Jordbrukaren nr 10, 2022

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 10 • Årgång 96 Oktober 2022

Ulrika Ekström, vd för Svenskmärkning AB som blev vinnare av Livsmedelspriset 2020.

Svenskmärkning fick ärofyllt pris JORDBRUK. Nätverket Livsmedel i fokus delar sedan 1964 årligen ut Livsmedelspriset till personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling. 2022 års pris tilldelas Svenskmärkning AB som på kort tid har gjort det enkelt för konsumenter att göra ett medvetet val av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. SIDAN 6

Den 100 kubikmeter stora milan med sin skorsten. Frivilliga från Godegårds skidklubb har arbetat med milan sedan augusti.

Femtonde milan igång Ett hundratal besökare såg tändningen vid Sjölunda såg

Efterlängtad jordbrukardag JORDBRUK. Intresset för jordbrukardagen i Valdemarsvik, som i år gick av stapeln vid Fågelvik, var stort och samlade mycket folk. Efter två års uppehåll, av känd anledning, fanns det ett sug efter att få träffas på detta sätt. Lite spännande var det säkert med den nya platsen, där det nya ridhuset var en av begivenheterna.

SKOG. För femtonde året i rad tändes åter en kolmila vid Sjölunda såg i Godegård. Dagen bjöd på ett ljuvligt sensommarväder med värmande sol och det kom ett hundratal besökare till evenemanget. Under tiden man väntade på

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

märke till att det saknades notpapper hos spelemännen/kvinnorna. De hade tagit till sig en modernitet och spelade gamla låtar till nottecken på en dataskärm. SIDAN 12

Plöjboys tävlade med veteranekipage Det finns en gammal kuplett där Åke Grönberg sjunger och Calle Jularbo samt Erik Frank spelar dragspel. Den heter "Resultat av plöjningstävlan" och den spelades ljudligt på denna maskulina tillställning. På Jonny Karlssons stubbåker i Helgesfall fanns nio anmälda ekipage på startlinjen. Alla herrar, mellan 20-80 år och med stor tävlinginstinkt. Traktorerna och plogarna var givetvis av äldre modell då Ydre veteranmotorklubb stod för evenemanget. SISTA SIDAN

SIDAN 4

Du som är prenumerant

att milan skulle tändas, kunde man stärka sig med kaffe och hembakat bröd. De besökande kunde också lyssna på Jularboklubbens tongångar. Vilken härlig medryckande musik de spelar. Man kunde lägga

VECKANS BORRING

SKOG

FISKE

Tjänstemannaansvar och trygghet för alla

Minst en ny vargvalp i Långbogenreviret

Sjömaten ska bli mer hållbar

SIDAN 2

SIDAN 14

SIDAN 8


2

Nummer 10 • Oktober 2022

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Tjänstemannaansvar och trygghet för alla På senaste insynsrådet på länsstyrelsen (en sorts rådgivande organ till länsledningen) fick vi en dragning om den ökande hotbilden och otryggheten för kontrollanter i allmänhet och djurskyddsinspektörer i synnerhet. I dagens polariserade samhälle är det enkelt för vem som helst utan speciellt mycket tangentmässig fingerfärdighet att leta upp en enskild tjänstemans hemadress, vilka bilar hen äger och i vissa fall även barnens mobilnummer. Kombinerar man det med dagens faktum att en stor del av samhällsdebatten och opinionsbildning sker på sociala medier där det är lätt att bli för engagerad och mot en anonym skärm bli för hård i tonen – inser man att den samlade hotbilden mot enskilda inspektörer ökat. När man får beskrivet i vilken arbetsmiljö djurskyddsinspektörer verkar i sin vardag blir man mörkrädd. Hot och hat, känslomässiga påtryckningar med anspelningar på familjen, masmailbombningar som de som myndighetsföreträdare är skyldiga att bemöta konkreta frågor i, tar tid och energi från det vi egentligen vill att det ska jobba med. Förebyggande kontroller i fungerande djurhållning i konstruktiv anda. Det ska tydliggöras att lejonparten av dessa avarter står inte lantbruket för, utan de anmälningsärenden på sällskapsdjursidan som

myndigheterna är skyldiga att prioritera. Det är här man möter psykisk ohälsa, missbruk och ibland även stark misstanke om organiserad brottslighet. Lantbrukets djurhållning är till störst delen väl fungerande och innebär oftast en konstruktiv dialog med djurhållaren, framförallt i det professionella produktionslantbruket där det inte sällan är flera människor involverade. De fall i lantbruket där det ”spårar ur” har inte sällan komponenter av väldig dålig ekonomi, sjukdom, familjeproblematik, eller rent av psykisk ohälsa och missbruk. Just djurskyddskontrollanter har att hantera två potenta kraftfält. Dels djurägare som i olika grad för opinion för sitt perspektiv att de blivit felaktigt behandlade och ibland företrädda eller själva agerande som rättshaverister med egen tolkning av lagar och regler och lägger mycket tid på att övertyga alla som vill lyssna om det perspektivet – och även de som inte vill lyssna. Det andra kraftfältet är djurrättsaktivister och jaktmotståndare som använder alla tänkbara och otänk-

bara metoder för att förflytta och påverka myndigheter i sin riktning I ett demokratiskt samhälle måste vi kunna lita på de kontrollfunktioner och myndighetshantering som föregår myndighetsbeslut. Tyvärr ser vi också en tendens att hos vissa myndigheter och myndighetsfunktioner attraherar i högre grad människor som med starkt engagemang vill ”förändra världen” och som använder sin yrkesroll och kunskap att tolka och tillämpa lagar och regler i sin önskvärda riktning. Det är en flytande och hårfin gråzon över från den som jobbar med en viss funktion på länsstyrelse eller nationell myndighet och sedan på fritiden som privatperson engagerar sig starkt i opinionsbildning i samma fråga i exempelvis sociala medier eller i en ideell organisation, till ren och skär myndighetaktivism med extremister. Som ett svar på att möta detta och skapa tillit kommer alltmer en politisk diskussion att återinföra det tjänstemannaansvar som Olof Palme tog bort -75 för att skydda en-

skilda tjänstemän när folkhemmet skulle byggas. I den politiska falang som med stor sannolikhet kommer styra Sverige närmaste åren, finns återinfört tjänstemannasvar på agendan. Jag tillhör dom som bejakat den diskussionen, men inser samtidigt att detta inte kan införas med mindre än att samhället också måste vara beredda att förändra en del lagar och regler vad gäller exempelvis sekretess med mera för att skydda utsatta tjänstemannagrupper. Detta så att de vågar ta beslut i den riktning vi demokratiskt bestämt, i en allt mera polariserad och stigmatiserad digital värld, där varje kränkt och missuppfattad individ har tillgång till en egen kommunikationsbyrå och datacentral. Det är verkligen ingen enkel avvägning och alla vi som tillhör den sansade stora massan har ett stort ansvar att bete oss civiliserat och i konstruktiv anda ifrågasätta de beslut och hantering vi inte är nöjda med. Annars är det bara extremister som i framtiden vill bli kontrollanter! Må så gott i ett allt hårdare Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

samhällsdebattör och opinionsbildare

Tre frågor med länets LRF-ordförande Diskussion över en kopp kaffe med Jeanette Blackert SKÄNNINGE (LT)

En gammal tidningsartikel med rubriken ”Vattenbrist hotar världen” väckte mitt intresse för frågan. När man åker i trakterna över slätten, slås man av hur många bevattningsmaskiner man ser på fälten. Kan detta vara rimligt med tanke på hotande vattenbrist?

