Page 1

ICT­vraagstukken
in
kaart
gebracht


Visie

Micro

Meso

Macro

Moet ik meer weten van ICT dan mijn leerlingen? Op welke wijze kan ICT meerwaarde bieden in mijn lessen? Hoe moet ik omgaan met digitaal toetsen? Voegt gebruik van internet en multimedia daadwerkelijk iets toe aan mijn lessen? Welke rol kan ICT spelen bij het bieden van passend onderwijs?

Wat zie ik als de rol van ICT vanuit de onderwijsvisie Wat zijn trends en wat zijn hypes? Hoe pakken andere scholen het aan? van mijn school? Moet de ELO de ruggengraat van ons onderwijsproces vormen? Hoe krijg ik ICT-ontwikkeling in mijn organisatie op gang? Hoe weet ik dat we de goede dingen doen?

Hoe kom ik aan de kennis/vaardigheid die ik nu nodig heb Hoe organiseer ik ICT-professionalisering? Kennis Hoe maak ik mijn mensen ICT-bewuster? /vaardigheden in mijn les?

Welk professionaliseringsaanbod bestaat er?

Samenwerken of alleen? Welk aanbod aan dienstenen materialen is er? Wat zijn de praktijkervaringen van andere scholen?

Bestaat er digitale didactiek? Hoe maak ik als systeembeheerder gebruik van de nieuwste technieken?

Deskundigheid inhuren of zelf genereren?

Infrastructuur

Welke ICT-middelen bestaan er? Hoe zet ik een goed draadloos netwerk op? Hoe regel ik het (draadloos) printen? Hoe kan ik laptops het beste inzetten?

Hoe zet ik een goede ICT-organisatie op? Wat regel ik centraal en wat decentraal? Hoe ziet het kostenplaatje eruit? Outsourcing of niet? Welke financiële constructies zijn mogelijk? Hoe toegankelijk maak ik mijn netwerk?

Content /Software

Hoe kom ik aan goede digitale content? Wat is de juiste mix van papier en digitaal? Welke mogelijkheden biedt co-creatie (met leerlingen)?

Zelf maken of inkopen? Samen of alleen (aanschaf en/of zelf maken)? Hoe houd ik de kosten van de leermiddelen in de hand? Wat moet ik met Wikiwijs? Hoeveel keuzevrijheid geef ik?

Leiderschap

Heb ik een voorbeeldfunctie?

Hoe stuur ik medewerkers op concrete resultaten? Hoe activeer, stimuleer en ondersteun ik mijn medewerkers in hun ontwikkeling? Op welke gronden neem ik beslissingen? Hoe leg ik de verbinding tussen onderwijs en ICT? Hoe organiseer ik taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Kan ICT een rol spelen bij het oplossen van het lerarentekort?

Wat zijn de landelijke ontwikkelingen?

Hoe kan ik samenwerking met anderen organiseren? Bij welke initiatieven sluit ik me aan? Hoe ga ik om met kennisdelen binnen de eigen organisatie? Hoe ga ik om met ketenintegratie?

Welke initiatieven bestaan er op het terrein van ICT?

Samenwerking Welke rol laat ik ouders en leerlingen spelen?

Hoe kan ik samenwerken met collega's binnen en buiten de school?

Matrix ICT vraagstukken  
Matrix ICT vraagstukken  

Vraagstukken die spelen binnen het Nederlandse onderwijs in kaart gebracht binnen de Vier in Balans plus kaders, met onderscheid in micro- m...

Advertisement