Gladsaxe Valgavis udgiver af Venstre i Gladsaxe august 2020

Page 1

Gladsaxe Valgavis Kommunalvalg i Gladsaxe i 2021

26. august 2021 – 27. august 2021

Gladsaxe kan blive meget bedre Af Martin Skou Heidemann

Læs side

Vi har også selv et ansvar

Læs side

3

4

På mange måder er Gladsaxe en rigtig god kommune at bo i – det gælder om man er ung, gammel eller midt i mellem. Der er selvfølgelig ting, der kan blive bedre – også i Gladsaxe. Derfor arbejder vi I byrådsgruppen for Venstre Gladsaxe målrettet for at gøre kommunen endnu bedre - men det kan vi ikke gøre alene. Derfor har vi brug for borgernes hjælp og opbakning. Selvom der er over et år til, at vi næste gang skal til kommunalvalg, så vil vi gerne i Venstre fortælle dig om nogle af de ting, som vi har gjort og nogle af de ting, som vi vil gøre. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig.

Bedre arkitektur

Frihed og velfærd – også i Gladsaxe

Læs side

8

Det var en stor dag for Gladsaxe, da vi fik ansat en stadsarkitekt. Ideen udsprang fra Venstres byrådsgruppe, og stadsarkitekten vil nu sikre en flottere og mere harmonisk udvikling af vores kommune. Men det var også en indrømmelse af, at Gladsaxe i mange år har udviklet sig lidt i en gal retning. En retning, hvor der ikke i tilstrækkelig grad blev lyttet til borgernes ønsker om at bo i en grøn kommune med god plads og pæne bygninger. For ofte ser vi, at byrådet og forvaltningen tromler

Skriv istedet til os - for dialogen er vigtig.

kommunen selv engang ville få brug for pladsen til noget, som alle ville få glæde af.

Spidskandidat for Venstre til kommunalvalget

V: Plads til små dagtilbud

Gladsaxedagen er aflyst pga corona.

Loven gælder også på rådhuset

Venstres byrådsgruppe arbejder målrettet for borgerne i Gladsaxe. afsted, og mange borgere føler sig ikke hørt. Systemet vinder over borgerne. I Gladsaxe Byråd er det nemlig dybt forankret, at vi skal være så ens som muligt. Sådan synes Venstre ikke, at det skal være. Der skal være plads til forskellighed, og hvor det er kommunen, som skal tilpasse sig borgerne – ikke omvendt.

Bedre mad til ældre For nyligt ville byrådet ikke hæve madbudgettet til plejehjemsbeboerne, selv om der nu stilles krav om endnu mere økologi. Igen var det systemets krav, der vandt over de ældre borgeres madønsker. Gladsaxe er endda en af landets allerrigeste kommuner. År efter år viser det sig, at Gladsaxe slet ikke får brugt de mange skattekroner. Kas-

sebeholdningen nærmer sig gigantiske 1,5 milliarder kroner. Desværre kommer de mange penge ikke borgerne til gode – således heller ikke de ældres madbudgetter på plejehjemmene. Pengene ligger i kommunekassen og samler støv. Måske er det derfor, at det tager lang tid, når Gladsaxe kommune skal have bygget eller istandsat noget. Ombygning af Søborg Skole har snart været 10 år undervejs, og ombygning af genbrugsstationen har været på tegnebrættet siden 2002.

Mindre børnehavegrupper Corona-krisen viste med al tydelighed, at børn har det bedre, når de bliver delt op i små grupper i børnehaverne. I Gladsaxe er der vedtaget en strategi om at nedlægge

Foto: Kaj Bonne.

alle de små institutioner og udelukkende have meget store institutioner. Den strategi ser vi gerne ændret – vi skal jo lære af vores erfaringer. Venstre har slået til lyd for, at der også skal være små institutioner.

Grønne oaser I Gladsaxe har der været en tendens til, at hver en grøn plet skal bebygges. Det er ikke en retning, som Venstre støtter. Vi ser gerne flere grønne områder og parker. Desværre har byrådet vendt tommelfingeren nedad for Venstres forslag om at omdanne pladsen foran den nedlagte politistation til en park. Socialdemokraterne vil hellere have byggeri. Det er der ellers rigeligt af i kommunen. Vi synes, det havde været oplagt at lade grunden ligge som park, indtil

Følg os på Facebook facebook.com / gladsaxevenstre

Gladsaxe skal holde op med at overtræde loven. Og når det sker, så skal vi erkende fejlen og tage ved lære. Da forvaltningen i 2018 overtrådte lovgivningen omkring persondata, så forsøgte borgmesteren først at feje problemerne væk: Byrådet fik fortalt, at det var slet ikke ulovligt. Men efterhånden som Venstre pressede på, så måtte borgmesteren overgive sig: Datatilsynet politianmeldte kommunen. Desværre blev der ikke rigtig opsamlet nogen erfaring af forløbet – det mente borgmesteren ikke var nødvendigt. Nu afventer vi så, om Gladsaxe har overtrådt loven. Det mener borgmesteren ikke, men både Datatilsynet og Venstre har en anden opfattelse.

Det brede samarbejde Årets budgetforhandlinger starter snart - og næste år er der kommunalvalg igen. I denne avis sætter vi fokus på mange af de mærkesager, som Venstre arbejder for. Vi vil gerne række hånden ud til et bredt samarbejde – både med blå blok, men også til alle andre. Og vi vil gerne høre fra borgerne. For os er det vigtigste, at Gladsaxe bliver en bedre kommune for alle.


