Page 1

DigitalCre8ordiploma syllabus en toetscriteria Unit C. Het begrijpen van filmtaal - gedetailleerd Deze unit is ontworpen met als doel de deelnemer te laten aantonen dat hij begrijpt op welke manier filmmakers communiceren met bewegend beeld. Dit omvat het gebruik van geschikte analysesoftware om daarmee aan te tonen dat de deelnemer het belang begrijpt van correct cameragebruik, belichting, geluid en monteren en het effect dat dit heeft op de manier waarop de film communiceert met het publiek.

Vaardigheid

Ref.

Taak

Toetscriteria

C.1 Kadrering en soorten opnames (shots)

C.1.1

Het kennen van namen van de verschillende soorten opnamen zoals close-up, mediumshot, totaalshot, en open shot

In staat zijn van verschillende fragmenten de soort opname te benoemen

C.1.2

Begrijpen waarom verschillende soorten opnames worden gebruikt

In staat zijn uit te leggen waarom de verschillende soorten opnames worden gebruikt

C.1.3

Geschikte software gebruiken om een reeks filmbeelden te importeren en te analyseren en vastleggen hoe een combinatie van verschillende shots effectief is gebruikt in de reeks filmbeelden

In staat zijn met gebruik van aangeboden software verschillende opnames te analyseren

C.2.1

Begrijpen wat het doel is van verschillende focustechnieken zoals soft focus

In staat zijn in verschillende fragmenten verschillende soorten opnamescherpte te benoemen

C.2.2

Weten hoe in films een focuswisseling gebruikt wordt

In staat zijn uit te leggen hoe focuswisseling is gebruikt om verschillende boodschappen over te brengen

C.2.3

Begrijpen wat het effect is van velddiepte

In staat zijn uit te leggen wat het effect is van het gebruik van verschillende manieren van velddiepte in een film

C.3.1

Weten welke camerabewegingen er zijn zoals track, pan en tilt

In staat zijn beschikbare soorten camerabeweging te noemen

C.2 Opnamescherpte

C.3 Camerabeweging en camerapositie

1


Vaardigheid

C.4 Sterk en zwak basislicht

C.5 Het gebruik van kleur, verzadiging en zwart-wit

C.6 Het gebruik van gesproken woord en dialoog

C.7 Direct geluid en toegevoegd geluid

Ref.

Taak

Toetscriteria

C.3.2

Begrijpen waarom verschillende camerabewegingen worden gebruikt

In staat zijn uit te leggen waarom verschillende camerabewegingen worden gebruikt in films

C.3.3

Weten hoe camerabewegingen het best kunnen worden uitgevoerd

In staat zijn uit te leggen hoe dergelijke camerabewegingen worden uitgevoerd tijdens het filmen

C.3.4

Geschikte software gebruiken om een reeks filmbeelden te importeren en te analyseren en vastleggen hoe verschillende camerabewegingen effectief worden gebruikt in een fragment

In staat zijn verschillende camerabewegingen te analyseren met behulp van aangeboden software

C.4.1

Begrijpen wat de belangrijkste effecten zijn van sterk en zwak basislicht

In staat zijn verschillende belichtingstechnieken in films te benoemen

C.4.2

Weten hoe belichtingseffecten worden bereikt

In staat zijn uit te leggen hoe verschillende belichtingseffecten worden bereikt

C.5.1

Begrijpen wat het effect is van kleurgebruik op de betekenis van een film

In staat zijn kleurgebruik in films uit te leggen

C.5.2

Weten hoe je verschillende kleureffecten realiseert

In staat zijn uit te leggen hoe verschillende kleureffecten worden gerealiseerd

C.5.3

Geschikte software gebruiken om een reeks filmbeelden te importeren en te analyseren en vastleggen hoe kleureffecten effectief worden gebruikt in film

In staat zijn met behulp van beschikbare software verschillende kleureffecten te analyseren

C.6.1

Weten hoe je dialoog filmt

In staat zijn uit te leggen hoe je een filmdialoog produceert

C.6.2

Begrijpen wat de basisregels zijn van filmdialoog

In staat zijn uit te leggen wat de basisregels van filmdialoog zijn

C.6.3

Begrijpen welke effecten je kunt bereiken met het filmen van dialoog

In staat zijn een filmdialoog te bekijken en uit te leggen hoe de effecten zijn bereikt

C.7.1

Het verschil tussen direct geluid en toegevoegd geluid begrijpen

In staat zijn het verschil tussen direct geluid en toegevoegd geluid te herkennen en uit te leggen

C.7.2

Begrijpen wat het effect is van het gebruik van direct geluid en toegevoegd geluid

In staat zijn uit te leggen hoe het gebruik van direct en toegevoegd geluid van invloed is op de betekenis van film 2


Vaardigheid

C.8 Het gebruik van chronologische montage

C.9 Het gebruik van tempo, overgangen en montage

C.10 Gebruik van een filmanalyseprogramma

Ref.

