Corporate brochure Janssen de Jong Projectontwikkeling

Page 1

projectontwikkeling
WIJ ZIJN JANSSEN DE JONG PROJECTONTWIKKELING.


WIJ WILLEN SAMEN MET U MOOIE PROJECTEN ONTWIKKELEN. U VERRASSEN MET ONZE VISIE, KANSEN LATEN ZIEN, U INSPIREREN MET FRISSE IDEEËN EN DUURZAME OPLOSSINGEN. CENTRAAL STAAT ALTIJD WAT MENSEN NODIG HEBBEN OM PRETTIG TE WONEN, WERKEN EN LEVEN. WIJ BOUWEN AAN WELVAART, WELZIJN EN GELUK. ELKE DAG WEER.


985

ranglijst 2019

Caribbean

op Wonen

Projectontwikkeling

CLUSTERS 6

Cobouw50 Bedrijfshuisvesting

13

e

medewerkers

Janssen de Jong Projectontwikkeling

€ 352 MILJOEN

Restauratie & Renovatie

Janssen de Jong Groep

OMZET 2019

45 HENGELO

medewerkers UTRECHT

SON & BREUGEL

€ 127 MLN.

€7

MLN.

VERKOOP WONINGEN 2019 VERKOOP BEDRIJFSUNITS 2019


8

WONINGBOUW

500 WONINGEN PER JAAR

Janssen de Jong Projectontwikkeling

KLANTBEOORDELING GEMIDDELD (B2B)

FOCUS

Janssen de Jong Projectontwikkeling

ca. 2500 eenheden in portefeuille

KERNWAARDEN Onze ambitie is om u te laten zien dat

duurzaam, design, comfort en betaalbaar prima samen gaan. Hiertoe werken we volgens de volgende kernwaarden: WE ONTWIKKELEN CIRCULAIR WE TONEN LEF WE WERKEN OPLOSSINGSGERICHT WE DOEN HET SAMEN WE ZIJN ENERGIEK

+ gasloos

+ energiezuinig

+ circulair

0 NOM

+ mobiliteit

reductie


ONTWIKKELVISIE Als toonaangevend ontwikkelaar weten we wat de norm

Naast wonen creëren wij ook plekken waar mensen

van morgen is. Die norm gaat niet alleen over het kiezen

met plezier werken en winkelen. Met al deze disciplines

voor duurzame oplossingen en toekomstbestendige

in huis creëren we levendige en gedifferentieerde

technieken. Woningen ontwikkelen we voor mensen. Wij

leefomgevingen met een unieke identiteit. We houden

creëren voor mensen één van de belangrijkste

van variatie en afwisseling. Dat houdt ons scherp. We

basisbehoeften in hun leven, een thuis.

realiseren naast kleinschalige projecten ook complexe binnenstedelijke ontwikkelingen en omvangrijke

Een thuis beperkt zich niet alleen tot de woning zelf, maar

herstructureringen.

ook de directe omgeving integreren we in de bestaande buurt of compleet nieuwe wijk. We ontwikkelen vanuit

Wij geloven dat we beter ontwikkelen met de inbreng van

respect voor het verleden, maar gericht op de toekomst.

anderen. Luisteren en ons verplaatsen in de ander is de

Duurzaam, sociaal verbindend en klaar voor volgende

basis bij alles wat we doen. De betrokkenheid is groot.

generaties. De gebruiker is altijd het startpunt en samen

We doen het samen, niet door aan te passen, maar juist

vinden we de perfecte balans tussen wooncomfort en de

door jezelf te zijn. Het is mooi om mensen mee te nemen

duurzaamheidsopgave. Woongeluk noemen we dat.

in een ontwikkeling, zodat er draagvlak ontstaat en het een gezamenlijke opgave wordt. Zo kunnen we samen

“Aan de basis van elk succesvol project ligt een goede samenwerking.” 8

duurzaam waarde realiseren.


