Jan Trejbal  -  Neolokator

Jan Trejbal - Neolokator

Prague, Czech Republic

Pedagog, urbanista, konceptualista.

...nejprve vystudoval obor Glass and Free-form design na FA ČVUT a následně pokračoval na AVU v Praze, kde ukotvil svůj zájem do inter-disciplinárních souvislostí mezi uměleckým a přírodovědným pohledem na svět.

Výsledkem tohoto procesu bylo založení (roku 2011) platformy Neolokator.cz, která se orientuje na tvorbu studií a dlouhodobě podprouje regionální rozvoj. Ve svém odborném zaměření (Ph.D. studium) se soustředí na možnosti mezioborové identifikace potenciálů, které mohou sloužit například jako analytické podklady pro místní samosprávy.

Vyučoval například předmět ,,Možnosti tvorby v kulturní krajině” na AVU v Praze, nebo na UMPRUM. V současné době působí také v médiích na ČR3 Vltava (pořady Vizitka a Reflexe) a tvoří i živé internetové přenosy (Slow Tv).

www.neolokator.cz