Page 1

Katalogas Jaunojo Dizainerio Prizas

Catalog Young Designer Prize

2016

Vilniaus DailÄ—s Akademija Dizaino InovacijĹł Centras

Vilnius Academy of Art Design Innovations Centre

ISBN 978-609-447-215-2


2


Katalogas Jaunojo Dizainerio Prizas

Catalog Young Designer Prize

Vilniaus DailÄ—s Akademija Dizaino InovacijĹł Centras

Vilnius Academy of Art Design Innovations Centre

2016


4

Turinys

Index

6 16

Įžanginis žodis Introduction Mados dizainas Fashion design

30

Komunikacijos dizainas

Communication design


Katalogas Jaunojo Dizainerio Prizas

Catalog Young Designer Prize

2016

44

Produkto dizainas

Product design

64

ÄŽspaudas

Impressum


6 2016 m. konkursas JAUNOJO DIZAINERIO PRIZAS vyko šeštą kartą iš eilės. Jame apdovanoti geriausi jaunosios kartos tik ką studijas baigę produkto, komunikacijos ir mados dizaino kūrėjai. Pagrindinio ir papildomo prizų laimėtojus trijose kategorijose išrinko konkurso komisija, kurią sudarė mados dizainerės Eglė Žiemytė D.EFECT ir Agnė Biskytė BISABIS, grafikos dizaineriai Džiugas Valančauskas Not Perfect | Y&R ir Miglė Rudaitytė BLUSHING, produktų dizaineriai Vytautas Gečas MARCH DESIGN STUDIO ir Simonas Tarvydas INDI bei Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro vadovas Marius Urbanavičius. Publikos prizo laimėtoją kiekvienoje iš trijų kategorijų išrinko portale 15min.lt balsavę skaitytojai. Šiais metais konkursui buvo pateikti 57 darbai: 14 – produkto, 21 – mados ir 22 – komunikacijos dizaino kategorijose. 40 darbų pateikė Vilniaus dailės akademijos (Vilniaus, Kauno, Telšių ir Klaipėdos fakultetų), 17 Vilniaus dizaino kolegijos, 2 - Vilniaus kolegijos studentai. 15 konkurso nominantų darbų VDA ekspozicijų salėje TITANIKAS eksponuojama iki 2016 m. liepos 23 d.


In 2016 the YOUNG DESIGNER PRIZE competition was held for the sixth time, awarding fresh graduate students in Product, Communication and Fashion design. Main and additional prize winners in three categories were selected by fashion designers Eglė Žiemytė D.EFECT and Agnė Biskytė BISABIS, graphic designers Džiugas Valančauskas Not Perfect | Y&R and Miglė Rudaitytė BLUSHING, product designers Vytautas Gečas MARCH DESIGN STUDIO and Simonas Tarvydas INDI and Marius Urbanavičius, the director of Vilnius Academy of Arts Design Innovations Centre. Public prize winners in all three categories were selected after voting by readers of the news portal 15min.lt. The commission had to assess a total of 57 projects: 14 in Product, 21 in Fashion and 22 in Communication Design categories. 40 projects were from Vilnius Academy of Arts (Departments of Vilnius, Kaunas, Telšiai and Klaipėda), 17 – from Vilnius College of Design and 2 from Vilnius College students. 15 nominated projects will be on display until 23 July in VAA exhibition hall TITANIKAS.


8 Komisija Commission Konkursą JAUNOJO DIZAINERIO PRIZAS Vilniaus Dailės Akademijos Dizaino inovacijų centras rengia kasmet nuo 2011 m. Konkurso tikslas – išskirti ir apdovanoti ryškiausius ir didžiausią potencialą demonstruojančius jaunosios kartos dizainerius, taip skatinant jų konkurenciją ir tobulėjimą, pristatyti jų darbus verslo, pramonės atstovams bei visuomenei, suteikiant postūmį laimėtojų profesinei karjerai.


Since 2011 the YOUNG DESIGNER PRIZE Competition is organized annually by Vilnius Academy of Arts Design Innovations Centre. Its objective is to identify and reward the most original designers of the younger generation with the highest potential, in order to promote and give a positive impetus to their professional development and allow them to get acknowledged by the industry and public sectors.


