Page 1

Jackon vĂĽtrom

Det profesjonelle underlaget i flislagte rom

02-2013 erstatter 02-2011

www.jackon.no

V Ă… T R O M


Jackon våtrom

Inspirasjon og ideer

Produktfakta

Få inspirasjon og ideer til utforming av rom med Jackon våtrom.

Bygg fuktsikre konstruksjoner med våtromsplate eller membranplate fra Jackon.

Jackon våtromsplate består av en kjerne av ekstrudert polystyren, Jackofoam®, med glassfiberarmert spesialpuss på hver side. Denne oppbyggingen gjør platen fuktbestandig, stabil, varmeisolerende og gir den lang holdbarhet. Bestandigheten mot fukt gjør platen godt egnet til underlag for fliser på våtrom og fuktutsatt inventar, og er like egnet både til nye konstruksjoner og til oppretting av ujevne flater, utbedring av riss og som en ekstra varmeisolasjon ved rehabilitering i gamle våtrom. Jackon membranplate består av en kjerne av Jackofoam® med et diffusjonstett sjikt. Foruten de samme gode egenskapene som Jackon våtromsplate oppfyller Jackon membranplate kravet til diffusjonssperre på yttervegg eller på vegger mot kalde rom. Med denne brosjyren håper vi å gi deg inspirasjon og ideer til å skape ditt baderom med særpreg og egenart. Jackon våtrom sortiment består av en rekke forskjellige plater som er lette å tilpasse og enkelt kan formes slik du vil ha din baderomsinnredning, og ferdige elementer som forenkler arbeidet ytterligere. Uansett vil Jackon våtrom garantere et fuktsikkert og profesjonelt resultat!

Fukt og vannskader øker dramatisk og skadestatistikkene fra Sintef Byggforsk når stadig nye høyder. En årsak til dette er at vi dusjer og bader oftere enn før. Dette stiller strengere krav til byggematerialenes fuktegenskaper. 4-6% av en vegg med fliser består av fuger. Der kan vann suges inn hver gang du dusjer. Det stilles derfor strenge krav til materialet bak de vakre flisene. De tradisjonelle løsningene har store svakheter og har i en lang rekke tilfeller gitt omfattende fukt og soppskader bak flisene. For å unngå dette behøver du en sterk og fuktbestandig plate som underlag for fliser. Jackon våtrom gir flisveggen en langsiktig sikkerhet, med fuktsikring og isolasjon i ett. Jackon våtromsplate har en kjerne av ekstrudert polystyren, Jackofoam®. Et materiale med svært gode fukt- og isoleringsegenskaper. Jackon våtromsplate består av Jackofoam som er belagt med glassfiberarmert puss på hver side. Jackon membranplate er bygget opp på samme måte, men består i tillegg av et ytre damptett sjikt. Jackon membranplate fungerer dermed også som diffusjonssperre. Dette sammen med kjernematerialets høye trykkstyrke gir en stiv og stabil plate klargjort for flislegging. Ingen av Jackons plater inneholder brommerte flammehemmere eller andre kjemiske stoffer som står på miljømyndighetenes Obs-liste som giftige eller skadelige – til det beste for både miljø og helse!

Unngå tidsbomben med råte, mugg og fuktskader. Sats langsiktig og monter fliser på Jackon våtromsplate eller Jackon membranplate. ✓ Isolerende ✓ Holder fukt borte ✓ Holder mugg borte ✓ Stabil Jackon våtromsplate

Kjerne av ekstrudert polystyren, Jackofoam

Glassfiberarmert puss

Jackon membranplate

Med plater fra Jackon får du en økonomisk løsning. Ikke bare sett i perspektiv av husets livslengde, men også ved bygging av selve konstruksjonen. Platene er vanntette og trenger i de fleste tilfeller kun membran i skjøtene i rommets våtsone. Ved sterk belastede våtsoner, som for eksempel kalde vegger påføres membran på hele flaten ved bruk av Jackon våtromsplate, eller kun i skjøter ved bruk av Jackon membranplate. Jackon våtrom har teknisk godkjenning fra Sintef byggforsk og er anbefalt av Fagrådet for Våtrom.

