VDA Design Innovations Centre

VDA Design Innovations Centre

Vilnius, Lithuania

Pagrindinis Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro tikslas yra palengvinti bendradarbiavimą tarp industrijos, verslo ir Akademijos dizaino srityje. Centras siekia remti jaunuosius lietuvių dizainerius nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, organizuodamas parodas ir ekspozicijas tarptautiniuose dizaino renginiuose.

Centras taip pat didina jaunųjų kūrėjų, tyrėjų bei kitų dizaino sektoriaus profesionalų kompetencijas ir įgūdžius, organizuodamas kūrybines pratybas, mokymus ir paskaitas.

The prime objective of the Centre is to facilitate contacts and collaboration between industry, entrepreneurs and the Academy in the sphere of design. The Centre seeks to promote young Lithuanian designers nationally and internationally by organising exhibitions and participating in international design events.

The centre also organising workshops, trainings and lectures for the young creators, researchers and other design sector professionals.

www.dic.lt