Page 1

LAHDEN SEURAKUNTIEN RIPPIKOULUT 2020

RIPARIVIDEO

Katso riparivideo osoitteessa lahdenseurakunnat.fi

Ripari on huippujuttu!”

SISÄLTÄÄ OHJEET rippikouluun ilmoittautumisesta

ILMOITTAUTUMINEN alkaa to 26.9. ja päättyy ke 9.10.2019.

ILMOITTAUDU

osoitteessa lahdenseurakunnat.fi


INFOA

Tämä esite lähetetään automaattisesti kaikille vuonna 2005 syntyneille seurakunnan jäsenille Lahden alueella. Jos sinä (tai kaverisi) et ole saanut postissa tätä esitettä, voit myös tilata sen maksutta osoitteesta lahti.rippikoulu@evl.fi.

RIPARIVIDEO

Katso riparivideo osoitteessa lahdenseurakunnat.fi

Toimitaan yhdessä, opitaan ja tehdään kivoja juttuja.”


Sisällys 54

MikäMistä ihmeen rippikoulu? rippikoulussa on oikein kysymys?

6 Ketkä voivat 7 tulla

rippikouluun? Ketkä voivat tulla rippikouluun?

8 Millainen rippikoulu 8

sopii minulle? Millainen rippikoulu sopii minulle?

10 10

Tietoja rippikoululaisen vanhemmille/huoltajille Tietoja rippikoululaisen vanhemmille/huoltajille

14 Lisätietoja leireistä 12 ja leiripaikoista

Ilmoittautumisohjeet

17 14 Yhteystiedot

Lisätietoja leireistä ja leiripaikoista

18 Vuoden17 2017 rippikoulutaulukko Yhteystiedot

18

Vuoden 2020 rippikoulutaulukko

Julkaisija Lahden seurakuntayhtymä/ Kasvatus ja perheasiat Jakelu vuonna 2005 syntyneet lahtelaiset nuoret Tekstit Jari Laulainen Logo Ville Heiskanen www. villeheiskanen.fi Kuvat Kansi ja sivut: 2, 6,

16, 20 Kirkon kuvapankki/Jussi Vierimaa ja sivut: 3, 7, 10, 12, 19 Ville Heiskanen Ulkoasu Jani Käsmä www.kasma.fi Paino ja painos M&P Paino, 1500 kpl

3


Mistä on kysymys?

Mistä rippikoulussa on oikein kysymys? Suomalainen rippikoulu on ainutlaatuinen ilmiö. Rippikoulu antaa nuorelle mahdollisuuden syventyä kristilliseen uskoon ja pohtia omaan elämään liittyviä kysymyksiä yhdessä samanikäisten nuorten kanssa. Rippikoulu tarjoaa eväitä koko elämän mittaiselle matkalle.

S

uomalainen rippikoulu on kansainvälisestikin mitattuna ainutlaatuinen ilmiö. Lähes 80 % 15-vuotiaista suomalaisista nuorista käy rippikoulun. Tutkimusten mukaan suurin osa nuorista kokee rippikoulun hyvin myönteisenä tai myönteisenä. Rippikoulun suosioon on useita syitä, joista mahdollisuus käydä rippikoulu leirimuotoisena lienee tärkeimpiä. Rippikoululeirien isosilla on myös suuri merkitys nuorille. Pohjimmiltaan rippikoulu on pysähtymistä kristillisen uskon ydin-

TAUSTAA

kysymysten äärelle. Rippikoulun tarkoitus on vahvistaa ja avata ymmärrettäväksi sitä uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon nuori on kasteessa otettu. Rippikoulu tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua uudella tavalla omaan seurakuntaan. Moni rippikoulun käyneistä osallistuu vuosittain isoskoulutukseen. Nuorelle on tarjolla hyvin monenlaisia erilaisia rippikouluja. Suosituin rippikoulumuoto on edelleen leirimuotoinen rippikoulu. Rippikoululeirejä järjestetään sekä talvella että kesällä. Kaikki nuoret eivät kuitenkaan voi tai halua osal-

listua leirimuotoiseen rippikouluun. Seurakunnissa järjestetään siksi myös kaupungissa pidettäviä rippikouluja, joihin ei kuulu leirijaksoa, kuten päivärippikouluja keväällä ja kesällä. Lisäksi seurakuntamme järjestävät vuoden aikana 2–3 pienryhmärippikoulua. Rippikoulu päättyy konfirmaatioon oman seurakunnan kirkossa. Konfirmaatio on rippikoulun käyneen nuoren suuri juhla, joka kokoaa perheen, suvun ja ystävät yhteen. Konfirmoitavan nuoren kummeilla on myös tärkeä tehtävä konfirmaatiojuhlassa.

Rippikoulun käyminen antaa nuorelle monia oikeuksia. Rippikoulun käynyt ja konfirmoitu nuori voi toimia lapsen kummina. Rippikoulu antaa oikeuden tulla vihityksi avioliittoon kirkossa. Rippikoulun käynyt voi aikanaan myös osallistua seurakunnan päätöksentekoon.

4


Riparilla pääsee pohtimaan elämän suuria kysymyksiä.”

5


Riparilla opetellaan tuntemaan itseä, toisia ja Jumalaa.�

6


Kenelle?

Ketkä voivat tulla rippikouluun?

R

ippikouluihin voivat tulla ensi vuonna 15 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat lahtelaiset nuoret (riippumatta kuuluuko seurakuntaan tai ei). Myös 14-vuotiaat nuoret, jotka ovat aloittaneet koulun 6-vuotiaana, voivat erityisluvalla käydä rippikoulun luokkatovereidensa kanssa (jos olet aloittanut koulun vuotta aiemmin, ota yhteyttä oman seurakuntasi kirkkoherraan).

INFOA

Myös kirkkoon kuulumaton (eli väestörekisteriin kuuluva nuori) voi tulla rippikouluun. Konfirmaatiojuhlaan osallistuminen edellyttää kuitenkin kastetta ja kirkkoon kuulumista. Kirkkoon voi liittyä helposti rippikoulun yhteydessä. Lisätietoja kirkkoon liittymisen yksityiskohdista saat seurakuntien keskusrekisteristä puh. 044 719 4611 tai rippikoulusi vetäjiltä.

