Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 11 • Årgång 95 November 2021

Boställets bronsvinnande solrosbröd. Det stod för en av de sju medaljer som Östergötland knep under SM i Mathantverk.

Sju matmedaljer till Östergötland MATHANTVERK. Återigen gjorde Östergötland bra ifrån sig när SM i Mathantverk nyligen avgjordes i Östersund. Ett guld, fyra silver och två brons blev resultatet för de östgötska deltagarna. Sammanlagt bedömdes över 500 produkter från 175 mathantverksföretag i 44 klasser av olika jurygrupper under årets SM i Mathantverk. Vinnarna presenterades på Frösö Park Hotel i Jämtland och Gävleborg blev främsta län med totalt 22 medaljer; 12 guld, 6 silver och 4 brons. Med sina totalt sju medaljer blev Östergötland delad fyra bland de totalt 21 deltagande länen. SIDAN 10

Håll koll på ditt husdjurs juver DJUR. Bröstcancer är tyvärr inte bara ett mänskligt problem – faktum är att risken för att tikar drabbas av juvertumörer är ännu större. Honkatter är inte lika drabbade, men tyvärr är det ingen ovanlig diagnos hos dem heller. Ju tidigare tumören upptäcks och behandlas desto större är möjligheterna till ett fortsatt friskt liv.

Några av de maskiner som presenterades av Swedish Agro och Metsjö.

Full fart på demodag Efterlängtad uppvisning av maskinnyheter LANTBRUK. Efter ett långt uppehåll på grund av den pandemi som begränsat oss under snart två års tid, var det äntligen dags för teknikdemo igen. Många förväntansfulla besökare

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

dish Agro och Hushållningssällskapet i Östergötland. Det gick inte att ta miste på att detta var något som man väntat på. SIDAN 4

Ingen ny vindkraft trots växande behov Trots det växande behovet av el gjordes inga nya investeringar i vindkraft det tredje kvartalet i år, visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Sannolika förklaringar är att det råder osäkerheter på energimarknaden och att det tredje kvartalet traditionellt har minst antal investeringsbeslut. Fossil energi ska på kort tid ersättas med grön el inom svenska industrier och bland transporter. Därtill etablerar sig helt nya elintensiva industrier. SIDAN 6

SISTA SIDAN

Du som är prenumerant

hade denna dag slutit upp för att ta del av de nyheter som i början av oktober presenterades vid Ivarsson i Metsjös fabrik utanför Linköping. Ett samarrangemang mellan Metsjö, Swe-

VECKANS BORRING

HISTORISKT

SKOG

Nytt läge för konventionellt

Stadsodling var tidigt populärt

Starkt resultat i gynnsam marknad

SIDAN 2

SIDAN 8

SIDAN 2


2

Nummer 11 • November 2021

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Nytt läge för konventionellt ende av inköpta dyrare insatsmedel där en viktig del av vinsten flyttas iväg från gården till andra i systemet.

Jag som producerar både konventionellt och ekologiskt sedan ett antal år har kunnat följa utvecklingen på nära håll i båda segmenten. I takt med att eko ökat när det var bra efterfrågan och priser ställde allt fler om, utan att alltid ha ”rätt förutsättningar”. Främst kanske tillgång på organisk växtnäring, men även naturlig avsättning för den så nödvändiga vallen. Denna omställning var inte sällan påhejad av rådgivare och baserades på inköpt dyr växtnäring, vilket drev priserna rejält på ekoväxtnäringen och spädde på den största utmaningen för eko. Att vi har för få eko-djur och därmed för lite naturlig växtnäring på gårdarna har således blivit tydligt för allt flera utom de urbant okunniga som naivt tror att vi kan få ett veganskt samhälle med ekologiska råvaror…

För många ekologiska växtodlare som stagnerat i sin konventionella odling, har just ”nya”, andra sätt att hantera ogräs och förse växterna med näring, varit välkomna stimulerande utmaningar med omställningen till ekologiskt. Det är ingen hemlighet att för mig har det varit en stor frustration och ibland irritation att de två största problemen som jag lägger mest fokus på i min ekoodling – ogräs och växtnäring – löser jag som konventionell med två telefonsamtal. Fram till nu. När priserna på gas skenar som en följd av bland annat Tysklands vilja att sätta sig i knät på Putins gaskran och fraktkostnaderna från Asien ökat med cirka 1000 procent sedan i vintras, så

NSER KI V SBenny Andersson

E IC

MA

Några år med hyfsat god lönsamhet i eko har också gjort ekoproduktion till materialsport vad gäller hur dyra maskiner man måste ha för att producera ekologiskt. Även gränsen för hur långt och mycket man kan betala för ekofoder har flyttats rejält… Sammantaget skulle man kunna säga att eko har satt sig i det konventionella jordbrukets ”träsk” där man gjort sig nästan lika bero-

Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

Vi köper & säljer

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Anders eller Elisabeth når ni på:

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

Tel 013-23 44 65/66 Över 20 000 läsare kan se din annons här, annonsera du också!