2

I

Gladsaxe Valgavis

I

Kommunalvalg i Gladsaxe i 2021

Lyt til borgerne En af de fornemste opgaver, man har som politiker, er at lytte til borgernes ønsker og ideer. Det er nemlig borgerne, man repræsenterer, når man er folkevalgt kommunalpolitiker. Da jeg blev valgt til byrådet, så fik jeg lidt af et kulturchok. Det var slet ikke borgerne, som mange af politikerne lyttede til, når der skulle træffes beslutninger. Det var embedsmændene. Okay – de har naturligvis en professionel indsigt i mange forhold og en viden, som den enkelte borger sjældent har på et givent område. Men at borgernes mening vægtede så lidt, synes jeg var noget af en overraskelse. Og en kedelig en af slagsen. For hvem er de største eksperter på, hvordan Gladsaxe skal udvikle sig? Det er da indlysende nok borgerne, så borgernes røst, synes jeg, bør fylde meget mere. Der er selvfølgelig lige så mange meninger, som der er borgere - og borgerne i Gladsaxe har jo også stemt på forskellige partier, fordi de ikke mener det samme. Men alligevel er der en lang række sager, hvor det er ret klart, at man glemmer borgerne. Det er en kommunal kerneopgave at servicerer borgerne. Alligevel har jeg igen og igen oplevet, at beslutninger i stort omfang blev truffet ud fra, hvad der administrativ var bedst for rådhuset. Ikke ud fra hvad der var bedst eller lettest for borgerne. Det har jeg altid synes, var en mærkelig tilgang. Vi repræsenterer da i første omgang borgerne og skal gøre deres hverdag lettere – det handler da ikke om at gøre det lettest for kommunen. Tænk, hvis bageren kun havde åbent mellem klokken 10-16, fordi det nu var lettest – selvom behovet lå på et andet tidspunkt. Den bager var da lukket for længst. På Gladsaxe Rådhus skal vi være meget bedre til at lytte til borgerne – og vores ”bager” skal naturligvis have åbent og tilpasse sig borgernes behov. Ikke omvendt. Har du tips og ideer til, hvordan vi kan gøre Gladsaxe bedre, så skriv til mig på martin.skou.heidemann@gladsaxe.dk Med venlig hilsen Martin Skou Heidemann

Gladsaxe opkræver for meget i skat I gennem en årrække har Gladsaxe Kommune opkrævet mere i skat, end kommunen har haft lov til at bruge i forhold til den årlige aftale kommunerne laver med Staten. Det har betydet, at kommunen har oparbejdet en ganske massiv kassebeholdning. 1,5 milliarder kroner ligger således urørt hen i kommunekassen. Den såkaldte ”kassebeholdning” er vel at mærke penge, som ikke bare kan bruges - og penge som i stort omfang heller ikke er planlagt brugt de næste par år. De penge kunne lige så godt ligge hos skatteborgerne. De mange penge i kommunekassen skyldes, at skattegrundlaget i Gladsaxe Kommune er rigtig godt - og samtidig nyder kommunen godt af, at især en stor virksomhed, Novo, er med til at

generere rigtig mange skattekroner til kommunen. Vi skal tilbage til 2017 for at finde de sidste skattenedsættelse. Den var på det mindst mulige. 0,1 procent for personskatten. Samtidig blev den såkaldte dækningsafgift, som erhvervslivet betaler, også nedsat.

Venstre fik skatten ned ”Venstre pressede tilbage i 2017 på for at få en skattenedsættelse – og det lykkedes. De røde partier accepterede at være med til at sætte skatten ned, fordi der samtidig var penge til nogle af de projekter, som de brændte for. Det siger jo noget, om hvor godt det går, når der både var til skattelettelser og til ekstra ønsker”, siger Martin Skou Heidemann, der sidder i byrådet for Ven-

Gladsaxe Valgavis – kommunalvalg 2021 i Gladsaxe Kommune Valgavis fra Venstre i Gladsaxe i forbindelse med kommunalvalget tirsdag 16. november 2021. REDAKTION: SCHOU Kommunikation Jesper Schou Hansen jesper@jesperschouhansen.dk Tlf. 26 23 73 78

TRYK: Sjællands Medier A/S

FOTO: Mikkel Bækgaard hvor intet andet er angivet.

OPLAG: 26.435 eksemplarer. Uddeles i Gladsaxe kommune i dagene 26. august 2020 – 27. august 2020 i postnumrene 2800 Kgs. Lyngby, 2860 Søborg samt 2880 Bagsværd.

TEKST: Jesper Schou Hansen hvor intet andet er angivet. GRAFIKER: Visholm Marketing

UDGIVER: Venstre i Gladsaxe ved Martin Skou Heidemann

DISTRIBUTION: FK Distribution A/S Bredebjergvej 6, 2630 Taastrup

stre og er spidskandidat til næste kommunalvalg. For ham er den ingen tvivl om, at der er plads til at sætte skatten yderligere ned. Eftersom de mange penge i kommunekassen slet ikke må bruges, så skal der heller ikke skæres på noget som helst. Man undlader blot at opkræve penge, der alligevel skulle ned og ligge i kommunekassen uden at måtte blive brugt. ”Vi skal glæde os over, at Gladsaxe Kommune har så godt et skattegrundlag. Faktisk så godt, at vi vil være i stand til at være i top 5 over billigste skattekommuner i Danmark. Eftersom vi slet ikke må bruge pengene, kan vi lige så godt lade være med at opkræve så meget i skat”, siger Martin Skou Heidemann. I øjeblikket er Gladsaxe

Kommune den kommune i landet, der har tredjeflest penge liggende i kommunekassen pr. indbygger. Kun overgået af Københavns og Tårnby kommuner.

Kassebeholdningen pr. indbygger i kroner Københavns Kommune 21.355 Tårnby Kommune 20.672 Gladsaxe Kommune 20.230 Brøndby Kommune 17.593 Samsø Kommune 14.264 Lyngby-Taarbæk Kommune 13.652 Billund Kommune 13.305


Gladsaxe Valgavis

I

Kommunalvalg i Gladsaxe i 2021

I

3

V:

Plads til små dagtilbud i Gladsaxe Af Astrid Søborg, gruppeformand Medlem af Gladsaxe Byråd (V)

Forældre og børn i Gladsaxe Kommune skal have mulighed for at vælge vuggestuer og børnehaver med få børnegrupper fremfor kun store daginstitutioner. Det mener Venstre i Gladsaxe Kommune. Nogle børn har for at trives brug for, at de ikke skal forholde sig til mange børn og voksne på en gang. I Venstre er vi optaget af at imødekomme borgernes ønsker og behov. Derfor mener vi, at der skal findes et varieret udbud af daginstitutioner.

behovet for et varieret udbud af dagtilbud, der er tilpasset forskellige ønsker. Vi støttede også i juni 2020 op om Enhedslistens forslag om, at man skulle undersøge, om man kan oprette flere udegrupper og på den måde undgå at skulle nedrive og bygge så meget.

