Letopis pks 2010

Page 1

LETNO POROČILO

POSLOVNO-KOMERCIALNE ŠOLE CELJE

2009-2010


LETNO POROČILO POSLOVNO-KOMERCIALNE ŠOLE CELJE POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA  ekonomski tehnik - SSI  ekonomski tehnik - PTI  trgovec - SPI  administrator - SPI VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  ekonomist  komercialist  računovodja Letnik 2009/2010

Izdala in založila: POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE Uredniški odbor: mag. Maja Krajnc Ivan Kolenko Irena Lasnik Branka Vidmar Primožič Fotografije: arhiv šole Tisk: ČETISK Naklada: 800 izvodov Celje, junij 2010


KAZALO BESEDA DIREKTORICE ...........................................................................6 RAVNATELJICI ..........................................................................................8 PEDAGOŠKI IN STROKOVNI DELAVCI ............................................10 ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE ........................................18 ZUNANJI SODELAVCI ............................................................................19 140-LETNICA IZOBRAŽEVANJA KADROV ZA PODROČJE TRGOVINE, KOMERCIALE, PODJETNIŠTVA IN BANČNIŠTVA .20 DELO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE .........................................................25 DESETLETNICA DELOVANJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ...........28 KRONIKA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2009/2010 ...................................31 DIPLOMANTI ..............................................................................................32 MEDNARODNO SODELOVANJE ............................................................33 ŠTUDIJSKA KOMISIJA ..............................................................................33 KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ..34 STRATEŠKI SVET ......................................................................................35 SVET ŠTUDENTOV ....................................................................................36 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ..............................................................37 IZREDNI ŠTUDIJ NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI .....................................38 STROKOVNI AKTIVI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE v programu EKONOMIST ...........................................................................................39 STROKOVNI AKTIV – modul KOMUNICIRANJE ..................................39 STROKOVNI AKTIV – modul ANALIZA .................................................39 STROKOVNI AKTIV – moduli POSLOVANJE, TRŽENJE, KOMERCIALA, PODJETNIŠTVO .........................................................40 STROKOVNI AKTIV – moduli PRAVO, KAKOVOST, VODENJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO .......................................40 STROKOVNI AKTIV PREDAVATELJEV ZA POSEBNE STROKOVNE PREDMETE in STROKOVNI AKTIV – modul TURIZEM ...................41 STROKOVNI AKTIV – moduli TEMELJI RAČUNOVODSTVA, RAČUNOVODSTVO, DAVKI Z ANALIZO, RAČUNOVODSTVO ZA GOSPODARSTVO ...................................................................................42 PREGLED DOGAJANJA V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 ...................44 SVET ZAVODA ..........................................................................................51 SVET STARŠEV .........................................................................................51 DIJAŠKA SKUPNOST...............................................................................52 PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR .....................................................53 DELO STROKOVNIH AKTIVOV ...........................................................53 AKTIV PROFESORJEV SLOVENŠČINE IN UMETNOSTI .....................53 AKTIV PROFESORJEV TUJIH JEZIKOV .................................................56


AKTIV PROFESORJEV MATEMATIKE ..................................................56 AKTIV PROFESORJEV DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV ..................58 AKTIV PROFESORJEV INFORMATIKE ..................................................59 AKTIV PROFESORJEV ŠPORTNE VZGOJE ...........................................60 AKTIV PROFESORJEV EKONOMSKIH PREDMETOV .........................61 AKTIV PROFESORJEV NARAVOSLOVNIH PREDMETOV .................62 POKLICNA MATURA ..............................................................................63 ZAKLJUČNI IZPIT ...................................................................................64 INTERESNE DEJAVNOSTI .....................................................................65 ŠOLSKI SKLAD .........................................................................................65 UČBENIŠKI SKLAD .................................................................................66 KOMISIJA ZA KAKOVOST ....................................................................67 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM ........................................68 SVETOVALNO DELO ..............................................................................70 VPIS, USMERJANJE IN PREUSMERJANJE .......................................71 ŠOLSKA KNJIŽNICA ...............................................................................72 RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE ................................................74 INFORMATIVNI DAN .............................................................................74 DELOVANJE UČNIH PODJETIJ ...........................................................77 PREDSTAVITEV UČNIH PODJETIJ .........................................................78 PROJEKTI ..................................................................................................79 PROJEKT COMENIUS ................................................................................79 LEONARDO DA VINCI – PROJEKT MOBILNOSTI ...............................81 MEDNARODNO SODELOVANJE V PROJEKTU ACES ........................82 EKO PARLAMENT MLADIH ....................................................................82 URA ZA ZEMLJO........................................................................................85 MLADI AMBASADORJI MEDKULTURNEGA DIALOGA ....................87 TEKMOVANJA ..........................................................................................89 HAIKU ..........................................................................................................89 TEKMOVANJA IZ ANGLEŠČINE .............................................................90 ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA .................91 TEKMOVANJA IZ ZNANJA MATEMATIKE ..........................................91 IX. DRŽAVNO SREDNJEŠOLSKO TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV .................................................................................93 TEKMOVANJE IZ ZNANJA GOSPODARSKEGA POSLOVANJA GP ZVEZDA 2010 ..........................................................................................94 ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE ..............................96 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE ..........................96 DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADI PODJETNIK ...................................97 ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO ................................................................98 NAŠI DIJAKI PRVAKI V ŠKL NOGOMETU .........................................106


34. DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE ........................108 RAZISKOVALNA DEJAVNOST .............................................................109 OBŠOLSKE DEJAVNOSTI ....................................................................111 3-KONS ......................................................................................................111 BUČKE IN BUČKARIJA ..........................................................................113 ŠOLSKI RADIO HERMESOV GLAS .......................................................115 ŠOLSKO GLASILO ...................................................................................115 RAZSTAVE ................................................................................................116 STROKOVNE EKSKURZIJE ....................................................................117 LIKOVNA USTVARJALNOST ................................................................118 FOTOGRAFSKI KROŽEK ........................................................................120 PLESNA DEJAVNOST .............................................................................121 MATURANTSKI PLES .............................................................................121 VIDEOKONFERENCE ..............................................................................123 INTERNA TELEVIZIJA ............................................................................124 PROSTOVOLJSTVO MLADIH ................................................................125 KRVODAJALSTVO ..................................................................................125 SEZNAM DIJAKOV ................................................................................126 OBVESTILA .............................................................................................170


BESEDA DIREKTORICE »Bog, daj mi pogum, da spreminjam stvari, ki jih je možno in potrebno spremeniti, vedrost, da sprejmem stvari, ki jih ni mogoče spremeniti in modrost, da doumem razliko.« (misel sv. Frančiška Asiškega)

KRIZA, KRIZA … Nekako kar ne morem dojeti, da je to moj zadnji uvodnik za letopis Poslovno-komercialne šole Celje. Neverjetno, kako hitro je minilo 18 let ravnateljevanja na šoli, ki je v letošnjem šolskem letu praznovala 140-letnico izobraževanja kadrov za trgovino, komercialo, finance in bančništvo, ki je praznovala 10. obletnico višje strokovne šole. Obe šoli sta dali odlične kadre, predvsem na področju trgovine in komerciale. Če parafraziram misel Frančiška Asiškega, je potrebna vedrost, da sprejmem stvari, ki jih ne morem spremeniti. In ena izmed teh stvari je biološka danost življenja in seveda s tem tudi čas, ko se moram posloviti od svojega aktivnega poklicnega življenja, ki sem ga slabih 30 let preživela na tej šoli, predvsem v smislu prvega dela misli prej omenjenega avtorja. Spreminjala sem stvari, ki jih je bilo možno (včasih so bile res na meji mogočega) in potrebno spremeniti. Nisem pa še v celoti prepričana, ali imam dovolj modrosti, da doumem razliko med mogočim in nemogočim. Včasih mislim, da ne. Zelo dolgo sem upala, zdaj vidim, da zaman, da se bo trend družbene in s tem posameznikove miselnosti začel obračati v smer, ko bo postajalo

6


vedno bolj pomembno, kaj človek je in ne tisto, kar ima. Žal. Trend je nasproten. Predvsem za naše otroke, vnuke. Naš sedanji pohlep jim bo vzel možnosti za dostojanstveni razvoj, možnosti, da bi lahko uživali življenje kot polne osebnosti in ljudje, ki bi lahko imeli vse potenciale za samorealizacijo in samoaktualizacijo. Kot človeka in kot pedagoško delavko me boli, ko gledam ta trend in sem pri tem nemočna. Boli me predvsem zaradi tega, ker ne zmorem mladim prikazati svetlejše perspektive, drugačnih vrednot. Aktualne vrednote, žal so to tudi vrednote mladih, (pretirani individualizem, bolestna tekmovalnost, nesolidarnost, poudarjanje osebnih interesov na račun skupnih in družbenih, fetišizacija materialnih dobrin in denarja) pa so mi tuje. Zato se velikokrat zazdim sama sebi kot fosilni ostanek časa, ki je zaznamoval moj svet vrednot (solidarnost, tovarištvo, skrb za skupne interese). Te vrednote pa so v konfliktu s sedanjimi trenutno poražene. Iskreno upam, da so poražene res trenutno in da se bo človek slej kot prej osvestil, da je družbeno bitje in da brez napredka ožje in širše družbe ni in ne more biti napredka posameznika. To dokazujejo tudi uspehi, ki jih je Poslovno-komercialna šola Celje dosegla v šolskem letu 2009/10 (imamo evropskega prvaka v tekvandoju Denisa Drapiča, Sabina Predovnik si je priborila 1. mesto na svetovni rang lestvici v ju jitsu, postali smo državni prvaki v malem nogometu, bili 2. v državi na tekmovanju Mladi podjetnik, 2. v državi v tehniki prodaje, dve raziskovalni nalogi sta se uvrstili na državno tekmovanje, več kot primerno smo obeležili 140-letnico šole, saj nas je slavnostno nagovoril predsednik države dr. Danilo Türk, 10. obletnico višje strokovne šole pa je zaznamovala uspešna poslovna konferenca, kjer smo smiselno združili izobraževalni in poslovni vidik). Teh uspehov zagotovo ne bi bilo, če ne bi bilo timskega dela in občutka pripadnosti šoli večine zaposlenih. Lansko leto sem zapisala: »Morda nas bo ravno kriza, v kateri smo, prisilila, da bomo pričeli drugače razmišljati in delati. Da se bomo osvestili, da je dosedanja usmeritev napačna in da je egoizem pot, ki vodi v pogubo. Ne samo posameznika, ampak tudi človeštvo.« Bojim se, da sem bila preveč optimistična in da se v kontekstu misli Frančiška Asiškega nisem izkazala kot posebej modra. Še vedno ne znam ločevati med tistim, kar je možno in tistim, kar je nemogoče. Drage dijakinje in dijaki, študentke in študenti! Iskreno vam želim, da v življenju najdete svoj osebni kompas, ki vas bo popeljal do uresničitve vaših sanj. In hvala, ker sem lahko bila z vami. 7


Spoštovani sodelavci in sodelavke! Hvala vam, da smo v 18 letih dosegli to, kar smo. Žal se premalokrat zavedamo vsega pozitivnega, kar smo skupaj ustvarili in prevečkrat dopustimo negativnostim, da nam krojijo usodo. Direktorica zavoda in ravnateljica poklicne in strokovne šole mag. Maja Krajnc RAVNATELJICI Velikokrat pridemo v situacijo, ki ni lahka za nikogar. Ni lahka za tistega, ki se je odločil, da se bo po osemnajstih letih ravnateljevanja upokojil in ni lahka tistemu, ki naj bi napisal nekaj o človeku, mag. Maji Krajnc, ki je v veliki meri krojila usodo šole in njegovo usodo. Ko takole sedim za računalnikom, mi misli begajo v preteklost; v lepe in v trpke trenutke, v dobre in slabe, v vesele in žalostne, v smešne in tragične. Na šoli je bilo vsega nekaj, a z gotovostjo lahko trdim, da je bilo veliko več lepih, dobrih, veselih in zabavnih trenutkov. Mag. Maja Krajnc je ravnateljevanje prevzela leta 1992. To so bila leta, ko je število dijakov na šoli nenehno naraščalo, zato se je leta 1996 odločila za obnovo in nadgradnjo šole. Oboje je izpeljala zelo uspešno. V času njenega ravnateljevanja se je šola razvijala, večala in opremila z najsodobnejšo učno tehnologijo. Na srednji šoli smo v času njenega mandata pridobili nove programe. Ustanovljena je bila višja šola, ki je pomenila pomembno stopničko z možnostjo nadaljnjega izobraževanja v okviru istega zavoda. Za svoje delo na področju vzgoje in izobraževanja je prejela Bronasti celjski grb ter priznanje Primus za vodenje naše šole. Na žalost pa je tako, da ima vsak življenjski ciklus svoje vzpone in padce. Meje, omejitve in problemi so se pojavili tudi na naši šoli. Za rodovitnimi »debelimi« leti so prišla »suha« leta. Toda učitelji smo po naravi optimisti, zato verjamem, da bomo z zalogo (modrostjo), ki smo si jo ustvarili pod ravnateljevanjem mag. Maje Krajnc, obdobje »suhih« krav preživeli in ponovno vstopili v obdobje »debelih« krav. Ravnateljici se zahvaljujem za vsa »debela« leta in ji želim, da ji bo življenje teklo tako, da ji bo omogočilo uresničiti njen priljubljen moto iz hinduizma: 8


»Nič ni plemenitega v tem, da sem bolj plemenita od tebe. Resnična plemenitost je v tem, da sem danes bolj plemenita, kot sem bila včeraj«. HVALA! Pomočnica ravnateljice Bernarda Marčeta

9


PEDAGOŠKI IN STROKOVNI DELAVCI PRIIMEK IN IME, IZOBRAZBA, NAZIV

POUČEVALI PREDMETE

1

Maja Krajnc mag. znanosti, svetnica, Primus zaslužna ravnateljica

direktorica zavoda in ravnateljica poklicne in strokovne šole

2

Bojan Sešel mag. organiz. znanosti, svetovalec

ravnatelj Višje strokovne šole

org. prakt.izobražev. na Višji strokovni šoli tajnica šolske komisije ZI

3

Bernarda Marčeta univ. dipl. biologinja, svetovalka

BIO, NAR

pomočnica ravnateljice

4

Aleksandra Adam Knez prof. slovenščine in sociol., svetovalka

SLO, PB, PK, GPS

predsednica Sveta zavoda

ZAP. ŠT.

5

Monika Andrenšek Mudri PSI univ. dipl. psihologinja

6

Jožica Apšner prof. geografije in zgodovine, mentorica

7

Polona Arbajter Očko univ. dipl. ekonomistka

8

Olga Arnuš univ. dipl. psihologinja, svetovalka

ZGO, DK., DZN, DRU, TKO

FUNKCIJE IN DRUGE OBVEZNOSTI

dopolnjuje učno obveznost na Srednji zdravstveni šoli v Celju, Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje in Šolskem centru Celje dopolnjuje učno obveznost na OŠ Miha Pintar Toledo Velenje porodniški dopust

svetovalna delavka

10


9

Vera Aškerc ekonomistka, svetovalka

GPO, NIP, GD, PRA

Simona Barabaš prof. angleščine in 10 nemščine, mentorica

NEM, ANG

organizatorica dijaške prehrane

Christjein Benčina 11 prof. športne vzgoje, mentor

ŠVZ

do 15. 10. 2009

Metka Bombek mag. znanosti 12 s področja ekon. in poslovnih ved, mentorica

TRI, DP, EBS, K, PRS, PTP, PRA, PMS

Jasmina Bornšek prof. zgodovine in 13 geografije, svetovalka

GEO, DZN, DRU, sindikalna zaupnica PRV, TKO, PRA

Monika Brglez 14 univ. dipl. ing. živ. tehnologije, mentorica

NPB, KPB, NAR, PRA, POB

Aleš Confidenti 15 univ. dipl. organiz. dela – informatik, mentor

PIN, PRA, IKT

Savina Četina Žuraj 16 mag. znanosti, svetovalka

ZGO, PRV, DZN, GEO

do 18. 6. 2010

dopolnjuje učno obveznost na Srednji zdravstveni šoli Celje, koordinatorica raziskovalnega dela predavateljica na Višji strokovni šoli, posl. mat s statistiko in organizatorica praktičnega izobraževanja na VSŠ

Ksenija David 17 univ. dipl. ekonomistka, svetovalka

11


Manja Ferme Rajtmajer 18 univ. dipl. ekonomistka, svetovalka

EKO, PRA, RDG

Dora Glavnik 19 univ. dipl. ekonomistka, mentorica

STA, TAP, PRA, PRS, PSP, PP

Alenka Gotlin Polak prof. slovenščine in 20 zgodovine, mentorica Gordana Grajžel prof. nemščine in 21 slovenščine, mentorica

SLO

NEM predavateljica na Višji strokovni šoli, trženje, prodaja, oblikovanje turističnih proizvodov in organizatorica praktičnega izobraževanja na VSŠ

Zdenka Grlica 22 univ. dipl. ekonomistka, svetovalka

Aleš Hofman 23 prof. likovne vzgoje, mentor

UME, OPP, PRA

Vida Horvat 24 univ. dipl. ekonomistka, svetovalka

PIN, ZPT, OZT, PRA, IKT

Nada Jeraša 25 prof. telesne vzgoje, svetnica

ŠVZ

Janko Jutriša 26 prof. biologije, mentor

BIO, RBL, KPB

27

Blaž Knep prof. matematike

dopolnjuje učno obveznost na I. gimnaziji v Celju

MAT

12

dopolnjuje učno obv. na ŠC Slovenske Konjice - Zreče


Mojca Knez Šket univ. dipl. ing. 28 računalništva, svetovalka

PIN, IKT, OR, EK, OPRP

Danica Kocijan Kiker 29 prof. telesne vzgoje, svetovalka

ŠVZ

Dagmar Konec prof. sociologije in 30 zgodovine, mentorica

SOC, PRV

predavateljica na Višji strokovni šoli, poslovno komuniciranje in poslovni procesi

Tatjana Kosi 31 univ. dipl. ekonomistka, mentorica

32

33

34

35

36

Marjetica Koštomaj Gašperšič univ. dipl. ekonomistka, svetovalka Polona Kramer prof. nemščine in angleščine, mentorica Barbara Kvas Ocvirk dipl. ekonomistka in specialistka manag. v izobraževanju, mentorica Irena Lasnik prof. slovenščine, univ. dipl. etnologinja, svetovalka Majda Lesjak prof. slov. jezika in pedagogike, mentorica

dopolnjuje učno obveznost na ŠC Lava

daljša bolniška odsotnost in porodniški dopust

ANG, NEM

PMA, PRS, MAN, PRA

SLO, PRA, UPBT, PB knjižničarka Višje strok. šole

13


predavateljica na Višji strokovni šoli, FRČ, OPF, temelji računovodstva ter računov. za s. p.

Marjana Leva Bukovnik 37 univ. dipl. ekonomistka, mentorica

38

Sabina Litera kemijska tehnica

Ivan Lojen 39 ekonomist, mentor 40

Mateja Maček univ. dipl. ekonomistka

laborantka pri BIO, NAR, KEM, KPB, NPB PRA, IKT, PRŽ, HT, OR PIN, PRA, PRP, PTD, K, IKT

Gregor Marguč 41 prof. telesne vzgoje, mentor

ŠVZ

Helena Mešnjak 42 mag. znanosti, svetovalka

PSP, ZGO, PSI, SOC, TKO

43

44

45

46

Helena Muha prof. slov. jezika in pedagogike, svetovalka Marjeta Nosan univ. dipl. ing. računalništva, svetovalka Matejka Obrez Verbič prof. angleškega jezika in književnosti, svetovalka Alenka Pavlin prof. angleškega jezika, univ. dipl. etnologinja, mentorica

koordinator interesnih dejavnosti, RK

70 % zaposlitev 65 % zaposlitev, dopolnjuje učno obveznost na Gimnaziji Celje Center

SLO, PRA, UPBV

IKT

ANG

ANG

14

predavateljica na Višji strokovni šoli, informatika


Peter Peršič 47 prof. telesne vzgoje, svetovalec

ŠVZ

Lidija Plevčak 48 komercialistka

organizatorica delovne prakse, izposoja učbenikov

Melita Podgoršek profesorica matematike in 49 fizike, mentorica

MAT

Leon Podvratnik 50 prof. telesne vzgoje, svetovalec

ŠVZ

Lilijana Povalej 51 univ. dipl. ekonomistka, mentorica

MAT, PMA, PMS, PRS predavateljica na Višji strokovni šoli, ekonomija, nabava in poslovanje v turizmu ter organizatorica praktičnega izobraževanja na VSŠ

Jadranka Prodnik mag. znanosti s področja 52 ekonomije in poslovnih ved, svetnica Simona Rap univ. dipl. ekonomistka in dokončan štud. program 53 izpopolnjev. iz bibiliotekarstva, mentorica

knjižničarka na srednji šoli

Andreja Rom 54 univ. dipl. ekonomistka, mentorica

FIN, GD, GPO, ZP, OZ, PRP

Oskar Selčan 55 univ. dipl. ekonomist, mentor

MAT, PMA, PR

15

predavateljica na Višji strokovni šoli ergonomija in varstvo pri delu


Mojca Sendelbah 56 univ. dipl. ekonomistka, svetovalka

EKN

Simona Sever Punčoh 57 prof. nemščine, mentorica

NEM

Nataša Slapnik prof. nemškega in angl. NEM, ANG 58 jezika, mentorica Danilo Starček kmet. inženir sadj.-vinograd. smeri, inženir kemijske KEM, NARAV 59 tehnologije prof. kemije in biologije, mentor Nataša Strašek univ. dipl. sociologinja in DRU, PRV, DK 60 filozofinja, mentorica Suzana Suholežnik 61 univ. dipl. ekonomistka, svetovalka

PDSUP, PRP, GD, MAN, PRA, TRI

David Šmid 62 univ. dipl. ekonomist, mentor

PRA, PD, IKT, PRŽ

Tanja Štante Benčina prof. slov. jezika, 63 univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, mentorica Marija Šuster prof. nem. jezika in 64 srbohrv., mentorica

predavateljica na Višji strokovni šoli, stroškovno računovodstvo, podjetništvo in računov. za s. p

Porodniški dopust od 9. 1. 2010 dalje

porodniški dopust do 20. 1. 2010. nato 50 % zaposlitev

SLO

dopolnjuje učno obveznost na I. gimnaziji v Celju

NEM

predavateljica na Višji strokovni šoli, poslovni tuj jezik 1 nemščina

16


65

Milan Šušteršič univ. dipl. ekonomist

Silvija Tintor 66 prof. angl. in nem. jezika, svetovalka Tatjana Trupej univ. dipl. ing. živ. 67 tehnologije, mentorica Branka Vidmar Primožič prof. slovenščine in 68 sociologije, mentorica

GPO, MAN, GD, NIP, PRA ANG

predavateljica na Višji strokovni šoli, poslovni tuj jezik 2 nemščina

POB, NAR, KPB, NPB, PRA, POŽ

SLO, PK

tajnica ŠMK predavatelj na Višji strokovni šoli, ugotavlj. in zagotavlj. kakovosti, oblikov. proizvodov in tehnol. procesov. , organizacija in menedžment podjetja, poslovna logistika, dopolnjuje učno obveznost na Ekonomski šoli Murska Sobota

Anton Vorina mag. znanosti s področja 69 managementa kakovosti storitev, svetnik

Alenka Vrabič Vukotić prof. angl. jez. in 70 primerjalne književnosti, svetovalka

ANG

Lucija Zidanski 71 mag. znanosti, mentorica

RDG, EP, EKO, PRA

Simona Žlof 72 univ. dipl. ing. živ. tehnologije, mentorica

predavateljica na Višji strokovni šoli, poslovni tuj jezik 1 angleščina porodniški dopust do 11. 2. 2009 porodniški dopust

17


ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE Zap. št.

IME IN PRIIMEK

1

Polonca Arlič

2 3 4 5 6

Vesna Jamšek Ivan Kolenko Bogdan Selič Božena Šket Petra Škoflić

7

Katarina Špegelj

8 9 10

Ljudmila Vetrih Lidija Vrstovšek Marija Zabav

DELOVNO MESTO

referentka za študijske zadeve na Višji strokovni šoli spremljevalka gibalno oviranega dijaka vzdrževalec računalniške opreme hišnik spremljevalka gibalno oviranega dijaka računovodkinja referentka za študijske zadeve na Višji strokovni šoli računovodkinja spremljevalka gibalno oviranega dijaka poslovna sekretarka

Kolektiv Poslovno-komercialne šole Celje

18


ZUNANJI SODELAVCI Zap. PRIIMEK IN IME št

1

2 3 4 5 6

IZOBRAZBA

POUČEVALI PREDMETE

predavateljica na Višji mag. znanosti strokovni šoli, davki ter Tatjana Kolenc analiza bilanc z revizijo predavateljica na Višji univ. dipl. ekon. strokovni šoli, insolvenčni Simona Novak postopki inštruktorica na Višji univ. dipl. ekon. Andreja Krulec strokovni šoli, davki inštruktorica na Višji dipl. ekon. strokovni šoli, finančno Borka Ćosić računovodstvo dr. humanističnih predavatelj na Višji strokovni Božidar Veljković znanosti šoli, poslovno pravo dopolnjevanje iz ŠC Slovenj Gradec, ekologija in Majda Bukovnik mag. znanosti ekonomija

19


140-LETNICA IZOBRAŽEVANJA KADROV ZA PODROČJE TRGOVINE, KOMERCIALE, PODJETNIŠTVA IN BANČNIŠTVA Leto 2009 je bilo za Poslovno-komercialno šolo Celje posebno leto, saj je praznovala 140-letnico izobraževanja kadrov za področje trgovine, komerciale, podjetništva in bančništva. V vseh teh letih so šolo zapustile številne generacije maturantov in od leta 2000, ko je bila ustanovljena Višja strokovna šola, tudi diplomantov, ki so s svojim delom obogatili celjsko in širše področje. Šola je v tem času dosegla in obdržala sloves ene najbolj uglednih šol, kar kaže, da je vedno znala nadgrajevati bogato tradicijo z iskanjem novih poti ter dajala prednost kvaliteti stroke, odličnosti kadrov in neutrudnemu pedagoškemu erosu v skrbi za dijake in študente, zato smo lahko ponosni na njeno vlogo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Navedeno je bilo izhodišče za načrtno obeležitev dolgoletne zgodovine z različnimi projekti, ki so skozi jubilejno leto najbolje prikazali bogastvo šolskega utripa. Jeseni so bili najbolj odmevni sodelovanje v projektu KONS-3, izid 20. številke šolskega glasila Praznične bučke s prireditvijo Bučkarija, izid zbornika šole in izdaja priložnostne znamke. Medijem je bilo celotno dogajanje predstavljeno na novinarski konferenci 13. novembra 2009 v Citycentru Celje. Ob praznovanju je šola izdala svojo prvo osebno znamko, na kateri je sedanja podoba šole na stiliziranih krilih, ki kot element šolskega znaka Hermesa predstavljajo doseganje neminljivosti, kar več kot stoletje uspešnega delovanja na področju vzgoje in izobraževanja gotovo prinaša. Krila so tudi simbol sproščenosti, dinamičnosti in ustvarjalnih sil – kdor razume, ima krila, prav na krilih je mogoče širiti obzorja. Na krilih let je bil vodilni motiv projektov v počastitev visokega jubileja. Kot izstopajoča barva nastopa modra, barva bistroumja, znanja in govorništva, ki se ji kot sončna barva, barva svetlobe, življenja, moči in trgovcev, pridružuje rumena. Geslo Na krilih let in fotografija sodobne šole sta simbolna nosilca spoštovanja tradicije in izkušenj generacij ter sedanjega kakovostnega vzgojnoizobraževalnega dela na področjih, za katera je šola izobraževala v preteklosti in izobražuje tudi danes. Motiv: Podoba Poslovno-komercialne šole Celje Oblikovanje: Blanka Sajnkar, Mojca Knez Šket, Tea Finžgar Plavčak Nazivna vrednost: D Velikost: 35 mm x 42 mm

20


Osrednja slovesnost Na krilih let je bila v četrtek, 19. novembra 2009, ob 19. uri v Narodnem domu v Celju. Slavnostni govornik je bil predsednik države dr. Danilo Türk. Obletnico so s svojo udeležbo počastili še številni cenjeni gosti, minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič, župan MOC Celje Bojan Šrot, dolgoletna ravnatelja šole mag. Ludvik Rebeušek in Dragica Štojs, nekdanji dijaki šole, med njimi tudi Mirko Tuš, ter pomembni predstavniki vzgoje in izobraževanja ter gospodarstva. Praznično slavje je bilo namenjeno vsem povabljenim, ki so v preteklih letih in desetletjih ustvarjali sedanjo šolo, v njej učili in se učili. Z motivi prazničnega leta v foto knjigi Poslovno-komercialna šola tukaj in zdaj v predprostoru slavnostne dvorane so gostje vstopili v spomine, se v njih zadržali v pisanem objemu toplih misli in glasbi minulega časa ter se ob koncu prireditve znova znašli v sedanjosti z dijaki zaključnega razreda 4. b, ki so osebno povabili predsednika na prireditev.

Program so izvedli dijakinje in dijaki, ki so v preteklih dvajsetih letih obiskovali šolo in delovali na kulturnem področju. Vsi so se namreč z veseljem odzvali na povabilo k sodelovanju in s svojim nastopom tako prispevali nove koščke v sestavljanko šolske zgodbe Na krilih let: Boštjan Arzenšek, Špela Ašenberger, Katja Crnogaj, Nataša Janžek (Ansambel Štrk), Jasmina Kandorfer, Boris Križnik, Urban Novak, Dejan Rajlić, Ana Rudnik, 21


Danijel Šlogar, Amadej Šopar (vokalna skupina In spiritu), Klavdija Trnovšek. Na krilih let se je kot vodilna misel vila skozi prireditev in predstavljala spoštovanje tradicije, izkušnje številnih generacij, življenjske zgodbe, utrinke dogodkov in preplet s sodobno podobo šole ter njenimi novimi dosežki. Ob tej priložnosti so prejeli priznanje za svoje dolgoletno uspešno vzgojnoizobraževalno delo na šoli Vera Aškerc, Janko Jutriša, Nada Jeraša in mag. Maja Krajnc. Za popolnejšo podobo prireditve je poskrbelo tudi sodelovanje s Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje, ki sta s svojimi mentorji in dijaki poskrbeli za čudovito sceno in pogostitev. Dijakinje in dijaki so istega dne obletnico praznovali sproščeno z dopoldanskim dogodkom in slavnostno torto na šoli. 27. novembra so se spomini Poslovno-komercialne šole Celje dopolnili s šesto podelitvijo diplom novim diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole, s čimer se je zaključil niz prireditev ob obletnici ter napovedal jubilej naslednjega leta, 10-letnico delovanja Višje strokovne šole. Zanimiv pregled so dobile prireditve celotnega leta s februarsko fotografsko razstavo v Citycentru, ki je bila promocijsko zelo odmevna. 140. leto delovanja šole je minilo v okrilju mnogih dogodkov ustvarjalno, delovno in predvsem lepo, kar je bila tudi želja vseh številnih sodelujočih, ki so prireditve organizirali in pri tem ustvarjali nove spomine na Poslovnokomercialno šolo Celje. mag. Maja Krajnc Tea Finžgar Plavčak

22


Ob sproščenem pogovoru s predsednikom države

Minister za šolstvo dr. Igor Lukšič podeljuje priznanje Janku Jutriši.

