Page 1

OO KKO NEN

5

Kasvatusasiain keskuksen tiedotuslehti

Rouskis on täällä taas! Kurkista joulukalenterin traileri tästä.

PYHÄKOULU

NUORTEN OIKEUDET

VERKOSTOTYÖ

ÄIJÄMESSU


ZOO KKO NEN Zookkonen

On Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksen tiedotuslehti. Zookkonen ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

5 Perhosia mahanpohjassa

4

Mikä on perustehtävä?

5

Rippikoulut alkavat

6

Kynäwarres

Ai mää vai?

Riparilaisille postia luvassa ensi viikolla

Lasten ja nuorten oikeudet Sallikaa lasten ja nuorten!

8

Rouskis seikkailee Turussa 10 Mukana myös arkkipiispa.

Linkki vakioaineistoon http://turunseurakunnat.fi/portal/fi/toimintaa/kasvatus/zookkonen/

Oheisesta linkistä löytyy kokouskalenteri, toimialakohtaisia suunnitelmia, seurakunnan nuorisotyöntekijöiden ja partiovastaavien yhteystietoja. Linkistä löytyy myös saarnan aiheita.

Ilmestymisaikataulu 2012 Aineisto DL

Ilmestyy

vko 47

vko 48

Numero Zookkonen 6/2012

Päätoimittaja Kasvatustoimen johtaja: Hannu Hurme 040 341 7250, hannu.hurme@evl.fi

Ulkoasu ja taitto Jani Käsmä www.kasma.fi

Kannen kuva Jussi Vierimaa

Sisällysluettelon kuva Timo Jakonen

Zookkosen jakelu Mikäli haluat päästä postituslistalle, laita sähköpostiosoitteesi meille kasvatusasiain keskukseen: johanna.hoppela@evl.fi

2 Zookkonen 5/2012

Nuoren muistolle

12

Lahja lapselle -keräys

14

Voimaa verkostotyöstä

16

Kerhomummot ja vaarit

18

Pyhäkoulussa soi poppi

20

Uskontokasvatusaamu

22

Järjestömessut

24

Zoon kokoontumiset

25

Linkki toiminta tiedottaa

29

Tapahtumia ja mainoksia

30

Konsertti Piikkiön kirkossa

Tule mukaan tekemään talkootyötä

Alueellinen yhteistyö kasvatuksessa ja perhetyössä

Koska tulet uudestaan?

Bar Kukassa soitellaan

Ideoita päivähoidon arkeen

Lasten oikeuksien päivänä Turussa

kutsu kokoontumiseen lähtenyt työntekijöille

Eväitä vanhemmille tarjolla


”Poppipiplian pyhäkoulussa tiskijukkana häärää Kanalan Kari.”

Zookkonen 5/2012 3


Kynäwarres ”Kasvatusasiain keskuksen perustamisesta tulee ensi vuonna kuluneeksi 50-vuotta.”

Juhlavuoden tunnus

Perhosia mahanpohjassa Kasvatusasiain keskus 1963-2013

K

asvatusasiainkeskus aloitti toimintansa 1.11.1963.

Vähitellen alkaa olla perhosia majanpohjassa. Millaisia

Vuoden päästä siitä on kulunut puoli vuosisataa.

katsojalukuja adventtikalenterissa seikkailevat Rouskis

On juhlan aika.

ja Naakka saavat, millaiseksi kansanjuhlaksi laskiainen muodostui, onnistuttiinko kirkolliskokousta lobbaamaan

Kasvatusasiain keskuksessa juhlavuoden viettoa on val-

nykynuorison toiveista ja ajatuksista, mitä Kas kummaa –

misteltu jo runsaan vuoden ajan. Ajatuksena on monin eri

teatteri juhlan kunniaksi saikaan aikaan. Vuoden päästä tie-

tapahtumin, omin voimin ja yhdessä seurakuntien ja mui-

dämme miten onnistuimme.

den yhteistyökumppanien kanssa, saada nuorisolle ja heidän parissaan tehtävälle työlle laajaa näkyvyyttä kaupunki-

On aika heittäytyä

en alueella. Juhlavuoden kasvua symbolisoiva logo ja oma

juhlavuoden pyörteisiin.

nettisivusto www.mukulakivel.fi (avataan joulukuun alussa) muistuttavat juhlavuoden olevan käynnissä. Huppe Hurme Juhlavuoden toteuttamiseen on valmistauduttu suurella innolla. Valmistelutyötä on tehty paitsi nykyisen ja tulevan, myös menneen äärellä. Arkistojen aarteet ovat palauttaneet mieleen maailman sellaisena, kuin se oli Kasviksen syntymän aikoihin ja sen syntyä valmisteltaessa. Nykytekniikan avulla pääsee varttuneempi väki muistelemaan mennyttä aikaa ja nuorempi ihmettelemään millaisessa maailmassa isovanhemmat ovat lapsuuttaan ja nuoruuttaan viettäneet. Joulukuussa vuoden mittaisen kuukausittaisen ilmestymisensä aloittavaa erikoisZookkonen vie meidät menneeseen, tähän päivään ja tulevaan. Sitä kannattaa odottaa ja seurata.

”On aika heittäytyä juhlavuoden pyörteisiin.”

4 Zookkonen 1/2012 5/2012

hannu.hurme@evl.fi


Ai mää vai? ”Jumalalle kaikki ihmiset ovat yhtä rakkaita.”

”Seurakunnan ei tarvitse tuottaa plussaa.”

Mikä on

seurakunnan perustehtävä?

V

astaus otsikkoon vaihtelee

teen liittyy tietty myös se miten rahat

karissa tai maailman katsomuksella ei

hurjasti riippuen keneltä ky-

kohdistetaan, en ala ottamaan siihen

ole Jumalalle väliä. Siksi Raamattu on

sytään. Ateistin, seurakunta-

suoraan kantaa, koska vaatisi pitkän

maailman suosituin ja paras kirja. Siksi

laisen tai kirkon työntekijän mielipide

palstatilan. Ja saattaisi pahoittaa tur-

sen tulisi ohjata meidän toimintaa ensi-

voi olla ja onkin monesti ihan kuin eri

han usean mielen. Jokainen voi tietty

sijaisesti.

planeetalta. Ketä pitäisi sitten eniten

rivien välistä tehdä omia päätelmiään.

kuunnella? Vai pitäiskö porukkaan ottaa myös Jumala? Mielestäni pitäisi tai oike-

Miten se Raamattu sitten meitä ohjai-

astaan sen pitäisi olla määrittävä tekijä.

si? Monilla olisi mahdollista tietää mi-

No nyt siellä joku lukija toteaa, että taas

ten voi päästä taivaaseen ja mitä hyötyä

tuo Teemu on ihan sekasin. Raamatun

itselle on elämään siitä, että on Jee-

tie on vanhoillinen, syrjivä ja turmion tie.

suksen kaveri. Pitäisimme huolta

toisistamme (kaiken ikäisistä) ja

Väitän, että jos meillä noudatettai-

siin enemmän Raamatun oheita kuin

perusarvoistamme kiinni vaikka

jotain epämääräisiä ”hienoja” strate-

joku ulkopuolinen taho haluaisi

gioita tai talouselämän lainalaisuuksia

puuttua toimintaamme. Viestit-

kuinka moninkertaistan osake salkkuni

täisimme toimintamme lisäksi

ei meillä erottais kirkosta niin paljon

kantaa ottamalla myös yhteis-

kuin nyt erotaan. Strategia strategian

kunnalle toisista välittämisen

takia irrallaan käytännön elämästä ei

merkityksestä ja siitä mitä se

ainakaan edistä mitään haitata se voi.

saa aikaan.

