Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto Vuosikertomus 2016

Page 1

Vuosikertomus 2016Vuosikertomus 2016


W I H U R I N K A N S A I N VÄ L I S T E N PA L K I N T O J E N R A H A S T O KALLIOLINNANTIE 4, 00140 HELSINKI 09 454 2400 W W W.W I H U R I P R I Z E S . F I

K A N N E N K U VA : J A A K KO K A H I L A N I E M I · G R A A F I N E N S U U N N I T T E L U : W E R K L I G · TO I M I T U S : E M I L I A M Ä E N M A A · PA I N O : G R A N O © 2016 W I H U R I N K A N S A I N VÄ L I S T E N PA L K I N TO J E N R A H A S TO A L L P H OTO S A R E C O P Y R I G H T E D TO T H E I R R E S P EC T I V E R I G H T F U L O W N E R S VA LO K U VAT: J A A K KO K A H I L A N I E M I S. 7 W I H U R I N K A N S A I N VÄ L I S T E N PA L K I N TO J E N R A H A S TO N K U VA-A R K I S TOT S. 8, 9, 10, 11


S I S Ă„ L LY S L U E T T E L O

6

Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto

8

Wihurin Sibelius-palkinto

10

Palkinnonsaajat 1953-2015

Wihurin kansainvälinen palkinto

Palkinnonsaajat 1958-2015

12 Hallinto 13

Talous ja sijoitukset

14

Tuloslaskelma ja tase

5


Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla palkintoja tunnustukseksi rakentavasta työstä, joka on erinomaisesti edistänyt ja kehittänyt ihmiskunnan henkistä ja taloudellista kehitystä sekä myös Wihurin Sibelius-palkinto –nimistä palkintoa kansainvälisesti tunnetuiksi ja tunnustetuiksi tulleille eteville säveltäjille.

Ensimmäisen Wihurin Sibelius-palkinnon vastaanotti Ainolassa vuonna 1953 Jean Sibelius ja viimeksi jaetun vuonna 2015 Sir Harrison Birtwistle. Ensimmäisen kansainvälisen palkinnon vastaanotti vuonna 1958 matemaatikko Rolf Nevanlinna ja viimeksi jaetun vuonna 2015 rauhantutkimuksen alalta PhD Thania Paffenholz. Rahasto ei jakanut palkintoja vuonna 2016. Rahasto jakaa sääntöjensä mukaan vähintään joka kolmas vuosi ainakin yhden palkinnon. Kaikkiaan Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto on jakanut 63 vuoden aikana 35 palkintoa, joista 17 Sibelius-palkintoa säveltäjille ja 18 kansainvälistä palkintoa tieteentekijöille. Uusi säätiölaki astui voimaan 1.12.2015. Siirtymäaika on kolme vuotta. Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston päivitetyt uuden säätiölain mukaiset säännöt merkittiin säätiörekisteriin 18.4.2016.

6

Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto jakoi palkintoja viimeksi 9.10.2015 Finlandia-talossa järjestetyssä jakojuhlassa.


7


Wihurin Sibelius -palkinto Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto jakaa Wihurin Sibelius­palkintoa kansainvälisesti tunnetuiksi ja tunnustetuiksi tulleille säveltäjille. Ensimmäinen Wihurin Sibelius-palkinto jaettiin vuonna 1953 Jean Sibeliukselle, jonka mukaan palkinto on nimetty. Vuoteen 2016 mennessä Wihurin Sibelius-palkinto on jaettu 17 kertaa. Wihurin Sibelius-palkinnon jakamista varten asetetaan asiantuntijalautakunta, jonka viisi jäsentä valitaan arvostettujen suomalaisten musiikki-instituutioiden edustajista. Asiantuntijalautakuntaan kutsutaan musiikin professoreita ja säveltäjiä.

