Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston vuosikertomus 2017

Page 1Vuosikertomus 2017


JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO KALLIOLINNANTIE 4, 00140 HELSINKI WWW.WIHURINRAHASTO.FI 09 454 2400

KANNEN KUVA: EMMA SARPANIEMI GRAAFINEN SUUNNITTELU: DOUBLE HAPPINESS TOIMITUS: EMILIA MÄENMAA PAINO: GRANO © 2017 WIHURIN KANSAINVÄLISTEN PALKINTOJEN RAHASTO ALL PHOTOS ARE COPYRIGHTED TO THEIR RESPECTIVE RIGHTFUL OWNERS VALOKUVAT JAAKKO KAHILANIEMI S. 7 ILKKA SAASTAMOINEN: 10, 11, 14, 15 WIHURIN KANSAINVÄLISTEN PALKINTOJEN RAHASTON KUVA-ARKISTOT S. 9, 12 TUVA BJÖRK: S. 19


Sisällysluettelo

6

Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto Juhlavuosi 2017

8

Wihurin Sibelius-palkinto Palkinnonsaajat 1953–2017

10 12

Unsuk Chin

14

Wihurin kansainvälinen palkinto Palkinnonsaajat 1958–2017 Markku Kulmala

18 Hallinto 19 Viestintä 20

Talous ja sijoitukset

20

Tuloslaskelma ja tase


Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto jakaa Wihurin Sibeliuspalkintoa ja kansainvälistä palkintoa tunnustuksina palkinnonsaajien vahvoista kansainvälisistä näytöistä aloillaan. Vuonna 2017 Wihurin Sibelius-palkinto jaettiin säveltäjä Unsuk Chinille ja kansainvälinen palkinto ilmakehätieteilijä Markku Kulmalalle. Kumpikin palkinto oli määrältään 150 000 euroa. Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston perusti ja peruspääoman lahjoitti merenkulkuneuvos Antti Wihuri vuonna 1953. Yleishyödyllisen säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea ihmiskunnan henkistä ja taloudellista kehitystä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla palkintoja vähintään kolmen vuoden välein tunnustukseksi rakentavasta työstä, joka on erinomaisesti edistänyt ja kehittänyt ihmiskunnan henkistä ja taloudellista kehitystä. Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto jakaa Wihurin Sibelius-palkintoa kansainvälisesti tunnetuiksi ja tunnustetuiksi tulleille säveltäjille ja kansainvälistä palkintoa tieteentekijöille. Palkintoja voivat saada sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt kansallisuuteen, uskontoon, rotuun tai kieleen katsomatta. Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto on jakanut 64 vuoden aikana kaikkiaan 37 palkintoa, joista 19 Wihurin kansainvälistä palkintoa tieteentekijöille ja 18 Wihurin Sibelius-palkintoa säveltäjille. Palkintojen suuruus on ollut nykyrahassa 30 000 – 150 000 euroa. JUHLAVUOSI 2017

6

Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston palkinnot jaettiin Finlandia talossa 9. lokakuuta 2017 Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahojen jakotilaisuuden yhteydessä. Juhlassa Avanti!-orkesteri esitti Wihurin Sibelius-palkinnon saajan Unsuk Chinin sävellyksen snagS&Snarls kapellimestari Hannu Linnun johdolla. Wihurin kansainvälisen palkinnon saaja Markku Kulmala piti juhlaesitelmän Ilmakehätieteet: syvästä ymmärryksestä käytännön sovelluksiin ja vaikuttavuuteen, joka käsitteli hänen uransa keskeisiä tutkimusaiheita.W I H U R I N S I B E L I U S - PA L K I N TO

Wihurin Sibeliuspalkinto Wihurin Sibelius-palkinto jaetaan kansainvälisesti tunnetuiksi ja tunnustetuiksi tulleille säveltäjille. Ensimmäinen Wihurin Sibelius-palkinto jaettiin vuonna 1953 Jean Sibeliukselle, jonka mukaan palkinto on nimetty. Vuoteen 2017 mennessä Wihurin Sibelius-palkintoja on jaettu yhteensä 18 kappaletta.

1. Jean Sibelius, 1953 Suomi 2. Paul Hindemith, 1955 Saksan liittovaltio 3. Dmitri Shostakovich, 1958 Neuvostoliitto 4. Igor Stravinsky, 1963 Yhdysvallat 5. Benjamin Britten, 1965 Iso-Britannia 6. Erik Bergman, 1965 Suomi 7. Usko Meriläinen, 1965 Suomi 8. Einojuhani Rautavaara, 1965 Suomi 9. Oliver Messiaen, 1971 Ranska

8

Palkinnon jakamista varten on asetettu asiantuntija­ lautakunta, jonka viisi jäsentä on valittu arvostetui­ den suomalaisten musiikki-instituutioiden edustajista. Asiantuntijalautakuntaan on kuulunut muun muassa musiikin professoreita ja säveltäjiä.