23


VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

24


DELO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V višješolskem programu ekonomist je bilo v študijskem letu 2009/2010 v prvi letnik rednega študija vpisanih 173 študentov, od tega 8 ponavljalcev. Skozi celotno študijsko leto so se izpisali 4 redni študentje. V študijskem letu 2009/2010 so se prvič izvajala predavanja in vaje za 2. letnik rednega in izrednega študija novega bolonjskega višješolskega programa ekonomist. Izredni študentje so poslušali samo predavanja in vaje po predmetniku 2. letnika, zato so bili izredni študentje 1. in 2. letnika na vseh lokacijah združeni. V 2. letnik rednega študija je bilo v študijskem letu 2009/2010 vpisanih: 85 študentov v programu ekonomist, 40 študentov v programu komercialist in 14 študentov v programu računovodja (študentje 2. letnika programov komercialist in računovodja so bili v celoti vpisani kot ponavljalci). V višješolskih programih komercialist in računovodja se v študijskem letu 2009/2010 niso več izvajala predavanja in vaje, ampak samo izpiti. V Celju je bilo vpisanih 74 izrednih študentov, od tega 51 v prvi letnik. Na dislokaciji v Rogaški Slatini je bilo vpisanih 30 izrednih študentov, od tega 12 v prvi letnik. V Mozirju pa je bilo vpisanih 19 izrednih študentov, od tega 11 v prvi letnik. Izmed vseh izrednih študentov se je skozi celotno študijsko leto izpisal en izredni študent v Celju in ena študentka v Mozirju. Predavanja in vaje so za redne in izredne študente potekala ločeno za modulne predmete, in sicer za module tehnična komerciala, računovodstvo in turizem. V študijskem letu 2009/2010 je bilo tako na Višjo strokovno šolo vpisanih 308 rednih in 121 izrednih študentov, skupaj vseh je torej bilo 429 študentov. Predavanja in vaje za redni in izredni študij so potekale po Letnem delovnem načrtu Višje strokovne šole. Predavanja za študente prvega letnika programa ekonomist so se začela 1. oktobra 2009. Predavanja in vaje za študente 1. letnika rednega študija programa ekonomist so bila izvedena v zimskem semestru od 1. 10. 2009 do 23. 12. 2009 in v pomladanskem semestru od 15. 3. 2010 do 11. 6. 2010. Praktično 25


izobraževanje v gospodarskih družbah je potekalo od 4. 1. 2010 do 12. 3. 2010. Predavanja in vaje za študente 2. letnika rednega študija programa ekonomist so bila izvedena v zimskem semestru od 1. 10. 2009 do 23. 12. 2009 in v pomladanskem semestru od 4. 1. 2010 do 12. 3. 2010. Praktično izobraževanje v gospodarskih družbah je potekalo od 1. 4. 2010 do 11. 6. 2010. Predavanja in vaje za študente izrednega študija so se začela 19. oktobra 2010 v Celju in Mozirju ter 20. oktobra v Rogaški Slatini. Predavanja in vaje za prvi in drugi letnik izrednega študija v Celju, Rogaški Slatini in Mozirju so bila izvedena v kurznem sistemu, to je vsak mesec po en predmet. Izpitni roki za študente rednega študija so bili razpisani v januarju, aprilu, juniju, avgustu in septembru 2009, za študente izrednega študija pa so bili razpisani po zaključku predavanj in vaj za posamezni predmet. Diplomski izpiti za študente rednega in izrednega študija so bili razpisani in izvedeni v novembru 2009 ter januarju, marcu, maju, juliju in septembru 2010. Sodobno opremljene predavalnice v Celju, Rogaški Slatini in Mozirju, kvalitetno usposobljeni predavatelji Višje strokovne šole ter redni in izredni študentje so pripomogli, da je bilo študijsko leto 2009/2010 uspešno in je potekalo brez zapletov. Organizacija izobraževanja in vodenje študijskega procesa so potekala preko referata za študijske zadeve v Celju, tajništva Ljudske univerze v Rogaški Slatini in tajništva Osnovne šole v Mozirju. Za vodenje, koordiniranje in informiranje študija smo uporabljali internet, domačo spletno stran, oglasne deske in sms-e, preko katerih so študenti prejemali vse informacije o poteku študijskega procesa. Tudi prijavljanje in odjavljanje na izpite ter spremljanja izpitnih rezultatov so potekala v elektronski obliki preko interneta. 1. decembra 2009 je bila organizirana strokovna ekskurzija za študente 2. letnikov programa ekonomist na Slovenski forum inovacij v Ljubljano. 2. decembra 2009 je bila organizirana strokovna ekskurzija za študente 1. in 2. letnika programa ekonomist – modula turizem v Mursko Soboto. 27. novembra 2009 smo v Narodnem domu Celje slovesno podelili diplome 47 rednim študentom programa komercialist in 17 študentom programa

26


računovodja ter 56 izrednim študentom programa komercialist in 24 izrednim študentom programa računovodja. 12. in 13. februarja 2009 smo na višji šoli organizirali informativna dneva, ki sta bila dobro obiskana. V februarju 2010 je bila narejena analiza notranje evalvacije za študijsko leto 2008/2009 za redni in izredni študij obeh programov. V marcu 2010 je ravnatelj višje šole opravil s predavatelji letne delovne razgovore glede na analizo notranje evalvacije. Od 5. do 7. maja 2010 je v Murski Soboti potekal 2. raziskovalni tabor. Mag. Anton Vorina in trije študenti 1. letnika so se ga udeležili in uspešno zastopali Višjo strokovno šolo. 20. maja je na Višji strokovni šoli potekala 2. mednarodna poslovna konferenca. V sklopu tega projekta je bila 21. maja organizirana strokovna ekskurzija za udeležence konference na Bled in v Mursko Soboto. Skozi celotno študijsko leto so potekale seje predavateljskega zbora, seje študijske komisije, seje komisije za kakovost, seje študentskega sveta ter sestanki strateškega sveta in strokovnih aktivov. Višjo strokovno šolo je v študijskem letu 2009/2010 obiskovalo naslednje število izrednih študentov po letnikih: ŠTEVILO ŠTUDENTOV 50 12 10 23 18 8 121

PROGRAM EKONOMIST 1. letnik Celje 1. letnik Rogaška Slatina 1. letnik Mozirje 2. letnik Celje 2. letnik Rogaška Slatina 2. letnik Mozirje SKUPAJ

Ravnatelj Višje strokovne šole mag. Bojan Sešel

27


DESETLETNICA DELOVANJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE Višja strokovna šola sodi med tiste višje šole, ki se lahko ponašajo s tradicijo, saj je svoje študente prvič vpisala leta 2000 kot prva višja šola na Celjskem in ena izmed treh javnih šol v Sloveniji, ki so izvajale program komercialist. V desetih letih delovanja je šoli uspelo uresničiti takrat zastavljeno vizijo, saj se je razvila v eno vodilnih višjih šol na področju ekonomije. Šola uspešno pokriva potrebe ekonomskih strok, kar dokazujejo tudi podjetja, ki ji zaupajo že vsa ta leta. V desetih letih smo imeli vpisanih 2305 rednih in izrednih študentov, študij je zaključilo 788 diplomantov, in sicer 681 komercialistov in 107 računovodij. Ob letošnjem praznovanju 10-letnice obstoja smo ponosni, da smo bili med tistimi drznimi šolami, ki so utirale pot razvoju višjega šolstva. Šola se je znala tudi vedno hitro in ustrezno odzivati potrebam poslovnega sveta, pri čemer ji je bilo v pomoč njeno osnovno vodilo – z dobrimi pogoji in odličnimi kadri postati in ostati ena najuglednejših poslovnih šol, v kateri bo študij kakovostno povezan s prakso in bo nudil študentom konkretna znanja in veščine. Višješolsko izobraževanje se je namreč v tem času pokazalo kot najboljši odgovor na težnje sodobnega sveta, ki zahteva precejšnjo fleksibilnost, boljšo odzivnost na pogoje lokalnega trga dela, dovolj široko strokovno-teoretično in predvsem uporabno znanje ter tesno povezanost študenta, višje šole in podjetja. Študij poteka sedaj v treh enotah: v Celju, Rogaški Slatini in Mozirju. Študente privabljajo kvaliteten program, odličen predavateljski kader, najsodobnejša tehnologija v prijetnih predavalnicah ter dober osebni pristop, ki vodi v sproščen in partnerski odnos med študenti in predavatelji. Na šoli se izteka izobraževanje v programih komercialist in računovodja, hkrati pa se že drugo leto izvaja višješolski program ekonomist s tremi smermi: komercialo, računovodstvom in turizmom, ki se jim bo letos pridružila nova smer – nepremičnine. Jubilejno leto smo obeležili delovno in ustvarjalno z organizacijo 2. mednarodne poslovne konference POSLOVNE STRATEGIJE IN IZZIVI SODOBNEGA SVETA, ki je bila izvedena 20. maja letos v prostorih višje šole v sodelovanju z Regionalno gospodarsko zbornico Celje, kar je hkrati primer vitalnih stikov gospodarstva in izobraževanja, med katerima želimo vzpostaviti trdno sodelovanje, saj je prav sinergija tega partnerstva tisto, kar potrebuje sodobni svet s svojimi izzivi ter predstavlja ključ do uspeha. Povezovanje

28


izobraževanja z gospodarstvom odraža tudi logotip, izdelan ob celostni podobi letošnje konference. Namen konference je bil predstaviti spoznanja, znanja in izkušnje ter na temelju novih spoznanj omogočiti višji nivo zaznavanja priložnosti in nevarnosti, ki jih ponujajo domači, evropski in drugi mednarodni trgi. Posebnost konference je bila v priložnosti neposrednega dialoga udeležencev, ki so lahko navezali stike v mednarodnem okolju ter poiskali skupne poslovne priložnosti. Konferenca je namreč potekala partnersko dvotirno, saj sta uvodnemu skupnemu delu sledila predstavitev domačih in tujih strokovnjakov poslovnih in ekonomskih ved na Višji strokovni šoli in srečanje udeležencev iz gospodarstva na Regionalni gospodarski zbornici Celje, kjer so spoznali delo zbornice, izmenjali izkušnje ter podpisali bilateralni sporazum kot obliko načelnega soglasja za navezovanje poslovnih stikov. Tudi spremljevalne dejavnosti 21. in 22. maja so bile prilagojene interesom udeležencev, ki so organizirano lahko maksimalno izkoristili možnosti za vzpostavljanje novih vezi v celjskem in širšem slovenskem izobraževalnem ter gospodarskem prostoru. Odzivi vseh udeležencev so bili brez izjeme zelo pozitivni tako glede vsebinske kot organizacijske strani konference, s poudarkom na odlični organizaciji, izjemni gostoljubnosti in osebnem odnosu. Za to gre zahvala predvsem zelo dobremu timskemu delu 11-članskega organizacijskega odbora in glede prispevkov tudi pregledu 21-članskega programskorecenzentskega odbora. 42 domačih in 45 tujih avtorjev, skupno 87, iz 14 slovenskih in 9 bosenskohercegovskih, hrvaških ter srbskih gospodarskih in izobraževalnih organizacij (soavtorji niso všteti) je z rezultati svojega raziskovalnega dela predstavilo naslednja tematska področja: sodobne pristope k uspešnosti marketinga in komerciale v podjetjih globalnih trgov, izzive in nevarnosti finančnega poslovanja in računovodstev sodobnih organizacij, turizem v perspektivi globalizacije in intelektualni kapital kot priložnost ali nevarnost. Uporabili smo tudi možnost predstavitve s pomočjo video konference (http://vcr.arnes.si/public_folder.html?folder=39). Prispevki so bili izdani v obsežnem zborniku Poslovne strategije in izzivi sodobnega sveta, ki bo marsikomu v pomoč pri vsakdanjem strokovnem delu in hkrati izziv za nova razmišljanja ter iskanje poti v prihodnosti. Delovanje šole temelji na sodobni usmerjenosti vzgojno-izobraževalnega dela, katerega osnova so ustvarjalnost, inovativnost, odprtost v okolje ter mednarodno sodelovanje, zato je toliko pomembneje najti poti, ki omogočajo prenos znanja, izkušenj in dobrih praks, s čimer omogočimo potrditev kakovosti in inovativnosti dela ter na nek način verificiramo dosežke. Takšna konferenca kot oblika sodelovanja to gotovo omogoča, še 29


več, je krasen prostor uveljavljanja ustvarjalnih potencialov, medkulturnosti, promocije znanja in kulture, povezovanja izobraževanja in dela ter vzpostavljanja pristnega partnerskega odnosa med izobraževalnimi institucijami ter gospodarskim okoljem. Neposredno sodelovanje posameznikov in institucij zaznamuje dialog v medsebojnem spoštovanju do raznolikosti, hkrati pa poudarja pomen mobilne in pluralistične identitete posameznika ter dviguje kakovost na vseh straneh. Konferenca je okrepila štiriletne stike z Visoko strokovno šolo Leskovac, obenem pa omogočila vzpostavitev stikov z drugimi šolami, kar kaže interes šole na širitev stikov tako na izobraževalno kot kasneje tudi na gospodarsko področje. Slednje bo omogočilo izmenjavo opravljanja obvezne delovne prakse študentom, ki bi na ta način že v času študija spoznali poslovno okolje novih trgov, tistih, s katerimi bodo kasneje v rednih službah tudi poslovali, kajti prav naši študentje bodo v bodočnosti iskali nova tržišča. Razvojno pot Višje strokovne šole bomo v času pred naslednjim informativnim dnevom prikazali promocijsko s fotografsko razstavo v Citycentru in na ta način zaključili projekte ob desetletnici delovanja šole.

Velika predavalnica se je pred slavnostno podelitvijo hitro polnila z udelženci konference

mag. Bojan Sešel Tea Finžgar Plavčak 30


KRONIKA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2009/2010 Datum 1. 10. 2009 2. 10. 2009 8. 10. 2009 19. 10. 2009 19. –21. 10. 2009 8. 10. 2009 13. 10. 2009 16. –20. 11. 2009 19. 11. 2009 23. 11. 2009 26. 11. 2009 27. 11. 2009 1. 12. 2009 2. 12. 2009

7. 12. 2009 17. 12. 2009 18. 1. 2010 28. 1. 2010 4. 2. 2010 17. 2. 2010 17. 3. 2010 25. 3. 2010 30. 3. 2010 14. 4. 2010 5. –7. 5. 2010

12. 5. 2010 20. 5. 2010 21. 5. 2010

Dogodek Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – redni študij Ravnateljev dan Otvoritev novih prostorov Višje strokovne šole v mansardi na Mariborski 2 94. seja študijske komisije Začetek predavanj za izredne študente programa ekonomist Celje, Rogaška Slatina in Mozirje 33. predavateljski zbor Sestanek Strateškega sveta Rok za diplomske izpite Slavnostna prireditev ob 140-letnici Sestanek Sveta študentov 95. seja študijske komisije Slavnostna podelitev diplom v Narodnem domu Strokovna ekskurzija rednih študentov 2. letnika programa ekonomist v Ljubljano na Slovenski forum inovacij Strokovna ekskurzija rednih študentov 1. letnika programa ekonomist in 2. letnika – modul turizem v Mursko Soboto (ogled Term 3000, kopanje in dodaten ogled) 34. predavateljski zbor 96. seja študijske komisije 97. seja študijske komisije Rok za diplomske izpite 35. predavateljski zbor 98. seja študijske komisije 99. seja študijske komisije Rok za diplomske izpite Rok za diplomske izpite 100. seja študijske komisije 2. raziskovalni tabor v Murski Soboti (aktivna udeležba treh študentov 1. letnika ekonomist – redni in mag. Antona Vorine) 101. seja študijske komisije 2. mednarodna poslovna konferenca Izlet udeležencev 2. mednarodne poslovne konference na Bled, v Mursko Soboto in Moravske Toplice 31


27. 5. 2010 28. 5. 2010 8. 7. 2010 9. 9. 2010 23. 9. 2010

Rok za diplomske izpite Strokovna ekskurzija rednih študentov 1. letnika programa ekonomist v Luko Koper Rok za diplomske izpite Rok za diplomske izpite Rok za diplomske izpite

DIPLOMANTI Diplomanti Višje strokovne šole so v svojih diplomskih nalogah združevali reševanje problemov in nalog ter iskanje novih idej za delo v posameznih gospodarskih družbah, kjer so kot redni študenti opravljali praktično izobraževanje oziroma kjer so izredni študenti že zaposleni. 27. novembra 2009 smo v Narodnem domu Celje šestič organizirali slovesno podelitev diplom 144 diplomantom. Diplome smo podelili 47 rednim študentom programa komercialist in 17 rednim študentom programa računovodja, 40 izrednim študentom programa komercialist in 22 izrednim študentom programa računovodja, ki so obiskovali predavanja v Celju ter 16 izrednim študentom programa komercialist in 2 študentkama programa računovodja dislokacije iz Rogaške Slatine. Na slovesni podelitvi diplom smo se srečali s predstavniki gospodarskih in negospodarskih družb, s predstavniki Regionalne gospodarske zbornice Celje ter predstavniki Mestne občine Celje in Regijskega študijskega središča. Poleg diplom smo podelili tudi nagrade najboljšim diplomantom. Nagrade so dobili naslednji študenti: - Štefka Klenovšek, redna študentka programa komercialist, - Barbara Hrovat, redna študentka programa računovodja, - Uroš Dvornik, izredni študent programa komercialist Celje, - Tatjana Vuherer, izredna študentka programa računovodja Celje in - Manca Pišek, izredna študentka programa komercialist Rogaška Slatina. mag. Bojan Sešel

32


MEDNARODNO SODELOVANJE V okviru EU programa Erasmus je naša šola pridobila Erasmus listino, ki našim študentom do leta 2013 omogoča opravljanje prakse v tujini. Stroški bivanja ter potni stroški so deloma pokriti iz sredstev programa Erasmus. Študenti opravljajo prakso v podjetju države gostiteljice organizirano in pod nadzorom Erasmus koordinatorjev, ki skrbijo za dobro počutje in uspešno opravljanje nalog študentov. Ker odhod v tujino zahteva solidno znanje tujih jezikov, pogum in finančno sofinanciranje, se letos med našimi študenti drugega letnika žal ni nihče odločil za odhod v tujino. Silvija Tintor ŠTUDIJSKA KOMISIJA Študijska komisija Poslovno-komercialne šole Celje, Višje strokovne šole je, v skladu z dikcijo Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja ter določili 14. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju in Pravilnika o delu študijske komisije, v študijskem letu 2009/10 opravila naslednje naloge:  obravnavala je 53 vlog za priznanje izpitov z drugih višjih ali visokih šol v treh programih, starih komercialist in računovodja ter novem ekonomist. Komisija je v celoti priznala 25 izpitov, 18 izpitov delno potrdila in 9 zavrnila;  pregledala in potrdila je 47 vlog za praktično izobraževanje;  obravnavala in potrdila je 69 vlog za priznavanje tem diplomskih nalog oziroma dispozicij, zavrnila pa 2 dispoziciji;  v nasprotju s preteklimi študijskimi leti je bilo zelo malo obravnav pod točko razno. Komisija je obravnavala in pozitivno rešila vlogo za predčasno opravljanje izpitov in pritožbo zoper sklep o priznavanju izpitov. Redne seje študijske komisije so bile vsak mesec: 19. 10. 2009, 26. 11. 2009, 18. 1. 2010, 17. 2. 2010, 17. 3. 2010, 16. 4. 2010, 12. 5. 2010. V študijskem letu 2009/2010 je Študijska komisija delovala v prenovljeni sestavi: mag. Anton Vorina, član, Tatjana Kosi, članica, Ksenija David, članica, Mojca Sendelbah, namestnica predsednice in Zdenka Grlica, predsednica. Zdenka Grlica 33


KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI Komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je v letošnjem šolskem letu potekel mandat in predavateljski zbor je imenoval nove člane komisije. Vsi predavatelji so ostali isti, zamenjali pa sta se študentki. Člani komisije, ki ima štiriletni mandat so sedaj: Katja Habe, mag. Tatjana Kolenc, Marjana Leva Bukovnik, Marjeta Nosan, Dolores Skok, mag. Anton Vorina in Alenka Vrabič Vukotić. Predseduje ji Marjeta Nosan. Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opravlja z zakonom določene naloge in predvsem skrbi za spremljanje zadovoljstva študentov in predavateljev s študijskim procesom. V letošnjem študijskem letu smo za merjenje zadovoljstva študentov in predavateljev uporabili vprašalnike, ki jih je pripravila Komisija za kakovost pri Skupnosti višjih strokovnih šol in so usklajeni in potrjeni s strani Komisije za kakovost, ki deluje v okviru projekta Impletum, Aktivnost 9. V tem projektu sodeluje večina slovenskih višjih strokovnih šol. Namen projekta je vzpostaviti enoten sistem spremljanja kakovosti na nivoju višjih strokovnih šol. Vse vprašalnike v letošnjem študijskem letu izvajamo interaktivno, s pomočjo programa Evidenca. Študentje na vprašalnike odgovarjajo preko spletne strani. Analiza po koncu študijskega leta bo pokazala, kakšna je razlika med ročno izpolnjenimi vprašalniki v prejšnjih letih in elektronsko izpolnjenimi vprašalniki letos. Nadaljevali smo z vsemi aktivnostmi, ki smo jih pričeli izvajati v lanskem študijskem letu. Tako smo tudi letos obravnavali analizo zadovoljstva študentov s študijskim procesom na šoli in sproti spremljali vse pripombe in predloge študentov in predavateljev. V marcu so se trije člani kolektiva Ksenija David, Tatjana Kosi in mag. Anton Vorina udeležili izobraževanja za notranje presojevalce in ga tudi uspešno opravili. Tako imamo sedaj pet notranjih presojevalcev, lani sta izobraževanje že opravili Marjana Leva Bukovnik in Marjeta Nosan. V mesecu juniju smo vsi presojevalci izvedli prvo notranjo presojo. V novembru 2009 se je mag. Anton Vorina udeležil 1. letne konference Kakovost v višjih strokovnih šolah z naslovom S kakovostjo do višje dodane

34


vrednosti in na njej tudi aktivno sodeloval s prispevkom Merjenje kakovosti študija na višji strokovni šoli. Februarja 2010 je Marjeta Nosan postala nova članica delovne skupine v projektu Impletum, Aktivnost 9. Kakovost. Do konca študijskega leta bo komisija zbrala predloge za izboljšave s strani študentov in vseh zaposlenih ter pripravila akcijski načrt dela za naslednje študijsko leto. Marjeta Nosan STRATEŠKI SVET Strateški svet je tudi letos svoje delovanje zastavil v skladu z določili Akta o ustanovitvi in Zakona o višjem strokovnem izobraževanju ter sodeloval pri reševanju pereče problematike, kar pa je seveda povezano s spremljanjem poslovnih in strokovnih rezultatov šole. Tako smo aktivno sodelovali pri sprejemanju Letnega delovnega načrta Višje strokovne šole za študijsko leto 2009/2010 in finančnega načrta. Spremljali smo delo komisije, katere cilj je bil najti nove možnosti za razvoj visokošolskih programov ter ustanovitev visokošolskega centra. Prav tako pa smo spodbujali iskanje možnosti za aktivno povezovanje Višje strokovne šole z gospodarstvom. Gre za sledenje pomembnim razvojnim korakom, ki smo jih zastavili že v prejšnjem šolskem letu, saj naj bi ti služili uspešnejšemu prehodu krize, ki je zajela naše okolje. Ponovno moramo poudariti, da je velika angažiranost vodstva šole ter predavateljskega zbora tudi letos prispevala k uspešni implementaciji lani uvedenega študijskega programa ekonomist. Izvedba programa izobraževanja je potekala tako v skladu z Letnim delovnim načrtom kot tudi z Dolgoročnim razvojnim programom Višje strokovne šole. S tem se po mnenju Strateškega sveta šole ponovno potrjuje pravilnost izbrane strategije razvoja šole. To pa je dobra popotnica za premagovanje ovir recesije. Ne smemo pa pozabiti, da se bo tudi v bodoče zelo pomembno prilagajati potrebam trga, tako glede kakovosti, kakor tudi obsega strokovnih znanj diplomantov. Razvojno dobri kriteriji za kakovostno izbiro ter dopolnjevanje študijskih smeri bodo po mnenju Strateškega sveta pripomogli k večji prepoznavnosti šole in višji ravni povpraševanja po vpisu. Delovanje strateškega sveta višje strokovne šole se bo skladno s pristojnostmi ter sprejetim poslovnikom dela tudi v bodoče aktivno 35


dopolnjevalo z delovanjem vodstva šole in seveda z delovanjem sveta zavoda. Andrej Poljanec SVET ŠTUDENTOV V okviru Višje strokovne šole Celje deluje Svet študentov, ki je namenjen lajšanju študija študentom, pa tudi lažjemu komuniciranju s profesorji. Cilj naj bi bil zastopanje vseh študentov Višje strokovne šole, obveščanje študentov kot tudi profesorjev o raznih dejavnostih, ki se dogajajo na šoli ali izven šole, obveščanje o študentski prehrani, obveščanje o pravicah, ki jih imajo študenti in seveda tudi o njihovih dolžnostih ter obveščanje o kulturnih dejavnostih, zabavah in podobno. V letošnjem letu Svet študentov sestavlja pet članov. Vsi člani so študenti 1. letnika, in sicer štirje redno ter eden izredno vpisani. Izvedli smo volitve, kjer so študentje volili člane Sveta zavoda. Svet študentov je povezan tudi s predstavniki Komisije za kakovost, v katero sta vključena dva študenta. V tekočem študijskem letu se je Svet študentov sestal štirikrat. Člane Sveta študentov smo seznanili z njihovim delom ter obveznostmi za tekoče študijsko leto. Na prvem sestanku smo nove predstavnike študentov seznanili s problematiko in tematiko prejšnjega študijskega obdobja, ki se tiče študentov in šole. Tako kot prejšnje leto smo omenili neorganiziranost absolventskih izletov, spodbudili k večjemu sodelovanju študentov pri urejanju spletne strani šole, dali pobudo k zbiranju predlogov za pripravo delovnega načrta Sveta študentov in šole, obravnavali poročila članov Sveta študentov o delovanju Sveta zavoda, Strateškega sveta in Komisije za kakovost ter sodelovali pri projektu Erasmus za opravljanje obvezne delovne prakse študentov v tujini ter pri ureditev parkirišč, ki bi jih redni študenti subvencionirano uporabljali. Svet študentov si prizadeva, da bi se študentje počutili na šoli dobro ter tako dosegali dobre rezultate. Tako smo ustvarili revijo Cukri, kjer lahko študentje na kratko preberejo, kaj se dogaja v Celju, o problematiki, s katero se trenutno srečujemo vsi študentje. Prav tako pa je v reviji tudi nekaj za vsakega posameznega študenta, saj govorimo o simpatijah, kako biti srečen, o zabavi ipd. To nam ne more uspeti brez tesnega sodelovanja s profesorji in študenti. Želimo si, da študentje vidijo Svet študentov kot priložnost za rast,

36


priložnost za spremembe. Ali pa samo ramo, ko jo potrebuješ. Vse to lahko uresničimo s tesnim sodelovanjem. Namen Sveta študentov je, da se sleherni študent zaveda, da lahko vedno sodeluje v študijskem procesu in odločanju. S spremljanjem in aktivnim sodelovanjem v študijskem procesu lahko naredi veliko več, kot pa če bi to počel vsak zase. Velika želja pa je tudi, da bi naša višja šola postala prehodna za nadaljnji študij. Izidor Bincl PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE Praktično izobraževanje je sestavni del višješolskega strokovnega študijskega programa eknomist, programa komercialist in programa računovodja. S tem se uresničuje eno temeljnih načel strokovnega izobraževanja, to je povezovanje in sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem okolju. Študentje so si v pretežni meri sami poiskali podjetja, kjer so opravljali praktično izobraževanje, pri tem pa so jim bile v pomoč tudi organizatorice praktičnega izobraževanja na šoli Ksenija David, Zdenka Grlica in mag. Jadranka Prodnik. V študijskem letu 2009/2010 so redni študentje Višje strokovne šole opravljali prakso v različnih organizacijah in na različnih strokovnih področjih, kot so: komerciala, finančno-računovodstvo, informatika, bančništvo, podjetništvo, zavarovalništvo, turizem idr. S tem so pridobili dragocene delovne izkušnje in priložnosti za razmišljanje o snovanju in razvoju lastne poklicne kariere. Praktično izobraževanje v podjetju oziroma organizaciji obsega 400 ur v vsakem letniku. Študentovo prakso vodita, nadzirata in ocenjujeta ustrezni mentor v podjetju (organizaciji) in predavatelj Višje strokovne šole - organizator praktičnega izobraževanja. V času prakse študent izdela seminarsko nalogo, vezano na vsebino enega od predmetov v izbranem modulu, ki ga posluša v tekočem letniku oziroma do odhoda na praktično izobraževanje. Z opravljanjem praktičnega dela v podjetju študent pridobi 7 KT. Z izdelano in pozitivno ocenjeno seminarsko nalogo pridobi dodatnih 7 KT. Seminarska naloga je lahko tudi dobra zasnova za diplomsko delo pred zaključkom študija.

37


V študijskem letu 2009/2010 je 64 rednih študentov 1. letnika opravljalo praktično izobraževanje v času od 4. 1. 2010 do 12. 3. 2010, 78 rednih študentov 2. letnika pa v obdobju od 1. 4. 2010 do 11. 6. 2010. Izredni študentje lahko na podlagi ustreznih delovnih izkušenj uveljavljajo priznanje praktičnega izobraževanja s posebno vlogo, o čemer odloča študijska komisija na osnovi predloga predavateljice Višje strokovne šole. Vse ostale obveznosti opravijo v enakem obsegu kot redni študentje. Za redne in izredne študente je bilo organiziranih več informativnih sestankov in konzultacij z organizatoricami praktičnega izobraževanja na šoli in na enotah v Mozirju in v Rogaški Slatini. Namen teh sestankov je bil seznaniti študente z vsemi obveznostmi predmeta in jih opomniti na pravilno osebno ravnanje v družbah s poudarkom na poštenju, vedenju, spoštovanju poslovnega bontona, skrbi za osebno varnost in lastni ugled ter ugled Višje strokovne sole. Program dela je bil v celoti realiziran. Višja strokovna šola nudi študentom najboljše pogoje za študij in osebnostni razvoj, diplomantom pa daje kompetence, ki jim omogočajo hitrejšo zaposlitev v celjskem in širšem slovenskem okolju. Sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom je za študente in šolo izjemnega pomena, praktično izobraževanje pa priložnost, da se teoretično znanje in praktične izkušnje povežejo v uspešnost in razvoj regije. Zdenka Grlica in Ksenija David IZREDNI ŠTUDIJ NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI Višješolski strokovni izobraževalni program za izredni študij se ne razlikuje od programa za redni študij. Izvajanje programa je časovno in izvedbeno prilagojeno. Dvoletni višješolski študij je do študijskega leta 2006/07 po programu za izredni študij trajal dve leti in pol. Od študijskega leta 2007/08 dalje pa se tako redni kot izredni študij izvajata dve leti. Obvezno praktično izobraževanje si študent, ki nima dovolj let delovnih izkušenj, organizira sam. Študijski proces se izvaja po letnikih in ciklusih. Študijsko leto se zaključi s predavanji in izpiti letnika, ki po novem zajema osem ali devet predmetov, 38


saj se predavanja ne izvajajo več v treh ciklusih. Po zaključnem 2. letniku se opravlja diplomski izpit. Študentu se prizna letnik, ko ima opravljene vse zahtevane obveznosti po programu za posamezni letnik. Izredni študent se vpiše v študijski letnik vsako študijsko leto, ne glede na obseg opravljenih izpitov in obveznosti. Izvajanje študijskega procesa je usklajeno s predlogi in zahtevami študentov ter predavateljev, po navadi dvakrat do trikrat tedensko. Izredni študij traja dve leti, izvaja se v dveh letnikih in je organizacijsko prilagojen zaposlenim študentom. Število ur predavanj in vaj se skrči na 50 odstotkov predvidenega obsega za redni študij. Izredni študenti z več kot dvema letoma delovne dobe so oproščeni praktičnega usposabljanja, ki ga sicer redni študenti opravijo v obeh letnikih. Po končanem prvem letniku študent izdela iz predmeta praktično izobraževanje seminarsko nalogo s svojega delovnega področja. V študijskem letu 2009/2010 smo na Višji strokovni šoli izvajali samo višješolski izobraževalni program ekonomist za 1. in 2. letnik v Celju, Rogaški Slatini in Mozirju. mag. Bojan Sešel STROKOVNI AKTIVI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE v programu EKONOMIST STROKOVNI AKTIV – modul KOMUNICIRANJE V okviru strokovnega aktiva smo imeli v študijskem letu 2009/10 tri sestanke. Glavne teme so so se nanašale na delo s študenti, kjer smo izmenjavali izkušnje o motiviranju študentov, o rezultatih opravljanja izpitov in predlagali teme za našo drugo mednarodno konferenco. Tatjana Kosi STROKOVNI AKTIV – modul ANALIZA Aktiv predavateljev v modulu analiza, ki zajema predmeta poslovna matematika s statistiko in informatika, sestavljava Ksenija David in Marjeta Nosan. 39


Skozi vse leto sva redno sodelovali in usklajevali delo pri obeh predmetih ter tako študentom predstavili povezanost obeh predmetov. Tako smo pri informatiki s pomočjo računalnika rešili naloge, ki so jih študentje predhodno obravnavali pri poslovni matematiki s statistiko. Študentje so praktično spoznali povezljivost vsebin obeh predmetov. Izvajali sva tudi vse ostale naloge, ki so določene v 13. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju in podali vodstvu šole tudi nekaj predlogov za izboljšanje študijskega dela ter preko elektronske pošte sodelovali s člani strokovnih aktivov ostalih višjih šol.

Marjeta Nosan STROKOVNI AKTIV – moduli POSLOVANJE, TRŽENJE, KOMERCIALA, PODJETNIŠTVO V okviru strokovnega aktiva smo imeli v študijskem letu 2009/10 tri sestanke, kjer smo obravnavali tekočo delovno problematiko predavateljskega zbora, načrtovali bodoče aktivnosti za popestritev izobraževalnega dela in siceršnjega sodelovanja s študenti. Na srečanjih smo dogovorili predvidene strokovne ekskurzije za študente in sodelovanje naših študentov s partnersko šolo v Murski Soboti. Na aktivih smo izmenjali medsebojne izkušnje iz dela pri predavanjih in vajah. mag. Jadranka Prodnik STROKOVNI AKTIV – moduli PRAVO, KAKOVOST, VODENJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO Strokovni aktiv za module pravo, kakovost in vodenje tehnoloških procesov z logistiko sestavljata dva predavatelja. V strokovnem aktivu delamo v skladu z LDN višje strokovne šole. Učbeniki za predmete teh modulov so izdelani v programu Impletum in so dostopni na spletu. mag. Anton Vorina

40


STROKOVNI AKTIV PREDAVATELJEV ZA POSEBNE STROKOVNE PREDMETE in STROKOVNI AKTIV – modul TURIZEM Strokovni aktiv za posebne strokovne predmete pokriva področja predmetov: poslovni procesi, poslovno pravo, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti ter modularne predmete: ekologija, ergonomija in varstvo pri delu, poslovanje v turizmu in oblikovanje turističnih proizvodov. Nosilci navedenih predmetov so Tatjana Kosi, dr. Božidar Veljković, mag. Anton Vorina, Majda Bukovnik, Andreja Rom, mag. Jadranka Prodnik in Zdenka Grlica.

