Valgavis Martin Skou Heidemann, Venstre i Gladsaxe

Page 1

Gladsaxe Valgavis Torsdag den 16. november 2017

Kommunalvalg 2017 i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe kan blive en meget bedre kommune Gladsaxe og erhvervslivet Læs side 4

Villa-kvarterer skal ikke fortættes Læs side 5

Absurde parkeringsproblemer Læs side 7

Der er alt for meget, der halter i Gladsaxe Kommune. Det mener Venstres Martin Skou Heidemann, der går til valg på at få skabt en af Danmarks mest veldrevne kommuner. Der skal komme fokus på at få gjort Gladsaxe til en af landets førende idrætskommunerne, at skabe en mere grøn by, at få erhvervslivet til at blomstre, få mere velfærd for færre penge, få lavere skat - og i det hele taget få gjort det lettere at være borger i Gladsaxe. ”Vi hiver utrolig mange penge ind i skatteindtægter – blandt andet takket være Novo – men vi får alt alt for lidt ud af skattekronerne. Det er vi nød til at lave om på”, siger Martin Skou Heidemann, der i en lang årrække har drevet egen virksomhed, og i dag har mere end 160 ansatte - ligesom han tidligere også har været formand for brancheorganisationen Dansk Byggeri. ”Hvis vi kigger på de ekstra millioner, som kommunen inddriver, så klarer vi os ikke særlig godt, når vi ser på andre kommuner. Faktisk klarer vi os ret skidt på en lang række områder – og det er egentlig forholdsvis underordnet, hvilke områder man kigger på. Lidt firkantet sagt så solder vi pengene op. Det skal vi lave

sikre os en optimal vandkvalitet i søen. Det kommer også miljøet til gavn”, siger Martin Skou.

Martin Skou Heidemann foran Gladsaxe Rådhus. Her skal et helt hold af nye politikere være med til at rydde op og støve af efter mange års socialdemokratisk styre. om på, og det har vi i Venstre nogle klare bud på”, siger Martin Skou. Et af de mange emner er kommunens idrætsliv, hvor det halter. Bagud på idræt ”Kommunen fik lavet en rapport i 2015, hvor eksterne eksperter gik kommunens idrætsfaciliteter igennem. Det har vi så ikke for alvor fuldt op på. Vi

i Venstre har skubbet på for at få etableret kunstgræsbaner – og er også lykkedes med det ved fodboldklubben Bytoftens bane og ved AB Skovdiget. Vi har også fået sat gang i analysearbejde omkring skøjtehallen. Men det er jo kun små dryp, og vi mangler at altså en rigtig visions- og handlingsplan, som vi også finansierer”, siger Martin Skou. Et andet område er visioner-

ne om at få skabt en grøn by. ”Vi har dejlige grønne områder i byen, men hvis man tager en tur ned af Bagsværd Hovedgade, så kunne vi måske godt få gjort en noget større indsats for at få skabt en grønnere by i kraft af flere træer og grønne opholdsrum. Vi kunne også gøre bedre brug af Bagsværd sø, så vi fik etableret et nyt lækkert badeanlæg – hvilket igen betyder, at vi skal

For tung administration Når det kommer til administrationen, så mener Martin Skou også, at der her er en del at hente. ”Vi har eksempelvis lavet vores helt egen private lille ekstra SOSU-uddannelse. Vi sender pædagoger på kursus i Italien. Vores jobindsats sejler med næsten 50% flere langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere end i tilsvarende kommuner. Og man kunne blive ved. Der er jo virkelig et kæmpe potentiale for at skabe forbedringer i Gladsaxe Kommune”, siger Martin Skou. Han har ikke den store tiltro til, at det kommer til at ske, så længe socialdemokraterne er i spidsen. ”Det har de jo haft masser af år til at bevise. Socialdemokraterne har ikke evnet at sikre vi får mest muligt for pengene. Skal vi gøre visioner og ideer til virkelighed, så skal vi skifte ud på rådhuset”, siger Martin Skou Heidemann, der er at finde som nummer fire på Venstres liste til kommunalvalget.

Facebook “f ” Logo

Følg med på Facebook Følg mig på Facebook. Her kan du finde opslag fra valgkampen – inklusiv oplæg til hvordan Gladsaxe bliver en endnu bedre kommune. Du kan læse med på adressen facebook.com/martinskouheidemann Martin Skou Heidemann

CMYK / .ep


2

Gladsaxe Valgavis

Torsdag den 16. november 2017

Kommunalvalg 2017 i Gladsaxe Kommune

Nej tak til højere og tættere byggeri I løbet af 2017 lykkedes det et flertal i Gladsaxe Byråd at få skrottet planerne om højere og tættere byggeri. Der var ellers lagt op til, at kommunens villakvarterer skulle blive til et tæt bebygget boligområde med toetagers byggeri. Men sådan kom det ikke til at gå. I hvert fald ikke i første omgang. Socialdemokraterne opgav støtten til planen - fordi der ikke længere var et flertal i byrådet bag den – og forslaget blev taget helt ud af kommuneplanforslaget. Heldigvis, mener Venstres Mar­­tin Skou Heidemann, der dog ikke er helt rolig. Han er bange for, at Socialdemokraterne finder forslaget frem igen. Hvad sker der, hvis Socialdemokraterne får magten efter kommunalvalget? Mon ikke de så vil gennemføre deres politik?” spørger Martin Skou. Han har kigget på, hvad det i givet fald vil betyde.

