STEP -koulutus koulutusesite 2024

Page 1

1 Lähde mukaan oppimaan ja innostumaan! VARHAISKASVATUS I KOULUIKÄISET I NUORET JA NUORET AIKUISET I PERHEET I TILAUSKOULUTUKSET

Vuoden 2024 koulutuksista osaamista ja ideoita työhösi!

STEP-KOULUTUS TARJOAA seurakunnille asiantuntemusta kasvatuksen työhön.

KOULUTTAJIEMME JA YHTEISTYÖKUMPPANIEMME

ASIANTUNTEMUS kattaa varhaiskasvatuksen, perhetoiminnan, kouluikäisten, rippikoulun, nuorten ja nuorten aikuisten toiminnan.

AJANKOHTAINEN AMMATILLINEN TIETO , yhteinen prosessointi kollegoiden kanssa ja työn arjen konkreettinen kehittäminen sisältyvät kaikkiin koulutuksiimme. Pohditpa sitten kasvatuksen kokonaisuutta tai haluat syventyä tiettyyn ajankohtaiseen ammatilliseen teemaan, löydät koulutuksistamme aina kiinnostavia sisältöjä ja osallisuutta edistäviä työskentelytapoja.

ILMOITTAUDU MUKAAN liitteestä löytyviin koulutuksiin tai rakenna yhdessä kanssamme oman työyhteisösi tarpeisiin suunniteltu koulutuskokonaisuus.

Lähde mukaan oppimaan ja innostumaan!

Teemat ja ikäkaudet

Esitteestä löydät tarjolla olevat koulutukset teemoittain. Teemat ovat kuitenkin vain suuntaa antavia, joten tutustu rohkeasti kokonaisuuteen!

Koulutusten otsikoiden viereen on merkitty värillä, minkä ikäisten lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön koulutus erityisesti sopisi.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut

Varaa paikkasi ajoissa, sillä koulutukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuskirje ja muu mahdollinen materiaali lähetetään osallistujille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät verkosta osoitteesta: seurakunnille.step.fi/koulutukset.

Koulutusten kustannukset

Koulutusten esittelyssä on tieto kunkin koulutuksen osallistumismaksusta sekä muista mahdollisista kustannuksista (esim. majoitus ja ruokailut). Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tilauskoulutusten hinnat määritellään koulutuskohtaisesti laajuuden ja osallistujamäärän mukaan. Järjestämme tilauskoulutuksia kaikkialla Suomessa ja myös osittain tai kokonaan etätoteutuksina.

• • •

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: seurakunnille.step.fi/koulutukset

Kysy lisää:

Tuuli Helminen

koulutusassistentti

0400 182 278

seurakunnille@step.fi

SISÄLLYS
TILAUSKOULUTUKSET JA TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN 6 MAISTIAISIA TILAUSKOULUTUKSISTA 8 AMMATILLISIA KOHTAAMISIA 9 DIGIKASVATUS
KOULUYHTEISTYÖ JA KATSOMUSKASVATUS 10 LUONTO, YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS 12 MUSIIKKI, LIIKUNTA JA ILMAISU 14 OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN 15 PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN 16 PERHEIDEN KANSSA 18 POLKU-KOULUTUKSET 20 RIPPIKOULU- JA NUORISOTYÖ
SPIRITUALITEETTI JA RAAMATTU
TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT
ULKOPUOLISUUDEN EHKÄISY
LISÄTIETOA JA YHTEYSTIEDOT
4
9
22
24
25
26

Koulutustarjontaamme kuuluu tässä julkaisussa ja verkkosivuillamme ilmoitettujen koulutusten lisäksi työyhteisölle erikseen suunniteltavat tilauskoulutukset.

Tilauskoulutukset suunnitellaan aina yhdessä tilaajan kanssa huomioiden ajankohtaiset tarpeet ja tavoitteet. Kaikki tässä julkaisussa olevat koulutukset ovat myös tilattavissa tilauskoulutuksina tai teema voi nousta seurakuntanne omista tarpeista.

Tilauskoulutus on kustannustehokas tapa kehittää toimintaa koko työyhteisön, tiimin tai yhteistyökumppanien kanssa. Koulutukseen voidaan kutsua myös luottamushenkilöitä ja muita seurakuntalaisia.

TILAUSKOULUTUSTEN LISÄKSI tarjoamme apua ja konsultaatiota toiminnan ja organisaation kehittämisessä.

Konsultaatiossa tuemme seurakuntien tarpeista nousevaa kehittämistä, jossa yhdistyy sisältö- ja prosessiosaaminen. Hyödynnämme monipuolisia ja vuorovaikutusta vahvistavia menetelmiä. Vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen heijastuvat työyhteisön ilmapiiriin, motivaatioon ja työn tekemisen mielekkyyteen. Panostamalla työn kehittämiseen ja tiimien toimivuuteen luodaan työlle kantavat rakenteet pitkälle tulevaisuuteen.

TILAUSKOULUTUKSET JA TYÖYHTEISÖJEN
KEHITTÄMINEN

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Katso kouluttajiemme yhteystiedot tämän julkaisun lopusta. Seuraavalla aukeamalla muutamia esimerkkejä tilauskoulutuksista!

Näin tilaat koulutuksen

1 2 3 4

Määritä tarpeet ja tavoitteet

Millaisia ajankohtaisia tarpeita toimintaympäristössänne on?

Millaista osaamista tarvitsette lisää?

Mikä innostaisi ja auttaisi kehittämään yhdessä?

Valitse teema tai aihe

Koulutuksen teeman voit valita tässä julkaisussa olevista koulutuksista tai ehdottaa itse teidän tarpeistanne nousevaa aihetta.

Kouluttajamme auttavat mielellään myös rakentamaan yhdessä juuri teidän tarpeitanne vastaavan koulutuskokonaisuuden.

Ota yhteyttä kouluttajaan

Kouluttajien yhteystiedot ovat sivulla 27.