Woningmarkt start verkoop fase 2 Goede Morgen, Geerpark Vlijmen

Schoolbezoek Land van Winkel Abcoude

Diederik Samsom, gastspreker kennisevent Geerpark Gas(t)vrij

Feestelijke start bouw project Neeldervelt Roermond

9


DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING DE GROENE TUINEN Driebergen GEERPARK Vlijmen UPHILL Utrecht DE TUINEN VAN WILS Den Haag


WIJ STEKEN GRAAG ONZE NEK UIT OM TE BEWIJZEN DAT DUURZAAM, DESIGN, COMFORT ÉN BETAALBAARHEID PRIMA SAMENGAAN. DAT DOEN WE NIET ALLEEN. DUURZAAM ONTWIKKELEN VEREIST VANAF HET EERSTE CONCEPT GOED OVERLEG MET OPDRACHTGEVERS EN SAMENWERKINGSPARTNERS. KEUZES IN DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN WORDEN DAAROM SAMEN GENOMEN.


+ gasloos

energiezuinig


DRIEBERGEN

DE GROENE TUINEN De Groene tuinen ligt in een fraaie, groene setting en is in alle opzichten duurzaam: de bouw, de energie en het waterbeheer. De wijk is compleet gasloos met een gemiddelde GPR score van 8,5. Ook het waterbeheer is duurzaam. Zo zijn er sedumdaken toegepast, wadi’s aangelegd en is in het klimaatadaptieve ontwerp rekening gehouden met het voorkomen van hittestress. Programma Partners Ontwerp Realisatie

167 woningen, 58 appartementen Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Woningcorporatie Heuvelrug Wonen ONB Architecten, Van Zwieten Architecten Janssen de Jong Bouw 13


+ gasloos

+0

energiezuinig

NOM


VLIJMEN

GEERPARK Duurzaamheid is verankerd in het DNA van Geerpark: het zit niet alleen in de gasloze Nul-op-de-Meter woningen, maar is vervlochten in het stedenbouwkundig plan, het landschap, waterhuishouding ĂŠn in de aanpak van bewonersparticipatie. Met durf, een hoog ambitieniveau en een bijzondere samenwerking lukt het om woningen te bouwen, die worden gezien als de nieuwe standaard. Programma Partners Ontwerp Realisatie

271 woningen, waarvan 213 NOM Gemeente Heusden, Woonveste, Hendriks Coppelmans Ontwikkeling Visser en Bouwman, Bulkens Architecten, Marquart Architecten Janssen de Jong Bouw, Hendriks Coppelmans 15


+ gasloos

16

+ 0+

energiezuinig

NOM

CO2 reductie


UTRECHT

UPHILL In de wijk Hoge Weide van het Utrechtse Leidsche Rijn is het project UpHill gerealiseerd. Een prachtig plan met 33 energiezuinige eengezinswoningen: 23 Nul-op-de-Meter woningen en 10 woningen met een EPC 0,0. Om de hoge duurzaamheidsambities in UpHill te behalen, zijn de woningen als eerste in Leidsche Rijn, niet aangesloten op het stadsverwarmingsnet. Ze zijn onder andere voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp, die is aangesloten op de warmte-koudeopslag in de bodem. Door een eigen bodemsysteem stoten ze minder CO2 uit.

Programma Partner Ontwerp Realisatie

33 woningen Klimaatgarant ONB Architecten Bouwbedrijf Van Stiphout 17


+ gasloos

+0

energiezuinig

NOM


DEN HAAG

DE TUINEN VAN WILS De nieuwe wijk De Tuinen van Wils is compleet gasloos. Een deel van de woningen is energieneutraal en een aantal zelfs Nul-op-de-Meter. Kenmerkend is de typisch Haagse architectuur van Jan Wils. De Tuinen van Wils ligt aan natuurgebied de Schenkzone. Om ons steentje hieraan bij te dragen, wordt een circa 20 meter brede zone langs het water natuurlijk ingericht met natuurvriendelijke oevers, bloemrijk grasland en poelen.