Študentje 2. letnika modul Turizem so obiskali sejem Turizem in prosti čas V študijskem letu 2009/2010 so se člani strokovnega aktiva sestajali ločeno in po potrebi, seje so bile korespondenčne.

41


Teme, ki so jih obravnavali člani aktiva, so bile:  priprava študijskih gradiv in izvajanje vaj,  organizacija ekskurzij: novembra 2009 v Prekmurje – Terme 3000, januarja 2010 v Ljubljano – sejem Turizem in prosti čas in maja 2010 v Piran in Koper – Luka Koper.  organizacija in sodelovanje s prispevki na 2. mednarodni poslovni konferenci,  izobraževanje predavateljev,  nabava in delovanje računalniške opreme ter programov,  različni predlogi za kakovostnejše delo.

Zdenka Grlica STROKOVNI AKTIV – moduli TEMELJI RAČUNOVODSTVA, RAČUNOVODSTVO, DAVKI Z ANALIZO, RAČUNOVODSTVO ZA GOSPODARSTVO V programu ekonomist se drugo študijsko leto izvaja modul računovodstvo za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode, znotraj tega pa podmodul računovodstvo za gospodarske družbe. V študijskem letu smo v sodelovanju s predavatelji iz drugih višjih šol pripravili v okviru projekta Impletum pet študijskih gradiv ter za nove predmete uskladili kriterije ocenjevanja. V okviru projekta člani aktiva sodelujemo v procesu zagotavljanja kakovosti na višjih strokovnih šolah. Marjana Leva Bukovnik

42


POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA

43


PREGLED DOGAJANJA V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 Avgust 24. 8.–3. 9. 24. 8.–29. 8. 25. 8.–28. 8. 31. 8. September 1. 9. 2. 9.–31. 12. 3. 9.–7. 9. 5. 9. 8. 9.–11. 9. 8. 9. 11. 9. – 29. 9. 15. 9. 16. 9. 23. 9.–29. 9.

Poklicna matura – jesenski rok Strokovna ekskurzija za 4. c Jesenski rok zaključnih izpitov za triletne programe 1. delovna konferenca

24. 9. 28. 9. 29. 9. 29. 9. 29. 9. 30. 9. 30. 9.

Pričetek pouka Praktično usposabljanje za 3. č in 3. d Izredni rok dopolnilnih izpitov za triletne programe Delovna sobota – nadomeščanje 26. 4. 2010 Izredni izpitni rok za zaključni izpit Sestanek PUZ-a Izredni rok dopolnilnih izpitov za 4. letnike ET 2. delovna konferenca in sestanek PUZ-a Zobozdravstveni pregled za 3. a Dopolnilni izpiti za dijake, ki so pogojno vpisani v višji letnik Jesenski športni dan Prometne delavnice za 1. a in 1. b Prometne delavnice za 1. c in 1. č Področno prvenstvo v atletiki za srednje šole Sestanek PUZ-a Prometne delavnice za 1. d in 2. a Zobozdravstveni pregled za 3. b

Oktober 1. 10. 2. 10. 6. 10. 7. 10. 7. 10. 7. 10. 9. 10. 12. 10.–24. 10. 13. 10. 14. 10. 14. 10. 15. 10.

Prometne delavnice za 2. b in 2. c Dan šole (pouka prosto) Prometne delavnice za 3. a in 3. b Prometne delavnice za 3. c Krvodajalska akcija Zobozdravstveni pregled za 3. c 3-KONS Delovna praksa za 3. c Zdravniški pregled za 1. a Zobozdravstveni pregled za 3. e Krvodajalska akcija Zdravniški pregled za 1. b 44


19. 10. 20. 10. 20. 10. 20. 10. 22. 10. 26. 10.–30. 10. 31. 10. November 1. 11. 2. 11.–13. 11. 2. 11. 3. 11. 4. 11. 4. 11. 9. 11. 9. 11.–13. 11. 11. 11. 17. 11. 17. 11. 19. 11. 25. 11. 25. 11. 26. 11. December 1. 12. 2. 12. 2. 12. 3. 12. 3. 12. 4. 12. 9. 12. 9. 12. 14. 12. 14. 12. 14. 12.

Zdravniški pregled za 1. c Zdravniški pregled za 1. č 3. delovna konferenca Sestanek PUZ-a Bučkarija Jesenske počitnice Pouka prosti dan (dan reformacije)

Pouka prosti dan (dan spomina na mrtve) Delovna praksa za 3. b in 3. a Gledališki abonma za 2. a PTI, 2. b PTI, 2. c PTI, 1. a PTI, 1. b PTI, 1. c PTI, 4. a, 4. b, 4. c in 3. e Zdravniški pregled za 1. d Sestanek PUZ-a Izobraževanje: Samoevalvacija Predtekmovanje področnega prvenstva v rokometu za dijake Comenius, gostovanje tujih udeleževcev evropskega projekta Zobozdravstveni pregled za 3. c Sestanek PUZ-a 4. delovna konferenca Proslava ob 140-letnici PKŠ v Narodnem domu Sestanek razvojne skupine PKŠ Zobozdravstveni pregled za 1. b 1. krog tekmovanja ŠKL – nogomet 2. krog tekmovanja ŠKL – nogomet IND za 1. a Predavanje o krvodajalstvu za 3. a in 3. b IND za 1. č Ta veseli dan kulture – Bučkarija 1. seja Sveta zavoda Predavanje o krvodajalstvu za 3. c in 3. e Zobozdravstveni pregled za 1. c Gledališka predstava za 3. a in 3. b IND za 1. d Predstavitev študijskih programov Ekonomske fakultete UNI MB za zaključne letnike ET 45


14. 12.–25. 12. 15. 12. 15. 12. 15. 12. 16. 12. 16. 12. 16. 12. 16. 12. 16. 12. 16. 12. 17. 12. 17. 12. 21. 12. 22. 12. 23. 12. 24. 12. 25. 12. 26. 12. 28. 12.–31. 12. Januar 1. 1.–2. 1. 4. 1.–15.1. 4. 1. –19. 1. 5. 1. 7. 1. 12. 1. 13. 1. 13. 1. 14. 1. 14. 1. 18. 1.–29. 1. 19. 1. 19. 1. 21. 1. 25. 1. 26. 1. 26. 1. 21. 1.

Delovna praksa za 2. a IND za 1. b 3. krog tekmovanja ŠKL – nogomet Izobraževanje mladih o duševnem zdravju za 1. a in 1. b Izobraževanje mladih o duševnem zdravju za 1. c in 1. č IND za 1. c Predtekmovanje področnega prvenstva v košarki za dijake 5. delovna konferenca Sestanek PUZ-a Predavanje o nasilju v šoli (g. Bogdan Žorž) Izobraževanje mladih o duševnem zdravju za 1. d Ekskurzija za 4. c Ekskurzija za 3. b IND za 1. d Ponovitev Bučkarije za učitelje PKŠ Kino Pouka prosti dan (božič) Pouka prosti dan (dan samostojnosti) Novoletne počitnice

Pouka prosta dneva (novo leto) Delovna praksa za 2. b Delovna praksa za 2. č 4. krog tekmovanja ŠKL – nogomet Izobraževanje: Samoevalvacija Delavnice o drogi za 1. b in 1. a Delavnice o drogi za 1. c in 1. č Predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za srednješolce Področno prvenstvo v streljanju z zračno puško za srednje šole Delavnice o drogi za 1. d Delovna praksa za 2. c 6. delovna konferenca Ocenjevalna konferenca, sestanek PUZ-a Sestanek PUZ-a Občinsko tekmovanje v odbojki za dijakinje Šolsko tekmovanje iz nemščine 5. krog ŠKL – nogomet Delavnice za zaključne letnike ET in PTI Gea College 46


27. 1. 28. 1. 29. 1. 29. 1. Februar 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2.

Šolsko tekmovanje iz ekonomije Finale področnega prvenstva v odbojki – dijaki Zdravniški pregled za 3. b Državno prvenstvo v judu

22. 2.–26. 2.

Zdravniški pregled za 3. a Sestanek PUZ-a 6. krog ŠKL – nogomet Mednarodni sejem učnih podjetij za 2. a, 2. b, 2. c, 3. a, 3. b, 3. c, 3. e, 1. a PTI, 1. b PTI, 1. c PTI Zdravniški pregled za 3. c Gledališka predstava za 1. a, 1. b, 1. c, 1. č, 1. d, 2. a, 2. b, 2. c, 2. d, 2. e Zimski rok zaključnih izpitov Finale državnega prvenstva v streljanju z zračno puško Pouka prosti dan (kulturni dan) Zimski izpitni rok za poklicno maturo Zdravniški pregled za 3. č 7. delovna konferenca, sestanek PUZ-a Področno prvenstvo v malem nogometu Predtekmovanje regijskega srednješolskega prvenstva v malem nogometu za dijakinje Informativni dan za zaključne letnike Finale regijskega srednješolskega prvenstva v nogometu za dijakinje Športni dan za 2. d in 2. e Finale regijskega srednješolskega prvenstva v nogometu za dijake Zimske počitnice

Marec 1. 3.–16. 4. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. in 8. 3. 4. 3. 5. 3. 5. 3. 8. 3.

Delovna praksa za 2. d in 2. e Podelitev spričeval POM Četrtfinale ŠKL – nogomet Zobozdravstveni pregled za 1. č Šolsko tekmovanje iz znanja GPO Izobraževanje za i-tablo Metode učenja za 1. c Zdravniški pregled za 3. c Metode učenja za 1. č

4. 2. 5. 2. 6. 2.–11. 2. 7. 2. 8. 2. 9. 2.–19. 2. 9. 2. 9. 2. 10. 2. 11. 2. 12. 2.–13. 2. 15. 2. 16. 2. 17. 2.

47


8. 3. 9. 3. 9. 3. 10. 3. 10. 3. 10. 3. 10. 3. 12. 3. 12. 3. 13. 3. 15. 3. 16. 3. 17. 3. 17. 3. 18. 3. 18. 3. 19. 3. 22. 3. in 23. 3. 23. 3. 23. 3. 25. 3. 25. 3. 27. 3. 27. 3. 30. 3. 30. 3. 31. 3. 31. 3. April 1. 4. 1. 4. 5. 4. 8. 4. 8. 4. 9. 4. 13. 4. 13. 4. 13. 4.

Krvodajalska akcija Metode učenja za 1. a Zdravniški pregled za 3. d Metode učenja za 1. b 2. tekma četrtfinala ŠKL v nogometu Šolsko tekmovanje iz znanja poslovne matematike Ogled gledališke predstave za 3. a, 3. b, 3. c, 4. a, 4. b, 4. c, 2. č, 2. a PTI, 2. b PTI, 2. c PTI Zdravniški pregled za 3. e Metode učenja za 1. d Predpreizkus POM iz slovenščine Nemška bralna značka PFIFFIKUS 8. delovna konferenca in sestanek PUZ-a Zobozdravstveni pregled za 1. d 1. tekma polfinala ŠKL v nogometu Šolsko tekmovanje Mednarodni matematični kenguru IND za 3. č Maturantski ples Projektna dneva Trgovina skozi čas za 1. in 2. letnike IND za 3. d 2. seja Sveta zavoda Športni dan Sodelovalno delo v spletni učilnici Moodle Državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev Prireditev Ura za Zemljo Polfinale ŠKL Delo s tabelami za 3. d Četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje Zobozdravstveni pregled za 3. č Delo s tabelami za 3. č Četrtfinale državnega prvenstva v nogometu Pouka prosti dan (velikonočni ponedeljek) IND za 2. c Državno tekmovanje iz angleščine za triletne programe Državno tekmovanje iz znanja GPO – GP ZVEZDA 2010 IND za 1. a PTI Interna predstavitev raziskovalnih nalog za srečanje mladih raziskovalcev Mladi za Celje 3. seja Sveta zavoda 48


14. 4. 14. 4. 15. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 21. 4. 22. 4. 22. 4. 23. 4. 23. 4. 26. 4.–30. 4. 27. 4. Maj 3. 5.–14. 5. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 7. 5. 11. 5. 13. 5. 13. 5. 14. 5. 14. 5. 17. 5.–28. 5. 18. 5. 18. 5. 19. 5. 19. 5. 20. 5. 20. 5. 20. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5.

Zobozdravstveni pregled za 3. d Zaključna prireditev ŠKL s finalnimi nastopi Predstavitev raziskovalnih nalog na srečanju mladih raziskovalcev Mladi za Celje 9. delovna konferenca in sestanek PUZ-a Svet staršev, predstavitev delavnic s projektnih dnevov Izobraževanje: Samoevalvacija Področno prvenstvo v krosu Polfinale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje Ekskurzija za 3. a, 2. b PTI in 2. c PTI Občinsko prvenstvo v krosu Ekskurzija za 4. b Državno tekmovanje Mladi podjetnik Prvomajske počitnice Pouka prosti dan (dan upora proti okupatorju)

Delovna praksa za 1. a PTI Gledališka predstava za 3. a, 3. b, 3. c, 4. a, 4. b, 4. c in 2. a PTI, 2. b PTI, 2. c PTI Zobozdravstveni pregled za 3. d 34. državno tekmovanje v tehniki prodaje Šolsko plesno tekmovanje (Šolski plesni festival) Področno posamično prvenstvo v atletiki Ekskurzija za 2. a, 2. b, 2. c IND – ključne kompetence za 3. a, 3. b in 3. c Nagradni izlet v Belo krajino za najboljše mlade raziskovalce Državno plesno tekmovanje (Šolski plesni festival) Delovna praksa za 1. b PTI Ekskurzija za 3. b in 3. c Likovna delavnica za 1. a Likovna delavnica za 1. b Predaja ključa Likovna delavnica za 1. a in 1. b 10. delovna konferenca, sestanek PUZ-a Ocenjevalna konferenca za zaključne razrede IND za 1. a, 1. b, 1. c, 1. č in 1. d Razdelitev spričeval zaključnim letnikom Državno tekmovanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti 49


22. 5. 24. 5.–25. 5. 25. 5. 25. 5. 25. 5. 26. 5. 26. 5. 26. 5.– 9. 6. 27. 5.– 2. 6. 27. 5. 31. 5.–11. 6. 31. 5.

Junij 1. 6. 1. 6. 2. 6. 5. 6.–15. 6. 8. 6. 9. 6. 18. 6. 18. – 24. 6. 22. 6. 23. 6. 24. 6. 25. 6. Julij 1. 7. – 6. 7. 5. 7. 6. 7. 6. 7.

Izboljševanje ocen za zaključne letnike – dopolnilni izpiti Organizirana priprava na POM in ZI Likovna delavnica za 1. c Fotografiranje za zaposlene 4. seja Sveta zavoda Likovna delavnica za 1. a Ogled Celja za 1. a, 1. b, 1. c, 1. č, 1. d Pisni del POM Dopolnilni izpiti za zaključne letnike triletnih programov Likovna delavnica za 1. b, 1. c, 1. č Delovna praksa za 1. c PTI Ekološki dan – Pohod na Stari grad za 1. a, 1. b, 1. c, 1. č in 1. d Osrednja prireditev ob zaključku 32. leta Mladih raziskovalcev Likovna delavnica za 1. č Likovna delavnica za 1. d Zaključni izpiti Likovna delavnica za 1. d Ogled zgodovinskega arhiva in študijske knjižnice za 1. a, 1. b, 1. c, 1. č, 1. d Svečana podelitev spričeval ZI v Planetu Tuš Ustni del POM Športne igre – bazen za vse 1., 2. in 3. letnike, športna vzgoja za vse 1. letnike programa PTI Ocenjevalna konferenca za nezaključne letnike Razdelitev spričeval Pouka prosti dan (dan državnosti)

Dopolnilni in diferencialni izpiti Seznanitev maturantov z uspehom na POM in svečana podelitev spričeval POM v Planetu Tuš Ocenjevalna konferenca po dopolnilnih izpitih in zaključna konferenca z analizo LDN-ja Podelitev spričeval po dopolnilnih izpitih

50


SVET ZAVODA Predstavnikom Sveta zavoda so se letos pridružil nekateri novi člani, saj je Državni zbor 15. julija 2009 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki pravi, da svet javne poklicne oziroma strokovne šole, gimnazije in javnega dijaškega doma sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov. Na šoli smo izvedli volitve za dva dodatna člana predstavnikov delavcev (Jani Lojen, Simona Barabaš), dijaška skupnost pa je izvolila dve predstavnici dijakov (Maja Krajnc, Nina Štefančič). Prvič smo se sestali na 1. seji sveta zavoda 4. decembra 2009. Na tretji seji, 13. 4. 2010, smo dobili nove člane sveta zavoda, in sicer predstavnike študentov (Dolores Skok, Katja Habe in Izidor Bincl). Na rednih in korespondenčnih sejah se je svet zavoda seznanil z aktualno vzgojno-izobraževalno problematiko na Poklicni in strokovni ter Višji strokovni šoli ter ovrednotil uspeh ob ocenjevalnih obdobjih. Na 2. seji je dosedanja ravnateljica Poslovno-komercialne šole, mag. Maja Krajnc, podala odstopno izjavo, zato smo imenovali dosedanjo namestnico, Bernardo Marčeta, za vršilko dolžnosti, do imenovanja novega ravnatelja. Na sestankih Sveta zavoda smo analizirali letni delovni načrt za preteklo šolsko leto, sprejeli LDN za to šolsko leto. Sprejeli smo tudi program dela Sveta zavoda, potrdili zaključni račun za leto 2009, ocenjevali uspešnost ravnateljice Poklicne in strokovne šole in ravnatelja Višje strokovne šole ter direktorice Poslovno-komercialne šole. Sprejeli smo sklep o višini vpisa in izobraževanju odraslih, govorili o medčloveških odnosih med zaposlenimi, prav tako pa smo pogosto imeli na dnevnem redu tudi aktualne pobude in predloge. Vseh sestankov Sveta zavoda so se udeležili tudi direktorica zavoda, ravnatelj Višje strokovne šole ter sindikalna zaupnica. Aleksandra Adam Knez SVET STARŠEV Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vseh razredov, ki so bili izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku na začetku leta. Svet staršev je aktivno sodeloval z organi šole. Na svojih sejah je obravnavall plan LDN, šolski koledar, realizacijo plana, rezultate vzgojno-

51


izobraževalnega dela, obravnaval je perečo problematiko, predvsem glede izostajanj od pouka in učnega uspeha. Svet staršev je dajal svoje pobude in predloge s področij, ki predstavljajo problematiko dijakov in večina teh predlogov je naletela na dober odziv pri organih šole in je bilo tudi realiziranih. Sodelovanje organov šole, predvsem ravnateljice in svetovalne službe, in Sveta staršev je bilo zelo dobro in starši upajo in pričakujejo, da bo tako tudi v prihodnosti. Predsednica Sveta staršev, Lidija Kolenc DIJAŠKA SKUPNOST V tem šolskem letu je bila predsednica Dijaške skupnosti Nina Štefančič iz 4. c, podpredsednica pa Maja Krajnc iz 2. a-razreda. Skupaj z ostalimi predstavniki razrednih skupnosti, in seveda vsemi ostalimi dijaki, smo reševali aktualno problematiko in počeli naslednje stvari:  spremljali smo življenje na šoli in učni proces, se o tem pogovarjali in skupaj poiskali rešitve ob morebitnih nastalih težavah;  velik poudarek smo dali medsebojnim odnosom;  uredili smo dijaške izkaznice in dijake informirali o njihovi uporabi;  dijake smo sproti obveščali o raznih dejavnostih: razpisih, natečajih, seminarjih, ponudbah jezikovnih šol, projektih, ki so namenjene njihovi informiranosti in izobraževanju;  soustvarjali smo dijaško spletno stran;  udeleževali smo se krvodajalskih akcij;  pozivali smo vse dijake, da vestno skrbijo za urejenost šole ter njene okolice, spoštujejo pravila hišnega reda PKŠ Celje;  sodelovali smo pri čistilni akciji (očistimo Slovenijo 2010);  aktivno smo sodelovali pri pripravah na izvedbo zaključnega plesa ter pri organizaciji zaključne prireditve s predajo ključa;  zbirali smo mnenja, pohvale in graje v zvezi s toplo prehrano v šoli;  udeležili smo se različnih športnih tekmovanj na državni ravni in bili na nekaterih zelo uspešni (ŠKL).

52


Verjamem, da je sodelovanje dijakov zelo pomembno in lahko pripomore k bolj prijetnemu in uspešnemu življenju na šoli, tako dijakov kakor tudi profesorjev. Simona Barabaš PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR V šolskem letu 2009/2010 so na naši šoli delovali štirje Programski učiteljski zbori. Programska učiteljska zbora za programa ekonomski tehnik SSI in ekonomski tehnik-PTI je vodil Blaž Knep, programska učiteljska zbora za programa administrator in trgovec pa je vodila Nada Jeraša. Ob pomoči ravnateljice mag. Maje Krajnc in pomočnice ravnateljice. Bernarde Marčeta smo v okviru programskih učiteljskih zborov pripravili in dopolnili izvedbeni kurikul, oblikovali smo načrt ocenjevanja znanja za vsak program in oddelek posebej, osebni izobraževalni načrt ter obravnavali področja, kot so: novi način evidentiranja izostankov, vsebinski sklopi, projektni dnevi itd. V mesecu marcu smo pod okriljem programskih učiteljskih zborov na šoli izvedli projektna dneva s skupnim naslovom Trgovina skozi čas. Pri projektnih dnevih so sodelovali dijaki prvih in drugih letnikov. V mesecu aprilu so dijaki svoje ugotovitve predstavili tudi pred Svetom staršev. Na sestankih programskih učiteljskih zborov smo se redno srečevali vsak mesec, potekali pa so tudi v okviru dnevnega reda rednih mesečnih delovnih konferenc. Na sestankih smo obravnavali učno in vzgojno problematiko. Posebej smo izpostavili probleme novega načina ocenjevanja znanja in novega načina evidentiranja izostankov. Blaž Knep DELO STROKOVNIH AKTIVOV AKTIV PROFESORJEV SLOVENŠČINE IN UMETNOSTI Člani strokovnega aktiva smo: Aleksandra Adam Knez, Aleš Hofman, Irena Lasnik, Helena Muha, Simona Rap, Tanja Štante Benčina, Branka Vidmar Primožič in Alenka Gotlin Polak (vodja aktiva). Delo našega strokovnega aktiva je bilo tudi v tem šolskem letu raznoliko, obsežno in pestro. Vsi člani strokovnega aktiva smo vestno in profesionalno opravljali svoje vzgojno-izobraževalno delo in se udeleževali izpopolnjevanj in izobraževanj na različnih področjih, tako na svojem strokovnem kot tudi 53


na področjih didaktike in metodike pouka, dela z otroki s posebnimi potrebami, razredništva in na področju uvajanja novih informacijskokomunikacijskih tehnologij. Sodelovali smo tudi na predavanjih o težavah, boleznih in motnjah, s katerimi se srečujemo pri našem delu z dijaki. Slovenistke smo lektorirale raziskovalne naloge, publikacije, dopise in različna besedila. Organizirale smo strokovne ekskurzije in ostale interesne dejavnosti. Vsi člani aktiva smo sodelovali pri projektu Eko parlament mladih. Na začetku šolskega leta smo uredili učne načrte – izvedbene kurikule za vzgojno-izobraževalno delo in sprejeli načrt dela našega strokovnega aktiva za to šolsko leto. Delo smo usklajevali na rednih mesečnih sestankih, o aktualnih zadevah pa smo se dogovarjali sproti, na krajših sestankih. Skrbeli smo za pestrejše kulturno in medijsko dogajanje na šoli, letos še bolj intenzivno, saj smo obeležili 140-letnico naše šole. Naša članica Aleksandra Adam Knez je predsednica Sveta zavoda Poslovnokomercialne šole Celje, skrbi tudi za izobraževanje učiteljev za delo z itablo. Je mentorica šolskega radia in dramskega krožka, v okviru katerega pripravlja gledališko uprizoritev, pripravljala je radijske proslave ob različnih praznikih in spominskih dnevih, sodelovala je v projektu Comenius, pri festivalu 3-KONS in pri projektnih dnevih. Aleš Hofman je izvedel likovne delavnice za dijake, sodeloval je na kiparski delavnici – projektnem tednu Forma viva Sevnica, pripravil je likovni del in sceno za 3-KONS, informativne in projektne dneve ter maturantski ples, pripravil je razstavo za novo leto in pust, sodeloval v ekološkem projektu. Pripravil je gradivo in literaturo za izobraževanje odraslih. Irena Lasnik je skrbela za gledališki abonma, pomagala je pri pripravi prireditve Bučkarija, pri projektu Comenius, sodelovala je pri pripravi in lektoriranju Zbornika ob 140-letnici šole, vodila je tečaj slovenščine za dijake tujce, zadolžena je bila za pripravo gradiv in literature za izobraževanje odraslih, izvedla je delavnico Od Poslovno-komercialne šole do vašega srca v Citycentru, sodelovala je na projektnih dnevih in festivalu 3-KONS. Helena Muha je bila soorganizatorica festivala 3-KONS in koordinatorica za našo šolo ter koordinatorica dejavnosti na informativnih dnevih. Z MCC-jem in Info točko Europe direct je sodelovala na sejmu v Citycentru, skrbela je za kulturni program na zaključnem srečanju Ponosni doma in odprti v svet, bila je mentorica haiku pesniške delavnice, sodeluje tudi v projektu Comenius. Zadolžena je bila za kulturni program na zaključnih prireditvah. 54


Simona Rap je sodelovala na 3-KONS-u, pri projektu Comenius in na Dnevih kulture v Hotelu Evropa Celje z gledališko igro. Bila je mentorica dijakinjam pri izdelavi Mape učnih dosežkov in je sodelovala na natečaju za najbolj izvirno mapo učnih dosežkov. Pripravila je razstave za festival 3KONS, projekt Comenius, slovenski kulturni praznik in materinski dan. Pripravila je tudi scene za prireditve ob projektu Comenius, ob informativnem dnevu, Uri za Zemljo in IX. državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev. Arhivirala je članke o Poslovno-komercialni šoli Celje. Sodelovala je na Fesivalu izobraževanja in zaposlovanja na Celjskem sejmu in pripravila material za izdelavo plakata in letaka o izobraževalnih programih na naši šoli. Tanja Štante Benčina je pripravila kulturni program na naslednjih dogodkih: na informativnem dnevu (prireditev z naslovom Znanje za prihodnost), v okviru državnega tekmovanja iz znanja zgodovine (prireditev z naslovom Od Celeie do Celja), v okviru mednarodnega projekta Ura za Zemljo in na zaključni prireditvi za triletne programe. Lektorirala je tudi Letni delovni načrt za to šolsko leto. Branka Vidmar Primožič je pripravila Zbornik ob 140-letnici šole, Praznične Bučke, prireditev Bučkarija z literarnim gostom Primožem Suhodolčanom v MCC-ju in ponovitvi za dijake ter učiteljski zbor, sodelovala je na novinarski konferenci ob 140-letnici šole ter pripravila kulturni program na maturantskem plesu. Pomagala je pri organizaciji državnega tekmovanja iz zgodovine in urejanju biltena, sodeluje pa tudi pri pripravi pobude za nov izobraževalni program socialni asistent in skrbi za izvedbo poklicne mature. Alenka Gotlin Polak, vodja strokovnega aktiva in članica Šolskega razvojnega tima, sem bila mentorica šolskega glasila, aktivno sem sodelovala na projektnih in informativnih dnevih, na festivalu 3-KONS ter na državnem tekmovanju iz zgodovine, zadolžena sem bila za gradiva in literaturo za izobraževanje odraslih, sodelovala sem v Komisiji za kakovost in v projektu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Pripravila sem tudi razstavo ob kulturnem dnevu. Trije člani našega aktiva pa smo svoje delo dopolnjevali na drugih šolah, Aleš Hofman na Šolskem centru Zreče, s Tanjo Štante Benčina pa poučujeva na I. gimnaziji v Celju. Ugotavljam, da smo z delom v letošnjem šolskem letu celo presegli načrt, ki smo ga sprejeli na začetku šolskega leta. Alenka Gotlin Polak 55


AKTIV PROFESORJEV TUJIH JEZIKOV V aktivu tujih jezikov se zavedamo pomena in vrednosti znanja tujih jezikov, še posebej, ker živimo v multilingvalnem evropskem prostoru. Kakovostno poučevanje, uporaba sodobnih metod in učnih pripomočkov, poudarjanje lepote tujega jezika in vzpostavljanje razmerja z maternim, so osnovna načela, ki nas vodijo pri našem delu. Angleščino in nemščino želimo približati našim dijakom, poudarek dajemo na praktični vrednosti jezika. Pred začetkom šolskega leta smo veliko truda vložili v pripravo kakovostnih vsebin v kurikulu, minimalnih standardov, pripravili smo kriterije ocenjevanja. Naše delo je potekalo po načrtu in v skladu z LDN. Preko celotnega šolskega leta se je aktiv srečeval na rednih sestankih, kjer smo izoblikovali sklepe, ki smo jih kasneje uresničevali in si hkrati medsebojno izmenjevali izkušnje in usklajevali naše delo. Za dosego ciljev smo se v tem šolskem letu učitelji strokovno izpopolnjevali na seminarjih, udeleževali smo se predvsem seminarjev s t. i. e-vsebinami in seminarjev za poklicno maturo. Prav tako smo aktivno sodelovali pri mednarodnih projektih, izvedli šolski tekmovanji iz angleščine in nemščine, sodelovali pri angleški in nemški bralni znački ter obeležili 20. obletnico padca Berlinskega zidu in evropski dan jezikov. V tem šolskem letu smo skupaj z dijaki pripravljali tudi tematske razstave. V aktivu tujih jezikov se bomo še naprej trudili, da bi dijakom pokazali predvsem praktično vrednost tujih jezikov v življenju. Simona Sever Punčoh AKTIV PROFESORJEV MATEMATIKE V šolskem letu 2009/10 smo člani aktiva učiteljev matematike naslednji profesorji: Blaž Knep (vodja PUZ-a za programa ET in PTI), Melita Podgoršek (vodja aktiva učiteljev matematike), Lilijana Povalej in Oskar Selčan. V tem šolskem letu smo poučevali MAT, PMA, PMS, PR in PRS; iz aktiva ekonomistov pa so PRS poučevale tudi profesorice: mag. Metka Bombek, Dora Glavnik in Barbara Kvas Ocvirk. Naše delo smo spremljali na mesečnih sestankih, o aktualnih stvareh pa smo se dogovarjali sproti in poskušali najti najboljše rešitve. Nova znanja in ideje za poučevanje smo pridobivali na seminarjih in se udeleževali študijskih skupin. Vsebine seminarjev smo predstavljali na sestankih. 56


Vsi člani našega aktiva smo poskušali biti v istem programu čim bolj usklajeni, hkrati pa smo se trudili vestno in sproti spremljati vzgojnoizobraževalne rezultate in upoštevati nivo zahtevnosti za posamezni učni program in letnik. Na začetku šolskega leta smo vnesli večje spremembe v kurikul za predmet PRS za 1. in 2. letnik programa PTI. Dijake zaključnih letnikov programov ET in PTI smo profesorji Blaž Knep, Melita Podgoršek in Lilijana Povalej pripravljali na poklicno maturo iz matematike (PM). Nudili smo jim seznam literature in koristnih spletnih naslovov, po katerih se dijaki lahko učijo, se seznanijo z datumi posameznih pisnih preizkusov in katalogom PM. Za program PTI sva profesorja Blaž Knep in Melita Podgoršek na novo sestavila seznam ustnih vprašanj za PM, ki so povezana s stroko. Za dijake, ki so v tem šolskem letu zaključili izobraževanje v programu ET, smo se dogovorili, da opravljajo ustni del poklicne mature še po starem. V aprilu smo dijakom pregledali izpitne pole predpreizkusa PM, v maju pa smo kar nekaj ur namenili intenzivnim pripravam na pisni del PM. Občanom, ki so opravljali izpite, smo nudili konzultacije in ustrezno gradivo oziroma seznam literature za pripravo na izpit. Dijaki s posebnimi potrebami so bili vsak teden deležni dodatne učne pomoči. V marcu smo izvedli šolsko tekmovanje iz znanja poslovne matematike (predsednik šolske tekmovalne komisije je bil profesor Oskar Selčan) in matematike, pod imenom Mednarodni matematični kenguru (predsednik šolske tekmovalne komisije je bil profesor Blaž Knep), na katerem so dijaki naše šole tekmovali v kategorijah B in C. Najbolje uvrščeni na šolskem tekmovanju iz znanja matematike so se udeležili regijskega tekmovanja na Srednji zdravstveni šoli Celje, nihče pa ni bil izbran za državno tekmovanje, medtem ko sta bila dva dijaka na državnem tekmovanju iz znanja poslovne matematike v Brežicah. Vse leto smo dobro sodelovali z ostalimi zaposlenimi na šoli, največ pa s člani ekonomskega aktiva, saj želimo povezati matematiko s stroko, kar smo delno uresničili tudi na projektnih dnevih Trgovina skozi čas in pri izdelavi ustnih vprašanj za PM. Pri poučevanju smo vključevali učno tehnologijo; predvsem računalniške matematične programe in grafična računala. Tudi v prihodnje si želimo uspešno uresničevati zadane cilje, kar nam je letos v celoti uspelo. Melita Podgoršek