Jokaisesta tilauskoulutuksesta tehdään erillinen tarjous. Koulutuksen hinta määräytyy kokonaisuuden laajuuden ja osallistujamäärän perusteella.

Tarjouspyynnön voit lähettää suoraan kouluttajalle tai sähköpostilla seurakunnille@step.fi.

Kutsu osallistujat mukaan koulutukseen

Koulutus voi kohdentua tiimiin, koko työyhteisöön tai olla yhteinen useiden toimijoiden kanssa.

Suunnittelemme yhdessä koulutukseen osallistujille parhaiten soveltuvan kokonaisuuden.

KATSOMUSKASVATUS

K • estävä tulevaisuus ja katsomuskasvatus

Katsomuskasvatuksella tuetaan lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. Millä tavoin vahvistamme moninäkökulmaisuutta ja myötätuntoista suhtautumista toisiamme ja kaikkea elämää kohtaan? Miten voimme rakentaa toivoa ylläpitäviä tulevaisuuskuvia? Miten kuljemme tutkien, kokeillen ja seikkaillen kohti kestävää tulevaisuutta?

Tiedustelut: Päivi Aumala

L

attiakuvat katsomuskasvatuksessa

Lattiakuvat on hyvä menetelmä katsomuskasvatukseen ja elämänkysymysten käsittelemiseen. Menetelmä tukee osallisuutta, kokonaisvaltaisuutta ja dialogisuutta. Yhteisöllisen kokemisen ja jakamisen merkitys oppimisessa, kaikkien aistien käyttö, kehollisuus ja muu toiminnallisuus sekä laaja-alainen osaaminen tulevat lattiakuvien kautta huomioiduksi.

Tiedustelut: Päivi Aumala

SPIRITUALITEETTI JA RAAMATTU

rohkeasti ja monipuolisesti

Haluatko rikastuttaa raamatuntuntemusta ja monipuolistaa Raamatun käyttöä työssä? Millaisia merkityksiä raamatunkertomuksista nousee tämän päivän lapsille ja perheille? Sukelletaan rohkeasti Raamatun tekstien maailmoihin tutkimustiedon, kerronnan, liikunnan, seikkailun, leikin ja draaman keinoin.

Tiedustelut: Satu Reinikainen

Vuorovaikutteisia raamatunkerronnan menet

elmiä seurakuntaan

Kaipaatteko toimivia pedagogisia ja teologisia raamatunkerronnan menetelmiä työhön? Tutustutaan yhdessä erilaisiin tapoihin ohjata suurten kertomusten äärelle. Kerronnan menetelmät tukevat eri ikäisten osallisuutta ja kristillisen identiteetin vahvistumista.

Tiedustelut: Kaisa Aitlahti

RIPPIKOULU- JA NUORISOTYÖ, NUORET AIKUISET

R • akenna seurakuntasi rippikoulupolkua

Miten nuorilähtöisyys voisi läpäistä rippikoulun viestinnästä konfirmaatioon saakka? Millaista polkua nuori ja hänen perheensä kulkevat seurakuntanne rippikoulussa? Tule kehittämään seurakuntanne rippikoulua palvelumuotoilun menetelmillä.

Tiedustelut: Aino-Elina Kilpeläinen

Rippik

oulutyön pedagoginen kehittäminen

Tule mukaan kehittämään pedagogista työkalupakkiasi! Tässä koulutuksessa opit hyödyntämään monipuolisesti erilaisia pedagogisia menetelmiä nuorilähtöisen rippikoulun toteuttamisessa.

Salatut elämäntaidot - toimintamalli kouluyhteistyöhön

H

A MYÖ S !ÄMÄN

Salatut elämäntaidot -malli tarjoaa uuden, selkeän toimintatavan kouluyhteistyöhön. Mallin avulla kutsut alueen toimijat monitoimijaiseen yhteistyöhön tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistamaan heidän tunneja ryhmätyöskentelytaitojaan.

Tiedustelut: Anna Kärri

Sukupuolisensitiivinen työote ja moninaisuuden

k

• oht • • aaminen seurakunnassa

Tiedustelut: Anna Kärri

Työntekijän voimavarat

l

• eirit • yössä

Leireillä luodaan elämän mittaisia muistoja lapsille, nuorille ja perheille. Samalla se voi olla kuormittavaa työntekijälle. Millaiset tekijät auttavat tunnistamaan leirityön kuormittavia ja jaksamista tukevia tekijöitä. Koulutuksessa pääset pohtimaan omia voimavaroja ja jaksamisen keinoja leirityössä.

Tiedustelut: Anna Kärri

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN

• Varhaiskasvatus

• Kouluikäiset

• Nuoret ja nuoret aikuiset

6 MAISTIAISIA TILAUSKOULUTUKSISTA
• a • amattua
R
• • •
Tiedustelut: Aino-Elina Kilpeläinen UOMA
Mitä on sukupuolisensitiivinen työote seurakunnassa? Koulutuksessa työyhteisö hankkii osaamista, miten sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen on luontevaa ja miten on hyvä toimia esimerkiksi leireillä, jotta toiminta olisi turvallisempaa kaikille.

Kouluttajat olivat innostavia ja osaavia ja heidän kanssaan oli helppo suunnitella meidän tilanteeseen sopiva koulutus.

Alueelliset k

asvatuksen kehittämispäivät

Tule kehittämään ammatillista osaamistasi toisten kasvatuksen ammattilaisten kanssa! Kasvatuksen kehittämispäivät kokoavat yhteen eri ikäkausien parissa työskenteleviä seurakuntien kasvatuksen ammattilaisia. Osallistujat syventyvät alustusten avulla työalan ajankohtaisiin teemoihin ja vievät niitä käytäntöön yhdessä työskennellen ja kokemuksia jakaen.