Taak

Toetscriteria

C.7.3

Weten hoe direct geluid en toegevoegd geluid het best geproduceerd worden

In staat zijn uit te leggen wat de beste manier is om direct en toegevoegd geluid te produceren

C.7.4

Gebruik maken van geschikte software om film te importeren en te analyseren en vastleggen hoe geluid zinvol is gebruikt in de opname

In staat zijn verschillende geluidseffecten te analyseren met behulp van de beschikbare software

C.8.1

Het begrijpen van het concept chronologische montage

In staat zijn uit te leggen hoe chronologische montage werkt

C.8.2

Weten hoe chronologische montage in film wordt bereikt

In staat zijn uit te leggen hoe het proces van chronologische montage is toegepast in film

C.8.3

Weten welke technieken kunnen worden toegepast om chronologische montage te verbeteren

In staat zijn uit te leggen hoe chronologische montage doeltreffend kan worden toegepast

C.9.1

Weten hoe tempo kan worden bereikt in film

In staat zijn uit te leggen hoe tempo in film wordt gebruikt

C.9.2

Weten hoe overgangen en montageshots kunnen worden gebruikt om gevoel aan film toe te voegen

in staat zijn uit te leggen hoe overgangen en montage in film gebruikt worden

C.10.1

Weten hoe filmfragmenten in een filmanalyseprogramma worden ge誰mporteerd

In staat zijn filmfragmenten in een filmanalyseprogramma te importeren

C.10.2

Gebruik maken van de juiste filmtaal om een reeks opnames te maken voor een film op basis van een aantal vastgestelde criteria

In staat zijn een analyse van een film in te voeren in een filmanalyseprogramma

C.10.3

Weten hoe tekstuele beschrijvingen in te voeren en te bewerken om aspecten van filmtaal te beschrijven

In staat zijn om met tekstitems uit te leggen wat de betekenis van filmtaal is

C.10.4

Weten hoe je een filmanalyse opslaat en exporteert

In staat zijn items gemaakt in een filmanalyseprogramma op te slaan en te exporteren

3


DigitalCre8orDiploma syllabus and toetscriteria Unit D. Digitale video begrijpen, opnemen en bewerken In deze unit moeten deelnemers aantonen concepten rond digitale video te begrijpen en competent te zijn in het opnemen van digitaal videomateriaal. Deelnemers moeten in staat zijn video te importeren, organiseren, bewerken en verbeteren met als doel het project te delen met een publiek.

4


Vaardigheid

Ref.

Taak

Toetscriteria

D.1 De beginselen van de technologie van digitale video

D.1.1

Begrijpen wat het verschil is tussen analoge en digitale video

In staat zijn naar verschillende bronnen van video te kijken en duidelijk kunnen identificeren welke analoog en welke digitaal is

D.1.2

Weten op welke digitale media video kan worden opgeslagen

Benoemen van verschillende opslagmedia voor video en begrijpen welke media het geschiktst zijn voor specifieke toepassingen

D.1.3

Weten hoe digitale video kan worden opgenomen

Het begrip aantonen dat digitale video op verschillende soorten apparaten kan worden opgenomen

D.1.4

Weten op welke manieren digitale video overgezet kan worden naar een computer

Begrip aantonen van de verschillende manieren waarop digitale video van een opnameapparaat (zoals een camera) kan worden overgezet naar een computer bijvoorbeeld via USB, FireWire, draadloos

D.2 De betekenis en het belang van verschillende digitale videoformaten

D.2.1

Onderscheid maken tussen verschillende populaire formaten zoals AVI, MOV, WMV, MPEG 1, 2,3 & 4

In staat zijn gangbare digitale videoformaten te benoemen

D.2.2

Weten wat het meest geschikte gebruik van de verschillende digitale videoformaten is

Begrip aantonen van het gebruik van de verschillende digitale videoformaten

D.3 Het belang van de verschillen in kwaliteit van digitale video

D.3.1

Weten wat de standaard video frame per seconde (fps) aanduidingen voor digitale video zijn - zoals 25 voor PAL en 30 voor NTSC

Begrip aantonen van wat frames per seconde inhoudt en dat in verschillende delen van de wereld verschillende frame rates worden gehanteerd

D.3.2

Begrijpen wat het effect is van het terugbrengen van de fps

In staat zijn naar digitale video te kijken en weten waarom frame rates de weergave van de video beïnvloeden

D.3.3

Weten wat de standaard beeldmaten zijn voor digitale video

In staat zijn naar digitale video op een computer te kijken en de relatieve afmeting van de video te herkennen