Grimt og dyrt ”Ud over at det ikke er særlig kønt, så får det stor økonomisk betydning for boligejerne i kommunen. Boligskatterne vil nemlig stige, hvis det bliver tilladt med byggeri af dobbelthuse og rækkehuse på grunde, hvor der nu kun ligger et hus”, siger Martin Skou Heidemann. Når der gives mulighed for at bygge mere, så øges værdien af grunden og boligen. De “store” grunde bliver dermed et oplagt mål for spekulanter. De driver værdien op, og dermed øges værdien af grunden og husene også hos naboerne - og dermed stiger de ejendomsskatter, som folk skal betale til kommunen. Har du råd til at blive boende? Folk med helt almindelige indkomster risikerer at måtte sælge, fordi de fremover skal betale langt højere ejendomsskatter, end de hidtil har været vant til. ”Spørgsmålet er så, om man

har råd til at blive boende i den bolig, som man har købt, siger Martin Skou. Hans parti, Venstre, er generelt imod at skabe usikkerhed for boligejerne. ”Boligskatterne ligger fast. Det er vores synspunkt i Venstre. Derfor har vi også hele tiden arbejdet imod planerne om fortætning. Socialdemokraterne har derimod kæmpet for at overbevise de andre partier om, at det er god ide at bygge i to etager midt i villakvartererne”, konstaterer Martin Skou. Byggeskandale på Tobaksvej Et projekt med indbliksgener på Tobaksvej er ifølge Martin Skou ”den største skandale i Gladsaxe i mange år”. ”En ting er, at Gladsaxe Byråd fik plantet et skrummel på ni etager stort set i baghaven til en af kommunens borgere. Prøv at se udsigten fra stuen! Men hvorfor i al verden har man ikke

fundet en løsning? I stedet har man brugt pengene på en advokatundersøgelse, der fik vasket de ansvarliges hænder. Det kan vi ikke være bekendt”, siger Martin Skou. Han erkender, at alle regler tilsyneladende er fulgt, men synes ikke, at det er i orden. ”Jeg synes, det er magtarrogance, at man ikke for længst har givet en kompensation. Enhver kan jo se at den er helt gal og sagen er et tydeligt tegn på at der bør skiftes kraftigt ud i byrådet.” Beboerne fortæller, at det kun er Venstre, Liberal Alliance, Enhedslisten og til dels Dansk Folkeparti, der har villet finde en løsning, mens de øvrige partier synes, at det er i orden.

En borger fik udsigt til 9 etagers beton. En del partier synes det er i orden

For meget bureaukrati og for høj skat Gladsaxe Kommune skal blive bedre til at bruge pengene rigtigt. Ned med bureaukratiet og skatten - og op med servicen. Selvom mange ting virker rigtig fint i Gladsaxe, så er der et kæmpe potentiale for at gøre tingene bedre. Det mener Venstres Martin Skou Heidemann, der går efter at få gjort op med noget af bureaukratiet og få brugt pengene på bedre service og skattelettelser. ”Efter et budgetår hvor Gladsaxe har skruet voldsomt op for forbruget, skulle man tro, at man i år har ville koncentrere sig om at bruge pengene lidt mere fornuftigt. Men sådan bliver det ikke”, konstaterer Martin Skou Heidemann. ”Byrådet har nemlig vedtaget et budget, som bærer tydeligt præg af det Socialdemokratisk ledede flertal. Venstre fik sikret sig indflydelse med blandt andet skattenedsættelse og en plan for skolerne. To gode ting. Jeg har stor ros til Venstres Pia Skou for flot gennemførte forhandlinger. Men Venstre har simpelthen bare brug for flere mandater i Gladsaxe Byråd. Ellers får

vi ikke styr på pengene”, siger Martin Skou Heidemann. Tak til Staten Ifølge ham forsætter forbrugsfesten i Gladsaxe – dog har

Staten lagt låg over hvor meget, der kan bruges. ”Og heldigvis for det. Så er der da lidt hånd i hanke med hvor meget kommunerne kan fråse med borgernes penge. Jeg

