Jan Trejbal - Neolokator / PublicSpaceLab

Prague, Czech Republic

http://www.neolokator.cz

Urbanista, pedagog, výtvarník. Nejprve vystudoval obor Glass and Freeform design na FA ČVUT a následně pokračoval na AVU v Praze, kde ukotvil svůj zájem do transdisciplinárních souvislostí mezi uměleckým a přírodovědným pohledem na svět. Výsledkem tohoto procesu bylo založení (roku 2011) platformy Neolokator.cz, která se orientuje na tvorbu studií. V roce 2021 absolvoval doktorské studium na UMPRUM Praha s prací s názvem: "Transdisciplinární průzkumy území". V současnosti spolupracuje Jan s ateliérem Design for Landscape. Součástí jeho práce je také pedagogická činnost (např. předmět ,,Možnosti tvorby v kulturní krajině” AVU Praha, nebo cyklus Transdisciplinarita a veřejný prostor - UMPRUM) a práce pro média (ČR3 Vltava, ČR Plus, Slow Tv, Česká televize). V roce 2021 vyšla Janovi v nakladatelství UMPRUM monografie Pohyb tvůrce, ve které se věnuje Průzkumům území jako formě uměleckého výzkumu. V roce 2022 založil první laboratoř veřejného prostoru u nás s názvem PublicSpaceLab.cz, která se věnuje rychle probíhajícím změnám potřeb ve veřejném prostoru dle přístupů Temporary use. Na toto téma také vydává odborné periodikum s názvem Situace (společně se šéfredaktorkou Zuzanou Stejskalovou a odbornou redakcí).

Publications