Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto vuosikertomus 2018

Page 1

85Vuosikertomus 2018


W I H U R I N K A N S A I N VÄ L I S T E N PA L K I N T O J E N R A H A S T O KALLIOLINNANTIE 4, 00140 HELSINKI WWW.WIHURIPRIZES.FI 09 454 2400

Kannen kuva: Eero Lampinen Graafinen suunnittelu: Viivi Prokofjev Toimitus: Emilia Mäenmaa Paino: Grano © 2018 Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto All photos are copyrighted to their respective rightful owners Valokuvat Jaakko Kahilaniemi s. 7 Ilkka Saastamoinen: 9, (20) 10 (21) kansainvälisten palkintojen rahaston kuva-arkistot s. 9 (1-19), 10 (1-20) Tuva Björk: s. 19


Sisällysluettelo

6

Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto

8 10

Wihurin Sibelius-palkinto Palkinnonsaajat 1953–2017 Wihurin kansainvälinen palkinto Palkinnonsaajat 1958–2017

12 Hallinto 12 Talous


Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto jakaa Wihurin Sibelius-palkintoa ja kansainvälistä palkintoa tunnustuksina palkinnonsaajien vahvoista kansainvälisistä näytöistä aloillaan. Vuonna 2018 säätiö ei jakanut palkintoja.

6

Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston perusti ja peruspääoman lahjoitti merenkulkuneuvos Antti Wihuri vuonna 1953. Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea ihmiskunnan henkistä ja taloudellista kehitystä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla palkintoja vähintään kolmen vuoden välein tunnustukseksi rakentavasta työstä, joka on erinomaisesti edistänyt ja kehittänyt ihmiskunnan henkistä ja taloudellista kehitystä. Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto jakaa Wihurin Sibelius-palkintoa kansainvälisesti tunnetuiksi ja tunnustetuiksi tulleille säveltäjille ja kansainvälistä palkintoa tieteentekijöille. Vuonna 1953 kirjoitettujen sääntöjen mukaan palkintoja voivat saada sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt kansallisuuteen, uskontoon, rotuun tai kieleen katsomatta. Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto on jakanut 64 vuoden aikana kaikkiaan 37 palkintoa, joista 19 Wihurin kansainvälistä palkintoa tieteentekijöille ja 18 Wihurin Sibelius-palkintoa säveltäjille. Palkintojen suuruus on ollut nykyrahassa 30 000 – 150 000 euroa.Wihurin Sibeliuspalkinto Wihurin Sibelius-palkinto jaetaan kansainvälisesti tunnetuiksi ja tunnustetuiksi tulleille säveltäjille. Ensimmäinen Wihurin Sibelius-palkinto jaettiin vuonna 1953 Jean Sibeliukselle, jonka mukaan palkinto on nimetty. Vuoteen 2018 mennessä Wihurin Sibelius-palkintoja on jaettu yhteensä 18 kappaletta.

8

Palkinnon jakamista varten on asetettu asiantuntija­lautakunta, jonka viisi jäsentä on valittu arvostetui­d en suomalaisten musiikki-instituutioiden edustajista. Asiantuntijalautakuntaan on kuulunut muun muassa musiikin professoreita ja säveltäjiä.

1. Jean Sibelius, 1953 Suomi 2. Paul Hindemith, 1955 Saksanliittovaltio 3. Dmitri Shostakovich, 1958 Neuvostoliitto 4. Igor Stravinsky, 1963 Yhdysvallat 5. Benjamin Britten, 1965 Iso-Britannia 6. Erik Bergman, 1965 Suomi 7. Usko Meriläinen, 1965 Suomi 8. Einojuhani Rautavaara, 1965 Suomi 9. Oliver Messiaen, 1971 Ranska 10. Witold Lutoslawski, 1973 Puola 11. Joonas Kokkonen, 1973 Suomi 12. Krzysztof Penderacki, 1983 Puola 13. Aulis Sallinen, 1983 Suomi 14. György Ligeti, 2000 Itävalta 15. Magnus Lindberg, 2003 Suomi 16. Per Nøgård, 2006 Tanska 17. Kaija Saariaho, 2009 Suomi 18. György Kurtág, 2012 Unkari 19. Sir Harrison Birtwistle, 2015 Iso-Britannia 20. Unsuk Chin, 2017 Etelä-Korea


1. 2.

