Page 1

D E C E M B E R

ZOË-YAËL DINGJAN TA E K W O N D O TA L E N T

WIJ KOMEN BIJ U ETEN MENEER TUIJP

2 016

|

N u m m e r

24


JEL CAREER DAY 2016

DONDERDAG 8 DECEMBER

ELK JAAR ORGANISEERT DE DECAAN DE HEER H. VAN DER KOLK SAMEN MET DE OUDERRAAD EEN BEROEPENINFORMATIEMIDDAG ONDER DE NAAM JEL CAREER DAY. DIT JAAR VINDT DIT EVENEMENT PLAATS OP DONDERDAG 8 DECEMBER.

Deze informatiemiddag is bedoeld voor leerlingen van de 3de klas (havo, atheneum en gymnasium) omdat zij in dit leerjaar een profielkeuze moeten maken. En die keuze is reuzebelangrijk en bepalend voor hun carrière. Met een goed profiel dat bij de leerling past zal de keuze voor een vervolgopleiding na het Jan van Egmond Lyceum makkelijker worden. Daarmee vergroot de leerling uiteindelijk zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt. Om de leerlingen te helpen bij een juiste keuze is het voor de Ouderraad belangrijk dat de leerlingen worden voorzien van praktijkvoorbeelden. Voorbeelden van bestaande beroepen met perspectief maar ook over de weg ernaartoe. 02 JEL+ MAGAZINE

Daarom gaat de Ouderraad elk jaar op zoek naar mensen die geheel kosteloos en vrijblijvend het leuk vinden om iets over hun beroep en hun voorafgaande opleidingspad te vertellen om de leerlingen te enthousiasmeren in het opstellen van een ambitieus en doelgericht profiel. Elke spreker zal een inspirerend, motiverend en uitdagend verhaal vertellen zodat de leerlingen er voldoende van opsteken en hen zal helpen bij het maken van een goede profielkeuze (vakkenpakket) voor de overgang naar klas 4. Wij vragen de sprekers van tevoren een klein stukje te schrijven over zichzelf en het beroep dat ze uitoefenen. Die informatie wordt opgenomen in een boekje, zodat de leerlingen kunnen kiezen naar welke spreker ze graag willen gaan. De leerlingen schrijven zich aan de hand van het informatieboekje in voor 4 beroepen.


ONTWIKKELINGEN BINNEN HET JAN VAN EGMOND LYCEUM Interview met mevrouw Al

HET SCHOOLJAAR IS AL EEN PAAR WEKEN BEGONNEN. DAAROM BEGINNEN WE DIT NIEUWE JEL+MAGAZINE WEER MET EEN INTERVIEW MET DE DIRECTRICE, MEVROUW AL.

betrekken bij waar we mee bezig zijn op school. We hopen zo een grotere betrokkenheid bij leerlingen en ouders te creëren. De POP-gesprekken zijn dit jaar voor het eerst ingevoerd, andere scholen doen het al veel langer.

WELKE ACTIVITEITEN HEBBEN ER AL PLAATSGEVONDEN?

WAAROM ZIJN DIE 10-MINUTEN-GESPREKKEN

We hebben in de nacht van 8 op 9 november de verkiezingsnacht gehad met 4 vwo. De verkiezingsnacht is door twee oud-leerlingen georganiseerd met leerlingen en leraren. In deze nacht hebben de leerlingen met de leraren de verkiezingen in Amerika gevolgd. De reis naar Krakau en het brugklaskamp zijn ook al geweest. Er zijn dus al heel wat dingen gebeurd! De voorbereidingen voor de JEL-Wonderweek zijn begonnen, want de musical komt er natuurlijk weer aan! Ook komt er een sponsorloop en in de school komt er een high tea en een spookhuis, dit allemaal voor ons goede doel: de Africa Family Foundation.

DAN VERANDERD?

WAT IS ER DIT JAAR NIEUW OP SCHOOL?

We beginnen met POP-gesprekken (Persoonlijk Ontwikkeling Plan) met de leerlingen, de mentor en de ouders in plaats van de 10-minuten-gesprekken. Dan kijken we naar wat de leerlingen gedaan hebben in deze periode. De leerling gaat zelf tegen zijn ouders vertellen hoe hij tot zijn of haar resultaat is gekomen. We vinden dat belangrijk omdat we ervan overtuigd zijn dat de leerlingen zelf verantwoordelijk moeten zijn voor de schoolresultaten. Wel hebben ze daar natuurlijk ook de hulp van de leraren bij nodig. We vinden het ook heel belangrijk om ouders te

Ik heb het principe van de oude 10-minuten-gesprekken sowieso altijd raar gevonden, want ik vind het niet prettig dat je over iemand praat die er niet bij is. Ik praat liever mét iemand zodat diegene ook zelf kan zeggen wat er aan de hand is, dus daarom vind ik de POP-gesprekken een veel beter idee. WAT WILT U NOG TEGEN DE LEERLINGEN NOG VERTELLEN?

Ik hoop dat die POP-gesprekken heel leuke gesprekken worden. Ik vind het ook belangrijk dat leerlingen aan hun eigen portfolio werken, dus dat ze de dingen die ze naast de gewone dingen op school doen ook vastleggen. Ik vind het ook heel leuk dat we weer een leerlingenraad hebben. De leerlingenraad heeft onder andere de school versierd met Halloween en dat vond ik een ontzettend leuk idee. Ik zou heel graag willen dat leerlingen via de leerlingenraad zeggen wat ze graag willen zodat ik daarvan op de hoogte ben. En ik wil graag met leerlingen in gesprek over hoe de leraren het beste de lessen kunnen inrichten, zodat je er het meeste aan hebt als leerling.

Door Eline Pleune, EG2B JEL+ MAGAZINE 03


INHOUD Career day 02 Zoë-Yaël Dingjan 06 Horoscoop 10 Brugklaskamp

12

Theater De Verbeelding

16

Kunstklas

18

SVEN BUTTER 32

ZOË-YAËL DINGJAN 06

London

20

Sanne Sneijder

24

Boekrecensie

27

Wij komen bij u eten 28 Uitspraken leerlingen 31 De leerlingenraad 32 Column Leigh Segers

33

SANNE SNEIJDER 24

KRAKAU-BERLIJN 40

Column Sven Butter

34

Collin Harmsen 36

WIJ KOMEN BIJ U ETEN 28

Invulverhaal

38

Science

40

Krakau-Berlijn

42

Uitspraken docenten

47

Nieuwe docenten

48

0

COLIN HARMSEN 34

Sportklas

'DIT IS NIET GOED VOOR MIJN BLOEDDRUK!'

52

Verkiezingsnacht 54 Halloween

56

De tas van… 58 De marktstadrun 60 De waterchallenge 61 Prijspuzzel 62

LONDON 20

UITSPRAKEN DOCENTEN 45


'Er is een tijd van komen en een tijd van gaan' Voor je ligt alweer ons 24ste JEL+Magazine. Deze keer weer vol met mooie interviews, reisverslagen en de rubrieken die je van ons gewend bent. In ons magazine streven we er altijd naar jou de mooiste verhalen van de talenten binnen de school te tonen.

COLOFON Sebas Nannings [Coördinator & Artdirector]

Sinds het eerste nummer in juni 2009 hebben we een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In maart 2017 vieren we ons jubileum met het 25ste nummer waarin wij terugblikken met een aantal oud-redactieleden naar een periode waarin zij zeer betrokken en enthousiast meewerkten aan een blad dat niet alleen binnen de school nog steeds bewondering oogst maar zeker ook daarbuiten. Met een titel voor beste schoolkrant en beste online-uiting (jelplus.nl) van Nederland op zak proberen we in mei ook weer in de prijzen te vallen tijdens de jaarlijkse Schoolkrant Awards.

René Kramer [Tekstcorrectie] Ben van den Boogaard [Fotografie]

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE Björn Out, EA4D Eline Pleune, EG2B Jonathan Jaspers, EG5A Jill Hekking, EG3B Leigh Segers, EG5A Nikki Boer, EH4G

In de afgelopen zeven jaar zijn er heel veel leerlingen en docenten bij de schoolkrantredactie gekomen en weer gegaan. Ook het afgelopen jaar heeft onze redactie van veel redactieleden afscheid moeten nemen waaronder mevrouw Stam en meneer Van den Bos en vijf leerlingen die hun diploma behaalden en vaak al jaren aan de schoolkrant meewerkten. En dit verlies is in onze redactie voelbaar. Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar nieuwe enthousiaste leerlingen die ons team willen komen versterken en het leuk vinden om te schrijven, te tekenen of vorm te geven.

Noëlle Langereis, EG5A Sanne Sneijder, EH4G Sabine Boschma, EG3B

Meld je dus bij ons aan en wie weet sta jij samen met onze redactie te stralen met de trofee voor ‘Beste Schoolkrant van Nederland’.

Yoni Feenstra, EG5A

Voor nu wenst de voltallige redactie jou veel leesplezier. Alle leerlingen van wie de namen reeds vermeld worden bij de diverse artikelen.

Meneer Nannings JEL+ MAGAZINE 05


JEL'S GOT TALENT | Zoë-Yaël Dingjan

'IK BEN BEST WEL EEN DOORZETTER, ALS IK EENMAAL BEGIN MOET IK HET OOK AFMAKEN.'

06 JEL+ MAGAZINE


JEL'S GOT TALENT ZOË-YAËL DINGJAN MENSEN ONDER DE 15) BEHAALD.

loopt ook anders qua kleur, bij karate is de zwarte band het einde, daarna kan je niet verder. Bij taekwondo echter is het zo dat je na zwart ook nog andere dannen kan halen. Ik kan niet echt zeggen waarom ik het ene leuker vind dan de andere, dat is gewoon een gevoel.

WAAROM BEN JE OOIT TAEKWONDO GAAN DOEN?

HAD JE OOIT VERWACHT DAT JE ZO VER ZOU KOMEN

Ik ben deze sport gaan doen omdat ik heel erg werd gepest. Hierdoor leerde ik voor mijzelf op te komen. Ik had eerst ook een proefles bij karate, maar dat vond ik niet zo leuk. Toen ik de eerste les taekwondo deed was ik meteen verkocht. Ik vond het helemaal geweldig.

MET TAEKWONDO TOEN JE BEGON?

VOOR JEL’S GOT TALENT HEEFT DE SCHOOLKRANT ZOË-YAËL DINGJAN GEÏNTERVIEWD, DEZE BEOEFENT TAEKWONDO AL 5 JA AR LANG EN HEEFT 25 JUNI HAAR “1E POOM” (ZWARTE BAND VOOR

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN TAEKWONDO EN KA-

Aan de ene kant wel, want ik ben best wel een doorzetter, als ik eenmaal begin moet ik het ook afmaken. Maar aan de andere kant ook weer niet, ik was toentertijd best wel een kneusje, ik ging hier natuurlijk vooral op om voor mezelf te leren op te komen. Maar nu ik dit heb behaald ben ik er best wel trots op.

RATE EN WAAROM VIND JE HET ENE LEUKER DAN HET ANDERE?

Er is eigenlijk niet zo heel veel verschil tussen karate en taekwondo. Taekwando is 70% schoptechnieken en karate 70% handtechnieken. Ook komt het uit andere landen (taekwondo uit Korea, karate uit Japan). Het

'JE MOET MINIMAAL ÉÉN JAAR OP TAEKWONDO ZITTEN OM DIT EXAMEN TE MOGEN DOEN. IKZELF ZIT NU ONGEVEER VIJF JAAR OP TAEKWONDO. ' JEL+ MAGAZINE 07


'IK WIL GRAAG NAAR DE NATIONALE SELECTIE OM OP HOOG NIVEAU WEDSTRIJDEN TE KUNNEN DOEN, ALS BEROEP ZOU IK MISSCHIEN ‘MARTIAL ARTS’ ACTRICE WILLEN WORDEN.'

08 JEL+ MAGAZINE


JEL'S GOT TALENT | Zoë-Yaël Dingjan

HOE LANG MOET JE EIGENLIJK OP LES ZITTEN VOOR-

HOE VAAK TRAIN JE PER WEEK?

DAT JE HET EX AMEN VOOR DE 1E POOM/DAN

Ik train drie keer per week op de club hier in Purmerend en af en toe ook in het weekend. Dan is er twee keer per maand op een zondag een training bij het talententeam. Daarnaast train ik iedere dag thuis.

(=ZWARTE BAND VOOR MENSEN BOVEN DE 15 JAAR) MAG DOEN?

Je moet minimaal drie jaar onafgebroken lid zijn van de vakbond en negen examens doen. Ikzelf zit nu ongeveer vijf jaar op taekwondo. Het hangt af van je club hoe snel je examen mag doen. Het examen voor de zwarte band is erg streng, je moet er een heel dik boek voor leren met daarin allemaal verschillende technieken. Als je het examen hebt behaald wordt het pasje waarop staat dat je een zwarte band hebt opgestuurd vanuit Korea, samen met de band zelf en het certificaat. Ik word in Januari 15, dan krijg ik mijn dan als cadeau.

HOE COMBINEER JE ZO’N DRUK TRAININGSSCHEMA MET JE HUISWERK?

Ik probeer zo veel mogelijk op school te maken. Als ik thuiskom dan maak ik het heel snel om vervolgens naar training te gaan. Daardoor kan ik vaak niet afspreken met vrienden, dat vind ik jammer, maar dat hoort er nou eenmaal bij. En als ik dingen niet af krijg voor het trainen betekent dat dat ik na mijn training vaak tot laat nog bezig ben met huiswerk.

DOE JE OOK NOG ANDERE DINGEN MET TAEKWONDO?

Ja, ik doe ook ‘poom sae’. Dat is een reeks van technieken die je in een bepaalde volgorde moet uitvoeren, één klein foutje is gelijk een punt eraf. Waarschijnlijk ga ik dit samen met iemand anders doen, een ‘duoloop’. Dit kan met een jongen en een meisje, met drie meisjes of met drie jongens.

