Page 1

Thermomur Armering av bjelke over 책pninger


Jackon AS

Thermomur 350

Bjelke A h = 300 mm d1 = 240 mm d2 = 255 mm b = 150 mm kv = 1,26 z = 216 mm

Betongkvalitet fcd

B20 12,0 MPa

ftd

1,0 MPa

Armering fsd

B500C 400 MPa

αb Areal bal.arm Areal 2 ø10

0,583 504 mm² 157 mm²

Tverrsnittet er underarmert α

0,182

Areal bøylearmering, ø8 c/c150

670 mm²/m

14,0 kNm

Momentkapasitet Uarmert skjærkapasitet

17,8 kN

Armert skjærkapasitet Betongbidrag Armeringsbidrag Total skjærkapasitet

14,2 kN 57,9 kN 72,1 kN

Lysåpning [m]

Bjelkelengde [m]

Linjelast [kN/m]

1,2 1,2 2,0 2,0 2,5 2,5

2,2 2,2 3,0 3,0 3,5 3,5

37,2 77,7 20,3 28,0 15,8 17,9

Lengdearmering Antall Diameter [mm] 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10

Bøylearmering c/c [mm] Diameter [mm] 150 8 150 8 150 8

COWI AS Sign: ERL, 23/01/09


Jackon AS

Thermomur 350

Bjelke B h = 450 mm d1 = 390 mm d2 = 405 mm b = 150 mm kv = 1,11 z = 351 mm

Betongkvalitet fcd

B20 12,0 MPa

ftd

1,0 MPa

Armering fsd

B500C 400 MPa

αb Areal bal.arm Areal 2 ø10

0,583 819 mm² 157 mm²

Tverrsnittet er underarmert α

0,112

Areal bøylearmering, ø8 c/c150

670 mm²/m

23,4 kNm

Momentkapasitet Uarmert skjærkapasitet

23,2 kN

Armert skjærkapasitet Betongbidrag Armeringsbidrag Total skjærkapasitet

20,9 kN 94,1 kN 115, kN

Lysåpning [m]

Bjelkelengde [m]

Linjelast [kN/m]

1,2 1,2 2,0 2,0 2,5 2,5

2,2 2,2 3,0 3,0 3,5 3,5

57,3 130,0 28,8 46,8 22,0 30,0

Lengdearmering Antall Diameter [mm] 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10

Bøylearmering c/c [mm] Diameter [mm] 150 8 150 8 150 8

COWI AS Sign: ERL, 23/01/09

Jackon thermomur armering av bjelke over åpninger  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you