Etelä-Suomi 6.–7.3.2024

STEP-koulutus, Järvenpää

190 €. Täysihoito 2hh 105 €. Oikeus muutoksiin pidätetään. Ilmoittautuminen viimeistään 6.2.2024.

Itä- ja Kaakkois-Suomi 29.–31.10.2024

STEP-koulutus, Pieksämäki

255 €. Täysihoito 127 €. Oikeus muutoksiin pidätetään. Ilmoittautuminen viimeistään 27.9.2024

Länsi- ja Pohjois-Suomi 20.–21.2.2024

STEP-koulutus, Lapua

190 €. Ohjelman mukaiset ateriat 44 €. Osallistuja vastaa itse majoituksesta. Oikeus muutoksiin pidätetään. Ilmoittautuminen viimeistään 19.1.2024.

V

arhaiskasvatuksen kehittämispäivä

6.2.2024

Tikkurilan kirkko

Tervetuloa varhaiskasvatuksen toimijoiden päivään kehittämään ja keskustelemaan yhdessä! Päivä on suunnattu seurakuntien varhaiskasvatuksesta ja perhetoiminnasta vastaaville.

40 €

Ilmoittautuminen viimeistään 29.1.2024.

Seurakuntien varhaiskasvatuksen neuv • ottelupäivät

19.–20.9.2024

Oulu

Kaksi päivää innostavia asiantuntija-alustuksia, kanavia ja kollegoita! Tule mukaan pohtimaan, miten kirkon varhaiskasvatus ja perhetoiminta voivat tulevaisuudessa olla lapsen ja perheen kokoisia ja näköisiä.

300 €

Osallistuja vastaa itse majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.

Ilmoittautuminen viimeistään 21.8.2024

Yhteisymmärrysviikko katsomuskasvatusyhteistyössä, webina • ari

7.11.2024

Verkko

Yhteisymmärrysviikko on oivallinen mahdollisuus katsomuskasvatusyhteistyön toteuttamiselle! Tule tutustumaan Yhteisymmärrysviikon 2025 teemoihin ja materiaaleihin ja kuulemaan ideoita yhteisymmärrysviikon toteuttamiseen paikallisessa yhteistyössä.

Maksuton.

Ilmoittautuminen viimeistään 31.10.2024

8 AMMATILLISIA KOHTAAMISIA
• • •

DIGIKASVATUS

KOULUYHTEISTYÖ JA KATSOMUSKASVATUS

sv

atuksessa

Digitaalisuus seurakunnan k • a

13.–14.5.2024

STEP-koulutus, Järvenpää

Miten digitaalisuus vahvistaa osallisuutta, ilmaisua ja seurakuntayhteyttä? Tule täydentämään osaamistasi digitaalisten sisältöjen ja ympäristöjen hyödyntämisessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

190 €. Täysihoito 2hh 105 €. Oikeus muutoksiin pidätetään

Ilmoittautuminen viimeistään 12.4.2024.

V

uor

ovaikutusta verkossa

15.1., 22.1. ja 29.1.2024 Verkko

Verkkoympäristöissä on tärkeä toimia hyvää vuorovaikutusta ja osallisuutta rakentaen. Tule oppimaan erilaisia tapoja luoda yhteyttä ja turvallisempaa tilaa verkossa toimiessa!

190 €

Ilmoittautuminen viimeistään 2.1.2024.

9.4.2024 Verkko

Katsomuskasvatuksessa tarvitaan yhteistä puhetta ja ideoita. Ajankohtaispäivässä tutustutaan katsomuskasvatuksen pedagogisiin malleihin ja katsomuskasvatusyhteistyön hyviin käytäntöihin. Koulutus sopii sekä seurakuntien että yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimijoille.

60 €

Ilmoittautuminen viimeistään 4.4.2024.

Katsomuskasvatuksen yhteistyö – matkalla moninaisuut

een

11.–12.3. ja 29.–30.8.2024 STEP-koulutus, Järvenpää

Mitkä asiat ovat olennaisia katsomuskasvatusyhteistyön kehittämisessä? Miten huomioida katsomusten moninaisuus yhteistyössä ja vahvistaa kaikkien

lasten oikeutta omaan katsomukseen? Miten yhteistyöllä voidaan edistää lasten hyvinvointia? Koulutuksen punaisena lankana kulkee dialoginen työote, jolle katsomuskasvatuksen yhteistyö perustuu.

380 € Täysihoito 2hh 210 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 9.2.2024.

Seiskojen Salatut el

aidot

11.4.2024 Verkko

Salatut elämäntaidot -malli tarjoaa uuden, selkeän ja kouluille mielekkään toimintatavan kouluyhteistyöhön. Nyt mallista on tehty versio yläkouluun seitsemäsluokkalaisille. Mallin avulla pystytään tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistamaan heidän tunne- ja ryhmätyöskentelytaitojaan.

60 €

Ilmoittautuminen viimeistään 28.3.2024.

9
• •
a • jankohtaispäivä
Katsomuskasvatuksen
• ämänt

Älyttömän tärkeää asiaa, joka kosketti itseäni

niin työn tasolla

kuin henkilökohtaisen

elämän tasolla.

10

Askelia

kestävyyteen – tulevaisuuden t • ekijän ABC

Miten vahvistaa kestävän tulevaisuuden ja toivon näköaloja työssä ja työyhteisössä? Kaipaatko tutkimustietoon perustuvaa kokonaiskuvaa maailmasta ja uusia näkökulmia jäsentämään ajatteluasi ja toimintaasi? Haluatko rakentaa kestävämpää tulevaisuutta erityisesti yhteisöjen tasolla ja yhdessä toisten kanssa? Tässä koulutuksessa kestävyyden kysymyksiä lähestytään tiedon, tunteiden ja toivoa vahvistavan toiminnan näkökulmista.

Kevään ryhmä

18.1.2024 yhteinen alkutapaaminen

Teams-alustalla.

Itsenäinen verkkokurssi avoinna 30.4.2024 saakka.