Gladsaxe Valgavis Valgavis fra Venstres Martin Skou Heidemann i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017. Redaktion: Schou Kommunikation Jesper Schou Hansen jesper@jesperschouhansen.dk Tlf. 26 23 73 78

havde nok forventet, at kommunen selv havde kigget lidt mere på administrationen og fundet ud af, hvor man kunne gøre tingene bedre og billigere. Men det er der ikke så meget af ”, siger Martin Skou. Til gengæld er der blevet plads til den mindst mulige skattesænkning på 0,1 %. ”Det er jo ikke prangende, men I Venstre er vi stor tilhænger af ikke at opkræve mere end højst nødvendigt af borgernes penge. Det er ikke nogen kæmpe skattesænkning, men det er den rigtige vej, så det glæder vi os over. Men i kraft af de virksomheder – især Novo – som findes i Gladsaxe, så har vi potentiale til at blive blandt de 2-3 billigste skattekommuner i Danmark. Det kræver bare, at vi er bedre til at administrere pengene. I øjeblikket klatter vi dem væk uden at få nok ud af det”, siger Martin Skou Heidemann.

”en fest for borgernes penge”. ”Problemer er bare, at vi ikke rigtig får noget ud af den fest. Vores skoler trænger stadig til en opgradering. Vores idrætsanlæg er ikke i top. Vores institutioner for såvel børn som ældre er heller ikke i verdensklasse. Det burde de være med de penge, vi bruger”, siger Martin Skou Heidemann. Han peger selv på administrationen og dårlige vaner som hovedårsagerne til, at vi får for lidt for pengene. ”Administrationen i kommunen er stadig tung og træg. I stedet for at lave en gennemgribende vurdering af behovene, så fortsætter budgettet bare der, hvor man slap sidste år. Der er sådan lidt små-besparelser hist og pist. Men ikke noget der batter. Man fortsætter kort og godt med det, som man altid har gjort. Man har lullet sig i søvn”, mener altså Martin Skou Heidemann.

Fest for borgernes penge Han tøver ikke med at kalde det

Lær af det private Selvom der er forskel på private

virksomheder og en kommune, så mener Martin Skou, at man godt kan lære noget af det private. ”I det private arbejder man hele tiden med at blive bedre og gøre det mere effektivt. Det er derfor så mange ting går godt for de danske virksomheder. Det må vi jo gerne lære noget af i kommunen”, mener Martin Skou. Som kandidat for Venstre håber han, at han efter valget den 21. november får en af pladserne i Gladsaxe Byråd. ”Hvis jeg bliver valgt, så vil jeg være klar med et katalog af gode ideer. Nogle af ideerne har jeg fra mine år som virksomhedsleder, og andre igen fra den dialog jeg har haft med vælgerne op til valget. Og jeg modtager stadig gerne gode ideer til hvordan, vi kan gøre det bedre og billigere i kommunen”, fastslår Martin Skou, der via sin Facebook profil ligeledes har efterlyst gode ideer til hvordan Gladsaxe skal udvikle sig.

• Kommunalvalg 2017 i Gladsaxe Kommune

Grafiker: Lars Zederkof Tryk: Sjællandske Medier i Holbæk. Udgiver: Martin Skou Heidemann

Oplag: 25.938. Uddeles i Gladsaxe Kommune i postnumrene 2800 Kgs. Lyngby, 2860 Søborg og 2880 Bagsværd i dagene 16.-17. november 2017.

Distribution: FK Distribution A/S, Bredebjergvej 6, 2630 Taastrup


Gladsaxe Valgavis

Torsdag den 16. november 2017

3

Kommunalvalg 2017 i Gladsaxe Kommune

Martin Skou Heidemann:

Gladsaxe Kommune skal med i Demensalliancen Med det stigende antal ældre med demens så skal der ske en fornyet satsning på demens-området. Det mener Venstres kandidat til kommunalvalget Martin Skou Heidemann. Borgmester Trine Græse afviser ønsket. Gladsaxe Kommune skal gøre mere på demensområdet. Derfor foreslår Venstres Martin Skou Heidemann, at kommunen går med i Demensalliancen, som allerede tæller 17 kommuner landet over, der alle har forpligtet sig til at gøre en ekstra indsats. ”Flere og flere får demens – og det koster penge. Samtidig er Gladsaxe for lille en kommune til at opbygge sin egen ekspertise. Blandt andet derfor skal vi med i Demensalliancen og trække på nogle af deres erfaringer – og leve op til de krav, de stiller. Jeg har selv demens inde på livet i min familie, og det er på alle måder trist at være vidne til – og en kæmpe belastning for os pårørende”, siger Martin Skou Heidemann. S afviser Forslaget får imidlertid ikke opbakning fra Gladsaxes borgmester Trine

Græse (S). Til Gladsaxebladet siger hun, at ”Demensalliancen er et rigtig godt tilbud til kommuner, som ikke er så langt på demensområdet”. Det undrer imidlertid Martin Skou Heidemann, da Demensalliancen netop har tilslutning fra en række socialdemokratiske kommuner som Aarhus, Aalborg og Roskilde ligesom det er faglige organisationer som FOA og Dansk Sygeplejeråd m.fl. der står bag Demensalliancen. På sekretariatet for Demensalliancen kan man heller ikke genkende borgmesterens udlægning. I et skriftligt svar skriver Mikkel Schrøder fra sekretariatet: ”Det vil vi tage med videre, da vi ikke enige i Borgmesterens udlægning. Arbejdet i Demensalliancen er for alle kommuner og arbejder blandt andet med førende kommuner som Aarhus og Aalborg og

mark være et foregangsland, når det handler om at skabe det bedst mulige liv for dem, der rammes, og for deres pårørende.