Säätiön perustaja Antti Wihuri ja ensimmäisen Sibelius-palkinnon saaja säveltäjä Jean Sibelius vuonna 1953 Ainolassa

8


Jean Sibelius 1953 Suomi

Paul Hindemith 1955 Saksan liitto­tasavalta

Dmitri Shostakovich 1958 Neuvostoliitto

Igor Stravinsky 1963 Yhdysvallat

Benjamin Britten 1965 Iso-Britannia

Erik Bergman 1965 Suomi

Usko Meriläinen 1965 Suomi

Einojuhani Rautavaara 1965 Suomi

Olivier Messiaen 1971 Ranska

Witold Lutoslawski 1973 Puola

Joonas Kokkonen 1973 Suomi

Krzysztof Penderecki 1983 Puola

Aulis Sallinen 1983 Suomi

György Ligeti 2000 Itävalta

Magnus Lindberg 2003 Suomi

Per Nørgård 2006 Tanska

Kaija Saariaho 2009 Suomi

György Kurtág 2012 Unkari

Sir Harrison Birtwistle 2015 Iso-Britannia

9


Wihurin kansainvälinen palkinto Wihurin kansainvälinen palkinto jaetaan henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat tehneet rakentavaa työtä ihmiskunnan henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Vuoteen 2016 mennessä Wihurin kansainvälinen palkinto on jaettu suomalaisille ja ulkomaisille tieteentekijöille 18 kertaa. Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston ensimmäisen tieteen edustajalle osoitetun palkinnon vastaanottaja oli professori Rolf Nevanlinna 9. lokakuuta 1958.

Antti Wihuri ojentaa ensimmäisen Wihurin kansainvälisen palkinnon matemaatikko Rolf Nevanlinnalle vuonna 1958.

10


Rolf Nevanlinna Suomi 1958 matematiikka

Pentti I. Halonen * Suomi 1961 lääketiede

Väinö Hovi * Suomi 1961 fysiikka

Sir John McMichael Iso-Britannia 1968 lääketiede

Lars Ahlfors Yhdysvallat 1968 matematiikka

Sir Peter Hirsch Iso-Britannia 1971 metallurgia

Georg Henrik von Wright Suomi 1976 filosofia

Jaakko Hintikka Suomi 1976 filosofia

Derrick B. Jelliffe Yhdysvallat 1979 ravintotiede

Aldo van Eyck Alankomaat 1982 arkkitehtuuri

Aksel C. Wiin-Nielsen Tanska 1983 meteorologia

John Williams Mellor Yhdysvallat 1985 maatalousekonomia

Kullervo Kuusela Suomi 1988 metsätiede

Kari I. Kivirikko Suomi 1991 lääke­tieteellinen biokemia

Olli V. Lounasmaa Suomi 1994 teknillinen fysiikka

Niilo O.B. Hallman Suomi 1997 pediatria

Barbara Czarniawska Ruotsi 2003 taloustiede

Merja Penttilä Suomi 2012 biotalous

Thania Paffenholz Sveitsi, 2015 rauhantutkimus

* sekä Joonas Kokkonen Suomi, 1961 musiikki

11


Hallinto

HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2016

Erkki KM Leppävuori professori puheenjohtaja Arto Hiltunen ekonomi varapuheenjohtaja Risto Aarnio-Wihuri tradenomi Vesa Kauppinen kauppatieteiden maisteri Jukka Paasikivi johtaja Päikki Priha* professori Seija Sihvola filosofian tohtori Tapani Väljä ekonomi

* P R O F E S S O R I PÄ I K K I P R I H A J Ä I T O I M I­K A U S I E N S A PÄ ÄT T Y E S S Ä P O I S H A L L I T U K S E S TA 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 . UUTENA HALLITUSJÄSENENÄ ALOIT TI D O S E N T T I L E E N A S V I N H U F V U D.

Hallitus valvoo säätiön etua ja alkuperäisen tarkoituksen toteutumista. Rahaston hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista jokaisen toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan. Hallitus muun muassa vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää seuraavan vuoden talousarviosta ja sijoituspolitiikasta.