Rippikoulun käyminen voi joskus elämäntilanteesta johtuen tuntua nuoresta hankalalta. Jos nuoren elämässä on paljon vaikeita asioita, kuten sairautta tai surua, rippikoulun käyminen vuotta myöhemmin voi olla hyvä vaihtoehto. Jos ilmoitat siirtäväsi rippikoulua vuodella, lähetämme mielellämme sinulle seuraavana vuonna rippikouluinfon.

Kaikkiin rippikouluihin kuuluu muodosta riippumatta mm. etukäteistapaamisia, seurakuntaan tutustumista ja mahdollisesti jokin teemapäiväkin. Rippikoululaiselta edellytetään osallistumista kaikkeen rippikoulun sisältämään ohjelmaan.

7


Millainen rippikoulu sopii minulle?

Ketkä ilmoittautuvat rippikouluun? Nuoret, jotka hakevat • leireille, kaupunki-, päivä-, kevätja pienryhmärippikouluihin • rovastikunnalliseen, kehitysvammaisille nuorille tarkoitettuun erityisrippikouluun • muualle kuin Lahteen rippikouluun menevät (esim. järjestörippikoulut) • vuodella rippikoulua siirtävät • nuoret, jotka eivät käy rippikoulua ollenkaan, ilmoittavat asiasta lomakkeella

R

ippikoulun suhteen sinulla on valittavana useita eri vaihtoehtoja. Luonnollisesti vaivattominta monelle on ehkä käydä rippikoulu omassa kotiseurakunnassa. Tämä esite kertoo erityisesti Lahden seurakuntien järjestämistä rippikouluista.

le. Seurakunnilla on tarpeellinen määrä rippikoulupaikkoja omille nuorilleen, joten kaikki nuoret pääsevät halutessaan johonkin oman seurakuntansa rippikouluun. Mikäli seurakunnan leireillä on vapaita paikkoja, voidaan sinne ottaa myös toisen seurakunnan nuoria.

voit tarkistaa oman seurakuntasi esitteen takakannen tarrasta.

Seurakunnat järjestävät lisäksi kaikille yhteisiä leirejä ja kaupunkirippikouluja, joille voivat hakea yhteisesti kaikki nuoret Lahden eri seurakuntien alueelta. Tämä vaihtoehto sopii esimerkiksi sinulle, joka haluat välttämättä samaan rippikouluun kaverisi kanssa, mutta asut eri seurakunnan alueella kuin kaverisi. Rippikoulutaulukossa, sivulla 18, on maininta ”yhteinen” kaikille avoimien rippikoulujen kohdalla.

Lahden seurakunnat järjestävät rippikouluja lähinnä oman seurakuntansa alueella asuville nuoril-

Esimerkki: haluat samalle koulukaverisi kanssa, vaikka hän asuukin eri puolella kau-

Lahden seurakuntien järjestämät rippikoulut Lahdessa on viisi seurakuntaa: Joutjärven, Keski-Lahden, Launeen, Nastolan ja Salpausselän seurakunnat. Oma seurakuntasi määräytyy asuinalueesi mukaan,

8


punkia ja on siksi eri seurakunnan jäsen. Voitte käyttää kaverikoodia (katso tarkemmin sivu 13) ja hakea siis 1) sinun seurakuntasi leireille, 2) kaverisi seurakunnan leirille, 3) kaikille seurakunnille yhteisille leireille. Koska seurakunnat ovat velvoitettuja tarjoamaan leirejä ensi sijaisesti omille jäsenilleen, teidän voi olla vaikeaa päästä yhdessä oman seurakunnan leirille (mikään ei estä silti yrittämästä). Paremmat mahdollisuudet päästä samalle leirille tarjoavat yhteiset rippikoulut, jossa hakijan seurakunnalla ei ole väliä.

Kehitysvammaisten nuorten rovastikunnallinen erityisrippikoulu Lahden seudulla järjestetään erityisrippikoulu kehitysvammaisille nuorille (27.–31.7.2020). Pienemmässä ryhmässä otetaan huomioon nuorten yksilölliset tarpeet. Lisäksi tiedolliset tavoitteet ovat sellaisia, että jokainen selviytyy niistä hyvin. Erityisrippikouluun kutsutaan nuoria koko Hollolan rovastikunnan alueelta. Suurien ilmoittautumismäärien vuoksi varaudumme ensi kesänä järjestämään leirimuotoisen rippikoulun lisäksi myös päivärippikoulun (8.–12.6.2020).

INFOA

Erityisrippikouluun ilmoittaudutaan sähköisesti (ohjeet tässä esitteessä). Ilmoittautumisvaiheessa voi ilmoittaa, haluaako nuori osallistua päivärippikouluun, jos sen järjestämiseen tulee tarve. Olemme ilmoittautumisajan jälkeen ilmoittautuneisiin yhteydessä rippikoulun käytännön järjestelyistä. Erityisrippikouluun liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kehitysvammaistyön pappiin Jenni Jaakonsaareen, puh. 044 719 1522, jenni.jaakonsaari@evl.fi tai kehitysvammaistyön diakonissaan Tarja Kallioon, puh. 044 719 1297, tarja.kallio@evl.fi.

Ulkopaikkakuntalaiset Ulkopaikkakuntalaisten eli Lahden ulkopuolelta tulevien nuorten on haastavaa päästä Lahden seurakuntien järjestämiin rippikouluihin, koska paikkamäärät ovat rajoitetut. Voimme ottaa leirille muidenkin seurakuntien nuoria vain siinä tapauksessa, että leirillä on tilaa. On tärkeää, että otat yhteyttä omaan seurakuntaasi ja haet myös heidän rippikouluunsa, jotta et jää kokonaan ilman rippikoulupaikkaa. Lahden ulkopuolelta tulevilta nuorilta peritään perusleirimaksu kaksinkertaisena (katso kohtaa Mitä rippikoulu maksaa, s. 11).

Leiririppikoulut Lahden seurakuntien leirikeskuksissa ovat edelleen kaikkein suosituimpia rippikouluja. Rippikoulun voi kuitenkin käydä muutenkin kuin leirinä. Seurakunnat järjestävät rippikouluja myös kaupungissa, joihin voit osallistua kotoa käsin.

9

Kristillisen järjestön tai urheiluopiston rippikouluun?