Står til lukning I juni 2020 har et politisk flertal vedtaget en ny version af den gældende plan for dagtilbuddene i Gladsaxe Kommune. Med beslutningen har flertallet bekræftet, at man vil lukke en række små institutioner, blandt andet Lillebo og Bagsværd Børnehave. I stedet for de mindre dagtilbud

Problemer med støj og møg Under corona-krisen er det blevet tydeligt, at dagtilbud med små eller mindre børnegrupper er blevet vigtigere. Foto: Adam Winger / Unsplash. vil kommunen opføre nye og væsentligt større dagtilbud.

Et varieret udbud Venstre har sammen med En-

hedslisten ønsket, at kommunen undersøgte mulighederne for at bevare nogle af de små dagtilbud på nogle af de eksisterende grunde. Det gjorde vi, fordi vi kan se

Det har samtidigt vist sig, at når kommunens forvaltning skal finde nye grunde til nye og større dagtilbud, så ender man ofte med grunde, der ligger tæt på meget trafikerede veje, ligesom nogle af grundene er plaget af jordforurening. Trafikstøjen kan være svær at skærme sig fra, og jordforure-

ning er dyr for kommunen at rense op. Begge dele peger i retning af at holde på eksisterende grunde og institutioner, mener Venstre, og det vil vi fortsat arbejde for.

Kvalitet i dagtilbud handler ikke kun om bygninger Kvalitet i dagtilbud er mere end en spritny dagtilbudsbygning. Det handler også om et omsorgsfuldt og professionelt personale, et fasttømret fagligt miljø, trygge rammer og gode muligheder for børnenes udeliv og udeleg. Disse elementer skal vægtes lige så højt som de fysiske rammer, når vi udvikler dagtilbuddene i Gladsaxe Kommune, mener Venstre.

Tilflytter med

visioner Af Allan Juhl Feddersen,

Formand for Venstre i Gladsaxe

Jeg indrømmer gerne. Jeg er tilflytter. Til Mørkhøj. Jeg har ellers i mange år boet i Løgumkloster og København, men jeg er faldet pladask for området. Her er smukt, god natur og områder, der fortæller en historie. Her er mennesker, der har boet her gennem hele deres liv og slægten før dem. Der er en etnisk mangfoldighed, der tilfører området en masse – også noget positivt. Her er lokale ildsjæle, der gør et kæmpe arbejde for at holde byens puls oppe. Men… Desværre er der alt for meget, der halter i bydelen og kommunen. Det er vi nød til at ændre.

Nej tak til mere højt byggeri i Mørkhøj Tilstrømningen til hovedstaden smitter også af på Gladsaxe. Men der mangler en plan. Så den hastige uhæmmede og uplanlagte vækst i boligbyggeriet skal stoppes. Dette medfører – ud over

grimt byggeri – nemlig ofte store trafikale og parkeringsmæssige udfordringer. Mørkhøj er den bydel, der har størst andel af moderne byggeri, og om kort tid skal byrådet tage stilling til endnu et byggeri i Mørkhøj. Denne gang er det den nye bydel omkring Mørkhøjgård. Venstre vil sikre, at den nye bydel ikke bliver en ny ”Gyngemose parkvej” – og derfor siger vi nej til nyt højt og tæt byggeri på Mørkhøjgård. Ligeledes vil vi sikre at byggeriet bliver bæredygtig og co2 venlig. Bebyggelsesprocenten behøver ikke altid at være den højeste mulige.

Sportsfaciliteter og skoler Som tilflytter bemærker man desværre hurtigt, at mange af kommunens sportsanlæg og skoler er meget slidte og trænger til vedligeholdelse. Et godt indeklima på vores skoler er med til at forbedre indlæringen. Man behøver ikke være ekspert for at se, at både Mørkhøj Skole og Enghavegård Skole har brug for en opdatering af under-

visningslokalerne. Skolernes faciliteter matcher på ingen måde med fremtidens behov. Kommunens sportsfaciliteter er meget nedslidte. Vi har forsømt at vedligeholde vores anlæg i tide og bygge nye faciliteter, så der er gode tilbud til alle aldre. Vores sportsfaciliteter kan i øvrigt også hjælpe med at holde udsatte unge væk fra gaden og kriminalitet. Det har vi som andre hovedstadskommuner brug for.

Gør en god kommune bedre Den gode nyhed er, at der er masser af gode muligheder i Gladsaxe. Skattegrundlaget er blevet bedre målt over de sidste 10-15 år, og det giver mulighed for at investerer i kommunen. Men det kræver jo, at der er en plan. En vision for fremtiden. Som tilflytter bliver det tydeligt, at en sådan vision har kommunens flertal ikke rigtigt. Det er ”business as usual”. Så mon ikke det bare er tid til at få et nyt flertal i kommunalbestyrelsen - et flertal med visioner.


4

I

Gladsaxe Valgavis

I

Kommunalvalg i Gladsaxe i 2021

Camilla Friis er blandt de nye kandidater for Venstre til næste års kommunalvalg.

Vi må også selv tage et

ansvar

Til næste års kommunalvalg stiller Camilla Friis op for første gang. For hende var tiden kommet til selv at stille op og tage ansvar. For man kan ikke bare blive ved med at se på, måske endda brokke sig, og så ikke på et eller andet niveau selv gå ind og tage medansvar. Selvom Camilla Friis har interesseret sig for politik i mange år, så er det først for nyligt, at interessen er blevet omsat til medlemskab af Venstre. At hun er liberal, er derimod ikke noget nyt. Men det var først ved Lars Løkke Rasmussens farvel til

Statsministeriet, at hun meldte sig ind.