Av den anledningen bestämde jag träff med LRF:s ordförande Jeanette Blackert för ett resonemang om tre frågor. Vattenfrågan i världen, miljön och frågan beredskapen inför framtiden. Förr var det vanligt med stora beredskapslager, kommer dessa tillbaka? Vi skulle inte beröra valfrå-

gorrna, men vi kunde konstatera att det saknas långsiktighet i debatten. Vem vill ta upp frågan, hur ska Östergötland se ut om 25 år eller mer, men en sådan debatt ger tyvärr inga nya väljare. I stället handlar

debatten ofta om nära kommunala förvaltningsfrågor som exempel, var ska skolskjutsen stanna så det passar just mina barn. Tyvärr, så är det. Beträffande vattenfrågan

säger Jeanette att framtiden med säkerhet kommer att kräva prioriteringar, och här måste matproduktionen prioriteras högt, hävdar hon. En utredning har visat att olika produkter kräver olika mycket vatten för att bli matvaror. Som exempel kräver ett kilo potatis så lite vatten som 147 liter medan ett kilo smör kräver 22 274 liter vatten. Som ett annat exempel kräver ett kilo fläskkött 5 700 liter vatten att jämföras med ett kilo nötkött som kräver 14 193 liter vatten. Det här är skrämmande siffror som borde diskuteras och stämma till eftertanke. Det här får genomslag på priserna och här krävs en ändring. Kontentan av första frågan blir därför att vatten måste pri-

oriteras i framtiden och då till fördel för jordbruk och matproduktion i framtiden. Befolkningen i världen ökar hela tiden och mat måste alla ha. Den andra frågan gällde miljön. Jordklotets matvanor omges av koldioxid. En forskare som skrivit i ämnet tror, för vi kan inte veta om framtiden, att det troligen blir varmare och mera regnigt. Östergötland fick just när jag skrev detta inlägg mellan 60120 millimeter regn som ett exempel på hur det kan bli i framtiden. Nu är det inte bara koldiox-

iden som ökar utan även andra gaser som fluron som är ett köldmedium och därför inte är ett jordbruksproblem i första hand. Janett anser att bekämpningsmedlen behövs och här har mycket hänt. Vi har fått bättre utrusning och bättre skyddskläder och striktare hantering av hela serien av arbetsmoment beträffande bekämpningsmedel. I jämförelse med andra länder har

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Sverige hanterat det ganska bra. Kontentan av den här frågan blir därför att bekämpningsmedlen måste vi använda för att kunna existera på marknaden. Den tredje frågan var tänkt att handla om beredskap av livsmedel i landet. Den som är lite äldre kommer ihåg att vi hade beredskapslager av flera viktiga varor i händelse av ofredstider. I nästan varje samhälle ute på slätten fanns silotorn avsedda för beredskapslagring av spannmål. Dessa silos är idag sålda till andra ändamål, i till exempel Söderköping har det till och med blivit bostadslägenheter. Hur ser du på det, frågar jag Jeanette. Hon är för ung för att ha någon egen erfarenhet av andra världskriget. Men då var det inte ovanligt att bönderna fick leverera spannmål till dessa beredskapslager som i regel tömdes för export var tredje år för att stå klara att åter fyllas med ny gröda.

Över en kopp kaffe i köket kan man avhandla de viktigaste spörsmål.

Jeanette säger att det hänt mycket inom jordbruket sedan andra världskriget. Idag är gårdarna större och varje gård har möjligheter att hantera sin egen skörd. Många gårdar har egna torkanläggningar och kan leverera långt efter skörden. Hon ser därför inte samma stora behov av beredskapslager som under andra världskriget, men naturligtvis måste vi ha en strategi om hur vi ska kla-

ra matförsörjningen i händelse av krig eller annan händelse. Kontentan av den här frågan kan sammanfattas så här: Jeanette tror inte att Sverige varken behöver eller kommer att bygga upp ett liknande nät av beredskapslager för jordbruksvaror som under andra världskriget. Vad det gäller spannmål finns idag betydligt större lagringsmöjlighet ute på gårdarna som kan kompensera de tidigare beredskapslagen, dessutom finns inte kravet att leverera direkt vid skörden, då fler gårdar dessutom har egna torkanläggningar. Det är svårt att veta hur framtiden blir, men man kan inte fastna i dagsfrågorna. Politik är att bära på idéer om vilken morgondag man vill ha, inte bara för sig själv utan kanske ännu mer för sina barn. Tack, Jeanette för en bra pratstund! Text och bild: STEN-ÅKE ANDERSSON

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 475:– . Halvår 260:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 10 • Oktober 2022

3

Dags för en Polaris ?

%RPPHQ VRP EOHY HQ IXOOWUlII Skyllbergsbommen är framtagen för dig som är markägare och vill värna om dina skogar, jaktmarker, grustag, vägar m.m. Det är en vägbom som är ovanligt robust och svår att forcera. Fakta om vägbommen • Bommen är tillverkad av kraftiga fyrkantsrör för att uppnå högsta styrka. • Den är varmförzinkad för att klara av våra fyra årstider på bästa sätt. • Teleskopisk inom 4,5 – 6,0 meter. • Stabilt förankrad 1,5 meter ner i marken (stensättning eller gjutning). • Vägbommen är utrustad med reflexer. • Lätt att öppna och stänga. • Låsbar i öppet läge. • Konstruerad för att fungera i decennier.

maskinparken.se

Polaris erbjudande gäller t.o.m. 221231

Vägbommarna levereras i önskat antal, buntade på EUR-pall, montageanvisning medföljer. Specialkonstruktioner offereras på begäran. Kontakta oss för mer information! Tel 0583-403 00 eller info@skyllbergindustri.se www.skyllbergindustri.se

24

Maskinparken Mjölby • Kungsvägen 13, 595 51 Mjölby • Växel: 0142-800 40

Totalentreprenad i egen regi ss kta o er a t n o m K veta n! å f t t för a serie S E IB om N

Vadstena villavärme installerar och borrar i hela Östergötland, allt från den mindre villan till större industrifastigheter. Vi erbjuder service och serviceavtal, med jour dygnet runt för maximal trygghet. Vi sköter alla delar i ledet i egen regi utan dyra mellanhänder. Det innebär att vi kan kvalitetssäkra hela kedjan och du som kund behöver endast ha kontakt med oss direkt.

Totalentreprenad även för vattenborrning Vadstena villavärme genomför hela processen från brunnsborrning, dimensionering, installation av pump och vattenreningsutrustning. Självklart tas vattenprover för att säkerställa en god vattenkvalite.

En av Sveriges största återförsäljare av

Linköping 013-17 80 80 Motala 0141-508 30 Norrköping 011-16 35 34 Vadstena 0143-249 20 Åtvidaberg 0120-154 00 www.vadstenavillavarme.se info@vadstenavillavarme.se


4

JORDBRUK

Nummer 10 • Oktober 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Torröborna Carl och Susanne Hamilton tillsammans med sina båda vorstehrar vid Sparbankens monter. Carl i samtal med företagschefen på banken, Andreas Svensson.

Grålleklubben på plats och här ses dess ordförande, Paul Johansson, i samspråk med Bengt Hollertz.

