aktivitetsfält, där midsommarstången står, fanns Axel Jarkrans och August Turi. De är ungdomar från Svenska Jägareförbundet och hade hand om luftgevärsskytte. På en bana fanns löpande älg och den sköttes effektivt med en fjärrstyrd liten dosa. På så sätt var ingen i skottlinjen när skytten sköt. David Lindell tävlade mot sin kompis om bästa träff. Vinsten? Den som förlorade fick bjuda vinnaren på fika! Under hela helgen spelade Medevi Brunnsorkester på olika ställen och vad vore brunnen utan den fina musiken? De förgyller verkligen atmosfären av gamla tider med sin musik och man får en lite blick av hur det var på brunnens storhetstid. Som lite kuriosa avslutades aktiviteterna

med en ”Grötlunk” de båda dagarna. Överallt var det aktivitet. I Kyrkbyggningen, där det ställs ut under sommarmånaderna av olika konstnärliga aktörer, fanns kläder från Sharpman samt comradio, kikarsikten, pejling och skyddsvästar för hundar och mycket mera från Albecom. Skyddsvästen för hundar är till för att många hundar blivit anfallna av vildsvin vid jakt och allvarligt skadade och till och med dödade. Då de är en kär arbetskamrat och familjemedlem för jägaren och hans familj, vill man skydda hunden. Västen är lysande orange med reflex och syns på långt håll. Utanför Kyrkbyggningen stod Mattias Eriksson från Tormek, Lindesberg och slipade knivar. Med en liten ställbar plastskiva där stenens diameter och knivens eggvinkel ställs in, kunde han slipa knivar på allra bästa sätt. Det fångade mångas intresse, då en skarp kniv nästan är ett måste för både jägare och i hushåll. Slipmaskinen är i proffsnivå men används även för hemmabruk. Mässområden var som sagt ända ner till Vättern. Dit kun-

Impala-klubben visade bogmonterade exotiska djur. Fv Stefan Lenér, Lars Hilfling och Frank Smith.

de man gå eller få gratisskjuts av diverse fordon. Undertecknad fick en unik skjuts av en amerikansk Star-bil från 1923. Den kördes av Johan Rahm från Motala motormuseum. Bilen var mycket modern på den tiden med växellåda bl.a. Under utställningsdagarna på Medevi väckte den stor uppmärksamhet, där den for fram i en maklig takt. Nere vid vattnet vid Medevi brygga fanns utställare med marinanknytning. Motala båtvarv visade på flera olika båtmodeller. Vattenscotrar, båtmotorer och kanoter visades också och så Vätternakvariet. De visade besökarna hur man jobbar med ett projekt om fisken harr. Vättern är den sydligaste sjö i Sverige där harr finns. På 10 olika ställen i sjön provfiskar man harr. Samma runda varje gång och man mäter, väger och tar ett litet fjällprov. Fiskfjället visar i vilken ålder och kondition fisken har. Allt förs sedan noga in i ett protokoll och redovisas. Provfiskningen visar på en svag tillväxt, men hur det blir med den saken om provskjutningarna ökar, vet man inte. Hela vägen från bryggan och upp till brunnen fanns mycket smått och gott. För den som ville kunde man få pröva på lerduveskytt eller

kasta yxa eller skjuta med pilbåge. Då de är aktiviteter som kräver ”fri bakgrund”, var den förlagd på avstånd från varandra. Många besökare knorrade lite över att utställningsområdet var så utspritt, men man måste tänka på säkerheten i första hand. På brunnens utställnings-

område fanns ett sjukvårdstält där sjuksköterskorna Karin Emilsson och Maud Emilsson kunde hjälpa till om så behövdes. Man hade dock endast fått ta hand om ett getingstick. Allt var väldigt bra organiserat med mat och toaletter på strategiska ställen. I den folder man fick fanns både utförliga kartor, programpunkter och vilka föredrag som skulle hållas. Mässgeneral PO Östergren har verkligen lyckats med att göra en kvalitetsmässa med relevanta marknadsinslag. De noga utplockade utställarna gav en hög servicenivå gentemot besökarna. Den fria entrén gjorde nog också att många sökte sig till Medevi Brunn denna helg. För de som missade evenemanget kan glädjas åt att mässan återkommer nästa år vid samma helg. Text och bild: EVA CARLSSON


Nummer 12 • September 2016

13

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

PRENUMERATION

36:-

per månadå – Trisslott p köpet

Länstidningen med autogiro Nu kan du betala Länstidningen Östergötland med autogiro 36 kronor i måån naden, det absolut enkkllaste och smidigaste sätttet att prenumerera. Fyll i och skicka in kupongen redan idag så harr du Länstidningen i brevlådan inom kort!