VA-produkter I vårt VA-sortimentet finner ni markrör, vägtrummor, fiberduk, avvattningsrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/fett, enskilda avlopp.

drar priserna iväg extremt mycket på växtnäring, men förutspås även stiga rejält på växtskyddsmedel och diesel. Men vad värre är, även den fysiska tillgången kan vara begränsad på vissa varor. Ett helt nytt läge som det konventionella lantbruket inte varit i sedan andra världskriget i princip. Vilket får mig att minnas en växtskyddskonferens ordnad av ett kemföretag för några år sedan. Någon sade då att ”om det blir krig så skiter vi nog i allt vad eko heter”, vilket i den församlingen renderade kraftiga applåder och skrattsalvor. Jag tror tvärtom, blir det krig blir vi nog eko allihop, för vi har nästan inga lager och tillverkning av insatsmedel i Sverige och när det gäller växtskyddsmedel produceras i princip alla grundsubstanser i bortre Asien. Den insikten har gjort mig väldigt ödmjuk

Södra redovisar ett starkt resultat för januari–september 2021. Resultatet är en effekt av en mycket stark marknad för Södras huvudprodukter tillsammans med en god industriproduktion.

Södrakoncernens nettoomsättning för 2021 års första nio månader ökade med drygt 25 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 20 018 miljoner

kronor (15 918). Rörelseresultatet blev 4 021 miljoner kronor (541) och avkastningen på sysselsatt kapital var 26 procent (3). Soliditeten uppgick till 62 procent vid september månads utgång. – Det gynnsamma mark-

nadsläget med höga prisnivåer har lett till ett starkt resultat. Intresset för sågade trävaror har varit stort och efterfrågan på massa har varit fortsatt god. Vi bedömer att utsikterna på marknaden är fortsatt goda på

NILFISK ALTO

Besök vår butik Algolgatan 7 i Linköping

• Nyförsäljning • Auktoriserad service

www.inrapipe.se · info@infrapipe.se · 013-39 30 90

FÄRGBUTIK med Teknos-färger

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! Företaget är VI STÖDJER miljödeklarerat MISSING PEOPLE SWEDEN och kvalitets20 certifierat.

www.mb-isolering.se

samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2022!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Må så gott med realistiska kalkyler i det nya konventionella Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

samhällsdebattör och opinionsbildare

Skogsbolag levererar starkt resultat i gynnsam marknad

Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt.

…och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

över det konventionella svenska lantbrukets största brist och akilleshäl. De insatsmedel som vi tar så självklara kan bli väääldigt dyra eller faktiskt rent av vara starkt begränsade. Kanske kan denna vinter skapa större medvetenhet, diskussion och ödmjukhet inför detta i det konventionella lantbruket att vi inte kan ta alla insatsmedel förgivet? Åtminstone inte till ”rimliga” priser. Med rapspriser på sex kronor kilot och vetepriser på bortåt 2,50 så är det lätt att ta höga priser på insatsvaror med ro. Gör vi kalkyl med dagens avräkningspriser och nästa års insatspriser hamnar break-even på drygt sex ton vete per hektar. Om kineserna slutar bunkra och det blir normalskörd i viktiga områden i världen kan priset lätt sjunka ned till under 1,75. Då krävs över 7,5 ton för att nå break-even. Det finns många områden i Sverige som inte tar det i snitt över all sin areal, framförallt inte om vi får ett 2018 eller 2021 i Gävle i repris….

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

kort sikt, men ser också en ökad osäkerhet i det något längre perspektivet, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef. – Marknaden är på en ovanligt hög nivå, vilket delvis är en reaktion på det svagare marknadsläget under 2020. Vi behöver se på dessa unika år, 2020 och 2021, som en helhet och inte som två separata år. Då kan vi skilja tillfälliga reaktioner från långsiktiga trender och låta det senare guida oss i att stärka vår effektivitet, fatta hållbara beslut och gå i takt med tiden. Södra har under det tredje

kvartalet gjort strategiska förflyttningar och satsningar för att gynna det långsiktiga ägarvärdet. Den växande affären inom korslimmat trä, KL-trä, har etablerats i Danmark. Det är resultatet av ett stort intresse för Södras produkter och är det första steget mot en etablering av byggsystemen i Europa.

Under kvartalet har också digitaliseringsarbetet intensifierats. Under hösten installeras tusen sensorer på Södras tre massabruk för att på ett bättre sätt styra arbetet med underhåll. Det är en del av den digitala satsning som ska stärka verksamheten genom att göra datastöd till en naturlig del av industriprocessen. Med hjälp av bland annat

digitalisering ska Södra stärka effektiviteten och samtidigt förbättra resultatet med en miljard kronor fram till 2024. – Digitalisering av värdekedjan är en nyckel till framtidens familjeskogsbruk och ägarvärde. I dag rör sig kundbeteenden och marknader snabbt, och det ställer höga krav på flexibilitet och snabbrörlighet. Med digitala verktyg i hela värdekedjan stärker Södra förmågan att bidra med värde till skogsgården, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 11 • November 2021

3

VÄLKOMMEN TILL VRETA UTBILDNINGSCENTRUM

Ö/gPPET HUS 5' ./ För årskurs 9 elever

NATURBRUKSPROGRAMMET

HÖGSKOLEPROFIL NATURVETENSKAP SAMHÄLLSVETENSKAP - EKONOMI

LANTBRUK, MASKINMEKANIKER, DJUR, HÄST, MASKIN, SKOG, NIU RIDSPORT

FORDONSPROGRAMMET TRANSPORT

GYMNASIESÄRSKOLAN PROGRAM SKOG, MARK OCH DJUR

mer info:

::: 1%* 18

)|OM RVV Sn

BESÖK ÄVEN VÅR DIGITALA GYMNASIEMÄSSA!


4

LANTBRUK

Nummer 11 • November 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Johan Hedestad, vd för Hushållningssällskapet i Östergötland presenterade hur Hushållningssällskapet vuxit fram ur historien.