10

Apdovanojimai

Awards


12

Apdovanojimai

Awards


12


16

Mados dizainas Fashion design


18 Eksperimentinė kolekcija apie nebylią, švarią, jautrią būseną

Morta Nakaitė Experimental collection about mute, clean and sensitive condition

PAGRINDINIS PRIZAS MAIN PRIZE PUBLIKOS PRIZAS PUBLIC PRIZE

Vilniaus kolegija Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas Aprangos gamybos katedra Doc. Loreta Gerulaitienė

Tą dieną žmogus atsikėlė ir ramiai išėjo į gatvę. Vėl buvo žiema. Skulptūriški, ramūs siluetai derinami su netradiciniais faktūrų ieškojimais, bandoma išgauti minkštumo, skaidrumo pojūtį.

Tema plėtota sugretinus Charmso kūryboje juntamą atmosferą, architektoniškus Vilniaus fragmentus ir temos pavadinime skambančią būseną. Panaudotos autorinės audinių dekoravimo technikos.


morta.nakaite@gmail.com +37065523162

On that day the human stood up and calmly walked out into the street. It was winter once again. Sculptural, calm silhouettes are paired with an untraditional search of texture in an attempt to attain a feeling of softness and transparency.

This theme was developed by combining a haptic atmosphere of Charms’ work with architectonic fragments of Vilnius and the condition echoed in the project title. Unique decorating techniques were applied.


20


22 Kūrybinė drabužių kolekcija GIRL POWER

Justina Semčenkaitė Creative clothing collection GIRL POWER

PAPILDOMAS PRIZAS ADDITIONAL PRIZE

Vilniaus dailės akademija Vilniaus fakultetas Kostiumo dizaino katedra Doc. Renata Maldutienė

GIRL POWER – tai kūrybinė drabužių kolekcija-manifestas, skatinantis pažvelgti į šiandienos grožio standartus per ironijos prizmę. Kartu tai yra žinutė jaunoms merginoms, įkvepianti nebijoti atsiriboti nuo egzistuojančių ir medijų brukamų grožio kanonų bei iškelianti unikalumą kaip svarbiausią aspektą.

Kolekcijoje svarbus vaidmuo tenka tekstilei ir rankų darbui – naudojamos tokios technikos kaip veltinis, siuvinėjimas, aplikacija, mezgimas. Pasitelkus paradokso principą šios priemonės padeda dar geriau išpildyti kolekcijos idėją, pavyzdžiui, kuriant katės kostiumą pasirinkta mezgimo technika padeda seksualios katytės įvaizdį perkelti į kitą lygmenį – tarsi „katytė”, kostiumas aptemptas, tačiau


j.semcenkaite@gmail.com +37064503503

yra megztas stambiais siūlais, dengia visą kūną, o dar turi uodegą bei ausis; papų paltas - atliktas naudojant veltinio techniką, dengia kūną tarsi kokonas, tačiau atidengia daugiau nei bet kuris drabužis; apatinių suknelei naudojamas gausus siuvinėjimas, nors didžioji dalis siuvinėjimo – tai milžiniški apatiniai, kas priverčia kvestionuoti ir pačią otkutiūro sąvoką.

GIRL POWER is a creative There is a big focus on textile and clothing collection-manifesto, inviting us craftsmanship – felting, embroidery, to look at the contemporary beauty appliqué, knitting. standards through the lens of irony. It is also a message for young girls to not be afraid to distance themselves from the existing, media-imposed beauty standards, emphasizing uniqueness in the first place.


24 Žiedų kolekcija

Vilniaus dailės akademija Telšių fakultetas Metalo plastikos katedra Prof. lic. Laima Kėrienė

Karolis Kurklietis Collection of Rings

Ši žiedų kolekcija sukurta perdirbant seną, surūdijusį, nebenaudojamą vamzdį – siekiama išplėsti nenaudingos šiukšlės ribas ją panaudojant antrą kartą ir derinant su juvelyrinėmis technologijomis bei paverčiant nešiojamu papuošalu.

Pagrindiniu įkvėpimo šaltiniu tapo apleistos miesto erdvės ir jų fragmentai. Vienas iš jų – dažnai pasitaikantis surūdijęs vamzdis tapo pagrindiniu motyvu žiedų kolekcijai. Žiedai unikalūs tuo, jog sukurti nenaudojant masinio mašininio darbo, o akmenys žieduose yra šlifuoti paties autoriaus ir yra vienetiniai.


karolis.kurklietis@gmail.com +37067885022

This ring collection was created by recycling old, corroded pipes – its main objective is to expand the boundaries of useless junk, upcycling it, combining it with goldsmith’s techniques to make the object wearable. The main sources of inspiration were abandoned city spaces and their fragments, most common of them being a corroded pipe, which became the main motif.

The rings are unique because of the process, in which no industrial techniques work were applied – the gemstones were polished and set by the author himself.