Programma Ontwerp Realisatie

70 woningen, waarvan 7 NOM Venster Architekten Bouwonderneming Stout 19


CIRCULARITEIT EN GEZONDE VERSTEDELIJKING LEVELS Utrecht MERWEDE Utrecht


WIJ GELOVEN IN EEN CIRCULAIRE WOONOMGEVING MET DE FOCUS OP SOCIALE COHESIE EN NIEUWE VORMEN VAN MOBILITEIT. VOOR DIVERSE LOCATIES HEBBEN WIJ ACTUEEL GEDACHTEGOED OVER CIRCULARITEIT EN GEZONDE VERSTEDELIJKING CONCREET UITGEWERKT EN PRAKTISCH TOEGEPAST.


gasloos

+ 0+ NOM

+ circulair

+ mobiliteit

CO2 reductie


UTRECHT

LEVELS Wonen Ên mobiliteit door het aanbieden van elektrische deelauto’s en deelfietsen. Binnentuinen met een zeer groene, ecologische uitstraling. Een grensverleggende ambitie op het gebied van duurzaamheid en gezonde verstedelijking. Dat is de kern van Levels. Levels omvat 70 klassiek ogende, energiezuinige herenhuizen met een eigentijdse twist. Binnen een voor stadsbegrippen bijna onnatuurlijke woonomgeving. De combinatie van de stedelijke architectuur met de geheel duurzame circulaire binnenwereld maakt dit plan zo bijzonder. Programma Ontwerp Ontwerp

70 NOM-woningen Faro architecten, ONB architecten, Hilberink Bosch Architecten, OKRA Landschapsarchitecten Janssen de Jong Bouw en Bouwbedrijf van Schijndel 23


+ gasloos

+ 0+

energiezuinig

NOM

+ circulair

+ mobiliteit

CO2 reductie


UTRECHT

MERWEDE Merwede (deelgebied 5) is een 24 hectare groot gebied waar de komende jaren circa 6.000 woningen verrijzen. Nieuwe vormen van mobiliteit, duurzaamheid en stedelijk leven zijn nodig om dit mogelijk te maken. Merwede wordt een voorbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking. Op dit moment werken de gemeente en private eigenaren intensief samen om de nieuwe stadswijk Merwede vorm te geven. Deze samenwerking tussen publieke en private partijen is een cruciale succesfactor. Eigenarencollectief Merwede bestaat uit: AM/Synchroon, Greystar, Janssen de Jong Projectontwikkeling, BPD, VVE-Merwede/Lingotto, G&S/Boelens de Gruyter/Round Hill Capital en de gemeente Utrecht 25


HIGH-END ONTWIKKELEN LAND VAN WINKEL Abcoude WONEN AAN DE STERREWACHT Leiden DE AALSCHOLVER Lichtevoorde


WIJ ZIJN OOK ERVAREN IN HET REALISEREN VAN UNIEKE, HIGH-END VASTGOEDPROJECTEN MET WONINGEN VOOR HET HOGERE SEGMENT VAN DE WONINGMARKT. DE PROJECTEN KENMERKEN ZICH DOOR EEN RIJKE ARCHITECTUUR MET VEEL BOUWKUNDIGE DETAILS EN HOOG KWALITEITSNIVEAU. VAAK GELEGEN OP UNIEKE, BINNENSTEDELIJKE A1LOCATIES.


+ gasloos

energiezuinig


ABCOUDE

LAND VAN WINKEL Land van Winkel is een wijk met een weids en dorps karakter, veel groen en gevarieerde woningen die passen in de landelijke sfeer van Abcoude en het omliggende landschap. In deze high-end gebiedsontwikkeling is geen woning hetzelfde dankzij de inzet van maar liefst zes architecten.