Møde i Ældre Sagen. De fleste der rammes af demens er ældre medborgere. Martin Skou Heidemann (yderst til højre) vil have Gladsaxe til at styrke indsatsen. Den socialdemokratiske borgmester Trine Græse afviser forslaget. mindre kommuner Stevns demens i Gladsaxe Kommune. Det fastslår Viog Greve”. denscenter for demens, der også fortæller, at det tal er Flere med demens Der kommer flere og flere let stigende over de næste med demens - også i Glad- 10-20 år som følge af den saxe kommune. Allerede i forventede længere levetid. Ifølge alliancen skal Dandag er der over 1100 med

Sker for lidt i Gladsaxe Ifølge Martin Skou Heidemann er Gladsaxe Kommunes tilbud ikke godt nok, når det gælder arbejdet med demens. ”Gladsaxe vedtog tilbage i august 2016 en demensindsats og siden er det så som så med initiativerne. Vi har mange gode tilbud som et hukommelseshold, der tilbyder træning af hukommelses-, orienteringsog koncentrationsevne, daghjem, dagtilbud, døgntilbud m.v. Men i forhold til antallet af borgere med demens, så skal vi sætte mere fart på arbejdet, så det ikke bare bliver ”Ældremilliarden” Folketinget gav, som afgør, om vi skal gøre noget mere for vores demente ældre”, siger Martin

Skou Heidemann. I forbindelse med Ældremilliarden besluttede Gladsaxe at anvende nogle af pengene til flere personalemæssige ressourcer netop i forbindelse med demens. Ifølge Martin Skou Heidemann er det en stakket frist – for antallet af demente vokser. ”Hvis vi ikke handler nu, så kommer Gladsaxe alt for langt bagud på demensområdet. Derfor skal vi også lægge pres på os selv – blandt andet gennem medlemskab af Demensalliancen – for at levere et godt tilbud på demensområdet. Ikke kun fordi vi får flere og flere med demens, men også fordi forskningen og den teknologisk udvikling går så stærkt, at det giver os helt nye muligheder for at hjælpe de med demens”, siger Martin Skou Heidemann fra Venstre.

Alt For MAnge AF de Bedst kVAliFicerede Vil ikke stille sig til rådigHed For politiske HVerV.

nu er der heldigvis en i gladsaxe, der gør det! Jeg kender Martin skou Heiemann som en superdygtig og beslutsom mand, som gladsaxe vil få glæde af. i kommunalpolitik har vi brug for folk med solid erhvervsbaggrund som Martin skou Heidemann. Jeg håber virkelig, at Martin skou Heidemann bliver valgt ind i gladsaxe Byråd. Han er et frisk pust med nye ideer. Bertel Haarder Medlem af Folketinget (V)


4

Gladsaxe Valgavis

Torsdag den 16. november 2017

Kommunalvalg 2017 i Gladsaxe Kommune

Væksten er gået helt i stå i Gladsaxe Ifølge tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er væksten gået i stå Gladsaxe. Dermed fortsætter rækken af dårlige nyheder på erhvervsområdet med at vælte ned over Gladsaxe kommune. I forvejen har virksomhederne i undersøgelser fra både Dansk Industri og Dansk Byggeri vist en høj grad af utilfredshed med kommunen. I følge AE-rapporten så står det slemt til i Gladsaxe Kommune i sær på et område. Tidligere tiders vækst og fremgang var fuldstændig blæst væk, da AE afleverede deres seneste rapport. I 2015/2016 var kommunen således gledet helt ud af top 20, når det gjaldt vækst. Den kedelige udvikling kommer ikke bag på Martin Skou Heidemann. ”Desværre er det lidt som om det ikke går op for de ledende socialdemokrater på rådhuset, at den er helt gal med væksten i kommunen. Tidligere på året optrådte man nemlig i medier og på Facebook med – og jeg citerer: ”Gladsaxe er Danmarks-

mester i jobskabelse. Siden finanskrisen er der kommet 17 procent nye arbejdspladser til Gladsaxe, og det rækker til en flot førsteplads blandt landets kommuner, viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd”, fortæller Martin Skou Heidemann, der påpeger, at det er helt skæv læsning af de aktuelle tal. Bortforklaringer fra S ”Tallene dækker jo over desværre også over, at det siden er gået fuldstændig i stå i Gladsaxe. Væksten er pist væk. Lige meget hvor man kigger hen i rapporten fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så ser det skidt ud med væksten”, konstaterer Martin Skou. Rapporten runder af med at fastslå, at i Gladsaxe overlever færre virksomheder end på landsplan og andre steder i Region Hovedstaden. ”Men det glemte den daværende S-borgmester fuldstændigt da hun tegnede et – forkert – rosenrødt billede af kommunen. Det er jo ærgerligt, at man ikke står på mål for