R

ippikoulun voi myös käydä kauempana kotoa, vaikkapa osallistumalla jonkin kristillisen järjestön järjestämään rippikouluun. Kristillisistä järjestöistä rippikouluja järjestävät mm. Herättäjä-yhdistys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys, Kansan Raamattuseura, Suomen Raamattuopisto sekä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys. Kristillisten järjestöjen rippikouluista saa parhaiten tietoja järjestöiltä itseltään. Lahdessa erityisesti vaikuttava Esikoiset ry järjestää vuonna 2020 rippikoululeirin. Lisätietoa on Esikoiset ry:n nettisivuilta www.esikoiset.fi. Tähän rippikouluun ilmoittaudutaan lomakkeella 3. Suomessa järjestetään myös erilaisia urheilu- ja lajipainotteisia rippikouluja, lähinnä yhteistyössä joidenkin urheiluopistojen kanssa (Kuortane, Pajulahti, Vierumäki). Urheilupainotteisten rippikoulujen tarjonnasta löydät tietoa urheiluopistojen kotisivuilta. Järjestöt ja urheiluopistot kertovat sivuillaan, kuinka heidän leireilleen ilmoittaudutaan, mutta sinun tulee ilmoittautua myös meille (kts. ilmoittautumislomake 3), koska oma seurakuntasi järjestää sinulle seurakuntaan tutustumisjakson Lahdessa.


Tärkeää tietoa

Rippikoululaisen vanhemmille/huoltajille Rippikoulua rakennetaan nuorta varten. Rippikoulu koskettaa kuitenkin nuoren koko perhettä. Toivomme, että nuoret käyvät kunnon keskustelun vanhempiensa/huoltajiensa kanssa ennen rippikouluun ilmoittautumista. Lahden seurakuntayhtymän rippikoulutyön lähtökohtana on leirien ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden varmistaminen. Rippikoulun kannalta leirin johtajien on välttämättä oltava tietoisia kaikista niistä asioista, jotka vaikuttavat nuorten kokonaisvaltaiseen terveyteen. Toivomme teidän vanhempien kertovan avoimesti kaikista nuorten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista. Terveystietojen kertomatta jättäminen voi häiritä nuoren elämää leirillä ja vaikeuttaa leirin johtajien mahdollisuutta auttaa nuorta tarvittaessa. Tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Sähköinen asiointipalvelu ilmoittautumisessa Lahden seurakuntayhtymä on ottanut käyttöön Lahden seurakuntien sähköisen asiointipalvelun, johon rekisteröidytään tunnistautumalla Suomi.fi palvelun kautta käyttämällä pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Tästä johtuen pyydämme huoltajaa täyttämään rippikoululaisen ilmoittautumisen. Vanhempien ja huoltajien on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava kaikista niistä asioista, jotka voivat vaikuttaa nuoren elämään leirillä. Nuoren kokonaisvaltaiseen terveyteen vaikuttavat teki-

jät eivät estä nuoren osallistumista rippikouluun, mutta rippikoulun vetäjien on välttämättä tiedettävä niistä ennen leiriä jo nuoren oman turvallisuudenkin vuoksi. Arkaluontoisimmista asioista voidaan keskustella luottamuksellisesti ennen leiriä leirien vetäjien kanssa, mutta niistä on tärkeää mainita jo ilmoittautumisessa. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä

Rippikouluryhmiin jako Ilmoittautumisajan jälkeen rippikouluryhmät muodostetaan toiveet mahdollisuuksien mukaan

10

INFOA

Ilmoittautumisen jälkeen nuoret jaetaan rippikouluryhmiin. Ryhmiin jakaminen kestää jonkin aikaa (rippikoululaisia on lähes tuhat!) Tieto rippikouluryhmästäsi, rippikoulun alkamisajankohdasta sekä opettajien yhteystiedot lähetetään kotiin kirjeitse marras-joulukuun vaihteessa.

huomioiden, etusijalla ovat aina oman seurakunnan alueen (poikkeuksena yhteiset leirit) tytöt ja pojat omina kiintiöinään. Mikäli hakijoita leirille on enemmän, kuin mitä voidaan ottaa, paikat arvotaan!

Rippikouluryhmän vaihtaminen Kun saat tiedon rippikouluryhmästäsi, pyydämme sinua ottamaan pikaisesti yhteyttä, mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan. Rippikouluryhmän vaihtaminen on mahdollista vain rajoitetusti ja yleensä vain niis-


sä tapauksissa, että vastavuoroisesti toisella leirillä on halua vaihtaa ryhmää. Vaihtoja tehdään vuoden 2019 loppuun asti. Tämän jälkeen vain erityisen painavista syistä voi kysyä vaihtoa.

Rippikoulupaikan peruminen Ilmoita mahdollinen rippikoulupaikan peruminen vuoden 2019 loppuun mennessä kasvatuksen ja perheasioiden toimistoon, jotta voimme tarjota rippikoulupaikkaa jonossa olevalle. Lahden alueella tapahtuvien leirien osalta ennen leirijaksoa perutun leirin jo maksetut maksut voidaan palauttaa. Ulkomaan ja Lappiin kesällä suuntautuvista leireistä laskutetaan ennakkomaksu 100 € matka- ja lentoyhtiöille tehtäviä varauksia varten. Tätä ennakkomaksua ei palauteta, mikäli osallistuminen peruuntuu. Mikäli leiri on jo alkanut ja nuori keskeyttää leirin syystä tai toisesta, ei leirimaksua enää palauteta (sairaustapauksissa palautus lääkärintodistuksella).

Rippikoulun ryhmäkoko Rippikouluryhmän koko on yleensä 25–30 nuorta. Pidätämme oikeuden peruuttaa leirin/rippikoulun, mikäli ryhmään ilmoittautuu alle 15 nuorta.

Tiedote vanhemmille Lähetämme vanhemmille myöhemmin tiedotteen rippikoulusta, jossa annetaan tarkempaa infoa rippikouluun liittyvistä asioista. Lahden seurakuntayhtymän kotisivuilta, www.lahdenseurakunnat. fi, löytyy myös tietoa rippikoulusta. Rippikoulut ovat savuttomia. Seurakuntayhtymän rippikouluissa noudatetaan tupakkalain määräyksiä. Rippileireillä tupakointi on kokonaan kielletty.