150 €

Ilmoittautuminen viimeistään 18.12.2023.

Syksyn ryhmä

19.9.2024 yhteinen alkutapaaminen Teams-alustalla.

Itsenäinen verkkokurssi avoinna 31.12.2024 saakka.

150 €

Ilmoittautuminen viimeistään 19.8.2024.

Luonto ja liikunta seurakunnan

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN

• Varhaiskasvatus

• Kouluikäiset

• Nuoret ja nuoret aikuset

k

• a • sv • atuksessa

27.–29.8.2024

STEP-koulutus, Ruokolahti

Luonto, leikki ja liikunta yhdistyvät koulutuksessa toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. Opitaan yhdessä vahvistamaan luontosuhdetta ja hyödyntämään lähiluontoa monipuolisesti. Annetaan Raamatun kertomusten ja rukousten kutsua luontoon ja liikkeeseen.

255 € Täysihoito 153 € 2hh. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 14.6.2024.

Luonto kumppanina

Miten luontoympäristöjä voi hyödyntää omassa työssä? Mitä tarkoitetaan luontolähtöisillä työtavoilla? Miten ne soveltuvat seurakunta- ja järjestötyöhön? Koulutuksessa tutustut luontolähtöisiin työtapoihin ja niiden soveltamismahdollisuuksiin erilaisten ryhmien kanssa. Koulutus koostuu webinaarisarjasta ja työpajoista, joista saat vertaistukea ja rohkaisua oman työsi kehittämiseen ja kokeiluihin. Voit valita, haluatko osallistua pelkkään webinaarisarjaan vai webinaarisarjan lisäksi työpajoihin.

Pelkkä webinaarisarja 100 € Webinaarit ja työpajat 150 €

Ilmoittautuminen viimeistään 15.12.2023.

Kokeilevaa ekoteologiaa luontokadon aik

15.3. verkossa, 24.–26.4. STEP-koulutus

Järvenpää, 4.12.2024 verkossa

Lisäksi 5 ryhmätapaamista touko-marraskuussa

Millaista voisi olla kokeileva ekoteologinen ajattelu ja teologian tekeminen? Miten teologiaa sanoitetaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon aikana? Entä miten teologian tekemiseen vaikuttaa se, että tietoisuus syntyy suhteista paitsi sosiaaliseen, myös luontoympäristöön? Tule oppimaan yhdessä luontolähtöistä teologiaa ja kehittämään teologista ajattelua tarkastelemalla ekologista kriisiä kristinuskon ytimen kautta.

510 €

Täysihoito lähijaksolla 2hh 188 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 15.2.2024.

meillekin! Webinaarisarja

Ympäristödiplomi

a • lk • uunp • ääsyn tueksi

3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10. ja 12.11.2024

Verkko

Harkitsetteko kirkon ympäristödiplomin hakemista? Tuntuuko alkuun pääseminen hankalalta? Mietityttääkö jokin asia? Tämä maksuton webinaarisarja tarjoaa konkreettista tukea ympäristödiplomiprosessin käynnistämiseen. Voit osallistua vain johonkin osioon tai koko sarjaan.

Maksuton.

Ilmoittautuminen viimeistään 27.8.2023.

11
LUONTO, YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS
• •
– luont • • • olähtöiset työtavat 16.1., 13.2., 12.3., 9.4., 10.9., 8.10. ja 12.11.2024 Verkko
• • ak • audella

Kirkkomuskarin kehittäminen – musiikkia ja k

• • asvua

13.–15.3. ja 7.–9.10.2024

STEP-koulutus, Järvenpää

Kuinka viedä kirkkomuskari uusiin ulottuvuuksiin? Miten kehittää kirkkomuskaritoimintaa osana muuta seurakunnan musiikkikasvatusta? Koulutuksessa täydennät osaamistasi musiikillisissa ja pedagogisissa taidoissa sekä opit niveltämään tätä kaikkea eri-ikäisten lasten kanssa toimimiseen, kirkkovuosi huomioon ottaen. Koulutus on tarkoitettu pääasiassa niille, joilla on musiikillinen pohjaosaaminen. Koulutus on yksi musiikin erityiskoulutuksen (MEK) moduuleista.

450 €. Täysihoito 1hh 446 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään

9.2.2024

L • a • sten virsi

10.–12.4.2024

STEP-koulutus, Järvenpää

Miltä kuulostavat uudet Lasten virret?

Lasten virsi -koulutus on vuorovaikutusta, musiikkia, liikettä ja leikkiä. Koulutuksessa opitaan tuntemaan Lasten virsi -kirjan lauluja erityisesti varhaisiän musiikkikasvatuksen pedagogisia menetelmiä hyödyntäen. Tule innostumaan lauluista ja Lasten virren virikemateriaaleista!

255 €. Täysihoito 2hh 188 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 8.3.2024.

Uudet Mes

sulaulut

30.–31.1.2024

STEP-koulutus, Järvenpää

Adventtina 2023 ilmestynyt uusi Messulauluja 3 -kirja innostaa musisoimaan! Tuomasmessujen laulukirjaperheen uusiin lauluihin tutustutaan koulutuksessa yhdessä laulaen, soittaen, liikkuen ja hiljentyen. Nuorten aikuisten ja jumalanpalveluksen yhteislaulut sopivat myös kuorojen ohjelmistoon ja rukouksiksi.

210 €

Täysihoito 2hh 105 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.12.2023

auvamuskari

12.–13.11.2024

STEP-koulutus, Järvenpää

Millaisia mahdollisuuksia musiikki tarjoaa yhteyden luomiseksi perheisiin odotusajasta taaperoihin? Vauvat valloittavat seurakuntien muskariryhmissä ja muussa perhetoiminnassa. Koulutuksessa ollaan arjen ja pyhän äärellä yhdessä laulaen, soittaen, silitellen, körötellen ja monella tavalla aistien.

190 €

Täysihoito 2hh 105 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.10.2024.

