Page 1

APRIL 2011

PARTY’S

+

FASHION

+ MEDIA

+

LIFESTYLE

+

ART

+

SCIENCE

+

SPORTS

EEN WEEK LANG ZONDER MAKE-UP Het ware gezicht van mevrouw Mehinagic WIJ KOMEN BIJ U ETEN! Hollandse pot bij meneer Rees

+

ZIG KA GI AR RE TEN CA VO DO OR

WI + N2

DE HOROSCOOP MODE IN DE SCHOOL WELKE DOCENT BEN JIJ? UITSPRAKEN VAN LERAREN LIEVE MIREILLE: HET VERVOLG WAT DEED JIJ MET VALENTIJN? WIE VERKOOPT DE LEKKERSTE PATAT? JEL'S GOT TALENT INTERVIEW VROEGER EN NU: HERKEN DE DOCENT COLUMN VAN MAAIKE VAN RHEENEN TALENTGEBIEDEN KUNST, SPORT EN WETENSCHAP

+

Jan van Egmond Lyceum, Hoornselaan 10, 1442 AX, Purmerend

MENEER GROBBEN Het diepte-interview


ONTWIKKELINGEN BINNEN HET JAN VAN EGMOND LYCEUM Mevrouw J. Lotte is schoolleider van het Jan van Egmond Lyceum

Geachte ouders, beste leerlingen, Het JEL+Magazine geeft elke drie maanden weer een prachtig beeld van alle activiteiten op school. Ook in dit nummer kunnen de ouders en leerlingen zien hoe het Valentijnsfeest voor de onderbouw en de Oscaravond voor de bovenbouw zijn verlopen. Wij hebben er vorig jaar voor gekozen om met uitzondering van het Kerstgala alle schoolfeesten in de P3 te laten plaatsvinden en hierdoor maken we meer gebruik van de expertise van dit eigentijdse poppodium. De teksten en de foto’s van de leerlingen zeggen genoeg en het is steeds meer een feest om te zien hoe de leerlingen en leraren van de JEL+Event-groep deze evenementen samen organiseren. Voor de ouders organiseerde de ouderraad van het Jan van Egmond Lyceum op 16 maart jl. een seminar over het ‘puberbrein’. Bijna 300 ouders lieten zich door Jonneke Kruse van Young Works – een bekend bureau voor jongerencommunicatie – bijpraten over de recente onderzoeken naar het puberbrein. Jonneke Kruse maakte in de grote aula op de Hoornselaan duidelijk dat het begrip ‘de jeugd van tegenwoordig’ van alle tijden is. Veel typisch pubergedrag is te verklaren door het

2

nog onvolgroeide brein en menig ouder of leraar op school weet heel goed wat dit betekent. De interviews die met beeld en geluid werden getoond, waren dan ook zeer herkenbaar. Elke maand spreek ik met 30 ouders van de ouderraad over het schoolbeleid en de dagelijkse uitvoering. Menig vraagstuk op het gebied van de organisatie of de onderwijsontwikkelingen – in de les of van een buitenschoolse activiteit – staat op de agenda en ik vind het meer dan plezierig en zinnig om gezamenlijk de ervaringen en de achtergronden te bespreken. Op het JEL+Forum laten de leerlingen zich horen en ik neem graag de gelegenheid in dit voorwoord om een aantal zaken die op het Forum of in de Ouderraad zijn besproken terug te koppelen. Op de eerste maandag na de voorjaarsvakantie startten alle leerlingen en docenten met een 45-minutenrooster en de leerlingen van de onderbouw volgen tevens het zogenaamde Maatwerkuur en het JELplusuur. Wij hebben voor een verkorte lestijd gekozen om enerzijds per vakgroep de lessen die uitvallen door ziekte van leraren op te vangen en anderzijds om meer maatwerk aan te bieden aan de leerlingen die een bepaald vak (of onderdeel van een vak) moeilijk vinden of zich juist meer in onderdelen van een vak

J E L + M A G A Z I N E

willen verdiepen. De JELplusuren zetten wij in om de wereld buiten de school meer de school in te brengen en op deze wijze kunnen wij tal van maatschappelijke onderwerpen of soms ook schoolzaken met de leerlingen beter bespreken. Dit nieuwe rooster leidde tot lagere personele lasten en dit was zeer nodig, omdat de vergoedingen van de overheid en de personeelsbegroting steeds meer uit elkaar groeiden. Ook het Jan van Egmond Lyceum heeft de opdracht om ervoor te zorgen dat de onderwijskwaliteit behouden blijft - en waar nodig verbeterd - tegen lagere kosten. Soms was het niet mogelijk om intern de vacaturestop op te vangen en bij de vakken Oude Talen en Lichamelijke Opvoeding zijn de vacatures door nieuwe collega’s ingevuld. De bezetting van het vak wiskunde blijft een zorgpunt. Ondanks alle inspanningen in de vakgroep en van de afdeling P&O staat de vacature van 16 uur nog open. Een kijkje op het internet laat zien dat wij niet de enige school zijn die op de krappe onderwijsmarkt op zoek is naar een pedagogische wiskundige. Via de zogenaamde “kaasschaafmethode” blijven wij dit zorgpunt grotendeels opvangen en zo gauw de nieuwe bevoegde leraar wiskunde op het Jan van Egmond aanwezig is, worden er voor een aantal klassen extra inhaallessen georganiseerd.


Het systeem van Keuzewerktijd in de bovenbouw valt of staat met de aanwezigheid van de leraren. Wij blijven het belangrijk vinden dat de leerlingen, ook wanneer zij zelfstandig aan het werk zijn, een inhoudelijke vraag aan een vakdocent kunnen stellen of een praktische opdracht individueel kunnen bespreken. Op het plein van de B2-verdieping hangt een rooster met de aanwezigheid van de vakdocenten en evenals de collega-scholen willen wij onze leerlingen in de bovenbouw vertrouwd maken met het zelfstandig leren. Het nieuwe rooster vraagt om een grote betrokkenheid en inzet van alle medewerkers en ik zie dan ook veel collega’s dagelijks een extra inspanning leveren. Uitgangspunt is, dat alle leerlingen zo goed mogelijk begeleid worden en de komende maanden mooie prestaties neerzetten. De schoolleiding is zich ervan bewust dat een nieuw rooster en een nieuw opzet soms ook tot spookverhalen leiden. Wij hebben er een aantal langs zien komen op het Forum of gewoon in de gesprekken met leerlingen in de pauze in de aula of bij de kluisjes. Nu de maatregelen en de nieuwe roosters geland zijn in de school, zien we de rust wederkeren. Vertrouwde onderwerpen als de eindexamentrainingen, de sporttoernooien, de activiteiten van de kunst-, sport- en wetenschapsklas, de JEL+reizen en de voorronden voor het ondernemerschap in 4 havo bepalen inmiddels weer de agenda. Ook dit JEL+Magazine laat weer alle be-

drijvigheid in de school zien. De beelden laten veel glimlachende leerlingen en leraren zien en de wandelingen door de school bevestigen vaak dit beeld. Een groep leerlingen, leraren en een deel van de schoolleiding is ook druk doende om het 90-jarig bestaan van het Jan van Egmond Lyceum voor te bereiden. De komende maanden gaan we u berichten over de activiteiten voor de leerlingen en alle medewerkers. Vanzelfsprekend gaat wij ook oud-leerlingen en een kring van vertrouwde oud-collega’s uitnodigen. Een ander bijzondere gebeurtenis is de totstandkoming van de schoolbrug. Op 14 januari jl. werd de eerste paal – vol met handtekeningen van leerlingen – geslagen en wij verwachten dat voor einde van 2011 de leerlingen van de havo/vwocampus in lokalen op de schoolbrug achter hun boeken of PC zien zitten. De brug staat ook voor “verbinding”: alle leerlingen van het Da Vinci College en het Jan van Egmond Lyceum maken immers gezamenlijk gebruik van alle campusvoorzieningen en kunnen veilig en gemakkelijk ‘reizen’ naar de moderne mediatheek, het theater, de laboratoria en het Auditorium. Als de brug klaar is, kan de noodbouw gelukkig worden opgeheven. Op de website http://mijnschool.psg.nl kunt u de voortgang bekijken. Ook wil ik graag wijzen op de Expeditiepagina. Hier kunt u lezen hoe het traject van verbetering van de onderwijsprestaties – PSG breed - verloopt.

J E L + M A G A Z I N E

U kunt hier lezen op welke wijze wij de paden van professionalisering en maatschappelijke verankering bewandelen en hoe wij door middel van een continu proces van verbetering en innovatie een High Performance School willen vormen. Naast de inzet in de les zijn de medewerkers ook druk bezig met de voorbereidingen van de tweede JEL-plus-week voor de onderbouw. Vanaf de derde week van april waaieren de leerlingen van 4 havo en 5 vwo uit naar verschillende Europese bestemmingen. Wij gaan hen via het internet en via contact met onze begeleidende collega’s zo veel mogelijk volgen. Het volgende JEL+Magazine staat ongetwijfeld in het teken van alle belevenissen, verhalen en reisschema’s. Op 16 mei gaan de deuren van de gymzalen alweer open voor het eerste onderdeel van het Centraal Schriftelijk Examen. Ik wens alle leerlingen een voorspoedige en prettige tweede helft van dit schooljaar toe en alle eindexamenleerlingen wil ik hierbij graag extra aanmoedigen: ga voor het succes van een mooie lijst en heel veel sterkte met de laatste loodjes. De crew van het JEL+Magazine feliciteer ik alvast met deze strak vormgegeven en spraakmakende editie! Met vriendelijke groet, Mw. J (Jeanette) Lotte Schoolleider JEL

3


tH e v e r l e d e n v a n

...

Wij komen bij u eten!

E

. . . r e d n o z g n en weel la

Kunst klas 4

Oscara vond

D e sc h o o lb ru g

a รง a r u C it u in d n ie r Een penv

O pen avo nd

Vroeger en Nu

V a l e n ti n e ' s D a y

W e l k e l e r a a r b e n ji

o

j?

J E L + M A G A Z I N E

Fa ce in th e ho le


INHOUDSOPGAVE Ontwikkelingen binnen het JEL 2

Horoscoop

Va len tij nsd isc o

WIN 2 KAARTEN VOOR

ZIGGI RECADO ZIE DE PRIJSVRAAG OP BLZ. 47

NIEUW ! DE PSG ROOSTERS APP VOOR

OP JE IPHONE. ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE ROOSTERWIJZIGINGEN

WIN HET BORDSPEL

DE GOUDEN EEUW MET ONZE PRIJSPUZZEL ZIE DE PRIJSVRAAG OP BLZ. 42

Inhoudsopgave

5

Een penvriendin uit Curaçao

6

Horoscoop

10

Wij komen bij u eten!

12

Welke docent ben jij?

