Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 10 • Årgång 95 Oktober 2021

Urban Mjörnemo var den som förberett det mesta med den lyckade fiskekvällen, och god fiskelycka hade han ju också.

Lyckad fiskeutflykt till Bjursjön FISKE. Många tycker hösten är den bästa av våra årstider, och ibland är det svårt att säga emot. En solig och lagom varm septemberkväll träffades ett gäng mekaniker och elektriker vid Norra Bjursjön i Blåvikaskogen där Boxholms Skogar erbjuder vildmarksfiske. Fiske, mat intill ett vindskydd tillagad över öppen eld, och mycket prat brukar dessa träffar innebära. Mycket bättre kan inte en höstkväll bli och alla var garanterat nöjda då de lämnade Blåvikaskogen när solen dalat bakom trädtopparna. SIDAN 14

Veterinärer slås ihop till ny enhet DJUR. Tidigare fanns Distriktsveterinärerna både i Norrköping och Söderköping men nu har man slagit samman enheterna till en ny, större mottagning mitt emellan de två städerna. Distriktsveterinärerna har funnits i det nybyggda huset i två månader. De håller fortfarande på att finna sig tillrätta men kan konstatera att de är väldigt nöjda med flytten. Förutom att man fått nya, mer ändamålsenliga lokaler så har man även gjort en omorganisation i samband med flytten.

Janne Ahlm och Anders Nylund fyller på ved varefter det behövs i den nytända milan.

Milan tänd i Godegård Bra väder hjälpte till att göra tändningen till en riktig folkfest SKOG. Det var många som kom till Sjölunda såg när Godegårds skidklubbs fjortonde mila tändes. Vädret var också på bra humör, så det gjorde nog sitt till. Stig-Arne Johansson, känd även utanför Godegårds sockengräns, hälsade

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

90 kubikmeter rest ved och veden hade skänkts detta år från Glottra skog. Cirka 2 000 arbetstimmar har det blivit och det har varit många hjälpsamma och flitiga händer vid milbygget. Allt arbete är också ideellt. SIDAN 4

Vill se 268 vargar fällda under 2022 Jägarnas Riksförbund begär att Länsstyrelserna fattar beslut om en jakt som syftar till att sänka populationen till de 170 vargar som Riksdagen har beslutat ska gälla i Sverige. För att detta ska ske krävs, utifrån gällande inventering och uppskattningar, att 268 vargar ska fällas under 2022 års jakt. ”Det är uppenbart att myndigheterna inte bryr sig om Riksdagens beslut om vargpopulationen”, kommenterar Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbunds Förbundsstyrelse. SIDAN 12

SIDAN 6

Du som är prenumerant

välkommen redan klockan 10. Under dagen fanns både fika och kolbullar att äta. Två personer har varit med och byggt alla 14 milorna och det är Sven Hellqvist och Anders Nylund. De kunde berätta att årets mila innehöll

VECKANS BORRING

LANDSBYGD

JORDBRUK

Du kan bli vad du vill...

Trivsamt samarbete i Halvarby

Jordbruksmarken fortsätter att försvinna

SIDAN 2

SIDAN 8

SIDAN 15


2

Nummer 10 • Oktober 2021

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Du kan bli vad du vill... normen i folkhemstanken fortfarande måste vara att alla helst BÖR gå en högskoleutbildning för att göra den så ”nödvändiga” klassresan. För med sossarnas egna retorik får vi ju ett A- och ett B-lag om inte alla från gymnasiet är högskolekompatibla. Egentligen rätt anmärkningsvärt hur ett arbetarparti kan se ner så mycket på sin egen bakgrund och kärna, för det är det faktiskt, när man från vissa politiska falanger anser att det inte är fint nog att vara undersköterska, rörmokare eller industriarbetare. De tillhör ju B-laget som inte kom in på högskolan och blev kvar i bruksorten enligt samma förnedrande retorik och logik. Så i linje med denna vällovliga men snedtrampande ambition att alla ska ha samma chans till högskolan får man en massa praktiskt

...säger vi till våra ungdomar och barn. Och visst ska man uppmuntra dem att våga ha drömmar och visioner, att sikta högt och våga tro på sig själva. Allra helst i dagens läge när ungdomar mår mentalt sämre än på många år – inte minst de unga tjejerna – är det viktigt att ingjuta framtidshopp och självförtroende. I en värld som i dag präglas av klimatångest, prestation och prestige i materiell konsumtion, ytliga attribut och kroppsfixering är det av extra vikt att försöka få unga att ”slappna av” lite och känna trygghet i att man duger. Men det finns också en bortre avgränsning för att alla kan bli vad de vill. I Sverige i dag har folkhemsdrömmen om att du ska kunna bli vad du vill, inget ska hindra dig, varken fysiska eller ekonomiska hinder, kultur eller tradition, gått så långt i normen så vi lurar ungdomarna. För att utveckla resonemanget. Alla ska kunna – vilket är helt rätt – gå en högskoleutbildning. Men innebär det däremot att

Hur många kulturgeografer, HR-strateger, PRstrateger, miljö-strateger, biologer etc har vi plats för egentligen?

lagda killar och tjejer som inte klarar gymnasieskolan för att de ska igenom teorikurser som de av olika skäl just då inte är motiverade för. En annan konsekvens i denna rättighetslinje är att vi också med en generös fri högskola erbjuder en rad olika utbildningar som i bästa fall leder till diffusa yrkesroller, där det tar längre tid att uttala yrkets titel och beskriva vad de egentligen gör, än vad yrkesrollen adderar för mervärde till samhället eller verksamheten. Missförstå mig rätt om jag låter raljant, men under alla mina år som LRF-ordförande gick en icke oväsentlig del av min vardag åt till att ”springa” på möten med olika offentliga och privata aktörer. Möten där mötesdeltagarna till väldigt stor del utgjordes av människor med långa, fina högskoletitlar vars lön inte sällan betalades med mina skattepengar och vars huvudsakli-

ga arbetsuppgifter gick till att vara på just möten och prata om olika policys, strategier, värdegrundsdokument, styrdokument och projektbeskrivningar i syfte att hjälpa olika verksamheter bli bättre på olika saker. Betydligt färre var med på mötena av just de som skulle utföra dessa saker längst ut på linan… Så frågan är om vi ska vara så oärliga att vi erbjuder så många utbildningsplatser som mest leder till ”hittepå-jobb” som bygger på att formulera vackra ord i dokument, men sällan utföra på riktigt? Hur många kulturgeografer, HR-strateger, PR-strateger, miljö-strateger, biologer etc har vi plats för egentligen? Dessutom kan man ju fundera vem som egentligen drar det längsta ekonomiska strået? Miljöstrategen på kommunen som stressar på och känner sig otillräcklig med en måttlig lön och höga studieskulder, eller rörmokaren som med tre års gymnasieutbildning i bagaget kan sända hur stora fakturor som helst! Må så gott i det ensidigt högskolenormerade Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

samhällsdebattör och opinionsbildare

Bättre möjligheter att skydda svenska grisar och nötkreatur mot PRRS och paratuberkulos Den 1 september träder Jordbruksverkets nya föreskrifter för sjukdomarna PRRS hos gris respektive paratuberkulos hos nötkreatur i kraft. Syftet är att fastlägga nationella krav för att förhindra introduktion och spridning av sjukdomarna när grisar och nötkreatur flyttas mellan svenska anläggningar.

PRRS (porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom), är en virussjukdom som drabbar grisar. Sverige är, efter bekämpning av utbrott under 2007, fritt från PRRS sedan 2008 och är ett av få länder i värl-

& &

"

"

" "%# "

"

den som är fritt från sjukdomen. Paratuberkulos är en kronisk tarminfektion hos idisslare som förekommer i många länder. Även när det gäller paratuberkulos hos nötkrea-

!