HOE ZIE JE JOUW TOEKOMST QUA TAEKWONDO?

Ik wil graag naar de nationale selectie om op hoog niveau wedstrijden te kunnen doen, als beroep zou ik misschien ‘martial arts’ actrice willen worden, dat betekent dat ik dan voor films gevraagd zou kunnen worden puur en alleen omdat ik taekwondo doe. Maar het liefst wil ik later forensisch analist worden. Dat is echt mijn droom.

JE MAAKT DEEL UIT VAN HET REGIO WEST-TEAM, BETEKENT DIT DAT JE OOK INTERNATIONALE WED-

Door Sabine Boschma, EG3B

STRIJDEN DOET?

Ik zit in het regio west-team en het Nederlands talententeam. De wedstrijden die ik buiten Nederland doe zijn alleen in Duitsland en België. Ik mag waarschijnlijk bij het selectieteam als ik wat leniger word. In het selectieteam ga je de hele wereld rond qua wedstrijden.

'ALS IK DINGEN NIET AF KRIJG VOOR HET TRAINEN BETEKENT DAT DAT IK NA MIJN TRAINING VAAK TOT LAAT NOG BEZIG BEN MET HUISWERK.' JEL+ MAGAZINE 09


Horoscoop

DOOR YONI FEENSTRA (EG5A)

RAM

BOOGSCHUTTER (23 november - 21 december)

De simpele waarheid is vaak het lastigst te geloven of te begrijpen, en dat lijkt nu het geval. Je zou alles kunnen doen wat je zou willen en toch houdt iets je tegen. Maak het jezelf niet te moeilijk en luister naar je eigen gevoel, wat je echt graag wilt. En onthoud; je doet het voor jezelf, niet voor anderen.

(21 maart - 20 april)

WATERMAN (21 januari - 19 februari)

De koude winter heeft niets tegenover jouw warme hart. Je bent liefdevol en vooral in deze tijd van het jaar komt dat goed naar voren. Iedereen zal gelukkig worden door de positieve vibe die om je heen hangt en daar moet je zelf ook van genieten!

Je maakt nogal een onzekere en verlegen eerste indruk bij mensen, terwijl je dat niet altijd bent. Je komt de laatste tijd in veel nieuwe situaties terecht en bekijkt deze als een kat in de boom. Probeer wat losser te zijn en laat je stem spreken. Niemand zal je oordelen. Mensen zullen het ook leuk vinden als je je gezellige kant laat zien.

STEENBOK

VISSEN

STIER

(22 december - 20 januari)

(20 februari - 20 maart)

(21 april - 20 mei)

Het leven draait om keuzes maken. Wat je wilt eten of welke studie je moet doen? Sommigen vinden dat heel makkelijk, maar jij hebt er wat moeite mee. Stel het maken van belangrijke keuzes niet langer uit, want dat zal je een hoop stress besparen. Probeer je goed te oriĂŤnteren en vraag desnoods anderen om advies, zo zal het makkelijk worden.

De komende weken kunnen nogal druk en chaotisch worden. Je bent nogal gevoelig en vindt het pittig om mee om te gaan. Herinner jezelf eraan dat het niets is om je zorgen over te maken en dat het allemaal wel ergens goed voor is. Het gaat ook weer over en dan kan je terugkijken naar een hectische maar leuke periode. Don't worry, be happy.

Je hebt drukke weken achter de boeg gehad. Zorg er ook voor dat je wat ontspanning krijgt en blijf je vrienden en relaties goed onderhouden. Het is belangrijk om je gedachten en gevoelens zoveel mogelijk te uiten om te voorkomen dat je geĂŻrriteerd of gefrustreerd raakt, dat zou zonde zijn van de goede banden die je de afgelopen tijd hebt opgebouwd.

10 JEL+ MAGAZINE


'DE SIMPELE WAARHEID IS VAAK HET LASTIGST TE GELOVEN OF TE BEGRIJPEN.' TWEELINGEN (21 mei - 21 juni)

KREEFT

(22 juni - 22 juli)

(24 september - 23 oktober)

Je hebt deze maand de touwtjes in handen op een manier zoals je al maanden niet hebt meegemaakt. Er is een kans dat je dezelfde fouten maakt zoals je in het verleden hebt gemaakt. Kies zorgvuldig en probeer niet alles te willen ombuigen naar een beter resultaat. Soms moet je tevreden zijn met datgene wat je hebt.

Sommige mensen willen alleen het beste en krijgen dat ook. Anderen zijn dankbaar met wat ze krijgen en accepteren dat zonder te klagen. Jij bevindt je meestal in de tweede categorie, maar na een wat rottere periode wil je je weer goed voelen. Je pakt deze kans en nu voel je je sterker en gelukkiger dan ooit. Bedenk wat je écht wilt en neem geen genoegen met minder.

(23 juli - 23 augustus)

MAAGD (24 augustus - 23 september)

Je hebt een zware tijd gehad, dus zoek de rust op. Pas wel op dat je niet te lang in een rouwproces blijft hangen, want dan maak je jezelf alleen maar depressief. Vergeet die vervelende gebeurtenissen van een tijd geleden en geniet van je leven. Aan het verleden kan je niks meer veranderen, aan je toekomst wel.

WEEGSCHAAL

LEEUW

SCHORPIOEN

(24 oktober - 22 november) Het wordt tijd dat je het gaspedaal weer wat indrukt. Na een tijd van relaxen en luieren moet je toch weer aan de bak. De cijfers van de toetsweek zijn misschien niet allemaal zo goed zoals je gewild had. Gelukkig heb je nog meer kansen, dus maak je er maar niet teveel zorgen over.

Je hebt een positieve houding en barst van de energie. Het is natuurlijk zonde om die energie verloren te laten gaan. Iets of iemand zal je inspireren om aan iets nieuws te beginnen. Iets creatiefs, iets sportiefs of iets totaal anders..

VORMGEVING BJÖRN OUT, EA4D

Dit is de beste tijd van het jaar voor jou. Er zijn nieuwe mensen, nieuwe ideeën en er is een golf van actie waardoor je je maar al te graag mee laat slepen. Elke dag brengt verandering en je geniet van de variatie ervan. Het beste van alles is dat er in die wervelwind een begin ontstaat voor een nieuw en belangrijk hoofdstuk in je persoonlijke leven, al kan het even duren voor je dat als zodanig herkent. Maar dat is allemaal part of the fun, nietwaar?

JEL+ MAGAZINE 11


BRUGKLASKAMP 2016 WOENSDAG

Getrouw aan de lang staande traditie, zijn dit jaar onze kersverse bruggers (die verrassend veel geluid kunnen produceren voor zo’n klein lijfje) weer naar kamp in Lunteren gegaan. Het begon allemaal bij de Beukenkamp. Mentoren zochten hun klassen, klassen zochten hun mentoren, en ouders zeiden hun kinderen gedag. Bij aankomst op het kampterrein begroetten de klassen elkaar even, en de studiebuddy’s die daar al drie dagen waren, waarschuwden ons (de buddy’s die nog drie dagen voor de boeg hadden) dat een gebrek aan slaap en rust niet klein zou zijn… Vervolgens even de huisregels doornemen, slaapkamers uitkiezen, en toen kon de pret beginnen; een klein half uurtje lopen vanaf het gebouw was een prachtige weide met een grote heuvel, waar we ‘levend stratego’ hebben gespeeld. H1B tegen H1C, dan jongens tegen de meisjes, je kent het wel. 12 JEL+ MAGAZINE

Toen de avond was gevallen, trokken de klassen in groepjes het bos in, om het ‘dierengeluidenspel’ te spelen. Hierbij verstoppen de studiebuddy’s zich, en zij doen vervolgens het geluid van een dier na. Aan de groepjes brugklassers de schone taak om ze op te sporen en te raden welk dier zij nadoen. Dit was best spannend, omdat de groepjes door een pikzwart bos moesten lopen, zonder enige lichtbron… Het dierengeluiden spel werd opgevolgd door een drukke, luide disco, die tot middernacht doorging. Onze energieke bruggers waren daarna echter niet bepaald uitgeput; tot laat in de nacht werd er nog gekletst en gereld, en een andere studiebuddy en ik zagen dan ook op gegeven moment drie jongens in de gang in hun slaapzak op vloer liggen als rupsen… (Ik noem geen namen…) FOTO'S VAN EH1C, EG1A EN EG1B


EVENEMENTEN | Brugklaskamp 2016

JEL+ MAGAZINE 13


EVENEMENTEN | Brugklaskamp 2016

DONDERDAG

De ochtend begon al goed toen rond half acht iedereen uit bed getrommeld werd, om ‘lekker’ bootcamp te doen. Na een aantal rondjes te hebben gerend, en jumping-jacks en push-ups te hebben gedaan, zat iedereen al aardig wakker (weliswaar wel moe) aan het ontbijt. Eerste activiteit van de dag: het ‘spinnenwebspel’. Vanuit een centraal punt op een heuvel, kregen de leerlingen een kaartje mee met een routebeschrijving naar een puzzel of spel, zoals ‘blind pictionary’ of boomstammenrace, om deze vervolgens te voltooien om punten te krijgen. Achteraf kreeg iedereen een pakje drinken en een stuk snoepgoed, en liepen we terug naar het kampterrein. Iets later, in de middag, zetten we de activiteiten voort met vijfkamp, een activiteit bestaande uit vijf ‘sporten’, waaronder tug-of-war (touwtrekken) en ‘handdoekenvolleybal’. Deze chaos aan sporten en drukte werd opgevolgd door een kalmerende sessie hutten bouwen, wat op zich best soepel verliep. (Bijna) alle groepjes deden hun uiterste best om een prachtwerk te maken, en de resultaten waren dan ook niet slecht. Na het avondeten was het dan eindelijk tijd voor het hoogtepuntje van het kamp; ‘Nightline’. Hét spel in het donkere bos. In uiterste duisternis en angst volgden de geblinddoekte brugklassers in groepjes een touw, dat door het bos heen aan bomen gespannen was, terwijl er ‘wilde zwijnen’ in de buurt rondwandelden, en onze brugpiepers ‘aanvielen’… Wanneer een groepje aan het eind van het touw was gekomen, mochten zij terug naar het gebouw om zich voor te bereiden op onze laatste avond in Lunteren; de bonte avond.

'TOT LAAT IN DE NACHT WERD ER NOG GEKLETST EN GERELD.'

Teruggekomen in de ‘woonkamer’ van het gebouw, konden we allemaal genieten van een aantal muzikale, grappige, talentvolle acts, die met warm applaus werden afgerond. Ook de min of meer traditionele opvoering van ‘Candlelight’, was er dit jaar weer. Door leerlingen zelfgeschreven gedichten werden voorgedragen door Wouter, de studiebuddy met de ‘warme poëziestem’… Er zaten hele leuke, grappige, lieve tekstjes tussen, waaronder deze: “Beste mevrouw Van der Haar, Rozen zijn rood, Viooltjes zijn blauw, Ik heb vijf vingers, En de duim is voor jou.” Dit lieve gedicht heeft van velen de harten gestolen. VRIJDAG

Onze harten braken een beetje, toen de laatste ochtend was aangebroken. Gelukkig hadden we nog wel één laatste spel, om het kamp af te maken. Natuurlijk konden we weer genieten van een lekker kopje thee of koffie bij het vroege ontbijt, om ons een beetje te wekken, maar daarna was het schoonmaken en opruimen geblazen; kleding bij elkaar rapen, koffers op orde stellen, en de slaapkamers vegen. Dit laatste ging echter niet bij iedereen even vlot.. Nadat alles uiteindelijk toch schoon en opgeruimd was, konden we beginnen aan onze laatste activiteit; ‘het douanespel’. Lekker veel rennen voor zowel de smokkelaars als de douaniers, omdat de smokkelaars zo snel mogelijk geldbriefjes langs de douane moesten krijgen, en de douaniers de smokkelaars zo veel mogelijk moesten stoppen. Dit was lekker vermoeiend en een goede afsluiting. Daarna was het slechts een kwestie van wachten op de bus, en een beetje op adem komen. Er zijn veel herinneringen gemaakt en er zijn goede banden ontstaan op dit kamp. Iedereen bedankt voor een superleuke tijd! Jonathan Jaspers (G5A)

14 JEL+ MAGAZINE


JEL+ MAGAZINE 15


Theater De Verbeelding bestaat dit jaar 25 jaar en het hele seizoen 2016-2017 staat in het teken van dit jubileum. En behalve in de theaterzaal van De Verbeelding in P3 gaan we dat ook op locatie vieren. In februari en maart speelt Het Volksoperahuis de hit De Wasserette, een theatersoap in zes afleveringen. De locatie is nog niet bekend maar het wordt in ieder geval een buurtcafé. Meer informatie op onze site. In ons theater kun je de komende maanden met korting naar twee leuke voorstellingen, van Theater RAST en Anne Neuteboom.

DOE MEE MET DE PRIJSVRAGEN EN MAAK KANS OP 2 GRATIS KAARTEN (ALLEEN VOOR LEERLINGEN) Stuur het antwoord op één van de prijsvragen vóór 23 december op naar magazine@jelplus.nl

SPECIALE KORTING VOOR JEL Kaarten kosten normaal € 14,- of € 12,- (CJP). Maar JEL-leerlingen krijgen een speciale korting; zij betalen € 7.50 per keer. De JEL-kaarten kun je alleen reserveren door een e-mail te sturen naar reserveer@theaterdeverbeelding.nl. Zet hierin de naam van de voorstelling, jouw naam, telefoonnummer en het aantal personen. Ga je samen met niet-leerlingen dan gelden voor hen de normale prijzen. Je krijgt een bevestiging terug van De Verbeelding. Als jullie op de hoogte willen blijven van het nieuws rond alle voorstellingen, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief via publiciteit@theaterdeverbeelding.nl of kijk op de site of volg ons op facebook.