57


AKTIV PROFESORJEV DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV V strokovnem aktivu družboslovje je v šolskem letu 2009/10 aktivno sodelovalo sedem profesorjev, ki je poučevalo sociologijo, geografijo, zgodovino, psihologijo, pravo, družbena znanja, družboslovje in tržno komuniciranje. Vzgojno-izobraževalno delo smo opravljali v skladu z Letnim delovnim načrtom in načrtom dela, ki smo ga sprejeli na uvodnem sestanku strokovnega aktiva. Udeleževali smo se organiziranega strokovnega izpopolnjevanja in na seminarjih tudi aktivno sodelovali. Dijakom smo pomagali pri pripravah tematskih razstav ob pomembnih praznikih, spominskih dnevih in drugih priložnostih ter tako pripomogli k pestremu kulturnemu in umetniškemu dogajanju na šoli. Profesorji mag. Helena Mešnjak, Jasmina Bornšek, Dagmar Konec, mag. Savina Četina Žuraj, Jožica Apšner so organizirali in izvedli več strokovnih ekskurzij z ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti Slovenije, Avstrije, Grčije in Italije. Pod mentorstvom profesorice Monike Andrenšek Mudri so se v okviru IND izvajale delavnice na temo mladostništvo. Profesorici Jožica Apšner in mag. Savina Četina Žuraj sta sodelovali v mednarodnem projektu Ura za zemljo. Mag. Savina Četina Žuraj in mag. Helena Mešnjak sta sodelovali v projektu na temo Aktivno državljanstvo s študijami primerov iz zgodovine sodobnega sveta. Mag. Savina Četina Žuraj sodeluje v projektu Eko parlament mladih, mag. Helena Mešnjak pa v mednarodnem projektu ACES, ki poteka na temo migracij. Profesorica Jasmina Bornšek sodeluje v projektu Let´s promote and share the beauty of our region, profesorica Jožica Apšner pa v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. Pod vodstvom mag. Helene Mešnjak smo pripravili in izvedli državno tekmovanje iz predmeta zgodovina. Aktivno smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi projektnih dni in organizirali ogled Celja za vse prve letnike. Člani aktiva tudi sodelujemo z RIC kot zunanji ocenjevalci pri predmetu zgodovina in geografija. Na rednih mesečnih sestankih smo pregledovali rezultate našega dela in uspehe dijakov. Dagmar Konec

58


AKTIV PROFESORJEV INFORMATIKE Profesorji iz aktiva informatikov v okviru našega aktiva poučujemo poslovno informatiko, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, osnove računalništva, obdelavo podatkov z računalniškimi programi, elektronsko komuniciranje, strojepisje in oblikovanje besedil, hitrostno tipkanje in praktični pouk, v okviru ekonomskega aktiva pa še evidentiranje blaga in storitev, prodajni proces, pisarniško-tehnična dela, temeljne računovodske informacije, prodaja živil, praktični pouk, osnove zavarovalništva in zavarovalno pravo. Plan, ki smo ga zastavili na uvodnem sestanku avgusta lani, smo uspešno izpolnjevali skozi šolsko leto in ga usklajevali in dopolnjevali na rednih mesečnih sestankih. V tem šolskem letu smo:  dopolnili in posodobili stare učne načrte;  pripravili grobe in fine kurikule za prenovljene programe;  v vseh letnikih uskladili minimalne standarde znanja;  pripravili in izvajali interesne dejavnosti (delo s preglednicami za 3. letnike programa trgovec in digitalna fotografija za 2. letnike programa ekonomski tehnik ter 1. letnike programa ekonomski tehnik – poklicno-tehniško izobraževanje);  redno izvajali pogovorne ure za dijake in jim nudili stalno pomoč;  sodelovali v projektu e-šolstvo, v okviru katerega smo izvajali svetovanja in seminarje iz Kataloga storitev e-šolstva;  izvedli interna izobraževanja za člane kolektiva (uporaba spletne učilnice Moodle, uporaba interaktivne table);  skrbeli za dopolnitev strokovne literature v šolski knjižnici;  vzdrževali in posodabljali vso strojno in programsko opremo na šoli;  pomagali ostalim kolegom pri uporabi informacijskokomunikacijske tehnologije;  skrbeli za program evidence dijakov;  oblikovali in vzdrževali šolske spletne strani;  skrbeli za mentorstvo dijaških spletnih strani in jim nudili strokovno pomoč in vodenje;  organizirali in pripravili več videokonferenc, tudi mednarodnih;  oblikovali program interne šolske televizije;  posneli fotografije in videe vseh važnejših dogodkov na šoli in izven nje;  oblikovali multimedijske prireditve za vse dogodke na šoli;  v sodelovanju z aktivom slovenistov izdali e-časopise ob informativnem dnevu, festivalu 3-KONS in projektnih dnevih;  aktivno sodelovali pri pripravi in izvedbi projektnih dnevov; 59


      

sodelovali pri izdaji šolskih glasil in glasilu Bučke; sodelovali pri izvedbi šolskega tekmovanja GP Zvezda; sodelovali pri državnem tekmovanju iz zgodovine; pri vseh projektih, ki so potekali na šoli, sodelovali z informacijsko in multimedijsko podporo; pripravili in oblikovali vse šolske publikacije; sodelovali pri mentorstvu raziskovalnih nalog; raziskovalcem pomagali pri oblikovanju raziskovalnih nalog, naloge natisnili in vse raziskovalne naloge uredili za objavo na spletnih straneh Osrednje knjižnice Celje. Vida Horvat

AKTIV PROFESORJEV ŠPORTNE VZGOJE V aktivu športne vzgoje je pet profesorjev: Nada Jeraša, Danica Kocijan Kiker, Leon Podvratnik, Gregor Marguč in Peter Peršič. Program dela smo si zastavili na začetku šolskega leta in ga usklajevali na rednih mesečnih sestankih. Udeležili smo se strokovnih seminarjev ter na sestankih poročali o vsebinah in novostih. Sodelovali smo na strokovnih posvetih študijske skupine Savinjske regije. Dva člana aktiva sta se udeležila strokovnega posveta športnih pedagogov v Novem mestu. Sodelovali smo pri nabavi strokovne literature v knjižnici. Dijakom športnikom smo omogočili pridobitev statusa športnika. Pripravili in organizirali smo interesne dejavnosti, kot so: košarka, odbojka, ples, rokomet in nogomet. Sodelovali smo na predstavitvi treh šol 3-KONS. Športni pedagogi organiziramo in izvajamo športne dni. Za posamezna športna tekmovanja smo dijake posebej pripravljali in jim nudili strokovno vodstvo. Organizirali smo šolsko plesno tekmovanje ter tekmovanje v namiznem tenisu za dijakinje in dijake. Obvestila o dosežkih naših dijakov smo objavili po šolskem radiu, na spletnih straneh šole ter v poročilu ŠŠD, ki ga lahko preberete v letopisu. Živimo v družbi, v kateri predstavlja način življenja veliko sedenja, zato se bomo še naprej trudili dijake in dijakinje usmerjati v šport in zdrav način preživljanja prostega časa. Peter Peršič 60


AKTIV PROFESORJEV EKONOMSKIH PREDMETOV V strokovnem aktivu ekonomskih predmetov je poučevalo 12 profesorjev predmete s področja ekonomije, ki so razporejeni v vseh letnikih in programih naše šole. Program dela, ki smo ga načrtovali za letošnje šolsko leto, smo v celoti realizirali. Naše glavne naloge so bile:  pregled, dopolnitev in izdelava učnih načrtov za tekoče šolsko leto;  izdelava minimalnih standardov znanja po predmetih;  izdelava grobih in finih kurikulov za prenovljene programe;  oblikovanje in realizacija obveznih izbirnih vsebin z ekonomskega področja;  oblikovanje sklopov vprašanj za poklicno maturo;  izdelava izpitnih pol za gospodarsko poslovanje in gospodarstvo za poklicno maturo;  oblikovanje tem in opravljanje konzultacij za projektne naloge za 4. izpitno enoto poklicne mature;  priprava dijakov na poklicno maturo;  usklajevanje načina dela in kriterijev za preverjanje znanja;  izobraževanje profesorjev na strokovnih seminarjih;  povezovanje učnih podjetij s pravimi podjetji;  sodelovanje z učnimi podjetji v Sloveniji in tujini;  mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah (Manja Ferme Rajtmajer);  priprava dijakov na šolsko in državno tekmovanje iz gospodarskega poslovanja Zvezda in organizacija šolskega tekmovanja (Suzana Suholežnik);  priprava dijakov na šolsko in državno tekmovanje iz znanja ekonomije in organizacija šolskega tekmovanja (Manja Ferme Rajtmajer);  priprava dijakov na državno tekmovanje v tehniki prodaje (Lidija Plevčak);  priprava dijakov na državno tekmovanje Mladi podjetnik (Lucija Zidanski in Dora Glavnik);  sodelovanje na DOSS – Dijaška oglaševalska scena Slovenije (Suzana Suholežnik, Manja Ferme Rajtmajer);  organizacija ogleda in sodelovanje na mednarodnem sejmu učnih podjetij (Manja Ferme Rajtmajer, Suzana Suholežnik);

61


     

predstavitev dela učnih podjetij na informativnem dnevu, dnevu odprtih vrat (Manja Ferme Rajtmajer, Suzana Suholežnik, Milan Šušteršič); priprava in izvedba delavnic za projektne dneve (Manja Ferme Rajtmajer, Suzana Suholežnik, Andreja Rom, Lucija Zidanski, Metka Bombek, Dora Glavnik); sodelovanje na 3-KONS (Suzana Suholežnik, Milan Šušteršič, Andreja Rom, Lucija Zidanski, Manja Ferme Rajtmajer, Dora Glavnik); praktično usposabljanje in delovna praksa (Lidija Plevčak); učbeniški sklad (Lidija Plevčak); izvajanje aktivnosti dogovorjenih na sestankih šolskega razvojnega tima. Manja Ferme Rajtmajer

AKTIV PROFESORJEV NARAVOSLOVNIH PREDMETOV V letošnjem šolskem letu je bilo delo aktiva raznoliko in obsežno. Aktiv šteje samo pet učiteljev in laborantko, kar pomeni, da so priprave in izvedba dejavnosti zahtevale razmeroma veliko dela posameznih izvajalcev. Večino dela so opravile kolegice: Monika Brglez, Sabina Litera, Bernarda Marčeta in Tatjana Trupej. Razen rednega dela, vseh običajnih, standardnih dejavnosti in obveznosti smo aktivno sodelovali pri skoraj vseh dejavnostih na šoli. Aktivno smo delovali:  v kulturnem projektu treh celjskih srednjih šol, 3-KONS,  pri organizaciji in izvedbi informativnega dneva,  pri organizaciji in izvedbi projektnih dni,  pri organizaciji in izvedbi ekoloških dni. Poleg naštetega je Tatjana Trupej sodelovala pri pripravi dijakov, programa trgovec, za tekmovanje v tehniki prodaje v Murski Soboti. Monika Brglez je bila mentorica dijakom pri izdelavi raziskovalne naloge. Ob konca pouka je veliko dela z ocenjevanjem seminarskih nalog in pripravo na zaključne izpite ter poklicno maturo, kajti veliko število dijakov, tudi 4. letnika, se je odločilo za izdelavo zaključne seminarske naloge iz predmeta KPB. 62


V povzetku vsega navedenega lahko ugotovim, da je bilo delo v letošnjem šolskem letu obsežno in dokaj uspešno. Janko Jutriša POKLICNA MATURA Poklicna matura je oblika zaključnega izpita, s katero si dijaki pridobijo srednjo strokovno izobrazbo – ekonomski tehnik. Opravlja se iz štirih predmetov, od tega iz dveh predmetov skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela. Predmeti skupnega dela zajemajo pisni in ustni izpit iz slovenščine ter iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta – gospodarskega poslovanja. Predmeti izbirnega dela so pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika ter izdelek oziroma storitev in zagovor iz izbirnih predmetov (ekonomije, računovodstva, prava, kemije in poznavanja blaga). V šolskem letu 2008/09 so poklicno maturo opravljali dijaki srednjega strokovnega izobraževanja, ekonomski tehnik ter dijaki poklicno-tehniškega izobraževanja, ekonomski tehnik. V spomladanskem izpitnem roku je poklicno maturo opravljalo 135 dijakinj in dijakov, uspešnih je bilo 129, to je 95,56 %. Za izjemen uspeh na poklicni maturi so dobile naziv zlata maturantka Tamara Mihevc in Andreja Zorko, dijakinji 4. a-razreda, ter Adrijana Jerman, dijakinja 4. crazreda. Vse dijakinje so zbrale 22 točk.

63


Zlate maturantke z ravnateljico V jesenskem roku je poklicno maturo opravljalo 24 dijakinj in dijakov, uspešnih je bilo samo 58,33 %. V obeh rokih, spomladanskem in jesenskem, je poklicno maturo opravljalo 150 dijakinj in dijakov, uspešnih je bilo 141, to je 94 %. V šolskem letu 2009/10 se je na spomladanski rok poklicne mature prijavilo 111 dijakov in dijakinj. Bernarda Marčeta, tajnica ŠMK ZAKLJUČNI IZPIT V šolskem letu 2008/09 so dijaki in dijakinje srednjega poklicnega izobraževanja programa trgovec in administrator opravljal zaključni izpit iz treh izpitnih enot. V programu trgovec sta prva in druga izpitna enota izpit iz slovenskega jezika in književnosti ter gospodarskega poslovanja, v programu administrator sta prva in druga izpitna enota izpit iz slovenščine in poslovne tehnike. Tretja izpitna enota - zaključno delo se v obeh programih opravlja kot izdelek oziroma storitev z zagovorom.

64


V spomladanskem izpitnem roku je zaključni izpit opravljalo 89 dijakinj in dijakov, uspešnih je bilo 78 oziroma 87,6 %. V jesenskem roku je zaključni izpit uspešno opravilo 82,7 % dijakinj in dijakov. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je zaključni izpit opravljalo 110 dijakinj in dijakov, uspešni so bili 103 oziroma 93,6 %. V šolskem letu 2009/10 se je prijavilo na zaključni izpit 46 dijakinj in dijakov. Bernarda Marčeta, tajnica ZI INTERESNE DEJAVNOSTI Ure interesnih dejavnosti so bile v šolskem letu 2009/10 različno razporejene po letnikih in programih. Sestavljene so bile iz obveznega enotnega dela, vsebin, povezanih s programom in vsebin, povezanih s prosto izbiro dijaka. Obvezni enotni del je obsegal: športne dejavnosti, gledališko vzgojo, filmsko delavnico, gledališke predstave, zdravniški pregled, zobozdravstveni pregled, ogled mesta Celje – zgodovinskih in kulturnih znamenitosti, ogled Študijske knjižnice in Zgodovinskega arhiva, likovno delavnico, pomen darovanja organov, ekologijo in čistilne akcije, digitalno fotografijo. Vsebine, povezane s programom, so zajemale: sodelovanje starši – dijak – šola, učne metode, mladostništvo, strokovne ekskurzije (literarne, zgodovinske, geografske, naravoslovne), svetovanje v zvezi z zaposlovanjem in nadaljnjim izobraževanjem, ekologijo, zdravstvenovzgojne vsebine, delo s preglednicami. Vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka, so vsebovale: varnost v prometu, knjižnično-informacijska znanja, 3-KONS, humanitarno dejavnost, športne igre in tekmovanja, tečaj digitalne fotografije. Bernarda Marčeta ŠOLSKI SKLAD Sredstva šolskega sklada so namenjena financiranju dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. S tem se zagotavlja višji standard pouka, ki omogoča boljša in kakovostnejša znanja in spretnosti. 65


Šolski sklad pridobiva sredstva iz donacij, prispevkov staršev in drugih virov. Vsi, ki prispevajo sredstva v ta sklad, prejmejo potrdila. V šolskem letu 2009/2010 sredstva namenjamo za izdajo letopisa, sofinanciranje različnih tekmovanj, nagrade za najboljše dijake na različnih področjih, pomoč dijakom pri udeležbah na ekskurzijah v okviru interesnih dejavnosti, dokupu računalniške opreme, ki zagotavlja višjo kakovost znanj in spretnosti, ter nakupu sodobnih učnih tehnologij. Vera Aškerc UČBENIŠKI SKLAD Cene učbenikov so v prosti prodaji dokaj visoke in vsako leto predstavljajo velik strošek za starše. Na naši šoli že vrsto let uspešno deluje učbeniški sklad, iz katerega si lahko naše dijakinje in dijaki izposodijo učbenike. Višina izposojevalnine ne presega 30 odstotkov vrednosti nabave novega učbenika. Z nabavo novih učbenikov vsako leto posodabljamo učbeniški sklad in zagotavljamo potrebno gradivo, ki je na tržišču. V letošnjem šolskem letu si je učbenike izposodilo 96 odstotkov dijakov in dijakinj, in sicer:     

v 1. letnikih 154, v 2. letnikih 157, v 3. letnikih 116, v 4. letnikih in 1. PTI letnikih 161, v 2. PTI letnikih 91.

Možna je izposoja kompleta za posamezen letnik ali pa izposoja posameznih učbenikov. Dijaki, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, si lahko na osnovi pozitivno rešene prošnje učbenike izposodijo brezplačno. Dijakinje in dijaki si učbenike izposodijo ob začetku šolskega leta, izposojeno gradivo pa vrnejo ob koncu tekočega šolskega leta. Za plačano izposojevalnino prejmejo paragonski blok. Vsako šolsko leto je potrebno dotrajane učenike odpisati in jih zamenjati z novimi. V šolskem letu 2009/2010 smo nabavili nove učbenike predvsem za prenovljene programe 2. letnika. Iz učbeniškega sklada si lahko učbenike izposodijo tudi občani, ki se izobražujejo na naši šoli.

66


Prav tako je bilo deležnih ugodnosti učbeniškega sklada šest dijakov tujcev, saj so brezplačno prejeli učbenik z delovnim zvezkom za tečaj slovenskega jezika, ki je bil letos prvič organiziran na naši šoli. Uspešno je tudi sodelovanje učbeniškega sklada s šolsko knjižnico. Učbeniški sklad posluje pozitivno in upamo, da bo tako tudi v bodoče, saj bomo z dobrim delovanjem dijakom in njihovim staršev vsaj malo znižali stroške izobraževanja. Želimo pa si novih učbenikov, ki bodo še bolj uporabni pri delu v prenovljenih programih. Lidija Plevčak KOMISIJA ZA KAKOVOST Komisija za kakovost si prizadeva sistematično razvijati pristope, ki vodijo h kakovosti vzgoje in izobraževanja kot prednostnemu cilju izobraževalne politike. V projektu smo na osnovi samoevalvacije ugotovili stanje iz leta 2007, razvili strategijo in sprejeli ukrepe za dvig kakovosti pedagoške prakse na področju poučevanja, vodenja, položaja učiteljev, dijakov in staršev v oblikovanju pozitivnih vrednot v šoli. Komisija za kakovost je od leta 2005 redno objavljala prispevke na spletnih straneh Poklicne in strokovne šole Celje. V predstavitev so vključeni izobraževalni programi, projekti, raziskovalne naloge, uspehi in dosežki ter sprotna obveščanja o aktualnih temah. Namen in cilji projekta:  sistematično razvijati in dopolnjevati pristope, ki vodijo h kakovosti vzgoje in izobraževanja kot prednostnemu cilju izobraževalne politike Evropske skupnosti;  razvijati ustrezno organizacijsko kulturo, poti komuniciranja in pripadnost organizaciji;  omogočiti boljše sodelovanje vzgojno-izobraževalnih institucij med sabo in z vsemi zainteresiranimi javnostmi;  omogočiti, da znajo dijaki samostojno poiskati, zbrati in uporabiti informacije;  omogočiti in spodbujati poštenost do sebe in drugih;  izkazati stalno rast kazalcev kakovosti.

67


Imenovanje skupine za kakovost Na osnovi obstoječe zakonodaje je direktorica mag. Maja Krajnc imenovala skupino za kakovost v sestavi: Oskar Selčan, Mojca Knez Šket, Danica Kocijan Kiker in Alenka Gotlin Polak; predstavnik dijakov Mihael Kostevc ter zunanji članici - predstavnica staršev Cvetka Krajnc in predstavnica uporabnikov Andreja Semolič. Predsednica komisije je Danica Kocijan Kiker. Pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti na šoli uporabljamo metodo samoevalvacije, kjer so vključeni vsi udeleženci v izobraževalnem procesu. V tem šolskem letu je komisija ugotavljala, kaj menijo starši o vzgojnoizobraževalnem delu na naši šoli; kakšno je zadovoljstvo dijakinj in dijakov šole glede pouka, obšolskih dejavnosti, sodelovanja z razredniki, svetovalno službo in vodstvom šole, z disciplino na šoli, s sodobno opremljenostjo, z zahtevnostjo, s prepoznavnostjo. Zanimali so nas tudi predlogi za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela. V anketi, katero smo izvedli med starši dijakov vseh programov, in jih primerjali z rezultati, pridobljenimi v preteklih letih, smo ugotovili pozitivno rast kazalnikov kakovosti. Že drugo leto izvajamo anketo med dijaki in dijakinjami naše šole. Vzorec zajema 35 % dijakov in 65 % dijakinj, kar ustreza razmerju vpisa vseh dijakov in dijakinj. Zadovoljni so z urejenostjo, opremljenostjo in čistočo na šoli. Tudi pri tej anketi je razvidna pozitivna rast kazalnikov kakovosti, najbolj pri možnosti opravljanja prakse v tujini in številu obšolskih dejavnost na šoli. Ugotovitve in sklepi Pokazatelji, ki smo jih uporabili kot merilo za ugotavljanje zadovoljstva med starši in dijaki, bodo naše vodilo k še boljšemu sodelovanju s starši. Želimo si, da postane PKŠ uspešna in prepoznavna šola, ki spodbuja delovno in učno okolje za razvoj in rast posameznika in družbe. Danica Kocijan Kiker PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM Dijakinje in dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom (PUD) izven šole, pri različnih socialnih partnerjih. PUD je pomemben del izobraževanja, 68


saj dijaki že pridobljeno znanje nadgradijo še s praktičnim delom. Natančneje spoznajo poklic, za katerega se izobražujejo, pridobijo ustrezne delovne izkušnje in delovne navade. Odzivi podjetij, kjer naše dijakinje in dijaki opravljajo praktično usposabljanje, so zelo pozitivni. Vedno več je podjetij, ki pokažejo interes za učenje mladih, morebiti njihovih bodočih zaposlenih. V šolskem letu 2009/2010 smo sodelovali s 150 podjetji, ki so našim dijakom omogočili opravljanje praktičnega dela pouka. Veliko zanimanje je predvsem za praktikante programa trgovec, vendar je žal, zaradi upadanja vpisa v program, dijakov vsako leto manj. V šolskem letu 2009/2010 so dijakinje in dijaki opravljali praktično usposabljanje z delom v obsegu:      

2. letnik, program trgovec, 282 ur, 3. letnik, program trgovec, 630 ur, 2. letnik, program administrator, 282 ur, 2. letnik, program ekonomski tehnik, 76 ur, 3. letnik, program ekonomski tehnik, 72 ur, 1. letnik PTI, program PTI ekonomski tehnik, 76 ur.

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Stari programi

sk it eh ni k

k te hn i

ek on om

sk i

TI P

E

ko no m

dm A

Tr go ve c

Novi programi

in is tra to r

Število ur

Obseg PUD

Programi

Graf: Obseg praktičnega usposabljanja z delom v času šolanja Dijake seznanim z učnim načrtom, njihovimi obveznostmi ter jih napotim na praktično usposabljanje. Socialnim partnerjem pošljemo pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja za eno šolsko leto in jim posredujemo potrebna navodila. Po končanem praktičnem usposabljanju mentor pregleda 69


dijakove zapiske ter oceno vpiše v ocenjevalni list. Po opravljenem praktičnem usposabljanju mora dijak oddati zapiske ter ocenjevalni list in s tem pridobi oceno opravil. Skupaj z dijaki ugotavljamo, da je praktičnega usposabljanja v nekaterih programih premalo in si ga želijo še več. Trudimo se ohraniti dobre odnose s podjetji, ki so v korist tako dijakom kot tudi podjetjem in šoli. Lidija Plevčak SVETOVALNO DELO Svetovalno delo na šoli vključuje aktivnosti v zvezi z vpisom novincev v 1. letnike izobraževalnih programov, spremljanje učnega uspeha dijakov, pomoč učencem, ki zaključujejo izobraževanje, svetovanje pri nadaljevanju izobraževanja, sodelovanje pri reševanju problemskih situacij v posameznih razredih, izvajanje pomoči staršem, profesorjem in seveda dijakom. Kot svetovalna delavka izvajam aktivnosti v zvezi s koordinacijo dela dijakov s posebnimi potrebami. Pripravljam individualizirane programe, redno spremljam in evalviram delo na tem področju. Spremljam uspešnost dijakov, ki imajo s šolo sklenjene pedagoške pogodbe. Sodelovala sem pri organizaciji in izvedbi informativnih dni za učence zaključnih razredov osnovne šole in njihove starše. Za osnovnošolce sem izvedla predstavitev naše šole na OŠ Ljubečna. Organizirala sem aktivnosti v zvezi z vpisom novincev ter oblikovanju oddelkov novincev ter ostalih letnikov. Izvedla sem vse aktivnosti vpisnega postopka v programu poklicno-tehniškega izobraževanja, ekonomski tehnik. V okviru svetovalnega dela sem sodelovala z osnovnimi in srednjimi šolami pri usmerjanju, preusmerjanju in informiranju učencev o izobraževanju na naši šoli. Za dijake, ki zaključujejo izobraževanje, sem imela informativna predavanja in številne individualne razgovore glede njihove poklicne in študijske poti. Koordinirala sem predstavitev študija Ekonomske fakultete Maribor, Poslovno-komercialne šole Celje, Višje strokovne šole in študija Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije. Uredila sem oglasno desko o novostih na področju svetovalnega dela, predvsem na področju poklicnega usmerjanja. Izvedla sem vse potrebne aktivnosti v zvezi z vpisom dijakov zaključnih letnikov na višje in visoke strokovne šole na Univerzo v Ljubljani, Mariboru, v Novi Gorici in na Primorskem ter samostojne in zasebne visokošolske zavode.

70


Pripravljala sem programe za opravljanje diferencialnih izpitov za dijake, ki so se želeli preusmeriti na našo šolo iz drugih srednjih šol. Izvedla sem številne individualne razgovore. Individualno obravnavo so potrebovali predvsem dijaki z izrazito slabim učnim uspehom, neprilagojenim vedenjem, mladostniškimi ter osebnimi težavami. S pomočjo anamneze sem skušala odkrivati vzroke težav ter svetovati najprimernejšo rešitev. Vzroki osebnih težav so bili najpogosteje zaradi neurejenih družinskih razmer ter adolescentnih kriz. Poglavitni vzroki učne neuspešnosti so bile predvsem slabe učne navade, neprimerne metode učenja ter zlasti pomanjkanje motivacije za učenje. V konfliktnih in frustracijskih situacijah so se dijaki največkrat zatekali v neprimerne načine razreševanja svojih težav, zlasti v agresivnost, nasilniško vedenje, pogosto izostajanje od pouka, pojavljale pa so se tudi oblike nevrotičnega reagiranja in suicidalnega vedenja. Sodelovala sem tudi z drugimi institucijami, predvsem z zdravstvenimi službami, psihiatrično ambulanto, centri za socialno delo, Kriznim centrom, Policijsko upravo, Zavodom za zaposlovanje, Dijaškim domom, Zavodom za šolstvo, Ministrstvom za šolstvo in šport ter svetovalnimi delavci na osnovnih in srednjih šolah. Sodelovala sem na vseh strokovnih aktivih za svetovalne delavce in sestankih ter izobraževanjih, ki jih je organiziralo Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod za šolstvo. Za dijake 1. letnikov sem v okviru interesnih dejavnosti pripravila predavanja in razgovore o pravilnih metodah in tehnikah učenja. Sodelovala sem v mednarodni raziskavi HBSC, ki jo je izvedel Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Koordinirala sem izvedbo delavnic za dijake prvih letnikov vseh programov o preprečevanju zasvojenosti. Delavnice so izvedli člani Socio Celje. Sodelovala sem pri izvedbi delavnic o duševnem zdravju, ki so jih izvedli člani Slovenskega društva za duševno zdravje – ŠENT. Delavnice so bile izvedene v vseh programih prvih letnikov. Za pedagoški učiteljski zbor sem organizirala predavanje dr. Cvijete Pahljine o samomorilnosti med mladimi. Olga Arnuš VPIS, USMERJANJE IN PREUSMERJANJE Za vpis v 1. letnik v šol. letu 2009/2010 je bilo razpisanih 6 oddelkov; trije oddelki v programu ekonomski tehnik, en oddelek v programu administrator 71


in dva oddelka v programu trgovec. Prijavila sta se 102 učenca; 33 v program trgovec, 23 v program administrator ter 46 v program ekonomski tehnik. V septembru je bilo v prve letnike vpisanih 145 dijakov; 56 v program ekonomski tehnik, 63 v program trgovec in 26 v program administrator. V programu ekonomski tehnik smo izobraževali dva oddelka. Za vpis v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja, program ekonomski tehnik, smo razpisali štiri oddelke, prijavilo se je 69 dijakov. V septembru je bilo vpisanih 99 dijakov, izobraževali smo tri oddelke. Za osnovnošolce smo izvedli predstavitev naše šole na OŠ Ljubečna in OŠ Šentjur. Za vpis v šolsko leto 2010/2011 smo 12. in 13. februarja 2010 pripravili informativna dneva. Odzvalo se je 113 učencev iz osnovnih šol in njihovih staršev; za program ekonomski tehnik 73 učencev, za program administrator 25 učencev ter za program trgovec 15 učencev. Za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2010/2011 smo razpisali 5 oddelkov prvih letnikov; enega v programu administrator, dva v programu ekonomski tehnik ter dva v programu trgovec. V programu poklicno-tehniškega izobraževanja, ekonomski tehnik, smo razpisali tri oddelke. Prijavilo se je 107 učencev; 22 v program trgovec, 27 v program administrator ter 58 v program ekonomski tehnik. Olga Arnuš ŠOLSKA KNJIŽNICA Šolska knjižnica podpira s svojo dejavnostjo in z gradivom vzgojnoizobraževalno delo na šoli za dijake, redne in izredne študente, predavatelje, profesorje ter ostale zaposlene na šoli in tudi samoizobraževalce. Poslanstvo knjižnice upošteva IFLA/UNESCO-v manifest o šolskih knjižnicah, ki pravi, da šolska knjižnica posreduje informacije in ideje, ki so bistvene za uspešno delovanje v današnji družbi, vedno bolj zasnovani na informacijah in znanju. Knjižničarki skrbiva za doseganje teh ciljev s skrbno izbranim, številčno ustreznim in strokovno urejenim knjižnim in neknjižnim gradivom. Knjižnica ima v lokalni bazi 21372 enot gradiva. Pri nabavi knjižničnega gradiva sodelujeva knjižničarki z učitelji, predavatelji ter vodji strokovnih aktivov. Obveščava jih o novostih in zanimivostih s področja strokovne literature. Knjižnica nudi uporabnikom bogato izbiro dokumentarnih in igranih filmov na DVD-jih. V letošnjem šolskem letu smo poskrbeli tudi za osvežitev knjižničnega prostora. V knjižnici smo zamenjali tla in vnesli več 72


svežine v knjižnico ter boljše pogoje za delo vsem, ki radi zaidejo v knjižnico. Delovanje knjižnice poteka v skladu s Pravilnikom o delovanju knjižnice Poslovno-komercialne šole Celje. Ta določa poslovanje knjižnice skupaj s knjižničnim redom, ki ureja pravice in dolžnosti uporabnikov. Izposoja knjižničnega gradiva je brezplačna. V tem šolskem letu smo nadaljevali tudi z medknjižnično izposojo. Najsodobnejšo strokovno literaturo naše knjižnice so si večkrat izposodili tudi člani splošnih in specialnih knjižnic v Sloveniji. Šolska knjižnica je polnopravna članica knjižnično-informacijskega sistema COBISS. Knjižničarki spodbujava uporabnike k samostojnemu in učinkovitemu iskanju informacij z uporabo različnih tehnik iskanja informacij in h kritični rabi informacij. Z različnimi aktivnostmi vplivava na bralne navade uporabnikov ter spretnosti za vseživljenjsko in samostojno učenje. Moč branja se kaže tudi v psihološkem, estetskem in družbenem doživljanju, zato poskušava vnesti elemente biblioterapije v odnos knjižničar – dijak, še posebej, ko zaznava potrebo za to. Knjižničarka Višje strokovne šole, Majda Lesjak, individualno svetuje študentom pri diplomskih nalogah in opravlja tehnične preglede diplomskih nalog. Med dejavnosti šolske knjižnice spada tudi vodenje osebnih bibliografij raziskovalcev, predvsem predavateljic in predavateljev Višje strokovne šole, za katere prav tako skrbi knjižničarka Majda Lesjak. V knjižnici poleg bibliopedagoškega dela vseskozi skrbimo še za druge kulturne dejavnosti. Dijaki iz 1. b-razreda, Jan Benda, Nace Ermenc, Sara Jagodič, Aleksandar Matuljevič, Katja Novak, so pod mentorstvom knjižničarke Simone Rap oddigrali odlomek iz Martina Krpana z Vrha na 3KONS prireditvi, na zaključni prireditvi COMENIUS-a in na dnevih kulture v Hotelu Evropa Celje. V okviru ustvarjalnih delavnic smo skupaj z dijaki pripravili razstave o 3-KONS-u, COMENIUS-u, ob slovenskem kulturnem prazniku in materinskem dnevu. Sodelovali smo tudi pri pripravi scen za prireditve ob informativnem dnevu, COMENIUS-u, Ura za Zemljo in pri IX. državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev. Šolska knjižnica je prijetno ustvarjalno in informacijsko središče, kamor dijaki radi zahajajo in se pripravljajo na pouk ter ustvarjalno preživljajo prosti čas s knjigo ali pa ob pogovoru s prijateljem. Majda Lesjak in Simona Rap

