__MAIN_TEXT__
feature-image

Jan Trejbal - Neolokator

Prague, CZ

Pedagog, urbanista, výtvarník. Nejprve vystudoval obor Glass and Freeform design na FA ČVUT a následně pokračoval na AVU v Praze, kde ukotvil svůj zájem do transdisciplinárních souvislostí mezi uměleckým a přírodovědným pohledem na svět. Výsledkem tohoto procesu bylo založení (roku 2011) platformy Neolokator.cz, která se orientuje na tvorbu studií a dlouhodobě podprouje regionální rozvoj. Ve svém odborném zaměření (Ph.D. studium) se soustředí na průzkumy území, které mohou sloužit například jako analytické podklady pro místní samosprávy (https://transdisciplinarita.cz). Součástí jeho práce je také pedagogická činnost (např. předmět ,,Možnosti tvorby v kulturní krajině” AVU Praha, nebo cyklus Transdisciplinarita a veřejný prostor - UMPRUM) a práce pro média (ČR3 Vltava, ČR Plus, Slow Tv, Česká televize). V současnosti vede produkčně-metodický tým projektu Circulum2020, programu Umění pro město GHMP Praha.

https://www.neolokator.cz