Det rigtige tidspunkt ”På det tidspunkt var der noget i mig, der sagde, at nu er det det rigtige at gøre. Jeg er ikke vokset op med ungdomspolitik og den slags, men tiden var bare – for mig – blevet den rigtige til at melde mig ind i Venstre”, fortæller Camilla Friis. I hendes barndomshjem blev der ofte diskuteret politik, og synspunkterne var borgerlige. ”Det er ikke fordi, jeg kommer ud af en familie, hvor alle var aktive i politik. Slet ikke. Der var ikke

nogen, der var medlem af et parti. Men det har altid fyldt i hjemmet, at vi kunne snakke om politik og om, hvad der rørte sig i samfundet. Om det var i Danmark eller det store udland. Der tror jeg ikke, at min opvækst og senere voksenliv adskiller sig fra så mange andres”, siger Camilla Friis, som i mere end 10 år var ansat i Novo.

Fra medlem til kandidat Da hun meldte sig ind for cirka et års tid siden, var det således også uden større planer om at skulle stille op til et kommunalvalg. Men stille og roligt er ideen vokset, og

nu har hun sagt ja til at stille op på Venstres liste til næste års kommunalvalg i Gladsaxe. Det er ellers ikke, fordi Camilla Friis ikke har andre ting at se til. I øjeblikket læser hun Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet som supplement til den master, hun har i Cross Media Communication fra Københavns Universitet og en lidt ældre HD i organisation fra Copenhagen Business School, CBS. ”Jeg håber, at borgerne i kommunen også synes, at jeg kan være med til at gøre en forskel. Jeg stiller op, fordi jeg tror, at jeg kan være

Jeg er – overordnet ret tilfreds med vores kommune. Men der er ting, som jeg gerne så anderledes, og som jeg er sikker på kan laves både bedre og smartere - Camilla Friis -

med til at gøre kommunen endnu bedre. Jeg er – overordnet - ret tilfreds med vores kommune. Men der er ting, som jeg gerne så anderledes, og som jeg er sikker på kan laves både bedre og smartere”, siger Camilla Friis. Frem mod valget vil Camilla Friis og Venstres øvrige kandidater fremlægge den politik, som de går til valg på.

Daginstitutioner splitter Socialdemokratiet Både Venstre og Enhedslisten har gjort sig til talsmænd for at bevare flere af de små daginstitutioner i Gladsaxe. Men de to partier er langt fra at udgøre et flertal. Nu er der imidlertid støtte fra to tidligere medlemmer af den socialdemokratiske gruppe på Gladsaxe Rådhus – Lise Tønner og Lene Svendborg, der begge højlydt har erklæret deres støtte både at bevare flere små daginstitutioner samt at udvide antallet af skovgrupper. Støtten til de små daginstitutio-

ner var åbenbart mere end den socialdemokratiske borgmester Trine Græse og flertallet i gruppen ville acceptere, så derfor blev et nej til at undgå kæmpestore børnehuse en hovedårsag til, at de to politikere i januar forlod den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Nej til børnefabrikker At de kæmpestore børnehuse – børnefabrikkerne – var en af hovedårsagerne til, at de to socialdemokrater forlod gruppen, bekræfter de selv i et indlæg i

Gladsaxebladet i slutningen af sidste måned. Her skriver de to politikere om deres nej til børnefabrikker, at prognoserne forudser markant færre børn, og der derfor slet ikke er brug for at bygge de nye store tilbud. ”Prognosen forudser markant færre børn, og dermed mindre behov for ekstra kapacitet og nybyggeri”, skriver de to og fortsætter: ”Trafikstøjen og trængslen er mange steder steget til tæt på sundhedsskadelige niveauer. I

verdensmålenes og bæredygtighedens navn er det nærmest ’yt at bygge nyt’ – hellere renovere/ transformere eksisterende bygninger. Samtidigt ønsker vi i Gladsaxe mere udeliv og bevægelse”.

Flertal stemt imod De to tidligere Socialdemokrater stillede før sommerferien forslag i byrådet om at revidere dagtilbudsstrategien og planen for, hvordan den skal gennemføres. Som begrundelse nævnte de, at man i stedet bør ”bevare og reno-

vere flere små daginstitutioner – f.eks. Bagsværd Børnehave, bevare skovgrupperne ved Højmarksvej/ Gnisten og udvide med nye skovgrupper ved Høje Gladsaxe, Værebro og Mørkhøj. Vi foreslår at droppe planlagte, store børnehuse på de mest støjplagede og forurenede grunde”. Men flertallet med borgmester Trine Græse (S) i spidsen var afvisende. Forslaget faldt, selvom både Enhedslisten og Venstre var enige i, at dagtilbudsstrategien burde ændres.


Gladsaxe Valgavis

I

Kommunalvalg i Gladsaxe i 2021

I

5

Alle skal kunne læse og skrive… Af Astrid Søborg, gruppeformand Medlem af Gladsaxe Byråd (V)

Det står skidt til med resultaterne i læsning og skriftligt dansk på samtlige Gladsaxe kommunes skoler med undtagelse af to, når man ser på afgangsprøverne fra 9. klasse. Det mener Venstre i Gladsaxe Byråd, vi skal have rettet op på. Der er brug for en særskilt indsats på kommunens skoler, der sikrer, at elevernes faglighed i læsning og skrivning bliver løftet, så de får de ordentlige forudsætninger for at klare uddannelser og job i deres fremtidige liv.

Venstre ønsker handling Man skal kunne læse og skrive for at klare sig i voksenlivet. Derfor er det et svigt af børnene i kommunens skoler, hvis vi ikke tager udfordringen alvorligt. Nogle mener, at de faglige resultater i kommunens skoler er tilfredsstillende, fordi det samlede gennemsnit ved afgangsprøverne ser normalt ud.