26 CIRCUS

Vilniaus dailės akademija Vilniaus fakultetas Kostiumo dizaino katedra Prof. dr. Jolanta Vazalinskienė

Virginija Valeišaitė CIRCUS

Kolekcijos CIRCUS modeliai buvo kuriami siekiant atskleisti personažo unikalumą. Modeliuose skirtingai interpretuojami audinių deriniai, forma, drabužių derinimas, tačiau sukuriamas vientisas kolekcijos vaizdas. PIERROT – kultinis Commedia dell'Arte personažas. Tai liūdnasis klounas, ieškantis meilės, atsiskyrėlis, naivuolis, pajuokos objektas, laikomas kvailiu.

HARLEQUIN – godus, labai apsukrus, narcizas ir savanaudis. Dažnai yra pono pavaldinys ir meilužes keičia tik iš baimės neitikti ponui ar galimybės užsidirbti, padarys viską dėl pergalės. AKROBATAS – artistas, kurio pasirodymas reikalauja ypatingo balanso, judrumo ir koordinacijos. Akrobatas puikiai žino taisykles ir moka jas apeiti. Nepastebimas, nieko neužkabinantis, mokantis adaptuotis.


virginija.valeisaite@gmail.com +37060318007

The models of CIRCUS were created to reflect the uniqueness of each character. Despite the differently interpreted combinations of fabrics, forms and garments, the look and feel of the collection stays solid. PIERROT is a cult character from Commedia dell'Arte, a sad clown naively searching for love, a loner that is always laughed at and perceived as stupid.

HARLEQUIN is a greedy, cunning, opportunistic narcissist and a selfish vassal who changes lovers just to get along with his lord. Loves the taste of victory and will do anything for it. ACROBAT's performance requires special balance, liveliness and coordination. This Artist knows the rules and how to get behind them, he is inconspicuous and adapts very fast.


28 2093

Vilniaus dailės akademija Vilniaus fakultetas Kostiumo dizaino katedra Doc. Renata Maldutienė

Kristina Vyzaitė 2093

Tai eksperimentinė drabužių kolekcija, įkvėpta numanomų ateities technologijų. Kolekcijoje naudoju dekonstruotus mikroschemos elementus ir deformuotas klasikinių drabužių konstrukcijas.

Vienu pagrindinių elementų pasirinkau mikroschemą. Šis simbolis perkonstruojamas kaip atspaudas ir konstrukcinės dalys, juostos ir akutės – esantys metaliniai tranzistoriai ir laidai. Ne ką mažiau dėmesio skyriau konstrukcijoms: kai kurios paimtos iš Pagrindinis kolekcijos tikslas – parodyti, vyriško frako ir deformuotos. kaip žmogus ir jo apranga susilies su technologijomis ir taps išmanios aplinkos dalimi.


kristinavyz@gmail.com +37062526434

Šia kolekcija parodoma ne futuristinė perspektyva į 2093-uosius metus, o jos simbolinė reikšmė. Tai šimtmetis po mano gimimo dienos, nes visa kolekcija asmeniška, o pats šimtmetis – simbolis , kad įkopsime į naują amžių.

In this experimental clothing collection inspired by technological innovations I use deconstructed elements of microchips and classical suit tailoring. The aim of this collection is to show how human beings and their outfits will merge, becoming a wearable part of a smart environment. The microchip is used as a print pattern, a constructive detail; belts, eyelets are the wires and transistors.

There was also a focus on garment construction, with reminiscences of a tailcoat. This collection shows not the futuristic perspective of the year 2093, but its symbolic value. It is also a century after my birthday, which makes all of it deeply personal and the timeframe itself a symbolic of the coming new age.


30

Komunikacijos dizainas

Communication design


32 Spekuliatyvaus dizaino projektas: nuodų pakuotės Because_of

Gintarė Ribikauskaitė Speculative design project: poison packaging Because_of

PAGRINDINIS PRIZAS MAIN PRIZE PUBLIKOS PRIZAS PUBLIC PRIZE

Vilniaus dailės akademija Vilniaus fakultetas Grafinio dizaino katedra Lekt. dokt. Edvardas Kavarskas

Spekuliatyvaus dizaino projektas Because_of skatina kuriančius žmones susimąstyti apie darbo etikos ribų egzistavimą. Šioje diskusijoje kiekvienam svarbiausia suvokti, kur yra jo, kaip kūrėjo / dizainerio, riba, kurią vis dar galima peržengti. Nuodų pakuotės yra provokacija – vizuali diskusijos išraiška. Nuodai ne visuomet buvo blogis: kokaino lašai

vaikams XIX a. pabaigoje ir 2015 metais kurtos atlikėjo Snoop Dogg pakuotės marihuanai. Kuriant pakuotes remtasi septyniomis mirtinomis nuodėmėmis. Puikybė, kerštas, geismas, apsirijimas, godumas, pavydas ir tuštybė – kiekviena iš šių nuodėmių turi savo ambasadorių, žinomą istorinę asmenybę, kuri nuodijo arba buvo nunuodyta dėl vienos iš paminėtų priežasčių.