Föredrag hölls även denna teknikdemodag av Petter Ström, Magnus Westöö och Gabriel Thor från Hushållningssällskapet i Östergötland.

Stefan Petersson, Thomas Palmqvist och Marcus Cederborg var några av de besökare som valt att åka till Metsjö på teknikdemo.

Många besökare på teknikdemodag Efterlängtad uppvisning av maskinnyheter LINKÖPING (JB)

Efter ett långt uppehåll på grund av den pandemi som begränsat oss under snart två års tid, var det äntligen dags för teknikdemo igen. Många förväntansfulla besökare hade denna dag slutit upp för att ta del av de nyheter som i början av oktober presenterades vid Ivarsson i Metsjös fabrik utanför Linköping. Ett samarrangemang mellan Metsjö, Swedish Agro och Hushållningssällskapet i Östergötland

Med över 200 besökare rådde full aktivitet hos Ivarsson i Metsjö utanför Linköping. Denna gång ett samarrangemang mellan Metsjö, Swedish Agro och Hushållningssällskapet i Östergötland. Tillsammans stod de för värdskapet för denna teknikdemo som drog många intresserade besökare. Det gick inte att ta miste på att detta var något som man väntat på. – Ja, vi är här för det är alltid kul att se lite nytt. Sedan är vi intresserade av att se hur Ivarsson utvecklat sina hallar och övriga maskiner på senare tid berättar Thomas Palmqvist och Marcus Cederborg som kommit från Bankekind till dagens teknikdemo och som snart nog träffade på Stefan Petersson från Vårdsberg. Thomas Palmqvist fortsätter. – Ja under nästan två års tid har vi fått klara oss utan sådana här evenemang, så det är trevligt att vi får träffa lite folk igen. Något som Marcus Cederborg och Stefan Petersson håller med om. Swedish Agro, återförsäljare av bland annat Claas, visade

för dagen upp delar av sin maskinpark som de står som återförsäljare till, och som ådrog sig stort intresse. Planerade körningar fanns inplanerade inför dagen, men man hade i förväg aviserat att man inte heller var främmande för spontana demokörningar. Metsjö, som befann sig på hemmaplan valde att presentera bland annat vagnar från sitt produktutbud. Och för de intresserade fanns möjlighet att besöka fabriken vid ett flertal tillfällen denna demodag. Det var ett bra och förberett arrangemang. Inte minst då man med hjälp av en god ljudanläggning såg till så samtliga besökare utan problem kunde ta del av prestanda och annan maskininformation av de maskiner som stod uppställda på ett väldigt kundvänligt och lättillgängligt sätt. På Hushållningssällskapet

i Östergötland gladde man sig över det stora antalet besökare som denna dag begivit sig till Metsjö. – Ja vi märker att det är god uppslutning här idag, och givetvis beror det på den pandemi som varit berättar Hushållningssällskapets vd Johan Hedestad. Johan Hedestad tillträde som vd för Hushållningssällskapet i Östergötland under sommaren. Johan Hedestad som valde att i sin presentation av Hushållningssällskapet redogöra för hur Hushållningssällskapet vuxit fram ur historien. Hushållningssällskapen som finns representerade runt om i hela vårt land och varav de första bildades i slutet av 1700-talet. Förutom Johan Hedestad representerades Hushållningssällskapet av Petter Ström, Magnus Westöö, Gabriel Thor och Niclas Malm. Hus-

Några av de maskiner som presenterades av Swedish Agro och Metsjö.

hållningssällskapet valde bland annat att i sina föredrag redogöra för principer kring olika typer av kultivatorer, harvar och sprutor samt informera kring begreppet jordhälsa. Är jordhälsa ett nytt eller gammalt begrepp? Hushållningssällskapet val-

de även att visa upp den markkarteringsmaskin som används i verksamheten samt informera kring den. Presentationen av maskinerna framfördes av Niclas Malm tillsammans med Christer Johansson från Jordbruksverket. Sedvanlig servering av korv med bröd, nästan ett måste en dag som denna, uppskattades givetvis och detta tillsammans

Att besöka den teknikdemo som ägde rum vid Ivarsson i Metsjö i början av oktober var något som många väntat på efter den pandemi som varit.

med att återigen få träffa kollegor, att få samtal en stund. Att återigen se framåt efter det som nu varit under ett par år resulterade i god stämning,

nöjda besökare och ett uppskattat evenemang. Nu är vi många som ser fram emot fler maskinvisningar framöver. För detta är något som många av oss verkligen saknat.

Text: MARIA LÖNNBERG Bild: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET


Nummer 11 • November 2021

5

VÄGSLADD t Fri frak il 5m inom 2

12.500:-

Från missväxt till tillväxt!

+moms

gruvdalens däck & allservice 0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se

070-696 19 44

NYHET!

Levererar färdig betong

HELAUTOMATISK vedhantering vedhantering HELAUTOMATISK

certifierad av

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

KRONOS Predator 1700M Kedjeröjare

VEDPROCESSOR .. SNABB-SAKER-EFFEKTIV

Överlägsen kapacitet och räckvidd

Biobränslepannor

Även lämplig för sågytor

Räckvidd 4,55 m från traktorns centrum. Du når även andra sidan av diket.

Satseldade- och flödesmatade pannor

- Ny effektiv utmatningstransportör - Ny knivdesign och nytt längdregleringssystem - Lågt effektbehov - Passar alla traktorer

1m 3/min

Kraftig konstruktion, finsk kvalitetsprodukt. Kardandrift med lamellkoppling.