""

!

%

#%$ & !!

!"

tur har Sverige en unik och dokumenterat god status. Tack vare årtionden av kontroll och övervakning finns sjukdomen sannolikt inte längre i den svenska nötkreaturspopulationen. – Äntligen har vi, efter många års arbete, nya föreskrifter på plats som ska bidra till att Sverige framöver kan arbeta ännu mer förebyggande och kraftfullt mot spridning av PRRS och paratuberkulos i svenska gris- respektive nötkreatursanläggningar, säger Lena Hellqvist Björnerot, ställföreträdande chefsveterinär (CVO) på Jordbruksverket. De nya föreskrifterna är

"

Välkomna! Arrangör: Östergötlands JUF

baserade på EU:s nya djurhälsoförordning men är nationella regler som gäller när grisar respektive nötkreatur flyttas in i och mellan svenska anläggningar, oavsett om djuren kommer från Sverige eller ett annat land.

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Reglerna innebär bland annat att: Den som tar in grisar från anläggningar som inte är fria från PRRS ska isolera djuren i en PRRSisolering under minst 28 dagar. Isoleringen ska vara godkänd av Jordbruksverket. När grisarna står i isoleringen ska en veterinär ta blodprov på dem två gånger med minst 21 dagar mellan provtagningstillfällena. Den som tar in nötkreatur från anläggningar som inte har dokumenterat god status avseende paratuberkulos ska låta undersöka djuren i flera steg. I det första steget ska en veterinär provta djuren genom både ett blodprov och ett träckprov i isoleringen för att se om djuren bär på paratuberkulos. Även om man inte hittar paratuberkulos hos djuren under isoleringsperioden ska uppföljande provtagningar göras en gång om året under flera års tid. Skälet är att det kan ta lång tid från att ett djur smittas med paratuberkulos till dess att sjukdomen går att upptäcka.

– Sverige får inte ställa krav utöver EU:s på avsändande anläggning i andra länder. Därför hanterar vi genom de nya föreskrifterna eventuella

risker med utländska djur efter det att de kommit in i Sverige – föreskrifterna är därmed inte införselregler. De nya reglerna trädde i

kraft 1 september och gäller för alla som hanterar grisar och nötkreatur i Sverige – som djurhållare, transportörer, och den som driver slakteri.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 10 • Oktober 2021

3

Contura 896G Style

5000 kr rabatt! Gäller hela vårt sortiment *

Källsortering. Elbil. Men fortfarande gammal kamin? Det finns mycket du kan göra för miljön. Till exempel att byta ut din gamla kamin mot en ny från Contura, med upp till 80 % renare förbränning. Vilken deal, för både dig och miljön!

80%

Med en modern, effektiv och energimärkt

Scanna koden för att placera kamine n i ditt hem.

kamin kan miljöutsläppen minska med 50-80% jämfört med en äldre modell. Källa: Energimyndigheten (2016)

*Prissänkningen 5.000kr gäller HELA sortimentet, men är en paketrabatt och gäller ENDAST vid samtidigt köp av kamin från Contura och skorsten från Premodul. Ingen kampanjrabatt ges på köp av enbart kamin eller enbart skorsten. Kampanjen gäller 4/9-7/11 2021.

Spiscenter

Didriksons

Norrköping · Finspång · 011-14 90 40 · spiscenter.com

Linköping · 013-21 91 20 · didriksons.se

Skorstensfolket

Kamin & Energi

Motala · 0141–528 70 · skorstenimotala.se

Nyköping · 0155-21 09 40 · kamin-energi.se


4

SKOG

Nummer 10 • Oktober 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Annelie Almérus och Sven Hellqvist tänder på den fjortonde milan.

Janne Ahlm och Anders Nylund fyller på ved varefter det behövs i den nytända milan. Någon gång i vår ska kolet vara redo att tas ut och milan rivas. Då blir det ny folkfest.

Familjen Jonson, Eva, Martin och Henrik tyckte kolbullarna var goda.

Krister Karlsson och Peter Berry med det nya häftet med valser av Abraham Hagholm från Godegård.

Många besökare vid Sjölunda såg när Godegårds Skidklubbs fjortonde mila tändes.

Stig-Arne Johansson och Tomas Sävenstedt på milans topp.

Fjortonde milan i Godegård tänd Bra väder hjälpte till att göra tändningen till en riktig folkfest GODEGÅRD (JB)

Det var många som kom till Sjölunda såg när Godegårds Skidklubbs fjortonde mila tändes. Vädret var också på bra humör, så det gjorde nog sitt till. Stig-Arne Johansson, känd även utanför Godegårds sockengräns, hälsade välkommen redan klockan 10. Då spelade Jularboklubben medryckande toner och det fanns både fika och kolbullar att äta.

Två personer har varit med och byggt alla 14 milorna och det är Sven Hellqvist och Anders Nylund. De kunde berätta att årets mila innehöll 90 kubikmeter rest ved och veden hade skänkts detta år från Glottra skog. Cirka 2 000 arbetstimmar har det blivit och det har varit många hjälpsamma och flitiga händer vid mil-

låtar från Abraham Hagholm (1811–1890) från Godegård. Låtarna och livsödet om Abraham har han samlat i en bok ”Abraham från Godegård” och nu har Peter också gett ut ett häfte med valser från början av 1800-talet av denne Abraham Hagholm. Krister Karlsson, som även han är speleman, visade häftet som finns att köpa hos Östergötlands spelmansförbund eller hos Peter Berry.

bygget. Allt arbete är också ideellt. Tomas Sävenstedt sjöng och spelade dragspel från milan topp. Alla som ville kunde sjunga med i Dan Anderssons ” Jag väntar vid min mila” och ”Du gamla du fria”. Ordf. i GSK, Olle Karlsson höll därefter ett kort tal. Ett kort tal höll också kommunstyrelsens ordförande i Motala, Annelie Almérus. Hon hade fått det ärofyllda uppdraget att tända milan. Med hjälp av Sven Hellqvist specialblandning (tyre) slog lågorna snart upp ur milans inre. Men brinna får det inte göra, bara pyra eller kola som det heter. Milan är en så kallad resmila med skorsten. Nu måste den passas dygnet runt tills det kolat färdigt. Även de som på ett eller annat vis hjälpt till fick en chokladask som tack. Det kan vara resning av milan eller det som

Annelie Almérus höll ett kort tal.

är runt omkring, bakning av kakor och bullar, och mycket annat som behövs för att det ska fungera. De som räknades upp var: Janne Ahlm, Håkan Karlsson, Arne Axelsson, Ulla-Britt Skill, Sol-Britt Almsin, Yvonne Brandt, Kerstin Åsbom, Lena Ahlm, Sven Hellqvist, Jan Bromé, Arne Köhl, Anders Bard, Bengt

Millert Ahlm såg till att det var fyr under stekpannorna medan Petra Hallén Johansson, Marie Sörberg, Yvonne Brandt och Kerstin Åsbom stekte kolbullar åt alla hungriga besökare.

Hellqvist, Torvald Byström, Stellan Axelsson och Anders Nylund. Hoppas nu inte att undertecknad glömt någon. Med milan i bakgrunden

fortsatte besökarna att köpa lotter, fika, lyssna på de glada tonerna från Jularboklubben eller äta kolbullar. Tidvis var

kön lång till grillarna där kolbullarna stektes. Millert Ahlm såg till att det var full fyr hela tiden, så damerna som skötte stekpannorna hade det riktigt hett om öronen. I vimlet av människor fanns även Peter Berry. Han är bosatt i Lund och även speleman och han samlar musik-

Det är en riktigt folkfest när milan ska tändas och även när kolet ska tas ut. Det lär bli någon gång i vår, för milan ska ligga och kallna ett bra tag. Någon påpekade i vimlet att det förmodligen blir en marknad den 1 maj i Godegård. Kan nu bara ”Covidden” hålla sig lugn, så har vi två roliga evenemang att se fram emot i vår.