* )#

% )#

%%

% +#

(

&""

% #

!

$

!

• Banken ger sitt godkännande (du får bekräftelsen med villkor med posten). • Länstidningen Östergötland börjar dra avgiften från ditt konto. Det sker den 28:e i varje månad.

• Fyll i uppgifterna på talongen nedan. • Skriv under och posta den i ett kuvert till Länstidningen Östergötland, Svarspost 580003400, 591 20 Motala. Portot är redan betalt! • Det tar ett par veckor innan ditt autogiro är upprättat. Du kan givetvis även betala din prenumeration års- eller halvårsvis. Ring då 0141-560 03 så hjälper vi dig.

"" &# !

+# ) $%

VIKTIGT! dras at kommer pengarna att När autogirot är upprätt tig rje månad. Det är vik t från ditt konto den 28:e va bankdagen före dragntot att det finns pengar på ko nto. kningskontroll på ditt ko ningsdatum, då görs en täc

$

% !

%% &' #%

%% &' #% !

"!$%

# $$ !$% # #$! #

#% # #

! %! # )

#% !

%& #$ # %

# *# '*#

'*#

Svarspost 580003400 591 20 Motala


14

LANDSBYGD

Nummer 12 • September 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Almstad gods bär på en spännande historia.

En plats med lång historia Almstad gård nämndes i skrift redan år 1300

Troligtvis har Alm och Almstad under forntiden varit en gemensam byenhet och en av traktens första bosättningar. Antagligen har Alm varit huvudgården vilket visas i jordeboken från 1543 där Almstad återfinns som en torpestad under Alm.

Värt att nämna ur ägarlängden är Fredric Funck. Han var under 1800-talet en verklig banbrytare och kom att ha stor betydelse för Almstad. Bland annat bildade han Almstad Sparbank som kom att bli den allra första banken utanför storstadsgränserna. Han startade även ett bibliotek dit gemene man kunde bege sig för att låna litteratur. Många av bibliotekets böcker finns att beskåda i Tåby kyrka. Bibliotekshuset finns idag uppställt på Färgargården i Norrköping. Norrköpings första museum Almstad Konst- och naturmuseum var även det Fredric Funcks verk som han grundade 1862. Funck hade goda kunskaper då det gällde nyodling och förbättrade jordbruket genom att bryta upp ängsvallar och annan mark som tidigare aldrig hade brukats.

Under 1600-talet var Almstad ett

1922 köpte Karl Emil Wilhelm

kronohemman med benämning ryttaregård där en ryttare sattes upp till hären i utbyte mot skattefrihet. Ägaren till Almstad var under den tiden Bengt Johansson och sedan dess har godset haft en lång ägarlängd fram till 1945 då Almstad gods tillträddes av ryttmästare Harald Tersmeden och hans hustru Ulla. Godset övergick 1969 till barnen Helen Löfgreen, Harald samt Carl-Fredrik Tesmeden. Sedan 1980 är Carl-Fredrik och hustrun Gunilla Tersmeden ensamma ägare till Almstad.

Sköld godset som då ägts av Fredric Funcks son och med detta började Almstad att utrustas med moderniteter. Elektricitet drogs in och mjölkmaskinerna gjorde sitt intåg i ladugården. En vindmotor och senare en råoljemotor införskaffades för vattenförsörjningen och i början av 1930-talet introducerades traktordriften. Godset hade då en djurbesättning på elva hästar, fyrtio mjölkkor och trettio ungdjur. I slutet av 1940-talet var samtliga hästar utbytta mot traktorer och mjölkproduktionen upphörde helt 1961.

VIKBOLANDET (JB)

Almstad gård har en lång och spännande historia bakom sig. Godsets ägor ligger i socknarna Tåby, Tingstad och Drothem men själva mangårdsbyggnaden ligger vackert beläget i Tåby på Vikbolandet. Alm och Almstad nämndes första gången i skrift år 1300. Delar av gårdarna skänktes till Alvastra och Varnhems kloster.