Kön till mat- och fikatältet ringlar lång när hungern gör sig påmind efter att ha gått runt bland alla utställare. De grillade hamburgarna hade en strykande åtgång bland besökarna.

På knä för att förankra kommunens tält, ser vi Jordbrukardagens primusmotor och allt i allo, Sven-Inge Andersson, övervakad av Thomas Ekh, medan näringslivsutvecklare Sarah Åkerblom verkar lite fundersam.

Isak Håflund, 9 år, demonstrerar denna miniskotare på ett förtjänstfullt sätt. Enligt hans pappa, som driver företaget som säljer maskinerna, ökar efterfrågan för dessa maskiner, främst bland självverksamma skogsbrukare.

Unga ambassadörer och drivande inom Arla är Veronica Furenbäck och Filip Jonsson, som gärna berättade om framtidssatsningar inom företaget, inte minst inom miljöområdet.

Stort intresse för jordbrukardagen Tillbaka efter två års pandemiuppehåll VALDEMARSVIK (JB)

Intresset för jordbrukardagen, som i år gick av stapeln vid Fågelvik, samlade mycket folk. Efter två års uppehåll, av känd anledning, fanns det ett sug efter att få träffas på detta sätt. Lite spännande var det säkert med den nya platsen, där det nya ridhuset var en av begivenheterna.

– Jag tycker det var jättelyckat, det kom mer folk än det brukar, säger Sven-Inge Andersson, ordförande i

kommunkretsen av LRF i Valdemarsvik. Han är den som under många år dragit ett stort lass för att arrangera denna dag, som är ett samarrangemang mellan LRF och Valdemarsvik Sparbank. – Vi hade ingen slaktdjursbedömning i år. Intresset har varit vikande och det finns färre och färre bönder. De kan nog benämnas rödlistade vid det här laget. En bedömning som han har helt rätt i, även om det fanns de som saknade detta spännande tävlingsmoment.

Det var hur som helst flera utställare än vanligt och det var flera maskinhandlare på plats. De visade upp allt från maskiner modell större, till de lite mindre. Till den senare kategorin hörde skördare och skotare av märket Alston. Vad passar då bättre än att den som demonstrerade skotaren också var av modell mini. Nämligen Isak Håflund, nio år, som visade hur man lastar på av virket på ett förtjänstfullt sätt. Hans pappa som äger företaget som säljer maskinerna lovordade ett evenemang som

jordbrukardagen, där det var en avspänd atmosfär och lätt att få kontakt med besökarna. Som vanligt på jordbrukardagarna var Grålleklubben på plats, med sin ordförande Paul Johansson i spetsen. De var grannar på utställningsområdet med Svenska Jägareförbundet, där dess kretsordförande Victoria Sjöberg och Jan Andersson bjöd in till luftgevärsskytte. En synnerligen udda företeelse var möjligheten att åka med på en rundtur på en vagn dragen av oxar. Det var Ulf ”Uffe i Bygget” Jonsson som var på plats med sitt oxpar.

123 129 50 21

Under rundturen fanns det även möjlighet att se det magnifika Fågelviks slott. – Det blev fem rundor med

oxarna, sedan blev den ena av dem lite halt på ett framben. De är inte vana vid att gå på vägen, så sen fick de vila, sade Uffe. Ruljansen i serveringstältet, där Pia Wahlman från Kårtorp var utlokaliserad denna dag, var fantastisk. De grillade hamburgarna hade en strykande åtgång bland besökarna. Fågelvik är historisk mark och en av dess mest kände

Människor i Ukraina flyr för sina liv. De behöver akut nödhjälp. Swisha idag!

ägare var Karl Knutsson Bonde, som 1429 ärvde gården. Han kom sedermera att först bli riksföreståndare och sedermera kung under tre olika perioder. Han lär emellertid ha yttrat att tiden på Fågelvik var betydligt bättre än att vara kung över Sverige. Den nuvarande byggnaden uppfördes av Gustaf Horn och stod färdig i slutet av 1770-talet. Det var också på grund av honom som Tryserums kyrka uppfördes på sin nuvarande plats. Text och bild: HANS ANDERSSON


Nummer 10 • Oktober 2022

5

Lättarbetat med Stihl !

maskinparken.se

Maskinparken Mjölby • Kungsvägen 13, 595 51 Mjölby • Växel: 0142-800 40

Vi levererar grus och grusar dina vägar!

VÄGAR • GÅRDSPLANER • RIDBANOR • DRÄNERING NATURSINGEL • MATJORD • MED MERA

Containrar uthyres i olika storlekar under kortare eller längre tid. Till lantbruk, skogsägare och privatpersoner.

Unicrental.se • 070-875 67 35 • Vi finns i området mellan Boxholm och Linköping. Välkommen att kontakta oss!


6

JORDBRUK

Nummer 10 • Oktober 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Svenskmärkning, med den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, är stolta och glada över att vinna Livsmedelspriset 2022. Teamet från vänster Lotta Hovhammar, Ulrika Ekström, Ulrika Norvell och Evelyn Berkeley.

Svenskmärkning fick ärofyllt pris Ursprungsmärkning som stärker den svenska livsmedelsproduktionen SVERIGE (LT)

Livsmedelspriset 2022 tilldelas Svenskmärkning AB som på kort tid har gjort det enkelt för konsumenter att göra ett medvetet val av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter.

Nätverket Livsmedel i fokus delar sedan 1964 årligen ut Livsmedelspriset till personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling. Svenskmärkning AB var en av tre finalister till Livsmedelspriset 2022. De övriga var Bengt Persson, som nu senast skapat den första svenska pro-

teinfabriken GroPro, och Coop Sverige med Coops hållbarhetsdeklaration för livsmedel. Både GroPro och Coop Sverige ursprungsmärker med Från Sverige. Den frivilliga ursprungsmärk-

ningen Från Sverige lanserades den 20 april 2016. Idag ursprungsmärker cirka 220 företag med Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige och nära 12 000 råvaror, livsmedel och växter är godkända för märkningen. Från Sverige-märkningen vinner Livsmedelspriset 2022 för att på kort tid ha gjort det enkelt för konsumenter att göra ett medvetet val av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. Kriterierna är: Odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige.

– Genom Från Sverigemärkningen samarbetar hela livsmedelsbranschen för att utveckla och stärka den svenska livsmedelsproduktionen, öka försörjningsförmågan och säkra produktionen och jobben för framtiden. Från Sverige-märkningen har om möjligt blivit ännu viktigare under pandemiåren och under de oroliga tider som nu råder i världen. Som en av initiativtagarna till Från Sverige är vi oerhört stolta och glada över att märkningen belönas med en så prestigefylld utmärkelse, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen. Livsmedelspriset delades

ut i samband med Livsmedelsdagarna i Tylösand, och juryns motivering löd: ”Detta präglar årets vinnare av Livsmedelspriset:

möjlig utan våra engagerade ägare LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, säger Ulrika Ekström vd Svenskmärkning. Hon framhåller att det är en

Livsmedelspriset 2022 går till Svenskmärkning AB.