de fejl man laver og får sagt: godt – vi skal have rettet op på det. På rådhuset er vi nød til at tage et opgør med den bortforklaringskultur, som Socialdemokraterne kører. Vi kan jo ikke forlange, at borgerne i kommunen har tillid til demokratiet, hvis man ved hjælp af spindoktorer skal prøve at gøre dårlige tal til gode”, siger Martin Skou. Påpeget problem – uden effekt Han har tidligere forsøgt at gøre kommunen opmærksom på problemer i en række indlæg i Gladsaxebladet. Desværre uden held. Martin Skou driver til dagligt en tømrer- og snedkervirksomhed med 160 ansatte ligesom han har været med til at stifte en række virksomheder – og været formand for Dansk Byggeri. Dermed har han udmærkede forudsætninger for at læse rapporten. ”Da jeg gjorde opmærksom på problemerne, så blev det hele fejet ind under gulvtæppet – selvom det stod sort på hvidt. Og endda i en rapport

reaktion på, at Gladsaxebladet bragt et indlæg fra borgmesteren, hvor kritikken blev blank afvist. ”Efterfølgende fandt vi jo ud af, at borgmesteren overhovedet ikke læste med i rapporten fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, men refererede til en rapport, som de kun havde på rådhuset. Det var en helt igennem syret oplevelse. Det var som at være med i ”Halløj på badehotellet” – bare i en særlig Gladsaxeudgave”, siger Martin Skou.

Væksten er forsvundet fra det ene år til det andet. Alligevel påstår Socialdemokraterne i Gladsaxe af de er Danmarksmestre i vækst. Helt skævt, konstaterer Martin Skou Heidemann (V). Illustration fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har samme farve som borgmesterens parti. Jeg så godt, at Socialdemokraterne forsøgte at forklare,

at der var en ”korrekturfejl” i noget af det, som kommunen havde offentliggjort. At man lige fik skrevet et forkert årstal”, siger Martin Skou som

Ny politik Han mener, det er på tide, at der kommer en ny erhvervspolitik på Rådhuset, som tager udgangspunkt i virkeligheden. ”Vi har jo tal fra Arbejder­ bevægelsens Erhvervsråd, Dansk Industri og Dansk Byggeri. Der kan vi jo starte vores analysearbejde og så få målrettet vores indsats på at få skabt jobs, god servicering af erhvervslivet, bedre støtte til opstartsvirksomheder m.v.”, siger Venstres Martin Skou Heidemann.

Dårlige karakterer fra erhvervslivet til Gladsaxe Gladsaxes erhvervspolitik får ikke mange pluspoint fra de lokale erhvervsdrivende. Det viser undersøgelse på undersøgelse. Dansk industri har været ude at spørge virksomhederne om deres tilfredshed med landets kommuner. Det ser rigtig skidt ud for Gladsaxe. Af tallene kan man se,

Medlem af Europa-Parlamentet Morten Løkkegaard for Venstre på besøg hos Martin Skou Heidemann til en snak om blandt andet erhvervspolitik.

at det bare er gået ned af bakke for Gladsaxe de sidste par år. Ganske voldsomt ned af bakke. I 2010 var kommunen nummer syv ud af 96 kommuner i undersøgelsen. Siden er Gladsaxe dumpet markant ned af listen – til nummer 40 - og det er endda en lille fremgang fra året før. ”Det passer – desværre - godt med tal fra Dansk Byggeri, som i sommers kunne fortælle, at Gladsaxe var nummer 62, når man opgjorde hvor erhvervs- og byggevenlige landets kommuner er”, fortæller Martin Skou Heidemann, der

selv er tidligere formand for netop Dansk Byggeri og derfor har et indgående kendskab til branchen. De dårlige tal får Martin Skou til at efterlyse en ny strategi, der skal gøre Gladsaxe mere erhvervsvenlig. ”Erhvervslivet skaber jobs og indtægter til kommunen. Det er med til at finansiere vores alle sammens velfærd. Så alle burde jo have en interesse i, at få taget fat på en ny strategi når nu erhvervslivet giver så hård en kritik”, siger Martin Skou Heidemann, Venstre.