K WAR T E E U W

“HET IS EEN GROEP VAN IJZERSTERKE ACTEURS, DIE OP EEN AANGENAAM TRANSPARANTE EN PERSOONLIJKE MANIER HUN PUBLIEK MEENEMEN OP EEN REIS DOOR HUN LEVENSGESCHIEDENISSEN.” THEATERKRANT*****

WIN 2 K A A RT EN

16 JEL+ MAGAZINE


ANNE NEUTEBOOM WEG ZONDAG 19 MAART 15.00 UUR

Maak kennis met Anne, winnares van de Jury & Publieksprijs Cameretten 2015 en ja, ook een millennial. Zoals we allemaal weten zijn millennials (die losers geboren tussen 1982 en 2001) ongebreideld positief met een plaat voor hun kop, hoogmoedig, kortzichtig, versprokkeld, individualistisch, overmatig empathisch, overgevoelig, slecht opgeleid, ongeïnteresseerd, hebben ze allemaal dyslexie en ADD en krijgen ze overal een burn-out van. Neuteboom maakt maatschappijkritiek anno 2015: zonder correcte dt-spelling, maar met een frisse analytische blik.. www.anneneut.nl ‘VEEL GELACH EN RAKE OBSERVATIES BIJ NEUTEBOOM.’ SCENES.NU****

WIN 2 K A A RT EN

PRIJSVRAAG WAAR EN IN WELK JAAR STUDEERDE ANNE NEUTEBOOM AF?

‘NEUTEBOOM IS EEN GROOT TALENT. HAAR FELHEID EN DE MANIER WAAROP ZE HAAR LIJF DURFT TE GEBRUIKEN, BELOVEN EEN HOOP MOOIS.’ DE VOLKSKRANT***

‘EXPRESSIEF TOT IN HAAR VINGERTOPPEN.’ NRC***

THEATER RAST

WIN 2 K A A RT EN

DE VLUCHT VAN EEN GRANAATAPPEL ZATERDAG 7 JANUARI 20.30 UUR

De vlucht van een granaatappel is een tragikomische voorstelling die zich afspeelt tussen de wens te willen weten en het verlangen te verzwijgen. De Koerdische Celil, de Joodse Eran, de Syrische George en de Hollandse Imke maken het publiek deelgenoot van hun nooit vertelde verhalen en nimmer gestelde vragen. Persoonlijke vluchtgeschiedenissen van twee generaties. Beide met de noodzaak meer over elkaar te weten. Beide met de angst de ander te belasten met een onuitgesproken leed. De vlucht van een granaatappel is het persoon-

lijke en humorvolle relaas van vier vrienden, twee vluchtelingen en één generatiekloof. www.rast.nl

PRIJSVRAAG UIT HOEVEEL DELEN BESTAAT DE SERIE VAN THEATER RAST: GEORGE EN ERAN LOSSEN WERELDVREDE OP! JEL+ MAGAZINE 17


KUNSTKLAS GRAFFITI

18 JEL+ MAGAZINE


TALENTGEBIEDEN | Kunstklas

JEL+ MAGAZINE 19


LONDON 2016

Het begon allemaal maandagochtend 31 oktober...... We waren met z’n allen om 06:15 bij appie. Van je koffertje afgeven tot huilend je familie en vrienden uitzwaaien en toen was het zover, de bus vertrok naar Londen. Het was meteen gezellig met de muziek keihard aan. Het was zo gezellig dat de tijd vloog en we binnen no time in Calais waren. Daar moesten we door de grenscontrole. Gelukkig mocht iedereen mee naar Engeland. Nadat we door de grenscontrole waren moesten we wachten op de boot die ons naar Engeland zou brengen. Het wachten duurde lang maar het was gezellig en dus leek het alsof de boot er snel was. Eenmaal op de boot gingen we een kaartspel spelen. De oversteek duurde ongeveer 2 uur. En het was niet echt een pretje op de boot want die schommelde ontzettend. Aangekomen in Engeland gingen we naar Canterbury, een klein stadje. We kregen 20 JEL+ MAGAZINE

daar 1.30 uur vrije tijd dus we gingen even rondlopen en kijken voor een zonnebril voor Julian in de winter. Maar die hebben we helaas niet kunnen vinden... Wat we wel hebben kunnen vinden zijn handschoenen voor Viggo voor maar £1! Na de 1.30 uur vrije tijd gingen we weer in de bus op weg naar Londen. Onderweg hadden we een klein ongelukje met een dikke Mercedes. Na dat incident vervolgden we onze weg naar onze hostel. Toen we daar aankwamen hebben we ons geïnstalleerd en zijn we vervolgens gaan avondeten in Nando’s. Daar zijn we bevriend geraakt met een aantal Noorse meisjes die helaas de volgende dag alweer naar huis gingen. En na het avondeten was het snel naar het hotel gaan en eindelijk lekker gaan slapen. Ezra Berendsen en Mike Meijer


REIZEN | London

Dinsdag 1 november, Het begon met heel vroeg opstaan want we moesten om 8 uur ontbijten. Daarna gingen we met de metro naar een kabelbaan die over de Thames gaat. De kabelbaan was heel hoog en sommige mensen durfden niet, maar waren toch gegaan. Toen gingen we naar de boot, hij ging SUPERSNEL. Toen we bij London Bridge aankwamen gingen we naar Borough Market om te eten. Sommige kozen toch liever voor een bekende fastfoodketen. Vervolgens gingen we een heeeeeeel groot stuk wandelen, een paar kinderen kregen hierdoor blaren. We hebben wel de Londen Eye gezien en de Big Ben. Daarna was het tijd voor een museum. Je kon kiezen tussen het science museum of het Natural History Museum. Vervolgens gingen we weer de metro in om naar de pub te gaan waar we hadden gegeten. Het was heel lekker en had een gezellige sfeer. Vervolgens kregen we een tour waarin verteld werd over de moorden die Jack the Ripper in 1888 heeft gepleegd. Daarna waren we heel moe van al dat lopen en gingen we weer met de metro terug naar het hotel. Het was een heel leuke dag. Matthieu Vennius en Mitchell de Vries

'DAAR ZIJN WE BEVRIEND GERAAKT MET EEN AANTAL NOORSE MEISJES DIE HELAAS DE VOLGENDE DAG ALWEER NAAR HUIS GINGEN.' London 2 November 2016 Onze dag begon al om half 7 in de ochtend, want we gingen die dag vroeg op pad. Maar eerst gingen we Sanne haar verjaardag vieren met Cupcakes en wat cadeautjes. Om kwart over acht gingen we op weg naar Cambridge met de bus. Eindelijk aangekomen in Cambridge kregen we een opdrachtenblaadje -*zucht*- en een challenge. De opdrachten gingen over de universiteiten van Cambridge en veel van de vragen moesten worden gesteld aan de bewoners. De challenge was dat je een grappige foto moest maken met ĂŠĂŠn van de bewo-

JEL+ MAGAZINE 21


REIZEN | London

ners met een écht Nederlands voorwerp. Wij hadden een foto gemaakt met een fietsenmaker, alleen keek hij een beetje bozig op de foto. Na de opdrachten te hebben gedaan en een foto te hebben gemaakt met de boze fietsenmaker hebben we nog even rondgelopen in Cambridge en wat gegeten. Om kwart voor 1 liepen we terug naar de bus, op weg naar het Imperial War Museum in Duxford. De groep werd eerst gesplitst in 2 kleinere groepen en onze groep liep daarna naar de eerste hangar. Deze Hangar ging vooral over vliegtuigen. Het was erg gaaf om langs allemaal verschillende vliegtuigen te lopen en ook erg interessant om te horen over de geschiedenis ervan. Er waren wel 8 hangars. Te veel om te bekijken. Isis van Westen a.k.a. Henk de potato tijger

'OMDAT HET HET EINDE VAN HET SEIZOEN WAS MOCHTEN WIJ BACKSTAGE EN OP HET PODIUM KIJKEN.' Woensdag 2 november Wembley Op woensdag 2 november gingen we met 7 jongens en meneer Detering om half 6 richting Wembley met de metro. Bij aankomst gingen we eerst wat eten bij de Mc Donalds. Nadat we het eten op hadden gegeten, gingen we onze passen naar het stadion zetten. Eenmaal door de douane gingen we met de trappen en rolliften omhoog naar onze zitplaatsen. Voordat we daadwerkelijk op onze plekken gingen zitten haalden we eerst nog wat te eten en te drinken en maakten we foto’s. Na de warming-up begon de wedstrijd met een indrukwekkende sfeer in het stadion. Na afloop van de wedstrijd maakten we nog wat laatste foto’s en spraken we na over een niet te vergeten ervaring. Langzaam aan door de drukte liepen we terug naar het metrostation en richting ons hostel. Helaas geen spannende wedstrijd. Het werd 1-0 voor Bayern Leverkusen. De Spurs hadden verloren. Jordy de Jong en Timo Polman 22 JEL+ MAGAZINE

Donderdag 3 november 2016 (sorry voor de misschien wat vage tekst en de veel voorkomende spelfouten, het is 3 uur ‘s nachts en wij zitten op de boot). Vandaag is onze laatste dag in het hostel, we stonden extra vroeg op om te douchen, onze spullen in te pakken en de kamers op te ruimen. Om 8.15 moesten we onze spullen naar de bus brengen, want na de inspectie zouden wij niet meer in onze kamers komen. Na het ontbijt ging een deel van ons met de underground naar het Globe theatre van Shakespeare en de andere helft ging naar het Chelsea stadion voor een rondleiding. Eenmaal bij de Globe aangekomen werden we voorgesteld aan een heel aardige man die ons een Shakespeare-introductie zou geven. Omdat het het einde van het seizoen was mochten wij backstage en op het podium kijken, dit had anders niet gekund omdat een toneelstuk werd voorbereid. Daaropvolgend kregen we een supercoole Shakespeare-workshop waarbij wij Shakespearelines moesten gebruiken om een eigen mini-toneelstukje op te voeren. Even ervaren hoe het is om acteur te zijn. Na ons bezoekje aan de Globe begon onze vrije middag, die de meesten van ons besteedden om souvenirtjes te kopen en te shoppen. Ons veel te gezellige groepje ging in onze vrije middag naar Hamleys (een hele grote speelgoedwinkel), we keken onze ogen uit. Ik had ook nog heel graag naar Buckingham Palace en de Harry Potter shop willen gaan, maar daar hadden we geen tijd meer voor. Het laatste wat voor vandaag op het programma stond was het slagwerkstuk opgevoerd door “Stomp”, een prachtige foto zou perfect zijn geweest voor in de schoolkrant, maar filmen en fotograferen was in het theater streng verboden. Ik vond de voorstelling prachtig, maar ik merkte ook dat een paar leerlingen slaapdronken in de zaal een beetje aan het knikkebollen waren. Hoog tijd dus om moe maar voldaan weer terug te gaan naar huis. Timo Beekwilder V5D We hadden een mooie week in Londen: een gezellige groep leerlingen, prachtig weer en een bomvol programma. Met veel nieuwe ervaringen kwamen we op vrijdag 4 november weer thuis. We kijken terug op een geslaagde reis! Groet van mevr. de Vries, mevr. van Rooij, men. Detering en mevr. Cox


JEL+ MAGAZINE 23


Workshop portret tekenen DOOR SANNE SNEIJDER

Portret tekenen, velen vinden dit lastig. Veel mensen beginnen er al niet eens aan omdat ze dit veel te moeilijk vinden. ‘Het lijkt niet echt op een mens’, hoor je dan vaak. Of ‘de ogen kloppen niet’ etc. Er zijn natuurlijk vele manieren om te tekenen of om portretten te tekenen. Ieder zijn eigen ding en eigen stijl. Maar hoe kun je dit nou het beste aanpakken als je een beginner bent en geen idee hebt waar je moet beginnen? Als je voor school bijvoorbeeld een portret moet maken? In deze nieuwe workshop laat ik je zien hoe je dit kunt aanpakken, welke stappen ik allemaal neem voordat ik een echt portret heb. Normaal gesproken begin ik gewoon met schetsen en daarna probeer ik mijn tekening zo realistisch mogelijk te laten lijken, dus dit is niet mijn manier van tekenen, maar voor dit stuk vond ik het leuk om iets nieuws uit te proberen en simpelweg gewoon te laten zien op welke manier je dit kunt aanpakken. Verder doe ik overigens wel dezelfde stappen als die ik hier ga laten zien. Dus: wat teken ik eerst en wat daarna. Ben jij nou benieuwd naar hoe je een portret zou kunnen maken en kun je wel wat tips gebruiken? Lees dan snel verder! Let op! : Voor de plaatjes heb ik steeds een nieuwe tekening gemaakt om duidelijk de stappen aan te geven. Soms zie je rode delen in de tekening. Dit is om aan te geven welke stap ik maak. Als je met je schets begint en de hulplijnen gaat tekenen, doe dit dan heel licht! Pas als laatste zou je alles wat dikker kunnen overtrekken als je dat wilt;) 24 JEL+ MAGAZINE

VOLGORDE VAN TEKENEN:

1

DE VORM VAN HET GEZICHT

2

HULPLIJNTJES TEKENEN

3

DE OGEN

4

DE NEUS

5

DE MOND

6

DE OREN

7

DE HAREN

8

DE HALS


WORKSHOP | Portret tekenen

AFBEELDING 1:

Teken eerst de vorm van het gezicht. Mensen hebben allerlei verschillende vormen hoofden, maar het makkelijkste is om een soort eivormig hoofd te tekenen, maar dan andersom. Teken daarna hulplijntjes in je gezicht. Trek een lijn (lichtjes!) verticaal van het hoofd naar de kin. Teken daarna nog een lijntje horizontaal waar de ogen ongeveer komen. Dat is niet het midden van het hoofd, maar iets daarboven. Als laatst teken je horizontaal twee lijnen waar de neus en de lippen komen.