Skicklighet – i utförande och kreativitet, strategiska hjärnor ligger bakom. Envishet – oförtruten kamp, har framtida segrar i sikte. Röja undan hinder – och få genomslag. Generositet – bjuda in till samarbete. Aktuell – i allra högsta grad

Och vinnaren präglas av Sverige och det svenska – vinnare är Svenskmärkning AB” – Att den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige vinner Livsmedelspriset är ett stort erkännande. Den starka utvecklingen vi sett sedan starten hade inte varit

vinst för det breda och djupa samarbetet i branschen kring svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. En vinst för alla de cirka 220 företag som jobbar aktivt med att ursprungsmärka sina produkter och för konsumenterna som får det allt enklare att hitta svenskproducerade varor. – Vi på Svenskmärkning är glada för alla inspirerande samarbeten som gör vårt jobb så meningsfullt och roligt, säger Ulrika. Text: TOBIAS PETTERSSON

Den klassiska gräddfilsförpackningen går ur sortimentet I närmare 40 år har Arlas gräddfil sålts över hela landet i den klassiska tegelstensförpackningen för tre deciliter. Nu är det dags att ta farväl av tegelstenen och säga hej till bägaren. Samtidigt flyttas produktionen till mejeriet i Linköping.

Den klassiska gräddfilsförpackningen går ur sortimentet och ersätts av bägaren.I början av 1980-talet installerade Arla nya maskiner på mejeriet i Stockholm för att producera gräddfil i tredecilitersförpackningar. Den lilla te-

gelstenen fick sitt nuvarande utseende tio år senare och har sedan dess varit en klassiker på såväl midsommarbordet som till chipsdippen på fredagar. För att möta konsumenternas efterfrågan producerar maskinerna 6000 paket gräddfil i

timmen. Nu behöver maskinerna bytas ut och all gräddfil kommer från och med vecka 39 att säljas i bägare. – Jag är stolt över att våra medarbetare har lyckats hålla igång maskinerna i nästan 40 år, det är betydligt längre än vad någon trodde skulle vara möjligt. Vi skulle gärna installera nya maskiner, men tyvärr finns inga på marknaden som matchar våra behov.

Men som tur är kommer ingen att stå utan gräddfil, produktionen fortsätter men på annan ort och i annan förpackning, säger Jörgen Thunholm, mejerichef Arla Stockholm. Förra året investerade Arla 52 miljoner kronor i en ny förpackningslinje för bägare på mejeriet i Linköping, som beräknas vara i full drift vecka 39. När de gamla maskinerna stängs ner i Stockholm flyttas

hela produktionen av gräddfil till Linköping. – Vi har framtidssäkrat

framställningen av gräddfil och andra bägarprodukter på mejeriet i Linköping och är re-

do att ta över produktionen fullt ut. Visst är det känslofyllt att den klassiska lilla tegelstenen försvinner, men nu har vi en ny hjälte i stan – bägaren, säger Mathias Carlsson, mejerichef Arla Linköping. Mejeriet i Linköping kommer årligen att producera ungefär 13 miljoner 3 dl bägare med konventionell gräddfil. Utöver det produceras även gräddfil i andra storlekar och som ekologisk och laktosfri.


Nummer 10 • Oktober 2022

7

Biobränslepannor

NYHET!

HELAUTOMATISK vedhantering vedhantering HELAUTOMATISK

Satseldade- och flödesmatade pannor VEDPROCESSOR

Säljare norra och mellersta Sverige

.. SNABB-SAKER-EFFEKTIV

Överlägsen kapacitet och räckvidd

Även lämplig för sågytor

Andreas Brunåker

- Ny effektiv utmatningstransportör - Ny knivdesign och nytt längdregleringssystem - Lågt effektbehov - Passar alla traktorer

Lantmästare 1m 3/min

076-846 22 22

KRONOS Predator 1700M Kedjeröjare

Andreas.brunaker@faust.dk

Räckvidd 4,55 m från traktorns centrum. Du når även andra sidan av diket. Kraftig konstruktion, finsk kvalitetsprodukt. Kardandrift med lamellkoppling. Uppvikbart frontkastskydd för maximal körhastighet och kapacitet.

mail@faust.dk www.faust.dk - Lägg långved på inmatningstransportören. Maskinen sköter resten. Matar in, kapar/klyver samt lastar. Allt medan du lägger på ny långved ...

Se video på hemsidan

Välkommen att annonsera i Jordbrukaren!

Även hydrauldriven modell för kranspets / grävmaskinmontage.

Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig!

Se video på: www.dahlberg-maskinab.se

DAHLBERG MASKIN AB Tel. 0612-503 62 www.dahlberg-maskinab.se

Varför värma torken, växthuset och övriga lokaler med dyr olja?

DAHLBERG MASKIN AB · Tel 0612-503 62 www.dahlberg-maskinab.se

När man kan använda flis, pellets eller spannmål som bränsle. Sonnys Multistoker med varmluftspanna. Effekter från 32kW-700kW.

Svensktillverkade kvalitetsprodukter

Industrigatan 3 · 467 40 Grästorp · 0514-105 05 · www.sonnys.se

' !

Vi utför borrningar för små och stora fastigheter.

Ny prislista!

VÄRME • VATTEN • KYLA

!

Vi borrar till alla värmepumpsmärken samt vattenhål

! " #

&

%!!

#

% ##

' %

!

!

Certifierad borrare

Se oss på Facebook

Tel. 070-575 80 34 · info@ostgotaborrning.se

www.ostgotaborrning.se

Modell HK

NORDIC 42+ 38

'

!

'

&

$$$

Kvalitet & säkerhet från

Lyfthöjd 288 cm Tipplast 1500 kg Bredd 110-148 cm Höjd

223 cm

FOPS [falling object protective structure]

ISO-godkänd säkerhetsbåge ingår i priset på alla Schäffer

Skrukeby Maskin Mjölby När du behöver ett riktigt lyft! 0142-809 60 • 070-399 90 09 Se mer på: www.skrukeby.se


8

FISKE

Nummer 10 • Oktober 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Målet med Havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet 2021–2027 är att det ska främja hållbart fiske och utvecklingen av det svenska vattenbruket.

Sjömaten ska bli mer hållbar Nytt program ska främja det svenska vattenbruket SVERIGE (JB)

Från november går det att ansöka om stöd från Havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet 2021–2027. Tanken med programmet är att det ska främja hållbart fiske och utvecklingen av det svenska vattenbruket.

Varje land i EU ska ta fram ett operativt program utifrån de ramar som ges av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksförordningen, som beslutats av EU-kommissionen. Några av huvuddragen i det svenska programmet är ett minskat antal stöd och särskilt fokus på det svenska vattenbruket, småskaliga kustnära fisket och miljön. Stöden i havs-, fiskeri- och

vattenbruksprogrammet finansieras både av pengar från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och av nationella pengar. För kommande program kommer Sverige att ha en total budget på cirka 2,15 miljarder kronor att fördela i stöd för att främja ett hållbart fiske och vattenbruk.