Men det er jo ikke nødvendigvis godt, hvis det dækker over, at en stor del af afgangseleverne klarer sig dårligt netop i læsning og skrivning. Sådan ser vi på det i Venstre, og vi ønsker handling.

for at sige det kort. Men måske har vi også givet skærmtiden lidt for meget plads i skolerne. I Venstre mener vi, at det kan være en af forklaringerne på de dårlige resultater i læsning og skrivning.

Faglig og personlig dannelse

Gennemgang af digitale redskaber i skolerne

Børn får dårligere forudsætninger for at klare sig, hvis de læser og skriver dårligt. Ikke mindst hvis de skal gennemføre en uddannelse. Men at kunne læse og skrive er ikke bare faglige redskaber: Det er også en vej til personlig dannelse, til omtanke og fordybelse. Omtanke og fordybelse er redskaber vi også skal give vores børn med i rygsækken, så de kan klare alle livets udfordringer, ikke bare skolens.

Mindre skærm, mere blyant? Alle forældre ved, at skærmene fylder hos børn i dag – telefoner, Ipads og spil og videoklip fra diverse platforme. Det er en løbende opgave for mange moderne forældre at begrænse skærmtiden for deres børn. Levende billeder udkonkurrerer bøger og bogstaver,

Venstre i Gladsaxe ønsker et kritisk eftersyn af it-anvendelse i skolerne. Vi vil gerne have stillet skarpt på, om de digitale redskaber fortrænger fokus på nogle af de basale færdigheder, herunder læsning og skrivning. Vi vil have fokus på, hvornår og hvordan de digitale redskaber bidrager til fagligheden, og hvornår de ikke gør. Er det f.eks. klogt at uddele Ipads til de mindste elever, og hvordan bliver Ipad-tiden brugt, og hvad er udbyttet? Faglige færdigheder er afgørende for Venstre i Gladsaxe Byråd. Vi vil arbejde for, at flere elever får de redskaber med, de skal bruge i voksenlivet, hvad enten det er regning, læsning, skrivning eller digitale kompetencer.

Det er langt fra på alle skoler i Gladsaxe, at eleverne kommer ud med et højt nok niveau i f.eks. læsning og skrivning.

Brænder for hjælp til svage og ordblinde Der er vigtigt med den bedst mulige undervisning til ordblinde. For ellers kommer det til at koste meget mere i det lange løb. Det mener Venstres Thekla Ravn, der som tidligere sagsbehandler i Københavns Kommune har

arbejdet målrettet med familier med problemer – og som selv har problemerne tæt inde på livet, da både hun, manden og hendes søn lider af ordblindhed i forskellig grad. ”Jeg kæmper for at Gladsaxe kommune får et meget bedre tilbud til ordblinde og børn med

Vi skal behandle borgerne bedre og ikke lege kommunale skrankepaver, mener Venstres Thekla Ravn.

læsevanskeligheder; den såkaldte Læseskole. Det bliver rigtigt dyrt, hvis man negligerer problemerne, for man fratager bare nogle ordblinde muligheden for at klare sig i livet – med kæmpe offentlige udgifter til følge. Læseskolen er et godt og nødvendigt tilbud. Udgifterne til læseskolen kommer aldrig til at stå mål med de kæmpe millionbeløb, som man senere kommer af med i passiv forsørgelse.”, siger Thekla Ravn.

har fået et godt indblik i de kommunale forpligtelser på området. Indtil sønnen kom på Læseskolen havde han gået hjemme i et år, hvor han fik det dårligere og dårligere med sig selv. Så dårlig at Thekla måtte tage fri fra arbejdet i et halvt år, for at passe på sin søn. Efter han kom på Læseskolen, så gik der kun tre måneder, og så havde han hævet sit niveau med flere år og var blevet en glad dreng igen.

Oplevede det selv

”De ved hvad de laver på Læseskolen. Vores familie har som sagt rigtigt dårlige erfaringer med at få plads på Læseskolen. Vi oplevede at kommunen helt glemte, at de havde med mennesker at gøre, og vi følte os som tal i et regneark. Det koster minimalt at sikre ordblinde adgang til uddannelse og jobs. Det giver skatteindtægter, der langt overstiger udgifterne. Folk der er ordblinde er jo ikke dumme. De lider blot af ordblindhed”, fortæller Thekla Ravn. I Gladsaxe Kommune argumenterer man ellers med, at der ikke er ret stor efterspørgsel på Læseskolen. Det tror Thekla Ravn ikke på. ”Vi ved jo fra studier, hvor mange

Hendes søn, der er ordblind, går i dag i gymnasiet. Men det var langt fra givet, at det skulle gå så godt, for Gladsaxe Kommune har ifølge Thekla Ravn ikke just være videre behjælpelig. ”I lang tid nægtede kommunen overhovedet at anerkende problemet. Vi endte med selv at betale for en test, der dokumenterede, at han var ordblind. Efter at hans skole så indstillede ham til Læseskolen, så afviste kommunen at optage ham. Vi måtte klage til Ankestyrelsen, før Gladsaxe Kommune fulgte reglerne”, fortæller Thekla Ravn, der i kraft af sit tidligere arbejde i Københavns Kommune

Tilbud der virker

Vi ved jo fra studier, hvor mange ordblinde, der er i Danmark. Skulle andelen så være helt suverænt, ekstraordinært lav i Gladsaxe Kommune? Selvfølgelig er den da ikke det. - Thekla Ravn -

ordblinde der er i Danmark. Skulle andelen så være helt suveræn ekstraordinær lav i Gladsaxe Kommune? Selvfølgelig er den da ikke det”, siger Thekla Ravn, der selv er ansat i netop Gladsaxe Kommune som skolesekretær Gladsaxe Kommune har opgraderet sin indsats på de enkelte folkeskoler i forhold til ordblinde. Ifølge Thekla Ravn bare ikke noget, der kan matche specialisterne på Læseskolen.


6

I

Gladsaxe Valgavis

I

Kommunalvalg i Gladsaxe i 2021

Bagsiden af Gladsaxe Rådhus:

Med lov skal land bygges Af Lone Yalcinkaya (V) Medlem af Gladsaxe byråd.