Mitä rippikoulu maksaa? Rippikoulu on tärkeä osa seurakunnan kasvatustyötä. Yli 80 % rippikoulun kustannuksista katetaan kirkollisverovaroilla ja näin kirkon jäsenet, sinä ja perheesi mukaan lukien, mahdollistavat rippikoulujen pitämisen tässä laajuudessa ja kaikille avoimena. Lahdessa rippikoululeireistä peritään perusleirimaksu 100–130 €. Lahden ulkopuolelle suuntautuvista leireistä eli Lapin hiihtoloma- ja kesäleireistä sekä Puolan, Unkarin, Kroatian ja Viron leireistä peritään lisäksi kuljetus- ja majoitusmaksu (hinnat vaihtelevat leirikohtaisesti). Ulkomaan ja Lappiin kesällä suuntautuvista leireistä laskutetaan ennakkomaksu 100 € tammikuussa. Tarkemmat hintatiedot löytyvät riparitaulukosta. Kevät- ja kaupunkirippikoulut, Nastolan päivärippikoulu sekä pienryhmärippikoulu ovat ilmaisia. Lahden ulkopuolelta tulevilta nuorilta peritään rippikoulun perusleirimaksu, 100 € tai 130 €, kaksinkertaisena eli ulkopaikkakuntalainen maksaa perusleirimaksuna yhteensä 200 € tai 260 €. Kuljetusmaksut eivät tule kaksinkertaisena.

Rippileirin laskutus Lahden seurakuntayhtymä on siirtynyt sähköiseen asiointiin. Laskun toimittamisesta asiointi-

11

palveluun lähetetään sähköpostiviesti huoltajalle, viestin linkki ohjaa asiointiin, jossa maksu maksetaan verkkopankissa. Hiihtolomaleirien koko maksu (300 €), ulkomaan ja Lapin kesäleirien ennakkomaksu (100 €) laskutetaan tammikuussa ja kesän leirien maksut maalis-huhtikuussa. Lisätietoja laskutuksista: lahti.rippikoulu@evl.fi.

Vapautus leirimaksusta Lahtelaisilla on mahdollisuus taloudellisin ja sosiaalisin perustein saada vapautus leirin perusmaksusta (100–130 €). Kuljetus- ja majoittumiskuluista ei voi anoa vapautusta. Maksuvapautuskaavakkeita voi tulostaa kotisivuilta: www.lahdenseurakunnat.fi (hakusana rippikoulu).

Vakuutus Kotimaassa järjestettävien rippikoulujen osallistujat on vakuutettu lakisääteisellä ryhmätapaturmavakuutuksella, joka kattaa rippikouluissa tapahtuvista tapaturmista aiheutuneet kulut tiettyyn rajaan asti. Tapaturmavakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta. Ulkomaan leireillä on voimassa vakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisen matkavakuutus. Tarkempia tietoja vakuutusasioista löydätte seurakuntayhtymän kotisivuilta www.lahdenseurakunnat.fi (hakusana Vakuutus). Pyydämme perheitä tutustumaan seurakuntayhtymän vakuutuksen vakuutusehtoihin ja arvioimaan oman tarpeen mahdollisista lisävakuutuksista. Huomaa, että seurakuntayhtymä ei ole vakuuttanut matkatavaroita eikä näin ollen korvaa rikkoontuneita laitteita, esim. matkapuhelimia (näiden vahingot korvataan yleensä kotivakuutuksesta).


Ilmoittautumisohjeet

Lahden seurakuntien sähköinen asiointipalvelu Lahden seurakuntayhtymä on ottanut ilmoittautumisissa ja laskutuksessa käyttöön Lahden seurakuntien sähköisen asiointipalvelun, johon ensimmäisellä kerralla mentäessä tunnistaudutaan ja rekisteröidytään. Tietoturvan vuoksi käytetään Suomi.fi -tunnistautumispalvelua, tunnistautumisessa käytetään

Seurakunnilla on erilaisia rippikouluvaihtoehtoja, joihin ilmoittaudutaan eri lomakkeilla.

• • •

pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Rippikoulu ilmoittautumisessa pyydämme huoltajia tekemään ilmoittautumisen nuoren puolesta (nuorilla ei ole välttämättä pankkitunnuksia) ja näin myös varmistamme tietojen oikeellisuuden. Lastenkodeissa ja perhekodeissa asuvien nuorten kohdalla toivomme ilmoittautumisen tapahtuvan puhelimit-

se alla olevaan numeroon. Ilmoittautumisessa ei nopeus ratkaise. Kaikki tiedot käsitellään yhtä aikaa ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisasioissa: ota yhteyttä kasvatuksen ja perheasioiden toimistoon, Merja Rämänen, puh. 044 719 1295 (ma–pe 9–15).

Lomake 1: Leirit Lomake 2: Kaupungissa järjestettävät rippikoulut (kaupunki-, kevät-, päivä- ja pienryhmärippikoulu) ja kehitysvammaisten erityisrippikoulu Lomake 3: Muualle käytävät rippikoulut (esim. järjestön, urheiluseuran, muu kuin Lahden seurakunnan ripari) ja Esikoiset ry:n rippikoulu. Jos haluat siirtää rippikoulua vuodella eteenpäin tai et halua käydä rippikoulua ollenkaan, pyydämme sinua ilmoittamaan asiasta tällä lomakkeella.

LOMAKE 1: Leirit Rippileirejä järjestetään sekä hiihtolomalla että kesällä. Hiihtoloman aikana järjestettävät leirit sisältävät yleensä mahdollisuuden lasketteluun tai murtomaahiihtoon. Hiihto- tai laskettelutaito ei ole kuitenkaan edellytys leiriin osallistumiseen. Nastolan hiihtolomaleirillä Luomaniemessä ei lasketella. Kesän rippikoulut alkavat kokoontumisilla jo varhain kevättalvella. Leirejä on tarjolla Lahden seurakuntien omissa leirikeskuksissa, muissa leirikeskuksissa, ulkomailla ja Lapissa. Kesällä Lapin leirejä järjestävät Keski-Lahden, Joutjärven ja Salpausselän seurakunnat. Tarkemmin näistä leireistä ja rippikoulupaikoista on tietoja sivulla 15.

LOMAKE 2: Kaupungissa pidettävät rippikoulut ja kehitysvammaisten leiri Kaupungissa pidettäviä rippikouluja (kaupunki-, kevät- ja päivärippikoulu sekä pienryhmärippikoulu) järjestetään jokaisessa paikallisseurakunnassa. Rippikouluihin liittyy kokoontumisia keväällä ja mahdollisesti retkipäiviä.