Text och bild: EVA CARLSSON


Nummer 10 • Oktober 2021

5

AKTUELLT

NSER KI V SBenny Andersson

MERASYSTEMPLÅ MERASYSTEM ÅT AB A

E IC

MA

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TAKPLÅT T A AKPLÅ ÅT - T TAKPANNOR A AKP PAN ANNOR A - FALSTAK FAL ALST TAK A MERASYSTEM SYSTEM tillverkar välbeprövade produkter till lant brukssektorn. Tillförlitligt, snabb och priseffektivt

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

Klassisk

Estelle falstak

pannplåt

info@merasystem.se nfo@merasystem.se | www w..merasystem.se .merasystem.s tel 0410-205 30 | fax 0410-211 66

Välkommen att annonsera i Jordbrukaren! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig!

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och försäljning

 

På jakt efter fyrhjuling? JAKTAKTUELLT

www.lantbruksservice.se

Lafayette Smart-BT

Modell HK

NORDIC 42+ 38

Vi säljer även ammunition

På jakt efter motorsåg? Husqvarna 445 II e

Checka in på vårt

Automower-hotell

1395:-

Vinterservice Programuppdatering

Ord pris 6.000:-

NUu N

4444990::--

Eksjö Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgårdsbutik

Gjuterigatan 2, Eksjö Tel: 0381-390 00 Öppet: Vardag 7-17

Kvalitet & säkerhet från

Lyfthöjd 288 cm Tipplast 1500 kg Bredd 110-148 cm Höjd

223 cm

FOPS [falling object protective structure]

ISO-godkänd säkerhetsbåge ingår i priset på alla Schäffer

Skrukeby Maskin Mjölby När du behöver ett riktigt lyft! 0142-809 60 • 070-399 90 09 Se mer på: www.skrukeby.se


6

DJUR

Nummer 10 • Oktober 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Distriktsveterinärerna är en viktig del av Jordbruksverket med uppdrag att bedriva akut djursjukvård, förebyggande djurhälsovård och ha beredskap för sjukdomsfall och smittskydd. Från vänster Audun Kongslien, Isabell Tallberg (bakom disken), Malin Wall och Alice Mannewald.

Veterinärer slås ihop till ny enhet Distriktsveterinärerna Norrköping och Söderköping har flyttat in vid Slussporten SÖDERKÖPING (JB)

Nya, fräscha lokaler som är bättre anpassade för verksamheten. När Distriktsveterinärerna flyttade till Slussportens industriområde intill E22:an blev det ett riktigt lyft.

– Vi är jättenöjda. Förut var det väldigt rörigt och ineffektivt, nu kan vi hjälpas åt och vi har rum så vi kan arbeta så som vi vill, säger Isabell Tallberg som är legitimerad djursjukskötare och klinikchef. – Vi behövde göra nånting

När Länstidningen kommer på besök i det nybyggda huset har Distriktsveterinärerna varit där nästan två månader. De håller fortfarande på att finna sig tillrätta men kan konstatera att de är väldigt nöjda med flytten. Förutom att man fått nya, mer ändamålsenliga lokaler så har man även gjort en omorganisation i samband med flytten. Tidigare fanns Distriktsveterinärerna både i Norrköping och Söderköping men nu har man slagit samman enheterna till en ny, större mottagning mitt emellan de två städerna. Man började rita byggnaden 2017 och personalen fick komma med input så att huset anpassades på bästa sätt för verksamheten.

i Söderköping och jag har jobbat för det här sedan jag blev klinikchef 2016, jag tror på att jobba på det här sättet. Veterinärerna måste kunna ta akuta saker på alla djurslag och det är inte vanligt. Oftast väljer man att bli till exempel hästspecialist och böjer hältor eller så håller du bara på med katter och hundar, antingen är du kirurg eller poolveterinär. Här måste de vara allting. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket, och arbetar med förebyggande djurhälsovård genom planerade besök, beredskap för akuta sjukdomsfall samt smittskydd dygnet runt, året om. Det gör att Distriktsveterinärerna har en speciell plats och ett speciellt uppdrag när det gäller svensk djurvård.

Isabell berättar att det är stor brist på veterinärer, och har varit så under lång tid, och att vara en större arbetsgrupp med bredare kompetens är en fördel för att få verksamheten att fungera på bästa sätt. Totalt är man 26 personer i arbetsgruppen, inklusive tjänsterna i Valdemarsvik och Åtvidaberg. – Vi har fantastisk personal här, det är helt otroligt. De är så ambitiösa och så framåt. Det är inte lätt att blanda ihop arbetsgrupper men det har blivit jättebra. Vi har en väldigt varierad arbetsgrupp, både i åldrar, intressen och kunskaper. Smådjur utgör ungefär hälften av alla förrättningar och är sett till antalet det vanligaste ärendet. Det kan handla om katter som ska kastreras eller hundar som har problem med öronen. Andra vanliga ärenden kan handla om vildsvinsskador, ormbett eller fölningar. Vi skaffar hela tiden fler husdjur och Isabell menar också att vår syn på djur förändrats.

– Vi ser på våra djur på ett helt annat sätt. Vi har förmänskligat dem en hel del och ser dem som en familjemedlem. Vi försäkrar dem och lägger ner mycket pengar på dem. Men det finns mycket att arbeta med när det gäller att höja kunskapen. Många kan inte klippa klor och vet kanske inte ens att klor måste klippas. Det kan vara bra att torka ur hundens öron ibland och man bör inte använda sitt eget schampo till hunden. Väldigt många djur idag är

allergiska, många hundraser särskilt amstaff har hudproblem och det är heller inte ovanligt att hundar och katter är dåliga i magen. Så det finns mycket för Distriktsveterinärerna att göra. Vad säger kunderna om de nya lokalerna? – De är mycket positiva. De säger: åh vad fint det har blivit. Vad fräscht och vad roligt! Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Distriktsveterinärerna i Söderköping och Norrköping har slagit sig samman till en ny, större enhet.


Nummer 10 • Oktober 2021

7

&

%

$

%

# %

#

"

# " #

%

#

#

#

#

! "

"

" #

"

"

"

$

#

#

$ !

"

$ ! $

$

  

   

                 

      

         

      Dags för djupborrad vattenbrunn? Eller härlig bergvärme? FBB är regionens mest anlitade borrentreprenör och hjälper hushåll i både Östergötland och Sörmland. Branschens bästa trygghet får du på köpet. Ring 0122-10064 och berätta om ditt behov.

  ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (*(( ( ((*(%+%(( +%( +%($"( +$(%(( ( ( ( $ (( %%(%(**+$(

+%($"+$(%( ( $ (%%(%**+$( *(( (*%+%(+%(

Välkommen till FBB! VATTENBRUNNAR

VATTENRENING

Djupborrad brunn med pumpmontage

För (ännu) friskare vatten

( $(( ( ( ( ( (*( (( $( ( (%($"+$( $"(+$( $"+$($( ( *( $(+%($"+$(+($"%%(*+&(#*( ( ( + ( +($("%(%(( *+&( (#*( ( ( ( ( ( ( ( $(( ( ( (& $( ( (&( *(#$(% %( *&& *&& $( ( ( (*(#($(( % %(( ( *(&& ( *&& ( ( $( "*+$( "*+$( ( +(+% ( ( (

( +((+%( ( ( (   ( ( (

            

BERGVÄRME

PUMPSERVICE

För villan och fritidshuset

Servar och byter pumpar ( (

www.fbb.se www.fbb.se

 ( (

( (

(

(

( (

(

(

, ,+*)('+&%+$(#"%+$(•(*(( +*)('+&%+$(#"%+$ (•(*( (


8

LANDSBYGD

Nummer 10 • Oktober 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

En skylt utanför berättar att Lilla Hus Collection har öppet.