gintareribikauskaite@gmail.com +37065844274

Because_of yra spekuliatyvus projektas, siekiantis parodyti maksimaliai tikrovišką neegzistuojantį produktą, kuris sukeltų intrigą bei provokuotų kalbėti apie tai, apie ką šiandien vengiama garsiai šnekėti ir tik tyliai šnabždamasi. Nenuodinga ribų paieška jums ir apie jus.

Speculative design project Because_of urges creative people to think about the existing limits of work ethics. In this discussion one should find a particular boundary which could be overstepped. Poison packaging is a provocation, a visual expression of the reasoning that poison was not always an evil thing: from cocaine drops for children in the 19th Century to the packaging of Snoop Dogg's marihuana

in 2015. The Seven Deadly Sins – pride, revenge, passion, obesity, gluttony, envy and vanity were used in the process, each with its own ambassador. The ambassador is a well-known historical figure that poisoned or had been poisoned for particular reasons. The project aimed to make the product as realistic as possible and to provoke discussion about things people are used to talking about silently. Nontoxic search of limits for you and about you.


34


36 Manifesto utopija

Domas Mikšys Utopia of the Manifesto

PAPILDOMAS PRIZAS ADDITIONAL PRIZE

Vilniaus dailės akademija Vilniaus fakultetas Grafinio dizaino katedra Prof. Marius Bartkus

Manifesto utopija – tai projektas, nagrinėjantis šiandieninį dizainerio kūrybos ir komercijos santykį. Industrija ir komercija visuomet žengė kartu su grafinio dizaino specialybe; kiekvieno darbo tikslas – parduoti paslaugą ar inovaciją, kuria visi turėtų naudotis. Komercija dizainerį įspraudžia į rėmus ir taisykles, kuriuose kūrybai, atradimams ir orginalumui ne visada yra vietos. Nors grafinis dizaineris

atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų reklamos industrijoje, jo pirminis tikslas nėra tik kurti komerciją. Visų pirma, grafinis dizaineris yra kūrėjas, meninkas, ieškotojas ir atradėjas.

Manifesto utopijos tikslas – ne išspręsti šiandieninės komercijos ir kūrybos priešpriešos problematiką. Tai projektas, kurio tikslas – reflektuoti situaciją, kalbėti apie ją ir diskutuoti.


domas@miksys.lt +370668569817

Šiuo manifestu perteikiu savo asmeninį požiūrį ir teiginį. Parašiau manifestą, kurio teiginiai kalba apie originalumo, kūrybiškumo, atradimo džiaugsmo bei kūrybos taisykles. Dešimčiai manifesto punktų sukurtos juos iliustruojančios grafinės tūrinės kompozicijos. Šias ikonas žiūrovas gali suvokti kaip pavienius meno kūrinius arba kaip ikonas, padedančias perskaityti manifesto teiginius.

Utopia of the Manifesto analyses the contemporary designer’s situation between creative and commercial work. Industry and commerce always walked side by side with graphic design and pushed it into specific framework, which didn't always allow for originality or discovery. The project’s goal is to reflect on the situation, talk and discuss.

Statements of the manifesto are personal takes on the joy of discovery, creativity and principles of work. The icons could be perceived as separate works of art or as guidelines for the publication.


38 Kalėjimo subkultūros stigmatizavimo vizualinė antologija

Vilniaus dizaino kolegija Grafinių komunikacijų dizaino katedra Lekt. Dovilė Džervutė

Zigmas Martinionis Visual anthology of the stigmatization of prison subculture

Kalėjimo subkultūros stigmatizavimo antologija – tai projektas, nagrinėjantis kalėjimo sociumo gyvenseną, hierarchijos subtilybes ir ypatumus, kuriais kalinys noromis ar nenoromis įgauna tam tikrą etiketę – stigmą. Kalėjimas yra labai izoliuota aplinka, visuomenės žinios apie jį yra ganėtinai menkos; visuomenė linkusi kalinius intuityviai atstumti.