2

Kjerne av ekstrudert polystyren, Jackofoam

Damptett sjikt

www.jackon.no


Jackon våtrom

Vegg

Tetting av skjøter og gjennomføringer

Platene leveres i tykkelse fra 6 mm til 80 mm, bredde 600 mm og lengde 1250 mm eller 2500 mm. Som supplement til platene leveres monteringsett (festebrakett og skruer), ståldybel, beslag, mansjetter, hjørner, sikkerhetsremse og påstrykningsmembran som en del av systemet.

Våtsone

Montering på bindingsverk i stål eller tre Platetykkelsen skal være minimum 20 mm ved stenderavstand c/c 600 mm eller minimum 12 mm ved stenderavstand c/c 300 mm. Tynnere plater eller større stenderavstand krever et underlag av bygningsplater eller rupanel. Ekstra spikerslag legges inn for feste av tunge gjenstander som servanter, skap og lignende eller dersom man ønsker ekstra avstivning av underlaget for flisene. Ekstra spikerslag på midten vil forenkle eventuell oppretting.

Montering på mur- og betongvegg Jackon våtromsplater er ideelt til bruk på mur- og betongvegg, man kan enkelt dekke over sprekker og rette opp vegger og ujevnheter. Det er ingen krav til minimum tykkelse på platene, men vi anbefaler 10, 12 eller 20 mm tykkelse. Fjern all løs puss, maling eller tapet før montering av platene.

Våtsone på vegg regnes fra gulv til tak og 1,0 meter til side for dusjhjørne/badekar og fra gulv og 0,5 meter over og til side for vask. Er våtrommet/baderommet mindre eller lik 4m2 regnes alle veggene som våtsone. Gulv i baderom regnes som våtsone. Påstrykningsmembran påføres kun på plateskjøter, gjennomføringer og overgang mellom gulv og vegg i våtsonen. Jackon leverer sikkerhetsremser, smøremembran, rør- og slukmansjetter, innvendig og utvendig hjørner som sammen utgjør et godkjent system. Yttervegger eller vegger mot kalde rom må ha en samlet vanndampmotstand innvendig på Sd ≥ 10 meter (ekvivalent luftlagtykkelse). Her benyttes Jackon membranplate som kun trenger forsegling i plateskjøtene. Alternativt kan Jackon våtromsplate benyttes, men da med damptett smøremembran på hele plateflaten. Eventuell plastfolie bak platene fjernes.

Våtsone

Våtsone

Tørrsone 1,0 m

Tørrsone

0,5 m

e Våtson 1,0 m

0,5 m

0,5 m

Gulv = Våtsone

NB! Alle yttervegger eller vegger mot kalde rom må ha en samlet vanndampmotstand innvendig på Sd ≥ 10 meter (ekvivalent luftlagtykkelse). På de vegger som krever dette benyttes den diffusjonstette Jackon membranplate. Jackon membranplate kan fliselegges direkte etter montering og etter at alle skjøter, overganger mellom gulv og vegg og eventuelle rørgjennomføringer er forseglet. Alternativt kan Jackon våtromsplate benyttes, men da med damptett smøremembran på hele plateflaten. Eventuell plastfolie bak platene fjernes. Se fullstendig monteringsanvisning lenger bak i denne brosjyren og egen monteringsfilm på www.jackon.no

4

Tørrsone Skjøter i tørrsone kan stå ubehandlet.

Flislegging Etter en dag tørking er underlaget klart for flislegging. Følg anvisningen til leverandøren av flislim, fugemasse og fliser under arbeidet.

www.jackon.no


Jackon våtrom

Innbygging av rør

Servanter, benkeplater og hyller Jackon våtromsplate som underlag for flislagte møbler.

Med Jackon vinkelelement kan en raskt bygge inn tekniske føringer. For å feste vinklene monteres Jackon beslag i avstand på maks. 80 cm. Alternativt kan man bruke flislim eller monteringslim til.

Etter at Jackon våtromsplate er montert på veggene kan man forme baderommet videre.

Platene måles og kappes med kniv, stikksag eller lignende. Lim påføres på kantene.

Som bærekonstruksjon for servanten bruker man minimum 50 mm plate.

Hull for servanter tegnes opp ved å legge servanten direkte på platen før montering, tegn opp omrisset. Skal servanten ha opplegg på benkeplaten må utsparingen skjæres mindre enn omrisset. Platen til servanten limes på underkonstruksjonen.

Innbygging av badekar Jackon våtromsplate benyttes både som topp- og frontplate.

Som bærekonstruksjon monterer man plater med minimum 50 mm tykkelse i avstand på maks 400 mm. Bruk flislim eller monteringslim, kombiner eventuelt med fastskrudd beslag til feste mot vegg og gulv.

Den øverste platen skjæres ut og monteres som dekkplate på bærekonstruksjonen ved hjelp av lim. HUSK! Luke for inspeksjon og lufting under badekaret.

Nå kan man sette i badekaret.

…en oase i hjemmet! Jackon våtromsplate fås også som praktisk badekarplate med skrufot…

…og monteres enkelt på plass innunder badekaret og fliselegges eller pusses.

6

Skjøter mot vegg og servanter forsegles med beslag, monteringslim, silikon og/eller flytende membran. …servanten passer nå harmonisk inn i baderomshjørnet, pent utført med Jackon våtrom.

www.jackon.no


Jackon våtrom

Hyller og servantskap Flatpakkede byggesett i Jackon våtrom som underlag for fliser eller puss. Man kan enkelt lage sine egne personlige baderomsmøbler med Jackon våtrom servantbenk og hylle. Møblene kommer flatpakket og inkluderer både monteringslim, skruer og en lettfattelig veiledning. Det personlige uttrykket forsterkes ved valg av spennende mosaikkfliser eller fargerik puss.

Hylle (30 cm dyp) og dobbel servantbenk

8

To frittstående enkle servantbenker

www.jackon.no


Jackon våtrom

Dusjvegg

Våtromsplatene monteres på bindingsverk av stål. Platene skjæres i passende lengde og bredde.

Barrierefrie dusjer Bruk fantasien og skap din egen stil med Jackon våtrom dusjelement. Moderne hjem preges ofte av åpne løsninger og utradisjonelle metoder. Dagens baderom grenser til private spa, i denne trenden ligger ønsket om individuelle og personlige dusjløsninger bygget opp av for eksempel glassbyggersten, fliser eller glass. Nytenkning og fingerspissfølelse i design og materialvalg gjør at man legger merke til detaljene. Med godt integrerte og smarte funksjoner bevares dessuten husets verdi i lang tid. Hvem har sagt at bygningsplater trenger å være kjedelig?

Jackon platene festes med festebraketter og skruer. Anbefalt minimum 6 festepunkter i høyden.

Tett plateskjøtene og overgangen vegg/gulv med membran og sikkerhetsremse.

Kontroller at veggen er i vater før den festes permanent.

10

... en fuktsikker dusjvegg med Jackon våtrom!

www.jackon.no


Jackon våtrom

Sittebenk

Bærekonstruksjonen under sittebenken tilpasses med en stikksag.

Montering av tyngre gjenstander Ekstra spikerslag legges inn for feste av tunge gjenstander som servanter, skap og lignende. Er det rupanel bak våtromsplatene er ekstra spikerslag ikke nødvendig. Vegghengt toalett monteres i henhold til leverandørens anvisning. Vi anbefaler at det lages forsterkninger i det nedre treffpunktet mellom tverrstag og porselen. Skjær ut 2 små kvadrater i treffpunktet og fyll deretter med fliselim.

Bærekonstruksjonen festes til gulv og vegg med flislim eller monteringslim, kombiner eventuelt med fastskrudd beslag/anker. Avstand mellom støttene bør ikke være større enn 400 mm.

Montering av lettere gjenstander Montering av lettere gjenstander som håndkletørker, toalettrullholder osv. gjøres enkelt med hjelp av et betongbor, plastplugg og skruer. • Bor hull i flisen med betongboret. • Sett inn en plastplugg, for eksempel Toggler Alligator anker fra IMEX. • Skru gjenstanden fast med skruen i plastpluggen.

Tekniske data SPESIFIKASJONER

STANDARD

Tykkelse – vekt 6 mm 10 mm 12 mm 20 mm 30 mm 50 mm 80 mm Varmekonduktivitet1) Fuktopptak, neddykket1)

Jackon kreativplate gjør det mulig å tilpasse platen eksakt til bærekonstruksjonen. Kreativplaten monteres med den splittede siden ned og limes sammen. For ekstra avstiving kan man i tillegg feste platen punktvis med grove skruer.

Fuktopptak, diffusjon Trykkfasthet1) Bøyemoment kapasitet 12 mm 20 mm 30 mm Bøyestivhet, EI 12 mm 20 mm 30 mm Heftefasthet mellom puss og kjernematr. Utvidelseskoeffisient Max. kontinuerlig temperatur 1)

Ferdig oppbygd sittebenk, dusjvegg og plate for servant klart for flislegging eller annen overflatebehandling.

12

…perfekt i form og design med Jackon våtrom.

ENHET

kg/m2

NS 10456 NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN

12087 12088 826 12089

W/mK Vol % Vol % kN/m2 Nmm/mm

VERDIER 2,8 3,2 3,3 3,5 4,0 4,6 6,4 0,035 < 0,7 < 3,0 300 104 130 256

NS-EN 12089

DIN-EN 1607

kNmm2/mm

N/mm2 mm/m °C °C

68 152 920 0,5 0,07 75

1) Gjelder kjernematerialet, Jackofoam 300.

www.jackon.no


Jackon våtrom

Montering vegg 1. Verktøy Til kapping og montering av Jackon våtromsplate benyttes enkle verktøy. Sag, vinkel, tommestokk, blyant, kniv og drill. For mur- eller betongvegg 8 mm bor.

Overganger og gjennomføringer 1.

2.

1.

To lag membran og mansjett Ta nøyaktig mål for plassering av rør og gjennomføringer, lag en mal om nødvendig. 1. Overfør målene til platen og ta hull med borr, kniv eller hulltagningsverktøy for drill.

2. Platelengde Mål ut ønsket høyde eller lengde på platene. 3. Kapp av plater Marker ønsket lengde på platene, bruk vinkel slik at platene kappes rett.

Hull for vannrør og gjennomføringer

2. Tett rundt gjennomføringen med silikon eller annen fugemasse. Fugemassen må ikke inneholde løsemidler. 4.

3.

2.

3. Smør membran rundt gjennomføringen.

4. Platene skjæres med kniv (Stanley) på en side, brekkes og skjæres ferdig på undersiden.

4. Tre på en mansjett. Mansjetten skal sitte stramt rundt røret slik at den tetter godt.

5. Montering Fjern eventuell plastfolie bak platene. Sett platene så tett som mulig mot hverandre.

5. Legg et nytt lag med membran rundt røret og utenpå mansjetten.

6. Rett opp med vater eller snor. 7. Montering på bindingsverk På bindingsverk med c/c 600 mm benyttes plater med minimum tykkelse 20 mm. Alternativt minimum 12 mm tykkelse på bindingsverk med c/c 300 mm. Platene festes langs plateskjøtene med skruer og festebrakett. Ved full etasjehøyde anbefales minimum 6 festepunkter i høyden, maksimalt c/c 500 mm mellom festepunkter. Benytt en skruelengde som er minst 20 mm lengre enn platetykkelsen. HUSK! Ekstra spikerslag for feste av tunge gjenstander som servanter, skap o.l. eller dersom du ønsker ekstra avstivning av underlaget for flisene. 8. Hjørne i våtsone I hjørner i våtsone anbefales silikon i plateskjøten. Legg en stripe med silikon på den monterte platen, skyv neste plate mot silikonet og stryk ut overflødig masse. 9. Montering på mur- og betongvegg Fjern all løs puss, maling eller tapet før montering av platen. Påfør flislim i 8-12 festepunkter pr. plate ved full takhøyde. Sett platen opp mot veggen og rett opp med vater eller snor, se pkt. 6. 10. Feste av plate i mur eller betong Langs plateskjøtene borres hull, Ø = 8 mm. Slå inn ståldybler slik at platen holdes godt fast. Ved full etasjehøyde anbefales minimum 6 festepunkter i høyden.

14

5.

6.

7.

8.

3.

5.

4.

Overgang gulv/vegg og plateskjøt To lag membran og sikkerhetsremse

9.

10.

1. Overgang gulv/vegg Overgangen forsegles i hele våtrommets omkrets. Smør ut membran, trykk sikkerhetsremsen godt inn i overgangen gulv/vegg slik at den blir mettet med membran. Legg så et nytt lag med membran utenpå sikkerhetsremsen. Gulvet behandles med membran og sikkerhetsduk over hele flaten. Følg membranleverandørens anbefaling.

1.

2.

2. Plateskjøt Smør ut membran i en stripe litt bredere enn sikkerhetsremsen, ca. 12 cm.

3.

4.

3. Stryk sikkerhetsremsen inn i membranen. Bruk brett eller handsker og press sikkerhetsremsen godt inn i underlaget. Den vertikale sikkerhetsremsen skal over lappe remsen i overgangen gulv/vegg. 4. Påfør neste strøk med membran utenpå sikkerhetsremsen slik at denne limes vått i vått inn i membranen.

www.jackon.no


Jackon våtrom

Innredning på bad

Produktoversikt

Innredning, servanter og benkeplater for flislegging settes enkelt sammen av Jackon våtromsplate.

PRODUKT

Innredning og benkeplate limes sammen med flislim eller lignende. Bruk eventuelt glassfiberarmering sammen med flislim over skjøtene.

Jackon våtromsplate Benyttes som underlag for fliser. Platene monteres direkte på bindingsverk, mur eller betong. Platene har kjerne av Jackofoam med glassfiberarmert puss på begge sider.

For større innredninger kan platene skrus sammen med grove skruer med festebrakett. Anbefalt tykkelse ved bygging av innredning, minimum 30 mm.

Jackon Membranplate

Hull for servanter Tegn opp omrisset av servanten direkte på platen før montering. Skal servanten ha opplegg på benkeplaten må utsparingen skjæres mindre enn omrisset. Monter innredningen og lim på fliser.

Benyttes ved innkledning av rør og tekniske føringer. Platene har kjerne av Jackofoam med glassfiberarmert puss på begge sider.

Jackon våtrom Badekar Til innbygging av badekar og dusjkabinett. Underlag for puss og fliser.

Mål høyden fra gulv til undersiden av utstikket. Kapp understøtter og lim disse fast til frontplaten. Anbefalt understøttelse med c/c 300 mm.

Til front og i enden av badekar som ikke skal ha utstikk rundt karet kan Jackon badekarplate med justeringsfot benyttes. Skru platen godt opp under badekaret med

1) 2)

Jackon våtrom Kreativ Montasjeplate for kreative løsninger. Bøyelig plate for buede konstruksjoner. 1) Spor på tvers av lengderetning. 2) Spor i lengderetning.

Husk! Luke for inspeksjon og lufting under badekaret.

NR.

mm

mm

mm

41034869 41034794 25643818 25643800 25643826 25643842 28277440

1250 1250 2500 2500 2500 2500 2500

600 600 600 600 600 600 600

6 10 12 20 30 50 80

100 60 30 30 20 12 8

75,0 45,0 45,0 45,0 30,0 18,0 12,0

2500

600

12

30

45,0

2500

600

20

30

45,0

ANTALL PR. PALL stk.

m2

utvendig mål

Jackon våtrom Beslag Til feste og skjøting av våtromsplate.