I programmet beskriver Sverige vad pengarna ska främja, vilka mål vi ska uppnå och vilka stöd som ska finnas. Stöden riktar sig mot specifika mål som har satts upp gemensamt i EU. Sveriges förslag till program har godkänts av Europeiska kommissionen, vilket är en viktig milstolpe för det nya programmet som omfattar drygt två miljarder kronor. Programmet ska bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga och innovativa företag som producerar sjömat med utgångspunkt i en hållbar förvaltning av våra naturresurser. – Det är ett mer fokuserat program än tidigare, med flera miljöförbättrande åtgärder och tydliga satsningar på vattenbruk och småskaligt fiske i linje med den svenska livsmedelsstrategin. EU-kommissionens godkännande är ett stort och viktigt steg på vägen mot att kunna öppna programmet senare i höst, säger Andreas Mattison, biträdande avdelningschef på Jordbruksverket. Mer fokuserade stöd, en särskild satsning för att på-

Det är ett mer fokuserat program än tidigare, med flera miljöförbättrande åtgärder och tydliga satsningar på vattenbruk och småskaligt fiske. skynda utvecklingen av vattenbruket och fokus på det småskaliga kustnära fisket, och miljön är några huvuddrag i nya havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Målsättningen är att det nya programmet ska stärka de blå näringarna i Sverige, bidra till renare sjöar och hav samt öka utbudet av hållbart svenskproducerad sjömat till konsumenterna. Det innebär miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet inom alla typer av fisken och vattenbruk, i hela kedjan. Målet med den gemensamma fiskeripolitiken är att stöden i programmet riktar sig mot specifika mål som har satts upp gemensamt i EU. Stöden ska också bidra till

Nu ska det bli mer hållbar sjömat på tallriken.

målen i EU:s strategier Den gröna given och Från jord till bord och till målen i den svenska livsmedelsstrategin. Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet ska skapa mervärden för samhället och stimulera utveckling mot mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara och konkurrenskraftiga företag inom

fiske, vattenbruk och beredning. Programmet ska också bidra till biologisk mångfald och hållbar förvaltning av haven. I arbetet med stöden har Sverige arbetat utifrån några vägledande principer: mer fokuserat och färre antal stöd, stöden ska komplettera varandra och inte överlappa, fo-

kus på småskaligt kustnära fiske och vattenbruk, miljöfokus, hantering av exceptionella kriser samt livsmedelstrygghet och ökat värde på produkter. Text: TOBIAS PETTERSSON Bild: PIXABAY


Nummer 10 • Oktober 2022

9

Hur blir ägarskiftet bäst för er? ( ( ( ( +%( $" +$(% ( +%( $"( +$(% ( ( ( (

( ( ( ( ( ( ( ( ( %%(%( ** +$ (( * ( ( ( * ( ( ( ( * %+% ( +%( ( ( * (%+% ( ( +%( ( %%(% ** +$ ( ( $ ( ( $ (( ( (( ( (** ( ( (%( $" +$( $" +$( $ ( $" (+$( ( ( ( $$ ( +%( $" +$( +($"%% ( *+& (# *( ( ( + ( +($("%(% ( ( *+&( (# *( ( ( ( ( ( (( ( ( & ( ( ( *( & & * & & ( * & & ( $( $( ( & ( * (# $ ( % % ( $( $(( *( (# ($ ( ( % %( ( ( * & & ( "* +$( ( + ( +% "* +$( + ( + % ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

( (

( (

( (

(

(

( (

(

(

Börjar det blir dags att lämna över gården till nästa generation? Då har du säkert en hel del funderingar, om lagar och regler och ekonomin. Vi bjuder in dig och din familj till seminariet Gården byter ägare - allt för ett lyckat ägarskifte. Varmt välkomna, vi bjuder på fika! 16:e nov kl 18:00-20:30 - Nygatan 93 Norrköping 17:e nov kl 18:00-20:30 - VretaKluster Linköping Begränsat antal platser, anmäl dig idag via ludvig.se/event eller 013-37 70 02

, ,+*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( ( +*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( (

ludvig.se

Rebecca Regnander ..................................0709-992 375 Gustaf Eriksson............................................0703-510 577 Caroline Lundén .........................................0761-153 211

Kontakta oss, vi kan Östergötland!

Överlåta gården? Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, arrende, värdering eller upplösning av samägande. Välkommen att höra av dig. Areal | Linköping | 013-24 20 00 | Areal | Vadstena | 0143-125 00 | areal.se

Vill du ha en värdering av din gård hjälper vi dig även med det.


10

SKOG

Nummer 10 • Oktober 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Kartan visar skadenivåer av granbarkborre på Södras övervakningsfastigheter vecka 35 i år. Bild: SÖDRA

Flera områden i östra Götaland plågas fortfarande av stora angrepp och bland annat i Åtvidaberg och Linköping är läget fortsatt mycket allvarligt. Bild: WIKIMEDIA COMMONS

Granbarkborreskadorna minskar Men läget fortsatt allvarligt i Åtvidaberg och Linköping SVERIGE (JB)

Skogsskadorna från granbarkborreangrepp i Götaland har tydligt minskat mellan år 2021 och 2022. Men trots den glädjande utvecklingen är skadorna fortsatt på historiskt höga nivåer och läget är mycket allvarligt i flera områden i östra Götaland. Det visar en ny inventering från Södra av skadeläget i vecka 35.

Södra har under början på september genomfört en omfattande inventering på medlemsfastigheter över hela Götaland. Inventeringen har gjorts varje år sedan skadeutbrottets start 2018 och resultatet är tydligt: Trenden för granbarkborreskador är nedåtgående. att 650 000 skogskubikmeter (volymen av stammen inklusive bark, men utan grenar och stubbe) granskog på Södras medlemsfastigheter är drabbad Inventeringen

visar

av granbarkborreangrepp. Det är en minskning från 950 000 skogskubikmeter vid samma period i fjol, motsvarande 30 procent. Räknat på hela Götaland har 1,2 miljoner skogskubikmeter skadats under 2022, jämfört med 1,8 miljoner för samma period i fjol. – Skadorna från granbark-

borre har minskat i stora delar av Götaland under året. I delar av vårt verksamhetsområde har Södras medlemmar mycket lite skador, vilket är glädjande för familjeskogsbrukets utveckling och underlättar den hållbara skötseln av skogarna framåt, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra. – Förändringen beror främst på att vi har haft vädret med oss under de senaste åren, men Södra och medlemmarna har också påverkat utvecklingen genom ett aktivt skogsskyddsarbete. Att snabbt ta hand om skadad skog är viktigt och säkerställer samtidigt virkets värde för skogsägaren och samhället. Utvecklingen är glädjande

Granbarkborren är bara 4,5 till 5,5 millimeter lång men orsakar stora skador på skogen. Bild: GÖRAN LILJEBERG

för många av de 52 000 familjeskogsbrukande medlemmarna i Södra. Men inte för alla. Flera områden i östra Götaland plågas fortfarande av stora angrepp och för familjeskogsbrukare i bland annat Mönsterås, Åtvidaberg och Linköping är läget fortsatt mycket allvarligt (se bifogad kartbild). Sommaren har varit mycket torr och det finns ingen positiv utveckling av skadebilden. – Många familjeskogsbrukare är här extremt hårt drabbade av granbarkborrens angrepp och på flera håll ser vi ingen avmattning i angrep-

pen. Vi kan också se att den lokala variationen i skadebilden är stor. Som skogsägare är det jätteviktigt att inventera sin skog och få ut angripna träd så snart som möjligt. Tidsaspekten är avgörande och för att rädda virkesvärden måste man agera så snabbt som möjligt, säger Henrik Holmberg. Faran är inte heller över. Sommarens svärmning har varit utdragen och risken är stor för sena skador som är svåra att upptäcka. Södra gör även i år en uppföljande inventering i slutet på oktober, vilken troli-

Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra. Bild: SÖDRA

gen kommer visa en betydande ökning av skadorna eftersom de då kommer vara lättare att identifiera. – Granbarkborrens svärmning för året är över, men angreppen utvecklas fortfarande i Götaland och skadorna blir

alltmer synliga. Därför är det viktigt att du som skogsägare följer utvecklingen noggrant och arbetar aktivt med att identifiera och hantera skadad skog så snabbt som möjligt, säger Henrik Holmberg. Källa: Södra


Nummer 10 • Oktober 2022

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! …och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

Vi målar följande fasader:

www.mb-isolering.se

Företaget är VI STÖDJER miljödeklarerat MISSING PEOPLE SWEDEN och kvalitets20 certifierat.