10. Witold Lutoslawski, 1973 Puola 11. Joonas Kokkonen, 1973 Suomi 12. Krzysztof Penderacki, 1983 Puola 13. Aulis Sallinen, 1983 Suomi 14. György Ligeti, 2000 Itävalta 15. Magnus Lindberg, 2003 Suomi 16. Per Nøgård, 2006 Tanska 17. Kaija Saariaho, 2009 Suomi 18. György Kurtág, 2012 Unkari 19. Sir Harrison Birtwistle, 2015 Iso-Britannia


1. 2.

4.

3. 6.

5.

8. 7.

9.

11.

12. 10. 14.

13.

15.

16.

19. 18.

9 17.


W I H U R I N S I B E L I U S - PA L K I N TO 2 0 1 7

Unsuk Chin SÄVELTÄJÄ

Wihurin Sibelius-palkinnon saajan Unsuk Chinin sävellykset eivät mahdu tyylillisten rajojen sisään. Chin viittaa sävellyksissään muun muassa Beckettiin, katutaiteeseen ja kosmologiaan.

10

Unsuk Chin (s. 1961, Soul) opiskeli Sukhi Khanin opissa Soulissa ja vuoden 2000 Wihurin Sibelius-palkinnon saajan György Ligetin opissa Hampurissa. Chin on asunut Saksassa vuodesta 1985 lähtien. Hänet on palkittu uransa aikana lukuisin tunnustuksin, joista merkittävimmät ovat Violin Concerto -sävellyksestä saatu Grawemeyer-palkinto (2004) ja Ho-Am-palkinto (2012). Chinin sävellyksiä ovat esittäneet muun muassa Berliinin, New Yorkin, Lontoon ja Los Angelesin sinfoniaorkesterit. Hänen tuotantoonsa kuuluu konserttoja viululle, pianolle, sellolle, klarinetille ja suu-uruille. Lisäksi Chin säveltää pianoetydejä.

Unsuk Chinin sävellyksiä on vaikea asettaa tiukkojen tyylillisten tai maantieteellisten rajojen sisään. Hänen musiikillaan on vahvat siteet niin uuden musiikin kuin perinteisen klassisen musiikin maailmaan. Violin Concerto (2001) ja ooppera Alice in Wonderland (2007) voidaan nähdä yksinä Chinin merkittävimmistä teoksista. Omien sanojensa mukaan hän liittää musiikin unien paradoksaaliseen maailmaan ja kvanttifysiikkaan.


11


1. 2.

3.

4.

7.

8.

5.

6.

10. 11.

12.

9.

15.

13.

16.

14.

12 19.

18. 17.

20.


W I H U R I N K A N S A I N VÄ L I N E N PA L K I N T O

Wihurin kansainvälinen palkinto 1. Rolf Nevanlinna, 1958 Suomi, matematiikka 2. Pentti I. Halonen, 1961 Suomi, lääketiede 3. Väinö Hovi, 1961 Suomi, fysiikka 4. Joonas Kokkonen, 1961 Suomi, musiikki 5. Sir John McMichael, 1968 Iso-Britannia, lääketiede 6. Lars Ahlfors, 1968 Yhdysvallat, matematiikka 7. Sir Peter Hirsch, 1971 Iso-Britannia, metallurgia 8. Georg Henrik von Wright, 1976 Suomi, filosofia 9. Jaakko Hintikka, 1976 Suomi, filosofia 10. Derrick B. Jelliffe, 1979 Yhdysvallat, ravintotiede 11. Aldo van Eyck, 1982 Alankomaat, arkkitehtuuri 12. Aksel C. Wiin-Nielsen, 1983 Tanska, meterologia

Wihurin kansainvälinen palkinto jaetaan henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat tehneet rakentavaa työtä ihmiskunnan henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Vuoteen 2017 mennessä Wihurin kansain­ välinen palkinto on jaettu suomalaisille ja ulkomaisille tieteentekijöille 19 kertaa. Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston ensimmäisen tieteen edustajalle osoitetun palkinnon vastaanottaja oli Professori Rolf Nevanlinna 9. lokakuuta 1958.