Gladsaxe som idrætskommune I Gladsaxe har vi rigtig gode muligheder for at blive en af Danmarks førende idrætskommuner. Det er ikke bare noget, vi siger. Tag Pernille Blume inden for svømning, Andreas Bube inden for atletik og de mange dygtige roere, som er med til at sætte Gladsaxes navn på verdenskortet. Det kan lade sig gøre. Men det kræver, at vi gør en indsats. Ikke kun for eliten – men også for bredden. Derfor har vi i Venstre i flere år presset

på for at få bedre forhold for idrætten i Gladsaxe. Venstre har således stået bag forslaget om at få kunstgræs på fodboldklubben Bytoftens bane, som både skole, SFO m.fl. kan bruge – ligesom vi stod bag forslaget om kunstgræs ved AB Skovdiget. Ved Gladsaxe Skole kommer der nu en gymnastiksal – vi havde hellere set en hal. I øjeblikket er der en analyse i gang omkring skøjtehallen, som var et yderligere initiativ fra Venstre. Men vi vil meget meget

mere. Mange af Gladsaxes sportsanlæg er nedslidte og ikke vedligeholdt i tide. Det hjælper heller ikke, når to skoler bliver til en. Så falder antallet af faciliteter også. Der er også ventelister flere steder – og det betyder nogle gange, at børnene aldrig kommer i gang med at dyrke sport. Og endelig er der stor sandsynlighed for, at indbyggertallet vil stige i de kommende år. Det giver et yderligere pres på de eksisterende faciliteter. Det

er noget skidt. Dårligere end naboerne Det synes de også hos idrætsorganisationerne. DGI Storkøbenhavn har derfor henvendt sig til partierne i kommunen med lidt faktuelle oplysninger. I Gladsaxe Kommune halter vi noget bagefter naboerne i Gentofte, ift. andelen af borgere, der er medlem af en idrætsforening. Idrætsforeningerne i Gladsaxe Kommune har ifølge de officielle medlemstal i DIF og DGI i alt 25.193 medlem-

mer i 2016 svarende til 36,6% af borgerne, hvor der i Gentofte er en andel på 40,9%. De tal er ikke inkluderet alle de, der træner på egen hånd eller har et medlemskab i et af de mange private fitnesscentre. Lad os få lagt en ny plan Derfor vil vi gerne i gang med en langsigtet investerings- og genopretningsplan. Det har det socialdemokratiske flertal forsømt gennem mange år. Flere kommuner har en visionær politik og en investe-

ringsplan, der rækker langt ud i fremtiden - men det har vi ikke i Gladsaxe. Det skal vi lave om på. I 2015 fik vi i Gladsaxe ellers lavet en stor rapport, om hvor det er galt, nedslidt eller helt mangler – men her to år efter samler rapporten støv – og vi mangler stadig at komme i gang med en egentlig plan. I Venstre synes vi, at det går alt for langsomt. Med venlig hilsen Martin Skou Heidemann


Gladsaxe Valgavis

Torsdag den 16. november 2017

5

Kommunalvalg 2017 i Gladsaxe Kommune

Vi skal turde have visioner

Uden visioner går udviklingen i stå og bliver præget af tilfældigheder. Derfor skal vi have en solid visions- og handlingsplan for kommunen, mener Martin Skou Heidemann (V). Der sker rigtig meget i Gladsaxe. Der er en ny letbane på vej, og mange af de gamle huse på Søborg Hovedgade bliver revet ned og erstattet af nye. Også i Bagsværd og andre steder i kommunen sker der store bymæssige ændringer. Den store tilflytning til København smitter også af på os, konstaterer Martin Skou Heidemann fra Venstre. Han har fornyeligt sendt en brochure ud til kommunens husstande med en opfordring til debat og dialog om fremtidens Gladsaxe. Han nævnet selv flere projekter, som isoleret set er gode, men som han mener mangler en overordnet plan. ”I øjeblikket er der gang i mindre renoveringer – blandt andet af Bagsværd Hovedgade. Men mangler der ikke noget – noget der kan give Gladsaxe sammenhængskraft, gøre det grønt og hyggeligt? Hvis vi kigger til Glostrup, så har de for tre måneder siden sat gang i en

ambitiøs strategi for Glostrup Bymidte, der udvikler området, så byen kommer til at hænge sammen – og får tog til lufthavnen. I Rødovre vil man skabe en ny bydel Rødovre City - ved Rødovre Station – og sådan kan man blive ved. Hvad vil vi?”, spørger Martin Skou, der med spørgsmålene gerne vil have gang i debatten blandt borgerne. Hvordan skal fremtidens Gladsaxe se ud? ”Jeg vil gerne være med til at udvikle fremtidens Gladsaxe. Derfor brugte jeg brochuren til at efterlyse ideer til, hvad vi kan gøre i vores kommune. De fleste kan sikkert blive enige om, at der ikke er meget ”centrum” eller ”hygge” over Bagsværd Torv – men det er jo ikke sikkert, at det er der, vi skal skabe et nyt brostensbelagt torv med springvand, grønne træer og bænke. Måske er andre steder mere oplagt?”, siger Martin Skou. Han er glad for den mod-

tagelse som opfordringen til dialog fik hos borgerne. ”Selvfølgelig er der altid en enkelt eller to, der bare er sure. Men rigtig mange mennesker kom med gode forslag til hvordan vi kan gøre vores by bedre – og det er rigtig positivt”, siger Martin Skou. Modtræk til fortætning af villa-kvarterer Blandt emner til debat har været fortætning af byen – altså at bygge flere høje bygninger midt i villa-kvartererne. ”Byrådet lyttede til borgerne og droppede fortætningen af villakvartererne. I hvert fald for nu, siger Martin Skou, der dog frygter Socialdemokraterne trækker planerne frem igen hvis de vinder valget. ”Gladsaxe vil gerne være en grøn kommune. Skulle vi ikke i stedet trække villakvarterernes grønne karakter ind gennem hele byen i kraft af mange flere vejtræer, så Gladsaxe bliver til hoved-