Säljare norra och mellersta Sverige

Uppvikbart frontkastskydd för maximal körhastighet och kapacitet.

Andreas Brunåker Lantmästare

076-846 22 22

Även hydrauldriven modell för kranspets / grävmaskinmontage.

Andreas.brunaker@faust.dk

Se video på hemsidan

mail@faust.dk www.faust.dk

- Lägg långved på inmatningstransportören. Maskinen sköter resten. Matar in, kapar/klyver samt lastar. Allt medan du lägger på ny långved...

Se video på: www.dahlberg-maskinab.se

DAHLBERG MASKIN AB · Tel 0612-503 62

DAHLBERG MASKIN AB Tel. 0612-503 62 www.dahlberg-maskinab.se

www.dahlberg-maskinab.se

Serva dina maskiner nu!

Slitdelar till plogen, även orginaldelar

Nu även orginaldelar till Väderstad!

Östergyllen är återförsäljare för Bala Agri. Vi lagerför vagnar ur sortimentet. Brett sortiment och bra priser på djurfoder!

# # $

!

"

Foder för hund, häst, katt, nöt, får och höns

NORRKÖPING Importgatan 38 011-18 11 66

LINKÖPING Kolfallsgatan 9 013-31 30 60

www.ostergyllen.se


6

ENERGI

Nummer 11 • November 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Trots det växande behovet av el gjordes inga nya investeringar i vindkraft det tredje kvartalet i år, visar ny statistik från Svensk Vindenergi.

Turbulens på energimarknaderna – investerare i vindkraft avvaktar Inga nya investeringar trots växande elbehov SVERIGE (JB)

Trots det växande behovet av el gjordes inga nya investeringar i vindkraft det tredje kvartalet i år, visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Sannolika förklaringar är att det råder osäkerheter på energimarknaden och att det tredje kvartalet traditionellt har minst antal investeringsbeslut.

Fossil energi ska på kort tid ersättas med grön el inom svenska industrier och bland transporter. Därtill etablerar sig helt nya elintensiva industrier. Svensk elanvändning på cirka 140 terawattimmar (TWh) väntas bli minst dubbelt så stor redan inom 20 år. Vindkraften byggs nu ut i

den högsta takten någonsin, cirka åtta TWh mellan 2021 och 2022, utifrån investeringsbeslut och tillstånd från tidi-

gare år. Att nya turbinkontrakt uteblir det tredje kvartalet i år ska bland annat ses mot bakgrund att det råder osäkerheter på energimarknaden, att det tredje kvartalet historiskt är det svagaste kvartalet och att globala leverantörer för närvarande är ansträngda. – Många faktorer samverkar just nu. Svårigheter att binda elpriset på långa avtal tillsammans med osäkerheter kring kompetensförsörjning och framtida kostnader för turbiner gör det svårt för både köpare och säljare att stänga affärer. Samtidigt byggs det vindkraft i aldrig tidigare skådad takt och vi adderar nu vindkraft motsvarande två kärnreaktorer på drygt två år, säger Daniel Kulin, ansvarig för marknadsfrågor och statistik på Svensk Vindenergi. Hittills i år har det investerats nästan 15 miljarder kronor i vindkraft, motsvarande 1 gigawatt (GW), eller 3,3 TWh. Vindkraftsprojekt mot-

svarande två GW är för närvarande ute till försäljning. Det motsvarar den genomsnittliga årliga utbyggnaden de senaste fyra åren. Sverige har länge varit den ledande marknaden för landbaserad vindkraft i Norden, och är nu också attraktivt för vindkraft till havs. Sveriges attraktionskraft har utgjorts av en kombination av goda vindlägen, tillgång på elnätskapacitet och en effektiv marknad i kombination med företag som är duktiga på att utveckla bra projekt. Vindkraft för 6,3 GW befinner sig för tillfället i samråd, den tidigaste delen av tillståndsprocessen. Efter samråd går historiskt cirka 50 procent vidare till tillståndsprövning, där sedan 40 procent beviljas tillstånd. Det innebär att de projekt som nu befinner sig i samråd kan antas leda till cirka 1,26 GW eller 4,2 TWh tillstånd. Det är en låg siffra, sett till det ökande behovet av

el. Av projekten i samråd återfinns 1,6 GW i elområde SE1, 2,6 GW i SE2, 1,6 GW i SE3 och endast 0,4 GW i SE4. – Sverige står för drygt 50

procent av vindkraftsutbyggnaden 2020–2022 i NordenBaltikum och har haft den största marknadsandelen för landbaserad vindkraft i Europa. Under 2021 har vi sett Finland öka och gå om, mycket tack vare att de har högre elpriser och en god kapacitet i elnätet. Utbyggnaden behöver ske även i södra Sverige, både för att säkra industrins konkurrenskraft och för ett bra fungerande elsystem, säger Daniel Kulin. Svensk Vindenergis statistik presenterades nyligen på konferensen VIND 2021 som arrangeras i samarbete med Arise, Axpo, Centrica, Enercon, GE Renewable Energy, Nordex Acciona, OX2, RES – Nordisk Vindkraft, Siemens Gamesa, Vestas och Wpd enligt www.svensk vindenergi.se

Daniel Kulin är ansvarig för marknadsfrågor och statistik på Svensk Vindenergi


Nummer 11 • November 2021

&

7

%

$

%

# %

#

"

# " #

%

#

#

#

#

! "

"

" #

"

"

"

$

#

#

$ !