Programma Partners Ontwerp Realisatie

167 woningen Gemeente De Ronde Venen Woningcorporatie GroenWest Abbink X Co, Hilberink Bosch, LEVS, FARO, Visser en Bouwman, Bedaux de Brouwer Janssen de Jong Bouw en Bouwbedrijf Vink 29LEIDEN

WONEN AAN DE STERREWACHT Wonen aan de Sterrewacht is met respect voor het verleden ontwikkeld. De rijk gedetailleerde architectuur zorgt ervoor dat de panden zich als vanzelf voegen in de bestaande historische setting. Gezien de complexe locatie, archeologische verwachtingen en de belangen van omwonenden, de universiteit en de gemeente was een zorgvuldige communicatie van doorslaggevend belang bij de ontwikkeling en realisatie. Programma Ontwerp Realisatie

16 woningen, 14 appartementen, ondergrondse parkeergarage Wilfried van Winden van WAM Architecten UBA Bouw 31


HERSTRUCTURERING GROESEIND Tilburg ROSMOLEN 2 Tilburg VOSSENBERG Helmond


BIJ HERSTRUCTURERING TRANSFORMEREN WE EEN VERVALLEN BEDRIJVENTERREIN OF EEN VEROUDERDE WOONWIJK TOT NIEUWE, LEVENDIGE WOONGEBIEDEN. OM HET TIJ VAN DE ECONOMISCH EN SOCIAAL IN VERVAL GERAAKTE GEBIEDEN TE KEREN, ONTWIKKELEN WE EEN VISIE OP DE RUIMTELIJKE EN SOCIALE CONTEXT VAN ZO’N (BINNENSTEDELIJK) GEBIED.TILBURG

GROESEIND De Tilburgse wijk Groeseind is getransformeerd van een buurt met verouderde arbeiderswoningen in een gewilde woonwijk met een mix aan koop- en huurwoningen. De grootste herstructurering in de Tilburgse geschiedenis. Een bedrijventerrein met garagebedrijven, een tankstation en een groot textielbedrijf zorgde voor overlast in de wijk. Samen met WonenBreburg kopen we het bedrijventerrein aan, slopen de bebouwing en saneren de grond voor de bouw van nieuwe woningen. Vanaf dat moment transformeert Groeseind stap-voor-stap naar een gewilde wijk waar het plezierig wonen is. Uiteindelijk is dat waar we het voor doen!

Programma Partners Ontwerp Realisatie

294 woningen (zuidelijk deel) WonenBreburg, gemeente Tilburg 9 architectenbureaus Janssen de Jong Bouw 35TILBURG

ROSMOLEN 2 In het herstructureringsproject Rosmolen 2 hebben wij in samenwerking met WonenBreburg 57 huurwoningen en 24 koopwoningen gerealiseerd. Samen met de bewoners is een intensief participatietraject doorlopen. Bij de ontwikkeling van de huurwoningen zijn de toekomstige bewoners al vroeg bij de plannen betrokken. Er vonden maar liefst 15 bijeenkomsten plaats, waarbij de ontwikkeling van de woningen, het openbaar gebied en het onderlinge sociale contact centraal stonden. Ook kopers waren welkom om deel te nemen aan deze actieve bewonersgroep. Programma Partners Ontwerp Realisatie

81 woningen WonenBreburg, gemeente Tilburg Bedaux de Brouwer en KAW Architecten Janssen de Jong Bouw 37HELMOND

VOSSENBERG In de binnenstad van Helmond moest een positieve draai gegeven worden aan een wijk met een negatief imago: de Dierenbuurt, omgedoopt in Vossenberg. Nadat de eerste plannen te kostbaar bleken, werden wij ingeschakeld voor een probleemanalyse en plan van aanpak. Hieruit bleek dat zo’n 140 van de 550 woningen gerenoveerd konden worden, vanwege prima woonplattegronden en de karakteristieke uitstraling. Deze woningen en het bestaande groen werden de ankers van de nieuwe wijk. Programma Partners Ontwerp Realisatie

354 woningen Woonpartners, gemeente Helmond Inbo Architecten, Van Aken Architecten en Magis van de Berg Architecten Janssen de Jong Bouw 39