Teksti Teemu Luoma-aho Kuvat Timo Jakonen

Talous on tärkeä mutta seurakunnan ei tarvitse tuottaa voittoa/plussaa. Seura-

Lopuksi Raamattu/Jumala ei syrji ket-

kunta ei ole taloutta varten vaan talous

tään ihmistä. Jumalalle kaikki ihmiset

seurakuntaa varten. Ei tienkään tappio-

ovat yhtä rakkaita ja hän haluaa ottaa

takaan voi kauan tulla mutta mielestäni

kaikki mukaan porukkaansa. Sukupuo-

riittää kun pää pyssyy pinnalla. Talou-

lella, ihonvärillä, sillä mitä tekee mak-

Zookkonen 5/2012 5


Uutissii

Rippikoulut

alkavat ensi viikolla Kaikki vuoden 2013 Turun ja Kaarinan seurakuntien rippikouluihin ilmoittautuneet saavat rippikoulupostia ensi viikolla. Rippikoulukirjeessä on tietoa omasta rippikouluryhmästä ja kutsu ensimmäiseen kokoontumiseen.

E

lujen talvilomalla. Leiri- ja kaupunkirippikoulut ovat maksuttomia kaikille turkulaisille, kaarinalaisille ja piikkiöläisille nuorille. Osa harrasterippikouluista on maksullisia.

nsi vuoden Turun ja Kaarinan

pikouluja. Rippileirejä järjestävät myös

rippikouluihin

ilmoittau-

seurakuntien yhteistyökumppanit, ku-

Suosio säilynyt

tunut 1 487 nuorta. Noin 30

ten Turun partiolaiset ja Turun NMKY.

Rippikoulujen suosio on säilynyt. Val-

nuorta on ilmoittautunut urheilu- ja

Rippikoulut sisältävät noin 80 tuntia op-

takunnallisesti rippikoulun käy noin 53

herätysliikkeiden rippikouluihin, joten

pimista ja kestävät aina vähintään puoli

000 nuorta ja tuhat aikuista. Suomessa

ilmoittautuneiden määrä nousee yli

vuotta.

rippikoulun käy noin 83 prosenttia ikä-

on

1500. Kolmisenkymmentä nuorta ha-

luokasta. Kasvatuksen teologi Kari Ka-

luaa siirtää rippikoulun käymisen ensi

Rippikoulun voi käydä myös kaupun-

nala toteaakin:

vuoteen.

gissa ilta-aikaan tai esimerkiksi kou-

- Kansainvälinen rippikoulututkimus

”Suurin osa valitsi rippileirin sisältävän riparin.”

jois- ja Keski-Euroopan maassa rip-

osoittaa, ettei missään muussa PohSuurin osa rippikouluikäisistä valitsi rippileirin sisältävän riparin. Ensi vuonna tavallisten rippikoulujen lisäksi järjestetään myös harraste- ja erityisrip6 Zookkonen 5/2012

pikoulu innosta niin monia nuoria mukaan kirkon nuorisotyöhön kuin Suomessa.

Rippikoulun

päättyessä


”Kirkko panostaa vuosittain 330 miljonaa euroa lapsi- ja nuorisotyöhön. Rippikoulu ja sen jälkeinen isostoiminta on nuorisotyön ydinjuttu.” Kasvatuksen teologi Kari Kanala

puolet suomalaisnuorista ilmoitti halu-

jossa joka kolmas nuori ei tule rippi-

Mitä rippikoulusta saa?

avansa mukaan kirkon nuorisotyöhön.

kouluun, seurakuntien väliset erot ovat

Rippikoulu antaa monia oikeuksia mm.

- Kirkko panostaa vuosittain 330 miljo-

mielestäni kiusallisen suuria.

konfirmaation jälkeen nuori saa käy-

naa euroa lapsi- ja nuorisotyöhön. Rip-

- Kolmas keskeinen rippikoulun tule-

dä itsenäisesti ehtoollisella, toimia

pikoulu ja sen jälkeinen isostoiminta on

vaisuuden tekijä on aikuisrippikoulu.

kummina ja asettua 18-vuotiaana eh-

nuorisotyön ydinjuttu, Kari jatkaa.

Se on meillä lapsenkengissä. Kummik-

dokkaaksi seurakuntavaaleissa. Rip-

si haluavien ja kirkkohäitä suunnittele-

pikoulun käyminen on kirkkohäiden

vien aikuisten ohella on yhä enemmän

edellytys.

Kirkkohallituksen näkövinkkelistä

urbaaneja etsijöitä, joille kelpaa va-

Kasvatus- ja perheasioiden työala-

kavasti otettava aikuinen keskustelu-

sihteeri Jarmo Kokkonen on sivunnut

kumppani. Tästäkin mahdollisuudesta

aihetta Kotimaa24-blogissaan, hänen

seurakuntien kannattaisi pitää isom-

mielestään:

paa ääntä ja markkinoida rohkeasti rip-

- Eniten merkitystä on sillä, että järjes-

pikoulua aikuisille.

tetään vain laadukkaita rippikouluja. Ai-

Myös rippikoulusta tiedottamisella ja markkinoinnilla on merkitystä. Esimerkiksi Vantaan, Turun ja Tampereen seurakunnat tiedottavat keskitetysti rippikouluistaan nuorekkaasti ja varsin laadukkaasti. Sen sijaan Helsingissä,

Rippikouluun hajapaikkoja jäljellä Jos rippikouluilmoittautuminen on

heeseen liittyvää tutkimustietoa meillä on enemmän kuin missään muualla.

Kuva Jussi Vierimaa Teksti Jani Käsmä

” Rippikouluista tiedottamisella ja markkinoinnilla on merkitystä.”

jostain syystä jäänyt tekemättä, niin nuoret voivat vielä kysellä hajapaikkoja vuoden 2013 rippikouluihin. Kaikki tiedot löytyvät osoitteesta: www.seitsemastaivas.fi

Työalasihteeri Jarmo Kokkonen

Huom! Klikkaamalla alla näkyvää kuvaa pääset katsomaan rippikouluvideon.

Zookkonen 5/2012 7


Uutissii Huom! Viereistä esitteen kantta klikkaamalla pääset selaamaan esitettä sanomalehtiversiona.

Lasten ja nuorten oikeudet kirkossa Avuksi päätöksiin ja toteutukseen työntekijöille ja luottamushenkilöille

a a k

lli

Sa

a j n

e t s

! n e t r

la uo

n

Lasten ja nuorten oikeudet ja osallisuus seurakunnissa

U

usi esite ”Lasten ja nuorten oikeudet kirkossa” on jul-

Mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa

Viisi nimettyä lapsiasiahenkilöä

kaistu. Esite on suunnattu

Osallisuuden vahvistaminen tarkoittaa,

Valtakunnallisesti jo pariin sataan seu-

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän

että lapsuutta ja nuoruutta arvosta-

rakuntaan on nimetty lapsiasiahenkilö,

luottamushenkilöille ja työntekijöille.

va seurakunta kuulee, näkee ja ottaa

jonka tehtävänä edistää lasten ja nuor-

Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuor-

lapsen tai nuoren todesta kirkon jäse-

ten näkökulmien huomioimista päätök-

ten osallisuuden toteutumista seura-

nenä. Näkökulma ulotetaan kaikkeen

senteossa ja toiminnassa.

kunnissa. Esite jaetaan sähköisesti kai-

seurakunnalliseen toimintaan: juma-

kille yhtymän työntekijöille, lähetetään

lanpalveluselämään,

luottamushenkilöille ja aiheesta tiedo-

kirkolliseen

tetaan myös kokouksissa.

painotuksiin ja päätöksentekoon.

joka ymmärtää lapsen ja nuoren edun

Lapsen ja nuoren näkökulmasta

ja osallisuuden merkityksen. Henkilö

Viidesosa alle 18-vuotiaita

osallisuus on mahdollisuuksia toimia

voi tehdä tilaa lasten ja nuorten vaikut-

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän

ja vaikuttaa seurakunnassa itselleen

tamiselle, kuulemiselle, ilmaisulle ja

alueella on 26 569 seurakuntalaista,

luontevalla tavalla. Se on ymmärrystä

osallistumiselle sekä tuoda osallisuut-

jotka olivat iältään 0-18- vuotiaita. Lä-

ja kokemusta siitä, että kuuluu johon-

ta tukevia menetelmiä toimintaan.