Kommuner skal styres efter retsprincipper og gældende lovgivning. Det er vi i Venstre Gladsaxe meget optaget af. Vi er optagede af, at kommunen overholder forvaltningsloven og sin egen styrelsesvedtægt, og hvis vi finder ud af, at der noget som ikke er rigtig fat, spørger vi ind til problemet. I nogle tilfælde har vi også bedt om udtalelser fra tilsynsmyndigheder for at få afklaret, om tingene går rigtigt til. Det er vigtigt, at borgerne får en individuel, konkret og korrekt sagsbehandling. Derfor var det så vigtigt for Venstre, at vi fik ansat en borgerrådgiver i Gladsaxe Kommune. Borgerrådgiveren kan vurdere konkrete sager, om kommunens afgørelser er efter bogen. Min anbefaling er at bruge borgerrådgiveren, hvis du er i tvivl om afgørelsen i din sag eller sagsbehandlingen af den. Jeg vil her gerne give

Sidste gang, jeg bragte en sag for Ankestyrelsen vedr. kommunens overholdelse af styrelsesvedtægten if. konstitueringen af nuværende byråd, fik jeg ret. - Lone Yalcinkaya (V) -

nogle eksempler på de sager, jeg har spurgt ind til:

Læseskolens betydning blev nedtonet I forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2019 forslog borgmesteren at reducere budgettet til Læseskolen grundet svigtende søgning på skolen. Begrundelsen var manglende søgning, og jeg søgte derfor sagsindsigt i nogle af de afgørelser, hvor kommunen havde givet afslag

Lone Yalcinkaya mener alt for meget sejler i kommunen og at flertallet vender det blinde øje til problemerne.

til ordblinde børn, der var indstillet til Læseskolen. I 2 ud 3 sager jeg læste, var afgørelserne, så vidt jeg kunne

Bliv medlem af Venstre

se, truffet på mangelfuldt grundlag. Jeg har bragt sagen til Ankestyrelsen med henblik på principiel vurdering af kommunens overholdelse af gældende lovgivning. Vi har endnu ikke fået svar fra styrelsen, men jeg ser frem til Ankestyrelsens vurdering af Gladsaxe Kommunes håndtering af sagerne.

Vil du være med på holdet sammen med Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, så vi kan give den røde regering kamp til stregen? Så meld dig ind, og støt vores arbejde for frihed og fællesskab.

Valg af ny viceborgmester uden om reglerne

Medlemskabets gevinster Med dit medlemskab af Venstre får du følgende fordele: • Først og fremmest får du indflydelse på Venstres politik, opstilling af kandidater til valg og muligheden for selv at deltage aktivt i politikudviklingen på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan • Medlemsbladet Liberalt Overblik – det kommer fire gange årligt • Venstres Nyhedsbrev med politisk orientering • Muligheden for at deltage i Venstres Landsmøde. Du kan blive medlem ved at gå ind på www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem. Det koster 325 kroner om året - og du kan betale online med det samme. Nemt. Enkelt. Hurtigt.

Og så til en anden sag fra den politiske boldgade. Selvom det står sort på hvidt i styrelsesvedtægten, at det er byrådet, der vælger sine viceborgmestre, så meddelte borgmesteren i en mundtlig meddelelse til Økonomiudvalget, at nu skulle vi have en ny viceborgmester. Venstre stille spørgsmål til, om nu alt var efter bogen, når vi fik ny viceborgmester uden en byrådsbehandling. Det mente borgmesteren. Jeg bragte sagen for Ankestyrelsen, som bad byrådet om en udtalelse om sagen. Under behandlingen af

Du kan være sikker på, at jeg og Venstre vil gøre vores bedste for at holde øje med borgernes retssikkerhed og sagsbehandling i kommunen fremadrettet. - Lone Yalcinkaya (V) -

Ankestyrelsens henvendelse til byrådet skyndte flertallet sig at klemme en byrådsbehandling af valg af ny viceborgmestre ind med 4 måneders forsinkelse. I den forbindelse kom det frem, at der var en hemmeligholdt aftale mellem to partier, som øvrige byråd og offentligheden ikke havde fået oplyst. Vi afventer nu Ankestyrelsens behandling. Sidste gang, jeg bragte en sag for Ankestyrelsen vedr. kommunens overholdelse af styrelsesvedtægten if. konstitueringen af nuværende byråd, fik jeg ret. Selvom kommunens jurister insisterede på, at konsti-

tueringen var efter bogen, måtte kommunen love styrelsen, at man vil følge gældende lovgivning if. næste kommunalvalg.

Venstre holde øje med om loven overholdes Du kan være sikker på, at jeg og Venstre vil gøre vores bedste for at holde øje med borgernes retssikkerhed og sagsbehandling i kommunen fremadrettet. Vi kræver gennemsigtighed i forvaltningen og at man overholder aftaler.


Gladsaxe Valgavis

I

Kommunalvalg i Gladsaxe i 2021

I

7

Det er ikke så mærkeligt, at støj er min mærkesag Af Mads Fuglede (V) Folketingsmedlem for Venstre i Gladsaxekredsen

Gladsaxe er et fantastisk sted, som jeg er meget stolt af at repræsentere i Folketinget, men Gladsaxe er også den kommune, der er mest plaget af trafikstøj. I alt er cirka 8.000 husstande berørt af trafikstøj, som er en kæmpe stressfaktor for tusindvis af borgere i Gladsaxe. Jeg har været kandidat for Venstre i Gladsaxekredsen siden 2014, og jeg har siden den 1. oktober 2017 haft min daglige gang på Christiansborg som folketingsmedlem for Venstre i Københavns Omegns Storkreds. I alt den tid, har jeg prioriteret et særligt emne højt i mit politiske arbejde – trafikstøj Jeg synes ikke, at det er så mærkeligt, at en af mine største mærkesager handler om støj. Jeg er vokset op i et hus i Nordjylland, der var omgivet af skov. Når jeg i dag vender tilbage til mit barndomssted, så husker jeg med

en investeringsplan til 112 milliarder kroner med en masse trafikprojekter rundt om i landet. Socialdemokratiet lovede i valgkampen, at de var med på det hele. Til min store ærgrelse har de glemt alt om valgløfterne. Venstre har forgæves forsøgt at få regeringen til forhandlingsbordet. Vi ønsker, at ministeren indkalder alle partierne til forhandlinger om en stor plan for investeringer i trafikal infrastruktur, men det er blevet afvist.

det samme den følelse af dyb ro, som de rolige og fredfyldte omgivelser giver mig. Det er en stor kontrast til barndommen i Nordjylland. Jeg ville ønske, at der ikke var denne store forskel. Derfor er trafikstøj en stor del af mit politiske arbejde på Christiansborg.