14

De schoolbrug

16

Vroeger & Nu

18

Een week lang zonder…

20

Open Avond

22

Kunstklas

24

Maaike's Column

25

Valentine's Day

26

Oscaravond

28

Face in the hole

30

Testpanel

31

Het verleden van…

32

Uitspraken docenten

33

JEL's got talent

35

Mentorklas meneer Kraaijer

36

Invulverhaal

37

Valentijnsdisco

38

Mode in de school

40

Sportklas

41

Tredoku Prijspuzzel

42

Wetenschapsklas

44

Truth and Lies

45

Only Seven Left

46

P3 Prijsvraag

47

Radbout Uni versiteit

48

5


Mijn penvriendin uit Curaรงao

"We kunnen lekker doen wat we willen, want de leraren worden sneller boos op jongens dan op meisjes." 6

J E L + M A G A Z I N E


Hallo Iris, Wat leuk dat ik een brief van jou terug kreeg. Nou jij bent niet alleen jaloers op mij hoor, ik ook op jou! Jij kunt lekker na school shoppen met je vriendinnen! Hier heb je alleen een stad met wat winkeltjes, sommige zijn leuk sommige niet. Als ik echt iets leuks wil hebben, koop ik dat via de H&M site. Ik las ook dat je op een toneelschool zit? Ik heb zelf ook op toneel gezeten. Ik vind het zelf ook hartstikke leuk om toneel te spelen, dus misschien zie ik je wel in de filmwereld!

"Ik moest de hele weg door dansen, op de Antilliaanse manier, dus lekker met je billen schudden! "

De vorige keer vertelde ik dat ik op de Havo zat en dat ik zo snel mogelijk mijn Havo af wilde maken, en dat is helaas niet gelukt. Ik ben gezakt naar het Vmbo, dat is dus wel even wennen omdat het een kleinere klas is van 8 mensen. Maar het voordeel is wel dat ik weer bij ĂŠĂŠn van mijn beste vriendinnen in de klas zit. Wij zijn de enige twee meisjes in de klas, dat is natuurlijk helemaal top! Want alle jongens luisteren naar ons en we kunnen lekker doen wat we willen, want de leraren worden sneller boos op jongens dan op meisjes.

Over 4 weken hebben wij vakantie, de carnavalsvakantie, dat is hier superleuk! Nou, wat houdt de carnaval hier allemaal in: er zijn superleuke optochten waar ik zelf ook al twee keer aan mee heb gedaan. De mensen zijn dan verkleed met leuke kleurtjes, glittertjes en gekke kostuums. Je lacht je soms helemaal dood, mensen lopen als boomstammen, bloemen en met dolfijnenpakken, je kan het zo gek niet opnoemen. Toen ik zelf meedeed met de optocht, was het wel leuk maar ook super zwaar. Het was zes km lopen en ik moest de hele weg door dansen, op de Antilliaanse manier, dus lekker met je billen schudden! Wij zijn een Nederlandse school tussen alle lokale scholen, dus de mensen keken soms wel raar toen we langs kwamen dansen, lekker met ons billetjes schuddend terwijl die Antilliaanse mensen dat natuurlijk veel beter konden!

J E L + M A G A Z I N E

Voor de carnaval krijgen wij ook een schoolfeest bij Bermuda, dat is een heel leuke discotheek waar je meestal lekker uit kunt gaan. Het heet de Jump-In, dat is eigenlijk het beginfeest van de carnaval. De bedoeling is dan dat je een T-shirt krijgt dat je zelf helemaal leuk kunt pimpen en degene die het leukste T-shirt heeft, krijgt een prijs. Nog net voor de vakantie hebben de 3de klassen de werkweek. Dat houdt in dat je een hele schoolweek gaat stage lopen. Ik ga bij een basisschool in groep 4 stage lopen. Het zijn allemaal Antilliaanse kindjes dus dat vind ik wel schattig.

"Ik ga bij een basisschool in groep 4 stage lopen." 7


Na de werkweek gaan we lekker naar Klein Curaçao. Dat is een klein eilandje van niet meer dan 2 km, dat is natuurlijk hartstikke leuk en het is heel mooi daar. Je hebt een superlang wit zandstrand en schildpadden in de zee, dus snorkelen kan natuurlijk ook. Er staat een oude vuurtoren waar je trouwens hele leuke foto’s kunt maken. (als deze brief verzonden is, ben ik er denk ik al wel geweest en zou ik wel wat leuke foto’s kunnen maken)

Over rozen gesproken, het was laatst Valentijnsdag. Heb je nog rozen gehad? Ik heb ze gehad van 3 vriendinnen en nog van 2 vrienden. Het ziet er heel grappig uit als er mensen uit de klaslokalen komen met een bosje rozen in hun handen.

Ongeveer 2 weken geleden was er op Curaçao de zogenaamde ‘walk for the roses’. Dat houdt in dat je gaat lopen, zwemmen of fietsen voor de zieke mensen die kanker hebben. Leerlingen van onze school hadden zoveel mogelijk kinderen laten deelnemen, en dat is zeker gelukt! Ik deed mee met de loop van 7 km. Na de loop kregen we een roos.

Vandaag heb ik mijn klassenuitje na schooltijd. We gaan gezellig naar het strand en lekker barbecueën. Na het klassenuitje heb ik een feestje met vriendinnen, onder andere mijn twee beste vriendinnen, waar ik al eerder over vertelde. Ze heten Danique en Esmé. Danique zit nu naast mij en helpt mij met het schrijven van deze brief. Vandaag was er gedoe op school, een jongen uit mijn

"Er bestaat een kans dat ook wij geschorst worden."

"Het ziet er heel grappig uit als er mensen uit de klaslokalen komen met een bosje rozen in hun handen." 8

J E L + M A G A Z I N E

klas is geschorst vanwege het pesten van de aankomende eersteklassers. Doordat wij erbij waren bestaat er een kans dat ook wij geschorst worden, maar dat is natuurlijk onzin. Je weet hoe school is, neem ik aan. Maar ja, hopelijk wordt het klassenuitje leuk. Er is veel gedoe geweest deze week! Maar daar kom ik wel weer tussenuit. Over gedoe gesproken? Jij zou dat vast ook wel eens hebben, met jongens of vriendinnen. Nou dat had ik dus ook, maar als er iets is dat ik haat, is dat wel ruzie! Je zult vast wel begrijpen wat ik bedoel. In mijn volgende brief ga ik nog meer gebeurtenissen vertellen, hopelijk krijg ik weer een brief van je terug, best leuk toch? Via school contact tussen twee leerlingen. Nou tot de volgende brief maar weer! Kusjes Mireille (en Danique)


Lieve Mireil

"Ik krijg een nieuw nichtje of neefje!!!!"

le,

Wo ow lek ke r vak antie b en ik o ok we gehad. Ja ik l aan to e. : b en er inderd P Alle en he aad nu alwe bb en w ij die naval alle en er aan to e. W pas in he t zuide ij h ie r n vieren ge en van he t land do en carnav ca . rH e t al vieren! Ho lijk t me wel e ga jij dit ja e en ke er leu den! Nou vo k om te ar verk le e d? lgend jaar g H a h a ! a M ik e t je billen sc me e. Mo e t a O ver dat sho hudlle en no g w pp en en zo, el even k ijke als ik e cht g dat is o ok nie n a ls a w w a inkelen ga ik t. t ver me t de to ch wel na bus. Hier in B alen dat je ar Amsterda Purmerend ge zak t b ent m maar zijn o ok wel naar vmb o! e en p aar leu zi tten : P Bij Wel lek ker d ke w ons in de k la inkels. a t er maar 8 k s is he t vaak inderen in d maar o ok da erg druk . Ik e arvo or mo e t k las w il graag do ik even hard ors tr omen n de s. Maar da vo or werken a t gaat mij w a r Havo want ik st a el luk ken! W namelijk 3 o op sc ho ol o o at ik mij afv n vo k allemaal e ldo en ro e g tr ou we en b lack b err ns, hebb en Ip hone dat k y? Hier lo op ze b an o ok . In d ij ju llie t b ijna ie dere e e gangen en n erme e. O f Wij, de 1e 2 in de p au ze m e en 3e k las, e t een zi tten ve el m hebben ook ensen te “pin was e cht he ne t e en sc ho g lemaal top! e n ”. o lf e e st gehad. Mijn vr iendin is e en he el le He t valentijn en ik gaan te uk fe e st in e sf e e st en da g e n wo ordig o ok en so ort dis t Wij hebb en va co a k th n e a ek . O p die av a r S M AC K , d ge en werk w a o t e n e d k g m a an we dan h aar JEL+ we aan de hand elemaal lo s! ek . Dat heb van e en the je in de 1e e ! ma allemaa In de vak anti n 2 l e w k o la rk s. sh Je gaat dan ops do en bin e b en ik me t nen en buite mijn ouders e cht e en sup n de sc ho o l. en zusje op erleuke vak a w in te rs ntie!! Ik had p ort gewe e st We zaten va e en gro epje in Po len. Da ak bij elk aar jongens lere t was in de li ft en n en daar merk ke n n zo e n . van mijn le e We waren o te je wel dat ok naar e en ft ijd. ve el grijs en Ik heb de ze grote st ad in grau w was. we ek he el le P o le n A g ll e e g eb o u wen we e st uk nieu w s g je!!!! Ik b en waren erg sa ek re gen! Ik zo b lij. Mijn ai en grau w k ri jg e e n m n o . ieu w nic htje e der zei: je w je. : P We h of ne e ford t ge en su ebben een h ik e rt e a e n l te sc h m att ig cadeau Me t Valenti aar suikernic jnsdag heb ik tje geko cht htvo or de b ab nik s gek re g je s sc hrijven y. en. Bij ons o en die werd p sc ho o l kon en rond geb je brie fLeuk zo’n k la racht. Bij mij ss enuitje! Le in d e k la k s ke b e st ve el. r buiten op h hebben er n e t st rand. Ik og geen geh zou w illen d ad dit jaar m lig me t de k at dat hier o aar he t zou las wok ken ok kon!! Wij wel ge zellig of zo ie ts. M zi jn Je e tje ge sc h a ls a we er e en k re a r b arb e cue ë ors t dat k lin n k link t wel gen. G e zelk t b e st he ft leuker ho or! do e heb ik w ig. Ik duim vo M m el geno e g! M m … o r he erlijk ! je dat jij nie e t sc ho o l, ou t ge sc hors t waarover ik ders, vr iend word t. : P Ja in mijn vorig in n e n enz. Binnen e brie f verte ge do en. Ik heb kort gaan w lde, b e ginne er ontze tten e op NK T, n met de mu d ve el zin in! Da sical die we He t is zo leu n gaan we o e ens in de tw k om op dat ptre den in h e e jaar p o dium te st ie dere en on e t th a e a a n te m r aar o ok achte hier in Purm ge duldig wa erend. cht tot hij aa r de sc herm Nou ik ga m en in de k le e n de b eurt is aar e ens sto d . k H a e m t e is r p e p waar cht he el ge ze en want er li b ewaren vo gt nog een b llig me t z’n or de vo lgen a e ll rg en! huis werk vo de brie f. D o or me! En ik e de gro e tje moet ook no s aan Daniqu g wat e en de re st Dik ke zo en Ir daar! Tot de is vo lgende bri e f!