73


RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE Kot že vsa leta smo tudi letos skušali nadaljevati s posodabljanjem informacijske tehnologije in njene uporabe predvsem v splošnih učilnicah. Začetek šolskega leta smo pričeli z uporabo novih računalnikov v vseh splošnih učilnicah, med letom smo zamenjali tudi nekaj računalnikov v učnem podjetju in večino starejših LCD projektorjev. V oktobru smo zamenjali računalnike v računalniški učilnici 234, z njimi pa smo opremili učilnico 417 in tako omogočili tudi pouk z uporabo računalnikov za manjšo skupino (do 20 dijakov). V decembru in januarju smo preselili vse strežnike na novo opremo, ki smo jo v skupni vrednosti več kot 25.000 € lansko leto pridobili preko razpisa MŠŠ. Na višji šoli smo zamenjali računalnike v splošnih predavalnicah, opremili dve novi predavalnici in kabinet predavateljev v mansardi, med poletnimi počitnicami pa bomo posodobili še obe računalniški učilnici. Eno od predavalnic v mansardi na višji šoli smo opremili s prenosnimi računalniki, tako da lahko sedaj študentje le-te uporabljajo pri predavanjih. Seveda smo se tudi letos prijavili na razpis MŠŠ in do konca naslednjega šolskega leta bomo iz tega naslova zamenjali računalnike v učilnici 406 - učnem podjetju in eni od računalniških učilnic. Za profesorje smo pripravili izobraževanje za uporabo interaktivne table, saj bomo v naslednjem šolske letu kupili še štiri takšne table. Pripravili pa smo tudi izobraževanje za uporabo spletnih učilnic, ki se ga je udeležilo deset profesorjev. Šolo smo vključili tudi v projekt e-šolstvo, ki nam bo v naslednjem šolskem letu omogočal še večjo izbiro brezplačnih izobraževanj. Ivan Kolenko INFORMATIVNI DAN V petek, 12. ter v soboto, 13. februarja smo na šoli organizirali informativni dan za devetošolce pod naslovom Znanje za prihodnost. Pri vratih so goste sprejemali ter usmerjali dijaki 2. a-razreda. Prejeli so zbornik, ki je izšel ob 140-letnici naše šole, publikacijo šole, ankete, valentinke, lepak 8 dobrih razlogov za vpis ter kemični svinčnik z enaslovom šole. V telovadnici se je preko modrine razlival rumen pramen kot simbol časa, ki teče kot reka. Šola ostaja vir znanja, ki narašča kot reka – vedno širša, vedno močnejša – izvira v preteklosti in nezadržno teče v prihodnost. Reka je tudi pot, tako po naši šoli, kot naprej v življenje, je cesta v daljna mesta, ali kot poje znana pesem, »od človeka do človeka«. V 74


telovadnici so si gostje najprej ogledali foto knjigo s posnetki pestrih dejavnosti ter živahnega utripa, ki kroji življenje v naši šoli. V kulturnem programu so sodelovali kot voditelji naslednji dijaki: Sara Jagodič, 1. b, Katja Novak, 1. b in Denis Čarkić, 1. b; pele so Tanja Šemenc, 2. a, Maja Miška, 2. b, Adrijana Teršek, 1. b, Maja Krajnc, 2. a. Kot glasbeniki so se predstavili Dejan Zupan, 3. c, Vesna Cverle, 1. c PTI in Matic Gabrijel, 2. a. S pop ritmi je program popestrila šolska plesna skupina oziroma Tanja Bevc, 2. c, Katja Korošec, 2. c, Sara Recko, 1. c PTI, Anja Ulipi, 1. c PTI, Sara Jagodič, 1. b in Ines Drnolšek, 1. d. Prvič se je predstavil tudi šolski krožek latinskoameriškega in standardnega plesa, in sicer s tremi plesnimi pari: Urh Herič, 1. b, Leonida Selišek, 1. b, Aleksander Tepeš, 1. b, Sara Jagodič, 1. b, Matej Tržan, 1. a PTI, in Adrijana Teršek, 1. b. Na koncu je navzoče razvnela še plesna skupina Cele atack. Osnovnošolci in starši so se predvsem zanimali za programe, ki jih nudi naša šola, za možnost zaposlitve oziroma nadaljnjega šolanja. Tako so z zanimanjem prisluhnili gospe ravnateljici, mag. Maji Krajnc, svetovalni delavki, gospe Olgi Arnuš ter predstavnicama podjetja Spar Slovenija, d. o. o, gospe Branki Mlinar, in.vodji Supermarketa Spar Žalec, gospe Tei Koželnik Devetošolce in njihove starše smo popeljali po šoli, kjer so bile zanje pripravljene predstavitve pouka ter različne delavnice, ki so jih izvajali naši dijaki in profesorji mentorji. Naše prijazne dijake iz 1. d in 3. č-razreda ste lahko v petek in v soboto srečali tudi v City centru, kjer so sodelovali v okviru dejavnosti z naslovom Od Poslovno-komercialne šole do vašega srca, in sicer z delavnico na temo Valentinovo ter s prostovoljno pomočjo kupcem ob blagajnah pri praznjenju nakupovalnih vozičkov. Njihovo delo so spremljale misli o ljubezni in želje mladih, naj se v vsakem dnevu najde trenutek, ko pomislimo, da imamo nekoga radi. Organizacijo informativnega dneva je prevzela Helena Muha, ki je pripravila še delavnico haiku poezije z naslovom Pesem je utrip srca. Uvodni kulturni program v šolski telovadnici z naslovom Znanje za prihodnost je pripravila Tanja Štante Benčina. Informativni del je prevzela Mojca Knez Šket, prav tako pripravo e-materiala in objave na dijaškem spletu. Za plesni točki so poskrbele Danica Kocijan Kiker, Gordana Grajžel in Barbara Kvas Ocvirk.

75


Pomočnica ravnateljice, Bernarda Marčeta, je poskrbela za koordinacijo dela, potek pouka ter razpored profesorjev. Šolska psihologinja Olga Arnuš je skrbela za vpis nove generacije, stike z OŠ in ankete. Aleksandra Adam Knez je s hostesami iz 2. a sprejela goste, predstavila jim je delo šolskega radia. Pripravo e-materiala in šolsko tv je prevzela Vida Horvat. Ivan Kolenko je poskrbel za LCD-info točko in LCD-projekcijo, fotografijo ter fotografije ob 140-letnici šole, Jani Lojen za tehniko in ozvočenje, Aleš Confidenti za snemanje in šolski splet. David Šmid in Mateja Maček sta gostom predstavila pouk informatike. Bernarda Marčeta, Tatjana Trupej, Monika Brglez in Sabina Litera so poskrbele za predstavitev programa trgovec ter pouka naravoslovja, Melita Podgoršek in Blaž Knep pa matermatike z delavnico Matematične in miselne igre. Helena Mešnjak je predstavila pouk zgodovine z delavnico Karta sveta. Andreja Rom in Dora Glavnik sta devetošolcem in njihovim staršem predstavili program administrator. Manja Ferme Rajtmajer, Suzana Suholežnik, Aleš Confidenti in Milan Šušteršič so gostom predstavili program ekonomski tehnik ter učna podjetja, banko in borzo. Lidija Plevčak je bila zadolžena za predstavitev delovne prakse, praktičnega usposabljanja, učbeniškega sklada in za stik s podjetji. Mateja Obrez Verbič in Simona Barabaš sta predstavili programa Comenius in Leonardo da Vinci, Alenka Pavlin, Savina Četina Žuraj in Jožica Apšner Ekološko pravljico, Simona Sever Punčoh pa učni pripomoček prihodnosti, i-tablo. Informacije o dijaški skupnosti in organizaciji malice je gostom posredovala Simona Barabaš. Branka Vidmar Primožič je pripravila stojnico z jubilejnimi Bučkami, Alenka Gotlin Polak pa spletni šolski časopis. Aleš Hofman je postavil razstavo o pustnih maskah, pripomogel pa je tudi k likovni podobi šole. Peter Peršič je pomagal pri postavitvi scene in stolov v telovadnici. Simona Rap je skrbela za likovno podobo šole, v katero je vključila motiv reke ter pregovore in reke o ljubezni, izdelavo scene v telovadnici, info plakate, stike z mediji, obeležitev slovenskega kulturnega praznika v knjižnici z razstavo o Francetu Prešernu Oči sem večkrat prašal, ali smem ljubiti te. Naše dijake v City centru Celje sta pripravljali in spodbujali Jasmina Bornšek in Irena Lasnik.

76


Znanje za prihodnost – moto informativnega dne Tako, sodelujoči smo se potrudili ter, upamo, šolo dobro predstavili devetošolcem in njihovim staršem kot šolo, ki spodbuja znanje oziroma napredek, ob tem pa ne pozablja na srčno kulturo ter vrednote; poudarja celostni razvoj dijaka ter njegovo ozaveščenost. Koliko pa smo bili pri tem uspešni? To nam bodo jeseni povedali novi dijaki v naših klopeh. Tanja Štante Benčina DELOVANJE UČNIH PODJETIJ V letošnjem šolskem letu je na šoli delovalo 14 učnih podjetij v 7 razredih tretjih letnikov programa ekonomski tehnik (ET) in administrator (ADM) ter prvih letnikov programa poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI). Letos je bilo število učnih podjetij večje kot lani, kar pa je posledica tega, ker smo v letošnjem šolskem letu pouk managmenta v programu PTI izvajali kot klasično učno podjetje. Vsako učno podjetje je delovalo po 4 ure (v programu PTI po 2 uri) na teden v prostorih učilnic 402 in 406. Dijake je pri delu vodilo in usmerjalo 5 mentorjev. Ustanovili smo 6 novih podjetij, nekatera obstoječa pa so prešla v »mirovanje«. 77


PREDSTAVITEV UČNIH PODJETIJ Razred 3. a

Ime učnega podjetja Tweety, d. o. o.

Dejavnost

Mentor

Trgovina z malimi živalmi Trgovina na debelo in drobno z oblačili in obutvijo Trgovina s pisarniško opremo in materialom Knjigarna in papirnica

Manja Ferme Rajtmajer Aleš Confidenti

3. a

Small˛& Large, d. o. o.

3. b

Pisarko, d. o. o.

3. b 3. c

Popisan list, d. o. o. Miškanet, d. o. o.

3. c

Kristal, d. o. o.

3. e 3. e

Pikapolonica, d. o. o. Zvezda, d. o. o.

1. a PTI

Metuljček, d. o. o.

1. a PTI 1. b PTI

Dotik, d. o. o. OMD, d. o. o.

1. b PTI

Dragulj, d. o. o.

1. c PTI

TA SVET, d. o. o.

Trgovina s pisarniško opremo Trgovina na debelo in drobno s kozmetičnimi izdelki Trgovina s pohištvom in pisarniško opremo Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih objektov Trgovina z opremo in oblačili za otroke Lepotni studio Prodaja novih in rabljenih vozil Trgovina z nakitom in parfumi Turistična agencija

1. c PTI

AURORA, d. o. o.

Wellnes center

Manja Ferme Rajtmajer Suzana Suholežnik Manja Ferme Rajtmajer Suzana Suholežnik Milan Šušteršič Barbara Kvas Ocvirk Barbara Kvas Ocvirk Milan Šušteršič Barbara Kvas Ocvirk Milan Šušteršič Barbara Kvas Ocvirk Milan Šušteršič

Učna podjetja so se vključevala v razne aktivnosti, ki so se odvijale na šoli, predvsem v sklopu informativnih dni v februarju.

78


Na 5. mednarodnem sejmu učnih podjetij v organizaciji CUPS-a v hali Golovec, 3. februarja 2010, pa sta se uspešno predstavili podjetji Pisarko in Popisan list. Milan Šušteršič PROJEKTI PROJEKT COMENIUS

Naša šola se je v tem šolskem letu vključila v dvoletni Comenius project LET´S PROMOTE AND SHARE THE BEAUTY OF OUR REGIONS, pri katerem sodelujejo tudi šole iz Poljske, Češke, Bolgarije, Romunije, Italije in Grčije. Projekt je nastal kot posledica daljšega sodelovanja teh šol na portalu etwinning, ki deluje pod okriljem evropskega vseživljenjskega učenja programa Erasmus. S tem projektom želimo dijakom in učiteljem omogočiti uporabo in razumevanje različnih evropskih jezikov. Vsaka šola je zato pripravila kratek jezikovni tečaj, kjer se učimo osnovnih fraz in spoznavamo jezikovne posebnosti. Dijaki in učitelji bodo vključeni neposredno v učni proces, kjer bodo lahko sodelovali in hkrati spoznavali različne načine in metode poučevanja. Pouk bo potekal v delovnem jeziku – angleščini. Rdeča nit projekta je turistična predstavitev in trženje regij partnerskih šol s pomočjo sodobne tehnologije in kreativnih metod trženja. K sodelovanju smo povabili tudi lokalne organizacije in podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom. Svojo kreativnost pri predstavitvi posameznih regij bodo dijaki pokazali na turističnih sejmih v posameznih državah. Celjsko regijo so spoznali gostje neposredno s pomočjo naših dijakov in Zavoda za turizem Celea v mesecu novembru. Ogledali so si Stari grad, staro mestno jedro, Muzej novejše zgodovine in Pelikanov muzej. Popoldanski čas so preživljali aktivno v družbi naših dijakov in profesorjev. Pomerili so se v

79


različnih športnih igrah in bowlingu. Zadnji dan našega druženja se je zaključil s slovenskim večerom, ki je bil etnološko obarvan. Dijaki so pripravili kulturno-plesno prireditev, manjkale pa niso niti slovenske kulinarične dobrote. V mesecu aprilu smo obiskali Romunijo. Namen srečanja je bil spoznati regijo Alba Iulia, od koder prihajajo naši partnerji, in prebivalcem tega mesta na čim bolj zanimiv način prikazati lepote Savinjske regije na turističnem sejmu. Naši dijaki so se na sejem pripravljali že doma, tako da so svoje šolsko znanje le še udejanjili v praksi, in dobro jim je uspelo.

Predstavitev Savinjske regije na turističnem sejmu v Romuniji Na vsakodnevnih delavnicah so dijaki vseh partnerskih šol predstavili svoje dosedanje delo. Namen delavnic je bil predstaviti probleme, ki se pojavljajo v turizmu posamezne regije. Vsaka država se je teme lotila na svoj način, saj nas pestijo različne težave. Naši dijaki so izvedli raziskavo med celjskimi srednješolci o poznavanju turistične ponudbe Celja in okolice. V prihodnjem letu nas čakajo še štiri države. Upam, da nam bo uspelo obiskati vse in tako v majhna mesta velikih držav pripeljati košček Slovenije – Celje.

Jasmina Bornšek

80


LEONARDO DA VINCI – PROJEKT MOBILNOSTI Šesto zaporedno šolsko leto našega sodelovanja v projektu mobilnosti Leonardo da Vinci je letos omogočilo nove nepozabne izkušnje 29 dijakom iz 3. a (11), 3. b (5), 3. c (10) in 3. č (3), ki so šli po stopinjah svojih predhodnikov odkrivat Derry na Severnem Irskem in seveda našega starega prijatelja in stalno popotniško postajo – London. Tri tedne so se pogumno in potrpežljivo soočali z novimi situacijami, spoznavali nove prijatelje, odkrivali svet in drugačne navade ter mišljenja. Vestno so opravili svoje naloge na praksi in si tudi na takšen način širili obzorje.

Naši "da Vinciji" med odkrivanjem lepote Velikanovega nasipa (Giant's Causeway) na Severnem Irskem Večino sredstev za izvedbo projekta je prispevala Evropska unija, nekaj malega so prispevali dijaki sami oziroma njihovi starši, ki so jih podprli v njihovi nameri, da se izobražujejo tudi v tujini. Poleg praktičnega izobraževanja v podjetjih nudi projekt dijakom še jezikovno in kulturnozgodovinsko izobraževanje z raznimi ekskurzijami in izleti, bivanje pri družinah gostiteljicah jim omogoča odličen vpogled v tamkajšnji način 81


življenja. Naši spremljevalci pa jih naučijo vseh spretnosti, ki so potrebne, da se dijaki samostojno znajdejo v deželi gostiteljici. Skratka, gre za enkratno izkušnjo, ki jo je vredno izkoristiti, zato ne sedimo križem rok in že načrtujemo jesenske odhode za nove udeležence. Severna Irska in Portugalska čakata. Greš z nami? Mateja Obrez Verbič MEDNARODNO SODELOVANJE V PROJEKTU ACES

Dijaki Poslovno-komercialne šole v Celju sodelujemo v avstrijskem projektu za vzhodno Evropo ACES. Ministrstvo za šolstvo je v sodelovanju z Akademijo srednjeevropskih šol povabilo k sodelovanju srednje šole iz Slovenije in iz vzhodne Evrope. Projekt organizira Akademija srednjeevropskih šol ACES. Sami smo si izbrali partnerja izmed sodelujočih šol. Letos smo si izbrali srednjo šolo iz Sapne v Bosni in Hercegovini, s katero bomo sodelovali na temo mednarodne migracije in predsodki. mag. Helena Mešnjak EKO PARLAMENT MLADIH V projekt Eko parlament mladih so bili vključeni vsi dijaki Poslovnokomercialne šole Celje. Za izvedbo projekta smo oblikovali tri skupine dijakov. Prvo skupino so sestavljali vsi dijaki šole, avtorji ekoloških nasvetov in vzgojitelji v svojih primarnih skupinah. Drugo skupino je sestavljala likovna sekcija desetih dijakov, oblikovalcev ekoloških opomnikov. V tretji skupini so bili štirje dijaki, ki so skrbeli za informiranje, organizacijo in načrtovanje dela. Tema našega projekta je bila okoljsko ozaveščen način življenja, zato smo mu dali naslov: Misli modro, živi zeleno. Okoljsko ozaveščen način življenja prebivalstva oziroma sonaravno življenje je po našem mnenju edina alternativa za dolgoročno rešitev narave in ohranitev življenja na našem planetu. Pristno okoljsko ozaveščeno življenje pomeni nešteta vsakodnevna drobna dejanja, ki pomagajo neposredno ali

82


posredno ohraniti naravo in življenje v njej. Takšen način življenja ni možen, če posameznik nima razvite ekološke vrednote, kajti iz svojih vrednot posameznik črpa osebne kvalitete, svoja načela in vsakodnevne odločitve ter dejanja. Vrednote so podlaga za človekovo življenje, zato je vrednota varstva okolja temelj, ki jo mora pridobiti posameznik kot pogoj za permanentno ekološko ozaveščeno delovanje in življenje. Vrednote se pri človeku lahko spreminjajo. Iz planetarnega in lokalnega vidika gledano ima danes ponotranjeno vrednoto varovanja okolja izredno majhen delež prebivalstva. Če bi čakali, da ljudje pridobijo okoljsko ozaveščenost spontano zaradi katastrofalnih posledic onesnaževanja, bi bilo z vidika preživetja ljudi lahko prepozno. Okoljevarstvena vzgoja in izobraževanje sta zato izrednega pomena. Naše lokalno prebivalstvo je bilo seznanjeno s perečimi okoljevarstvenimi problemi že pred štirimi desetletji. V Celju so v sedemdesetih letih 20. stoletja industrijski obrati vidno onesnaževali ozračje in tekoče vode. Okoljevarstvena problematika je širšim množicam poznana že več desetletij, saj so bili z njo seznanjeni na različne načine v času šolanja, preko medijev in tudi neposredno – vidne so posledice onesnaževanja v domačem okolju. Večina ljudi še vedno ne živi okoljsko ozaveščeno. Ko smo razmišljali, kaj bi lahko bil vzrok temu, smo domnevali, da javna oziroma množična vzgoja in poučevanje premalo vplivata na pridobitev osebnih vrednot. Osebne vrednote se najlažje pridobijo v primarnih družbenih skupinah, zlasti v tistih skupinah ljudi, za katere so značilni tesnejši osebni odnosi. Na tem mestu imamo v mislih predvsem družinsko okolje, sorodstvene in tesnejše prijateljske vezi med ljudmi. Odnosi v teh skupinah temeljijo na ljubezni, zaupanju, spoštovanju in razumevanju, zato ima komunikacija med njimi dodano vrednost in večjo sporočilno ter posledično vzgojno moč. Domislili smo se načina, kako bi okoljevarstveno vzgojo prenesli na lokalno raven v več sto primarnih družbenih skupin. Naše delo je potekalo v naslednjih fazah: 

Ugotovili smo, da so resnično okoljsko ozaveščeni tisti dijaki naše šole, ki so bili deležni takšne vzgoje doma ali so že sodelovali v različnih ekoloških projektih na šoli in so bili preko njih postavljeni v vlogo vzgojiteljev drugih. Naša šola je sodelovala in še sodeluje v European schools for a living planet. V okviru tega sodelovanja smo izvedli tri projekte, v katerih so 83


dijaki na različne načine ozaveščali druge. Na oder smo postavili eko pravljico za mlajšo osnovnošolsko populacijo. Organizirali smo okroglo mizo o problemu izginotja čebel in dali pobudo za čistejšo reko Savinjo. Šola je v letošnjem letu pobudnica in organizatorica projekta Ura za Zemljo. V ta namen smo pripravili kratek kulturni program ob svečah in povabili širšo javnost k sodelovanju. Dijaki naše šole vsako leto sodelujejo tudi v raznih čistilnih akcijah. V teh projektih je sodelovalo veliko naših dijakov. Tokrat smo v naš projekt povabili celotno populacijo dijakov naše šole. Naša prva naloga je bila, da dijake natančneje informiramo o planetarni in lokalni ogroženosti okolja. Za dijake na šoli smo pripravili tako imenovano ekološko uro. V prvem delu so bili dijaki opozorjeni na pereč problem onesnaževanja okolja preko ozvočenja. Izobraževalno delo so nadaljevali učitelji v razredih. Dijakom so na podlagi pripravljenega gradiva podali vrsto drobnih napotkov in nasvetov o tem, kako lahko vsak prispeva s spremenjenim načinom življenja k ohranjanju naravnega okolja.

Dijake so seznanili z nujnostjo ukrepanja in načini, kako lahko vsak izmed nas prispeva k reševanju problema, nato so se lotili pisanja Ekološkega opomnika. Posamezni dijak je izbral osebo, ki mu je posebno pri srcu, vendar ne živi z njim v skupnem gospodinjstvu, tako staro mamo, starejšega brata, sosedo, prijatelja in druge. Izbrani osebi je napisal kratko pismo, v katerem je poudaril pomen varovanja okolja in orisal svojo skrb in delovanje za ohranitev okolja. V zadnjem delu pisma ji je nanizal nekaj predlogov za izboljšanje njenega vsakodnevnega ravnanja z okoljem. Napotki so bili osebno naravnani in podani so bili konkretni predlogi. Dijaki so pri osebah, ki so jih dobro poznali, hitro našli veliko možnosti in konkretnih predlogov o tem, kako živeti bolj ekološko ozaveščeno. Predlogov je bilo veliko, od varčevanja z vodo, načina prevoza, uporabe čistilnih sredstev, pesticidov, zmernosti v porabi energije, ogrevanja in potrošnje, ločevanja odpadkov do načina prehrane.

Pisma so jezikovno popravili učitelji slovenskega jezika. Dijaki so se okoljsko vedli in osnutke pisali na že uporabljen papir.

84


Likovna sekcija dijakov je izdelala iz odpadne kartonske embalaže okoli tristo opomnikov in poslikala njihovo sprednjo stran. Naslovnico je krasil napis Misli modro, živi zeleno z likovno podobo zelenega srca. Zadnja stran je bila namenjena osebnim pismom. Dijaki so pisma prepisali na izdelane opomnike in jih izročili svojim izbranim prijateljem, sorodnikom ali sosedom. Le-ti so jih glede na napotke postavili v ustrezne prostore v svojem gospodinjstvu, v kuhinjo, sobo, garažo, kopalnico ali kurilnico.

S projektom smo želeli ekološko osvestiti čim več ljudi. Naša družba bi morala poiskati čim več načinov o tem, kako osveščati ljudi na medosebni ravni. Naš način je samo eden izmed mnogih. Vključili bi lahko predvsem tiste osebe, ki jim ljudje zaupajo in jih spoštujejo. S tem nimamo v mislih dolgih predavanj, ampak samo namig, nasvet ali zgled, ki gre v kontekst že obstoječega dialoga in ima v določenem trenutku velik vzgojni pomen. Vzgojno in izobraževalno smo se dotaknili približno tisoč ljudi, učiteljev in dijakov šole ter njihovih izbranih oseb. Zavedamo se, da del njih ne bo sprejel navodil in bo opomnike vrgel proč, medtem ko jih bodo drugi sprejeli in jih občasno upoštevali. Za nas je najbolj pomembna tretja skupina, ki bo naše opomnike Misli modro, živi zeleno postavila v svoje srce. Za slednje smo lahko prepričani, da je pridobila novo osebno vrednoto, ki bo spremenila kakovost življenja in neposredno ter posredno vplivala na kakovost življenja nas vseh. Z upanjem, da je delež tretje skupine največji, lahko zraste naše upanje v lepšo, kvalitetnejšo življenje naslednjih generacij. mag. Savina Četina Žuraj URA ZA ZEMLJO Naša šola je v letošnjem letu sodelovala v projektu Ura za Zemljo ali Earth Hour, ki ga organizira organizacija Wild Worldlife Fundation (WWF) Avstralija. Ura za Zemljo je potekala 27. 3. 2010 od 20.30 do 21.30 ure. Na ta dan so v 126 državah po svetu in preko 4000 mestih po svetu ugasnili luči. Ura za Zemljo je globalna pobuda proti podnebnim spremembam. Je simbolna gesta, s katero želijo organizatorji sporočiti svetu, da je čas, da prevzamemo odgovornost in poskušamo s konkretnimi dejanji preprečiti globalno segrevanje ozračja.

85


Ponosni smo, da je bila naša šola tista, ki je prvič v projekt uradno vključila tudi Slovenijo. Na pobudo naše šole se je v soboto, 27. 3. 2010, v akcijo vključilo tudi nekaj slovenskih mest, šol, radijskih postaj in organizacij. Podatke vseh, ki so nam svoje sodelovanje v projektu Ura za Zemljo potrdili, smo javili glavnemu organizatorju WWF Avstralija. Prva je k projektu pristopila Mestna občina Celje, ki je v znak podpore projektu poskrbela za izključitev osvetlitve z javno razsvetljavo na določenih ulicah in številnih stavbah v mestu. Tudi občina Pivka in Velenje sta izklopili številne objekte v občini. Uradno so akcijo podprle tudi štiri radijske postaje: Radio Celje, Radio Fantasy, Moj Radio in Radio Rogla, ki so intenzivno pozivale ljudi, da ugasnejo luči. Veseli smo, da je na našo pobudo k akciji pristopilo tudi 12 šol. Večina med njimi je porabo električne energije omejila že v petek, izklopila razsvetljavo šole čez celoten vikend in izklopila vse aparate, ki so v stanju pripravljenosti. Pri pouku so izvedli ure na temo ekologije in pretirane rabe električne energije, učenci so ustvarjali na temo Ura za Zemljo, akciji pa so se pridružili tudi taborniki določenih šol.

Na naši šoli smo večer preživeli ob svečkah in prijetnem kulturnem programu naših dijakov. Ob zvokih različnih glasbenih inštrumentov, orientalskem plesu ob spremljavi bobnov in mislih o Zemlji smo Slovenijo simbolno povezali z ostalim svetom. Posebne čestitke nam je preko telefona 86


izrekel tudi gospod Peter Bernet, glavni koordinator za Earth Hour Evropa iz WWF Avstralije. Jožica Apšner, Alenka Pavlin, mag. Savina Četina Žuraj MLADI AMBASADORJI MEDKULTURNEGA DIALOGA

Naša šola sodeluje v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. Namen projekta je, da se med različnimi kulturami, etničnimi in drugimi skupinami, ki živijo skupaj, vzpostavijo odnosi spoštovanja vrednot in življenjskih slogov. V projektu sodeluje triindvajset konzorcijskih partnerjev, s katerimi bomo skupaj sodelovali tri leta. Vključene so mladinske organizacije in srednje šole. Temeljni cilj projekta je omogočati sožitje različnih kultur v multikulturnem svetu, v katerem vzbujajo občutek skupnosti in pripadnosti ter gojijo vzajemno spoštovanje ter razumevanje drug drugega. Med mladimi želimo spodbujati sožitje različnih kultur, občutka skupnosti in strpnosti, spoštovanja in razumevanja drug drugega. V letošnjem letu poteka usposabljanje mladinskih delavcev za učenje medkulturnega dialoga. V prihodnjih letih pa bo v aktivnosti Mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga vsako leto vključenih preko 500 mladih. V končnem izboru bo 55 mladih, ki bodo predstavljali eno od držav Sveta Evrope in mediteranskih držav in bodo po pridobljenem usposabljanju pridobili status mladega ambasadorja medkulturnega dialoga. Mladi ambasadorji bodo promovirali in predstavljali kulturne značilnosti države. V sklopu projekta bomo sodelujoči partnerji izvedli različne module za spodbujanje dostopnosti kulture in umetnosti pri vseh partnerjih mreže: 1. Fast Art Kiosque/kulturni inkubator, 2. Dnevi islamske kulture v Sloveniji, 3. Dnevi romske kulture v Sloveniji, 4. Dovolite, da se vam predstavimo, 87


5. Modul gostovanja tujih literatov. Mladim želimo približati tuje kulture, da jih bodo s pomočjo projekta morda tudi lažje razumeli in medkulturni dialog v družbi tudi »uporabljali«. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja. Jožica Apšner

88


TEKMOVANJA HAIKU Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali na vseslovenskem srednješolskem natečaju za najboljši haiku, ki ga je organizirala Gimnazija Vič Ljubljana. Natečaja se je udeležilo 530 dijakov in dijakinj iz 40 srednjih šol. Z naše šole so uspešno sodelovali dijakinje in dijaki 1. b, saj so njihovi haikuji objavljeni v pesmarici 2010. Odkar si odšla, Topel veter Sneg, mi ni boža me bela odeja do nobene druge. kot rahlo pero. prekrije moje skrbi Miha Pišek Ines Gobec Lilijana Virtič Tvoje Leživa v travi, Hodim po snegu, sladke ustnice objeta za vedno snežni metež kot najslajši sladoled. štejeva zvezde. izbriše sledi. Adriana Teršek Katja Novak Taja Odeb

89


Ljubim jo, Brez tebe Kot žarek hočem, srce je siješ da ve. v samoti. na moj obraz Nace Ermenc Aleksander Tepeš Leonida Selišek Slika Nebo na steni moje sobe, je blizu, ne vem, zakaj zaljubljena sem. Mojca Strmšnik Katarina Blatnik Helena Muha TEKMOVANJA IZ ANGLEŠČINE Tako kot vsako šolsko leto smo tudi tokrat v januarju organizirali šolsko tekmovanje iz angleščine za vse letnike. Tekmovanja se je udeležilo 52 dijakov. Najprej so reševali nalogo o poznavanju angleške in ameriške kulture, nato rešili dve bralni razumevanji in dve nalogi iz poznavanja rabe jezika. Najboljši je bil Andrej Fideršek iz 3. b, drugo mesto je zasedel Žiga Frišek iz 3. č, tretje mesto pa je pripadlo Gašperju Komadini iz 3. a-razreda. Na regijskem tekmovanju tretjih letnikov štiriletnih programov so nas zastopali: Andrej Fideršek, Gašper Komadina, Žiga Lulik in Miha Kolar. Žal se na državno tekmovanje ni uvrstil nihče od njih. Z veseljem pa objavljamo, da so se dijaki triletnih programov poklicnih šol letos prvič pomerili na 1. državnem tekmovanju Poliglot 3 v Ljubljani, kjer je Žiga Frišek osvojil zlato priznanje in 4. mesto v državi, Damijan Kuhar,

90


Aleksandra Matoh, Kaja Robačer in Marjeta Potočnik pa bronasta priznanja. Čestitamo vsem, še posebno Žigi Frišku za tako lep rezultat. Alenka Pavlin ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA 26. januarja 2010 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju nemščine. Tekmovanja se je udeležilo 22 dijakov, ki so tekmovali v dveh kategorijah. V prvi kategoriji so sodelovali dijaki 1. in 2. letnikov. Na prva tri mesta so se uvrstili naslednji dijaki: 1. mesto: 2. mesto: 3. mesto:

Lara Mogu Jernej Goropevšek Rok Kokovnik

2. a 2. a 2. a

V drugi kategoriji so se pomerili dijaki 3. in 4. letnikov ter 1. in 2. letnikov PTI. Rezultati so bili naslednji: 1. mesto: 2. mesto: 3. mesto:

Boštjan Grabner Denis Juren Patricija Zagožen

2. a PTI 3. c 3. a

Tekmovalci 2. in 3. letnikov so se potegovali za bronasto priznanje in za uvrstitev na državno tekmovanje. Na državno tekmovanje se žal ni uvrstil nihče, so pa trije dijaki prejeli bronasto priznanje: Lara Mogu, Denis Juren in Patricija Zagožen. Simona Sever Punčoh TEKMOVANJA IZ ZNANJA MATEMATIKE V sredo, 10. 3. 2010, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja poslovne matematike. Tekmovanja so se udeležili dijaki tretjih in četrtih letnikov programa ekonomski tehnik. V I. skupini je sodelovalo osem tekmovalcev. 1. mesto je dosegla Anita Kolaržik iz 3. c, 2. mesto pa dijakinja Tanja Vedenik iz 3. a. Obe tekmovalki sta prejeli bronasto priznanje. 91


V II. skupini je sodelovalo pet tekmovalcev. 1. mesto je dosegel Dejan Railić, 2. mesto pa Tadeja Potočnik, oba iz 4. c. Dejan Railić je prejel bronasto priznanje. Na državno tekmovanje, ki je bilo letos na Ekonomski in trgovski šoli Brežice, 9. aprila 2010, sta se uvrstila dijaka Anita Kolaržik iz 3. c ter Dejan Railić iz 4. c. Mentorica obema tekmovalcema je bila Barbara Kvas Ocvirk. Oskar Selčan V četrtek, 18. marca 2010, se je 55 dijakov naše šole udeležilo šolskega tekmovanja Mednarodni matematični kenguru. V kategoriji B, kjer tekmujejo dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol, je bilo 40 tekmovalcev, v kategoriji C, kjer tekmujejo dijaki srednjih poklicnih šol, pa 15. Bronasto priznanje so osvojili: Urška Cestnik iz 1. d, Brigita Škoflek iz 2. č, Žiga Frišek iz 3. č, Simona Škoberne iz 3. d, Lara Borštner iz 3. e, Tamara Kregar iz 1. a, Katja Novak iz 1. b, Matic Gabriel in Jernej Goropevšek iz 2. a, Tamara Ravnak iz 2. c, Katarina Bevc-Mohar in Tatjana Šumiga iz 1. c PTI, Miha Kolar iz 3. b, Edvard Papež in Aljoša Zupanc iz 3. a, Martina Kolman iz 3. c in Jakob Koštrun iz 4. b. V sredo, 31. marca 2010, je potekalo regijsko tekmovanje na Srednji zdravstveni šoli Celje. 15 dijakov naše šole je tekmovalo v kategoriji B, kjer tekmujejo dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol, 10 pa v kategoriji C, kjer tekmujejo dijaki srednjih poklicnih šol. Najuspešnejši so bili Katja Novak iz 1. b, Miha Kolar iz 3. b in Monika Zorko iz 2. č. Vsi trije dijaki prejmejo srebrno priznanje.