4.

3. 6.

5.

8. 7.

9.

11.

12. 10. 14.

13.

15.

16. 20. 18. 19.

9 17.


1. 2.

3.

4.

7.

8.

5.

6.

11.

10.

12.

9.

13.

15. 16.

14.

10

19. 17.

18.

20.

21.


W I H U R I N K A N S A I N VÄ L I N E N PA L K I N T O

Wihurin kansainvälinenpalkinto 1. Rolf Nevanlinna, 1958 Suomi, matematiikka 2. Pentti I. Halonen, 1961 Suomi, lääketiede 3. Väinö Hovi, 1961 Suomi, fysiikka 4. Joonas Kokkonen, 1961 Suomi, musiikki 5. Sir John McMichael, 1968 Iso-Britannia, lääketiede 6. Lars Ahlfors, 1968 Yhdysvallat, matematiikka 7. Sir Peter Hirsch, 1971 Iso-Britannia, metallurgia 8. Georg Henrik von Wright, 1976 Suomi, filosofia 9. Jaakko Hintikka, 1976 Suomi, filosofia 10. Derrick B. Jelliffe, 1979 Yhdysvallat, ravintotiede 11. Aldo van Eyck, 1982 Alankomaat, arkkitehtuuri 12. Aksel C. Wiin-Nielsen, 1983 Tanska, meterologia 13. John Williams Mellor, 1985 Yhdysvallat, maatalousekonomia 14. Kullervo Kuusela, 1988 Suomi, metsätiede 15. Kari I. Kivirikko, 1991 Suomi, lääketieteellinen biokemia

Wihurin kansainvälinen palkinto jaetaan henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat tehneet rakentavaa työtä ihmiskunnan henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Vuoteen 2018 mennessä Wihurin kansain­ välinen palkinto on jaettu suomalaisille ja ulkomaisille tieteentekijöille 19 kertaa. Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston ensimmäisen tieteen edustajalle osoitetun palkinnon vastaanottaja oli Professori Rolf Nevanlinna 9. lokakuuta 1958.

16. Olli V. Lounasmaa, 1994 Suomi, teknillinen fysiikka 17. Niilo O.B. Hallman, 1997 Suomi, pediatria 18. Barbara Czarniawska, 2003 Ruotsi, taloustiede 19. Merja Penttilä, 2012 Suomi, biotalous 20. Thania Paffenholz, 2015 Sveitsi, rauhantutkimus 21. Markku Kulmala, 2017 Suomi, ilmakehätieteet

Säätiön hallitus päättää vuosittain alan tai teeman, jonka ympärille kootaan tieteellisten yhdistysten tai yhteisöjen jäsenistä koostuva asiantuntijalautakunta.

11


Hallinto Wihurin kansainvälisten palkintojen rahastolla on sama hallinto kuin Jenny ja Antti Wihurin rahastolla.

HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2018

Erkki KM Leppävuori professori, puheenjohtaja HALLITUS

T I L I N TA R K A S TA J AT

Säätiön hallitus valvoo säätiön etua ja alkuperäisen tarkoituksen toteutumista. Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista jokaisen toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan. Se vahvistaa tilinpäätöksen, päättää seuraavan vuoden talousarviosta ja sijoituspolitiikasta sekä tekee lopulliset päätökset palkinnonsaajista.