Smeden Johan Rydberg visar sitt hantverk.

Carina Rydberg visar en blus som både pensionärer och unga gärna köper.

Birgitta Svensson sköter försäljningen i Lilla Hus Collections höstoutlet på logen.

Det är gott om kläder i Lilla Hus i Halvarby.

Ett trivsamt samarbete i Halvarby Smedja, klädbutik och växtloppis runt samma parkering ÖDESHÖG (JB)

I Halvarby, en mil bortom Ödeshögs samhälle, har flera lokaler öppet när det är Östgötadagar. Alla är dessutom sällsynt bra på att hänvisa till varandra. Det kan bidra att de är släkt men det är ändå påfallande trevligt. – Vi drar varandra, säger Birgitta Svensson, som har titeln verkställande direktör och är en av de två kvinnor, som driver Lilla Hus Collection.

Vid parkeringen vandrar Börje Rydberg. Han berättar att på lördagen var det väldig fart. Nu söndag är det litet lugnare men fortfarande gott om besökare. Det är säkert en fördel att ha flera aktiviteter på gångavstånd mellan sig. Smeden Johan Rydberg finns, som sig bör, i smedjan. Hans företag heter Rydbergs Smide & Hantverk och han säljer bra under denna helg. Han berättar att folk i första hand köper krokar, kapsyl-

öppnare, skohorn och skulpturer. Johan smider ibland under helgen. En del vill köpa just den grej som de har sett att Johan har gjort och då handlar de direkt. Annars borstar Johan grejerna, som han har smitt, och oljar in dem innan de får en ny ägare. Efter helgen blir det grindar och trappräcken för smeden. Men Johan är inte bara smed. Han spelar även i bandet ”Grimner”. Coronan har ändrat tillvaron för musikerna. Det blir inga spelningar i år. Den senaste sker i februari 2020 i Tyskland. I oktober ska bandet skriva ny musik i stället för att vara ute och spela. På den korta vägen mellan

smedja och outletförsäljning finns en liten växtloppis. Det är Carina Ekviva som helt enkelt har satt ut ett bord, en skylt med swishnummer och en massa växter, som kostar 25 kronor styck. På logen ovanför smedjan finns klädaffären Lilla Hus Collections höstoutlet. Det är

andra året som de deltar på Östgötadagarna, berättar Birgitta. De brukar ha outlet två gånger om året. Under Kristi himmelfärdshelgen är det i vanliga fall våroutlet, men nu har det ju inte varit någon konstrunda på två år, konstaterar Birgitta. På logen tömmer Lilla Hus sitt lager och Birgitta säljer byxor, blusar, klänningar, väskor, med mera till en strid ström av kunder. Här finns kläder för både herrar och damer. Många kunder är långväga. De kommer från bland annat Tranås, Jönköping, Motala och Gränna och tar en utflykt hit och ser samtidigt på fin natur. – Varje dag en ny kund, säger Birgitta, men det gäller ju främst Lilla Hus. Hon berättar att nytt för i år är en planerad julklappshelg under sista advent. I Lilla Hus säljs kläder till al-

la i åldrar mellan 15 och 100 år. Butiken är öppen onsdagar – söndagar under litet varierande tider. Kunder i risk-

På den korta vägen mellan smedja och outletförsäljning finns en liten växtloppis.

gruppen får komma en timma före öppning eller en timma efter stängning. Man kan även boka tid för egen visning eller tjejkväll med minst fem personer. – Många nya kunder har letat sig hit i coronatid. Både för att få en utflykt och för att slippa de stora butikerna och

gallerierna, säger vice verkställande direktör Carina Rydberg. Nu i september är det åt-

tonde året butiken finns. Sedan fyra år tillbaka säljer Lilla Hus även herrkläder och den försäljningen ökar. Det är ett stort utbud i liten lokal och

Carina berättar att det kommer nyheter varje vecka. Nu köper kunderna hösten. Själva gör hon och Birgitta inköpen ett halvår i förväg och tittar alltså redan på vårkläder. Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM


Nummer 10 • Oktober 2021

9

Visste du? Det första numret av Jordbrukaren utkom redan 1926.

"$

&

& &

&

+* )

!!

&

!

& $ "$

& ' '

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

"

Källa: Far

$ ! ! "& ! #" #!"

Kund idag? – Tack för förtroendet

'!

Ett strå vassare

ALLT PÅ ETT STÄLLE

Kund imorgon? – Se möjligheter Vi är bra på branschen och ger breddkompetens från andra branscher

Tveka inte – kontakta oss www.lr-revision.se Linköping: Badhusgatan 4, 582 28 Linköping 013-31 60 80, linkoping@lr-revision.se Båghallar Konsilos

Silotorkar Pannor

Planlager Spannmålskärror

Mobiltorkar Elevatorer

GRIPARTS

Rimforsa: Kalmarvägen 29, 590 43 Rimforsa 013-31 60 97, E-post rimforsa@lr-revision.se Borensberg: Hamnvägen 7, 590 31 Borensberg 0141-47 21 10, borensberg@lr-revision.se Motala: Drottninggatan 50, 591 27 Motala 0141-47 21 10, motala@lr-revision.se

JL Agriparts SKÖVDE 0500-42 51 00 | www.jlagriparts.se

Nöjd med rådgivningen

9 av 10 i kundbetyg

Överlåta gården? Lantbruksföretagare - vi har ett vasst erbjudande till dig

Välkommen till Areal

Som en av Sveriges största redovisningsbyråer vet vi att du som företagare har mycket hålla reda på, inte minst med bolagets ekonomi. Kanske har du redan idag hjälp av en redovisningsbyrå, eller så sköter du det mesta själv? Vi är så säkra på att vi kommer ge dig en tjänst du är nöjd med att vi ger dig ett riktigt bra erbjudande* som ny kund hos oss!

Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, arrende, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

- Tre månader gratis bokföring - 10 % rabatt på all juridisk rådgivning och avtal till ditt företag under året - Kostnadsfritt behovsmöte inom ekonomi, skatt eller juridik Läs mer om erbjudandet på ludvig.se/nykund2021 eller kontakta oss på 0771-27 27 27 så berättar vi mer. *Erbjudandet gäller dig som ny kund hos oss och är giltigt fram till och med 31 december 2021.

Magnus

ludvig.se

Mats

Johan

Göran

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50


10

LANDSBYGD

Nummer 10 • Oktober 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Här klipper Kennet Sjögren invigningsrepet, fast egentligen inte, eftersom Pippi Långstrump/Birgitta Svensson drar i väg repet. Detta trots att Pippis pappa/Anders Pettersson, samt Kent-Göran Karlsson, Rune Karlsson och Gunnar Malm håller emot. Men vad har de att sätta emot när världens starkaste flicka drar i andra änden?

En tipspromenad med Pippifrågor var uppsatt utmed sagostigen och här har mormor och morfar, Elisabeth Lindgren och Hans Larsson med sig barnbarnen Hilda, Isak och Oliver Björklund.

På bordet utanför loppisboden gör Milas Hellman fynd tillsammans med pappa Joel. Åsa Samuelsson och (ej med på bild) Kerstin Rönnlöf höll i loppisen. Intresserade av vad som finns är även Kenneth Sjögren och Anders Pettersson.

Det brann en brasa och alla barn bjöds på varm korv med Festis. Här är det Luna Söderback tillsammans med mamma Felicia och mormor Lotta.