"

$ ! $

$

HALT

Fatta vad Det är på vintern!

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( * ( ( ( ( ( * (%+% ( ( +%( +%( $" +$(% ( ( $ ( %%(% ** +$ ( * ( ( ( * %+% ( +%( +%( $"( +$(% ( ( ( ( ( $ ( ( %%(%( ** +$ (

( (%( $" +$( ( $ (( ( ( ( ( (* ( ( ( $ ( $" +$( $ ( ( * ( $ ( +%( $" +$( +($"%% ( *+& (# *( ( $" (+$( ( + ( +($("%(% ( ( *+&( (# *( ( ( ( ( ( ( ( ( ( & ( ( ( (* (# ($ ( ( % %( ( ( *( & & ( * & & $( ( ( & ( * (# $ ( % % ( * & & * & & $( ( $( $(( ( "* +$( ( + ( +% "* +$( (

+ ( + % ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

( (

( (

(

(

(

( (

(

(

(

Däckteam Skänninge Däckcentralen i Skänninge AB Måndagar-Fredagar 07.00-16.30 Torsdagar extraöppet till kl 19.00 0142-40524 • Verkstadsvägen 6

, ,+*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( ( +*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( ( vet vilka däck du behöver


8

Nummer 11 • November 2021

HISTORISKT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Årets nummer av Arkeologi i östergötland.

På ödekyrkogården i Krokek finns gravstenar som vittnar om lokala livsöden.

Bland gravar, guld och gamla grejer Tidigt populärt med stadsodling i Norrköping NORRKÖPING (JB)

Norrköping omgärdades av plank, på Saltängen odlades tobak och i Krokeks ristades intressanta inskriptioner på gravstenarna. Det är några av de saker man kan läsa om i nya numret av tidskriften Arkeologi i Östergötland.

För den som är intresserad av Östergötlands historia görs hela tiden nya upptäckter som läggs till tidigare kunskap och successivt skapar en mer fullödig bild över hur vårt län såg ut och fungerade förr i tiden. Arkeologi i Östergötland är en tidskrift som kommit ut med nästan ett nummer per år sedan 2010. Den produceras av Arkeologerna SHM, Östergötlands museum och Stiftelsen Kulturmiljövård. Årets nummer presenterades i Bryggaregården i Gamla Linköping, av arkeologerna/redaktörerna Karin Lindeblad från Arkeologerna SHM och Ann-Charlott Feldt från Östergötlands museum. På plats fanns även arkeolog Göran Tagesson som har skrivit en stor artikel om Fröken Löfgrens gård i Gamla Linköping. Tanken med tidskriften är att va-

ra lättläst och intressant för allmänheten och snabbt presentera några av alla de spännande upptäckter som görs vid arkeologiska utgrävningar i länet. Och responsen för de arkeologiska resultaten har varit god bland läsarna, det finns ett stort intresse bland östgötarna av att lära sig mer om sin lokalhistoria. För den som vill ta del av innehållet finns Arkeologi i Östergötland att köpa på Slotts- och Domkyrkomuseet, Gamla Linköping, Löfstad slott, Norrköpings stadsmuseum samt på Östergötlands museums webbshop. Årets nummer har inget specifikt tema utan tar ett brett grepp på arkeologin i Östergötland från husarkeologi i Gamla Linköping till stenålderns jägare vid Tåkern. I årets nummer berättar 24 arkeologer på drygt 60 sidor om stort och

Från vänster arkeolog Göran Tagesson, Ann-Charlott Feldt från Östergötlands museum och Karin Lindeblad från Arkeologerna SHM.

smått inom östgötsk arkeologi. Läsaren får veta mer om bronsålderns hällristningar och järnålderns gravar ända fram till 1800-talets stadsgårdar. Man får ta del av flytten av ett hällristningsblock, se fynd från vikingatida gravar och besöka de avrättade på galgbacken. Här finns läsning om såväl en mäktig gravgåva till ett barn som spåren efter järnålderns odlingar. Gravstenar på en ödekyrkogård berättar om människoöden och i kungens stora hall hittas guldgubbar. Författarna har också passat på att damma av några gamla fynd och titta på dem i ljuset av ny forskning. Kan

DNA svara på vilka det egentligen var som låg i gravarna vid S:t Martins kyrka i Skänninge? Norrköping med omnejd känns extra representerat i årets nummer. Bland annat har Karin Lindeblad skrivit en artikel om stadsodlingarna på Saltängen under 1600- och 1700talet. – Där har vi kunnat se att det varit väldigt stora odlingar tidigare. Man har haft tobaksodlingar, som var en jättestor grej i Norrköping, men även kryddträdgårdar. Det har varit en helt annan stadsbild än det man ser idag. Och så var det generellt i städerna,

stadsodling är ett jättegammalt fenomen, säger Karin. Andra artiklar med anknytning till Norrköpingstrakten handlar bland annat om hällristningar som flyttats för att ingå i en utställning på Östergötlands museum, trädgårdsodlingar vid S:t Olofsskolan, en bro från 1700-talet och de tullar och plank som utgjorde Norrköpings stadsgräns. Det berättas om stadens första spinnhus, taktegel med en mystisk stämpel, ett litet ansiktsformat hänge från 700-talet och andra fynd från Bådstorp. I Krokek berättar gamla gravstenar om lokala levnadsöden. Förra

året gjordes en insats så att de skulle bli läsbara. – De är rengjorda, ifyllda och har fått ett litet tak som skydd. Jag valde ut några som jag skrev om, bland annat klockare Hultsten som var lite rolig och hade rimmad text. På baksidan av stenen fanns hans hustru. Och sen fanns det en fransyska som var gift med en polack som hade en liten vers på franska, där jag har kämpat ihop med en översättare för att tyda vad som står, säger AnnCharlott Feldt. Text och bild: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 11 • November 2021

9

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

VI KOPER DITT SKROT!