J E L + M A G A Z I N E

9


Horoscoop Door Eden Lutz en Lotte Schijff EG2A

Vissen

Kreeft

(20 februari- 20 maart)

(22 juni- 22 juli)

Hey, Vissen. Zit je lekker op de bank voor de TV. Ga toch eens lekker sporten, denk een beetje aan je lichaam. Het heeft verzorging nodig en wat beweging. Kom van die bank af en ga bewegen. Maar pas op dat je niet te fanatiek wordt en te veel afvalt. Blijf gewoon goed eten.

Je bent helemaal verliefd en gelukkig je soulmate ook! Alleen gaat het niet zo lekker tussen jullie... Probeer er eens samen over te praten met een pot thee, dan zul je je daarna stukken beter voelen! Enne... Ben je nog niet helemaal bij elkaar, dan zal dat snel genoeg komen!

Do: Met een vriend(in) samen gaan sporten. Don't: Onder een dode boom gaan staan, takken komen hard aan.

Mene er Krame r 13 decem ber

Do: Vertel hem/haar wat je voelt! Don't: Opkroppen! Gooi het eruit, desnoods tegen je huisdier!

Stier

(21 april- 20 mei)

Bijna jarig! De spanning wordt je bijna te veel, wat ga je krijgen? Je hebt geluk, in de sterren staat geschreven dat je een geweldige verrassing te wachten staat!

er M e n e1e3r mBa ao mr tm

Ram

(21 maart- 20 april)

10

Do: Een verlanglijstje “toevallig” laten rondslingeren in de buurt van je ouders. Don't: Opzoek gaan naar je cadeautjes.

Tweeling (21 mei- 21 juni)

tr a M e n 2e5e rjaDn uijakrsi

Leeuw

(23 juli- 23 augustus)

Je sprankelt helemaal en je bent helemaal op je plaats. Iedereen wordt blij van jouw eindeloze energie. Maar pas op dat je niet overenthousiast bent. Niet iedereen is even vrolijk als jij op maandagochtend.

Lang leve de lol! Je hebt geen zin in school en zeker niet in dat aardrijkskunde proefwerk. Liever msn’en met je vrienden. Gelukkig kan je het hebben en haal je nog geen onvoldoendes, maar je zal toch echt aan het werk moeten gaan!

Je bent een beetje uit je doen de laatste tijd. Die koude, donkere winter is niets voor jou. Je vrienden merken het ook aan je, maar je sluit je voor ze af. Het is bijna lente, nog even volhouden!

Do: Voer je grote droom uit! Don't: Beren op de weg zien die er niet zijn.

Do: Je huiswerk inplannen. Don't: Tv-kijken tijdens het leren.

Do: Vrolijke muziek luisteren. Don't: Jezelf volproppen met chocolade.

J E L + M A G A Z I N E


Maagd

Schorpioen

Steenbok

(24 augustus- 23 september)

(24 oktober- 22 november)

(22 december- 20 januari)

Aiaiai, je hebt het wel zwaar deze maand. Overal blauwe plekken, de hele tijd verkouden, het houdt niet op met jou. Je weerstand heeft het er maar druk mee. Zorg dat je genoeg water drinkt en pas op voor rode stoplichten.

Yes, een nieuwe maand! Nu krijg je weer zakgeld. Maar is het wel zo verstandig om dat leuke, maar dure horloge te kopen? Je moet tenslotte met je zakgeld nog de hele maand doen. Misschien moet je wat gaan sparen. Pas deze maand vooral op voor slingerend afval.

Met je vrienden heb je vorige maand niet zo veel gedaan en die nemen je dat best kwalijk. Misschien had je beter wat meer tijd aan ze kunnen besteden. Pas op voor kleine voetballende kinderen. Je hoofd is je best wat waard.

Do: Veel groente en fruit eten. Don't: Te laat naar bed gaan.

Weegschaal

Do: In je dromen geloven. Don't: Alles op je bureau laten slingeren als je denkt dat toch niemand kijkt.

(24 september- 23 oktober)

Zo, na al die drukke weken heb je eindelijk weer wat rust. Deze maand zal je stralen. Je hoeft weinig moeite te doen voor alles zodat je weer meer tijd hebt voor je vrienden. Maar pas op dat je niet teveel leuke dingen wilt doen met je vrienden , want zij hebben daar niet altijd tijd voor. Do: Dat ene leuke shirt kopen (je mag jezelf wel weer eens verwennen). Don't: Te vaak op de weegschaal gaan staan.

Do: Een gezellige avond met je vrienden organiseren. Don't: Elke dag lekker een reep chocolade opeten.

Waterman

(21 januari- 19 februari)

f

M en ee r F id de r 21 fe br ua ri

Huiswerk is best belangrijk hoor, Waterman. Dat is om te maken, en niet om te laten liggen. Misschien moet je je huiswerk dan ook maar eens gaan maken. Zijn de leraren ook weer blij. Iedereen wil je volgens de sterren daarbij helpen. Maar pas op voor verraderlijke stenen, je kan hard gaan vallen. Do: Opletten bij het oversteken. Don't: Te vaak toegeven.

Boogschutter

(23 november- 21 december)

Het zal niet makkelijk worden deze maand. Elk ongeluk komt uit het niets, of uit een klein hoekje. Er zijn altijd van die onredelijke mensen die glas op straat gooien zodat jij je band mag plakken. Pas dus op voor glas op de weg.

n M e ne e r 17va njuZli w ie te

Do: Lekker lang onder de douche gaan staan, na een lange dag. Don't: Te veel met scherpe messen werken.

J E L + M A G A Z I N E

M en ee r Ca st ric um (j r.) 8 se pt em be r

11


Wij komen bij u eten! Bij een leraar of lerares eten; in de rubriek ‘Ik kom bij u eten’ gebeurt het! Dit is alweer de derde editie en ondertussen is deze rubriek bekend bij de leraren. Deze derde editie hebben we gegeten bij meneer Rees die het vak geschiedenis bij ons op school geeft. Samen met zijn vrouw en zoon Pieter hebben wij de Hollandse pot gegeten; gekookte aardappels, suddervlees en rode kool. Op donderdagavond reisden Lisa en ik met de bus en tram 54 richting Amsterdam. We voelden ons stiekem een toerist in ons eigen land. Na ons geweldige richtingsgevoel te hebben toegepast, hebben we uiteindelijk in een sigarenwinkel de weg gevraagd. We bleken de goede kant op te gaan en voor we het wisten stonden we voor “een grachtenpand zonder gracht” zoals Lisa en ik dat hebben genoemd in een gezellige straat. Bij binnenkomst zagen we de vrouw des huizes al staan. We vielen binnen tijdens de borreltijd maar Lisa en ik zijn toch maar aan de thee gegaan. Op de eerste verdieping hebben we gezellig gekletst met

12

meneer Rees over zijn hobby’s, zijn verzameling boeken in de boekenkast tegen de muur, de oude radio’s die boven op de kast staan en zijn oude auto`s waaraan hij klust. Na een halfuurtje werden we geroepen dat het eten klaar was. De rest van het gezin zat al klaar aan de eettafel. Na het avondeten hebben we nog een paar bolletjes chocolade-ijs gegeten. Karamelijs moesten we niet nemen volgens Pieter. Vervolgens hebben we onze vragen gesteld en zijn zo heel veel te weten gekomen over meneer Rees. Wisten jullie bijvoorbeeld dat meneer Rees vroeger in een rockbandje heeft gespeeld? Ook heeft hij een sloepje opgeknapt! Meneer Rees bracht ons veilig naar de tram, waar we nog bijna werden aangereden door een invalide karretje. Nadat we terugkeerden uit een stad vol coffeeshops, eettentjes en mensen hadden we nog veel na te bespreken in de bus met een zak snoep van de Jamin. Een zeer geslaagde avond, Dank jullie wel, familie Rees. Meneer, deze keer laat u toch wel de schoolkrant zien aan uw zoon?

J E L +M A G A Z I N E


Wat is uw lievelingseten? “Thais, Indonesisch en Mediterraans eten vind ik heel erg lekker. Oosters eten vind ik het aller lekkerst.” Wat is uw favoriete restaurant? “Dat weet ik eigenlijk niet. We kiezen voor een restaurant dat we lekker, goed en gezellig vinden, maar we gaan eigenlijk naar veel verschillende restaurants. Als we uit eten gaan, proberen we steeds een andere te kiezen.” Gaat u wel eens ergens lunchen? “Vroeger had ik een hele rijke vriend, die nodigde mij wel eens uit om ergens te gaan lunchen. In Zuid was een restaurant, een heel duur restaurant en daar at je echt de sterren van de hemel. Nu lunch ik graag bij een restaurant in Purmerend, waar ze saucijzenbroodjes maken en gehaktstaven! De aula!”

Staat u zelf wel eens in de keuken? “Ik kan nauwelijks een ketel water koken, dat is al te moeilijk. Toen ik alleen was in mijn studietijd kon ik wel wat koken. Dat waren wel altijd hele gekke gerechten die niemand lustte zoals bruine rijst met een sardientje uit blik en een paar gesneden champignonnetjes erdoorheen met oosterse groente en dat warm maken.” Wat vindt u lekker bij een borrel? “Ik ben heel erg van de zoutjes, nootjes en snacks!” Als u naar de snackbar gaat, wat kiest u dan als eerste uit? “Dan kies ik gewoon een frietje met mayonaise en een heleboel uitjes. Het geeft dan een beetje het idee dat het nog wat tegengif geeft. Uien zijn heel gezond!"

Wat drinkt u graag bij het eten? “Bij het avondeten vind ik een glaasje wijn heerlijk. Rood of wit hangt van het eten af.”

Wat kiest u vaak als voorgerecht? “Oo moeilijk, hele simpele dingen zoals uiensoep en gevulde champignons.”

Van wat voor nagerecht houdt u? “Laatst heb ik een dessert gegeten bij het restaurant “Eatme” dat was Prosecco met wodka en citroenijs. Het heet Scropino. Dat was helemaal super! Normaal vind ik ijs lekker!”

Heeft u restaurant tips? “Restaurant aan de Geldersekade, dat restaurant heet “Eatme”. Dat betekent van alles, maar zeker dat ze heel goed kunnen koken! Echt fantastisch! Het is een Franse keuken.”

Hutspot met rookworst

Het gerecht is voor 4 pe rsonen

Ingrediënten: - 1 kg winterwortelen - 1 kg aardappelen - 500 g uien - 1 blokje runder bouillon - rookworst - peper en zout Bereiding: Schil de aardappelen en kook ze daarna 15 - 20 minuten , snijd ondertussen de uien in stu kken en de winterwortelen in reepje s. Kook de wortelen en uie n samen met het blokje runderbo uillon ongeveer 20 minuten. Giet de aardapplen en groenten af, voeg samen in een pan en grof stampen . Maak de rookworst warm. Vervolgens de hutspot op smaak brengen met peper en zout. De rookworst kan apart of door de hutspot opgedient worde n.

Ke uk e nt ip

s

ope n s e j t n e i d r a Bl ik j e s d a a r s a m b a l n m ake n e e n e n d a n o p do d o o r h e e n H e e r l ijk ! ! e e n t o as t je

Tekst: Sophie Salem, EH5C Vormgeving: Lisa Gerth, EH5C J E L +M A G A Z I N E

13


r a a r e l e k ? l j e W ben ji

Start nnen ma

Ja

Ja

Nee

BEN JE POPULAIR BIJ DE MEISJES?