92


Naši najuspešnejši tekmovalki Katja Novak in Monika Zorko Blaž Knep IX. DRŽAVNO SREDNJEŠOLSKO TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV V soboto, 27. 3. 2010, je na šoli potekalo IX. državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev. Tekmovanje je organiziralo Društvo učiteljev zgodovine Slovenije, skupaj z našo šolo - gostiteljico tekmovanja in koordinatorji. Tekmovanja so se udeležili 204 tekmovalci iz 68 gimnazij in srednjih šol iz vse Slovenije, od tega 51 gimnazijskih in 17 ekip srednjega strokovnega izobraževanja. Dijaki so se preizkusili v znanju iz teme Slovensko ozemlje v poznoantični in zgodnji srednjeveški dobi.

93


Tekmovanje je potekalo v dveh delih. V prvem delu so dijaki individualno reševali pisni preizkus znanja, v drugem delu je potekalo skupinsko terensko delo z reševanjem terenskih nalog. Namen terenskega dela je navajanje dijakov na spoznavanje zbirk in ustanov ter vrednotenje kulturne dediščine. Zaključna prireditev s slovesno razglasitvijo in podelitvijo priznanj je potekala v Celjskem domu. Med srednjimi strokovnimi šolami se je Poslovno-komercialna šola uvrstila na skupno 5. mesto, posamezno pa so naše dijakinje dosegle bronasto priznanje: Anika Zupančič 2. c PTI je dosegla 8. mesto, Milena Ornik iz 1. a 15. mesto in Katja Novak iz 1. b 19. mesto. Čestitamo! mag. Helena Mešnjak TEKMOVANJE IZ ZNANJA GOSPODARSKEGA POSLOVANJA GP ZVEZDA 2010 Letošnji organizator 16. državnega tekmovanja iz znanja gospodarskega poslovanja je bil Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. Udeležilo se ga je 24 šol iz vse Slovenije, vsako šolo pa so zastopali trije dijaki, ki so dosegli najboljše rezultate na šolskem tekmovanju.

94


Naloga tekmovalcev je, da v čim krajšem času odgovorijo na 20 vprašanj s področja gospodarskega poslovanja. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 22 dijakov 3. in 4. letnika programa ekonomski tehnik ter 1. in 2. letnika poklicno-tehniškega izobraževanja. Udeležbo na državnem tekmovanju so si priborili Nina Mastnak in Adelina Salihaj, dijakinji 3. letnika ET ter Tomaž Zorko, dijak 1. letnika PTI.

Najuspešnejša je bila Nina Mastnak, ki je pravilno odgovorila na vseh 20 vprašanj. Med 72 sodelujočimi je dosegla 12. mesto in zlato priznanje. Sledila ji je Adelina Salihaj, ki je prav tako pravilno odgovorila na vsa vprašanja. Dosegla je 14. mesto, ker je potrebovala za odgovore več časa.

95


Prav tako je prejela zlato priznanje. Tomaž Zorko je pravilno odgovoril na 18 vprašanj in je prejel srebrno priznanje. Ekipno so dijaki zasedli 6. mesto. Suzana Suholežnik ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE 17. 1. 2010 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije. Tekmovanja so se lahko udeležili dijaki zaključnih letnikov programa ekonomski tehnik in programa poklicno-tehniškega izobraževanja: ekonomski tehnik. Od šestindvajsetih prijavljenih se je tekmovanja udeležilo osemnajst dijakov, in sicer: Valentina Gaberšek, Tanja Boršič, Damjana Belak (vse iz 4. b), Dajan Railič, Sonja Smole (oba iz 4. c), Sara Stropnik (2. c PTI), Tomaž Šeško, Jasmina Gajšak, Aleksandar Galičič, Sara Rebič, Aleksandra Rebič, Valentina Rezman (vsi iz 2. b PTI) in David Babič, Miha Bergant, Miha Dolinar, Aleš Cizej, Tamara Tadina, Benjamin Recko (vsi iz 2. a PTI). Prva tri mesta so dosegli: 1. mesto: Tanja Boršič (4. b) 2. mesto pa sta si delila: Jasmina Gajšak (2. b PTI) in Miha Bergant (2. a PTI) Prvi trije so se udeležili državnega tekmovanja iz znanja ekonomije 25. 3. 2010 na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Šolsko tekmovanje je potekalo v pisni obliki. Test je sestavljalo trinajst nalog objektivnega tipa (dijaki obkrožujejo pravilno trditev) in štiri računske naloge (premica cene, stroški, kazalniki uspešnosti gospodarjenja, trg). Šolsko tekmovalno komisijo so sestavljali: Manja Ferme Rajtmajer, mag. Lucija Zidanski in Milan Šušteršič. Organizatorica tekmovanja je bila Manja Ferme Rajtmajer. Manja Ferme Rajtmajer DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE 25. 3. 2010 je na Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici potekalo 11. državno tekmovanje iz znanja ekonomije. V programu ekonomski tehnik je

96


tekmovalo 61 dijakov iz 28 šol. Tekmovanja so se pod mentorstvom Manje Ferme Rajtmajer udeležili tudi dijaki naše šole: Tanja Boršič iz 4. b, Miha Bergant iz 2. a PTI in Jasmina Gajšak iz 2. b PTI. Ekipno so dosegli 23. mesto. Individualno pa so dosegli sledeče uvrstitve: Miha Bergant 37. mesto, Tanja Boršič 40. mesto, Jasmina Gajšak 52. mesto. Manja Ferme Rajtmajer DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADI PODJETNIK V petek, 23. aprila 2010, je v Ljubljani na Gea Collegu potekalo 34. državno tekmovanje Mladi podjetnik, ki so se ga udeležile tudi dijakinje naše šole. Valentina Rezman, Vesna Peček in Martina Čokelc iz 2. b PTI-razreda so pod mentorstvom Dore Glavnik in mag. Lucije Zidanski predstavile poslovni načrt za podjetje Frimali d. o. o. in dosegle 2. mesto v državi.

Tekmovalke z mentoricama

97


Dijakinje so zelo uspešno izdelale in nato predstavile idejo o ustanovitvi podjetja, ki se ukvarja s friziranjem, manikiranjem in ličenjem na domu oziroma v službi in tako osvojile srebrno priznanje. Iskrene čestitke mladim podjetnicam! mag. Lucija Zidanski ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO Na začetku šolskega leta smo si v strokovnem aktivu pripravili program tekmovanj, ki se bi jih naši dijaki in dijakinje udeležili (to so bila vsa tekmovanja, ki jih je razpisala Športna zveza mladih Celje – odbor za šport mladih – SŠ):           

atletika – ekipno za dijake in dijakinje, atletika – za APS posamezno, kros – spomladanski, rokomet, košarka, odbojka, odbojka na pesku, mali nogomet, alpsko smučanje, judo, streljanje z zračno puško.

V šoli smo v mesecu decembru za dijake in dijakinje izpeljali šolsko tekmovanje v namiznem tenisu. V mesecu maju pa je bilo organizirano šolsko plesno tekmovanje. SEPTEMBER 29. 9. CELJE - ekipno področno prvenstvo v atletiki. Dijaki so ekipno zasedli 3. mesto. Med posamezniki je Jure Gorenjak zasedel 7. mesto v teku na 100 metrov, Davorin Hostnik 1. mesto, Žan Povše 4. mesto in Luka Tratar 5. mesto v suvanju krogle, Dario Dragosavac 3. mesto v skoku v višino, Tadej Duh 6. mesto v teku na 400 m, Denis Kramar 6. mesto v teku na 1000 m, Miha

98


Podkrajšek 5. mesto v teku na 2000 m in Matevž Tašler 3. mesto v skoku v daljino. Štafeta 4 x 100 m v postavi: Iztok Močivnik, Denis Harter, Jure Gorenjak in Denis Kramar je zasedla 2. mesto. Šolo so zastopali še naslednji dijaki: Klemen Ramšak, Blaž Škrabl, Aleš Lapuh, Tomaž Drolc, Luka Anderluh, Deniz Blazinšek, Jan Bogdan, Jasmin Dizdarević, Albert Hajdini, Andrej Leskovar, Gašper Bračič, Jetmir Torra in Gregor Križanec Jutriša. Dijakinje so ekipno zasedle 3. mesto. Med posameznicami je Urška Oblak zasedla 2. mesto v teku na 100 m, Manja Dobrilović 7. mesto v skoku v višino, Sanja Šišmanović 4. mesto v teku na 400 m, Anica Bec 2. mesto in Tamara Vetrih 7. mesto v suvanju krogle, Anja Novak 6. mesto in Maja Stopar 7. mesto v teku na 1000 m. Štafeta 4 x 100 m v postavi: Jožica Mastnak, Klavdija Sikole, Sanja Šišmanovič in Urška Oblak je zasedla 3. mesto. Šolo so zastopale še naslednje dijakinje: Damjana Bistan Učakar, Martina Kolman, Monika Drev, Nives Ravnak, Brigita Škoflek, Ines Dernolšek, Mateja Žurej, Dijana Močić, Tea Vreček, Anja Kostanjšek, Maja Jelenčić, Nives Urleb, Larisa Koležnik, Azra Murić, Leonida Selšek in Ines Gobec. NOVEMBER 9. 11. CELJE – področno prvenstvo v rokometu dijaki. Dijaki so zasedli 4. mesto. Šolo so zastopali: Michel Krobat, Jure Franc, Luka Kocman, Srečko Bizumović, Vanja Stojaković, Luka Anderluh, Arber Miftari, Suljo Alagić, Boris Đukanović, Tobias Krauthaker in Luka Tratar. 26. 11. SLOVENSKE KONJICE – prvi krog ŠKL – nogomet dijaki. Gimnazija Slovenske Konjice – Poslovno-komercialna šola Celje, 3 : 5. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Matic Čačulovič, Dejan Kos, Žiga Ovčjak, Denis Drapić, Denis Kramar, Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Dino Eminić, Jasmin Dizdarević, Matevž Lenošek, Sašo Ribič, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić in Nace Ermenc.

99


DECEMBER 1. 12. CELJE – drugi krog ŠKL – nogomet dijaki. Poslovno komercialna šola Celje – Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, 5 : 8. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Matic Čačulovič, Dejan Kos, Žiga Ovčjak, Denis Drapić, Denis Kramar, Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Dino Eminić, Jasmin Dizdarević, Matevž Lenošek, Sašo Ribič, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić in Nace Ermenc. 15. 12. NOVO MESTO – tretji krog ŠKL – nogomet dijaki. ŠC Novo mesto – Poslovno-komercialna šola Celje, 7 : 7. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Matic Čačulovič, Dejan Kos, Žiga Ovčjak, Denis Drapić, Denis Kramar, Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Dino Eminić, Jasmin Dizdarević, Matevž Lenošek, Sašo Ribič, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić in Nace Ermenc. 16. 12. CELJE - področno prvenstvo v košarki za dijake. Dijaki so zasedli 7. mesto. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Špend Ibrahimi, Matevž Tašler, Miha Kladnik, Žan Štuklek, Tomaž Drolc, Andrej Leskovar, Žiga Lulik, Blaž Florjanc, Tomaž Knapič, Primož Zelič in Črt Gojznik. JANUAR 5. 1. CELJE – četrti krog ŠKL – nogomet dijaki. Poslovno-komercialna šola Celje - ŠC Novo mesto, 7 : 4. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Matic Čačulovič, Dejan Kos, Žiga Ovčjak, Denis Drapić, Denis Kramar, Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Dino Eminić, Jasmin Dizdarević, Matevž Lenošek, Sašo Ribič, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić in Nace Ermenc. 13.1. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijake. Dijaki so se uvrstili na 1. mesto. Šolo so zastopali: Tomaž Urtelj, Mitja Satler, Matevž Tašler, Liridon Fazliu, Edis Hadžić, Jetmir Torra in Maks Cajner. 100


14.1. VELENJE – področno prvenstvo v streljanju z zračno puško. Med posamezniki je Miha Melanšek zasedel odlično 2. mesto, Mihael Kostevc 7. mesto in Dejan Korber 12. mesto. Dijaki so ekipno osvojili 2. mesto. 25. 1. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijakinje. Dijakinje so zasedle 3. mesto. Šolo so zastopale naslednje dijakinje: Urška Rajh, Katarina Zeme, Liridona Fazliu, Sindy Tkavc, Anja Operčkal in Tina Matijević. 26. 1. CELJE – peti krog ŠKL – nogomet dijaki. Poslovno-komercialna šola Celje – Gimnazija Slovenske Konjice, 10 : 2. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Matic Čačulovič, Dejan Kos, Žiga Ovčjak, Denis Drapić, Denis Kramar, Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Dino Eminić, Jasmin Dizdarević, Matevž Lenošek, Sašo Ribič, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić in Nace Ermenc. 28.1. CELJE – finale področnega prvenstva v odbojki za dijake. Dijaki so se uvrstili na 4. mesto. Šolo so zastopali: Tomaž Urtelj, Mitja Satler, Matevž Tašler, Liridon Fazliju, Edis Hadžić, Jetmir Torra in Maks Cajner. 29. 1. LJUTOMER - državno prvenstvo v judu. Sabina Predovnik je v kategoriji do 78 kg zasedla 5. mesto. David Babič je v kategoriji do 90 kg zasedel 5. mesto. FEBRUAR 2. 2. CELJE – šesti krog ŠKL – nogomet dijaki. Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje – Poslovno-komercialna šola Celje, 5 : 6. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Matic Čačulovič, Dejan Kos, Žiga Ovčjak, Denis Drapić, Denis Kramar, Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra,

101


Dino Eminić, Jasmin Dizdarević, Matevž Lenošek, Sašo Ribič, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić in Nace Ermenc. 7. 2. LJUBLJANA – državno prvenstvo v streljanju z zračno puško. Šolo je zastopal dijak Miha Melanšek in zasedel 8. mesto. 10. 2. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v malem nogometu dijaki. Dijaki so zasedli 1. mesto. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Matic Čačulovič, Dejan Kos, Žiga Ovčjak, Denis Drapić, Denis Kramar, Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Dino Eminić, Jasmin Dizdarević, Matevž Lenošek, Sašo Ribič, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić in Nace Ermenc. 11. 2. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v malem nogometu dijakinje. Dijakinje so zasedle 1. mesto. Šolo so zastopale naslednje dijakinje: Rahime Sadikaj, Sabina Predovnik, Klara Cene, Sanja Šišmanović, Ana Vrenko, Katarina Zeme, Tamara Vetrih, Danijela Medenjak, Monika Janžovnik in Patricija Romih. 15. 2. CELJE – finale področnega prvenstva v malem nogometu dijakinje. Dijakinje so zasedle 2. mesto in se uvrstile v četrtfinale državnega prvenstva. Šolo so zastopale naslednje dijakinje: Rahime Sadikaj, Sabina Predovnik, Klara Cene, Sanja Šišmanović, Ana Vrenko, Katarina Zeme, Tamara Vetrih, Danijela Medenjak, Monika Janžovnik in Patricija Romih. 17. 2. CELJE – finale področnega prvenstva v malem nogometu dijaki. Dijaki so zasedli 2. mesto in se uvrstili v četrtfinale državnega prvenstva. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Matic Čačulovič, Dejan Kos, Žiga Ovčjak, Denis Drapić, Denis Kramar, Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Dino Eminić, Jasmin Dizdarević, Matevž Lenošek, Sašo Ribič, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić in Nace Ermenc. MAREC 2. 3. CELJE – četrtfinale ŠKL – nogomet dijaki. 102


Poslovno-komercialna šola Celje – Gimnazija Murska Sobota, 4 : 6. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Matic Čačulovič, Dejan Kos, Žiga Ovčjak, Denis Drapić, Denis Kramar, Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Dino Eminić, Jasmin Dizdarević, Matevž Lenošek, Sašo Ribič, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić in Nace Ermenc. 10. 3. MURSKA SOBOTA – četrtfinale ŠKL – nogomet dijaki. Gimnazija Murska Sobota – Poslovno-komercialna šola Celje, 3 : 10 Šolo so zastopali naslednji dijaki: Matic Čačulovič, Dejan Kos, Žiga Ovčjak, Denis Drapić, Denis Kramar, Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Dino Eminić, Jasmin Dizdarević, Matevž Lenošek, Sašo Ribič, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić in Nace Ermenc. 17. 3. NOVA GORICA – polfinale ŠKL – nogomet dijaki. TŠC Nova Gorica – Poslovno-komercialna šola Celje, 1 : 1. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Dejan Kos, Denis Drapić, Žiga Ovčjak, Urban Verhovšek, Alen Romih, Igor Pupčević, Jure Ikić, Iztok Močivnik, Tim Zakrajšek, Denis Kramer, Matevž Lenovšek, Sašo Ribič, Jasmin Dizdarević in Roman Bezjak. 30. 3. CELJE - polfinale ŠKL – nogomet dijaki. Poslovno-komercialna šola Celje – TŠC Nova Gorica, 5 : 2. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Dejan Kos, Denis Drapić, Žiga Ovčjak, Urban Verhovšek, Alen Romih, Igor Pupčević, Jure Ikić, Iztok Močivnik, Tim Zakrajšek, Denis Kramer, Matevž Lenovšek, Sašo Ribič, Jasmin Dizdarević in Roman Bezjak. 31. 3. CELJE – četrtfinale državnega prvenstva v malem nogometu dijakinje. Dijakinje so zasedle 1. mesto in se uvrstile v polfinale državnega prvenstva. Šolo so zastopale naslednje dijakinje: Rahime Sadikaj, Sabina Predovnik, Klara Cene, Sanja Šišmanović, Ana Vrenko, Katarina Zeme, Tamara Vetrih, Danijela Medenjak, Monika Janžovnik in Patricija Romih. APRIL 1. 4. CELJE – četrtfinale državnega prvenstva v malem nogometu dijaki. 103


Dijaki so zasedli 3. mesto. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Matic Čačulovič, Dejan Kos, Žiga Ovčjak, Denis Drapić, Denis Kramar, Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Dino Eminić, Jasmin Dizdarević, Matevž Lenošek, Sašo Ribič, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić in Nace Ermenc. 14. 4. LJUBLJANA – finale ŠKL – nogomet dijaki. Poslovno-komercialna šola Celje – Gimnazija Ptuj, 8 : 7. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Dejan Kos, Denis Drapić, Žiga Ovčjak, Urban Verhovšek, Alen Romih, Igor Pupčević, Jure Ikić, Iztok Močivnik, Tim Zakrajšek, Denis Kramer, Matevž Lenovšek, Sašo Ribič, Jasmin Dizdarević in Roman Bezjak. 20. 4. CELJE – občinsko prvenstvo v krosu. Dijaki in dijakinje so se udeležili spomladanskega krosa. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Klemen Ramšak, Tomaž Drolc, Miha Podkrajšek, Luka Kolar, Žiga Čakš, Denis Kugler in Jan Bogdan. Šolo so zastopale naslednje dijakinje: Sanja Šišmanović, Anja Novak, Sara Pelc, Petra Drač in Urška Oblak 21. 4. CELJE – polfinale državnega prvenstva v malem nogometu dijakinje. Dijakinje so zasedle 4. mesto. Šolo so zastopale naslednje dijakinje: Rahime Sadikaj, Sabina Predovnik, Klara Cene, Sanja Šišmanović, Ana Vrenko, Katarina Zeme, Tamara Vetrih, Danijela Medenjak, Monika Janžovnik in Patricija Romih. MAJ 11. 5. CELJE – Področno prvenstvo v atletiki – posamezno. Naši dijaki in dijakinje so dosegli naslednje rezultate: Žan Povše 4. mesto v suvanju krogle, štafeta 4 x 100 m dijaki 3. mesto v postavi: Denis Harter, Miha Kolar, Luka Korenjak in Jetmir Torra, Sanja Šišmanović 3. mesto in Urška Oblak 6. mesto v teku na 100 m, Anica Bec 2. mesto v suvanju krogle in Patricija Romih 5. mesto v skoku v višino. Šolo so zastopali še naslednji dijaki in dijakinje: Denis Harter, Klemen Ramšak, Denis Kugler, Tomaž Drolc, Dino Eminić, Maja Stopar in Ines Gobec. 104


20. 5. LJUBLJANA – Državno atletsko prvenstvo Slovenije – posamično. Na državno prvenstvo se je uspelo uvrstiti Sanji Šišmanović, Žanu Povšetu in Anici Bec, ki je osvojila odlično 3. mesto v suvanju krogle. Letošnje šolsko leto zaključujeta izobraževanje na naši šoli vrhunska športnika Sabina Predovnik in Denis Drapić. Sabina Predovnik je osvojila 3. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu, 1. mesto na mladinskem in članskem državnem prvenstvu in osvajala prva mesta na ECC turnirjih za evropski pokal. Denis Drapić je osvojil v tekvondoju v kategoriji do 71 kg zlato medaljo in postal evropski prvak.

Evropski prvak Denis Drapić

105


Sabina Predovnik 3. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu Peter Peršič NAŠI DIJAKI PRVAKI V ŠKL NOGOMETU V letošnjem šolskem letu so nas ponovno presenetili naši dijaki nogometaši. Ti so 14. 4. na finalni prireditvi ŠKL v Hali Tivoli v Ljubljani postali prvaki v ŠKL nogometu. V finalu so premagali vrstnike Gimnazije Ptuj. Tekma je bila izredno zanimiva, tekmeca pa enakovredna, saj se je srečanje v rednem delu končalo z neodločenim rezultatom 3 : 3. Po streljanju šestmetrovk so bili z rezultatom 8 : 7 boljši naši dijaki in v hali Tivoli je sledilo nepopisno veselje naših nogometašev in navijačev, ki so z bučnim navijanjem prispevali svoj delež k uspehu. Po lanskem porazu v finalu ŠKL proti dijakom Šolskega centra iz Novega mesta so tako dosegli prvo mesto in s tem enega največjih uspehov Poslovno-komercialne šole na področju športa do sedaj. Uspeh je toliko večji, če vemo, da se v petnajstletni zgodovini ŠKL v finale ni uspelo uvrstiti dijakom nobene druge strokovne ali poklicne šole v Sloveniji. Dijakom naše šole pa je to uspelo kar trikrat. Posebno priznanje in nagrado je na finalni prireditvi v Ljubljani prejel naš dijak Elvis Bratanović iz 2. d-razreda, ki je bil proglašen za najboljšega igralca in strelca finala. Velik prehodni pokal bo sedaj leto dni krasil osrednjo vitrino naše šole.

106


Za dosežen uspeh našim nogometašem iskreno čestitamo in jim želimo podobnih uspehov še v prihodnje.

Nogometni prvaki v ŠKL 2009/10 V finalu so igrali: Matic Čačulović, 2. b PTI Dejan Kos, 2. c PTI Žiga Ovčjak, 2. c PTI Denis Drapić, 2. c PTI Denis Kramar, 3. b Peter Jesenek, 3. c Elvis Bratanović, 2. d Jetmir Torra, 2. b Dino Eminić, 1. b Do finala pa so igrali še: Jasmin Dizdarević, 4. a Matevž Lenošek, 4. a Iztok Močivnik, 4. a Sašo Ribič, 4. a Mitja Pažon, 1. b PTI 107


Denis Harter, 2. č Edis Hađić, 2. b Nace Ermenc, 1. b Leon Podvratnik 34. DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE 6. 5. 2010 je v Murski Soboti potekalo 34. državno tekmovanje v tehniki prodaje. Na tekmovanju je sodelovalo 15 šol, ki mlade izobražujejo po programu trgovec. Letošnje srečanje mladih prodajalcev je gostila Ekonomska šola Murska Sobota. Ekipa tekmovalcev Poslovno-komercialne šole Celje je zasedla odlično 2. mesto. Tekmovanje je potekalo v osmih različnih strokah, tekmovalci pa so se trudili kar najbolje izvesti postopek prodaje. Za Poslovno-komercialno šolo Celje so tekmovali: Stroka Obutev Mali gospodinjski aparati Živila Konfekcija Kozmetika Železnina – orodje Barve – laki Veliki gospodinjski aparati

Tekmovalec/tekmovalka Kaja Robačer, 3. č Aleksandra Motoh, 3. č

Uvrstitev v stroki 1. mesto 2. mesto

Sanja Ravnak, 3. d Arta Zhujani, 3. d Kristina Fideršek, 3. č Tadej Preložnik, 3. d Sandra Drnolšek, 3. č Primož Tovornik, 3. č

3. mesto 4. mesto 5. mesto 5. mesto 9. mesto 9. mesto

Na tekmovanju tekmovalci prikažejo prodajni postopek, pokaže se njihova iznajdljivost in različne spretnosti, ki so potrebne pri prodaji. Kvalitetnih prodajalcev je vedno manj in s tovrstnimi tekmovanji želimo poudariti pomen poklica prodajalec ter prednosti, ki jih le-ta ponuja. Tekmovanje je tudi priložnost za druženje, za izmenjavo znanj ter nenazadnje za srečanje s sovrstniki, ki se izobražujejo v stroki. Na tekmovanju se srečamo tudi organizatorji praktičnega usposabljanja iz vseh šol v Sloveniji, ki izobražujemo za poklic prodajalec ter izmenjamo mnenja in izkušnje.

108


Udeleženci državnega tekmovanja v Murski Soboti Lidija Plevčak RAZISKOVALNA DEJAVNOST Raziskovalna dejavnost je na naši šoli že dolgoletna tradicija. Raziskovalno delo temelji na ustvarjalnem mišljenju in spodbuja mlade v kreativnosti. Tudi v letošnjem šolskem letu so se naši dijaki odločili, da bodo sodelovali v Mladinskem raziskovalnem delu Mladi za Celje. V mesecu septembru 2009 so potekali prvi sestanki mentorjev z mladimi raziskovalci, ki so ustvarili prve zamisli za bodoče raziskovalne naloge. Rezultat slednjega so bile štiri predprijave raziskovalnih nalog, ki smo jih oddali v mesecu oktobru za 32. srečanje mladih raziskovalcev Mladi za Celje 2010. V naslednjih treh mesecih je sledilo raziskovalno delo tako na teoretičnem kot praktičnem področju. Končne prijave raziskovalnih nalog so bile oddane februarja 2010, ko se bile naloge že izdelane. Raziskovalne naloge smo v pisni in digitalni obliki 109


oddali 1. aprila 2010. Interno so bile naloge prvič predstavljene 13. 4. 2010. Tako so se naši raziskovalci pripravili na regijsko srečanje mladih raziskovalcev, ki je bilo 15. 4. 2010 na Šolskem centru Celje. Naša šola je predstavila tri naloge. Doseženi so bili naslednji rezultati: Naloga Ponudba svežega mleka raziskovalcev Luke Kolarja, Dejana Vertačnika in Sandija Žnidaršiča, vsi iz 3. b, z mentorico Moniko Brglez, se je uvrstila v II. skupino na področju biokemije in dosegla 77 točk. Naloga Ni vse zlato, kar se sveti raziskovalk Sare Stropnik, Natalije Metelko in Maje Janžekovič, vse iz 2. c PTI, z mentorjema Manjo Ferme Rajtmajer in Alešem Confidentijem, se je uvrstila v I. skupino na področju ekonomije in dosegla 99 točk. Naloga Pokojninska reforma in mladi raziskovalk Jasne Kožuh in Milene Kukovič, obe iz 2. c PTI, z mentorjema Manjo Ferme Rajtmajer in Alešem Confidentijem, se je uvrstila v I. skupino na področju ekonomije in dosegla 96 točk. Obe raziskovalni nalogi, ki sta se uvrstili v I. skupino, sta se uvrstili na državno tekmovanje v Murski Soboti. Dijakinje so prejele bronasto priznanje s področja ekonomije ali turizma. Z doseženimi rezultati smo zadovoljni, saj sta se dve od treh oddanih nalog uvrstili na državno tekmovanje in dobili bronasto priznanje. mag. Savina Četina Žuraj

110


OBŠOLSKE DEJAVNOSTI 3-KONS

3-kons

Festival Kosovelovih treh 9. oktober 2009 Tri šole ponovno skupaj na festivalu 3-kons. Torej 3-kons drugič, z novimi vsebinami in lanskimi izkušnjami. Naša konstrukcija, naše delo in druženje. Ponovno tri barve sveta. Črna, bela in rdeča, Festival, ki je bil namenjen našim dijakinjam in dijakom, ob 140-letnici šole. Na Poslovno-komercialni šoli Celje smo sodelovali z naslednjimi dejavnostmi: * festival kratkega filma/kratek film na temo U3 so posneli dijaki in dijakinje 2. a (mentorica Aleksandra Adam Knez) * likovna dejavnost/inštalacije na temo prireditve (mentorja Aleš Hofman in Simona Rap) * ekipno tekmovanje v odbojki (mentorja Leon Podvratnik in Peter Peršič) * delavnice Krpanova sol Pojdimo se solit! (mentorica Simona Rap) Trgovina skozi čas Daj – dam, kar imaš – to veljaš. (mentorji Gordana Grajžel, Helena Mešnjak, Simona Rap, Suzana Suholežnik, Manja Ferme Rajtmajer, Aleš Hofman, Dora Glavnik, Simona Barabaš, Helena Muha) Likovna delavnica Ali šah ali mat ali pat? (mentor Aleš Hofman) Ekološka pravljica Bodi moder, bodi kul, bodi eko. (mentorice Jožica Apšner, Savina Četina Žuraj, Alenka Pavlin) Čokolada V svetu čokoladnih okusov. (mentorice Bernarda Marčeta, Tatjana Trupej, Sabina Litera) Potopis Tajska Z mano v prathet thai – deželo svobodnih. (mentorica Jasmina Bornšek) Verjetnost in poker Igrati ali ne igrati? (mentor Blaž Knep) * ulični performans Cirkus Nastopili so: mažoretka Eva Matek iz 1. b, žongler Rok Kokovnik iz 2. a, hodec na hoduljah Dejan Korber iz 3. c, plesalke z obroči Ines Drnolšek in 111


Simona Kolmanič iz 1. d, Tanja Bevc in Anja Novak iz 2. c, plesalki na rolerjih Tina Matijević in Daša Dušič iz 2. a, 3-kons lutke Leja Dobovičnik in Nataša Šakić iz 4. c, Sanja Trivan iz 2. a PTI ter glasbenika in recitatorke Kosovelovih konsov iz GCC. mentorji Danica Kocijan Kiker, Peter Peršič, Helena Muha in Darja Poglajen iz GCC. * V programu na glavnem odru so nastopili: plesni duet Melita in Marko Sivka, pevki Klavdija Trnovšek in Alja Prgin, ansambla Lobotomy/Lobotomija in Neovera (mentorici Danica Kocijan Kiker in Helena Muha). * Sovoditelja prireditve sta bila Mirjana Petrović iz 3. g in Dejan Railić iz 3. c. * dijaški splet (mentorica Mojca Knez Šket) * fotografija (Ivan Kolenko, Matic Gabriel, 2. a) Čemu festival? Bistvo vsake ideje je, da se uresniči. Pot od ideje do realizacije Festivala 3-kons je trajala pol leta. Želja ustvariti festival, ki ne bo imel samo izobraževalnih vsebin, ampak bo pomenil tudi druženje, zabavo in sprostitev, se je uresničila. Skratka – ustvariti dijaški festival, ki bo združil energijo, znanje in vedenje mladih ter njihovih mentorjev. Če je prvi festival pomenil preboj, začetek, je bil drugi nadaljevanje in nadgradnja vsebin. 51 mentorjev, 220 nastopajočih in 2200 dijakov treh šol je na 23 prizoriščih ustvarilo festival, ki predstavlja prepoznavno produkcijo in s svojim logom pomeni novo blagovno znamko.