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

,]HVEYPZMRWGL

Sieverts Glasmästeri

Dragkraft 1400/1700/2200 kp Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

• Byggnads • Bilglas • Fönsterrenovering • Markiser/Persienner • Altaninglasningar

• Elitfönster • Aluminiumfönster • Spegelglas • Inramningar • Tavlor

We-1400

med 2 kanal radio.

14.900:+ moms o frakt

Över 50 års erfarenhet av att byta och laga bilrutor. Godkända av alla försäkringsbolag.

Auktoriserade glasmästare

Tel 0381-710 10 | www.weimer.se

Mobil Arne: 0706-26 92 61 • Mobil Jokke: 0706-82 92 19 Tel 0123-107 51 • Järnvägsgatan 26 • Valdemarsvik

www.sievertsglas.se

www.jordbrukaren.se

$ ! ! "& ! #" #!"

"$

&

&

+* )

& &

!!

&

& $ "$

!

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

& ' '

"

Dags för ny anläggning? Akron har marknadens mest kompletta utbud av lösningar för hantering, lagring och torkning av spannmål och biobränsle.

Att synas är bra för affärerna!

Kontakta din Akronrepresentant idag!

Boka annonsplats på 0141-560 03.

Närke:

Östergötland: Anders Olausson 070-346 11 11 Södermanland: Linda Karlsson 072-515 18 31 Kent Folkesson 070-337 16 28

Läs mer på vår hemsida

akron.se

'!

Nöjd med rådgivningen

9 av 10 i kundbetyg

Överlåta gården? Välkommen till Areal Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, arrende, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

Lantbruksföretagare - vi har ett vasst erbjudande till dig Som en av Sveriges största redovisningsbyråer vet vi att du som företagare har mycket hålla reda på, inte minst med bolagets ekonomi. Kanske har du redan idag hjälp av en redovisningsbyrå, eller så sköter du det mesta själv? Vi är så säkra på att vi kommer ge dig en tjänst du är nöjd med att vi ger dig ett riktigt bra erbjudande* som ny kund hos oss! - Tre månader gratis bokföring - 10 % rabatt på all juridisk rådgivning och avtal till ditt företag under året - Kostnadsfritt behovsmöte inom ekonomi, skatt eller juridik Läs mer om erbjudandet på ludvig.se/nykund2021 eller kontakta oss på 0771-27 27 27 så berättar vi mer. *Erbjudandet gäller dig som ny kund hos oss och är giltigt fram till och med 31 december 2021.

Magnus

Mats

Johan

Göran

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

ludvig.se


10

Nummer 11 • November 2021

MATHANTVERK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Silver till Gävbo Bakstra för deras tunnbröd. Bild: GÄVBO BAKSTRA

Det blev ett silver i kategorin klassisk marmelad för Stebbarps grds Karl XVs Marmelad. Bild: STEBBARPS GÅRD

Camilla Karlsson på Kvillinge Ekologiska har anledning att skåla efter tre SM-medaljer.

Boställets prisvinnande solrosbröd. Bild: BOSTÄLLETS VEDUGNSBAGERI

Sju matmedaljer till Östergötland Östgötska mathantverkare gjorde bra ifrån sig i SM ÖSTERGÖTLAND (JB)

Återigen gjorde Östergötland bra ifrån sig när SM i Mathantverk nyligen avgjordes i Östersund. Ett guld, fyra silver och två brons blev resultatet för de östgötska deltagarna.

Sammanlagt bedömdes över 500 produkter från 175 mathantverksföretag i 44 klasser av olika jurygrupper under årets SM i Mathantverk. Vinnarna presenterades på Frösö Park Hotel i Jämtland och Gävleborg blev främsta län med totalt 22 medaljer; 12 guld, 6 silver och 4 brons. Med sina totalt sju medaljer blev Östergötland delad fyra bland de totalt 21 deltagande länen. – Att tävla innebär dels spänning samt medaljchans och dels är det ett tillfälle att få värdefull återkoppling från juryns experter som kan användas i produktutvecklingen. Många tävlingsdeltagare berättar att bedömningsseminariet som hålls efter tävlingen givet dem viktiga nycklar för framtiden, säger tävlingsledaren Aleksandra Ahlgren. Med medaljskörden fortsätter Östergötland den positiva trend vi sett under de senaste åren med många lokala producenter som kan vara med och slåss om medaljer under SM i Mathantverk. Allra bäst gick det för Kvillinge Ekologiska som vann ett guld, ett silver och ett brons. Hantverksdryck introducerades som ny klass i år och i kategorin Cider, fruktvin och mjöd vann Kvillinge guld för sin Drottningmjöd med motiveringen “Perfekt balans med brett användningsområde till olika tillfällen. En lustfylld dryck och en klar vinnare med enig jury!”. De två

Vid årets SM i mathantverk vann östergötland sju medaljer. Kvillinge Ekologiska knep ett guld, ett silver och ett brons för sina produkter.

övriga medaljerna kom i kategorin Mjölksyrade grönsaker där Syrad gurka tog silvret med motiveringen “En produkt som är nära fulländning. Läckra gurkor. Det är bara snapsen och surgrädden som saknas!” och fick ett delat brons för Kimchi hot lemon med motiveringen ”En snygg produkt med attityd. Skjuts i början, ger mersmak. Passar utmärkt till tacos”.