TRANSFORMATIE HET BROUWHUIS Enschede GROTE KERKSTRAAT Venlo


WIJ ZETTEN ONS IN VOOR HET BEHOUD VAN CULTUREEL ERFGOED EN HERONTWIKKELEN BESTAANDE – MONUMENTALE - PANDEN. VAAK ZIJN HET ICONEN IN DE STAD OF DORP, MARKANTE HERKENNINGSPUNTEN MET EEN RIJKE HISTORIE DIE BIJDRAGEN AAN HET COLLECTIEVE GEHEUGEN VAN EEN WIJK OF EEN STAD. DAARNAAST STIMULEREN WIJ HERGEBRUIK VANUIT HET OOGPUNT VAN DUURZAAMHEID EN CIRCULARITEIT.ENSCHEDE

HET BROUWHUIS In het hart van de wijk Roombeek in Enschede is in 2012 de voormalige brouwerij, waar Grolsch van 1896 tot 2005 bier heeft gebrouwen, getransformeerd naar 20 appartementen, kantoren en winkels (plint). Onder druk van de crisis, met leegstand tot gevolg, is in 2016 besloten de derde verdieping met kantoren te transformeren tot negen luxe appartementen. Bij deze transformatie moest ook rekening worden gehouden met de eigenaren, de gebruikers en bewoners van het gebouw zelf, die ongestoord hun dagelijkse bezigheden wilden voortzetten.

Programma Ontwerp Realisatie

9 luxe appartementen IAA Architecten Janssen de Jong Bouw 43VENLO

GROTE KERKSTRAAT Het project aan de Grote Kerkstraat in het centrum van Venlo is een transformatie van de voormalige drukkerij Wolters-van Wylick in combinatie met nieuwbouw. Dit rijksmonument uit 1820 is geheel gerenoveerd, waarbij de bestaande kap bestaande uit sporen, spanten en gordingen zo goed mogelijk geconserveerd en bewaard zijn gebleven. De voorgevel van het gebouw is geheel gerenoveerd waarbij vooral de originele ramen bewaard zijn gebleven. Programma Partner Ontwerp Realisatie

13 appartementen, 5 studio’s, 5 stadswoningen en 6 P-voorzieningen Woningcorporatie Antares Geert Mevissen Architecten Haegens Bouw 45


COMMERCIEEL VASTGOED EN RETAIL BOULEVARD OF DREAMS Duiven STADHOUDERSMOLEN Apeldoorn


NAAST TURNKEY OPLOSSINGEN VOOR ONDERNEMERS EN BELEGGERS HEBBEN WIJ EEN SPECIALISME OPGEBOUWD OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUWEN VOOR ONDERNEMERS UIT MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF. DE KANTOREN EN BEDRIJFSRUIMTEN ZIJN MULTIFUNCTIONEEL, FLEXIBEL INDEELBAAR, REPRESENTATIEF EN DUURZAAM. 47DUIVEN

BOULEVARD OF DREAMS In Duiven, op een van de drukstbezochte bedrijventerreinen van Nederland, hebben we een retailgebouw ontwikkeld dat onderdak biedt aan 3 beddenspeciaalzaken: Auping, Swiss Sense en Tempur. Het bedrijfsverzamelgebouw heeft een vloeroppervlakte van circa 2.500 m². Uitgangspunt voor het ontwerp is het betonbouwconcept van Hercuton, onderdeel van Janssen de Jong Groep. Hercuton is een totaalaanbieder gespecialiseerd in het integraal ontwerpen en bouwen van duurzame bedrijfshuisvesting in prefab beton.

Programma Ontwerp Realisatie

Retailgebouw 2.500 m2 BVO Palazzo Groep Hercuton 49


+ gasloos

energiezuinig


APELDOORN

STADHOUDERSMOLEN Ondernemers oriĂŤnteren zich steeds vaker op duurzame bedrijfsruimte. Niet vreemd, want er zitten genoeg voordelen aan. Vastgoed wordt waardevaster door duurzame maatregelen, de energiekosten gaan omlaag en het creĂŤert een prettigere werkomgeving voor medewerkers. De units in Apeldoorn zijn zeer energiezuinig. Ze worden all-electric gebouwd en zijn daarmee zeer duurzaam. Standaard worden de units voorzien van zonnepanelen op het dak.