hes joka viides seurakuntalainen on

kin yhteisöön ja on siellä arvokas. On

siis lapsi tai nuori. Kasteeseen perus-

myös tärkeää havaita, että voi vaikuttaa

Turun ja Kaarinan seurakuntayhty-

tuen, lapset ja nuoret ovat täysivaltaisia

asioihin mielipiteillään tai toimillaan.

mässä on tähän mennessä nimetty

jäseniä kirkossa, vaikka heillä ei ole-

Eri seurakuntien nuorten ”Heimokärä-

lapsiasiahenkilö viiteen seurakuntaan.

kaan täysiä hallinnollisia oikeuksia

jät” on hyvä esimerkki itselle luontevan

Tavoitteena on, että jokaisessa seura-

toiminnan ja vaikuttamisen mahdolli-

kunnassa olisi nimetty lapsiasiahenkilö.

suuksista.

8 Zookkonen 5/2012

kieleen,

tilaratkaisuihin,

Lapsiasiahenkilö voi olla työntekijä,

toiminnallisiin

luottamushenkilö tai seurakuntalainen,


”Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuuden toteutumista seurakunnissa.” Lapsityön johtaja Mirkka Torppa

n

ste

t

e d u

e k i o illä!

La

me

Tule keskustelemaan ja kuulemaan lasten ja nuorten osallisuudesta, oikeuksista, menetelmistä ja lapsiasiahenkilöiden toiminnasta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Seurakuntien toimitalo 2. krs 15.11 klo 18 Mukaan kutsutaan työntekijöitä, lapsiasiahenkilöitä ja luottamushenkilöitä. Tilaisuuden yhteyshenkilö: mirkka. torppa@evl.fi

Osallistavia menetelmiä Osallistava kasvatus on luonnollinen osa seurakunnan kasvatustyön arkea. Esimerkiksi sadutus, toiminnan suuntaaminen nuorten kiinnostusten mukaan ja verkkotyöskentely tuovat esiin omia ajatuksia ja kiinnostuksen kohteita seurakuntatyön arjessa. Lapsivaikutusten myös

arviointia

päätöksenteossa.

tehdään

Työtavassa

esittelijä tutustuu päätöksen taustoihin ja konsultoi lapsiasiahenkilöä. He arvioivat yhdessä, miten lasten ja nuorten kuuleminen on toteutettu. Vaikutusten tunnistamista voidaan myös tehdä kysymysten tai arvioinnin avulla ja sitä hyödynnetään

päätösehdotuksessa.

Lisäksi päätöksenteossa sovitaan, miten arviointi ja seuranta järjestetään jatkossa. Kuva Jussi Vierimaa Teksti Mirkka Torppa

Zookkonen 5/2012 9


Uutissii

Lastenkirkko.fi -sivuston virtuaalisessa joulukalenterissa seikkailee tänäkin vuonna Turun Tuomiokirkon kirkonrotta Rouskis sekä Naakka. Joka toisen kalenteriluukun takana on Turussa kuvattu video ja muiden luukkujen takaa avautuu pelejä tai tehtäviä.

Rouskis

seikkailee Turussa

10 Zookkonen 5/2012


”Terve vaan terve. Ensimmäinen joulukalenterin videoluukku aukeaa 1.12.” Rouskis kirkonrotta

T

Rouskis-vi-

Joulukalenterin videot on soveltu-

Kaarto ja Katri Saarela, joka on myös

deosarjan päänäyttämönä.

vat alle kymmenen vuotiaille lapsille.

ohjannut videot.

Rouskis seikkailee muun

Isommat lapset osaavat avata luukkuja

muassa

urku

toimii

kotikolossaan

itse ja pienemmät lapset voivat katsoa

Ensimmäinen

Turun Tuomiokirkossa sekä Turun lin-

videoita yhdessä oman vanhemman tai

oluukku aukeaa 1.12.2012. Joulukalen-

nassa, jossa hän tapaa linnan oman

kasvattajan kanssa. Videoita voidaan

teri avautuu osoitteessa lastenkirkko.fi

tontun, ja Turun konserttitalolla, jossa

katsoa yhdessä myös päiväkotien, ker-

hän pääsee johtamaan ihka oikeaa Tu-

hojen ja koulujen yhteisissä tilaisuuk-

run filharmonista orkesteria. Rouskis

sissa.

myös vierailee Rouskis myös ”Tuli on

joulukalenterin

vide-

”Terve vaan terve” sanoo Rouskis ja kutsuu Turun ja Kaarinan lapset ja varhaisnuoret avaamaan joulukalenterin

irti!” –näyttelyssä kulttuuripääkaupun-

Rouskis ja Naakka

kivuoden hengessä sekä Kas kummaa!

Turun ja Kaarinan seurakuntien Kir-

–nukketeatterissa. Uusissa jaksoissa

konrotta.fi -sivuilta tuttua Rouskis-rot-

vieraillaan arkkipiispan luona, pääs-

taa esittää turkulainen lapsinäyttelijä

tään arkeologisille kaivauksille Aboa

Ada Paulig. Rouskiksen hyvänä ystävä-

Vetukseen ja Rouskis kiipeää tuomio-

nä nähdään Kari Kanalan näyttelemä

kirkon torniin, leikkii salapoliisia ja tu-

Naakka-lintu. Luukkujen kohtaukset

tustuu kasteeseen. Sarja päättyy joulu-

ja tarinan on käsikirjoittanut Tuulikki

luukkuja! Kuvat Katri Saarela Teksti MIrkka Torppa

Huom! Klikkaamalla alla näkyvää kuvaa pääset katsomaan uuden joulukalenterin trailerin.

rauhan julistukseen, jossa Rouskis on mukana.

Ystävyyttä ja seikkailuja Rouskiksen tarinan teemoina ovat ystävyys ja välittäminen. Lapset saattavat viettää jouluaan mitä erilaisimmissa olosuhteissa, mutta joulun sanoma on tarkoitettu kaikille. Sen tarkoitus on tuoda iloa, rauhaa ja yhteyttä. Videot myös esittelevät Turkua lapsilähtöisesti vahvan kulttuurielämän ja kirkollisen historian näkökulmista. Zookkonen 5/2012 11


Uutissii ”Konsertti nuoren muistolle järjestetään Piikkiön kirkossa.”

I

hmisen suurimpia pelkoja on se, että hänet unohdetaan, että hän jää yksin. Joskus läheisen ihmisen kuolema aiheuttaa yksinäi-

syyden, joskus taas kuolema voi tuntua ainoalta pakokeinolta yksinäisyydestä, peloista ja ahdistuksesta. Usein käy myös niin, että muistamme kyllä edesmenneet, muttemme huomaa vielä eläviä. Jumala näkee itkevän ihmisen ja kuulee hänen hätänsä, mutta kuulemmeko ja näemmekö me? Joskus taas kaikesta näkemisestä ja kuulemisesta huolimatta menetämme rakkaamme, läheisemme. Konsertissa Nuoren muistolle Turun ja Kaarinan alueen seurakuntien nuoret esittävät valitsemiaan kappaleita ja laulamme myös yhdessä. Täällä on tilaa itkeä, surra ja kaivata. Täällä on tilaa myös kiitokselle ja rukoukselle. Tule sellaisena kuin olet, sillä sellaisina mekin siellä olemme. Kuva Lotta Numminen Teksti MIkko Nieminen

12 Zookkonen 5/2012


Perjantaina 2.11. klo 18 Piikkiรถn kirkko, Hadvalantie 5

Konsertti kaikille niille, joita nuoren ihmisen kuolema on koskettanut.