112


Helena Muha BUČKE IN BUČKARIJA Praznovanjem ob jubileju šole so se v tem šolskem letu pridružile tudi Bučke. Najbolj nenavadno šolsko glasilo je namreč praznovalo 20-letnico izhajanja, kar smo počastili na vesel in zabaven način. Takšen, kot so vsa ta leta tudi naše Bučke. Ideja o zapisovanju dijaških pogruntavščin, zabavnih razrednih situacij in izvirnih odgovorov, ki so plod neznanja ali slabo slišanega prišepetovanja, se je porodila pred dvema desetletjema takratnemu profesorju geografije. Skozi leta so se Bučke spreminjale zgolj v oblikovnem smislu, vsebina, ki izvablja smeh na lica in solze v oči (zaradi smeha ali zgroženosti) pa ostaja in vsakoletna nova številka je med vsemi težko pričakovana, saj napoveduje tudi konec šolskega leta. Praznovanje Bučk smo počastili s posebno izdajo Prazničnih Bučk, v katero smo natrosili nekaj najnovejših domislic, predvsem pa obudili spomin na najizvirnejše neumnosti dveh desetletij. Bučke smo prepletli s članki mnogih soustvarjalcev, oboževalcev in najbolj skrbnih zbiralcev dijaških pogruntavščin ter jih obogatili s tremi stripi iz šolskih klopi. Ob izidu smo pripravili tudi Bučkarijo, posebno prireditev, ki je sovpadla z jesenskim časom praznovanj v sklopu 140-letnice šole.

113


Pripravili smo igrico iz šolskih klopi, v katero smo vpletli najbolj izvirne in zabavne prigode. Mladi igralci Žiga Kresnik, Alma Kubat, Tanja Hribernik, Liridona Nitaj, Jernej Oset iz 4. b in Kristina Babić, Tanja Bevc, Jan Bogdan, Ines Debeljak, Maja Jelenčič ter Vid Verdev iz 2.c-razreda so navdušili občinstvo v Mladinskem centru Celje. Na literarno-zabaven večer smo povabili tudi mladinskega pisatelja Primoža Suhodolčana, ki se je v naši družbi dobro zabaval, prav tako pa nas je do solz nasmejal s svojimi prigodami. Na prireditvi ni manjkal tudi nekdanji urednik Bučk, s katerim smo skupaj upihnili svečke na slavnostni torti in Bučkam zaželeli še mnogo zabavnih let. Sledila je še Bučkarija za vse ljubitelje bučnih jedi, ki so jih pripravile profesorice naše šole. Bučkarija in Praznične Bučke so požele kar precej zanimanja v lokalnih mediji. Na šolskem hodniku smo pripravili priložnostno razstavo, Bučke smo predstavili tudi na informativnem dnevu in se pozabavali z dominami iz Bučk, igrico Bučkarija pa smo ponovili še dvakrat. Najprej za dijake šole, s čimer smo obeležili 3. december – Ta veseli dan kulture, ob novem letu pa smo nasmejali še profesorje šole. Branka Vidmar Primožič

114


ŠOLSKI RADIO HERMESOV GLAS Šolski radio Hermesov glas je letos deloval v novi sestavi. Člani krožka so se šele privajali načinu dela in se hkrati učili, kar jim je bil poseben izziv. Oddaje so bile tematsko obarvane, zmeraj pa smo poskrbeli, da so poslušalci izvedeli, kaj zanimivega se dogaja na šoli, po svetu in seveda v Sloveniji. Poleg tega pa so malce popestrili vsakdan z različno glasbo. Posebno odmevna oddaja je bila posvečena 140-letnici šole, kjer smo predstavili zgodovino šole in gostili ravnateljico. Seveda nismo pozabili na Bučke, posebno glasilo, kjer so zapisane zabavne in izvirne neumnosti iz šolskih klopi, ki so v tem šolskem letu praznovale 20. obletnico. Posebno pozornost smo namenili Prešernovem dnevu, materinskemu dnevu, dnevu jezikov. Božično-novoletna oddaja je bila seveda polna veselja, glasbe in želja. Z veseljem smo gostili evropska prvaka Sabino Predovnik in Denisa Drapića. Skrbeli smo, da se je predvajala glasba različnih glasbenih zvrsti. Zaradi velikega števila dijakov in še večjega števila različnih okusov smo spodbujali nastanek razrednih TOP 10 najbolj priljubljenih pesmi, česar pa velikokrat nismo mogli realizirati. Člani šolskega radia Hermesov glas so bili Sergeja Pristavec, Urška Oblak, Monika Felicijan, Maja Krajnc, Anja Operčkal iz 2. a, za glasbo je skrbel Mitja Satler iz 3. b. Letos smo se še učili, drugo leto pa bomo pokazali, da zmoremo še več, torej še več oddaj in dobre glasbe. Aleksandra Adam Knez ŠOLSKO GLASILO Z ekipo šolskega glasila smo uresničili načrt, ki smo si ga zadali v začetku šolskega leta. Oblikovali smo tri spletne časopise, ki so objavljeni na spletnih straneh naše šole. Prvi je nastal ob festivalu 3-KONS, kjer smo z besedo in sliko zabeležili utrip te prireditve. Ekipa šolskega časopisa je odprla vrata svojega uredništva obiskovalcem na informativnih dnevih, tako so si lahko ogledali, kako nastaja spletni časopis, v katerega smo sproti beležili vtise in dogajanje ob tej priložnosti. Naš tretji spletni časopis smo naslovili Trgovina skozi čas po naslovu projektnih dni, saj smo v spletnem časopisu opisovali dogajanje na delavnicah in objavili njihove analize ter ugotovitve. Namen naših spletnih časopisov je sprotno beleženje pomembnih in zanimivih dogodkov na naši šoli ter objava aktualnih informacij.

115


Na koncu šolskega leta nas je čakalo še tiskano zaključno glasilo Hermi plus, namenjeno vsem razredom, ki zaključujejo šolanje na naši šoli. V tem glasilu so njihovi prispevki s spomini na šolanje ter načrti za prihodnost. Pri šolskih glasilih so sodelovali naslednji dijaki: Nina Lopan, Tadeja Potočnik, Tanja Vedenik, Hermina Vok, Nejc Golavšek, Suzana Brežnik, Anja Duh, Ana Irmančnik, Lucija Juteršek, Sabina Kapus, Maja Miška, Maja Krajnc, Jasmina Žibret, Tjaša Zupanc, Mateja Vodovnik, Anja Operčkal, Jernej Oset, Matic Gabriel, Burim Bajraktari, Tjaša Kozmus, Urša Podpečan in Anemari Štancer. Pri oblikovanju časopisov sta sodelovali tudi mentorici Mojca Knez Šket in Mateja Maček.

Alenka Gotlin Polak RAZSTAVE Bučkarija – mentorica Branka Vidmar Primožič Likovna razstava rastri – mentor Aleš Hofman Šahovnica – mentor Aleš Hofman Holokavst – mentorica Helena Mešnjak Pustne maske – mentor Aleš Hofman France Prešeren – mentorica Simona Rap Kaširanje črk – mentor Aleš Hofman Voda – mentorica Helena Mešnjak Numerologija – mentorica Simona Rap Naše srednješolske sledi – mentorica Branka Vidmar Primožič Olimpijske igre – mentorica Nada Jeraša Velika noč – mentorica Dora Glavnik Svetovni dan zdravja – mentor Ivan Kolenko Ura za Zemljo – mentorica Jožica Apšner Svetovni dan Zemlje – mentorica Helena Mešnjak 116


Dan zmage – mentorica Helena Mešnjak Alma Karlin – mentorica Helena Mešnjak Staro Celje – mentorica Helena Mešnjak Bodi moder, bodi eko, bodi cool – mentorica Alenka Pavlin Kapljice – mentorica Alenka Pavlin Eko šola – mentorica Jožica Apšner Ekološki odtis – mentorica Jožica Apšner Dora Glavnik STROKOVNE EKSKURZIJE Ekskurzije predstavljajo pomemben del interesnih dejavnosti, ki jih izvajamo po LDN v okviru strokovnih aktivov slovenščine, družboslovja in naravoslovja. So specifična oblika pouka, ki zahteva drugačne metode dela. Dijakom nudijo znanje, ki ga dobijo v neposrednem okolju, pri čemer je to znanje tudi trajnejše. Dijaki se aktivno vključujejo v vse procese dela, tako v pripravo, iskanje podatkov o vsebinah kot pri izvedbi sami. Ob zaključku ekskurzije pripravijo poročilo in skupaj z učiteljem analizirajo potek dela. Cilji ekskurzij so predvsem razvijanje sposobnosti opazovanja, povezovanje teorije s prakso in medpredmetna povezava, aktivno sodelovanje dijakov, razvijanje sposobnosti orientacije, boljše razumevanje in spoznavanje dijakove osebnosti ... Pomemben vidik je tudi vzpostavljanje medosebnih odnosov med učitelji in dijaki in med dijaki samimi. Pot nas je vodila v različne predele Slovenije: na Primorsko in Kras; v Prekmurje; v novoletno Ljubljano, kje smo obiskali parlament, Plečnikove stvaritve ter obeležili moderniste; v Laškem smo obiskali muzej in pivovarno in se sprehodili do Aškerčevine. V mesecu maju pa so dijaki drugih letnikov zbirali vtise v safari parku in srednjeveškem mestecu Sirmione ob Gardskem jezeru v Italiji. Več pa naj povedo utrinki s fotografij ...

117


Jasmina Bornšek, Irena Lasnik

LIKOVNA USTVARJALNOST Likovna ustvarjalnost temelji na odkrivanju in razvijanju ustvarjalnosti in likovnoizraznih sposobnosti dijakov. Med splošne cilje likovne ustvarjalnosti vključujemo divergentno mišljenje, originalnost in kritičnost. Divergentno mišljenje je bistvena sestavina likovnega izražanja, ki poudarja individualnost dijakov in njihovih rešitev likovnih problemov. Ustvarjalnost je lastnost vseh dijakov in ne le »najbolj nadarjenih« ali tistih, ki dokazujejo »umetniške sposobnosti«. Treba jo je le vzgajati. Torej mora učitelj poskrbeti za njen postopen razvoj, tako kot za razvoj logičnih in verbalnih sposobnosti. V tem šolskem letu je bila likovna ustvarjalnost dijakov najbolj izražena v naslednjih dejavnostih:

118


Aleš Hofman

119


FOTOGRAFSKI KROŽEK Fotografski krožek na naši šoli sicer ni številčen, saj šteje le štiri člane, kljub temu pa uspemo fotografirati vse pomembne dogodke na šoli. V letošnjem šolskem letu je bil nedvomno največji dogodek praznovanje 140 - letnice naše šole v Narodnem domu. Kljub eminentnim gostom se fotografske roke niso »zatresle« in nastalo je veliko dobrih fotografij. Nekaj najbolših smo skupaj z fotografijami drugih dogodkov natisnili v velikem formatu in v mesecu februarju pripravili lepo obiskano razstavo fotografij v City centru Celje.

Večino naših fotografij objavimo na dijaškem spletu, kjer so predstavljene v rubriki »Dogodki v sliki«. Zavedamo se, da se kljub našim naporom še vedno ne moremo udeležiti vseh dogodkov, zato si želimo v naslednjem šolskem letu še več mladih fotografov. V letošnjem letu so za fotografije skrbeli: Matic Gabriel in Larisa Koležnik iz 2. a ter Sibila Hrnčič in Tjaša Kozmus iz 1.c PTI. Ivan Kolenko

120


PLESNA DEJAVNOST Ples je obred giba, harmonije in izraz emocij, je prijateljstvo in še mnogo več. Dijakinje se udeležujejo plesnih vaj pod mentorstvom Danice Kocijan Kiker. Letos smo pričeli tudi z učenjem standardnih in latinskoameriških plesov pod vodstvom Barbare Kvas Ocvirk in Gordane Grajžel. Plesni pari so osvojili osnovne korake in nekaj preprostih figur salse, cha cha-ja in swinga. Februarja smo prvič nastopili na informativnih dnevih za dijake in starše. Trema je bila velika, vendar smo jo z vztrajnimi treningi premagali. Šola je že vrsto let vključena v projekt Šolski plesni festival (ŠPF), ki poteka pod okriljem Plesne zveze Slovenije. V mesecu maju se je odvijalo šolsko tekmovanje ŠPF. Vsi udeleženci so prejeli bronasta priznanja glede na doseženo uvrstitev. Prvo mesto je osvojila Ines Drnolšek iz 1. d, drugo Simona Kolmanič iz 1. d in tretje Sara Jagodič iz 1. b. Na tekmovanju so sodelovali še: Tanja Bevc iz 2. b, Katja Korošec iz 2. b in Anja Ulipi iz 1. c PTI. V kategoriji plesnih parov sta prvo mesto osvojila Urh Herić in Patricija Romih, drugo pa Aleksandar Tepeš in Sara Jagodič. Najboljše posameznice in plesni pari so se udeležili državnega tekmovanja, ki je potekalo 14. 5. 2010 v Celju, v organizaciji Plesnega vala. Plesnemu paru v postavi Urha Herića in Patricije Romih se je v močni konkurenci plesalcev iz vseh slovenskih srednjih šol uspelo uvrstiti v polfinale in s tem zasesti odlično 10. mesto. V kategoriji posameznih plesalk so se državnega tekmovanja ŠPF udeležile: Ines Drnolšek, Sara Jagodič, Sara Recko, Anja Ulipi, Simona Kolmanič in Katja Korošec. V skupnem seštevku uvrstitev na ŠPF v državnem merilu je naša šola osvojila zavidljivo 10. mesto. Danica Kocijan Kiker Gordana Grajžel Barbara Kvas Ocvirk MATURANTSKI PLES S pripravami na maturantski ples smo pričeli že v mesecu oktobru. Najprej smo zbrali prijave za plesne vaje, ki so se začele konec meseca novembra pod vodstvom plesne učiteljice gospe Cvetke Špiljar iz Plesnega vala. Plesne vaje so potekale v dveh različnih terminih. 121


Vodenje programa na plesu je prevzela prof. Branka Vidmar Primožič, program pa sta povezovala Maja Mernik iz 4. c in Žiga Kresnik iz 4. b. Nastopila je tudi naša bivša dijakinja Alja Prgin z dvema pevskima točkama. Pri pripravi dvorane in postavljanju scene na odru je pomagal 3. a-razred. 19. marca so tako plesalke in plesalci iz vseh zaključnih razredov pokazali svoje plesne spretnosti. Odplesali so osem plesov, in sicer tradicionalno četvorko, mazurko, angleški valček, cha cha cha, dunajski valček, blues, foxtrot, techno swing in tango. Ples je zaradi bolezenske odsotnosti gospe ravnateljice otvorila pomočnica ravnateljice Bernarda Marčeta, na plesišče pa jo je popeljal David Tratnik iz 2. c PTI. Kot vsako leto so maturantje popeljali na plesišče tudi svoje razrednike in starše ter jih zavrteli v ritmu hitrega valčka. Maturantsko himno je letos odpel posebej za to priložnost ustanovljeni zborček dijakinj, poimenovan »Gaudeamus«. Za dobro vzdušje in odlično plesno glasbo je poskrbel ansambel Unikat iz Šentjurja. Verjameva, da bodo svečani trenutki, plesni koraki in prijateljske vezi ostale vsem maturantom, njihovim gostom in učiteljskemu zboru v čudovitem spominu.

Barbara Kvas Ocvirk Gordana Grajžel

122


VIDEOKONFERENCE Videokonferenčno druženje naše šole z vrstniki po svetu se nadaljuje in tudi letos smo se udeležili nekaj takšnih dogodkov. Seveda sta najpomembnejša dva med njimi, in sicer Megaconference JR in vseslovenska videokonferenca v okviru mednarodne konference SIRIKT2010. MegaconferencaJr je bila tudi letos zelo lepo obiskana, saj jo je spremljalo neposredno 234 vanjo prijavljenih šol iz celega sveta, razen tega pa še nekaj deset šol, ki so si konferenco zgolj ogledale preko interneta. Letošnje vodeje prvega sklopa videokonference smo posvetili kraškemu svetu in živalim, ki živijo v kraških jamah. Posebej smo ponosni, da nam je uspelo k sodelovanju povabiti dr. Majo Zagmajster iz oddelka za biologijo pri Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Dr. Zagmajstrova je ena izmed največjih poznavalk jamskega življenja v Sloveniji in je trenutno na univerzi Gainesville na Floridi. Svoj prispevek je predstavila preko sobne videokonferenčne povezave in zaradi svoje trenutne lokacije na Floridi nam je to predstavljalo še poseben tehnični izziv, ki smo ga na zadovoljstvo sodelujočih z odliko opravili. Pri našem tokratnem vodenju so sodelovali Maja Krajnc in Rok Kokovnik iz 2. a ter Katja Goričan iz 3. č . Pri pripravi predstavitve pa je sodelovala še Alenka Pavlin, profesorica angleškega jezika. Za izvedbo konference smo prejeli številne pohvale organizatorjev in udeležencev.

V aprilu 2010 pa smo bili organizatorji in voditelji že tretje vseslovenske videokonference v okviru mednarodne konference SIRIKT 2010. Tudi letos nam je uspelo privabiti v videokonferenčno druženje tako osnovnošolce kot srednješolce iz petindvajsetih slovenskih šol in dveh šol iz Hrvaške. V letošnjo videokonferenco pa nam je uspelo vključiti tudi zaključno prireditev »Dijaške Oglaševalske Scene Slovenije«, ki je potekala v domu Srečka Kosovela v Sežani. Konferenco sta vodila dijaka 2. a razreda Matic Gabriel in Rok Kokovnik.

123


Ivan Kolenko INTERNA TELEVIZIJA Izobraževanje dijakov za aktivno vključevanje v sodobno informacijsko družbo vključuje tudi navajanje na spremljanje informacij preko vseh medijev informiranja, saj je samo hitra in natančna informacija tudi učinkovita. Eden izmed medijev informiranja, ki ga nudi naša šola je interna televizija TV-Hermes, ki v treh etažah šole dijake sproti seznanja tako s preteklim kot tudi s prihodnjim aktualnim dogajanjem na šoli in po svetu. Neposredne prenose dogajanja na šoli ali njihove posnetke si dijaki lahko ogledajo tudi med poukom, saj kanal TV-Hermes povezuje vse učilnice na šoli, kjer so nameščeni tudi televizijski sprejemniki in videorekorderji. Vida Horvat

124


PROSTOVOLJSTVO MLADIH Za pomoč drugim je potrebno veliko energije in dobre volje. Prostovoljstvo bogati življenje tistega, ki pomaga in tistega, ki je deležen pomoči. V letošnjem šolskem letu so dijaki in dijakinje šole sodelovali z Društvom cerebralne paralize Celje ter s Centrom za varnost in delo Golovec Celje. Z vključitvijo v prostovoljsko delo je dijakom ponujena enkratna priložnost, da ob srečanju z drugačnimi pridobijo nova izkustva in drugačen pogled na svet. Gojencem, ki so deležni take oblike pomoči, pa prostovoljci s svojo prisotnostjo in naklonjenostjo predstavljajo most vključevanja v drugačno okolje. Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti. Bernarda Marčeta KRVODAJALSTVO Krvodajalstvo ima na naši šoli že dolgoletno tradicijo. Vsako leto je za naše dijake organizirana vsaj ena krvodajalska akcija. Udeležijo se je lahko dijaki, ki so že dopolnili 18 let. Letošnje leto se je pozivu po darovanju krvi odzvalo 60 dijakov. Na šoli smo organizirali tudi predavanje o pomenu krvodajalstva. Izvajalci so bili predavatelji s transfuziološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje. Sabina Litera

125


SEZNAM DIJAKOV

126


1. A

Katarina Atelšek Aleksandra Bobik Barbara Bogatin Žiga Čakš Irena Dedić Petra Drač Urban Drame Petra Gaber Žana Gaber Rok Godnik

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Lilijana Povalej

Vikica Grobelnik Barbara Kovačič Tobias Krauthaker Tamara Kregar Nataša Križnik Vahidina Mehmedović Nika Mužar Milena Ornik Tomaž Planinšek

Anja Preložnik Sonja Preložnik Nives Ravnak Gašper Šimunovič Anja Štiglic Jasmina Tanšek Iris Učakar Monika Vrhovšek Albona Zekolli

PRIZNANJE PREJMETA: Tamara Kregar bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru; Milena Ornik bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine. POHVALO PREJMETA: Žiga Čakš in Nives Ravnak za sodelovanje na športnem področju.

127


1. B

Jan Benda Katarina Blatnik Denis Čarkić Miroslav Đokić Nace Ermenc Ines Gobec Kristijan Grobelšek Urh Herič Sara Jagodič

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Suzana Suholežnik

Albina Kafexhiu Nataša Kitak Tomaž Knapič Aleksandar Markuljević Eva Matek Katja Novak Miha Pišek Ines Rebić

Patricija Romih Leonida Selišek Maja Stopar Mojca Strmšnik Lorena Šket Aleksandar Tepeš Adriana Teršek Marko Vasiljević Lilijana Virtič

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJMETA: Nace Ermenc in Dino Eminić za uspehe na športnem področju. PRIZNANJE PREJMEJO: Katja Novak bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru in srebrno priznanje na regijskem tekmovanju iz matematike; Sara Jagodič za delo na kulturnem področju; Patricija Romih za uspehe na športnem področju; Tomaž Knapič za sodelovanje na športnem področju.

128


POHVALO PREJMEJO: Mojca Strmšnik za odličen učni uspeh, za vestno opravljanje dela predsednice razreda in za delo na kulturnem področju; Katja Novak za sodelovanje na kulturnem področju; Jan Benda, Katarina Blatnik, Nace Ermenc, Ines Gobec, Eva Matek, Aleksandar Markuljevič in Miha Pišek za delo na kulturnem področju; Sara Jagodič za uspehe na športnem področju, za sodelovanje pri šolskem plesnem festivalu in za vestno delo blagajničarke; Kristjan Grobelšek in Maja Stopar za sodelovanje na športnem področju; Urh Herić in Patricija Romih za sodelovanje pri šolskem plesnem festivalu; Aleksandar Tepeš, Leonida Selišek in Adrijana Teršek za sodelovanje pri šolskem plesnem festivalu in za sodelovanje na kulturnem področju; Denis Čarkić za sodelovanje na kulturnem področju.

129


1. C

Suljo Alagić Artur Barladyan Urška Ceraj Špela Čeplak Grega Dobnik Franjo Theotim Dolžan Anže Drofelnik Alen Grifič

Program: Razredničarka:

Trgovec Monika Brglez

Liridona Halitaj Mojca Hrovat Adel Isaković Suzana Iskrač Anja Keblič Katja Kolar Žiga Krasnik Matija Lajlar Tamara Marković

Leon Mihelič Melita Nešić Klavdija Pernič Matic Sinkovič Primož Škorc Luka Tratar Simon Vengušt David Vnučec Katarina Volf

POHVALO PREJMETA: Suljo Alagić za sodelovanje na športnem področju; Anže Drofenik za nesebično pomoč sošolcem.

130


1. Č

Diana Alibabić Saldina Bahtić Lucija Božič Medina Čandić Zorica Gavrilović Aleksandra Hribernik Tadej Jazbec Monika Kladnik Špela Klaneček

Program: Razrednik:

Trgovec Oskar Selčan

Marsel Kotnik Urška Kotnik Diana Krivec Helena Kveder Rok Lavrič Natalija Libnik Marjan Ložar Glorija Omerzel Denis Podgoršek Marjeta Potočnik

Žan Povše David Purg Žan Rozman Janez Slemenšek Špela Steble Rebecca Trauner Mojca Vevcar Nina Virt

POHVALO PREJMETA: Medina Čandić za vzorno delo blagajničarke; Marjeta Potočnik za učni uspeh.

131


1. D

Djeladin Abazi Diana Bolarič Sherife Bytyqi Urška Cestnik Ana Čadej Matevž Čadej Dejana Damjanović Jelica Davidović Ines Drnolšek Mateja Ducman

Program: Razredničarka:

Administrator Gordana Grajžel

Sabina Hriberšek Monika Janžovnik Maja Jarh Doroteja Knehtl Simona Kolmanič Karmen Krajnc Jelena Mitrović Kristina Mohorko Tjaša Pinjušič

Kumer Nastja Pokleka Nives Rihtar Mateja Strožič Mateja Špitalar Samanta Tič Eva Zidarič Tadej Zupan Tomaž Zupan

PRIZNANJE PREJMETA: Urška Cestnik bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru; Monika Janžovnik za uspehe na športnem področju. POHVALO PREJMEJO: Ines Drnolšek in Simona Kolmanič za uspehe na športnem področju in za sodelovanje na kulturnem področju; Tadej Zupan in Tomaž Zupan za uspeh na likovnem področju.

132


2. A

Program: Razredničarka:

Damijana Bistan - Učakar Suzana Djaković Tomaž Drolc Daša Dušič Monika Felicijan Matic Gabriel Jure Gorenjak Jernej Goropevšek Dejan Grbić Mateja Jager

Ekonomski tehnik Aleksandra Adam Knez

Rok Kokovnik Larisa Koležnik Maja Krajnc Aleš Lapuh Tina Matijević Lara Mogu Azra Murić Urška Oblak Anja Operčkal Sergeja Pristavec

Marcel Seles Mia Slemenšek Tanja Šemenc Blaž Škrabl Cindy Tkavc Kristina Urana Nives Urleb Mateja Vodovnik Valentina Vrečko

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJME: Matic Gabriel za sodelovanje na videokonferenci, za delo v fotografskem krožku, za delo na kulturnem področju in za sodelovanje pri mednarodnem projektu Comenius. PRIZNANJE PREJMEJO: Matic Gabriel bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru; Jernej Goropevšek in Lara Mogu bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru in za nemško bralno značko Pfiffikus.

133


POHVALO PREJMEJO: Maja Krajnc za sodelovanje na videokonferenci, za sodelovanje na kulturnem področju in za delo na področju prostovoljstva; Rok Kokovnik za sodelovanje na videokonferenci, za sodelovanje na kulturnem področju in za sodelovanje pri projektu Comenius; Tina Matijevič, Anja Operčkal in Cindy Tkavc za uspehe na športnem področju; Tomaž Drolc, Jure Gorenjak, Aleš Lapuh, Urška Oblak in Blaž Škrabl za sodelovanje na športnem področju; Kristina Urana in Daša Dušić za sodelovanje pri projektu Comenius; Larisa Koležnik za sodelovanje pri projektu Comenius in za uspeh na likovnem področju; Azra Murić za sodelovanje pri projektu Comenius in za vestno delo v razredu.

134


2. B

Liridona Bajraktari Monika Drev Liridon Fazliu Edis Hadžić Anja Jevšinek Maruša Klinar Marina Kokanović Nina Kos Tanja Kotnik Nina Kovačič

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Melita Podgoršek

Kaja Krofl Denis Kugler Andrej Leskovar Suzana Marki Jožica Mastnak Miha Melanšek Maja Miška Suzana Petrovič Anja Podhraški Klemen Ramšak

Matic Slokan Jetmir Torra Kimi Trubarac Nina Turščak Leon Vovk Tea Vreček Tjaša Zupanc Jasmina Žibret

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJME: Jetmir Torra za uspehe na športnem področju. PRIZNANJE PREJMETA: Edis Hadžić za uspehe na športnem področju; Maja Miška za sodelovanje na kulturnem področju.

135


POHVALO PREJMEJO: Edis Hadžić, Marina Kokanović, Suzana Marki, Jetmir Torra za sodelovanje pri projektu Comenius; Liridon Fazliu, Denis Kugler, Andrej Leskovar, Jožica Mastnak, Miha Melanšek, Klemen Ramšak, Tea Vreček za sodelovanje na športnem področju; Liridona Bajraktari za vestno delo v razredu.

136


2. C

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Polona Kramer

Luka Anderluh Kristina Babič Tanja Bevc Ana Bizjak Jan Bogdan Ines Debeljak Maja Jelenčič Samanta Kokol Nastassija Kolenc Saša Koprivnik

Katja Korošec Teja Kovač Marjan Lebar Tjaša Leskovar Anja Novak Špela Ograjšek Marko Padarič Sara Pelc Tjaša Ratajc Tamara Ravnak

PRIZNANJE PREJME: Tamara Ravnak bronasto matematični kenguru.

priznanje na

Tjaša Ravnjak Mojca Rošer Klavdija Sikole Tjaša Tovornik Vid Verdev Ines Volavc Saša Žgajner

šolskem tekmovanju Mednarodni

POHVALO PREJMEJO: Katja Korošec in Tanja Bevc za uspehe na športnem področju; Luka Anderluh, Jan Bogdan, Maja Jelenčič, Anja Novak, Sara Pelc, Klavdija Sikole za sodelovanje na športnem področju; Vid Verdev za sodelovanje na kulturnem področju.

137


2. Č

Asmira Ćasurović Dajana Davidović Denis Dečman Zehida Disdarević Goran Dragić Tadeja Gregorič Denis Harter Matic Jarh

Program: Razredničarka:

Trgovec Jožica Apšner

Teja Krajnc Matejka Križnik Martin Lenošek Ines Majerič Arber Miftari Jasna Novak Vanja Stojakovič Anita Svetelšek

Janja Šket Brigita Škoflek Uroš Škraber Taras Terjašek Tadej Vidmajer Monika Zorko

PRIZNANJE PREJMETA: Brigita Škoflek bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru; Monika Zorko bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru in srebrno priznanje na regijskem tekmovanju iz matematike. POHVALO PREJMEJO: Denis Harter, Arber Miftari in Vanja Stojakovič za sodelovanje na športnem področju; Tadeja Gregorič za vestno opravljanje dela blagajničarke; Goran Dragić za delo v razredni skupnosti.

138


2. D

Vanesa Antolinc Elvis Bratanović Dario Canjuga David Hrastnik Pečnik Matjaž Kidrič Maja Kladnik Tamara Kotnik

Program: Razredničarka:

Trgovec Alenka Gotlin Polak

Miha Kramer Sanja Kubale Janja Kuzman Blaž Lorbek Davor Miljatović Sandra Mlakar Deni Mlinar Dijana Moćić

Klemen Ojsteršek Tilen Prašnikar Karmen Pungartnik Aljaž Vipavc Mateja Zemljič Mateja Žurej

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJME: Elvis Bratanović za uspehe na športnem področju. POHVALO PREJMEJO: Dijana Moćić in Mateja Žurej za sodelovanje na športnem področju; Miha Kramer za vestno delo v razredu; Karmen Pungartnik za vzorno delo blagajničarke.

139


2. E

Amir Amidžić Srečko Bizumović Deniz Blazinšek Lamut Špela Cirar Dijana Čosić Valentina Divjak Mateja Fric Sara Horvat

Program: Razredničarka:

Administrator Tatjana Trupej

Anja Kolman Marjeta Križnik Michel Krobat Nina Lah Manja Levovnik Danijela Medenjak Anel Omerović Urška Pivc

Mario Pohovski Nastja Šelekar Žan Štuklek Tamara Vetrih Mišel Žafran

PRIZNANJE PREJMETA: Danijela Medenjak in Tamara Vetrih za uspehe na športnem področju. POHVALO PREJMEJO: Mateja Fric za vestno delo v razredu; Deniz Blazinšek, Srečko Bizumović, Michael Krobat in Žan Štuklek za sodelovanje na športnem področju.