Nysatsning med kåta vid Sagostigen Dessutom firades Pippi på Hembygdsberget RINGARUM (JB) Hembygdsföreningens senaste satsning i Ringarum är en alldeles nyuppförd kåta i anslutning till Sagostigen. I samband med invigningen av denna passade man även på att fira att Sveriges starkaste flicka, Pippi Långstrump, fyller 75 år. Det senare ett år för sent eftersom det planerade firandet, av känd anledning, fick ställas in förra året.

Ett samarbete mellan grupperna som är ansvariga för barnverksamheten och byggnadsvården har resulterat i en kåta för de yngre besökarna. – Vi vill på det här sättet öka möjligheterna för barnen

med sina familjer att hitta på olika saker här på Hembygdsberget, säger Anders Pettersson, som är aktiv inom barnverksamheten. Dagen till ära var han klädd som Pippis pappa och som

Pippi Långstrump fanns Birgitta Svensson på plats. En uppmaning att gärna komma i ”pippiutstyrsel” hade i inbjudan till evenemangen gått ut. En del mindre pippikopior fanns det därför på plats. Det var många barnfamiljer som hade hörsammat inbjudan och förutom från Ringarum fanns besökare både från Gusum och Söderköping. Ja någon gäst var till och med från Blekinge. Alla barn dagen till ära på korv och fika och förutom

tipspromenaden fanns det även ett område för ”sakletning” där barnen kunde hitta ett och annat. Tanken på en sagostig har funnits en tid där skatten av kända sagor kunde studeras såväl i text som i olika installationer, eller via att skanna en QR-kod. Pandemin medförde att denna skyndades på eftersom den var ett sätt att skapa ett smittsäkert evenemang, eftersom besökarna kunde komma precis när de ville.

Genom att hela tiden göra en del förändringar utmed stigen, kan det alltid vara spännande att se vad som hänt. I samband med jul byter stigen skepnad och då är det framför allt tomtar som gäller. Många barnfamiljer har också använt sig av denna möjlighet att göra en utflykt till hembygdsgården. Platsen passar ju även perfekt för en medhavd fika, till och med under tak på dansbanan. Det förekommer ingen entré men det finns möjlighet att ge en

slant och att notera i gästboken att man varit på plats. Frågan som infinner sig är väl om inte detta är en unik aktivitet för en hembygdsförening med denna satsning på barnen och barnfamiljerna. På det här sättet kombineras den traditionella verksamheten med positiva erfarenheter för barnen, vilket förhoppningsvis på sikt leder till ett engagemang för hembygden. Text och bild: HANS ANDERSSON


Nummer 10 • Oktober 2021

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Regeringen föreslår strängare straff vid brott mot djur Sverige har en stark djurskyddslagstiftning men påföljderna för djurplågeribrott är ofta inte proportionerliga i förhållande till brottens allvar. Mot bakgrund av det tog regeringen igår beslut om en proposition till riksdagen om skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem vid brott mot djur.

– Det är viktigt att vi värnar om den höga djurskyddsnivån vi generellt sett har i Sverige. Vi har många kunniga och duktiga djurhållare i Sverige men i de fall som djurhållare inte lever upp till kraven i lagstiftningen behöver samhället gripa in med både snabba och effektiva sanktioner. Vi föreslår därför vissa ändringar för

...i de fall som djurhållare inte lever upp till kraven i lagstiftningen behöver samhället gripa in med både snabba och effektiva sanktioner.

att vässa systemet och ytterligare stärka djurskyddet, säger näringsminister Ibrahim Baylan. I propositionen till riksdagen föreslår regeringen att ett nytt grovt djurplågeribrott ska införas i brottsbalken för de allvarligaste fallen av brott mot djur. Straffskalan för det nya grova brottet föreslås vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vidare föreslås i propositionen att djurskyddskontrollmyndigheterna ska få besluta om sanktionsavgifter i vissa fall. Syftet är att mindre allvarliga överträdelser ska mötas av en snabb och kännbar reaktion direkt från kontrollmyndigheterna. Det föreslås också ett förtydligande av kontrollmyndigheternas skyldighet att anmäla överträdelser till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten. I propositionen föreslås även att överträdelser av djurskyddslagstiftningen som ligger så långt från lagstiftningens skyddsintresse att motverka djurlidande att det inte framstår som motiverat med straffansvar, ska vara straffria. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

AKTUELLT

Från missväxt till tillväxt!

070-696 19 44

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

0142-809 60, 070-659 67 63

www.sandstromwebshop.se

4WFOTLNJLSPOÊSJOH oGSÌO1JUFÌUJMM"EFMBJEF  

HÖSTBEHANDLA t'ÚSCÊUUSBÚWFSWJOUSJOHFO  •t)ÚTUCFIBOEMBNFE.BOHBOPDI Höstbehandla med Mangan  och 6OJWFSTBMJCMBOEOJOH •t.BOHBOPDIFMMFS8JOUFS$SPQ Mangan och/eller WinterCrop  CFIBOEMBEJUUVUTÊEF 

+VP[BT.JLTUBT "HSPEFNB -JUBVFO  w7JEJTUSJCVFSBSWÊYUTLZEEPDINJLSPOÊSJOHJIFMB-JUBVFO     #MBOECBSIFUFONFE/PSP5FDTQSPEVLUFSÊSPTMBHCBS PDI     ÊSEÊSGÚSEFFOEBQSPEVLUFSOBWJIBSJEFUTFHNFOUFUw    

NoroTec™ mikronäringsprodukter: • Bästa behandlingseffekt och odlingsekonomi. användning och lagring. • Överlägsen upptagning i växten. •Enkel • Mycket goda blandningsegenskaper.

Beställ produkterna av din växtskyddsleverantör. /PSP5FD"# 4ÚEFSHBUBO 4LVSVQ    5FMFGPONBJM!OPSPUFDTF   .PCJMCPTTF!OPSPUFDTF]XXXOPSPUFDTF   

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Biobränslepannor

'

Satseldade- och flödesmatade pannor

!

Säljare norra och mellersta Sverige

Ny prislista!

Andreas Brunåker Lantmästare

076-846 22 22

!

! " #

Andreas.brunaker@faust.dk

&

' %

mail@faust.dk www.faust.dk

%!!

#

% ##

!

!

'

! $$$

'

&

Tillverkar NoroTec-produkterna. Gör dessutom växtanalyser, jordanalyser och markkartering.


12

JAKT

Nummer 10 • Oktober 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Jägarnas Riksförbund menar att beslut om vargjakt måste baseras på hur många vargar som faktiskt finns, inte vad som fanns ett år innan jakten ska genomgöras. Bild: VICTOR CAP

Vill se 268 vargar fällda under 2022 ”Hög tid att myndigheterna tar ställning för landsbygdsbefolkningen” SVERIGE (JB) Jägarnas Riksförbund begär att Länsstyrelserna inför 2022 års jakt efter varg fattar beslut om en jakt som syftar till att sänka populationen till de 170 vargar som Riksdagen har beslutat ska gälla i Sverige. För att detta ska ske krävs, utifrån gällande inventering och uppskattningar, att 268 vargar ska fällas under 2022 års jakt.

– Det är sorgligt men uppenbart att myndigheterna inte bryr sig om Riksdagens beslut om vargpopulationen, trots alla problem som vargen medför djurägare och jägare och den oro som boende på landsbygden känner kommenterar Henrik Tågmark, rov-

djursansvarig i Jägarnas Riksförbunds Förbundsstyrelse. – I dag ligger vi alltid ett år

efter och på det viset kan aldrig populationen sänkas. Självklart måste beslut om jakt baseras på hur många vargar som faktiskt finns, inte vad som

fanns ett år innan jakten genomförs, fortsätter Henrik Tågmark. – Det är hög tid att myndigheterna nu vågar fatta beslut som tydligt tar ställning för landsbygdsbefolkningen som tvingas bära bördan av vargarna, avslutar Henrik Tågmark. Inventeringen av varg är ständigt kritiserad och ger inte en rättvis eller verklighettrogen bild av populationen. Till exempel krävs omfattande spårningsarbete och de år som snöläget är dåligt underskattas populationen kraftigt.