Zookkonen 5/2012 13


Uutissii

Lahja lapselle -keräys etsii tekijöitä joulun ihmeelle Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Lahja lapselle -keräys etsii vapaaehtoisia talkoolaisia tekemään joulua vähävaraisten perheiden lapsille.

T

änä vuonna jo neljättä kertaa

puhelimitse että nettilomakkeiden väli-

järjestettävä keräys mahdol-

tyksellä. Lahjoittaja saa tietoonsa lah-

listaa aaton iloisen yllätyk-

jatoiveen ja sitä toivoneen lapsen iän.

sen myös diakonia-asiakasperheiden

Sen sijaan lapsen henkilöllisyys jää

lapsille, joilta seurakuntien työntekijät

ainoastaan diakoniatyöntekijän tietoon.

kysyvät syksyn mittaan lahjatoiveita.

Joka vuosi keräyksen avulla on onnistuttu täyttämään kaikkien lasten

14 Zookkonen 5/2012

Perheiden lapset voivat toivoa 20-50

toiveet, mitä voi pitää suoranaisena

euron hintaista lahjaa. Kaikki lahja-

ihmeenä. Viime jouluna toivomansa

toiveet kootaan diakoniakeskukseen,

lahjan sai 875 vähävaraisen perheen

josta niitä välitetään 28.11. alkaen sekä

lasta.


Varaa ryhmällesi ”Jokaiselle löytyy varmasti omaa osaamista vastaavaa työtä.” vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja Kaisa Lundén.

- Joka vuosi aloitamme keräyksen uskon ja luottamuksen varassa, mitään muita takuitahan meillä ei ole keräyksen onnistumisesta. Ihmisten avarasydämisyys yllättää joka vuosi, sanoo vs. diakoniasihteeri Katja Suominen. Keräyksen onnistuminen on kiinni lahjoittajien lisäksi myös vapaaehtoisista. Viime joulun aikaan diakonia-

Jouluinen retki Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskukset tarjoavat kahta erilaista pakettia ryhmänne jouluiselle retkelle: 1. Glögi, jouluateria ja sauna 22€/henkilö, ryhmän minimikoko 20 henkilöä. 2. Glögi, keitto, jälkiruokakahvi, torttu tai kakku sekä sauna, 12€/ henkilö, ryhmän minimikoko 10 henkilöä. Alle 12 v. -50% ja alle 5 v. ilmaiseksi. Viimeinen ajankohta jouluiselle retkelle on 21.12.2012.

Varaustiedustelut

Kunstenniemi 040 341 7750 Heinänokka 02 258 8685 Sinappi 02 258 7806 Mahd. peruutuksissa sovelletaan leirihinnastojen peruutusehtoja.

keskuksessa ja Kaarinan kirkolla oli kiireisimpinä

hetkinä

samanlainen

tunnelma kuin joulupukin pajassa, kun vapaaehtoiset välittivät lahjatoiveita, lahja-agentit selvittivät toivelahjojen

Yhdessäoloa, jouluista tunnelmaa. heinanokka.fi

kunstenniemi.fi

Tutustu ja ihastu:

sinapinleirikeskus.fi

myyntipaikkoja, osa pakkasi lahjoja ja autoilevat apulaiset kuljettivat niitä seurakuntiin.

- Talkootöiden kirjo on suuri, joten jokaiselle löytyy varmasti omaa osaamista vastaavaa työtä. Vapaaehtoiseksi ei tarvitse myöskään sitoutua pitkäksi aikaa, sillä mukaan voi tulla vaikka vain yhdeksi illaksi, sanoo vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja Kaisa Lundén. Aivan kylmiltään ei kukaan joudu talkootöihin, sillä vapaaehtoisille järjestetään koulutusilta maanantaina 19.11. Jos haluat antaa aikaasi ja osallistua Lahja lapselle -keräykseen vapaaehtoisena, ota yhteyttä toiminnanohjaaja Kaisa Lundèniin, kaisa.lunden@evl.fi, p. 040 341 7238. Teksti Mervi Sipilä-Koski Kuva Timo Jakonen

Zookkonen 5/2012 15


Uutissii

Voimaa verkostotyöstä alueellinen yhteistyö kasvatuksessa ja perhetyössä

Verkostotyö on ollut pitkään huulilla ja koulutusten viestinä. Omaan työpisteeseen linnoittautuminen on auttamatta jäänyt historiaan. Itsekkään koteloitumisen aika on ohi. Päätä ei kannata pistää pensaaseen, tai ainakaan pitää siellä. Mitä kuuluu verkostoyhteistyölle seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksessa?

16 Zookkonen 5/2012

M

onialaisella verkostoyh-

Parhaimmillaan

teistyöllä

verkostoyhteistyö

tarkoitetaan

mahdollistaa resurssien jakamisen ja

eri sektoreilla, erilaisilla

alueen väestön tarpeisiin vastaamisen.

toimialoilla toimivien asiatuntijoiden

Seurakuntaa voidaan kaupungin tahol-

toteuttamaa toimintaa yhteisten pää-

ta myös pyytää organisoimaan jotain

määrien saavuttamiseksi. Monialaisen

tiettyä palvelua. Silloin on tärkeää, että

verkostoyhteistyön edellytyksiksi voi-

se työ, mitä seurakunta tekee, nousee

daan määritellä 1. yhteinen, määritelty

seurakunnan toiminta-ajatuksesta ja

tavoite 2. toiminnan tavoitteeseen näh-

perustehtävästä.

den oikea kohderyhmä 3. ennaltaehkäisevä, konkreettinen ja tiedottava toi-

Verkoston osallistujien tulee olla tasa-

mintatapa sekä 4. luottamuksellisuus

arvoisia huolimatta erilaisista rooleista

sekä oikeutus ja mahdollisuus toimin-

ja tehtävänkuvista. Lisäksi verkoston

nan toteuttamiseen.

jäsenten tulee olla säännöllisesti yhte-


”Jälleen huomaamme miten tärkeätä on kuunnella; tällä kertaa niitä, joiden kanssa saatamme olla täysin eri mieltä.” Richard Holloway

ydessä toisiinsa ja samalla he ylläpitä-

sekä järjestää yhteistyössä erilaisia

Pitkäaikainen lastenohjaaja Henrikin-

vät, kehittävät ja muuttavat verkostoa

tapahtumia ja tempauksia alueen lap-

seurakunnan perhetyöntekijä Sirk-

tarpeen mukaan.

siperheille.

ka Selin kokee, että verkostotyö on

Lastenohjaaja yhteyshenkilöt koke-

antoisaa ja tärkeää. Sirkan mielestä

vat verkostoissa toimimisen rikastut-

oma näkökulma laajenee ja verkos-

tavan omaa työtään ja laajentavan työn

toista saa myös yhteistyökumppanei-

tunnettavuutta. Kun alueelliset erityis-

ta. Omalta kohdaltaan hän on kokenut

Kuin kalat vedessä -lastenohjaaja yhteyshenkilöt verkostoissa.

piirteet otetaan huomioon ja tietotaitoa

työn rikkautena, tieto on lisääntynyt ja

Lastenohjaaja yhteyshenkilöiden työn-

ja tuntemusta jaetaan alueella toimivi-

hän on tutustunut eri ihmisiin.

kuvaan kuuluu seurakunnassa toi-

en kesken, voivat verkostot myös tukea

mimisen lisäksi alueellisissa verkos-

omaa ajattelua ja työnkehittämistä.

Verkostoissa on voinut tiedottaa myös

toissa toimiminen ja vaikuttaminen.

omasta työstä ja tapahtumista. Sirkan

Työ on haastavaa ja monipuolista. On

työaika ei aina tunnu riitävän, vaikka

nassa tehtävä työ ja asiantuntemus

”Verkostoissa on voinut tiedottaa myös omasta työstä ja tapahtumista.”

tulee huomatuksi ja kutsu käy.

perhetyöntekijä Sirkka Selin

verkostoja joihin seurakunta katsotaan kuuluvan luonnostaan, joihinkin verkostoihin sisälle päästäkseen on tehtävä paljon työtä, jotta seurakun-

halua entistä laajempaan verkostotyöskentelyyn olisi.