Šiuo projektu siekiama vizualiai atskleisti priežastis, nuo ko viskas prasideda ir kokią įtaką kaliniui daro pats kalėjimo gyvenimas. Remiantis ir struktūrizuojant sociologinius, kriminologinius tyrimus, kalinių pasakojimus, istorijas ir specializuotą literatūrą, kuriama vizuali teminė antologija leidinio forma, taip parodant visuomenei, kad kalintysis neišvengiamai yra atstumtasis dėl pašalinių veiksnių.


zmartoo@gmail.com +37068193411

Projekto esmė – išanalizuoti kalėjimo hierarchijos veikimo principus, taip pat kokie reiškiniai ir kokios priežastys lemia individo stigmatizavimą kardomoje, izoliuotoje nuo visuomenės aplinkoje, kaip šie reiškiniai pasireiškia kalėjimo subkultūroje, žvelgiant per skirtingus aspektus, tokius kaip buitis (interjeras, erdvės, turimi ar neturimi daiktai), nerašytos taisyklės, leksika.

Anthology of the stigmatization of prison subculture analyses the lifestyle and subtleties of hierarchy in a very isolated environment. The public understanding of prisons is very limited, often pushed aside. The foundation for this visual anthology was created by studying and structuring social and criminological research, stories of inmates and special literature on these issues.

What are main reasons and effects of structured environment, unwritten rules, personal possession or lack thereof on the stigmatization of the inmate?


40 Interaktyvi priemonė karo pabėgėlių integracijai Lietuvoje gerinti Sampyna

Vilniaus dailės akademija Vilniaus fakultetas Grafinio dizaino katedra Doc. Robertas Jucaitis

Otilija Morozaitė Interactive tool for improving the integration of war refugees in Lithuania Sampyna

Sampyna – interaktyvus įrankis, skatinantis supratingumą tarp abiejų bendraujančių pusių. Jo tikslinė auditorija yra atvykėliai iš Artimųjų Rytų ir lietuviai, siekiantys su jais komunikuoti. Ši instaliacija interaktyviai pateikia surinktą taisyklyną – patarimų rinkinį, pasitelkdama animaciją, kuri yra projektuojama ant balto paviršiaus. Tokiu būdu, stebint bei „bendraujant” su interaktyviu paviršiumi, informacija

yra lengviau ir greičiau įsisavinama, o vizuali kalba leidžia suprasti pateikiamas taisykles nemokant nei vienos projekte vartojamos kalbos – taip sprendžiama kalbos barjero problema. Interaktyvią projekciją lydi internetinė svetainė, kurioje yra simuliuojama instaliacijos patirtis, be to, taip projektas tampa plačiau pasiekiamas ir prieinamas negu instaliacija. Tokios projekcijos paskirtis


otilija.m93@gmail.com +37062202543

yra būti edukaciniu įrankiu konferencijose, seminaruose ir kituose organizuojamuose renginiuose apie pabėgėlių integracijos problemą, skirtingų kultūrų sugyvenimą ir multikultūriškumą. Konferencijų metu projektuojama animacija keltų diskusijas, kurių metu būtų aptarti kultūrinių skirtumų kompromisai, be to, lankytojai sužinotų apie kitos kultūros elgesio įpročius ir švelniau reaguotų į jų

kultūroje netikėtą elgesį. Projekto tikslas yra mažinti nepakantumą tarp skirtingų kultūrų, lavinant ir šviečiant žmones apie esminius skirtumus – taip išvengiant nesusipratimų, įžeidimų ir pykčio kasdieninėje aplinkoje.

Sampyna is an interactive tool to improve communication between the Middle Eastern refugees and Lithuanians. The installation is a set of advice and tips, accompanied by a website using animation as a universally understood language. The projection could be used as and educational tool in conferences. The project goal is to foster intercultural tolerance.


42 Public Domain City archyvinės platformos kūrybininkams ir dizaineriams vizualinė komunikacija. Re-ekspozicija

Vilniaus dizaino kolegija Grafinių komunikacijų dizaino katedra Lekt. Dovilė Džervutė

Regina Stonytė Public Domain City Visual communication of an archival platform for creatives and designers Re-exposition