Fakta om varg I Sverige fanns enligt den senaste inventeringen 395 vargar, sedan dess har en föryngring skett. Vargarna i Sverige dör främst som en följd av licens- och skyddsjakt samt trafik. Övriga dödsorsaker står för någon enstaka procent. Enligt ett beslut i Riksdagen 2013 räcker det med 170 vargar i landet för att uppfylla internationella åtaganden. Inte bara vargarnas antal ska beaktas utan även socioekonomiska faktorer, alltså hur människor påverkas av vargarna. Jägarnas Riksförbund tycker att beslut om vargjakt måste spegla den politiska viljan och sänka populationen.

Men även de år snöläget är

bra och möjliggör inventering är principen uppbyggd på sådant sätt att populationen underskattas då en stor del av de

vargar som vid inventeringen inte har fått valpar kommer att ha fått det i samband med att besluten om jakt ska fattas. För att populationen ska minskas

krävs att besluten om jakt också tar hänsyn till de vargvalpar som har fötts men som inte ingår i inventeringen. Länsstyrelserna ska under kommande veckor nu fatta beslut om licensjakt efter varg som ska inledas den 2 januari. Behovet av licensjakt är stort och förutom en sänkning av populationen bidrar det till att vargarna får en ökad skygghet för människor och acceptansen för varg kan öka hos befolkningen.

Källa: Jägarnas Riksförbund

Hösten är här: Nu ökar risken för viltolyckor Nu är det den tid på året när vi människor rör oss till och från arbete och aktiviteter på samma tider som viltet rör sig mest i landskapet. Då ökar risken att råka ut för en viltolycka, särskilt i viltrika områden.

– Vi ser tydliga toppar när under dygnet som viltolyckorna anmäls och det är under tider när vi människor tar oss till och från arbete och aktiviteter.

Vi har en topp i anmälningarna runt fem, sex på tidiga kvällen och en topp vid tiotiden på kvällen säger Hanna Dittrich Söderman, processledare för Nationella viltolycksrådet vid Polismyndigheten. Det finns ett samband mellan hur mycket vilt det finns lokalt och antalet viltolyckor. Viltolyckorna sker framför allt i viltrika områden på medelstora vägar som saknar viltstängsel. Ungefär 75 procent av viltolyckorna sker med

rådjur. Flest olyckor sker i de södra delarna av landet där det finns både mycket vilt och mycket trafik. – Viltolyckorna sker framför allt på medelstora vägar i viltrika områden. Om det är riktigt tät trafik hela dygnet, kommer viltet att undvika att korsa vägen. Det är på vägar som saknar viltstängsel och där det är lite lugnare trafik emellanåt som riskerna är som störst fortsätter Hanna Dittrich Söderman. – Vi vill vi uppmana män-

niskor att prata med varandra och göra sina medtrafikanter uppmärksammade på vilt och viltolyckor så man håller sig uppmärksam på vägarna säger marknads - och kommunikationschef Johan Boström hos Jägarnas Riksförbund. Hur kan man minska risken för viltolycka? • Hastigheten påverkar upptäcksrisken. Sänkt hastighet ökar möjligheten att upptäcka vilt på vägen och att hinna reagera i tid.

Om olyckan är framme Om du råkar ut för en viltolycka med rådjur, vildsvin, älg, hjort, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår eller örn, är du skyldig att anmäla olyckan till polisen och att märka ut platsen. Man ska larma polisen genom att ringa nödnumret 112. Polisen kan då ta hjälp av en eftersöksjägare som söker efter och vid behov avlivar viltet så att det slipper lida.

• Var vaksam. Håll ögonen på vägområdet och sök av vägkanterna med blicken. Var särskilt vaksam i skymning och gryning och när landskapet ändras, till exempel i över-

gångar mellan skog och öppen mark. Fokus ska vara på vägen, inte på telefonen. • Respektera viltvarningsskyltar, de finns där av en anledning.


Nummer 10 • Oktober 2021

13

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

AKTUELLT

Fler våtmarker i fokus på stor konferens I slutet på september hölls en våtmarkskonferens på Öster Malma utanför Nyköping med 150 deltagare. Arrangör var stiftelsen Svensk Våtmarksfond i samarbete med EUprojektet Grip on life.

Konferensen tog fasta på regeringens ambition att under en treårsperiod satsa 775 miljoner kronor för att återskapa våtmarker – en historisk satsning i detta sammanhang. Vilken effekt kommer regeringens satsning att få för den biologiska mångfalden, våtmarkernas ekosystemtjänster i övrigt, Östersjöns välbefinnande samt klimatanpassning-

en av samhället? Våtmarksarbetet har genom EU-medel länge varit koncentrerat till jordbrukslandskapet. Finns det anledning att tro att nya medel i systemet tillsammans med andra aktörer nu kommer att generera fler våtmarker även i skogsmiljön? Våtmar-

kerna stärker landskapets förmåga att hålla kvar vatten samtidigt som de minskar övergödning och utsläpp av växthusgaser. Som en oas för den biologisk mångfalden är de oöverträffade. Våtmarkerna har även stor betydelse för människans behov av vatten,

som biologiska reningsverk och buffrande förmåga vid plötsliga skyfall. – Arbetet med att återskapa våtmarker i landskapet behöver dock accelereras. Våtmarksfonden har tidigare pekat på att byråkratin ofta lägger hinder i vägen. Orimligt

långa handläggningstider och detaljstyrning har medfört att flera markägare med högintressanta projekt avstår från att gå vidare med sina tankar på att restaurera lämpliga våtmarksområden, säger Hans von Essen, generalsekreterare i Våtmarksfonden.

När ni behöver Vallfrö och utsäde Gödning Halm Spannmål, konv och Krav Diesel och oljor Hör av er till oss för pris/beställning Anders eller Elisabeth:

Levererar färdig betong

VÄGSLADD

12.500:-

certifierad av t Fri frak il 5m inom 2

Tel 013-23 44 65/66

www.jordbrukaren.se

+moms

gruvdalens däck & allservice VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

Skörda solenergi!

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

RT! FRI OFFE

SEDAN 2014

Solcellsbyggarna.se 070-696 49 22

Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert”    

VI KOPER DITT SKROT! Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

Varför värma torken, växthuset och övriga lokaler med dyr olja? När man kan använda flis, pellets eller spannmål som bränsle. Sonnys Multistoker med varmluftspanna. Effekter från 32kW-700kW.

2ƞȒȡ311"+3ê/*"-2*-"+,+20&/ ǖǗê/-"/#"(111&+01))"/0,*"11 (,*-)"*"+11&))"+3"!-++ǽ"+(+ "+(")1+0)210*,1 (2*2)1,/1+( "))"/-++ǽ,*3"!")!/"(+!2 (,*-)"11"/"Ɯ+1)&$ +)ê$$+&+$, %/"'ê)1 *&+0(!&11 3"!"%,3 ǿ 

Industrigatan 3 · 467 40 Grästorp · 0514-105 05 · www.sonnys.se

 ǞǚǿȒ ǙǞ ǽǞǽ 

,+20&$%1ê/"+(/ƞ#2))*"+ "+(")3"!-++-íǘǕ(, %%)3Ȓ *"1"/03"!ǽ"+ê/$,!(ê+!"+)&$1 !"+6 ,!"0&$+(/3"+, %!ê/*"! #/*1&!00ê(/!ǽ Bonus Light ê/"+*6 ("1 -/&03ê/! ǘǜǽǘǽ ǿ

 ǜǚǿ 3"!-++ǽ Ȓ 

 

 

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

SOFAB Sanering & Färg AB

Svensktillverkade kvalitetsprodukter

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING

Vi målar följande fasader:

0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

Så inte okontrollerat utsäde! Analysera ditt utsäde i god tid före sådd hos Frökontrollen. Vi utför snabba analyser med hög kvalitet. Kontakta oss för att beställa påsar. 019-603 27 30 www.frokontrollen.se

Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

KINGQUAD LT-A500XPZ 2022

FÄRGBUTIK med Teknos-färger

Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2021!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

119.900:inkl moms

SOFAB Sanering & färg AB 3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

Vi utför borrningar för små och stora fastigheter. VÄRME • VATTEN • KYLA Vi borrar till alla värmepumpsmärken samt vattenhål

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning Försäljning och service av högtryckstvättar

Certifierad borrare

Se oss på Facebook

Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se

Tel. 070-575 80 34 · info@ostgotaborrning.se

www.ostgotaborrning.se


14

FISKE

Nummer 10 • Oktober 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Det ser väldigt idylliskt ut när båtarna med fiskare glider fram på vattnet.