Teksti Hanna Rajalin Kuva Timo Jakonen, viestintäpäivät

Lastenohjaaja yhteyshenkilöt vaikuttavat useissa alueellisissa verkostoissa mm. Halisten , Varissuon, Lausteen, Skanssi-Uittamon, Piikkiön, Paattisten, Martti-Mikaelin alueen verkostoissa. Näissä alueellisissa verkostoissa kokoontuvat sosiaalitoiminen, varhaiskasvatuksen, neuvolan, MLL: n edustajat. Seurakunnasta on edustettuna tavallisimmin perhetyöntekijä tai diakoni. Verkostojen tavoitteena on kartoittaa alueen lasten ja perheiden tilannetta. Jakaa toimijoiden välisiä tietoja, pyrkiä kehittämään alueellista tiedotusta

Zookkonen 5/2012 17


Uutissii ”Vanhemmat voivat tarvita kuuntelijaa, jakajaa ja neuvojaa. ”

Kuva: Perhetyöntekijä Sirkka Selin ja lastenohjaaja Hanna Metsämäki (kirkonrotta) Noutopöytä-tapahtumassa 21.9. esittele-

Koska tulet uudestaan? Kerhomummot ja vaarit varhaiskasvatuksen kerhoissa.

18 Zookkonen 4/2012 5/2012

mässä varhaiskasvatusta ja toivottamassa tervetulleeksi kerhomummoja ja –vaareja mukaan kerhoihin lasten ja vanhempien arkeen iloksi ja avuksi.

Kerhomummot ja –vaarit ovat odotettuja vieraita ja ystäviä lasten kerhoissa esimerkiksi kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Monen lapsen isovanhemmat asuvat toisella paikkakunnalla ja ehkä jollain lapsella isovanhempia ei ole enää elossa.


”Tärkeää on yhdessäolo, kasvaminen yhdessä ja jakaminen kuten todetaan kirkon kasvatuksen linjauksessa.”

K

erhomummo tai –vaari on lasten erityinen ystävä: hän

Kerhomummot ja –vaarit perhekerhoissa

Voisinko minä ruveta kerhomummoksi tai kerhovaariksi?

osallistuu kerhoon sovitun

Myös perhekerhoissa lapset odottavat

Kerhomummo

mukaan ja tulee tutuksi lasten kanssa.

kerhomummoja ja -vaareja mukaan

mukaan voi tulla kuka tahansa mum-

Hän voi olla mukana lasten leikeissä,

toimintaan, mutta tutustuminen mum-

mo tai vaari tavallisin tiedoin ja taidoin.

lukea satuja, tulla mukaan retkille ja

moihin ja vaareihin on tärkeää myös

Tärkeintä on se, että on aitoa kiinnos-

olla mukana juhlissa. Kerhomummo

aikuisille. Monet pienten lasten van-

tusta ja aikaa muutama tunti kuukau-

voi kertoa omasta lapsuudestaan, mil-

hemmat ovat hyvin yksin arjessaan ja

dessa olla lapsien ja lapsiperheiden

laisia leikkejä silloin leikittiin, millaisia

kaipaavat ystävää. Usean pienen lap-

kerhoissa

olivat lelut ennen vanhaan, miten vie-

sen kanssa kotona vietetyt raskaat vuo-

antaa paljon myös sen tekijälle; tulee

tettiin joulua. Jokainen kerho luo omat

det ovat voineet katkaista sosiaalisia

hyvä mieli kun voi olla osallisena näin

tavat yhteistoiminnalle.

suhteita ja omaa vanhempaa ei ehkä

tärkeässä toiminnassa. Paras kiitos

ole elossa. Vanhemmat voivat tarvita

kerhomummolle tai -vaarille on lapsen

Parhaimmillaan

kerhomummon

tai

tai

mukana.

vaari-toimintaan

Vapaaehtoistyö

kuuntelijaa, jakajaa ja neuvojaa.

aito ilo ja kysymys: ” Koska sä tuut taas

–vaarin sekä lasten suhde pysyy yllä

Tuki voi liittyä arjen asioihin, kasvatuk-

meidän kerhoon?” Tällä hetkellä Turun

vuosia ja mummo tai vaari voi olla

seen, ruokavinkkeihin tai arvoihin. Tuki

ja Kaarinan seurakuntayhtymän var-

siunaamassa lapsia myös eskariin tai

on usein kiinnostusta, kuuntelemista

haiskasvatuksen päiväkerhoissa ker-

koulutielle. Tärkeää on yhdessäolo,

ja läsnäoloa. Henkilö, jolla on elämän-

homummoja tai -vaareja on Littoisissa,

kasvaminen yhdessä ja jakaminen ku-

kokemusta ja arkielämän taitoja, voi

Poikluomassa ja Kaarinassa, joten li-

ten todetaan kirkon kasvatuksen linja-

auttaa väsynyttä vanhempaa eteenpäin

sää kerhomummoja ja –vaareja toivo-

uksessa.

olemalla ystävä ja läsnäolija.

taan mukaan toimintaan.

Meidän kirkko- Suomen evankelisluterilaisen kirkon kasvatuksen linjauksessa 2015 sanotaan: ”Kirkkomme kasvatus on kaikenikäisten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamista ja sen tukemista. Se on yhdessä tekemistä, olemista ja ihmettelyä.” Kerhomummoja –vaari -toiminnassa nämä toteutuvat luontevalla tavalla kerhon arjessa.

”Toimintaan mukaan voi tulla kuka tahansa mummo tai vaari tavallisin tiedoin ja taidoin.”

Teksti Jasmin Nisunen Viereisen sivun kuva Jasmin Nisunen Kuva yllä Jani Käsmä

Lisätietoa aikataulusta www.partio.fi/bp-fellowhip-event

Zookkonen 5/2012 19


Sähkei

Pyhäkoulussa soi poppi

Musalaitteiston takaa löytyy DJ:nä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatuksen teologi Kari Kanala.

Bar Kukan sunnuntaissa soitellaan maallista musaa raamatullisella klangilla.

P

oppipiplia eli DJ Pastori Ka-

Yksi synti sallitaan, Tuomari Nurmion

nalan pyhäkoulu siivittää py-

Lasten mehuhetki, Johnny Cashin Re-

häiltaa Bar Kukassa, Linnan-

demption, Kauko Röyhkän Helvetti – ja

katu 17, seuraavan kerran sunnuntaina

Huom! Klikkaamalla alla näkyvää kuvaa pääset poppipiplian facebook-sivulle. Käyhän tykkäämässä!

niin edelleen.

11.11. klo 17 alkaen. Soitto soi iltakahdeksaan saakka.

Marraskuussa 11.11. teemana on armo ja 9.12. retrobiisit liittyvät valtakuntaan.

Toukokuussa ensimmäisen kerran järjestetty Poppipiplia jatkaa DJ Pastori

Sisäänpääsymaksusta on tulijat ar-

Kanalan pyhäkouluna joka kuun toise-

mahdettu!

na sunnuntaina. Tämän syksyn ensimmäisessä pyhä-

Teksti Minna Vesanto Kuva Timo Jakonen

koulussa aiheena oli synti. Levylistalle päätyi muun muassa Bruce Springsteenin Adam Raised a Cain, Pet Shop Boysin It´s a Sin, Bob Marleyn Redemption Song, Jonna Tervomaan

”Marraskuussa 11.11. Bar Kukassa teemana on armo.”

poppi piplia

ww

DJ pastori Kanalan

pyhäkoulu sunnuntaisin 14.10. 11.11. ja 9.12. klo 17-20

REC PLAY Linnankatu 17

20 Zookkonen 5/2012


SUMU Big Band & Antti Sarpila Seurakuntayhtymän pitkäaikaisella yhteisyökumpanilla SUMU Big Bandilla on ilo kutsua solistikseen kansainvälistäkin suosiota saavuttanut jazzlegenda Antti Sarpila.