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

SOFAB Sanering & Färg AB 0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

AKTUELLT

Underhåll av grusvägar

Att synas är bra för affärerna!

Kantskärning och väghyvling med moderna maskiner. Grus och dammbindning. Hjertstedt Hyveltjänst AB 070-651 07 96 www.vaghyvlar.se

Boka annonsplats på 0141-560 03.

$ ! ! "& ! #" #!"

&

& &

&

!!

&

!

& $ "$

& ' '

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

"$

+* )

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

"

'!

Genom att köpa denna produkt hjälper du till med att ta hand om världens skogar

FSC-C147284 | www.fsc.org

Gullviks är Sveriges ledande företag när det gäller växtskydd Gullviks är ett företag med lång tradition inom växtskydd och vi står för en djup och aktuell kunskap inom vårt område. Vi har en tradition att alltid göra lite mer än vad som förväntas av oss. NÄRKE MARTIN OLSSON

tfn 070-221 01 66

Solljuset lyser upp gläntan där vi samlats. Vi står i den mjukaste mossan, känner skogens dofter och lyssnar till naturen.

SÖDERMANLAND DANIEL WESSMAN

Vinden susar mjuk högt upp i trädens kronor, en fågel kvittrar längre bort och vi hör bäcken porla.

tfn 076-118 77 31

Aldrig har vi varit så nära naturen, aldrig har vi varit så nära varandra.

ÖSTERGÖTLAND - ÖSTRA NILS WIKLUND

Avskedets stund är här och nu, i den stilla friden.

tfn 072-234 84 99

Med vänlig hälsning, Erika Hellberg

ÖSTERGÖTLAND - VÄSTRA DANIEL TEVELL ANDERS GUSTAFSSON

tfn 076-118 77 38 tfn 076-118 77 39

Besök oss på något av våra kontor Norrgårdsgatan 5, Mjölby alt. Storgatan 31, Boxholm eller boka hembesök på tel 0142-164 40.

www.gullviks.se

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Hanna eller Anders når ni på:

Tel 013-23 44 64/65

, , ,  ,  

MERASYSTEMPLÅ MERASYSTEM ÅT AB A TAKPLÅT T A AKPLÅ ÅT - T TAKPANNOR A AKP PAN ANNOR A - FALSTAK FAL ALST TAK A MERASYSTEM SYSTEM tillverkar välbeprövade produkter till lant brukssektorn. Tillförlitligt, snabb och priseffektivt

Estelle falstak

Klassisk pannplåt

info@merasystem.se nfo@merasystem.se | www w..merasystem.se .merasystem.s tel 0410-205 30 | fax 0410-211 66


12

SKOG

Nummer 10 • Oktober 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Den 100 kubikmeter stora milan med sin skorsten. Frivilliga från Godegårds skidklubb har arbetat med milan sedan augusti.

Tänt var det här! Från vänster Stig-Arne Johansson, Olle Carlsson, Anders Nylund och Sven Hellqvist på milans topp.

Femtonde kolmilan i Godegård tänd Ett hundratal besökare såg tändningen vid Sjölunda såg GODEGÅRD (JB)

För femtonde året i rad tändes åter en kolmila vid Sjölunda såg i Godegård. Dagen bjöd på ett ljuvligt sensommarväder med värmande sol, så det kom ett hundratal besökare till evenemanget. Under tiden man väntade på att milan skulle tändas, kunde man stärka sig med kaffe och hembakat bröd.

De besökande kunde också lyssna på Jularboklubbens tongångar. Vilken härlig medryckande musik de spelar. Man kunde lägga märke till att det saknades notpapper hos spelemännen/kvinnorna. De hade tagit till sig en modernitet och spelade gamla låtar till nottecken på en dataskärm. En av de spelande hade fått ta hjälp av Malou Lilja Svensson. Hon stod och skuggade Lars-Erik Bengtssons datorskärm med ett paraply. Undertecknad fick reda på att Lars-Erik hade spelat sedan han var tre år gammal och nu i en ålder av 89,5 år spelade han fortfarande av hjärtats lust. Och bra dessutom!

Ibland bildades kö för att få äta den stekta läckerheten kolbulle, lagad på vetemjöl, kornmjöl, salt och vatten.

Eldarna där man stekte kol-

bullar på, hölls riktigt heta och det var många som köade för att få denna läckerhet. Yvonne Brandt och Kerstin Åsbom smakade av smeten bestående av vetemjöl, kornmjöl, salt och vatten innan de stekte kolbullarna. – Det finns ett recept i receptboken Godegårdsgott, jag tror det är i tvåan. Det finns mycket gott i de böckerna, sa Kerstin. Klockan elva var det så dags att tända milan. Man inleder alltid med nationalsången ”Du Gamla Du Fria”. Detta år spelade Ronald Jadeborn på dragspel från toppen av milan, medan besökarna sjöng med unisont.

Malou Lilja Svensson skuggar Lars-Erik Bengtssons dataskärm med noterna.

Detta år är milan 100 kubikmeter stor och beräknas kola i cirka fem till sju dagar. Under dessa dagar kommer ”hon” att vaktas dygnet runt av lag om två personer. Milorna vid Sjölunda i Go-

Stig-Arne Johansson tog till orda och tackade alla frivilliga från Godegårds skidklubb som arbetat med milan sedan augusti månad. Därefter fick Anders Nylund ordet. Det är han som började med milorna och fortfarande håller på med dem. Anders berättade

att det är en så kallad resmila med tändtrumma. Milan har också en skorsten vid sidan, där all giftig rök brinner ut. Den som fick den äran att tända milan denna gång var Anders Hedlund från Södra skogsägarna. Det är Södra som sponsrat veden till milan.

degård har inga kvinnonamn. Från början ville ingen ställa upp med sitt namn ifall milan skulle börja brinna. Så efter det har man fortsatt att kalla milorna för siffror istället. Ytterligare en person har varit med från början och det är Sven Hellqvist. Sven har en viktig roll vid miltändningen. Han har en speciell

blandning från naturen som gör att det börjar brinna ordentligt i tändtrumman, när väl Anders Hedlund tänt på den första laddningen. Det dröjde inte länge förrän det kom höga lågor från mittenhålet. Men milan får inte brinna utan det ska bara pyra, kola, i dess inre, så när tändtrumman är full med ved täpps den till. Därför är det så viktigt med all denna passning. Olle Carlsson, ordförande

i Godegårds skidklubb, sa att man haft väldigt tur med vädret under den tid man rest

milan. Han hoppades att turen skulle hålla i sig. En av åskådarna och tillika en av de som frivilligt arbetat med milan var Janne Ahlm. – Jo, det är ett ”vuxendagis” kan man väl säga, sa Janne. Men det är jättekul att jobba med milan. Och så för man traditionen vidare. Nu får vi hoppas att nummer 15 ger bra kol ifrån sig. När väl kolningen är slut om någon vecka, kyls milan ner och så får hon ligga till i vår. Då först får man lön för mödan. Text och bild: EVA CARLSSON