13. John Williams Mellor, 1985 Yhdysvallat, maatalousekonomia 14. Kullervo Kuusela, 1988 Suomi, metsätiede 15. Kari I. Kivirikko, 1991 Suomi, lääketieteellinen biokemia 16. Olli V. Lounasmaa, 1994 Suomi, teknillinen fysiikka 17. Niilo O.B. Hallman, 1997 Suomi, pediatria 18. Barbara Czarniawska, 2003 Ruotsi, taloustiede 19. Merja Penttilä, 2012 Suomi, biotalous 20. Thania Paffenholz, 2015 Sveitsi, rauhantutkimus 21. Markku Kulmala, 2017 Suomi, ilmakehätieteet

Rahaston hallitus päättää alan tai teeman, jonka ympärille kootaan tieteellisten yhdistysten tai yhteisöjen jäsenistä koostuva asiantuntijalautakunta.

13


14


W I H U R I N K A N S A I N VÄ L I N E N PA L K I N T O 2 0 1 7

Markku Kulmala AKATEEMIKKO, ILMAKEHÄTIETEILIJÄ

Wihurin kansainvälisen palkinnon saaja akateemikko Markku Kulmala on maailman viitatuin tutkija geotieteiden alalla. Kulmalan pitkäjänteinen ilmakehän mittaustyö on tuottanut arvokasta dataa ilmastonmuutoksen tutkimukseen.

Akateemikko Markku Kulmala (s. 1958, Forssa) on yksi maailman johtavista ilmakehätieteiden tutkijoista. Hän valmistui fysiikan tohtoriksi vuonna 1988 Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopistossa aerosolifysiikan professorina ja ilmakehätieteen osaston johtajana sekä Kuopion ylipistossa dosenttina työskentelevä Kulmala on julkaissut uransa aikana yli 860 alkuperäistä tutkimuspaperia ja kouluttanut peräti 66 väitöskirjatutkijaa. Kulmalan tutkimuksen keskiössä ovat ilmakehän pienet hiukkaset sekä metsän ja ilmakehän vuorovaikutussuhteet. Kulmalan tutkimusaihe on olennaista tietoa ilmakehän laadun ennustamisessa ja täten myös

ilmastonmuutoksen tutkimuksessa. Hän on perustanut kolme ilmakehän pitoisuuksista mittaavaa SMEAR-asemaa ympäri Suomea ja tehnyt pitkäjänteisesti töitä saadakseen jatkuvaa ja tarkkaa dataa tutkimuskäyttöön. Lisäksi Kulmala on osallistunut projekteihin, jotka yrittävät selvittää Kiinan ilmansaasteongelmia, ja hän on ainoana suomalaisena Kiinan tiedeakatemian jäsen. Kulmala on monella mittarilla poikkeuksellisen menestyksekäs tutkija. Keväällä 2017 hänelle myönnettiin akateemikon arvonimi ja hänen tutkimushankkeensa sai 2,5 miljoonan euron Euroopan tutkimusneuvoston rahoituksen. Hän on geotieteiden alalla seitsemättä vuotta peräkkäin maailman viitatuin tutkija.

15


”En halua kuvailla musiikkiani. Jokaisen tulee kokea se itse. Toivon, että jokainen musiikkiani kuunteleva ihminen, iästä tai taustasta huolimatta, tuntee jotain. Musiikkini ei saa olla yhdentekevää.” Unsuk Chin

16


”Unelmani on saada 600 – 1000 mittausasemaa ympäri maailmaa. Jos tuntisin täydellistä toivottomuutta ilmastonmuutoksen edessä, en tekisi tätä työtä tai yrittäisi saada mitään aikaan.” Markku Kulmala

17


HALLITUS

Hallinto HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2017

Erkki KM Leppävuori professori puheenjohtaja Arto Hiltunen

Hallitus valvoo säätiön etua ja alkuperäisen tarkoituksen toteutumista. Rahaston hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista jokaisen toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan. Hallitus vahvistaa tilinpäätöksen, päättää seuraavan vuoden talousarviosta ja sijoituspolitiikasta sekä tekee lopulliset päätökset palkinnonsaajista.

ekonomi varapuheenjohtaja

VARAINHOITOTOIMIKUNTA

TILINTARKASTAJAT

Rahaston varainhoitotoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi vuosittain valittavaa hallituksen jäsentä ja rahaston asiamies. Sen tehtävänä on muun muassa valmistella rahaston talousarvio ja tilinpäätös. Se myös suunnittelee ja toteuttaa rahaston sijoitustoimintaa hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan puitteissa.

Rahaston tilintarkastajiksi vuodeksi 2018 valittiin professori Markku Koskela, KHT ja kauppatieteiden maisteri Juha Tuomala, KHT sekä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy professori Koskelan varamiehenä ja KHT Lauri Kallaskari KHT Tuomalan varamiehenä. Valvontatilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy.