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN

• Varhaiskasvatus

• Kouluikäiset

• Nuoret ja nuoret aikuset

12 MUSIIKKI, LIIKUNTA JA ILMAISU
• •
V
Nämä ovat tärkeitä ja voimaannuttavia tapaamisia kollegojen kanssa. Omissa pienissä piireissä tämä kirkon työ on aika yksinäistä, mutta tällaisissa kokoontumisissa näkee, että meitä on monta ja tekemällämme työllä on merkitystä.
13

Kansallisen lapsistrategian merkitys seur

• ak • unnan työssä -webinaari

4.4.2024 Verkko

Kansallinen lapsistrategia koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Strategian tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Millainen on lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen kirkko osana suomalaista yhteiskuntaa? Miten lapsistrategia ja lasten osallisuus näkyy ja vaikuttaa seurakuntien toiminnassa ja päätöksenteossa?

40 €

Ilmoittautuminen viimeistään 28.3.2024.

Lapsiasiahenkilöiden ja osallisuuden parissa t

yösk

entelevien koulutuspäivä

5.10.2024 Tampere

Seurakuntien lapsiasiahenkilöt ja nuorten vaikuttajaryhmien parissa työskentelevät yhdessä koolla! Koulutuspäivä tarjoaa ajankohtaista asiaa, alustuksia ja käytännön kokemuksia lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistamiseksi sekä lapsivaikutusten arvioinnin kehittämiseksi.

80 €

Ilmoittautuminen viimeistään 5.9.2024.

20.

14 OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN K
ATSO MYÖS!
• •
Nuorilähtöiset menetelmät rippikoulussa sivulla

PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN

Rippikoulu osana lastenohjaajien ja diak

onian viranhaltijoiden työtä

14.–15.3.2024

STEP-koulutus, Järvenpää

Rippikoulu kuuluu yhä useampien työntekijäryhmien työhön. Tässä koulutuksessa otat haltuun rippikoulusuunnitelma 2017 keskeiset näkökulmat, saat tuntumaa rippikoulun erityispiirteistä ja löydät tapoja hyödyntää omaa ammattitaitoasi rippikouluikäisten kanssa.

190 €

Täysihoito 2hh 105 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 14.2.2024.

Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden suunnat ja joht

aminen

7.–9.2.2024

STEP-koulutus, Järvenpää

Toimintaympäristön muutokset haastavat tarkastelemaan laaja-alaisesti kasvatuksen kokonaisuutta. Miten tutkimustieto ja Polku-toimintamalli voivat tukea johtamista ja kehittämistä? Koulutus vahvistaa varhaiskasvatuksen toimintaympäristön hahmottamista, pedagogista kehittämistä ja niiden hyödyntämistä toiminnan johtamisessa.

255 €

Täysihoito 2hh 188 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 8.1.2024.

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN

• Varhaiskasvatus

• Kouluikäiset

• Nuoret ja nuoret aikuset

15
• •

Odotuk

• sen sävyt -ohjaajakoulutus

1.–2.2. ja 18.11.2024

1. jakso Ruoholahti, Helsinki,

2. jakso verkko

Ohjaajakoulutuksessa opit uuden menetelmän tukea perheitä jo ennen vauvan syntymää. Odotuksen sävyt -vertaistukiryhmissä odottajat käsittelevät elämänmuutokseen liittyviä tunteita ja ajatuksia luovien harjoitusten ja keskustelun kautta.

255 €

Osallistujat vastaavat itse ruokailuista sekä mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.

Ilmoittautuminen viimeistään 2.1.2024

P

erhel

ähtöinen seurakunta

2.–4.9. ja 14.–15.11.2024

STEP-koulutus, Järvenpää

Mitkä ovat seuraavat askeleet, jotta seurakunta voisi olla entistä perhelähtöisempi? Kenen näkökulmasta perhetoimintaa tulee kehittää muutosten keskellä? Koulutuksessa tutkitaan ja kehitetään tapoja rakentaa seurakuntaa, jossa perheet ovat keskiössä. Koulutus on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja.

410 €

Täysihoito 2hh 293 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 2.8.2024.

Kiitos kodikkaasta tunnelmasta

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN

• Varhaiskasvatus

• Kouluikäiset

• Nuoret ja nuoret aikuset

16
PERHEIDEN KANSSA
• •
Ihan parasta oman alan juttua oli tarjolla!
koulutuksesta.
17

P OLKU. Vauvasta aikuiseksi seurakunnan yhteydessä -toimintamalli on alkanut löytää laajalti paikkaansa seurakunnissa.

POLUN TAVOITTEENA ON auttaa luomaan kokonaisuutta, joka vahvistaa lapsen ja nuoren kristillistä identiteettiä. Polku-malli joustaa huomioiden seurakunnan resurssit ja toimintaympäristön tarpeet.

POLUN IKÄKAUSIIN JA ERILAISIIN TEEMOIHIN on rakennettu runsaasti lisää sisältöä viime vuosina. Polku jatkuu Millenniaalien polkuina nuoreen aikuisuuteen saakka.

Polun ja Millenniaalien polkujen teemoista löytyy vuonna 2024 paljon erilaisia koulutuksia verkkokoulutuksina, aika ja paikka -koulutuksina eri kampuksillamme sekä seurakuntiin tilattavina kokonaisuuksina.

Tutustu rohkeasti Polun ja Millenniaalien polkujen mahdollisuuksiin seurakuntanne kasvatuksen kokonaisuuden kehittämisessä!

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN

• Varhaiskasvatus

• Kouluikäiset

• Nuoret ja nuoret aikuset

Polun edistäjät -

verk

ostotapaaminen

16.–17.4.2024

Kirkon talo, Helsinki

Millä poluilla mennään nyt? Tule syventämään Polku- ja Millenniaalien polut -tuntemustasi, inspiroitumaan muiden kokeiluista ja löytämään uutta omaan seurakuntaasi. Kuulemme Polku- ja Millenniaalien polut -toimintamallien uusimmista materiaaleista ja sisällöistä. Verkostotapaaminen on yhteisen kehittämisen ja jakamisen foorumi.