Ja

Meneer Rees

DRAAG JE THUIS EEN LEDERHOSE?

BEN JE SPORTIEF?

Ja

Nee

BEN JE NIEUWSGIERIG?

Nee

Nee Meneer Zonneveld

Meneer Rippens

14

Meneer J. de Ripper J E L + M A G A Z I N E


Start uwen vro BEN JE VEEL MET JE UITERLIJK BEZIG?

Ja

Nee

Ja

BEN JE SPORTIEF?

BEN JE CREATIEF?

Mevrouw Heetveld

Nee

Nee

Ja BEN JE GOED IN DUITS?

Nee

Mevrouw Meijer

Ja Mevrouw Glumac Mevrouw Stam Mevrouw Mehinagic J E L + M A G A Z I N E

15


SLAAN VAN DE EERSTE PAAL VAN DE SCHOOLBRUG Op vrijdag 14 januari was er een middagje om een informatiemarkt in het Jan van Egmond over de brug te houden. Hier werd uiteraard informatie gedeeld over de bouw van de brug. Hoe de constructie in elkaar zit, de investeringen, de vooruitgang, noem maar op. Een aantal belangrijke mensen was aanwezig waaronder de burgemeester van Purmerend. Iedereen kwam om te kijken hoe de brug eruit zal zien. De andere leerlingen en ik hadden daar verder niet zo verschrikkelijk veel mee te maken. Wij (de meeste 3e maar ook een aantal 5e klassers) moesten de mensen verwelkomen, de jassen ophangen en de hapjes en drankjes uitdelen. De mensen kwamen vanaf een uur of één binnen druppelen. Ze gingen lekker kletsen en sommigen hielden een toespraakje. Op een gegeven moment gingen we met z’n allen naar het Da Vinci (in de regen) waar de eerste paal de grond

16

in werd geslagen. Voordat ze dat deden mochten de leerlingen allemaal hun naam en handtekening op de paal schrijven. Met de paparazzi erbij, was het wel leuk! Dus als er over honderden, duizenden jaren archeologen zijn die de paal tegenkomen, staan onze namen erop! Na afloop kregen we champagne (de leerlingen kinderchampagne, helaas) en gingen we weer terug naar het Jan van Egmond waar de kaashapjes en kroketjes alweer klaarstonden. Na het slaan van de paal had ik nog een praatje gehouden met de burgemeester van Purmerend, Don Bijl. Hij vindt de brug een goede investering en een dure voorziening voor de PSG. Met name omdat het een mooie, veilige verbinding is tussen Het Jan van Egmond en het Da Vinci. In de brug komen lokalen te zitten voor o.a. scheikunde en biologie.

J E L +M A G A Z I N E

Meneer Bijl vindt het belangrijk om aan de toekomst van het onderwijs te werken en daarmee te beginnen met een veilig en ruim schoolgebouw. Ik heb nog gevraagd, even de brug terzijde, of hij ook nog wil kijken naar de verdere toekomst van het onderwijs. Bijv. met iPads werken i.p.v. die zware schoolboeken. Hij vond het een leuk idee maar of iedereen het ook leuk zou vinden is nog maar de vraag.


Franklin van der Schuit, EH3F: “Ik ben wel voor de brug alleen zit er een flink aantal nadelen aan. Zoals de geldkwestie van de PSG. Maar daarentegen kan de brug wel weer ongelukken voorkomen (de kinderen die de hele dag oversteken). Bente Roet, EH3B: “Ik ben wel voor de brug omdat het heel veilig is. Maar omdat we al geld tekort komen, is het dan wel verstandig? We zijn hier aan het bezuinigen op aspirines en wc papier, waarom dan wel een brug? De meningen over de brug zijn wel verdeeld maar toch aardig hetzelfde. De één vindt het prachtig, de ander denkt er toch over na hoe de schulden dan aangepakt worden. Daarom de stelling: ben je voor of tegen de schoolbrug? Een paar docenten en leerlingen hebben antwoord gegeven op de stelling. Meneer Schuit: “Ik ben wel voor de brug, maar ik vind het een beetje raar dat het nu wordt gevraagd omdat de brug toch al wordt gebouwd. Maar laten we dan maar het positieve ervan inzien. Als het Da Vinci ermee geholpen is, dat ze niet meer in de noodlokalen hoeven te zitten, vind ik het prima.”

Damian Bouland, EH3F: “Ik twijfel eigenlijk. Ik vind de brug op zich goed, alleen ben ik bang dat als we bijv. toetsen zitten te maken, we afgeleid worden door de auto’s en natuur. Ook denk ik dat het erg onrustig kan zijn met de Jan van Egmond en Da Vinci leerlingen bij elkaar. Ik vind het ook geldverspilling.”

Zoals je merkt zijn er dus wel wat twijfels. Maar ja nu maar hopen dat er wat moois van wordt gemaakt. Maaike van Rheenen, EH3F

"We zijn hier aan het bezuinigen op aspirines en wc papier, waarom dan wel een brug?"

Meneer Bommer: “Ik vind het een mooie ruimte om les in te geven. Wel zou het misschien overbodig kunnen zijn. Het gebouw waar het Da Vinci nu inzit, is heel oud. Dus is het project geldig voor de aankomende twee of vijftien jaar? In het eerste geval vind ik het een beetje vreemd, omdat er toch miljoenen in worden gestoken.”

J E L +M A G A Z I N E

17


3

1

Vroeger & Nu 2

4

5

7 6 18

J E L + M A G A Z I N E

8


A

C

B

Me v ro u w Gö

ksu n

Me v ro u w M

Kun jij ze herkennen? Me nee r Pan jer

eijer

F

D eeke eM v r o u w S p

nbrink

M e vr o u w B o ld e r -

G

M e vr o u w K ra m e r

O o rt h u ij se n

E

H 5 – D, 6 – H, 7 - G, 8 - C 1 – B, 2 – A, 3 – E, 4 – F,

M e n e e r M e r li jn

St o r m J E L + M A G A Z I N E

19


Een week lang zonder...

Make-Up

Maandag De lang verwachte week is aangebroken en ik kijk er eerlijk gezegd echt een beetje tegen op. Deze week ga ik mijn grootste angst proberen te overwinnen: een week lang zonder make-up. Ik kan mij niet eens meer herinneren wanneer ik voor het eerst begon met het gebruiken van make-up. In ieder geval heel lang geleden. Het is inmiddels een aardige verslaving geworden. Vandaag hoef ik niet te werken, dus dat scheelt weer een dag van confrontatie met de leerlingen. Arme kinderen! Ik heb vandaag college en aangezien op de VU bijna niemand op je let, hoef ik mij vanmorgen niet heel veel zorgen te maken. Mijn medestudenten hebben het inderdaad niet meteen door. Gelukkig maar. Tijdens het klaarmaken voor een etentje bij een vriendin in Volendam lonkt de poederkwast naar mij zo van “gebruik mij!” Maar ik kan echter, met veel moeite, de verleiding weerstaan. Dus dan ga ik maar make-uploos het etentje en de sterrentour in Volendam tegemoet. Ik ben blij, dat ik Nick en Simon niet tegen ben gekomen.

20

Dinsdag Ik kan vanmorgen lekker uitslapen. Aangezien ik mijn make-up en de bijgehorende hulpmiddelen moet laten staan, ben ik al binnen twintig minuten klaar. Ik geef het in dit geval niet graag toe, maar elk nadeel heeft z’n voordeel. De leerlingen kijken mij wel een beetje raar aan. Ik denk, dat ze in eerste instantie denken: ”Waar is mevrouw Mehinagic?”. Gelukkig zijn er ook een aantal leerlingen, die mijn make-uploze gezicht ‘best ok’ vinden. “Mevrouw het is helemaal niet zo erg hoor!” Een aantal collega’s daarentegen vraagt zich af of ik moe ben. Tjah....van je collega’s moet je het hebben. En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, word ik door de caissière bij de AH voor een man aangezien: “Goedemiddag meneer.....eeh sorry ik bedoel natuurlijk mevrouw.” Als goedmakertje krijg ik wel extra voetbalplaatjes. Nee ik ben geen man, maar ik hou wel van voetbal.

J E L + M A G A Z I N E

Woensdag Vandaag ben ik vrij en ik heb besloten het huis niet uit te gaan. Tot mijn grote schrik zie ik dat ik nog een aantal hele belangrijke boodschappen ben vergeten (mijn geheugen werkt nu al niet meer zo goed) en dus moet ik mij wel in het openbaar vertonen. Onderweg naar buiten herkent de buurvrouw mij niet meteen. Is het zo erg? Ineengedoken slenter ik door de stad. In de supermarkt aangekomen pak ik gauw de spullen die ik nodig heb. Ik word niet eens versierd bij het koelvak. Het valt echt niet mee. Ik keer zo snel mogelijk terug naar huis. De rest van de dag is mijn laptop de enige die mij ziet. Bij het uitdoen van de laptop zie ik een reflectie van mezelf en ik word geconfronteerd met mijn “naakte gezicht”, terwijl ik nog zo mijn best doe om het te verdringen.


Donderdag Vandaag kijk ik er echt tegenop om naar mijn werk te gaan en niet vanwege mijn werk, maar omdat ik de hele dag zonder make-up door school moet lopen. Ik had het mij allemaal veel makkelijker voorgesteld en wellicht vindt een enkeling dat ik overdrijf, maar ik ben gewoon heel erg gewend aan make-up en ik kan en wil niet zonder. Het is alsof een kunstenaar een schilderij maakt, maar dan zonder verf. Het is zeg maar “nog niet af”. Zo voel ik mij nou ook. Vanmorgen had ik bijna een terugval. Het mandje met make-up staat daar zo verleidelijk opgesteld in de badkamer, dat ik met veel moeite er vanaf weet te blijven. Ik ben vandaag een beetje rommelig en warrig.....goh waar zal dat toch mee te maken hebben? En dan heb je natuurlijk van die kinderen, die je er graag aan helpen herinneren, dat je iets mist en of je misschien niet iets bent vergeten. Dit is echt zo een week, waarbij je erachter komt wie je “vrienden” zijn en wie niet. En bovendien, wie binnenkort moet vrezen, als ik zijn/haar repetitie of schriftelijke overhoring nakijk. Gelukkig heb ik vandaag overleefd. Ik heb nog een voordeel van make-uploos door het leven gaan ontdekt: Ook ’s avonds sta ik korter voor de spiegel. Aangezien ik geen make-up op heb, duurt het ook minder lang om mijn gezicht schoon te maken. Voordeel of niet......het is een manier om mezelf te troosten.

mij niet accepteren zonder make-up, dan verdienen ze mij ook niet. Diep van binnen hoop ik dat ze er niet op letten of er overheen kijken (hoezo naïef?). Het gaat immers om de binnenkant, toch? Na een etentje met mevrouw Göksun op de Koemarkt duik in snel mijn auto in, voor het geval ik nog leerlingen tegenkom.