Visionsløst: Martin Skou Heidemann (V) har vendt sig mod socialdemokraternes planer om at bygge højt i villakvartererne. stadsområdets grønne lunge? Det er der da mere perspektiv i end at bygge højt midt i villakvarterer”, siger Martin Skou. Fokus på grønt Blandt de, der deltog i debatten var Leif Kajberg, der var bange for, at naturen bliver taberen. ”Leif Kajberg var blandt

andet nervøs for, om man kan forvente, at fredningsbestemmelser og paragraffer i naturfredningsloven forventes overholdt i forbindelse med, at Gladsaxe skal være vært for to internationale ro-events i årene der kommer. Det korte svar er JA. Gladsaxe Kommune er ikke hævet over loven. Loven er farveblind - og den

gælder også for en socialdemokratisk ledet kommune”, siger Martin Skou. ”I Venstre vil vi nu også gerne have lov at bruge naturen – og ikke kun frede den, siger Martin Skou, der nu tager de mange svar og bekymringer med i det videre arbejde.

FReMtidens Gladsaxe i kommunalpolitik har vi brug for folk med erhvervsbaggrund. det har Martin skou Heidemann.

Martin Geertsen Medlem af Region Hovedstaden for Venstre


6

Gladsaxe Valgavis

Torsdag den 16. november 2017

Kommunalvalg 2017 i Gladsaxe Kommune

Venstre-politiker Martin Skou Heidemann:

Gladsaxe har for lidt fokus på bander

Mens Københavns overborgmester Frank Jensen (S) tordner mod banderne, så er Gladsaxes borgmester Trine Græse (S) stille - trods politiets indførelse af en visitationszone i Gladsaxe. Tavsheden kommer bag på Martin Skou Heidemann. Han mener, at borgmesteren skal på banen. ”Jeg forstå ikke hvorfor borgmesteren er så tavs. Det er jo en alvorlig situation. Politiet har indført og forlænget visitations-zonen i Gladsaxe, så alle midler kan tages i brug overfor banderne. Man kan jo ikke undgå at få øje på først skudepisode tæt på kommunegrænsen, skudepisoden på Bagsværd Hovedgade, på Juni Alle og derefter ved en Netto

butik”, siger Martin Skou Heidemann (V). Det er Københavns Vestegns politi, der har besluttet at indføre visitationszonen, som oprindelig dækkede dele af Gladsaxe, Herlev og Rødovre kommuner og som blev forlænget i slutningen af oktober. ”Politiet har oplyst, at det er den igangværende konflikt i og omkring bandemiljøet i det storkøbenhavnske område, der er årsagen. Her må vi også i Gladsaxe erkende, at

vi slet slet ikke har været gode nok til at bekæmpe banderne”, siger Martin Skou Heidemann (V). Gladsaxe er hjemsted for rockergrupperingen Satudarah, der udspringer af en gruppe utilpassede unge omkring Værebroparken. Samtidig grænser Gladsaxe Kommune op til Tingbjerg, der rummer banden Loyal to Familia. ”De har jo i årevis fået lov til at udvikle deres helt eget parallelsamfund. Det skal de jo ikke have lov til. Vi skal

Martin Skou Heidemann undrer sig over de manglende udmeldinger fra borgmester Trine Græse (S) om bandekonflikten. Skyderierne på gaderne bør der sættes ind overfor. være på nakken af dem, have fat i de unge, som kan være på vej ind – og det skal være en 24-timers opgave”, siger Martin Skou Heidemann (V). Han anerkender, at opgaven ikke er let og at Gladsaxe rent faktisk har gjort en ind-

sats – som han bare mener er utilstrækkelig. ”Selvom Gladsaxe har gjort sit de senere år, så må vi jo bare konstatere, at vi i hvert fald ikke er lykkedes med at stoppe dem. Derfor har jeg råbt vagt i gevær og nu har vi

skyderierne i vores gader. Vi er nød til at handle og få en seriøs debat om hvordan vi bliver bedre til at dæmme op for det uvæsen”, siger Martin Skou Heidemann fra Venstre.