AFBEELDING 2:

Nu gaan we de ogen tekenen. Veel mensen vinden dit altijd erg lastig. Gebruik de eerste horizontale hulplijn. Schets aan de buitenkanten twee ovaalvormige ‘ogen’. Doe daarnaast hetzelfde, maat let op! Dit worden uiteindelijk de ogen. Maak een boogje aan de bovenkant van het hulplijntje en doe hetzelfde aan de onderkant. Zorg ervoor dat ze uiteinden niet puntig zijn aan de ene kant, maar een beetje bol, net zoals bij echte ogen. Als je deze ‘ogen’ allemaal precies hetzelfde hebt gemaakt, zul je zien dat er precies nog één in het midden past.

AFBEELDING 3:

Teken nu de neus. Gebruik daarvoor het tweede horizontale hulplijntje. Teken eerst de neusgaten en dan de neusvleugels.

'MAAR HOE KUN JE DIT NOU HET BESTE AANPAKKEN ALS JE EEN BEGINNER BENT EN GEEN IDEE HEBT WAAR JE MOET BEGINNEN?' JEL+ MAGAZINE 25


WORKSHOP | Portret tekenen

AFBEELDING 4:

De volgende stap zijn de oren. Teken de oren net iets boven de eerste hulplijn tot net iets boven de tweede hulplijn. Doe hetzelfde aan de andere kant.

AFBEELDING 5:

Nu gaan we de mond tekenen. Begin met de mond iets boven de laatste hulplijn te tekenen en teken de onderlip tot net iets onder de hulplijn. 26 JEL+ MAGAZINE

AFBEELDING 6:

De een na laatste stap is de haren. Hierdoor begint het al echt op een mens te lijken. Teken het type haar dat jij leuk vindt staan bij jouw portret. Vergeet niet de wenkbrauwen te tekenen net iets boven de ogen.

AFBEELDING 7:

Gum alle hulplijnen uit. Teken nu nog een hals. Als laatste ga je jouw portret echt vormgeven en alle details tekenen!


JEL+MAGAZINE | Boekrecensies DOOR NOĂ‹LLE LANGEREIS, EG5A

HET VERHAAL VAN SKY

Auteur: Joanna Gruda Genre: Fictie, roman Beoordeling: 9/10

Auteur: Joss Sterling Genre: Fantasy Beoordeling: 8/10

Het verhaal speelt zich af in de periode voor, na en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat over het leven van Julek, later Julian, een klein Pools jongetje. Hij gaat van gezin naar gezin, zijn ouders zijn namelijk communisten en hij kan dus niet te lang op dezelfde plek blijven. Het eerste deel gaat over zijn verhuizing naar Frankrijk, waar hij in een kindertehuis komt en al snel de Franse taal leert. Op een uitstapje met zijn klas komt hij een hond tegen en Julian zegt de weinige Poolse woordjes die hij nog kent tegen hem. De hond luistert. Daardoor denken de andere kinderen dat hij met honden kan spreken. Je zou denken dat het een deprimerend boek is omdat het zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog, maar dat is niet het geval. Dit boek gaat juist over het leven van een kleine jongen in die tijd. Hij moet natuurlijk wel vluchten en er gebeuren nare dingen maar er zitten ook leuke en grappige stukken in het verhaal.

Sky, een meisje met een moeilijke familiegeschiedenis, is achtergelaten door haar ouders en kan zich sindsdien niks meer herinneren over haar oude leven. Als haar pleegouders verhuizen naar een dorpje verandert haar hele leven. Op haar nieuwe school ontmoet ze gelukkig al snel een goede vrienden maar ook is er een jongen die steeds haar aandacht vraagt. Hij zegt dat hij haar soulmate is en dat ze dus samen horen te zijn. Daarnaast beweert hij dat ze deel uit maakt van een genootschap voor mensen met bepaalde gaven: Savanten. Sky wilt dit eigenlijk niet, toch besluit ze om er meer over uit te zoeken zodat ze meer over haar verleden te weten komt. Het boek is erg leuk om te lezen. In de eerste instantie krijg je een Twilight-achtige indruk, vrij afgezaagd, maar het blijkt daarna dat het boek niet alleen draait om romantiek en fantasie maar meer om een meisje die haar familiegeschiedenis probeert uit te zoeken.

VORMGEVING BJĂ–RN OUT, EA4D

DE JONGEN DIE MET HONDEN KON PRATEN

JEL+ MAGAZINE 27


JEL+MAGAZINE | Eten bij meneer Tuijp

Wij komen bij u eten…

Voor dit nummer zijn we weer afgereisd naar Edam. Dit keer niet voor meneer Meijer, maar voor de nét iets jongere en sportievere gymleraar meneer Jacques Tuijp. Hij is ook nog eens een nieuwe leraar hier op school. De 24-jarige leraar woont nu nog bij zijn ouders in een enorm huis met wel meer dan 20 bossen bloemen, alleen al op de begane grond. Tijden het heerlijke eten dat voor ons is gemaakt, hebben we het volgende interview kunnen fabriceren. HOE BENT U OP HET JVE TERECHTGEKOMEN?

“Ik ben voor mijn eindstage van de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding, HBO te Amsterdam)

28 JEL+ MAGAZINE

'DUS IK DACHT: LAAT IK HET GEWOON PROBEREN, EN HET LUKTE, DUS DAAR HAD IK ONTZETTEND VEEL GELUK MEE.'

een half jaar naar Nieuw-Zeeland gegaan. Daar heb ik zes maanden lesgegeven aan een High School. Ik was de allereerste ALO-er die ooit naar NieuwZeeland is gegaan voor een buitenlandstage. Ik vond het superleuk en leerzaam. Toen kwam ik terug, en iedereen had eindstage gedaan, en iedereen had een baan. Ik niet, dus ik moest gaan netwerken. Toen kwam ik bij ROC Veiligheidsacademie terecht. Toekomstig agenten en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) trainen. Op het ROC heb ik met veel plezier een jaar gewerkt totdat ik werd gebeld door mijn oude school, het Oscar Romero in Hoorn. Ik heb toen gekozen voor het Oscar Romero.


Aan het einde van het jaar hoorde ik “Nou, Jacques, je mag blijven. Gefeliciteerd!” Helaas, twee weken later vroeg de directie of ik even langs wilde komen op kantoor. “Nou leuk, gezellig!” zeg ik. Toen zei de directie: “We hebben slecht nieuws. We hebben een terugloop in leerlingenaantallen.” Drie andere nieuwe sportdocenten en ik waren overcompleet op de scholengemeenschap. Dan gaan de nieuwste docenten eruit. Precies op dat moment had het Jan van Egmond te Purmerend, mijn oude woonplaats, een vacature voor een sportdocent. Dus ik dacht: laat ik het gewoon proberen, en het lukte, dus daar had ik ontzettend veel geluk mee. HEEFT U EEN VRIENDIN?

“Ja, ik heb zeker een vriendin. We hebben op het ogenblik ook een optie op een huis, dus dat proberen we nu rond te krijgen.” HOE HEEFT U HAAR ONTMOET?

“De allereerste ontmoeting was toen ik bij een vriend thuis was. Zij was het zusje van die vriend, en ze was koekjes aan het bakken. Later kwam ik haar ook wel tegen op andere plaatsen, bijvoorbeeld op de ijsbaan. In die tijd was ik een beetje aan het daten met een

andere meid. Dat andere meisje vond ik heel leuk, ik had haar ontmoet op een trainingskamp. We hebben een relatie gehad voor een half jaar, maar dat werd niet echt wat. Toen het uit was, was m’n huidige vriendin heel alert. Zij heeft mij gelijk een berichtje gestuurd, en binnen een maand gingen we al wat eten en kwam ik bij haar thuis. Op een gegeven moment bloeide daar wat moois uit.” HEEFT U BIJBAANTJES GEHAD?

“Ja, ik heb in een delicatessenzaak gewerkt in Edam. Verder ben ik ook nog slaapwacht geweest. Daarbij slaap je ’s nachts in een bejaardentehuis, je verdient grotendeels slapend geld. Alleen indien er zich een ongeval voordoet, moet je helpen de ouderen op te tillen of naar buiten te brengen. Een bijbaantje dat ik wel wilde, maar waar ik uiteindelijk geen tijd voor had, was privéchauffeur. Dan word je toegewezen aan een rijk(e) gezin/ persoon, en dan rijd je hen in hun eigen auto naar hun bestemming. Als je daar bent, stappen je passagiers uit, en dan wacht je tot ze klaar zijn, en vervolgens breng je ze weer terug naar huis. Super relaxed is dat, want in de tussentijd kun je bijvoorbeeld gewoon huiswerk maken, en zo kun je ook nog eens connecties leggen.

DOOR YONI, LEIGH, JONATHAN EN NOËLLE (G5A) JEL+ MAGAZINE 29


JEL+MAGAZINE | Eten bij meneer Tuijp

Ook heb ik voor Apple gewerkt als Apple Solution Consultant. Ik heb daar diverse trainingen gevolgd die ook bij mijn baan als sportdocent goed van pas komen. Naast Oscar Romero werkte ik parttime als schaatscoach voor een semiprofessioneel schaatsteam. In de Kerstvakantie heb ik een aantal jaren achtereen skiles gegeven. Met alle bijbaantjes ben ik inmiddels gestopt. Ik geef alleen nog twee uurtjes per week skeelerles op de Skeelerbaan in Purmerend, in de zomermaanden.” WAT VOOR SPORTEN HEEFT U GEDAAN/ DOET U?

“Ik heb vroeger een tijd op voetbal gezeten, maar ook zwemmen, zeilen, golf, wielrennen, waterskiën, snowboarden en tennis heb ik gedaan. Ik vind alle sporten leuk. Schaatsen, skeeleren en skiën zijn mijn grote passie.

30 JEL+ MAGAZINE

WAT ZIJN VREEMDE EETGEWOONTES VAN U?

“Ik vind kikkerbillen wel lekker, en ik houd ook wel van slakken. Ik weet niet of dat telt als vreemd. Ik vind eigenlijk alles lekker. Ik wil in elk geval bijna alles proberen.”

'NAAST OSCAR ROMERO WERKTE IK PARTTIME ALS SCHAATSCOACH VOOR EEN SEMIPROFESSIONEEL SCHAATSTEAM.'


UITSPRAKEN LEERLINGEN Docent: Komen jullie ook verkleed op Halloween. Leerling: "Ja, Ă­k kom als u!"

Toetsvraag: wat is extensieve veeteelt? Antwoorden: "Veeteelt door te roeien met de riemen die je hebt." "Als vee rondzwerft." "Matige veeteelt." "Vee RAAST over grote grasvlaktes."

Toetsvraag: Waarom was in de 17e t/m 20e eeuw in de USA een boomloos gebied een hindernis bij de kolonisatie? Antwoorden: "Vroeger aten ze dieren en die konden dan nergens schuilen." "Dieren leven in bomen dus als er geen bomen zijn , zijn er dus ook geen dieren om te eten." "Mensen hebben ook dieren nodig en die leven vaak in een bos." "Er zijn geen plekken om te schuilen voor indianen." "Je kunt van veraf worden gezien door de inheemse bevolking."

In een werkstuk aardrijkskunde luidt de titel van de pagina Bronvermeldingen: "Bron van meldingen"

JEL+ MAGAZINE 31


EINDELIJK IS HET ZOVER: HET JAN VAN EGMOND LYCEUM HEEFT HAAR EIGEN LEERLINGENRAAD! DE LEERLINGENRAAD IS SAMENGESTELD UIT DE KANDIDATEN VAN DE VERKIEZINGEN VOOR DE MR (MEDEZEGGENSCHAPSRAAD) VAN VORIG JAAR. DEZE KANDIDATEN ZIJN NINA UVA, IVAN KOSTER, NOA VAN DORTH, MYRTHE ZWEERS, JOSEFIEN MEURS, SYDNEY SMIT, SABINE BOSCHMA, JIM HALI EN JILL HEKKING.

WIE ZIJN WIJ? DE LEERLINGENRAAD OP HET JVE WAT DOEN WIJ ALS LEERLINGENRAAD VOOR DE SCHOOL?