Urban Mjörnemo hade förberett det mesta med den lyckade fiskekvällen, och god fiskelycka hade han ju också.

Senare under kvällen vankades pytt i panna, tillagad på stekhäll. Stekta ägg och rödbetor fanns som tillbehör.

Lyckad fiskeutflykt till Bjursjön Umgänge i avslappnad form med vildmarksfiske BOXHOLM (LT)

Många tycker hösten är den bästa av våra årstider, och ibland är det svårt att säga emot. En solig och lagom varm septemberkväll träffades ett gäng mekaniker och elektriker vid Norra Bjursjön i Blåvikaskogen där Boxholms Skogar erbjuder vildmarksfiske. Fiske, mat intill ett vindskydd tillagad över öppen eld, och mycket prat brukar dessa träffar innebära. Mycket bättre kan inte en höstkväll bli.

Någon gång varje år fiskar cirka 1,7 miljoner svenskar i åldrarna 16-80 år, antingen i havet, i sjöar eller i vattendrag. En tredjedel av dessa är kvinnor. Den informationen kan man få fram på Havsoch vattenmyndighetens hemsida. Vidare kan man läsa att orsaken till att fritidsfiske är så populärt beror på att Sverige är ett land rikt på sjöar, vattendrag och kustvatten. Vår unika allemansrätt och svenskarnas generellt stora intresse för friluftsliv är en annan förklaring. Gissningsvis är det många östgötar som fiskar för här finns många sjöar. Dalsland har 25 procent sjöyta av landskapets totala yta, det är överlägset mest av alla landskap. Västergötland och Värmland har 19 procent sjöyta och fyra på listan är Östergötland med 14 procent. Att intresset är stort i en kommun som Boxholm är ju helt klart, och det måste vara svårt att bo i en lämpligare kommun om man gillar att fiska. Att meta och fiska med kastspö är ju klassiska fiskemetoder som många roar sig med, och att angla och pimpla på vintern är också populärt. En stor del av sjön Sommen ligger ju i Boxholms kommun, uppskattningsvis hälften av sjöns yta. Många Boxholmsbor känner till lämpliga grund och vassruggar i sjön där abborre eller gädda brukar hugga. Men så finns ju Boxholms

Skogars vildmarksfiske också, där kan man välja på mer än 50 sjöar för att fiska abborre och gädda och så kan man fiska regnbåge i Stora Jordgölen. I Blåvikaskogen finns en liten sjö som heter Norra Bjursjön. Boxholms Skogar skriver på sin hemsida: ”Här kan både inbitna fiskare och de som aldrig fiskat tidigare få oförglömliga naturupplevelser! Ni får tillgång till en egen sjö med båtar, bryggor och vindskydd. Ni kan sköta Er själva eller ta hjälp av våra erfarna fiskeguider som även kan tillhandahålla redskap och enklare förtäring”. En fredag i början av september så hade ett gäng elektriker och mekaniker tagit sig till Norra Bjursjön för fiske och mat. Totalt var det 15 arbetare som deltog och de fick en helt underbar kväll i solskenet i den vildmarksliknande naturen. Tiden vid Bjursjön fick spenderas lite som man ville, det var alltså inte någon tävling, men de flesta gav sig iväg på olika platser runt sjön med sina fiskespön, medan andra nöjde sig med att se på, prata och att njuta av den sköna kvällen. Vid Norra Bjursjön finns även båtar och de nyttjades flitigt, men frågan är om det inte gick minst lika bra att fiska från land eller från någon brygga. Vädret denna fredag var ju bättre än vad man vågat önska sig. Det var nästan helt vindstilla, en perfekt temperatur och solens strålar gnistrade i vattnet. Det var verkligen enormt idylliskt. De flesta som hängt med till Bjursjön denna sköna och varma septemberkväll var vana fiskare och som fiskat vid denna sjö många gånger tidigare. De hade sina favoritplatser som de snabbt tog sig till. Men två killar som deltog var däremot inte alls lika vana att hantera ett kastspö. Nasim Rezaie och Ahmad Jafari lämnade krigets Afghanistan och kom till Sverige 2015. De har sedan dess

Nasim Rezaie fick en regnbåge på kroken och Emil Åkesson hjälpte till att håva in den.

lärt sig att prata perfekt svenska liksom att utbilda sig till elektriker. För Nasim och Ahmad var det förstås en väldigt exotisk upplevelse att fiska i idylliska Norra Bjursjön i Blåvikaskogen. Nasim berättade att han har fiskat ganska så ofta i sjön Sommen sedan han kom till Sverige, men för Ahmad var fiske en ny erfarenhet. – Ja, detta är första gången.

Emil visade mig hur man kastar med kastspöet. Och detta är ju jätteroligt, skrattade Ahmad. Att Ahmad lyckades fånga en regnbåge bidrog förstås till att han trivdes riktigt bra denna kväll, och även Nasim fick regnbåge på kroken. Det verkade förresten som att fisket gick riktigt bra för de flesta. Annars brukar man kunna få höra en och annan bortförklaring när fisken inte vill nappa men denna kväll verkade alla nöjda.

Hela gänget har samlats för mat denna härliga kväll.

– Det har gått över förväntan, betydligt bättre än förra året. Men så är det, vissa år går det bättre och ibland sämre, men idag var det bra fiskeväder, tyckte Bo Jacobsson. När solen sjönk allt lägre på himlavalvet tändes elden och det började förberedas för mat. Urban Mjörnemo hade förberett det mesta för en lyckad

dag och kväll. En muurikka, det vill säga en stekhäll, ställdes över brasan och i den stektes pytt i panna. Bo Jacobsson var utsedd till kock, så den uppgiften föll på honom. Stekta ägg hade förberetts så äggen behövde endast värmas, och så fanns det rödbetor också. Alla var garanterat nöjda då de lämnade Blåvikaskogen

när solen dalat bakom trädtopparna. Många hade ju en del arbete när de kom hem också, nämligen regnbåge att ta hand om, men det sågs nog knappast som besvärligt. Och om någon mot förmodan blev utan fisk så kommer säkert fler chanser. Text och bild: KLAS JOHANSSON


Nummer 10 • Oktober 2021

15

Komplett inredning för ert lösdriftsstall Vi hjälper er med: • Inredning • Ritningar • Montering • Foderhäckar • Gummimattor • Utgödsling • Skruvar och silos Arealen åkermark i Sverige minskar stadigt sedan många decennier tillbaka.

Jordbruksmark försvinner i samma takt som tidigare Under perioden 2016 2020 exploaterades i Sverige drygt 3 000 hektar jordbruksmark, vilket motsvarar ungefär 6 000 fotbollsplaner. Det är i samma storleksordning som de två föregående femårsperioderna. Störst exploatering har skett i Skåne. Byggande av bostäder är den främsta orsaken till att jordbruksmark exploateras.