Šis projektas yra sukurtas modulis, sistema, vizualiai komunikuojanti Public Domain City archyvinę platformą. Iš jos galima atsisiųsti ir naudoti meno kūrinius, praradusius savo autorines teises. Pasirinktos trys šiandien aktualios temos – Vlado Urbanavičiaus skulptūra Krantinės arka, dažniau vadinama tiesiog vamzdžiu, Žaliojo tilto skulptūros ir Vilniaus graffiti menas. Pasirinktas pasakojimo formatas – Public Domain City archyvinės platformos iliustracijos, kurios, atsirasdamos skirtinguose

kontekstuose, tampa pavaldžios pasakoti istorijas. Leidiniuose eksponuojami meno kūriniai iš praeities prisikelia naujam kūrybiniam gyvenimui. Atvirosios kultūros iliustracijų naudojimas pasakojant vizualias istorijas parodo Public Domain City kūrinių daugiafunkciškumą ir galimybes. Žaidimo būdu, laisvai eksperimentuojant, meno kūriniai yra fragmentuojami, pinami su šiuolaikiniais vaizdais, deformuojami formato, spalvų atžvilgiu. Atsirandančios sąsajos tarp Vilniaus miesto meno reiškinių ir Public Domain City iniciatyvos atskleidžia archyvinių platformų


re.stonyte@gmail.com +37067560852

naudojimo taisykles, principus. Leidinių numeracija rodo, jog šis projektas yra atviras tolimesniam vystimui ir kviečiantis kūrėjus tęsti vizualias istorijas naudojantis Public Domain City skaitmenine galerija. Skirtingas formatas, pasirinkta stilistika komunikuoja tam tikrą temą.

This project is a visual communication system for the Public Domain City archival platform which allows people to download and use art images that have expired copyright or authorship. Three main themes were selected – Krantinės arka, a sculpture by Vladas Urbanavičius, commonly called "The Pipe", The Green Bridge sculptures and Vilnius graffiti art. Open-source illustrations, appearing in different contexts throughout the publication, revive the artworks and tell different stories.

By experimenting playfully, pieces of art can be fragmented, interwoven with contemporary imagery. Different size, color and numeration of the publications reflect the differences between their topics and invite the reader to take part in further continuation, emplying the principles of the platform.


44

Produkto dizainas

Product design


46 Triratis motociklas AKO

Lukas Avėnas Three-wheeled motorcycle AKO

PAGRINDINIS PRIZAS MAIN PRIZE

Vilniaus dailės akademija Vilniaus fakultetas Dizaino katedra Doc. Šarūnas Šlektavičius

Triratis motociklas  AKO  sujungia geriausias motociklų ir automobilių savybes. Siekiame vairuotojams suteikti natūralaus judėjimo jausmą, neprarandant visiškos kontrolės ir taip, užtikrinant saugumą, vairavimą paversti malonumu. Išskirtines savybes šiai transporto priemonei suteikia ne tik palinkstanti važiuoklė, bet ir inovatyvi išvaizda bei nematyti dizaino sprendimai.

Variklis, kaip ir motocikluose, yra transporto priemonės išorėje, todėl jį lengva remontuoti arba apskritai pakeisti. Taip mes pasiliekame galimybę naudoti ir elektrinius variklius ar prikelti senesnių motociklų variklius naujam gyvenimui ir išnaudoti bet kokias naujas variklių technologijas, kurios atsiras artimoje ateityje. Durys yra atstumiamos atgal ir galima važiuoti su atidarytomis.


lukas.avenas@gmail.com +37063869690

The three-wheeled motorcycle AKO fuses the best of a motorcycle and a car. The aim was to create a feeling of natural movement, without losing control or safety, and make driving a pleasure. The exclusive features are the shifting chassis and innovative design.

The engine, as in all motorcycles, is on the outside of the vehicle, easily reachable and changeable, leaving room for a possibility to use electric engines, revived older ones or even near-future technologies. Doors slide back allowing the driver to ride without closing them.


48


50 Skaros sekančios pasakas

Gabrielė Ugnė Petrauskaitė Storytelling scarves

PAPILDOMAS PRIZAS ADDITIONAL PRIZE

Vilniaus dailės akademija Vilniaus fakultetas Grafinio dizaino katedra Prof. Aušra Lisauskienė

Vaiko ir senelių santykių glaudumas yra idėjinis mano projekto pagrindas. Ieškojau sąsajos ir jungties, kuri padėtų sukurti tarpusavio ryšį. Ryšio perdavimo objektu tapo skara, kuri komunikuoja pasitelkiant pasakos formą. Skara yra pakankamai statiškas fizinis objektas, todėl įdomus uždavinys buvo organiškai suderinti dinamiką ir statiką. Praturtintos realybės principas padėjo sujungti dinamines animacijas su statiškomis iliustracijomis, esančiomis skaroje. Lietuvių liaudies stebuklinės

pasakos yra turtingos mistiškų simbolių, stebuklingų daiktų bei gamtos motyvų – visa tai tapo svarbiais elementais kuriant pasakų iliustracijas. Visų pasakų iliustracijos yra mano asmeninė interpretacija, kuri leido laisvai ieškoti kitokių formų ir jas deformuoti, jungti neįprastas detales su įprastais objektais. Įdomus uždavinys buvo perkelti pasaką į visiškai priešingą platformą nei knyga. Sukurdama kitą virtualią platformą, kurioje iliustracijos trumpam atgyja, praplėčiau matymo ribas.