D.3.4

Begrijpen wat het belang is van verschillende beeldverhoudingen

In staat zijn onderscheid te maken tussen standaard beeldverhoudingen en breedbeeld beeldverhoudingen

D.4.1

Ideeën voor een project overbrengen - pitch

In staat zijn voor een digitaal videoproject een duidelijk voorstel te schrijven waarin de ideeën en voorwaarden voor het project worden overgebracht

D.4 Een digitaal videoproject plannen voor een specifiek publiek

5


Vaardigheid

D.5 Video-opnames maken met inachtneming van de beschikbare eigenschappen van de camera

D.6 Digitale video importeren vanaf een digitale camera, organiseren op een computer en fragmenten een naam geven

Ref.

Taak

Toetscriteria

D.4.2

Weergeven hoe het afgeronde project eruit zal zien storyboard

In staat zijn een duidelijke visuele weergave van de voornaamste delen van een digitaal videoproject te maken

D.4.3

Overbrengen hoe het project gefilmd gaat worden - shot list

In staat zijn de delen van een digitaal videoproject in te delen in opnames die nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken

D.5.1

Met de camera stabiele opnames maken

In staat zijn scherpe en stabiele opnames te maken die in focus zijn en het gebruik van een statief, zonder dat er toevallige beweging van de camera waarneembaar is

D.5.2

Gebruik maken van camerabewegingen

In staat zijn opnames te maken met gecontroleerde en betekenisvolle gebruikmaking van track, pan en tilt

D.5.3

Opnames maken met verschillende kadreringen en de redenen daarvoor begrijpen

In staat zijn goed gekadreerde en gecomponeerde opnames te maken die betekenisvol en doelgericht zijn. Film maken die de interesse van de kijker wekt doordat een variĂŤteit aan kadreringstechnieken is gebruikt

D.5.4

Vaststellen dat de juiste belichting voor de opname is gekozen

In staat zijn rekening te houden met de belichting tijdens het filmen, zodat de sfeer van de film wordt versterkt

D.5.5

De verschillende opnamestanden die beschikbaar zijn op digitale videocamera's gebruiken

In staat zijn de geschikte opnamestand voor het te filmen onderwerp te kiezen

D.6.1

Een digitale camera aansluiten op een computer

In staat zijn een geschikte methode om een digitale camera op een computer te gebruiken

D.6.2

Digitale video van een digitale camera importeren in een videobewerkingsprogramma

In staat zijn de juiste stukken video van een camera naar een computer te importeren

D.6.3

Digitale video die op een computer is opgeslagen terugvinden

In staat zijn geĂŻmporteerde video terug te vinden met behulp van videobewerkingssoftware

D.6.4

Begrijpen hoeveel schijfruimte digitale video inneemt op een computer

Begrip aantonen over de hoeveelheid schijfruimte die een digitaal videoproject op een computer inneemt. In staat zijn de schijfruimte die digitale video inneemt op een computer te beheren 6


Vaardigheid

D.7 Bijsnijden en inkorten van digitale videofragmenten

D.8 Digitale videofragmenten in een niet-lineair bewerkingsprogramma op volgorde zetten

D.9 Eenvoudige titels, overgangen en effecten toevoegen aan een digitale fragmentreeks

Ref.

Taak

Toetscriteria

D.6.5

Digitale video organiseren en van naam voorzien

In staat zijn een project te beheren door digitale video in een project van naam te voorzien, te verwijderen en te verplaatsen

D.6.6

Digitale video opslaan in een archiefsysteem

In staat zijn digitale videobestanden op geschikte wijze op te slaan in een geordend archiefsysteem

D.7.1

In- en uitpunten plaatsen in een digitaal videofragment

In staat zijn geĂŻmporteerd beeldmateriaal af te spelen en de voor het project benodigde delen te selecteren

D.7.2

Ongewenst beeldmateriaal verwijderen

In staat zijn ongewenste (delen van) fragmenten te verwijderen

D.7.3

Een fragment bijsnijden om gewenst materiaal te behouden

In staat zijn in- en uitpunten in een fragment te plaatsen en het geselecteerde deel in een project te gebruiken

D.7.4

Een fragment splitsen in twee of meer fragmenten

In staat zijn een punt in een fragment te kiezen en het fragment te splitsen in twee afzonderlijke fragmenten

D.8.1

Een bestaand digitaal videobestand openen

In staat zijn een bestaand digitaal videobestand te vinden en te openen

D.8.2

Fragmenten in een logische volgorde plaatsen zodat ze betekenis krijgen

In staat zijn om geselecteerde delen van fragmenten in een betekenisvolle volgorde in een tijdlijn te plaatsen