Zaterdag & Zondag Ik mis mijn lipgloss is het eerst waar ik vanmorgen aan denk. Desondanks vind ik het dit weekend helemaal niet erg om geen make-up te dragen. Dit weekend heb ik het namelijk heel druk met toetsen/opdrachten nakijken, cijfers invoeren, opdrachten voor mijn opleiding maken, lessen voorbereiden etc. Leraar zijn is geen 09.00 tot 17.00 baan en daar kom ik steeds meer achter. Maar het is wel de leukste baan die er is! Ik kom dit weekend het huis niet uit. Maar ik verheug mij nu al op maandag. Eindelijk mag ik weer. Morgen ga ik lekker vroeg opstaan en echt uitpakken met m’n make-up. Ik heb namelijk een belangrijke presentatie en dan is een beetje make-up mooi meegenomen.

Maandag Het is echt onvoorstelbaar hoe blij ik ben, dat ik weer make-up mag gebruiken. Ik heb mijn lipgloss en alle andere “verfspullen” echt ontzettend gemist. Ik ben vroeg op gestaan en heb extra mijn best gedaan met mijn make-up. Ik loop met een big smile door de VU en mijn medestudenten weten waardoor het komt. De één zegt: “Nou ik vond je er vorige week beter uitzien”. En ik heb nog zo mijn best gedaan vanmorgen. Conclusie: Ik ga nooit meer zonder make-up, met name mascara, mijn huis uit! Ik ben gewend aan make-up en heb deze week gemerkt, dat ik er gewoon niet zonder kan en wil. Nou ja....ik kan er best wel zonder, als het echt moet, maar liever niet. Door A. Mehinagic

Vrijdag Yes yes......de laatste werkdag en tevens de laatste dag, dat de leerlingen en collega’s opmerkingen kunnen maken over mijn “kale gezicht”. De ochtend op school verloopt zonder problemen, met uitzondering van een aantal leerlingen uit G2A, die het niet laten kunnen, mij “per ongeluk” meneer te noemen. En bedankt. Ik zal het onthouden, jongens! ’s Middags heb ik een belangrijke afspraak (screening!) en ik besluit mij aan de regels van deze week te houden. Als ze

"Ik word niet eens versierd bij het koelvak." J E L + M A G A Z I N E

21


De Open Avonden Het was weer zo ver, 8 en 9 februari waren de Open Avonden van het Jan van Egmond. Wat vonden de 'toekomstig leerlingen eigenlijk' het leukst? Sommigen vonden de wetenschapsklas wel interessant, anderen vonden aardrijkskunde leuk. Maar er waren ook veel mensen die het ontleden van de rog heel erg leuk vonden. Wat ook belangrijk is wat ze van onze school vonden! We zijn ook bij wat vaklokalen langs gegaan en aan de leraren gevraagd wat ze in het lokaal doen. En wat de leerlingen er van vinden.

“Ik vind het heel erg leuk en het spreekt mij wel aan.” Tekst: Laura Craanen, EH3D Interviews: Glenn Visser (EV4D), Eden Lutz en Lotte Schijff (EG2A) Vormgeving: Laura Craanen en Glenn Visser

“We vinden dit een hele leuke school, leuke activiteiten en zo.” Nederlands ‘We zijn hier bij Nederlands. Wat doen jullie bij Nederlands behalve informeren? “Kinderen nieuwsgierig maken naar het vak Nederlands. We laten zien hoe mooi Nederlands is en dat het niet saai is!” Wat zijn jullie in het lokaal aan het doen? “We hebben lespakketten gemaakt waarin ze kunnen kijken, puzzels, een spreekwoordentekening en we hebben klokhuis aan staan over straattaal. Dat maakt Nederlands voor veel jongeren alweer een stuk interessanter!"

22

De Gym

nasium

v le u ge

l

Verzorging En wat vinden jullie van de pizza’s? “Ja, wel lekker!” Op een schaal van 1 tot 10, wat zou je de pizza’s geven? “Uhm, een acht!” Nou dat is een vrij goed cijfer hè? Succes verder met pizza’s bakken.

J E L + M A G A Z I N E


Handvaardigheid ‘We zijn nu in het handvaardigheid lokaal. Ik zie dat er hier heel veel met metaal gewerkt wordt. Wat doen jullie allemaal? “Je kunt hier bloemen maken en insecten, eigenlijk van alles!”

“Helemaal geweldig!” In het te

l kenlokaa

Tur n

en i

nd

e gy

mz

al e

n

Lichamelijke Opvoeding Wat wordt hier gegeven? "Lichamelijke opvoeding” Wat doen jullie nu in de gymzaal? "We hebben nu turnen en judo en wat sporten waar de toekomstige leerlingen aan mee kunnen doen. Straks hebben we nog een presentatie van de sportklas en daarna nog presentaties van de BSM-klassen.”

t le d i on

Haa en b o ij bi lo gi e

Gemaakt door Glenn Visser en Laura Craanen.

J E L + M A G A Z I N E

23


KUNSTKLAS EXPOSITIE

24

J E L + M A G A Z I N E


Maaike's column Kennen jullie het ook? Je telt de dagen af voordat het eindelijk vakantie is. Als laatste week heb je (meestal) toetsweek, en je denkt: ‘nog vier toetsen te gaan…, nog twee toetsen te gaan…’ En dan is het eindelijk zover! Je hebt (mei- of voorjaars-) vakantie! Jeeee! Je wilt van alles gaan doen, shoppen, heel veel lezen (voor de fanatieke lezers onder ons), geweldige series kijken, uitgaan, met vrienden weg, je kamer opknappen, gamen (de mannen), en natuurlijk ook nog een paar daagjes op vakantie. Maar dan heb je de volgende dag (na de laatste vrijdag school) ein-de-lijk vrij, en denk je: ‘Is dit het?’. Je wilt eigenlijk zoveel doen maar…het lukt niet. Je voelt je slap en futloos en wilt het liefst de hele dag uitslapen, in je pyjama blijven hangen in je bed of op de bank en lekker chillen. Tv-kijken. Tot laat (lees: drie uur ’s nachts) opblijven en de volgende morgen weer laat opstaan. Zo de hele vakantie lekker doorgaan. Maar ja, als je dan die maandag daarna weer naar school moet en niet zo veel of eigenlijk niks hebt gedaan, heb je dan echt lekker vakantie gehad? Echt lekker uitgerust en het gevoel alsof je toch weg bent geweest terwijl je thuis zat? Niet echt waarschijnlijk. Daarom zou je eigenlijk een ultimatum moeten stellen voor jezelf. Dus bijv. de eerste paar dagen relaxen en niks doen. Maar daarna toch je bff opbellen en vragen of hij (of zij) iets met je wil doen. ’s Avonds even stappen en alles over je heen laten lopen. De volgende dag toch vroeg opstaan (met water, koffie, aspirine, en een goede dagcrème –dames- ) en naar je oma gaan omdat je die lieve glimlach op haar gezicht toch echt niet kan weerstaan,

Vormgeving: Lauren Nieuwland, EA3C

en een bezoekje in jouw vakantie aan haar dat vroege opstaan wel waard is. Maar goed, dat doen we niet allemaal. Als je wel op vakantie gaat heb je dit probleem natuurlijk helemaal niet. Dan ga je heerlijk op vakantie en vergeet alle schoolzaken of enige anti-verveel tips en heb je gewoon heerlijk vakantie. Hoop je. Alleen gaat niet iedereen op vakantie. Dus bestaan er van die bladen waarin ze pagina’s vol kladderen met vervelende tips die zogenaamd leuk moeten zijn en bovendien veel te duur zijn om zomaar even te doen. Sommige zijn wel leuk hoor. De clou van dit artikeltje was eigenlijk dat iedereen geweldige plannen heeft voor die o zo korte vakantie, maar gewoon te uitgeput is geraakt door die lange, verveelde, rottige schooldagen. Met toetsen waarvan je weet dat je al een twee gaat halen ook al heb je goed geleerd, maar gewoon hopeloos zijn. En daardoor eigenlijk geen zin meer hebt in de geweldige plannen die je gemaakt had.

"Je voelt je slap en futloos en wilt het liefst de hele dag uitslapen." Wel zo makkelijk om school overal de schuld van te geven, toch? De vraag of dat nut heeft is weer een andere kwestie. Maar goed, vakantie hebben we en dat pakt niemand van ons af! Maaike van Reehnen, EH3F

J E L + M A G A Z I N E

25


Valentine's Day Een valentijnskaartje, een roos of een etentje misschien? Valentijnsdag wordt sinds een aantal jaren door sommige mensen in Nederland gevierd. Een feestdag waarop je laat weten dat je iemand lief hebt. Wij vroegen

ons af of de stelletjes op deze school ook iets aan Valentijn deden. Sommigen durfden het niet te vertellen of hadden helemaal niets aan Valentijn gedaan. Anderen van school waren gelukkig wat romantischer!

Door Sophie Salem, EH5C

Jeroen & Sh

elley:

Shelley: ‘W ij hebben sinds Valen Valentijnsdis tijn verkeri co he e ft mij ng. O p de n vriendin v aan Jeroen e o o r mij verkeri n toen had h ng gevraagd ij ja gezegd!’

S helley

Dave & L ariss

J e ro e n

a:

arna zijn in E sc ape. Da m a rd e st m A in hours.’ ten gewe est r de film 127 a ‘We zijn uit e a n st e e w e ioscoop g wij naar de b

Dave

26

J E L +M A G A Z I N E

Larissa


Rowin & Hann

ah:

Hannah: ‘We hebben de zo ndag voor Val gen gedaan, o entijnsdag leu mdat het die ke dinmaandag toet een film gaan sweek was. W kijken bij Row e zijn in thuis en daa geweest. Gez rna zijn we uit ellig samen en eten we hadden el geven.’ kaar cadeautj es ge-

Hannah

Ro w i n

Timo & Char maine: via school Timo: ‘We hadden elkaar een kaar t gestuurd alleen niet en Char maine had mij een roos gegeven. Ik eest!’ terug! We zijn op Valentijnsdag bij elkaar gew

T imo

Charmaine

Da x & Femke:

Da x

haar een st en toen heb ik ee w ge s ui th ke m Da x: ‘We zijn bij Fe ’ n luchtje kettinkje gegeven. autjes gegeven, ee de ca ar pa n ee m lly!’ Femke: ‘Ik heb he nd je lie f” en een lo vi k “i et m ep re e ocolad van Replay, een ch

Femke Vormgeving: Lisa Gerth, EH5C

J E L +M A G A Z I N E

27


PRO D D IR DOP TAK E

SHO T

SCE NE

ROL L

DAT E

28

J E L + M A G A Z I N E


r…

En

de

Osc

ar g

aat

naa

He 5 e t wa zag klass s wee en er o en h r zo me ook ntze adde ver, d Gij vrou in de ttend n film e Os Toe sber w W jare leu pje cara ech n ie tsen indig n 50 k uit s gem vond wi te u dere leek war stijl. en v aak ! All nn itr en ge en M ee t. e aa eik ui k ev l m Ied 4 ee e r r v t r e i s: ng ein ee g le ou nse ere n Be l w d b u s o n en e t eg Be e h inn lijk b p Ma k en Stam war s u t en inn rily me en Be e d mo !H Be ste m ans: ristis ier en w n Mo vrouw c s o t h nr zijn as Be e m nta efi s g l all kon oe. o t m Be ge nta e 4 e : e p de rijs Be st ge actee ge 5 e klas N ste act rd ew : k l e a Sin Ki film er 4 e s : d k Be 4 e d 5 e las: He gle l s- T ste kla kla Th llo adies urbo film s: s: Ied 5e So e rin e k las Os ree Ba rry se g car n g : ! H efe Ba tman ems e l Do to t w icit I w ckstr be or: as eer e a e n T we d m t Iris t h e g it t boy er Ru rud hat s ee et he ije ng ge wa tw r, E e y we inn B2 ldi en D ge avo van d nd e ! J E L + M A G A Z I N E

29


Door Sven Butter (EG3A) en Patrick van de Kleij (EA3B)

FACE IN THE HOLE

Photoshop: Igor Lenting, EA3A

30

J E L + M A G A Z I N E


'Het testpanel' is een nieuw onderdeel in het JEL+Magazine. Deze eerste keer nam ons deskundige testpanel de patat eens onder de loop. Wij hebben bij 4 patatzaken in Purmerend geproefd en daarbij de patat op zes onderdelen getest. Overal hebben we de kleinste patat genomen met mayonaise. Hieronder volgen de testresultaten.