Tre andra östgötska producenter tog också medalj. Stebbarps Gårdsprodukter vann silver för sin Karl XV:s Marmelad med motiveringen “Bra förmåga att balansera sötma och syra. Med en sådan finns det goda förutsättningar att göra två goda produkter nästa gång”. Gävbo Bakstra knep silvret

med sitt hårda tunnbröd Ag-

nes med motiveringen “Ett välarbetat och noggrant skapat tunnbröd”. Och slutligen höll sig Boställets Vedugnsbageri framme i år igen och vann ett brons i kategorin Smaksatt surdegsbröd med utlåtandet “Ett vackert bröd med härlig seghet och fin karaktär av solroskärnor!” samt ett silver i klassen Småkakor för sina chokladsnittar med juryomdömet “Ett mycket gott cho-

kladsnitt med härlig, fyllig smak och spröd konsistens”. I samband med SM i Mathantverk föreläste kocken och mathantverksälskaren Tareq Taylor och han passade också på att provsmaka några av tävlingsprodukterna. – Jag gick igenom rummet där jurybedömningarna skedde och jag åt den ena grejen efter den andra och vissa grej-

er, det är så bra. Det är världsklass på de här produkterna. Mathantverk i Sverige är bland det bästa i världen och det är på tiden att vi vågar säga det, säger Tareq Taylor, som i samband med sin föreläsning även utsågs till ambassadör för Eldrimner och mathantverket. Text och bild: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 11 • November 2021

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

AKTUELLT

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING

Vi målar följande fasader:

SOFAB Sanering & Färg AB 0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. s Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s +ASTmËKTAR KK1600 och KK1800

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

3EKO -IXERVAGNAR fÚR ALLA BEHoV...

2ƞȒȡ3 11"+3ê/*"-2*-"+ ,+20 &/ ǖǗ ê/ -"/#"(1 11 &+01 ))"/ 0,* "11 (,*-)"*"+1 1&)) "+ 3"!- ++ ǽ "+ ( + "+(")1 +0)21 0 *,1 (2*2) 1,/1 +( "))"/ - ++ ǽ ,* 3"!")! /" ( + !2 (,*-)"11"/ "Ɯ+1)&$ +)ê$$+&+$ , % /"'ê)1 *&+0( !&11 3"! "%,3 ǿ ǞǚǿȒ ǙǞ ǽ Ǟ ǽ

,+20 &$%1 ê/ "+ (/ ƞ#2)) *"+ "+(") 3"!- ++ -í ǘǕ ( , % % )3Ȓ *"1"/03"!ǽ "+ ê/ $,!(ê+! "+)&$1 !" +6 ,!"0&$+(/ 3"+ , % !ê/*"! #/ *1&!00ê(/ !ǽ Bonus Light ê/ "+ *6 ("1 -/&03ê/! ǘǜǽǘ ǽ ǿ

ǜǚǿ 3"!- ++ ǽ Ȓ

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer

Så inte okontrollerat utsäde! Analysera ditt utsäde i god tid före sådd hos Frökontrollen. Vi utför snabba analyser med hög kvalitet.

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

Kontakta oss för att beställa påsar. 019-603 27 30 www.frokontrollen.se

Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin

Varför värma torken, växthuset och övriga lokaler med dyr olja?

0142-809 60, 070-659 67 63

När man kan använda flis, pellets eller spannmål som bränsle. Sonnys Multistoker med varmluftspanna. Effekter från 32kW-700kW.

Svensktillverkade kvalitetsprodukter

Industrigatan 3 · 467 40 Grästorp · 0514-105 05 · www.sonnys.se

SOFAB Sanering & färg AB

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sandstromwebshop.se

Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning Försäljning och service av högtryckstvättar

KINGQUAD LT-A500XPZ 2022

Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se

Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

119.900:inkl moms

4WFOTL NJLSPOÊSJOH o GSÌO 1JUFÌ UJMM "EFMBJEF

HÖSTBEHANDLA t 'ÚSCÊUUSB ÚWFSWJOUSJOHFO •t )ÚTUCFIBOEMB NFE .BOHBO PDI Höstbehandla med Mangan och 6OJWFSTBM J CMBOEOJOH •t .BOHBO PDI FMMFS 8JOUFS$SPQ Mangan och/eller WinterCrop CFIBOEMB EJUU VUTÊEF

Alla resor med boende på högklassiga hotell! Bussresa till Stockholm, ”Katt på hett plåttak” med bl a Marie Göransson. Vi passar också på att julhandla! Buss, Hotell och Biljett till Maxim, 4-5 december 4 500 kr Vid intresse, kontakta: Lars-Gunnar Samuelsson 070-567 51 90 lars-gunnar@lgtemaresor.se Hemsida: www.lgtemaresor.se Facebook.com/lgtemaresor

+VP[BT .JLTUBT "HSPEFNB -JUBVFO w 7J EJTUSJCVFSBS WÊYUTLZEE PDI NJLSPOÊSJOH J IFMB -JUBVFO #MBOECBSIFUFO NFE /PSP5FDT QSPEVLUFS ÊS PTMBHCBS PDI ÊS EÊSGÚS EF FOEB QSPEVLUFSOB WJ IBS J EFU TFHNFOUFUw

NoroTec™ mikronäringsprodukter: • Bästa behandlingseffekt och odlingsekonomi. användning och lagring. • Överlägsen upptagning i växten. • Enkel • Mycket goda blandningsegenskaper.