P

kesteria on johtanut vuodesta 1996 kapellimestari Rami Koskinen, joka aloitti muusikon uransa tässä aiemmin Turun Sinikotkien soittokuntana

ortraits of Jazz -konsertissa

seurakuntaan perustettiin soittokunta

tunnetussa orkesterissa tasan kolme-

SUMU Big Band ja Antti Sar-

tahdittamaan partiolippukunta Turun

kymmentä vuotta sitten.

pila maalaavat yhdessä musii-

Sinikotkia. Vajaan viidenkymmenen

killisia muotokuvia tunnetuista jazzin

vuoden metamorfoosin aikana pieni

Portraits of Jazz -konsertissa SUMU

legendoista. Tänä vuonna 30-vuotis-

torvisoittokunta on kasvanut ammat-

Big Bandia johtaa itseoikeutetusti

taiteilijajuhlaansa viettävän Sarpilan

timaiseksi puhallinorkesteriksi, josta

konsertin säveltäjä ja solisti Antti Sar-

tavoitteena on omalla persoonallisella

viimein vuosi sitten kuoriutui valmis

pila. Tervetuloa!

tavallaan yhdistellä jazzin alkuvaihei-

big band. Syksyllä 2011 SUMU herät-

den mestareilta imemänsä vaikutteet,

ti henkiin Turussa pitkää talviuntaan

joista syntyvää musiikkia hän kutsuu

nukkuneen big band -toiminnan ja

nimellä ”classic jazz”. Portraits of

tuoreella big band -kokoonpanollaan

Jazz -konsertti koostuu Antti Sarpilan

SUMU tuo raikkaan tuulahduksen tur-

sävellyksistä, joista jokainen on omis-

kulaiseen

tettu jollekin jazzin mestarille.

Pikantin lisän 20-henkisen orkesterin

tiistaina 30.10. kello 19.00

sointiin antavat loistavat laulusolis-

Kåren, Hämeenkatu 22

SUMU Big Bandin musiikilliset juu-

tit. SUMU esittää pääasiassa big band

Liput 15€ / 10€

ret ulottuvat lähes viidenkymmenen

-musiikin klassikoita ja isolle orkes-

ennakko webshop.sumubigband.fi

vuoden taakse, jolloin Tuomiokirkko-

terille sovitettua viihdemusiikkia. Or-

Teksti ja kuva SUMU-tiedote

Portraits of Jazz

puhallinmusiikkielämään.

. Zookkonen 5/2012 21


Sähkei ”Aamupäivän tavoitteena on antaa konkreettisia malleja ja ideoita.”

Uskontokasvatusaamu Raamatun kertomuksia – ideoita päivähoidon arkeen

V

”Kun jouluna kerromme lapsille, että

altakunnalliseen varhais-

käytännöllinen materiaali Raamatun

kasvatussuunnitelmaan

kertomuksista

elämäs-

Jeesus syntyy ja pääsiäisenä Jeesus

sisältyy uskonnollis-kat-

tä. Aamupäivän tavoitteena on antaa

kuolee, niin kai siinä välissäkin jotain

somuksellinen orientaa-

konkreettisia malleja ja ideoita siitä,

tapahtuu.”

tio. Orientaation tavoitteena on, että päi-

miten uskontokasvatusta voi toteut-

vähoidossa jokainen lapsi saa perehtyä

taa päivähoidon arjessa pienten lasten

oman uskontonsa tai katsomuksensa

kanssa.

Jeesuksen

Teksti Minna Lempiäinen Kuva Kuusiston kirkko Timo Jakonen

perinteeseen, tapoihin ja käytäntöihin. Päivähoidon arjessa esimerkiksi seu-

Uskontokasvatusaamun aiheet on to-

rataan kirkkovuoden kulkua, vietetään

teutettu päivähoidon henkilökunnan

joulua, pääsiäistä ja muita kirkko vuo-

toivomuksien mukaan. Päivähoidon

den juhlia. Lisäksi tutustutaan lapsia

ammattilaiset ovat toivoneet konkreet-

lähellä olevien erilaisten uskontojen ja

tisia välineitä esimerkiksi siihen, mitä

katsomuksien tapoihin.

he toteuttaisivat adventin aikaa tai miten kerrotaan pääsiäisen sanoma järjestetään

lapselle sopivalla tavalla. Näin ollen

neljännen kerran. Tilaisuuden toteut-

kahdessa edellisessä tapahtumassa

taa 11 lastenohjaajaa yhdessä lap-

olemme keskittyneet adventin aikaan

sityönohjaajan kanssa. Aamupäivän

ja pääsiäiseen. Myös tämänkertainen

aikana käydään läpi monipuolinen ja

aihe tuli palautteiden perusteella:

Uskontokasvatusaamu

22 Zookkonen 5/2012

Uskontokasvatusaamu Raamatun kertomuksia – ideoita päivähoidon arkeen keskiviikkona 14.11. klo 8.30-10.30 Toimitalon Juhlasali 2. kerros (Eerikinkatu 3A) Ilmoittautumiset ma 12.11. mennessä: minna.lempiainen@evl.fi tai 040 3417 620.


USKONTOKASVATUS AAMU

”Hyvä Paimen rakastaa pientä, pientä karitsaa. Hänen paimenolallaan suojan maailmassa saa.” (Lasten virsi)

Uskontokasvatusaamu päivähoidon henkilökunnalle Raamatun kertomuksia – ideoita päivähoidon arkeen Keskiviikkona 14.11. klo 8.30 -10.30 Seurakuntien toimitalon 2. kerros (Eerikinkatu 3, Turku) Tilaisuudessa puhutaan lapsille soveltuvista Raamatun kertomuksista, esitellään ideoita miten toteuttaa lapsilähtöistä työskentelyä kertomusten pohjalta ja jaetaan lasten raamattutyöskentelyyn soveltuvia materiaaleja. Kahvitarjoilu. Ilmoittautuminen maanantaihin 12.11. mennessä: minna.lempiainen@evl.fi tai 040 3417 620. Tervetuloa!

Aiheena: Raamatun kertomuksia - ideoita päivähoidon arkeen Piirrokset Atte Airaksinen, ulkoasu Jani Käsmä

Zookkonen 5/2012 23


Sähkei ”Suurta kohua aiheuttanut dance-messu ei menekkään Kuopioon kirkkopäiville.”