PIA SKOU BORGMESTERKANDIDAT FOR ET STÆRKERE GLADSAXE STOP FORTÆTNINGEN

PIA SKOU

BORGMESTERKANDIDAT

FORBEDREDE SPORTSFACILITETER

Vi skal fastholde variationen i boligområderne. Der skal ikke laves lokalplaner som tillader, at nuværende huse på grunde over 1000 kvm., kan blive ændret til to eller tre rækkehuse, endda i op til to hele etager.

Mange af Gladsaxes sportsanlæg er meget slidte. Vedligehold vores eksisterende anlæg i tide og byg nye tidssvarende sportsfaciliteter, så der er gode fritidstilbud til alle aldersgrupper.

BEVAR GLADSAXE SOM GRØN KOMMUNE

BEDRE FORHOLD FOR VORES SKOLEBØRN

Der bygges mange boliger i Gladsaxe i disse år. Det er godt for kommunekassen med nye borgere, men Gladsaxe må ikke ende som en række betonklodser i forstaden.

Nedriv den slidte Søborg skole og byg en ny energivenlig skole med tidssvarende faciliteter. Godt indeklima skaber gode rammer for indlæring.

VÆRDIG ÆLDREPLEJE OG SELVBESTEMMELSE

SKATTELETTELSER TIL VORES BORGERE

Medarbejderne i ældreplejen skal have tid til nærvær og samtale med de ældre. Det er borgeren, der skal bestemme og selv disponere over sin dag.

Følg mig på www.facebook.com/PiaSkouVenstre http://piaskou.venstre.dk/

Gladsaxe kommunes pengekasse er propfyldt. Pengene har det bedre i borgernes lommer. Det vil skabe råderum til forbrug i Gladsaxes mange fine butikker. Det kan skabe vækst og liv i Gladsaxe.


Gladsaxe Valgavis

Torsdag den 16. november 2017

7

Kommunalvalg 2017 i Gladsaxe Kommune

Håbløse forslag om parkering

I takt med at der kommer flere biler, stiger presset på parkeringspladserne i Gladsaxe kommune. Det kan kun løses ved at skabe flere parkeringspladser. Men det forslag synes man ikke om hos Socialdemokraterne. På forsiden af Gladsaxe Bladet kunne man læse, at byrådsmedlem Ole Skrald (S) vil ”løse” problemerne med tæt parkering på Værebrovej - ved at indføre et stop- og parkeringsforbud. ”Man tager sig til hovedet. Hvad skulle det løse? Skulle beboernes biler forsvinde af den grund? Som vi har oplevet det andre steder i kommunen, så betyder Oles ”løsning” bare, at problemerne flytter hen på de nærliggende veje. Er planen at genere borgere med bil så meget, at de holder op med at have bil eller flytter?”, spørger Martin Skou. Utilfredse borgere Han har flere gange været i dialog med beboere, der er utilfredse med parkeringsmulighederne. En utilfredshed som Martin Skou deler. ”Beboerne på eksempelvis Gråpilevej kan se frem til at få omdannet deres vej til parkeringsplads. Det går sikkert også ud over både Bagsværd Svømmehal og

Parkeringen omkring Stengården Station kan nogle gange være noget uautoriseret. Martin Skou opfordrer Gladsaxe Kommune til at etablere flere p-pladser. Skovbrynet Skole, som vil få en del ekstra biler holdende, fordi man ”skubber” parkeringen”, konstaterer Martin Skou.

Han mener, at Gladsaxe Kommune i stedet skulle hjælpe beboere med bil i stedet for at skubbe problemet videre.

S-tog stationer Også ved flere S-togsstationer rundt om i hovedstaden kender man til problemerne. Blandt andet ved Stengården

station, hvor bilister dagligt bliver tvunget til at parkere ulovligt. ”Hvorfor ikke bare få etableret de manglende

parkeringspladser? Det er et problem mange steder i kommunen – og de flest steder har vi plads til at lave p-pladser. Nogle steder kan man endda lave almindelig parkering om til skråparkering - og få nogle ekstra pladser. Det er ikke altid, at det er dyrt eller besværligt. Noget kan klares med en bøtte maling”, siger Martin Skou. Han er ikke imponeret over de løsninger, som kommunen indtil videre er kommet med – og slet ikke hvad han kalder ”Ole Skrald og Socialdemokraterne evindelige forslag om at indføre parkeringsforbud”. ”De der parkeringsforbud er skruen uden ende. Det ender hver eneste gang med gener for de omkringboende - og næste skridt er de parkeringsafgifter, som vi også kender fra København. Her koster det nu op til 35 kr/time”, siger Martin Skou Heidemann (V).

Jeg sætter pris på, at også erhvervsdrivende bruger tid og kræfter på kommunalpolitik. derfor håber Jeg, at martin skou heidemann bliver valgt ind i gladsaxe byråd. CeCilia lonningskovgaard spidskandidat for venstre i københavn


8

Torsdag den 16. november 2017

Gladsaxe Valgavis Kommunalvalg 2017 i Gladsaxe Kommune

MARTIN SKOU HEIDEMANN

Husk at brevstemme