Beställ produkterna av din växtskyddsleverantör. /PSP5FD "# 4ÚEFSHBUBO 4LVSVQ 5FMFGPO NBJM!OPSPUFD TF .PCJM CPTTF!OPSPUFD TF ] XXX OPSPUFD TF

Tillverkar NoroTec-produkterna. Gör dessutom växtanalyser, jordanalyser och markkartering.


NUMMER 11 November 2021 Årgång 95

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

DJUR

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Risken att drabbas av juvertumör ökar med tikens ålder och är vanligast hos medelålders och äldre okastrerade tikar men riskökningen sker redan från att tiken är fem, sex år gammal. Bild: PIXHILL

Håll koll på ditt husdjurs juver Tidig upptäckt av juvertumör kan rädda din hund eller katts liv SVERIGE (JB)

Bröstcancer är tyvärr inte bara ett mänskligt problem – faktum är att risken för att tikar drabbas av juvertumörer är ännu större. Honkatter är inte lika drabbade, men tyvärr är det ingen ovanlig diagnos.

– Det är hög tid att öka kunskapen och forskningen om en av de vanligaste cancerformerna som drabbar våra fyrbenta familjemedlemmar, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef för Sällskapsdjur hos Agria Djurförsäkring. Varje år drabbas tusentals ti-

kar och katthonor av juvertumörer. Statistik från Agria visar mer än 5 000 tikar och 600 katter bland Agrias försäkrade djur drabbas av juvertumörer. Risken att drabbas ökar med åldern. De mest drabbade hundarna och katterna är okastrerade och över sex år. Precis som för kvinnor, är tiden avgörande för tikens eller katthonans framtida hälsa

– ju tidigare tumören upptäcks och behandlas, desto större är möjligheterna till ett fortsatt friskt liv. Risken att drabbas av juvertumör ökar med tikens ålder och är vanligast hos medelålders och äldre okastrerade tikar men ökningen sker redan från att tiken är fem, sex år gammal. Tikar som inte ska verka i avel och kastreras tidigt löper mindre risk att drabbas. Vissa raser drabbas oftare som exempelvis boxer, engelsk springerspaniel och dobermann. De vanligaste symtomen är samma som hos kvinnor, det uppstår en eller flera knölar i juvervävnaden. Undersök hunden genom att lägga den på sidan och känn igenom längs med båda juverraderna från frambenen till ljumskarna. Tikens juver sitter utmed bukens och bröstkorgens undersida och knölen uppkommer ofta i de bakre juverdelarna, men alla juverdelar kan drabbas. På ett tidigt stadium kan tumörer känns som riskorn eller grus. En knöl eller

ojämn struktur i juvret är inte alltid detsamma som en tumör. Juvertumörer är en av de vanligaste cancerformerna även hos våra katter. Alltför ofta är det allvarligt läge för katt-

honan eftersom minst 80 procent av kattens juvertumörerna är elakartade. Som för alla typer av tumörer är det viktigt att juvertumörer upptäcks på ett tidigt stadium för en bättre prognos. Då minskar risken att

BEHANDLING AV JUVERTUMÖRER HOS HUND Vid en juvertumör behandlas hunden genom operation. När det är aktuellt att behandla tiken bör operation göras så snart som möjligt efter upptäckt av de misstänkte tumörerna. Ungefär hälften av tumörerna i juvret är godartade och har god prognos. De elakartade tumörerna kan sprida sig, bland annat till lungorna och då är prognosen betydligt sämre. På kliniken undersöks tiken och vid behov opereras den så snart som möjligt. Undersök din hund Ta för vana att känna igenom tikens juver minst en gång i månaden. Lägg tiken på sidan när du ska undersöka den. Känn igenom längs med båda juverraderna från frambenen till ljumskarna. Titta och känn efter svullnader, knölar eller ojämnheter. I ett tidigt stadium kan tumörer känns som riskorn eller grus. Kontakta din veterinär om du hittar en förändring eller knöl på din hund. Håll även koll på knölen fortsättningsvis.

den hinner sprida sig till andra inre organ. En eller flera knölar i juvret kan vara en juvertumör. Ytterligare ett symtom kan vara att katten besväras av knölen och därför börjar slicka på och runt området kring knölen.

Katter som är okastrerade le-

ver med en ökad risk att drabbas av juvertumörer. Detsamma gäller för katthonor som äter p-piller. Därför är det bättre att kastrera en honkatt om den inte ska användas inom avel.

BEHANDLING AV JUVERTUMÖR HOS KATT Drabbade juverdelar tas bort vid ett kirurgiskt ingrepp. Därefter skickas vävnaden för analys till ett laboratorium. Innan operation av juvertumörer görs ofta en röntgenundersökning för att utesluta att tumörerna hunnit sprida sig i kroppen. Tyvärr är minst 80 procent av kattens juvertumörer elakartade mot cirka 50 procent för hundar. Risken för juvertumörer ökar om katten äter p-piller. Sjukdomen kan förebyggas genom att katthonan kastreras i tidig ålder. Undersök din katt Lär dig att regelbundet känna igenom honkattens juver för att tidigt upptäcka knölar. Passa på att använd mysstunden, klappa med handen och känna igenom magen från armhålan mot ljumsken. Honorna har vanligen fyra juver på varje sida. Kontakta veterinär om din katt har en knöl eller annan typ av hudförändring, speciellt i juvret.