VA R A I N H O I T O T O I M I K U N TA

T I L I N TA R K A S TA J AT

Rahaston varainhoitotoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi vuosittain valittavaa hallituksen jäsentä ja rahaston asiamies. Sen tehtävänä on muun muassa valmistella rahaston talousarvio ja tilinpäätös. Se myös suunnittelee ja toteuttaa rahaston sijoitustoimintaa hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan puitteissa.

Rahaston tilintarkastajiksi vuodeksi 2017 valittiin professori Markku Koskela, KHT ja kauppatieteiden maisteri Juha Tuomala, KHT sekä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy professori Koskelan varamiehenä ja KHT Lauri Kallaskari KHT Tuomalan varamiehenä. Valvontatilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy.

Varainhoitotoimikunnan jäsenet vuonna 2016 Erkki KM Leppävuori puheenjohtaja Arto Hiltunen varapuheenjohtaja Vesa Kauppinen Arto Mäenmaa rahaston asiamies

12

LÄHIPIIRITOIMET

Säätiö ei ole maksanut palkkaa tai palkkioita hallituksen jäsenille, asiamiehelle tai näiden perheenjäsenille. Tilintarkastajien palkkiot olivat 3 620,80 euroa (1 881,90). Säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiirille.


Talous ja sijoitukset Rahaston sijoitustoiminnan tarkoitus on jaettavien palkintojen rahoittaminen. Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti ja pitkäjänteisesti.

Rahaston sijoitustoiminnan tuotto vuonna 2016 oli 179 053,78 euroa (204 855,27 vuonna 2015). Osinko-, voitto-osuus- ja korkotuotot olivat 113 113,59 euroa (102 410,57) ja sijoitusten kulut 1 079,09 euroa (1 380,53). Arvopapereiden myyntivoitot olivat 58 797,55 euroa (67 350,33). Arvo­ papereiden arvonalennukset olivat 46 932,00 euroa (11 902,00) ja arvonalennusten palautukset 55 153,73 euroa (48 377,30). Rahaston sijoitukset oli toimintavuoden päättyessä hajautettu noteerattuihin osakkeisiin ja osakerahasto-osuuksiin 87 % (97 %) sekä korkoinstrumentteihin 13 % (3 %). Rahaston sijoitusten kokonaistuotto oli 14 % (15 %) vuonna 2016. Sijoitusomaisuuden käypä arvo 31.12.2016 oli 3,3 miljoonaa euroa (2,9) ja kirjanpitoarvo 1,8 miljoonaa euroa (1,6). Tilikauden ylijäämä 170 612,77 euroa (-152 404,10) siirrettiin käyttörahastoon.

13


Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2016

1.1. –31.12.2015

0,00

-300 000,00

-8 441,01

-57 259,37

Varsinainen toiminta yhteensä

-8 441,01

-357 259,37

Kulujäämä

-8 441,01

-357 259,37

113 113,59 -1 079,09 58 797,55

102 410,57 -1 380,53 67 350,33

8 221,73

36 474,90

Sijoitustoiminta yhteensä

179 053,78

204 855,27

Tuottojäämä

170 612,77

-152 404,10

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

170 612,77

-152 404,10

VARSINAINEN TOIMINTA Jaetut palkinnot Kulut Kulut yhteensä

SIJOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Omaisuuden myyntivoitot/-tappiot Arvonalennukset ja niiden palautukset

14


Tase

31.12.2016

31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset

1 351 138,80

1 500 049,70

Pysyvät vastaavat yhteensä

1 351 138,80

1 500 049,70

2,95 2,95

78,81 78,81

Rahat ja pankkisaamiset

419 964,66

100 284,51

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

419 967,61

100 363,32

1 771 106,41

1 600 413,02

1 466 085,23 134 082,31

1 466 085,23 286 486,41

170 612,77

-152 404,10

Oma pääoma yhteensä

1770780,31

1 600 167,54

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä

326,10 326,10

245,48 245,48

Vieras pääoma yhteensä

326,10

245,48

1 771 106,41

1 600 413,02

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Muut siirtosaamiset Saamiset yhteensä

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Käyttörahasto Tilikauden ylijäämä

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

15Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.