Sammen med andre partier Jeg er gået sammen med en række politikere på tværs af partiskel for at sætte fokus på trafikstøj. Mine støjkollegaer og jeg, som også kalder sig trafikgruppen, mødes årligt 3-4 gange for at skabe konkrete og varige løsninger på støjområdet for Gladsaxes borgere. For det kan ikke passe, at vi med den viden, som vi har om støj, stadig bruger grænseværdier for støj fra 1970’erne. Vi ved, at støj dræber, og vi ved, at støj forringer livskvaliteten. Vi stiller hele tiden krav til miljø, sundhed og grøn omstilling. Hvorfor stilles der ingen krav til trafikstøj? Det spørgsmål har jeg stillet transportministeren

Vi prøver igen

Vi kommer til at kæmpe hårdt for at få dæmpet trafikstøjen, men vi giver ikke op. Foto: Venstre.

i Folketingssalen, som i foråret inviterede mig til et møde for at forklare om fremtidens støjtiltag. Transportministeren delte min bekymring, og han håber, at der kan komme en særlig pulje penge til trafikstøj. Desværre er der ikke

sket meget fra regeringens side.

Vores flertal smuldrede Før folketingsvalget indgik regeringen – den med Venstre, Konservative og Liberal Alliance – sammen med Dansk Folkeparti

Til efteråret træder jeg i arbejdstøjet igen, og her vil jeg igen mødes med trafikgruppen for at drøfte det videre arbejde med at bekæmpe trafikstøj, der koster menneskeliv og er en stor stressfaktor. Samtidig vil jeg blive ved med at holde transportministeren op på, at trafikstøj skal prioriteres. Sammen med Venstre vil jeg kæmpe for at få løst problemet. En fredfyldt og glad tilværelse skal ikke kun være forbeholdt borgere uden for Storkøbenhavn.

Gladsaxe pynter sig med lånte klimafjer Elforbruget falder i Gladsaxe Kommune – ”Vi sætter rekord med grøn strøm”. Begejstringen er stor, når Gladsaxe Kommune selv skal beskrive sin egen indsats for at blive en grøn kommune. Men når det kommer til el, så skyldes en stor stigning i grøn el i Gladsaxe slet ikke kommunens indsats, men derimod at en stor del af den el, som bruges i Gladsaxe, kommer fra nye havvindmøller. Det har Gladsaxe Kommune her over sommeren da også måttet erkende i et brev til Danmarks Naturfredningsforening. Heri hedder det, at ”det rekordlave CO2-niveau i 2019 skyldes blandt andet, at kraftværker udfaser kul, og i stedet leveres en større del af strømmen end tidligere af vind. Den væsentlige større mængde grøn strøm skyldes, at havmølleparken Horns Rev 3 blev sat i drift i 2019”. Eller med andre ord, det er overhovedet ikke Gladsaxe Kommunes indsats, der giver de flotte tal.

Skuffende indsats Hos Venstre er spidskandidat Mar-

tin Skou Heidemann alt andet end imponeret over kommunens indsats. Til daglig leder kan et byggefirma og har derfra et god indblik i både grønne byggerier og energirenoveringer. Han har ikke mange lovord til overs for kommunens indsat, men til gengæld en række ideer til, hvordan det kan blive bedre. ”Hvis vi kigger på energirenoveringer i kommunens egne bygninger, så er der masser af lavthængende frugter, som man stadig kan hente. Man kan arbejde metodisk med energiforbruget i kommunens bygninger og gennemgå, hvordan det ser ud. Der findes en ordning med ’Energimærker’, som give gode, konkrete forslag til energibesparelser. Det vil givet både hjælpe på det grønne regnskab, og over tid er det faktisk en god forretning også at spare på energien”, siger Martin Skou Heidemann.

Byg efter bæredygtig standard Når kommunen bygger nyt, så er der masser af ny teknologi, der kan bruges til at sikre ikke kun lavener-

gibyggerier, men også byggerier, som ligefrem bidrager positivt på det grønne regnskab. ”Hvorfor har man ikke gjort det for længst? Vi er en af landets rigeste kommuner. Så bør man gå foran og vise det gode eksempel. I øjeblikket er det lidt en hul snak om FNs Verdensmål, som vi har gjort til en del af vores politik i kommunen - for vi mangler at omsætte det til handling”, siger Martin Skou Heidemann. Ud over en metodisk gennemgang af energiforbruget i kommunens bygninger og anvendelse af ny teknologi ved nybyggeri til at blive mindst nul-energi-byggerier, hvor det er muligt, så efterlyser Martin Skou Heidemann også en handlingsplan. ”Vi har vedtaget overordnede politiker i massevis i Gladsaxe Kommune. Vi kan nærmest klistre rådhuset til med aftaler om FNs verdensmål, partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, Verdensmålshus på Fremtidsvej og alt det andet. Men vi mangler helt konkrete planer, hvor borgerne kan holde kommunen op på fremskridtet fra år til år. I øjeblikket

Gladsaxe har oplevet en kæmpestigning i hvor grøn strømmen er blevet. Det er bare ikke på grund af kommunens politik, men fordi nye, store havvindmøller står klar. Foto: Joel Arbaje / Unsplash.

drukner det lidt i papir, rapporter og pressemeddelelser. Det bliver ’godhedspolitik’ med alt for lidt konkret indhold”, konstaterer Martin Skou Heidemann. Det er ikke kun Gladsaxe, som

på papirer klarer sig godt, når det gælder grøn el. CO2-udledningen fra elproduktionen i Danmark faldt markant i 2019 og har aldrig været lavere som følge af de nye havvindmølleparker.