Wij zijn het klankbord voor de leerlingen van het Jan van Egmond; dit houdt in dat wij jullie vertegenwoordigen. In vergaderingen praten wij over de ervaringen die leerlingen opdoen op school: dat kan gaan over de veiligheid, over toetsing, maar ook over het bijwonen van evenementen op school. Tijdens een vergadering zijn er niet alleen leerlingen aanwezig, maar ook mensen van de schoolleiding. Zij praten met ons mee over de mededelingen die er aan de kaak worden gesteld. Na een vergadering zijn er een aantal punten waar wat aan gedaan kan worden. Deze 32 JEL+ MAGAZINE

punten worden uitgewerkt en uiteindelijk voorgelegd bij de schoolleiding, die het goedkeurt of niet. Als het is goedgekeurd, voert de leerlingenraad (zo nodig met hulp) de taak uit. Zo niet, dan proberen wij er een andere oplossing voor te vinden. Dit is het eerste jaar dat wij mogen beginnen als een officiële leerlingenraad; wij zijn hier erg enthousiast over. Mocht je met wat zitten, wij vormen een aanspreekpunt voor jullie! De Leerlingenraad DOOR JILL HEKKING EN SABINE BOSCHMA


COLUMN | Leigh Segers

De Sportschool Ken je dat gevoel dat je tegen jezelf zegt dat je vanaf nu écht 2 of 3 keer per week naar de sportschool gaat en het vervolgens niet langer dan 3 weken volhoudt? Het idee begint op het internet. Al die plaatjes van mensen met een ontzettend goed getraind lichaam en van die mensen die ervoor zorgen dat sporten er echt leuk uitziet. Dat zorgt voor motivatie voor hooguit twee weken. Daarnaast krijg ik ook altijd zin om te sporten als ik naar sportkleding kijk. Ik vind sportkleding er oprecht mooi uitzien dus ik wil altijd wel wat nieuws kopen. Maar, zeg ik streng tegen mezelf, dan moet ik deze keer wel écht regelmatig naar de sportschool gaan. Dat zorgt dan voor die extra week. Dus na mijn geweldige en originele idee om weer te gaan sporten, ga ik heel braaf in mijn nieuwe sportkleding naar de sportschool. De eerste poging om fit te zijn, faalt behoorlijk omdat mijn conditie helemaal verpest is. Maar dat spoort mij in dat geval juist aan om nog een keer te gaan. Elke keer gaat het weer een stukje beter, maar na zo’n 3 weken vind ik mezelf wel fit genoeg en die kleding begint dan ook normaal te worden, dus is er niets leuks meer aan. Ik begin met een keertje overslaan, wat uitmondt tot m’n abonnement opzeggen en niet meer naar de sportschool gaan. Door Leigh Segers, EG5A

JEL+ MAGAZINE 33


Het 06-nummer van de ministerpresident TJA, DAAR ZIT JE DAN OP EEN DRUILERIGE DINSDAGMIDDAG ACHTER DE COMPUTER IN DE WAR-ROOM VAN DE VVD TE TIKKEN AAN EEN COLUMN VOOR JE OUDE SCHOOLKRANT. IK HAD NOOIT KUNNEN BEDENKEN DAT IK NOG INTERESSANT GENOEG KON ZIJN VOOR EEN ‘HOE-IS-HET-TOCH-MET?-COLUMN’ IN MIJN OUDE EN GELIEFDE SCHOOLKRANT, MAAR BIJ DEZEN.

Van leerling van het Jan van Egmond Lyceum tot student geschiedenis met een eindstation in Den Haag. Na zes jaar met veel plezier te hebben gesurvivald op onze toffe school had ik nooit gedacht dat mijn leven zou gaan bestaan uit meer dan fulltime werken in de politiek. Althans niet meteen. Na het vastlopen van mijn studie geschiedenis nam ik een sabbatical, keerde ik terug op het oude nest om een half jaar te werken voor mijn oude school. Totdat ik de mogelijkheid kreeg om mijn ‘hobby’ om te zetten in ‘werk’. Ik werd fractiemedewerker voor de VVD in de Eerste Kamer, ook wel de Senaat genoemd. Hier komen alle wetsvoorstellen vanuit de Tweede Kamer terecht om gecontroleerd te worden op de uitvoerbaarheid. Ik was fractiemedewerker voor een fractie van 13 mensen, de grootste fractie in de Kamer van in totaal 75 zetels. De mooiste plek om de puurste vorm van politiek te zien, namelijk beleid maken voor het nog mooier maken van Nederland. En je helpt de gemiddelde leeftijd een stuk omlaag als je als voormalig student in de ‘oudste’ Kamer van Nederland gaat werken. Toch leer je enorm van al die bakken ervaring die deze mensen meebrengen, vooral voor een twintigjarig broekie. Want probeer niet met een spijkerbroek en 34 JEL+ MAGAZINE

een net overhemd de Kamer in te komen, want dat hoort natuurlijk niet. Je komt dan niet weg met het excuus dat ‘je pak bij de stomerij was’. Naast de wijsheid van al deze oud-ministers, generaals, vice-premiers, burgemeesters en andere belangrijke personen is de Eerste Kamer ook bij afstand het mooiste ‘huis’ van Den Haag. Misschien ken je de Senaat wel van het Grote Dictee van de Nederlandse Taal. Deze zaal is ook iedere dinsdag de vergaderzaal van de Eerste Kamer. Er zijn ergere werkplekken, toch? Als het goed loopt, dan zijn er één keer per vier jaar verkiezingen voor de Tweede Kamer. Op het moment van schrijven lijkt het er ook sterk op dat Mark Rutte zijn termijn als premier zal afmaken. Dat houdt in dat er volgend jaar maart weer verkiezingen zijn. Toen ik werd geattendeerd op een vacature in het campagneteam van de VVD wist ik eigenlijk niet hoe snel ik moest reageren. Maar ja, dan is er ook nog zoiets als een studie die je moet doen. Toen stond ik op een kruispunt van studie of werken. Zoals je waarschijnlijk wel kunt raden is het het laatste geworden. Ik solliciteerde voor het landelijk campagneteam van de VVD. Want die studie komt ooit nog wel eens, ooit dan. Dat besluit was definitief toen ik werd aangenomen en vanaf toen fulltime aan de bak ging voor de Tweede Kamerverkiezingen.


COLUMN | Sven Butter

Het is een onwijs mooie plek om te werken aan een beter Nederland, voor iedereen. Het is een voorrecht om te werken met de beste mensen in de politiek. Maar ook met de mensen die Nederland in mijn ogen verder helpen. Je krijgt de mooiste verhalen mee, je ontvangt de meest ‘grappige’ haatmails, maar je leert vooral kennen hoe Nederland wordt vormgegeven. Ik geloof dat iedereen prima in staat is om zaken voor zichzelf te bepalen, zonder dat de overheid zich daarmee bemoeit. Jouw vrijheid staat bij ons voorop. Na lang wachten, konden wij dan bekend maken dat Mark Rutte opnieuw onze lijsttrekker zou zijn bij de komende verkiezingen in maart. Ook hierop kregen wij natuurlijk de meest fantasierijke haatberichten aan het adres van Rutte, maar ook veel positieve reacties. Voor die laatste groep blijven wij natuurlijk strijden voor een nog mooier land. We zijn begonnen met een concept dat eigenlijk nog nieuw was in de politiek. Iedere maand kun je een aantal keer per maand in gesprek met onze premier, Mark Rutte. Niet in de Tweede Kamer of in een ander suf zaaltje, maar via je telefoon. Via Facebook organiseren wij regelmatig livesessies waarin je alle vragen kunt stellen aan Rutte. Maar hij gaat ook regelmatig mee met de koffietruck van de VVD, je kunt dan even een ‘bakkie doen’ met de minister-president. Wie wil dat nu niet? Je gelooft het waarschijnlijk niet, maar onze minister-president is de meest normale man van het Binnenhof. Hij vindt het geen probleem om even een aantal nummers op de NS-piano van Den Haag Centraal te spelen, zonder dat daar

'TOEN IK WERD GEATTENDEERD OP EEN VACATURE IN HET CAMPAGNETEAM VAN DE VVD WIST IK EIGENLIJK NIET HOE SNEL IK MOEST REAGEREN.' een heel mediacircus voor wordt opgezet. Vervolgens komt Koning Selfie in hem los en maakt hij zoveel foto’s als mogelijk. Hij vindt het prima als je hem ‘Mark’ noemt en ‘je’ en ‘jij’. Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD, zei hier ooit over: “Mark geeft zonder problemen zijn 06-nummer aan iemand. Ik denk dat half Nederland zijn telefoonnummer al heeft”. De komende maanden wordt het hard werken, maar daar is nog nooit iemand slechter van geworden. Waarschijnlijk zijn jullie op 15 maart volgend jaar nog niet allemaal stemgerechtigd, maar ik kan je verzekeren dat het een boeiende tijd wordt, of je nu mag stemmen of niet. Volg de debatten op televisie, de onderlinge strijd op de sociale media of bij jou op straat. Het strijdtoneel ligt nog helemaal open.

JEL+ MAGAZINE 35


JEL'S GOT TALENT

COLIN HARMSEN

COLIN HARMSEN (EA2B) DOET AL SINDS Z’N ZESDE AAN SCHAATSEN EN HEEFT AL TWEE KEER MEEGEDAAN AAN HET NK SCHAATSEN.

HOELANG SCHAATS JE AL?

Zeven jaar. HOE BEN JE OOIT BEGONNEN MET SCHAATSEN?

Tijdens een strenge winter, met zo’n stoel voor je en dan oefenen. Ik had toen nog geen sport, maar ik wou wel sporten, dus toen heb ik eens een keer schaatsen geprobeerd en het leek me wel leuk om te doen. WAT VIND JE DAN ZO LEUK AAN SCHAATSEN?

De snelheid, die had ik eerst nog niet, maar nu wel. EN HOE HEB JE DAT GEOEFEND?

Door veel te trainen. HOE VAAK TRAIN JE PER WEEK?

Twee keer per week en meestal ook een wedstrijd op zaterdag of zondag. WAAR TRAIN JE?

In Hoorn bij ijsbaan de Westfries. HOE IS ZO’N TRAINING INGEDEELD?

HOE COMBINEER JE SCHOOL EN SPORT?

Meestal beginnen we met vijf minuten inrijden, dan beginnen we met 300 meter oefeningen en wat daarna gebeurt, is per training anders.

Soms kan ik niet trainen, als ik veel huiswerk heb, vooral in toetsweken en zo. MOET JE DAN VAAK EEN TRAINING AFZEGGEN?

BOUW JE DIE 300 METER STEEDS OP?

Ja, naar 500 meter en 1000 meter, dat zijn de wedstrijdafstanden. 36 JEL+ MAGAZINE

Niet heel vaak het lukt wel met huiswerk en zeker met schaatsen als de wedstrijden zijn, dan heb ik overdag extra tijd.


JEL'S GOT TALENT | Colin Harmsen

WORD JE DOOR SCHOOL OOK SOMS GECOMPEN-

HEB JE NOG TIPS VOOR ANDEREN?

SEERD MET WEDSTRIJDEN?

Ik moest een paar keer voor wedstrijden naar Heerenveen, toen kreeg ik een dag vrij.

Vroeg beginnen, doorzetten en als het in één keer niet lukt niet opgeven maar gewoon door blijven trainen, dan lukt het vanzelf!

HOE VAAK HEB JE AL MEEGEDAAN AAN HET NK

WIL JE NOG MET BEPAALDE WEDSTRIJDEN MEE-

SCHAATSEN?

DOEN OF BEPAALDE DINGEN BEREIKEN?

Twee keer met schaatsen en twee keer met skeeleren, maar het heet officieel nog geen Nk want ik ben nog pupil en dan heet het “Nationaal pupillentoernooi”.

Als ik junior ben wil ik graag meedoen met het echte Nk en het zou natuurlijk heel mooi zijn als ik zou winnen, maar het is al redelijk moeilijk om eerst mee te mogen doen.

HOE OUD BEN JE ALS JE GEEN PUPIL MEER BENT?

Tot aan je 13e ben je pupil en dan ben je tot je 18e junior. HEB JE AL VEEL PRIJZEN GEWONNEN MET PRIJZEN GEWONNEN MET SCHAATSEN OF SKEELEREN?

Ja, maar nog niet op het nationaal pupillentoernooi, daar belandde ik meestal rond de twintigste plaats. Ik heb wel al prijzen op de clubkampioenschappen gewonnen en wedstrijden op de Westfries, die win ik best vaak. HEB JE EEN IDOOL?

WAAR WORDT DAN NAAR GEKEKEN ALS JE MEE WILT DOEN MET HET NK?

Er zijn nog een paar andere jongens die even oud zijn als ik en als ik dan mee wil doen met het Nk moet ik de snelste zijn. DENK DAT JE OOK LATER VAN SCHAATSEN JE BEROEP KAN MAKEN?

Dat hoop ik maar die kans is heel klein. School gaat altijd voor want daar heb je een grotere kans op een goede baan en met schaatsen zijn er meestal maar één of twee jongens die echt doorbreken.

Nee, niet echt. Door Eline Pleune, EG2B JE ZEI DAT JE OOK SKEELERT, MAAR IS DAT NIET ONGEVEER HETZELFDE ALS SCHAATSEN?

Met wedstrijden vind ik skeeleren leuker, want dan skeeler je met z’n allen in één baan en met schaatsen rij je in je eentje, dus dat is wel anders. HOE VAAK SKEELER JE PER WEEK?

Ook twee keer per week en nog een wedstrijd. SKEELER JE ALLEEN ZOMERS?

Op sommige banen is er in de zomer ook ijs, maar zomers skeeler ik meestal. HOE KOM JE OP ZO’N HOOG NIVEAU?

Steeds meer gaan trainen en ik doe het al redelijk lang, sinds m’n zesde.

JEL+ MAGAZINE 37


SUBSTANTIE

DOOR JONATHAN JASPERS

Je zit rustig te

(kalmerende activiteit) wanneer je je plots

realiseert dat

(feestdag in december) er weer aankomt en je nog

een cadeau moet kopen voor

(relatie, familielid, etc.)

Je raadpleegt snel even

(zoekmachine) en typt een typische

zoekopdracht in; “

” (typische zoekopdracht voor cadeautjes). Dit

heeft echter niet heel veel nut, want de hele pagina met resultaten staat vol met

(ongepaste website)-sites.

Lichtelijk gestrest ga je maar naar de

(winkel bij jou in de

buurt) om te kijken of je daar iets aardigs kan vinden, maar nog voor je 10 stappen buiten hebt gezet, zie je dat het al helemaal mis is. Overal ligt

.

daar een

(kleur)-gloeiende

(vloeibare substantie) met hier en

(cilindervormig object). Je kijkt

(emotie) om je heen, en je ziet dat je buren net zo

(zelfde

emotie) zijn als jij. Het duurde even, maar uiteindelijk zet je jezelf toch over je

(zelfde eerdergenoemde substantie)-fobie heen en loopt

erdoorheen naar een van je buren. Wanneer je eindelijk aangekomen bent, met je

(type schoenen) helemaal besmeurd met de/het

(zelfde substantie), vraag je: “Wat in

(historisch figuur) ’s naam

is hier gebeurd?” maar je buur is even onwetend als jij. Net wanneer jij je omdraait om weer weg te lopen, zie je

(vriend(in) of bekend/

historisch figuur) met heel veel moeite door het spul fietsen.