Kaupunki-, kevät- ja päivärippikoulut Joutjärven ja Salpausselän seurakunnat järjestävät yhdessä keväällä kevätrippikoulun, joka pidetään Salpausselän seurakunnan tiloissa. Launeen ja Keski-Lahden seurakunnat puolestaan järjestävät kesän alussa pidettävän kaupunkirippikoulun, joka pidetään Launeen seurakunnan tiloissa. Nastolan seurakunnassa päivärippikoulu toteutetaan hiihtolomalla pidettävän rippikoululeirin yhteydessä Luomaniemessä. Päivärippikoulun kesto on päivittäin klo 8.30-20.30.

12

Pienryhmärippikoulu on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Se sopii esim. pienluokalla opiskeleville tai nuorille, joiden elämäntilanteeseen sopii pienemmän ryhmän vaihtoehto. Kesä jakso toteutetaan kaupungissa Keski-Lahden alueella heti koulujen päätyttyä.

Rovastikunnallinen erityisrippikoulu kehitysvammaisille nuorille Lahden seurakuntayhtymä järjestää heinäkuun lopulla 27.-31.7.2020 erityisrippikoulun erityistä tukea tarvitseville nuorille Luomaniemen toimintakeskuksessa Nastolassa. Rippikouluun kuuluu myös viikonloppuleiri keväällä. Mikäli ryhmä on muodostumassa ylisuureksi, pidetään kesäkuussa päivärippikoulu Mukkulan kirkolla (8.12.6.2020).


”Kaverin kanssa samalle riparille?” LOMAKE 3 Muualla käytävät rippikoulut Järjestö-, urheilurippikoulu tai muun seurakunnan rippikoulu Oletko ajatellut hakeutua järjestön, urheiluopiston tai jonkun muun seurakunnan rippikouluun? Sinun tulee käydä kotiseurakunnassasi seurakuntaan tutustumisen jakso. Ilmoittaudu meille lomakkeella 3, niin saamme lähetettyä sinulle kutsun kotiseurakunnan tutustumisjaksolle.

M

oni nuori haluaisi käydä rippileirin yhdessä tutun kaverin kanssa. Tämä on ymmärrettävää, vaikkakaan aina se ei onnistu. Tämä ei kuitenkaan juurikaan vaikuta rippikoulukokemukseen; monen nuoren mielestä rippikoulun parasta antia on juuri uusiin nuoriin tutustuminen. Rippikouluja järjestävät seurakunnat ovat velvollisia tarjoamaan rippikoulupaikan ensin oman seurakunnan nuorille, mutta jos tilaa on, voivat ottaa toisenkin seurakunnan nuoria. Poikkeuksena ovat yhteiset leirit, joihin voivat hakea kaikkien Lahden seurakuntien nuoret. Jos kuitenkin haluat ehdottomasti ystäväsi kanssa samaan ryhmään, suosittelemme kaverikoodin käyttöä. Kaveriryhmän muodostaa 2-3 henkilöä.

Esikoiset ry:n järjestämä leiririppikoulu Esikoiset ry on saanut Tampereen hiippakunnan luvan rippikoulun pitämiseen ja järjestää ensi vuonna leiririppikoulun ajalla 26.6.–3.7.2020.

Rippikoulun siirto vuodella eteenpäin Rippikoulun siirtäminen vuodella voi olla hyvä vaihtoehto silloin, jos nuoren elämässä on vaikeita asioita kuten sairautta tai surua. Ilmoittamalla siirtämisestä saat seuraavana vuonna rippikouluesitteen automaattisesti ilmoittautumisessa annettuun osoitteeseen.

En aio käydä rippikoulua Mikäli rippikoulun käyminen ei kuulu suunnitelmiisi, pyydämme sinua ilmoittamaan siitä ilmoittautumislomakkeella. Saamme tietomme ajan tasalle, emmekä lähetä jatkossa sinulle postia rippikoulusta.

1. Varmistakaa, että KAIKILLE KÄY SAMAT rippikouluvaihtoehdot. Sopikaa, kuka kavereista ilmoittautuu ensin ja jakaa koodin toisille! Ensimmäinen ryhmän ilmoittautuja saa sähköpostiin KAVERIKOODIN, jonka lähettää sähköpostitse kavereilleen (max 2 hlöä). 2. Kaverikoodi kysytään heti Tilaisuuksien valinta -sivulla kohdassa Ilmoittaudu kaverikoodilla. Klikkaa valintalaatikkoa ja kirjoita saamasi koodi valikkoon. Huomaa, että et enää pääse valitsemaan vaihtoehtoja vaan jatkat suoraan lomakkeelle täyttämään tietojasi. Ohjelma muodostaa ilmoittautuneista kaveriryhmän, joilla on samat vaihtoehdot. TÄRKEÄÄ! Lahden eri seurakunnista olevat kaverit (asutte siis Lahden eri kaupunginosissa): muistakaa että etusijalla seurakunnan omiin ripareihin on aina rippikoulun järjestävän seurakunnan alueella asuvat, poikkeuksena yhteiset leirit, joihin ei ole Lahden sisällä seurakuntarajaa. Valitkaa siis mahdollisimman paljon vaihtoehtoja molempien seurakunnista! Mikäli kaverisi on ULKOPAIKKAKUNTALAINEN (Hollola, Orimattila jne.), huomioikaa että lahtelaiset ovat aina etusijalla, ulkopaikkakuntalainen kaveri aiheuttaa sen, että kaikki lahtelaiset ovat etusijalla kaveriryhmään nähden. Mikäli toisen seurakunnan nuoren ei ole mahdollista päästä valitsemiinne vaihtoehtoihin yhdessä kaverin kanssa, otamme perheisiin aina yhteyttä! Toivomme, että lähdet avoimin mielin rippikouluun, vaikka ne parhaat kaverit eivät pääsisikään samalle leirille.

TIEDOKSI

Ulkomaan ja Lapin ripareista kiinnostuneille

Viime vuosina ulkomaille ja Lappiin suuntautuvat riparit ovat olleet suosittuja. Kaikki halukkaat eivät millään mahdu leireille (leirikeskuksien tilat ovat rajatut). Mikäli haet erityisesti juuri näille leireille, sinun olisi tärkeää sisällyttää valintoihisi myös joku leiri omassa seurakunnassasi täällä Lahdessa. Joissakin tapauksissa on käynyt niin, että nuori on hakenut paikkaa vain ulkomaille tai Lappiin suuntautuvilta leireiltä, mutta ei saa paikkaa erityisleiriltä (jää toistuvasti arvonnoissa rannalle). Näissä tilanteissa joudumme sijoittamaan sinut jollekin vapaalle paikalle kesän leireillä Lahdessa. Lisäämällä vaihtoehtoihin oman seurakunnan leirejä täällä Lahdessa, varmistat, että sinulle ainakin löytyy jokin mieluinen paikka.