Arealen åkermark i Sverige minskar stadigt sedan många decennier tillbaka. Mellan åren 2016 och 2020 minskade åkerarealen ytterligare med totalt drygt 30 000 hektar. Av dessa var det cirka 3000 hektar som försvann på grund av exploatering, det vill säga att man bygger hus, vägar och järnvägar på den.

Jordbruksmark försvinner också därför att man väljer att inte bruka den. Den växer då igen och blir skog. Skillnaden är att den marken kan bli åkermark igen utan alltför stora insatser om det skulle behövas i framtiden. Det gäller inte den jordbruksmark som försvunnit på grund av exploatering. – När åkermark omvandlats

till järnväg, hus eller asfalt går den sedan aldrig att få tillbaka. Målet i den nationella livsmedelsstrategin är bland annat att den totala livsmedelsproduktionen ska öka, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Att svensk åkermark fortsätter att försvinna är oroande eftersom den är en viktig resurs inför framtiden. Inte minst eftersom klimatförändringarna bidrar till ytterligare utmaningar. Den här rapporten ger kommunerna en möj-

lighet att öka sin kunskap om jordbruksmark och exploatering, säger utredaren John Andersson. En större del av exploateringen har bestått av byggande av bostäder kring landets tätorter än under tidigare perioder. Samtidigt fortsätter trenden att mindre arealer tas i anspråk för byggande av vägar eller järnvägar. Skåne och Västra Götaland

är de län där mest exploatering har skett under perioden, precis som under tidigare år. Störst ökning från föregående period har skett i Uppsala län, där cirka 116 hektar jordbruksmark exploaterats. Det är en ökning från ungefär 70 hektar under föregående period. Källa: Jordbruksverket

Foderhäckar 2x2 och 2x3 m Kraftiga foderhäckar med tak och golv och med 7 st olika valbara foderfronter.

BS-häcken Marknadens stabilaste och säkraste runda foderhäck. 15 st ätfack med insvängda rör.

Goodnature Rått & Mus Fälla Mer information på vår hemsida. 1600 SEK exkl. moms och frakt

Behandling och vågsystem Behandlingsboxar och vågar, få full koll på när djuren är slaktfärdiga.

Tel: 0533-32180

info@bsagro.nu

www.BSagro.nu

Totalentreprenad i egen regi s ta os k a t r n Ko a me t e v ! t få för at E S-serien IB om N

Vadstena villavärme installerar och borrar i hela Östergötland, allt från den mindre villan till större industrifastigheter. Vi erbjuder service och serviceavtal, med jour dygnet runt för maximal trygghet. Vi sköter alla delar i ledet i egen regi utan dyra mellanhänder. Det innebär att vi kan kvalitetssäkra hela kedjan och du som kund behöver endast ha kontakt med oss direkt.

Totalentreprenad även för vattenborrning Vadstena villavärme genomför hela processen från brunnsborrning, dimensionering, installation av pump och vattenreningsutrustning. Självklart tas vattenprover för att säkerställa en god vattenkvalite.

En av Sveriges största återförsäljare av

Linköping 013-17 80 80 Motala 0141-508 30 Norrköping 011-16 35 34 Vadstena 0143-249 20 Åtvidaberg 0120-154 00 www.vadstenavillavarme.se info@vadstenavillavarme.se


NUMMER 10 Oktober 2021 Årgång 95

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

LANTBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Sänkdalens gård på Vikbolandet har blivit känd för sin kravmärkta ekologiska glass. Ett givet stopp på bilutflykten.

I gårdsbutiken är det självbetjäning som gäller. Bara att räkna och swisha.

Det finns så många goda smaker så vad ska man välja?

Ett gott besök på Sänkdalens gård Ingen Vikbolandsutflykt komplett utan Kravmärkt lokal ekologisk glass VIKBOLANDET (JB)

Sänkdalens glass är älskad bland östgötarna för sin goda smak, och den finns numera att köpa på ett stort antal platser. Men frågan är om den inte smakar allra godast på gården där den tillverkas, med kossorna som betar strax intill.

Sänkdalens gård på Vikbolandet har brukats av släkten Gunnarsson sedan 1800-talet. Idag brukas gården av Nilla och Tomas Gunnarsson med familj och medarbetare. På gården har man odlat ekologiskt sedan början av 1970-talet. Då bestod gården av 30 hektar och har vuxit till dagens knappt 400 hektar och en djurbesättning som består av 300 nötkreatur varav 80 mjölkkor. All produktion och förädling utförs enligt Krav:s regler för ekologisk produktion. Gården driver ekologisk mjölk och köttproduktion och har en omfattande växtodling som ger foder till djuren och en del spannmål till försäljning. Sänkdalens gård utför även

en del entreprenadarbeten som snöröjning, diverse lantbrukskörslor samt sköter utlastningen i en bergtäkt. Gården har även en del maskinsamarbeten med granngårdar. – Vi startade 2006 en försäljning av rapsolja i flaska där restprodukten blir foder

till våra kor. När sedan en glassfabrik i Norrköping blev till salu 2009 tog vi steget att även börja förädla en del av vår mjölkproduktion. Verksamheten växte och nästa steg togs våren 2012 då en nybyggd glassfabrik stod klar på gården. Vi är stolta och glada för vår verksamhet och gör vårt bästa för att ständigt förbättra och förnya, skriver Sänkdalens gård på sin hemsida. Efter att ha besökt Arkö sund en solig sommardag stannar Länstidningens utsände till vid Sänkdalens gård för att prova gårdens populära glass på vägen tillbaka till Norrköping. Gården ligger nära väg 209 som är Vikbolandets huvudstråk, så det blir en ganska naturlig liten avstickare för glassugna besökare. Glassen säljs idag hos hela 258 återförsäljare. Mestadels i Östergötland och en hel del i Sörmland, men det går faktiskt att hitta Sänkdalens glass i såväl Göteborg och Uppsala som Piteå och Kiruna. Men visst är det en speciell känsla att äta den på plats på gården där den har sitt ursprung. – Vi tillverkar vår ekologiska, Krav-certifierade glass i glassfabriken på gården med mjölk och grädde från våra egna kor på Sänkdalens gård. Att det bara är 70 meter från ko till glass är ju något som vi är stolta över. Den röda tråden i glasstillverkningen har hela tiden va-

Närproducerat är ordet. Strax intill kan man hälsa på korna vars mjölk används i tillverkningen.

rit att använda riktigt bra ingredienser, vilket oftast innebär merarbete. – För att få fram den absolut bästa kvaliteten har vi lärt oss att inte ta några genvägar. Gör vi till exempel apelsinglass så pressar vi riktiga apelsiner. Naturligtvis blir glassen dyrare men oj så mycket bättre!

Idag finns glassen i 21 smaker varav tre stycken är mjölkfria sorbeter. Förpackningsalternativen är fem liter, 0,5 liter och portionsbägare på 1,2 deciliter. Bland smakerna hittar man spännande saker som exempelvis Skogsglänta, Kokosdröm samt Kaffe me’ mjölk.

I gårdsbutiken är det självbetjäning och man betalar genom att swisha. Jag står och väljer och vrakar bland alla lockande smaker. Knäckflarn, Fläderlimesorbet eller Jordnötskola, vilken ska man välja? Jag slår till på en Körsbär & Amaretto och går ut i solen för att njuta. En bit bort

står korna och tittar på mig. Undrar om de förstår att det är deras mjölk jag precis glufsar i mig? God är den hursomhelst nu när den blivit glass. Tack ska ni ha kossor, bra jobbat! Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Profile for Jordbrukaren

Jordbrukaren nr 10, 2021  

Jordbrukaren nr 10, 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded