Zorg voor Beweging Jaarmagazine 2016

Page 2

Weer in beweging

Oeda de Jong (42) en dochter Femke van Vulpen (6) hadden een heupluxatie

‘De onzekerheid is het vervelendst’ ‘V

lak na de bevalling van mijn dochtertje Femke had ik eigenlijk al het vermoeden dat er iets niet goed was met haar heupen. Haar heupen ‘klikten’ bij het naar buiten bewegen, dat noemen ze ‘clicking hips’. Ik weet dat omdat ik zelf ben geboren met een heupluxatie. Dat is een afwijking van de heup waarbij de kop niet in de kom zit. Afwijkingen aan de heup zijn mogelijk erfelijk. Een stuit­ ligging tijdens de zwangerschap vergroot de kans dat het heupgewricht zich niet goed vormt. Dat heet heupdysplasie. Hier­ bij kan de heupkop makkelijk uit de kom geraken en dan is het een heupluxatie. Ik maakte me zorgen, want ik wilde Femke graag besparen wat ik zelf had

2

meegemaakt. Mijn moeder werd bij het consultatiebureau als ‘overbezorgd’ weggezet toen ze aangaf dat er iets niet klopte. Toen bij mij na een jaar alsnog de heupluxatie werd vastgesteld, waren de kansen verkeken om in mijn eerste levensjaar het grootste deel van de aandoening te verhelpen. Daarom moest ik nogal wat operaties aan mijn heup ondergaan. Ik heb er lelijke littekens aan overgehouden en ik loop mank. Met Femke is dat gelukkig heel anders gegaan. De behandeling van de heup­ luxatie begon bij haar al een paar weken na de geboorte met een spreidbroek. Daarbij wordt de heupkop voortdurend in de kom geduwd, zodat de kom zich

om de kop gaat vormen. Daarna heeft Femke nog twee keer gedurende drie maanden een gipsbroek gehad. Ouders vinden het natuurlijk zielig als hun kind een spreidbroek of een gipsbroek krijgt, maar ik weet dat je er als ouder vaak meer last van hebt dan het kind zelf. Vooral de onzekerheid over de afloop is vervelend. Maar als je er zo vroeg bij bent, komt het in vrijwel alle gevallen helemaal goed. Met Femke ook. Ach, als je de extremen zoekt, is er wel een kleine beperking. Alleen als ze erg vermoeid is, zie ik iets aan haar manier van lopen. Verder beweegt en speelt ze als ieder ander kind. Gelukkig maar.”

zorg voor beweging | jaarmagazine 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.