Door: Vincent Hendriksen G3A, Iris Ruijer EB2D, Sven Butter G3A Vormgeving: Vincent Hendriksen G3A en Sven Butter G3A

Eindrapport Patat FEBO-Patat Prijs: €1,80 Structuur: Hoeveelheid: Smaak: Saus: Klantvriendelijkheid: Eindcijfer:

FAMILY-Patat Prijs: €2,Structuur: Hoeveelheid: Smaak: Saus: Klantvriendelijkheid: Eindcijfer:

MAZZEL-Patat Prijs: €1.65 Structuur: Hoeveelheid: Smaak: Saus: Klantvriendelijkheid: Eindcijfer:

7 7,5 7 6 6,5 7 7

6 8 8 7,5 6,5 7 7.2

VERSE-VLAAMSE Patat Prijs: €1.70 Structuur: Hoeveelheid: Smaak: Saus: Klantvriendelijkheid: Eindcijfer:

7.5 7 6.5 8 6.5 7.5 7

7 7 6.5 6 5 6 6.1

Conclusie: Het was erg lekker om zoveel patat te kunnen eten. Voor de goedkoopste patat kan je het beste naar de Mazzel Patat. Maar de beste patat van Purmerend is volgens ons: De Family-Patat! Natuurlijk is oma’s patat een stukje lekkerder.

J E L + M A G A Z I N E

31


Het verleden van... Interview: Glenn Visser, EV4D in samenwerking met Sven Butter, EG3A

Zou u zichzelf willen voorstellen?

Ik ben meneer Grobben en ik werk al heel lang hier op school, sinds eind jaren 70. Het was toen nog een rijksscholengemeenschap. Ik behoor nu, samen met meneer Rees en Dolfin, tot de "ouderen". Meneer Rees zelfs nog langer. Ik heb altijd geschiedenis gegeven, in het begin aan een 3de klas. Eerst leken de leerlingen oud, nu zijn het kleintjes. Dat komt waarschijnlijk omdat ik zelf ouder ben geworden.

"Mijn laatste boek gaat over ‘De van Imhoff', dat is een schip." Hoe heten die boeken?

Bent u de strengste leraar?

Nee, dat geloof ik niet. Je moet als docent wel een streep hebben. Als de leerlingen daar overheen gaan moet je ingrijpen. Ik los het op een manier op waarvan zij weten: toch even oppassen, toch even een stapje terug. Elke docent moet een streep hebben, anders kom je niet toe aan hetgeen waarvoor je er eigenlijk bent, lesgeven. U bent naast leraar ook romanschrijver, klopt dat?

Ja, dat klopt. Ik heb vier boeken geschreven en ik denk dat er een kleine vijf á zes duizend van verkocht zijn maar dat is moeilijk te zeggen. 32

Mijn eerste was ‘De eendenkooi’. Vervolgens heb ik ‘Wolfram’ geschreven. Toen ‘Tanalot’, dat is een plaatsje op Bali in Indonesië. Mijn laatste boek gaat over ‘De van Imhoff’, dat is een schip. Is de laatste uw “beste” boek?

Niet speciaal. Ik heb er vrij lang over gedaan omdat ik vond dat het historisch moest kloppen, al zitten er wel romanelementen in waardoor de verbeelding ook een rol speelt. Als schrijver wil je ook weten hoe mensen toen praatten, bijvoorbeeld als ze een biertje namen. Wij zeggen nu "proost" maar zeiden ze dat in 1940 ook? J E L + M A G A Z I N E

Bent u al uitgenodigd voor het boekenbal?

Ja, daar ben ik zelfs meerdere keren naartoe geweest maar dat is niet zo geweldig. Het lijkt misschien heel wat maar het stelt niet veel voor. Het duurde wel lang en ik moest de volgende dag toch weer naar school. Dat is dan in de Stadsschouwburg... Er zijn ook leukere feesten, die spontaner zijn, waar het gezelliger en prettiger is om met mensen om te gaan. Komen er nog meer bestsellers aan?

Dat zou heel goed kunnen. Ik ben wel bezig maar de school slokt mij aardig op.


Waarom bent u kunstverzamelaar geworden?

Toen ik studeerde, vond ik het al heel leuk om naar veilingen te gaan. Toen had je Sotheby’s en Mak van Waay, dat is later Christie’s geworden. Ik volg dat nog steeds, met name "hedendaagse contemporaine kunst". Ik vind het altijd heel leuk om de prijs in de gaten te houden en waarom sommige kunstenaars soms meer waard worden en andere minder. Bovendien wil ik weten waarom ze meer of minder waard worden en of je dat van tevoren al kan zien. Wat is hoogste prijs die u voor kunst heeft betaald?

Een aantal jaren geleden heb ik een Armando gekocht van 4 á 5 duizend euro. Dat was voordat zijn museum in Amersfoort in brand was gegaan. Die brand heb ik overigens niet zelf gesticht. Dat schilderij is nu dus veel meer waard geworden?

Dat houd ik nog steeds bij. Als je het goed doet kun je met kunst betere zaken doen dan bij de bank te handelen met aandelen. Maar dat is lang niet met alle schilderijen zo. Ik heb er een aantal die minder waard zijn geworden. Als je bij een galerie koopt, betaal je teveel. Aan de andere kant kan je dat terugverdienen als de artiest meer waard wordt en bij een galerie heb je de eerste keuze. Bij een veiling komen toch schilderijen aan bod die mensen op een of andere manier willen weg doen. Dan betaal je 25% opgeld. Wil je een schilderij van €100 kopen en daarna verkopen, dan heb

je het schilderij voor €125 gekocht. En stel dat het €125 opbrengt, dan ben je zelf ook nog eens 10% kwijt omdat je het verkoopt en heb je €12,50 verlies geleden. Je moet dus rekenen en niet meteen verkopen. Tenzij het naar een ander land gaat. Dat heb ik wel eens gedaan maar dat is lastig en kost veel tijd. Heeft u ooit problemen met valse kunst gehad?

Ja zeker. Daarom kan je ook beter bij een gerenommeerde instelling kopen dan bij een kleintje en er moet een herkomst zijn van het schilderij. Alles wat ik nu koop, is echt. In het begin kocht ik nog wel eens valse schilderijen maar nu niet meer. En was dat uw eigen fout of bent u opgelicht?

Beide, soms denk ik wel eens dat mensen iets aanbieden waarvan ze niet eens weten waar het vandaan komt. Maar ik heb wel eens iets gekocht waarvan ik wist dat ze daar iets van af hebben moeten geweten. Maar iedereen die verzamelt, maakt fouten. Dat is niet erg, daar leer je van.

J E L + M A G A Z I N E

Wat heeft u met die valse kunst gedaan?

Die heb ik nog. Die heb ik laatst met het project vervalsing nog laten zien. Dat waren schilderijen van mijn eerste verzameling en die verkoop ik dus ook niet. Helpt het feit dat u geschiedenisleraar bent ook mee met kunst verzamelen en boeken schrijven?

Niet zo zeer. Ik heb wel als extra vak kunstgeschiedenis gedaan en dat is wel een link. Maar bijvoorbeeld hedendaagse kunst kun je verzamelen zonder kennis van geschiedenis. Je moet wel kunnen inschatten of deze geschiedenis gaan maken. Als ik koop, moet het ook interessant voor mezelf zijn. Met name bij het vierde boek heeft mijn taak als leraar geholpen. Nederlands-Indië was namelijk een eindexamen onderwerp, ook ‘De van Imhof’. Het is niet de meest bekende affaire maar ook niet onbekend. Ik heb met name voor het boek de geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij van Nederland gebruikt. Dat was wel een dikke pil, misschien zelfs twee.

33


"Brander op geile vlam!"

Vormgeving: Sven Butter en Vincent Hendriksen, EG3A

meneer Jaber

uItspraken Docenten "Ikke ikke en de rest kan stikken!"

"Kindertjes, kindertjes!"

meneer Noordeloos

meneer Castricum

"Fietswerk!" meneer Meijer

"Als ik jou niet had.............. en geen licht, dan zat ik mooi in het donker." meneer Kraaier

34

"Jeetje!" "Actie Oma!" meneer Broekhuis

J E L + M A G A Z I N E

meneer Rees


JEL'S GOT TALENT

Hoe kwam je erop om waterpolo te gaan doen? Ik zocht een sport en toen ben ik met de sportpas (basisschool) een paar keer met waterpolo mee gaan doen. Ik vond het toen wel moeilijk en zwaar. Maar toen ben ik erop gegaan en heb veel getraind. Toen kwam er ook plezier in het spel en ging het steeds beter. Hoe oud was je toen je op waterpolo ging? Ik begon in groep 6. Ik was toen 9 jaar oud en had toen al wel al mijn diploma’s.

Heb je prijzen gewonnen met waterpolo? Zo ja, wat is je mooiste prijs? Nee, niet echte prijzen. We zijn wel eens 1e geworden in de competitie, maar echte prijzen hebben we niet gewonnen.

Zijn er bepaalde niveaus waar je op speelt? Zo ja, op wat voor niveau speel jij? Ja, er zijn veel niveaus zowel internationaal als nationaal. Ik speel op district niveau, in het district Noord-Holland

Wil je ‘serieus’ doorgaan met waterpolo of hou je het bij een hobby? Nee, ik wil het wel gewoon als hobby houden, maar om echt als ‘beroep’ te doen wordt hem niet. Het is ook niet dat je zoveel verdient als een voetballer of tennisser. In Oost-Europa is het wel al beter, maar ik hou het gewoon als hobby.

Op wat voor positie speel jij? Eigenlijk speel je met waterpolo niet echt op posities. Je hebt wel dat de één beter is op een bepaalde plaats dan de ander, maar met de aanval ga je met z’n allen in de aanval en met verdedigen zwem je met z’n allen weer terug om te verdedigen. Met de aanval lig ik meestal midvoor (spits) en als we verdedigen lig ik als voorste verdediger, zodat ik als eerste weg ben als we de bal in bezit hebben.

Heb je wel eens een ongeluk gehad tijdens het spel? Ja, ik heb een keer een trap tegen mijn mond gehad en toen waren mijn voortanden naar achter gegaan. Deze zijn nu weer recht gezet. Verder ben ik ook wel een keer knock-out gegaan (alles werd gewoon donker). En een bloedneus gebeurt best vaak.

Hoe vaak per week train je? Ik train ongeveer 3x per week, op dinsdag, woensdag en donderdagavond. Een enkele keer train ik op maandag, maar dat is alleen conditie zwemmen en niet met de bal trainen. Op dinsdag, woensdag en donderdag trainen we met de bal en op spelsituaties. Hoe combineer je dat met school ? Het trainen is altijd in de avond. Ik zorg ervoor dat ik mijn huis/leerwerk in de middag maak, want na het zwemmen is het niet lekker om dan nog te gaan leren of huiswerk te gaan maken. Meestal is het dan nog even wat eten J E L + M A G A Z I N E

En als jullie waterpolo een leuke sport vinden kunnen jullie altijd een keertje meespelen. Dan moet je naar Dave gaan of op de website: www.wzpc.nl kijken! Ook is er op woensdag 6 april een demonstratiewedstrijd om 7 uur in het Leeghwaterbad. Dus als je het wat vindt ben je van harte welkom.

Vormgeving: Shaqueel Zimmerman (EH3B)

Wat houdt waterpolo in? Nou, waterpolo is een balsport in het water. Je speelt het met 6 spelers en 1 keeper. Het is het best te vergelijken met handbal in het water, alleen dan wel een stuk harder. Het is wel een zware sport. Je moet een goede conditie hebben maar ook veel kracht om goed en hard te kunnen gooien en zwemmen. Het is vooral veel trainen, zodat het steeds makkelijker gaat.

en dan lekker slapen, zodat ik(EH3B) de volShaqueel Zimmerman gende ochtend weer op school ben. interviewt Davefris Jansen (EV4E).

35


36

J E L + M A G A Z I N E


Invulverhaal

Het is een gewone, _________(kleur) _________ (doordeweekse dag)morgen als je met je slapende hoofd de _________ (kamer) binnenkomt. Je _________ (familielid) zit al vrolijk te _________ (bezigheid) en roept: 'Goedemorgen, _________ (koosnaam)!'. Jij bent nog niet helemaal wakker en mompelt iets onverstaanbaars. 'Kom op, niet zo _________ (emotie)' zegt je _________ (andere familielid). 'Vandaag is je grote dag!'. Je stopt met gapen en verstart. Dat is ook zo! Vandaag zou je gaan _________ (suffe hobby) met _________ (stomste leraar). Je hebt nog nooit ergens zo'n zin in gehad! Je springt in je meest flitsende outfit en begint te _________ (bezigheid). Om _________ (getal onder de dertien) uur komt _________ (degene waar je mee naar school fietst) je ophalen. Helaas moet je nog _________ (getal) lange, _________ (bijvoeglijk naamwoord) uren school volhouden, voor de pret kan beginnen. Eenmaal op school schreeuw je het bijna uit van _________ (emotie). Je kan niet wachten! Bij _________ (stomste vak) vraagt _________ (leraar voor dat vak): 'Waar zit u toch met uw hoofd, mevrouw/meneer _________ (jouw achternaam)? Normaal toont u altijd zoveel interesse'. Met een _________ (kleur) hoofd vertel je waarom je zo _________ (emotie) bent. Tot je verbazing lacht _________ (stomste klasgenoot van het andere geslacht), waar je al jaren stiekem een oog je op hebt, je vierkant uit. Verontwaardigd nodig je hem/haar uit om mee te gaan, zodat hij/zij zelf kan zien hoe _________ (bijvoeglijk naamwoord) het wel is. Tot je vreugde besluit hij/zij mee te gaan. Nu kan je dag helemaal niet meer stuk! Na een _________ (bijvoeglijk naamwoord) dag school is het dan eindelijk zover. _________ (stomste leraar) staat al voor de school op jullie te wachten. 'Zijn jullie klaar?' '_________ (suf stopwoordje)!' antwoord jij _________

Door: Eden Lutz en Lotte Schijff, EG2A

(positieve emotie). Jullie hebben een geweldige middag met z'n drieĂŤn. Aan het eind, als jullie helemaal _________ (emotie) zijn, zegt je geheime liefde: 'Je had gelijk, _________ (dezelfde suffe hobby) is echt helemaal mijn ding'. En jullie kijken elkaar verliefd aan en voor de neus van _________ (stomme leraar) vallen jullie elkaar in de armen. Die barst in _________ (emotie in vorm van werkwoord) uit en omhelst jullie allebei. 'Ik hou ervan als een verhaal goed eindigt!' _________ (manier van geluid voortbrengen) hij/zij. J E L + M A G A Z I N E

37


Vormgeving: Lisa Gerth, EH5C

Valentijns Disco

Ja hoor, het was weer zover. Het Valentijnsfeest zat er weer aan te komen. Iedereen was al maanden van te voren bezig met wie wat zou aantrekken. Want we hadden nu immers een dresscode… De meeste mensen hadden daar toch een beetje moeite mee. Waar vind je nou zo snel wat roods of iets met rozen? Hele zoektochten, survivalshoptochten, niets te gek. Maar gelukkig had iedereen uiteindelijk iets leuks gevonden om aan te trekken. Deze keer was het natuurlijk niet zeker of het wel door zou gaan. Na een grote ‘schoonmaakflashmobactie’ (leuk woord voor galgje) werd aangekondigd dat de hoeveelheid afval binnen een paar weken gehalveerd moest zijn. Anders was het weg schoolfeest. Gelukkig bleek het Jan van Egmond schoon genoeg voor een geweldig Valentijnsfeest (zie ook: Jel+Magazine, februari 2011)

"Na een uurtje ging iedereen lekker los op de dansvloer"

Heb je alles, een kaartje, een outfit en misschien wel een Valentijn? En dan, dan moet je nog die paar dagen en nachten in spanning afwachten totdat het eindelijk zover is. ‘Nog drie dagen!’ ‘Nog twee, je kan niet tellen.’ ‘Ook goed!’ ‘Sukkel.’ Dit waren de meest voorkomende gesprekken in de week van het feest (of lag dat toch aan onze klas?).

38

J E L +M A G A Z I N E


Maar na die paar spannende dagen en nachten is het dan toch echt donderdag. En natuurlijk staat er weer een rij van de P3 tot in Timboektoe. Kom je daar om acht uur, sta je nog drie kwartier te koukleumen tot je naar binnen mag. Nou ja, genoeg geklaagd, we waren tenminste binnen. Buiten stond er nog een rij die steeds langer werd. Met de meiden uit onze klas zijn we gelijk gaan dansen. Het kwam, zoals gewoonlijk, weer langzaam op gang maar na een uurtje ging iedereen lekker los op de dansvloer. Maar aan alles komt een eind en ook aan Valentijnsfeesten. Gelukkig (of niet, volgens enkelen) niet zonder nog een schuifelnummer om met je grote liefde op te dansen. Ook al had

niet iedereen een Valentijn, er werd nog wel een klein beetje gedanst. En toen was het toch echt afgelopen. Onze lieftallige schoolleiding had trouwens besloten dat het feest maar tot 23.30 uur mocht duren in plaats van 00.00 uur, de tijd die we normaal gewend waren. Dat is misschien een beetje raar, want voor je je jas hebt is het toch al weer twaalf uur. We kregen nog wel even de tijd om van iedereen afscheid te nemen en toen mochten we gezellig nog een half uur in de rij gaan staan voor de garderobe (geluksvogels zijn wij!). Na lang wachten kon je eindelijk bij je verkleumde ouders in de auto stappen, op naar huis, de dagen aftellen tot het volgende schoolfeest! Door: Eden Lutz en Lotte Schijff, EG2A

J E L +M A G A Z I N E

39


Door Xiao Xu Zheng, EV4D

DAPHNE KORTBEEK, EV4A Hoe omschrijf jij je eigen kledingstijl? Verschillend, ik heb niet echt één bepaalde stijl, maar mix alles een beetje. Daardoor heb ik soms aparte combinaties aan, maar dat vind ik juist leuk . Waar koop jij je kleding? Ik koop mijn kleding bij verschillende winkels en ben niet iemand met één winkel waar ik alles koop. Dat doe ik expres niet, want dan heb je altijd een beetje dezelfde kleding en wordt het een beetje ééntonig. Ik ga vaak naar H&M, Only, ZARA, Primark of andere kleine winkeltjes.

Vormgeving: Shaqueel Zimmer, EH3B

Waar houd je rekening mee met het kopen van kleding? Ik houd rekening met mijn smaak en of het niet al te duur is. Ik kijk ook naar hoe ik het kan combineren met de rest van mijn kleding.

40

Koop je vaak kleding? Nou dat valt eigenlijk wel mee. Ik koop nooit in één keer heel veel kleding, meestal koop ik 1 of 2 dingen per keer. Hoeveel besteed je gemiddeld per keer aan kleding? Dat varieert heel erg, de ene keer geef ik meer uit dan de andere keer. Het ligt er ook aan wat ik koop. Als ik een broek koop met nog iets erbij dan kom ik al snel op een hoger bedrag uit dan wanneer ik twee T-shirts koopt.

MATIJS CLEIJ, EA3C Waar koop jij je kleding? Ik koop mijn kleding soms op internet, soms ergens in een winkel of op het Waterlooplein in Amsterdam. Eigenlijk overal waar iedereen ook z’n kleding koopt. Winkels zoals de H&M en normale winkels, maar niet in winkels zoals de C&A of de CoolCat. Nou soms koop ik wel kleding van de CoolCat. Ik koop mijn kleding vaak in alternatieve winkels en sites. Waar houd je rekening mee met het kopen van kleding? Ik kijk vooral of het lekker zit of zou kunnen zitten en of ik het mooi vind. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik draag veel bandshirts en dan draag ik vooral shirts van bands die ik leuk vind. Ik ga natuurlijk geen shirt dragen van een band die ik niet leuk vind. Ik heb nu een shirt aan van STOM, dat is een drumbandje, die drumt op huismaterialen, prullenbakken enzo.

J E L +M A G A Z I N E

Koop je vaak kleding? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik koop vrij weinig kleding. Ik koop misschien eens in de twee maanden één of twee shirtjes en één keer per half jaar een broek. Daar heb ik genoeg aan. Ik koop alleen kleding als ik het echt nodig heb. Als een broek bijvoorbeeld kapot gaat, koop ik een nieuwe of als ik kleren echt zat ben. Maar als ik echt iets héél leuks zie hangen en ik heb er genoeg geld voor, dan neem ik het vaak wel mee. Hoeveel besteed je gemiddeld per keer aan kleding? Dat varieert ontzettend. Het hangt af van wat ik koop. Een shirt, een broek of een vest of een jas. Meestal tussen de 30 en 70 euro. Hoe omschrijf jij je eigen kledingstijl? Ik omschrijf mijn eigen stijl eigenlijk niet. “Het zit in je”. Ik draag gewoon wat ik leuk vind. Het is niet echt een stijl. Ik draag vooral donkere kleren, zwart en donkerblauw. Je kan het “alternatief” noemen.