Programma Ontwerp Realisatie

14 gasloze bedrijfsunits PR8 Architecten Janssen de Jong Bouw 51


CONCEPT ONTWIKKELING ELEMENTS Concept BOSRIJK Concept


ALS ONTWIKKELAAR VINDEN WIJ HET BELANGRIJK OM TE INVESTEREN EN INNOVEREN OP HET GEBIED VAN CIRCULARITEIT EN GEZONDE VERSTEDELIJKING. OM DIE REDEN NEMEN WIJ DEEL AAN PROEFWIJKEN, LEVENDE LABORATORIA EN DUURZAME TENDERTRAJECTEN OM NIEUWE CONCEPTEN TE ONTWIKKELEN VOOR TOEKOMSTIGE VRAAGSTUKKEN.


+ gasloos

+ 0+

energiezuinig

NOM

+ circulair

mobiliteit


CONCEPT

ELEMENTS In het ontwikkelplan Elements speelt klimaatadaptatie een grote rol. Een open, doorlaatbaar en levend gebouw, onder invloed van de elementen. Elements behelst de meest pure vorm van circulariteit: het gebouw kan adaptief veranderen, zoals een organisme dat kan. Omgaan met een veranderend klimaat is niet alleen een fysieke opgave, maar zeker ook een sociaal, mentale uitdaging. En die gaan we hier aan. We maken een gebouw waar bewoners zullen meemaken hoe het is om veel bewuster en actiever met de elementen om te gaan. Partners

DOOR Architecten, Alba Concepts, Smartland Landscape Architect, Urban Climate Architects, PVJT, Buro Loo, IMD

Concept uitgewerkt voor tender gemeente Amsterdam.

55


+ gasloos

+ 0+

energiezuinig

NOM

+ circulair

mobiliteit


CONCEPT

BOSRIJK In dit ontwikkelplan ligt de focus op het beperken van de CO2 footprint in de hele vastgoedcyclus. We gebruiken zoveel mogelijk bio-based bouwmaterialen en beperken onnodige vervuiling. Zo zijn de woningen volledig van hout (CO2 neutraal en 100% circulair) en beperken we tijdens het bouwproces transport en afval. Door bewoners duurzame oplossingen te bieden, zoals elektrische deelauto’s en fietsen, zorgen wij ervoor dat zij duurzaamheid als eenvoudig en uiteindelijk als normaal gaan ervaren. De gezamenlijke buurtkamer en binnentuin zorgen voor meer buurtcontact! Partners

Hilberink Bosch Architecten, Attika, Nieuwblauw, B-Invented/B-Smart, Stichting The Natural Step, TU Eindhoven, K+ Adviesgroep, Mooneye, Hendriks Coppelmans Ontwikkeling, Timber Solutions

Concept uitgewerkt voor tender gemeente Eindhoven.

57


DE WIL OM TE ONDERNEMEN, TE VERNIEUWEN EN TE VERBETEREN ZIT AL DECENNIALANG IN DE WORTELS VAN ONZE ORGANISATIE. WE STAAN OPEN VOOR IDEEËN VAN ANDEREN, DENKEN GRAAG MEE EN ZEGGEN EERLIJK WAT WE ERVAN VINDEN.Hoofdkantoor / Regiokantoor Zuid

Regiokantoor West

Regiokantoor Oost

Science Park Eindhoven 5049

Europalaan 20

Alfred Marshallstraat 1

5692 EB Son en Breugel

3526 KS Utrecht

7559 SE Hengelo

Postbus 30

Postbus 3119

5690 AA Son en Breugel

3502 GC Utrecht

T 088 - 355 94 00

T 088 - 355 95 00

T 088 - 355 97 00

projectontwikkeling@jajo.com

projectontwikkeling@jajo.com

projectontwikkeling@jajo.com

www.jjpo.nl