I den stora salen samlar Tersmeden släkt och vänner när det dukas till kalas.

Runstenar som restes under 1000-talet vittnar om att det tidigt fanns människor i och runt Tåby socken.

Namnet Alm är mycket gammalt och betyder ”där almen växer” medan Almstad troligtvis är en sentida namnform. Kulturlandskapsutvecklingen kring Almstad bär sina tydliga spår med ekbevuxna kullar, rik flora och mäktiga ekar som funnits där sedan 300 år tillbaka. Vid Vadsbäcken som rinner runt

Almstad finns två runstenar som restes på 1000-talet. Den ena stenens inskription med runskrift lyder ”Sixten lät resa denna sten efter Ingvar sin son han blev död österut”. På den andra stenen är runornas skrift ” Asa lät göra minnesvården efter Torgil sin make och Torgun efter sin fader”. – Vadsbäcken var på sin tid så stor att den var farbar för vikingaskepp och vi tror även om det inte finns några belägg för det så var Ingvar en mäktig viking som härstammade från Vikbolandet, säger CarlFredrik. Omgivningarna kring Almstad


Nummer 12 • September 2016

15

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

LANDSBYGD

Gunilla och Carl-Fredrik trivs på sitt gods.

Flyglarna är permanentbostäder som hyrs ut av Gunilla och Carl-Fredrik.

Vällingklockan från 1817 användes flitigt då Almstad gods hade över femtio arbetare som försörjde sig på jordbruket.

Mangårdsbyggnaden är varligt renoverad och detaljer som gamla beslag har fått sitta kvar för att ge dörrarna sin charm.

I hallen finns ett litet burspråk där Carl-Fredrik och hans syskon gärna satt och spelade sällskapsspel under barndomsåren.

Almstad gods som det en gång sett ut.

bär även spår från bronsåldern och vid Tåby gravfält har det hittats över 100 fornlämningar från både äldre och yngre järnåldern. Arealen på Almstad gods 350 hektar består framför allt av 150 hektar åker, 140 skog och 30 kulturbetesmark. Huvudbyggnaden byggdes på 1700-talets mitt, likaså de två tillhörande flyglarna samt ett timrat magasin som ligger beläget i anslutning till allén som leder upp till gården. På Almstad är skörden i full gång. Carl-Fredrik och Gunilla har gården utarrenderad men skogsbruket driver de själva. – Vi ansvarar också för betesmarkerna och här går kvigor och stutar från mjölkgården Helgestad i Kuddby på sommarbete samt köttdjur från Fettjestad i Östra Stenby.

Text och bild: CARINA LARSSON

Smakfullt inrett i mjuka färger.


NUMMER 12 September 2016 Årgång 90

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

SKOG

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

En stor ek har fällts. I grenverket finns Peter Jakobsson. Bild: BJÖRNLIGAN

En skotare finns på tomten.

Ordinarie arbetsgäng. Fr.vänster: Torsten Harrström, Peter Jakobsson, bakom i vitt, Markus Harrström och Åke Harrström. Bild: BJÖRNLIGAN

Torsten har byggt boningshuset själv, det stod färdigt 1994.

En riktig skogskarl Björnligan är firman med skogen i fokus mer- och rissläp samt processor och klyv. Tre fast anställda kan bli sju under vinterhalvåret.

SÖDERKÖPING/VÄSTRA HUSBY (LT)

Torsten Harrström är bosatt vid Ringebyhöga i Västra Husby. Han har uppnått den respektabla åldern av 77 år, 64 av dessa har han ägnat åt jobb i skogen, de senaste 20 åren även åt tomtjobb, säkert 2-300 jobb per år.

När man ringer Torsten svarar han alltid ”Gubben i Björnligan”. Då vet man att man kommit rätt. Företagsnamnet, som är enskild firma, kom till 1964 och har en speciell bakgrund. – Det är Dag Svensson i Valdemarsvik som är pappa till namnet, säger Torsten Harrström. Vid en kontakt med Dag bekräftar han detta. – Det var en naturlig grej, kanske en tillfällighet, tror Dag Svensson, känd musikant i Ken Kåbes orkester i drygt ett halvsekel. Han kom i kontakt med Harrström då han drygade ut förtjänsten med skogsarbete. – Jag började skolan vid sex års ålder, berättar Torsten Harrström inledningsvis. Har kört häst och bondtraktor,