Poiminta Kotimaa24, 2.10.2012 Johannes Ijäs

Dancemessusta tuli pannukakku ”Messu ei saanut sijaa Kuopion kirkoista ja vaihtoehtoinenkaan tila ei onnistu. Dancemessun saaman tiedon mukaan messulle ei tulla myöntämään ehtoollislupaa Kuopion alueelle”, kerrottiin tiedotteessa, jonka on allekirjoittanut muun muassa messun käsikirjoittaja ja tuottaja Joona Haarala. Kirkkopäiväsihteeri Kati Ukkonen Kuopion seurakuntayhtymästä katsoo, että Kuopiossa ajauduttiin pattitilanteeseen. Hänen mukaansa dance-messun tuottaja ei lähde järjestämään jumalanpalvelusta ilman ehtoollista. Ukkonen katsoo, että Alava olisi ollut ainut sopiva kirkko. Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto taas ei halunnut messua kirkkoon. Se päätti asiasta pari viikkoa sitten. Kirkkopäivien ohjelmatyöryhmän puheenjohtajan, Männistön seurakunnan kirkkoherran Aulikki Mäkisen mukaan Kuopion seurakunnat ovat profiililtaan samantyyppisiä. - Jos yksi paikallisseurakunta tekee päätökseen, katsotaan, että se on yhteinen. Päätös on tehty Alavassa sen informaation pohjalta, jonka Alavan seurakuntaneuvosto on saanut. Eihän ohjelmatyöryhmä voi päättää seurakuntien tiloista, se on seurakuntien asia. Kirkkopäivät järjestetään joka toinen vuosi toukokuisena viikonloppuna - seuraavaksi Kuopiossa 17.-19.5.2013. 24 Zookkonen 5/2012

Järjestömessut 2012 Tiistaina 20.11. klo 11-15 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku Varsinaissuomalaiset lastensuojelujärjestöt esittelevät monipuolista toimintaansa kansainvälisenä Lapsen Oikeuksien Päivänä. Messutapahtuma tarjoaa tietoa, ideoita ja uusia näkökulmia siihen, miten järjestöt voivat olla tukemassa asiakastasi - lasta, nuorta ja lapsiperhettä. Toimintaa, työmenetelmiä ja kokemuksia on esittelemässä 20 lastensuojelujärjestöä. Ohjelmassa on 15 mielenkiintoista ja ajankohtaista tietoiskua järjestöjen hyvistä käytännöistä ja kokemuksista, hankkeista ja muista ajankohtaisista aiheista. Esillä on myös posterinäyttely kunta-järjestöyhteistyön hyvistä käytännöistä. Tapahtuma on maksuton. Nähdään järjestömessuilla - tervetuloa! Kuva Katri Saarela

Lisätiedot www.vslapset.fi/ajankohtaista/ Koordinaattori Kirsi Broström kirsi.brostrom@vslapset.fi 044 5355 134


”Diakoniatyötä nuorisotyössä? Vai nuorisotyötä diakoniatyössä? Vai sekä että?”

Zoon kokoontumiset Torstaina 8.11. klo 11.30-15.00 Torstaina 13.12. klo 16.00zoon perinteinen pikkujoulukuusi

Zoo vuonna 2013 Torstaina 14.2. klo 11.30-15.00 Torstaina 25.4. klo 8.00-16.00 leirin johtajien kokous (alustava aikataulu)

Zoon kokous torstaina 8.11. Yhdessä diakoniatyön kanssa mahdollisuuksien etsimisiä toimia yhdessä lasten ja nuorten hyväksi. Kokous on klo 11.30-15.00 Mikaelin seurakuntakodissa, Puistokatu 13 (sisäpiha)

Torstaina 12.9. klo 11.30-15.00 Torstaina 7.11. klo 11.30-15.00 Torstaina 12.12. klo 16.00- pikkujoulukuusi (kutsutilaisuus)

Yhdessä toimien? Diakoniatyötä nuorisotyössä? Vai nuorisotyötä diakoniatyössä? Vai sekä että? Aiheesta alustamassa diakoniakeskuksesta vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja Kaisa Lundén sekä vs. diakoniasihteeri Katja Suominen Zoo alkaa klo 11.30 kahvilla ja varsinainen ohjelma klo 12.00.

Mikä Zoo on? ZOO - Nuorisotyöntekijöiden neuvottelukokous. Seurakunnat sitoutuvat toimi-

Mikäli sinulla on ruoka-aineallergia ja olet osallistumassa zoohon, niin ilmoita allergiasi viimeistään 31.10. mennessä marja.ruusu@evl.fi

maan niin, että nuorisotyön johtoryhmään kuuluvat työntekijät sekä nuorisotyössä mukana olevat työntekijät osallistuvat yhteisesti sovittuihin kasvatusasiain keskuksen koolle kutsumiin kokouksiin.

ZOO - Kaikkien lapsi -ja nuoriso-

Mitä Tupu on? ”Tupulta voi kysyä sitäkin mitä ei muuten kehtaa.” Lasten suusta

TUPU vastaa tyttöjen ja poikien erilaisiin kysymyksiin

TUPUlle voit tekstata milloin vain,

työssä mukana olevien työntekijöiden yhteinen neuvottelukokous, joka kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.

normaalin tekstiviestin hinnalla

ZOO - Informatiivisten aiheiden lisäk-

Viestiin vastataan koulupäivinä

si käsitellään aiheita, jotka koskettavat

vuorokauden kuluessa

nuorisotyön kenttää, aiheita, joita jokai-

Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi

sen nuorisotyöntekijän on hyvä tietää, ai-

Nettitupu ja Tupun chatti osoitteessa:

heita, joista ammentaa virikkeitä työhön.

www.nettitupu.net

ZOO - Jokaisella nuorisotyöntekijällä

on mahdollisuus esittää toiveita käsiteltävistä asioista kasvatusasiain kes-

Tukitekstari koululaisille

040 3417 787

kukseen nuorisosihteeri Marja Ruusulle (040 3417 284, marja.ruusu@evl.fi).

P

uheen tai kielen kehitys Zookkonen 5/2012 25 viivästyy noin 15–20


Äijä messu n i l e a Mik a s s o k kir . 1 1 . 6 pe 1 8 1 o l K

soi blues


”Isät ja lapset saavat tehdä ja kokea yhdessä erilaisia asioita.”

Isä-lapsi tapahtuma 10.11.

O

sana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ”Nimeltä Kutsuttu” teemaa järjestetään Leaf-Areenalla 10.11.2012, klo 10-13 tapahtuma isille ja lapsille koko seurakuntayhtymän voimin. Tärkeänä yhteistyökumppanina tapahtuman järjestämisessä on Turun NMKY:n Isä-lapsi toiminta. Ajatuksena on järjestää toiminnallinen tapahtuma, jossa isät ja lapset saavat tehdä ja kokea yhdessä erilaisia asioita. Tarjolla on ainakin liikunnallista toimintaa, kädentaitoja, laulua, leikkiä ja sisäseikkailupuistossa telmimistä. Näin isät ja lapset saavat isänpäiväaattona vauhdikkaan isänpäivälahjan. Tapahtuma on avoin kaikille isille ja lapsille ja se on osallistujille ilmainen.

Toimintapäivä isille ja lapsille! Mini-golfia Salibandya Sisäseikkailupuisto teja Toimintaras

Liikuntaa

Yhteistä toimintaa

Isänpäivän etkot Isille ja lapsille suunnattu tapahtuma Lauantaina 10.11. klo 10-13 Leaf-Areena (Kärsämäentie 35) Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.turunseurakunnat.fi Ilmoittautuminen 1.-14.10. Mukaan mahtuu 500 ensimmäistä etkoilijaa.

Lisätietoja nuorisosihteeri Tiina Karppiselta, p. 040 3417298 tiina.karppinen@evl.fi

Vapaa pääsy!

kana:

Menossa mu

Zookkonen 5/2012 27


Sähkei ”Päivän aikana pohdimme ja jaamme yhdessä varkkatyön iloja ja suruja.”

PTK pähkinänkuoressa PTK - poikien ja tyttöjen keskus on seurakuntien palvelujärjestö.

PTK tiedottaa PIIKKI! 27.11. klo 10-14 ilmainen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talo, Eerikinkatu 3

3102 Järjestämme mm. koulutustoimintaa, leirejä ja tapahtumia. Tuotamme materiaaleja ja tarvikkeita sekä julkaisuja (jiipeenetti.fi ja Villi) seurakuntien kasvatustyöntekijöiden tueksi. Arkkihiippakunnan alueella sinua palvelee koulutussihteeri Kaisa Rantala, kaisa.rantala@ptk.fi, p. 050 381 2886.