petrauskaite.gabi@gmail.com +37064105150

Užkoduodama iliustracijas skarose, jose paslėpiau judančias animacijas. Animacijos pratęsia pasakos istoriją, padeda ją papasakoti remiantis svarbiausiais įvykiais. Animacijas praturtinau natūraliais gamtos garsais. Vandens bangų garsas ir kartu veikiantys judančių bangų elementai sudaro tarsi du juslinius dirgiklius, į kuriuos reaguoja žmogaus rega ir klausa tuo pačiu metu. Graži idėja pavirto į išskirtinį produktą, turintį edukacinę, estetinę bei funkcionalią vertę.

The main project idea is based on tight relationships between children and their grandparents. The project, communicating this affectionate connection, took form of a scarf with narratives Lithuanian fairy tales that are rich in mystic symbols, things and natural motifs. With the help of augmented reality, static illustrations were joined with motion graphics, reviving them and expanding the perception of vision.

These animations extend the narrative of a fairy tale, marking its main events. Natural sounds and animation trigger both the visual and sonic perception at the same time. This idea resulted in an exceptional product merging educational, aesthetic and functional features.


52 Aistė Bankauskaitė Lazerinio mikroapdirbimo Laser micromachining įrenginio dizainas workstation design

PUBLIKOS PRIZAS PUBLIC PRIZE

Vilniaus dailės akademija Kauno fakultetas Dizaino katedra Prof. Saulius Jarašius Lekt. Egidijus Valentinavičius

Bakalaurinio baigiamojo darbo tikslas – suprojektuoti funkcionalų ir patrauklų lazerinio mikroapdirbimo įrenginio korpusą, siekiant patraukti pirkėjų dėmesį.

Užsakovas: įmonė UAB Elas, gaminanti specializuotas mikroapdirbimo sistemas.

Korpusas suprojektuotas atsižvelgiant į vidinę komponuotę: sukurti patogūs ir greiti priėjimai, atsidarant pagrindiniam gaubtui, šoninėms bei galinėms durelėms.

Commissioned by UAB Elas, laser micromachining system manufacturer.

Visi atidarymai yra automatizuoti, valdomi per dešiniojoje įrenginio dalyje įmontuotą valdymo pultą su jutikliniu ekranu. Valdymo pultas yra pritvirtintas prie apatinės dalies rėmo, atidarant gaubtą jis lieka savo pozicijoje. Įrenginys sukurtas naudojant įmonės koloritą. Inspiracija formai kilo iš lazerio spindulių: linijos ir taško pagalba imitavus ir sukirtus spindulius įvairiomis kryptimis, išgautos naujos formos.


aistebank@gmail.com +37063111953

The project goal was to design a functional and visually attractive laser micro-machining workstation. By lifting the upper lid, side and back doors one can easily reach everything just in few seconds. All doors are automated and activated through a touchscreen interface on the right corner. The workstation matches the corporate color scheme and its form was inspired by laser point reflections.


54 Zero Waste – gyvenimo būdas be atliekų

Vilniaus dailės akademija Vilniaus fakultetas Dizaino katedra Prof. dr. Vytautas Kibildis

Austėja Platūkytė Zero Waste – lifestyle without waste

THAT’S IT pakuotės yra eksperimentinio proceso rezultatas, kurio metu vadovavausi Zero Waste filosofija ir pati gyvenau šį gyvenimo būdą. Sukurtos pakuotės iš naujos, biologiškai suyrančios medžiagos yra skirtos organiškai kosmetikai. Medžiaga, alternatyvi plastikui, puikiai išlaiko formą, yra lengva, nepasiduoda gniuždymui, yra organiška ir kompostuojama. Pagaminta tik iš dviejų natūralių ingredientų – agaro, ištirpinto vandenyje ir kalcio karbonato, galiausiai impregnuota

emulsiniu augaliniu vašku. Sunaudojus produktą, pakuotę galima tiesiog išmesti į kompostą ar į dirvožemį kaip trąšą, sulaikančią vandenį. Net išmetus THAT’S IT pakuotes į gamtą kaip atliekas, veikiamos natūralių procesų ir mikroorganizmų, jos vėl taptų gamtos dalimi, formuodamos naujus kreidos uolienų klodus. Pakuočių dangteliai pritvirtinti apjuosiant konteinerį natūralios gumos juostele. Prie galutinio sprendimo priskiriama ir namų organiškos kosmetikos laboratorija,