Nummer 10 • Oktober 2022

13

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Försäljning och service av garageportar, industriportar, grindar, dockningar med mera! -JOLÚQJOH ] ] JOGP!QPSUTFSWJDF TF ] XXX QPSUTFSWJDF TF

VI KOPER DITT SKROT! Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

VA-produkter I vårt VA-sortimentet finner ni markrör, vägtrummor, fiberduk, avvattningsrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/fett, enskilda avlopp. Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt. Besök vår butik Algolgatan 7 i Linköping www.inrapipe.se · info@infrapipe.se · 013-39 30 90

Flytgödselkörning Fastgödselkörning Fyrkantspressning Slåtterkrossning Rundbalspressning Sådd Rapid 4m Fälthack Claas Krokvagnar

KINGQUAD LT-A500XPM 2022 Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

Andreas: 070-888 25 80 Marcus: 070-535 90 08

Din lokala skadedjurstekniker med snabb åtgärd! Åke Wall mobil: 076 – 525 93 00

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

129.900:inkl moms

www.rodent.nu

RODENT AB

Effektiv inventering av barkborre vindfällen och toppbrott

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING

Volymmätning • Inspektioner • Gårdsfotografering 0730-35 13 31 · info@gullby-sjolander.se

2ƞȒȡ3 11"+3ê/*"-2*-"+ ,+20 &/ ǖǗ ê/ -"/#"(1 11 &+01 ))"/ 0,* "11 (,*-)"*"+1 1&)) "+ 3"!- ++ ǽ "+ ( + "+(")1 +0)21 0 *,1 (2*2) 1,/1 +( "))"/ - ++ ǽ ,* 3"!")! /" ( + !2 (,*-)"11"/ "Ɯ+1)&$ +)ê$$+&+$ , % /"'ê)1 *&+0( !&11 3"! "%,3 ǿ ǞǚǿȒ ǙǞ ǽ Ǟ ǽ

www.gullby-sjolander.se

,+20 &$%1 ê/ "+ (/ ƞ#2)) *"+ "+(") 3"!- ++ -í ǘǕ ( , % % )3Ȓ *"1"/03"!ǽ "+ ê/ $,!(ê+! "+)&$1 !" +6 ,!"0&$+(/ 3"+ , % !ê/*"! #/ *1&!00ê(/ !ǽ Bonus Light ê/ "+ *6 ("1 -/&03ê/! ǙǗǽǚ ǽ ǿ ǕǕǿȒ 3"!- ++ ǽ

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

# Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer

#

Stora inom lantbruksdäck Tel 0142-415 02 · www.skanningegummiverkstad.se

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

!!!"

SEDAN 2014

Solcellsbyggarna.se 070-696 49 22

"

Högtryckstvättar

Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert”

Service och försäljning av Nilfisk, Kränzle och Reno

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

FÄRGBUTIK med Teknos-färger till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

samt äkta Falu Rödfärg

3EKO -IXERVAGNAR fÚR ALLA BEHoV... Du har väl sett vår hemsida? www.jordbrukaren.se

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. s Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s +ASTmËKTAR KK1600 och KK1800

Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2022!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

Har flygfotot bleknat? % &

"

#

$ !

" $ " !

VÄGSLADD t Fri frak il 5m inom 2

13.000:+moms

gruvdalens däck & allservice 0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se

Levererar färdig betong certifierad av

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

VI UTFÖR TVÄTT OCH MÅLNING AV FASADER • Sprutning av Falu rödfärg • Målning av fasader • Fasadrengöring • Skyliftarbeten Ödeshög · 070-333 38 05 info@viktoranderssonsmaleri.se www.viktoranderssonsmaleri.se


14

SKOG

Nummer 10 • Oktober 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Förökning av varg i Långbogenreviret Minst en ny valp under året LÅNGBOGEN (JB)

Länsstyrelsen Östergötland kan konstatera att det har fötts minst en valp i vargreviret Långbogen i år. Detta efter att en vargvalp har fotats av en inventeringskamera i reviret. Hur många valpar som fötts går inte att säga i dagsläget.

– Länsstyrelsens viltkameror har i år visat att det finns minst en valp i reviret. Det betyder att en valp har dokumenterats, men det är möjligt att det finns fler valpar i området, säger Lovisa Häggström, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland. Vargvalpar föds en gång om året och alltid på våren. I Östergötlands enda vargrevir Långbogen, som ligger mellan Borensberg och Finspång, har det fötts valpar en gång om året sedan våren 2019. Vargen lever i familjegrupper med tik, hane och deras valpar, ofta kallad flock. En kull med valpar består oftast av två till åtta individer. När valparna är vuxna flyttar de från reviret. En ung varg har ett tufft liv, men några överlever och bildar nya vargpar. Mellan den 1 oktober och 30 mars inventeras stora rovdjur i hela Sverige. I Östergötland handlar det om varg

Vargvalpen fotades av en av Länsstyrelsens inventeringskameror. Under hösten börjar valparna allt mer likna föräldradjuren och när vintern kommer är det svårt även för ett tränat öga att skilja årets valpar från vuxna individer.

och lo. Under den perioden tittar fältpersonal på spår (tassavtryck, spillning, avföring, blod, slagna byten) i snö, spillning på barmark och kort från viltkameror. Resultaten utgör grund för förvaltning av arterna, vilket bland annat leder till underlag för skade-

förebyggande åtgärder och licensjakt. Hjälp till att inventera:

Om du ser ett rovdjur, spår, foto eller spillning kan du hjälpa till genom att rapportera via Skandobs hemsida eller med hjälp av appen

Skandobs Touch. På Skandobs kan du också se vad andra rapporterat. Det går även att ringa eller mejla till ostergotland@lansstyrelsen.se Källa: Länsstyrelsen

Tips vid rapportering: • Ta ett foto där också en storleksreferens finns med på bilden (till exempel husnyckel eller snusdosa). • Notera var du befinner dig så du kan hitta tillbaka till spåret. • Rapportera snabbt innan spåren försvinner. • Rapportera in bilder från webbkameror.

Visenten Knock från Kolmården utsläppt i det vilda Visenttjuren Knock föddes på Kolmården 2018 och flyttades i mars i år till en park i Berlin där han bildade en ny flock med visenter från andra europeiska parker. Nu har visentflocken släppts ut i en nationalpark i Azerbajdzjan, ett område där arten en gång levde fritt innan den sista vilda visenten sköts på 1920-talet.