13


Lisätietoja

Leirit ja leiripaikat Jos kesäsi on kovin kiireinen johtuen harrastuksestasi tai kesätyöstäsi, tarjoaa hiihtolomaripari sinulle hyvän mahdollisuuden olla leirillä jo ennen kesää. Vietä unohtumaton hiihtoloma vaikkapa pohjoisen upeissa maisemissa. Ensi vuoden uutuus on Launeen seurakunnan hiihtolomaripari Aholansaaressa, Nilsiässä. Hiihtolomariparit sisältävät yleensä 1-2 kertaa laskettelua lähiseudun rinteissä (lukuun ottamatta Luomaniemen hiihtolomariparia).

LAHDESSA JÄRJESTETÄÄN 5 HIIHTOLOMARIPARIA Keski-Lahti, Hetan Majatalo, Enontekiö, leiri 11, leirikeskus: www.hetan-majatalo.fi Laskettelu Levillä. Laune, Aholansaari, Nilsiä, leiri 31, leirikeskus: www.aholansaari.fi Laskettelu Tahkolla. Joutjärvi, Kurssikeskus Oivanki, Kuusamo, leiri 51, leirikeskus: www.oivanki.fi Laskettelu Rukalla. Salpausselkä, Vuontispirtti, Raattama, yhteinen leiri 71, leirikeskus: www.vuontispirtti.com. Laskettelu Levillä. Nastola, Luomaniemi, leiri 91, leirikeskus: www.lahdenseurakunnat.fi. Ei laskettelua.

TIETOA RIPPILEIRIPAIKOISTA Omat leirikeskuksemme: www.lahdenseurakunnat.fi. Heinäsaaren leirikeskus, sijaitsee Päijänteen saaressa Vääksyssä, n. 25 km Lahdesta. Legendaarisin leirikeskuksemme on palvellut leiriläisiä jo 1950 luvulta lähtien. Heinäsaari on lahtelaisten nuorten kestosuosikki – eikä syyttä! Siikaniemen kurssikeskus ja Upilan leirikeskus sijaitsevat Hollolassa Vesijärven rannalla. Siikaniemi on tullut tutuksi lukemattomille lahtelaisille suurten nuorten leirien ja jatkoriparien pitopaikkana. Upilan kartanon ympäristö tarjoaa hienot kesäiset puitteet leirin pitämiselle vehreine maastoineen ja rantasaunoineen. Luomaniemen toimintakeskus valmistui kesällä 2014. Se sijaitsee Nastolan kirkolla PikkuKukkasen rannalla. Leiriläiset majoittuvat 4–6 hengen huoneisiin. Alueella on rantasauna, vanha päärakennus, pelikentät.

14

MUUT LEIRIPAIKAT U HIIHTOLOMARIPARI leiri 31 Launeen seurakunta järjestää talvella pitkästä aikaa hiihtolomaleirin Aholansaaressa, joka on tullut tunnetuksi herännäisyyden keskuspaikkana ja Paavo Ruotsalaisen kotisaarena. Upeassa saaressa sijaitsevan leirin aikana käydään laskettelemassa läheisen Tahkovuoren rinteillä. Reissuripari Hetta, Enontekiö, yhteinen leiri 13 Tule Keski-Lahden seurakunnan järjestämälle yhteiselle riparille Lapin upeisiin maisemiin Hetan majataloon! Riparimeininkiä Tunturi-Lapin jylhissä maisemissa. Retket käsivarren Lappiin, Norjan vuonoille ja lähiseudun tuntureille maustavat riparikokemusta ennen kokemattomalla tavalla. Leirikeskus: www.hetan-majatalo.fi


U

Balaton, Unkari, yhteinen leiri 14 Vuodesta toiseen suosittu KeskiLahden seurakunnan järjestämä yhteinen Unkarin rippileiri pidetään Unkarin luterilaisen kirkon kurssikeskuksessa Balaton -järven rannalla Balatonszárszóssa. Riparin aikana tehdään myös retkiä. Leirikeskus: http://balatonszarszo.lutheran.hu Luomaniemi, Nastola, yhteinen leiri 17 Keski-Lahden seurakunnan järjestämä yhteinen Luomaniemen leiri Nastolassa on liikuntapainotteinen ripari. Tavallisen rippikouluohjelman lisäksi ohjelmaan on sisällytetty enemmän liikuntaa, mutta sinun ei tarvitse olla urheilija osallistuaksesi. Leiri vierailee yhtenä päivänä Pajulahden urheiluopistolla. Musaripari, Heinäsaari, Asikkala, yhteinen leiri 33 ”Soitatko? Laulatko? Vai ehkäpä vain kuuntelet? Jos musiikki on jollain tasolla sinun kielesi, niin Launeen seurakunnan järjestämä yhteinen musaripari on juuri sinua varten. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta, suhteutamme tekemisen ryhmän lähtötasoon. Ytimessä on hyvä asenne ja tekemisen meininki. Älä arastele lähteä mukaan!!!” Kroatian ripari, yhteinen leiri 34 Kuluvana vuonna ensimmäistä kertaa toteutettu Launeen seurakunnan järjestämä yhteinen Kroatian rippikoulu sai heti suuren suosion. Lennämme Zagrebiin ja jatkamme sieltä matkaa Kutinaan,

jossa Launeen seurakunnalla on ystävyyssuhteet pitkältä ajalta. Riparilla tutustumme tanssivaan ja energiseen M18-ryhmään. Trikkiripari, Upila, Hollola, yhteinen leiri 38 Launeen seurakunnan järjestämältä yhteiseltä Trikki-riparilta ei vauhtia puutu. Yhteisen riparielon lomassa pääsemme kokeilemaan kaikkea uutta, hauskaa ja ekstremeä: skeittausta, weikkausta, SUPpausta, parkouria ja muuta mukavaa. Mukana asiantuntevat ohjaajat, riparikamut sekä vaikkapa SINÄ!? Puolan ripari, yhteinen leiri 53 Viime vuosien suosittuja leirejä on ollut Joutjärven seurakunnan järjestämä yhteinen ripari eteläisessä Puolassa. Lennämme Krakovaan ja vierailemme ystävyysseurakunnassamme Bielsko-Bielassa Puolassa. Riparin aikana käydään retkillä Krakovassa ja mahdollisuuksien mukaan surullisenkuuluisassa Auschwitzin keskitysleirin museossa. Reissuripari Vuontispirtti, Raattama, 54 Joutjärven seurakunnan järjestämä Reissuripari upeissa ja silmiä hivelevissä Vuontispirtin tunturihotellin, Pallastunturin ja Norjan maisemissa. Hienoja reissuja upeisiin kohteisiin säävarauksella mm. Yöttömän yön seikkailu Pallastunturilla, pidemmän retken teemme bussilla Saana tunturille jatkaen Norjan jäämeren rantaan saakka. Huomaa, että reissuripari sisältää myös luonnossa vaeltamista! Leirikeskus: www.vuontispirtti.fi

15

= uutuus!