Varainhoitotoimikunnan jäsenet vuonna 2017

LÄHIPIIRITOIMET

Risto Aarnio-Wihuri tradenomi Vesa Kauppinen kauppatieteiden maisteri Jukka Paasikivi johtaja Seija Sihvola filosofian tohtori Leena Svinhufvud dosentti

18

Tapani Väljä

Erkki KM Leppävuori puheenjohtaja

ekonomi

Arto Hiltunen varapuheenjohtaja Vesa Kauppinen Arto Mäenmaa rahaston asiamies

Säätiö ei ole maksanut palkkaa tai palkkioita hallituksen jäsenille, asiamiehelle tai näiden perheenjäsenille. Tilintarkastajien palkkiot olivat 4 360,64 euroa (3 620,80). Säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiirille.


V I E S T I N TÄ

Viestintä Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston viestinnän tavoitteena on lisätä Wihurin Sibelius-palkinnon ja kansainvälisen palkinnon kotimaista ja kansainvälistä tunnettuutta. Rahaston ajankohtaisista asioista uutisoidaan kansainvälisen palkintojen rahaston kotisivuilla ja sisarsäätiön Jenny ja Antti Wihurin rahaston sosiaalisen median kanavissa Facebookissa ja Instagramissa. Suomen- ja englanninkielisiltä kotisivuilta löytyy tietoa palkintojen historiasta ja niiden aiemmista vastaanottajista. Noin kuukautta ennen palkintojen julkistusta rahaston viestinnällisiä toimenpiteitä lisättiin muun muassa toimittajakontaktoinnin muodossa. Molemmista palkinnonsaajista kuvatiin viiden minuutin mittaiset lyhytdokumentit, joissa he kertovat elämäntyöstään. Markku Kulmala kuvattiin Hyytiälän metsäasemalla elokuussa ja Unsuk Chin Berliinissä syyskuussa 2017. Videot julkaistiin sosiaalisen median kanavissa sekä kotisivuilla ja ne esitettiin Finlandia-talon palkintojenjakojuhlassa 9.10.2017. Palkinnot saivat kiitettävää mediajulkisuutta kotimaisissa medioissa lokakuussa 2017.

MARKKU ­K ULMALA KUVATTIIN HYYTIÄLÄN METSÄASEMALLA UNSUK CHIN KUVATTIIN ­B ERLIINISSÄ

19


Talous ja sijoitukset Rahaston sijoitustoiminnan tarkoitus on jaettavien palkintojen rahoittaminen. Varat sijoitetaan hajautetusti ja pitkäjänteisesti. Rahaston sijoitustoiminnan tuotto vuonna 2017 oli 83 792,59 euroa (179 053,78 vuonna 2016). Osinko-, voitto-osuus- ja korkotuotot olivat 109 491,57 euroa (113 113,59) ja sijoitusten kulut 1 305,15 euroa (1 079,09). Arvopapereiden arvonalennukset olivat 24 393,83 euroa (46 932,00). Rahaston sijoitukset oli toimintavuoden päättyessä hajautettu pääasiassa noteerattuihin osakkeisiin ja osakerahasto-osuuksiin 95 % (87 %) sekä korkoinstrumentteihin 5 % (13%). Rahaston sijoitusten kokonaistuotto oli 6,2 % (14,0 %) vuonna 2017. Sijoitusomaisuuden käypä arvo 31.12.2017 oli 3,2 miljoonaa euroa (3,3) ja kirjanpitoarvo 1,5 miljoonaa euroa (1,8). Tilikauden alijäämä 273 185,55 euroa (170 612,77) siirretään käyttörahastoon.

TULOSLASKELMA

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

Jaetut palkinnot

300 000,00

0,00

Kulut Kulut yhteensä

-56 978,14

-8 441,01

-356 978,14 -356 978,14

-8 441,01 -8 441,01

109 491,57 -1 305,15 0,00 -24 393,83

113 113,59 -1 079,09 58 797,55 8221,73

Sijoitustoiminta yhteensä Tuottojäämä

83 792,59 -273 185,55

179 053,78 170 612,77

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

-273 185,55

170 612,77

VARSINAINEN TOIMINTA

Varsinainen toiminta Kulujäämä

SIJOITUSTOIMINTA

20

Tuotot Kulut Omaisuuden myyntivoitot/-tappiot Arvonalennukset ja niiden palautukset


TASE

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

1 326 744,97

1 351 138,80

1 326 744,97

1 351 138,80

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Muut siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset

0,00 171 145,31

2,95 419 964,66

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

171 145,31

419 967,61

1 497 890,28

1 771 106,41

1 466 085,23 304 695,08 -273 185,55

1 466 085,23 134 082,31 170 612,77

1 497 594,76

1 770 780,31

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä

295,52 295,52

326,10 326,10

Vieras pääoma yhteensä

295,52

326,10

1 497 890,28

1 771 106,41

VASTAAVA PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTAT TAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Käyttörahasto Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä

VASTAT TAVAA YHTEENSÄ

21


23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.