150 €. Osallistumismaksu sisältää ohjelman mukaiset ruokailut. Osallistuja vastaa itse muista aterioista ja majoituksesta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 15.3.2024.

K

ouluik

äisten polulla

3.–4.4.2024

STEP-koulutus, Ruoholahti, Helsinki

Polku-malli rakentuu yhdessä! Meillä on jo paljon seurakunnissa kokeiltuja tapoja ja toimintamalleja. Tule mukaan tutustumaan näihin toimintamalleihin 6–14-vuotiaiden näkökulmasta (Seikkailu-, Rohkeus- ja Vapaus-ikäkaudet) ja soveltamaan niitä oman seurakuntasi ja työsi tarpeisiin yhdessä jakaen.

190 €. Osallistuja vastaa itse majoituksesta ja aterioista.

Ilmoittautuminen viimeistään 4.3.2024

Mill

enniaalien poluilla

17.–19.1.2024

STEP-koulutus, Järvenpää

Millenniaalien polut on laaja-alainen kokonaisuus, jolla edistetään ihmislähtöistä toimintakulttuuria kirkossa.

Mallia jäsentävät elementit ovat hengellisyys, viestintä, yhteisöllisyys ja hyvän tekeminen. Millainen yhteys muodostuu Polku-toimintamallin ja Millenniaalien polkujen välille? Miten seurakunnan jäsenyys ja kristillinen identiteetti voisi olla merkityksellinen siirtymässä nuoruudesta aikuisuuteen? Millaista vuorovaikutusta seurakunnan kannattaa rakentaa millenniaalien kanssa? Millaista on aikuisen hengellisyys ja seurakuntalaisuus?

255 €. Täysihoito 2hh 188 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 18.12.2023.

P • olk • u-webinaarit

Polku-toimintamallia on kehitetty eteenpäin eri ikäkausissa. Webinaareissa tutustutaan ikäkausien materiaaleihin, visuaaliseen ilmeeseen ja niiden monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin toiminnassa ja kohtaamisissa.

Vauvan vuosi – Lahja-ikäkausi Polulla 12.4.2024. Verkko

40 €

Ilmoittautuminen viimeistään 29.3.2024.

Ilo-ikäkausi Polulla

19.4.2024. Verkko

40 €

Ilmoittautuminen viimeistään 5.4.2024.

Suuremman suojassa

– Seikkailu-ikäkausi Polulla

26.4.2024. Verkko

40 €

Ilmoittautuminen viimeistään 12.4.2024.

Oot kymppi – Rohkeus-ikäkausi Polulla 23.4.2024. Verkko

40 €

Ilmoittautuminen viimeistään 9.4.2024.

Kestävä tulevaisuus P • olull • a

Polku-toimintamalli suuntaa katseen tulevaisuuteen. Miten sitä rakennetaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa niin, että Polku vie myös kohti kestävää maailmaa, jossa eletään ja toimitaan ympäristöä ja koko luomakuntaa kunnioittaen. Koulutuksessa otetaan haltuun Polku-toimintamalliin tehty Kestävä tulevaisuus -materiaali.

Tiedustelut: Satu Reinikainen

P

• olk • u •

Polku on uudenlaiseen vastuunjakoon ja osallisuuteen kutsuva kokonaisuuden tarkastelun ja kehittämisen väline. Tilauskoulutus auttaa ottamaan Polku-toimintamallin käyttöön ja kehittämään sitä eteenpäin osana seurakunnan toimintaa lapsen, nuoren ja perheen kristillisen identiteetin vahvistajana.

Tiedustelut: Aino-Elina Kilpeläinen

Ulkopuolisuuden ehkäisy – Polun silmälasimateria • a • li k • äyttöön

Miten huolehdin, että kukaan ei jää yksin? Polku-toimintamalliin rakennettu materiaali rohkaisee kiinnittämään huomiota niihin, joiden on hankalinta lähteä seurakunnan toimintaan mukaan. Ulkopuolisuuden ehkäisyn silmälasit ovat hyödyksi kaikille, osalle niiden läpi nähdyksi tuleminen on edellytys sille, että voi olla mukana ja voida hyvin.

Tiedustelut: Anna Kärri

19 POLKU-KOULUTUKSET
• •
• •
T I LAUSK O ULUT U K TES

Nuorilähtöiset menetelmät rippik • oulussa

8.–9.2. ja 1.10.2024

1. jakso STEP-koulutus, Järvenpää, 2. jakso verkko

Millä keinoilla osallisuus toteutuu koko rippikoulun ajan? Lähde mukaan pohtimaan, miten rippikoulusta saadaan nuorilähtöisempi. Koulutuksessa opit uutta nuorilähtöisestä ajattelusta ja saat konkreettisia välineitä suunnitella ja toteuttaa rippikoulua nuorten kanssa ja nuorille.

255 €

Täysihoito 2hh 105 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 8.1.2024

Rippikoulu osana lastenohjaajien ja diakonian viranhaltijoiden työtä

sivulla 15

Nuorten mielen hyvinvoinnin

tukeminen rippikoulussa

sivulla 25

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN

• Varhaiskasvatus

• Kouluikäiset

• Nuoret ja nuoret aikuiset

20 RIPPIKOULU- JA NUORISOTYÖ
K ATSO MYÖS!

Ajankohtainen tieto

nuorten keskuudessa esillä olevista ilmiöistä ja haasteista

auttaa varautumaan esimerkiksi kesän rippileireihin.

21

Tämä oli enemmän kuin koulutus, tämä oli matka ihmisyyteen, Raamattuun, ryhmäprosesseihin ja moneen muuhunkin asiaan, jossa riittää vielä sulateltavaa.