8

I

Gladsaxe Valgavis

I

Kommunalvalg i Gladsaxe i 2021

Venstre står for frihed og velfærd Af Henrik Bach Mortensen Medlem af Gladsaxe Byråd

Gladsaxe er en god kommune. Det er fordi kommunens borgere og virksomheder har skabt det økonomiske grundlag, som kommunen bygger på. Det er ikke hverken borgmesterens eller Byrådets fortjeneste. Gladsaxe er hjemsted for nogle af landets mest succesfulde virksomheder. Det har lunet i form af skattebetalinger. Gladsaxes placering i en attraktiv natur som opland til hovedstaden har også gjort os til en attraktiv kommune for borgere, som leverer store skatteindtægter til kommunen. Det høje serviceniveau i Gladsaxe i form af velfærdsydelser, folkeskoler, idræts-

faciliteter m.m. kan kun sikres, hvis kommunen også fremover er tillokkende for både virksomheder og borgere.

Vi prioriterer anderledes Venstre vil gøre meget anderledes end det nuværende borgmesterflertal i Byrådet, som omfatter næsten alle andre end Venstre. Vi er ikke tilfredse med, at målinger viser, at kommunen fører en erhvervspolitik, som virksomhederne langt fra finder i top. Vi kæmper også imod nedlæggelse af daginstitutioner, som familierne er glade for. Vi vil ikke medvirke til, at der bygges nye bydele med befolkningstæthed og sociale problemer som midt i storbyen. Vi kæmper også mod støj i boligkvarterer.

Behandlingen af vores svageste medborgere i ældre- og handicapbeboelse har også vores topproritet. Vi har vendt os imod dårlige forhold i ungdomsboliger, og som eneste parti har vi stået fast på, at ældre demente og handicappede skal sikres den ernæring, som de ønsker sig. Disse medborgere skal ikke finde sig i, at Byrådet – bortset fra Venstre – ikke vil give dem mulighed for selv at vælge deres mad.

Meget tilfælles med USA Jeg er stolt over, at Venstres søsterparti i USA er demokraterne. Og jeg håber, at Joe Biden bliver valgt til præsident. Ligesom Venstre i Gladsaxe står Joe Biden for et

Vi har meget mere til fælles med Joe Biden, end vi måske lige tror. Han og demokraterne kæmper – ligesom som Venstre – for et frit samfund, hvor man kan træffe egne valg.

samfund med frie borgere, som kan træffe deres egne

valg, som vil sikre jobs til alle, og som ikke betaler

mere i skat end højst nødvendigt.

Frygter for ny og dyr affaldsindsamling På Gladsaxe Rådhus flirter politikerne med igen at lade kommunen stå for at indsamle affald fra borgerne, efter at opgaven i en længere årrække har været varetaget af private firmaer. Overvejelserne kommer efter at skraldefirmaet Remondis i en periode havde problemer med kvaliteten. I Hvidovre har man hjemtaget skraldeindsamlingen, og her lød buddet på, at man ville spare 400.000 kroner. I stedet er man endt med en

ekstra regning på flere millioner kroner. Det svarer ifølge Dansk Industri, DI, til en prisstigning på 11-14 procent. Også i Brøndby Kommune har man haft kig på, om man mon skulle stå for ordningen selv. Embedsmændene indstillede således også til politikerne, at man selv skulle stå for opgaven. Men politikerne i Brøndby valgte igen at udbyde opgaven. Man havde kort og godt svært ved at få øje på fordelene.

”Vi kan i Venstre altså heller ikke få øje på fordelen ved, at det skulle være kommunalt ansatte, der kørte rundt og indsamlede affald. Der er ikke rigtig noget, der tyder på, det bliver hverken bedre eller billigere. Faktisk tvært imod”, siger Martin Skou Heidemann, byrådsmedlem fra Venstre i Gladsaxe.

Indsamling på tværs af kommuner De private skraldeselskabers

store fordel er, at de kan arbejde på kryds og tværs af både 5, 7 eller ti kommuner. De kommunale skraldeselskaber dækker typisk en kommune – måske er de i samarbejde med en eller to nabokommuner. Det giver de kommunale ordninger alt for store omkostninger i forhold, hvilken senest blev dokumenteret i tilfældet med Hvidovre Kommune. Gladsaxe Kommune har tidligere selv stået for opgaven med at indsamle dag-

renovation. Da man sendte opgaven i udbud, fik man ifølge tal fra Gladsaxe Kommune ”store besparelser ved at udbyde indsamlingen af dagrenovation. I 2002 opnåede kommunen en besparelse på cirka fem millioner kroner svarende til knap 40 % ved udbud”, hedder det i en tidligere beskrivelse i en dagsorden fra kommunes daværende Miljøudvalg i oktober 2010. Dengang kunne kommune også oplyse, at ”tenden-

sen bekræftes af en rapport, som Udbudsrådet kom med i 2010, hvoraf det fremgår, at flere kommuner har opnået besparelser på op til 35 % ved markedsbaserede løsninger på affaldsområdet”. ”Vi kan ikke rigtig få øje på pointen. Der er intet der tyder på, at vi vinder noget som helst på det her. Det bliver samme service – bare dyrere. Jeg synes, at Socialdemokratiet skulle sige højt, at ideen er droppet”, siger Martin Skou Heidemann.

Invitation: Mød Jakob Ellemann-Jensen Tirsdag den 1. september kl. 19:00 Rådhus Toppen Gladsaxe Rådhus - Indgang B Venstre’s formand Jakob Ellemann-Jensen kommer til Gladsaxe for at fortælle om sin første tid som formand og om sine visioner. Alle er velkomne. Kaffe og kage. Ingen tilmelding.

Arrangør: Venstre Gladsaxe