D.8.3

Cut away-fragmenten toevoegen om effect aan een fragmentreeks te geven

In staat zijn cut away-clips toe te voegen aan een fragmentreeks. Dit kan in een aparte videolaag of een overlappend videospoor

D.8.4

Fragmenten aan een fragmentreeks toevoegen om een effect of betekenis toe te voegen

In staat zijn een stukje beeldmateriaal aan een fragment toe te voegen

D.9.1

Titels toevoegen aan een reeks videofragmenten; of over het fragment geplaatst of als op zich zelf staand fragment

De titels zijn duidelijk en gebruikt om het vertelde verhaal te benadrukken en niet simpelweg alleen om het videoeffect te gebruiken

D.9.2

Overgangen aanbrengen tussen fragmenten om een effect of betekenis toe te voegen

Overgangen zijn gebruikt om de film te verbeteren, inclusief geluid om scènes aan elkaar te verbinden

D.9.3

Effecten toevoegen aan fragmenten zoals het aanpassen van de kleurbalans of het tempo

Er zijn effecten toegevoegd die bijdragen aan de algehele atmosfeer van het project 7


Vaardigheid

D.10 Audio toevoegen aan en bewerken in een digitaal videoproject

D.11 Een digitaal videoproject in verschillende formaten exporteren

D.12 Het belang van auteursrecht en intellectueel eigendom

Ref.

Taak

Toetscriteria

D.9.4

Er zeker van zijn dat aanpassingen aan digitale video geschikt en aansluiten bij het doel waar ze voor zijn gedaan

In staat zijn te controleren dat bewerkte digitale video geschikt, effectief en doelmatig is

D.10.1

Commentaar aan een videofragmentreeks toevoegen

In staat zijn een opgenomen stem die geen deel uitmaakt van de originele video aan een project toe te voegen

D.10.2

Geluidseffecten toevoegen aan een videofragmentreeks

In staat zijn geschikte geluidsfragmenten te vinden en toe te voegen aan een fragmentreeks

D.10.3

Muziek als soundtrack toevoegen aan een videoproject

In staat zijn muziek toe te voegen aan een videoproject, zodat het het project verbetert en bijdraagt aan de sfeer

D.10.4

Eenvoudige audiobewerkingen toepassen zoals het volume aanpassen of het inkorten van audio

In staat zijn audio te bewerken, zodat de verschillende audio-elementen elkaar aanvullen

D.10.5

Er zeker van zijn dat de gebruikte audio in de digitale video geschikt is en aansluit bij het doel waar het voor is gebruikt

In staat zijn te controleren dat de audio die is toegevoegd aan de digitale video geschikt, effectief en doelmatig is

D.11.1

De verschillende compressiemethoden vereist voor verschillende publicatiedoeleinden begrijpen

In staat zijn de juiste compressiemethode te kiezen bij de bedoelde output van een project

D.11.2

De video dusdanig exporteren dat hij geschikt is om af te spelen op apparaten - zoals een cd-rom, een draagbaar apparaat, internet, een computer of dvd

In staat zijn een afgerond project succesvol te exporteren in een aantal verschillende bestandsformaten

D.12.1

Begrijpen wat auteursrecht en intellectueel eigendom inhouden

In staat zijn de termen auteursrecht en intellectueel eigendom uit te leggen

D.12.2

Begrijpen hoe je inbreuk op auteursrecht en intellectueel eigendom voorkomt

Helder beschrijven hoe inbreuk op auteursrecht en intellectueel eigendom te voorkomen is. Streef er actief naar dat deelnemers in hun portfolio geen inbreuk maken op auteursrecht en intellectueel eigendom

D.12.3

Weten hoe je je eigen auteursrecht en intellectueel eigendom kunt beschermen

In staat zijn uit te leggen welke stappen je kunt nemen om het auteursrecht en intellectueel eigendom van eigen werk te beschermen 8


Vaardigheid

Ref.

Taak

Toetscriteria

D.13 Gezond en veilig werken

D.13.1

Begrijpen hoe je gezond en veilig werkt bij het maken en gebruiken van digitale video

Aantonen kennis te hebben van hoe gezond en veilig te werken en die kennis in de praktijk te kunnen brengen tijdens het werken

D.13.2

Weten hoe makers van digitale video beschermd worden inzake veiligheid en gezondheid

Kennis kunnen aantonen van hoe makers van digitale video beschermd worden inzake veiligheid en gezondheid

D.13.3

Weten hoe consumenten van digitale video beschermd worden inzake veiligheid en gezondheid

Aantonen kennis te hebben van hoe gebruikers van digitale video beschermd worden door wetgeving inzake veiligheid en gezondheid

9

Unit fotografie en video  

nederlandse vertaling van de cursusinhoud Digital Creator voor de onderdelen fotografie en video...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you