38 JEL+ MAGAZINE


Je vraagt waar hij/zij heen gaat, en heel toevallig gaat hij/zij ook naar (zelfde winkel). Samen lopen jullie die kant op, maar op gegeven moment struikel je en krijg je een beetje van de/het

(zelfde substantie) in je mond,

en per ongeluk slik je het door. Je begint ontzetten te hallucineren. Alles draait met mooie kleurtjes, en overal (mythisch wezen) en

(manier van voortbewegen) (rare versie van bestaand dier). Dit zet

zich een tijdje voort, maar op gegeven moment word je wakker in/bij/op

(obscure locatie), en je hebt geen idee hoe

je daar gekomen bent. Toch probeer je maar je weg naar huis te

VORMGEVING BJĂ–RN OUT, EA4D

vinden‌

JEL+ MAGAZINE 39


DOOR MENEER DETERING

WETENSCHAPSKLAS NAAR

VERFPRODUCENT PPG-INDUSTRIES De eerste excursie van dit schooljaar was voor de wetenschappers in leerjaar 2. En zij hadden meteen een primeur. Vanwege onze regelmatige bezoeken aan Science-center Nemo werden het Jan van Egmond Lyceum via Nemo uitgenodigd om aan een try-out mee te doen bij PPGindustries in Amsterdam-west. Dit bedrijf levert verf voor grote merken als Histor, Rambo en Sigma coatings. Om verf te leveren van steeds betere kwaliteit, wordt er ook veel onderzoek gedaan aan allerlei verfsoorten. Er is dan ook een groot laboratorium in de fabriek aanwezig. Bij binnenkomst kreeg elke leerling een labjas en een beschermingsbril. In de werkruimte aangekomen, werd eerst iets verteld over het bedrijf en werden de medewerkers die hielpen bij de workshop, aan ons voorgesteld. De volgende situatie werd nagebootst: een concurrent van het (zogenaamde) bedrijf Verf&Co heeft een supermuurverf ontwikkelt. Deze supermuurverf hebben we in handen gekregen. Opdracht: maak ook een nieuwe muurverf en vergelijk die met de superverf van Verf&Co. Op welke punten is de nieuwe verf beter, en op welke punten slechter? 40 JEL+ MAGAZINE

Volgens een voorgeschreven recept gingen de leerlingen in groepen van 5 à 6 leerlingen aan de slag. Elke leerling had een bepaalde rol. Zo was er iemand die alle hoeveelheden ging afmeten, iemand die alles noteerde, iemand die het proces bewaakte, en iemand die de kwaliteitstesten met de gemaakte muurverf ging uitvoeren. De muurverf werd getest op een aantal eigenschappen zoals de dekking, de glans en de hechting op de ondergrond. Sommigen hadden een nieuwe verf gekregen die, na het testen, op alle fronten slechter was dan de superverf. Bij anderen was de verf slechts op een onderdeel slechter. En bij een groepje was hun verf juist beter dan de superverf. Je begrijpt: hun dag kon niet meer stuk! Na afloop werden de labjassen en brillen weer ingeleverd, en kregen we nog een drankje aangeboden als afsluiting. De leerlingen waren zeer enthousiast over dit bezoek. Ze waren alleen nog benieuwd naar de rest van de fabriek. Alleen was daar helaas geen tijd meer voor. We bedanken Els en haar collega’s van PPG-industries hartelijk voor dit leuke en leerzame bezoek.


TALENTGEBIEDEN | Science

JEL+ MAGAZINE 41


Krakau-Berlijn 2016

DOOR MEVROUW A. HEETVELD

Keurig op tijd vertrokken we zondag 30 oktober met 33 leerlingen richting Krakau. Mondina was zelfs nog in staat om even haar identiteitskaart van huis op te halen en toch voor vertrektijd weer in de bus te zitten. Chapeau. De bus was luxe en groot. Eventuele pogingen tot slapen moesten lukken dus. Gezamenlijk keken we de film Schindlers List. Een indrukwekkend verhaal. In Krakau zouden we nog diverse keren stukken uit deze film herkennen. Na een korte nachtrust of een nachtje doorhalen in de bus arriveerden we keurig op tijd in Krakau. Een korte kennismaking met ons hostel volgde maar al snel trokken we de stad in. Reisleider Jordy leidde ons door de stad naar het Hoofdplein. Daar mocht eenieder zelf op zoek naar de juiste koffie, souvenirshop of gewoon een toilet. In de middag wandelden we naar het kasteel van Wawel om vervolgens per bus naar Auschwitz te rijden. Het was opvallend stil in de bus. Één blik naar achteren liet ons opengevallen monden, opzij gevallen hoofden en gesloten ogen zien. Auschwitz zelf was indrukwekkend. 42 JEL+ MAGAZINE

Een gids met audiotour vertelde de geschiedenis van het kamp en liet ons indrukwekkende foto’s en materialen zien. Stil en respectvol luisterde de groep naar de gids. Vol met indrukken reden we door naar Birkenau; het vernietigingskamp. Dezelfde foto’s kwamen hier bijna tot leven. We liepen over dezelfde stenen als waar ruim 70 jaar geleden slachtoffers van het naziregime hun dood tegemoet liepen. Sommige leerlingen hadden familieleden in hun achterhoofd die deze verschrikkingen daadwerkelijk hadden meegemaakt. In de barakken met toiletrijen stonk het nog. De terugreis naar Krakau was wederom stil. Dinsdag vertrokken we na het ontbijt naar de Joodse Wijk voor een rondleiding met een gids. De geschiedenis van de Joden in Polen, hun leefwijze, de verschrikkingen tijdens de oorlog; het kwam allemaal aan bod. De film Schindlers List kwam tot leven op de plaatsen waar de opnames gemaakt werden en de fabriek waar we voor stonden met foto’s van de overlevenden. In de middag kregen we wat vrije tijd die door veel leerlingen in het hostel werd doorgebracht. Het moet gezegd: opvallend vaak werden internationale


REIZEN | Krakau-Berlijn

'EN JAWEL, ALWEER MISTE EEN LEERLING DE UITSTAPHALTE. TRADITIES MOET JE IN STAND HOUDEN. HELAAS KWAM DEZE KEER DE LEERLING (WE NOEMEN GEEN NAMEN) NIET VANZELF TERUG EN WERDEN WE GEBELD DOOR DE POLIZEI. TOEN OOK DENNY ZICH WEER HAD AANGESLOTEN…'

krachttermen gebruikt. Waarschijnlijk niet met de bedoeling dat de plaatselijke bevolking begreep wat gezegd werd. Helaas was dat vaak wel het geval. Snapt u? ‹s Avonds zijn we gaan bowlen in de Joodse Wijk; Jesper, Mondina, Jurriaan en Tjeerd (já Tjeerd) gooiden zeer goed. Wesley presteerde een hoog aantal foute ballen en Thimo en Stefan dachten leuk te zijn en veroorzaakten dat niemand meer verder kon. Want motorisch gestoord lijken ze niet. Terug op het Hoofdplein wilde Alicia nog heel graag dansen. Helaas mocht ze niet alleen op stap en was er verder geen animo. De jongens waren erg gericht op de proppers en wilden maar wat graag meemaken wat ze aangeboden werd. Het gebrek aan ervaring maakte het wel heel spannend. Toch maar braaf mee terug naar het hostel. Niels heeft de dagen erna nog vaak teruggedacht aan wat had gekund. Woensdag alweer de laatste dag in Krakau. Vroeg ontbijten met extra lekkere broodjes en op naar de zoutmijnen. 135 Meter omlaag, nog maar de helft van het aantal meters dat de mijn diep is. Alles van hout en steen opgebouwd. De kapel beneden is uitgehouwen JEL+ MAGAZINE 43


REIZEN | Krakau-Berlijn

door drie mijnwerkers die in hun vrije tijd als amateurs prachtige beelden maakten van verhalen uit het Nieuwe Testament. Met driedimensionale perspectieven, ontzettend mooi. En dat in een tijdsbestek van 60 jaar. Terug in de bus reden we naar Birkenau. Opnieuw. De meeste leerlingen wilden nog graag dit vernietigingskamp bekijken bij daglicht. De kinderbarak maakte veel

'DE JONGENS WAREN ERG GERICHT OP DE PROPPERS EN WILDEN MAAR WAT GRAAG MEEMAKEN WAT ZE AANGEBODEN WERD.'

44 JEL+ MAGAZINE

indruk. We stonden waar veel onschuldige kleintjes zich aan het leven vastklampten en het beste probeerden te maken van het einde van hun veel te korte leven. De hokken die voor bedden moesten doorgaan. Het grauwe, koude, kille. Dat komt binnen. Door hagel, natte sneeuw en kou reden we naar Berlijn. Natuurlijk een tussenstop bij de laatste Poolse Mac Donalds voor alweer een lekkere burger. Om 23.15 uur arriveerden we bij Industriepallast en checkten in. Stress weer bij de jongens want wie sliep er dit keer bij wie? En hoe fiksen we de ruil? De meiden waren tevreden. Terecht ook want dit hostel voelde als een hotel. Mooie schone kamers en douches en toiletten genoeg. Toen er donderdagochtend voor de vierde keer op de deur gebonsd werd bij Anneli, Maud, Maria en Lara begrepen ook zij dat er een nieuwe dag was aangebroken. Binnen 5 minuten waren ze beneden voor het uitgebreide ontbijt. Meneer Romkes was zelfs nog bij de bakker geweest. Met de hele groep togen we naar de


Alexanderplatz. In Berlijn verplaatsten we ons veel met het openbaar vervoer. Dat bleek een fikse uitdaging met deze groep. Op tijd instappen en ook weer tegelijk met de rest uitstappen lukte eigenlijk niet. Meneer Romkes nam de overgrote meerderheid mee naar Unter den Linden voor wat toeristisch gesnuif zoals de Douglas, Zara en Hennes & Maurits. Met drie geïnteresseerden liepen de andere docenten naar het Joods Memorial en het daarbijbehorende museum. Met een Nederlandse audiotour wandelden we langs families, verhalen, brieven en historische verklaringen van vele oorlogsslachtoffers. Terug bij de afgesproken Starbucks ontmoetten we twee street art kunstenaars. Zij namen ons mee naar de wijk Friedrichshain waar we eerst een rondleiding en uitleg kregen over graffiti en street art. Natuurlijk kon niet iedereen het opbrengen om te luisteren. De kleinste disco ter wereld kreeg wel hun aandacht. Na de wandeling én de uitdaging met metro en tram mochten we zelf aan de slag. Eerst een print uitsnijden en vervolgens met spuitbussen daar kunst van maken. En kunst werd het bij de meesten. De

'DE AUSTRALISCHE KUNSTENAAR WAS ERG TEVREDEN OVER HET RESULTAAT.' Australische kunstenaar was erg tevreden over het resultaat. Gelukkig had hij niet alles gezien en meegekregen. Niels was het gelukt om drie kruizen te spuiten.... op elke tafel. Eten deden we bij een burgertent. Alweer een burger. Het nieuwe werkwoord ‹hamburgeren› is bij dezen geïntroduceerd. Maar dit keer wel met verse sla en echte broodjes. Prima te doen dus. Alleen ketchup in je dessert is niet zo lekker, hè, Thijs? We liepen terug naar het hostel, bang om weer leerlingen te verliezen. Twee keer op één dag was wel genoeg. Na een uurtje chillen wandelden we naar de overkant om te gaan dansen. Politie, uitsmijters en dranghekken verwelkomden ons. De leerlingen werden nog voor JEL+ MAGAZINE 45


REIZEN | Krakau-Berlijn

binnenkomst gescheiden van de docenten. Een rare, aangename gewaarwording voor beide partijen. Meneer Romkes ging eens kijken en besloot dat iedereen naar huis wilde. Natuurlijk luisterden we naar hem en telden onder toeziend oog van de bewaking onze schatjes. Terug in het hostel ging meneer Romkes slapen en besloot de groep dat we toch iets te vroeg terug waren. Meneer Van Kleunen ging daarom nakijken..... op de gang. Dat had meneer Romkes goed geregeld. Anders kwamen die cijfers nooit op tijd in magister. Om 2.00 uur was de laatste vraag beoordeeld en konden de leerlingen eindelijk weer oversteken.

antwoord. Op de fiets door Berlijn is best een uitdaging. Op de fiets met een groep zo mogelijk nog meer. Op de fiets met een groep van het Jan van Egmond door Berlijn dat is.... niet te doen. Maar... we weten nu wel waar Angela Merkel woont en waar de bunker van Hitler ooit stond. Onze laatste uitdaging bestond uit weer die tram. Voor de veiligheid zijn we maar blijven zitten tot het eindpunt. Inmiddels zitten we in de bus en hopen we dat het iedereen is gelukt z›n bagage in de bus te zetten. Er zijn twijfels want de broodjes döner of kebab hadden meer aandacht. Maar die waren wel ‹fokking› lekker... of zo.