Torsten Harrström är be-

Detta verktyg får bli en bildgåta. Har varit mycket användbart under åren i skogen, men vad är det ? Meddela svar enligt texten.

men aldrig maskiner. Jämsides med skogsjobbet var det lantbruk som gällde. Skötte vårbruket morgon och kväll, minns Harrström. Skogsjobbet började egentligen med att Skogsvårdsstyrelsen behövde folk i planteringslaget som skulle hacka, det gav 3,40 kronor i timmen, året var 1962. Någon egen skog har Harrström aldrig haft. Stämpla skog är en del av

arbetet. 1964 köpte Torsten tillsammans med en bror 600 kbm skog på rot. Mellan åren 1965-67 avverkades 222 bitar/dag av björkmassaved och

mellan åren 1965-70 arbetade Torsten ensam i skogen. Från 1970 anställde man folk, det var kanske 100 personer anställda som mest. – En vinter hade vi tre huggarlag med tre till fem personer i varje lag och jag var alltid med i ett, berättar Harrström. 1989 var ett besvärligt år, då fick vi säga upp folk. Det är sämre lönsamhet i dag. 1982 köpte vi vår första maskin, en skotare som kostade 390 000 kronor och vägde sju ton. I dag väger de stora 20 ton, säger Harrström. I dag finns det i Björnligen två skotare, lastbilsåkeri, tim-

kant med dåtidens och nutidens arbetsredskap. Bågsåg, stocksåg och barkspade som exempel. – Vet du vad det här är, frågade Harrström och ställde ett verktyg på bordet. Inte en chans, blev mitt svar. Det är en uppgift för våra kära läsare att klura ut. Meddela svaret till 0141-56003 eller e-posta till redaktionen@ lanstidningen.se. Torsten Harrström är en speciell person så till vida att han inte äger någon mobiltelefon, men han har koll på vad han gjort då han fört dagbok sedan 50 år tillbaka. För en skogsarbetare är snön ett gissel. – Värsta vintern var 2011, då hade vi 70 centimeter snö i Västra Husby, minns Harrström. Skogsarbete kan ju orsaka

diverse skavanker om olyckan är framme. – Jag skar mig på motorsågskedjan när jag skulle kasta bort en gren, men jag sydde ihop såret själv med

Torsten Harrström har job bat hela livet i skogen. Här med sin motorsåg av märket Husqvarna.

björntråd, berättar Västra Husbybon. En annan incident var när Harrström ramlade ner från en stege och landade i ett stenröse vilket orsakade medvetslöshet, högerhanden gick ur led och båtbenet bröts, det blev gips i två respektive fem månader. – Största förändringen i skogsarbetet mot förr är den ekonomiska stressen, numera arbetar vi i lag. Men det anses inte salongsfähigt att hugga i skogen, menar Harrström. Man har utfört stora jobb,

bland annat ett som gav 1 600 kbm, varav endast sju kubik var ”vrak”. En ek med en diameter på två meter vid stubben är det största trädet, det blev en totalvikt på 29 ton plus ris, ett lass. Det är det tyngsta hittills. – Vad gäller tomtjobben får vi beröm för bra utfört arbete. Nästan allt virke går till Holmen och som max har vi 40

minuters körtid till jobbet, informerar Harrström. Jobben utförs i närområdet. Två album med arbetsbilder har Torsten Harrström samlat på sig sedan 60-talet. Boningshuset där Torsten bor med sin Lisbeth byggde han själv, det stod färdigt 1994. Torsten är lite pessimistisk vad gäller jobben i skogen, de finns inte längre, tycker han. Den 5 augusti är ett viktigt

datum för paret Harrström, då firar de nämligen 50-årig bröllopsdag. Det celebrerar de med att ta en tur på Göta kanal, från Söderköping till Göteborg. – Vi har aldrig höjt rösten mot varann, säger Torsten om hustrun. Hon har en viktig funktion då hon delvis sköter firmans bokföring i Björnligan tillsammans med dottern Katarina.Paret har begåvats med fyra barn, två av varje sort. Text och bild: OWE BERGGREN

Profile for Jordbrukaren

Jordbrukaren nr12 2016  

Jordbrukaren september 2016

Jordbrukaren nr12 2016  

Jordbrukaren september 2016