Elämysripari, Lapiosalmi, Posio, leiri 57 Suuren suosion saanut ja monien vuosien aikana yhdeksi suosituimmista rippileireistä on muodostunut Joutjärven seurakunnan Elämysripari. Koe Posion taika ja upeat maisemat! Leirin elämyksiin kuuluu kalliolaskeutumista, koskenlaskua ja unohtumaton iltahartaus auringonlaskussa Riisitunturin huipulla. Majoitus Lapiosalmen eräleirikeskuksessa: www.lapiosalmi.fi. Pilistvere, Viro, yhteinen leiri 73 Useiden vuosien kestosuosikkimme Salpausselän seurakunnan yhteinen Viron leiri järjestetään paikallisen seurakunnan leirikeskuksessa Pilistveressä. Leirin aikana vieraillaan läheisessä Pärnun kylpyläkaupungissa. www.eelk.ee/~kpilistvere/ laagrikeskus/ Reppuripari Keimiötunturi, U Muonio, yhteinen leiri 76 Länsi-lapin parhaat maisemat ja Tunturikeimiö majan taivaallisen hyvät ruuat tekevät Salpausselän seurakunnan yhteisestä riparistasi ikimuistoisen elämyksen. Reppu selässä valloitamme lyhyillä päiväretkillä lähitunturit, pidemmän retken teemme bussilla Saana tunturille jatkaen Norjan jäämeren rantaan saakka. Huippujuttuna ihastelemme yötöntä yötä yövaelluksella Sammaltunturi-Keimiötunturi. Täällä pärjää tavallinen asfaltintallaajakin! Majoitus Tunturikeimiön majalla www.tunturikeimio.fi Pidätämme oikeuden ohjelmaja aikataulumuutoksiin.


Ohjeita ilmoittautumiseen

Ilmoittautumislomakkeiden täyttäminen 1. Siirry sivulle www.lahdenseurakunnat.fi. Klikkaa Rippikoulut 2020 kuvaa tai tekstiä ja siirryt Rippikoulu sivustolle, josta löydät tietoa rippikoulusta.

• LOMAKE 1: Leirit

2. Valitse oikea lomake kolmesta lomakevaihtoehdosta. Lomake ohjautuu Sähköiseen asiointipalveluun, johon ensimmäisellä kirjautumiskerralla rekisteröidytään ja luodaan tunnukset. 3. Lue lomakkeella olevat ohjeet huolella. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia, täytä ne, muuten et pääse eteenpäin.

Leireistä on valittava vähintään 8 ja enintään 10 vaihtoehtoa, joista vähintään 3 on oltava oman seurakunnan leirejä (kts. huomio ulkomaanleireistä s. 13). Mikäli haluat hakea vain oman seurakuntasi leirejä, valitse ensin omat leirit ja laita loput vaihtoehdot muista leireistä. Muista, että ilmoittautumislomakkeella ruksataan kohta: Haen ensisijaisesti vain oman seurakuntani rippikouluihin, tällöin sijoitamme nuoren johonkin hakemiinsa oman seurakunnan vaihtoehtoihin.

• LOMAKE 2: Kaupunki-, kevät- ja päivärippikoulut, pienryhmärippikoulu, kehitysvammaisten erityisrippikoulu

4. Täytä lomakkeen tiedot huolellisesti. Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia!

Vaihtoehdoista on pakollisena valittava 1 ja vapaaehtoisesti voi ilmoittaa 4. Leirivaihtoehtoja ei ole valittavissa.

16


Ilmoittautumisaika 26.9.–9.10.2019 Klikkaa etusivun Rippikoulu 2020 -tekstiä tai kuvaa.

• LOMAKE 3: Muualle (kuin Lahden seurakuntien) rippikouluun ja Esikoiset ry:n rippikouluun ilmoittaudutaan tällä lomakkeella Lahden ulkopuolisten seurakuntien, kristillisten järjestöjen tai urheiluseurojen rippikoulut, Esikoiset ry:n rippikoulu, vuodella rippikoulua siirtävät nuoret, tai he, jotka ilmoittavat, etteivät käy rippikoulua ollenkaan, valitsevat vain kyseisen vaihtoehdon lomakkeelta.

5. Kun ilmoittautuminen on lähetetty, näytölle ja sähköpostiin tulee vahvistus, että järjestelmä on vastaanottanut ilmoittautumisen! Mikäli et saa vastaanottoilmoitusta, ota pikaisesti yhteyttä kasvatus ja perheasioiden toimistoon, puh. 044 719 1295, varmistamme että ilmoittautuminen on tullut perille. 6. Nuori on nyt ilmoitettu rippikouluun!

Ota rohkeasti yhteyttä Lahden seurakuntayhtymä Kasvatus ja perheasiat Kirkkokatu 5, 15110 LAHTI

Ottaessasi yhteyttä sähköpostilla, muista aina laittaa viestiin nimesi ja puhelinnumerosi! Ilmoittautumiseen liittyvät asiat: Merja Rämänen, puh. 044 719 1295, merja.ramanen@evl.fi

Rippikoulun yleistietoa: Jari Laulainen, kasvatustyönteologi, puh. 044 719 1271, jari.laulainen@evl.fi

Sähköinen ilmoittautuminen avautuu torstaina 26.9. klo 08.00 ja päättyy keskiviikkona 9.10. klo 23.55!

Kasvatuksen ja perheasioiden toimisto on avoinna: ma–ke klo 9–15, to klo 9–16 sekä pe klo 9–15.

Toimistossa ei pystytä vastaamaan puhelintiedusteluihin koskien leirille pääsyä ennen marraskuun loppua. Saatuasi tiedon rippikoulupaikasta, voit ottaa yhteyttä kirjeessä mainittuihin opettajiin rippikouluusi liittyvissä kysymyksissä.