Vrijdagmorgen checkten we uit en vertrokken met de tram naar de Kulturbrauerei. En jawel, alweer miste een leerling de uitstaphalte. Tradities moet je in stand houden. Helaas kwam deze keer de leerling (we noemen geen namen) niet vanzelf terug en werden we gebeld door de Polizei. Toen ook Denny zich weer had aangesloten deden we in drie groepen Berlin on Bike; de highlights. Meneer Romkes legde in zijn beste Duits uit wat we kwamen doen en kreeg in perfect Nederlands

Tot slot nog een paar quotes van leerlingen: - Fokking afwisselend - Indrukwekkend - Ja, inderdaad 6x Mac Donalds in vier dagen is best indrukwekkend - Het was wel lachen - Weinig nachtrust - Een buitengewoon leuke reis

46 JEL+ MAGAZINE


'KWARTNOOT!' 'DIT IS NIET GOED VOOR MIJN 'ALS JE NOG 1 KEER BLOEDDRUK' AAN DIE MONITOR KOMT KAN JE GELIJK DOOR NAAR MEVROUW MEIJER MET EEN GROENE BOEF' MENEER SCHEERMAN

'ZO ONTHOUD IK DIE NAMEN TOCH NOOIT?!' MENEER VAN GOOLEN

'IK HEB DIT UPGEDATE'

MENEER ROMKES

'ZO! EN NU JIJ WEER!' MENEER CASTRICUM

'EN NU IN KOOR!' JEL+ MAGAZINE 47

VORMGEVING BJÖRN OUT, EA3C

UITSPRAKEN DOCENTEN

MENEER WENTINK

MEVROUW DOSKER


NIEUWE DOCENTEN | Mevrouw Tewarie

48 JEL+ MAGAZINE


NIEUWE DOCENTEN INTERVIEW MET MEVROUW TEWARIE    KUNT U UZELF VOORSTELLEN?   Nou, ik ben mevrouw Tewarie, ik ben 30 jaar en ik kom uit Amsterdam. Ik heb daarvoor altijd in Zoetermeer gewoond, ik woon eigenlijk pas sinds vier jaar in Amsterdam. Dat is omdat ik ben getrouwd. Ik werk sinds dit jaar op het Jan van Egmond Lyceum met heel veel plezier. Ik heb hiervoor in Almere gewerkt, ook als docente Nederlands, waar ik een leuke tijd heb gehad.     WAAROM HEEFT U GEKOZEN OM HET VAK NEDERLANDS OP HET JAN VAN EGMOND TE GEVEN?

Ik zal eerst de tweede vraag beantwoorden. Het Jan van Egmond Lyceum leek mij een heel leuke school. Ik had een heel prettig sollicitatiegesprek, en daarnaast is het dichterbij dan Almere. Vandaar dat ik de overstap heb gemaakt om hier te komen werken en daar ben ik heel erg blij om. Waarom ik voor het vak Nederlands heb gekozen, is omdat ik de Nederlandse taal erg intrigerend vind: ik bedoel daarmee dat de Nederlandse taal eigenlijk altijd in verandering is. Bijvoorbeeld, we hadden twintig jaar geleden nooit kunnen bedenken dat het woord ‘selfie’ in één keer zo bekend zou worden! Dus taal is eigenlijk een soort levend mechanisme dat continu verandert en in ontwikkeling is. Dat vind ik een uitdaging om over te brengen en te leren aan mijn leerlingen.    

HOE STELT U UW TOEKOMST OP HET JAN VAN EGMOND VOOR?

Hoe ik mijn toekomst hier als docente Nederlands voorstel? Ik hoop hier nog met heel erg veel plezier een aantal jaren te blijven werken. Misschien dat ik ook nog als orthopedagoog wat kan betekenen voor deze school, maar dat zal de tijd moeten leren!  

' WE HADDEN TWINTIG JAAR GELEDEN NOOIT KUNNEN BEDENKEN DAT HET WOORD ‘SELFIE’ IN ÉÉN KEER ZO BEKEND ZOU WORDEN! DUS TAAL IS EIGENLIJK EEN SOORT LEVEND MECHANISME DAT CONTINU VERANDERT EN IN ONTWIKKELING IS.' JEL+ MAGAZINE 49


NIEUWE DOCENTEN | Meneer Van der Veen

50 JEL+ MAGAZINE


INTERVIEW MET MENEER VAN DER VEEN   WAT IS UW VOLLEDIGE NAAM EN WELK VAK

WAT VINDT U ZO MOOI AAN HET GRIEKS?

GEEFT U?

WAAR HEEFT U HIERVOOR LESGEGEVEN?

“Verschillende dingen. Wat ik mooi vind, is dat je met weinig woorden veel dingen kan weergeven. Ετεθηκει (etethèkei), bijvoorbeeld. Wij moeten zeggen ‘hij had geplaatst’, maar in het Grieks kan je dat in één woord zeggen. Daarnaast zijn er natuurlijk prachtige geschriften geschreven, en ik ben groot fan van de Griekse tragedie, omdat die werken gewoon tijdloos zijn.”

Ik heb nog een jaar op het Vossius gymnasium in Amsterdam lesgegeven.

IS ER EEN QUOTE AAN DE HAND WAARVAN U LEEFT?

Riemer van der Veen, en ik geef Grieks. HOE OUD BENT U?

Ik ben 24.

WAT ZIJN UW HOBBY’S?

Grieks, uiteraard, en ik voetbal ook wel, en …eh, dat was het wel, eigenlijk. HEEFT U EEN PARTNER?

“In de tempel van Apollo in Delphi staat “μη δεν αγαν” (“mè den agan”), wat betekent “in niets te veel”. Dat wil zeggen, doe wat je wilt, maar doe het in niets te veel, doe het met mate. Je kunt best plezier hebben, maar nooit te veel. Zelfs ík doe niet aan uren achter elkaar Grieks lezen.”

Ja, ik heb een vriendin. Zij geeft colleges internationaal recht, aan de Universiteit van Nijmegen. HOE KWAM U ACHTER UW PASSIE VOOR HET GRIEKS?

Nou, toen ik in de derde klas zat op het Vossius, was ik eigenlijk al gegrepen, vooral door de mythen. Ik weet nog goed dat we in de vierde klas een soort introductieronde moesten doen voor allemaal studies, en ik had klassieke talen gekozen. Ik dacht: wat kan je nou met klassieke talen? Ja, je kunt er alleen leraar mee worden. Ik had ook nog gekeken naar politicologie en economie, maar toen kwam ik bij klassieke talen, en ik dacht: wat wil ik nou eigenlijk? Veertig uur per week met klassieke talen bezig zijn, dat is echt de hemel. Dat zei ik nog letterlijk. Dus ik dacht: ik doe het gewoon, en het is me enorm goed bevallen.”

'VEERTIG UUR PER WEEK MET KLASSIEKE TALEN BEZIG ZIJN, DAT IS ECHT DE HEMEL. DAT ZEI IK NOG LETTERLIJK.'

JEL+ MAGAZINE 51


SPORTKLAS 3 VAN GREEN NAAR GROEN Als nieuwe sportdocent stel ik jullie graag voor aan Sportklas 3. Van geconcentreerde blikken, onkunde en verbazing op de green, naar zwetende en puffende leerlingen met gezichten neigend naar groen. De sportklassen van het Jan van Egmond Lyceum zijn weer begonnen aan een jaar vol uitdaging. Op 6 september hebben alle leerlingen in het Auditorium voorlichting gekregen over uitdagende en vernieuwende sporten die zij mogen beoefenen. Sportklas 3 vwo is op 13 september gestart met golf. Deze klas is met mevrouw Van Rooij afgereisd naar Golfbaan Beemster. Hier hebben de leerlingen onder leiding van Jeffrey Meijer genoten van golflessen. Jeffrey Meijer is een Golf-Pro en heeft onder andere van 2007 tot 2010 gespeeld in de EPD Tour (nu PGA Golf Tour). Onder vakkundig toezicht hebben deze leerlingen de eerste ervaringen opgedaan met afslaan op de driving range, chippen en putten. Helaas hebben we de nieuwe Tiger Woods nog niet ontdekt maar er waren bijzonder veel leuke momenten. Sportklas 3 havo, met als mij als nieuwe docent, is op hetzelfde moment gestart met bootcamp. Een bootcamp is een spierversterkende trainingsmethode uitgevoerd in teamverband onder professionele begeleiding van een fitnessinstructeur: Stefan Poppelier. Door het teamverband sporten de deelnemers intenser dan ze individueel zouden doen. Er wordt gebruikgemaakt van oefeningen met het lichaamseigen gewicht. De instructeur geeft korte, inspannende opdrachten die gemak52 JEL+ MAGAZINE

kelijk uit te voeren zijn, maar die op conditioneel gebied en op spierkracht veel vergen van onze sporters. Gezamenlijk voltooiden de leerlingen een parcours waarbij er op en over banken moest worden gestapt, buikspieren werden getraind en touwen werden beklommen. De echte mannen (en vrouwen!) onderscheiden zich daar van de watjes. Wanneer er vals werd gespeeld kregen de leerlingen als bonus een extra trainingsronde plus extra verantwoordelijkheid bij het opruimen. Na twee weken zijn de rollen omgedraaid. De havoleerlingen zijn gaan golfen terwijl 3 vwo bootcamp deed. Mijns inziens een prachtige start van het schooljaar. De eerste ‘bruggen’ zijn gebouwd. Na de herfstvakantie zullen de sportklassen worden uitgenodigd voor klimmen, judo en het organiseren van een evenement. Bij het organiseren van een evenement worden leerlingen uitgedaagd ten aanzien van planning, communicatie, samenwerking en doorzettingsvermogen. De leerlingen mogen verschillende rollen gaan vervullen en worden uitgenodigd om daarbij de eigen kwaliteiten zo optimaal mogelijk te benutten. Alle toppers van sportklas 3 stomen zich met deze kerneigenschappen klaar richting het survivalkamp in juni. Natuurlijk komen er naast klimmen, judo en events meer spannende sporten aan bod. Ik houd jullie graag op de hoogte! Meneer Tuijp, docent L.O.


TALENTGEBIEDEN | Sport

'WANNEER ER VALS WERD GESPEELD KREGEN DE LEERLINGEN ALS BONUS EEN EXTRA TRAININGSRONDE PLUS EXTRA VERANTWOORDELIJKHEID BIJ HET OPRUIMEN.'

JEL+ MAGAZINE 53


VERKIEZINGSNACHT JAN VAN EGMOND LYCEUM 2016

'ER WAS VEEL VERDEELDHEID OVER WIE DE GESCHIKTE PRESIDENT VAN AMERIKA HOORDE TE ZIJN.'

54 JEL+ MAGAZINE


EVENTS | Verkiezingsnacht RUBRIEK | Onderwerp

In de nacht van 8 op 9 november was het eindelijk zover. Alle leerlingen van 4 vwo kregen de mogelijkheid om gedurende de hele nacht de verkiezingen van de Verenigde Staten live te volgen. Oud-leerlingen Sven Butter en Rosa d’Adelhart Toorop hadden het initiatief genomen om dit evenement te organiseren met behulp van enkele docenten. Om 9 uur ‘s avonds ging het evenement van start en stroomden de leerlingen de grote aula binnen. Zij hadden allemaal hun eigen “overnachtingspakket” mee om gezamenlijk de nacht door te brengen. Met dank aan mevrouw Hasirci werden de leerlingen ontvangen met verschillende versnaperingen met als hoogtepunt een traditioneel Amerikaanse donut. Na een welkomstpraatje door, de als Donald Trump geklede, meneer Castricum begon het programma voor de avond. Sven en Rosa gaven een lezing over het Amerikaanse presidentschap en stemsysteem. Vervolgens hervatte het programma zich na een kort pauze en werd de kennis van de vwo’ers op de proef gesteld door middel van een quiz. De leerlingen kregen meerkeuzevragen waarbij ze actief bezig moesten zijn omdat elke hoek van de grote aula een van de keuzes representeerde. Na een aantal pittige vragen bleven twee deelnemers over in de finalevraag die werd gewonnen door Semah Misconi ( G4A ). Na de quiz kregen de overnachtende leerlingen de optie om een documentaire over het presidentschap te kijken. Veel kinderen kozen echter voor de andere optie, namelijk het klaarmaken van hun slaapplekken en spelletjes spelen. Tijdens de pauze die werd ingelast kreeg iedereen ook nog een hotdog om in de Amerikaanse sfeer te blijven.

Ook waren er twee speciale gasten aanwezig die beiden een lezing gaven. Jos Rees, oud-geschiedenisdocent op het Jan van Egmond, toonde in zijn lezing aan dat de presidentsverkiezing een en al showbusiness is. Michiel Hupkes, docent Duits, gaf daarna in zijn lezing zijn mening over de verkiezingen. Hij heeft zelf in Amerika gewoond en wist hierdoor veel over de verkiezingen. Inmiddels was het al 01:30 en kwamen de eerste uitslagen van de stemmen binnen. Vanaf dat moment hadden de leerlingen de vrijheid om te doen wat ze wilden terwijl iedereen met een half oog de uitslagen in de gaten bleef houden. Onder leerlingen zelf was er veel verdeeldheid over wie de geschikte president van Amerika hoorde te zijn. En terwijl de uitslagen per staat bekend werden kon het kamp van Trump steeds vaker juichen om zijn overwinningen.  Aan het einde van de nacht was het zo goed als zeker dat Donald Trump de nieuwe president van Amerika was geworden. Na een spannende avond en nacht ging iedereen naar huis om nog snel wat uurtjes slaap te krijgen. Wij zelf vonden het een erg leuke en spannende avond. Naast het volgen van de verkiezingen en er meer over te weten komen door de lezingen die gegeven werden vonden we het ook erg gezellig met alle leerlingen en leraren. Wij willen alle leraren bedanken die mee hebben geholpen deze nacht. Maar voornamelijk bedanken wij Sven en Rosa voor het organiseren van dit leuke evenement.

Milo de Jong en Youri Coudron, EG4A JEL+ MAGAZINE 55


56 JEL+ MAGAZINE


EVENTS | Halloween

HALLOWEEN 31 oktober, de dag van indrukwekkende kostuums, horror, schrik…… Voor het eerst was het te beleven op het Jan van Egmond! De leerlingenraad had met hulp de begane grond versierd in Halloween-style, en gaf docenten en leerlingen de opdracht om zo eng mogelijk naar school te komen. Voor 31 oktober moest er heel wat ter voorbereiding worden gedaan in een korte tijd: er moest toestemming voor het evenement komen, de spullen moesten worden ingekocht, de spullen moesten worden neergezet… Kortom: de leerlingenraad had haar handen vol! Met hulp hebben wij dit voor elkaar gekregen, wij zijn iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen ontzettend dankbaar. We waren erg te spreken over de versieringen, toen we eenmaal klaar waren.