SUTULUOK AJ T U L E VL A P

Arkkihiippakunnan varhaisnuorisotyön kehittämispäivä 27.11.2012. Tervetuloa mukaan kaikki varkkatyöntekijät ja muut asiasta kiinnostuneet. Päivän aikana pohdimme ja jaamme yhdessä varkkatyön iloja ja suruja. Tutkimme muun muassa Tytöt ja pojat seurakuntalaisina -kehittämisasiakirjaa ja mietimme mitä tukea se työllemme antaa. Mukana Kaisa ja toiminnanjohtaja Eero PTK:sta, Kari Kanala ja Leena Lähde Turun yhtymästä, Taikuri Joni ja SINÄ! TUL SÄÄKI! Ilmoittautumiset Kaisalle: kaisa.rantala@ptk.fi Katso kehittämisasiakirja www.pojatjatytot.fi Arkkihiippakunnan kerhonohjaajapäivä 2.2.2013 klo 11-17 Naantalissa Tapahtuman järjestää PTK:n Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri, PTK:n keskusjärjestö ja Naantalin Rovastikunta. Kerhonohjaajapäivää vietetään yhteistyön teemalla. Ohjelmassa, seikkailua, liikuntaa, taidetta, kokkailua, musiikkia yms. kivaa kerhonohjaajille. Työntekijöille luvassa oma kanava, jossa mukana Kaisa PTK:sta ja Anssi Tuomiokapitulista. Tule ja tuo Kerhonohjaajasi! Tapahtuman hinta 20 euroa/osallistuja PTK:n jäsenet, muut 25 euroa. Varhaisnuorisotyön LOISKIS-leiri on taas ensi kesänä! Loiskis-leiri on perinteinen koko arkkihiippakunnan alueen yhteinen varkkarileiri. Leiri järjestetään Rymättylän Kunstenniemessä 30.7. - 2.8.2013. Lähde oman lapsiryhmäsi kanssa mukaan kokemaan mukavaa yhdessäoloa. Mikäli sinua kiinnostaa leirin yhteinen suunnittelu, ota yhteyttä Kaisaan p. 050 381 2886.

28 Zookkonen 5/2012


”Nuorisotyön aamukahvilla asiaa nuorista ja päihteistä.”

Nuorisotyön aamukahvi Vimmassa Tiistaina 27.11. klo 9-10.30. Aiheena : Nuoret ja päihteet Alustamassa Ehyt ry:stä johtava asiantuntija Kim Kannussaari ja kohtaavan työn asiantuntija Anni Selin. Tutustutaan myös nuorten Päihdeputkeen.

Linkki toiminta Eväitä vanhemmuuteen -illat murroikäisten vanhemmille Eväitä vanhemmuuteen -illat jatkuvat taas syksyllä. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan! Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä päivänä: soile.smiley@vslapset.fi tai tekstiviestillä 044 5355 138. Illat ja aiheet seuraavasti: 8.11. klo 18 - 19.30 ”Kahden kodin nuoret”, Perheterapeutti Pekka Larkela 29.11. klo 18 - 19.30 ”Nuoren seksuaalisuus”, Seksuaalineuvoja Leena Kurka

Murkkufoorumi - avoin vertaisryhmä murrosikäisten vanhemmille Tule jakamaan muiden vanhempien kanssa arjen ilot ja haasteet kahvikupposen ääreen. Voit osallistua niinä kertoina kun itsellesi sopii, mutta tulethan kuitenkin ajoissa paikalle. Tapaamisissa mukana kaksi ohjaajaa. 30.10. klo 17.30-19 Nuoren mieliala 13.11. klo 17.30-19 Rikkeet ja seuraamukset (poliisiaseman sosiaaliohjaaja Sari Arponen) 11.12. klo 17.30-19 Lävistykset ja tatuoinnit, alustajana Arja Harju Allergia- ja astmaliitosta.

Turussa nuorten päihteidenvastaisia asenteita vahvistetaan ”Päihdeputken” avulla. Neljättä kertaa toteutettavan tapahtuman avulla halutaan herättää ajatuksia tupakan, alkoholin ja huumeiden vaikutuksista sekä vaikuttaa lasten ja nuorten terveyttä edistäviin valintoihin ja päätöksiin. Tapahtuma tarjoaa elämyksellistä oppia ja virittää keskustelua päihdeasioista. Viime vuonna Päihdeputki-tapahtumaan osallistui 500 seiskaluokkalaista ja erityisryhmän jäsentä. Päihdeputkikierroksen jälkeen kokemuksen herättämiä tuntemuksia ja ajatuksia puretaan ohjatusti. Tapahtuman järjestäjinä ovat Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus, Turun kaupungin vammaispalvelut, Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry, Turun ammatti-instituutti/Terveys ja hyvinvointi sekä A-klinikkasäätiön Turun nuorisoasema.

LINKIN löydät Perhetalo Heidekenistä, Sepänkatu 3 Zookkonen 4/2012 5/2012 29


e u t r e i K

syrjäytymistä vastaan

VAHVISTETUT KIERTUEPÄIVÄT 2012 Kuopio

Pe 2.11.

Piispa Jari Jolkkonen, tilaisuus 13-16 (erkkarit 9.30-12), KKP Päivi Kähkönen

Lapua

Ma 17.12.

Piispa Simo Peura, ministeri Paula Risikko, KKP Katri Vappula

Porvoo

25.-26.1.

Piispa Björn Vikström Ungdomens kyrkodagar, Lärkkulla, Karjaa 24-27.1.

Turku

Ti 5.2.

Piispa Kaarlo Kalliala

Helsinki

Pe 1.3.

Piispa Irja Askola

Tampere

Ke 13.3.

Piispa Matti Repo

Oulu

Pe 15.3.

Piispa Samuel Salmi

Mikkeli

Ke 3.4.

Piispa Seppo Häkkinen

Espoo

Ke 10.4.

Piispa Tapio Luoma

ENT-päivät

9-11.4.

Erityisnuorisotyön neuvottelupäivien avauspäivänä 9.4. kansallinen Nyt on henki päällä –seminaari klo 13-17

2013

Tervetuloa!

Löydät meidät myös

FACEBOOKISTA www.facebook.com/nytonhenkipaalla

Laitathänaynlös

päiv kalenteriisi!


VINKKI! Kurkista myös tähän, mikäli SOME-asiat kiinnostavat

Anna hetki hiljaisuudelle Klikkaa alla näkyvää videolinkkiä.!

äkö Ai, minO N? O R O KU

Juuri sinä! Varaa aika laulunäytteeseen.

Verbum Sonans on rento, kunnianhimoinen, laulamiseen vakavasti suhtautuva kuoro, joka etsii riveihinsä uusia sopraanoja, alttoja, tenoreita ja bassoja. Alkava laulukausi huipentuu keväällä 2013 Milanon konserttimatkaan. Lisätiedot: Kuoronjohtaja FM, MuM, kanttori Marja Haikka puh. 040 341 7188, marja.haikka@evl.fi

www.verbumsonans.fi

“reach out touch faith!”


Nuorisotyön aamukahvi

Ilmaista kahvia Rentoa meininkiä

Flowelämyksiä

Ammattilaistapaaminen

Kiinnostuitko?

Tule päivittämään tietosi

Ti 27.11. klo 9.00-10.30 Vimma (Aurakatu 16) Aiheena: Nuoret ja päihteet Alustamassa Ehyt ry:stä johtava asiantuntija Kim Kannussaari ja kohtaavan työn asiantuntija Anni Selin. Tutustutaan myös nuorten Päihdeputkeen. Turussa nuorten päihteidenvastaisia asenteita vahvistetaan ”Päihdeputken” avulla. Neljättä kertaa toteutettavan tapahtuman avulla halutaan herättää ajatuksia tupakan, alkoholin ja huumeiden vaikutuksista sekä vaikuttaa lasten ja nuorten terveyttä edistäviin valintoihin ja päätöksiin. Tapahtuma tarjoaa elämyksellistä oppia ja virittää keskustelua KEApäihdeasioista.

Love me tender

Hyvä s yy tulla aamulla töihin!

ZOOKKONEN 5-2012  

Kasvatusasiain keskuksen tiedotuslehti.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you