Plugg for innfesting i mur og betong.

m3/stk

24011660 25566746 24011678 25566753

2600 2600 2600 2600 2600

150 x 150 200 x 200 300 x 300 400 x 200 400 x 300

NOBB

TYKKELSE

STØRRELSE

NR.

mm

mm

stk.

pakke

23107907

30

1770 x 600

1,06

31,86

24011504

30

730 x 600

0,44

13,20

NOBB

LENGDE

BREDDE

TYKKELSE

NR.

mm

mm

mm

stk.

m2

28277432

1250 1)

600

30

2

1,5

28230456

2500

2)

600

30

2

3,00

1250 1)

600

50

2

1,5

2500

600

50

2

3,00

STØRRELSE

ANT. PR. PK.

ANT. PR.

mm

stk

KARTONG

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2)

TYPE

NR.

Jackon våtrom ståldybel

16

TYKKELSE

NOBB

FESTEMIDDEL

justeringsfoten på platen. Overgangen mellom badekar og våtromsplate forsegles med silikon.

BREDDE

Kommer i april

Jackon våtrom Vinkel

Tips! Tilpass bredden på kanten rundt badekaret til målet på flisene.

Buer og hjørner i frontplaten formes enkelt ved å skjære delvis gjennom platen og bøye den til.

LENGDE

Diffusjonstett plate for bruk på kald vegg.

Innbygging av badekar Badekaret monteres i riktig posisjon. Tekniske installasjoner som vann, avløp og eventuelle rør til boblebad monteres og testes før innbyggingen starter. Tegn omrisset av badekaret på en plate og kapp platen med ønsket utstikk fra badekaret.

Utstikket stikkes inn under badekaret og limes fast til understøttelsen og frontplaten.

NOBB

20 20 20 20 20

60 40 40 40 40

ANTALL PR. PAKKE

U-profil BS31 U-profil BS51 U-profil BS81 H-profil BS33 H-profil BS53 H-profil BS83 Hjørne-profil BS34 Hjørne -profil BS54 Anker til vinkel AW020

100 x 30 x 35 100 x 50 x 35 100 x 80 x 35 100 x 30 x 70 100 x 50 x 70 100 x 80 x 70 100 x 30 x 65 100 x 50 x 85 100 x 20 x 50

NOBB NR.

LENGDE mm

ANT. PR. PK. stk.

24013559 24013567 24013575

80 110 140

20 20 20 LENGDE mm 80 110 140

0,015 0,020 0,030 0,030 0,036

ANTALL M2 PR.

24013476 24013484 27746668 24013492 24013500 27765056 24013518 27798347 24013617

NOBB NR. 42539261 42539276 42539295

– – – – –

8 pk 8 pk 8 pk 8 pk 8 pk 8 pk 8 pk 8 pk 8 pk

16 stk 16 stk 16 stk 16 stk 16 stk 16 stk 16 stk 16 stk 16 stk

ANT. PR. KARTONG 6 pakker 6 pakker 6 pakker

120 stk. 120 stk 120 stk.

ANT. PR. PK. stk. 250 250 250

www.jackon.no


Jackon våtrom

Produktoversikt

Jackon våtrom sortimentet NOBB NR.

STR.

TIL PLATETYKKELSER

ANTALL SETT

Jackon våtrom monteringsett

42427632

32 - S 100

6, 10 mm

100

42427643

41 - M 100

12, 20 mm

100

Festeskiver og skruer til tre- og stålstendere.

42427677

70 - L 100

30, 50 mm

100

42427681

32 - S 1000

6, 10 mm

1000

42427715

41 - M 1000

12, 20 mm

1000

42427734

70 - L 1000

30, 50 mm

1000

FESTEMIDDEL

Jackon våtrom Festebrakett Brakett for feste til bindingsverk.