En toen was het eindelijk zo ver, op maandag 31 oktober: Halloween! Het was super leuk dat heel veel leerlingen, en ja, zelfs leraren aan Halloween hadden gedacht. Het ene kostuum overtrof het andere en er hing een griezelige sfeer. Er zijn leuke foto’s gemaakt van leerlingen, die je terug kan zien in dit artikel. De leerlingenraad kijkt hiernaar terug als iets om nooit te vergeten: we vonden het erg leuk om te zien dat veel leerlingen en leraren hier zo enthousiast mee bezig waren. Wij hopen dat ook jullie hiervan hebben genoten! De Leerlingenraad

JEL+ MAGAZINE 57


DE TAS VAN… DOOR YONI FEENSTRA, EG5A

Ik vond de tas simpelweg mooi en daarom kocht ik hem. Mevrouw Jankipersad

'… MONIQI.COM, DAT IS EEN HEEL LEUKE SITE…' Deze tas uit Schotland heb ik vorig jaar besteld op de site moniqi.com, dat is een heel leuke site met designspullen uit o.a. Zwitserland. Aan de twee lussen op de voorkant kun je een paraplu vastmaken. Dat is natuurlijk wel handig aangezien het 8 maanden per jaar regent in Schotland. Meneer Tielemans

'HEB JE JE PARACHUTE WEER BIJ JE?' In 1998 heb ik deze tas van mijn man voor m’n diploma en voor het begin van m’n werk gekregen. Ik heb hem lang niet gebruikt omdat ik op de vorige school waar ik gewerkt heb opmerkingen kreeg als ‘heb je je parachute weer bij je’. Nu moet ik echter zoveel spullen meeslepen dat hij wel handig is. Mevrouw De Vries 58 JEL+ MAGAZINE


JEL+MAGAZINE | De tas van …

Omdat ik geen Vespa uit Italië mee kon nemen, heb ik maar een Vespa-tas meegenomen. Het andere tasje is van de Hema en daar bewaar ik meestal dingen in zoals toetsen. Mevrouw Van Houten

'IK SNAP NIET DAT SOMMIGE LERAREN MET MAAR ÉÉN TAS NAAR SCHOOL KOMEN.' Ja, ik heb drie tassen. Ik snap niet dat sommige leraren met maar één tas naar school komen. Ik neem zoveel spullen mee en er zit ook een systeem in; de eerste tas (links) is voor make-up en eten, de middelste is voor boeken en de achterste voor toetsen en schriften van leerlingen. Alle tassen van school naar mijn auto krijgen, is ook een hele onderneming. Mevrouw Wildeboer

'…GEMAAKT VAN OLIFANTEN- OF BUFFELLEER.' Dit koffertje heb ik in de zomer van 2015 in Kaapstad in de winkelstraat Long Street (Langstraat) bij een tweedehandswinkel gekocht. Volgens de verkoper, die geboren is in Nederland maar zijn hele leven in Zuid-Afrika woont en daardoor Afrikaans met mij sprak, is het koffertje gemaakt van olifanten- of buffelleer. Meneer Jong JEL+ MAGAZINE 59


TALENTGEBIEDEN | Sport

DE MARKTSTADRUN Zondagmorgen 4 september verzamelden opnieuw veel sportklasleerlingen zich in het centrum van de stad. Dit keer stonden bijna alle leerlingen uit sportklas 1 klaar. Nèt op school, direct in een nieuw shirt gestoken en hoppa meedoen met de Marktstadrun. Best stoer! Samen met wat vrijwillige sportievelingen uit sportklas 2 én zelfs een reguliere LO-leerling wandelden we naar de Koemarkt voor de groepsfoto. Nog steeds ontspannen liepen we door naar het startvak. De basisschoolscholieren vertrokken daar net en dus mochten we nog even wachten.  Eenmaal binnen de hekken ontdekten we dat we eigenlijk alleen concurrentie kregen van het Antoni Gaudí en individuele lopers.  De warming-up liet even op zich wachten waarschijnlijk snapte de organisatie ook niet waar al die andere scholen uit Purmerend bleven.  Uiteindelijk klonk het startschot en vlogen we van start. Op het scherm bij de finish konden we de lopers volgen en zagen we hoe goed iedereen het volhield.  Elisa Babucci lukte het om als tweede meisje van haar categorie over de finish te komen! Een heel knappe prestatie.  60 JEL+ MAGAZINE

Alle leerlingen zijn gefinisht en daarmee sloten we onze eerste school-deelname zeer tevreden af. Inmiddels waren de BSM-leerlingen en de docenten ook van start gegaan. Sommige liepen 7,25 km, andere kozen de 12,8 en een enkeling liep zelfs een halve marathon. Fantastisch om te zien al die lopers met een shirt van het  Jan van Egmond! Een bak regenwater verfriste nog vlak voor de finish de vermoeide lopers. Het kon ze niet deren.  En dat we onze school zelfs in de prijzen brachten, hadden we zelf ook niet gedacht!  Mevrouw Stam en meneer Merlijn finishten beiden als eersten op de 12,8 km.  Vele leerlingen haalden in hun leeftijdscategorie een goede prestatie.  Supertrots zijn we op de 117 deelnemers van het Jan van Egmond!!    Een sportief weekend Jan van Egmond; laat het de toon zijn voor dit schooljaar.    De sportklasdocenten


DE WATERCHALLENGE Op zaterdag 3 september deden veel leerlingen uit sportklas 2 en 3 mee aan de waterchallenge in de stad. Alle bekerwedstrijden in de voetballerij gooiden roet in het eten van veel van onze sportievelingen. Zij konden hun team natuurlijk niet in de steek laten en meldden zich af voor de challenge. Maar gelukkig bleven er nog genoeg deelnemers over. BSM-leerlingen begeleidden de dag, dus het kon niet misgaan.  In eerste instantie beloofden de weergoden nog niet zo’n mooie dag maar nog voor het evenement zou beginnen, scheen de zon al volop.  Dat was maar goed ook want mevrouw Heetveld beweerde nog dat de leerlingen redelijk droog zouden blijven.... NOT! Tot je navel, tot je nek en vaak koppie onder in de waterbak. Het thema “Purmerend, 100 jaar droge voeten” deed z’n naam geen eer aan.  Het Jan van Egmond had een zeer sterk deelnemersveld. Maar liefst 10 teams waagden zich op het strijdtoneel. Het Regio College, Nelson Mandela en wat individuele teams moesten al snel hun meerdere erkennen in onze kanjers. We pakten de eerste, tweede én derde plek. Daarbij moet gezegd dat de derde plek werd opgeëist door een meidenteam van het JEL dat zich buiten school om zélf had op-

gegeven. Dat maakt ons niet minder trots op deze prestatie. Ook niet-sportklasleerlingen weten waar je moet zijn voor een hoop lol (en water). Erg leuk om te zien was het plezier dat iedereen had in de onderdelen. Heel even leek het er op dat de Koemarkt weer 100 jaar terug in de tijd werd geworpen toen een van de attracties het begaf en al het water alle kanten op stroomde. Gelukkig had bijna iedereen deze baan al gedaan en konden we nog genoeg plezier halen uit de andere attracties. De organisatie vergistte zich nog even in het benoemen van het winnende team. Zo ging bijna nog weer een ander team van onze school er met de beker vandoor. Niet zo gek ook met zoveel deelnemers van één school.  Nadat de competitie klaar was, gingen veel leerlingen nog enthousiast verder. Ze waren toch al tot op hun onderbroek nat, dus die waterstralen, waterbakken en zeepbanen schrokken niemand meer af.  Al met al was het een zeer geslaagde middag! Jongens en meiden; bedankt voor jullie aanwezigheid, jullie inzet en jullie gezelligheid. We hebben genoten van jullie.   Over 100 jaar komt er vast weer zo’n evenement. Zet ‘m vast in je agenda!    De sportklasdocenten

JEL+ MAGAZINE 61


KRUISWOORD PUZZEL 1

2

3

4

11

5

6

7

12

8

13

15

9

10

14

16

17

18 19

20

21

22

23

24 25 30

26

27

28

31

32

34

35

37

39

40

42

29

12

31

33

36

38

41

29

43

8

35

1

22

43

Horizontaal: 1 talent 4 projectieplaatje 7 klipgeit 11 roem 12 maaltijd 14 een weinig 15 razen 16 rangtelwoord 17 bloeiwijze 18 duinvallei 19 echtgenoot 22 plan 24 pand 26 riv. in Rusland 27 steek 30 Engels bier 32 op de wijze van 34 vreemde munt 36 edelman 37 scheepstouw 38 knolgewas 40 plechtige gelofte 41 pl. in Limburg 42 naaldboom 43 naarling. Verticaal: 1 cijfer 2 zangstuk 3 pl. in Zeeland 4 mager 5 voorzetsel 6 optreden 8 slot 9 honingdrank 10 loopstok 12 bedrieger 13 obstakel 20 pl. in Gelderland 21 papegaai 22 olm 23 profeet 25 naamspeldje 26 plant 28 broodje 29 planeet 31 vergrootglas 33 bereide dierenhuid 35 wiel 36 Ned. rivier 39 lidwoord. 62 JEL+ MAGAZINE


LOS DE KRUISWOORD PUZZEL

OP EN MAAK KANS OP HET BORDSPEL HANZESTEDEN WINNAAR NEDERLANDSE SPELLENPRIJS 2011 MAIL DE OPLOSSING VÓÓR 23 DECEMBER NAAR MAGAZINE@JELPLUS.NL. ONDER DE GOEDE INZENDERS VERLOTEN WIJ HET BORDSPEL 'HANZESTEDEN' T.W.V. €31,99

HANZESTEDEN

De Duitse Hanze was een samenwerkingsverband van voornamelijk Duitse kooplieden tijdens de Middeleeuwen. De steden die zich hierbij aansloten, werden Hanzesteden genoemd. Dit verbond was officieus en is nooit door een verdrag bevestigd. Daardoor is het moeilijk om aan te geven welke steden precies bij de Hanze hoorden. Er zijn zeker 200 steden die op bepaalde momenten direct of indirect bij de Hanze betrokken waren.

alleen je handelaren (ver)plaatsen, maar ook andere handelaren verdrijven. Lukt het je om alle posities op een verbindingsweg te bezetten, dan mag je een handelsroute stichten en een nederzetting plaatsen. Maar je mag ook één van je eigenschappen ontwikkelen, waardoor je de rest van het spel bepaalde voordelen hebt. Heb jij aan het einde van het spel de meeste roempunten?

De spelers zijn kooplieden, die hun aanzien binnen de Hanze proberen te vergroten. Daartoe bouwen ze handelskantoren, creëren ze een samenhangend netwerk of specialiseren ze zich in allerlei gebied. Dat lijkt makkelijk, maar de onderlinge strijd tussen de spelers kan voor verrassende wendingen zorgen… Zet je kooplieden in op verbindingswegen tussen verschillende Hanzesteden. Daarbij kun je niet JEL+ MAGAZINE 63


D E C E M B E R

2 013

|

N u m m e r

15

M A A R T

2 014

|

N u m m e r

16

SEMAH MISCONI J E L' S G O T TA L E N T

J U N I

2 014

|

N u m m e r

D E C E M B E R

17

2 014

|

N u m m e r

18

SASKIA VERHAART

PASCALE DE MIRANDA

J E L' S G O T TA L E N T

J E L' S G O T TA L E N T

JOHNNY MANVIS J E L' S G O T TA L E N T

MEVROUW DJAMENAWI

MENEER VAN DEN BOS

LERAAR VAN HET JAAR

IN 'WIJ KOMEN BIJ U ETEN'

THE OTHER SIDE OF A TEACHER MENEER VAN DER MEER

TIPS VOOR EEN GEZONDE VOEDING

JEL+MAGAZINE ZOEKT NIEUWE REDACTIELEDEN HEB JE SCHRIJVEN ALTIJD AL ERG LEUK GEVONDEN EN ZOU JE JOUW WERK TERUG WILLEN ZIEN IN EEN VAN DE BESTE SCHOOLKRANTEN VAN NEDERLAND? KUN JE GOED TEKENEN, FOTOGRAFEREN OF ZOU JE WILLEN LEREN WERKEN MET PROFESSIONELE PROGRAMMA'S WAAR DE HELE GRAFISCHE WERELD MEE WERKT? MELD JE DAN AAN VIA JELPLUS.NL OF STUUR EEN MAIL NAAR MAGAZINE@JELPLUS.NL EN BESCHRIJF WAAROM JIJ ONZE NIEUWE AANWINST WILT WORDEN.

M A A R T

2 015

|

N u m m e r

19

D E C E M B E R

2 015

|

N u m m e r

21

M A A R T

2 016

|

N u m m e r

2 2

J U N I

2 016

|

N u m m e r

2 3

ENRIC LLANSANA J E L' S G O T TA L E N T

WIJ KOMEN BIJ U ETEN MENEER MEIJER

VALENTIN VOULON J E L' S G O T TA L E N T

EEN SUPERDIK NUMMER VOL MET DIEPTEINTERVIEWS

NATHAN JACQUES J E L' S G O T TA L E N T

NATHANAËL & RUBEN M U Z I K A L E TA L E N T E N

WORKSHOPS

J E L+ M AG A Z I N E Z E T J E A A N H E T W E R K

JEL+Magazine Nummer 24 december  

Schoolkrant van het Jan van Egmond Lyceum

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you