SPORTKLAS

Klimmen De afgelopen weken hebben de leerlingen uit de sportklas geleerd om elkaar te zekeren met klimmen en zelf beter leren klimmen. Met name de samenwerking en de grote hoogte die de leerlingen bereikten, was prachtig om te zien.

Judo De afgelopen weken was ook Judo een onderdeel onder leiding van Lucian van Ingen. Een officiĂŤle judoleraar met de nodige ervaring en kwaliteiten. Uiteindelijk halen de leerlingen een gele band in het derde jaar. Een mooie ervaring om alle leerlingen te zien stoeien in een judopak!

J E L +M A G A Z I N E

41


De nieuwste puzzel rage: tredoku Iedereen is inmiddels wel bekend met het fenomeen Sudoku. Om op het succes van de sudoku-puzzels mee te kunnen liften, worden er regelmatig variaties bedacht op dit thema. In dit nummer laten we je kennis maken met een Tredoku. De nieuwste Rage?

Oplossen van een Tredoku gaat volgens de drie standaard sudokuregels: vul op elke horizontale regel de cijfers 1 tot en met 9 in, vul op elke verticale regel de cijfers 1 tot en met 9 in en vul in elk vet omlijnd blok van 3Ă—3 vakjes de cijfers 1 tot en met 9 in. Lijnen kunnen ook gebogen zijn.

42

J E L + M A G A Z I N E


LOS DE TREDOKU OP EN WIN HET BORDSPEL 'DE GOUDEN EEUW' Los de rechter Tredoku op en maak een scan of foto van de oplossing. Mail deze vòòr 30 april naar magazine@jelplus.nl. Onder de goede inzenders verloten wij het bordspel 'De Gouden Eeuw' t.w.v. €34,95.

De Gouden Eeuw. De 17e eeuw was de Gouden Eeuw in de Nederlandse geschiedenis. Nederland groeide uit tot een wereldwijd gerespecteerde handelsmacht. Ook wat betreft kunst was het een Gouden Eeuw. De “Vlaamse school” van Peter Paul Rubens en van Dyck en de “Hollandse school“ van Frans Hals, Jan Steen, Vermeer en Rembrandt werden wereldberoemd. Op wetenschappelijk gebied onderscheidden filoloog Lipsius, natuuronderzoeker Leeuwenhoek, filosoof Spinoza en “Vader van de Burgerrechten” Hugo Grotius zich op bewonderenswaardige wijze. In Gouden Eeuw proberen de spelers overwinningspunten op verschillende gebieden (handel, kunst, cultuur) te verdienen. De speler die als eerste 33 overwinningspunten heeft, wint het spel.

J E L + M A G A Z I N E

43


Wtnschpskls PROJECT ZETMEEL Wij, Derek en Luuk, mochten op de openavond van het Jan van Egmond staan bij het onderdeel wetenschapsklas. We deden de module die je in het 1e jaar krijgt en die heet ‘zetmeel’. Dat wordt gegeven door meneer Detering. We moesten uitleggen waar het allemaal over ging en wat je ermee kon doen. Ook deden we allemaal proefjes. Een proefje bestond uit het aantonen van zetmeel in verschillende producten en een ander proefje gingen we met ons speeksel zetmeel verteren. Je kon ook onder een microscoop een zetmeelkorrel zien. En je kon als laatst ook nog zetmeel winnen uit een aardappel.

44

J E L + M A G A Z I N E


When we don’t know what lies are Then both are the same We blindly step on paths that are in front of us, settled deep down. We never think about which way we can turn, and bend,

Vormgeving: Vincent Hendriksen, EG3A

Truth a nd Lies

When we don’t know the truth

because we already think we do. We never hesitate when we know it’s the truth, Because that’s what we believe, not know. But we know, if one lie stays forever, it becomes true. It will become part of us. Like it always has been. Our worlds are kept together with lies. Because when lies become true. The truth becomes a lie. The chains of lies and truths. Are locked within our believes, desires and hopes, our tears, smiles, and ourselves. We are the lock. The key was never there in the first place.

Leisan Luu, EV4A J E L + M A G A Z I N E

45


Only Seven Left

Vormgeving en tekst: Lisa Gerth, EH5C

Zou Only Seven Left P3 om zijn kop kunnen zetten? Vrijdag 18 februari was het hun kans! Ondanks dat er niet zoveel mensen waren is het redelijk gelukt! In het voorprogramma zaten Young and Desperate en Valerius, die het publiek alvast klaarstoomden voor de hoofdact! De zanger Bart probeerde een intiemere sfeer aan het concert te geven door een nummer akoestisch te spelen! Na een geslaagde avond vol muziek, kwam de band nog

Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je de prijsvraag had gewonnen? “Ik was best wel verrast, eigenlijk was ik al een beetje vergeten dat ik had mee gedaan. Het was een leuke afsluiting van de toetsweek die we net hadden gehad! Wat vond je van het concert? “Het was best wel rustig, dat was wel jammer. Het is altijd gezelliger als het druk is. De bands waren goed, en probeerden er toch het beste van te maken.

46

naar de zaal om een praatje te maken en op de foto te gaan met de fans! “Hoe heet de eerste single van Only Seven Left?” Daar begon het allemaal mee voor Sabine Kievit. Nadat ze haar antwoord had opgestuurd kreeg ze te horen dat ze de winnares van de prijsvraag was! Ze mocht naar het concert van Only Seven Left! Wat vond ze er eigenlijk van?:

Wat was jouw hoogtepunt van het concert? “Ik denk toch wel toen Only Seven Left, Wake-up Call ging spelen. Dat is hun bekendste nummer. Veel mensen kennen het. De zaal werd daardoor ook wat losser.” Welk moment uit het concert zou je niet vergeten? “De lol die Wendy en ik tijdens de soundcheck hadden. We deden spelletjes waar we veel om moesten lachen.”

J E L + M A G A Z I N E

Welk nummer vond je het beste uitgevoerd? “Valerius - She Doesn´t Know", ik kende het nummer wel van de radio maar ik had verwacht dat ze het live nooit zouden redden!” Wat vond je van de sfeer tijdens het concert? “De zaal was wel redelijk saai, iedereen stond maar een beetje te kijken, alsof ze op de bus aan het wachten waren, maar het maakt mij niet zoveel uit hoe andere mensen reageren.”


AAN DIT NUMMER HEBBEN MEEGEWERKT: Docenten Sebas Nannings [Coördinatie & Vormgeving] Ajla Mehinagic [Redactie] Ipek Göksun [Tekstcorrectie] René Kramer [Tekstcorrectie] Brenda van Olphen [Eindredactie] Ben van den Boogaard [Fotografie]

ZIGGI RECADO & THE RENAISSANCE BAND + PUNKY DONCH VR 29/04 AANVANG 21:00 u | ZAAL OPEN 20:30 u | Kleine zaal VOORVERKOOP € 14,00 (incl. Fee) | DEURPRIJS € 14,00 (incl. Fee) Ziggi Recado is een veelzijdige Dancehall/Reggae-artiest en niet te verwarren met Ziggi, de zoon van Bob Marley. Een groot deel van zijn jeugd bracht Ziggi door in de Caraïben, op St. Eustatius. Daar kwam hij in aanraking met verschillende muzikale.....genres als Gospel, Hip-hop, Reggae en Dancehall Deze genres vormen de basis voor de ontwikkeling van Ziggi en maken hem tot de veelzijdige artiest die hij vandaag de dag is. Vijf jaar geleden werd Ziggi’s eerste album “So Much Reasons” uitgebracht waarmee hij meerdere Awards won, waaronder een Essent Award, BNN Urban Award voor beste album en beste live act. Met het nummer Blaze it dat niet op zijn album stond, verwierf Ziggi internationale naam en faam in de internationale reggae scene. Het nummer stond wekenlang op de eerste plek van de officiële en toonaangevende Duitse reggae charts en verder stond Ziggi op gerenommeerde festivals als Lowlands, Parkpop, maar ook het Duitste Summerjam. Op 1 april (geen grapje) verschijnt zijn nieuwe album, waarvan half februari de eerste single uitkomt.

WIN 2 KAARTEN VOOR

ZIGGI RECADO

Crewmembers Eden Lutz, EG2A Glenn Visser, EV4D Iris Ruijer, EB2D Laura Craanen, EH3D Lauren Nieuwland, EA3C Lisa Gerth, EH5C Lorenzo Tempelaars, EV4C Lotte Schijff, EG2A Maaike van Rheenen, EH3F Shaqueel Zimmer, EH3B Sophie Salem, EH5C Sven Butter, EG3A Vincent Hendriksen, EG3A Alle leerlingen van wie de namen reeds vermeld worden bij de diverse artikelen. Tevens willen wij de leerlingen van het Vespucci College en in het bijzonder Mireille Neije en docent Gerard Klaassen, bedanken voor hun bijdrage aan dit nummer.

Beantwoord de volgende vraag:

Hoe heet het eerste album van Ziggi Recado? Stuur je antwoord vóór 16 april op naar magazine@jelplus.nl

J E L + M A G A Z I N E

47


2011 rdag 17 maart: Proefstudee ichtingsdag orl vo r 2 april : Bachelo g rda ee 21 april : Proefstud boud’

10 juni : ‘Last Minute Rad

t r a m S U R t der

ltei facu

age

man

www.studereni en

happ

ensc

wet ment

elden: Info en aanm nnijmegen.nl

RU S m

facu lte

it de

r ma

nage

Bedrijfskunde Bekijk vanuit verschillende aspecten vanuit een sociaal oogpunt hoe organisaties functioneren. Bestuurskunde Denk kritisch na over maatschappelijke vraagstukken op diverse beleidsgebieden en creëer een oplossing. Economie en bedrijfseconomie Leer over financiële systemen, internationale handel en het bedrijfsleven. International Economics and Business (IE&B) New! English-taught Bachelor for an international and broadly-oriented programme in Economics, which also integrates important business perspectives.

art?

ment

wete

nsch

appe

n

Planologie, sociale geografie en milieu-maatschappijwetenschappen Een gemeenschappelijke bacheloropleiding waarbij je jezelf specialiseert op één van de vakgebieden met vraagstukken over de verdeling van ruimte, het ruimtelijk gedrag van mensen of de omgang van de mens met de natuur. Politicologie Houd je bezig met het verklaren van de wijze waarop mensen geld, macht en middelen onder elkaar verdelen. Meer informatie? Website: www.studereninnijmegen.nl Mail: studievoorlichting@dsz.ru.nl Hyves: managementru.hyves.nl

JEL+Magazine april 2011  

Schoolkrant van het Jan van Egmond Lyceum