Det europeiska utplaceringsprojektet, där Kolmården deltar, är ett samarbete mellan europeiska djurparker och WWF för att återinföra visenten i det vilda. Visenten, eller den europeis-

ka bison, är Europas största landlevande däggdjur. Den levde fritt i området runt Kaukasusbergen fram till 1920-talet, då de sista vilda visenterna dog ut till följd av jakt och förstörda naturområden. Alla visenter som finns idag härstammar från djurparker eller privata ägare. Kolmårdens visen-

ter ingår därför i ett europeiskt bevarandeprojekt, där visenttjuren Knock i mars i år skickades iväg som ett led i ett utplaceringsprojekt för att återinföra visenten i Europa. – Det är otroligt glädjande att Knock och hans nya flock äntligen har släppts ut i nationalparken. Kolmårdens djurvårdare Michael Hepher har varit med på plats och det ska bli jättespännande att få höra honom berätta om upplevelsen när han kommer hem. Det här är ett europeiskt samarbete för att återinföra visenten i det vilda och det känns väldigt viktigt att vi kan vara med och bidra till artens överlevnad, säger Christine Karmfalk, vd på Kolmården. Knock föddes i juni 2018 på Kolmården. Den 24 mars flyttade han till Tierpark i Berlin där han introducerades för andra visenter från olika europeiska djurparker. Nu har flocken äntligen släppts ut i ett acklimatiseringsområde på cirka 300 hektar där de får anpassa sig till sin nya omgivning. Våren 2022 kommer

FAKTA OM VISENTEN Ordning: Partåiga hovdjur Familj: Slidhornsdjur Livsmiljö: Lövskog Föda: Gräs, örter, blad, ekollon Kroppslängd: 250-270 cm Mankhöjd: 180-195 cm Vikt: Kalvar väger mellan 2530 kilo när de föds. En vuxen tjur väger 800-900 kg och en vuxen ko väger 500-600 kg. Dräktighetstid: 8-9 månader Antal ungar: 1-2 per kull Livslängd: 20 år Hotstatus: sårbar

flocken släppas fria i ett område på över 40 000 hektar i Kaukasusområdet i Azerbajdzjan. Det blir den andra flocken att släppas ut i det vilda i det här området, ett utplaceringsprojekt som blir ett viktigt bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden i regionen. Kolmården har tidigare pla-

cerat ut visenter, addaxantiloper, berguvar och myskoxar inom ramen för bevarandeprojekt för respektive art. Källa: Kolmårdens djurpark

Visenttjuren Knock, född på Kolmården 2018, har släppts ut i en nationalpark i Azerbajdzjan, ett område där arten en gång levde fritt. Bild: KOLMÅRDEN


Nummer 10 • Oktober 2022

15

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

AKTUELLT

Markhotell kan ge fler tillgång till kommersiell odlingsmark Ger möjlighet till ökad självförsörjningsförmåga Gröna Näringar är ett sexårigt projekt som Piteå kommun och Region Norrbotten finansierar tillsammans för att lyfta näringslivsutvecklingen inom den gröna sektorn. Källa: Piteå kommun

Att fler odlar bidrar till ökad självförsörjningsförmåga.

NSER KI V SBenny Andersson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en årlig kampanj som kallas krisbredberedskapsveckan. Årets tema är mat. Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av svensk livsmedelsberedskap. – Markhotellet är ett spännande odlingskoncept som ligger helt rätt i tiden, säger Jessica Lindberg, näringslivsutvecklare i Piteå kommun, som jobbar med projektet Gröna Näringar..

Boka annonsplats på 0141-560 03!

E IC

Internationellt kallas konceptet för market gardening och går ut på att odlare som inte själva har egen mark kan hyra odlingsbäddar i markhotellet för att sedan sälja skörden direkt till restauranger och konsumenter. Eftersom bäddarna är upphöjda kan det också ge nya förutsättningar att odla andra grödor än vad som normalt är möjligt på nordliga breddgrader, samtidigt som det är väldigt odlingseffektivt med hög avkastning på liten yta.

MA

Under våren anlades ett så kallat markhotell i Öjebyn på Agro Park. Det är en, för Norrbotten, relativt ny metod att odla grönsaker och blommor i kommersiellt syfte. Kanske kan idén vara något även för tidningen Jordbrukarens breddgrader?

Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

Från missväxt till tillväxt!

070-696 19 44

SOFAB Sanering & färg AB

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning. Försäljning och service av högtryckstvättar, se vår nya webbutik: www.hogtrycksdelar.se Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se

H Ä LG E AV LARS MORTIMER

Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

– Med markhotellet vill vi bland annat visa på möjligheten till en ökad självförsörjningsförmåga. Genom att inspirera fler att odla men också få fler att välja närproducerat både i butik, på restaurang och i det offentliga köket. För om vi inte väljer svenskt och i möjligaste mån närproducerad mat när det inte är kris, finns det inte heller mat när krisen kommer, understryker hon.

Vi saluför skopor och tillbehör till grävmaskiner och traktorer. Nytt och begagnat. Köper och säljer begagnade maskiner som grävmaskiner och traktorer Hos oss kan du även hyra minigrävare. Odlare som inte själva har egen mark kan hyra odlingsbäddar i markhotellet för att sedan sälja skörden direkt till restauranger och konsumenter.

0720-19 19 72 MOTALA MASKIN & REDSKAPSHANDEL AB motalamaskineroredskap@gmail.com

TRICO M o t V I LT S K A D O R Vi stödjer och är medlemmar av FSC. Använd växtskyddsmedel med försiktighet.

Tel. 070-581 82 30 eller 073-980 06 36 info@organox.se · www.organox.se


NUMMER 11 Oktober 2022 Årgång 96

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

JORDBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Nio plöjboys på startlinjen i Ydre veteranmotorklubbs plöjningstävlan. Skådeplats var en stubbåker hos Jonny Karlsson i Helgesfall.

Plöjboys lade ryggar och slutfåror Nio veteranekipage i plöjningstävling hos Hässfalls-Jon YDRE (JB)

Det finns en gammal kuplett där Åke Grönberg sjunger och Calle Jularbo samt Erik Frank spelar dragspel. Den heter "Resultat av plöjningstävlan" och den spelades ljudligt på denna maskulina tillställning.

På Jonny Karlssons stubbåker i Helgesfall fanns nio anmälda ekipage på startlinjen. Alla herrar, mellan 20-80 år och med stor tävlinginstinkt. Traktorerna och plogarna var givetvis av äldre modell då Ydre veteranmotorklubb stod för evenemanget. Holger Stensson och Seger

Gustafsson, båda med många bonnaår bakom sig var utsedda domare. De bedömde Domarna hade ett styvt jobb att bedöma plöjningen. Holger Stensson, 86 och Seger Gustafsson, 81 med lång erfarenhet i lantbruksgebitet.

Jonny Karlsson med sin gård i bakgrunden släppte till stubbåkern för tävlingen.

bland annat ryggar, slutfåror och rakhet. Trots försök från en tävlingsdeltagare som viftade med en 200-lapp var de båda helt omutbara. Många nyfikna besökare

fanns på plats och korv, hamburgare och kaffe fanns att köpa. Mats Rydestrand, tävlingsdeltagare och bondson från Vena, Väst Ryd påpekade:

Vinnaren, Christer Thorstensson till vänster. Andrapristagaren Anders Karlsson i mitten och trean Janne Karlsson som åkt traktor ända från Eksjö. Storväst borde ge stilpoäng...

– Som ung tyckte man väl inte att bonnayrket var så märkvärdigt, så jag blev det aldrig själv. Men ju äldre jag blir, desto mer stolt blir jag, just för att jag fick växa upp på ett mindre familjejordbruk. Inte många får uppleva det idag. I resultatet av plöjningstävlan utsågs Christer Thorsten-

sson, Hästhagen till segrare. Han, som enda deltagare med en David Browntraktor och endast enskärig plog var detta hans andra inteckning i den åtråvärda vandringspokalen. En välbesökt dag där besökarna i inte bara var män... Text och bild: JOHAN FÄLTH