140


3. A

Suzana Brežnik Branka Budna Manja Dobrilovič Anja Duh Črt Gojznik Nejc Golavšek Ana Irmančnik Peter Jesenek Lucija Juteršek

Program: Razrednik:

Ekonomski tehnik Blaž Knep

Sabina Kapus Miha Kladnik Diana Knežević Gašper Komadina Urša Kovač Nina Lopan Patricija Mikek Edvard Papež Tadeja Potočnik

Jerneja Ropas Ana Slapnik Anja Šket Tanja Vedenik Hermina Vok David Vrenko Patricija Zagožen Aljoša Zupanc

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJME: Peter Jesenek za športne dosežke. PRIZNANJE PREJMEJO: Tanja Vedenik bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz znanja poslovne matematike; Edvard Papež in Aljoša Zupanc bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru; Patricija Zagožen bronasto priznanje na tekmovanju v znanju nemškega jezika za srednje šole in za nemško bralno značko

141


Pfiffikus; Jerneja Ropas za nemško bralno značko Pfiffikus; Gašper Komadina za 3. mesto na šolskem tekmovanju iz angleščine. POHVALO PREJMEJO: Manja Dobrilovič za vestno delo v razredu in za športne dosežke; Nejc Golavšek za delo pri dijaškem spletišču; Črt Gojznik in Miha Kladnik za sodelovanje na športnem področju; Anja Duh, Nina Lopan, Tadeja Potočnik, Tanja Vedenik in Hermina Vok za sodelovanje na kulturnem področju.

142


3. B

Maruša Bevc Marjetka Dobočnik Nadja Draksler Liridona Fazliu Andrej Fideršek Mateja Gračnar Sandra Kojnik Luka Kolar Miha Kolar

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Jasmina Bornšek

Luka Korenjak Cvetka Kovačič Denis Kramar Katja Križan Monika Marojević Nina Mastnak Sandra Mramor Danijel Petrovič Adelina Salihaj

Mitja Satler Nastja Tratnik Anja Urh Doris Vivod Urša Vouk Ana Vrenko Dejan Vrtačnik Sandi Žnidarič

PRIZNAJE Z NAGRADO PREJME: Denis Kramar za uspehe na športnem področju. PRIZNANJE PREJMEJO: Miha Kolar bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru in srebrno priznanje na regijskem tekmovanju iz matematike; Ana Vrenko za uspehe na športnem področju; Luka Kolar, Dejan Vrtačnik in Sandi Žnidarič za raziskovalno dejavnost.

143


POHVALO PREJMEJO: Nina Mastnak za 2. mesto na šolskem tekmovanju iz znanja GPO; Sandra Kojnik za vestno delo blagajničarke; Adelina Salihaj za 3. mesto na šolskem tekmovanju iz znanja GPO; Sanja Šišmanović, Mitja Satler, Luka Kolar in Liridona Fazliu za sodelovanje na športnem področju; Nadja Draksler in Marjetka Dobočnik za delo pri dijaškem spletišču.

144


3. C

Nina Božiček Kaja Bučar Ines Buzina Klara Cene Tjaša Cerovšek Lidija Cmok Žiga Černetič Bojana Geršak Tatjana Gračnar Deželak

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Peter Peršič

Tina Javoršek Denis Juren Florijan Klanjšek Luka Kocman Anita Kolaržik Martina Kolman Taja Korbar Dejan Korber Mihael Kostevc Jasmina Lambergar

Žiga Lulik Marina Medenjak Petra Ponjević Matic Preložnik Nina Marija Špes Katarina Tržan Andreja Vovk Dejan Zupan Gašper Žurman

PRIZNANJE PREJMEJO: Anita Kolaržik bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz znanja poslovne matematike; Martina Kolman bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru; Klara Cene za uspehe na športnem področju; Denis Juren bronasto priznanje na tekmovanju v znanju nemškega jezika za srednje šole.

145


POHVALO PREJMEJO: Dejan Zupan za sodelovanje na kulturnem področju; Žiga Lulik, Luka Kocman, Martina Kolman, Dejan Korber, Mihael Kostevc za sodelovanje na športnem področju; Kaja Bučar za vestno opravljanje dela blagajničarke.

146


3. Č

Natalija Blatnik Tanja Brezlan Lara Čehajić Edvin Ćarkić Sandra Drnolšek Kristina Fideršek Žiga Frišek Katja Goričan Rok Jamnikar Laura Jelić

Program: Razredničarka:

Trgovec Simona Sever Punčoh

Jasmina Kaker Tjaša Kelhar Beno Kokovnik Žan Kolar Damijan Kuhar Gregor Kunst Darja Majer Aleksandra Motoh Simona Pišek Natalija Potočnik

Kaja Robačer Ali Sinani Nina Smajlović Hermina Suhovršnik Primož Tovornik Nina Turnšek Katarina Zeme Petra Zupančič

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJMETA: Kaja Robačer za doseženo 1. mesto na državnem tekmovanju v tehniki prodaje; Aleksandra Motoh za doseženo 2. mesto na državnem tekmovanju v tehniki prodaje. PRIZNANJE PREJMEJO: Žiga Frišek bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru; zlato priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine POLIGLOT 3 za poklicne šole in za 2. mesto na šolskem tekmovanju iz angleščine; Katarina Zeme za

147


uspehe na športnem področju; Kristina Fideršek za doseženo 5. mesto na državnem tekmovanju v tehniki prodaje; Sandra Drnolšek za doseženo 9. mesto na državnem tekmovanju v tehniki prodaje; Primož Tovornik za doseženo 9. mesto na državnem tekmovanju v tehniki prodaje; Aleksandra Motoh, Damijan Kuhar in Kaja Robačer bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine POLIGLOT 3 za poklicne šole. POHVALO PREJMEJO: Natalija Potočnik za odličen učni uspeh in vestno delo v razredu; Katja Goričan za vestno delo v razredu; Hermina Suhovršnik za odličen učni uspeh.

Dragi dijaki! Skupaj smo preživeli slabi dve leti. Potrebovali ste čas, da ste me sprejeli in sedaj, na koncu vašega srednjega poklicnega izobraževanja, lahko rečem, da ste bili vredni vsega mojega truda. Poskušala sem vas naučiti točnosti, natančnosti in predvsem sočutnosti ter solidarnosti. Čeprav ste bili včasih tudi precej naporni, bom vse to odmislila in vas ohranila v najlepšem spominu. Hkrati pa upam, da boste enako storili tudi vi. Zavedajte se, da so bile moje kritike dobronamerne in predvsem namenjene temu, da bi se kasneje v življenju in poklicu dobro znašli in znali pravilno ravnati. Vsem vam in vsakemu posebej želim, da bi se vam izpolnila vaša pričakovanja in ne pozabite, da je veliko in največ odvisno od vas in vaše volje, saj je prva skrivnost uspeha zaupanje v samega sebe. Vaša razredničarka, Simona Sever Punčoh

148


3. D

Rok Centrih Jure Franc Urša Gjerkeš Nadja Gorjup Marko Hrvatič Špela Kampuš Nejc Knez Natalija Kolar Karolina Križanec

Program: Razredničarka:

Trgovec mag. Helena Mešnjak

Maja Leskovar Hajrije Lutolli Mitja Mlakar Tea Nežmah Mario Pejić Tadej Preložnik Sanja Ravnak Tjaša Rebevšek Ylberina Rexhepi

Samo Sernec Simona Škoberne Natalija Valpatič Barbara Volf Mateja Vrečun Matej Zdjelar Arta Zhujani

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJME: Sanja Ravnak za doseženo 3. mesto na državnem tekmovanju v tehniki prodaje. PRIZNANJE PREJMEJO: Simona Škoberne bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru; Arta Zhujani za doseženo 4. mesto na državnem tekmovanju v tehniki prodaje; Tadej Preložnik za doseženo 5. mesto na državnem tekmovanju v tehniki prodaje.

149


POHVALO PREJMETA: Jure Franc za sodelovanje na športnem področju; Tadej Preložnik za sodelovanje na kulturnem področju.

VIVAT, CRESCAT, FLOUREAT Dragi moji! Vem, da bom septembra iskala moj 3. d. Takrat ne bom verjela, da je danes že včeraj in da vas je življenje odpeljalo nekim novim sanjam in vizijam naproti. Minila so tri leta našega druženja, vsakdo bo šel svojo pot, vendar bodo vezi zaupanja in prijateljstva, ki so se spletle med nami, ostale za vedno. Zato slovesa ne bo. Naše druženje se bo nadaljevalo …, ko bomo poskušali priklicati v spomin same lepe in prijetne trenutke. Poskušali bomo pozabiti napačne korake ali manj prijetne dogodke, kajti v življenju vsi radi iščemo samo dobro, ki ga lahko najdemo tudi v slabem. Tako se pač učimo. Zdaj, ko ste si odprli nova vrata, zakorakajte pogumno, najdite si odgovore na vsa odprta vprašanja, prebijte se skoti trnje in se dotaknite zvezd. Vaša razredničarka, mag. Helena Mešnjak

150


3. E

Klemen Ajdnik Marina Babić Burim Bajraktari Barbara Baštevc Lara Borštner Anja Cirkulan Boris Đukanović

Program: Razredničarka:

Administrator mag. Savina Četina Žuraj

Katja Ermenc Nina Grad Doris Hribernik Kaja Hršak Nina Korošec Maja Kotnik Valentina Kropej

Tjaša Lipovšek Urška Rajh Maja Ratuznik Tanja Senčar Lucija Suholežnik Peter Vasić

PRIZNANJE PREJME: Lara Borštner bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru. POHVALO PREJMEJO: Urška Rajh za uspehe na športnem področju; Boris Đukanović za sodelovanje na športnem področju; Marina Babič, Lara Borštner, Anja Cirkulan, Doris Hribernik in Maja Kotnik za odličen učni uspeh.

151


Dragi moji! Skupaj smo preživeli tri šolska leta. Hitro so minila. Kot razredničarka sem vas ves čas spodbujala in verjela v vaše sposobnosti. Z učnim uspehom ste dokazali, da vam je znanje vrednota. Pridobili ste tudi delovne navade, ki vam bodo zelo koristile v nadaljnjem izobraževanju. Želim vam vse najlepše na vaši poti v življenju in vztrajajte pri svojih življenjskih ciljih. Srečno! Vaša razredničarka, Savina Četina Žuraj

152


4. A

Črtomir Čolak Jasmin Dizdarević Tadej Duh Alen Gros Slatinjek Albert Hajdini

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Simona Barabaš

Žan Kozar Ismet Kržalić Matevž Lenošek Iztok Močivnik Nik Pohar

Sašo Ribič Dejan Vran Timotej Zakrajšek

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJMEJO: Jasmin Dizdarević, Matevž Lenovšek, Iztok Močivnik in Sašo Ribič za uspehe na športnem področju. POHVALO PREJMETA: Tadej Duh za uspehe na športnem področju; Albert Hajdini za sodelovanje na športnem področju.

153


Mojim zvezdnikom! Bili ste in ostajate nekaj posebnega - vsaj zame. Žal se je ekipa iz 1. letnika zmanjšala za slabo polovico, pa vendar ste (vsaj nekateri) »igro« odigrali do konca. Tako kot ste znali, zmogli in želeli. Življenje je potovanje; pred vami so nova doživetja, izzivi, novi kraji, ljudje Poti je veliko, sami si boste izbrali tisto, ki jo boste prehodili. Upam le, da sem vam pustila vsaj delček kompasa, ki vas bo vedno vodil na pravo mesto ob pravem času, ker boste znali ločiti, kaj je dobro in prav. Hvala vam za vse, kar sem se ob vas in z vami naučila. Želim si, da bi imeli sanje in upe, ter da bi jih dosegli tako, kot sem vas skušala naučiti - s »fair play« igro in brez prekrškov. Vaša razredničarka, Simona Barabaš

154


4. B

Anica Bec Damjana Belak Tanja Boršić Mario Dravinski Drobne Anja Valentina Gaberšek Dženis Ganiu Mateja Gračnar Tanja Hribernik Janja Jager Anja Kahvedžić

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Branka Vidmar Primožič

Jerneja Klančnik Nina Kolar Jakob Koštrun Rok Kramarič Žiga Kresnik Andreja Krivec Gregor Križanec Jutriša Alma Kubat Liridona Nitaj Suzana Okolić Jernej Oset

Karin Pavčnik Tea Potočnik Patricija Prosenjak Polona Rupnik Katja Sakelšek Aljaž Schmid Sara Špegel Tomaž Urtelj Adrijana Zalokar Oset Ana Žoher

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJMETA: Anja Tintor za nemško bralno značko Pfiffikus; Anica Bec za uspehe na športnem področju.

155


PRIZNANJE PREJMEJO: Jakob Koštrun bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru; Tomaž Urtelj za uspehe na športnem področju; Jernej Oset za vsestransko delo v razredu in za urejanje šolskega spletišča; Janja Jager za 1. mesto na šolskem tekmovanju iz znanja GPO, za odličen učni uspeh in večletno pomoč sošolcem; Tanja Boršič za odličen učni uspeh in večletno pomoč sošolcem ter bronasto priznanje za uspeh na državnem tekmovanju iz znanja ekonomije; Nina Kolar, Polona Rupnik in Anja Tintor za odličen učni uspeh in večletno pomoč sošolcem. POHVALO PREJMEJO: Gregor Križanec Jutriša za sodelovanje na športnem področju; Damjana Belak in Sara Špegel za vestno delo blagajničark; Žiga Kresnik za delo na kulturnem področju.

RAZREDNIKOVA MISEL – 4. B Dragi moji! Kakor je čas najbolj zanesljiva enota, pa je verjetno tudi najbolj relativna, odvisna od našega doživljanja. Štiri leta so lahko zelo dolgo obdobje, lahko pa minejo, kot bi trenil. Marsikaj se zgodi v tem času. Lahko odrastemo … ali pa se postaramo. In morda je prednost našega poklica ravno v tem, da se pri svojem nenehnem delu z mladimi skoraj ne moremo postarati. Po drugi strani pa se morda včasih ravno pri svojem delu zavemo, da nam je razmišljanje najstnikov postalo tako tuje, da ga ne razumemo več. Bili ste moja tretja generacija, ki sem jo v celoti pospremila skozi srednješolsko obdobje, in tudi vi boste v meni pustili svoj pečat. Marsikaj smo doživeli skupaj in verjamem, da bodo v nas ostali predvsem lepi spomini. Morda bomo obžalovali samo tisto, česar nismo doživeli skupaj. Grenak priokus ostaja za posameznimi trenutki, ko se nismo razumeli, ko smo stali vsak na svojem bregu. Za urami, ko se vam je zdelo, da vas ne razumem, da sem zoprna in tečna, jaz pa sem vam zaradi svoje zrelosti in drugačnih življenjskih izkušenj hotela samo dobro. Vem, da že danes marsikaj razumete drugače in da boste čez mnogo let v mislih pritrjevali mojim besedam. A tudi to je del skupnega sobivanja. Kot razredničarka sem vam hotela nevsiljivo pokazati predvsem svojo človeško plat. Mislim, da ste me spoznali v mnogih odtenkih, takšno, kot je tudi življenje samo. Včasih smo se prepirali, razočarali drug drugega, potočili kakšno solzo, a največkrat smo se skupaj smejali in mnogokrat tudi zabavali. Zagotovo bomo v najlepšem spominu ohranili skupne ekskurzije, 156


ko smo se spoznavali tudi drugače. Odkrivali smo muzeje, spoznavali nove kotičke, pešačili v strme klance, se vozili z lojtrniki, uživali v morskem okolju in … degustirali pivo. Spomini, ki nikoli ne zbledijo. Zagotovo pa bo najlepši spomin na naš skupen ples v večeru, ko ste zasijali in se morda prvič resneje zavedli, da se izteka neko življenjsko obdobje. Naivnost in razigranost mladosti bodo kmalu zamenjala drugačna življenjska vprašanja in vem, da jih boste zmogli rešiti. Verjamem v vas, v vašo moč in voljo, ki jo zberete, ko je najbolj potrebno. Pred sabo imate cilje in vem, da jih boste dosegli. Res je, pot ne bo vedno najlažja. Za marsikaj se bo potrebno še potruditi, se veseliti uspehov, pobirati ob padcih, a predvsem vztrajati, vztrajati … Odrasli ste v zaupanja vredne ter odgovorne osebe in … ponosna sem na vas. Upam, da se tega zavedate. In kadar boste tudi kasneje resnično ponosni sami nase … ali pa, ko vam bo zelo hudo – poiščite me! Vesela bom, če se bodo naše poti prepletale še tudi v prihodnosti, pa ne samo preko računalnika. Da bomo ostali prijatelji, pa ne samo »fb friendi«. Ja, tudi to je nekaj, v kar ste me vpeljali pravzaprav vi. Nova »računalniška« generacija, moj 4. b, ki me počasi zapušča. Hvala vam, da sem smela z vami deliti vaša najbolj naporna, a hkrati najlepša srednješolska leta. Leta odraščanja. Srečno pot, dragi moji! Vaša razredničarka, Branka Vidmar Primožič

157


4. C

Janja Arzenšek Vanja Bele Vesna Bjelanović Maks Cajner Leja Dobovičnik Martin Dolar Dejan Gajski Davorin Gračnar Dejan Iršič Maja Jančič

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Helena Muha

Jure Jošovc Barbara Jurić Anja Kostajnšek Maja Mernik Anja Odeb Urša Podpečan Maja Pogelšek Tadeja Potočnik Dejan Railić Kaja Ramšak

Tomaž Rojc Sonja Smole Nataša Šakič Anemari Štancer Nina Štefančič Barbara Veronika Tratenšek Ana Valek Klemen Volavšek Patricija Vrenko

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJMEJO: Maja Mernik in Dejan Railić za sodelovanje na kulturnem področju in pri promociji šole; Nina Štefančič za sodelovanje na kulturnem področju in za delo predsednice Dijaške skupnosti. PRIZNANJE PREJME: Dejan Railić bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz znanja poslovne matematike.

158


POHVALO PREJMEJO: Maks Cajner in Anja Kostanjšek za sodelovanje na športnem področju; Kaja Ramšak za sodelovanje na kulturnem področju in za pomoč sošolcem; Barbara Tratenšek za sodelovanje na kulturnem področju; Patricija Vrenko in Dejan Railić za učni uspeh in pomoč sošolcem; Sonja Smole in Maja Mernik za pomoč sošolcem; Nina Štefančič za pomoč sošolcem in za delo v razredni skupnosti; Vanja Bele in Barbara Jurić za sodelovanje na kulturnem področju in za večletno vzorno delo blagajničarke; Dejan Gajski in Jure Jošovc za odličen učni uspeh; Janja Arzenšek za učni uspeh in sodelovanje na kulturnem področju.

Drage dijakinje in dijaki! Včasih se zdi, da so vse velike besede že zapisane, povedane in da jih Čas ne more izbrisati. Toda besede niso le črke na papirju, ampak so večne spremljevalke naših čustev in misli. Kaj nam vam povem za slovo? Da je v življenju pomembnejše biti kot imeti, da je včasih pot pomembnejša od cilja, da je ljubezen najmočnejša sila sveta, da je bistvo življenja včasih najbolj skrito, da se preteklosti ne da popravljati in da je treba živeti zdaj in za jutri, da ni nujno, da v življenju naredimo velike stvari, da smo srečni, da je vse minljivo in da starost brez spominov ne pomeni ničesar, da sta veličina in moč človeka v njegovi človečnosti in v odnosu do drugih, da hodi po svoji poti, da sanja in upa, da hoče in zmore, da gre, četudi se zdi cilj daleč. Bodite to, kar ste, in ne to, kar hočejo drugi. Naj vas vodijo pravičnost, srčnost in modrost. Naj v vaših spominih ostanejo najlepše slike vaših srednješolskih let in naj jih Čas ne izbriše. Vaša razredničarka, Helena Muha

159


1. A PTI

Sonja Arnčnik Jana Belšak Matic Berzelak Monika Bevc Vida Bračič Mateja Burkelc Agata Cesarec Sabina Cesarec Sandra Cestnik Nina Čebular

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik - PTI Alenka Pavlin

Karmen Dobrina Danijela Drljić Blaž Florjanc Maja Gerlih Eva Lebič Tadej Moličnik Aleksandra Planinac Simona Polajžar David Preložnik Vesna Pušnik

Metka Šeligo Jure Šeško Nastja Škrjanec Tjaša Titovšek Matej Tržan Mihael Verk Primož Zelič Blaž Zorko Tomaž Zorko

POHVALO PREJMEJO: Matej Teržan za sodelovanje pri šolskem plesnem festivalu; Agata Cesarec za nemško bralno značko Pfiffikus; Blaž Florjanc za sodelovanje na športnem področju.

160


1. B PTI

Program: Razredničarka:

Merisa Amidžić Albulena Badallaj Snežana Bojanić Matej Sven Bombek Simona Dobočnik Jernej Es Tilen Gaber Maja Gerlih Damjan Gorjanc Karmen Hrup

Ekonomski tehnik - PTI Tanja Štante Benčina

Robert Jakopin Doroteja Jelen Ingrid Koprivc Nataša Kristan Janez Krizman Jernej Križnik Kristina Pačnik Katja Pasarič Mitja Pažon Nina Pečnik

Jože Podhraški Petra Polajžar Darjan Pukmajster Domen Remše Rok Sajko David Tratnik Monika Valner Danijel Verboten Mastnak Jasmina Vidić Danijela Vrečko Verhovšek

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJME: Mitja Pažon za uspehe na športnem področju. POHVALO PREJMETA: Nina Pečnik in Damjan Gorjanc za sodelovanje na kulturnem področju.

161


1. C PTI

Program: Razredničarka:

Katarina Bevc Mohar Armin Boršič Gašper Bračič Alenka Brežnik Aleks Cafuta Ana Marija Cesar Vesna Cverle Darijo Dragosavac Marjana Fartelj Tamara Gabrovec Sanja Gavrić

Ekonomski tehnik - PTI Irena Lasnik

Klavdija Golavšek Aleksandar Grbič Renato Hohnec Sibila Hrnčič Špend Ibrahimi Kaja Ivanović Mihaela Jelen Nataša Keblič Alen Klembas Petra Kolenc Tjaša Kozmus

Anja Kropej Teja Kugler Saša Oprčkal Fija Pečenko Mirjana Petrovič Vesna Ramšak Sara Recko Katarina Smonkar Tatjana Šumiga Anja Ulipi

PRIZNANJE PREJMETA: Katarina Bevc-Mohar in Tatjana Šumiga bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru. POHVALO PREJMEJO: Gašper Bračič, Dario Dragosavac in Špend Ibrahimi za uspehe na športnem področju; Anja Kropej za vestno delo blagajničarke; Sara Recko za delo v razredni

162


skupnosti in za uspehe na športnem in likovnem področju; Anja Ulipi za uspehe na športnem področju in za sodelovanje na kulturnem področju; Vesna Cverle za sodelovanje na kulturnem področju; Armin Boršič za uspeh na likovnem področju.

163


2. A PTI

Program: Razredničarka:

David Babič Miha Bergant Muhamed Beriša Samantha Borovšek Tamara Cesarec Aleš Cizej Jasmina Dergić Miha Dolinar

Ekonomski tehnik - PTI Dagmar Konec

Murat Durić Urh Ferlin Boštjan Grabner Matej Hercl Tadej Hudina Jasminka Parić Sergeja Pintarič Sandra Podvršnik

Viktorija Praprotnik Sabina Predovnik Ivanka Radman Benjamin Recko Rahime Sadikaj Tamara Tadina Sanja Trivan

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJMETA: Rahime Sadikaj in Sabina Predovnik za uspehe na športnem področju. PRIZNANJE PREJMEJO: David Babič za uspehe na športnem področju; Miha Bergant bronasto priznanje za uspeh na državnem tekmovanju iz znanja ekonomije; Viktorija Praprotnik za prizadevno delo v razredu in za učni uspeh.

164


POHVALO PREJMEJO: Boštjan Grabner za nemško bralno značko Pfiffikus in za prizadevno šolsko delo; Tamara Cesarec za odličen učni uspeh; Miha Bergant in Aleš Cizej za prizadevno šolsko delo; Ivanka Radman za vzorno delo blagajničarke.

Dragi moj 2. a PTI! Prevzela sem vas čisto na koncu, malo premešane, malo razredčene in v tem šolskem letu pripeljala vse do konca vašega izobraževanja na naši šoli. Dobila sem razred prisrčnih, radoživih, mladostniško razigranih, zaljubljenih, veselih, predvsem pa mladih ljudi, polnih življenja in novih pričakovanj. Ko sem vas spoznavala, sem se seznanila tudi z vašimi problemi, težavami . Nekateri ste imeli velike, drugi manjše probleme, nekateri pa sploh nobenih. In takšno je tudi življenje. Včasih veselo, včasih žalostno, toda pluti moramo z vso silo skozi ta siloviti tok. Bodite NASMEJANI, RAZIGRANI IN SREČNI – življenje bo lepše! V nadaljnjem življenju vam želim VESELJE, MIR IN SREČO. Vaša razredničarka, Dagmar Konec

165


2. B PTI

Matic Čačulovič Martina Čokelc Jasmina Gajšek Aleksandr Galičič Sanja Halužan Sanja Herček Lucija Krajnc Klementina Kveder Danijel Majerić

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik - PTI Vida Horvat

Ines Močilar Damjan Muzej Dejan Nikolić Vesna Peček Miha Podkrajšek Sabina Podpečan Mišo Privšek Tamara Ramšak Aleksandra Rebič

Sara Rebič Valentina Rezman Tamara Senica Dragica Simič Rok Strašek Tomaž Šeško Gorazd Tratnik

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJME: Matic Čačulovič za uspehe na športnem področju. PRIZNANJE PREJMETA: Miha Podkrajšek za uspehe na športnem področju; Jasmina Gajšak bronasto priznanje za uspeh na državnem tekmovanju srednješolcev iz znanja ekonomje.

166


POHVALO PREJMEJO: Martina Čokelc, Vesna Peček in Valentina Rezman za uspeh na tekmovanju Mladi podjetniki

Dragi moji glasbeniki! Ja, res je, prav vsi smo člani tistega orkestra, ki je eno leto muziciral skupaj. Največkrat vsak po svojih notah in v svojem taktu, pa je kljub vsemu naša simfonija večino časa zvenela presenetljivo dobro. To leto našega skupnega muziciranja boste nekateri kmalu pozabili, nikar pa ne pozabite tega, kar sem vas skušala naučiti: da nam življenje k pravicam, ki nam jih ponudi, vedno priloži tudi obveznosti, katere moramo sprejeti, jih spoštovati in izpolnjevati. Ne pozabite pa tudi tega, kar ste sami že zdavnaj usvojili in česar ste se v času izobraževanja pri nas tudi držali – da življenja ni treba jemati preveč resno. Pripis: Poznate pregovor: »Prve ne pozabiš nikoli.« Vi ste moji prvi in ne glede na to, koliko časa bo preteklo, ne glede na to, koliko dogodkov se bo zvrstilo, vedno boste prvi in vedno boste moji. In naša skupna simfonija bo nepozabna in shranjena v mojem srcu. Za vedno. Pa srečno! Vaš razredničarka, Vida Horvat

167


2. C PTI

Katja Bevc Dalida Cafuta Zora Čizmić Majda Drame Denis Drapić Tanja Droždan Rebeka Fekonja Tamara Holobar Maja Janžekovič Natalija Jazbec Martina Kamenšek

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik - PTI Danica Kocijan Kiker

Maša Kolenc Dejan Kos Jasna Kožuh Milena Kukovič Nataša Kunšek Alen Lednik Polona Mastnak Natalija Metelko Maja Natek Žiga Ovčjak Ajshe Rizanaj

Daša Schweiger Nadina Smajić Sara Stropnik Amadej Škratek Matevž Tašler David Tratnik Urban Videc Petra Vidic Andreja Zacirkovnik Tadeja Zupanc Anika Zupančič

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJMEJO: Denis Drapić, Dejan Kos, Žiga Ovčjak in Matevž Tašler za uspehe na športnem področju. PRIZNANJE PREJMEJO: Maja Janžekovič, Jasna Kožuh, Milena Kukovič in Natalija Metelko za raziskovalno delo; Sara Stropnik za raziskovalno delo ter za odličen učni uspeh in večletno pomoč

168


sošolcem; Andreja Zacirkovnik za odličen učni uspeh in večletno pomoč sošolcem; Anika Zupančič za bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine; Amadej Škratek za učni uspeh in pomoč sošolcem. POHVALO PREJMEJO: Natalija Metelko za vestno delo blagajničarke; Katja Bevc in David Tratnik za sodelovanje na kulturnem področju.

Dragi moji, prišel je čas slovesa! V letih, ki smo jih preživeli skupaj, se je zgodilo veliko lepega. Včasih se je pojavila kakšna senca, ki smo jo skupaj hrabro premagali. Tako ste sedaj na razpotju življenja in pred vami je še vse življenje. Od vas je odvisno, kakšne cilje si boste izbrali in kako jih boste dosegli. Srčno upam, da boste znali uresničiti svoje sanje. Vaša razredničarka, Danica Kocijan Kiker

169


OBVESTILA IZPITI DOPOLNILNI IN DIFERENCIALNI izpiti bodo v junijskem roku potekali od 1. 7. 2010 do 6. 7. 2010 po posebnem razporedu, ki bo objavljen 29. 6. 2010 na oglasni deski šole. Dijak se mora k opravljanju izpitov v mesecu juliju prijaviti najkasneje do 23. 6. 2010, za jesenski rok pa do 6. 7. 2010. Dopolnilni in diferencialni izpiti v jesenskem roku bodo od 16. 8. 2010 dalje. Točen razpored bo objavljen 12. 8. 2010 na oglasni deski v prostorih šole, kjer bo dostopen v času uradnih ur. Prijave za izpite morajo dijaki oddati na obrazcu DZS 1,49 (Zapisnik o izpitu) za vsak predmet posebej tistemu učitelju, pri katerem opravljajo izpite. ZAKLJUČNI IZPIT Z rezultati zaključnega izpita bodo dijaki na šoli seznanjeni 18. 6. 2010 ob 8. uri, slavnostna podelitev spričeval bo ob 10. uri v dvorani Planeta Tuš. V jesenskem roku bo začetek zaključnih izpitov 24. 8. 2010. Razpored zaključnih izpitov bo objavljen 23. 8. 2010 na oglasni deski šole.

POKLICNA MATURA Dijaki bodo z rezultati poklicne mature, ki so jo opravljali v junijskem roku, seznanjeni 5. 7. 2010 ob 8. uri na šoli. Slavnostna podelitev spričeval bo ob 10. uri v dvorani Planeta Tuš. Prijave na poklicno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od 25. 8. 2010 dalje, je potrebno oddati do 6. 7. 2010. Do 15. 8. 2010 je možna poznejša prijava na poklicno maturo iz upravičenih razlogov.

170


OSTALA OBVESTILA Razdelitev spričeval za nezaključne razrede bo v četrtek, 24. 6. 2010 ob 10. uri, po razporedu, objavljenem na oglasni deski šole. Razdelitev spričeval po dopolnilnih izpitih bo v torek, 6. 7. 2010 ob 10. uri.. Ta dan se bodo dijaki, ki so uspešno opravili dopolnilne izpite, vpisovali v višji letnik. Potrjevanje mesečnih vozovnic in izdaja potrdil o vpisu bo od 16. 8. 2010 v tajništvu šole vsak delovni dan med 8. in 10. uro. Uradne ure med počitnicami bodo vsak ponedeljek od 9. do 12. ure, razen v času od 19. 7. do 23. 7. 2010 in od 2. 8. do 6. 8. 2010, ko je kolektivni dopust.

PRIČETEK POUKA V ŠOLSKEM LETU 2010/11 BO V SREDO, 1. 9. 2O10. Razpored začetka pouka posameznih razredov bo objavljen 31. 8. 2010 pri vhodu v šolo. Začetek pouka bo ob 7. uri. PRIČETEK PREDAVANJ NA VIŠJI STROKOVNI ŠTUDIJSKEM LETU 2010/11 BO V PETEK, 1. 10. 2010.

171

ŠOLI

V


POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE Kosovelova ulica 4 3000 Celje TELEFON: 03/5482 930 TELEFAX: 03/ 5441 645 NASLOVI SPLETNIH STRANI SPLETNI NASLOVI POSLOVNO-KOMERCIALNE ŠOLE CELJE http://www.pksola.si/ - Poslovno-komercialna šola Celje POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA http://www.pksola.com/srednja.htm - Poklicna in strokovna šola http://www.pksola.com/sola/svetovalna_sluzba.htm - svetovalna služba http://www.pksola.com/sola/knjiznica.htm - knjižnica http://www.pksola.com/dejavnosti/dijaska.htm - dijaška skupnost http://dijaki.pksola.si/ - dijaški splet http://www.pksola.com/dejavnosti/raziskovalci.htm - raziskovalno delo http://www.pksola.com/dejavnosti/ucna_podjetja.htm - učna podjetja VIŠJA STROKOVNA ŠOLA http://visja.pksola.si/ - Višja strokovna šola http://www.pksola.com/visja/knjiznica/index_knj.htm - knjižnica http://www.pksola.com/visja/studentska/index_st.htm - študentska stran

172


TELEFONSKE ŠTEVILKE Tajništvo Telefaks Poslovno-komercialne šole Celje Zbornica Direktorica zavoda in ravnateljica poklicne in strokovne šole Knjižnica Svetovalna delavka (Olga Arnuš) Višja strokovna šola - tajništvo Višja strokovna šola - ravnatelj Telefaks Višje strokovne šole

173

03/5482-590 03/5441-645

interna 101, 201

03/5482-590 03/5482-590

interna 102 interna 103

03/5482-590 03/5482-590 03/4285-450 03/4285-452 03/4285-460

interna 111 interna 114


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.