Säätiön tilintarkastajina toimi vuonna 2018 professori Markku Koskela, KHT ja kauppatieteiden maisteri Juha Tuomala, KHT sekä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy professori Koskelan varamiehenä ja KHT Lauri Kallaskari KHT Tuomalan varamiehenä. Valvontatilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy.

VA R A I N H O I T O T O I M I K U N TA

LÄHIPIIRITOIMET

Säätiön varainhoitotoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi vuosittain valittavaa hallituksen jäsentä ja rahaston asiamies. Sen tehtävänä on muun muassa valmistella rahaston talousarvio ja tilinpäätös. Se myös suunnittelee ja toteuttaa rahaston sijoitustoimintaa hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan puitteissa.

Säätiö ei ole maksanut palkkaa tai palkkioita hallituksen jäsenille, asiamiehelle tai näiden perheenjäsenille. Tilintarkastajien palkkiot olivat 4 600,40 euroa (4 360,64). Säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiirille.

Arto Hiltunen ekonomi, varapuheenjohtaja Risto Aarnio-Wihuri tradenomi Minnaliisa Vehkala tradenomi Jukka Paasikivi johtaja Seija Sihvola filosofian tohtori Leena Svinhufvud filosofian tohtori Tapani Väljä ekonomi

Talous

VARAINHOITOTOIMIKUNNAN JÄSENET VUONNA 2018

Erkki KM Leppävuori puheenjohtaja

Säätiön sijoitustoiminnan tarkoitus on jaettavien palkintojen rahoittaminen. Varat sijoitetaan hajautetusti ja pitkäjänteisesti.

Arto Hiltunen varapuheenjohtaja Vesa Kauppinen

12

Sijoitustoiminnan tuotto vuonna 2018 oli 121 235,08 euroa (83 792,59 vuonna 2017). Osinkotuotot olivat 121 202,67 euroa (109 491,57) ja sijoitusten kulut 875,95 euroa (1 305,15). Arvopapereiden arvonalennukset olivat 32 580,24 euroa (24 393,83) ja arvonalennusten palautukset 33 488,60 euroa.

Sijoituksista oli toimintavuoden päättyessä hajautettu pääasiassa noteerattuihin osakkeisiin 90 % (97 %) ja korkoinstrumentteihin 10 % (3%). Rahaston sijoitusten kokonaistuotto käyvin arvoin oli -7,0 % (6,2 %) vuonna 2018. Sijoitusomaisuuden käypä arvo 31.12.2018 oli 3,0 miljoonaa euroa (3,3) ja kirjanpitoarvo 1,6 miljoonaa euroa (1,5). Tilikauden ylijäämä 115 958,98 euroa (-273 185,55) siirretään käyttörahastoon. .

Arto Mäenmaa rahaston asiamies


TULOSLASKELMA

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

Jaetut palkinnot

0,00

300 000,00

Kulut Kulut yhteensä

-5 276,10

-56 978,14

-5 276,10 -5 276,10

-356 978,14 -356 978,14

121 202,67 -875,95 908,36

109 491,57 -1 305,15 -24 393,83

Sijoitustoiminta yhteensä Tuottojäämä

121 235,08 115 958,98

83 792,59 -273 185,55

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

115 958,98

-273 185,55

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

1 327 653,33

1 326 744,97

1 327 653,33

1 326 744,97

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Muut siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset

0,00 285 900,41

0,00 171 145,31

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

285 900,41

171 145,31

1 613 553,74

1 497 890,28

1 466 085,23 31 509,53 115 958,98

1 466 085,23 304 695,08 -273 185,55

1 613 553,74

1 497 594,76

VARSINAINEN TOIMINTA

Varsinainen toiminta Kulujäämä SIJOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Arvonalennukset ja niiden palautukset

TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä

VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTAT TAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Käyttörahasto Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä

13

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä

0,00 0,00

295,52 295,52

Vieras pääoma yhteensä

0,00

295,52

1 613 553,74

1 497 890,28

VASTAT TAVAA YHTEENSÄ


23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.