22

Bibliodr

aamaohjaajakoulutus

18.–20.9. ja 18.–20.11.2024, kuusi jaksoa vuonna 2025

STEP-koulutus, Järvenpää

Haluatko vahvistaa ja monipuolistaa Raamatun käyttöä työssäsi? Bibliodraamaohjaajakoulutus tuottaa osaamisen bibliodraamaryhmän ohjaamiseen, rikastuttaa Raamatun käyttöä saarnassa ja hartauksissa sekä syventää eksegeettisen tiedon hyödyntämistä.

1150 €

Täysihoito 2hh 1504 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 12.8.2024.

Godl

y Play -ohjaajakoulutus

7.–8.10.2024 ja 23.–24.1.2025

STEP-koulutus, Järvenpää

Godly Play kutsuu tutustumaan kristinuskoon ja Raamattuun kertomusten, tutkimisen, ihmettelyn ja toiminnan kautta. Kristillinen traditio tulee osaksi omaa elämänkokemusta ja mahdollistaa myös oman spiritualiteetin tutkimiseen ja tarkasteluun. Godly Play sopii lapsille, nuorille, rippikouluun ja aikuisille.

380 €

Täysihoito 2hh 105 € (yksi jakso).

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 6.9.2024.

Lapset, nuoret ja perheet juma

14.–16.2.2024

STEP-koulutus, Järvenpää

Millaista on jumalanpalveluselämä, jossa toteutuu eri-ikäisten osallisuus? Millainen tila, tunnelma ja symboliikka kutsuu mukaan? Musiikin, luontoympäristöjen ja pedagogisten mahdollisuuksien monipuolinen hyödyntäminen lisää jumalanpalveluselämän merkityksellisyyttä lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta.

255 €

Täysihoito 2hh 188 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 12.1.2024.

L • apsi ja t

24.–26.1. ja 6.–7.5.2024

STEP-koulutus, Järvenpää

Miten tehdä teologiaa lasten kanssa ja tukea monipuolisesti heidän teologista ajatteluaan? Koulutuksessa syvennytään lapsilähtöiseen teologiaan ja sen soveltamiseen työssä. Koulutus on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja.

410 €

Täysihoito 2hh 293 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 18.12.2023.

hyödyntää lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti lattiakuvien mahdollisuudet seurakunnan Polun rakentamisessa.

255 €

Täysihoito 2hh 188 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään

30.8.2024.

P • yhäkoulun ajankohtaispäivä

27.1.2024

Verkko

Pyhäkoulun ajankohtaispäivässä tutustut tapoihin suunnitella ja toteuttaa pyhäkoulua yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Tutustutaan erilaisiin juhlimisen tapoihin Polku-toimintamalliin kuuluvan Ilon kekkerit -materiaaliin kautta.

80 €/osallistuja tai

300 €/seurakuntakohtainen linkki

Ilmoittautuminen viimeistään 12.1.2024

Raamatun ja kirkkovuoden a • art • eet lasten Polulla

5.–7.11.2024

STEP-koulutus, Lapua

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN

• Varhaiskasvatus

• Kouluikäiset

• Nuoret ja nuoret aikuset

• attiak •

L

uvien uusia polkuja

30.9.–2.10.2024

STEP-koulutus, Järvenpää

Tule kokeilemaan uusia, kirjoissa julkaisemattomia lattiakuvakertomuksia ja päivitä tietosi, miten lattiakuvia voi

Tutkitaan Raamatun kertomuksia ja kirkkovuoden teemoja lapsen ja perheen näkökulmista. Miten juhlat ja kertomukset voivat muuttua leikeiksi ja peleiksi synnyttäen jälleen uusia kertomuksia? Koulutuksessa keskitytään Polku-toimintamallin kolmeen ensimmäiseen ikäkauteen (0–8 v).

255 €

Täysihoito 2hh 134 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 4.10.2024.

23
SPIRITUALITEETTI JA RAAMATTU
• • •
• • •
• • •
lanpalveluselämässä
• • eologia

rät

auk

o-ohjaajakoulutus

9.–10.10.2024

STEP-koulutus, Lapua

Tiedätkö mikä on Erätauko? Miten luodaan dialogista tilaa yhteisen ymmärryksen lisäämiselle? Erätauko-menetelmä on rakentavien keskustelujen suunnittelua, ohjaamista ja vaikuttavuuden arviointia. Koulutuksessa tutustutaan menetelmän mahdollisuuksiin kunnioittavan keskustelukulttuurin ohjaamisessa.

190 €

Täysihoito 2hh 72 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 9.9.2024.

Neuropsykiatrisesti

oht

aaminen seurakunnassa

26.–27.8.2024

STEP-koulutus, Järvenpää

Koulutuksessa tutustutaan yleisimpiin neuropsykiatrisiin häiriöihin ja siihen, miten ne ilmenevät. Oireet vaikuttavat mm. yksilön vuorovaikutukseen, kielelliseen ja ei-kielelliseen viestintään, tunteiden säätelyyn sekä oman toiminnan ohjaukseen ja asettavat haasteita toimintaympäristön muokkaamiselle neuropsykiatrisesti oireilevalle henkilölle soveltuvaksi. Koulutus lisää ymmärrystä neuropsykiatrisesta oireilusta ja vahvistaa valmiuksia tukea neuropsykiatrisesti oireilevaa lasta ryhmässä.

210 €

Täysihoito 2hh 105 €.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään

17.6.2024.

Suru ja ero lapsen ja nuor • • • en elämässä

11.–13.9. ja 21.–22.11.2024, kaksi lähiopiskelupäivää keväällä 2025

STEP-koulutus, Järvenpää

Elämän kriisikohdissa lapsi ja nuori hyötyy ryhmätoiminnasta, jossa hän saa sekä vertaistukea että turvallisen aikuisen ammatillista tukea. Koulutuksessa perehdytään suruun ja eroon ilmiöinä ja kriisinä lapsen ja nuoren elämässä sekä suru- ja eroryhmien ohjaamisen perusteisiin. Koulutus on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja.