17


Vuoden 2020 rippikoulut

RIPPIKOULU NRO JAKSO PAIKKA KONFIRMAATIO KESKI-LAHTI Hiihtolomaleiri Pienryhmä

11 22.–29.2. Hetan Majatalo, Enontekiö 05.04. klo 10 Ristinkirkko 12 31.5.-7.6 Pienryhmärippikoulu, yhteinen rippikoulu 07.06. klo 13 Ristinkirkko 13 1.-9.6. Reissuripari Hetta, Enontekiö, yhteinen 14.06.klo 10 Ristinkirkko 14 2.-10.6 Balatonszarszo, Unkari, yhteinen leiri La 13.06.klo 10 Ristinkirkko 15 9.-17.6. Siikaniemi, Hollola 28.06.klo 10 Ristinkirkko 16 25.6.-3.7. Heinäsaari, Asikkala 05.07.klo 10 Ristinkirkko 17 17.-25.7. Luomaniemi, Nastola, yhteinen leiri 02.08.klo 10 Ristinkirkko 18 22.7.-30.7. Heinäsaari, Asikkala 02.08.klo 13 Ristinkirkko

LAUNE Hiihtolomaleiri Kaupunkiripari

31 32 33 34 35 36 37 38

22.-29.2 1.-10.6 1.-9.6. 11.-18.6. 17.-25.6. 6.-14.7. 11.-19.7 24.-31.7.

51 52 53 54 55 56 57 58 59

22.-29.2. 1.-9.6. 2.-11.6 8.-16.6. 17.-25.6. 3.-11.7. 14.-22.7 20.-28.7. 1.-8.8.

Aholansaari, Nilsiä Kaupunkirippikoulu yhteinen Laune + KL Musaripari, Heinäsaari, yhteinen leiri Kutina, Kroatia, yhteinen leiri Siikaniemi, Hollola Heinäsaari, Asikkala Siikaniemi, Hollola Trikkiripari, Upila, Hollola, yhteinen leiri

19.04. klo 10 Liipolan srk.keskus 14.06. klo 13 Liipolan srk.keskus La 13.06. klo 10 Liipolan srk.keskus 21.06. klo 10 Liipolan srk.keskus 28.06. klo 10 Liipolan srk.keskus 19.07. klo 10 Liipolan srk.keskus 26.07. klo 10 Liipolan srk.keskus 02.08. klo 10 Liipolan srk.keskus

Hiihtolomaripari Oivanki, Kuusamo Siikaniemi, Hollola Bielsko-Biela, Puola, yhteinen leiri Reissuripari, Vuontispirtti, Raattama Heinäsaari, Asikkala Siikaniemi, Hollola Heinäsaari, Asikkala Elämysripari, Lapiosalmi, Posio Luomaniemi, Nastola

26.04. klo 10 Joutjärven kirkko 14.06. klo 10 Joutjärven kirkko 14.06. klo 13 Joutjärven kirkko 28.06. klo 10 Joutjärven kirkko 28.06. klo 13 Joutjärven kirkko 12.07. klo 10 Joutjärven kirkko 26.07. klo 10 Joutjärven kirkko 02.08. klo 10 Joutjärven kirkko 09.08. klo 10 Nastolan kirkko

JOUTJÄRVI Hiihtolomaleiri

SALPAUSSELKÄ Hiihtolomaleiri Kevätripari

71 24.-25.1 ja 22.-29.2. Vuontispirtti, Raattama, yhteinen leiri 22.03. klo 10 Salpausselän kirkko 72 5.2.-26.4. Kevätrippikoulu, yhteinen JOU + SAL 26.04. klo 10 Salpausselän kirkko 73 24.-25.4. ja 1.-8.6. Pilistvere, Viro, yhteinen leiri 14.06. klo 10 Salpausselän kirkko 74 9.-17.6. Heinäsaari, Asikkala 28.06. klo 10 Salpausselän kirkko 75 25.6.-3.7. Siikaniemi, Hollola 05.07. klo 10 Salpausselän kirkko 76 22.-29.7. Reppuripari Tunturikeimiö, Muonio, yhteinen leiri 02.08. klo 10 Salpausselän kirkko

NASTOLA Hiihtoloma 91 22.2.-1.3 Luomaniemi, Nastola Päiväripari 92 22.2.-1.3. Päivärippikoulu Luomaniemi, Nastola (hiihtolomaleirin yhteydessä) 93 1.-9.6 Luomaniemi, Nastola 94 29.6.-7.7. Luomaniemi, Nastola 95 8.-16.7. Luomaniemi, Nastola

29.03. klo 10 Nastolan kirkko 29.03. klo 10 Nastolan kirkko

14.06. klo 10 Nastolan kirkko 12.07. klo 10 Nastolan kirkko 19.07. klo 10 Nastolan kirkko

18


Tervetuloa rippikouluun!” PERUSMAKSU MUUT KULUT

YHTEENSÄ

100 € ilmainen 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

200 € 230 € 490 € -

300 € ilmainen 330 € 590 € 100 € 100 € 100 € 100 €

100 € ilmainen 130 € 100 € 100 € 100 € 100 € 130 €

200 € 490 € -

300 € ilmainen 130 € 590 € 100 € 100 € 100 € 130 €

100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

200 € 490 € 230 € 230 € -

300 € 100 € 590 € 330 € 100 € 100 € 100 € 330 € 100 €

100 € ilmainen 100 € 100 € 100 € 100 €

200 € 230 € 230 €

300 € ilmainen 330 € 100 € 100 € 330 €

100 € ilmainen

-

100 € ilmainen

100 € 100 € 100 €

-

100 € 100 € 100 €

Pidätämme oikeuden mahd. päivämäärämuutoksiin.

Ilmoittautumisaika 26.9.–9.10.2019 Klikkaa etusivun Rippikoulu 2020 -tekstiä tai kuvaa.

19


Tervetuloa rippikouluun!”

Ripari voi yllättää!” MIKÄ?

Kädessäsi on Ripari 2020-esite. Tästä esitteestä löydät Lahden seurakuntien järjestämät rippikoulut. Tervetuloa rippikouluun!

Ilmoittautumisaika 26.9.–9.10.2019 www.lahdenseurakunnat.fi”

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Profile for Jani Käsmä

RIPARI2020  

Lahden seurakuntien rippikoulut 2020 -esite.

RIPARI2020  

Lahden seurakuntien rippikoulut 2020 -esite.

Advertisement