aplatukyte@gmail.com +37062589592

kurioje natūralūs ingredientai yra maišomi ir transformuojami į kūno priežiūros produktus, ieškant tinkamiausio individualaus recepto. Laboratorija atskleidžia, kaip paprasta yra pačiam gaminti kosmetiką – nebūtina turėti specialių įrankių, visi objektai randami namų virtuvėje. Eksperimentai su medžiagomis yra neatsiejama galutinio sprendimo dalis – noriu parodyti, kokie procesai vyksta, kam nors tampant galutiniu produktu.

THAT’S IT packaging is the result of a zero waste experiment. This organic cosmetics packaging is made of new, biodegradable material, an alternative to unnatural plastics. This material holds its form perfectly, is lightweight and rigid, made of two ingredients: agar, dissolved in water, and calcium carbonate impregnated with plant-based wax.

After use, the package can be thrown away into soil, where natural processes and microorganisms will decompose it with no damage to environment. This project, in its final form, is a home body care laboratory with all-natural ingredients and individual recipes. No extra tools required – everything can be found in the kitchen.


56 T–LAB gyva lietuviškos arbatos laboratorija

Vilniaus dailės akademija Vilniaus fakultetas Dizaino katedra Doc. Julija Mazūrienė

Agnė Vyšniauskaitė Fresh Lithuanian tea laboratory T–LAB

T–LAB tai edukacinis, Lietuvą ir lietuvišką arbatą tarptautiniuose renginiuose reprezentuojantis projektas. Arbatos sala puoselėja senolių įtvirtintas sveikatingumo tradicijas, stengiasi jas išsaugoti ir pristatyti visuomenei nauju, šiuolaikišku pavidalu. T–LAB kiekvieną įtraukia į savarankišką arbatos gamybos procesą, kurio metu vartotojas gamina arbatą pagal savo sveikatos poreikius.

Objekte reikalingų arbatos gamybai priedų išdėliojimas paremtas žmogaus pažintiniais pojūčiais rega-uoslėlytėjimas-ragavimas, kurie sukuria komfortabilų ir nuotaikingą arbatos gamybos procesą. Be gyvų žolelių, vartotojams arbatai paskaninti patiekiami tradiciniai džiovinti vaisiai ir uogos bei tikros lietuviškos ruginės duonos šaukšteliai. Projektas sudarytas iš trijų atskirų segmentų, todėl laisvai


vysniauskaite.agne@gmail.com +37062159643

gali būti transportuojamas po įvairias erdves. Arbatos saloje yra integruota karšto, arbatos gamybai tinkamo 6570 C laipsnių, vandens temperatūros palaikymo sistema. Gamindamasis arbatą žmogus nesugaišta daug laiko, turi galimybę atitolti nuo rutinos, susipažinti su lietuviškomis žolelėmis. Arbatos gamyboje – kaip ir gyvenime – svarbiausia nebijoti eksperimentuoti!

T–LAB is an educational project representing Lithuania and Lithuanian tea in international events. This tea bar invites everyone to experience the tea making process through vision, smell, touch and taste, preparing what is best for their health. Fresh herbs are accompanied by various local dry fruits and Lithuanian rye bread teaspoons.

Mobile T–LAB has an integrated hot, 65 – 70°C water circuit, so everyone can quickly experiment, get away from their routines and learn.


58

Paroda

Exhibition


60

Paroda

Exhibition


62

Paroda

Exhibition


64

JAUNOJO DIZAINERIO PRIZAS 2016

Partneriai Partners

Redakcija Editing

VDA DIC

Grafinis dizainas Graphic design

Monika Janulevičiūtė

Spaustuvė Printing house

Standartų Spaustuvė

Tiražas Edition

1200


ISBN 978-609-447-215-2

9786094472152

Jaunojo dizainerio prizas 2016: katalogas// Young Designer Prize 2016: exhibition catalog  

VDA Dizaino inovacijų centro kasmet rengiamas konkursas, kurio metu renkami geriausi Lietuvos jaunosios kartos kūrėjų darbai produkto, komun...

Jaunojo dizainerio prizas 2016: katalogas// Young Designer Prize 2016: exhibition catalog  

VDA Dizaino inovacijų centro kasmet rengiamas konkursas, kurio metu renkami geriausi Lietuvos jaunosios kartos kūrėjų darbai produkto, komun...

Profile for jdp2012