490 €

Täysihoito 2hh 398 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään

9.8.2024. V

oima

varoja työhön

29.–30.5.2024

Holiday Club Tampereen Kehräämö

Kaipaatko keinoja parempaan työhyvinvointiin sekä ilon ja voimavarojen löytämistä työhön? Tule mukaan etsimään ja löytämään yhdessä toisten kanssa henkisiä ja fyysisiä voimavaroja ja parempaa tasapainoa työhön ja arjen elämään!

Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien ja -järjestöjen työntekijät 330 €, muut 390 €.

Osallistumismaksu sisältää ohjelman mukaiset ruokailut. Majoituksesta osallistuja vastaa itse.

Ilmoittautuminen viimeistään 26.4.2024.

24 TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT
E
oireilevien lasten ja nuorten k
• •
Ennen oli kaikki ietenkin paremmin, mutta maailma ja yhteiskunta on muuttunut. Ilman päivitystä on mahdoton selviytyä. Hyvä ja hetkeen sopiva koulutus.
t

Nuorten mielen hyvinvoinnin tuk • eminen rippikoulussa

20.–22.3.2024

STEP-koulutus, Järvenpää

Vahvista omaa osaamistasi nuorten mielen hyvinvoinnissa ja mielenterveyden haasteissa: Miten tukea rippikouluun osallistuvaa nuorta käytännössä, miten kohdata kriisitilanteita?

255 €

Täysihoito 2hh 188 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 16.2.2024.

Rohkeutta ja taitoja moninaisuuden k •

ohtaamiseen

13.–14.3.2024

STEP-koulutus, Ruokolahti

Arvostettu, kunnioitettu, hyväksytty ja mukaan otettu! Miten vahvistat kokemusta siitä, että kaikki ovat tervetulleita? Tunnetko ilmiöitä, jotka johtavat konflikteihin? Kuinka ohjaat rauhalliseen yhteiseloon? Koulutuksessa on mahdollisuus etsiä ja löytää vaikuttamisen keinoja ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Koulutus perustuu MOD-koulutusmalliin. MOD - moninaisuus, oivallus, dialogi –toiminta tähtää yhdenvertaisuuden edistämiseen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

190 €. Täysihoito 2hh 85 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen viimeistään 13.2.2024

Tuli vahva olo ja tunne kuulluksi

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN

• Varhaiskasvatus

• Kouluikäiset

• Nuoret ja nuoret aikuset

25 ULKOPUOLISUUDEN EHKÄISY
• •
tulemisesta ja että nämä ymmärtävät, mitä siellä kentällä tällä työsaralla oikeasti tapahtuu.

STEP-KOULUTUS TARJOAA seurakunnille monipuolista täydennyskoulutusta erityisesti kasvatuksen ja perhetoiminnan alueilla hyödyntäen myös ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia. Kehitämme lisäksi toimintamalleja ja materiaaleja seurakuntatyön ja katsomuskasvatuksen käyttöön.

STEP-KOULUTUS ON YKSITYINEN hyvinvointi- ja kasvatusalojen koulutusten erityisosaaja. Koulutamme ammattilaisia kuntien, hyvinvointialueiden, yritysten, seurakuntien ja järjestöjen työtehtäviin sekä tarjoamme ammatillista täydennyskoulutusta, työyhteisöjen kehittämispalveluja sekä vapaa-ajan kursseja.

STEP-KOULUTUKSEN TOIMITILAT ovat kuudella kampuksella Järvenpäässä, Kaustisella, Lapualla, Pieksämäellä, Ruokolahdella ja Uudessakaarlepyyssä sekä toimipaikoissa Helsingissä, Kuopiossa ja Porissa. Kaikkien toimitilojemme sijainnit ja osoitetiedot löydät osoitteesta step.fi.

Toiminta-aluettamme on koko Suomi ja koulutamme myös asiakkaiden omissa toimitiloissa ja paikkakunnilla.

LISÄTIETOA JA YHTEYSTIEDOT

KAISA AITLAHTI

Pedagogiset toimintamallit, spiritualiteetti, varhaiskasvatus ja perhetoiminta sekä pedagogiikka

040 703 3356

AINO-ELINA KILPELÄINEN

Kouluikäiset ja nuoret, Polku-toimintamallin kehittäminen

044 357 9916

MARJUKKA LUOMA

Varhaiskasvatus, perhetoiminta Toimivapaalla

JARI VISTO

Kestävä kehitys, ekososiaalinen sivistys

040 618 4290

PÄIVI AUMALA

Varhaiskasvatus ja perhetoiminta sekä pedagogiikka, katsomuskasvatus

040 158 1345

ANNA-LEENA KLEMETTI-FALENIUS

Monikulttuurisuus, moninaisuuden kohtaaminen

040 832 2467

JOHANNA MANTERE

Varhaiskasvatus, perhetoiminta

050 525 0349

RIIKKA JÄNTTI

Musiikki ja musiikkikasvatus, jumalanpalveluselämä

044 513 3232

ANNA KÄRRI

Kouluikäiset, nuorisotyö, alueelliset yhteistyöverkostot 044 792 2389

SATU REINIKAINEN

Pedagogiset toimintamallit, varhaiskasvatus ja perhetoiminta sekä pedagogiikka 040 701 9713

Sitaatit: STEP-koulutuksen palautekyselyt 2022–2023

Kouluttajat
Kouluttajien
ovat muotoa
sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@step.fi

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: seurakunnille.step.fi/koulutukset

Kysy lisää: 0400 182 278

seurakunnille@step.fi

seurakunnille.step.fi

28
TAITTO Jani Käsmä
VARHAISKASVATUS I KOULUIKÄISET I NUORET JA NUORET AIKUISET I PERHEET I TILAUSKOULUTUKSET
KUVAT Markus Aspegren, Jani Laukkanen

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.