PÅSTRYKNINGSMEMBRAN OG SIKKERHETSREMSE

NOBB NR.

DIAMETER

ANT. PR. PK.

27746676

32

1000

BREDDE mm

NOBB NR.

LENGDE lm

ANT. PR. PK. stk

100

25566761

25

1

Sikkerhetsremse Kunststoffbasert filt som bakes inn i membran. Brukes i skjøt mellom platene i våtsone. Vekt: 250 gram.

NOBB NR.

STR./DIAMETER mm

ANTALL PR. PK stk.

Rørmansjetter

42440803

Ø=6

10

Gummierte rørmansjetter bakes inn med smøremembran ved rørgjennomføringer.

42445737

Ø = 23

10

42445760

Ø = 80

10

Slukmansjetter

42445756

Ø = 100

10

Gummierte slukmansjetter. Bakes inn med smøremembran.

42445741

35 x 35

10

Innvendig hjørne

42192360

25

42192356

25

MANSJETTER, LIM OG FUGEBÅND

Gummierte overganger mellom gulv og vegg. Bakes inn med smøremembran.

Flexbånd

100

Gummiert sikkerhetsremse som bakes inn i membran. Brukes i skjøt mellom platene i våtsone.

42440754

25

1

Utvendig hjørne Gummierte overganger mellom gulv og vegg. Bakes inn med smøremembran.

NYHET

Påstrykningsmembran

Jackon våtrom servantbenk Flatpakket byggesett. Inkl. festemidler til montering. 80 mm tykkelse.

Soudal Fix All

Fugebånd FSK8 TYPE

BENK OG HYLLE

Spann á 15 kg

40721185

Neonprenbasert påstrykningsmembran til fuktisolering og vanntetting av gulv og vegg i våtrom før montering av keramiske fliser.

Monteringslim til våtromsplater

BREDDE mm

HØYDE mm

DYBDE mm

enkel

800

850

600

dobbel

1600

850

600

Mykt selvklebende fugebånd av polyetylen m/ folie. Reduserer lydoverføring. Brukes ved tyntflytende påstøp eller sparkel/avrettingsmasser. Folien monteres ned og brettes utover gulvet. Perforert for justering til riktig høyde.

Fugebånd SK3 Mykt selvklebende fugebånd av polyetylen. Monteres på stendere/dragere før montering av våtromsplater. Reduserer lydoverføring og resonanse.

Jackon våtrom hylle Flatpakket byggesett. Inkl. festemidler til montering. 50 mm tykkelse.

18

grunn

600

2125

300

dyp

600

2125

600

Plastskruer For feste av isolasjonsplate mot isolasjonsplate.

NOBB NR.

INNHOLD

26271601

290 ml

12

NOBB

TYKKELSE

HØYDE

NR.

mm

mm

m/rull

INNHOLD ruller/pk

m/pk

42549655

8

100

25

8

200

42549674

3

50

25

10

250

NOBB NR.

LENGDE mm

INNHOLD PR. ESKE stk.

30731855

100

500

30731863

140

500

30731871

160

500

www.jackon.no


129446 - Møklegaards Trykkeri AS, Fr.stad - 05/13

Jackon våtrom

Se vår ProduktGuide for tips om andre Jackon produkter.

Enkelt, fuktsikkert og trygt Bygg fuktsikre vegger med Jackon våtrom. Fuktsikring og isolasjon i ett! Platene er klargjort for flislegging.

Høy trivsel i friske hjem

Jackon AS Postboks 1410, 1602 Fredrikstad Telefon: 69 36 33 00 Telefaks: 69 36 33 99 E-post: jackon@jackon.no

www.jackon.no

Ordrekontor: Ordretelefon: 69 36 33 88 Ordrefaks: 800 32 874 E-post: ordre@jackon.no

– tungvekter på lette løsninger

Jackon våtrom  

Det profesjonelle underlaget i flislagte rom

Jackon våtrom  

Det profesjonelle underlaget i flislagte rom

Advertisement